Sei sulla pagina 1di 3

Lascia ch'io pianga

Rinaldo, HWV 7b
Handel, Georg Friedrich (1685-1759)
Arranged by Yuzo Nishio

Soplano b& 32 h
1 Largo = 60

· · · · · · · · &b 9

Mandolin 1st
&b 23 Pú ú Î Ï
1

ú ú ÎÏ ú ú. Ï ÏÏú î ú ú Ï ÏÏ ú ú Î Ï ÏÏú ÏÏ w. &b


9

Mandolin 2nd
&b 23 Pú ú Î Ï
1

úúî ú ú ÎÏ úúî úúî úúî ú úú w. &b


9

Dola
&b 23 Pú ú Î Ï
1

úúî ú ú ÎÏ úúî úúî úúî ú úú w. &b


9

Cello
?b 23 Pú ú Î Ï
1
úúî ú ú ÎÏ ú ÏÏÏÏ úú î ú ú î ú úú w. ?b
9

Bass
?b 23 Pú ú Î Ï
1
úúî ú ú ÎÏ ú ÏÏÏÏ úú úú î ú ú î ú úú w. ?b
9

b& 32 úú úú Î ÏÏ úú úú î úúú úúú. Î ÏÏ Ïú Ï úÏ Ï Ï Ï úú ú Ïî Ï Ï úú úú î Ï Ïú Ï ú Ïúú Ï ww.. &b


C.5 C.10 C.6 C.3
C.5 C.1
4 4
1 2 9
3 3 1 3
3 2 2 4
Guitar 4 3 2 2
2

P 4 3
0 3
6

b& %pú
9

ú Î Ï ú ú î ú ú Î Ï Ï Ï ú î ú ú Ï ÏÏ ú ú Î Ï Ï Ï ú Ï Ï w. ú ú. Ï &b 18

9
%
b& pú ú Î Ï ú ú Î Ï ú ú Î Ï Ï Ïú î ú ú Ï ÏÏ ú ú Î Ï Ï Ï ú Ï Ï w.
La scia ch'io pian ga mia cru da sor te e che so spi ri la li ber tà,

ú ú. Ï &b
e che so
18

9
%b ú ú Î Ï ú ú Î Ï ú Î ú ú î ú ú Î Ï ú ú î ú ú w. ú ú. Ï &b 18

& p% ú Ï ú
&b p%ú ú Î Ï ú ú Î Ï ú ú Î Ï ú ú î ú ú Î Ï ú ú î ú ú ú w. ú ú. Ï &b
9 18

b? %pú ú Î Ï ú ú Î Ï ú ú Î Ï ú Ï Ï Ï Ï ú ú Î Ï ú ú î ú ú ú w.
9

ú ú. Ï ?b 18

?b p
9

ú ú Î Ï ú ú Î Ï Î
úú Ï Ïú ú Ï Ï Ï ú Î Ï ú ú î ú ú ú w. ú ú. Ï ?b 18

%
&b úúp úú Î
9
ÏÏ úú úú î úúú úúú. Î ÏÏ Ïú Ï úÏ Ï Ï Ï úú úú î úú úú î úÏ Ï ú Ïú Ï ww.. úú úú.. ÏÏ &b
ú ú
18

Handel_Lascia_chilo_pianga_Sco.myr 1/3 Copyright(C) 2018, Yuzo Nishio


&b n Ï Ï ú î ú ú. Ï Ï n Ï ú Î Ï Ï Ï ú Ï Ï w. ú ú Î Ï ú ú î ú ú Î Ï Ï Ï ú î &b
18 27

b& n Ï Ï ú î ú ú. Ï Ï n Ï ú Î Ï Ï Ï ú Ï Ï w. ú ú Î Ï ú ú î
spi ri, e che so spi ri la li ber tà! La scia ch'io pian ga mia cru da sor te,
18

ú ú Î Ï Ï Ïú î &b 27

&b ú ú î ú ú. n Ï ú ú î Ï Ïú n ú w. ú ú Î Ï ú ú î
18

ú ú Î Ï ú ú î &b 27

18

ú n ú.
b& n ú î n ú Ï ú ú Î Ï Ï Ï ú Ï Ï w. ú ú Î Ï ú ú î ú ú Î Ï ú ú î &b 27

b? ú
18
ú î ú ú. Ï ú ú î ú ú Ï Ï
w ÏÏÏÏ ú ú Î Ï ú ú î ú ú Î Ï ú Ï Ï Ï Ï ?b 27

?b ú ú î ú ú. Ï ú ú î ú w ú Ï Ï ú ú Î Ï ú ú î
18

ú ú Î Ï ú Ï Ï Ï Ï ?b 27

&b n ú úú î n úú úú.. ÏÏ ú úú Î Ï Ïú Ï úw n ú úú Ï Ï Ï Ï úú úú Î ÏÏ
18 úú úú î úúú úúú Î ÏÏ Ïú Ï úÏ Ï Ï Ï &b 27

&b ú ú Ï ÏÏ ú ú Î Ï Ï Ï ú Ï Ï w. · · · · · · &b
27 37

b& ú ú Ï ÏÏ ú ú Î Ï Ï Ï ú Ï Ï w. úf ú Î Ï ú ú ÎÏ ú ú. Ï Ï Ïú î ú ú Ï ÏÏ ú ú Î Ï &b
e che so spi ri la li ber tà!
27 37

&b ú ú î ú ú î ú ú ú w.
27

úf ú Î Ï ú ú î ú ú Î Ï ú ú î ú ú î ú ú î &b 37

b& ú ú î ú ú î ú ú Ï Ï w.
27

úf ú Î Ï ú ú î ú ú Î Ï ú ú î ú ú î ú ú î &b 37

b? ú
27
ú î ú ú î ú ú ú w. úf ú Î Ï ú ú î ú ú Î Ï ú Ï Ï Ï Ï ú ú î ú ú î ?b 37

b? ú
27
ú î ú ú î ú ú ú w. úf ú Î Ï ú ú î ú ú Î Ï ú Ï Ï Ï Ï ú ú î ú ú î ?b 37

&b
27 úú úú î úú úú î Ïú Ï ú Ïú Ï ww.. úú úú Î ÏÏ úú úú î . úú
úúú úúú Î ÏÏ Ïú Ï úÏ Ï Ï Ï úú ú úú úú î &b 37

ú ú f

Handel_Lascia_chilo_pianga_Sco.myr 2/3 Copyright(C) 2018, Yuzo Nishio


37

&b · · ú ú. Ï #Ï n Ï ú î ú ú. Ï Ï Ï ú î ú Ï Ï Ï Ï Ïn Ï ú Î Ï Ï Ï w`N
Fine

Il duo'lo in fran ga que ste ri tor te. de' miei mar ti ri sol per pie
46

&b
`N
&b Ï Ï ú Ï Ï w. ú ú.· Ï #Ï nÏ ú· ú ú.· Ï
37
Fine

Ï Ïú· · Î
ú Ï Ï Ï Ï Ï nÏ ú Ï Ï Ï w· · &b 46

`N
&b ú ú ú w. ú ú.· Ï #Ï nÏ ú· ú ú.· Ï
37 Fine

Ï Ï ·ú · Î
ú Ï Ï Ï Ï Ï nÏ ú Ï Ï Ï w· · &b 46

&b ú ú ú w. ú ú.· Ï #Ï nÏ ú· ú ú·. Ï Ï Ï ·ú ú Ï Ï Ï Ï Ï n Ï ú Î Ï Ï Ï w`N


· · · &b
37 46
Fine

b?
37
ú ú ú w . ú ú . Ï ú . Ï Ï Ï ú
Fine ú ú ú úî úw ú úî ú ú ú ?b 46

ú ú w . P · · · ú ú. Ï #Ï n Ï ú
Ï ú
ú ú. Ï Ï · ú Ï Ï Ï Ï Ï nÏ ú
· · Ï Ï Ïw
· ?b
?b ú
37 Fine

Î
46

&b Ïú Ï ú Ïúú Ï ww.. ú úú.. Ï #Ïú. n Ï ú Ï Ï Ï ú ú. úÏ Ïú Ï úú î úú Ïw Ï Ï Ï Ïú n Ï ú îÎ Ï Ïú Ï wÏúÏ Ï Ï Ï Ï ÏúÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï &b


(opt.)
37 46
Fine
4 2 1
1

&b ÏÏ Ï
46

#Ï w Ï Ï Ï Ï n Ï Ï ú #ú Î Ï Ï n Ï w w. Dal Segno % Al Fine

·%
tà, de' miei mar ti ri sol per pie tà.

&b Ï
46

ÏÏ #Ï
·w Ï Ï Ï ·Ï nÏ Ï ú #ú · Î Ï Ï nÏ ·w ú Dal Segno Al Fine

&b Ï
46

ÏÏ

·w Ï Ï Ï ·Ï nÏ Ï ú #ú · Î Ï Ï nÏ ·w ú ·% Dal Segno Al Fine

b& Ï
46

ÏÏ #Ï ·w Ï Ï Ï ·Ï nÏ Ï ú #ú · Î Ï Ï nÏ ·w ú ·% Dal Segno Al Fine

?b ú
46

ú Î Ï ú ú î ú n ú Î #Ï Ï Ï ú ú ú Ï Ï Ï% Ï Dal Segno Al Fine

?b
46 Ï
#Ï w · Ï Ï Ï
·
Ï nÏ Ï ú
#ú · Î
Ï Ï
·
nÏ w ú ·% Dal Segno Al Fine

&b Ïú # Ï wú Î Ï Ïú Ï Ïú Ï n Ï Ï ú n#ú Î Ï Ï n Ï wú ú úú Ï b Ï Ï %Ï
46
Dal Segno Al Fine

Handel_Lascia_chilo_pianga_Sco.myr 3/3 Copyright(C) 2018, Yuzo Nishio

Potrebbero piacerti anche