Sei sulla pagina 1di 3

myPortfolio

GURU AKADEMIK BIASA


SK KARAMUNTING

BAHAGIAN : SK KARAMUNTING

ALAMAT : WDT 25,


90009 SANDAKAN, SABAH.

NO. TELEFON : 089 - 611986

NO. FAKS. : 089 - 611986

LAMAN : xba2011@moe.edu.my
SESAWANG
MAKLUMAT PEGAWAI

Nama : Masitah Binti Malik

Gelaran Jawatan : Guru Akademik Biasa (GAB)

Gred Hakiki Jawatan : DG 41

Tarikh Penempatan : 07.05.2017

DILULUSKAN OLEH

Nama : NURAZIE@MONICA BINTI INTANG

Gelaran Jawatan : Pegawai Penilai 1

Gred Jawatan : DG42

Tarikh :
JADUAL PENGEMASKINIAN

TANDATANGAN
BIL. TARIKH TAJUK
PENYELIA

1. 30 Oktober 2018 Penyediaan MyPortfolio

KANDUNGAN

PERKARA MUKA SURAT

Carta Organisasi 1-2

Carta Fungsi 3

Aktiviti-aktiviti bagi Fungsi 4

Deskripsi Tugas 5-7

Proses Kerja, Carta Alir dan Senarai Semak 8 - 26

Senarai Undang-undang, Peraturan dan Punca Kuasa 27

Senarai Borang 28

Senarai Jawatankuasa yang Dianggotai


29