Sei sulla pagina 1di 5

SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN BATU TIGA

UJIAN BULANAN 1 - 2018


SAINS KERTAS 1 - TAHUN 3
MASA : 60 MINIT
NAMA :____________________________ KELAS :____________
Jawab semua soalan pada kertas jawapan 4. Ular mempunyai ciri berikut kecuali...
A. Mempunyai kaki
B. Mempunyai sisik
1. Perhatikan objek di bawah. Apakah
C. Mempunyai mata
yang dapat kamu perhatikan. D. Mempunyai mulut

5. Ayam Itik Kelawar

Haiwan di atas mempunyai satu


persamaan. Apakah persamaan
mereka?
A. Buah tersebut berwarna merah A. Mempunyai sisik
B. Buah tersebut mempunyai duri B. Mempunyai paruh
C. Buah tersebut mempunyai bunyi C. Mempunyai sayap
D. Buah tersebut tidak boleh dimakan D. Mempunyai gigi taring

2. Kemahiran memerhati ialah proses 6. Apakah yang akan terjadi sekiranya


mengumpul maklumat dengan pokok tomato tidak disiram selama
menggunakan deria berikut seminggu?
A. Deria makan A. Akan mati
B. Deria hidung B. Akan layu
C. Deria telinga C. Akan segar
D. Deria sentuh D. Tiada apa-apa perubahan

3. Hafey menolong ibunya mengemas


dapur. Dia telah mengasingkan barang-
barang yang masih elok dan yang tidak
boleh digunakan lagi. Apakah
kemahiran proses sains yang telah 7. Berapakah bilangan haiwan yang dapat
digunakannya? kamu lihat pada gambar di atas?
A. Memerhati A. 4
B. Mengelas B. 5
C. Meramal C. 6
D. Membuat inferens D. 7
Sebarang sumbangan boleh dibuat ke acc Ahmad Hishanuddin Maybank 114169845278

8. Apakah yang perlu dilakukan sebelum 12. Semasa kita berumur 5 tahun, kita
memasuki bilik sains? mempunyai set gigi......
A. Makan A. Gula
B. Beratur B. Susu
C. Basuh tangan C. kekal
D. Menyiapkan kerja sekolah D. putih

13. Apabila meningkat remaja, gigi kita akan


9.
bertukar ke set gigi....
A. gula
B. susu
C. kekal
Apakah yang harus kamu lakukan D. putih
sekiranya kamu mendapati peralatan
14. Bilangan gigi susu adalah kurang
sains yang ingin digunakan berkeadaan
sebanyak _________ berbanding
sedemikian?
bilangan gigi kekal.
A. Menggantikannya A. 12
B. Ambil yang lain B. 14
C. Memberitahu guru C. 20
D. Membuang ke dalam tong sampah D. 32

15. Gigi manakah yang digunakan untuk


10.
memotong makanan?
A. Gigi susu
B. Gigi kacip
C. Gigi taring
Dimanakah tempat untuk kamu D. Gigi geraham
menyimpan bahan sains yang
16. Gigi geraham digunakan untuk ....
mempunyai simbol seperti di atas?
A. Menyiat makanan
A. Di dalam beg B. Memotong makanan
B. Atas meja guru C. Memotong dan menyiat makanan
C. Belakang bilik sains D. Memecah dan melumatkan
D. Di dalam almari berkunci makanan

17. Apakah makanan yang sesuai untuk


11. Manusia mempunyai _________ set gigi menjaga gigi?
A. Satu A. Gula-gula
B. Dua B. Aiskrim
C. Tiga C. Telur
D. Empat D. Ais

2
Sebarang sumbangan boleh dibuat ke acc Ahmad Hishanuddin Maybank 114169845278

18. Berapa kerapkah kita perlu berjumpa Soalan 24 dan 25 berdasarkan gambar berikut;
dengan doktor gigi?
A. Sebulan sekali
B. 6 bulan sekali
C. Setahun sekali
D. 6 tahun sekali

19. Kita perlu ____________ selepas makan


A. Membasuh muka 24. Apakah ciri yang ada pada haiwan
B. Menggosok mata tersebut?
C. Berjumpa doktor A. Berkuku tajam
D. berkumur B. bercengkerang
C. Bertanduk
D. Bersisik

20. 25. Apakah kegunaan sayap pada haiwan


X
tersebut?
A. Untuk berenang
Bahagian yang dilabelkan X adalah ..... B. Untuk berjalan
C. Untuk terbang
A. gusi D. Untuk berlari
B. dentin
C. enamel 26. Ikan tidak mempunyai ciri berikut
D. salur darah A. kaki
B. sisik
C. mata
21. Berikut adalah jenis-jenis gigi manusia
D. mulut
kecuali
A. Gigi kacip 27. Haiwan manakah mempuyai tanduk?
B. Gigi taring
C. Gigi potong
D. Gigi geraham A. C

22. Apakah fungsi gigi kacip?


A. Memotong makanan
B. Menyiat makanan B. D
C. Mengisar makanan
D. Mengunyah makanan
28. Apakah yang akan terjadi sekiranya
23. Apakah kegunaan flos gigi? seekor harimau diberi makan lobak
A. Untuk memutihkan gigi selama sebulan?
B. Untuk menguatkan gigi A. Akan mati
C. Untuk membersihkan lidah B. Akan gemuk
D. Untuk mengeluarkan sisa makanan C. Akan sihat
di celah gigi D. Tiada apa-apa perubahan

3
Sebarang sumbangan boleh dibuat ke acc Ahmad Hishanuddin Maybank 114169845278

29. 33.

Apakah haiwan yang mempunyai ciri


litupan badan yang sama seperti haiwan
di atas?
A. Angsa
B. Penyu
Apakah persamaan haiwan-haiwan di C. kucing
atas? D. Tenggiling
A. Mempunyai sayap
B. Mempunyai paruh 34. Apakah maksud habitat?
C. Melahirkan anak A. Tempat bertelur haiwan
D. Bertelur B. Tempat bermain haiwan
C. Tempat mencari makan haiwan
D. Tempat tinggal semula jadi
30.
haiwan

35. Apakah habitat bagi burung?


Berikut adalah ciri-ciri haiwan di atas, A. Di air
kecuali B. Di darat
C. Di udara
A. Mempunyai ekor
D. Di darat dan air
B. Mempunyai tanduk
C. Mempunyai bulu
D. Mempunyai sisik 36. Apakah yang dimaksudkan dengan
haiwan herbivor?
31. Apakah ciri anggota badan bagi kucing? A. Haiwan yang tidak makan
A. Berbulu B. Haiwan yang makan tumbuhan
B. Bersisik C. Haiwan yang makan haiwan lain
C. Bercengkerang D. Haiwan yang makan tumbuhan
D. Berbulu pelepah dan haiwan lain

32. Manakah antara haiwan di bawah 37. Manakah antara haiwan di bawah
mempunyai tanduk? adalah karnivor?
A. Kuda A. Ayam
B. Arnab B. Burung
C. Kerbau C. kambing
D. Harimau D. serigala

4
Sebarang sumbangan boleh dibuat ke acc Ahmad Hishanuddin Maybank 114169845278

38. Manakah antara berikut tidak mungkin


dimakan oleh seekor lembu? 40. Berikut adalah gigi bagi haiwan karnivor.
A. Rumput Apakah ciri bagi gigi haiwan tersebut?
B. Daun A. Mempunyai gigi kacip yang kuat
C. Cacing B. Mempunyai gigi taring yang
D. Bunga tajam dan kuat
C. Mempunyai gigi geraham yang
39. Apakah makanan bagi haiwan omnivor? besar dan banyak
A. Tidak makan D. Mempunyai mulut yang luas
B. Tumbuhan sahaja
C. Haiwan lain sahaja
D. Tumbuhan dan haiwan lain

Kertas soalan tamat

Disediakan Oleh : Disemak Oleh : Disahkan oleh :

............................................. ...................................................
(EN AHMAD HISHANUDDIN RAMLI) ( PN ANIDA BT KHAIMI )
Guru Sains Tahun 3 Ketua Panitia Sains SKJBT