Sei sulla pagina 1di 20

Ketua : GPK KURIKULUM Nama Projek : Bengkel kecemerlangan UPSR

Bidang Fokus PANITIA BAHASA INGGERIS

Objektif Bil Inisiatif/Aktiviti Status / Pencapaian Projek Tanggungj


1 Mesyuarat Jawatankuasa O B A
2 Taklimat kepada Guru O B A
3 Taklimat Kepada Murid O B A
4 Pelaksanaan Program O O O B A
O O 5 Penilaian Program O O A B
an mata pelajaran Bahasa Inggeris meningkat dari segi kuantiti dan kualiti

Tugasan Utama
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
( Nama Program / aktiviti )

GPK 1
Mei Jun Julai Ogos Oktober

S/U
September
Bil Program / Aktiviti Kos Catata
ahan teknik menjawab soalan KBAT

Tarikh 1 Bengkel kecemerlangan Bahasa Inggeris PCG matapelajaran


Sasaran
Objektif Kos
Keputusan mata pelajaran Bahasa In
Pendedahan teknik menjawab so
ETR

Pencapaian murid dalam UPP1, UPP2, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Ujian Percubaan UPSR meningkat.
SR Tarikh : MEI-OGOS

Tanggungjawab
C
C
C
C
C
AJK

Catatan
Ketua : GPK KURIKULUM Nama Projek : English workshop

Bidang Fokus PANITIA BAHASA INGGERIS

Objektif Bil Inisiatif/Aktiviti Status / Pencapaian Projek Tanggungj


1 Mesyuarat Jawatankuasa O B A
2 Taklimat kepada Guru O B A
3 Taklimat Kepada Murid O B A
4 Pelaksanaan Program O O O B A
O 5 Penilaian Program O O O A B
an mata pelajaran Bahasa Inggeris meningkat dari segi kuantiti dan kualiti

Tugasan Utama
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
( Nama Program / aktiviti )

GPK 1
Jan Februari Mac April Jun
Mei

S/U
Bil Program / Aktiviti Kos Catata
Tarikh
Sasaran
Objektif Kos
Keputusan mata pelajaran Bahasa In
ETR

80% pelajar lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris.


Tarikh : JANUARI-JUN

Tanggungjawab
C
C
C
C
C
GURU KELAS

Catatan
Ketua : GPK KURIKULUM Nama Projek : English Week

Bidang Fokus PANITIA BAHASA INGGERIS

Objektif Bil Inisiatif/Aktiviti Status / Pencapaian Projek Tanggungj


1 Mesyuarat Jawatankuasa O B A
2 Taklimat kepada Guru O B A
3 Taklimat Kepada Murid O B A
4 Pelaksanaan Program O B A
O 5 Penilaian Program O A B
an mata pelajaran Bahasa Inggeris meningkat dari segi kuantiti dan kualiti

Tugasan Utama
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
( Nama Program / aktiviti )

GPK 1
May Jun Julai Ogos Oktober
September

S/U
Bil Program / Aktiviti Kos Catata
Tarikh 1 English week PCG matapelajaran
Sasaran
Objektif Kos
Keputusan mata pelajaran Bahasa In
ETR

80% murid Tahun 1-6 menunjukkan minat mempelajari mata pelajaran Bahasa Inggeris.
Tarikh : Julai

Tanggungjawab
C
C
C
C
C
AJK

Catatan
Ketua : GPK KURIKULUM Nama Projek : Latihan Dalam Perkhidmatan ( LDP )

Bidang Fokus PANITIA BAHASA INGGERIS

Objektif Bil Inisiatif/Aktiviti Status / Pencapaian Projek Tanggungj


1 Mesyuarat Jawatankuasa O B A
2 Pembentangan program O B A
3 Taklimat kepada guru O B A
4 Pelaksanaan Program O B A
O 5 Penilaian Program O A B
an mata pelajaran Bahasa Inggeris meningkat dari segi kuantiti dan kualiti

Tugasan Utama
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
( Nama Program / aktiviti )

GPK 1
Jun Julai Ogos September Noember
Oktober

S/U
Bil Program / Aktiviti Kos Catata
Tarikh 1 Latihan Dalam Perkhidmatan PCG matapelajaran
Sasaran
Objektif Kos
Keputusan mata pelajaran Bahasa In
ETR

80% guru mengetahui dan mengaplikasi kaedah dan teknik baru untuk memastikan 80% murid lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris.
n ( LDP ) Tarikh : JUN-OKTOBER

Tanggungjawab
C
C
C
C
C
AJK

Catatan
Ketua : GPK KURIKULUM Nama Projek : EW 20 ( English within 20 Minutes )

Bidang Fokus PANITIA BAHASA INGGERIS

Objektif Bil Inisiatif/Aktiviti Status / Pencapaian Projek


1 Mesyuarat Jawatankuasa O
2 Pembentangan program O
3 Taklimat kepada murid O
4 Pelaksanaan Program O O O O O O
O 5 Penilaian Program O O O
Keputusan mata pelajaran Bahasa Inggeris meningkat dari segi kuantiti dan kualiti

Tugasan Utama
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
( Nama Program / aktiviti )
Mac April May Jun Julai Ogos September
Bil Program / Aktiviti Kos
Tarikh 1 EW 20 ( English within 20 minutes ) PCG matapelajaran
Sasaran
Objektif Kos

ETR
Keputusan mata pel
ETR

50% murid menguasai kosa kata dan tatabahasa asas dalam matapelajaran Bahasa Inggeris.
Minutes ) Tarikh : MAC-OKTOBER

Tanggungjawab
B A C
B A C
B A C
O B A C
O A B C
M3
M4
M1
M2
M3
M4

GPK 1

AJK

September Oktober
S/U

Kos Catatan
G matapelajaran