Sei sulla pagina 1di 1

La canción del ruiseñor

Canción infantil en canon

h »¶º Adrián A. Cuello Piraquibis (1975)


b
&b C ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ œœ œ œ ˙ œ œ˙ ˙ ˙
˙ ˙
A - le - gre can - ta el rui - se - ñor po - sa - do/en su ra - ma/al sa - lir el sol

b œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙
9

&b ∑ œ œ œ œ ˙ w ˙
a - le - gre can - ta el rui - se - ñor po - sado/en
- su ra - ma/al sa - lir el

b
&b ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ˙
˙ ˙ ˙ ˙
A - le - gre can - ta el rui - se - ñor po - sa - do/en su ra - ma/al sa -lir el sol

b ˙ œ œ ˙ ˙
˙ œ œ œ œ
17

&b w Ó œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙
sol a - le - gre can - ta po - sa - do/en su ra - ma/al sa - lir el

b ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙
&b ∑ œœœ œ ˙ ˙ w œ œ œ œ
a - le - gre can - ta rui - se - ñor po - sado/en
- su ra - ma/al sa - lir el

b
&b ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ˙
˙ ˙ ˙ ˙
A - le - gre can - ta el rui - se - ñor po - sa - do/en su ra - ma/al sa -lir el sol

b U
&b w œ œœ œ ˙ œ œ ˙ œœ w
25

œœ ˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙ œ œ
sol a - le - gre can ta el rui - se - ñor po - sado/ensu
- ra - ma/al sa - lir el sol.

b U
&b w Ó œœ œœ ˙ ˙ ˙ œœ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ ˙ w
˙
sol a - le - gre can - ta po - sa - do/ensu ra - ma/al sa - lir el sol

b U
&b ˙ ˙ œœ ˙ ˙ ˙ ˙ œœ œ œ˙ œ œ˙
˙ ˙ ˙ ˙ w
A - le - gre can - ta el rui - se - ñor po - sa - do/ensu ra - ma/al sa -lir el sol

© Adrián Cuello Zaragoza


27/05/2009

Interessi correlati