Sei sulla pagina 1di 1

Catre,

TREZORERIA SECTORULUI xxxxxx

Conform art. xxxx din contractului nr. xxxxxxxxxxx ce are ca obiectiv:


„xxxxxxxxxxxxxxxx” incheiat intre xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (in calitate de achizitor) si
xxxxxxxxxxxxxxxxx (in calitate de furnizor), am solicitat deschiderea contului -
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - TREZORERIA SECTORULUI xxxxxxxxxxx, cont aflat la
dispozitia beneficiarului pentru evidentierea distincta a sumelor aferente garantiei de
buna executie a contractului.
Intrucat lucrarile ce fac obiectul contractului nr. xxxxxxxxxxxxxx au fost terminate in
conformitate cu prevederile contractuale, va rugam sa restituiti societatii comerciale
xxxxxxxxxxxxxx suma de xxxxxxxxxxxx lei reprezentand valoarea garantiei de buna
executie, respectiv dobanda aferenta.

Va multumim!

Achizitor,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx