Sei sulla pagina 1di 1

Dimesioni i gypit të brinjezuar sipas diametrit të kabllove energjetike baker

diametri i diametri i
Seksioni Gypi i jashtem i Gypi i jashtem i
brinjezuar Seksioni
mm² kabllos brinjezuar kabllos
mm²

1x 4 Ø16mm 9,0 - 11,0 4 x 1,5 Ø20mm 12,0 - 16,0


1x 6 Ø16mm 9,0 - 11,0 4 x 2,5 Ø20mm 13,0 - 17,0
1 x 10 Ø20mm 10,0 - 12,0 4x 4 Ø25mm 15,0 - 19,0
1 x 16 Ø20mm 10,0 - 13,0 4x 6 Ø25mm 16,0 - 20,0
1 x 25 Ø25mm 12,0 - 15,0 4 x 10 Ø32mm 18,0 - 22,0
1 x 35 Ø25mm 13,0 - 16,0 4 x 10 Ø32mm 18,0 - 22,0
1 x 50 Ø32mm 14,0 - 17,0 4 x 16 Ø40mm 21,0 - 25,0
1 x 70 Ø32mm 16,0 - 19,0 4 x 16 Ø40mm 21,0 - 25,0
1 x 95 Ø40mm 18,0 - 21,0 4 x 25 Ø63mm 25,0 - 32,0
1 x 120 Ø40mm 19,0 - 22,0 4 x 35 Ø63mm 27,0 - 34,0
1 x 150 Ø63mm 21,0 - 25,0 4 x 50 Ø70mm 29,0 - 36,0
1 x 185 Ø63mm 23,0 - 27,0 4 x 70 Ø70mm 33,0 - 40,0
1 x 240 Ø70mm 26,0 - 30,0 4 x 95 Ø110mm 38,0 - 45,0
4 x 120 Ø110mm 41,0 - 49,0
2x 1,5 Ø16mm 11,0 - 13,0 4 x 150 Ø110mm 46,0 - 54,0
2x 2,5 Ø16mm 12,0 - 14,0 4 x 185 Ø110mm 51,0 - 59,0
2x 4 Ø20mm 13,0 - 15,0 4 x 240 Ø110mm 57,0 - 65,0
2x 6 Ø25mm 14,0 - 16,0
2x 10 Ø25mm 16,0 - 18,0
2x 16 Ø32mm 18,0 - 20,0 5 x 1,5 Ø20mm 13,0 - 16,0
2x 25 Ø32mm 22,2 5 x 2,5 Ø20mm 14,0 - 17,0
2x 35 Ø32mm 24,4 5x 4 Ø25mm 15,0 - 18,0
5x 6 Ø32mm 18,0 - 21,0
3 x 1,5 Ø20mm 11,0 - 14,0 5 x 10 Ø40mm 19,0 - 22,0
3 x 2,5 Ø20mm 12,0 - 15,0 5 x 10 Ø40mm 19,0 - 22,0
3x 4 Ø25mm 14,0 - 17,0 5 x 16 Ø63mm 22,0 - 25,0
3x 6 Ø25mm 15,0 - 18,0 5 x 16 Ø63mm 22,0 - 25,0
3 x 10 Ø32mm 17,0 - 20,0 5 x 25 Ø63mm 27,0 - 33,0
3 x 10 Ø32mm 17,0 - 20,0 5 x 35 Ø63mm 33,0 - 40,0
3 x 16 Ø32mm 18,0 - 21,0 5 x 50 Ø70mm 39,0 - 45,0
3 x 16 Ø32mm 18,0 - 21,0 5 x 70 Ø70mm 41,0 - 47,0
3 x 25 Ø40mm 24,0 - 27,0 5 x 95 Ø70mm 46,0 - 52,0
3 x 35 Ø40mm 22,0 - 25,0 5 x 120 Ø110mm 51,0 - 57,0
3 x 50 Ø63mm 25,0 - 29,0
3 x 70 Ø63mm 29,0 - 34,0
3 x 95 Ø70mm 33,0 - 37,0
3 x 120 Ø70mm 35,0 - 40,0
3 x 150 Ø70mm 39,0 - 44,0
3 x 185 Ø70mm 45,0 - 50,0
3 x 240 Ø70mm 50,0 - 55,0

dramqaj@hotmail.com

TK_group05.indd 79 1/5/11 3:56 PM