Sei sulla pagina 1di 24

Amphlthealrum, in quo certaesna fiebani. thelilrum scllicel sub diva exsnucturn.

ellipsis formam habet Arena autern Aliquot lapide6rum graduum ordinibus circumdala est et camerfltaambufolcrasingulaprolabuhitl, iuxta arenam procurrentialidltus cunctos inler sa coruunqit. velerlum deniqu8.8Iongisfjnlealisquel~nlfs constans.asolisicllbusspectat6res nerenoebat.

Lanieta pugnam inter secutorem atque rettartum Inspicit. Is gladiat6rum magister erat. sed euam possessor. Ab eo editor lud6rum gladia16res patera debebat. cenamtnrs impensa pro gladia16rum remere. lama atque ornata erat

BARBA APUD R9MANOS Post G"htcf~m subactam, Romani coeperunt uti tcnecrtbus, MilOne GtaOOl9, quorum notisslmll era! loquaclfas.·' ComptUB caplllOrum apud Romanos futt slmpllclor quam I.PlId Graecos.

DE CAPfLLIS ET.

B~fb3 erat'J"'",ml1im s;Q"um IIlgfl;hi!i';B!Oruliitloo;s.

---j

Prope merc~lum fumus quoque oral et Irumentum magnis terebatur motis, quas rOhustissimi homines clrcumaqebaru. Ex du6bus ccretsbemsexrsna dtsoosrlis ut, clrcumacta oblrilum frumenluminpulveremredigeretur.Jnaliaaediliciiparte rarrna cum equasaie et rermenlO subacta in panes formabafvr. qui in latericium fumum immittebantur. \JI

S1a1';."""

~%h~a~~~~ ad ~e~~~~:~

lancee! sGapo,m gradusdi<iiclo, conslabanl, super quem labeba!Uf

po~dus

Insulae corctave minima erant at quooque mulliplici causa adbibebatur.

DE ROMAN(mUM VITAE CULTU

DE ROMANORUM CIViL! CULTU . FORUM

Forum, id esl amp/i59ima pIa/ija pUbli· ciscirrumdat.la9dificiis, lemplis, bas,lir;is afque labemis eMum vilae umbiliClJS non modo in urbe Roma, sed euam in crJle,istralieecivilaribusfuit.

Non modo de oonuos, sed eusm iudici;iriis. merastotttsous r"busi.~ foro cives a_r;eQaIll.

Camp/ursin maQn/s civiuj/:"bus fora fuerunt. Romae onim forum Romanum, Cai;,saris forum, AugrJsti 81 Traiani, sad adde emporia. ot forum /wiirium, otit6,;um 5/1/6 herbIJwm. fit denique piscariumf(ujrVfll.

·1 DE ROMANO RUM CULTU • VIAE ATQUE niNERA I

I. stretom siva streuse silica conlee/a

2. nucleus sive arena cum

Romani mirabili arte plurfmas apetuerunt vias, quae Romam cum ceteris Italiae urblbus atque remotissimis imperii provlncus connmqebant.

ruderemixta

3. rudus id csr svata glarea

4. slatumen ia est viae lectl.1s lap/deus

Via Appia, anno CCCXl/"s.Chr,rt. abAppio CJaucJio Cens6re eperla, Romam cum Capua lungBba/ 81 inds usque ad 8f1Jf1df· sium produda est.

l.viaAuguS/B

2. via Postumia

3. via AemiliiJ 4.viaAl.mj/ia S, vieCass;a 6. via Flaminia

1.vis$a/ilria 8. via Valeria 9, v/aLatin8 10. via Appia II. v;aPoplfia 12. via vstene

Roman6rum viae amp/ae efdirscfaelapidibus mullrfmgulis sternebantur.

A magislratibus plerUmque viae nominabanlur, qui aperueran! ess.

In monltmis regi6nibus, vi naturae malignititS vincerstur, cuntcuos Romani fodi8bant rup8sque per longvm spalium secscem.

In cippis mif!ariis, spatium mille pessuum indicantibus, colummirum forrn.fi pra"edilis, numerus miliarum peesuum et nomen magistraWs vet tmoeretorie. quiviam aperuerant, mscnots er",nf_ Adde cipp6rum miliari6rum primum in foro Romano irdixum ineoretum fvfsse

In civi/atibus crepidinibus sive marginibus, qua oeanes treootersm.vtee cmqeoentur.