Sei sulla pagina 1di 9

Note 355

Bibliografia

EI2: Encyclopédie de l’Islam (nouvelle édition).


GAL: Brockelmann, Carl, Geschichte der arabischen Literatur.
GAS: Sezgin, Fuat, Geschichte des arabischen Schrifttums.
«JAL»: «Journal of Arabic Literature».

I Edizioni del Dīwān di al-Mutanabbī utilizzate per la traduzione


(secondo la data di composizione)
– Ibn Ğinnī, al-Fasr: šarḥ Ibn Ğinnī al-kabīr ʿalà dīwān al-Mutanabbī, a cura di
Riḍā Rağab, 5 voll., Dimašq, Dār al-Yanābīʿ li -’ṭ-ṭibāʿa wa-’n-našr wa-’t-tawzīʿ,
2004.
– Abū ’l-ʿAlāʾ al-Maʿarrī, Šarḥ dīwān Abī ’ṭ-Ṭayyib al-Mutanabbī al-musammà
bi-Muʿğiz Aḥmad, a cura di ʿAbd al-Mağīd Diyāb, 4 voll., al-Qāhira, Dār al-Maʿārif,
19922.
– Al-Wāḥidī an-Nīsābūrī, Dīwān Abī ’ṭ-Ṭayyib al-Mutanabbī wa-fī aṯnāʾ matnihi
šarḥ al-imām al-ʿallāma al-Wāḥidī / Mutanabbii carmina cum commentario Wahidii,
a cura di Friedrich Dietrici, Berolini (Berlin), 1861.
– Al-ʿUkbarī, (Pseudo-), Abū ’l-Baqāʾ, at-Tibyān fī šarḥ ad-dīwān, a cura di Kamāl
Ṭālib, 4 voll., Bayrūt, Dār al-kutub al-ʿilmiyya, 1418/1998.
– Ms Arabe 3091, Bibliothèque Nationale de France, Paris.
– Al-Yāziğī, Nāṣīf, al-ʿArf aṭ-ṭayyib fī šarḥ dīwān Abī ’ṭ-Ṭayyib, 2 voll., Bayrūt, Dar
Ṣādir-Dār Bayrūt, 1384/1964.
– Al-Barqūqī, ʿAbd ar-Raḥmān, Šarḥ dīwān al-Mutanabbī, 2 voll., Bayrūt, Dār al-
Kutub al-ʿilmiyya, 1422/2001.
– ʿAbd al-Wahhāb ʿAzzām, Dīwān Abī ’ṭ-Ṭayyib al-Mutanabbī, al-Qāhira, Maṭbaʿat
lağnat at-taʾlīf wa-’t-tarğama wa-’n-našr, 1363/1944.

II Traduzioni del Dīwān di al-Mutanabbī in lingue occidentali


– Arberry, Arthur John, Poems of al-Mutanabbī, Cambridge, Cambridge University
Press, 1967 (traduzione parziale).
– De Sacy, Silvestre, Chrestomathie arabe, Paris, Imprimerie royale, 1827 (ristampa
Osnabrück, Biblio Verlag, 1973). Traduzione parziale.
– Hammer Purgstall, Joseph von, Motenebbi der größte arabische Dichter, Wien,
I.G. Heubner, 1824 (traduzione integrale).
– Rescher, Oskar, Der Dîwân des Motenebbi nach der Ausgabe ʿOkbarî (Bûlâq 1287)
356 Bibliografia
Note

mit Vergleichung der Edd. Jazydjy (Beyrouth) und Wâḥîdî [sic] (Berlin), Qâfije Alif-
Râʾ, in Beiträge zur Arabischen Poësie, III, Stuttgart, 1940 (traduzione parziale).
– Schmidt, Jean-Jacques, Al-Mutanabbī. La solitude d’un homme, Paris, La Différen-
ce, 1994 (traduzione parziale).
– Wormhoudt, Arthur, Poems from the Diwan of Abu Tayyib Ahmad ibn al Husain al
Mutanabbi, Oxford, Shakespeare Head Press, 1968 (traduzione parziale).
– Wormhoudt, Arthur, The Diwan of Abu Tayyib Ahmad ibn al Husein al Mutanabbi
translated with a commentary by Arthur Wormhoudt, Oskaloosa, Iowa, William Penn
College, 1978 (traduzione integrale).

III Fonti
– ʿAbbās Ibn al-Aḥnaf, (al-), Dīwān, Bayrūt, Dār Ṣādir-Dār Bayrūt, 1385/1965.
– Abū Firās, Dīwān, Bayrūt, Dār Ṣādir-Dār Bayrūt, 1380/1961.
– Abū Nuwās, al-Ḥasan Ibn Hāniʾ, Dīwān, Bayrūt, Dār Ṣādir-Dār Bayrūt, 1382/
1962.
– Abū ’š-Šīṣ al-Ḫuzāʿī, Ašʿār Abī ’š-Šīṣ al-Ḫuzāʿī, a cura di ʿAbd Allāh al-Ğibūrī,
Baġdād, 1386/1967.
– Abū Tammām, Dīwān bi-šarḥ al-ḫaṭīb at-Tibrīzī, a cura di Muḥammad ʿAbduh
ʿAzzām, 4 voll., al-Qāhira, Dār al-Maʿārif, 1965.
– ʿAmīdī (al-), Abū Saʿd Muḥammad Ibn Aḥmad, Al-Ibāna ʿan sariqāt al-Mutanabbī,
a cura di Ibrāhīm ad-Dasūqī al-Bisāṭī, al-Qāḥira, Dār al-Maʿārif, 1961. Il volume
contiene inoltre in appendice: 1) un’opera anonima sui plagi di al-Mutanabbī (pp.
200-218), 2) al-kašf ʿan masāwiʾ al-Mutanabbī del Sāḥib Ibn ʿAbbād (pp. 219-250)
e 3) ar-Risāla al-ḥātimiyya (recensione breve di ar-Risāla al-mūḍiḥa fī ḏikr sariqāt
Abī ’ṭ-Ṭayyib al-Mutanabbī wa-sāqiṭ šiʿrihi) di Abū ʿAlī Muḥammad Ibn al-Ḥasan
al-Ḥātimī al-Kātib al-Baġdādī (pp. 252-270).
– ʿAmr Ibn Kulṯūm, al-Muʿallaqa, in ʿAmr Ibn Kulṯūm – al-Ḥāriṯ Ibn Ḥilliza, al-
Muʿallaqatān, a cura di Fuʾād Afrām al-Bustānī, Bayrūt, al-Maṭbaʿa al-Kāṯūlīkiyya,
1962.
– ʿAntara, Dīwān, a cura di Muḥammad Saʿīd Mawlawī, Bayrūt, al-Maktab al-islāmī,
1970.
– ʿAskarī (al-), Abū Hilāl al-Ḥasan Ibn ʿAbd Allāh, Kitāb aṣ-ṣināʿatayn: al-kitāba
wa-’š-šiʿr, a cura di Mufīd Qamīḥa, Bayrūt, Dār al-kutub al-ʿilmiyya, 1401/1981.
– Averroè: vedi Ibn Rušd.
– Bādīʿī (al-), Yūsuf, aṣ-Ṣubḥ al-munabbī ʿan ḥayṯiyyat al-Mutanabbī, a cura di
Muṣtafà as-Saqqāʾ, Muḥammad Šitā e ʿAbduh Ziyāda ʿAbduh, al-Qāhira, Dār al-
Maʿārif, 1963.
– Buḥturī (al-), Dīwān, a cura di Hasan Kāmil aṣ-Ṣayrafī, 4 voll., al-Qāhira, Dār al-
Maʿārif, 1963-1964.
Bibliografia
Note 357

– Corano. Traduzione di A. Bausani, Milano, Rizzoli, 1988.


– Damīrī (al-), Kamāl ad-Dīn Ibn Muḥammad, Ḥayāt al-Ḥayawān al-kubrà, al-
Qāhira, Maṭbaʿat Muṣṭafà al-Bābī al-Ḥalabī, 1398/19785.
– Ğāḥiẓ (al-), (Pseudo-), Kitāb at-tāğ fī aḫlāq al-mulūk, a cura di Aḥmad Zakī Bāšā,
al-Qāhira, al-Maṭbaʿa al-amīriyya, 1322/1914; traduzione francese a cura di Charles
Pellat, Le livre de la couronne, Paris, Les belles lettres, 1954.
– Ġazālī (al-), Abū Ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad, Iḥyāʾ ʿulūm ad-dīn, 4 voll.,
al-Qāhira, Maṭbaʿat Muṣṭafà al-Bābī al-Ḥalabī, 1358/1939.
– Ğurğānī (al-), ʿAlī ʿAbd al-ʿAzīz, al-Wasāṭa bayn al-Mutanabbī wa-ḫuṣūmihi, a
cura di Aḥmad ʿĀrif az-Zayn, Sūsa (Tūnis), Dār al-maʿārif li-’ṭ-ṭibāʿa wa-’n-našr,
1992.
– Ḫafāğī (al-), Ibn Sinān Sirr al-faṣāḥa, a cura di ʿAbd al-Mutaʿāl al-Saʿīdī, al-
Qāhira, Maktabat Muḥammad ʿAlī Ṣubayh wa-Awlādihi, 1953.
– Ḥātimī (al-), Abū ʿAlī Muḥammad al-Kātib al-Baġdādī, Ar-Risāla al-ḥātimiyya
fīmā wāfaqa al-Mutanabbī fī šiʿrihi kalām Arisṭū fī ’l-ḥikma, edita e tradotta in tede-
sco a cura di O. Rescher in «Islamica» 2 (1926), pp. 439-473.
– Ḥātimī (al-), Abū ʿAlī Muḥammad Ibn al-Ḥasan al-Kātib al-Baġdādī, ar-Risāla
al-mūḍiḥa fī ḏikr sariqāt Abī ’ṭ-Ṭayyib al-Mutanabbī wa-sāqiṭ šiʿrihi. Vedi ʿAmīdī
(al-), al-Ibāna.
– Ibn al-ʿAdīm, Kamāl ad-Dīn, Buġyat aṭ-ṭalab fī taʾriḥ Ḥalab, 10 voll. + indici, a
cura di Suhayl Zakkār, Dimašq 1408/1988.
– Ibn al-Aṯīr, ʿIzz ad-Dīn al-Ğazarī, al-Kāmil fī ’t-tārīḫ, 9 voll., al-Qāhira, Idārat aṭ-
Ṭibāʿa al-Munīriyya, 1348/1929-1930.
– Ibn al-Aṯīr, Ḍiyāʾ ad-Dīn al-Ğazarī, al-Maṯal as-sāʾir fī adab al-kātib wa-’š-šāʿir,
a cura di Aḥmad al-Ḥūfī e Badawī Ṭabānah, al-Qāhira, Dār nahḍat Miṣr li-’ṭ-ṭibāʿ
wa-’n-našr, 1973.
– Ibn al-Ğawzī, Ḏamm al-hawà, a cura di Muṣṭafà ʿAbd al-Wāḥid e Muḥammad al-
Ġazzālī, al-Qāhira, Dār al-kutub al-ḥadīṯa, 1964.
– Ibn Ḫaldūn, ʿAbd al-Raḥmān Ibn Muḥammad, al-Muqaddima, 4 voll. a cura di ʿAlī
ʿAbd al-Wāḥid Wāfī, s.l., Lağnat al-bayān al-ʿarabī, 1376-1382/1957-1962. Trad. in-
glese: The Muqaddimah. An Introduction to History, translated from the Arabic by
Franz Rosenthal, 3 voll., Bollingen Series XLIII, New York, Pantheon Books, 1958.
– Ibn Ḥazm, Ṭawq al-ḥamāma fī ’l-ulfa wa-’l-ullāf, a cura di Fuʾād Afrām Bustānī,
Bayrūt, al-Maṭbaʿa al-Kāṯūlīkiyya, 1966.
– Ibn Qutayba, Abū Muḥammad ʿAbd Allāh, Kitāb aš-šiʿr wa-’š-šuʿarāʾ, a cura di
M.J. De Goeje, Lugduni Batavorum (Leiden), E.J. Brill, 1904.
– Imruʾ l-Qays, Dīwān in Ahlwardt, The Diwans of six ancient Arabic poets, Osna-
brück, Biblio Verlag, 1972 (ristampa dell’edizione 1870).
– Ibn Rašīq, Al-ʿUmda fī maḥāsin aš-šiʿr wa-ādābih wa-naqdih, a cura di Muḥammad
Qarqazān, Dimašq, Maṭbaʿat al-kātib al-ʿarabī, 1994.
358 Bibliografia
Note

– Ibn Rušd, Talḫīṣ Kitāb aš-šiʿr / Commentarium medium in Aristotelis de arte po-
etica liber (sic), a cura di Charles E. Butterworth e Aḥmad ʿAbd al-Mağīd Harīdī,
al-Qāhira, al-Hayʾa al-Miṣriyya li l-kitāb, 1986.
– Iṣfahānī (al-), Abū ’l-Qāsim ʿAbd Allāh Ibn ʿAbd ar-Raḥmān, Al-Wāḍiḥ fī muškilāt
šiʿr al-Mutanabbī, a cura di Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibn ʿAšūr, Tūnus, ad-Dār at-tūnisī
li-’n-našr, 1968.
– Nābiġa (al-), Ziyād Ibn Muʿāwiya aḏ-Ḏubyānī, Dīwān, in Ahlwardt, The Diwans
of six ancient Arabic poets, Osnabrück, Biblio Verlag, 1972 (ristampa dell’edizione
1870).
– Nuwayrī (al-), Šihab ad-Dīn Aḥmad Ibn ʿAbd al-Wahhāb, Nihāyat al-arab fī funūn
al-adab, 14 voll., al-Qāhira, Dār al-kutub al-miṣriyya, s.d.
– Qarṭāğannī (al-), Ḥāzim, Minhāğ al-bulaġāʾ wa-sirāğ al-udabāʾ, Tūnus, Dār al-
Kutub aš-Šarqiyya, 1966.
– Qudāma Ibn Ğaʿfar, Kitāb naqd aš-šiʿr, a cura di S.A. Bonebakker, Leiden, E.J.
Brill, 1956.
– Ṣāḥib Ibn ʿAbbād (al-), Abū ’l-Qāsim Ismāʿīl Ibn al-ʿAbbās, al-Kašf ʿan masāwiʾ
al-Mutanabbī. Vedi ʿAmīdī (al-), al-Ibāna.
– Ṣāḥib Ibn ʿAbbād (al-), Abū ’l-Qāsim Ismāʿīl Ibn al-ʿAbbās, al-Amṯāl as-sāʾira
min šiʿr al-Mutanabbī, a cura di Muḥammad Ḥasan Āl Yāsīn, Baġdād, Maktabat al-
Nahḍa, 1965.
– Suyūṭī (al-), Ğalāl ad-Dīn, al-Ğāmiʿ aṣ-ṣaġīr min ḥadīṯ al-bašīr an-naḏīr, a cura di
Muḥammad Muḥyī ’d-Dīn ʿAbd al-Ḥamīd, 2 voll., al-Qāhira, 1352.
– Ṯaʿālibī (al-), Abū Manṣūr ʿAbd al-Malik Ibn an-Nīsābūrī, Yatīmat ad-dahr fī
maḥāsin ahl al-ʿaṣr, a cura di Muḥammad Muḥyī ’d-Dīn ʿAbd al-Ḥamīd, 4 voll., al-
Qāhira, Maṭbaʿat as-Saʿāda, 1375-77/1956-582.
– Yāqūt, al-Ḥamawī ar-Rūmī, Muʿğam al-buldān, a cura di Ferdinand Wüstenfeld,
Leipzig, 1866; riproduzione anastatica Tehrān, Maktabat al-Asadī, 1965.

IV Studi
– Ashtiany, Julia, Mutanabbī’s Elegy on Sayf al-Dawla’s Son, in Festschrift Ewald
Wagner zum 65. Geburtstag, herausgegeben von Wolfhart Heinrichs und Gregor
Schoeler, Band 2, Studien zur Arabischen Dichtung, Beirut, 1994, Franz Steiner Ver-
lag, pp. 362-372.
– ʿAwwâd, Kūrkīs & Mīḫāʾīl, Rāʾid ad-dirāsa ʿan al-Mutanabbī, Baġdād, Wizārat
aṯ-ṯaqāfa wa-’l-funūn, Dār ar-Rašīd li-’n-našr, 1979.
– Bachmann, Peter, Panegyrical and Monistic Poetry: Remarks on Laudatory Verses
in the Dīwāns of al-Mutanabbī and Ibn al-ʿArabī, in Studies in Arabic and Islam.
Proceedings of the 19th Congress, Union Européenne des Arabisants et Islamisants,
Halle, 1998, Leuven-Paris-Sterling, Peeters, 2002, pp. 155-161.
Bibliografia
Note 359

– Bauer, Thomas, Altarabische Dichtkunst: Eine Untersuchung ihrer Struktur und


Entwicklung am Beispiel der Onagerepisode, 2 voll., Wiesbaden, Harrassowitz,
1992.
– Bencheikh, Jamel Eddine, Poétique arabe : essai sur un discours critique, Paris,
Gallimard, 1989.
– Bianquis, Thierry, Sayf ad-Dawla, EI2 IX, Leiden, E.J. Brill, 1998, pp. 107-114.
– Blachère, Régis, Un poète arabe du IVe siècle de l’Hégire (Xe siècle de J.-C.), Abou
ṭ-Ṭayyib al-Mutanabbî, Paris, Librairie d’Amérique et d’Orient Adrien Maisonneuve,
1935.
– Bonebakker, Seeger Adrianus, Ḥātimī and his Encounter with Mutanabbī. A Bio-
graphical Sketch, Amsterdam-Oxford-New York, North-Holland Publishing Com-
pany, 1984.
– Bonebakker, Seeger Adrianus, Ancient Arabic Poetry and plagiarism: a terminolo-
gical labyrinth, «Quaderni di Studi Arabi», 15 (1997), pp. 65-92.
– Canard, Marius, Sayf al-Daula ; Recueil de textes relatifs à l’emir Sayf al Daula le
Hamdanide avec annotations, Algiers, Editions Jules Carbonel, 1934.
– Canard, Marius, La dynastie Macédonienne ; Extraits des Sources Arabes, in A.A.
Vasiliev, Byzance et les Arabes, Bruxelles, éditions de l’Institut de Philologie et d’Hi-
stoire orientales et Slaves, 1950.
– Canard, Marius, Histoire de la Dynastie des H’amdanides de Jazîra et de Syrie,
Paris, 1953.
– Canard, Marius, Quelques aspects de la vie sociale en Syrie et Jazīra au dixième
siècle d’après les poètes de la cour Ḥamdanide, in G. Makdisi (a cura di), Arabic
and Islamic Studies in Honour of Hamilton A.R. Gibb, Leiden, E.J. Brill, 1965, pp.
168-190.
– Diez, Martino, L’Io e il potere: la poetica di al-Mutanabbi, «Annali di Ca’ Foscari»,
Serie Orientale, XLIII, 3 (serie orientale 35), 2004, pp. 75-107.
– Diez, Martino, Sayf ad-Dawla tra mito e storia in M. Guidetti (a cura di), Siria.
Dalle antiche città-stato alla primavera interrotta di Damasco, Milano, Jaca Book,
2006, pp. 79-93.
– Diez, Martino, Forme dell’encomio nelle Sayfiyyāt di Abū ṭ-Ṭayyib al-Mutanabbī,
«Annali di Ca’ Foscari», XLVIII, 3 (serie orientale 39), 2008, 39-53.
– Eddé, Anne-Marie, Les Sources d’Ibn al-ʿAdīm sur le règne de Sayf al-Dawla en
Syrie du Nord (333-356/944-967), in Ch.F. Robinson (a cura di), Texts, Documents
and Artefacts. Islamic Studies in Honour of D.S. Richards, Leiden-Boston, E.J. Brill,
2003, pp. 121-156.
– Gabrieli, Francesco, Studi su al-Mutanabbī, Roma, Istituto per l’Oriente, 1972.
– García Gómez, Emilio, Mutanabbi. El mayor poeta de los Arabes, in Cinco poetas
musulmanes, Madrid, Espasa-Calpe, 1944 (pp. 17-65).
– Ġazzī (al-), Kāmil, Nahr aḏ-ḏahab fī taʾrīḫ Ḥalab, Ḥalab, 1926.
360 Bibliografia
Note

– Goldziher, Ignaz, Ueber die Eulogien der Muhammedaner, «Zeitschrift der


Deutschen Morgenländischen Gesellschaft», 50 (1896), pp. 97-128.
– Gruendler, Beatrice, The motif of marriage in select Abbasid Panegyrics in A.
Neuwirth, B. Embaló, S. Günther, M. Jarrar (a cura di), Myths, historical Archetypes
and Symbolic Figures in Arabic Literature. Towards a new Hermeneutic Approach.
Proceedings of the International Symposium in Beirut, June 25th – June 30th 1996,
Beirut-Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1999, pp. 109-122.
– Gruendler, Beatrice, Medieval Arabic praise poetry: Ibn al-Rûmî and the Patron’s
Redemption, London-New York, RoutledgeCurzon, 2003.
– Gruendler, Beatrice, Verse and Taxes: The Function of Poetry in Selected Literary
Akhbār of the Third/Ninth Century, in Kennedy, Philip F., a cura di, On Fiction and
Adab in Medieval Arabic Literature, Wiesbaden, Harrassowitz, 2005, pp. 85-124.
– Hamori, Andras, On the Art of Medieval Arabic Literature, Princeton, Princeton
University Press, 1974.
– Hamori, Andras, Reading al-Mutanabbī’s ode on the siege of al-Ḥadaṯ, Studia Ara-
bica et Islamica: Festschrift for Iḥsān ʿAbbās, a cura di Wadād al-Qāḍī, Beirut, Ame-
rican University Press, 1981, pp. 195-208.
– Hamori, Andras, recensione di Van Gelder, Beyond the Line, «Journal of the Ame-
rican Oriental Society», 104 (1984), pp. 385-387.
– Hamori, Andras, Al-Mutanabbī, in Ashtiany, Julia et alii, ʿAbbasid Belles-Lettres,
The Cambridge History of Arabic Literature, Cambridge, Cambridge University
Press, 1990, cap. 17, pp. 300-314.
– Hamori, Andras, The Composition of Mutanabbī’s Panegyrics to Sayf al-Dawla,
Leiden, E.J. Brill, 1992.
– Hamori, Andras, Mutanabbī’s painted Mosques, in «Journal of Semitic Studies», 52
(1997), i, pp. 71-73.
– Horovitz, Josef, Die Beschreibung eines Gemaldes bei Mutanabbī, «Islam», 1
(1910), pp. 385-388 e Die Hamdaniden und die Schīʿa, «Islam», 2 (1911), pp. 409-
411.
– Jacobi, Renate, The Camel-Section of the Panegyrical Ode, «JAL», 13 (1982), pp.
1-22.
– Jayyusi, Salma K., The persistence of the Qasida form, in Qasida Poetry in Islamic
Asia and Africa, a cura di Stefan Sperl e Christopher Shackle, 2 voll., Leiden, E.J.
Brill, 1996, I, pp. 1-19.
– Kraemer, Joel L., Humanism in the Renaissance of Islam: The Cultural Revival
During the Buyid Age, Leiden, E.J. Brill, 19922.
– Lane, Edward William, The Manners and Customs of the Modern Egyptians, Lon-
don, J.M. Dent & Sons, 1908 (ristampa dell’edizione definitiva del 1860). Nuova
edizione: AUC (American University in Cairo) Press, 2003.
– Larcher, Pierre, Les Muʿallaqât. Les sept poèmes préislamiques préfacés par An-
Bibliografia
Note 361

dré Miquel, traduits et commentés par Pierre Larcher, Fontfroide le Haut (Saint-
Clément-de-Rivière, Hérault), Fata Morgana, 2000.
– Larcher, Pierre, Le Guetteur de mirages. Cinq poèmes préislamiques traduits de
l’arabe et commentés par Pierre Larcher, Arles, Sindbad-Actes Sud, 2004.
– Latham, Jan Derek, Towards a better understanding of al-Mutanabbī’s poem on the
battle of al-Ḥadath, «JAL», 10 (1979), pp. 1-22.
– Latham, Jan Derek, recensione di A. Hamori, The Composition of Mutanabbī’s Pa-
negyrics to Sayf al-Dawla, in «Journal of Semitic Studies», 29 (1994), pp. 382-386.
– Lecker, Michael, a cura di, Vite antiche di Maometto, scelta e traduzione a cura di
Roberto Tottoli, Milano, Mondadori, 2007.
– Leder, Stefan, Story-Telling in the Framework of Non-fictional Arabic Literature,
Wiesbaden, Harrassowitz, 1998.
– Lev, Yaacov, a cura di, War & Society in the Eastern Mediterranean, 7th – 15th
Centuries, Leiden, E.J. Brill, 1997.
– Lyons, Malcom C., The Effect of Monorhyme on Arabic Poetic Production, «JAL»
1 (1970), p. 6.
– Massignon, Louis, La Passion de Hallâj, martyr mystique de l’Islam, 4 voll., Paris,
Gallimard, 1975.
– Meisami, Julie Scott, Al-Mutanabbī and the Critics, «Arabic and Middle Eastern
Studies», 2 (1999), i, pp. 21-41.
– Meisami, Julie Scott, Structure and Meaning in Medieval Arabic and Persian
Poetry. Orient Pearls, London-New York, RoutledgeCurzon, 2003.
– Mez, Adam, Die Renaissance des Islams, Heidelberg, 1922. Trad. inglese a cura di
Salhuddin Khuda Bukhsh e David Samuel Margoliouth, The Renaissance of Islam,
London, Luzac & Co., 1937.
– Mottahedeh, Roy, Loyalty and Leadership in an Early Islamic Society, London-
New York, I.B. Tauris & Co., 2001 (prima edizione Princeton, Princeton University
Press, 1980).
– Al-Mutanabbî. Recueil publié à l’occasion de son millénaire, Beirouth, Mémoires
de l’Institut Français de Damas, 1936.
– Šākir, Maḥmūd Muḥammad, al-Mutanabbī, Dār al-Madanī-Maktabat al-Ḫānğī,
Ğadda/al-Qāhira, 1987.
– Sauvaget, Jean, Alep. Essai sur le développement d’une grande ville syrienne, des
origines au milieu du XIXe siècle, Paris, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1941.
– Scheindlin, Raymond, Form and Structure in the Poetry of al-Muʿtamid ibn ʿAbbād,
Leiden, E.J. Brill, 1974.
– Schwarzlose, Friedrich Wilhelm, Kitāb al-silāḥ, Die Waffen der alten Araber aus
ihren Dichtern dargestellt, Leipzig, 1886 (ristampa Hildesheim-New York, Georg
Olms Verlag, 1982).
– Sperl, Stefan, Islamic Kingship and Arabic Panegyric Poetry in the Early 9th Cen-
362 Bibliografia
Note

tury, «JAL» 8 (1977), pp. 20-35.


– Sperl, Stefan, Mannerism in Arabic Poetry: A Structural Analysis of Selected Texts
(3rd Century AH/9th Century AD – 5th Century AH/11th Century AD), Cambridge, Cam-
bridge University Press, 1989.
– Sperl, Stefan e Shackle, Christopher (a cura di), Qasida Poetry in Islamic Asia and
Africa, 2 voll., Leiden, E.J. Brill, 1996.
– Stetkevych, Jaroslav, The Zephyrs of Najd. The Poetics of Nostalgia in the Classi-
cal Arabic Nasīb, Chicago-London, The University of Chicago Press, 1993.
– Stetkevych, Suzanne Pinckney, Abū Tammām and the Poetics of the ʿAbbāsid Age,
Leiden, E.J. Brill, 1991.
– Stetkevych, Suzanne Pinckney, The Poetics of Islamic Legitimacy. Myth, Gender,
and Ceremony in the Classical Arabic Ode, Bloomington & Indianapolis, Indiana
University Press, 2002.
– Van Gelder, Geert Jan, Beyond the Line: Classical Arabic Literary Critics on the
Coherence and Unity of the Poem, Leiden, E.J. Brill, 1982.
– Van Gelder, Geert Jan, The abstracted Self in Arabic Poetry, «JAL» 14 (1983), pp.
22-30.
– Winter, Michael, Content and Form in the Elegies of al-Mutanabbī in Memoriae
D.H. Baneth dedicata, a cura di Y. Navon, S.D. Goiten, E. Ullendorf et alii, Jerusa-
lem, The Hebrew University Magnes Press, 1979, pp. 327-345.
– Witkam, Jan Just, Establishing the stemma: fact or fiction?, in «Manuscripts of the
Middle East», 3 (1988), pp. 88-101.

V Dizionari e opere di consultazione


– Atlante internazionale del Touring Club italiano, ottava edizione, Milano, 1968.
– Brockelmann, Carl, Geschichte der arabischen Literatur, 2 Bände, 3 Supple-
mentbände, Leiden, 1937-1949.
– Encyclopédie de l’Islam, (nouvelle édition), Leiden, E.J. Brill, 1960-2005.
– I Bizantini in Italia, Torino, UTET, 1995.
– Ibn Manẓūr, Muḥammad Ibn Mukarram, Lisān al-ʿarab, Bayrūt, Dār Ṣādir, 1956.
– Kaḥḥāla (al-), ʿUmar Riḍā, Muʿğam al-muʾallifīn. Tarāğim muṣannifī al-kutub al-
ʿarabiyya, 16 voll., Dimašq, Maṭbaʿat at-Taraqqī, 1957-1961.
– Kazimirski, Albin De Biberstein, Dictionnaire arabe-français, Paris, Maisonneuve,
1860 (ristampa Beyrouth, Librairie du Liban, 1944).
– Lane, Edward William, Arabic~English Lexicon, London-Edinburgh, Williams and
Norgate, 1863 (varie ristampe).
– Sezgin, Fuat, Geschichte des arabischen Schrifttums. Band II. Poesie bis ca 430 H.,
Leiden, E.J. Brill, 1975.
Bibliografia
Note 363

– Wilken, Karl Erich, Biblisches Erleben im Heiligen Land, I, Lahr-Dinglingen (Ba-


den), 19562.
– Wüstenfeld-Mahler’sche, Vergleichungs-Tabellen zur Muslimischen und Irani-
schen Zeitrechnung mit Tafeln zur Umrechnung Orient-Christlicher Ären, neu bear-
beitet von Bertold Spuler, Dritte Auflage, Wiesbaden, Franz Steiner Verlag, 1961.
– Ziriklī (al-), Ḫayr ad-Dīn, al-Aʿlām. Qāmūs tarāğim li-ašhuri ’r-riğāl wa-’n-nisāʾ
min al-ʿarab wa-’l-mustaʿribīn wa-’l-mustašriqīn, 10 voll., al-Qāhira, Kūstā Tsūmās
& Co., 1954-19592.

VI Varie
– Heine, Heinrich, Gedichte 1845-1856, Säkularausgabe, Berlin, Akademie Verlag,
1986.
– Lirici Greci, a cura di U. Albini, trad. di G. Perrotta, Milano, Garzanti, 1976.
– Pontani, F.M., I Lirici corali greci, Torino, Einaudi, 1976.
– Senofonte, Anabasi, traduzione di Franco Ferrari, Milano, BUR, 1978.
– Shakespeare, William, Hamlet, a cura di Harold Jenkins, The Arden Edition of
William Shakespeare, London and New York, Methuen, 1982.