Sei sulla pagina 1di 190

PEMILIH

PROVINSI : JAWA TIMUR


KOTA : KEDIRI

No No KK NIK

1 2 3
1 357101802090001 3571025609620001
2 3571020110100002 3571020611790001
3 3571020212140013 3571024707650007
4 3571020212140013 3571021811850001
5 3571020301110003 3571021107870001
6 3571020301110003 3571024707900001
7 3571020302140008 3571026905920001
8 3571020308090004 3571021804840007
9 3571020308090004 3571026609870004
10 3571020308150003 3571022305890005
11 3571020308150003 3571025503950001
12 3571020403080013 3571021304580002
13 3571020403080013 3571025107960002
14 3571020405090001 3571021004850005
15 3571020405090001 3571022903870001
16 3571020405090001 3571023005460001
17 3571020501090010 3571025708800008
18 3571020501090010 3571021202810003
19 3571020505080024 3571022204800002
20 3571020505080024 3571025105820001
21 3571020505150004 3571021505930006
22 3571020505150004 3571024212980003
23 3571020601090006 3571021507530006
24 3571020601090006 3571027005640003
25 357102060116003 3571025507750005
26 3571020603080019 3571025809820007
27 3571020603080019 3571020504830010
28 3571020702120013 3571024507630004
29 3571020708090001 3571025509430001
30 3571020708090001 3571022707670001
31 3571020708090001 3571025707680004
32 3571020708090001 3571021606920004
33 3571020708090001 3571022905000001
34 3571020711080010 3571022508420004
35 3571020711080010 3571024107430200
36 3571020712130006 3571021903560001
37 3571020712130006 3571025207590004
38 3571020806090002 3571024808640005
39 3571020809170003 3571021910850001
40 3571020809170003 3506034407970001
41 3571021006080008 3571024903770003
42 3571021006080008 3571021012790005
43 3571021008090002 3571024207850012
44 3571021008090002 3571030906850002
45 3571021011080001 3571024202860004
46 3571021011080001 3571021801860006
47 3571021205090008 3571021906740005
48 3571021207120001 3571025407470003
49 3571021209170003 1802090505730008
50 3571021303080009 3571024506520006
51 3571021303080009 3571020806860005
52 3571021305061043 3571025606560001
53 3571021305061044 3571020607690001
54 3571021305061044 3571025011720003
55 3571021305061044 3571020611000002
56 3571021305061045 3571021107500001
57 3571021305061045 3517016305690002
58 3571021305061046 3571021906740001
59 3571021305061046 3571024110810009
60 3571021305061046 3571021704000001
61 3571021305061047 3571020503730001
62 3571021305061048 3571021003500001
63 3571021305061048 3571024307570005
64 3571021305061050 3571021904550002
65 3571021305061050 3571022903690003
66 3571021305061052 3571021711720001
67 3571021305061052 3571024804740007
68 3571021305061053 3571021103510001
69 3571021305061053 3571025504530001
70 3571021305061053 3571022003790001
71 3571021305061055 3571021211580001
72 3571021305061055 3571026703590005
73 3571021305061059 3571021203680001
74 3571021305061059 3571026812700002
75 3571021305061059 3571020107950002
76 3571021305061060 3571025410730001
77 3571021305061060 3571020611730001
78 3571021305061062 3571020808430001
79 3571021305061062 3571025011510003
80 3571021305061067 3571021805730001
81 3571021305061067 3571020710730001
82 3571021305061067 3571024110740003
83 3571021305061068 3571020107530001
84 3571021305061070 3571027112510001
85 3571021305061070 3571026803810001
86 3571021305061070 3571025106960005
87 3571021305061071 3571020107730001
88 3571021305061072 3571026310530001
89 3571021305061073 3571021207650001
90 3571021305061073 3571026507710001
91 3571021305061074 3571022803540001
92 3571021305061074 3571025811570001
93 3571021305061074 3571020110820001
94 3571021305061074 3571022208900001
95 3571021305061077 3571021808550010
96 3571021305061077 3571025001580007
97 3571021305061078 3571023006540008
98 3571021305061078 3571027001590001
99 3571021305061079 3571024107380164
100 3571021305061079 3571021602690001
101 3571021305061079 3571022105930001
102 3571021305061079 3571026007980003
103 3571021305061079 3571024606700004
104 3571021305061080 3571024107480110
105 3571021305061080 3571022712750005
106 3571021305061080 3571026509790002
107 3571021305061080 3571022106010003
108 3571021305061083 3571026510670001
109 3571021305061083 3571022105940001
110 3571021305061083 3571025005960001
111 3571021305061083 3571020109990002
112 3571021305061089 3571024603670008
113 3571021305061089 3571020603640004
114 3571021305061090 3571022004620003
115 3571021305061090 3571026311660005
116 3571021305061090 3571025912910001
117 3571021305061091 3571025509490001
118 3571021305061091 3571026409830001
119 3571021305061091 3571026409830001
120 3571021305061092 3571020107440002
121 3571021305061092 3571020107880001
122 3571021305061093 3571020707710001
123 3571021305061093 3571024907730005
124 3571021305061093 3571020110940001
125 3571021305061093 3571025912000001
126 3571021305061095 3571022808580001
127 3571021305061095 3571025810650001
128 3571021305061095 3571021802930001
129 3571021305061095 3571022712950002
130 3571021305061096 3571023008600002
131 3571021305061096 3571025501680001
132 3571021305061096 3571020709910001
133 3571021305061096 3571021504980001
134 3571021305061098 3571025810550001
135 3571021305061098 3571021408580001
136 3571021305061098 3571021712920002
137 3571021305061099 3571021707740007
138 3571021305061101 3571026206730001
139 3571021305061101 3571021303940001
140 3571021305061101 3571021509700001
141 3571021305061104 3571026711580006
142 3571021305061104 3571021206650001
143 3571021305061104 3571021602900002
144 3571021305061104 3571021701950003
145 3571021305061106 3571022404780009
146 3571021305061106 3571025105800007
147 3571021305061108 3571024112400003
148 3571021305061108 3571026611670001
149 3571021305061110 3571020505500008
150 3571021305061110 3571026104610009
151 3571021305061111 3571021408780009
152 3571021305061111 3571026509810001
153 3571021305061112 3571022206610001
154 3571021305061112 3571024101650026
155 3571021305061114 3571025002550007
156 3571021305061114 3571023107810001
157 3571021305061114 3571026411870002
158 3571021305061115 3571025603370001
159 3571021305061115 3571025111590001
160 3571021305061115 3571020107810088
161 3571021305061115 3571021406940001
162 3571021305061116 3571021405700001
163 3571021305061116 3571024508740002
164 3571021305061117 3571025010370004
165 3571021305061117 3571021506690001
166 3571021305061117 3571024810700006
167 3571021305061117 3571022307910001
168 3571021305061117 3571022301970001
169 3571021305061118 3571021503560003
170 3571021305061118 3571021904630004
171 3571021305061118 3571021711890001
172 3571021305061118 3571026911980004
173 3571021305061118 3571025011600001
174 3571021305061120 3571022202660001
175 3571021305061120 3571024108700007
176 3571021305061120 3571025304920001
177 3571021305061122 3571021011540001
178 3571021305061122 3571024302610002
179 3571021305061122 3571022910890003
180 3571021305061122 3571021505970002
181 3571021305061129 3571021606540005
182 3571021305061129 3571025607600001
183 3571021305061129 3571022110880002
184 3571021305061129 3571022508900001
185 3571021305061129 3571020101920001
186 3571021305061132 3571024907570008
187 3571021305061132 3571026501840005
188 3571021305061136 3571024606340015
189 3571021305061138 3571020603700001
190 3571021305061138 3571025006760003
191 3571021305062247 3571020707670002
192 3571021305062247 3571026109740001
193 3571021305062247 3571022701960001
194 3571021305062252 3571020611990003
195 3571021305062252 3571020707740001
196 3571021305062280 3571020703550001
197 3571021305062280 3571021606960001
198 3571021308120009 3571022609740001
199 3571021308120009 3506225009930002
200 3571021309110010 3571022512760005
201 3571021309110010 3571027001840001
202 3571021401160004 3571016309670004
203 3571021405069222 3571020205400001
204 3571021405069224 3571026907540001
205 3571021405069224 3571021408740011
206 3571021405069224 3571025507760001
207 3571021405069227 3571020710680001
208 3571021405069227 3571027006700001
209 3571021405069227 3571020610930001
210 3571021405069228 3571024811590004
211 3571021405069228 3571020508590005
212 3571021405069228 3571020508880001
213 3571021405069230 3571020508630007
214 3571021405069230 3571024504710007
215 3571021405069230 3571020406990001
216 3571021405069231 3571021007830004
217 3571021405069231 3571024203840006
218 3571021405069232 3571021010500001
219 3571021405069232 3571024310610002
220 3571021405069233 3571024508400002
221 3571021405069234 3571024708500004
222 3571021405069235 3571020206610004
223 3571021405069235 3571027007670001
224 3571021405069235 3571025512930001
225 3571021405069236 3571021502850006
226 3571021405069236 3571026007860002
227 3571021405069237 3571022410790001
228 3571021405069237 3571024805820002
229 3571021405069238 3571022502600001
230 3571021405069238 3571025403670003
231 3571021405069239 3571025703730001
232 3571021405069239 3571025303920001
233 3571021405069240 3571021503770001
234 3571021405069240 3571024209840010
235 3571021405069243 3571024708700006
236 3571021405069243 3571021003740001
237 3571021405069243 3571021404990004
238 3571021405069249 3571025008700001
239 3571021405069249 3571025502970001
240 3571021405069250 3571020107420001
241 3571021405069251 3571020502740001
242 3571021405069252 3571021303660004
243 3571021405069252 3571024507710003
244 3571021405069252 3571024908940002
245 3571021405069255 3571020512670001
246 3571021405069255 3571025411950001
247 3571021405069255 3571024512720006
248 3571021405069256 3571024111640005
249 3571021405069256 3571022604680001
250 3571021405069258 3571021203590005
251 3571021405069258 3571025201600001
252 3571021405069258 3571022503860001
253 3571021405069259 3571021212800001
254 3571021405069261 3571022510660002
255 3571021405069261 3571024612710002
256 3571021405069262 3571022807680001
257 3571021405069262 3571026305760001
258 3571021405069263 3571020611700001
259 3571021405069263 3571020709890001
260 3571021405069263 3571025707700001
261 3571021405069264 3571025208480008
262 3571021405069264 3571020804770006
263 3571021405069264 3571024702850006
264 3571021405069266 3571021005600001
265 3571021405069266 3571025502650001
266 3571021405069266 3571020403920001
267 3571021405069268 3571024304320002
268 3571021405069268 3571020803590001
269 3571021405069268 3571024206670003
270 3571021405069310 3571021212710001
271 3571021405069310 3571025603770001
272 3571021405069310 3571022501950001
273 3571021405069310 3571022904010001
274 3571021405069313 3571034511890003
275 3571021405069313 3571022507900005
276 3571021405069315 3571025709570001
277 3571021405069316 3571020102600001
278 3571021405069316 3571025310610003
279 3571021405069316 3571020709890006
280 3571021406070141 3571021111810004
281 3571021406070141 3571026505890004
282 3571021406070142 3571021404720004
283 3571021406070142 3571024305730002
284 3571021406070142 3571022803980002
285 3571021406070143 3571020610750002
286 3571021406070143 3571025806800006
287 3571021406070144 3571021010650010
288 3571021406070144 3571021506000002
289 3571021506150011 3571032505780003
290 3571021506150011 3571035906790005
291 3571021601080020 3571025101980004
292 3571021601080020 3571020601000003
293 3571021602160006 3571037007960001
294 3571021603160011 6471044503810004
295 3571021603160011 6471042201810002
296 3571021606070026 3571024107450001
297 3571021606070027 3571026511690008
298 3571021606070028 3571024603670010
299 3571021606070028 3571026610950005
300 3571021606070028 3571025109000004
301 3571021606070028 3571020208680004
302 3571021609150010 3571026209850001
303 35710216109150010 3571021005890001
304 3571021704120005 3518072006760009
305 3571021704120005 3571026404560005
306 3571021704120005 3571026411990004
307 3571021706140003 3571022609860001
308 3571021706140003 3517154602920001
309 3571021709160001 3571020603980001
310 3571021802090001 3571021512590009
311 3571021802090001 3571021408870001
312 3571021802090001 3571021501910004
313 3571021802090001 3571021808930003
314 3571021806070035 3571013006990002
315 3571021806070244 3571021101750001
316 3571021806070244 3571025811780004
317 3571021806070248 3571020405750003
318 3571021806070248 3571024612830004
319 3571021806070254 3571021109650001
320 3571021806070254 3571022712950001
321 3571021806070271 3571020912500002
322 3571021806070271 3571026703640006
323 3571021806070271 3571026508930001
324 3571021806120008 3571025402690004
325 3571021806120008 3571021610950001
326 3571021807110012 3518071611860002
327 3571021901160001 3571020606830001
328 3571021904170012 3571027006590017
329 3571021905080003 3571024505350005
330 3571021905080003 3571024103610006
331 3571021905080003 3571025003870004
332 3571021905080003 3571024508900007
333 3571021905080003 3571021310550006
334 3571021905080022 3571025101540001
335 3571021905080022 3571025112850002
336 3571021905080022 3571023318110005
337 3571021908080002 3571020711720002
338 3571021908080002 3571024811790004
339 3571022006070076 3571035911710001
340 3571022011080022 3571024605850007
341 3571022011080022 3571024605850007
342 357102204130001 357102520490001
343 3571022103120007 3571021711490001
344 3571022107140001 3571026911810006
345 3571022107140001 3504051201880002
346 3571022107140001 3571025612990002
347 3571022112170006 3571025905560003
348 3571022201080009 3571020209810008
349 3571022201080009 3571025706860004
350 3571022203170001 3571021103970001
351 3571022204130001 3571020508910001
352 3571022205120006 3571021101700004
353 3571022205120006 3504016310790005
354 3571022206090004 3571022809830002
355 3571022206090004 3571026804850001
356 3571022303080007 3571021302830006
357 3571022303080007 3571025708860008
358 3571022306150015 3571024903970006
359 3571022308130010 357102411820009
360 3571022308130010 357105507890002
361 3571022310120010 3571022103760006
362 3571022310120010 3506104404890002
363 3571022310170009 3571020403840007
364 3571022310170009 3506095201920002
365 3571022311100032 3571024107520073
366 3571022311100032 3571020606660010
367 3571022311100032 3571026407740004
368 3571022311100040 3571021812760001
369 3571022311100040 3571025207790010
370 3571022311100043 3571021608650005
371 3571022311100043 3571024110960005
372 3571022311100043 3571024506010006
373 3571022403150006 3571024102550004
374 3571022403150006 3571022802920001
375 3571022403150006 3571021608930001
376 3571022405160001 3506064807850002
377 3571022408110007 3571024207460004
378 3571022408110007 3571021003860001
379 3571022408110007 3571014411910008
380 3571022503090008 3503102702860001
381 3571022503090008 3571026012870005
382 3571022503150013 3504042106800004
383 3571022503150013 3571025107840001
384 3571022611120004 3571021907820001
385 3571022611120004 3571034107910047
386 3571022702140008 3506101211780001
387 3571022801160010 3571030804850005
388 3571022801160010 3571024505870007
389 3571022803130004 3571026809890002
390 3571022803130004 3505011709850001
391 3571022812100012 3571026109780004
392 3571022812100012 3571021710990005
393 3571022906090022 3571022309770005
394 3571022906090022 3571025704790004
395 3571022906090024 3571021703800004
396 3571022906090024 3571025606830002
397 3571022908120012 3571024701810007
398 3571022908120012 3510062806820003
399 3571023006140010 3207021209660001
400 3571023006140010 3207025707740001
401 3571023006140010 3207020708920001
402 3571023006140010 3207025110980001
403 3571023010170004 35062409088550002
404 3571023010170004 3571025903860001
405 3571023011070004 3571020508940002
406 3571023011070004 3571020607790006
407 3571023012140012 3571022411700003
408 3571023110170012 3506045105980004
409 3571023112130003 3571022302810002
410 3571023112130003 3571026106840001
411 3571027405069227 3571024901990005
412 3571027405069227 3571020706000003
413 357102807170012 3571025802890001
414 35711020301240008 35062002099000001
415 1802094906810003
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
Model A.1-KWK Draft
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI
TAHUN 2018

Status Jenis
Nama Tempat Lahir Tanggal lahir Umur Perkawin Kelamin
an B/S/P L/P
4 5 6 7 8 9
SRI PATMI KEDIRI 16|09|1962 55 S P
MUJI UTOMO KEDIRI 01|07|1979 38 S L
SUHARTI KEDIRI 07|07|1965 52 S P
INDRA SANTOSO KEDIRI 18|11|1985 32 B L
ABU SOFYAN KEDIRI 11|07|1987 30 S L
RATNA YULIAWATI KEDIRI 07|07|1990 27 S P
MEI ARGADIANTI KEDIRI 29|05|1992 26 B P
KHUSNUL ARIF KEDIRI 18|04|1984 34 S L
NITA ASWANTI KEDIRI 26|09|1987 30 S P
DIKY KORTINO KEDIRI 23|05|1989 29 B L
EKO PENI NUR FITRIA SARI KEDIRI 15|03|1995 23 B P
SUATMANTO KEDIRI 13|04|1958 60 S L
NIAZANI SUBIYANTI ENDE 11|07|1996 21 B P
ALWAN NASUCHA KEDIRI 21|07|1985 32 B L
ROI BUDI AKBARI KEDIRI 29|03|1987 31 B L
MOELYONO KEDIRI 30|05|1946 72 P L
FITRI HARIYANI KEDIRI 17|08|1980 37 S P
SOFARUDIN KEDIRI 12|02|1981 37 S L
RIANTO KEDIRI 22|04|1980 38 S L
SUGIATI KEDIRI 11|05|1982 36 S P
MOCH. FATONI KEDIRI 15|05|1993 25 B L
ARINA MASKURIN KEDIRI 02|12|1998 19 B P
SUKO HARIYANTO JEMBER 15|07|1953 64 S L
JAMIATI KEDIRI 30|05|1964 54 S P
YULI ASTUTI KEDIRI 15|07|1975 43 P P
EMI SRI ANDRIYANI KEDIRI 18|09|1982 35 S P
SATRIO HERLAMBANG KEDIRI 05|04|1983 35 S L
KASILAH TRENGGALEK 05|07|1963 54 P P
PAINAH KEDIRI 15|09|1943 74 S P
SUGIMAN MOJOKERTO 27|07|1967 50 S L
SUHARTI KEDIRI 17|07|1968 49 S P
BENI WAHYU IRAWAN KEDIRI 16|06|1992 26 B L
FRANDA IRA IRAWAN KEDIRI 29|05|2000 18 B L
ABD. ROCHIM KEDIRI 25|08|1942 75 S L
SUGIYEM KEDIRI 01|07|1943 74 S P
DJUMARI KEDIRI 19|03|1956 62 S L
KASRI KEDIRI 12|07|1959 58 S P
SRIANI KEDIRI 08|08|1964 53 S P
IN'AM LATIF KEDIRI 19|10|1985 32 B L
BINTI MUZAIYANATUL MILLAH KEDIRI 02|07|1997 20 S P
IIN AYU MUSTOFA, SE KEDIRI 09|03|1977 41 S P
FERRY RISYANTO SEMARANG 10|12|1979 38 S L
SITI KHASIKAH KEDIRI 02|07|1985 32 S P
SUPRIYADI KEDIRI 06|09|1985 32 S L
JUMROTIN KEDIRI 02|02|1986 32 S P
ERIK BANDANERA KEDIRI 18|01|1986 32 S L
YOHANES SUKARWAN KEDIRI 19|06|1974 44 S L
LILIK GINANTI BLITAR 14|07|1947 70 P P
ADI YUGO HARYONO KEDIRI 05|05|1983 34 S P
KARMIATI KEDIRI 05|06|1952 66 P P
AGUS SOLEH KEDIRI 17|08|1986 31 B L
ASIYAH KEDIRI 16|06|1956 62 P P
SARNO KEDIRI 06|07|1969 48 S L
WINARTI KEDIRI 10|11|1972 45 S P
GANDES AMELIA AMBARWATI KEDIRI 08|11|2000 17 B P
MUSTOFA, DRS. KEDIRI 11|07|1950 67 S L
BINTI ULAIFAH KEDIRI 23|05|1969 49 P P
DIMYATI KEDIRI 19|06|1974 44 S L
PUJI ASTUTIK KEDIRI 01|10|1981 36 S P
ACHMAD NURUL YAQIN KEDIRI 17|04|2000 18 B L
IMAM SAFI'I KEDIRI 05|03|1973 45 P L
SURAHMAT KEDIRI 10|03|1950 68 S L
SUDARTI KEDIRI 03|07|1957 60 S P
SUKANDAR KEDIRI 19|04|1955 63 B L
BUDIONO KEDIRI 29|03|1969 49 S L
ROHMAT EFENDI KEDIRI 17|11|1972 45 S L
SURATINAH KEDIRI 08|04|1973 45 S P
PONIRIN TULUNGAGUNG 11|03|1951 67 S L
YATI KEDIRI 15|04|1953 65 S P
MUJIO SLAMET KEDIRI 20|03|1979 39 S L
MUSILAN KEDIRI 12|11|1958 59 S L
SUTINI KEDIRI 27|03|1959 59 S P
SUHARTONO KEDIRI 12|03|1968 50 S L
DWI ISWIGIATI KEDIRI 28|12|1970 47 S P
INDRA FADJAR HARTONO KEDIRI 01|07|1995 22 B L
NINUK DWI RAHAYU KEDIRI 14|10|1973 44 S P
DONANG ARIFIN KEDIRI 06|11|1973 44 S L
SUHUD FAUZI KEDIRI 08|08|1943 74 S L
SITI SOLEKAH KEDIRI 10|11|1951 66 S P
MOHAMMAD SHODIQ KEDIRI 18|05|1973 45 B L
MUHADI KEDIRI 07|10|1973 44 S L
LUTFI UNJILAH KEDIRI 01|10|1974 43 S P
MULYONO KEDIRI 01|07|1953 64 P L
SITI KHOTIMAH KEDIRI 31|12|1951 66 P P
SITI MUNAWAROH KEDIRI 28|03|1981 37 P P
TRI WAHYUNINGTYAS KEDIRI 11|06|1996 22 B P
AHMAT JAIS KEDIRI 01|07|1973 44 P L
ASIYAH KEDIRI 23|10|1953 64 P P
GATOT KEDIRI 12|07|1965 52 S L
SITI RUBIYAH KEDIRI 25|07|1971 46 S P
WIJI KEDIRI 28|03|1954 64 S L
PARTILAH KEDIRI 18|11|1957 60 S P
YUNANTO KEDIRI 01|10|1982 35 B L
BAGUS ARIFIN KEDIRI 22|08|1990 27 B L
SUKADJI KEDIRI 18|08|1955 62 S L
SUPIYAH KEDIRI 10|01|1958 60 S P
SUMARNI KEDIRI 30|06|1954 63 S L
KOMSATUN KEDIRI 30|01|1959 59 S P
KARMIJAH KEDIRI 01|07|1938 79 P P
ROFI'I KEDIRI 16|02|1969 49 S L
VERY ANDRIANTO KEDIRI 21|05|1993 25 B L
VENY ANGGRAINI KEDIRI 20|07|1998 19 B P
ROKANAH KEDIRI 02|04|1971 47 S P
TARWIYAH KEDIRI 01|07|1948 69 P P
MOCH. JUKI KEDIRI 27|12|1975 42 S L
ERNAWATI KEDIRI 25|09|1979 38 S P
FARISH PRASETYA FIRMANSYAH KEDIRI 21|06|2001 17 B L
MURNI SIDRAP 25|10|1967 50 S P
ICHSAN AKBAR PANGKAJENE 21|05|1994 24 B L
WINDA SARI RAHAYU PANGKAJENE 10|05|1996 22 B P
ILHAM WIJAYA KEDIRI 01|09|1999 18 B L
RIFAAH KEDIRI 06|03|1967 51 S P
SAMBIYO KEDIRI 06|03|1964 54 S L
SAMSUL HADI KEDIRI 20|04|1962 56 S L
YAYUK WIJAYATI KEDIRI 23|11|1966 51 S P
DEVI ROSALINA KEDIRI 19|12|1991 26 B P
KOMSATUN KEDIRI 15|09|1949 68 P P
MASRUROH KEDIRI 24|09|1983 34 B P
MASRUROH KEDIRI 24|09|1983 35 B P
MUGIRIN KEDIRI 01|07|1944 73 P L
SUBIYANTORO KEDIRI 11|12|1988 29 B L
NOR WACHID KEDIRI 07|07|1971 46 S L
SRI UTAMI KEDIRI 09|07|1973 44 S P
VANDY NOR KUSUMA KEDIRI 01|10|1994 23 B L
VANESA NOR RAHMASARI KEDIRI 19|12|2000 17 B P
WIDODO, DRS. KEDIRI 28|08|1958 59 S L
ULIS ANDRIYANI SURABAYA 18|10|1965 52 S P
ADITYA WILIS YOGATAMA NUGRAHA KEDIRI 18|02|1993 25 B L
BRILIANTO WILIS S N KEDIRI 27|12|1995 22 B L
TARMUDJI KEDIRI 30|08|1960 57 S L
SRINI KEDIRI 15|01|1968 50 S P
SEPTIAN EKO CAHYONO KEDIRI 07|09|1991 26 B L
EFRI DWI NURCAHYO KEDIRI 15|04|1998 20 B L
SUJINAH KEDIRI 18|10|1955 62 S P
SAMSU KEDIRI 14|08|1958 59 S L
SADAM HUSEIN MUHAMAD KEDIRI 17|12|1992 25 B L
ADJI WAHONO KEDIRI 17|07|1974 43 P L
ALIF YUNIANI KEDIRI 22|06|1977 41 S P
FITRIAN ADI YUNANTO KEDIRI 13|03|1994 24 B L
M0CH SUPRIADI KEDIRI 15|09|1971 46 S L
RUKANAH KEDIRI 27|11|1958 59 S P
SUTOYO KEDIRI 12|06|1965 53 S L
NINJAR WICAKSONO KEDIRI 16|02|1990 28 B L
AGUNG SETIYONO KEDIRI 17|01|1995 23 B L
SUBARI TRENGGAELK 24|04|1978 40 S L
ERY BUDIARTI KEDIRI 11|05|1980 38 S P
HJ. SUMIARSIH KEDIRI 01|12|1940 77 P P
ELIS KUSTYANINGSIH,STP,MM SURABAYA 26|11|1967 50 P P
SUNARDI KEDIRI 05|05|1950 68 S L
SITI KHOTIMAH KEDIRI 21|04|1961 57 S P
ARIPIN KEDIRI 14|08|1978 39 S L
SUPARTI KEDIRI 25|09|1981 36 S P
SUDARMANTO KEDIRI 22|06|1961 57 S L
NASI`IN TULUNGAGUNG 01|01|1965 53 S P
FATIMAH KEDIRI 10|02|1955 63 P P
IRWAN NURKHOLIS KEDIRI 31|07|1981 36 S L
SAYEKTI KEDIRI 24|11|1987 30 S P
SIPON KEDIRI 16|03|1937 81 P P
WIWIK WIDIARTI KEDIRI 11|11|1959 58 S P
ABDUL RACHMAN FAROUK KEDIRI 01|07|1981 36 S L
AMI PRASETYO PUTRA KEDIRI 14|06|1994 24 B L
MOH. HARI WAHYUDI MALANG 14|05|1970 48 S L
DYAH ESTI RAHAYU KEDIRI 05|08|1974 43 S P
DJUARIYAH KEDIRI 10|10|1937 80 P P
MARLAN KEDIRI 15|06|1969 49 S L
SUDARTI NGANJUK 08|10|1970 47 S P
FANI NUR CAHYA KEDIRI 23|07|1991 26 B L
MOHAMMAD ARIFIN KEDIRI 23|01|1997 21 B L
MULYA KEDIRI 15|03|1956 62 S L
GUNADI KEDIRI 19|04|1963 55 B L
THANTHA MIRANTHA KEDIRI 17|11|1989 28 B L
NITA NOVITA SARI KEDIRI 29|11|1998 19 B P
PARMI KEDIRI 10|11|1960 57 S P
TUTILA SANTOSO KEDIRI 22|02|1966 52 S L
RATNA SURATMI NGANJUK 01|08|1970 47 S P
APRILYA PUSPITA SARI KEDIRI 13|04|1992 26 B P
SUKAMTO KEDIRI 10|11|1954 63 S L
RUDIYATMI WONOGIRI 03|02|1961 57 S P
ROBIN NUGRAHANTA KEDIRI 29|10|1989 28 B L
AGI PERMADI KEDIRI 15|05|1997 21 B L
AMZAR FAKIM MOJOKERTO 16|06|1954 64 S L
DWI PUJI RAHAYU KEDIRI 16|07|1960 57 S P
ASEPTIAN PUTRA HARIYONO KEDIRI 21|10|1988 29 B L
ARIF RAHMAN HAKIM KEDIRI 25|08|1990 27 B L
DIMAS AGUNG YANUAR KEDIRI 01|01|1992 26 B L
DJARWATI SULISTIANI MAGELANG 09|07|1957 60 P P
DIANA INDIRAWATI KEDIRI 25|01|1984 34 B P
SUPINGAH KEDIRI 06|06|1934 84 P P
ALI MUKLASON KEDIRI 06|03|1970 48 S L
SAMSIYAH TRENGGALEK 10|06|1976 42 S P
NANANG SUPARWANTO KEDIRI 07|07|1967 50 S L
PUSPOWATI KEDIRI 21|09|1974 43 S P
HARITS ABDULLOH PRATAMA KEDIRI 27|01|1996 22 B L
MUHAMMAD RIZQI KEDIRI 04|11|1999 18 B L
SUGENG WAHONO KEDIRI 11|05|1974 43 S L
SUMITRO JEMBER 07|03|1955 63 S L
MOCH. RICKY BASTISTUTA KEDIRI 16|06|1996 22 B L
ROMADON KEDIRI 26|09|1974 43 B L
SITI FAHRUN NIKMAH KEDIRI 09|10|1993 24 S P
MOH.SHODIK KEDIRI 25|12|1976 41 S L
WIJI LESTARI KEDIRI 30|01|1984 34 S P
SITI MUZAMZAMAH KEDIRI 23|09|1967 50 P P
ISKAK KEDIRI 05|02|1950 68 P L
MUSIRAH KEDIRI 29|07|1954 63 P P
NURYATIN KEDIRI 14|08|1974 43 S L
LEGIATI KEDIRI 15|07|1976 41 S P
ZAENAL ARIFIN KEDIRI 07|10|1968 49 S L
SULASTRI KEDIRI 30|06|1970 47 S P
RIZZAL ALIF PRAYOGO KEDIRI 06|10|1993 24 B L
ALFIYAH KEDIRI 08|11|1959 58 S P
SANTOSO KEDIRI 05|08|1959 58 S L
MOH. MUNIR KEDIRI 05|08|1988 29 B L
JUMALI KEDIRI 05|08|1963 54 S L
SUMINI KEDIRI 05|04|1971 47 S P
YOGA AJI.S KEDIRI 04|06|1999 18 B L
ADI PRAYITNO KEDIRI 10|07|1983 34 S L
SUHERMIN KEDIRI 02|03|1984 34 S P
RUSDIANTO KEDIRI 10|10|1950 67 S L
SUYANTI KEDIRI 03|10|1961 56 S P
SUKIYEM KEDIRI 05|08|1940 77 P P
SUKINAH KEDIRI 07|08|1950 67 P P
SUPARI KEDIRI 02|06|1961 57 S L
SITI KHOISAH KEDIRI 30|07|1967 50 S P
DESI RETNO SAFITRI KEDIRI 15|12|1993 24 B P
SENTOT PRABOWO KEDIRI 15|02|1985 33 S L
EKA YULI PRASTIWI KEDIRI 20|07|1986 31 S P
DWI SAHARA KEDIRI 24|10|1979 38 S L
WATINI SRAGEN 08|05|1982 36 S P
PAIMIN KEDIRI 25|02|1960 58 S L
WINARNI KEDIRI 14|03|1967 51 S P
FARIDA HANIK KEDIRI 17|03|1973 45 S P
KUSNUL ROMDIANI KEDIRI 13|03|1992 26 B P
SUNARTO SURABAYA 15|03|1977 41 S L
DINI SUSANTI KEDIRI 02|09|1984 33 S P
UMAHA KEDIRI 07|08|1970 47 S P
AGUS SRIYANTO,S.AG KLATEN 10|03|1974 44 S L
M.NASIKHUL AMIN KEDIRI 14|04|1999 18 B L
SUMIARSIH KEDIRI 10|08|1970 47 P P
LISA AYU FEBRIANA KEDIRI 15|02|1997 21 B P
PARJO KEDIRI 01|07|1942 75 P L
BAMBANG SUGIYANTO KEDIRI 05|02|1974 44 S L
SONI WIBOWO PASURUAN 13|03|1966 52 S L
NURUL KHOLIFAH KEDIRI 05|07|1971 46 S P
LULUK MUTIARA KEDIRI 09|08|1994 23 B P
MASKUR KEDIRI 05|12|1967 50 S L
NOVI SHOLIKHATUS S KEDIRI 14|11|1995 22 B P
SHOHIBATUL MUFIDAH KEDIRI 05|12|1972 45 S P
YATEMI KEDIRI 01|11|1964 53 S P
SAHRI KEDIRI 26|04|1968 50 S L
SUPRIADI NGANJUK 12|03|1959 59 S L
ISTIANI KEDIRI 12|01|1960 58 S P
TOFAN ANDI WIBOWO KEDIRI 25|03|1986 32 B L
CHOLAS MAKNUN KEDIRI 12|12|1980 37 B L
JUNAN BANDUNG 25|10|1966 51 S L
JUARIYAH KEDIRI 06|12|1971 46 S P
SUKARNO KEDIRI 28|07|1968 49 S L
SULIYANI KEDIRI 23|05|1976 42 S P
SUYANTO KEDIRI 06|11|1966 51 S L
YONAS PRADA KEDIRI 07|09|1989 28 B L
SRI MUHARSIH BLITAR 17|07|1969 48 S P
SIRAM KEDIRI 12|08|1948 69 P P
SAMSUDIN T. AGUNG 08|04|1977 41 S L
RATNAWATI KEDIRI 07|02|1985 33 S P
FAUZAN KEDIRI 10|05|1960 58 S L
FATCHUROHMAH KEDIRI 15|02|1965 53 S P
MARIJAL AZIS KEDIRI 04|03|1992 26 B L
KUSRAH KEDIRI 03|04|1932 86 P P
SUGIANTO KEDIRI 08|03|1959 59 S L
RUMIATI KEDIRI 02|06|1967 51 S P
PAMUJI MULYONO KEDIRI 12|12|1971 46 S L
PURWATI KEDIRI 16|03|1977 41 S P
EKO PRASETYO KEDIRI 25|01|1995 23 B L
DIYAN SETYO NUGROHO KEDIRI 29|04|2001 17 B L
HAYATUL MASRUROH KEDIRI 05|11|1989 28 S P
YAKHUN WAFA KEDIRI 25|07|1990 27 B L
SITI CHOIRIYAH TULUNGAGUNG 17|09|1957 60 P P
SEGER SANTOSO KEDIRI 01|02|1960 58 S L
YAMI KEDIRI 13|10|1961 56 S P
CAHYA SEFTYAN KEDIRI 07|09|1989 28 B L
TAUFIK NUR ROHMAN KEDIRI 11|11|1981 36 S L
SITI NURJANAH KEDIRI 25|05|1989 29 S P
HANAFI KEDIRI 14|04|1972 46 S L
SURYANI MADIUN 03|05|1973 45 S P
EGA HANIF AMIRUDHIN MADIUN 28|03|1998 20 B L
MOCHAMAD FAUZI KEDIRI 06|10|1975 42 S L
WIDAJATI KEDIRI 18|06|1980 38 S P
DJAMURI KEDIRI 10|10|1965 52 S L
MAUALANNA SURYA HAKIKI KEDIRI 15|06|2000 18 B L
ADI WAHYONO KEDIRI 25|05|1978 40 S L
DWI UTAMI WIJAYANTI KEDIRI 17|06|1979 38 S P
KRISTINA LELY LIANA KEDIRI 11|01|1998 20 B P
HEZKIA FERRY WIJAYA KEDIRI 06|01|2000 18 B L
IKE KARLINA KEDIRI 30|07|1996 21 B P
ANITA RAHMAWATI KEDIRI 05|03|1981 37 S P
MUH. YUSUF ARIF PRIBADI KLATEN 22|01|1981 37 S L
RUPIAH KEDIRI 01|07|1953 64 S P
NUR BUDI KRISTATI NINGTYAS KEDIRI 25|11|1969 48 S P
ATIK NURHADI PRAYITNOWATI KEDIRI 06|03|1967 51 S P
OCA TIANTO KEDIRI 26|10|1995 22 B P
NENG SARI RUTHTIANTO KEDIRI 11|09|2000 17 B P
AGUS TRISANTOSO KEDIRI 02|08|1968 49 S P
ANI WIJAYATI KEDIRI 22|09|1985 32 S P
RIKO MARISANDI KEDIRI 10|05|1989 28 S L
KASIRON NGANJUK 20|06|1976 42 S L
JUMINAH KEDIRI 24|04|1965 52 B P
RITA NURHAYATI KEDIRI 24|11|1999 18 S P
ZAKKY ABDULRAHMAN KEDIRI 26|09|1986 31 B L
ELI PURWANTI JOMBANG 06|02|1992 26 B P
BAHARUDIN YUSUF ZARKASI KEDIRI 06|03|1998 20 B L
MUCHRONI KEDIRI 15|12|1959 58 S L
ARIS SANTOSO KEDIRI 14|08|1987 30 B L
YUDI PURWANTO KEDIRI 15|01|1991 27 B L
NIKEN ADI PURNOMO KEDIRI 18|08|1993 24 B L
ABRAHAM BUDI SANTOSO KEDIRI 30|06|1999 18 B L
SUBAKIR KEDIRI 11|01|1975 43 S L
NURUL EKOWATI KEDIRI 18|11|1978 39 S P
ISKANDAR KEDIRI 04|05|1975 43 S L
WARINA KEDIRI 06|12|1983 34 S P
SUTRISNO KEDIRI 11|09|1965 52 S L
ADY SUSANTO KEDIRI 27|12|1995 22 B L
MASRUKIN KEDIRI 09|12|1950 67 S L
MUNJIAH KEDIRI 27|03|1964 54 S P
AMALIYA VIYA KARTIKA KEDIRI 25|08|1993 24 B P
SITI MARFU'AH TULUNGAGUNG 14|02|1969 49 P P
AZINUDDIN AUFAR KEDIRI 16|10|1995 22 B L
PURNAMA NGANJUK 16|11|1986 31 S L
ADNAN GHOZALI KEDIRI 06|06|1983 35 B L
INDASAH KEDIRI 30|06|1959 58 S P
SUPARMI KEDIRI 05|05|1935 83 P P
ENDAH SUNARMI JAKARTA 01|03|1961 57 S P
RIDHANI KALISTA SUMMA BRIIANTI KEDIRI 10|03|1987 31 B P
ASTRA BELLA FLAMBOYAN KEDIRI 06|08|1990 27 B P
AFFANDI JOMBANG 13|10|1955 62 S L
SUPIYANI KEDIRI 11|01|1954 64 P P
SITI MARIYAM KEDIRI 11|12|1985 32 S P
DWI SUNARYO NGANJUK 23|11|1981 36 S L
ALI RIDWAN KEDIRI 07|11|1972 45 S L
SITI MUBARIKAH KEDIRI 08|11|1979 38 S P
ST. MUKHASONAH KEDIRI 19|11|1971 46 P P
IRMAWATY SLAMET BITUNG SULUT 06|05|1985 33 S P
IRMAWATI SLAMET BITUNG BULUT 06|05|1985 33 S P
SYILFIYA DAMAYANTI TRENGGALEK 22|04|1990 27 S P
KUSNADI KEDIRI 17|11|1949 68 P L
ERNA PRATIWI KEDIRI 29|11|1981 36 P P
TAUKHID TULUNGAGUNG 12|01|1988 30 B L
DEA SHINTA RAHMANY KEDIRI 16|12|1999 18 B P
SUPARTI KEDIRI 19|05|1956 62 S P
AGUS JOKO PURWANTO JOMBANG 02|09|1981 36 S L
NURI RULISTASARI KEDIRI 17|06|1986 32 S P
RIKI YAKUB KEDIRI 11|03|1997 21 B L
RUDY LACHSONO KEDIRI 05|08|1991 26 B L
MOHAMAD SHOLEH KEDIRI 11|01|1970 48 S L
MURTIANI TULUNGAGUNG 23|10|1979 38 S P
NOYO ANTONO KEDIRI 28|09|1983 34 S L
TITIN MUSAROPAH KEDIRI 28|04|1985 33 S P
HASYIM TOHA KEDIRI 13|02|1983 35 S L
DWI RIANTI TRENGGALEK 17|08|1986 31 S P
INDAH FITRIYANINGSIH KEDIRI 09|03|1997 21 B P
BASUKI ADI WIJAYA KEDIRI 24|11|1982 35 S L
RULI YULIARTI KEDIRI 15|07|1989 28 S P
MASHURI KEDIRI 21|03|1976 42 S L
LAILATUR ROHMAH KEDIRI 04|04|1989 29 S P
SUJARWO KEDIRI 04|03|1984 34 B L
ELLY KURNIAWATI KEDIRI 12|01|1992 26 S P
KUSTIYAH KEDIRI 01|07|1952 65 P P
PARJIONO LUMAJANG 06|06|1966 52 S L
SUHERMI KEDIRI 24|07|1974 43 S P
AGUS WIBOWO KEDIRI 18|12|1976 41 S L
DIAH AYU DEWI WULANDARI KEDIRI 12|07|1979 38 S P
SUHARTO JAKARTA 16|08|1965 52 S L
EVIN AYU HARTANTI KEDIRI 01|10|1996 21 B P
LIDWINA AYU HARTANTI KEDIRI 18|06|2001 17 B P
SUTINI KEDIRI 01|02|1955 63 S P
ACHMAD ZAINUDIN KEDIRI 28|02|1992 26 B L
IMAM NAWAWI KEDIRI 16|08|1993 24 B L
LIA WIJAYATI KEDIRI 08|07|1985 32 S P
AMINAH KEDIRI 02|07|1946 71 P P
MUHAMAD ILYAS KEDIRI 10|03|1986 32 S L
SUTRIANI KEDIRI 04|11|1991 26 S P
RUDIK SETIAWAN KEDIRI 27|02|1986 31 S L
SUTRISNAWATI KEDIRI 20|12|1987 30 S P
MOHAMMAD BADRODIN TULUNGAGUNG 21|06|1980 38 S L
FITRI DWI NINGSIH KEDIRI 11|07|1984 33 S P
ARIS JULIANTO KEDIRI 19|07|1982 35 S L
ERLINA YULI RAHMAWATI KEDIRI 07|01|1991 27 S P
RUSMINTOKO KEDIRI 12|11|1978 39 P L
MISBAKHUDIN KEDIRI 08|04|1985 33 B L
ELLI ERMAWATI CICI MAYASARI KEDIRI 05|05|1987 31 B P
MASRULIK KEDIRI 28|09|1989 28 S P
SUPRIYANTO KEDIRI 17|09|1985 32 S L
SITI QORIAH KEDIRI 21|09|1978 39 S P
OKY BAGAS ARDI SAPUTRO KEDIRI 17|10|1999 18 B L
YAHYA AFANDI KEDIRI 23|09|1977 40 S L
UMI FAIZAH KEDIRI 17|04|1979 39 S P
MUHAMMAD MUSTHOFA KEDIRI 17|03|1980 38 S L
SITI ANISAH KEDIRI 16|06|1983 35 S P
UDAH TRIANTI KEDIRI 07|01|1981 37 B P
MOH. BISRI BANYUWANGI 28|06|1982 35 S L
MUCHTAROM CIAMIS 12|09|1966 51 S L
UMI KHOLIDAH KEDIRI 17|07|1974 43 S P
ADI HERDIANA KEDIRI 07|08|1992 25 B L
DIAN NOVITASARI PONOROGO 11|11|1998 19 B P
LAILA DWI PRIBADI KEDIRI 09|08|1985 33 S L
DIYAH RETNOWATI KEDIRI 19|03|1988 30 S P
IBNU MALIK KEDIRI 05|08|1994 23 B L
MAHSUN YUSUF KEDIRI 06|07|1979 38 B L
SUSIANTO KEDIRI 24|11|1970 48 S L
SELLI NURMALA KEDIRI 06|06|1998 19 S P
LUKMAN HAKIM KEDIRI 23|02|1981 37 S L
WIWIN SETIORINI KEDIRI 21|06|1984 34 S P
IAN NABIELLA AFIF KEDIRI 09|01|1998 19 B P
AKHYANA ULUL ALBAAB KEDIRI 07|06|2000 17 B L
WIJI KEDIRI 18|02|1989 28 S P
VIRDO WANDANA KEDIRI 02|09|1990 27 S L
LISNAWATI PONOROGO 09|06|1981 36 S L

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA


KELURAHAN ..............................
KETUA,

(.....................................................)
MUR SERTA

KECAMATAN : KOTA
KELURAHAN : 213
TPS : 202

Alamat Disabilita Ket


Jalan/Dukuh RT RW s
10 11 12 13 14
JL URIP SUMOHARJO GG III 004 006 0 U
JL URIP SUMOHARJO 002 006 0 U
JL URIP SUMOHARJO NO.437 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO.437 005 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO NO.15 005 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO NO.15 005 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO 004 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO NO. 37 002 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO NO. 37 002 006 0 P
JL. URIP SIMOHARJO 427 002 006 0 P
JL. URIP SIMOHARJO 427 002 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO NO. 431 002 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO NO. 431 002 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO GG. II NO 03 005 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO GG. II NO 03 005 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO GG. II NO 03 005 006 0 U
JL. URIP SUMOHARJO GG.I NO.14 005 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO GG.I NO.14 005 006 0 P
JL. URIP SUMOHARDJO II/35 002 006 0 P
JL. URIP SUMOHARDJO II/35 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO 01 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO 01 005 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO GG. I 002 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO GG. I 002 006 0 P
NGRONGGO 5 6 0 KTP-EL
JL. URIP SUMOHARJO GG.II 005 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO GG.II 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 429 B 002 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO GG. II / 19 002 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO GG. II / 19 002 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO GG. II / 19 002 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO GG. II / 19 002 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO GG. II / 19 002 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO 004 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO 004 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO NO.12 005 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO NO.12 005 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO I NO. 20 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO 5 005 006 0 U
NGRONGGO 5 6 0 SUKET
JL. URIP SUMOHARJO NO.24/I 005 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO NO.24/I 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO Gg. III NO. 14 004 006 0 P
NGRONGGO 4 6 0 KTP-EL
JL. URIP SUMOHARJO GG. I / 23 002 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO GG. I / 23 002 006 0 P
JL.URIP SUMOHARDJO NO. 373 001 005 0 P
JL. URIP SUMOHARJO GG.I/8 A 005 006 0 P
NGRONGGO 1 5 0 KTP-EL
JL. U. SUMOHARDJO 469 004 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO 469 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO 07 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO. 11 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO. 11 004 006 0 P
NGRONGGO 4 6 0 KTP-EL
JL URIP SUMOHARJO I / 24 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO I / 24 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO II 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO II 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO II 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG. II / 13 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO I NO. 22 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO I NO. 22 005 006 0 P
BAUDENDO-NGRONGGO 005 006 0 P
BAUDENDO-NGRONGGO 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG I/14 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG I/14 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG I/14 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG. II / 16 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG. II / 16 005 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO GG. I NO. 8 005 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO GG. I NO. 8 005 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO GG. I NO. 8 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO I/ 6 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO I/ 6 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 215/435 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 215/435 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO. 447 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 447 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO. 447 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO 449 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO 457 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO 457 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GANG BUNTU 002 006 0 U
JL URIP SUMOHARJO GG. II 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG. II 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG. II / 27 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG. II / 27 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 002 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO II NO. 35 BAUDENDO 002 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO II NO. 35 BAUDENDO 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO. 37 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO. 37 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GANG BUNTU 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GANG BUNTU 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GANG BUNTU 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GANG BUNTU 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GANG BUNTU 002 006 0 U
JL URIP SUMOHARJO NO 25 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO 25 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO 25 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO 25 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG. II / 17 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG. II / 17 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG. II / 17 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG. II / 17 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO I NO. 35 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO I/ 35 002 006 0 U
JL URIP SUMOHARJO I / 33 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO I / 33 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO I / 33 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO I/3 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO I / 31 002 006 0 P
NGRONGGO 2 6 0 KTP-EL
JL URIP SUMOHARJO II/19 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO II/ 9 002 006 0 P
JL. U. SUMOHARDJO 002 006 0 P
JL. U. SUMOHARDJO 002 006 0 P
JL. U. SUMOHARDJO 002 006 0 P
JL. U. SUMOHARDJO 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO I/ 2 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO I/ 21 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO I/ 21 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO I/ 2 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO I / 29 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO I / 29 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO I / 29 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO I / 29 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO 23 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 002 006 0 U
JL. URIP SUMOHARJO GG. I/ 002 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO GG. I/11 002 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO GG. I/11 002 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO GG. I/11 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO. 213 B 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO. 213 B 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO. 43 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO. 43 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO I / 9 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO I / 9 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG.I 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG.I 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO I / 07 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO I / 07 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO. 431 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO. 431 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 427 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 427 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 427 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 427 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 427 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 425 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 425 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 425 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 425 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 425 002 006 0 U
JL URIP SUMOHARJO NO 429 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO 429 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO 429 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO 421 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO 421 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO 421 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO 421 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 405 001 005 0 P
JL URIP SUMOHARJO 405 001 005 0 P
JL URIP SUMOHARJO 405 001 005 0 P
JL URIP SUMOHARJO 405 001 005 0 P
JL URIP SUMOHARJO 405 001 005 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO 399 001 005 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO 399 001 005 0 P
JLN URIP SUMOHARJO GG. II 004 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO 002 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO 002 006 0 P
JL.URIP SUMOHARJO NO.401 B 001 005 0 P
JL.URIP SUMOHARJO NO.401 B 001 005 0 P
JL.URIP SUMOHARJO NO.401 B 001 005 0 P
JL. URIP SUMOHARJO GG. I 002 006 0 P
NGRONGGO 2 6 0 KTP-EL
JLN URIP SUMOHARJO 397 C 001 005 0 P
JLN URIP SUMOHARJO 397 C 001 005 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG I/14 005 006 0 P
JL.URIP SUMOHARJO GG.I/ 4 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG. III 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG. III 004 006 0 P
NGRONGGO 1 5 0 KTP-EL
JL.URIP SUMOHARJO 473 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO.471 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO.471 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO.471 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO BLK III 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO BLK III 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO BLK III 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO III/ 18 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO III/ 18 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO III/ 8 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 004 006 0 P
NGRONGGO 4 6 0 KTP-EL
JL URIP SUMOHARJO III 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO III 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG. III 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG. III 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG. II/ 2 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG. II/ 2 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG. II/12 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG. II/12 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG. II/12 004 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO II 004 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO II 004 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO 004 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO Gg. II 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO Gg. II 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG II 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG II 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 004 006 0 P
NGRONGGO 4 6 0 KTP-EL
JL URIP SUMOHARJO NO 20 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO 20 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO. 467 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO. 467 004 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO II/06 004 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO II/06 004 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO II/06 004 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO 004 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO 004 006 0 P
NGRONGGO 4 6 0 KTP-EL
JL URIP SUMOHARJO 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO II/ 04 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO II/ 04 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO II/ 04 004 006 0 P
JL URIP SUMOMARJO GG. II 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 004 006 0 P
BAUDENDO 004 006 0 P
BAUDENDO 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 004 006 0 U
JL URIP SUMOHARJO NO 10 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO 10 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO 10 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO 14 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO 14 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO 14 004 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO II/08 004 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO II/08 004 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO II/08 004 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO GG. I BAUDENDO 005 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO GG. I BAUDENDO 005 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO GG. I BAUDENDO 005 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO GG. I BAUDENDO 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO 01 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO 01 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO 5 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO I 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO I 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO II / 33 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO II / 33 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO II / 33 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG II 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG II 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 427 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 427 002 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO NO. 393 001 005 0 P
NGRONGGO 1 5 0 KTP-EL
JL. URIP SUMOHARDJO 417 001 005 0 P
JL. URIP SUMOHARDJO 417 001 005 0 P
JLN URIP SUMOHARJO 397 C 001 005 0 P
JL. URIP SUMOHARJO NO. 399 C 001 005 0 P
JL. URIP SUMOHARJO NO. 399 C 001 005 0 P
JL URIP SUMOHARJO 397 B 001 005 0 U
JL URIP SUMOHARJO NO. 403-B 001 005 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO. 405 001 005 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO. 405 001 005 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO. 405 001 005 0 P
NGRONGGO 1 5 0 KTP-EL
JL. URIP SUMOHARJO GG. III NO. 24 004 006 0 P
NGRONGGO 4 6 0 KTP-EL
LING. BAUDENDO 004 006 0 P
NGRONGGO 4 6 0 KTP-EL
NGRONGGO 4 6 0 KTP-EL
JL. URIP SUMOHARJO I/ 05 002 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO I/ 05 002 006 0 P
JL. LINGK. BAUDENDO 002 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO III 004 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO III 004 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO III 004 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO III 004 006 0 P
JL P KEMERDEKAAN 32 001 005 0 P
JL URIP SUMOHARJO 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO Gg. III 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG. III 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO Gg. II 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO Gg. II 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO Gg. II 004 006 0 P
JL BAUDENDO RAYA 005 006 0 P
JL BAUDENDO RAYA 005 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO 5 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO.441 005 006 0 P
JL. U. SUMOHARJO NO. 431 002 006 0 P
JL. U. SUMOHARJO NO. 431 002 006 0 P
JL. U. SUMOHARJO NO. 431 002 006 0 P
JL. U. SUMOHARJO NO. 43 002 006 0 P
NGRONGGO 2 6 0 KTP-EL
JL. URIP SUMOHARJO GG. II/21 002 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO GG. II/21 002 006 0 P
NGRONGGO 2 6 0 KTP-EL
JL. URIP SUMOHARJO 312 005 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO 312 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 005 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO I/23 002 006 0 P
NGRONGGO 2 6 0 KTP-EL
NGRONGGO 2 6 0 KTP-EL
JL URIP SUMOHARJO NO. 213 B 002 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO NO. 437 005 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO NO. 437 005 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO NO. 437 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 004 006 0 U
JL. URIP SUMOHARJO 215/435 005 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO 215/435 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 004 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG. II / 27 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO 445 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO 445 005 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO BAUDENDO GG. III 002 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO BAUDENDO GG. III 002 006 0 P
JL. U. SUMOHARDJO 005 006 0 U
JL. U. SUMOHARDJO 005 006 0 U
JL. URIP SUMOHARJO 004 006 0 P
NGRONGGO 5 6 0 KTP-EL
NGRONGGO 5 6 0 KTP-EL
JL URIP SUMOHARJO NO 445 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO 445 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO. 37 002 006 0 U
NGRONGGO 2 6 0 KTP-EL
JL. URIP SUMOHARJO I/ 05 002 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO I/ 05 002 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO I/ 05 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG KUSNADI 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG KUSNADI 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG KUSNADI 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG KUSNADI 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO GG KUSNADI 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO 449 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO 449 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO NO 449 005 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO GG. I/33 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 002 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 002 006 0 P
NGRONGGO 4 6 0 KTP-EL
NGRONGGO 4 6 0 KTP-EL
JL. URIP SUMOHARJO NO. 449 005 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO NO. 449 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO 215/435 005 006 0 P
JL.URIP SUMOHARJO 2 5/435 005 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO NO. 144 004 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO NO. 441 005 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO NO. 441 005 006 0 P
JL URIP SUMOHARJO III 004 006 0 P
JL.URIP SUMOHARJO III 004 006 0 U
JL. URIP SUMOHARJO NO.12 005 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO NO.12 005 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO 005 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO 005 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO II/35 002 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO II/35 002 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO GG.I NO.11 002 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO GG.I NO.11 002 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO 002 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO 002 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO 002 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO 002 006 0 P
NGRONGGO 5 6 0 KTP-EL
NGRONGGO 5 6 0 KTP-EL
JL. URIP SUMOHARJO NO. 45 005 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO NO. 45 005 006 0 U
NGRONGGO 5 6 0 KTP-EL
NGRONGGO 2 6 0 KTP-EL
JL. URIP SUMOHARJO GG.I/27 002 006 0 P
JL. URIP SUMOHARJO GG.I/27 002 006 0 P
NGRONGGO 4 6 0 KTP-EL
NGRONGGO 4 6 0 SUKET
NGRONGGO 4 6 0 KTP-EL
NGRONGGO 4 6 0 KTP-EL
NGRONGGO 1 5 0 KTP-EL
PEMILIH

PROVINSI : JAWA TIMUR


KOTA : KEDIRI

No No KK NIK

1 2 3
1 0 3518060507740015
2 3571020104150023 3571021005790001

3 3571020104150023 3506254212920002

4 3571020104150025 3571021212600012

5 3571020104150025 3571020806740009

6 3571020106090004 3571011505870007
7 3571020106090004 3571010103550003
8 3571020110140008 3571026908860001

9 3571020110140008 3507232602880004

10 3571020202090002 3571023103830009

11 3571020202090002 3506046003850005

12 3571020207100001 3571025905760001
13 3571020208170007 3571012308840008
14 3571020208170007 3506104411940005
15 3571020209090002 3571021902820001

16 3571020303170004 3571022904870001

17 3571020305170007 3571024510690013

18 3571020305170007 3571025911990001
19 3571020305170007 3571020309880002
20 3571020308160007 3571020508920002
21 3571020308160007 3571025805710000
22 3571020309140010 3571024108870012

23 3571020309150003 3571026312620003

24 3571020309150003 3571024602810006

25 3571020409080015 3571021303710004

26 3571020409080015 3571026410770004

27 3571020411070016 3571021008800018
28 3571020411150015 3515142508760001

29 3571020411150015 3515147006780004

30 3571020506080015 3571022904710001

31 3571020506080015 3571026602810009

32 3571020506130004 3571021608890001

33 3571020506130004 3571036202940003

34 3571020507100003 3571020408710002

35 3571020507100003 3571025608740004

36 3571020507100003 3571025502000003

37 3571020509140004 3571024508820007

38 3571020512160006 3571020710800006

39 3571020606110013 3571021005850001
40 3571020606110013 3571026107880007
41 3571020609070011 3571024606640010

42 3571020701090007 3571024301580003

43 3571020704090004 3571025707790002
44 3571020704090004 3571022212800002
45 3571020705090016 3571025901820002

46 3571020705090016 3571021002830004

47 3571020709090002 3571025012520002

48 3571020709090002 3571021807860003

49 3571020709090005 3571024107560087

50 3571020709090005 3571010102750010

51 3571020805070336 3571020511690002

52 3571020805070336 3571026906810008

53 3571020901080011 3571025008700006
54 3571020901080011 3571025502970004
55 3571020902110004 3571024705620006

56 3571020902110004 3571026106930003

57 3571020905160004 3571024106520007

58 3571020905160004 3571022606820010

59 3571020907120008 3571025604750001

60 3571020907120008 3571026804960001

61 3571020907120008 3571026809990001

62 3571020912090004 3571021003810003

63 3571020912090004 3571026508840007

64 3571021001090011 3571022004840001
65 3571021001090011 3571025210890001

66 3571021003090015 3571021211680005

67 3571021003090015 3571026408680009

68 3571021003090015 3571020110910002

69 3571021003090015 3571026608960004
70 3571021003090015 3571024308980004
71 3571021003090015 3571026404940003
72 3571021003110006 3571025211760005

73 3571021005080003 3571026306860006

74 3571021009150008 3571026310690001

75 3571021101170006 3571025507700001

76 3571021101170006 3571025910990002

77 3571021104080055 3571020404580001

78 3571021104080055 3571024705620007

79 3571021111100012 3571022905830001

80 3571021111100012 3571024607900004

81 3571021201160002 3571025308730001

82 3571021202150001 3571024603820003

83 3571021206090006 3571021303560001

84 3571021206090006 3571024403670002

85 3571021206090006 3571021605900001

86 3571021206090006 3571020401980001

87 3571021208150004 3571025807900001
88 3571021302120002 3571020107380001
89 3571021304110012 3571026308840001

90 3571021304110012 3502071904860004

91 3571021305061133 3571025003770001

92 3571021305061133 3571021609780005

93 3571021305061134 3571020807670001

94 3571021305061134 3571026508730004

95 3571021305061134 3571024401000005

96 3571021305061137 3571021004620005

97 3571021305061137 3571025205740005

98 3571021305061137 3571021205920005

99 3571021305061137 3571026008950006

100 3571021305061233 3571022402440001

101 3571021305061233 3571025504620001


102 3571021305061233 3571020404970007
103 3571021305062199 3571024107470077

104 3571021305062199 3571024407710006

105 3571021305062199 3571024201780001

106 3571021305062203 3571022405840005

107 3571021305062205 3571025408340002

108 3571021305062207 3571026808540001

109 3571021305062209 3571021906660001

110 3571021305062209 3571024905710002

111 3571021305062209 3571025204950001


112 3571021305062209 3571020804920001
113 3571021305062210 3571024908470002

114 3571021305062210 3571020107670001

115 3571021305062210 3571024808670006

116 3571021305062212 3571021203370001

117 3571021305062212 3571026311530001

118 3571021305062212 3571020803720001


119 3571021305062212 3571020610790007
120 3571021305062215 3571020808620007

121 3571021305062215 3571026506690001

122 3571021305062215 3571024606930008

123 3571021305062216 3571022505360001

124 3571021305062216 3571021908830005

125 3571021305062216 3571025512730001

126 3571021305062217 3506051006740001

127 3571021305062217 3571025012780004

128 3571021305062218 3571022104720001

129 3571021305062218 3571026009760001

130 3571021305062218 3571026101950001

131 3571021305062218 3571022909990001

132 3571021305062219 3571026004550001

133 3571021305062219 3571022309830001

134 3571021305062221 3571023006540002

135 3571021305062221 3571025208590001

136 3571021305062221 3571021703810001

137 3571021305062221 3571020606830002

138 3571021305062222 3571020512390001


139 3571021305062222 3571025911530002

140 3571021305062222 3571021006850001

141 3571021305062222 3571022512910001

142 3571021305062222 3571021702930001

143 3571021305062224 3571024406540005

144 3571021305062224 3571024608760004


145 3571021305062224 3571020905760001
146 3571021305062224 3571020208780001
147 3571021305062225 3571021301610001

148 3571021305062225 3571024707700004

149 3571021305062225 3571022801850001


150 3571021305062225 3571022205000001
151 3571021305062227 3571026805600001
152 3571021305062227 3571022406750002
153 3571021305062231 3571022501550001

154 3571021305062231 3571025402640001

155 3571021305062231 3571025209920001

156 3571021305062239 3571022707440001


157 3571021305062239 3571026607810004
158 3571021305062239 3571021505690005
159 3571021305062239 3571020203000006
160 3571021305062241 3571020107540003

161 3571021307120002 3571024110900008

162 3571021310110002 3506048018820002

163 3571021312100014 3571024405550001

164 3571021312100015 3571025804880003

165 3571021312100015 3571023012800011

166 3571021312100016 3571021007370002

167 3571021312100016 3571020401640003

168 3571021403160013 3506113006860003

169 3571021403160013 3571015010920005

170 3571021405068115 3571021811740001

171 3571021405068115 3571024802750004

172 3571021405068115 3571024403000007

173 3571021405068116 3571020107630001

174 3571021405068116 3571024107680110

175 3571021405068116 3571021803900002


176 3571021405068116 3571021210910002

177 3571021405068116 3571020902000002

178 3571021405068118 3571021505720010

179 3571021405068118 3571025305740001

180 3571021405068118 3571024602940000

181 3571021405068119 3571026206590003

182 3571021405068119 3571022706890007

183 3571021405068121 3571020709550006

184 3571021405068121 3571025603620002

185 3571021405068121 3571021412840006

186 3571021405068123 3571020101580001

187 3571021405068123 3571026503580001


188 3571021405068123 3571021003860004
189 3571021405068124 3571024107540085

190 3571021405068125 3571024201400004

191 3571021405068126 3571023009420001

192 3571021405068126 3571024110520001

193 3571021405068126 3571020812830006

194 3571021405068127 3571020608690001

195 3571021405068129 3571022110550001

196 3571021405068129 3571025002630001

197 3571021405068129 3571023001820001

198 3571021405068132 3571022107600005

199 3571021405068132 3571024505630009

200 3571021405068135 3571020607670008

201 3571021405068135 3571024808690006

202 3571021405068135 3571025809960001

203 3571021405068139 3571021207690004

204 3571021405068139 3571026006720001

205 3571021405068139 3571020504970001

206 3571021405068142 3571027009570001

207 3571021405068142 3571021206900001


208 3571021405068142 3571020706820001
209 3571021405068143 3571021003670003

210 3571021405068143 3571025205680003

211 3571021405068143 3571026206970002


212 3571021405068143 3571026807920003
213 3571021405068144 3571020811600001

214 3571021405068144 3571024510640006

215 3571021405068144 3571022712930001

216 3571021405068146 3571021308730001

217 3571021405068146 3571024308730003

218 3571021405069219 3571024107780001

219 3571021405069220 3571025905370001

220 3571021405069271 3571021512590010

221 3571021405069271 3571026811700001

222 3571021405069272 3571025907690004

223 3571021405069274 3571020712730004

224 3571021405069274 3571024507740009

225 3571021405069274 3571025704000001

226 3571021405069290 3571021910710001

227 3571021405069290 3571026505770001

228 3571021405069290 3571022305980001

229 3571021405069290 3571020402000002

230 3571021405069292 3571021806560001

231 3571021405069292 3571026201580001

232 3571021405069292 3571020103830001

233 3571021405069292 3571026301940001

234 3571021405069293 3571022610540002

235 3571021405069293 3571026203600001

236 3571021405069295 3571021604630001

237 3571021405069295 3571024802670002

238 3571021405069295 3571026708960003

239 3571021405069296 3571021710770001

240 3571021405069296 3571026012780001

241 3571021405069296 3571020505000001

242 3571021405069297 3571020602590001

243 3571021405069297 3571024510640007

244 3571021405069297 3571021806920001

245 3571021405069299 3571022010660001

246 3571021405069299 3571025412720001

247 3571021405069299 3571024406940005

248 3571021405069299 3571026711000001


249 3571021405069300 3571027112660001

250 3571021405069301 3571024503560004

251 3571021405069301 3571024711000005

252 3571021405069302 3571023006510006

253 3571021405069302 3571024404580005

254 3571021405069303 3571021708810012

255 3571021405069304 3571020705770011

256 3571021405069304 3571024708790005

257 3571021405069304 3571025802000001

258 3571021405069305 3571021708600001

259 3571021405069305 3571024107760085

260 3571021405069305 3571026311960001

261 3571021405069306 3571025908580001

262 3571021405069306 3571020509580009

263 3571021405069306 3571020604860001

264 3571021405069306 3571021003920001

265 3571021405069306 3571026703990001

266 3571021405069307 3571022412740001

267 3571021405069307 3571026508800001

268 3571021405069307 3571025212000005

269 3571021405130014 3571022903860002


270 3571021405130014 3571025505890001
271 3571021408130019 3571024603660009

272 3571021505080016 3571025703830010


273 3571021505080016 3571020910850004
274 3571021506070400 3571020503530001

275 3571021506070400 3571025404540004

276 3571021506070400 3571025509950001

277 3571021506070403 3571021104840001

278 3571021506070403 3571014112850004

279 3571021506070405 3571020505500004

280 3571021506070405 3571024506550013

281 3571021506070412 3571021204720005

282 3571021506070412 3571024202740007

283 3571021506070446 3571022703580002

284 3571021506070446 3571027010590004


285 3571021506070446 3571020407870005

286 3571021508080013 3571024906820006

287 3571021508080013 3571022212830004

288 3571021606090009 3506121111780001

289 3571021606090009 3571015303820004

290 3571021608160009 3571026011750001

291 3571021611080003 3571024502540008

292 3571021611080028 3571021509610001

293 3571021611080028 3571024703710002

294 3571021704120003 3403171604840003

295 3571021704120003 3571026611860001

296 3571021706090015 3571026606420003

297 3571021706090015 3571022507780006

298 3571021706090015 3506035401850001

299 3571021802090001 3571024602690002

300 3571021805090001 3571022106650001

301 3571021805090001 3571024705810005

302 3571021805090001 3571020905000001

303 3571021806070274 3571022107680005

304 3571021806070274 3571026811710001

305 3571021806070274 3571025009940003

306 3571021806070279 3571021001730003

307 3571021806070279 3571024103730001

308 3571021808140006 3571026005870004

309 3571021809080015 3571022909000004


310 3571021809080015 3571020303780000
311 3571021809080015 3571025605790002
312 3571021901110004 3571022412620003

313 3571021901110004 3571024501730008

314 3571021901110004 3571022203950004

315 3571021903080008 3571021907790003

316 3571021903080008 3571025004880002

317 3571021904170010 3571026111900001

318 3571021904170010 3571023107910004

319 3571021906070284 3571022107780004

320 3571021906070284 3571025401820002


321 3571021906070287 3571021509710004

322 3571021906070287 3571024109780005

323 3571021906070287 3571026604990003

324 3571021906070291 3571021809740004

325 3571021906070291 3571027105790002

326 3571021906070291 3571025408960002

327 3571021906070294 3571021706790004

328 3571021906070294 3571026609810002

329 3571021906070307 3571021808700007

330 3571021906070307 3571024303710001

331 3571021906070307 3571021410990007


332 3571021906070307 3571022806910004
333 3571021906070353 3571026410600001
334 3571021906070353 3571021010195500
335 3571021908110004 3507064208750001

336 3571021908110004 3507062501000001


337 3571021908110004 3507062806960001
338 3571022004090005 3571022006870003

339 3571022009110017 3571021403830005

340 3571022009110017 3571025508890001


341 3571022009170005 3506050502900005
342 3571022011080025 3571020903420001

343 3571022106110005 3506012605770002

344 3571022106110005 3571024310900010

345 3571022108150003 3571025706620004

346 3571022108150003 3571023010000003

347 3571022109120002 3571025610920002


348 3571022109120002 3505100809760003
349 3571022202160017 3506256807910001
350 3571022202160017 3571022704920003
351 3571022209080010 3571024304890007

352 3571022211070012 3571020710620002

353 3571022211070012 3571025911670001

354 3571022211070012 3571021202920001

355 3571022212100008 3571021212840002

356 3571022212100008 3571026901900002

357 3571022301080015 3571021108810002


358 3571022301080015 3571026012850004

359 3571022302100003 3506090211840002


360 3571022302100003 3571025407880000
361 3571022304120003 3571022901850001
362 3571022304120003 3571034304800005
363 3571022304160001 3571025106640003

364 3571022304160001 3571022808920001

365 3571022304160001 3571021608950007


366 3571022304160001 3571021109600002
367 3571022305120003 3571024812720004

368 3571022305120003 3571021208920001

369 3571022306090023 3571024702860004

370 3571022306150015 3571012708820001


371 3571022306150015 3571024903970006
372 3571022308160003 3506050211730002
373 3571022308160003 3506050212730002
374 3571022312100021 3571024607500006

375 3571022403090001 3571025602720001

376 3571022403090001 3571026505940001

377 3571022403090001 3571021912680001

378 3571022412100007 3571024506560009

379 3571022412100007 3571026501880002

380 3571022412100007 3571024802930006

381 3571022501120010 3571021512910008

382 3571022501120010 3571024610920001

383 3571022508100001 3571020112850001

384 3571022508100001 3571026202870002

385 3571022508100002 3571026310790005

386 3571022508100002 3571030806820001

387 3571022603120006 3571020801880005

388 3571022604100002 3571024107520075

389 3571022604100002 3571024504790011

390 3571022604100002 3571031708800006

391 3571022604100002 3571022207990002


392 3571022607170007 3571026009950001
393 3571022607170007 3571023004950005
394 3571022809160020 3518072309760001

395 3571022809160020 3518074311800003


396 3571022906090004 3571022703740001

397 3571022906090004 3571025904780003

398 3571022911080027 3571020102630008

399 3571022911080027 3571024705700002

400 3571023004150010 3506176002630002

401 3571023009160001 3571030208590001

402 3571023009160001 3571032706660003

403 3571023009160001 3571036309660003

404 3571023009160001 3571031707920004

405 3571023009160001 3571036103950002

406 3571023009160001 3571037010980003


407 3571023010170007 3571026211970004
408 3571023010170007 3515052403930003
409 3571023107170009 3571026109850001
410 3571023110160005 3571024101650021

411 3571023110160005 3571021408920010

412 3571023110160005 3571021903970006


413 3571021405068146 3571020303010001
414 3571021305061137 3571025803010001
415 3571022604100002 3505176903010003

Keterangan Disabilitas
1 : Tuna daksa 4: Tuna Grahita
2 : Tuna Netra 5: Disabilitas Lainnya
3 : Tuna Rungu/wicara
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI
TAHUN 2018

Status Jenis
Nama Tempat Lahir Tanggal lahir Umur Perkawin Kelamin
an B/S/P L/P
4 5 6 7 8 9
JANURI KEDIRI 05/07/1974 43 S L
KARNOTO KEDIRI 10|05|1979 39 B L
DIAH SETIAWATI BANGKALAN 02|12|1992 25 B P
KASMANI KEDIRI 12|12|1960 57 B L
SUNARYO KEDIRI 08|06|1974 44 B L
DIDIK PRIYONO TRENGGALEK 15|05|1987 31 B L
PARNO TRENGGALEK 01/03/1955 63 S L
KUSMA AGUSTINA KEDIRI 29|08|1986 31 B P
ADE CHANDRA SAPUTRO JAKARTA 26|02|1988 30 B L
WAHYU KUSUMA IRIANTO KEDIRI 31|03|1983 35 S L
DIAN RATNA WATI KEDIRI 20|03|1985 33 S P
MUJIATI KEDIRI 19|05|1976 42 B P
SEGER NUR SALEH KEDIRI 23/08/1984 33 S L
SUPARSIH KEDIRI 04/11/1994 23 S P
HENDRA SETIAWAN KEDIRI 19|02|1982 36 S L
IBNU SYAHFUDHIN KEDIRI 29|04|1987 31 B L
YATMINI KEDIRI 05|10|1969 48 S P
NURUL KHASANAH KEDIRI 19|10|1999 18 B P
YOFI PRASETYO KEDIRI 03/09/1988 29 B L
GALUH ANDRIANTO KEDIRI 05|08|1992 25 B L
ANDAWIYAH KEDIRI 18/05/1971 47 S P
SITI AMINAH KEDIRI 01|08|1987 30 S P
LESTARI HAYATI UTAMININGSIH KEDIRI 23|12|1962 55 S P
IKA BINTI RAHMAWATI KEDIRI 06|02|1981 37 B P
JUNI MARTONO DIRDJO SUNDJOJO TEGAL 13|03|1971 47 S L
ANING ROHMATIN KEDIRI 24|10|1977 40 S P
EKO KEDIRI 10|08|1980 37 S L
MANSUR HARAHAP KEDIRI 25|08|1976 41 S L
YUNI SRI REJEKI SURABAYA 30|06|1978 39 S P
EKO SUJITO TULUNGAGUNG 29|04|1971 47 S L
DWI ASTUTIK KEDIRI 26|02|1981 37 S P
ICHAL YUDISTIRA SAPUTRA KEDIRI 16|08|1989 28 S L
LILIS NUR LESTARI KEDIRI 22|02|1994 24 B P
TAMSIR TUBAN 04|08|1971 46 S L
UMU ZAHROH KEDIRI 16|08|1974 43 S P
ATINA ROSYIDA KEDIRI 15|02|2000 18 B P
SUCIK KEDIRI 05|08|1982 35 B P
SAMIAJI KEDIRI 07|10|1982 35 B L
MUHAMAD MUSTOFA NGANJUK 10|05|1985 33 S L
ERNAWATI KEDIRI 21/07/1988 29 S P
PONIMAH KEDIRI 06|06|1967 51 S P
TUSIYAH KEDIRI 30|06|1957 60 P P
WAHYUNI BLITAR 17|07|1979 38 S P
SURAJI TRENGGALEK 22/12/1980 37 S L
IRA KRISTIYANA KEDIRI 19|01|1982 36 S P
JIMAN SUCAHYO KEDIRI 10|02|1983 35 S L
KASMINI KEDIRI 10|12|1952 65 S P
DIDIK KEDIRI 18|07|1986 31 B L
DJAENAH KEDIRI 01|07|1956 61 P P
HARIYANTO KEDIRI 01|02|1975 43 P L
ANTON SISWANTO KEDIRI 05|11|1969 48 S L
LILIJUNIATI SUNGAILIAT 29|06|1981 36 S P
SUMIASIH KEDIRI 10|08|1970 47 P P
LISA AYU FEBRIANA KEDIRI 15/02/1997 21 B P
SUWARNI KEDIRI 07|05|1962 56 S P
YUNI ASTUTI KEDIRI 21|06|1993 25 B P
SITI WASIAH KEDIRI 01|06|1952 66 S P
MASRUKIN KEDIRI 26|06|1982 36 B L
BINTI ISMIYAH KEDIRI 16|04|1975 43 B P
MIA APRIL LIA UTAMI KEDIRI 28|04|1996 22 B P
SEPTIA BELLA KEDIRI 28|09|1999 18 B P
NANANG KEDIRI 10|03|1981 37 S L
SITI FATIMAH KEDIRI 25|08|1984 33 S P
DWI ISMANTO KEDIRI 20|04|1984 34 S L
NUROH MUSLIATI KEDIRI 12|10|1989 28 S P
SUGENG WAHYUDI KEDIRI 12|11|1968 49 S L
SITI CHOMARIYAH,S.PD KEDIRI 24|08|1968 49 S P
MOHAMAD ABDULLAH YASIN SUMENDE KEDIRI 01|10|1991 26 B L
MEGANANDA SURYATARA SUMENDE KEDIRI 26|08|1996 21 B P
RISKA MONALISA P.S KEDIRI 03/08/1998 19 B P
RAHAYU LANKA V.S KEDIRI 24/04/1994 24 S P
SUS MARMIYATI KEDIRI 12|11|1976 41 S P
AMALIA YULIHABSARI HADI KEDIRI 23|06|1986 32 B P
SUPARTI KEDIRI 23|10|1969 48 S P
RIDA HERMAWATI BLITAR 15|07|1970 47 S P
SINTA DWI OKTARI KEDIRI 19|10|1999 18 B P
BASUKI KARIONO KEDIRI 04|04|1958 60 S L
RUMINI TULUNGAGUNG 07|05|1962 56 S P
NANTRIO KEDIRI 29|05|1983 35 S L
YULINA PRATIWI KEDIRI 06|07|1990 27 S P
SUPARMI KEDIRI 13|08|1973 44 S P
DWI RATNA SARI KEDIRI 06|03|1982 36 S P
MUSOLI KEDIRI 13|03|1956 62 S L
ZULAIKAH KEDIRI 04|03|1967 51 S P
YUDA PRAWIRA KEDIRI 16|05|1990 28 B L
RINTO SATRIAWAN KEDIRI 04|01|1998 20 B L
RIBUT SRI RAHAYU KEDIRI 18|07|1990 27 S P
MUSTOPA KEDIRI 01/7/1938 79 P L
AGUS WULANDARI KEDIRI 23|08|1984 33 S P
JAINAL ABIDIN PONOROGO 19|04|1986 32 S L
FARIDA YUKTIMALA KEDIRI 10|03|1977 41 S P
MOHAMAD YANI KEDIRI 16|09|1978 39 S L
MOHAMMAD NACHROWI KEDIRI 08|07|1967 50 S L
NURSA'ADAH KEDIRI 25|08|1973 44 S P
ELVA AULIA MELLINIA KEDIRI 04|01|2000 18 B P
ABDUL ROHMAN KEDIRI 10|04|1962 56 S L
SUGIARTININGSIH KEDIRI 12|05|1974 44 S P
ANGGA ARMANSAH KEDIRI 12|05|1992 26 B L
ANGGUN TRI RAHMAWATI KEDIRI 20|08|1995 22 B P
MUJIONO KEDIRI 24|02|1944 74 S L
SITI RODIYAH KEDIRI. 15|04|1962 56 S P
YOSEF ANDHI J.S KEDIRI 04/04/1997 21 B L
SARMIDJAH KEDIRI 01|07|1947 70 P P
MARPINGAH KEDIRI 04|07|1971 46 B P
SRIASTUTIK KEDIRI 02|01|1978 40 B P
ALFA MIRDIANTO KEDIRI 24|05|1984 34 S L
SUMINI KEDIRI 14|08|1934 83 S P
IN SUPARNI KEDIRI 28|08|1954 63 P P
MUNTHOLIP KEDIRI 19|06|1966 52 S L
SUMIATI TRENGGALEK 09|05|1971 47 S P
ERLIAN KARTIKA SARI KEDIRI 12|04|1995 23 B P
BAGUS APRISANTO KEDIRI 08/04/1992 26 B L
ANIYAH KEDIRI 09|08|1947 70 P P
MARIYANTO BLITAR 01|07|1967 50 S L
SUPARMI KEDIRI 08|08|1967 50 S P
SUBANI KEDIRI 12|03|1937 81 S L
KATIMAH KEDIRI 23|11|1953 64 S P
SUWANDI KEDIRI 08|03|1972 46 B L
BASUKI KEDIRI 06/10/1979 38 B L
SUDARTO KEDIRI 08|08|1962 55 S L
SRI WAHYUNI KEDIRI 25|06|1969 49 S P
RIA RIZKY PUTRI MAYANG SARI KEDIRI 06|06|1993 25 B P
KATIMAN KEDIRI 25|05|1936 82 S L
SUMARJI KEDIRI 19|08|1983 34 B L
SULASTRI KEDIRI 15|12|1973 44 B P
SUNARYO KEDIRI 10|06|1974 44 S L
JUWARTI KEDIRI 10|12|1978 39 S P
RIYANTO KEDIRI 21|04|1972 46 S L
SUKESI KEDIRI 20|09|1976 41 S P
RIKA AYU ANJAR SARI KEDIRI 21|01|1995 23 B P
MUHAMMAD GIYON KEDIRI 29|09|1999 18 B L
SURYATI KEDIRI 20|04|1955 63 P P
DODIEK PRASTYO KEDIRI 23|09|1983 34 B L
MIYADI KEDIRI 30|06|1954 63 S L
UMI LATIFAH KEDIRI 12|08|1959 58 S P
SISWANTO KEDIRI 17|03|1981 37 B L
YANU HANDOKO KEDIRI 06|06|1983 35 B L
HARUN SAFII KEDIRI 05|12|1939 78 S L
SUPIYATUN KEDIRI 19|11|1953 64 S P
ALFIYAN KEDIRI 10|06|1985 33 B L
IDRIS FANANI KEDIRI 25|12|1991 26 B L
AZZA ASLIYANSYAH KEDIRI 17|02|1993 25 B L
RUKAYAH KEDIRI 04|06|1954 64 S P
SUNARTI KEDIRI 06|08|1976 41 S P
DWI HARIYANTO KEDIRI 09/051976 42 S L
AGUS WALUYO KEDIRI 02/08/1978 39 B L
SUPRIYADI KEDIRI 13|01|1961 57 S L
MUSRIAH KEDIRI 07|07|1970 47 S P
ARI DIAR SETIAWAN KEDIRI 28|01|1985 33 B L
RINTO PUJI PANGESTU KEDIRI 22/05/2000 18 B L
NUR'AINI KEDIRI 28|05|1960 58 S P
PUDJIANTO KEDIRI 24|06|1957 61 S L
CHANDRA SUWARNO KEDIRI 25|01|1955 63 S L
WIDJI HARIYANI KEDIRI 14|02|1964 54 S P
CAHYANI SUWARNO KEDIRI 12|09|1992 25 B P
SOEDARMANI BLITAR 27|07|1944 73 P L
KUSTINAH PEKALONGAN 07/07/1981 36 S P
DAR DWI JUNARKO BLITAR 15/05/1969 49 P L
M. FIRNANDA D. KEDIRI 02/03/2000 18 B L
SUTAMSIR KEDIRI 01|07|1954 63 P L
OKTAVIANA KEDIRI 01|10|1990 27 S P
MOH. FATKUL ADZIM KEDIRI 01|08|1982 35 S P
KASINI KEDIRI 04|05|1955 63 P P
NIHAYATUS SHOLIKHAH KEDIRI 18|04|1988 30 S P
NANDA BAGUS PRASETYAWAN KEDIRI 30|12|1988 29 S L
SAMSURI KEDIRI 10|07|1937 80 P L
HARI MURWANTO SUBAGYO KEDIRI 04|01|1964 54 P L
DWI PRASETIO KEDIRI 30|06|1986 31 B L
IKA TRI RATNASARI KEDIRI 10|10|1992 25 B P
SUJAK KEDIRI 18|11|1974 43 S L
MUJAYATI KEDIRI 08|02|1975 43 S P
VIKA AULIYAH KEDIRI 04|03|2000 18 B P
KARNI KEDIRI 01|07|1963 54 S L
KATINI KEDIRI 01|07|1968 49 S P
JOKO PRASETYA KEDIRI 18|03|1990 28 B L
MUNARTO KEDIRI 12|10|1991 26 B L
ALI MUHAMAD HUSEN KEDIRI 09|02|2000 18 B L
RIRIN HADI RIYANTO KEDIRI 15|05|1972 46 S L
NURHAYATI KEDIRI 13|05|1974 44 S P
ENGGAL SUCI FEBRIANI KEDIRI 06|02|1995 23 B P
SALAMAH KEDIRI 22|06|1959 59 P P
RIBUT GIYANTO KEDIRI 27|06|1989 29 B L
BOIMAN BLITAR 07|09|1955 62 S L
SUNARMI KEDIRI 16|03|1962 56 S P
DEDIK WINARKO KEDIRI 14|12|1984 33 B L
MUSELI KEDIRI 01|01|1958 60 S L
SUPINI KEDIRI 25|03|1958 60 S P
WAWAN KEDIRI 10|03|1986 32 B L
MUSIAH KEDIRI 01|07|1954 63 P P
KAMILAH KEDIRI 02|01|1940 78 S P
PAINO RIYANTO KEDIRI 30|09|1942 75 S L
RIYANAH KEDIRI 01|10|1952 65 S P
BAMBANG SURYONO KEDIRI 08|12|1983 34 B L
BAMBANG HADI SISWANTO KEDIRI 06|08|1969 48 S L
MUGI SUTOMO KEDIRI 21|10|1955 62 S L
PONIRAH KEDIRI 10|02|1963 55 S P
ANDRIYONO KEDIRI 30|01|1982 36 B L
SAURI MALANG 21|07|1960 57 S L
KUSTIANI JOMBANG 05|05|1963 55 S P
KAMTO SUWADI BLITAR 06|07|1967 50 S L
SULIYATI KEDIRI 08|08|1969 48 S P
NUR IKE SEPTIAWANTI KEDIRI 18|09|1996 21 B P
ABDOROHMAN KEDIRI 12|07|1969 48 S L
SULASTRI KEDIRI 20|06|1972 46 S P
DIKI KURNIAWAN KEDIRI 05|04|1997 21 B L
KARYATIN KEDIRI 30|09|1957 60 S P
NUR ROHMAT KEDIRI 12|06|1990 28 B L
SUMARNO KEDIRI 07/06/1982 36 B L
SUBUR SANTOSO KEDIRI 10|03|1967 51 S L
SURTI KEDIRI 12|05|1968 50 S P
RESI PANJAITAN KEDIRI 22|06|1997 21 B P
REVI SANJAYA KEDIRI 28|10|1992 25 B P
WURYONO KEDIRI 08|11|1960 57 S L
DJUMILAH KEDIRI 05|10|1964 53 S P
DEDI SETYAWAN KEDIRI 27|12|1993 24 B L
SABAT AHYARI TULUNGAGUNG 13|08|1973 44 S L
INDRAINI KEDIRI 03|08|1979 38 S P
WINARTI KEDIRI 01|07|1978 39 B P
SITI CHASANAH KEDIRI 19|05|1937 81 S P
SUKAMTO KEDIRI 15|12|1959 58 S L
SRI WAHYUNI KEDIRI 28|11|1970 47 S P
ENDAH NOEROHMAWATI SURABAYA 19|07|1969 48 B P
SUPARDI KEDIRI 07|12|1973 44 S L
SITI MASRIAH KEDIRI 05|07|1974 43 S P
MILA NURLAILIA KEDIRI 17|04|2000 18 B P
ISAMUDIN KEDIRI 19|10|1971 46 S L
LINA ARYA WAHYUNINGTYAS KEDIRI 25|05|1977 41 S P
MOCHAMMAD SATRIA ALKHAFABI IBRAHIM KEDIRI 23|05|1998 20 B L
MUHAMMAD ATALARIK AL FURQON KEDIRI 04|02|2000 18 B L
PURYADI TRENGGALEK 18|06|1956 62 S L
TRISNIATUN KEDIRI 22|01|1958 60 S P
SUGIANTO KEDIRI 01|03|1983 35 B L
ANA ROLIS KEDIRI 23|01|1994 24 B P
SUWARNO KEDIRI 26|10|1954 63 S L
SUTIYAH KEDIRI 22|03|1960 58 S P
SUMAJI KEDIRI 16|04|1963 55 S L
SUTIYEM KEDIRI 08|02|1967 51 S P
ELEN AGUSTINA KEDIRI 27|08|1996 21 B P
SLAMET RAHAYU TULUNGAGUNG 17|10|1977 40 S L
PURWATI NGANJUK 20|12|1978 39 S P
DANNY SETIAWAN KEDIRI 05|05|2000 18 B L
SUGIANTO KEDIRI 06|02|1959 59 S L
SUPIYAH KEDIRI 05|10|1964 53 S P
SONI ALBARIK KEDIRI 18|06|1992 26 B L
SUWITO KEDIRI 20|10|1966 51 S L
TARWIYAH KEDIRI 14|12|1972 45 S P
IKA AYU INDAH RIZKI KEDIRI 04|06|1994 24 B P
DWI SUCI FITRIYAH KEDIRI 27|11|2000 17 B P
SADIMAH KEDIRI 31|12|1966 51 P P
KARTUN KEDIRI 05|03|1956 62 P P
DELIA PUSPITA SARI KEDIRI 07|11|2000 17 B P
MUDJITO KEDIRI 30|06|1951 66 S L
MINARSIH KEDIRI 04|04|1958 60 S P
SAMIAJI KEDIRI 17|08|1981 36 B L
SUWARNO KEDIRI 07|05|1977 41 S L
SOLIKAH KEDIRI 07|08|1979 38 S P
WANDA HAMIDAH KEDIRI 18|02|2000 18 B P
AGUS KEDIRI 17|08|1960 57 S L
MISIYAH KEDIRI 01|07|1976 41 S P
NOVITASARI KEDIRI 23|11|1996 21 B P
KASINEM SOLO 19|08|1958 59 S P
PONIDJAN KEDIRI 05|09|1958 59 S L
NURCHOLIS KEDIRI 06|04|1986 32 B L
MOH. MALIK KEDIRI 10|03|1992 26 B L
INTAN AYU LESTARI KEDIRI 27|03|1999 19 B P
RIYADI TULUNGAGUNG 24|12|1974 43 S L
SUKESI KEDIRI 25|08|1980 37 S P
SITI KHOIRIYAH KEDIRI 12|12|2000 17 B P
MARYONO KEDIRI 29|03|1986 32 S L
SAFIYATUL INAYAH KEDIRI 15/05/1989 29 S P
SUPIANAH KEDIRI 06|03|1966 52 S P
EMI PARANGSIH KEDIRI 17|03|1983 35 S P
IMAM BASORI KEDIRI 09/10/1985 32 S L
MAHFUD KEDIRI 05|03|1953 65 S L
SUPINI T. AGUNG 14|04|1954 64 S P
IRMA FUDTRIANI KEDIRI 15|09|1995 22 B P
IMAM SULAIMI KEDIRI 11|04|1984 34 S L
RINDANG ASIH KEDIRI 01|12|1985 32 S P
MUDJIONO KEDIRI 05|05|1950 68 S L
DJUWARIAH KEDIRI 05|06|1955 63 S P
ABDUL MALIK KEDIRI 12|04|1972 46 S L
WARKINAH BANYUMAS 02|02|1974 44 S P
E.SUSENO HS TRENGGALEK 27|03|1958 60 S L
MARYATNI NGANJUK 30|10|1959 58 S P
RAHADHIAN VINDY WARDANA KEDIRI 04|07|1987 30 B L
ANI NURNIYANINGSIH KEDIRI 09|06|1982 36 S P
JEFRI EKO CAHYONO KEDIRI 22|12|1983 34 S L
AGUS SUMITRA KEDIRI 11|11|1978 39 S L
LILIK SUPARTEN TRENGGALEK 13|03|1982 36 S P
ANA LUKLUK ILMAKNUNAH KEDIRI 20|11|1975 42 B P
MUSIYAH KEDIRI 05|02|1954 64 P P
IMAM WAHYUDI KEDIRI 15|09|1961 56 S L
SUHARTI KEDIRI 07|03|1971 47 S P
SUKAMSI GUNUNG KIDUL 16|04|1984 34 S L
MAR'ATUS SHOLIHAH KEDIRI 26|11|1986 31 S P
MAUNAH TRENGGALEK 26|06|1942 76 P P
KOIRUL SUJOKO KEDIRI 25|07|1978 39 S L
SITI MU'AROFAH KEDIRI 14|01|1985 33 S P
SRIPATMI PONOROGO 06|02|1969 49 S P
TRI ANDOKO KEDIRI 21|06|1965 53 S L
RINI KARTIKASARI KEDIRI 07|05|1981 37 S P
MOHAMMAD FAISAL RANU WIJAYA KEDIRI 09|05|2000 18 B L
RUPIK KEDIRI 21|07|1968 49 S L
EKOWATI KEDIRI 28|11|1971 46 S P
IKA ELYANA RAFIKI KEDIRI 10|09|1994 23 B P
M. NUR KEDIRI 10|01|1973 45 S L
SRI WAHYUNI KEDIRI 01|03|1973 45 S P
REMALYA DYAH AYU MEIRINAWATI PANIE KEDIRI 20|05|1987 31 B P
MUHAMMAD HAFIDH BAGUS ASYA'RONI KEDIRI 29|09|2000 17 B L
NUR KHOLIM BOJONEGORO 03/03/1978 40 S L
RINA NINGSIH KEDIRI 16/05/1979 39 S P
BUDIONO KEDIRI 24|12|1962 55 S L
YATINEM KEDIRI 05|01|1973 45 S P
PUGUH NUGROHO KEDIRI 22|03|1995 23 B L
YAYAN RIANTO KEDIRI 19|07|1979 38 S L
SRI WIDARTI KEDIRI 10|04|1988 30 S P
ERA PUSPITASARI KEDIRI 21|11|1990 27 B P
RYAN BAGUS SAPUTRA KEDIRI 31|07|1991 26 B L
SLAMET KEDIRI 21|07|1978 39 S L
RUBI'AH KEDIRI 14|01|1982 36 S P
JONO TRENGGALEK 15|09|1971 46 S L
SRI HARIANI KEDIRI 01|09|1978 39 S P
SIWI RAHAYU KEDIRI 26|04|1999 19 B P
BAMBANG PURWANDI KEDIRI 18|09|1974 43 S L
PUJIANI KEDIRI 31|05|1979 39 S P
AGUSTIN PRISTIANA KEDIRI 14|08|1996 21 B P
AGUS SIMAN KEDIRI 17|06|1979 39 S L
PUJI RAHAYU KEDIRI 26|09|1981 36 S P
SUMAJI KEDIRI 18|08|1970 47 S L
ISRO'I KEDIRI 03|03|1971 47 S P
OGIK PANGESTU KEDIRI 14|10|1999 18 B L
EKA WIJAYANTO KEDIRI 28/06/1991 27 B L
HERNA ASMARI MADIUN 24|10|1960 57 S P
EDI RAKAMTO, SH KEDIRI 10|10|1955 62 S L
SUKARNI MALANG 02|08|1975 42 S P
ENDIKO DWI ANGRIAWAN MALANG 25|01|2000 18 B L
WANDA ANDIKA PRATAMA MALANG 28/07/1996 21 B L
MARSUDI CAHYONO KEDIRI 20|06|1987 31 B L
SUPRIANTO KEDIRI 14|03|1983 35 S L
SUYANTI KEDIRI 15|08|1989 28 S P
DANANG SETIAWAN KEDIRI 05/02/1990 28 S L
RUKIMAN KEDIRI 09|03|1942 76 P L
SUJIANTO KEDIRI 26|05|1977 41 S L
ARI SUNGKAWATI KEDIRI 03|10|1990 27 S P
SUMILAH KEDIRI 17|06|1962 56 S P
MUHAMMAD WAHYUDI KEDIRI 30|10|2000 17 B L
UZI RETNO PURNAWATI KEDIRI 16|10|1992 25 S P
SUGENG MULYONO BLITAR 08/09/1976 42 S L
SINTA KUMALA DEWI KEDIRI 28|07|1991 26 B P
EKO ABDULLOH KEDIRI 27/04/1992 26 S L
KRISWAHYUNI KEDIRI 03|04|1989 29 S P
SUKIANTO KEDIRI 07|10|1962 55 S L
SUYATI KEDIRI 22|12|1965 52 S P
SULTON ABDULLAH KEDIRI 12|02|1992 26 B L
SYAIFUL ANAS KEDIRI 12|12|1984 33 S L
LINDA PURWANTI KEDIRI 29|01|1990 28 S P
AGUS PRAYITNO KEDIRI 11|08|1981 36 S L
ARIK PUSPITA SURABAYA 20|12|1985 32 S P
ALEK AMIRUL MUKMININ KEDIRI 02|11|1984 33 S L
SUNDARI KEDIRI 14/07/1988 29 S P
JOHAN ARIFIN KEDIRI 29|01|1985 33 S L
HENIK SRIWIGATI KEDIRI 03/04/1980 38 S P
ENDANG YUNIARTIK KEDIRI 11|06|1964 54 S P
ARDHIAN REZA PRATAMA KEDIRI 28|08|1992 25 B L
ARDHIKA FAJAR KRISMADANI LAMPUNG 16|08|1995 22 B L
MUNDIRIN KEBUMEN 14/09/1960 57 S L
SITI CHALIMAH KEDIRI 08|12|1972 45 P P
MOCHAMMAD SULTHON ASHARI KEDIRI 12|08|1992 25 B L
INDAH YULIANI KEDIRI 07|02|1986 32 S P
ANDREAS TRIONO KEDIRI 27|08|1982 35 B L
INDAH FITRIYANINGSIH KEDIRI 09/03/1997 21 S P
LUTFI ALI DARMAWAN KEDIRI 02/11/1973 44 S L
MAYA ROHANA KEDIRI 20/12/1973 44 S P
RUKAYAH KEDIRI 06|07|1950 67 P P
YAYUK PRIHARTINI KEDIRI 16|02|1972 46 S P
DIYA ARINGGA APSARI PUTRI KEDIRI 25|05|1994 24 B P
DIDIK BUDIANTORO KEDIRI 19|12|1968 49 S L
NURHAYATI KEDIRI 05|06|1956 62 P P
ANDRIA NUR INDAH AYU KEDIRI 25|01|1988 30 B P
NURIN PEBRIANI KEDIRI 08|02|1993 25 B P
LUIS RESDIANSYAH KEDIRI 15|12|1991 26 S L
MERI OKTARIA KEDIRI 06|10|1992 25 S P
MOHAMAD ILYAS KEDIRI 01|12|1985 32 S L
ENDANG SETYOWATI KEDIRI 22|02|1987 31 S P
ISNAINI KEDIRI 23|10|1979 38 S P
AHMAD MARJUKI KEDIRI 08|06|1982 36 S L
MOHAMMAD FATKUL ADZIM KEDIRI 08|01|1988 30 S L
SAMSINI KEDIRI 01|07|1952 65 P P
YUNI AFIFAH KEDIRI 05|04|1979 39 S P
AGUS MUCHTARUDIN BLITAR 17|08|1980 37 S L
SULTAN TITANIO MUHAMMAD KEDIRI 22|07|1999 18 B L
RISMA SEPTI CAHYANI KEDIRI 20|09|1995 22 S P
MOCH. WAHYU ANDRIAWAN KEDIRI 23|04|1995 23 B L
SONI SUBAGIYO KEDIRI 23|09|1976 41 S L
SRI WAHYUNI NGANJUK 03|11|1980 37 S P
BUDIONO KEDIRI 27|03|1974 44 S L
SRI HARIATI KEDIRI 19|04|1978 40 S P
DJAMAROEN MAGETAN 01|02|1963 55 S L
SUPRAPTIWI KEDIRI 07|05|1970 48 S P
SUSIAMAH KEDIRI 20|02|1963 55 S P
AHMAD ZUNAIDI KEDIRI 02|08|1959 58 P L
RIYANTO KEDIRI 27|06|1966 52 S L
SITI MASUMAH KEDIRI 23|09|1966 51 S P
MOH NAJIB REZA ARDIYANTA KEDIRI 17|07|1992 25 B L
DIAH ROSALIA ARDIANTI KEDIRI 21|03|1995 23 B P
DIAN TRIA FARADILA ARFIANTI KEDIRI 30|10|1998 19 B P
SELLA YANIS KEDIRI 22|11|1997 20 S P
MOCH. SYAWAL AMIRUDDIN SIDOARJO 24/03/1993 25 S L
ERNANTI WULANDARI WAMENA 21|09|1985 32 B P
SULIKAH KEDIRI 01|01|1965 53 S P
PRIYO TRI CAHYONO KEDIRI 14|08|1992 25 B L
AKUNG DIRMAWAN KEDIRI 19|03|1997 21 B L
M. IQBAL NUR'ARIFIN KEDIRI 03|03|2001 17 B L
ADEMIA ANGGI AMARDANI KEDIRI 18|03|2001 17 B P
MAYA LUPITA MARTHA DINI KEDIRI 29|03|2001 17 B P
Ditetapkan di ..............
Keterangan Status Perkawinan P
B: Belum Kawin K
S: Kawin
P: Pernah Kawin

(....
Model A.1-KWK Draft
MUR SERTA

KECAMATAN : KOTA
KELURAHAN : 199
TPS : 216

Alamat Disabilita Ket


Jalan/Dukuh RT RW s
10 11 12 13 14
BAUDENDO 003 006 SUKET KTP-EL
JL. URIP SUMOHARDJO 63 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARDJO 63 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARDJO 63 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARDJO 63 003 006 0 √
JL. BAUDENDO GG III 003 006 0 √
JL.URIP SUMOHARJO III 003 006 SDH KTP-EL
JL URIP SUMOHARJO NO.340 001 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO NO.340 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO III NO. 45 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO III NO. 45 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO. 256 005 005 0 √
JL.URIP SUMOHARJO GG III 003 006 SUKET KTP-EL
JL.URIP SUMOHARJO GG III 003 006 SUKET KTP-EL
JL. URIP SUMOHARJO No. 246 005 005 0 √
JL URIP SUMOHARJO 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO II/15 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO II/15 003 006 0 √
JL.URIP SUMOHARJO GG II NO 15 003 006 SDH KTP-EL
JL URIP SUMOHARJO NO 35 003 006 0 √
JL.URIP SUMOHARJO III NO.35 003 006 SDH KTP-EL
JL. URIP SUMOHARJO GG III 003 006 0 √
JL SERSAN SUHARMAJI 22 001 006 0 √
JL SERSAN SUHARMAJI 22 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARDJO 312 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARDJO 312 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARDJO III 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO II/30 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO II/30 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO III 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO III 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO 320 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO 320 001 006 0 √
LINGKUNGAN BAUDENDO 003 006 0 √
LINGKUNGAN BAUDENDO 003 006 0 √
LINGKUNGAN BAUDENDO 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO III 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARDJO III/69 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO III NO.33 003 006 0 √
JL.URIP SUMOHARJO III NO.33 003 006 SDH KTP-EL
JL. URIP SUMOHARJO GG. III / 69 003 006 0 √
JL. U. SUMOHARJO GG. III 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO 003 006 0 √
JL.URIP SUMOHARJO 003 006 SDH KTP-EL
JL. URIP SUMOHARJO GG. III 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO GG. III 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO III 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO III 003 006 0 √
JL.URIP SUMOHARJO III / 17 003 006 0 √
JL.URIP SUMOHARJO III / 17 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO 258 B 005 005 0 √
JL. URIP SUMOHARJO 258 B 005 005 0 √
JL. URIP SUMOHARJO II/ 20 003 006 0 √
JL.URIP SUMOHARJO GG II NO 20 003 006 SDH KTP-EL
JL URIP SUMOHARJO 214 005 005 0 √
JL URIP SUMOHARJO 214 005 005 0 √
JLN URIP SUMOHARJO NO 266 005 005 0 √
JLN URIP SUMOHARJO NO 266 005 005 0 √
JL URIP SUMOHARJO NO 354 001 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO NO 354 001 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO NO 354 001 006 0 √
DSN. BAUDENDO 003 006 0 √
DSN. BAUDENDO 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO 004 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO 004 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO. 228 005 005 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO. 228 005 005 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO. 228 005 005 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO. 228 005 005 0 √
JL.URIP SUMOHARJO NO 228 005 005 SDH KTP-EL
JL.URIP SUMOHARJO NO 228 005 005 SDH KTP-EL
JL. URIP SUMOHARJO III NO.51 NGRONGGO BAUDENDO 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO. 54 005 005 0 √
JL URIP SUMOHARJO 328 001 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GG 3 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GG 3 003 006 0 √
BAUDENDO 003 006 0 √
BAUDENDO 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO NO 21 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO NO 21 003 006 0 √
JLN URIP SUMOHARJO NO 330 001 006 0 √
JL SERSAN SUHARMAJI 22 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO. 340 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO. 340 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO. 340 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO. 340 001 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GANG 3 003 006 0 √
JL.URIP SUMOHARJO GG III 003 006 SDH KTP-EL
JL. URIP SUMOHARJO GG.III NO.41 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO GG.III NO.41 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO.350 B 001 006 0 √
JLN.URIP SUMOHARJO NO 350 B 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO 001 006 0 √
JLN URIP SUMOHARJO 294 001 006 0 √
JLN URIP SUMOHARJO 294 001 006 0 √
JLN URIP SUMOHARJO 294 001 006 0 √
JLN URIP SUMOHARJO 294 001 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO NO.224 005 005 0 √
JL URIP SUMOHARJO NO.224 005 005 0 √
JL.URIP SUMOHARJO NO 224 005 005 SDH KTP-EL
JLN URIP SUMOHARJO NO 310 005 005 0 √
JLN URIP SUMOHARJO NO 310 005 005 0 √
JLN URIP SUMOHARJO NO 310 005 005 0 √
JLN URIP SUMOHARJO NO 340 001 006 0 √
JLN URIP SUMOHARJO NO 336 001 006 5 √
JLN URIP SUMOHARJO NO 332 001 006 2 U
JLN URIP SUMOHARJO NO 334-A 001 006 0 √
JLN URIP SUMOHARJO NO 334-A 001 006 0 √
JLN URIP SUMOHARJO NO 334-A 001 006 0 √
JL.URIP SUMOHARJO NO 334 001 006 SDH KTP-EL
JLN URIP SUMOHARJO NO 328 001 006 0 √
JLN URIP SUMOHARJO NO 328 001 006 0 √
JLN URIP SUMOHARJO NO 328 001 006 0 √
JLN URIP SUMOHARJO NO 324 001 006 0 √
JLN URIP SUMOHARJO NO 324 001 006 0 √
JLN URIP SUMOHARJO NO 324 001 006 0 √
JL.URIP SUMOHARJO NO 324 001 006 SDH KTP-EL
JL. URIP SUMOHARJO NO 320 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO 320 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO 320 001 006 0 √
JLN URIP SUMOHARJO NO 320 001 006 0 √
JLN URIP SUMOHARJO NO 320 001 006 4 √
JLN URIP SUMOHARJO NO 320 001 006 4 U
JL URIP SUMOHARJO NO 318 001 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO NO 318 001 006 0 √
JLN URIP SUMOHARJO NO.218 001 006 0 √
JLN URIP SUMOHARJO NO.218 001 006 0 √
JLN URIP SUMOHARJO NO.218 001 006 0 √
JLN URIP SUMOHARJO NO.218 001 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO 001 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO 001 006 0 √
JLN URIP SUMOHARJO No. 54 001 006 0 √
JLN URIP SUMOHARJO No. 54 001 006 0 √
JLN URIP SUMOHARJO No. 54 001 006 0 √
JLN URIP SUMOHARJO No. 54 001 006 4 √
JLN URIP SUMOHARJO 312 001 006 0 √
JLN URIP SUMOHARJO 312 001 006 0 √
JLN URIP SUMOHARJO 3 2 001 006 0 √
JLN URIP SUMOHARJO 312 001 006 0 √
JLN URIP SUMOHARJO 312 001 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO 005 005 0 √
JL URIP SUMOHARJO 005 005 0 √
JL.URIP SUMOHARJO 005 005 SDH KTP-EL
JL.URIP SUMOHARJO 005 005 SDH KTP-EL
JL. URIP SUMOHARJO NO 304 005 005 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO 304 005 005 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO 304 005 005 0 √
JL.URIP SUMOHARJO NO 304 005 005 SDH KTP-EL
JLN URIP SUMOHARJO NO 298 005 005 0 √
JLN URIP SUMOHARJO NO 298 005 005 0 U
JLN URIP SUMOHARJO NO 292 005 005 0 √
JLN URIP SUMOHARJO NO 292 005 005 0 √
JLN URIP SUMOHARJO NO 292 005 005 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO. 282 005 005 0 √
JL.URIP SUMOHARJO NO 282 005 005 SDH KTP-EL
JL.URIP SUMOHARJO NO 283 005 005 SDH KTP-EL
JL.URIP SUMOHARJO NO 284 005 005 SDH KTP-EL
JLN URIP SUMOHARJO NO 276 005 005 0 √
BAUDENDO 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO. 336 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO 352 A 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO 352 A 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO. 344 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO. 344 001 006 0 √
JL. BAUDENDO GG. III 003 006 0 √
JL. BAUDENDO GG. III 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GG. III 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GG. III 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GG. III 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO III/49 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO III/49 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO III/49 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO III / 39 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO III / 39 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO III / 39 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO III 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO III 003 006 0 √
JLN URIP SUMOHARJO III 003 006 4 U
JL URIP SUMOHARJO NO 35 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO Gg. III 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO NO 23 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO NO 23 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO NO 23 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO NO 35 003 006 0 √
BAUDENDO 003 006 0 √
BAUDENDO 003 006 0 √
BAUDENDO 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GG. III 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GG. III 003 006 0 √
BAUDENDO 003 006 0 √
BAUDENDO 003 006 0 √
BAUDENDO 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GG. III 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GG. III 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GG. III 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO III 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO III 003 006 0 √
JL.URIP SUMOHARJO III 003 006 SDH KTP-EL
JL URIP SUMOHARJO III 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO III 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO III 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO III 003 006 0 U
JL URIP SUMOHARJO GG II 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GG II 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GG II 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GG. II / 30 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GG. II / 30 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO 003 006 0 √
JL S SUHARMAJI II/6 BAUDENDO 003 006 0 √
JL URIP SUMOMARJO NO 356 001 006 0 √
JL URIP SUMOMARJO NO 356 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO. 356 001 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO NO.354 001 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO NO.354 001 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO NO.354 001 006 0 √
JL SERSAN SUHARMAJI NO 1 001 006 0 √
JL SERSAN SUHARMAJI NO 1 001 006 0 √
JL SERSAN SUHARMAJI NO 1 001 006 0 √
JL SERSAN SUHARMAJI NO 1 001 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GG III 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GG III 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GG III 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GG III 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GANG 3 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GANG 3 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GANG 3 003 006 0 √
BAUDENDO 003 006 0 √
BAUDENDO 003 006 0 √
BAUDENDO 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GG III NO. 41 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GG III NO. 41 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GG III NO. 41 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO III/ 27 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO III/ 27 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO III/ 27 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO III/ 27 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GANG 3 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GANG 3 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO III/45 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO III/45 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GANG 3 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GANG 3 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GANG 3 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GANG 3 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO 003 006 0 √
NGRONGGO BAUDENDO 003 006 0 √
NGRONGGO BAUDENDO 003 006 0 √
NGRONGGO BAUDENDO 003 006 0 √
NGRONGGO BAUDENDO 003 006 0 √
NGRONGGO BAUDENDO 003 006 0 √
LINGK. BAUDENDO 003 006 0 √
LINGK. BAUDENDO 003 006 0 √
LINGK. BAUDENDO 003 006 0 √
JL. SERSAN SUHARMAJI 001 006 0 √
JL.SERSAN SUHARMAJI 001 006 SDH KTP-EL
JL URIP SUMOHARJO NO 352 001 006 0 √
JL. U. SUMOHARJO 004 006 0 √
JL.URIP SUMOHARJO GG III 003 006 SDH KTP-EL
JL SERSAN SUHARMAJI 7 001 006 0 √
JL SERSAN SUHARMAJI 7 001 006 0 √
JL SERSAN SUHARMAJI 7 001 006 0 √
JL SERSAN SUHARMAJI 4 001 006 0 √
JL SERSAN SUHARMAJI 4 001 006 0 √
JL SERSAN SUHARMADJI 14 001 006 0 √
JL SERSAN SUHARMADJI 14 001 006 0 √
JL SERSAN SUHARMAJI 20 001 006 0 √
JL SERSAN SUHARMAJI 20 001 006 0 √
JL SERSAN SUHARMAJI 6 001 006 0 √
JL SERSAN SUHARMAJI 6 001 006 0 √
JL SERSAN SUHARMAJI 6 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARDJO 352 B 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARDJO 352 B 001 006 0 √
JL.URIP SUMOHARJO III BAUDENDO 003 006 0 √
JL.URIP SUMOHARJO III BAUDENDO 003 006 0 √
JL.URIP SUMOHARJO NO.350 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO GG. III / 35 003 006 0 √
JL. U. SUMOHARJO GG. 3 003 006 0 √
JL. U. SUMOHARJO GG. 3 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO 312 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO 312 001 006 0 √
JL.URIP SUMOHARJO III/57 003 006 0 √
JL.URIP SUMOHARJO III/57 003 006 0 √
JL.URIP SUMOHARJO III/57 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO III 004 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO. 328 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO. 328 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO. 328 001 006 0 √
JL U.SUMOHARJO G MASJID 004 006 0 √
JL U.SUMOHARJO G MASJID 004 006 0 √
JL U.SUMOHARJO G MASJID 004 006 0 √
JL. BAUDENDO RAYA 004 006 0 √
JL. BAUDENDO RAYA 004 006 0 √
JL SERSAN SUHARMAJI PERUM DINAS SDN NGRONGGO I 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO 003 006 0 √
JL.URIP SUMOHARJO GG III 003 006 SDH KTP-EL
JL.URIP SUMOHARJO GG III 003 006 SDH KTP-EL
JL. URIP SUMOHARJO 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO II/ 20 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO II/ 20 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO III 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO III 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO III 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO III 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO III 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO II 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO II 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO II 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO III 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO III 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO III 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO III 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO III 003 006 0 √
LINGK. BAUDENDO 003 006 SDH KTP-EL
JL. SERSAN SUHARMAJI NO.12 001 006 0 √
JL. SERSAN SUHARMAJI NO. 2 B 001 006 0 U
BAUDENDO 001 006 0 √
BAUDENDO 001 006 0 √
BAUDENDO 001 006 SDH KTP-EL
LINGK. BAUDENDO 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO.63 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO.63 003 006 0 √
JL.URIP SUMOHARJO GG III NO.27 003 006 SDH KTP-EL
JL. URIP SUMOHARJO 004 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO 004 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO 004 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GANG 3 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GANG 3 003 006 0 √
JL.URIP SUMOHARJO GG 3 003 006 0 √
JL.URIP SUMOHARJO GG III 003 006 SDH KTP-EL
JL URIP SUMOHARJO GG. III 003 006 0 √
JL.URIP SUMOHARJO GG III 003 006 SDH KTP-EL
LINGK. BAUDENDO 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO 354 001 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO 354 001 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO 354 001 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO III/ 18 004 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO III/ 18 004 006 0 √
JL. URIP SUMOHARDJO Gg.II / 28 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARDJO Gg.II / 28 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO GG.III NO.12 004 006 0 √
JL.URIP SUMOHARJO GG III NO.12 004 006 SDH KTP-EL
JL. URIP SUMOHARJO III 003 006 0 √
JL.URIP SUMOHARJO GG III 003 006 SDH KTP-EL
JL.URIP SUMOHARJO 342 001 006 0 √
JL.URIP SUMOHARJO 342 001 006 0 √
JL.URIP SUMOHARJO 342 001 006 0 √
JL.URIP SUMOHARJO NO 342 001 006 SDH KTP-EL
JL URIP SUMOHARJO 229 004 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO 229 004 006 0 √
JL.URIP SUMOHARJO GG.3 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO 004 006 0 √
JL.URIP SUMOHARJO GG III 004 006 SDH KTP-EL
JL.URIP SUMOHARJO GG III NO 5 003 006 SDH KTP-EL
JL.URIP SUMOHARJO GG III NO 5 003 006 SDH KTP-EL
LINGKUNGAN BAUDENDO 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO. 336-A 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO. 336-A 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO. 336-A 001 006 5 U
JL SERSAN SUHARMAJI NO. 16 001 006 0 √
JL SERSAN SUHARMAJI NO. 6 001 006 0 √
JL SERSAN SUHARMAJI NO. 6 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO.328 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO.328 001 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GG. II 004 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GG. II 004 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GG. II 004 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GG. II 004 006 0 √
BAUDENDO 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO. 342 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO. 342 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO. 342 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO NO. 342 001 006 0 √
JL. BAUDENDO RAYA 004 006 0 U
JL. BAUDENDO RAYA 004 006 0 U
JL. SERSAN SUHARMAJI NO. 14 001 006 0 √
JL. SERSAN SUHARMAJI NO. 14 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO GG. III / 17 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO GG. III / 17 003 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO GG. III NO. 12 004 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO GG. III NO. 12 004 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO 004 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO 344 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO 344 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO 344 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO 344 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO 344 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO 344 001 006 0 √
JL. URIP SUMOHARJO 003 006 0 U
JL.URIP SUMOHARJO 003 006 SDH KTP-EL
JL. SERSAN SUHARMAJI NO. 2 B 001 006 0 U
JL URIP SUMOHARJO III 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO III 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO III 003 006 0 √
JL URIP SUMOHARJO GG. II / 30 003 006 0 12
JLN URIP SUMOHARJO 294 001 006 0 12
JL. URIP SUMOHARJO NO. 342 001 006 0 12
Ditetapkan di .............., tgl ...., ......., ......
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN ..............................
KETUA,

(.....................................................)
PEMI

PROVINSI : JAWA TIMUR


KOTA : KEDIRI

No No KK NIK

1 2 3
1 0571022507110006 3506056707860001
2 3571020102170010 3571026811840004
3 3571020111080012 3571020304720001
4 3571020112100004 3571020107620010
5 3571020112100004 3571025011660005
6 3571020112100004 3571021107740001
7 3571020308090006 3571026801580001
8 3571020308090006 3571024310920001
9 3571020406100002 3571022705890001
10 3571020406100002 3571026605910003
11 3571020411070008 3571027012380001
12 3571020411070008 3571022704610004
13 3571020411070008 3571026503630007
14 3571020411070008 3571022706910005
15 3571020411070008 3571020205940003
16 3571020503080011 3571026204760005
17 3571020503080011 3571021303800006
18 3571020503100004 3571026602820002
19 3571020503100004 3302080808730001
20 3571020602120006 3501041904810003
21 3571020602120006 3501044204830003
22 3571020701160012 3571024909660009
23 3571020705150004 3571022808850008
24 3571020705150004 3503015806900007
25 3571020708080009 3571020707640009
26 3571020708080009 3571026607700005
27 3571020708080009 3571026407900006
28 3571020708080009 3571022912980004
29 3571020710130006 3571022808900003
30 3571020711070009 3571024206660005
31 3571020711080001 3571022810570004
32 3571020711080001 3571024212570001
33 3571020711150001 3571021202840008
34 3571020805120013 3571022505800007
35 3571020805120013 3571025808800005
36 3571020806090006 3571025302780005
37 3571020811100013 3571026104500003
38 3571020902110004 3571024705620006
39 3571020902110004 3571026106930003
40 3571020902110004 3571022809680004
41 3571020906110012 3571021906850006
42 3571020906110012 3571015202860003
43 3571020909080021 3571025209690005
44 3571020909080021 3571022409740004
45 3571021009070004 3571025212420005
46 3571021009070004 3571022009710001
47 3571021009070004 3571024101800010
48 3571021012120002 3571022809800007
49 3571021012120002 3517085402830005
50 3571021102100007 3571023101850001
51 3571021102100007 3506126111860007
52 3571021103080007 3571022903630003
53 3571021103080007 3571024103670009
54 3571021103080007 3571025908930001
55 3571021103150009 3571024707870004
56 3571021104080003 3571023101820006
57 3571021104080003 3571025110840006
58 3571021104110013 3519111211810002
59 3571021104110013 3571026407850002
60 3571021106080001 3571021808660004
61 3571021106080001 3571024712880002
62 3571021112070013 3571024408690001
63 3571021207110008 3571023007730005
64 3571021207110008 3502096907800001
65 3571021301140004 3571020609800007
66 3571021304090019 3571021511730001
67 3571021304090019 3571024703800002
68 3571021305061153 3571021711570001
69 3571021305061153 3571027008650001
70 3571021305061154 3571024703550005
71 3571021305061154 3571021411550002
72 3571021305061156 3571020609560005
73 3571021305061156 3571026005590009
74 3571021305061159 3571022406590004
75 3571021305061159 3571025607670003
76 3571021305061160 3571025905510001
77 3571021305061160 3571022603760001
78 3571021305061162 3571021611630001
79 3571021305061162 3571026910700002
80 3571021305061162 3571021512910007
81 3571021305061163 3571025005630004
82 3571021305061163 3571020911880003
83 3571021305061164 3571021408750008
84 3571021305061165 3571024911530003
85 3571021305061165 3571022002970001
86 3571021305061169 3571024705500003
87 3571021305061169 3571020602560002
88 3571021305061170 3571021508630004
89 3571021305061170 3571026105700002
90 3571021305061170 3571025111950002
91 3571021305061171 3571025504420003
92 3571021305061171 3571025904670004
93 3571021305061171 3571023103920002
94 3571021305061174 3571020902670002
95 3571021305061174 3571026901700004
96 3571021305061179 3571020209640002
97 3571021305061179 3571024210650003
98 3571021305061179 3571024405920002
99 3571021305061181 3571025105640003
100 3571021305061181 3571021511920002
101 3571021305061181 3571020706860010
102 3571021305061182 3571025210590007
103 3571021305061182 3571022503650003
104 3571021305061182 3571027009940005
105 3571021305061184 3571020710550001
106 3571021305061184 3571024409580003
107 3571021305061184 3571026812910002
108 3571021305061185 3571020405480001
109 3571021305061186 3571021805580001
110 3571021305061186 3571025604610003
111 3571021305061191 3571024206660004
112 3571021305061192 3571022208710005
113 3571021305061192 3571020712720001
114 3571021305061192 3571025301790001
115 3571021305061193 3571022801630001
116 3571021305061195 3571021106710003
117 3571021305061195 3571024905740009
118 3571021305061198 3571026512550003
119 3571021305061199 3571021302640001
120 3571021305061199 3571024711660002
121 3571021305061199 3571025903940001
122 3571021305061200 3571021707570001
123 3571021305061200 3571025512590001
124 3571021305061201 3571024507670007
125 3571021305061207 3571020801730002
126 3571021305061207 3571024412940004
127 3571021305061207 3571021008960004
128 3571021305062251 3571024308600011
129 3571021305062255 3571024101530010
130 3571021305062255 3571022511710001
131 3571021305062255 3571025609770004
132 3571021305062259 3571022811740001
133 3571021305062259 3571026008750001
134 3571021305062263 3571021103690001
135 3571021305062263 3571026508300001
136 3571021305062263 3571021103690001
137 3571021305062264 3571026204490001
138 3571021305062264 3571021412710001
139 3571021305062265 3571021205640001
140 3571021305062265 3571024709700007
141 3571021305062265 3571024506870006
142 3571021305062270 3571020107320030
143 3571021305062270 3571024107350083
144 3571021305062270 3571026912700001
145 3571021305062271 3571025606550008
146 3571021305062271 3571020204790001
147 3571021305080001 3571024101540004
148 3571021305080001 3571025707760002
149 3571021305080001 3571020706770003
150 3571021307160003 3571015808880004
151 3571021404100003 3571024909840010
152 3571021411130003 3571026708430001
153 3571021412100004 3571020906700002
154 3571021412100004 3571024504770005
155 3571021412100004 3571024207970001
156 3571021412100027 3571026111960001
157 3571021502120005 3571024411870001
158 3571021506070049 3571025408620004
159 3571021506070055 3571022609800001
160 3571021506070055 3571022209840005
161 3571021506070055 3571021511960003
162 3571021506070058 3571022110770003
163 3571021506070058 3571026802830006
164 3571021506070065 3571022407730002
165 3571021506070065 3571024609820004
166 3571021506070067 3571020507500002
167 3571021506070067 3571024804650008
168 3571021506070073 3571022503670006
169 3571021506070073 3571025111810004
170 3571021506070084 3571022009720003
171 3571021506070084 3506176802810001
172 3571021506070095 3571022002650004
173 3571021506070095 3571026106660004
174 3571021506070095 3571022305920004
175 3571021506070095 3571021104000007
176 3571021506070122 3571022405660001
177 3571021506070122 3571026706670002
178 3571021506070122 3571026706930003
179 3571021506070132 3571026505600002
180 3571021506070132 3571022103830004
181 3571021506070140 3571025507450006
182 3571021506070140 3571021902770003
183 3571021506070140 3571024604800006
184 3571021506070147 3571025405670001
185 3571021506070147 3571022705670001
186 3571021506070162 3571026910730004
187 3571021506070162 3571020809730004
188 3571021506070162 3571020606950001
189 3571021506070330 3571021903540002
190 3571021506070330 3571026304900004
191 3571021506070342 3571021902740003
192 3571021506070342 3571026702700007
193 3571021506070342 3571026702700002
194 3571021506070343 3571025108760001
195 3571021506070343 3571020102770004
196 3571021506070351 3571022006320002
197 3571021506070351 3571024107420096
198 3571021506070354 3571021008640006
199 3571021506070354 3571025502730002
200 3571021506070358 3571024212640001
201 3571021506070358 3571022906660001
202 3571021506070359 3571026012660001
203 3571021506070362 3571025011560002
204 3571021506070365 3571025011600007
205 3571021506070365 3571022512630004
206 3571021506070365 3571021606950003
207 3571021506070368 3571020107340017
208 3571021506070368 3571024106700011
209 3571021506070371 3571020107730109
210 3571021506070382 3571020906510002
211 3571021506070382 3571020704940002
212 3571021506070382 3571020607990003
213 3571021506070387 3571020704750006
214 3571021506070387 3571025911790001
215 3571021506070391 3571026807790007
216 3571021506070391 3571022710770005
217 3571021506070447 3571025709500002
218 3571021506070447 3571024808710004
219 3571021506070448 3571024606710006
220 3571021506070448 3571022708710004
221 3571021506070448 3571022101980002
222 3571021506070450 3571026912810006
223 3571021506070453 3571022109690002
224 3571021506070453 3571025305700006
225 3571021506070455 3571025010570004
226 3571021506070455 3571022909790005
227 3571021506070455 3571025211800001
228 3571021506070456 3571021909760002
229 3571021506070456 3571025707770004
230 3571021506070458 3571020406610003
231 3571021506070458 3571026912650001
232 3571021506070458 3571025905870005
233 3571021506070458 3571021707900001
234 3571021506070459 3571020510830002
235 3571021506070460 3571026606640002
236 3571021506070462 3571021505580003
237 3571021506070462 3571020205890006
238 3571021506070463 3571021609680002
239 3571021506070465 3571022404580001
240 3571021506070465 3571020608840005
241 3571021506070469 3571020612660004
242 3571021506070469 3571027110770003
243 3571021506070469 3571024709000004
244 3571021506070470 3571027010650003
245 3571021506070470 3571021308950001
246 3571021506070470 3571024312960004
247 3571021506070471 3571020911520003
248 3571021506070471 3571025506600016
249 3571021506070472 3571021008430001
250 3571021506070472 3571024810440002
251 3571021506070472 3571025708690007
252 3571021506070472 3571022602900001
253 3571021506070475 3571025803710001
254 3571021506070475 3571022010720001
255 3571021506070476 3571020909700010
256 3571021506070476 3571024310720003
257 3571021506070477 3571026506420005
258 3571021506070479 3571021606560008
259 3571021506070479 3571025706570004
260 3571021506070480 3571026606740003
261 3571021506070480 3571025307940004
262 3571021506070481 3571023009660001
263 3571021506070481 3571025902720004
264 3571021506070482 3571022209550002
265 3571021506070482 3571025808600001
266 3571021506070483 3571025604590002
267 3571021506070484 3571024909460001
268 3571021506070484 3571015109690001
269 3571021506070485 3571026812650004
270 3571021506070485 3571022712700005
271 3571021506070485 3571026601950002
272 3571021506070486 3571020709690004
273 3571021506070486 3571025709800002
274 3571021506070488 3571020209780004
275 3571021506070488 3571026410800003
276 3571021506070491 3571027005800005
277 3571021506070491 3571021111810005
278 3571021506070493 3571020609650007
279 3571021506070493 3571024603690006
280 3571021506070493 3571024406970007
281 3571021506070494 3571020206780001
282 3571021506070494 3571024909790016
283 3571021506070495 3571021506640004
284 3571021506070495 3571024403700005
285 3571021506070495 3571020712920004
286 3571021506070496 3571022604620002
287 3571021506070496 3571024305790008
288 3571021506070496 3571020103840006
289 3571021506070497 3571021005550003
290 3571021506070497 3571026810610001
291 3571021506070498 3571021606760003
292 3571021506070498 3571026806790005
293 3571021506070500 3571020502450003
294 3571021506070500 3571025406500007
295 3571021506070501 3571024506970001
296 3571021506070501 3571022710600003
297 3571021506070504 3571022004700004
298 3571021506070504 3571026505750004
299 3571021506070507 3571021311350001
300 3571021506070507 3571025712550003
301 3571021506070508 3571026101570002
302 3571021506070509 3571021708580004
303 3571021506070509 3571025204690007
304 3571021506070510 3571023001700004
305 3571021506070510 3571025112770003
306 3571021506070512 3571022111570002
307 3571021506070513 3571020504760006
308 3571021506070513 3571024912760007
309 3571021506070514 3571022110790009
310 3571021506070514 3571025808840004
311 3571021506070515 3571020102510002
312 3571021506070515 3571022004850002
313 3571021506070516 3571024605750012
314 3571021506070516 3571022808770002
315 3571021506070517 3571021504710005
316 3571021506070517 3571025810800004
317 3571021507110005 3571021407820002
318 3571021507110005 3571014707830014
319 3571021508160013 3571026805850008
320 3571021508160013 3401080204860001
321 3571021508160013 351026805850008
322 3571021602100005 3571021206500002
323 3571021602100008 3571026608740002
324 357102160210008 3506040403750001
325 3571021606090010 3571020510780003
326 3571021606090010 3571025010820006
327 3571021608160014 3571020208720001
328 3571021610090003 3571026011680002
329 3571021610140010 3571021011840001
330 3571021706080001 3571024505670011
331 3571021706080001 3571021802670001
332 3571021709070017 3571021403360001
333 3571021709070017 3571026909430003
334 3571021710120010 3571031808920001
335 3571021710120010 3571025610910001
336 3571021802100012 3571021505830001
337 3571021802100012 3571015305920004
338 3571021806070227 3571020304820004
339 3571021812070005 3571025909630001
340 3571021812070005 3571021212890007
341 3571021812070005 3571025810920001
342 3571021812070005 3571023012620001
343 3571021812070005 3571024101980001
344 3571021812070005 3571023010990005
345 3571021812120004 3571020505850001
346 3571021812120004 3506226311790001
347 3571021903140007 3571026005400006
348 3571021905090007 3571021111620005
349 3571022001090006 3571025204370005
350 3571022001090006 3571020603770005
351 3571022001090006 3571022510740005
352 3571022003090008 3506122002710002
353 3571022003090008 3506124410810004
354 3571022006120008 5304121605650002
355 3571022009070002 3571021909620005
356 3571022101090009 3571026403850004
357 3571022110080008 3571026005270001
358 3571022111080002 3571026806450001
359 3571022111080002 3571020812790001
360 3571022208160001 3571024703660004
361 3571022209160006 3571021407900005
362 3571022209160006 3519024103900001
363 3571022210070004 3571022707610001
364 3571022210070004 3571025604700001
365 3571022302160010 3571025512320002
366 3571022303090001 3571020106890001
367 3571022304080024 3571025005700010
368 3571022304080024 3571022907660007
369 3571022304080024 3571025610930002
370 3571022304080029 3571020805640007
371 3571022304080029 3571024203680008
372 3571022304080029 3571026004930002
373 3571022304080029 3571020712970006
374 3571022304080034 3571020808450002
375 3571022304080034 3571026212550006
376 3571022304080037 3571024607670008
377 3571022304080037 3571020201710003
378 3571022304080041 3571022707450003
379 3571022304080041 3571025204480009
380 3571022304080041 3571020107510057
381 3571022304080046 3571022212380001
382 3571022304080046 3571026203750005
383 3571022304120013 3571024202850003
384 3571022304120013 3510051505850005
385 3571022307090010 3571021209590004
386 3571022307090010 3571026006620005
387 3571022308110003 3571026305710002
388 3571022309130013 3571026904940002
389 3571022406130001 3571022712880003
390 3571022412100048 3571026802390002
391 3571022412100049 3571025109630002
392 3571022412100049 3571026008910001
393 3571022412100051 3571027012510007
394 3571022504080014 3571021806800006
395 3571022504080014 3571025606810006
396 3571022507110006 3571025112470003
397 3571022507110006 3571020805740005
398 3571022509170001 3571022907790001
399 3571022602080007 3571022501840003
400 3571022605080012 3571025408780005
401 3571022605080012 3571020505840004
402 3571022610070008 3571024504400008
403 3571022610070008 3571021209690003
404 3571022610070008 3571021908960009
405 3571022704160025 3578275712820001
406 3571022710070006 3571025310960003
407 3571022710070006 3571021609620001
408 3571022710070006 3571022204940003
409 3571022710070006 3571025310960003
410 3571022712100092 3571024306510003
411 3571022712100092 3571027110710001
412 3571022801090014 3571021007770004
413 3571022801090014 3571025309800008
414 3571022809070006 3571021708580006
415 3571023003150003 3571026511410003
416 3571023011070005 3571022405510003
417 3571023011070005 3571027105510004
418 3571023011070005 3571024103850004
419 3571023011090007 3571025009530001
420 3571023011090007 3571020508820005
421 3571023011090007 3504115512850004
422 3571023107090001 3571025601670002
423 3571023107090001 3571020609940005
424 3571023108100004 3571025104590003
425 3571023108100004 3571020307880003
426 3571022304080048 3571020907520003
427 3571022304080043 3571022705800004
428 3571022304080048 3571022601860007
429 3571022304080048 3571024206890009
430 3571022304080025 3571020809470005
431 3571022304080025 3571025412490001
432 3571022304080020 3571025502660005
433 3571021812070005 3571024109950004
434 3571021610090003 3571022207590007
435 3571021506070468 3571026210870003
436 3571021506070457 3571020208820005
437 3571021506070457 3571024501850002
438 3571021506070447 3571020304730005
439 3571021506070447 3571021604960004
440 3571021506070157 3571021307830003
441 3571021506070140 3571026401790004
442 3571021506070055 3571027012880004
443 3571021106080017 3571026407640003
444 0 3571026208550002
445 0 3571022611610001
446 0 3571025302640001
447 0 3571021403700005
448 0 3571025606700006
449 0 3571022409740001
450 0 3571025709780003
451 0 3571026510810006
452 3571022204080026 3571025707790001

Keterangan Disabilitas
1 : Tuna daksa 4: Tuna Grahita
2 : Tuna Netra 5: Disabilitas Lainnya
3 : Tuna Rungu/wicara
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI
TAHUN 2018

Status
Nama Tempat Lahir Tanggal lahir Umur Perkawin
an B/S/P
4 5 6 7 8
yuliani KEDIRI 27|07|1986 32 s
LILIES ANGGRAINI KEDIRI 28|11|1984 33 S
AHMAD ARIFIN KEDIRI 03|04|1972 46 S
KOMARI KEDIRI 01|07|1962 55 B
UMI FARIDA KEDIRI 10|11|1966 51 B
HERI UTOMO KEDIRI 11|07|1974 43 B
MUDJIATI BLITAR 28|01|1958 60 P
FITA SANTI MULYANI KEDIRI 03|10|1993 24 S
EKKY YUNASZ HARIYANTO KEDIRI 27|05|1989 29 S
RATNA KRISTIN NINGRUM KUSUMAWATI KEDIRI 26|05|1991 27 S
HJ. SUKATMI MAKSUM KEDIRI 30|12|1938 79 P
AHMAD NADJIB NGAWI 27|04|1961 57 S
ULFATUL MUFIDA KEDIRI 25|03|1963 55 S
FAJAR NUGROHO KEDIRI 27|06|1991 27 B
KHOIRUL ZADID TAQWA KEDIRI 02|05|1994 24 B
TITIEN APRILINA TRENGGALEK 22|04|1976 42 S
AGUS BUDIANTO KEDIRI 13|03|1980 38 S
RINA DWI ANDRIANI KEDIRI 26|02|1982 36 S
SUYADI banyu mas 08|08|1973 45 S
YOYOK NURDIANTO PACITAN 19|04|1981 37 S
YENI PUTRININGSIH KEDIRI 02|04|1983 35 S
SUSIANA TANTI KEDIRI 09|09|1966 51 S
TAN YUSUN KEDIRI 28|08|1985 32 B
SITI MUNTAMAH TRENGGALEK 18|06|1990 28 S
SAMSURI KEDIRI 07|07|1964 53 S
YULIANA SUSILOWATI KEDIRI 26|07|1970 47 S
YESSICA PUTRI HERLIANA SAMSURI KEDIRI 24|07|1990 27 B
devandre krisna putra.s KEDIRI 28|12|1999 19 b
MUHAMMAD KHOIRUL KEDIRI 28|08|1990 27 B
LI LIANI KEDIRI 02|06|1966 52 S
SUPADI KEDIRI 28|10|1957 60 S
SUHARTATIK T. AGUNG 02|12|1957 60 S
RADEN TRI WIYONO KEDIRI 12|02|1984 34 B
ANDY RAHMAWAN KEDIRI 25|05|1980 38 S
FITRI ENDAH AGUSTIN KEDIRI 18|08|1980 37 S
SAMINI MAGETAN 13|02|1978 40 S
SUDJIATUN KEDIRI 21|04|1950 68 P
suwarni KEDIRI 07|05|1962 56 s
yuni astut KEDIRI 21|06|1993 25 b
sumaji KEDIRI 28|09|1968 50 b
NUGROHO HARIADI TRENGGALEK 19|06|1985 33 S
RISKA IMMATUL KHASANAH KEDIRI 12|02|1986 32 S
SUTINI NGANJUK 12|09|1969 48 S
JONGKI JOEDANA KEDIRI 24|09|1974 43 S
LASINAH TULUNGAGUNG 12|12|1942 75 P
SUYITNO KEDIRI 20|09|1971 46 S
ENDRI NURHIDAYATI KEDIRI 01|01|1980 38 S
EKO MUDJIANTO ISWAHYUDI SURABAYA 28|09|1980 37 B
CHUROTUL AINI JOMBANG 14|02|1983 35 S
SIGIT KUNCORO KEDIRI 31|01|1985 33 S
ESTI RAHMAWATI KEDIRI 21|11|1986 31 S
MENOT AGUNG SAPTONO SURABAYA 29|03|1963 55 S
RIBUT EKO WIJANTI MALANG 01|03|1967 51 S
PRITA AJI MALINDA MALANG 19|08|1993 24 B
YULINDA PUSPITA JAKARTA 07|07|1987 30 S
HENGKY MARIO DWIKA KEDIRI 31|01|1982 36 S
HERLIN RAHAYU ASTUTIK KEDIRI 11|10|1984 33 S
MUJIYONO MADIUN 12|11|1981 36 S
YULIANTI KEDIRI 24|07|1985 32 S
SUMARYANTO KEDIRI 18|08|1966 51 S
NATASHA ARIK PURWANTI NGANJUK 01|07|1988 29 S
WIWIK HARTINI KEDIRI 04|08|1969 48 P
NUR KHOLIS MALANG 30|07|1973 44 S
NIKMATUL KHOIRIYAH PONOROGO 29|07|1980 37 S
JOSSE INDEN AMELDAK KEDIRI 06|09|1980 37 B
JOKO SUBYANTORO KEDIRI 15|11|1973 44 S
NINIS KRISNAWATI KEDIRI 01|03|1980 38 S
SURATMAN KEDIRI 17|11|1957 60 S
SRIANI MALANG 30|08|1965 52 S
KASMIATI KEDIRI 07|03|1955 63 S
SURANI KEDIRI 14|11|1955 62 S
SUROTO KEDIRI 06|09|1956 61 S
DEWI TULUNGAGUNG 20|05|1959 59 S
EDI KUSNANDAR SURABAYA 24|06|1959 59 S
YULIATI KEDIRI 16|07|1967 50 S
SITI ROMLAH KEDIRI 19|05|1951 67 P
YUSUF PRAYITNO KEDIRI 26|03|1976 42 B
SUTIKNO KEDIRI 16|11|1963 54 S
RINA NURHAYATI KEDIRI 29|10|1970 47 S
DIDIT EKO SAPUTRA KEDIRI 15|12|1991 26 B
MARIYANI KEDIRI 10|05|1963 55 S
PUJI AGUNG SANTOSO KEDIRI 09|11|1988 29 B
AGUS TRIANTO KEDIRI 14|08|1975 42 S
MUNINGAH KEDIRI 09|11|1953 64 S
BANGUN FEBRI SUMARTO KEDIRI 20|02|1997 21 B
SUMARNI KEDIRI 07|05|1950 68 P
SUMARI KEDIRI 06|02|1956 62 S
HERU SANTOSO KEDIRI 15|08|1963 54 S
SULISTYANI MAKASAR 21|05|1970 48 S
AYU ANDRIA HERLISMAWATI KEDIRI 11|11|1995 22 B
KIMIJATI SOETJIPTO KEDIRI 28|09|1942 75 P
DJUNI HIDAJATI SOETJIPTO KEDIRI 19|04|1967 51 B
SATYA KARTASASMITA KEDIRI 31|03|1992 26 B
MOCH. ZUMAR KEDIRI 09|02|1967 51 S
SITI ROHMAH KEDIRI 29|01|1970 48 S
MOCHTAR KEDIRI 02|09|1964 53 S
WAKINI KEDIRI 02|10|1965 52 S
CENDRA RUKMAWATI KEDIRI 04|05|1992 26 B
LAMINEM KEDIRI 11|05|1964 54 P
EKO SETYOBUDI KEDIRI 15|11|1992 25 B
SAMSUL ARIFIN KEDIRI 07|05|1985 33 B
WIDARTI KEDIRI 12|10|1959 58 S
SUKARLI KEDIRI 25|03|1965 53 S
DWI SEPTIANA KEDIRI 30|09|1994 23 B
MOH. CHALIM KEDIRI 07|10|1955 62 S
SUPINI MALANG 04|09|1958 59 S
MIFTAKHUL AULIYAH KEDIRI 28|12|1991 26 B
ENGKING ISKANDAR TASIKMALAYA 04|05|1948 70 S
SUMALI KEDIRI 18|05|1958 60 S
SRIATI KEDIRI 16|04|1961 57 S
LI LIANI KEDIRI 02|06|1966 52 S
AGUS KUSWARA KEDIRI 22|08|1971 46 S
DEDIY RAHMANTO KEDIRI 07|12|1972 45 B
LILIK SETYOWATI KEDIRI 13|01|1979 39 S
SUMARIYANTO KEDIRI 28|01|1963 55 B
MARMIN SEMARANG 11|06|1971 47 S
WIDARYATI TRENGGALEK 09|05|1974 44 S
SITI MULYANAH KEDIRI 25|12|1955 62 S
MOHAMAD RIADI KEDIRI 13|02|1964 54 S
BARIYAH TRENGGALEK 07|11|1966 51 S
RIA MALYGA SAFITRI KEDIRI 19|03|1994 24 B
SUGIANTO KEDIRI 17|07|1957 60 S
SUPATMI KEDIRI 15|12|1959 58 S
RULIK YULIANI KEDIRI 05|07|1967 50 S
MUHAMMAD ILYAS KEDIRI 08|01|1973 45 S
DERINDA IKA ELVANIA KEDIRI 04|12|1994 23 B
MOCHAMMAD IQBAL RIZALDI KEDIRI 10|08|1996 21 B
SRI LESTARI KERTOSONO 03|08|1960 57 S
SITI MUJAYANAH KEDIRI 01|01|1953 65 P
IMAM MUJADI KEDIRI 25|11|1971 46 S
EKO DWI TRI SUSILOWATI KEDIRI 16|09|1977 40 S
GAGUK SETIAWAN P. KEDIRI 28|11|1974 43 S
SRI MULYATI LAMPUNG 20|08|1975 42 S
MOCH. MUSTAQIM KEDIRI 11|03|1969 49 B
umi kalsum kediri 25|08|1950 68 s
moch mustaqim KEDIRI 11|03|1969 49 s
RUKIHARTI KEDIRI 22|04|1949 69 P
VEDI YUDI HARTO KEDIRI 14|12|1971 46 B
SUGIHARTONO KEDIRI 12|05|1964 54 S
SAROPAH BLITAR 07|09|1970 47 S
ZUNI INTANIA KEDIRI 05|06|1987 31 B
RUBA'I KEDIRI 01|07|1932 85 S
TUMINAH KEDIRI 01|07|1935 82 S
DARMAWATI KEDIRI 29|12|1970 47 B
MUNASRI KEDIRI 16|06|1955 63 S
NANANG TRI NUGROHO KEDIRI 02|04|1979 39 B
KASMIRAH KEDIRI 01|01|1954 64 P
ISMIATI KEDIRI 17|07|1976 41 S
DUWIANTO KEDIRI 07|06|1977 41 S
AGUSTIN PURNAMA WATI KEDIRI 18|08|1988 29 B
ATIK MUJININGTYAS KEDIRI 09|09|1984 33 S
SITI KOTIMAH NGANJUK 27|08|1943 74 S
KHOIRUL SOLEH KEDIRI 09|06|1970 48 S
NITA INDRASARI JOMBANG 05|04|1977 41 S
EMA KUMALA NINGRUM KEDIRI 02|07|1997 20 B
NOVA ARISKA KEDIRI 21|11|1996 21 B
HENIWATI KEDIRI 04|11|1987 30 S
TITIK EKOWATI KEDIRI 14|08|1962 55 S
EKO MUDJIANTO ISWAHYUDI SURABAYA 26|09|1980 37 B
MUHAMMAD AGUNG SEPTYA ADI KEDIRI 22|09|1984 33 B
MOCH. ZAINUL ABIDIN KEDIRI 15|11|1996 21 B
RAHMAT AULA KEBUMEN 21|10|1977 40 S
NISFUL CHOIRIAH KEDIRI 28|02|1983 35 S
imam khabib KEDIRI 24|07|1973 45 s
fitri fatonah KEDIRI 06|09|1982 36 s
AMAR MARJONO KEDIRI 05|07|1950 67 S
SITI AROFAH SIDOARJO 08|04|1965 53 S
MOH SYAMSUL ARIEF KEDIRI 25|03|1967 51 S
SITI KHOLIFAH KEDIRI 11|11|1981 36 S
MUALIK KEDIRI 20|09|1972 45 S
sunarni KEDIRI 28|02|1981 37 s
A. ALI IMRON KEDIRI 20|02|1965 53 S
SITI NURJUANAH BLITAR 21|06|1966 52 S
JEFRY ZAHRU SHOBBA KEDIRI 23|05|1992 26 B
vicky yusuf imroni KEDIRI 11|04|1993 18 b
SUHANTO KEDIRI 24|05|1966 52 S
KOMARIYAH KEDIRI 27|06|1967 51 S
LELY PUSPITASARI KEDIRI 27|06|1993 25 B
SUMARLIK KEDIRI 25|05|1960 58 S
MOCH IRFAN MARZUKI KEDIRI 21|03|1983 35 B
UTIH MAIMUNAH BANDUNG 15|07|1945 72 P
ADI PUTRANTO KEDIRI 19|02|1977 41 S
NI'MATUL HAMIDIYAH KEDIRI 06|04|1980 38 S
SUPARTI KEDIRI 14|05|1967 51 S
TRI BUDI HARIJANTO KEDIRI 27|05|1967 51 S
FITRIYAH KEDIRI 29|10|1973 44 S
SUROSO KEDIRI 08|09|1973 44 S
MOHAMMAD EKO FAHRUDIN KEDIRI 06|06|1995 23 B
FAUDJI TRENGGALEK 19|03|1954 64 S
ANGGUN RIZKI MUTIASARI KEDIRI 23|04|1990 28 B
TAMSIR BENGKULU 19|02|1974 44 S
TITIK SUWARNI TULUNGAGUNG 17|02|1970 48 S
RAKHA DIAZMARA TULUNGAGUNG 29|05|1999 19 B
RUSIANA KEDIRI 11|08|1976 41 S
MACKSUN KEDIRI 01|02|1977 41 S
H. KEMAD KEDIRI 20|06|1932 86 S
RUMISAH KEDIRI 01|07|1942 75 S
ABAS SANTOSO KEDIRI 10|08|1964 53 S
SITI FARIDA KEDIRI 15|02|1973 45 S
INDAWATI KEDIRI 02|12|1964 53 S
PAMUJI SETYO UTOMO MAGETAN 29|06|1966 51 S
TRI ANANINGSIH KEDIRI 20|12|1966 51 S
SRI SUNARSIH KEDIRI 10|11|1956 61 P
MAGDA FIZAR MEDAN 10|11|1960 57 S
CH. PUJI WALUYO KEDIRI 25|12|1963 54 S
YUSNIZAR CHRISTIAN PUTRA KEDIRI 16|06|1995 23 B
ROCHMAD KEDIRI 01|07|1934 83 P
IDA SA'DIYAH KEDIRI 01|06|1970 48 B
EFENDI YULIANTO KEDIRI 01|07|1973 44 B
HANDOYO KEDIRI 09|06|1951 67 S
BENEDICTUS ARDY HANDOYO KEDIRI 07|04|1994 24 B
antonius banbang tri .akediri 06|07|1999 19 b
KHOIRUL KEDIRI 07|04|1975 43 S
ANIK ROFIDAH KEDIRI 19|11|1979 38 S
ZUA'INNAROH DARYANTI NANA KEDIRI 28|07|1979 38 S
AHMAD MUSLIH FUDIN KEDIRI 27|09|1981 36 S
SUMIATUN KEDIRI 17|09|1950 67 P
SANTI WULANINGSIH KEDIRI 08|08|1971 46 S
PARMI TULUNGAGUNG 06|06|1971 47 S
AGUS KISWANTO KEDIRI 27|08|1971 46 S
rio indra pratama KEDIRI 21|01|1998 20 b
ARIK WELAS ASIH MALANG 29|12|1981 36 S
SUYIKNO BLORA 21|09|1969 48 S
MARDIAH HAYATI KEDIRI 13|05|1970 48 S
RATIJEM TRENGGALEK 10|10|1957 60 P
AGUNG PRASETYO KEDIRI 29|09|1979 38 S
RATIH REJEKI KEDIRI 12|11|1980 37 S
SURYADI KEDIRI 19|09|1976 41 S
PARTI KEDIRI 17|07|1977 40 S
PURWANTO KEDIRI 04|06|1961 57 S
TUTIK RAHAYU KEDIRI 29|12|1965 52 S
DHYANA PARAMITHA KEDIRI 19|05|1987 31 S
DIKY SATRIAWAN KEDIRI 17|07|1990 27 B
DENI SETYAWAN KEDIRI 05|10|1983 34 S
SUPARMI KEDIRI 26|06|1964 54 S
SAMSURI TULUNGAGUNG 15|05|1958 60 S
MOCHAMMAD ARIFIN KEDIRI 02|02|1989 29 S
PUGUH TULUNGAGUNG 16|09|1968 49 S
HARSONO KEDIRI 24|04|1958 60 S
AGUS SUBEKTI KEDIRI 06|08|1984 33 B
MOHAMAD ALI IMRON, S.PD. KEDIRI 06|12|1966 51 S
ELUIK MISWAN KORONA, S.PD. MOJOKERTO 31|10|1977 40 S
jihan shofiya KEDIRI 07|09|2000 18 b
SITI AROFAH PANGESTUTI KEDIRI 30|10|1965 52 S
MOHAMMAD ILHAM LAZUARDI KEDIRI 13|08|1995 22 B
SYAFIRA WIDIHASTUTI SAMPANG 03|12|1996 21 B
NANANG TARMIZI BANJARMASIN 09|11|1952 65 S
RAHMAWATI SURABAYA 15|06|1960 58 S
MUJIONO KEDIRI 10|08|1943 74 S
SUKINI KEDIRI 08|10|1944 73 S
RUSMIATI KEDIRI 17|08|1969 48 S
MUHAMAD FERI ANSYAH KEDIRI 26|02|1990 28 B
ISTIGHOZAH KEDIRI 18|03|1971 47 S
MOHAMMAD JAMALUDDIN MALIQ KEDIRI 20|10|1972 45 S
IMRON ROSYADI KEDIRI 09|09|1970 47 S
NUR AZIZAH KEDIRI 03|10|1972 45 S
SULAMI KEDIRI 25|06|1942 76 P
SUNYOTO TRENGGALEK 16|06|1956 62 S
SUMIATI TRENGGALEK 17|06|1957 61 S
RULIATI KEDIRI 26|06|1974 44 S
ATIKA PUTRI RAKHMA DEWI KEDIRI 13|07|1994 23 B
AHMAT YANI KEDIRI 30|09|1966 51 S
NIKEN NINGWULANSIH TULUNGAGUNG 19|02|1972 46 S
IMAM RAHMAD, DRS KEDIRI 22|09|1955 62 S
UJI SUPRAPTI KEDIRI 18|08|1960 57 S
SUMIDARIYATI KEDIRI 16|04|1959 59 P
GINTEN KEDIRI 09|09|1946 71 P
KAMINI KEDIRI 11|09|1969 48 P
SUMARIYATUN KEDIRI 28|12|1965 52 S
SUJAR ADIWIYONO BOJONEGORO 27|12|1970 47 S
ANIS PUTRI PALUPI KEDIRI 26|01|1995 23 B
AINUR ROFIQ MALANG 07|09|1969 48 S
KASWATI KEDIRI 17|09|1980 37 S
NURUL PI'I MALANG 02|09|1978 39 S
LUTHFIATI KEDIRI 24|10|1980 37 S
ENDAH SULISTYONINGSIH KEDIRI 30|05|1980 38 S
LENI VARIA KEDIRI 11|11|1981 36 S
FARKAN KEDIRI 06|09|1965 52 S
PUJI LESTARI KEDIRI 06|03|1969 49 S
IKA SITI MALICHAH KEDIRI 04|06|1997 21 B
DARMANTO KEDIRI 02|06|1978 40 S
DEWI KHUSNUL KHOTIMAH KEDIRI 09|09|1979 38 S
SUHARTO KEDIRI 15|06|1964 54 S
MARDIYANI SURABAYA 04|03|1970 48 S
ANANDA PUTRA HARDIAN SURABAYA 07|12|1992 25 B
SIGIT IRIANTO MALANG 26|04|1962 56 S
EVY LUSIA HARTINI KEDIRI 03|05|1979 39 S
RETNO HERY PRAMONO KEDIRI 01|03|1984 34 B
NURHADI KEDIRI 10|05|1955 63 S
SUNARSIH KEDIRI 28|10|1961 56 S
MOCH. ARIFIN KEDIRI 16|06|1976 42 S
SANTI YULIANI KEDIRI 28|06|1979 38 S
ALI KEDIRI 05|02|1945 73 S
MUHARTI TRENGGALEK 14|06|1950 68 S
LENI YUSTINI KEDIRI 05|06|1997 21 B
saelan jombang 27|10|1950 68 s
UNDOYO JOMBANG 20|04|1970 48 S
IFA WIDIYA NINGSIH KEDIRI 25|05|1975 43 S
BADJURI KEDIRI 13|11|1935 82 S
SUNDIYAH KEDIRI 17|12|1955 62 S
EULIS INDRA TRIANA BOGOR 21|01|1957 61 P
ACHMAD FAKIH KEDIRI 17|08|1958 59 S
SRI HIDAYATI KEDIRI 12|04|1969 49 S
ANANG BUDIONO KEDIRI 30|01|1970 48 S
DESY VITA SULISTYANINGRUM NGANJUK 11|12|1977 40 S
ADIM KEDIRI 21|11|1957 60 B
MAHFUD KEDIRI 05|04|1976 42 S
SOPIATUN KEDIRI 09|12|1976 41 S
MOH. YUSUF EFFENDI KEDIRI 21|10|1979 38 S
ELLIA PANGESTU KEDIRI 18|08|1984 33 S
SUGITO KEDIRI 01|02|1951 67 S
MOHAMMAD IMRON KEDIRI 20|04|1985 33 B
IDA WIDIANTI KEDIRI 06|05|1975 43 S
SULISNO KEDIRI 28|08|1977 40 S
M. MUSLICH KEDIRI 15|04|1971 47 S
RATNA FITRIANINGSIH KEDIRI 18|10|1980 37 S
HANDY ROYANTO KEDIRI 14|07|1982 35 S
TRIPOSA ELISAWATI KEDIRI 07|07|1983 34 S
SILVY NURMAYASARI KEDIRI 28|05|1985 33 B
RISJIWANTO KULON PROGO 02|04|1986 32 S
SILVY NURMAYASARY KEDIRI 28|05|1985 31 S
SUWIGNYO BLITAR 12|06|1950 68 S
SUSILOWATI KEDIRI 26|08|1974 43 S
MOCH KUSTUR KEDIRI 03|04|1975 43 S
WINARTO KEDIRI 05|10|1978 39 S
INDRAYANI BLITAR 10|10|1982 35 S
SUNARYO KEDIRI 02|08|1972 45 B
IR. ELIDA YANTI P. BRANDAN 20|11|1968 49 S
DENIS PETRO BENNY KEDIRI 10|11|1984 33 B
SUNARIYAH KEDIRI 05|05|1967 51 S
YUDO SETYO BUDHI KEDIRI 18|02|1967 51 S
TJHIN WIE GWAN/GUN KEDIRI 14|03|1936 82 S
JIE KHOET OEI MALANG 29|09|1943 74 S
PUGOH WIBOWO KEDIRI 18|08|1992 26 S
MURTI NINGSIH KEDIRI 26|10|1991 27 S
AHMAD NURAJIB KEDIRI 15|05|1983 35 S
IRAWATI KEDIRI 28|06|1990 27 S
DOLLY KURNIAWAN KEDIRI 03|04|1982 36 S
SITI KOMARIYAH NGANJUK 19|09|1963 54 S
ZULFY ZULQURNAIN KEDIRI 12|12|1989 28 B
ININDA FARDHIYATI KEDIRI 18|10|1992 25 B
abd .chayie choiri KEDIRI 30|12|1952 66 s
yukha ulynuha KEDIRI 01|01|1998 20 b
ananta zulqurtubi KEDIRI 30|10|1999 19 b
YUPRI DAR PRAMUDI KEDIRI 05|05|1985 33 S
SITI MAESAROH KEDIRI 23|11|1979 39 S
MISTIAH KEDIRI 20|05|1940 78 P
ALI MASYHAR PALEMBANG 11|11|1962 55 B
SITI ZAENAB KEDIRI 12|04|1937 81 P
IMAM SOFI'I KEDIRI 06|03|1977 41 B
m. Irwan wahyudi KEDIRI 25|10|1974 44 s
SANTOSO TRENGGALEK 20|02|1971 47 S
NANIK INDAHWATI KEDIRI 04|10|1981 36 S
TJIONG KET YONG SURABAYA 16|05|1965 53 B
SOEGIARTO POERWONO PUTERO MALANG 19|09|1962 55 B
YULIANTI KEDIRI 24|03|1985 33 S
SITI NYAMINATUN NGANJUK 20|05|1927 91 P
YUWINI KEDIRI 28|06|1945 72 P
DODIK SUPRAYOGO KEDIRI 08|12|1979 38 B
NUR ISTIANI KEDIRI 07|03|1966 52 P
FERDINANDUS EDDY HANDOYO KEDIRI 14|07|1990 27 B
erlina wat madiun 01|03|1990 28 s
AHMAD CHANIF KEDIRI 27|07|1961 56 S
ROBI'AH KEDIRI 16|04|1970 48 S
SITI ROBIAH KEDIRI 15|12|1932 85 P
AGNES ADE IRAWAN KEDIRI 01|06|1989 29 B
CHOIRUL MACHSUNATIN KEDIRI 10|05|1970 48 S
said zaini KEDIRI 29|07|1965 53 s
qonitah murobbiyah merauke 16|10|1993 25 b
SURATMAN KEDIRI 08|05|1964 54 S
SHOLIH NURKHOLIFAH KEDIRI 02|03|1968 50 S
VINCA SIWI RATIFARANI KEDIRI 20|04|1993 25 B
vindo putro cahyo u KEDIRI 07|12|1997 21 b
ABDUL MU'IN KEDIRI 08|08|1945 72 S
SURATI KEDIRI 22|12|1955 62 S
SUTINEM KEDIRI 06|07|1967 50 S
IMAM BASORI KEDIRI 02|01|1971 47 S
H. SAIFULLAH KEDIRI 27|07|1945 72 S
SOFIA HANI KEDIRI 12|04|1948 70 S
SYA'DULLAH KEDIRI 01|07|1951 66 B
BAHRUDIN KEDIRI 22|12|1938 79 S
IIN LUSIANA KEDIRI 22|03|1975 43 S
KHUSNUL KHOTIMAH KEDIRI 02|02|1985 33 S
BANDOWI KLATEN 15|06|1985 33 S
SUTRISNO BANGIL 12|09|1959 58 S
SITI MASRIYAH KEDIRI 20|06|1962 56 S
NINING INDRAFANI KEDIRI 23|05|1971 47 S
NURMIATI BINTULU 29|04|1994 24 B
PUJIANTO KEDIRI 27|12|1988 29 S
SITI SHOLICHAH KEDIRI 28|02|1939 79 P
SITI RUKAYAH, S.PD MOJOKERTO 11|09|1963 54 P
BIBYAWIDA ALIFAH TATURAHMAH KEDIRI 20|08|1991 26 B
MARIYATI KEDIRI 30|12|1951 66 P
RIZAL GHOZALI MALANG 18|06|1980 38 S
DWI RETNO ANDRIANI, S.KOM, MM. KEDIRI 16|06|1981 37 S
SRINATUN KEDIRI 11|12|1947 70 P
BAGUS SYAIFUL HANDALAH KEDIRI 08|05|1974 44 S
EKO PURWANTO KEDIRI 29|07|1979 39 B
ICUK PORNOMO KEDIRI 25|01|1984 34 B
WUWUH DAR LAILIYANA KEDIRI 14|08|1978 39 S
NAHWARUL DARNAWAZKHAN KEDIRI 10|05|1984 34 S
WARTINI KEDIRI 05|04|1940 78 P
YUDHI SANTOSO KEDIRI 12|09|1969 48 P
YERI PRIHARTANTO MALANG 19|08|1996 21 B
anik indrayani surabaya 17|12|1982 36 s
JULAIKAH KEDIRI 13|10|1996 21 B
SARTONO MALANG 18|09|1962 56 S
TRI MULYO AJI KEDIRI 22|04|1994 24 B
JULAICHA OKTAFIANI KEDIRI 13|10|1996 22 B
MUKIJAH KEDIRI 03|06|1951 67 P
ENDAH SRI WAHYU KEDIRI 31|10|1971 47 S
ALI MASHADI KEDIRI 10|07|1977 40 S
DWI SUSIANA KEDIRI 13|09|1980 37 S
SUGENG SUWITO KEDIRI 17|08|1958 59 B
TJANDRIANI BLITAR 22|02|1941 77 S
IR.SOEWARNO INDANOE MALANG 24|05|1951 67 S
SUHERTUTI, DRG. KEDIRI 31|05|1951 67 S
dayu landu herwindaswarikediri 01|03|1985 33 b
SRI MUJIATI TULUNGAGUNG 10|09|1953 64 P
MUSLIMIN KEDIRI 05|08|1982 35 S
LILIK KOMSATUN TULUNGAGUNG 15|12|1985 32 S
SUYATI KEDIRI 16|01|1967 51 S
TITO HERLAMBANG KEDIRI 06|09|1994 23 B
SEMIANI KEDIRI 11|04|1959 59 S
ARIF YULIANTO KEDIRI 03|07|1988 29 B
SUTADJI KEDIRI 09|07|1952 65 S
HARNOTO MALANG 27|05|1980 38 S
YANY ARIE WAHYUDI KEDIRI 26|01|1986 32 B
YUNITA WAHYU WULANSARI KEDIRI 02|06|1989 29 B
ACHMAD SOEHARTO KEDIRI 08|09|1947 70 S
MUDJIATININGSIH KEDIRI 14|12|1949 68 S
SUDARTI KEDIRI 15|02|1966 52 S
RUFAIDA ARFAYANI KEDIRI 01|09|1995 22 B
DR. H. MUHAMMAD FUAD ,M. HUM KEDIRI 22|07|1959 58 S
RATNA HARNANIK KEDIRI 22|10|1987 30 B
NURUL HUDA KEDIRI 02|08|1982 35 S
SUPRIHATIN KEDIRI 05|01|1985 33 S
AHMAD RAMLI SUMENEP 03|04|1973 45 S
AHMAD FAJAR KURNIAWAN KEDIRI 16|04|1996 22 B
ABDUL GHOFUR KEDIRI 13|07|1983 34 B
IRMA MASIDAH KEDIRI 24|01|1979 39 S
DESI KHURIANTI MALANG 30|12|1988 29 B
MARDIYAH KEDIRI 24|07|1964 53 S
SURATI KEDIRI 22|08|1955 62 S
SUPRIADI KEDIRI 26|11|1961 56 B
SUPARMI KEDIRI 13|02|1964 54 S
RAHMAT SETIAWAN KEDIRI 14|03|1970 48 S
WARDATI LAYINAH MUNTILAN 16|06|1970 48 S
YONGKY JOESIANA KEDIRI 24|09|1974 43 S
YANIK ANGGRAINI BLITAR 17|09|1978 39 S
SUNARNI KEDIRI 25|10|1981 36 S
TUTUT WIDHI ANDRIANI NGANJUK 17|07|1979 38 B

Keterangan Status Perkawinan


B: Belum Kawin
S: Kawin
P: Pernah Kawin
Model A.1-KWK Draft
AWA TIMUR SERTA
DIRI

KECAMATAN : KOTA
KELURAHAN :
TPS :

Jenis Alamat Disabilita


Kelamin Ket
Jalan/Dukuh RT RW s
L/P
9 10 11 12 13 14
p jl urip sumoharjo 04 05 0 b
P JL URIP SUMOHARJO 323 BLK 003 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 249 003 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 249 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 249 003 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 249 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 167 004 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 67 004 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO.133 004 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO.133 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 54 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 154 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 154 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 154 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 154 004 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 191 003 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 191 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO.161-B 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 03 05 0 b
L JL. URIP SUMOHARJO NO.25 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO.25 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 255 003 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 281 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 03 05 0 b
L JL. U. SUMOHARJO NO. 170 004 005 0 C
P JL. U. SUMOHARJO NO. 170 004 005 0 C
P JL. U. SUMOHARJO NO. 170 004 005 0 C
l jl urip sumoharjo 04 05 0 b
L JL URIP SUMOHARJO NO. 301 BLK 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARDJO 53 / 257 003 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 130 004 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 130 004 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO.137 B 003 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO 203 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 203 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARDJO 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 161 - B 003 005 0 C
p jl urip sumoharjo 05 05 0 b
p jl urip sumoharjo ;05 05 0 b
l jl urip sumoharjo 05 05 0 b
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 191 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 191 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 162 004 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO 162 004 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 165 004 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 165 004 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 165 004 005 0 C
L JL.URIP SUMOHARJO 184 004 005 0 C
P JL.URIP SUMOHARJO 184 004 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO.139B 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO.139B 003 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 190 004 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 190 004 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 190 004 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 003 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO 130 004 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 130 004 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO.141 004 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO.141 004 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 139 B 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 39 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 64 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO NO. 157/113 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO NO. 157/113 004 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO 003 005 0 C
L JL. P. KEMERDEKAAN 7 BLK 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 03 05 0 b
L JL URIP SUMOHARJO NO. 301 BLK 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO NO. 301 BLK 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO 323 BLK 003 005 0 U
L JL URIP SUMOHARJO 323 BLK 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 161-B 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 161-B 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 161 BLK 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 161 BLK 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 161 BLK 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 161 BLK 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 003 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO.298 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO NO. 161-B 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO NO. 161-B 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 155/259 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 155/259 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 155/259 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO NO. 257 B 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO NO. 257 B 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 03 05 0 b
P JL URIP SUMOHARJO NO 295 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO NO 295 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO NO 295 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO NO. 251 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO NO. 251 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO NO. 251 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO NO. 253 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO NO. 53/257 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 139/223 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 139/223 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 139/223 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 229 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 229 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 139 - B 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 139 - B 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 139 - B 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 139-B 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 139-B 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 299 003 005 0 C
L JL. P. KEMERDEKAAN NO. 7 BLK 003 005 0 C
P JL. P. KEMERDEKAAN NO. 7 BLK 003 005 0 C
L JL. P. KEMERDEKAAN NO. 7 BLK 003 005 0 C
P JLN URIP SUMOHARJO NO 260 005 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO 252 005 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO 252 005 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO 252 005 005 0 C
L JLN URIP SUMOHARJO NO 240 005 005 0 C
P JLN URIP SUMOHARJO NO 240 005 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO 232 005 005 0 C
p jl urip sumoharjo 05 05 0 b
l jl urip sumoharjo 04 05 0 b
P JLN URIP SUMOHARJO NO 230 005 005 0 C
L JLN URIP SUMOHARJO NO 230 005 005 0 C
L JLN URIP SUMOHARJO NO 230 005 005 0 C
P JLN URIP SUMOHARJO NO 230 005 005 0 C
P JLN URIP SUMOHARJO NO 230 005 005 0 C
L JLN URIP SUMOHARJO NO 224 005 005 0 C
P JLN URIP SUMOHARJO NO 224 005 005 0 C
P JLN URIP SUMOHARJO NO 224 005 005 0 C
P JLN URIP SUMOHARJO NO 222 005 005 0 C
L JLN URIP SUMOHARJO NO 222 005 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARDJO 155 004 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARDJO 155 004 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARDJO 155 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO NO. 165 - B 004 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO.263 B 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 003 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO 162 B 004 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 162 B 004 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 62 B 004 005 0 C
P JLN URIP SUMOHARJO NO 262 005 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 139 B 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 182 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 84 004 005 0 C
L JL.URIP SUMOHARJO 184 004 005 0 C
L JL.URIP SUMOHARJO 84 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO NO.184 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO NO.184 004 005 0 C
l jl urip sumoharjo 04 05 0 b
p jl urip sumoharjo 04 05 0 b
L JL URIP SUMOHARJO 114 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 114 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO NO. 195 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO NO. 195 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 162 004 005 0 C
p jl urip sumoharjo 04 05 0 b
L JL URIP SUMOHARJO NO. 169 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO NO. 169 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO NO. 169 004 005 0 C
l jl urip sumoharjo 04 05 0 b
L JL URIP SUMOHARJO 143 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 143 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 143 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 187 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 87 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 183 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 183 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 183 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 133 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 133 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 155 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 155 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 155 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 94 005 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 194 005 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 270 005 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 05 05 0 b
L JL URIP SUMOHARJO 05 05 0 b
P JL URIP SUMOHARJO NO. 266 005 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO NO. 266 005 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 2 0 005 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 210 005 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 216 005 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 216 005 005 0 C
P JL URIP SUMAHARJO 244 005 005 0 C
L JL URIP SUMAHARJO 244 005 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 162/228 005 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 196 005 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 198 005 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 198 005 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 198 005 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 220 005 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 220 005 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 290 005 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 206 005 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 206 005 005 0 C
l jl urip sumoharjo 05 05 0 b
L JL URIP SUMOHARJO 266 005 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 266 005 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 282 005 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 282 005 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 153 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 153 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 151 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 151 004 005 0 C
l jl urip sumoharjo 04 05 0 b
P JL URIP SUMOHARJO 151 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 159 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 159 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 141 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 141 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 141 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 147 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 147 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 145 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 145 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 145 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 145 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 125 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 37 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 147 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 47 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 131 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 125 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 125 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 159 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 159 004 005 0 C
p jl urip sumoharjo 04 05 0 b
P JL URIP SUMOHARJO 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 159 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 159 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 151 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 151 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 151 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 151 004 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 257 B 003 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 257 B 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 139 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 139 004 005 0 C
P JL.U. SUMOHARJO 137B/215 003 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO 161 004 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 161 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO NO 137-B 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO NO 137-B 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 139 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 139 004 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO 39 BLK 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 139 BLK 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 225 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO NO. 135 B 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO NO. 135 B 004 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 225 003 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 225 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 225 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 157 B 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 157 B 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 004 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 161 - B 003 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 161 - B 003 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO 235- B 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 235- B 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 235- B 003 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 301 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 301 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 165 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 165 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 165 004 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 139 - B 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO ;03 05 0 b
L JL URIP SUMOHARJO 03 05 0b
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 99 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 199 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO NO. 166 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO NO. 166 004 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 191 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 191 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 125 B 004 005 0 C
l jl urip sumoharjo 04 05 0 b
L JL. URIP SUMOHARJO 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 003 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO 203 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 203 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO No. 217 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO No. 217 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 127 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 127 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 003 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO 293 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 293 003 005 0 C
L URIP SUMOHARJO 137B/215 003 005 0 C
P URIP SUMOHARJO 137B/215 003 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 293 003 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 293 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 161 - B 003 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 161 - B 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 003 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO.205 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO.205 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 195 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 03 05 0 b
P JL URIP SUMOHARJO 03 05 0 b
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 229 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO.220 005 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO 005 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO 004 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 143 004 005 2 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 54 004 005 0 C
L JLN URIP SUMOHARJO NO 260 005 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 240 005 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 240 005 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO 136/192 005 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 136/192 005 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 03 05 0 b
P JL URIP SUMOHARJO 03 05 0 b
L JL URIP SUMOHARJO 262 005 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 262 005 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO.139 BLK 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 117/173 004 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO 117/173 004 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 117/173 004 005 0 C
l jl urip sumoharjo 04 05 0 b
p jl urip sumoharjo 04 05 0 b
l jl urip sumoharjo 04 05 0 b
L JL. URIP SUMOHARJO 282 005 005 0 C
P JL URIP SUNOHARJO 05 05 0 b
P JL. URIP SUMOHARJO NO.195 003 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 164 B 004 005 0 C
P JL.URIP SUMOHARJO 139 004 005 0 C
L JL.URIP SUMOHARJO 139 004 005 0 C
l jl urip sumoharjo 04 05 0 b
L JL. URIP SUMOHARJO 235 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 235 003 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO 284 B 005 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 204 005 005 0 C
P NGRONGGO 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 158 004 005 0 C
P JL. U. SUMOHARJO NO. 240 005 005 0 C
L JL. U. SUMOHARJO NO. 240 005 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 195 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 206 005 005 0 C
p jl urip sumoharjo 05 05 0 b
L JL. URIP SUMOHARJO NO.175 004 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO.175 004 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 150 004 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 260 005 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 150 004 005 0 C
l jl urip sumoharjo 04 05 0 b
p jl urip sumoharjo 04 05 0 b
L JL. URIP SUMOHARJO 136 004 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 136 004 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 136 004 005 0 C
l jl urip sumoharjo 04 05 0 b
L JL. URIP SUMOHARJO 166 004 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 166 004 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 162 B 004 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO 62 B 004 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO 171 004 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 171 004 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO 7 004 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO 182 004 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 182 004 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 253 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 03 05 0 b
L JL. URIP SUMOHARJO 137-B/215 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 137-B/215 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 161 - B 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 003 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 225 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 59 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 164 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 164 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 163 004 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 130 004 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 30 004 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 180 004 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO 180 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 03 05 0 b
L JL. URIP SUMOHARDJO 131 004 005 1 C
P JL. URIP SUMOHARJO 282 005 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO 282 005 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO 255 003 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO 255 003 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO 255 003 005 0 C
p jl urip sumoharjo 04 05 0 b
P JL URIP SUMOHARJO 02/ 46 004 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 03 05 0 b
L JL URIP SUMOHARJO 03 05 0 b
P JL URIP SUMOHARJO 03 05 0 b
P JL. URIP SUMOHARJO 137-B 003 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 03 05 0 b
L JL.URIP SUMOHARJO 162 004 005 0 C
P JL.URIP SUMOHARJO 162 004 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARDJO 170 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO NO. 153/257 003 005 0 C
L JL URIP SUMOHARJO 2 004 005 0 C
P JL URIP SUMOHARJO 2 004 005 0 C
p jl urip sumoharjo 04 05 0 b
P JL. URIP SUMOHARJO NO.149B 003 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO.149B 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO.149B 003 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO.134 004 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO.134 004 005 0 C
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 281 003 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 281 003 005 0 C
L JL. URIP SUMOHARJO 160 004 005 0 12
L JL. URIP SUMOHARJO 23 004 005 0 12
L JL. URIP SUMOHARJO 160 004 005 0 12
P JL. URIP SUMOHARJO 160 004 005 0 12
L JL. URIP SUMOHARJO 152 004 005 0 12
P JL. URIP SUMOHARJO 152 004 005 0 12
P JL. URIP SUMOHARJO 46 004 005 0 12
P JL. URIP SUMOHARJO 7/ 73 004 005 0 12
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 54 004 005 0 12
P JL URIP SUMOHARJO 23 004 005 0 12
L JL URIP SUMOHARJO 143--B 004 005 0 12
P JL URIP SUMOHARJO 143--B 004 005 0 12
L JL URIP SUMOHARJO 153 004 005 0 12
L JL URIP SUMOHARJO 153 004 005 0 12
L JL URIP SUMOHARJO 67 004 005 0 12
P JL URIP SUMOHARJO 83 004 005 0 12
P JL URIP SUMOHARJO 84 004 005 0 12
P JL. URIP SUMOHARJO 46 004 005 0 12
P JL. URIP SUMOHARJO 66 004 005 0 12
L JL URIP SUMOHARJO 33 004 005 0 12
P JL URIP SUMOHARJO 4 004 005 0 12
L JL URIP SUMOHARJO 83 004 005 0 12
P JL URIP SUMOHARJO 83 004 005 0 12
L JLN URIP SUMOHARJO NO 62 004 005 0 12
P JL URIP SUMOHARJO 67 004 005 0 12
P JL URIP SUMOHARJO 62-B 004 005 0 12
P JL. URIP SUMOHARJO 228 005 005 0 12

Ditetapkan di .............., tgl ...., ......., ......


PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN ..............................
KETUA,

(.....................................................)
201
223
PEMI

PROVINSI : JAWA TIMUR


KOTA : KEDIRI

No No KK NIK

1 0 3571020107880058
2 0 3571021504720002
3 3571020106110011 3518053108690003
4 3571020107090014 3571020412780002
5 3571020107090014 3571025112900003
6 3571020107130010 3510010307970001
7 3571020111080012 3571027005010002
8 3571020112100004 3571020412790001
9 3571020202110001 3571026606630003
10 3571020202130002 3571020107830103
11 3571020203160008 3506172802710004
12 3571020204140012 3571024905620005
13 3571020204140012 3571025312870002
14 3571020209090003 3571025407520003
15 3571020209090003 3571020107880058
16 3571020209150003 3506045207910002
17 3571020209150003 3506042304920002
18 3571020309150006 3571024308680005
19 3571020309150006 3571022804970001
20 3571020402160005 3571020702900002
21 3571020402160005 3571035909940001
22 3571020407110007 3571031807840001
23 3571020407110007 3571024604890009
24 3571020411070008 3571023011000005
25 3571020501160005 3571024503610010
26 3571020509120010 3571022801830002
27 3571020603140007 3571024110840002
28 3571020610150006 3571026102960006
29 3571020612070002 3571026504810006
30 3571020612070002 3571020912820004
31 3571020702170001 3571027110820003
32 3571020708080009 3571022812980004
33 3571020710130006 3571024305910004
34 3571020711150001 3506246804910001
35 3571020802080026 3571025211830006
36 3571020802080026 3571022707850007
37 3571020803160017 3571026501860001
38 3571020806090006 3571021402740003
39 3571020808110004 3571027112520006
40 3571020809080025 3571020308990003
41 3571020810070002 3571020708450001
42 3571020810070002 3571021703830007
43 3571020812100001 3571022604840006
44 3571020812100001 3571024809870004
45 3571020901150004 3571015012730006
46 3571020904160001 3571021604880001
47 3571020904160001 3506136301970001
48 3571020910150015 3571020111810002
49 3571021001170022 2171071409840002
50 3571021003080003 3571020107240017
51 3571021003080003 3571026603630003
52 3571021003080003 3571026102910003
53 3571021003080010 3571020703690001
54 3571021003080010 3571024802710004
3571021009080006
55 3571021112550004

35710210091080006
56 3571025401660001

57 3571021009160005 3315062411870001
58 3571021009160005 3315065106900002
59 3571021010080003 3571020808610009
60 3571021010080003 3571024310770002
61 3571021010080003 3571020811920001
62 3571021010080003 3571022011950005
63 3571021010080003 3571027112960005
64 3571021011070001 3571024706850001
65 3571021012090003 3571021507770007
66 3571021101170004 3278080202000011
67 3571021104080002 3571020607420006
68 3571021104080002 3571025011580007
69 3571021105090004 3571027005600001
70 3571021105090004 3571020105600005
71 3571021105090004 7371142911920002
72 3571021105090004 3571021510940001
73 3571021108150009 3571026505740001
74 3571021108160005 3571024703730003
75 3571021108160005 3571026402950003
76 3571021108160005 3571024203970002
77 3571021109150006 3571025402720004
78 3571021111150005 3506174108580002
79 3571021208160009 3571024107360012
80 3571021208160010 3571020604860002
81 3571021301140004 3504036906790002
82 3571021304090016 3571020106450007
83 3571021304090016 3571024106510006
84 3571021304090019 3571022507000002
85 3571021305061131 3571021112550001
86 3571021305061131 3571025401660001
87 3571021305061143 3571022808550003
88 3571021305061144 3571020105500004
89 3571021305061144 3571026001600005
90 3571021305061144 3571021709840003
91 3571021305061144 3571021504960001
92 3571021305061147 3571020905670002
93 3571021305061147 3571026106710001
94 3571021305061147 3571025412980001
95 3571021305061148 3571020304440001
96 3571021305061148 3571024907490010
97 3571021305061149 3571022008530002
98 3571021305061149 3571026602560001
99 3571021305061150 3571020210440001
100 3571021305061152 3571023009580001
101 3571021305061152 3571026502650001
102 3571021305061155 3571020901730001
103 3571021305061159 3571022102990001
104 3571021305061164 3571024101770007
105 3571021305061164 3571020604000004
106 3571021305061170 3571020408000001
107 3571021305061171 3507083006750001
108 3571021305061174 3571020908990005
109 3571021305061181 3571020407980002
110 3571021305061186 3571022806990003
111 3571021305061192 3571025811980001
112 3571021305061195 3571022407990001
113 3571021305061199 3571026202010002
114 3571021305061202 3571020511550002
115 3571021305061202 3571024304620002
116 3571021305061202 3571025911880002
117 3571021305061203 3571020805740001
118 3571021305061203 3571024107760083
119 3571021305061203 3571025007990002
120 3571021305061204 3571021509350001
121 3571021305061204 3571024107380167
122 3571021305061204 3571020204570002
123 3571021305061205 3571021205580007
124 3571021305061205 3571026304630001
125 3571021305061205 3571025107850005
126 3571021305061205 3571026603900001
127 3571021305061207 3571025306750003
128 3571021305061210 3571020404470002
129 3571021305061211 3571020105620002
130 3571021305061211 3571024208650006
131 3571021305061211 3571024907840010
132 3571021305061211 3571026305950001
133 3571021305061212 3571025412470001
134 3571021305061213 3571021011470001
135 3571021305061213 3571025206520001
136 3571021305061216 3571026504760001
137 3571021305061216 3571023105980001
138 3571021305061217 3571021602790001
139 3571021305061217 3571024411800005
140 3571021305061217 3571022207980003
141 3571021305061218 3571020805720003
142 3571021305061218 3571024607720007
143 3571021305061218 3571024608970003
144 3571021305061219 3571021305720002
145 3571021305061219 3571026008740001
146 3571021305061219 3571024407950007
147 3571021305061219 3571025810990005
148 3571021305061220 3571022109630003
149 3571021305061220 3571024407690007
150 3571021305061220 3571024709890005
151 3571021305061221 3571020712820004
152 3571021305061226 3571021308610002
153 3571021305061226 3571020107910066
154 3571021305061227 3571020710490002
155 3571021305061227 3571025303530007
156 3571021305061227 3571021509760005
157 3571021305061228 3571021301680001
158 3571021305061231 3571021204480001
159 3571021305061232 3571024809670002
160 3571021305062259 3571020502980001
161 3571021305062278 3571025206570007
162 3571021305062282 3571020403560001
163 3571021305062282 3571026309570001
164 3571021305062282 3571020803870001
165 3571021307160003 3571011608880002
166 3571021312100018 3571020808770007
167 3571021312100018 3571026704820001
168 3571021405069401 3571021008530002
169 3571021405069401 3571024505560004
170 3571021405069401 3571025907860001
171 3571021405069402 3571026510750001
172 3571021405069402 3571020511930002
173 3571021405069402 3571021802010002
174 3571021405069403 3571025506540001
175 3571021405069403 3571025304790001
176 3571021405069404 3571025904900004
177 3571021405069405 3571020103320001
178 3571021405069405 3571020512700001
179 3571021405069405 3571024709850003
180 3571021405069405 3571024606910009
181 3571021405069406 3571024610680006
182 3571021405069406 3571022907710002
183 3571021405069409 3571022507620001
184 3571021405069409 3571026612620001
185 3571021405069410 3571023103510001
186 3571021405069410 3571021408940002
187 3571021405069411 3571021404710002
188 3571021405069411 3571025611780003
189 3571021405069411 3571024612990007
190 3571021405069412 3571020510630009
191 3571021405069412 3571025512680004
192 3571021405069412 3571022912840003
193 3571021405069412 3571025904900004
194 3571021405069412 3571021901970001
195 3571021405069412 3571020610000005
196 3571021405069413 3571025212610006
197 3571021405069414 3571020505520003
198 3571021405069414 3571025007540005
199 3571021408140008 3571022702860003
200 3571021408140008 3505025909890005
201 3571021409150012 3571026201700004
202 3571021409150012 3571022102710004
203 3571021410080019 3571020606700013
204 3571021410080019 3571026008730001
205 3571021410080019 3571026801940002
206 3571021410080019 3571022006000005
207 3571021502120005 3571011810860005
208 3571021506070049 3571024307970005
209 3571021506070055 3571025710580003
210 3571021506070095 3571021104000007
211 3571021506070129 3571021606620004
212 3571021506070330 3571025012470001
213 3571021506070349 3571022812770003
214 3571021506070349 3571025309830001
215 3571021506070354 3571026309960005
216 3571021506070356 3571025111990004
217 3571021506070359 3571021106580003
218 3571021506070382 3571020607990003
219 3571021506070391 3571026108000003
220 3571021506070445 3571021512590006
221 3571021506070445 3571026309660001
222 3571021506070445 3571024911930003
223 3571021506070448 3571022101980002
224 3571021506070453 3571025805980003
225 3571021506070462 3571021907000001
226 3571021506070463 3571025601790002
227 3571021506070480 3571020206680003
228 3571021506070480 3571020203010006
229 3571021506070481 3571027004010003
230 3571021506070484 3571020905910005
231 3571021506070485 3571020504000002
232 3571021506070486 3571021404010003
233 3571021506070493 3571026504000004
234 3571021506070495 3571021206970005
235 3571021506070496 3571020103840006
236 3571021506070501 3571024105000006
237 3571021506070513 3571025810990004
238 3571021506070515 3571024501560005
239 3571021506070516 3571021902010005
240 3571021601080020 3571020801680006
241 3571021601080020 3571025509750004
242 3571021601080020 3571025102920003
243 3571021602160005 3571026204670005
244 3571021604120011 3506170108870002
245 3571021606070022 3571020303760001
246 3571021606070024 3571022709490001
247 3571021606070024 3571024602720004
248 3571021606070024 3571022802910001
249 3571021606070024 3571026710920002
250 3571021606070027 3571021711550001
251 3571021606070028 3571020208680004
252 3571021606070030 3571022903570001
253 3571021606070030 3571024908600004
254 3571021606070030 3571020202830010
255 3571021606070030 3571020606900001
256 3571021606070039 3571020911660003
257 3571021606070039 3571026804740003
258 3571021606070039 3571021908960001
259 3571021606070042 3571020203580001
260 3571021606070042 3571026607600001
261 3571021606070042 3571020501960004
262 3571021606070044 3571026502410001
263 3571021606070044 3571020506610001
264 3571021606070044 3571023003950003
265 3571021606070046 3571021911830004
266 3571021606070046 3571024206840002
267 3571021606070049 3571025608640004
268 3571021606070049 3571020610680003
269 3571021606070049 3571024103950005
270 3571021606070049 3571020103950000
271 3571021606070050 3571021203450003
272 3571021606070050 3571025507550007
273 3571021606070050 3571027001880004
274 3571021606070050 3571021909920005
275 3571021607120009 3571026603590001
276 3571021607120009 3571020411680003
277 3571021607120009 3571022908700001
278 3571021608160014 3571022211690001
279 3571021609080005 3571022805670004
280 3571021609080005 3571024805690004
281 3571021609080005 3571026209990002
282 3571021609080005 3503042905840001
283 3571021610140010 3504064407930002
284 3571021701130008 3503042905840001
285 3571021706080001 3571026610000001
286 3571021707130008 3571024501850008
287 3571021710120010 3571026610910001
288 3571021805100005 3571021006790007
289 3571021805100005 3571026310840004
290 3571021806070001 3571022305720001
291 3571021806070001 3571025405790004
292 3571021806070003 3571024703690001
293 3571021806070003 3571022101700004
294 3571021806070003 3571026701960005
295 3571021806070004 3571022410710004
296 3571021806070004 3571024811730005
297 3571021806070006 3571021511630003
298 3571021806070006 3571025511710009
299 3571021806070006 3571025110950006
300 3571021806070006 3571025511710009
301 3571021806070009 3571021011530009
302 3571021806070009 3571025107590003
303 3571021806070009 3571021909960007
304 3571021806070010 3571024306470001
305 3571021806070010 3571025203790007
306 3571021806070013 3571025206780007
307 3571021806070020 3571021408730002
308 3571021806070029 3571020202530004
309 3571021806070032 3571021709540002
310 3571021806070032 3571026810540001
311 3571021806070155 3571021501640002
312 3571021806070157 3571021711630003
313 3571021806070159 3571026406420001
314 3571021806070159 3571021809420003
315 3571021806070195 3571022910760001
316 3571021806070195 3571026509770004
317 3571021806070198 3571026402690002
318 3571021806070198 3571020611750001
319 3571021806070207 3571021508720007
320 3571021806070207 3571025011820006
321 3571021806070212 3571022811680007
322 3571021806070212 3571026009700001
323 3571021806070212 3571020104930003
324 3571021806070215 3571026609680004
325 3571021806070215 3571021306710002
326 3571021806070215 3571021006010007
327 3571021806070224 3571020808680009
328 3571021806070224 3571024102710006
329 3571021806070224 3571022304930003
330 3571021806070227 3571025108800012
331 3571021806070234 3571020808800001
332 3571021806070234 3571025108830002
333 3571021806090022 3571020607770003
334 3571021806090022 3571025909770006
335 3571021807080003 3571024101400024
336 3571021811110004 3571025402620001
337 3571021901160015 3571022712870003
338 3571021901160015 3571016306900004
339 3571021903090012 3571021002660001
340 3571021903090012 3571025402700002
341 3571021906070263 3571022702680001
342 3571021906070263 3571026307700003
343 3571021910150003 3503130909870001
344 3571021911130006 3571025407580001
345 3571022001110003 3571020512820005
346 3571022001110003 3571024911820005
347 3571022001110004 3571021006870002
348 3571022001110004 3571026106940008
349 3571022003090008 3506121203010001
350 3571022006120005 3571025105910004
351 3571022101090001 3571022907770006
352 3571022101090001 3504034309810001
353 3571022109160013 3571015207760005
354 3571022204090009 3578044603720007
355 3571022207160015 3506242207820003
356 3571022207160015 3506244604980001
357 3571022209160006 3519024103900001
358 3571022210070002 3571020107610058
359 3571022210070002 3571025808610004
360 3571022212160004 3571026604590002
361 3571022302160011 3571020907710003
362 3571022304080017 3571020107710086
363 3571022304080018 3571025112900003
364 3571022304080024 3571020303980006
365 3571022304080029 3571020712970006
366 3571022304080037 3571025504000002
367 3571022304080048 3506031603990001
368 3571022305080014 3571026212530001
369 3571022309130013 3572012502940003
370 3571022312150006 3271050812810010
371 3571022312150006 3571025702920001
372 3571022406130001 3517086102930003
373 3571022410160019 3578052803730006
374 3571022410160019 3578055908730004
375 3571022410160019 3578055403010001
376 3571022504130002 3506015204860001
377 3571022504130002 3571021105880006
378 3571022505090005 3571023005840004
379 3571022505090005 3506044102890005
380 3571022506100008 3577016005850004
381 3571022603080007 3571026306650004
382 3571022603080007 3571021904650003
383 3571022603080007 3571025408980003
384 3571022603150009 3506251407840001
385 3571022603150009 3506254909850001
386 3571022605150007 3571025306840001
387 3571022606120012 3571022001890001
388 3571022606120012 3571022001890001
389 3571022607120001 3571021811730004
390 3571022607120001 3571025511850002
391 3571022607160004 3571020308700003
392 3571022607160004 3571021909990001
393 3571022704160025 3578275712820001
394 3571022704160025 3578272103830005
395 3571022705150002 3571022511980003
396 3571022808080003 3571021408690002
397 3571022812160004 3506122703700003
398 3571022812160004 3571025811920001
399 3571022909160001 3571021302910001
400 3571022912070004 3571020204990006
401 3571023001170004 3571020301650005
402 3571023107090001 3571026704980002
403 3571021405069409 3571026702950001
404 3571021806070000 3571024106010000
405 3571022410160019 3578055403010001
406 3571021506070455 3571022804010001
407 3571021305080001 3571021812000005
408 3571020308090006 3571020809820007
409 3571021305061131 3571023103000001

Keterangan Disabilitas
1 : Tuna daksa 4: Tuna Grahita
2 : Tuna Netra 5: Disabilitas Lainnya
3 : Tuna Rungu/wicara
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI
TAHUN 2018

Status
Nama Tempat Lahir Tanggal lahir Umur Perkawin
an B/S/P
TRI GUNAWAN KEDIRI 01|07|1988 29 S
SUJONO KEDIRI 15|04|1972 46 S
SUKARMAN NGANJUK 31|08|1969 48 S
SUYITNO KEDIRI 04|12|1978 39 S
IRMA NUR CHOLIFAH KEDIRI 11|12|1990 27 S
DEYA EKA PRATAMA BLITAR 03|08|1997 20 B
DERA ARIFIANDA INDRA WIJAYA KEDIRI 30|05|2001 17 B
ERWAN IRIYANTO KEDIRI 04|12|1979 38 B
SUHARTATIK KEDIRI 26|06|1963 55 S
SAYID FATTULIHAN KEDIRI 01|07|1983 34 B
HARTONO KEDIRI 28|02|1971 47 S
SITI CHOTIMAH KEDIRI 09|05|1962 56 S
WAHYU KARTIKA MEGARIA KEDIRI 13|12|1987 30 B
SUNARMI KEDIRI 14|07|1952 65 P
TRI GUNAWAN KEDIRI 01|07|1988 29 S
EVA YULIANA KEDIRI 12|07|1991 26 S
ANDIK SETIYAWAN KEDIRI 23|04|1992 26 B
AGUSTIN SUCI HERLINA KEDIRI 03|08|1968 49 P
YOHARDIAN MUHAMMAD HAMBALI KEDIRI 28|04|1997 21 B
INDRO CAHYONO KEDIRI 07|02|1990 28 B
WULANDARI KEDIRI 19|09|1994 23 B
NAURU RISPATI KEDIRI 18|07|1984 33 S
YANA NOVALITA KEDIRI 06|04|1989 29 S
MUHAMMAD SYAHRUL FARHAN KEDIRI 30|11|2000 17 B
WIWIK SULASTRI KEDIRI 05|03|1961 57 P
MOHAMMAD USMAN KEDIRI 28|01|1983 35 S
FISHA LAORENSIA KEDIRI 01|10|1984 33 S
NADYA KARULIANA PUTRI KEDIRI 21|02|1996 22 B
NOVITA DWI APRILLIA MALANG 25|04|1981 37 S
DENNY ANANTA KEDIRI 09|12|1982 35 S
DHIAN OKTIYASARI KEDIRI 31|10|1982 35 S
DEVANDRE KRESNA PUTRA SAMSURI KEDIRI 28|12|1998 19 B
RITA MELIANA KEDIRI 03|05|1991 27 B
ZULIANA KEDIRI 28|04|1991 27 B
VIVI TINDARTI KEDIRI 12|11|1983 34 S
DANNIAL ARROLIBI KEDIRI 27|07|1985 32 S
TRIA ANDRIANI KEDIRI 25|01|1986 32 S
RAHMAT BASUKI KEDIRI 14|02|1974 44 S
IMRITI KEDIRI 31|12|1952 65 P
MOCH. BIMA GUSTA KEDIRI 03|08|1999 18 B
SUMARDI KEDIRI 07|08|1945 72 S
ARIS PRASETIYO KEDIRI 17|03|1983 35 B
MUHAMMAD DAIF WAKANO HAYA 26|04|1984 34 S
ANISATUL NUR KHOLIFAH KEDIRI 08|09|1987 30 S
RUKIYAH TRENGGALEK 10|12|1973 44 S
TEGUH IMAN SANTOSA UJUNG PANDANG 16|04|1988 30 B
ADINDA FAIRUZ TSANY KEDIRI 23|01|1997 21 B
ANANG WIDODO KEDIRI 01|11|1981 36 S
AGUNG PRASTIYO KEDIRI 14|09|1984 33 B
SALAMUN KEDIRI 01|07|1924 93 S
MILATUN KEDIRI 26|03|1963 55 P
FENI ADIARTANTI KEDIRI 21|02|1991 27 B
IMAM DJATMIKO UTOMO MADIUN 07|03|1969 49 S
EVA CHAVIDA HIDAYAT,DRH KEDIRI 08|02|1971 47 S

LILIK SANDJAYA KEDIRI 11|12|1955 62 S

SRI RUKMIARSI TULUNG AGUNG 14|01|1966 52 S

KARYONO KEDIRI 24|11|1987 30 S


SUCI KRISTIANI GROBOGAN 11|06|1990 28 S
SUDARSONO KEDIRI 08|08|1961 56 S
SULASTRI BLORA 03|10|1977 40 S
ELI ADI PUTRO KALIMANTAN 08|11|1992 25 B
ARIFIN PUJI AGUS SAPUTRO KALIMANTAN 20|11|1995 22 B
AYU NISA JUMIATI KALIMANTAN 31|12|1996 21 B
YAYUK SUPRIHATIN NGANJUK 07|06|1985 33 S
MOHAMAD ARIFIN KEDIRI 15|07|1977 40 S
BRYAN ADLLU COMAND BATANG 02|02|2000 18 B
SAIM PURWANTO KEDIRI 06|07|1942 75 S
MARIYATI KEDIRI 10|11|1958 59 S
MARSILAH YOGYAKARTA 30|05|1960 58 S
ABBAS TEGUH SANTOSO KEDIRI 01|05|1960 58 S
M. BASRI HAMZAH RUDDIN UJUNG PANDANG 29|11|1992 25 B
MUHAMMAD WIRABUMI UJUNG PANDANG 15|10|1994 23 B
SITI UMAYAH KEDIRI 25|05|1974 44 B
RR.SIWI LESTARI NURCAHYANI KEDIRI 07|03|1973 45 S
ARSY EZA FEBIE ROMADHINA KEDIRI 24|02|1995 23 B
ARSY MARSYA ZUESMITA ZEIN KEDIRI 02|03|1997 21 B
NURUL FARIDA KEDIRI 14|02|1972 46 S
SUHARTATIK KEDIRI 01|08|1958 59 S
RUSMINI KEDIRI 01|07|1936 81 P
RONNY ARISTIANTO KEDIRI 06|04|1986 32 B
ADIB ZAIMATU SOFI TULUNGAGUNG 29|06|1979 38 P
SUNU WINARDI TULUNGAGUNG 01|06|1945 73 S
PATONAH BLITAR 01|06|1951 67 S
FIDAN PUTRA MAHENDRA KEDIRI 25|07|2000 17 B
LILIK SANJOYO KEDIRI 11|12|1955 62 S
SRI RUKMIARSI TULUNG AGUNG 14|01|1966 52 S
ZAKY MACHRUSSA KEDIRI 28|08|1955 62 S
MAT KARBIN KEDIRI 01|05|1950 68 S
SUKARTI KEDIRI 20|01|1960 58 S
BAMBANG SUPENO KEDIRI 17|09|1984 33 B
SANTOSO WAHYU DARMAWAN KEDIRI 15|04|1996 22 B
BAMBANG SUMANTRI KEDIRI 09|05|1967 51 S
RUSTINA KEDIRI 21|06|1971 47 S
SARAH DESI RISTIANA SUMANTRI KEDIRI 14|12|1998 19 B
ARIEF M MASJHURI JOMBANG 03|04|1944 74 S
SALIMAH KEDIRI 09|07|1949 68 S
SLAMET KEDIRI 20|08|1953 64 S
NURTI NINGSIH BREBES 26|02|1956 62 S
KASIRIN KEDIRI 02|10|1944 73 S
MACHSUN BUCHORI KEDIRI 30|09|1958 59 S
SULISTYORINI KEDIRI 25|02|1965 53 S
BASARUDIN KEDIRI 09|01|1973 45 P
AHMAD ZEN FADILAH KEDIRI 21|02|1999 19 B
MARYATI KEDIRI 01|01|1977 41 S
YOGA ARIS SENDIKA KEDIRI 06|04|2000 18 B
BAGUS WISNU MAHENDRA SANTOSO KEDIRI 04|08|2000 17 B
SLAMET HARYONO PASURUAN 30|06|1975 42 B
MOCHAMAD AFFAN FACHRUDDIN KEDIRI 09|08|1999 18 B
AMIN TRI NUGROHO KEDIRI 04|07|1998 19 B
CATUR ARIF PRASETYO KEDIRI 28|06|1999 18 B
HIZHI NOFELITA AGRESTI KEDIRI 18|11|1998 19 B
REYCA SETYA IRAWAN KEDIRI 24|07|1999 18 B
NUR ADHE LATHIFAH KEDIRI 22|02|2001 17 B
SUDJANA KEDIRI 05|11|1955 62 S
SITI MUFIDAH KEDIRI 03|04|1962 56 S
DIAN PRATIWI KEDIRI 19|11|1988 29 B
EKO DIAN HADI SUPRAYETNO KEDIRI 08|05|1974 44 S
IDA ERNAWATI KEDIRI 01|07|1976 41 S
NABILA IKO SALMA KEDIRI 10|07|1999 18 B
MUSIRAN KEDIRI 15|09|1935 82 S
MARKITAH KEDIRI 01|07|1938 79 S
SUJITO KEDIRI 02|04|1957 61 P
SURIPTO KEDIRI 12|05|1958 60 S
SRI MULYATI KEDIRI 23|04|1963 55 S
RETNOWATI KEDIRI 11|07|1985 32 B
CHOLIFAH KEDIRI 26|03|1990 28 B
UUN HERFIN RAHMAWATI KEDIRI 13|06|1975 43 S
SUDARLIN KEDIRI 04|04|1947 71 S
SUTIKNO KEDIRI 01|05|1962 56 S
BIDAYATI KEDIRI 02|08|1965 52 S
DINA INDRAYATI KEDIRI 09|07|1984 33 P
MEI SETIANINGSIH KEDIRI 23|05|1995 23 B
KASIYAH KEDIRI 14|12|1947 70 S
KUSDI KEDIRI 10|11|1947 70 S
KAMILAH KEDIRI 12|06|1952 66 S
SUNTARI KEDIRI 25|04|1976 42 S
ACHMAD RIZKI SAPUTRO KEDIRI 31|05|1998 20 B
ENDIK SUBIANTORO KEDIRI 16|02|1979 39 S
SRI PUJI LESTARI KEDIRI 04|11|1980 37 S
EDO SAMUDRA KEDIRI 22|07|1998 19 B
SUWANDI KEDIRI 08|05|1972 46 S
DEWI NINGSIH KEDIRI 06|07|1972 45 S
ANGGELIA AYU VITALOKA KEDIRI 06|08|1997 20 B
RUDY TJAHYO NUGROHO KEDIRI 13|05|1972 46 S
RIRIN ERNAWATI KEDIRI 20|08|1974 43 S
RR. NELLA ERDINKA RATNA ASMO DEWATI KEDIRI 04|07|1995 22 B
DELLA ROSITA RATNA ASMODEWATI KEDIRI 18|10|1999 18 B
PAMUJI KEDIRI 21|09|1963 54 S
DARMILAH KEDIRI 04|07|1969 48 S
RENI PURWASIH KEDIRI 07|09|1989 28 B
DONAL VERRI VERDIOS KEDIRI 07|12|1982 35 B
KUSNO KEDIRI 13|08|1961 56 P
TEGUH SURYANTO KEDIRI 01|07|1991 26 B
MURTADJI NGANJUK 07|10|1949 68 S
SUMIANI KEDIRI 13|03|1953 65 S
SUMITRO KEDIRI 15|09|1976 41 B
BUDI SOLECHWAN KEDIRI 13|01|1968 50 S
PANUT KEDIRI 12|04|1948 70 P
SUPINAH KEDIRI 08|09|1967 50 S
UUN HERFIN RAHMAWATI KEDIRI 05|02|1998 20 B
SUMARMIYATI KEDIRI 12|06|1957 61 S
H. SUDONO.SH KEDIRI 04|03|1956 62 S
LINA RUSDIATI KEDIRI 23|09|1957 60 S
GIGIH SETIAWAN, SH KEDIRI 08|03|1987 31 B
GUNTUR SUKMANA PUTRA KEUIRI 16|08|1988 29 B
AGUS PRASETYO KEDIRI 08|08|1977 40 S
WIWIN SETYONINGSIH KEDIRI 27|04|1982 36 S
BANANI KEDIRI 10|08|1953 64 S
SUMINAH KEDIRI 05|05|1956 62 S
YULI SULISTYORINI KEDIRI 19|07|1986 31 B
SETYO RINI KEDIRI 25|10|1975 42 S
ADITYA WILDAN SETYA ARIF KEDIRI 05|11|1993 24 B
MOH. ANDRE ARIF WAHYU S KEDIRI 18|02|2001 17 B
SITI ZAENAB KEDIRI 15|06|1954 64 P
YUSNITA NINGRUM KEDIRI 13|04|1979 39 B
ANDRINING WULANDARI KEDIRI 19|04|1991 27 S
SHOLEKAN KEDIRI 01|03|1932 86 S
MOHAMAD SUPRIYADI KEDIRI 05|12|1970 47 S
PUTRI RAHAYU KEDIRI 07|09|1985 32 B
SITI AISIYAH KEDIRI 06|06|1991 27 B
SITI ASIYAH KEDIRI 06|10|1968 49 S
SAMUD SAMURI KEDIRI 29|07|1971 46 S
SUTRISNO KEDIRI 25|07|1962 55 S
SITI MAESAROH KEDIRI 26|12|1962 55 S
GUNAWAN KEDIRI 31|03|1951 67 S
TONI HARTONO KEDIRI 14|08|1994 23 B
SUYUD KEDIRI 14|04|1971 47 S
NURUL CHOSIDAH KEDIRI 16|11|1978 39 S
RAFIKA ADELLIA YASINTA PUTRI KEDIRI 06|12|1999 18 B
SUTADJI KEDIRI 05|10|1963 54 S
SEMIATI BLITAR 15|12|1968 49 S
AGUS SANTOSO BLITAR 29|12|1984 33 B
ANDRINING WULANDARI KEDIRI 19|04|1991 27 S
ANDRI MOHAMMAD DWI ROMADHON KEDIRI 19|01|1997 21 B
ANDRI MUHAMMAD AJI PRASETIO BLITAR 06|10|2000 17 B
KATIMAH KEDIRI 12|12|1961 56 S
JUMARI KEDIRI 05|05|1952 66 S
SUPINAH KEDIRI 10|07|1954 63 S
ACHMAD JAMIL KEDIRI 27|02|1986 32 S
BINTI MASRURIN BLITAR 19|09|1989 28 S
MARIANI MALANG 22|01|1970 48 S
SUGIONO KEDIRI 21|02|1971 47 S
SUWAJIANTO MADIUN 06|06|1970 48 S
SITI MUSADAH KEDIRI 20|08|1973 44 S
HILDA KUSUMA IRMANDA KEDIRI 28|01|1994 24 B
ARGA ADI SURYA FIRNANDA KEDIRI 20|06|2000 18 B
EKO DONI PRASETYO KEDIRI 18|10|1986 31 B
RORO PUTRI NUR AZMI SAPUTRA WIJAYA KEDIRI 03|07|1997 20 B
YULAILA JOMBANG 17|10|1958 59 P
VICKY YUSUF IMRONI KEDIRI 11|04|2000 18 B
DIDI AMIN BUDI SUSETYO KEDIRI 16|06|1962 56 S
MARWIJAH KEDIRI 10|12|1947 70 S
HAPPY DWI KUSUMA BLITAR 28|12|1977 40 S
SEPTINA DIASTUTI KEDIRI 13|09|1983 34 S
NAYLA SYAFA'ATUL'UDHMA KEDIRI 23|09|1996 21 B
NOVIYANTI KARTIKA SARI KEDIRI 11|11|1999 18 B
WHISNU WISMOMATOWO KEDIRI 11|06|1958 60 S
ANTONIUS BAMBANG TRI ADITYA HANDOYO KEDIRI 06|07|1999 18 B
SALSABILA QOTRUNNADA KEDIRI 21|08|2000 17 B
SUKOWATI KEDIRI 15|12|1959 58 S
MAHANANI KEDIRI 23|09|1966 51 S
DWI WAHYU SUKMA ANDRIYANI KEDIRI 09|11|1993 24 B
RIO INDRA PRATAMA KEDIRI 21|01|1998 20 B
ANNISA ROSYIDA KEDIRI 18|05|1998 20 B
FANI WAHYU SETIAWAN KEDIRI 19|07|2000 17 B
SULISTIYANI KEDIRI 16|01|1979 39 S
ABD. MANAN KEDIRI 02|06|1968 50 S
MOHAMMAD NAUFAL ALFARISY KEDIRI 02|03|2001 17 B
NOVENDA PUTRI ALFARANY KEDIRI 30|04|2001 17 B
EDI PRASETYO KEDIRI 09|05|1991 27 B
SINGGIH DWI JATMIKO KEDIRI 05|04|2000 18 B
AQSHAL MUHAMMAD THORIQ KEDIRI 14|04|2001 17 B
ANGGUN NURAZIZAH KEDIRI 25|04|2000 18 B
RIZKY YUNIZAR SURABAYA 12|06|1997 21 B
RETNO HERY PRAMONO KEDIRI 01|03|1984 34 B
ETIK MILANI KEDIRI 01|05|2000 18 B
OCKTAVIANA WIDURI KEDIRI 18|10|1999 18 B
SUMIATI KEDIRI 05|01|1956 62 S
ANGGER FEBRI BAGUS A. KEDIRI 19|02|2001 17 B
WIDJAYANA KEDIRI 08|01|1968 50 S
SULIMAH KEDIRI 15|09|1975 42 S
FEBRINA MAYANG SARI KEDIRI 11|02|1992 26 B
ASROKAH KEDIRI 22|04|1967 51 S
HERRY SUBIANTORO KEDIRI 01|08|1987 30 S
BUYUNG WIDODO WIRABUMI KEDIRI 03|03|1976 42 S
SUSANTO PROBOLINGGO 27|09|1949 68 S
SUPIYAH KEDIRI 06|02|1972 46 S
FEBRI HERY PURNOMO KEDIRI 28|02|1991 27 B
DEWI PERMATA SARI KEDIRI 27|10|1992 25 B
WARSITO BOJONEGORO 17|11|1955 62 S
AGUS TRI SANTOSO KEDIRI 02|08|1968 49 S
LIE HENDRA WIJAYA BANDA ACEH 29|03|1957 61 S
MENY ROSNI BANDA ACEH 09|08|1960 57 S
SUWANTO JAKARTA 02|02|1983 35 B
SUTRISNO WIJAYA SURABAYA 06|06|1990 28 B
PUTUT BAMBANG SUPRIYADI JAKARTA 09|11|1966 51 S
ERNA SETIA NINGRUM KEDIRI 28|04|1974 44 S
PULUNG DIRGANTARA KEDIRI 19|08|1996 21 B
IMANUEL HANDOYO KEDIRI 02|03|1958 60 S
ELLEN CHRISTIE KEDIRI 26|07|1960 57 S
THEODORE VINCENT HANDOYO KEDIRI 05|01|1996 22 B
SURATIN KEDIRI 25|02|1941 77 P
SUPRIYANTO KEDIRI 05|06|1961 57 S
ADE MELKIYAS KEDIRI 30|03|1995 23 B
EDRIS VIANDI KEDIRI 19|11|1983 34 S
YUNIATI KEDIRI 02|06|1984 34 S
SOPIYAH KEDIRI 16|08|1964 53 S
BISRI ARIFIN SIDOARJO 06|10|1968 49 S
AFRI ZAL HAMZAH KEDIRI 01|03|1995 23 B
AFRI ZAL HAMZAH KEDIRI 01|03|1995 23 B
H WARAS KEDIRI 12|03|1945 73 S
HJ. MIFTAH KEDIRI 15|07|1955 62 S
ENDAH PALUPI KARUNIA WIDI KEDIRI 30|01|1988 30 B
SEPTIAN AKBAR NUGRAHA KEDIRI 19|09|1992 25 B
SRIYANI KEDIRI 26|03|1959 59 P
SUDARTO KEDIRI 04|11|1968 49 B
SUBROTO KEDIRI 29|08|1970 47 B
ACHMAD KEDIRI 22|11|1969 48 B
SUPARNO KEDIRI 28|05|1967 51 S
DARTI TRENGGALEK 08|05|1969 49 S
ERIKA RATNA SARI KEDIRI 22|09|1999 18 B
MUJI SISWANTO KEDIRI 29|05|1984 34 S
NURDIANA TULUNGAGUNG 04|07|1993 24 B
MUJIANTORO KEDIRI 29|05|1984 34 S
DITA FARISA SETYO BUDHI KEDIRI 26|10|2000 17 B
TRIANA KEDIRI 05|01|1985 33 B
MURTININGSIH KEDIRI 26|10|1991 26 S
AGUS WIDODO KEDIRI 10|06|1979 39 S
PRASTIWI KEDIRI 23|10|1984 33 S
MOCHAMAD IRFAN KEDIRI 23|05|1972 46 S
TUTIK DWI ERIANTI KEDIRI 14|05|1979 39 S
SRI UTAMI KEDIRI 07|03|1969 49 S
PUJO HANANTO PONOROGO 21|01|1970 48 S
RIZQI RAMADHANI ISMU PERTIWI KEDIRI 27|01|1996 22 B
TRI PAMUNGKAS SARWO EDI WIBOWO KEDIRI 24|10|1971 46 S
ENDANG NOVITASARI KEDIRI 08|11|1973 44 S
SUJONO KEDIRI 15|11|1963 54 S
MAIRA SUJONO TULUNGAGUNG 15|11|1971 46 S
OKTAVIA NORA SILVI KEDIRI 11|10|1995 22 B
MAIRAH TULUNGAGUNG 15|11|1971 46 S
MARKUS PROBOLINGGO 10|11|1953 64 S
LANY SITUBONDO 11|07|1959 58 S
DANIEL WIDJIANTO KEDIRI 19|09|1996 21 B
SRI WAHYUTI KEDIRI 03|06|1947 71 P
DINA WAHYU RATNA INDRASARI KEDIRI 12|03|1979 39 B
SRI NURULITA RAHMAWATI KEDIRI 12|06|1978 40 S
AGUS SETYOBUDI KEDIRI 14|08|1973 44 S
SUGIJANTO KEDIRI 02|02|1953 65 S
SUGIJONO KEDIRI 17|09|1954 63 S
SUPARTIYAH NGANJUK 28|10|1954 63 S
SUGIONO KEDIRI 15|01|1964 54 P
MISDIONO KEDIRI 17|11|1963 54 S
SRI KANAH KEDIRI 24|06|1942 76 S
MUJITO KEDIRI 18|09|1942 75 S
ABDUL ARIS NURIYADI KEDIRI 29|10|1976 41 S
MARDIATIN TULUNGAGUNG 25|09|1977 40 S
SUPIANI KEDIRI 24|02|1969 49 S
MUJIADI KEDIRI 06|11|1975 42 S
SULAIMAN MALANG 15|08|1972 45 S
EFIK SARASWATI KEDIRI 10|11|1982 35 S
ARIF DWI SUSANTO KEDIRI 28|11|1968 49 S
KUSWANTI KEDIRI 20|09|1970 47 S
YOGA ARIFIAN CHANDRA FIRDYANSYAH KEDIRI 01|04|1993 25 B
MUHARTIN KEDIRI 26|09|1968 49 S
AGUS DWI SANTOSO KEDIRI 13|06|1971 47 S
DAFFA ALIEF BAIHAQI KEDIRI 10|06|2001 17 B
HENDRIK FLORES 08|08|1968 49 S
EKO HERININGSIH KEDIRI 01|02|1971 47 S
PRADEDE EKA SAPUTRA KEDIRI 23|04|1993 25 B
DIYAN FITRIYANI KEDIRI 11|08|1980 37 S
EKO SETYAWAN KEDIRI 08|08|1980 37 S
RIKA SOVIA NURHAYATI MALANG 11|08|1983 34 S
ARDIAN BURHANDONO KEDIRI 06|07|1977 40 S
SAROCHATUN NIKMAH KEDIRI 19|09|1977 40 S
SOEMARTI KEDIRI 01|01|1940 78 P
SUWARTI KEDIRI 14|02|1962 56 P
HERWANDA ANGGRIA KARTIKA KEDIRI 27|12|1987 30 B
ANDAM SIBIRANTI KAMARLIS MOJOKERTO 23|06|1990 28 B
IMAM MUSTOFA KEDIRI 10|02|1966 52 S
ILMA NURUL QOMARIL KEDIRI 14|02|1970 48 S
SUKARMAN KEDIRI 27|02|1968 50 S
NURUL HAMIDAH KEDIRI 23|07|1970 47 S
HENDRA EDY PRASETYO KEDIRI 09|09|1987 30 B
YULIANA ASTUTIK KEDIRI 14|07|1958 59 S
ZAID HABIBI KEDIRI 05|12|1982 35 S
NOVITA DWI TRISNAWATI KEDIRI 09|11|1982 35 S
ARIK KURNIAWAN KEDIRI 10|06|1987 31 S
NUNING IKA WULANDARI TULUNGAGUNG 21|06|1994 24 S
KEVIN NASAR SYAHDEWA KEDIRI 12|03|2001 17 B
TIWIS MEI LANA KEDIRI 11|05|1991 27 S
GATOT CAHYO WIBOWO KEDIRI 29|07|1977 40 S
ETIK SRI HARTINI KEDIRI 03|09|1981 36 S
ARIFAH MAHMUDAH HAYATI M. KEDIRI 12|07|1976 41 P
SRI ENDAH WAHYUNI KEDIRI 06|03|1972 46 S
ABDUL AZIZ HARIADI KEDIRI 22|07|1982 35 B
ANIFA ADLINA KEDIRI 06|09|1998 19 B
ERLINAWATI MADIUN 01|03|1990 28 B
MULYONO KEDIRI 01|07|1961 56 S
NURIYAH BLITAR 18|08|1961 56 S
FAUZI NAHARI KEDIRI 26|04|1959 59 S
M. SULTON ASHARI KEDIRI 09|07|1971 46 B
SULISTIYONO KEDIRI 01|07|1971 46 S
IRMA NUR CHOLIFAH KEDIRI 11|12|1990 27 S
MU'TASHIM BILLAH KEDIRI 03|03|1998 20 B
VINDO PUTRO CAHYO UTOMO KEDIRI 07|12|1997 20 B
AMELIA EKA WARDANI KEDIRI 15|04|2000 18 B
HARVIN WAHYU KRISDIYANTO KEDIRI 16|03|1999 19 B
LANIWATI KEDIRI 22|12|1953 64 S
MOHAMAD RAFIYANTO BLITAR 25|02|1994 24 B
PANCA TRIO SANDI SUSANTO BOGOR 08|12|1981 36 B
ANINDYA EDILIAWARDANI KEDIRI 17|02|1992 26 B
TUTIK MARIANI JOMBANG 21|02|1993 25 S
DENDI BINTORO KEDIRI 28|03|1973 45 S
ERMA RISDYANTINI SURABAYA 19|08|1973 44 S
CHIIFA ADRISTI WIDYA DHANA KEDIRI 14|03|2001 17 B
USLIFATUL JANNAH KEDIRI 12|04|1986 32 B
EKA SUKMA PRASETIYA KEDIRI 11|05|1988 30 B
YOHAN ARDINAWAN KEDIRI 30|05|1984 34 S
NITA KRISTIANA KEDIRI 01|02|1989 29 S
RISKA ALIEFIA CHANDRA UJUNG PANDANG 20|05|1985 33 S
ENDANG YUNIWATI, DRA. KEDIRI 23|06|1965 53 S
RISAYANTO,SE KEDIRI 19|04|1965 53 S
EMANIAR ARTA NUGRAHA KEDIRI 14|08|1998 19 B
DANANG YULIANTO KEDIRI 14|07|1984 33 S
MARATUS SHOLIKAH KEDIRI 09|09|1985 32 S
NISFUL CHOIRIYAH KEDIRI 13|06|1984 34 S
MOCH. IBNU SETIAWAN KEDIRI 20|01|1989 29 B
MUH. IBNU SETIAWAN KEDIRI 20|01|1989 29 B
ABDUL ROCHMAN KEDIRI 18|11|1973 44 S
IRMA NUR QOYYIMA KEDIRI 15|11|1985 32 S
DICKY HERUMURTI KEDIRI 09|08|1970 47 P
BRAM SEPTA SYAILENDRA KEDIRI 19|09|1999 18 B
ANIK INDRAYANI SURABAYA 17|12|1982 35 S
MOCH. IRFAN MARZUKI KEDIRI 21|03|1983 35 S
WISNU ADI SETIAWAN KEDIRI 25|11|1998 19 B
AGUS RUDIANTO KEDIRI 14|08|1969 48 S
NUGROHO WIJAYA KEDIRI 27|03|1990 28 B
FLORENTIA GRACE RENATA HANDOYO KEDIRI 18|11|1992 25 B
FEBI RULIANDA S KEDIRI 13|02|1991 27 B
ELFAN CINDRAWAN KEDIRI 02|04|1999 19 B
BING SANJOTO SOETJIPTO KEDIRI 03|01|1965 53 P
ANISA RAHMAWATI HERLAMBANG KEDIRI 27|04|1998 20 B
NOVI TRI FADILA KEDIRI 27|02|1995 23 B
HANAFIAH QUROTA AYUN KEDIRI 01|06|2001 17 B
CHIIFA ADRISTI WIDYA DHANA KEDIRI 14|03|2001 17 B
MOCHAMMAD PUTU GEDE SETYOKO KEDIRI 28|04|2001 17 B
RAFLI YANUAR D KEDIRI 18|12|2000 17 B
RUDY PRIANTO KEDIRI 08|09|1982 35 B
RISKA BERLIAN KEDIRI 31|03|2000 18 B

Keterangan Status Perkawinan


B: Belum Kawin
S: Kawin
P: Pernah Kawin
Model A.1-KWK Draft
AWA TIMUR SERTA
DIRI

KECAMATAN : KOTA
KELURAHAN :
TPS :

Jenis Alamat Disabilita


Kelamin Ket
Jalan/Dukuh RT RW s
L/P
L JL P KEMERDEKAAN 2 001 005 0
L JL P. KEMERDEKAAN 5 BLK 002 005 0
L JL. P. KEMERDEKAAN NO.26 001 005 0
L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 7 B 002 005 0
P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 7 B 002 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 263 B 003 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 249 003 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 249 003 005 0
P JL PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 002 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 137 BLK 002 005 0
L JL. SERSAN SUHARMAJI 001 005 0
P JL PERINTIS KEMERDEKAAN NO.7 BLK 002 005 0
P JL PERINTIS KEMERDEKAAN NO.7 BLK 002 005 0
P JL. P. KEMERDEKAAN NO. 12 001 005 0
L JL P KEMERDEKAAN 2 001 005 0
P JL. P KEMERDEKAAN BLK 002 005 0
L JL. P KEMERDEKAAN BLK 002 005 0
P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 002 005 0
L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 002 005 0
L JL. P.KEMERDEKAAN NO 15 BLK 002 005 0
P JL. P.KEMERDEKAAN NO 15 BLK 002 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO NO.395 001 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO NO.395 001 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 154 004 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 267 002 005 0
L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.18 001 005 0
P JL URIP SUMOHARJO NO 196 005 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 407 001 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 163 002 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 163 002 005 0
P JL URIP SUMOHARJO NO 161/263 002 005 0
L JL. U. SUMOHARJO NO. 170 004 005 0
P JL URIP SUMOHARJO NO. 301 BLK 003 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO NO.137 B 003 005 0
P JL. P. KEMERDEKAAN 11 002 005 0
L JL. P. KEMERDEKAAN 11 002 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO 616 B 003 005 0
L JL. URIP SUMOHARDJO 003 005 0
P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.12 001 005 0
L JL. URIP SUMOHARDJO No. 257--B 003 005 0
L JL PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 7 002 005 0
L JL PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 7 002 005 0
L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.7 B 002 005 0
P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.7 B 002 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO I NO. 9 002 005 0
L JL. P. KEMERDEKAAN NO. 1-A 002 005 0
P JL. P. KEMERDEKAAN NO. 1-A 002 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO NO.224 005 005 0
L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 26 001 005 0
L JL. P. KEMERDEKAAN NO. 34 001 005 0
P JL. P. KEMERDEKAAN NO. 34 001 005 0
P JL. P. KEMERDEKAAN NO. 34 001 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 232 001 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 232 001 005 0

L JL URIP SUMOHARJO NO 40 1 005 0

P JL URIP SUMOHARJO NO 40 1 005 0

L JL. URIP SUMOHARJO 003 005 0


P JL. URIP SUMOHARJO 003 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO 161 BLK 002 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO 161 BLK 002 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO 6 BLK 002 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO 6 BLK 002 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO 6 BLK 002 005 0
P JL. P. KEMERDEKAAN NO 7 B 002 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 166 004 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO 004 005 0
L JL. P. KEMERDEKAAN 7 BLK 002 005 0
P JL. P. KEMERDEKAAN 7 BLK 002 005 0
P JL. P. KEMERDEKAAN NO. 1-A 002 005 0
L JL. P. KEMERDEKAAN NO. -A 002 005 0
L JL. P. KEMERDEKAAN NO. 1-A 002 005 0
L JL. P. KEMERDEKAAN NO. 1-A 002 005 0
P JL. P. KEMERDEKAAN NO.03 BLK 002 005 0
P JL. KENONGO RAYA NO. 81 008 005 0
P JL. KENONGO RAYA NO. 81 008 005 0
P JL. KENONGO RAYA NO. 81 008 005 0
P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 4 001 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO 003 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 267 002 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 267 002 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO 003 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO 377 001 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO 377 001 005 0
L JL. P. KEMERDEKAAN 7 BLK 003 005 0
L JL URIP SUMOHARJO NO 40 009 005 0
P JL URIP SUMOHARJO NO 40 009 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 275 002 005 0
L JL URIP SUMOHARJO NO 165 002 005 0
P JL URIP SUMOHARJO NO 165 002 005 0
L JL URIP SUMOHARJO NO 165 002 005 0
L JL URIP SUMOHARJO NO 165 002 005 0
L JL URIP SUMOHARJO NO 267 002 005 0
P JL URIP SUMOHARJO NO 267 002 005 0
P JL URIP SUMOHARJO NO 267 002 005 0
L JL URIP SUMOHARJO NO 161 002 005 0
P JL URIP SUMOHARJO NO 161 002 005 0
L JL URIP SUMOHARJO NO 263 002 005 0
P JL URIP SUMOHARJO NO 263 002 005 0
L JL URIP SUMOHARJO NO 161B 002 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO 161 - B 002 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO 161 - B 002 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 003 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 161 BLK 003 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO NO.298 003 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO NO.298 003 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 003 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 155/259 003 005 0
L JL URIP SUMOHARJO NO. 257 B 003 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 003 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 003 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 139/223 003 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 229 003 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 139 - B 003 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 37 BLK 002 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 137 BLK 002 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 137 BLK 002 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO 137 B 002 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO 137 B 002 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO 137 B 002 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 002 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 002 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 002 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 002 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 002 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 002 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 002 005 0
P JL. P. KEMERDEKAAN NO. 7 BLK 003 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 002 005 0
L JL. P.KEMERDEKAAN NO 15 BLK 002 005 0
P JL. P.KEMERDEKAAN NO 15 BLK 002 005 0
P JL. P.KEMERDEKAAN NO 15 BLK 002 005 0
P JL. P.KEMERDEKAAN NO 15 BLK 002 005 0
P JL. P. KEMERDEKAAN 15 BLK SDN VI 002 005 0
L JL P. KEMERDEKAAN 19 002 005 0
P JL P. KEMERDEKAAN 19 002 005 0
P JL P. KEMERDEKAAN 15 BLK 002 005 0
L JL P. KEMERDEKAAN 15 BLK 002 005 0
L JL. P. KEMERDEKAAN 19-B/SDN.VI 002 005 0
P JL. P. KEMERDEKAAN 19-B/SDN.VI 002 005 0
L JL. P. KEMERDEKAAN 19-B/SDN.VI 002 005 0
L JL P. KEMERDEKAAN 19-B/BLK SDN VI 002 005 0
P JL P. KEMERDEKAAN 9-B/BLK SDN VI 002 005 0
P JL P. KEMERDEKAAN 19-B/BLK SDN VI 002 005 0
L JL PERINITS KEMERDEKAAN 19 B 002 005 0
P JL PERINITS KEMERDEKAAN 19 B 002 005 0
P JL PERINITS KEMERDEKAAN 19 B 002 005 0
P JL PERINITS KEMERDEKAAN 19 B 002 005 0
L JL PERINTIS KEMERDEKAAN 7 BLK 002 005 0
P JL PERINTIS KEMERDEKAAN 7 BLK 002 005 0
P JL PERINTIS KEMERDEKAAN 7 BLK 002 005 0
L JL P. KEMERDEKAAN 7 BLK 002 005 0
L JL PERINTIS KEMERDEKAAN 002 005 0
L JL PERINTIS KEMERDEKAAN 002 005 0
L JL. P. KEMERDEKAAN NO. 7 B 002 005 0
P JL. P. KEMERDEKAAN NO. 7 B 002 005 0
L JL. P. KEMERDEKAAN NO. 7 B 002 005 0
L JL P. KEMERDEKAAN NO 12 001 005 0
L JL. P. KEMERDEKAAN NO. 7 BLK 002 005 0
P JL. P. KEMERDEKAAN NO. 7 002 005 0
L JLN URIP SUMOHARJO NO 240 005 005 0
P JLN URIP SUMOHARJO NO 393 001 005 0
L JL URIP SUMOHARJO NO 389 001 005 0
P JL URIP SUMOHARJO NO 389 001 005 0
L JL URIP SUMOHARJO NO 389 001 005 0
L JL URIP SUMOHARJO NO. 165 - B 004 005 0
L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 7 002 005 0
P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 7 002 005 0
L JL P. KEMERDEKAAN NO 5 002 005 0
P JL P. KEMERDEKAAN NO 5 002 005 0
P JL P. KEMERDEKAAN NO 5 002 005 0
P JL PERINTIS KEMERDEKAAN NO 5 002 005 0
L JL PERINTIS KEMERDEKAAN NO 5 002 005 0
L JL PERINTIS KEMERDEKAAN NO 5 002 005 0
P JL PERINTIS KEMERDEKAAN NO 3 002 005 0
P JL PERINTIS KEMERDEKAAN NO 3 002 005 0
P JL. P. KEMERDEKAAN NO. 7 B 002 005 0
L JL. P. KEMERDEKAAN No. 03 BLK 002 005 0
L JL. P. KEMERDEKAAN NO. 03 BLK 002 005 0
P JL. P. KEMERDEKAAN No. 03 BLK 002 005 0
P JL. P. KEMERDEKAAN No. 03 BLK 002 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 161 - B 002 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 161 - B 002 005 0
L JL. P. KEMERDEKAAN NO. 7 BLK 002 005 0
P JL. P. KEMERDEKAAN NO. 7 BLK 002 005 0
L JL P.KEMERDEKAAN NO 7 BLK 002 005 0
L JL P.KEMERDEKAAN NO 7 BLK 002 005 0
L JL URIP SUMOHARJO NO 161B 002 005 0
P JL URIP SUMOHARJO NO 161B 002 005 0
P JL URIP SUMOHARJO NO 161B 002 005 0
L JL. P. KEMERDEKAAN NO. 7 B 002 005 0
P JL. P. KEMERDEKAAN NO. 7 B 002 005 0
L JL. P. KEMERDEKAAN NO. 7 B 002 005 0
P JL. P. KEMERDEKAAN NO. 7 B 002 005 0
L JL. P. KEMERDEKAAN NO. 7 B 002 005 0
L JL. P. KEMERDEKAAN NO. 7 B 002 005 0
P JL P. KEMERDEKAAN NO 7-B 002 005 0
L JL P. KEMERDEKAAN NO 7-B 002 005 0
P JL P. KEMERDEKAAN NO 7-B 002 005 0
L JL PERINTIS KEMERDEKAAN 13 002 005 0
P JL PERINTIS KEMERDEKAAN 13 002 005 0
P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 7 B 002 005 0
L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 7 B 002 005 0
L JL. P. KEMERDEKAAN NO. 7 - B 002 005 0
P JL. P. KEMERDEKAAN NO. 7 - B 002 005 0
P JL. P. KEMERDEKAAN NO. 7 - B 002 005 0
L JL. P. KEMERDEKAAN NO. 7 - B 002 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO 139 B 003 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 182 004 005 0
P JL.URIP SUMOHARJO 184 004 005 0
L JL URIP SUMOHARJO NO. 169 004 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 185 004 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 194 005 005 0
L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.28 001 005 0
P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.28 001 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 216 005 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 220 005 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 162/228 005 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 206 005 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 282 005 005 0
L JL P.KEMERDEKAAN 17 002 005 0
P JL P.KEMERDEKAAN 17 002 005 0
P JL P.KEMERDEKAAN 17 002 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 151 004 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 159 004 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 147 004 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 131 004 005 0
L JL URIP SUMOHARJO NO 137-B 003 005 0
L JL URIP SUMOHARJO NO 137-B 003 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 139 004 005 0
L JL URIP SUMOHARJO NO. 135 B 004 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 225 003 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 157 B 004 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO 235- B 003 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 165 004 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 139 - B 003 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 125 B 004 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO 293 003 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 293 003 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 161 - B 003 005 0
L JL. URIP SUMOHARDJO 417 001 005 0
P JL. URIP SUMOHARDJO 417 001 005 0
P JL. URIP SUMOHARDJO 417 001 005 0
P JL PERINTIS KEMERDEKAAN 17-B 002 005 0
L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 7-B 002 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 205 001 005 0
L JL URIP SUMOHARJO NO. 191 001 005 0
P JL URIP SUMOHARJO NO. 191 001 005 0
L JL URIP SUMOHARJO NO. 191 001 005 0
P JL URIP SUMOHARJO NO. 191 001 005 0
L JL URIP SUMOHARJO NO. 403-B 001 005 0
L JL URIP SUMOHARJO NO. 405 001 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO NO.383 001 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO NO.383 001 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO NO.383 001 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO NO.383 001 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 375 001 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 375 001 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 375 001 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 373 001 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 373 001 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 373 001 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 371 001 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 371 001 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 371 001 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 371 001 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 371 001 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 369 001 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 369 001 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 369 001 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 369 001 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 179 / 367 001 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 179 / 367 001 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 179 / 367 001 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 179 / 367 001 005 0
P JL P. KEMERDEKAAN NO 7 002 005 0
L JL P. KEMERDEKAAN NO 7 002 005 0
L JL P. KEMERDEKAAN NO 7 002 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 143 004 005 0
L JL PERINTIS KEMERDEKAAN 359 002 005 0
P JL PERINTIS KEMERDEKAAN 359 002 005 0
P JL PERINTIS KEMERDEKAAN 359 002 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO NO.161 B 002 005 0
P JLN URIP SUMOHARJO NO 260 005 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO NO.161 B 002 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 240 005 005 0
P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 7 B 002 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO 002 005 0
L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.7B 002 005 0
P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.7B 002 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 367 001 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 367 001 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 365 001 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 365 001 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 365 001 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 365 001 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 365 001 005 0
L JL P KEMERDEKAAN 2 001 005 0
P JL P KEMERDEKAAN 2 001 005 0
P JL P KEMERDEKAAN 2 001 005 0
P JL P KEMERDEKAAN 2 001 005 0
L JL. P. KEMERDEKAAN NO. 8 001 005 0
P JL. P. KEMERDEKAAN NO. 8 001 005 0
L JL. P. KEMERDEKAAN NO. 8 001 005 0
P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 10 001 005 0
P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 10 001 005 0
P JL P KEMERDEKAAN 12 001 005 0
L JL P KEMERDEKAAN 20 001 005 0
L JL P KEMERDEKAAN 28 001 005 0
L JL P KEMERDEKAAN 30 001 005 0
P JL P KEMERDEKAAN 30 001 005 0
L JL PERINTIS KEMERDEKAAN 7B 002 005 0
L JL PERINTIS KEMERDEKAAN 7-B 002 005 0
P JL PERINTIS KEMERDEKAAN 002 005 0
L JL PERINTIS KEMERDEKAAN 002 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 139B 002 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 139B 002 005 0
P JL PERINTIS KEMERDEKAAN 15 002 005 0
L JL PERINTIS KEMERDEKAAN 15 002 005 0
L JL P. KEMERDEKAAN 7 BLK 002 005 0
P JL P. KEMERDEKAAN 7 BLK 002 005 0
L JL PERINTIS KEMERDEKAAN 7-B 002 005 0
P JL PERINTIS KEMERDEKAAN 7-B 002 005 0
L JL PERINTIS KEMERDEKAAN 7-B 002 005 0
P JL PERINTIS KEMERDEKAAN 9 BLK 002 005 0
L JL PERINTIS KEMERDEKAAN 9 BLK 002 005 0
L JL PERINTIS KEMERDEKAAN 9 BLK 002 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 161 BLK 002 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 161 BLK 002 005 0
L JL URIP SUMOHARJO 161 BLK 002 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO NO.139 BLK 003 005 0
L JL PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 7-B 002 005 0
P JL PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 7-B 002 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO 389 001 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO 389 001 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO 161 B 002 005 0
P JL PERINTIS KEMERDEKAAN 7B 002 005 0
L JL URIP SUMOHARJO NO.121 004 005 0
P JL URIP SUMOHARJO NO.121 004 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 139. B 002 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 139. B 002 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO 407 001 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO 407 001 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO 337 002 005 0
P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.28 001 005 0
L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.30 001 005 0
P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.30 001 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO NO.161 B 002 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO NO.161 B 002 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO 235 003 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 125 B 004 005 0
L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 17 002 005 0
P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 17 002 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO 002 005 0
P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 2 001 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO 150 004 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO 150 004 005 0
P JL URIP SUMOHARJO 206 005 005 0
L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 17 002 005 0
P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 17 002 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 275 002 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 403 001 005 0
L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 7 B 002 005 0
P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 7 B 3 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO 150 004 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO 136 004 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO 162 B 004 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO 160 004 005 0
P JL.URIP SUMOHARDJO NO. 373 001 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO 003 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO 263 BLK 003 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO 263 BLK 003 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 225 003 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 163 004 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 163 004 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 163 004 005 0
P JL P.KEMERDEKAAN 17 002 005 0
L JL P.KEMERDEKAAN 17 002 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO 413 001 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO 413 001 005 0
P JL. P. KEMERDEKAAN 7 BLK 002 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO 399 - B 001 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO 399 - B 001 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO 399 - B 001 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 38 B 002 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 38 B 002 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO 415 001 005 0
L JL P KEMERDEKAAN 6 001 005 0
L JL P KEMERDEKAAN 6 001 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO NO.275 002 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO NO.275 002 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO NO.391 001 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO NO.391 001 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 187 004 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 187 004 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 161 B 003 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO 413 001 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 373 001 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 373 001 005 0
L JL URIP SUMOHARJO NO. 153/257 003 005 0
L JL. URIP SUMOHARDJO 136 005 005 0
L JL. URIP SUMOHARJO NO.155 006 005 0
P JL. URIP SUMOHARJO NO.134 004 005 0
P JL. P. KEMERDEKAAN NO. 7 BLK 002 005 0 11
P JL URIP SUMOHARJO NO 365 1 5 0 11
P JL. URIP SUMOHARJO NO. 163 004 005 0 12
L JL URIP SUMOHARJO 141 004 005 0 12
L JL. URIP SUMOHARDJO 155 004 005 0 12
L JL. URIP SUMOHARJO NO. 167 004 005 0 12
L JL URIP SUMOHARJO NO 401 009 005 0 12

Ditetapkan di .............., tgl ...., ......., ......


PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN ..............................
KETUA,

(.....................................................)
211
198
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA K
TAHUN 2018
PROVINSI : JAWA TIMUR
KOTA : KEDIRI

No No KK NIK Nama Tempat LahirTanggal lahir

1 3571020110140007 3504091305760004 MISWANDI TULUNGAGUNG 13|05|1976


2 3571020110140007 3504095910820003 IMRO'ATUL MA'RIFAH KEDIRI 19|10|1982
3 3571020203160004 3506041505740005 MASYRUKI KEDIRI 15|05|1974
4 3571020203160004 3506046510790004 SITI NURHIDAYAH KEDIRI 25|10|1979
5 3571020208110004 3571025508840002 NIKMATUL AGUSTINA KEDIRI 15|08|1984
6 3571020212150013 3571022005900001 AFIF SOFAN KEDIRI 20|05|1990
7 3571020212150013 3506104704950001 IKA DELLA ANGGIAWATI KEDIRI 07|04|1995
8 3571020302090007 3571021205700005 AHMAD YASIN KEDIRI 12|05|1970
9 3571020302090007 3571024610730007 RUSMIATI KEDIRI 06|10|1973
10 3571020302090007 3571024905990004 ALIEF LUTFIA SUKMA DEWI KEDIRI 09|05|1999
11 3571020302090007 3571024506010005 NUR KHOLIFATUL LAILI KEDIRI 05|06|2001
12 3571020309070006 3571024104460001 HINDUN MURWIYATI KEDIRI 01|04|1946
13 3571020309070006 3571020202640002 BAMBANG ASMORO MALANG 02|02|1964
14 3571020309070006 3571024401650004 LILIK SUKOWATI KEDIRI 04|01|1965
15 3571020309070006 3571020406670001 SUGENG SETIONO KEDIRI 04|06|1967
16 3571020309070006 3571025811680004 SRI SUPRAPTI MALANG 18|11|1968
17 3571020401100004 3508252707750001 TRI CATUR HARIANTO KEDIRI 27|07|1975
18 3571020411100012 3571034602850001 FITRI UTAMI KEDIRI 06|02|1985
19 3571020411130005 3571021201830001 PUJI SUHADAK KEDIRI 12|01|1983
20 3571020411130005 3515134908870002 KURNIA WATI SIDOARJO 09|08|1987
21 3571020507100004 3571021004610004 ADANG RUKIMAN TASIK MALAYA 10|04|1961

22 3571020507100004 3571026808660005 NUNUNG NURHAYATI TASIKMALAYA 28|08|1966

23 3571020511080010 3571024606510010 SITI SUPIYAH NGANJUK 06|06|1951


24 3571020511080014 3571025503850005 KARTIKA CANDRA DEWI KEDIRI 15|03|1985
25 3571020511080014 3571010808850015 AGUS SANTOSO KEDIRI 08|08|1985
26 3571020607130001 3571025312860002 NUVITA SARI KEDIRI 13|12|1986
27 3571020610100010 3571024909730002 YATMINI TULUNGAGUNG 09|09|1973

28 3571020610100010 3571021301810003 MOH ZAENURI KEDIRI 13|01|1981


29 3571020610160003 3571032105780001 SUNARDI KEDIRI 21|05|1978
30 3571020610160003 3571026608900005 RAYINDA DELA IRMAWANTI KEDIRI 26|08|1990
31 3571020612100006 3571024107620079 SITI FATONAH KEDIRI 07|01|1952
32 3571020612100008 3571024506450003 KAMSINI KEDIRI 05|06|1945
33 3571020707150006 3571024812490004 UMI CHAIDAROH KEDIRI 08|12|1949
34 3571020801100004 3571023101800006 M. ARI SUBCHAN KEDIRI 31|01|1980
35 3571020801100004 3571026104890004 PURNAWATI KEDIRI 21|04|1989
36 3571020802140001 3571021212860007 ERFAN ARDIANTO KEDIRI 12|12|1986
37 3571020802140001 3506256601880001 NURDIANA CRISANTI KEDIRI 26|01|1988
38 3571020903120006 3571024607670002 SUMIATI KEDIRI 06|07|1967
39 3571020903120006 3571021509960002 BAGUS EFENDI KEDIRI 15|09|1996
40 3571020904120005 3571030405750012 SUPRIYADI KEDIRI 04|05|1975
41 3571020904120005 3571034507850008 FITRI YULIANI KEDIRI 05|07|1985
42 3571020905090002 3571030507740006 NURYONO KEDIRI 05|07|1974
43 3571020905090002 3571026401840004 SRI WAHYUNI KEDIRI 24|01|1984
44 3571020907120002 3571033005850001 KUSDIANTO KEDIRI 30|05|1985
45 3571020907120002 3571026007850004 IIN FITRIANA KEDIRI 20|07|1985
46 3571020911090003 3571020807780009 M. LUKMAN HAKIM KEDIRI 08|07|1978
47 3571020911090003 3506234105870001 NURUL HANAFIYAH KEDIRI 01|05|1987
48 3571021003170003 3571026703480001 MARDIYAH KEDIRI 27|03|1948
49 3571021004080010 3571022006690005 BADRUL MUNIR KEDIRI 20|06|1969
50 3571021004080010 3571026511700001 IDA RIANI KEDIRI 25|11|1970
51 3571021005080009 3571021507580009 MUJIANTO KEDIRI 15|07|1958
52 3571021005080009 3571025508600008 MU'SODAH KEDIRI 15|08|1960
53 3571021011100004 3571024102490003 DEWI NGAISAH KEDIRI 01|02|1949
54 3571021011100004 3571021501750003 MAHAMAD SULKAN BASROTIN KEDIRI 15|01|1975
55 3571021011100004 3500255306840002 SUMARNI KEDIRI 13|06|1984
56 3571021102140002 3571024107470068 SARTINI KEDIRI 01|07|1947
57 3571021102170010 3571022210800006 AGUNG NUGROHO BELAWAN 22|10|1980
58 3571021102170010 3571035105880002 DWI ARYANTI TRISNAWATI BANDUNG 11|05|1988
59 3571021104080092 3571022409540003 PRIJO IRAWANTO JOMBANG 24|09|1954
60 3571021104080092 3571025012600005 LILIK HERAWATI KEDIRI 10|12|1960
61 3571021104080092 3571020302860008 FEBRI DANANG EKA HERMAWAN KEDIRI 03|02|1986
62 3571021203080010 3571025405790000 MISWATI PONOROGO 24|05|1979
63 3571021203080011 3571021008770001 MOH. JAENURI KEDIRI 10|08|1977
64 3571021203080011 3571021000770001 MOH. JAENURI KEDIRI 08|10|1977
65 3571021203100001 3571020411380003 WAKIDI KEDIRI 04|11|1938
66 3571021203100001 3571025006580004 MARYATI KEDIRI 10|06|1958
67 3571021204160010 3571020108800005 MOH. SHOLEH KEDIRI 01|08|1980
68 3571021205100007 3571025706870006 SITI MAHSUSOH KEDIRI 17|06|1987
69 3571021205100007 3506042612770001 Ahmad Darul Amik Kediri 12/26/1997
70 3571021208100003 3571034804750007 TRI UMIATI KEDIRI 08|04|1975
71 3571021304160014 3571024803560003 MUTIAH KEDIRI 08|03|1956
72 3571021310140006 3506112605800002 MOHAMAD SUSENO KEDIRI 26|05|1980
73 3571021310140006 3571026308890001 SITI RO'IFAH KEDIRI 23|08|1989
74 3571021401100001 3571024904790005 ERY DWI HANDAYANI KEDIRI 09|04|1979
75 3571021401100001 3505171812790001 M. ERVAN KURNIAWAN BLITAR 18|12|1979
76 3571021401130005 3571034912730001 RUKIYAH KEDIRI 09|12|1973
77 3571021401160002 3571024402620002 KUSSRI ANDAYANI KEDIRI 04|02|1962
78 3571021401160002 3571022212920001 BAYU INDRA GUNAWAN KEDIRI 22|12|1992
79 3571021401160002 35710251304990001 Lusi Anggraeni Dewi Kediri 4/13/1999
80 3571021405068168 3571020109680002 DWI BUDHY RAHARDJO JOMBANG 01|09|1968
81 3571021405068168 3571025203700005 TRI WULANDARI KEDIRI 12|03|1970
82 3571021411160003 3571027004880001 AULIA ROSYIDA KEDIRI 30|04|1988
83 357102145068168 3571021807970003 Lentera Azahra Kediri 7/18/1997
84 3571021801080009 3571022009900003 TRI SUWANDARU KEDIRI 20|09|1990
85 3571021806070309 3571021608510004 ABDUL MALIK, DRS KEDIRI 16|08|1951
86 3571021806070309 3571024101550006 MARFU'AH JEPARA 01|01|1955
87 3571021806070331 3571021703560002 ALI MUDDIN KEDIRI 17|03|1956
88 3571021806070331 3571024505630008 MUDJIATI KEDIRI 05|05|1963
89 3571021806070331 3571020301830005 MOHAMMAD DAWAM MUDDIN KEDIRI 03|01|1983
90 3571021806070331 3571024903920003 SITI FATIMATUS ZAHRO KEDIRI 09|03|1992
91 3571021806070334 3571020505570007 SUYONO KEDIRI 05|05|1957
92 3571021806070334 3571024409940004 FISTRIA PERMANA SARI KEDIRI 04|09|1994
93 3571021806070336 3571024807550001 RUSMINARTI KEDIRI 08|07|1955
94 3571021806070337 3571024707770015 SITI AMINAH KEDIRI 07|07|1977
95 3571021806070344 3571024912400001 RUMISAH KEDIRI 09|12|1940
96 3571021806070344 3571020204650001 SUYONO KEDIRI 02|04|1965
97 3571021806070344 3571025210660006 KARTIMAH KEDIRI 12|10|1966
98 3571021806070344 3571020802900002 ROKEMAT PURNOMO KEDIRI 08|02|1990
99 3571021806070344 3571026311970007 mar'atus Sholikah Kediri 11/23/1997
100 3571021806070348 3571020506560001 SUKARJI KEDIRI 05|06|1956
101 3571021806070348 3571026705640001 HARTASIH MOJOKERTO 27|05|1964

102 3571021806070348 3571024906000002 Nur Lisa Kediri 6/9/2000


103 3571021806070353 3571025202480001 SUKARTI KEDIRI 12|02|1948
104 3571021806070353 3571020107800112 SUDARTIN KEDIRI 01|07|1980
105 3571021806070355 3571021708790001 BUDI HARTONO KEDIRI 17|08|1979
106 3571021806070355 3571026004830001 DWI RAHAYU KEDIRI 20|04|1983
107 3571021806070357 3571021711580003 MARSAM KEDIRI 17|11|1958
108 3571021806070357 3571024912600003 KASIATI NGANJUK 09|12|1960
109 3571021806070358 3571021108570001 SUTEDJO KEDIRI 11|08|1957
110 3571021806070358 3571027012580005 MARIYAH KEDIRI 30|12|1958
111 3571021806070358 3571021705850005 MAHMUDI EKA WIJIANTO KEDIRI 17|05|1985
112 3571021806070360 3571024106450007 PONIYEM KEDIRI 01|06|1945
113 3571021806070360 3571021004740001 JUMARI KEDIRI 10|04|1974
114 3571021806070361 3571024707250002 PONISAH KEDIRI 07|07|1925
115 3571021806070361 3571022605580004 SUGIANTO BLITAR 26|05|1958
116 3571021806070361 3571025003890002 ARIS SETYORINI KEDIRI 10|03|1989
117 3571021806070363 3571022702840005 AFAN JAUHARI KEDIRI 27|02|1984
118 3571021806070363 3571025504850007 SITI ASIYAH KEDIRI 15|04|1985
119 3571021806070364 3571023011610001 SUYONO KEDIRI 30|11|1961
120 3571021806070366 3571024103570004 NAPSIYAH KEDIRI 01|03|1957
121 3571021806070366 3571021005860007 SURYO ARIADI KEDIRI 10|05|1986
122 3571021806070367 3571025202830012 WIWIK RIRIN RINAWATI KEDIRI 12|02|1983
123 3571021806070367 3571022310830008 HERU SUSANTO KEDIRI 23|10|1983
124 3571021806070368 3571022001650003 SUYANTO KEDIRI 20|01|1965
125 3571021806070369 3571022107950003 ARDAN PURWA ASMARA NGANJUK 21|07|1995
126 3571021806070370 3571024406550001 MUSLIMAH KEDIRI 04|06|1955
127 3571021806070371 3571042204990001 Alizza Nurfauziah Kediri 4/22/1994
128 3571021806070372 3571021004800001 MOCHAMAD SANUSI KEDIRI 10|04|1980
129 3571021806070372 3571025910820003 YUSIANI LESTARI KEDIRI 19|10|1982
130 3571021806070382 3571020506740002 WINARTO KEDIRI 05|06|1974
131 3571021806070382 3571024101740004 NUR ROCHMAH TULUNGAGUNG 01|01|1974

132 3571021806070382 3571026206990001 Revanda Yuniati Tulungangung 22/06/1999

133 3571021806070384 3571021209620003 MOKH DOFIR KEDIRI 12|09|1962


134 3571021806070384 3571025003740003 RULIANAH KEDIRI 10|03|1974
135 3571021806070386 3571022005640001 MATNUR KEDIRI 20|05|1964
136 3571021806070387 3571020906570001 MA'MUN KEDIRI 09|06|1957
137 3571021806070387 3571025103600001 DJUWARIYAH KEDIRI 11|03|1960
138 3571021806070388 3571025607590003 UMIATI NGANJUK 16|07|1959
139 3571021806070388 3571021709610002 MA'RUF KEDIRI 17|09|1961
140 3571021806070395 3571021604750003 IMAM WAHYUDI KEDIRI 16|04|1975
141 3571021806070395 3571027107800004 ENDANG YULIATI KEDIRI 31|07|1980
142 3571021806070395 3506114107510021 Rahayu Kediri 7/1/1951
143 3571021806070399 3571025004630004 MUDJAYANAH KEDIRI 10|04|1963
144 3571021806070399 35710251703500001 Fitri Meda Apriliana Kediri 3/17/2000
145 3571021806070409 3571021604760002 ALI MUHAIMIN NGANJUK 16|04|1976
146 3571021806070409 3571026206810003 NURITA CANDRASASI KEDIRI 22|06|1981
147 3571021806070427 3571022505390003 ENDOS NARFAI BANDUNG 25|05|1939
148 3571021806070427 3571026808520001 IYOK SUKMOWATI BANDUNG 28|08|1952
149 3571021806070432 3571020911660005 OLIS TASIK MALAYA 09|11|1966
150 3571021806070432 3571024912700006 CACAH KURNIAWATI TASIK MALAYA 09|12|1972
151 3571021806070432 3571021405940006 RIZAL IRAWAN KEDIRI 14|05|1994
152 3571021806070443 3571022909670002 SURATNO TRENGGALEK 29|09|1967
153 3571021806070443 3571026604720002 TITIK HERAWATI KEDIRI 26|04|1972
154 3571021806070443 3571022003920003 DHIDHIK EKO PRAMONO KEDIRI 20|03|1992
155 3571021806070443 3571022003990004 Laila Dwi Ratna Kediri 3/20/1999
156 3571021806070451 3571020210710002 JAMIL ARIFIN KEDIRI 02|10|1971
157 3571021806070451 3571024512730001 MASYFU'AH KEDIRI 05|12|1973
158 3571021806070454 3571021909770006 E.SUNARYO KUNINGAN 19|09|1977
159 3571021806070454 3571024106810006 SOLIHATI QONITA KEDIRI 01|06|1981
160 3571021806070457 3571020312720001 SUWOKO KEDIRI 03|12|1972
161 3571021806070457 3571025804740003 SITI ASIYAH KEDIRI 18|04|1974
162 3571021806070459 3571021306240001 KASIH SUPANGAT KEDIRI 13|06|1924
163 3571021806070460 3571021508630005 AGUS PANJI BINTORO KEDIRI 11|08|1963
164 3571021806070460 3571026811690004 MUKMININ KEDIRI 28|11|1969
165 3571021806070460 35710211608970003 Okta Binti Kholifatul F. Kediri 8/16/1997
166 3571021806070464 3571022810670002 LULUK TRI PRASETYO NGANJUK 28|10|1967
167 3571021806070484 3571021011580001 ASHARI KEDIRI 10|11|1958
168 3571021806070484 3571026611650004 MARIANA CHASIYATIN KEDIRI 26|11|1965
169 3571021806070484 3571022504870001 FIRMAN RUSDIAN KEDIRI 25|04|1987
170 3571021806070484 3571024907950005 NANDA YULIA ANNASTASIA KEDIRI 09|07|1995
171 3571021806070492 3571024302660001 SITI CHALIMAH KEDIRI 03|02|1966
172 3571021806070492 3571020502660003 ACHMAD MUZAKI BLITAR 05|02|1966
173 3571021806070495 3571024810570005 UMI FASICHAH KEDIRI 08|10|1957
174 3571021806070495 3571020705540001 Dahlan Kediri 5/7/1954
175 3571021806070499 3571026803740003 SUMARLIK KEDIRI 28|03|1974
176 3571021806070499 3571020307740005 RUKIN PATI 03|07|1974
177 3571021806070499 3571022703980002 RIZA ADI CAHYA KEDIRI 27|03|1998
178 3571021806070499 3571024405990007 MEILINA AULIA SARI KEDIRI 04|05|1999
179 3571021806070502 3571020306510001 MASDUKI KEDIRI 03|06|1951
180 3571021806070502 3571025109590005 SUMIATUN KEDIRI 11|09|1959
181 3571021806070502 3571020207770007 MOH. ZAINAL ARIFIN KEDIRI 02|07|1977
182 3571021806070502 3571024405940007 MIFTAKHUL ULFA KEDIRI 04|05|1994
183 3571021806070506 3571022709630001 AHMAD PANDI,SPD KEDIRI 27|09|1963
184 3571021806070506 3571025607690003 BINTI BAIKUNIAH KEDIRI 16|07|1969
185 3571021806070506 3571024306930001 ETIKA QURROTU A'YUNIN KEDIRI 03|06|1993
186 3571021806070506 3571025111980003 ISMA AINA SALSABILA KEDIRI 11|11|1998
187 3571021806070509 3571020306480003 TOHARI KEDIRI 03|06|1948
188 3571021806070509 3571025403530004 MASRINGAH KEDIRI 14|03|1953
189 3571021806070516 3571031808700002 AMAM ROHIMIN BLITAR 18|08|1970
190 3571021806070516 3571026907770003 DEWI YULISTIANA KEDIRI 29|07|1977
191 3571021806070516 3571025211000005 NAVISA DIVA AMELIA KEDIRI 12|11|2000
192 3571021806070519 3571021107450003 MUCHYIDIN KEDIRI 11|07|1945
193 3571021806070519 3571023005510002 ABDUL MALIK KEDIRI 30|05|1951
194 3571021806070519 3571020611780003 MOCHAMAD SAFRUDIN KEDIRI 06|11|1978
195 3571021806070520 3571020504500004 SUMANI KEDIRI 05|04|1950
196 3571021806070525 3571025507600002 MUSHODAH KEDIRI 15|07|1960
197 3571021806070528 3571024505760001 SITI MURTAQIYYAH NGANJUK 05|05|1976
198 3571021806070528 3571021607790006 MOHAMMAD IMRON KEDIRI 16|07|1979
199 3571021806070530 3571020909440001 IMAM MOEKADI KEDIRI 09|09|1944
200 3571021806070530 3571025705500001 MUTMAINATUN KEDIRI 17|05|1950
201 3571021806070533 3571022907710001 NUR SAID KEDIRI 29|07|1971
202 3571021806070533 3571024505720001 DARWATI LUTFIANI KEDIRI 05|05|1972
203 3571021806070539 3571022507470001 ABDUL MUCHSIN KEDIRI 25|07|1947
204 3571021806070539 3571025705600004 SITI MUZLIANAH KEDIRI 17|05|1960
205 3571021806070541 3571022711780004 AKHMAD MUKHAROM KEDIRI 27|11|1978
206 3571021806070541 3571025812860004 ANIK ZAHROH MASLIHAH KEDIRI 18|12|1986
207 3571021806070546 3571035507430001 SUPARMI KEDIRI 16|07|1943
208 3571021806070550 3571034107470057 PAINI KEDIRI 01|07|1947
209 3571021806070552 3571024101500013 MARIANA BELAWAN 01|01|1950
210 3571021806070554 3571025709460001 PORWATI KEDIRI 17|09|1946
211 3571021806070554 3571026310710004 ESTUGIYATI KEDIRI 23|10|1971
212 3571021806070555 3571024909470001 YATEMI KEDIRI 09|09|1947
213 3571021806070561 3571026003370002 SALAMAH KEDIRI 20|03|1937
214 3571021806070561 3571021611740003 SURYONO KEDIRI 16|11|1974
215 3571021806070562 3571026707450006 MARKINI KEDIRI 27|07|1945
216 3571021806081452 3571042505990005 Aziz Lifan Nurdin Kediri 5/25/1999
217 3571021806081522 35710252211670003 Karti setya indrastanti Kediri 11/22/1985
218 3571021807130005 3571022709790004 SAIFUDIN ANSORI KEDIRI 27|09|1979
219 3571021807130005 3504114806820002 ERTIN SETYO PUTRI TULUNGAGUNG 08|06|1982
220 3571021906070029 3571021506330007 SOEPARLI KEDIRI 15|06|1933
221 3571021906070029 3571024101440001 SUMINI KEDIRI 01|01|1944
222 3571021906070032 3571022005440003 M.ICHSAN KEDIRI 20|05|1944
223 3571021906070034 3571021501770004 AGUNG WIJAYA SURABAYA 15|01|1977
224 3571021906070034 3571026009800003 ROIKATUL JANNAH KEDIRI 20|09|1980
225 3571021906070038 3571020208520002 SURIPTO KEDIRI 02|08|1952
226 3571021906070038 3571025904590004 APRIL RINI EKOWATI KEDIRI 19|04|1959
227 3571021906070038 3571020509840003 JATI ANDRIANTO BLITAR 05|09|1984
228 3571021906070043 3571020809600001 MIDI KEDIRI 08|09|1960
229 3571021906070043 3571026109620004 SUMIAH KEDIRI 21|09|1962
230 3571021906070043 3571026712940003 DWI AYU KURNIASARI KEDIRI 27|12|1994
231 3571021906070045 3571025806830004 ANIK KURNIAWATI KEDIRI 18|06|1983
232 3571021906070045 3571022209850005 FEBI YUWANTO KEDIRI 22|09|1985
233 3571021906070046 3571022107670005 ASNAIN BUDIHARTO NGANJUK 21|07|1967
234 3571021906070046 3571025612680001 SUMAMIK FITRI KEDIRI 16|12|1968
235 3571021906070046 3571026712930004 ISNAFI DESI PRATAMA PUTRI KEDIRI 27|12|1993
236 3571021906070046 3571020606000006 RANGGA JOSHUA ADITYA N. KEDIRI 06|06|2000
237 3571021906070049 3571024608670009 SRI WAHYUNI NGANJUK 06|08|1967
238 3571021906070053 3571020409640003 PADIL AHYANI KEDIRI 04|09|1964
239 3571021906070053 3571024911710003 BINTI ROKILAH NGANJUK 09|11|1971
240 3571021906070053 3571022204970008 M.REZA ASSHOFA NGANJUK 22|04|1997
241 3571021906070055 3571021005340001 DJUREMI KEDIRI 10|05|1934
242 3571021906070055 3571024707510003 SITI MIJATUN KEDIRI 07|07|1951
243 3571021906070056 3571020107730005 JULIANTO KEDIRI 01|07|1973
244 3571021906070056 3571024202770001 SITI MASRUROH KEDIRI 02|02|1977
245 3571021906070058 3571020812690006 HARI TRIJONO KERTOSONO 08|12|1969
246 3571021906070058 3571024101720011 UMI HANIAH KEDIRI 01|01|1972
247 3571021906070058 3571026910960005 ALIEF HARYNDA OCTAFIA K KEDIRI 29|10|1996
248 3571021906070058 3571020110420001 Edris Kediri 10/1/1942
249 3571021906070062 3571024101250009 WARSINI KEDIRI 01|01|1925
250 3571021906070062 3571021203660001 ATIM RIYANTO KEDIRI 12|03|1966
251 3571021906070062 3571026605660003 SAPTORINI DJATI KUSUMO WARDANI KEDIRI 26|05|1966
252 3571021906070064 3571020906550001 HARIYADI BANJARMASIN 09|06|1955

253 3571021906070064 3571025912610001 SRIYANI KEDIRI 19|12|1961


254 3571021906070064 3571022603870001 KUKUH PRANAJAYA BALIKPAPAN 26|03|1987

255 3571021906070069 3571025509600002 RAHAYU KEDIRI 15|09|1960


256 3571021906070069 3571022407960004 AHMAD MIFTAHUDIN KEDIRI 24|07|1996
257 3571021906070071 3571021508480005 MOCHAMMAD CHOLIL KEDIRI 15|08|1948
258 3571021906070071 3571025908570001 KAMTINEM KEDIRI 19|08|1957
259 3571021906070073 3571020201820003 MOCHAMAD ROFIQ KEDIRI 02|01|1982
260 3571021906070073 3571025508810003 LISTIANI KEDIRI 15|08|1981
261 3571021906070076 3571020107540059 SUYADI KEDIRI 01|07|1954
262 3571021906070076 3571021508570006 SUYADI KEDIRI 15|08|1957
263 3571021906070076 3571021205800003 MOCH. ROCHIM KEDIRI 12|05|1980
264 3571021906070076 3571021002820006 IMAM SAFI'I KEDIRI 10|02|1982
265 3571021906070079 3571025011570006 KASIYATUN KEDIRI 10|11|1957
266 3571021906070079 3571022508810004 NURKOLIS KEDIRI 25|08|1981
267 3571021906070079 3571022710860003 SUTRISNO KEDIRI 27|10|1986
268 3571021906070079 3571024404890007 SRIASIH KEDIRI 04|04|1989
269 3571021906070082 3571020108520005 NURIMAN KEDIRI 01|08|1952
270 3571021906070082 3571025607550008 SUPATMI KEDIRI 16|07|1955
271 3571021906070082 3571025707960005 TRI YULIA RACHMAWATI KEDIRI 17|07|1996
272 3571021906070086 3571020106570003 SUKARDI KEDIRI 01|06|1957
273 3571021906070088 3571022101610002 JOKO WINARTO KEDIRI 21|01|1961
274 3571021906070088 3571026409700002 SITI KHALIMAH KEDIRI 24|09|1970
275 3571021906070091 3571025202440002 MU'ANAH KEDIRI 12|02|1944
276 3571021906070091 3571020509790004 RIDWAN KEDIRI 05|09|1979
277 3571021906070092 3571021808560001 WAHYUDI KEDIRI 18|08|1956
278 3571021906070092 3571026608620002 ASRIANI KEDIRI 26|08|1962
279 3571021906070092 3571020401880004 JAINUL HASAN KEDIRI 21|01|1988
280 3571021906070094 3571020712720002 MUKSIN KEDIRI 07|12|1972
281 3571021906070094 3571024611750001 SRI ISWANTINI KEDIRI 06|11|1975
282 3571021906070097 3571025510700002 NANIK MAWARNI KEDIRI 15|10|1970
283 3571021906070097 3571020408720003 MOCH. SYAFA' NURYANI KEDIRI 04|08|1972
284 3571021906070097 3571022206990003 ACHMAD RIZALI GHUFRON KEDIRI 22|06|1999
285 3571021906070099 3571023112330002 IMAM DURIYAT KEDIRI 31|12|1933
286 3571021906070099 3571024404390002 RUPI'AH KEDIRI 04|04|1939
287 3571021906070108 3571024201760004 SRI RAHAYU PONOROGO 02|01|1976

288 3571021906070108 3571024105980004 RANA ALFIYYAH PONOROGO 01|05|1998

289 3571021906070111 3571021206640006 SUYATNO KEDIRI 12|06|1964


290 3571021906070111 3571026912640001 LILIK ERNAWATI KEDIRI 29|12|1964
291 3571021906070111 3571022206960006 ANGGA YOGI FARIZAL KEDIRI 22|06|1996
292 3571021906070114 3571020510690005 SUYANTO KLATEN 05|10|1969
293 3571021906070114 3571025803730002 TITIK INDARWATI KEDIRI 18|03|1973
294 3571021906070114 3571021212000003 MOCHAMAD PUGUH ANDRIYANTO KEDIRI 12|12|2000
295 3571021906070115 3571023112460006 KARDI AL KAIDI NGANJUK 31|12|1946
296 3571021906070115 3571027112520004 SULAMI KEDIRI 31|12|1952
297 3571021906070118 3571022011610002 SHOLEKAN, DRS KEDIRI 20|11|1961
298 3571021906070118 3571026001720005 WAHJUNNI JUDHAWATI JAKARTA 20|01|1972
299 3571021906070118 3571025506920001 KIKI RIZKY AMALIA PUSPITA KEDIRI 15|06|1992
300 3571021906070118 3571024810000006 VIRA SALSABILA KEDIRI 08|10|2000
301 3571021906070119 3571021507510002 IMAM MALIKI KEDIRI 15|07|1951
302 3571021906070119 3571026505570001 SULIKAH KEDIRI 25|05|1957
303 3571021906070122 3571021703510006 ROMLI KEDIRI 17|03|1951
304 3571021906070122 3571026004610007 SITI KAROMAH KEDIRI 20|04|1961
305 3571021906070122 3571025804860001 LAILA KURNIAWATI KEDIRI 18|04|1986
306 3571021906070125 3571031512830002 DIDIK PRASETYO KEDIRI 15|12|1983
307 3571021906070128 3571022312760003 SISWANTO KEDIRI 23|12|1976
308 3571021906070128 3571026112760003 TRI WAHYUNI KEDIRI 21|12|1976
309 3571021906070130 3571021508650003 AGUS SURYANTO SURABAYA 15|08|1965
310 3571021906070130 3571025904720006 RAHAYU SUYANTI KEDIRI 19|04|1972
311 3571021906070130 3571021509940003 PRATAMA ADI NUGRAHA KEDIRI 15|09|1994
312 3571021906070130 3571025404980004 AMALIA SURYANING WULANDARI KEDIRI 14|04|1998
313 3571021906120015 3571026208770008 ANI MASKURUN KEDIRI 22|08|1977
314 3571021906120015 3571021502890003 DIDIT ARFIANTO KEDIRI 15|02|1989
315 3571021906120015 3571020809940002 BAYU PRASETYO KEDIRI 08|09|1994
316 3571021906120015 3571021609000005 Aditya Brahmana N. Kediri 9/16/2000
317 3571021907080012 3571025008830009 SOMINI TRENGGALEK 10|08|1983

318 3571021907080012 35711020105790012 Wodi Trenggalek 9/16/1979


319 3571021908110003 3571020912730004 SOENARNO KEDIRI 09|12|1973
320 3571021908110003 3571025902800003 ENDANG SRIWAHYUNI KEDIRI 19|02|1980
321 3571021908160001 3571032802580002 SUPRAMU KEDIRI 28|02|1958
322 3571021908160001 3571036406610003 PATNANINGTYAS KEDIRI 24|06|1961
323 3571021908160001 3571032311850002 PANJI BUANA KEDIRI 23|11|1985
324 3571021908160001 3571034207930003 DAYINTA KALYANA KEDIRI 02|07|1993
325 3571021909110005 3505012201770001 M. SYAIFUL MA'ARIF KEDIRI 22|01|1977
326 3571021909110005 3571024210780003 MUFTIANA KEDIRI 02|10|1978
327 3571021910110003 3571033007800003 HARI SOEBIYANTO KEDIRI 30|07|1980
328 3571021910110003 3571026309880001 SITI CHOLIFAH KEDIRI 23|09|1988
329 3571021910110012 3571021811810003 JATI WALUYO KEDIRI 18|11|1981
330 3571021910110012 3506134112660003 TIANING FITRI KEDIRI 12|01|1985
331 3571021910110012 3505134112850003 Ti'aning Fitri Kediri 12/1/1985
332 357102191720552 35710212507920001 Reni Putri Oktaviani Kediri 7/25/1992
333 3571022008080005 3571021508520001 MOHAMMAD HADI KEDIRI 12|12|1962
334 3571022008080005 3571026102500001 UMI BASITHOH KEDIRI 11|11|1971
335 3571022010080006 3571022404800010 ANTO SRAGEN 24|04|1980
336 3571022010080006 3571025010800012 SITI JUWARIYAH KEDIRI 10|10|1980
337 3571022010170005 3505056905920005 Kholifatul Ubaidah Retnaningsih Kediri 5/19/1992
338 3571022112090007 3506120406850002 IRFAN EFENDI KEDIRI 04|06|1985
339 3571022112090007 3571024806900015 FATKHURROHMI KEDIRI 08|06|1990
340 3571022308100001 3571024405720006 SITI ROFI'AH KEDIRI 04|05|1972
341 3571022308100001 3571021401720003 SULISTYO UTOMO JOMBANG 14|01|1972
342 3571022308100001 3571022805960003 MOCHAMAD ABDUR ROZZAQ SETIYA BUDI KEDIRI 28|05|1996
343 3571022410070013 3571025308690004 SAMSINI KEDIRI 13|08|1969
344 3571022410070013 3571024206990005 ESY NURWANA PUTRI BOJONEGORO 02|06|1999

345 3571022410070013 3571021412620002 Edy Cahyono Bojonegoro 12/14/1973


346 3571022410070013 3571026110870001 Estilita Eka Sari Kediri 10/21/1987
347 3571022410080008 3571020305610003 BAMBANG HERMANTO KEDIRI 03|05|1961
348 3571022410080008 3571026412690001 TITIEN NURSANTI KEDIRI 24|12|1969
349 3571022412140020 3571026311940005 ALIF NOVITA SUSANTI KEDIRI 23|11|1994
350 3571022509080002 3571020404800009 M. NURUL HUDA KEDIRI 04|04|1980
351 3571022509080002 3571024905860003 SITI SALAMAH LOA KULU 09|05|1986
352 3571022612100044 3571020512680001 IMAM SUHADI KEDIRI 05|12|1968
353 3571022612100053 3571024202790001 RENY HARININGTYAS KEDIRI 02|02|1979
354 3571022703090008 3571023101800001 WIBOWO KEDIRI 31|01|1980
355 3571022703090008 3571025901870001 SUSAN ASTRIANA NGANJUK 19|01|1987
356 3571022708100005 3571022901820006 PAMUJI SUBAGIO KEDIRI 29|01|1982
357 3571022708100005 3571020411860001 AYIK HANIFAH KEDIRI 04|11|1986
358 3571022708150017 3506255803840001 UUN KURNIASIH KEDIRI 18|03|1984
359 3571022708150017 3506251205850004 EKO BINTORO KEDIRI 12|05|1985
360 3571022811080021 3571021607830003 KASIYANTO KEDIRI 16|07|1983
361 3571022811080021 3571024404890003 SRI ASIH KEDIRI 04|04|1989
362 3571022901130010 3571020609750003 MUHAMAD MUKLIS KEDIRI 06|09|1975
363 3571022901130010 3571026306760006 SITI MASRUROH BLITAR 23|06|1976
364 3571023007120004 3571022412860002 MIFTACHUL MUNIF KEDIRI 24|12|1986
365 3571023007120004 3506055707920006 ELY ROHMAWATI KEDIRI 17|07|1992
366 3571023009130012 3506031902890001 SIGIT FEBRIYANTO JAKARTA 19|02|1989
367 3571023009130012 3571027008880005 ENDRA WAHYUNI KEDIRI 30|08|1988
368 3571023011090010 3571024506510005 SUTINAH WATES 05|06|1951
369 3571023012100011 3571011611830004 DANANG SISWANTO KEDIRI 16|11|1983
370 3571023012100011 3571024904890008 IKE SETYO NINGTYAS KEDIRI 09|04|1989
371 3571023103170007 3571025209620001 SUKARLIN KEDIRI 12|09|1962
372 3571023110130001 3506101808740002 IMAM NASRUDIN KEDIRI 18|08|1974
373 3571023110130001 3571025712750003 UMI SURYATI KEDIRI 17|12|1975
374 3571023110130001 3571026203980001 DYAH AYU RETNONINGTYAS KEDIRI 22|03|1998
375 357104806070460 3571023010670002 Hj. Rifa'ah, S.Pd Kediri 10/30/1967
376 3571091910110012 3571021611810003 Jati Waluyo Kediri 11/18/1981
377 35711021806070386 3571020812990005 Ahmad Reza Falahudin M Kediri 12/8/1999
378 3571102180607334 35710241007620002 Gemiasih Kediri 7/10/1962
379 3571102180607334 35710241704920003 Frisda Puspitasari Kediri 4/17/1992
380 3571020302090007 3571024506010005 NUR KHOLIFATUL LAILI KEDIRI 05|06|2001
381 3571020212150012 3571025508590011 SITI MARIYAM KEDIRI 15|08|1959

Keterangan Disabilitas Keterangan Status Perkawinan


1 : Tuna daksa 4: Tuna Grahita B: Belum Kawin
2 : Tuna Netra 5: Disabilitas Lainnya S: Kawin
3 : Tuna Rungu/wicara P: Pernah Kawin
EMENTARA Model A.1-KWK Draft
AKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA
WAKIL WALIKOTA KEDIRI
HUN 2018
KECAMATAN : KOTA
KELURAHAN :
TPS :

Status Jenis Alamat Disabilita


Umur Perkawin Kelamin Ket
s
an B/S/P L/P Jalan/Dukuh RT RW
42 S L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 78
005 004 0 V
35 S P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 78
005 004 0 V
44 S L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN
005 004 0 V
38 S P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN
005 004 0 V
33 S P JL P. KEMERDEKAAN 70
005 004 0 V
28 B L NGRONGGO 005 004 0 V
23 B P NGRONGGO 005 004 0 V
48 S L JL PERINTIS KEMERDEKAAN 54
005 004 0 V
44 S P JL PERINTIS KEMERDEKAAN 54
005 004 0 V
19 B P JL PERINTIS KEMERDEKAAN 54
005 004 0 V
17 B P JL PERINTIS KEMERDEKAAN 54
005 004 0 V
72 P P JL. P. KEMERDEKAAN 42
005 004 0 V
54 B L JL. P. KEMERDEKAAN 42
005 004 0 V
53 S P JL. P. KEMERDEKAAN 42
005 004 0 V
51 B L JL. P. KEMERDEKAAN 42
005 004 0 V
49 B P JL. P. KEMERDEKAAN 42
005 004 0 V
42 S L JL. P. KEMERDEKAAN
005 004 0 V
33 S P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 67
005 004 0 V
35 B L JL P.KEMERDEKAAN 60
005 004 0 V
30 B P JL P.KEMERDEKAAN 60
005 004 0 V
57 S L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.206
004 004 0 V
51 S P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.206
004 004 0 V
67 S P JL P.KEMERDEKAAN NO 78
005 004 0 V
33 S P JL. P. KEMERDEKAAN No. 74
005 004 0 V
32 S L JL. P. KEMERDEKAAN No. 74
005 004 0 V
31 B P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 138
004 004 0 V
44 S P JL. P. KEMERDEKAAN NO.98
005 004 0 V
37 S L JL. P. KEMERDEKAAN NO.98
005 004 0 V
40 B L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO 76
005 004 0 V
27 B P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO 76
005 004 0 V
66 S P JL. P. KEMERDEKAAN
005 004 0 V
73 P P JL P.KEMERDEKAAN 172
004 004 0 V
68 S P JL P.KEMERDEKAAN 102
004 004 0 V
38 S L JL. P. KEMERDEKAAN NO. 37
005 004 0 V
29 S P JL. P. KEMERDEKAAN NO. 37
005 004 0 V
31 B L JL P. KEMERDEKAAN 70
005 004 0 V
30 B P JL P. KEMERDEKAAN 70
005 004 0 V
50 P P JL P.KEMERDEKAAN 37
005 004 0 V
21 B L JL P.KEMERDEKAAN 37
005 004 0 V
43 S L JL.PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 122
004 004 0 V
32 S P JL.PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 122
004 004 0 V
43 S L JL. P. KEMERDEKAAN NO. 49
005 004 0 V
34 S P JL. P. KEMERDEKAAN NO. 49
005 004 0 V
33 S L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.94
005 004 0 V
32 S P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.94
005 004 0 V
39 S L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.78
005 004 0 V
31 S P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.78
005 004 0 V
70 S P JL P.KEMERDEKAAN 48
005 004 0 V
49 S L JL. P. KEMERDEKAAN 67 B
005 004 0 V
47 S P JL. P. KEMERDEKAAN 67 B
005 004 0 V
59 S L JL.P. KEMERDEKAAN
005 004 0 V
57 S P JL.P. KEMERDEKAAN
005 004 0 V
69 P P JL P.KEMERDEKAAN 72
005 004 0 V
43 B L JL P.KEMERDEKAAN 72
005 004 0 V
34 S P JL. P. KEMERDEKAAN 72
005 004 0 V
70 P P JL P.KEMERDEKAAN 92
005 004 0 V
37 B L JL P.KEMERDEKAAN 57
005 004 0 V
30 B P JL P.KEMERDEKAAN 57
005 004 0 V
63 S L JL. P. KEMERDEKAAN 76
005 004 0 V
57 S P JL. P. KEMERDEKAAN 76
005 004 0 V
32 B L JL. P. KEMERDEKAAN 76
005 004 0 V
39 S P JL P.KEMERDEKAAN 64
004 004 0 V
40 S L JL. P. KEMERDEKAAN 164
004 004 0 V
40 S L JL. P. KEMERDEKAAN
005 004 0 V
79 S L JL. P. KEMERDEKAAN NO. 142
004 004 0 V
60 S P JL. P. KEMERDEKAAN NO. 142
004 004 0 V
37 B L JL. P. KEMERDEKAAN
004 004 0 V
31 S P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.128
004 004 0 V
B P Jl. Perintis Kemerdekaan 128
04 04 0 B
43 S P JL.PERINTIS KEMERDEKAAN 86-B
005 004 0 V
62 S P JL. P. KEMERDEKAAN
004 004 0 V
38 S L JL P.KEMERDEKAAN NO.41
005 004 0 V
28 S P JL P.KEMERDEKAAN NO.41
005 004 0 V
39 S P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.63
005 004 0 V
38 S L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.63
005 004 0 V
44 S P JL. P. KEMERDEKAAN NO 120
004 004 0 V
56 S P JL P. KEMERDEKAAN
004 004 0 V
25 B L JL P. KEMERDEKAAN
004 004 0 V
B P Jl. Perintis Kemerdekaan
04 04 0 B
49 S L JLN PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 169
004 004 0 V
48 S P JLN PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 169
004 004 0 V
30 B P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 65
005 004 0 V
B P Jl. Perintis Kemerdekaan 169
04 04 0 B
27 B L JL. P. KEMERDEKAAN NO. 47
005 004 0 V
66 S L JL P.KEMERDEKAAN NO. 6
004 004 0 V
63 S P JL P.KEMERDEKAAN NO.116
004 004 0 V
62 S L JL P.KEMERDEKAAN 118
004 004 0 V
55 S P JL P.KEMERDEKAAN 118
004 004 0 V
35 B L JL P.KEMERDEKAAN 8
004 004 0 V
26 B P JL P.KEMERDEKAAN 118
004 004 0 V
61 S L JL P. KEMERDEKAAN NO. 144-B
004 004 0 V
23 B P JL P. KEMERDEKAAN NO. 144-B
004 004 0 V
62 S P JL P.KEMERDEKAAN 124
004 004 0 V
40 P P JL P.KEMERDEKAAN NO.124
004 004 0 V
77 P P JL P.KEMERDEKAAN 126
004 004 0 V
53 S L JL P.KEMERDEKAAN 126
004 004 0 V
51 S P JL P.KEMERDEKAAN 126
004 004 0 V
28 B L JL P.KEMERDEKAAN 126
004 004 0 V
B P Jl. Perintis Kemerdekaan 126
04 04 0 B
62 S L JL P.KEMERDEKAAN 128
004 004 0 V
54 S P JL P.KEMERDEKAAN 128
004 004 0 V
B P Jl. Perintis Kemerdekaan 128
04 04 0 B
70 P P JL P.KEMERDEKAAN 134
004 004 0 V
37 B L JL P.KEMERDEKAAN 134
004 004 0 V
38 S L JL P.KEMERDEKAAN
004 004 0 V
35 S P JL P.KEMERDEKAAN
004 004 0 V
59 S L JL P.KEMERDEKAAN 138
004 004 0 V
57 S P JL P.KEMERDEKAAN 138
004 004 0 V
60 S L JL. P. KEMERDEKAAN NO. 144
004 004 0 V
59 S P JL. P. KEMERDEKAAN NO. 144
004 004 0 V
33 B L JL. P. KEMERDEKAAN NO. 144
004 004 0 V
73 P P JL P.KEMERDEKAAN 146
004 004 0 V
44 B L JL P.KEMERDEKAAN 146
004 004 0 V
92 P P JL P.KEMERDEKAAN 148
004 004 0 V
60 S L JL P.KEMERDEKAAN 148
004 004 0 V
29 B P JL P.KEMERDEKAAN 148
004 004 0 V
34 S L JL. P. KEMERDEKAAN 148
004 004 0 V
33 S P JL. P. KEMERDEKAAN 148
004 004 0 V
56 P L JL P.KEMERDEKAAN 148B
004 004 0 V
61 P P NGRONGGO 004 004 0 V
32 B L NGRONGGO 004 004 0 V
35 S P JL. P. KEMERDEKAAN
004 004 0 V
34 S L JL. P. KEMERDEKAAN
004 004 0 V
53 S L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.154
004 004 0 V
22 B L JL P.KEMERDEKAAN
004 004 0 V
63 P P JL P.KEMERDEKAAN 158
004 004 0 V
B P Jl. Perintis Kemerdekaan 160
04 04 0 B
38 S L JL P.KEMERDEKAAN NO. 164
004 004 0 V
35 S P JL P.KEMERDEKAAN NO. 164
004 004 0 V
44 S L JL P.KEMERDEKAAN 172--B
004 004 0 V
44 S P JL P.KEMERDEKAAN 172--B
004 004 0 V
B P Jl. Perintis Kemerdekaan 172 B
04 04 0 B
55 S L JL GUYANGAN NO 176
004 004 0 V
44 S P JL GUYANGAN NO 176
004 004 0 V
54 P L JL GUYANGAN 180 004 004 0 V
61 S L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN GG. GUYANGAN NO. 182

004 004 0 V
58 S P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN GG. GUYANGAN NO. 182

004 004 0 V
58 S P JL P.KEMERDEKAAN 184
004 004 0 V
56 S L JL P.KEMERDEKAAN 184
004 004 0 V
43 S L JL P.KEMERDEKAAN
004 004 0 V
37 S P JL P.KEMERDEKAAN
004 004 0 V
P P Jl. Perintis Kemerdekaan
04 04 0 B
55 P P JL P.KEMERDEKAAN 188
004 004 0 V
B P Jl. Perintis Kemerdekaan 188
04 04 0 B
42 S L JL P.KEMERDEKAAN 94
004 004 0 V
37 S P JL P.KEMERDEKAAN 94
004 004 0 V
79 S L JL P.KEMERDEKAAN 202B
004 004 0 V
65 S P JL P.KEMERDEKAAN 202B
004 004 0 V
51 S L JL P.KEMERDEKAAN
004 004 0 V
45 S P JL P.KEMERDEKAAN
004 004 0 V
24 B L JL P.KEMERDEKAAN
004 004 0 V
50 S L JL. P. KEMERDEKAAN NO. 154
004 004 0 V
46 S P JL. P. KEMERDEKAAN NO. 154
004 004 0 V
26 B L JL. P. KEMERDEKAAN NO. 154
004 004 0 V
B P Jl. Perintis Kemerdekaan 154
04 04 0 B
46 S L JL P.KEMERDEKAAN 102
004 004 0 V
44 S P JL P.KEMERDEKAAN 102
004 004 0 V
40 S L JL P.KEMERDEKAAN 102
004 004 0 V
37 S P JL P.KEMERDEKAAN 102
004 004 0 V
45 S L JL P.KEMERDEKAAN 104
004 004 0 V
44 S P JL P.KEMERDEKAAN 104
004 004 0 V
94 S L JL P.KEMERDEKAAN 104
004 004 0 V
54 S L jl. Perintis kemerdekaan 104b
004 004 0 V
48 S P JL . PERINITS KEMERDEKAAN 104
004 004 0 V
B P Jl. Perintis Kemerdekaan 104
04 04 0 B
50 S L JL P.KEMERDEKAAN 110-A
004 004 0 V
59 S L JL P.KEMERDEKAAN 40
005 004 0 V
52 S P JL P.KEMERDEKAAN 40
005 004 0 V
31 B L JL P.KEMERDEKAAN 40
005 004 0 V
22 B P JL P.KEMERDEKAAN 40
005 004 0 V
52 S P JL P.KEMERDEKAAN 44
005 004 0 V
52 S L JL P.KEMERDEKAAN 44
005 004 0 V
60 S P JL P.KEMERDEKAAN 46
005 004 0 V
S L Jl. Perintis Kemerdekaan 46
05 04 0 B
44 S P JL P.KEMERDEKAAN
005 004 0 V
43 S L JL P.KEMERDEKAAN
005 004 0 V
20 B L JL P.KEMERDEKAAN
005 004 0 V
19 B P JL P.KEMERDEKAAN
005 004 0 V
67 S L JL P.KEMERDEKAAN 50
005 004 0 V
58 S P JL P.KEMERDEKAAN 50
005 004 0 V
40 B L JL P.KEMERDEKAAN 50
005 004 0 V
24 B P JL P.KEMERDEKAAN 50
005 004 0 V
54 S L JL. P. KEMERDEKAAN 52
005 004 0 V
48 S P JL. P. KEMERDEKAAN 52
005 004 0 V
25 B P JL. P. KEMERDEKAAN 52
005 004 0 V
19 B P JL. P. KEMERDEKAAN 52
005 004 0 V
70 S L JL P.KEMERDEKAAN 56
005 004 0 V
65 S P JL P.KEMERDEKAAN 56
005 004 0 V
47 S L JL P.KEMERDEKAAN 58-B
005 004 0 V
40 S P JL P.KEMERDEKAAN 58-B
005 004 0 V
17 B P JL P.KEMERDEKAAN 58-B
005 004 0 V
72 B L JL P.KEMERDEKAAN 60
005 004 0 V
67 P L JL P.KEMERDEKAAN 60
005 004 0 V
39 B L JL P.KEMERDEKAAN 60
005 004 0 V
68 S L NGRONGGO 005 004 0 V
57 S P JL P.KEMERDEKAAN
005 004 0 V
42 S P JL. P. KEMERDEKAAN 64-B
005 004 0 V
38 S L JL. P. KEMERDEKAAN 64-B
005 004 0 V
73 S L NGRONGGO 005 004 0 V
68 S P NGRONGGO 005 004 0 V
46 S L JL P.KEMERDEKAAN NO. 68 B
005 004 0 V
46 S P JL P.KEMERDEKAAN NO. 68 B
005 004 0 V
70 S L JL P. KEMERDEKAAN 70
005 004 0 V
58 S P JL P. KEMERDEKAAN 70
005 004 0 V
39 S L JL P.KEMERDEKAAN 70
005 004 0 V
31 S P JL P.KEMERDEKAAN 70
005 004 0 V
74 S P JL. P. KEMERDEKAAN 74
005 004 0 V
70 S P JL P.KEMERDEKAAN 59D
005 004 0 V
68 P P JL P.KEMERDEKAAN 57
005 004 0 V
71 P P JL PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 53
005 004 0 V
46 S P JL PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 53
005 004 0 V
70 S P JL P.KEMERDEKAAN 25B
005 004 0 V
81 P P JL P. KEMERDEKAAN 88
005 004 0 V
43 B L JL P. KEMERDEKAAN 88
005 004 0 V
72 P P JL P.KEMERDEKAAN 82
005 004 0 V
B L Jl. Perintis Kemerdekaan 206
04 04 0 B
S P Jl. Perintis Kemerdekaan
04 04 0 B
38 S L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 100 B
005 004 0 V
36 B P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 100 B
005 004 0 V
85 S L JL P.KEMERDEKAAN 76
005 004 0 V
74 S P JL P.KEMERDEKAAN 76
005 004 0 V
74 S L JL P.KEMERDEKAAN 78
005 004 0 V
41 S L JL P.KEMERDEKAAN 78
005 004 0 V
37 S P JL P.KEMERDEKAAN 78
005 004 0 V
65 S L JL P.KEMERDEKAAN 80
005 004 0 V
59 S P JL P.KEMERDEKAAN 80
005 004 0 V
33 B L JL P.KEMERDEKAAN 80
005 004 0 V
57 S L JL P. KEMERDEKAAN 87
005 004 0 V
55 S P JL P. KEMERDEKAAN 87
005 004 0 V
23 B P JL P. KEMERDEKAAN 87
005 004 0 V
35 S P JL P.KEMERDEKAAN 86
005 004 0 V
32 S L JL P.KEMERDEKAAN 86
005 004 0 V
50 S L JL P. KEMERDEKAAN 88 A
005 004 0 V
49 S P JL P. KEMERDEKAAN 88 A
005 004 0 V
24 B P JL P. KEMERDEKAAN 88 A
005 004 0 V
18 B L JL P. KEMERDEKAAN 88 A
005 004 0 V
50 S P JL P.KEMERDEKAAN 90
005 004 0 V
53 S L JL P.KEMERDEKAAN 92
005 004 0 V
46 S P JL P.KEMERDEKAAN 92
005 004 0 V
21 B L JL P.KEMERDEKAAN 92
005 004 0 V
84 S L JL P.KEMERDEKAAN 94
005 004 0 V
66 S P JL P.KEMERDEKAAN 94
005 004 0 V
44 S L JL. P. KEMERDEKAAN 94
005 004 0 V
41 S P JL. P. KEMERDEKAAN 94
005 004 0 V
48 S L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN
005 004 0 V
46 S P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN
005 004 0 V
21 B P JL P.KEMERDEKAAN 96
005 004 0 V
P L Jl. Perintis Kemerdekaan
05 04 0 B
93 P P JL P. KEMERDEKAAN 100
005 004 0 V
52 S L JL P. KEMERDEKAAN 100
005 004 0 V
52 S P JL P. KEMERDEKAAN 100
005 004 0 V
63 S L JL P.KEMERDEKAAN 100A
005 004 0 V
56 S P JL P.KEMERDEKAAN 100A
005 004 0 V
31 B L JL P.KEMERDEKAAN 100A
005 004 0 V
57 P P JL P.KEMERDEKAAN 25
005 004 0 V
21 B L JL P.KEMERDEKAAN 25
005 004 0 V
69 S L JL P.KEMERDEKAAN 27
005 004 0 V
60 S P JL P.KEMERDEKAAN 27
005 004 0 V
36 S L JL. P. KEMERDEKAAN 27
005 004 0 V
36 S P JL. P. KEMERDEKAAN 27
005 004 0 V
63 P L JL P.KEMERDEKAAN 3
005 004 0 V
60 P L JL P.KEMERDEKAAN 31
005 004 0 V
38 B L JL P.KEMERDEKAAN 31
005 004 0 V
36 B L JL P.KEMERDEKAAN 31
005 004 0 V
60 P P JL P.KEMERDEKAAN 33
005 004 0 V
36 B L JL P.KEMERDEKAAN 33
005 004 0 V
31 B L JL P.KEMERDEKAAN 33
005 004 0 V
29 B P JL P.KEMERDEKAAN 33
005 004 0 V
65 S L JL. P. KEMERDEKAAN 35
005 004 0 V
62 S P JL. P. KEMERDEKAAN 35
005 004 0 V
21 B P JL. P. KEMERDEKAAN 35
005 004 0 V
61 S L JL P.KEMERDEKAAN NO.41
005 004 0 V
57 S L JL P.KEMERDEKAAN NO 43
005 004 0 V
47 S P JL P.KEMERDEKAAN NO 43
005 004 0 V
74 P P JL P.KEMERDEKAAN NO. 47
005 004 0 V
38 B L JL P.KEMERDEKAAN NO. 47
005 004 0 V
61 S L JL. P. KEMERDEKAAN 49
005 004 0 V
55 S P JL. P. KEMERDEKAAN 49
005 004 0 V
30 B L JL. P. KEMERDEKAAN 49
005 004 0 V
45 S L JL P.KEMERDEKAAN NO. 51
005 004 0 V
42 S P JL P.KEMERDEKAAN NO. 51
005 004 0 V
47 S P JL P.KEMERDEKAAN 53
005 004 0 V
45 S L JL P.KEMERDEKAAN 53
005 004 0 V
19 B L JL P.KEMERDEKAAN 53
005 004 0 V
84 S L JL P.KEMERDEKAAN 55
005 004 0 V
79 S P JL P.KEMERDEKAAN 55
005 004 0 V
42 S P JL P.KEMERDEKAAN NO. 57
005 004 0 V
20 B P JL P.KEMERDEKAAN NO. 57
005 004 0 V
54 S L JL P.KEMERDEKAAN NO. 59
005 004 0 V
53 S P JL P.KEMERDEKAAN NO. 59
005 004 0 V
22 B L JL P.KEMERDEKAAN NO. 59
005 004 0 V
48 S L JL P.KEMERDEKAAN 59B
005 004 0 V
45 S P JL P.KEMERDEKAAN 59B
005 004 0 V
17 B L JL P.KEMERDEKAAN 59B
005 004 0 V
71 S L JL. P.KEMERDEKAAN 59 B
005 004 0 V
65 S P JL. P.KEMERDEKAAN 59 B
005 004 0 V
56 S L JL P.KEMERDEKAAN 6
005 004 0 V
46 S P JL P.KEMERDEKAAN 61
005 004 0 V
26 B P JL P.KEMERDEKAAN 61
005 004 0 V
17 B P JL P.KEMERDEKAAN 61
005 004 0 V
66 S L JL P.KEMERDEKAAN 63
005 004 0 V
61 S P JL P.KEMERDEKAAN 63
005 004 0 V
67 S L JL P.KEMERDEKAAN 65
005 004 0 V
57 S P JL P.KEMERDEKAAN 65
005 004 0 V
32 B P JL P.KEMERDEKAAN 65
005 004 0 V
34 S L JL P.KEMERDEKAAN 67
005 004 0 V
41 S L JL P.KEMERDEKAAN NO. 67-B
005 004 0 V
41 S P JL P.KEMERDEKAAN NO. 67-B
005 004 0 V
52 S L JL RONGGOJALI 005 004 0 V
46 S P JL RONGGOJALI 005 004 0 V
23 B L JL RONGGOJALI 005 004 0 V
20 B P JL RONGGOJALI 005 004 0 V
40 P P JL. P. KEMERDEKAAN NO. 186
004 004 0 V
29 B L JL. P. KEMERDEKAAN NO. 186
004 004 0 V
23 B L JL. P. KEMERDEKAAN NO. 186
004 004 0 V
B L Jl. Perintis Kemerdekaan 186 B
04 04 0 B
34 S P JL P.KEMERDEKAAN 39
005 004 0 V
S L Jl. Perintis Kemerdekaan 39
05 04 0 B
44 S L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 60 B
005 004 0 V
38 S P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 60 B
005 004 0 V
60 S L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO 90
005 004 0 V
57 S P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO 90
005 004 0 V
32 B L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO 90
005 004 0 V
24 B P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO 90
005 004 0 V
41 S P JL. P. KEMERDEKAAN
005 004 0 V
39 S P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.56
005 004 0 V
37 S L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.27
005 004 0 V
29 S P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.27
005 004 0 V
36 S L JL P.KEMERDEKAAN 80
005 004 0 V
33 S P JL. P. KEMERDEKAAN 80
005 004 0 V
S P Jl. Perintis Kemerdekaan 80
05 04 0 B
B P Jl. Perintis Kemerdekaan
04 04 0 B
55 S L JL. P. KEMERDEKAAN 156
004 004 0 V
46 S P JL. P. KEMERDEKAAN 156
004 004 0 V
38 S L JL. P. KEMERDEKAAN NO. 60
005 004 0 V
37 S P JL. P. KEMERDEKAAN NO. 60
005 004 0 V
S P Jl. Perintis Kemerdekaan 50
05 04 0 B
33 S L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.25
005 004 0 V
28 S P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.25
005 004 0 V
46 S P JL. P KEMERDEKAN NO. 160
004 004 0 V
46 S L JL. P KEMERDEKAN NO. 160
004 004 0 V
22 B L JL. P KEMERDEKAN NO. 160
004 004 0 V
48 S P JL. P. KEMERDEKAAN NO. 84 A
005 004 0 V
19 B P JL. P. KEMERDEKAAN NO. 84 A
005 004 0 V
S L Jl. Perintis Kemerdekaan 84 A
05 04 0 B
B P Jl. Perintis Kemerdekaan 84 A
05 04 0 B
57 S L JL. P. KEMERDEKAAN 110
004 004 0 V
48 S P JL. P. KEMERDEKAAN 110
004 004 0 V
23 B P JL. P. KEMERDEKAAN 170
004 004 0 V
38 S L JL. P. KEMERDEKAAN NO. 50
005 004 0 V
32 S P JL. P. KEMERDEKAAN NO. 50
005 004 0 V
49 B L JL P.KEMERDEKAAN 96
005 004 0 V
39 B P JL P.KEMERDEKAAN 40B
005 004 0 V
38 S L JL. P. KEMERDEKAAN 84
005 004 0 V
31 S P JL. P. KEMERDEKAAN 84
005 004 0 V
36 B L JL P.KEMERDEKAAN 84
005 004 0 V
31 B L JL P.KEMERDEKAAN 84
005 004 0 V
34 S P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 84
005 004 0 V
33 S L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 84
005 004 0 V
34 S L JL. P. KEMERDEKAAN 33
005 004 0 V
29 S P JL. P. KEMERDEKAAN 33
005 004 0 V
42 S L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN
004 004 0 V
42 S P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN
004 004 0 V
31 S L JL P.KEMERDEKAAN
005 004 0 V
25 S P JL P.KEMERDEKAAN
005 004 0 V
29 B L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.47
005 004 0 V
29 B P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.47
005 004 0 V
67 P P JL. P. KEMERDEKAAN NO. 67
005 004 0 V
34 S L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.106
004 004 0 V
29 S P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.106
004 004 0 V
55 S P JL.P.KEMERDEKAAN 74
005 004 0 V
43 S L JL. P. KEMERDEKAAN NO.51 A
005 004 0 V
42 P P JL. P. KEMERDEKAAN NO.51 A
005 004 0 V
20 B P JL. P. KEMERDEKAAN NO.51 A
005 004 0 V
S P Jl. Perintis Kemerdekaan 110
04 04 0 B
S L Jl. Perintis Kemerdekaan
05 04 0 B
B L Jl. Guyangan 180 04 04 0 B
S P Jl. Perintis Kemerdekaan 144 B
04 04 0 B
B P Jl. Perintis Kemerdekaan 144 B
04 04 0 B
17 B P JL PERINTIS KEMERDEKAAN 54
005 004 0 12
58 S P NGRONGGO 005 004 0 12

Ditetapkan di .............., tgl ...., ......., ......


PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN ..............................
KETUA,

(.....................................................)
175
206
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA K
TAHUN 2018
PROVINSI : JAWA TIMUR
KOTA : KEDIRI

No No KK NIK Nama Tempat LahirTanggal lahir

1 3571020409080001 3571024601790005 YANI NURHIDAYATI KEDIRI 06-01-1979


2 3571020106160001 3506102911900001 AGUS ARIANTO KEDIRI 29-11-1990
3 3571020106160001 3571025503010002 SITI NURUL KOTIMAH KEDIRI 15|03|2001
4 3571020111080007 3571021007670007 SETYO BOESONO KEDIRI 10|07|1965
5 3571020111080007 3571026209830002 ANIK SETYOWATI KEDIRI 22|09|1983
6 3571020201080015 3571020505650014 SENTOT IRIANTO KEDIRI 05|05|1965
7 3571020201080015 3571025004780007 ENY WIDAYATI KEDIRI 10|04|1978
8 3571020201080017 3571021202820011 HERI PRASETYO KEDIRI 12|02|1982
9 3571020201080017 3571024112830003 NUNIK ISNANINGTIAS KEDIRI 01|12|1983
10 3571020202100011 3571022908490002 ROMELI KEDIRI 29|08|1949
11 3571020205090003 3571020608710004 SUKARMAN KEDIRI 06|08|1971
12 3571020205090003 3571025310800004 AMINATUL AWALIYAH KEDIRI 13|10|1980
13 3571020301080009 3571020710920003 OKKY INDRA WIJAYA KEDIRI 07-10-1992
14 3571020301080009 3571026411700001 NILA EKAWATI KEDIRI 24|11|1970
15 3571020307080009 3571021402570002 SOEROTO BLITAR 14|07|1957
16 3571020307080009 3571025212580008 INDAH PURWATI KEDIRI 12|12|1958
17 3571020307080009 3571024809780011 SUSILOWATI A. KEDIRI 08|07|1978
18 3571020307080009 3571021109800006 BUDI AHMAD S. KEDIRI 11|07|1980
19 3571020401160006 3571024812450001 ENNY SRI ASTUTIK KEDIRI 08|12|1945
20 3571020406120009 3571022709840006 CHANDRA CHRISTYAN KURNIADI KEDIRI 27|09|1984
21 3571020406120009 3571024804870003 KURNIA AINI EPRILLIA KEDIRI 08|04|1987
22 3571020409150007 3571022611840002 ANDY KRISTANTO KEDIRI 26|11|1984
23 3571020409150007 3506056911850001 IKA RELAWATI KEDIRI 29|11|1985
24 3571020501090013 3571020607420008 MOEANAM KEDIRI 06|07|1942
25 3571020501090013 3571024902560001 ROESIJAH KEDIRI 09|02|1956
26 3571020509120006 3571021808460002 SOFWAN KEDIRI 18|08|1946
27 3571020509120006 3571024810680003 SITI ALFIJAH KEDIRI 08|10|1968
28 3571020509120006 3571020708690002 AJUN NITI SUSILO KEDIRI 07|08|1969
29 3571020509120006 3571024405950009 HAMIMAH DEWI ANTIKA PUTRI PURBASUSILA KEDIRI 04|05|1995
30 3571020509130010 3571021912780003 MUHAMAD MUKHSON KEDIRI 19|12|1978
31 3571020510100010 3571022406810007 BAMBANG WIBOWO KEDIRI 24|06|1981
32 3571020510100010 3571025904830008 EMY SULIHATI KEDIRI 19|04|1983
33 3571020512080007 3571020304530004 ALAMSYAH MACHMUD BANDUNG 03|04|1953
34 3571020512080007 3571024304580006 SUTJI NURINI RATIH TUNDJUNGSARI SURABAYA 03|04|1958
35 3571020603090009 3571021612830005 AGUS SULISTIONO KEDIRI 16|12|1983
36 3571020603090009 3505024906870003 SITI MUSLIKAH BLITAR 09|06|1987
37 3571020606160004 3571026402660001 SUTARTI KEDIRI 24|02|1966
38 3571020606160004 3571025812930006 AMANDA KIKI FEBRIANTO KEDIRI 18|12|1993
39 3571020606160004 3571022905980003 RICKY FEBRIANTO KEDIRI 29|05|1998
40 3571020607090009 3571012205710003 YUDIONO KEDIRI 22|05|1971
41 3571020607090009 3571015003750004 ERNAWATI KEDIRI 10|03|1975
42 3571020607090009 3571012004980001 RIKO DWI PRAYOGO KEDIRI 20|04|1998
43 3571020703170019 3571022003760005 MOCHAMAD SETYAWAN KEDIRI 20|03|1976
44 3571020703170019 3506047010880003 IKA WULANDARI KEDIRI 30|10|1988
45 3571020704080003 3571025707840003 YULIASIH KEDIRI 17|07|1984
46 3571020704080003 3571020805750003 HARI SUPRAYITNO KEDIRI 08|05|1975
47 3571020704140010 5171040709770005 YANI SUWONO KEDIRI 07-09-1997
48 3571020708090005 3571021608530002 KADI JOMBANG 16|08|1953
49 3571020708090005 3571025808570009 WINARSIH KEDIRI 18|08|1957
50 3571020708090005 3571020502770006 MOH. YUSUF KEDIRI 05|02|1977
51 3571020708090005 3571021404800011 ZAINUL ARIFIN JOMBANG 14|04|1980
52 3571020708090005 3571021102930004 ANDIK SETIAWAN KEDIRI 11|02|1993
53 3571020708090005 3571022512950005 SLAMET BAYU PRAYOGO KEDIRI 25|12|1995
54 3571020709150009 3571036803810003 SUKARTI MAGETAN 16-03-1977
55 3571020710080007 3571025007730004 ISTIKOMAH KEDIRI 10-07-1973
56 3571020710080007 3571021708790013 AGUS ROMADHON KEDIRI 17|08|1979
58 3571020711140005 3518130612630002 GAGUK PUSPITO JOMBANG 06|12|1963
59 3571020712070005 3571032211680004 HENDRAWAN KEDIRI 22|11|1968
60 3571020712070005 3571026410710002 RATNA PROBOWATI KEDIRI 24|10|1971
61 3571020712070005 3571020802930001 TEO HOGY WIJAYA KEDIRI 08|02|1993
62 3571020801150011 3571020106830001 JONI LESMANA KEDIRI 01|06|1983
63 3571020801150011 3571024806900006 TRI ERMAWATI TRENGGALEK 08|06|1990
64 3571020810080004 3571020809740002 NUR BANDI KEDIRI 08|09|1974
65 3571020810080004 3571027103000007 PUTRI WULANINGRUM KEDIRI 31|03|2000
66 3571020811080031 3571020502850006 SYAMSUL HUDA KEDIRI 05|02|1985
67 3571020811080031 3571026210880002 AAN WULAN SARI KEDIRI 22|05|1988
68 3571020901140003 3571022703790009 MARIO SETIAWAN KEDIRI 27|03|1979
69 3571020901140003 3571024509840003 DIAN KARTIKASARI KEDIRI 05|09|1984
70 3571020901180008 3506176008890002 RIKA MAYANG SARI KEDIRI 20-08-1989
71 3571020901180008 3571021708530002 SUYONO KEDIRI 17-08-1953
72 3571020907090005 3571022802570002 SODIK KEDIRI 28|02|1957
73 3571020907090005 3571025808580012 SITI MASRIAH KEDIRI 18|08|1958
74 3571020909140001 3571022203820004 WAHYUDHI EFFENDI KEDIRI 22|03|1982
75 3571020909140001 3571026509820010 HANIE KUSUMA WARDANI KEDIRI 25|09|1982
76 3571020911080007 3571021501410001 KASAH SURYANI KEDIRI 15|01|1941
77 3571021011080011 3571021306810006 TOPIK TRIAWAN KEDIRI 13|06|1981
78 3571021011080011 3571027009860001 KIIN KUMAYA RETNO KEDIRI 30|09|1986
79 3571021012130003 3520162208800001 NUNUNG ARIFIYANTO MAGETAN 22|08|1980
80 3571021012130003 3571026401840003 NUR ASIH KEDIRI 24|01|1984
82 3571021102140007 3571026407710001 SOFIAH RAHARJO KEDIRI 24|07|1971
83 3571021106100001 3571026612690003 NURHAYATI KEDIRI 26-12-1969
84 3571021106100001 3571021008680008 MOH. ARIFIN AGUS SETIAWAN NGANJUK 10|08|1968
85 3571021111100016 3571024910750003 SRI HARYATI KEDIRI 09|10|1975
86 3571021111100016 3571020409780002 ROMADON ARIFIN KEDIRI 04|09|1978
87 3571021209120005 3571024309750003 RUSAMINAH KEDIRI 03|09|1975
88 3571021302080017 3571021408740008 AGUS AHMAD JUPRI KEDIRI 14|08|1974
89 3571021302080017 3571027007760001 H E R M I N I N G S I H KEDIRI 30|07|1976
90 3571021302140001 3517022203870002 DEDIT MERIDA ORIZONA JOMBANG 22|03|1987
91 3571021302140001 3571025805880003 FITRIA IKA LIANA WATI KEDIRI 18|05|1988
92 3571021305150002 3506012001610001 NANIK ANTORO KEDIRI 20-01-1961
93 3571021305150003 3578184902950001 FEBRI RAHMA PRIYANTI SURABAYA 09|02|1995
94 3571021308150011 3507241110860007 M, TOHA BANGKALAN 11-10-1986
95 3571021308150011 3572034103780006 KHOLIS KUSRIANI KEDIRI 01|03|1978
96 3571021310090017 3506104503720004 NURAINI KEDIRI 05|03|1972
97 3571021310090017 3571020506750012 MUHAMMAD ALI JOMBANG 05|06|1975
98 3571021403170004 3571020102810001 GATOT SUWIGNYO KEDIRI 01|02|1981
99 3571021405066979 3571021409580002 IMAM SULISTIJONO KEDIRI 14|09|1958
100 3571021405066979 3571025712630003 RETNO SETIANI KEDIRI 17|12|1963
101 3571021405066979 3571021105860003 ROMADHON IMAM WICAKSONO KEDIRI 11|05|1986
102 3571021405066979 3571025508900003 CHINTYA AGUSTIN SULISTIANI KEDIRI 15|08|1990
103 3571021405066979 3571025206980003 BRIGITA BAIDURI SULISTIYANI KEDIRI 12|06|1998
104 3571021405066981 3571020805630001 EDY AGUNG HARNOKO KEDIRI 08|05|1963
105 3571021405066981 3571025010690003 EMY ARIASTUTI HANDAYANI KEDIRI 10|10|1969
106 3571021405066981 3571025406950001 LINDA ARMYANTI KEDIRI 14|06|1995
107 3571021405066981 3571025106000001 MARSELLA EMILIANA KEDIRI 11|06|2000
108 3571021405066983 3571024107450096 KATIJAH KEDIRI 01|07|1945
109 3571021405066985 3571020703730004 MAULANA WACHID KEDIRI 07|03|1972
110 3571021405066985 3571025908860006 NUNUNG NOFIAH KEDIRI 04|08|1986
111 3571021405066986 3571020304640002 RAMELAN KEDIRI 03|04|1964
112 3571021405066988 3571025312490001 PAINI KEDIRI 13|12|1949
114 3571021405066990 3571026403580001 ENDANG SOELASTRI KEDIRI 24|03|1958
115 3571021405066992 3571026208780007 AGUS SRI HANDAYANI KEDIRI 22|08|1978
116 3571021405066992 3571020409800002 ARIF SUPIYONO KEDIRI 04|09|1980
117 3571021405066994 3571021701700001 M.KOMARUL HADI KEDIRI 17|01|1970
118 3571021405066994 3571025111700002 SUMARSIH KEDIRI 11|11|1970
119 3571021405066994 3571021904980001 QOMARUDIN SYAHID KEDIRI 19|04|1998
120 3571021405066997 3571022001590002 HADI SUDJONO SIDOARJO 20|01|1959
121 3571021405066997 3571024101620016 MUSRIPAH KEDIRI 01|01|1962
122 3571021405066998 3571021107660002 KADIYANI KEDIRI 11|07|1966
123 3571021405066998 3571024511690004 SUPINI KEDIRI 05|11|1969
124 3571021405066998 3571022805940001 EKA SURYA NUGRAHA KEDIRI 28|05|1994
125 3571021405066998 3571024703960005 NANA DHIFAHIYA KEDIRI 07|03|1996
126 3571021405066999 3571021403580001 SUPRIADI BONDOWOSO 14-03-1958

127 3571021405066999 3571025307620001 SARI WAHYUNI KEDIRI 13|07|1962


128 3571021405066999 3571025606960001 DESY YUNITA SARI KEDIRI 16|06|1996
129 3571021405067001 3571025206580001 SITI AMINAH KEDIRI 12|06|1958
130 3571021405067003 3571022010690002 PUJI SLAMET KEDIRI 20|10|1969
131 3571021405067003 3571024101730010 UMI BIDAYAH KEDIRI 01|01|1973
132 3571021405067007 3571020506750010 SUGITO TULUNGAGUNG 05|06|1975

133 3571021405067007 3571024704820006 PUJI ASTUTIK KEDIRI 07|04|1982


134 3571021405067008 3571020403760001 WILUJENG KEDIRI 04|03|1976
135 3571021405067008 3571025311800001 SUSANTI KEDIRI 13|11|1980
136 3571021405067010 3571022511710002 SUKAMTO KEDIRI 25|11|1971
137 3571021405067010 3571025011820004 SULASTRI TRENGGALEK 10|11|1982
138 3571021405067010 3503134802000002 DITA TRIPINANI TRENGGALEK 08|02|2000
139 3571021405067011 3571020102630003 SUBANDI KEDIRI 01|02|1963
140 3571021405067011 3571022204000002 AFRIZAL IRAWAN KEDIRI 22|04|2000
141 3571021405067016 3571024707670009 NUR ASIH KEDIRI 07-07-1967
142 3571021405067016 3571021805650001 BUNYAMIN BANYUWANGI 18|05|1965
143 3571021405067021 3571022104600001 DJUWITO KEDIRI 21|04|1960
144 3571021405067021 3571025707660001 SUDARSIH KEDIRI 17|07|1966
145 3571021405067021 3571026605990001 NINA WIDA KOESARI KEDIRI 26|05|1999
146 3571021405067040 3571025708550005 SUGIARTI KEDIRI 17|08|1955
147 3571021405067043 3571022202560001 SUTADJI KEDIRI 22|02|1956
148 3571021405067043 3571025210580003 SUTINI KEDIRI 12|10|1958
149 3571021405067043 3571025212970005 SITI NUR KHOLIFAH KEDIRI 12|12|1997
150 3571021405067044 3571022212630002 MUSHELI RUSIJANTO SURABAYA 22|12|1963
151 3571021405067044 3571026510700002 TITIK HANDAYANI KEDIRI 25|10|1970
152 3571021405067044 3571026004940001 RULIANTIKA PUTRI ANGGRAINI KEDIRI 20|04|1994
153 3571021405067045 3571022805540002 ARIADJI KEDIRI 28|05|1954
154 3571021405067045 3571026406620002 SUPARTI TRENGGALEK 24|06|1962

155 3571021405067046 3571026412630002 SUMINAH KEDIRI 24|12|1963


156 3571021405067047 3571024306320001 MURSITI KEDIRI 03|06|1932
157 3571021405067047 3571020101630011 SUGENG SANTOSO KEDIRI 01|01|1963
158 3571021405067048 3571021008680006 MUHAMMAD ARIFIN AGUS SETIAWAN KEDIRI 10|08|1968
159 3571021405067049 3571022710590001 MUKTI WALUYO KEDIRI 27|10|1959
160 3571021405067049 3571026104680003 ROMSIATUN KEDIRI 21|04|1968
161 3571021405067049 3571026712950001 ELMAWATI PURNAMASARI KEDIRI 27|12|1995
162 3571021405067051 3571025004820008 ROIKATIN KEDIRI 10-04-1982
163 3571021405067051 3571024707540003 DJAMIAH KEDIRI 07|07|1954
164 3571021405067051 3571020404420002 ANWAR KEDIRI 04|04|1942
165 3571021405069356 3571020902640002 SIYANTO KEDIRI 09|02|1964
166 3571021405069356 3571024212660003 SRIATUN TRENGGALEK 02|12|1966

167 3571021405069356 3571022212890001 BENNY EKO YULIANTO KEDIRI 22|12|1989


168 3571021405069356 3571021409960001 SEPTIAN DWI IRAWAN KEDIRI 14|09|1996
169 3571021405069373 3571024808620005 SUPARMI ARIAMI CARUBAN 08|08|1962
170 3571021405069373 3571020101720009 SUMADI KEDIRI 01|01|1972
171 3571021405069373 3571024203970003 LILIK TRI HANDAYANI KEDIRI 02|03|1997
172 3571021405069374 3571025405730001 MUJIANAH KEDIRI 14-05-1973
173 3571021405069374 3571022606960007 MUHAMMAD ADI PUTRA KEDIRI 26-06-1996
174 3571021405069374 3571020908650008 SLAMET KEDIRI 09|08|1965
175 3571021405069376 3571020704590003 KANDAR KEDIRI 07|04|1959
176 3571021405069376 3571026002650003 DJUMINEM KEDIRI 20|02|1965
177 3571021405069376 3571020706890005 PURNOMO KASIDI KEDIRI 07|06|1989
178 3571021405069377 3571022102510001 SUGITO KEDIRI 21|02|1951
179 3571021405069377 3571025003520001 MUKASRI KEDIRI 10|03|1952
180 3571021405069378 3571020106640005 SUWANJI KEDIRI 01|06|1964
181 3571021405069378 3571025004650006 NURHAYATI KEDIRI 10|04|1965
182 3571021405069378 3571022401940001 MOH AINU YAZID KEDIRI 24|01|1994
183 3571021405069379 3571025708510005 MUKANAH KEDIRI 17|08|1951
184 3571021405069379 3571021709530002 MUJITO KEDIRI 17|09|1953
185 3571021405069380 3571021503580001 MUKANAN KEDIRI 15|03|1958
186 3571021405069380 3571020511940002 GANDI SASONGKO KEDIRI 05|11|1994
187 3571021405069394 3571020906660001 SUWARDI PASURUAN 09-06-1966
188 3571021405069394 3571024805730002 SULISTIYANI KEDIRI 08|05|1973
189 3571021405069394 3571022606960006 ARISKA TEDI SANTOSO KEDIRI 26|06|1996
190 3571021405069394 3571022602010001 FEBRIANTO YOGIK P. KEDIRI 26|02|2001
191 3571021408150004 3571025801640001 NUR ROIDAH SIDOARJO 18|01|1964
192 3571021409150009 3571024205810002 WIDI DAYATI KEDIRI 02|05|1981
193 3571021409150009 3571024406460003 MIJATI KEDIRI 04|06|1946
194 3571021409150009 3571020612770004 AJAR ADI CIPTONO KEDIRI 06|12|1977
195 3571021410080018 3571021010420006 M. IKSAN KEDIRI 10|10|1942
196 3571021411170010 3571021002690009 MOH GUFRON KEDIRI 10|02|1969
197 3571021503120003 3571021503780006 PUTUT HERI SUSANTO KEDIRI 15|03|1978
198 3571021503120003 3571026107810005 LINDA FITRIYAH KEDIRI 21|07|1981
199 3571021504160010 3578034612920003 MARGARETH SALLY FRANENDRA SURABAYA 06|12|1992
200 3571021509160010 3571020107570072 MUSIJAH KEDIRI 01-07-1957
201 3571021509160010 3571027009750002 SUMIATI KEDIRI 10|05|1973
202 3571021511160006 3571030102750009 SUPRIANTO KEDIRI 01|02|1975
203 3571021511160006 3571026002750006 SUYATI KEDIRI 20|02|1975
204 3571021511160006 3571024103990006 DIANA WIJI ASTUTI KEDIRI 01|03|1999
205 3571021602120018 3571036610860001 NURUL NURHAYATI KEDIRI 26|10|1986
206 3571021602170010 3506122407850006 YOSY YULIAN KEDIRI 24-07-1985
207 3571021602170010 3571025505900008 ARIYANTI KEDIRI 15|05|1990
208 3571021604120001 3571025011520007 YULIANI KEDIRI 10|11|1952
209 3571021604120014 3506035010930004 NAIS MUKHAYYAROH KEDIRI 10/10/1993
210 3571021604120014 3571022406900007 PUJIONO CILACAP 24|06|1990
211 3571021611100006 3571025503720003 MURTIN KEDIRI 15|03|1972
212 3571021611100006 3571021506730007 SUTRISNO KEDIRI 15|06|1973
213 3571021802140004 3506016006740001 MUDAYANAH KEDIRI 09-06-1974
214 3571021802140004 3506016607960001 EVY MAHARANI KEDIRI 13-05-1996
215 3571021802140004 3506012810810001 MOCH. HAMZAH KEDIRI 28|10|1981
216 3571021804080026 3571020202810004 DIDIK HERMAWAN KEDIRI 02|02|1981
217 3571021804080026 3571024301840005 NUR SANTI KEDIRI 03|01|1984
218 3571021806070019 3571022404640003 UNTUNG SUMARJO CILACAP 24|04|1964
219 3571021806070019 3571025910730003 KASIYAH CILACAP 19|10|1973
220 3571021806070019 3571024803930002 MELI SUMARWATI CILACAP 08|03|1993
221 3571021806070019 1805292510970001 WAHYUDI NAMBAH REJO 25|10|1997
222 3571021806070019 3571021811970001 PANJI ASHARI CILACAP 18|11|1997
223 3571021806070019 3571026808990004 IDA AMBARWATI CILACAP 28|08|1999
224 3571021806070156 3571025702520001 SRIYAMI KEDIRI 17|02|1952
225 3571021806100006 3571025406850006 ENY WIJAYANTI KEDIRI 14-06-1985
226 3571021806100006 3571031304840002 FEBBY ADRIAN BRASMANTO KEDIRI 13|04|1984
227 3571021906070061 3571021503590005 ABD. ROCHMAN KEDIRI 15|03|1959
228 3571021906070061 3571025811680005 UMI KALSUM KEDIRI 18|11|1968
229 3571021906070061 3571025412970003 ERFINDA DWI RAHMA KUSUMA KEDIRI 14|12|1997
230 3571021906070063 3571024112540004 SUKESI KEDIRI 01|12|1954
231 3571021906070067 3571020110500003 SUKAMTO KEDIRI 01|10|1950
232 3571021906070067 3571024706580003 KASIATUN KEDIRI 07|06|1958
233 3571021906070067 3571025012900006 DESI WULANDARI KEDIRI 10|12|1990
234 3571021906070070 3571021603630006 MOH TOYIB KEDIRI 16|03|1963
235 3571021906070070 3571026802690001 SITI SAROPAH KEDIRI 28|02|1969
236 3571021906070070 3571020112990004 YOPPY DWI PRASETYO KEDIRI 01|12|1999
237 3571021906070074 3571024112540005 MOESINI KEDIRI 01|12|1954
238 3571021906070080 3571021112710001 ANWAR KEDIRI 11|12|1971
239 3571021906070080 3571026007730002 YULI ASTUTIK KEDIRI 20|07|1973
240 3571021906070080 3571022809960002 DANI EKO WIDYANTO KEDIRI 28|09|1996
241 3571021906070081 3571026104440003 JUANAH KEDIRI 21|04|1944
242 3571021906070083 3571021708700007 AGUS SALIM KEDIRI 17|08|1970
243 3571021906070083 3571024811740001 RATNA SULISTYOWATI KEDIRI 08|11|1974
244 3571021906070083 3571027001980002 ELSA SUCI ELOK PERMATASARI KEDIRI 30|01|1998
245 3571021906070085 3571026006550002 SURTI KEDIRI 20|06|1955
246 3571021906070085 3571021005520003 SUROTO KEDIRI 10|05|1952
247 3571021906070087 3571021610760003 SUPRIANTO KEDIRI 16|10|1976
248 3571021906070087 3571024807780005 SITI CHOJIYAH KEDIRI 08|07|1978
249 3571021906070096 3571026405850004 DIAH PUSPITASARI KEDIRI 24|05|1985
250 3571021906070100 3571022501790004 SUGENG ZAENURI KEDIRI 25|01|1979
251 3571021906070100 3571025207790008 WAHYU MUJIATI KEDIRI 12|07|1979
252 3571021906070101 3571022007710003 MUHAMMAD SARWANI KEDIRI 20|07|1971
253 3571021906070101 3571027012790005 SUMINI NGANJUK 30|12|1979
254 3571021906070103 3571024606570017 MUAWANAH KEDIRI 06|06|1957
255 3571021906070103 3571020806760002 ACHMAD SHOLIKIN KEDIRI 08|06|1976
256 3571021906070103 3571020102830006 MOHAMMAD CHOLIK KEDIRI 01|02|1983
257 3571021906070104 3571022002680006 BUDI SURYANTO, STP KEDIRI 20|02|1968
258 3571021906070104 3571025606690004 ERNA LITAWATI TULUNGAGUNG 16|06|1969

259 3571021906070106 3571025605690005 ASIYAH KEDIRI 16|05|1969


260 3571021906070106 3571022310000008 RIZKY DWI ALFANI KEDIRI 04|11|2000

261 3571021906070109 3571024410700003 WINARSIH KEDIRI 04|10|1970


262 3571021906070109 3571020205750008 MUJIANTO KEDIRI 02|05|1975
263 3571021906070109 3571024412980004 DELA AYUNINGTYAS KEDIRI 04|12|1998
264 3571021906070110 3571025202640004 SURATMI KEDIRI 12|02|1964
265 3571021906070110 3571021503640006 SUJALI KEDIRI 15|03|1964
266 3571021906070110 3571026208950001 ERLI UTAMI KEDIRI 22|08|1995
267 3571021906070112 3571025612770005 ANISYAH KEDIRI 16|12|1977
268 3571021906070113 3571025702450002 MUJIPAH KEDIRI 17|02|1945
269 3571021906070116 3571022002680002 SUWITO KEDIRI 20|02|1968
270 3571021906070116 3571025909690002 MUGI RAHAYU KEDIRI 19|09|1969
271 3571021906070116 3571022908920001 WIDYA ANGGI SAPUTRO KEDIRI 29|08|1992
272 3571021906070116 3571025004940002 DITA APRIL RIANA KEDIRI 10|04|1994
273 3571021906070117 3571021403710001 SUROSO KEDIRI 14|03|1971
274 3571021906070117 3571025509780001 BINTI SALBIYAH KEDIRI 15|09|1978
275 3571021906070120 3571021010730004 TANTO SUPRIADI KEDIRI 10|10|1973
276 3571021906070120 3571020411750002 DENDY RIANTO KEDIRI 04|11|1975
277 3571021906070120 3571025008910002 DEWI PUTRI PUSPITASARI KEDIRI 10|08|1991
278 3571021906070120 3571020105420004 SUPARMAN KEDIRI 01|05|1942
279 3571021906070123 3571021501590003 BINTORO KEDIRI 15-01-1959
280 3571021906070123 3571024708610009 WIWIK KRISTIANI,S.PD KEDIRI 07|08|1961
281 3571021906070123 3571022610880004 ANANDA IRVAN KURNIADI,S.KOM. KEDIRI 26|10|1988
282 3571021906070127 3571022111590002 DENDI HERU PURNOMO KEDIRI 21|11|1959
283 3571021906070127 3571025006620005 JOENIA DEWI KOESTATI KEDIRI 10|06|1962
284 3571021906070127 3571021508920008 DICKY ACHMAD DAHLAN KEDIRI 15|08|1992
285 3571021906070131 3571025206570006 S U M A R N I KEDIRI 12|06|1957
286 3571021906070132 3571021805660005 ROCHANI KEDIRI 18|05|1966
287 3571021906070132 3571024408720003 SITI ALFIYAH KEDIRI 04|08|1972
288 3571021906070132 3571024206960006 TITA AULIA ARISANTI KEDIRI 02|06|1996
289 3571021906070133 3571020212610003 HARIYADI KLATEN 02|12|1961
290 3571021906070133 3571025506660012 KIPNI SUPARTIWI KEDIRI 15|06|1966
291 3571021906070135 3571023006590006 DAYAT MANTINGAN 30|06|1959
292 3571021906070135 3571025005650007 SUNDIYAH KEDIRI 10|05|1965
293 3571021906070136 3571024112350003 SUPINAH KEDIRI 30|06|1935
294 3571021906070138 3571024106670007 SITI ROMLAH KEDIRI 01|06|1967
295 3571021906070138 3571021708920005 AGUS DWI PRASETYO KEDIRI 17|08|1992
296 3571021906070140 3571022403470001 SLAMET PRIYONO KEDIRI 24|03|1947
297 3571021906070140 3571026407510001 SUKASIH KEDIRI 24|07|1951
298 3571021906070143 3571020801680001 JAKA SUMARSANA MADIUN 08|01|1968
299 3571021906070143 3571025705740001 UCIATI KEDIRI 17|05|1974
300 3571021906070149 3571022102700002 AMONG SISWO MAGETAN 21|02|1970
301 3571021906070149 3571025912760001 SUGIARTI KEDIRI 19|12|1976
302 3571021906070149 3571021404990005 REVIN ALVANDRY KEDIRI 14|04|1999
303 3571021906070157 3571021206620006 BUDI PRASETIO, DRS KEDIRI 12|06|1962
304 3571021906070157 3571026507660001 MARDIYAH KEDIRI 25|07|1966
305 3571021906070157 3571020607900003 DIGDO WICAKSONO KEDIRI 06|07|1990
306 3571021906070157 3571021805960005 SASONGKO WICAKSONO KEDIRI 18|05|1996
307 3571021906070161 3571022408510002 DJAELAN KEDIRI 24|08|1951
308 3571021906070161 3571024909550003 SUWARNI NGANJUK 09|09|1955
309 3571021906070167 3571021504530005 R A H M A D KEDIRI 15|04|1953
310 3571021906070167 3571024106580008 SUPIANI KEDIRI 01|06|1958
311 3571021906070170 3571020107770086 RIYANTO KEDIRI 25|04|1977
312 3571021906070173 3571021010510003 WIWIK SRI H. KEDIRI 22|07|1955
313 3571021906070173 3571020107980057 CHRISMA DHARMA ARDIANSYAH KEDIRI 01|07|1998
314 3571021906070175 3571025112710001 SUPRAPTI KEDIRI 11|12|1971
315 3571021906070175 3571026605980002 ABIB INDIARVI KEDIRI 26|05|1998
316 3571021906070176 3571020506630001 DWI SAKSONO KEDIRI 05|06|1963
317 3571021906070176 3571024202700001 YULI ASTUTIK KEDIRI 02|02|1970
318 3571021906070176 3571022206940001 ANDI KURNIAWAN KEDIRI 22|06|1994
319 3571021906070178 3571024607820008 PANGESTU NINGSIH KEDIRI 06|07|1982
320 3571021906070178 3571021704720003 MOEHARIJANTO KEDIRI 17|04|1972
321 3571021906070181 3571024202650003 SUMINEM KEDIRI 05|02|1965
322 3571021906070181 3571022506650004 WINARTO KEDIRI 25|06|1965
323 3571021906070181 3571021311880002 NOPEM PEBRIANTO KEDIRI 13|11|1988
324 3571021906070184 3571021307660003 ABDUL MAJID KEDIRI 13|07|1966
325 3571021906070184 3571026806760002 DIAN EKOWATI KEDIRI 28|06|1976
326 3571021906070184 3571024407990007 SASA FARISKASARI MADIA KEDIRI 04|07|1999
327 3571021906070186 3571025502560004 MUSRIATUN KEDIRI 15|02|1956
328 3571021906070186 3571021009770005 TARJIANTO KEDIRI 10|09|1977
329 3571021906070186 3571025805810006 SITI MUNTAMAH KEDIRI 18|05|1981
330 3571021906070211 3571025603340002 MUPINGAH KEDIRI 16|03|1934
331 3571021906070214 3571021809550005 MUNASOR KEDIRI 18|09|1955
332 3571021906070214 3571025907590003 SUPINI KEDIRI 19|07|1959
333 3571021906070214 3571022012870002 MOH. SUNI KEDIRI 20|12|1987
334 3571021906070214 3571022310940005 ACHMAD BAEHAQI KEDIRI 23|10|1994
335 3571021906070219 3571024211280001 RUBIYAH KEDIRI 02|11|1928
336 3571021906070219 3571010104760004 HABIB AHMAD KEDIRI 01|04|1976
337 3571021906070219 3571024801780001 AMIN KEDIRI 08|01|1978
338 3571021906070221 3571025411670004 ENY WIJI HERAWATI KEDIRI 14|11|1967
339 3571021906070221 3571026606970005 NINIK LUFI PURWANI KEDIRI 26|06|1997
340 3571021906070221 3571021511580003 SUGENG SUMARNO PROBOLINGGO 15|11|1958
341 3571021908140008 3571024603910003 MARIA ULFA KEDIRI 06-03-1991
342 3571021908140008 3571030504870003 M.A. ROMADHON KEDIRI 05|04|1987
343 3571021908150001 3571026103820004 WETTI ASMINARTI KEDIRI 21|03|1982
344 3571022008150004 3506254105910002 RENI DWI MAYASARI KEDIRI 01-05-1991
345 3571022008150004 3571021306920002 ANANG HARI SAPUTRO KEDIRI 13|06|1992
346 3571022008150004 3571021306920002 ANANG HARI SAPUTRO KEDIRI 13|06|1992
347 3571022009170004 3571030705910002 PRASTYO ADI BINTORO KEDIRI 07-05-1991
348 3571022010140004 3571021501810001 ERWIN NUR DIANSYAH KEDIRI 15|01|1981
349 3571022010140004 3571025202860002 YENI PURWATI KEDIRI 13|02|1986
350 3571022010140004 3571021501810001 ERWIN NUR DIANSYAH KEDIRI 15|01|1981
351 3571022010140004 3571025202860002 YENI PURWATI KEDIRI 13|02|1986
352 3571022103170007 3506064808960001 ELISA NUR AZIZAH KEDIRI 08|08|1996
353 3571022109110010 3571026711840002 WIWIN UNTARI KEDIRI 27|11|1984
354 3571022109110010 3571033108870002 AHMAD BENY SAPUTRA KEDIRI 31|08|1987
355 3571022110080004 3571022508810003 MOH.RONI KEDIRI 25|08|1981
356 3571022303100005 3571020805710005 SUNANTRIYO KEDIRI 08|05|1971
357 3571022303100005 3571035612710002 SITI ALFIAH KEDIRI 16|12|1971
358 3571022307130001 3577030606820001 TONI PRIHANTONO KEDIRI 06-06-1982
359 3571022307130001 3577035912800002 RIA DANIAR HAPSARI MADIUN 19-12-1980
360 3571022307130001 3577030508540001 AGUS MUTIARJO MALANG 05-08-1954
361 3571022403140011 3506111108820001 AGUNG GUSTIYONO KEDIRI 11|08|1982
362 3571022403140011 3571026206850002 NAFIKA SARI KEDIRI 22|06|1985
363 3571022403140011 3571026206850002 NAFIKA SARI KEDIRI 22|06|1985
364 3571022411160012 3510150405750005 SUGIARTONO BANYUWANGI 04|05|1975
365 3571022411160012 3510155612760001 INDAH ASRIANTI KEDIRI 16|12|1976
366 3571022504170004 3506152709870002 SEPTIAN ADI CHANDRA KEDIRI 27|09|1987
367 3571022504170004 3571025406880005 PENI JUNIATI CILACAP 14|06|1988
368 3571022504170004 3571025406880005 PENI JUNIATI CILACAP 14|06|1988
369 3571022508140024 3571024706820001 WIDAYATI KEDIRI 07-06-1982
370 3571022508140024 3506221910800002 ANDIK SULISTIYONO KEDIRI 19|10|1980
371 3571022510160009 3573045907700008 NURWATI MALANG 19|07|1970
372 3571022603140006 3578255812900001 SELLY INDAH SARI SURABAYA 18-12-1990
373 3571022603140006 3571020107870030 ADI WIBOWO KEDIRI 01|07|1987
374 3571022603140006 3571020107870030 ADI WIBOWO KEDIRI 01|07|1987
375 3571022702130006 3571023103840007 TRI WAHYU SANTOSO KEDIRI 31|03|1984
376 3571022702130006 3571024607870008 KRISTINA MANGGALI KEDIRI 06|07|1987
377 3571022804090002 3571026602350001 SUPINGAH KEDIRI 26|02|1935
378 3571022804150011 3506114501900001 VIKA FIFIANITASARI KEDIRI 05-11-1990
379 3571022804150011 3571022603890003 ERWANTO KEDIRI 26|03|1989
380 3571022809160022 3506106408720003 KUNTI RAHAYU KEDIRI 24-08-1972
381 3571022809160022 3506104807000002 AZELLYA BERNADYA SALSABELLA KEDIRI 08|07|2000
382 3571022809170008 3571024906540003 MARSIAH KEDIRI 09-06-1954
383 3571022910150009 3506050802880003 ANDIK CAKYONO KEDIRI 08-02-1988
384 3571022910150009 3571024908920003 WAHYU PERTIWI KEDIRI 09-08-1992
385 3571023004080012 3571026908810007 AGUS YULIANA KEDIRI 29-08-1981
386 3571023004080012 3571021205810003 TOTOK MAIRUNA KEDIRI 12|05|1981
387 3571023103080006 3571026806760003 LINA YUNITASARI PONOROGO 28-06-1976
388 3571023103080006 3571020812740002 IMAM MALIKI KEDIRI 08|12|1974
389 3571023105080014 3571021503740004 ABDULLAH PAMEKASAN 15|03|1974
390 3571023105080014 3571024408830007 DEWI SUSANTI KEDIRI 04|08|1983
391 3571023112090007 3571037005780006 KOTRIK TRIANA KEDIRI 30|05|1978
392 3571023112090007 3571032302830003 RULI SETYAWAN KEDIRI 23|02|1983
393 3571021906070178 3571024305010007 SHILVIA NIA PUTRI KEDIRI 03|05|2001
394 3571021906070133 3571024804010002 ANIN AYU ASHARI KEDIRI 08|04|2001
395 3571021906070135 3571022901010003 FARIZA PUTRA PRAYOGA KEDIRI 29|01|2001
396 3571021906070104 3571024409960002 RATNADITA KHAIRUNNISA TULUNGAGUNG 04|09|1996
397 3571021906070101 3571026301000003 SITI NUR SAFITRI KEDIRI 23|01|2000
398 3571021906070074 3571025212000004 DINA AYU LESTARI KEDIRI 12|12|2000
399 3571021611100006 3571024610000004 MIFTAKUL JANAH KEDIRI 06|10|2000
400 3571021405069378 3571022007950003 MOH. ROFIQU DIQYAH KEDIRI 20|07|1995
401 3571020709150009 3571030112970001 ALFAN FIRDAUS KEDIRI 01|12|1997
402 3571020709150009 3571032104990003 ALIEF HAVILUDIN KEDIRI 21|04|1999
403 3571020509130010 3324026507830003 TUWINARSI KENDAL 25|07|1983
404 3571021310090017 3506104408990001 EKA KARTIKA SARI KEDIRI 04|08|1999
405 3571021405067046 3571022704010006 MUHAMMAD WILDAN APRIL RIAWAN KEDIRI 27|04|2001
Keterangan Disabilitas Keterangan Status Perkawinan
1 : Tuna daksa 4: Tuna Grahita B: Belum Kawin
2 : Tuna Netra 5: Disabilitas Lainnya S: Kawin
3 : Tuna Rungu/wicara P: Pernah Kawin
EMENTARA Model A.1-KWK Draft
AKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA
WAKIL WALIKOTA KEDIRI
HUN 2018
KECAMATAN : KOTA
KELURAHAN :
TPS :

Status Jenis Alamat Disabilita


Umur Perkawin Kelamin Ket
s
an B/S/P L/P Jalan/Dukuh RT RW
39 S P JL. RONGGOJALI NO.234
001 004 0
28 S L JL. RONGGOJALI 001 004 0
17 S P JL. RONGGOJALI 001 004 0 √
52 S L RONGGO JALI NO. 74
001 004 0 √
34 S P RONGGO JALI NO. 74
001 004 0 √
53 S L JL. RONGGO JALI 001 004 0 √
40 S P JL. RONGGO JALI 001 004 0 √
36 S L JL. RONGGO JALI 001 004 0 √
34 S P JL. RONGGO JALI 001 004 0 √
68 B L JL. RONGGO JALI 002 004 0 √
46 S L JL.P.KEMERDEKAAN 119
002 004 0 √
37 S P JL.P.KEMERDEKAAN 119
002 004 0 √
26 B L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.129
002 004 0
47 S P JL. RONGGOJALI 002 004 0 √
60 S L jl. Ronggojali 92 001 004 0 √
59 S P JL. RONGGOJALI NO. 92
001 004 0 √
39 B P jl. Ronggojali 92 001 004 0 √
37 B L jl. Ronggojali 92 001 004 0 √
72 P P JL. RONGGO JALI 002 004 0 √
33 S L JL. RONGGOJALI NO.84
001 004 0 √
31 S P JL. RONGGOJALI NO.84
001 004 0 √
33 B L JLN RONGGO JALI 18
002 004 0 √
32 B P JLN RONGGO JALI 18
002 004 0 √
75 S L JL. RONGGOJALI NO.35
001 004 0 √
62 S P JL. RONGGOJALI NO.35
001 004 0 √
71 P L JLN P. KEMERDEKAAN 109
002 004 0 √
49 S P JLN P. KEMERDEKAAN 109
002 004 0 √
48 S L JLN P. KEMERDEKAAN 109
002 004 0 √
23 B P JLN P. KEMERDEKAAN 109
002 004 0 √
39 S L JL. RONGGOJALI 68
001 004 0 √
37 S L JL. RONGGOJALI 002 004 0 √
35 S P JL. RONGGOJALI 002 004 0 √
65 S L JL. RONGGOJALI NO. 87
001 004 0 √
60 S P JL. RONGGOJALI NO. 87
001 004 0 √
34 S L JL. RONGGO JALI 002 004 0 √
31 S P JL. RONGGO JALI 002 004 0 √
52 B P JL. RONGGOJALI NO.40 B
001 004 0 √
24 B P JL. RONGGOJALI NO.40 B
001 004 0 √
20 B L JL. RONGGOJALI NO.40 B
001 004 0 √
47 S L JL. RONGGO JALI 22.B
002 004 0 √
43 S P JL. RONGGO JALI 22.B
002 004 0 √
20 B L JL. RONGGO JALI 22.B
002 004 0 √
42 S L JLN RONGGO JALI NO.21
002 004 0 √
29 S P JLN RONGGO JALI NO.21
002 004 0 √
33 S P JL. P. KEMERDEKAAN 104
001 004 0 √
43 S L JL.RONGGOJALI 104
001 004 0 U
41 S L JL. RONGGOJALI NO.1
001 004 0
64 S L JL. RONGGOJALI NO.10B
001 004 0 √
60 S P JL. RONGGOJALI NO.10B
001 004 0 √
41 B L JL. RONGGOJALI NO.10B
001 004 0 √
38 B L JL. RONGGOJALI NO.10B
001 004 0 √
25 B L JL. RONGGOJALI NO.10B
001 004 0 √
22 B L JL. RONGGOJALI NO.10B
001 004 0 √
41 S P JL. RONGGOJALI 001 004 0
45 S P JL. RONGGO JALI 002 004 0
38 S L NGRONGGO 002 004 0 √
54 S L JL. RONGGOJALI 001 004 0 √
49 S L JL. P. KEMERDEKAAN 99
002 004 0 √
46 S P JL. P. KEMERDEKAAN 99
002 004 0 √
25 B L JL. P. KEMERDEKAAN 99
002 004 0 √
35 B L JL. RONGGO JALI NO 15
002 004 0 √
28 B P JL. RONGGO JALI NO 15
002 004 0 √
43 S L JL. RONGO JALI NO. 22
002 004 0 √
18 B P JL. RONGO JALI NO. 22
002 004 0 √
33 S L JL. RONGGO JALI NO. 94 - C
001 004 0 √
30 S P JL. RONGGO JALI NO. 94 - C
001 004 0 √
39 B L JLN RONGGO JALI NO 15
002 004 0 √
33 B P JLN RONGGO JALI NO 15
002 004 0 √
29 S P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.83
002 004 0
65 P L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.83
002 004 0
61 S L JL. RONGGOJALI NO. 39
001 004 0 √
59 S P JL. RONGGOJALI NO. 39
001 004 0 √
36 S L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO 93
002 004 0 √
35 S P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO 93
002 004 0 √
77 S L JL.P KEMERDEKAAN
002 004 0 √
37 S L JL.RONGGO JALI 43 B
001 004 0 √
31 S P JL.RONGGO JALI 43 B
001 004 0 √
37 S L jl. ronggo jali no. 7
002 004 0 √
34 S P jl. ronggo jali no. 7
002 004 0 √
46 P P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 115-B
002 004 0 √
49 S P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.121
002 004 0
49 S L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 129
002 004 0 √
42 S P JLN RONGGO JALI 30
002 004 0 √
39 S L JLN RONGGO JALI 30
002 004 0 √
42 S P JL. RONGGOJALI NO. 12
002 004 0 √
43 S L JL. RONGGOJALI 001 004 0 √
41 S P JL. RONGGOJALI 001 004 0 √
31 S L JL.RONGGOJALI/60
001 004 0 U
30 S P JL. RONGGOJALI 001 004 0 U
57 P L JL. RONGGOJALI 002 004 0
23 S P JL RONGGOJALI 47 001 004 0 U
32 S L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN GG. NGRONGGO JALI NO.75

002 004 0
40 P P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN GG. RONGGO JALI NO. 34

002 004 0 √
46 S P JL. RONGGOJALI 002 004 0 √
43 S L JL. RONGGOJALI 002 004 0 √
37 B L JL. RONGGOJALI 002 004 0 √
59 S L JL P.KEMERDEKAAN 131
002 004 0 √
54 S P JL P.KEMERDEKAAN 131
002 004 0 √
32 B L JL P.KEMERDEKAAN 131
002 004 0 √
27 B P JL P.KEMERDEKAAN 131
002 004 0 √
20 B P JL P.KEMERDEKAAN 131
002 004 0 √
55 S L JL RONGGOJALI 002 004 0 √
48 S P JL RONGGOJALI 002 004 0 √
23 B P JL RONGGOJALI 002 004 0 √
18 B P JL RONGGOJALI 002 004 0 √
72 P P JLN RONGGO JALI NO.7
002 004 0 √
46 S L JLN RONGGO JALI NO.90
002 004 0 √
31 S P JLN RONGGO JALI NO.90
002 004 0 √
54 S L JLN RONGGO JALI NO.9-B
002 004 0 √
68 P P JLN RONGGO JALI 002 004 0 √
60 S P JL. RONGGO JALI NO. 15
002 004 0 √
39 S P JL. RONGGOJALI 002 004 0 √
37 S L JL. RONGGOJALI 002 004 0 √
48 S L JLN RONGGO JALI 002 004 0 √
47 S P JLN RONGGO JALI 002 004 0 √
20 B L JLN RONGGO JALI 002 004 0 √
59 S L JLN RONGGO JALI NO 25
001 004 0 √
56 S P JLN RONGGO JALI NO 25
001 004 0 √
51 S L JL. RONGGO JALI 001 004 0 √
48 S P JL. RONGGO JALI 001 004 0 √
24 B L JL. RONGGO JALI 001 004 0 √
22 B P JL. RONGGO JALI 001 004 0 √
60 S L JL. RONGGO JALI NO.27
001 004 0
55 S P JL RONGGO JALI NO.27
001 004 0 √
22 B P JL RONGGO JALI NO.27
001 004 0 √
60 P P JLN RONGGO JALI NO.31
001 004 0 √
48 S L JL RONGGO JALI 8 002 004 0 √
45 S P JL RONGGO JALI 8 002 004 0 √
43 S L JLN RONGGO JALI NO.37
001 004 0 √
36 S P JLN RONGGO JALI NO.37
001 004 0 √
42 S L JLN RONGGO JALI NO.39
001 004 0 √
37 S P JLN RONGGO JALI NO.39
001 004 0 √
46 S L JL. RONGGO JALI NO. 43
001 004 0 √
35 S P JL. RONGGO JALI NO. 43
001 004 0 √
18 B P JL. RONGGO JALI NO. 43
001 004 0 √
55 S L JL. RONGGO JALI NO.43
001 004 0 √
18 B L JL. RONGGO JALI NO.43
001 004 0 √
51 S P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN
002 004 0
53 S L JLN PERINTIS KEMERDEKAAN NO.75
002 004 0 √
58 S L JL. RONGGO JALI 002 004 0 √
51 S P JL. RONGGO JALI 002 004 0 √
19 B P JL. RONGGO JALI 002 004 0 √
62 S P JLN P. KEMERDEKAAN 121
002 004 0 √
62 S L JLN PERINTIS KEMERDEKAAN 125
002 004 0 √
59 S P JLN PERINTIS KEMERDEKAAN 125
002 004 0 √
20 B P JLN PERINTIS KEMERDEKAAN 125
002 004 0 √
54 S L JLN P. KEMERDEKAAN 127
002 004 0 √
47 S P JLN P. KEMERDEKAAN 127
002 004 0 √
24 B P JLN P. KEMERDEKAAN 127
002 004 0 √
64 S L JLN PERINTIS KEMERDEKAAN 129
002 004 0 √
56 S P JLN PERINTIS KEMERDEKAAN 129
002 004 0 √
54 P P JL. P PERINTIS KEMERDEKAAN NO 129
002 004 0 √
86 P P JLN PERINTIS KEMERDEKAAN 129
002 004 0 √
55 B L JLN PERINTIS KEMERDEKAAN 29
002 004 0 √
49 S L JLN PERINTIS KEMERDEKAAN 29
002 004 0 √
58 S L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO 131
002 004 0 √
50 S P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO 131
002 004 0 √
22 B P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO 131
002 004 0 √
36 B P JL. RONGGO JALI NO.12
002 004 0
63 S P JL. RONGGOJALI NO. 12
002 004 0 √
76 S L JL. RONGGOJALI NO. 12
002 004 0 U
54 S L JLN RONGGOJALI 76
001 004 0 √
51 S P JLN RONGGOJALI 76
001 004 0 √
28 B L JLN RONGGOJALI 76
001 004 0 √
21 B L JLN RONGGOJALI 76
001 004 0 √
55 S P JL. RONGGOJALI NO.51
001 004 0 √
46 S L JL. RONGGOJALI NO.51
001 004 0 √
21 B P JL. RONGGOJALI NO.51
001 004 0 √
45 S P JL. RONGGOJALI 001 004 0
22 B L JL. RONGGOJALI 001 004 0
52 S L JL. RONGGOJALI 001 004 0 √
59 S L JL. RONGGOJALI 001 004 0 √
53 S P JL. RONGGOJALI 001 004 0 √
29 B L JL. RONGGOJALI 001 004 0 √
67 S L JLN RONGGO JALI 46
001 004 0 √
66 S P JLN RONGGO JALI 46
001 004 0 √
54 S L JLN RONGGO JALI 001 004 0 √
53 S P JLN RONGGO JALI 001 004 0 √
24 B L JLN RONGGO JALI 001 004 0 √
66 S P JL. RONGGO JALI 001 004 0 √
64 S L JL. RONGGO JALI 001 004 0 √
60 P L JLN RONGGO JALI NO. 52
001 004 0 √
23 B L JLN RONGGO JALI NO. 52
001 004 0 √
52 S L JL. RONGGO JALI 001 004 0
45 S P JL. RONGGO JALI 001 004 0 √
22 B L JL. RONGGO JALI 001 004 0 √
17 B L JL. RONGGO JALI 001 004 0 √
54 S P JL. RONGGO JALI 001 004 0 √
37 S P JL. RONGGO JALI 23
001 004 0 √
72 P P JL. RONGGO JALI 23
001 004 0 U
40 S L JL. RONGGO JALI 23
001 004 0 U
75 P L JL. RONGGOJALI NO. 86
001 004 0 U
49 P L JL RONGGOJALI NO.86
001 004 0 U
40 S L JL. RONGGO JALI 88
001 004 0 √
36 S P JL. RONGGO JALI 88
001 004 0 √
25 B P JL. RONGGOJALI 002 004 0 √
61 P L JL. RONGGO JALI NO.58
001 004 0
45 S P JL RONGGO JALI 58
001 004 0 U
43 S L JL. RONGGOJALI 002 004 0 √
43 S P JL. RONGGOJALI 002 004 0 √
19 B P JL. RONGGOJALI 002 004 0 √
31 S P jl. Ronggojali NO.35 001 004 0 U
33 S L JL. RONGGO JALI 001 004 0
28 S P JL. RONGGO JALI 001 004 0 U
65 P P JL. RONGGO JALI 001 004 0 √
25 S P JL. RONGGOJALI 001 004 0
28 S L JL. RONGGOJALI 001 004 0 √
46 S P JL. RONGGOJALI 001 004 0 √
45 S L JL. RONGGOJALI 001 004 0 √
44 S P JL. RONGGOJALI NO.68
001 004 0
22 B P JL. RONGGOJALI NO.68
001 004 0
36 S L JL. RONGGOJALI NO. 68
001 004 0 √
37 S L RONGGOJALI 35 001 004 0 √
34 S P RONGGOJALI 35 001 004 0 √
54 S L JL. RONGGOJALI 001 004 0 √
44 S P JL. RONGGOJALI 001 004 0 √
25 B P JL. RONGGOJALI 001 004 0 √
20 B L JL. RONGGOJALI 001 004 0 √
20 B L JL. RONGGOJALI 001 004 0 √
18 B P JL. RONGGOJALI 001 004 0 √
66 S P JL.P.KEMERDEKAAN 81
001 004 0 U
33 S P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.75
002 004 0
34 S L JL. P. KEMERDEKAAN 121
002 004 0 √
59 S L JL RONGGO JALI 68
001 004 0 √
49 S P JL RONGGO JALI 68
001 004 0 √
20 B P JL RONGGO JALI 68
001 004 0 √
63 P P JL RONGGO JALI 001 004 0 √
67 S L NGRONGGO 001 004 0 √
60 S P NGRONGGO 001 004 0 √
27 B P NGRONGGO 001 004 0 √
55 S L JL RONGGOJALI 001 004 0 √
49 S P JL RONGGOJALI 001 004 0 √
18 B L JL RONGGOJALI 001 004 0 √
63 P P JL RONGGO JALI 58
001 004 0 √
46 S L JL RONGGOJALI 55 B
001 004 0 √
44 S P JL RONGGOJALI 55 B
001 004 0 √
21 B L JL RONGGOJALI 55 B
001 004 0 √
74 P P JL RONGGO JALI 55
001 004 0 √
47 S L JL RONGGOJALI 001 004 0 √
43 S P JL RONGGOJALI 001 004 0 √
20 B P JL RONGGOJALI 001 004 0 √
63 S P JL RONGGO JALI 100
001 004 0 √
66 S L JL RONGGO JALI 100
001 004 0 U
41 S L JL RONGGOJALI 100
001 004 0 √
39 S P JL RONGGOJALI 100
001 004 0 √
33 S P JL RONGGOJALI 92
001 004 0 √
39 S L JL RONGGOJALI 94 B
001 004 0 √
38 S P JL RONGGOJALI 94 B
001 004 0 √
46 S L JL RONGGOJALI 96
001 004 0 √
38 S P JL RONGGOJALI 96
001 004 0 √
61 P P JL RONGGOJALI 94
001 004 0 √
42 B L JL RONGGOJALI 94
001 004 0 √
35 B L JL RONGGOJALI 94 001 004 0 √
50 S L JL. RONGGO JALI NO. 53-C
001 004 0 √
49 S P JL. RONGGO JALI NO. 53-C
001 004 0 √
49 S P JL RONGGO JALI 001 004 0 √
17 B L JL RONGGO JALI 001 004 0 U
47 S P JL RONGGOJALI 001 004 0 √
43 S L JL RONGGOJALI 001 004 0 √
19 B P JL RONGGOJALI 001 004 0 √
54 S P JL. P. KEMERDEKAAN No. 45
001 004 0 √
54 S L JL. P. KEMERDEKAAN No. 45
001 004 0 √
22 B P JL. P. KEMERDEKAAN No. 45
001 004 0 √
40 S P JL. NGRONGGO 001 004 0 √
73 P P JL RONGGOJALI 001 004 0 √
50 S L JL RONGGOJALI 001 004 0 √
48 S P JL RONGGOJALI 001 004 0 √
25 B L JL RONGGOJALI 001 004 0 √
24 B P JL RONGGOJALI 001 004 0 √
47 S L JL RONGGOJALI 78
001 004 0 √
39 S P JL RONGGOJALI 78
001 004 0 √
44 B L JL RONGGOJALI 82
001 004 0 √
42 B L JL RONGGOJALI 82
001 004 0 √
26 B P JL RONGGOJALI 82 001 004 0 √
76 P L JL RONGGOJALI 82 001 004 0 U
59 S L JL. RONGGOJALI NO.84
001 004 0
56 S P JL. RONGGOJALI NO.84
001 004 0 √
29 B L JL. RONGGOJALI NO.84
001 004 0 √
58 S L P KEMERDEKAAN RG JALI 102A
001 004 0 √
56 S P P KEMERDEKAAN RG JALI 102A
001 004 0 √
25 B L P KEMERDEKAAN RG JALI 102A
001 004 0 √
61 S P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN GG. RONGGO JALI 04

001 004 0 √
52 S L JL. RONGGO JALI 001 004 0 √
45 S P JL. RONGGO JALI 001 004 0 √
22 B P JL. RONGGO JALI 001 004 0 √
56 S L JL RONGGOJALI 59
001 004 0 √
52 S P JL RONGGOJALI 59
001 004 0 √
58 S L JL RONGGOJALI 72
001 004 0 √
53 S P JL RONGGOJALI 72
001 004 0 √
82 P P JL RONGGOJALI 67
001 004 0 √
51 P P JL. P. KEMERDEKAAN NO. 57
001 004 0 √
25 B L JL. P. KEMERDEKAAN NO. 57
001 004 0 √
71 S L JL RONGGOJALI 66 BLK
001 004 0 √
66 S P JL RONGGOJALI 66 BLK
001 004 0 √
50 S L JL RONGGOJALI NO 66 BLK
001 004 0 √
44 S P JL RONGGOJALI NO 66 BLK
001 004 0 √
48 S L JL RONGGOJALI 66
001 004 0 √
41 S P JL RONGGOJALI 66
001 004 0 √
19 B L JL RONGGOJALI 66
001 004 0 U
56 S L JL. TEMBUS BUMI ASRI NO. 02
001 004 0 √
51 S P JL. TEMBUS BUMI ASRI NO. 02
001 004 0 √
27 B L JL. TEMBUS BUMI ASRI NO. 02
001 004 0 √
22 B L JL. TEMBUS BUMI ASRI NO. 02
001 004 0 √
66 S L JL. RONGGO JALI NO. 74
001 004 0 √
62 S P JL. RONGGO JALI NO. 74
001 004 0 √
65 S L JL RONGGOJALI 47 001 004 0 √
60 S P JL RONGGOJALI 47 001 004 0 √
41 S L JL RONGGOJALI 50 C
001 004 0 U
62 S P jl. Ronggojali 65 001 004 0 √
19 B L JL RONGGOJALI NO.65
001 004 0 √
46 S P JL TEMBUS RONGGOJALI
001 004 0 √
20 B P JL TEMBUS RONGGOJALI
001 004 0 √
55 S L JL RONGGOJALI 33
001 004 0 √
48 S P JL RONGGOJALI 33
001 004 0 √
24 B L JL RONGGOJALI 33
001 004 0 √
35 S P JL RONGGOJALI 50 B
001 004 0 √
46 S L JL RONGGOJALI 50 B
001 004 0 U
53 S P JL RONGGOJALI 56
001 004 0 √
53 S L JL RONGGOJALI 56
001 004 0 √
29 B L JL RONGGOJALI 56
001 004 0 √
51 S L JL RONGGOJALI 001 004 0 √
41 S P JL RONGGOJALI 001 004 0 √
18 B P JL RONGGOJALI 001 004 0 √
62 P P JL RONGGOJALI 52 B
001 004 0 √
40 S L JL RONGGOJALI 52 B
001 004 0 √
37 S P JL RONGGOJALI 52 B
001 004 0 √
84 P P JL RONGGOJALI 52
001 004 0 √
62 S L JL. RONGGO JALI 001 004 0 √
58 S P JL. RONGGO JALI 001 004 0 √
30 B L JL. RONGGO JALI 001 004 0 √
23 B L JL. RONGGO JALI 001 004 0 √
89 P P JL RONGGOJALI 64 001 004 0 √
42 S L JL RONGGOJALI 64 001 004 0 √
40 S P JL RONGGOJALI 64
001 004 0 √
50 S P JL RONGGOJALI 60
001 004 0 √
21 B P JL RONGGOJALI 60
001 004 0 √
59 S L JL.RONGGOJALI/60
001 004 0 U
27 S P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.75
002 004 0
31 B L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 75
002 004 0 √
36 S P JL RONGGOJALI 82
001 004 0 √
27 S P JL. RONGGOJALI NO.59
001 004 0
26 S L JL RONGGOJALI 59
001 004 0 U
26 S L JL RONGGOJALI 59
001 004 0 U
27 S L JL. P.KEMERDEKAAN GG.RONGGO JALI
001 004 0
37 S L JL. RONGGO JALI NO. 25
001 004 0 U
32 S P JL. RONGGO JALI NO. 25
001 004 0 U
37 S L JL. RONGGO JALI NO. 25
001 004 0 U
32 S P JL. RONGGO JALI NO. 25
001 004 0 U
21 B P JL RONGGO JALI 002 004 0 √
33 S P JL. RONGGOJALI NO.41
001 004 0 √
30 S L JL. RONGGOJALI NO.41
001 004 0 √
36 S L JL P.KEMERDEKAAN
002 004 0 √
47 S L JL. RONGGOJALI 67
001 004 0 √
46 S P JL. RONGGOJALI 67
001 004 0 √
36 S L JL. RONGGOJALI NO.100
001 004 0
38 S P JL. RONGGOJALI NO.100
001 004 0
64 P L JL. RONGGOJALI NO.100
001 004 0
35 S L JL.RONGGO JALI NO.50
001 004 0 √
33 S P JL.RONGGO JALI NO.50
001 004 0 U
33 S P JL.RONGGO JALI NO.50
001 004 0 U
43 S L NGRONGGO JALI 002 004 0 √
41 S P NGRONGGO JALI 002 004 0 √
30 S L JL. RONGGOJALI 001 004 0 √
30 S P JL. RONGGOJALI 001 004 0 U
30 S P JL. RONGGOJALI 001 004 0 U
36 S P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN
002 004 0
37 S L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN
002 004 0 √
47 S P JL. RONGGOJALI 001 004 0 √
28 S P JL. RONGGOJALI 001 004 0
30 S L JL RONGGO JALI 100
001 004 0 U
30 S L JL RONGGO JALI 100
001 004 0 U
34 S L JL. NGRONGGO JALI UTARA
002 004 0 √
30 S P JL. NGRONGGO JALI UTARA
002 004 0 √
83 P P JL. RONGGO JALI NO.49
001 004 0 √
28 S P JL. RONGGO JALI NO.45
001 004 0
29 S L JL. RONGGO JALI 45
001 004 0 U
46 P P JL. RONGGO JALI NO.21
002 004 0
17 B P JL. RONGGO JALI NO. 21
002 004 0 √
64 P P JL. RONGGO JALI 002 004 0
30 S L JL. PERINTIS KEMERDEKAAN
002 002 0
26 S P JL. PERINTIS KEMERDEKAAN
002 002 0
37 S P JL. RONGGOJALI NO.25
001 004 0
37 S L JL. RONGGOJALI NO. 25
001 004 0 √
42 S P JL. RONGGO JALI NO.12
002 004 0
43 S L JL. RONGGOJALI 002 004 0 √
44 S L JL. RONGGO JALI 001 004 0 √
34 S P JL. RONGGO JALI 001 004 0 √
40 S P JL. RONGGO JALI 001 004 0 √
35 S L JL. RONGGO JALI 001 004 0 √
17 B P JL RONGGOJALI 50 B
001 004 0 12
17 B P JL RONGGOJALI 59
001 004 0 12
17 B L JL RONGGOJALI 72
001 004 0 12
21 B P JL. RONGGO JALI NO. 53-C
001 004 0 11
18 B P JL RONGGOJALI 96
001 004 0 12
17 B P JL RONGGO JALI 58
001 004 0 12
17 B P JL. RONGGOJALI 001 004 0 12
22 B L JLN RONGGO JALI 001 004 0 11
20 B L JL. RONGGOJALI 001 004 0 12
19 B L JL. RONGGOJALI 001 004 0 12
34 S P JL. RONGGOJALI 68
001 004 0 11
18 B P JL. RONGGOJALI 002 004 0 11
17 B L JL. P PERINTIS KEMERDEKAAN NO 129
002 004 0 12
Ditetapkan di .............., tgl ...., ......., ......
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN ..............................
KETUA,

(.....................................................)
193
209
DAFTAR PEMILIH SEMEN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAK
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAK

PROVINSI : JAWA TIMUR


KOTA : KEDIRI

No No KK NIK Nama

1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Keterangan Disabilitas Keterangan Status Perkawinan


1 : Tuna daksa 4: Tuna Grahita B: Belum Kawin
2 : Tuna Netra 5: Disabilitas Lainnya S: Kawin
3 : Tuna Rungu/wicara P: Pernah Kawin
Model A.1-KWK Non KTP-el
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
HAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA
IHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI
TAHUN 2018
KECAMATAN
KELURAHAN
TPS

Status Jenis Alamat


Tempat Lahir Tanggal lahir Umur Perkawin Kelamin
an B/S/P L/P Jalan/Dukuh RT RW
5 6 7 8 9 10 11 12

Ditetapkan di .............., tgl ...., ......., ......


PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN ..............................
KETUA,

(.....................................................)
.1-KWK Non KTP-el

: KOTA
:
:

Disabilita Ket
s
13 14

ARA
......

........)
DAFTAR PEMILIH SEMEN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAK
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAK

PROVINSI : JAWA TIMUR


KOTA : KEDIRI

No No KK NIK Nama

1 2 3 4
1 3571021405068146 3571020303010001 M. IQBAL NUR'ARIFIN
2 3571021305061137 3571025803010001 ADEMIA ANGGI AMARDANI
3 3571022604100002 3505176903010003 MAYA LUPITA MARTHA DINI
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Keterangan Disabilitas Keterangan Status Perkawinan


1 : Tuna daksa 4: Tuna Grahita B: Belum Kawin
2 : Tuna Netra 5: Disabilitas Lainnya S: Kawin
3 : Tuna Rungu/wicara P: Pernah Kawin
Model A.1-KWK Non KTP-el
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
HAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA
IHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI
TAHUN 2018
KECAMATAN
KELURAHAN
TPS

Status Jenis Alamat


Tempat Lahir Tanggal lahir Umur Perkawin Kelamin
an B/S/P L/P Jalan/Dukuh RT RW
5 6 7 8 9 10 11 12
KEDIRI 03|03|2001 17 B L JL URIP SUMOHARJO GG. II / 30 003 006
KEDIRI 18|03|2001 17 B P JLN URIP SUMOHARJO 294 001 006
KEDIRI 29|03|2001 17 B P JL. URIP SUMOHARJO NO. 342 001 006

Ditetapkan di .............., tgl ...., ......., ......


PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN ..............................
KETUA,

(.....................................................)
.1-KWK Non KTP-el

: KOTA
:
:

Disabilita Ket
s
13 14
0 12
0 12
0 12

ARA
......

........)
DAFTAR PEMILIH SEMEN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAK
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAK

PROVINSI : JAWA TIMUR


KOTA : KEDIRI

No No KK NIK Nama

1 2 3 4
1 3571022304080048 3571020907520003 SUTADJI
2 3571022304080043 3571022705800004 HARNOTO
3 3571022304080048 3571022601860007 YANY ARIE WAHYUDI
4 3571022304080048 3571024206890009 YUNITA WAHYU WULANSARI
5 3571022304080025 3571020809470005 ACHMAD SOEHARTO
6 3571022304080025 3571025412490001 MUDJIATININGSIH
7 3571022304080020 3571025502660005 SUDARTI
8 3571021812070005 3571024109950004 RUFAIDA ARFAYANI
9 3571021610090003 3571022207590007 DR. H. MUHAMMAD FUAD ,M. HUM

10 3571021506070468 3571026210870003 RATNA HARNANIK


11 3571021506070457 3571020208820005 NURUL HUDA
12 3571021506070457 3571024501850002 SUPRIHATIN
13 3571021506070447 3571020304730005 AHMAD RAMLI
14 3571021506070447 3571021604960004 AHMAD FAJAR KURNIAWAN
15 3571021506070157 3571021307830003 ABDUL GHOFUR
16 3571021506070140 3571026401790004 IRMA MASIDAH
17 3571021506070055 3571027012880004 DESI KHURIANTI
18 3571021106080017 3571026407640003 MARDIYAH
19 0 3571026208550002 SURATI
20 0 3571022611610001 SUPRIADI
21 0 3571025302640001 SUPARMI
22 0 3571021403700005 RAHMAT SETIAWAN
23 0 3571025606700006 WARDATI LAYINAH
24 0 3571022409740001 YONGKY JOESIANA
25 0 3571025709780003 YANIK ANGGRAINI
26 0 3571026510810006 SUNARNI
27 3571022204080026 3571025707790001 TUTUT WIDHI ANDRIANI

Keterangan Disabilitas Keterangan Status Perkawinan


1 : Tuna daksa 4: Tuna Grahita B: Belum Kawin
2 : Tuna Netra 5: Disabilitas Lainnya S: Kawin
3 : Tuna Rungu/wicara P: Pernah Kawin
Model A.1-KWK Non KTP-el
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
HAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA
IHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI
TAHUN 2018
KECAMATAN
KELURAHAN
TPS

Status Jenis Alamat


Tempat Lahir Tanggal lahir Umur Perkawin Kelamin
an B/S/P L/P Jalan/Dukuh RT RW
5 6 7 8 9 10 11 12
KEDIRI 09|07|1952 65 S L JL. URIP SUMOHARJO 160 004 005
MALANG 27|05|1980 38 S L JL. URIP SUMOHARJO 23 004 005
KEDIRI 26|01|1986 32 B L JL. URIP SUMOHARJO 160 004 005
KEDIRI 02|06|1989 29 B P JL. URIP SUMOHARJO 160 004 005
KEDIRI 08|09|1947 70 S L JL. URIP SUMOHARJO 152 004 005
KEDIRI 14|12|1949 68 S P JL. URIP SUMOHARJO 152 004 005
KEDIRI 15|02|1966 52 S P JL. URIP SUMOHARJO 46 004 005
KEDIRI 01|09|1995 22 B P JL. URIP SUMOHARJO 7/ 73 004 005
KEDIRI 22|07|1959 58 S L JL. URIP SUMOHARJO NO. 54 004 005
KEDIRI 22|10|1987 30 B P JL URIP SUMOHARJO 23 004 005
KEDIRI 02|08|1982 35 S L JL URIP SUMOHARJO 143--B 004 005
KEDIRI 05|01|1985 33 S P JL URIP SUMOHARJO 143--B 004 005
SUMENEP 03|04|1973 45 S L JL URIP SUMOHARJO 153 004 005
KEDIRI 16|04|1996 22 B L JL URIP SUMOHARJO 153 004 005
KEDIRI 13|07|1983 34 B L JL URIP SUMOHARJO 67 004 005
KEDIRI 24|01|1979 39 S P JL URIP SUMOHARJO 83 004 005
MALANG 30|12|1988 29 B P JL URIP SUMOHARJO 84 004 005
KEDIRI 24|07|1964 53 S P JL. URIP SUMOHARJO 46 004 005
KEDIRI 22|08|1955 62 S P JL. URIP SUMOHARJO 66 004 005
KEDIRI 26|11|1961 56 B L JL URIP SUMOHARJO 33 004 005
KEDIRI 13|02|1964 54 S P JL URIP SUMOHARJO 4 004 005
KEDIRI 14|03|1970 48 S L JL URIP SUMOHARJO 83 004 005
MUNTILAN 16|06|1970 48 S P JL URIP SUMOHARJO 83 004 005
KEDIRI 24|09|1974 43 S L JLN URIP SUMOHARJO NO 62 004 005
BLITAR 17|09|1978 39 S P JL URIP SUMOHARJO 67 004 005
KEDIRI 25|10|1981 36 S P JL URIP SUMOHARJO 62-B 004 005
NGANJUK 17|07|1979 38 B P JL. URIP SUMOHARJO 228 005 005
Ditetapkan di .............., tgl ...., ......., ......
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN ..............................
KETUA,

(.....................................................)
KELURAHAN ..............................
KETUA,

(.....................................................)
.1-KWK Non KTP-el

: KOTA
:
:

Disabilita Ket
s
13 14
0 12
0 12
0 12
0 12
0 12
0 12
0 12
0 12
0 12
0 12
0 12
0 12
0 12
0 12
0 12
0 12
0 12
0 12
0 12
0 12
0 12
0 12
0 12
0 12
0 12
0 12
0 12

ARA
......

........)
......

........)
DAFTAR PEMILIH SEMEN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAK
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAK

PROVINSI : JAWA TIMUR


KOTA : KEDIRI

No No KK NIK Nama

1 2 3 4
2 3571021405069409 3571026702950001 NOVI TRI FADILA
3 3571021806070000 3571024106010000 HANAFIAH QUROTA AYUN
4 3571022410160019 3578055403010001 CHIIFA ADRISTI WIDYA DHANA
5 3571021506070455 3571022804010001 MOCHAMMAD PUTU GEDE SETYOKO

6 3571021305080001 3571021812000005 RAFLI YANUAR D


7 3571020308090006 3571020809820007 RUDY PRIANTO
8 3571021305061131 3571023103000001 RISKA BERLIAN

Keterangan Disabilitas Keterangan Status Perkawinan


1 : Tuna daksa 4: Tuna Grahita B: Belum Kawin
2 : Tuna Netra 5: Disabilitas Lainnya S: Kawin
3 : Tuna Rungu/wicara P: Pernah Kawin
Model A.1-KWK Non KTP-el
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
HAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA
IHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI
TAHUN 2018
KECAMATAN
KELURAHAN
TPS

Status Jenis Alamat


Tempat Lahir Tanggal lahir Umur Perkawin Kelamin
an B/S/P L/P Jalan/Dukuh RT RW
5 6 7 8 9 10 11 12
KEDIRI 27|02|1995 23 B P JL. P. KEMERDEKAAN NO. 7 BLK 002 005
KEDIRI 01|06|2001 17 B P JL URIP SUMOHARJO NO 365 1 5
KEDIRI 14|03|2001 17 B P JL. URIP SUMOHARJO NO. 163 004 005
KEDIRI 28|04|2001 17 B L JL URIP SUMOHARJO 141 004 005
KEDIRI 18|12|2000 17 B L JL. URIP SUMOHARDJO 155 004 005
KEDIRI 08|09|1982 35 B L JL. URIP SUMOHARJO NO. 167 004 005
KEDIRI 31|03|2000 18 B L JL URIP SUMOHARJO NO 401 009 005

Ditetapkan di .............., tgl ...., ......., ......


PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN ..............................
KETUA,

(.....................................................)
KELURAHAN ..............................
KETUA,

(.....................................................)
.1-KWK Non KTP-el

: KOTA
:
:

Disabilita Ket
s
13 14
0 11
0 11
0 12
0 12
0 12
0 12
0 12

ARA
......

........)
......

........)
DAFTAR PEMILIH SEMEN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAK
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAK

PROVINSI : JAWA TIMUR


KOTA : KEDIRI

No No KK NIK Nama

1 2 3 4
2 3571020302090007 3571024506010005 NUR KHOLIFATUL LAILI
3 3571020212150012 3571025508590011 SITI MARIYAM

Keterangan Disabilitas Keterangan Status Perkawinan


1 : Tuna daksa 4: Tuna Grahita B: Belum Kawin
2 : Tuna Netra 5: Disabilitas Lainnya S: Kawin
3 : Tuna Rungu/wicara P: Pernah Kawin
Model A.1-KWK Non KTP-el
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
HAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA
IHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI
TAHUN 2018
KECAMATAN
KELURAHAN
TPS

Status Jenis Alamat


Tempat Lahir Tanggal lahir Umur Perkawin Kelamin
an B/S/P L/P Jalan/Dukuh RT RW
5 6 7 8 9 10 11 12
KEDIRI 05|06|2001 17 B P JL PERINTIS KEMERDEKAAN 54 005 004
KEDIRI 15|08|1959 58 S P NGRONGGO 005 004

Ditetapkan di .............., tgl ...., ......., ......


PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN ..............................
KETUA,

(.....................................................)
.1-KWK Non KTP-el

: KOTA
:
:

Disabilita Ket
s
13 14
0 12
0 12

ARA
......

........)
DAFTAR PEMILIH SEMEN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAK
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAK

PROVINSI : JAWA TIMUR


KOTA : KEDIRI

No No KK NIK Nama

1 2 3 4
2 3571021906070178 3571024305010007 SHILVIA NIA PUTRI
3 3571021906070133 3571024804010002 ANIN AYU ASHARI
4 3571021906070135 3571022901010003 FARIZA PUTRA PRAYOGA
5 3571021906070104 3571024409960002 RATNADITA KHAIRUNNISA
6 3571021906070101 3571026301000003 SITI NUR SAFITRI
7 3571021906070074 3571025212000004 DINA AYU LESTARI
8 3571021611100006 3571024610000004 MIFTAKUL JANAH
9 3571021405069378 3571022007950003 MOH. ROFIQU DIQYAH
10 3571020709150009 3571030112970001 ALFAN FIRDAUS
11 3571020709150009 3571032104990003 ALIEF HAVILUDIN
12 3571020509130010 3324026507830003 TUWINARSI
13 3571021310090017 3506104408990001 EKA KARTIKA SARI
14 3571021405067046 3571022704010006 MUHAMMAD WILDAN APRIL RIAWAN

Keterangan Status Perkawinan


: Tuna daksa 4: Tuna Grahita B: Belum Kawin
: Tuna Netra 5: Disabilitas Lainnya S: Kawin
: Tuna Rungu/wicara P: Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas
1
2
3
Model A.1-KWK Non KTP-el
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
HAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA
IHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI
TAHUN 2018
KECAMATAN
KELURAHAN
TPS

Status Jenis Alamat


Tempat Lahir Tanggal lahir Umur Perkawin Kelamin
an B/S/P L/P Jalan/Dukuh RT RW
5 6 7 8 9 10 11 12
KEDIRI 03|05|2001 17 B P JL RONGGOJALI 50 B 001 004
KEDIRI 08|04|2001 17 B P JL RONGGOJALI 59 001 004
KEDIRI 29|01|2001 17 B L JL RONGGOJALI 72 001 004
TULUNGAGUNG 04|09|1996 21 B P JL. RONGGO JALI NO. 53-C 001 004
KEDIRI 23|01|2000 18 B P JL RONGGOJALI 96 001 004
KEDIRI 12|12|2000 17 B P JL RONGGO JALI 58 001 004
KEDIRI 06|10|2000 17 B P JL. RONGGOJALI 001 004
KEDIRI 20|07|1995 22 B L JLN RONGGO JALI 001 004
KEDIRI 01|12|1997 20 B L JL. RONGGOJALI 001 004
KEDIRI 21|04|1999 19 B L JL. RONGGOJALI 001 004
KENDAL 25|07|1983 34 S P JL. RONGGOJALI 68 001 004
KEDIRI 04|08|1999 18 B P JL. RONGGOJALI 002 004
KEDIRI 27|04|2001 17 B L JL. P PERINTIS KEMERDEKAAN NO 129 002 004

Ditetapkan di .............., tgl ...., ......., ......


PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN ..............................
KETUA,

(.....................................................)
.1-KWK Non KTP-el

: KOTA
:
:

Disabilita Ket
s
13 14
0 12
0 12
0 12
0 11
0 12
0 12
0 12
0 11
0 12
0 12
0 11
0 11
0 12

ARA
......

........)
Model A.1.1-
KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KELURAHAN


PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2018
OLEH PPS

KELURAHAN :
KECAMATAN : KOTA
KOTA : KEDIRI
PROVINSI : JAWA TIMUR

Jumlah Pemilih
No Nomor TPS Keterangan
L P L+P
1 1 213 202 415
2 2 199 216 415
3 3 202 225 427
4 4 211 198 409
5 5 175 206 381
6 6 193 209 402
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
TOTAL 1193 1256 2449

Kediri,.......................................

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal...................

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama Tanda Tangan


1. Ketua ................ ......................
2. Anggota ................
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama Tanda Tangan


1. Ketua ................ ......................
2. Anggota ................
......................
3. Anggota ................
......................
Model A.1.1-
KWK