Sei sulla pagina 1di 6

LAPORAN PROGRAM KENDIRI KANTIN SEKOLAH

Bukan
Warganegara
Warganegara
SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN AMAN Maklumat Am L P L P
i) Bil Pekerja
BULAN : …………….…………...……...…………………………………………………………………………..
ii) Bil Pelalian Typhoid
iii) Latihan Pengendali Makanan

Catatan: Sila masukkan skor demerit pada ruangan tarikh bagi elemen yang tidak mematuhi

KOMPAUN

DEMERIT
TARIKH

NILAI
BIL ELEMEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

MAKANAN
Semua ramuan & makanan mentah yang digunakan dalam penyediaan
makanan hendaklah:- (PER. 25, 36 & 38 : PPKM 2009)
1.1 Elok dan berkualiti RM1000 8
1
1.2 Berlabel dan mempunyai tarikh luput RM1000 1
1.3 Pembungkusan yang baik, tidak kemek, tidak berkarat RM1000 1
1.4 Makanan hendaklah disimpan di tempat yang sesuai RM1000 3
Penyimpanan makanan yang telah dimasak / sedia dimakan
2 RM1000 4
2.1 Diasingkan daripada bahan mentah (PER. 25 : PPKM 2009)
Penyimpanan bahan mentah disegerakan di dalam peti sejuk sebaik
3 RM1000 4
sahaja penerimaan (PER. 25 : PPKM 2009)
Penyimpanan makanan dalam peti sejuk hendaklah teratur dan bersih
(PER. 25 : PPKM 2009)
4.0* RM1000 8
Suhu Freezer : 0 hingga 180C
Suhu Chiller : 0 hingga 4 C
0

Penyimpanan makanan yang dimasak hendaklah dalam bekas tertutup


(PER. 25 : PPKM 2009)
5.0* Suhu Makanan Panas : > 630C RM1000 8
Suhu Makanan Sejuk : < 4 0C
Suhu Makanan Sejuk Beku : < -180C
Proses penyediaan makanan mentah untuk dimasak hendaklah dilakukan
6 di tempat yang bersih, tinggi dan kalis air dan bukan di lantai (PER. 38 RM1000 3
PPKM 2009)
PENGENDALI MAKANAN
Semua pengendali makanan hendaklah :
7.1 Mendapat vaksin anti-typhoid (TY2) [PER. 11 (b) : PPKM 2009] RM1000
7.0* 8
Memiliki sijil Latihan Pengendali Makanan (LPM) yang sah
7.2 RM500
(PER. 30 : PPKM 2009)
Semua pengendali makanan hendaklah memakai pakaian yang bersih
8 sesuai serta memakai penutup kepala dan apron (PER. RM100 4
32 : PPKM 2009)
Semua pengendali makanan hendaklah memakai kasut semasa
9 mengendalikan makanan di dalam premis ( selipar dan seumpamanya RM100 4
tidak dibenarkan ) (PER. 32 : PPKM 2009)
Semua pengendali makanan hendaklah mengamalkan kebersihan diri
10 RM150 4
yang betul (PER. 33 : PPKM 2009)
PERALATAN DAN PERKAKAS
Semua peralatan dan perkakas untuk penyediaan makanan hendaklah
sentiasa :- (PER. 35 : PPKM 2009)

11 11.1 Bersih / Mudah Dicuci/ Kalis Air dan dalam keadaan sempurna RM1000 5

11.2 Diasingkan pengunaan untuk makanan mentah dan telah dimasak

Peralatan yang tidak digunakan hendaklah dikeluarkan dari premis bagi


12 4
mengurangkan kesesakan (PER. 35 : PPKM 2009)
Pinggan mangkuk dan lain-lain perkakas hendaklah dicuci di tempat
13.1
yang tinggi
13 RM1000 3
Bahan pencuci perlu disimpan dirak atau bilik berkunci (PER.
13.2
35 : PPKM 2009)
KEMUDAHAN SANITASI
Tempat mencuci tangan dan sabun cecair, tisu hendaklah disediakan
14 2
secukupnya (PER. 27 : PPKM 2009)
BEKALAN AIR
Air yang digunakan bagi memasak / mencuci makanan dan juga untuk
kegunaan mencuci peralatan hendaklah air yang dirawat.
15 RM1000 2
Penggunaan sambungan getah adalah dilarang bagi kegunaan terus untuk
penyediaan makanan (PER. 14 : PPKM 2009)

KOMPAUN

DEMERIT
TARIKH

NILAI
BIL ELEMEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

17 Perangkap makanan hendaklah dipasang (PER. 29 : PPKM 2009) 2


KEMUDAHAN TANDAS DAN RUANG PERSALINAN
Semua tandas hendaklah dalam keadaan bersih dan berfungsi dengan
18 2
baik (PER. 28 : PPKM 2009)
Ruang persalinan disediakan untuk kegunaan pengendali makanan (PER.
19 1
26 : PPKM 2009)
PELUPUSAN SAMPAH DAN SISA MAKANAN
Tong sampah hendaklah disediakan secukupnya dan lengkap
20.1
dengan beg plastik dan penutup yang sempurna
20 20.2 Tong sampah hendaklah ditutup setiap masa 1
Tong sampah hendaklah dicuci dan dibersihkan
20.3
(PER. 17 : PPKM 2009)
Sisa makanan hendaklah dikumpulkan di dalam bekas yang sesuai dan
21 dilupuskan bekas yang sesuai dan dilupuskan dengan sempurna [PER. 17 2
(3) : PPKM 2009]
LANTAI, DINDING DAN SILING
Lantai hendaklah sentiasa dibersihkan, tidak licin, tidak telap air dan tidak
22 2
rosak (PER. 18 : PPKM 2009)
Dinding serta siling premis hendaklah sentiasa bersih daripada habuk dan
23 2
sawang dan tidak rosak (PER. 22 : PPKM 2009)
PENGANGKUTAN DAN KENDERAAN
Pengangkutan makanan hendaklah mengikut pada suhu yang bekalan
24 2
makanan yang di bawa [PER. 56 (4) : PPKM 2009]
Kenderaan berada dalam keadaan yang baik, bersih dan selamat [PER.
25 2
56 (1) : PPKM 2009]
KAWALAN MAKHLUK PEROSAK
Lalat, Semut, Lipas, Tikus :
26 Terdapat kehadiran / tanda-tanda kehadiran lalat, semut, lipas, tikus RM1000 2
termasuk binatang peliharaan (PER. 16 : PPKM 2009)
Penggunaan perangkap makhluk perosak adalah bersesuaian (sangkar
27 2
tikus diletakkan di luar kantin) (PER. 16 : PPKM 2009)
LAIN - LAIN
28 Penyediaan jadual pembersihan dan dipatuhi (PER. 15 : PPKM 2009) 2
Pengunaan kain lap yang bersih dan mempunyai kegunaan khusus (PER.
29 1
35 : PPKM 2009)
MARKAH 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
TOLAK SKOR DEMERIT
MARKAH PENILAIAN

TANDATANGAN KONTRAKTOR / PENGUSAHA KANTIN :


TANDATANGAN GURU KANTIN :

MARKAH STATUS KESELAMATAN MAKANAN


90 - 100 Baik
80 - 89 Memuaskan
71 - 79 Berisiko
<70 Bahaya

Nota : 1) PER. PPKM 2009 : Peraturan - Peraturan Kebersihan Makanan 2009


* Elemen Kritikal
2) Laporan Program Kendiri Kantin ini perlu disimpan di sekolah sahaja. Tidak perlu dihantar ke PPD dan PKD.

Ulasan Minggu KE-DUA Guru Kantin :

……………………………………………………………………...………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………

Ulasan Minggu KE-EMPAT / KE-LIMA Guru Kantin :

……………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( Tandatangan Guru Kantin ) ( Tandatangan Pengetua / Guru Besar / GPK HEM )
Nama : Nama :
Jawatan : Jawatan :
Tarikh : Tarikh :
LAPORAN PROGRAM KENDIRI KANTIN SEKOLAH

Bukan
Warganegara
Warganegara
SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN AMAN Maklumat Am L P L P
i) Bil Pekerja
BULAN : …………….…………...……...…………………………………………………………………………..
ii) Bil Pelalian Typhoid
iii) Latihan Pengendali Makanan

Catatan: Sila masukkan skor demerit pada ruangan tarikh bagi elemen yang tidak mematuhi

KOMPAUN

DEMERIT
TARIKH

NILAI
BIL ELEMEN
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MAKANAN
Semua ramuan & makanan mentah yang digunakan dalam penyediaan
makanan hendaklah:- (PER. 25, 36 & 38 : PPKM 2009)
1.1 Elok dan berkualiti RM1000 8
1
1.2 Berlabel dan mempunyai tarikh luput RM1000 1
1.3 Pembungkusan yang baik, tidak kemek, tidak berkarat RM1000 1
1.4 Makanan hendaklah disimpan di tempat yang sesuai RM1000 3
Penyimpanan makanan yang telah dimasak / sedia dimakan
2 RM1000 4
2.1 Diasingkan daripada bahan mentah (PER. 25 : PPKM 2009)
Penyimpanan bahan mentah disegerakan di dalam peti sejuk sebaik
3 RM1000 4
sahaja penerimaan (PER. 25 : PPKM 2009)
Penyimpanan makanan dalam peti sejuk hendaklah teratur dan bersih
(PER. 25 : PPKM 2009)
4.0* RM1000 8
Suhu Freezer : 0 hingga 180C
Suhu Chiller : 0 hingga 40C
Penyimpanan makanan yang dimasak hendaklah dalam bekas tertutup
(PER. 25 : PPKM 2009)
5.0* Suhu Makanan Panas : > 63 0C RM1000 8
Suhu Makanan Sejuk : < 4 0C
Suhu Makanan Sejuk Beku : < -180C
Proses penyediaan makanan mentah untuk dimasak hendaklah dilakukan
6 di tempat yang bersih, tinggi dan kalis air dan bukan di lantai (PER. 38 RM1000 3
PPKM 2009)
PENGENDALI MAKANAN
Semua pengendali makanan hendaklah :
7.1 Mendapat vaksin anti-typhoid (TY2) [PER. 11 (b) : PPKM 2009] RM1000
7.0* 8
Memiliki sijil Latihan Pengendali Makanan (LPM) yang sah
7.2 RM500
(PER. 30 : PPKM 2009)
Semua pengendali makanan hendaklah memakai pakaian yang bersih
8 sesuai serta memakai penutup kepala dan apron (PER. RM100 4
32 : PPKM 2009)
Semua pengendali makanan hendaklah memakai kasut semasa
9 mengendalikan makanan di dalam premis ( selipar dan seumpamanya RM100 4
tidak dibenarkan ) (PER. 32 : PPKM 2009)
Semua pengendali makanan hendaklah mengamalkan kebersihan diri
10 RM150 4
yang betul (PER. 33 : PPKM 2009)
PERALATAN DAN PERKAKAS
Semua peralatan dan perkakas untuk penyediaan makanan hendaklah
sentiasa :- (PER. 35 : PPKM 2009)

11 11.1 Bersih / Mudah Dicuci/ Kalis Air dan dalam keadaan sempurna RM1000 5

11.2 Diasingkan pengunaan untuk makanan mentah dan telah dimasak

Peralatan yang tidak digunakan hendaklah dikeluarkan dari premis bagi


12 4
mengurangkan kesesakan (PER. 35 : PPKM 2009)
Pinggan mangkuk dan lain-lain perkakas hendaklah dicuci di tempat
13.1
yang tinggi
13 RM1000 3
Bahan pencuci perlu disimpan dirak atau bilik berkunci (PER.
13.2
35 : PPKM 2009)
KEMUDAHAN SANITASI
Tempat mencuci tangan dan sabun cecair, tisu hendaklah disediakan
14 2
secukupnya (PER. 27 : PPKM 2009)
BEKALAN AIR
Air yang digunakan bagi memasak / mencuci makanan dan juga untuk
kegunaan mencuci peralatan hendaklah air yang dirawat.
15 RM1000 2
Penggunaan sambungan getah adalah dilarang bagi kegunaan terus untuk
penyediaan makanan (PER. 14 : PPKM 2009)
PERPARITAN DAN PERANGKAP MAKANAN
16 Longkang hendaklah bersih (PER. 29 : PPKM 2009) 1
17 Perangkap makanan hendaklah dipasang (PER. 29 : PPKM 2009) 2
KEMUDAHAN TANDAS DAN RUANG PERSALINAN
Semua tandas hendaklah dalam keadaan bersih dan berfungsi dengan
18 2
baik (PER. 28 : PPKM 2009)
Ruang persalinan disediakan untuk kegunaan pengendali makanan (PER.
19 1
26 : PPKM 2009)
PELUPUSAN SAMPAH DAN SISA MAKANAN
Tong sampah hendaklah disediakan secukupnya dan lengkap
20.1
dengan beg plastik dan penutup yang sempurna
20 20.2 Tong sampah hendaklah ditutup setiap masa 1
Tong sampah hendaklah dicuci dan dibersihkan
20.3
(PER. 17 : PPKM 2009)
Sisa makanan hendaklah dikumpulkan di dalam bekas yang sesuai dan
21 dilupuskan bekas yang sesuai dan dilupuskan dengan sempurna [PER. 17 2
(3) : PPKM 2009]
LANTAI, DINDING DAN SILING
Lantai hendaklah sentiasa dibersihkan, tidak licin, tidak telap air dan tidak
22 2
rosak (PER. 18 : PPKM 2009)
Dinding serta siling premis hendaklah sentiasa bersih daripada habuk dan
23 2
sawang dan tidak rosak (PER. 22 : PPKM 2009)
PENGANGKUTAN DAN KENDERAAN
Pengangkutan makanan hendaklah mengikut pada suhu yang bekalan
24 2
makanan yang di bawa [PER. 56 (4) : PPKM 2009]
Kenderaan berada dalam keadaan yang baik, bersih dan selamat [PER.
25 2
56 (1) : PPKM 2009]
KAWALAN MAKHLUK PEROSAK
Lalat, Semut, Lipas, Tikus :
26 Terdapat kehadiran / tanda-tanda kehadiran lalat, semut, lipas, tikus RM1000 2
termasuk binatang peliharaan (PER. 16 : PPKM 2009)
Penggunaan perangkap makhluk perosak adalah bersesuaian (sangkar
27 2
tikus diletakkan di luar kantin) (PER. 16 : PPKM 2009)
LAIN - LAIN
28 Penyediaan jadual pembersihan dan dipatuhi (PER. 15 : PPKM 2009) 2
Pengunaan kain lap yang bersih dan mempunyai kegunaan khusus (PER.
29 1
35 : PPKM 2009)
MARKAH 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
TOLAK SKOR DEMERIT
MARKAH PENILAIAN

TANDATANGAN KONTRAKTOR / PENGUSAHA KANTIN :


TANDATANGAN GURU KANTIN :

MARKAH STATUS KESELAMATAN MAKANAN


90 - 100 Baik
80 - 89 Memuaskan
71 - 79 Berisiko
<70 Bahaya

Nota : 1) PER. PPKM 2009 : Peraturan - Peraturan Kebersihan Makanan 2009


* Elemen Kritikal
2) Laporan Program Kendiri Kantin ini perlu disimpan di sekolah sahaja. Tidak perlu dihantar ke PPD dan PKD.

Ulasan Minggu KEDUA Guru Kantin :

……………………………………………………………………...………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………

Ulasan Minggu KEEMPAT / KELIMA Guru Kantin :

……………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( Tandatangan Guru Kantin ) ( Tandatangan Pengetua / Guru Besar / GPK HEM )
Nama : Nama :
Jawatan : Jawatan :
Tarikh : Tarikh :