Sei sulla pagina 1di 55

UICI 2022

SAINS, TEKNOLOGI DAN MANUSIA

BUDAYA HIPSTER DI MALAYSIA

AHLI KUMPULAN: AUDREY GALE JOENOI (B14KA0014)


DG NORMASWANNA BINTI TAWASIL (B14KA0046)
NOR ZARINA CHOK (B14KA0047)
TAHUN: 4 SKAW
SEKSYEN: 15
NAMA PENSYARAH: DR. NURAZMALIAIL BIN MARNI
ISI KANDUNGAN

1.0 PENGENALAN.................................................................................................................................1
2.0 LATAR BELAKANG (SEJARAH) HIPSTER.................................................................................2
3.0 PENYEBARAN BUDAYA HIPSTER DI MALAYSIA.................................................................. 7
4.0 CIRI-CIRI HIPSTER......................................................................................................................... 8
4.1 Ciri-ciri Budaya Hipster di Luar Negara....................................................................................8

4.2 Ciri-ciri Budaya Hipster Di Malaysia...................................................................................... 10

4.2.1 Hasil Kajian.................................................................................................................. 11

5.0 ELEMEN UTAMA BUDAYA HIPSTER...................................................................................... 15


5.1 Fesyen dan Kecantikan............................................................................................................ 15

5.2 Teknologi dan Seni.................................................................................................................. 16

5.3 Makanan dan Diet.................................................................................................................... 19

6.0 KESAN PENGARUH BUDAYA HIPSTER.................................................................................. 20


6.1 Ekonomi...................................................................................................................................21

6.1.1 Kafe hipster...................................................................................................................21

6.1.2 Food Truck Hipster......................................................................................................22

6.1.3 Bisnes Kopi RM5..........................................................................................................23

6.2 Sosial........................................................................................................................................24

6.2.1 Seni dan Aestetik..........................................................................................................24

6.2.2 Fesyen dan Cara Berpakaian.........................................................................................25

6.3 Kesihatan..................................................................................................................................30

6.3.1 Penggunaan Seluar Jeans jenis Skinny yang Ketat.......................................................30

6.3.2 Kopi Hipster..................................................................................................................32

6.3.3 Makanan Organik.........................................................................................................34

6.4Gentrification (Gentrifikasi)............................................................................................. 36

7.0 LANGKAH-LANGKAH MENGATASI KESAN NEGATIF BUDAYA HIPSTER.................... 37


7.1 Peranan Individu......................................................................................................................37

7.2 Peranan Ibu Bapa.....................................................................................................................38

7.3 Peranan Masyarakat................................................................................................................39

7.4 Media Massa............................................................................................................................40

7.5 Kerajaan...................................................................................................................................40
8.0 RUJUKAN.......................................................................................................................................42
9.0 LAMPIRAN.....................................................................................................................................44
9.1 Soalan soal selidik....................................................................................................................44
1.0 PENGENALAN

Hipster adalah satu budaya atau trend yang menjadi popular di kalangan masyarakat
Malaysia semenjak ini dan mendapat sambutan yang meriah daripada orang ramai
terutamanya generasi muda zaman Y dan Z ini. Walaubagaimanapun, permahaman
masyarakat Malaysia terhadap definisi ‘hipster’ ini adalah jauh berbeza dari makna
sebenarnya. Kebanyakan masyarakat di Malaysia menganggap budaya hipster ini sebagai
satu trend yang menggambarkan gaya hidup yang hebat, mewah, artistik dan mengikut trend
fesyen terkini. Contohnya, seorang wanita yang telah memuat naik gambar beberapa individu
sedang memotong kek dan menggunakan lampin pakai buang bagi menggantikan pinggan
telah menjadi viral di media sosial. Gambar tersebut telah mendapat banyak reaksi atau
pandangan yang berbeza di kalangan masyarakat Malaysia. Ada sebahagiannya mengatakan
perlakuan mengunakan lampin pakai buang sebagai pinggan adalah artistik, malah ada juga
di kalangan masyarakat Malaysia mengecam dan mengeji perlakuan itu. Mereka mengatakan
makanan yang di hidangkan atas lampin itu adalah salah satu gaya hidup hipster. Disebabkan
permahaman masyarakat Malaysia terhadap hipster sangat rendah, mereka telah menganggap
segala perbuatan atau kelakuan yang mempunyai ciri-ciri artistik, membazir dan kemewahan
telah dicopkan sebagai gaya hidup hipster.

Apakah yang dimaksudakan hipster? Hipster adalah bukan satu trend tetapi
merupakan ‘counter-culture movement’, iaitu satu pergerakan di mana seseorang individu
mempunyai pandangan atau cara permakaian yang berbeza dari masyrakat yang lain. Orang-
orang hipster ini mempunyai ideologi dan falsafah mereka tersendiri. Selain itu, hipster juga
adalah ‘urban bohemian‘ yang juga membawa maksud seseorang yang berasal dari bandar
mempunyai tabiat sosial yang tidak formal dan tidak konvensional, contohnya artis atau
penulis. “Hipster” pertama kali diaplikasikan pada tahun 1940-an. Ia dipertuturkan bagi
menggambarkan sebuah cabang kebudayaan tertentu yang telah berkembang di Amerika
seiring dengan populariti era muzik Jazz pada tahun tersebut. Namun, istilah hipster tersebut
mula rancak digunakan pada tahun 1990-an dan menjadi terkenal pada 2000-an dan awal
2010-an.

1|Page
2.0 LATAR BELAKANG (SEJARAH) HIPSTER

Istilah hipster ini telah kian lama wujud di dalam budaya orang barat. Perkataan ‘hep’
atau ‘hip’ mempunyai asal-usul yang tidak menentu dengan pelbagai teori yang dicadangkan.
Istilah hipster dicipta semasa zaman era jazz, apabila ‘hip’ digunakan sebagai kata sifat untuk
menggambarkan para penggemar di suatu tempat kejadian yang popular. Namun, ada yang
mengatakan ‘hip’ adalah terbitan daripada ‘hop’, yang merupakan istilah untuk sejenis dadah
(opium). Ada juga yang mengatakan ia berasal daripada perkataan hipi di Afrika Barat, yang
bermaksud untuk membuka mata seseorang. Maksud utama ‘hip’, yang disahkan seawal
tahun 1902 adalah didefinisikan sebagai "sedar" atau "yang mengetahui". Sebaliknya, ‘unhip’,
iaitu antonim kepada ‘hip’ bermaksud orang-orang yang tidak menyedari persekitaran mereka
termasuk mereka yang menentang hipness.

Pada hari awal-awal zaman jazz, perkataan ‘hip’ telah berkembang menjadi perkataan
‘hipster’ yang digunakan untuk merujuk kepada golongan penggemar jazz. Hipster atau boleh
dikenali juga sebagai ‘hepcats’ menerapkan gaya hidup pemuzik jazz termasuk beberapa
perkara seperti berikut: pakaian, slang, penggunaan ganja dan ubat-ubatan, sikap santai,
jenaka yang menyindir dan kod seksual bebas. Hipster dikatakan mula berubah dan
membentuk satu komuniti yang menjadi perhatian di kalangan anak muda. Golongan pertama
yang mempelopori budaya hipster ini belia kelas pertengahan kulit putih di Amerika Syarikat
yang ingin mencontohi gaya hidup pemuzik jazz, di mana sebahagian besarnya adalah
berkulit hitam.

Gambar rajah 2.1: Gaya hidup hipster pada tahun 1940-an.

2|Page
Komuniti hipster ini mula terbentuk disebabkan beberapa faktor iaitu menentang
peperangan, tidak menyokong dasar pengasingan kaum yang diperkenalkan golongan
pemerintah dan gaya kehidupan mewah. Ketiga-tiga faktor itu secara tidak langsung
bertentangan dengan ideologi mereka yang berkonsepkan ringkas, spontan dan menyokong
keamanan. Malah, dalam esei Norman Mailer yang berjudul “The White Negro”, beliau
mencirikan hipsters sebagai ‘American existentialists’, iaitu seseorang yang menyokong teori
falsafah eksistensialisme yang menekankan kewujudan individu, kebebasan dan pilihan.
Mereka akan menentang apa sahaja dirasakan tidak betul sama ada dalam soal politik,
kehidupan, ekonomi, dan sebagainya. Selain itu, menurut Jack Kerouac, beliau menyifatkan
hipster pada tahun 1940-an sebagai peningkatan dalam perayauan America, ‘hitchhiking’ di
mana-mana dan mempunyai watak-watak kerohanian yang khas.

Gambar rajah 2.2: Faktor-faktor pembentukan komuniti hipster.

Disebabkan ideologi dan memegang falsafah tersebut, mereka lebih tertumpu untuk
menikmati kehidupan semasa. Contohnya, komuniti hipster ini memberi keutamaan tentang
dunia muzik dan melakukan sesuatu perbuatan yang berbeza daripada orang lain. Secara
tidak langsung, kehidupan seorang hipster agak sukar untuk dijangka kerana mereka boleh
berubah mengikut keadaan semasa.

Pada tahun 1950-an, hipster pula dikenali dengan ‘beat generation’ atau pun dikenali
sebagai ‘beatniks’. Komuniti beatnik ini menyuarakan rasa tidak puas hati mereka terhadap

3|Page
masyarakat Amerika pada masa itu. Golongan beatnik ini sendiri berasal dari kalangan
seniman ‘bohemian’ yang tinggal di San Francisco, Los Angeles, Venice West dan
Greenwich di New York. Komuniti beatnik menjadikan kafe-kafe sebagai tempat mereka
menyuarakan pendapat dan mencipta karya-karya dalam bentuk puisi atau muzik.

Gambar rajah 2.3: Fesyen atau cara pemakaian beatnik pada tahun 1950-an.

Kemudiannya, pada tahun 1960-an, komuniti hippies yang juga dikenali sebagai
‘flower generation’ terbentuk untuk menentang semua bentuk perancangan dan berharap
adanya perubahan dalam bidang sosial dan politik. Hipster pada zaman itu dinamakan ‘flower
generation’ kerana mereka ingin hentikan keganasan tetapi berlawan dengan kelembutan.
Secara etimologi, istilah ‘hippies’ berasal dari kata hipster. Kaum hippies mudah dikenali dan
dikesan dari fesyen yang mereka kenakan. Biasanya, mereka akan menggunakan pakaian
yang berwarna-warni dengan warna yang menonjol. Penggunaan warna yang menarik ini
terjejas apabila mereka cenderung menggunakan pelbagai jenis dadah seperti marijuana,
mushroom, dan sebagainya. Pakaian mereka sendiri diilhamkan daripada pakaian penduduk
asli Amerika, Asia, India Afrika dan Amerika Tengah. Mereka akan memakai seluar ‘baggy’
atau ‘cut bray’, ikat kepala atau bandana bagi lelaki dan bandana panjang ala peramal hippy

4|Page
bagi wanita. Komuniti hippies mempunyai pola hidup yang tidak teratur. Mereka cenderung
menyendiri dan tinggal bersama komuniti mereka sahaja. Hal ini dianggap sebagai ‘counter
culture’ terhadap kehidupan formal dan budaya meterialistik pada zaman itu. Mereka juga
mengamalkan rawatan alternatif dan hidup sebagai vegetarian.

Gambar rajah 2.4: Fesyen atau cara pemakaian hipster @ hippies pada tahun 1960-an.

Selepas itu, budaya hipster telah mengalami perubahan dari masa ke semasa. Budaya
hipster generasi pada tahun 2000-an ni lebih fokus kepada kehidupan masing-masing atau diri
sendiri. Contohnya, mereka lebih mengutamakan aspek penampilan diri dan menghargai
budaya alternatif sama ada tentang filem, muzik atau seni. Sementara masyarakat arus
perdana tahun 2000-an tengah menyibukkan diri mereka dengan realiti televisyen, teknologi-
teknologi dan media sosial, gaya hidup hipster yang lama dilupakan seperti pakaian, bir,
rokok dan muzik telah menjadi popular kembali. Mereka mahu diiktiraf berbeza dengan
orang lain kerana ingin menyimpang dari ‘mainstream culture’ dan mengukir niche budaya
diri mereka sendiri. Bagi generasi baru ini, fesyen-fesyen atau gaya pemakaian mereka blh
didapati di ‘thrift shop’ atau dibuat sendiri.

5|Page
Gambar rajah 2.5: Fesyen atau cara pemakaian hipster pada tahun 2000-an dan 2010-an.

Kesimpulannya, dari tahun 1940-an sehingga ke 1980-an, budaya hipster ini pada
asasnya menggambarkan seseorang yang tidak sesuai dengan cara kaum mereka befikir dan
cara pemakaianya. Oleh itu, mereka mengatakan hipster sebagai frasa dikhaskan untuk
pemberontak kerana mereka sering menentang apa jua pembentukan ataupun pandangan dari
kaum mereka sendiri kerana mereka mempunyai cara permikiran yang berbeza dari orang
sekelilingnya. Walaubagaimanapun, budaya hipster pada tahun 2000-an dan 2010-an pula
lebih fokus kepada kepentingan diri mereka masing-masing dengan menonjolkan diri mereka
dari segi penampilan dan gaya hidup mereka.

6|Page
3.0 PENYEBARAN BUDAYA HIPSTER DI MALAYSIA

Jelas sekali, budaya hipster boleh dianggap sebagai satu fenomena baru yang semakin
berkembang pada hari ini dan ia kini sudah membentuk sebuah komuniti baru dalam
masyarakat di Malaysia. Media sosial memainkan peranan penting dalam menyebarkan
budaya hipster di Malaysia. Facebook, Twitter dan Instagram adalah contoh aplikasi yang
sering digunakan oleh generasi muda sekarang. Aplikasi tersebutlah yang meyebarkan
budaya hipster daripada negara barat ke Malaysia. Contohnya, cara pemakaian hipster
disebarkan di Instagram yang menyebabkan generasi-generasi muda di Malaysia ingin
mencontohi cara pemakaian yang unik sebegitu.

Selain itu, siaran rancangan televisyen yang disiarkan di Malaysia juga salah satu
faktor penyebaran budaya hipster di Malaysia. Contohnya, Astro banyak menyiarkan
rancangan atau filem negara barat. Kadang-kala filem-filem negara barat ini juga
menunjukkan atau mempersembah budaya hipster mereka. Melalui ini, budaya hipster
tersebar di Malaysia kerana masyarakat Malaysia kerap menonton filem-filem negara barat.

Pengaruh dan tekanan dari rakan sebaya juga menjadi salah satu faktor yang
menyebabkan budaya hipster ini tersebar luas di Malaysia. Contohnya, Ali mempergayakan
atau menukarkan cara pemakaiannya kepada hipster kerana ingin diterima oleh kawan-
kawannya. Ini disebabkan kawan-kawan tersebut tidak mahu menerimanya jika cara
pemakaianya tidak sama seperti mereka.

Di samping itu, pelajar-pelajar yang belajar di negara barat atau mana-mana luar
negara Malaysia juga boleh dijadikan salah satu faktor yang menyebarkan budaya hipster ke
Malaysia. Pelajar-pelajar tersebut mungkin mengikuti dan meminati fesyen hipster dan
membawa cara pemakaianya sebegitu ke Malaysia. Disebabkan fesyen hipster adalah unik
sehingga dapat menarik perhatian orang ramai, masyrakat sekelilingnya juga mulai
mempelajari untuk mempergayakan pemakaian hipster itu di Malaysia. Justeru itu, budaya
hipster pun mula disebarkan secara perlahan-lahan di Malaysia dari segi pemakaian
sehinggalah ke gaya hidup hipster.

7|Page
4.0 CIRI-CIRI HIPSTER

4.1 Ciri-ciri Budaya Hipster di Luar Negara

Hipster adalah suatu kata yang menggambarkan seorang anak muda, yang
keadaan ekonomi dirinya berada di kelas menengah atas dan “anti mainstream”.
Untuk pengetahuan umum, hipster bukan satu trend tapi ‘counter-culture movement’.
Mereka ada ideologi dan falsafah tersendiri. Mereka tidak mainstream dari segi filem,
muzik, fesyen dan rakan-rakan. Istilah Hipster biasanya diberikan kepada orang yang
sering tampil unik atau yang suka memilih untuk berjalan sendiri.

Hipster akan membuat dirinya seunik mungkin dari segi penampilan, rambut
dan gaya berpakaian. Anehnya golongan Hipster ini, jika mereka sudah popular,
mereka akan menukar gaya mereka yang popular tersebut dan mencari gaya yang
lain yang belum banyak diketahui orang lain.

Ciri-ciri budaya Hipster sebenar adalah seperti berikut:

1. Lihat Gaya Rambut dan Pakaian - Lelaki Hipster biasanya sering tidak menyikat
rambut mereka dan tidak ingin dilihat kemas dan bagi perempuan pula, mereka
sering memakai tight kemana-mana. Inilah yang sering membuat Hipster itu
terlihat Hipster kerana kita sentiasa dapat melihat mereka dari segi gaya rambut
dan pemakaian mereka.

2. Menonton atau melihat Festival Film International- Golongan Hipster sering


melihat atau menonton Festival Film International. Mereka gemar untuk melihat
dan menonton filem berbahasa asing yang susah untuk difahami ramai orang.

3. Muzik mereka ‘rare’ - Golongan Hipster ini unik, anti-mainstream jadi wajarlah
muzik mereka kita tidak pernah dengar.

4. Memilih untuk mengayuh basikal atau menaiki bas atau paling mudah berjalan
kaki untuk mana-mana destinasi. Basikal pula mungkin nampak lain dari yang
lain, lebih baik tanpa pelekat, tanpa brek.

5. Golongan Hispter suka membaca label, dan mereka mudah teruja dengan produk
yang mempunyai label sumber organik, atau berasaskan sumber alam semulajadi.

8|Page
6. Seorang Hipster tidak ambil kisah mengenai kalori dalam pemakanan, tetapi
mereka mementingkan berapa jumlah aktiviti untuk bakar kalori tersebut. Dan
kebanyakkan aktiviti riadah seorang Hipster adalah yang mencabar dan
memerlukan keberanian.

7. Mereka bertemu janji menggunakan teks. Kalau bab bertemu janji, mereka suka
cara lama. Mereka jenis santai dan melakukan aktiviti yang mengujakan.

8. Golongan Hispters lebih suka minum kopi. Jika mereka minum teh, mereka akan
memilih teh hijau, dan suka sangat akan smoothies. Manakala bekas minuman
pula mesti unik, lain dari kebiasaan orang.

9. Seorang Hipster suka menggunakan laman Instagram untuk memuat-naik gambar


mereka. Gambar yang dimuat-naik akan berbeza atau kontra dengan caption atau
penerangan gambar.

10. Antara ciri seorang Hipster ialah mereka suka menyelamatkan haiwan liar dan
suka menyumbang sesuatu kepada pembangunan masyarakat.

11. Mereka lebih suka perabot buatan tangan, dan tempat tinggal mereka banyak
dekorasi melibatkan bingkai gambar. Kebanyakkan hiasan dalaman tempat
tinggal seorang Hipster akan dipenuhi barangan dan perabot yang agak unik dan
jarang ditemui.

12. Golongan ini lebih suka mencari alternatif kepada sesuatu. Jika dilihat sesuatu
perkara yang dilakukan itu telah menjadi satu amalan kebiasaan dalam sesebuah
masyarakat, maka mereka mula dengan secara kreatifnya mencari cara dan
kaedah lain yang tidak popular.

13. Ramai orang menyangka bahawa seorang Hipster dianggap sebagai peminat tegar
gajet-gajet terbaru. Sebenarnya sangkaan itu tidak benar dan komuniti ini lebih
gemar mencari alternatif lain yang jauh lebih murah jika menginginkan sesuatu
benda termasuklah peralatan elektronik.

14. Hipster, mereka sebenarnya anti terhadap makanan segera. Secara tidak langsung
ia bertentangan dengan ideologi mereka dan menganggap makanan seumpama itu
ialah makanan kapitalis. Disebabkan itu, komuniti ini gemar mengunjungi kedai-
kedai biasa atau pun memasak sendiri di rumah.

9|Page
4.2 Ciri-ciri Budaya Hipster Di Malaysia

Di Malaysia, budaya Hipster ini mula berkembang dengan rancak sejak


beberapa tahun lepas dan baru-baru ini, budaya ini telah mendapat perhatian
Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, yang menjalankan
tugas sebagai timbalan presiden Umno. Walaupun budaya ini telah berkembang
secara meluas ke serata Malaysia, namun pada pendapat saya budaya Hipster yang
diamalkan oleh rakyat Malaysia tidak menggambarkan budaya Hipster yang sebenar.

Mereka yang menjalankan cara kehidupan Hipster di Malaysia hanya


menjadikan budaya ini sebagai platform untuk popular. Sedangkan menurut
Pressreader, semua orang berlumba ingin menjadi berseni. Semuanya ingin menjadi
lain daripada yang lain. Mereka merasakan naskhah atau penampilan yang dibawa
adalah yang terbaik. Jika dahulu pesta seni yang mengumpulkan penulis, pelukis,
usahawan serta pengkarya seni diadakan demi meraikan kehebatan seni, namun kini
ia sudah berbeza, kerana anak muda menjadikan ia tempat untuk menjadi popular.

Tambahan pula, terdapat segelintir mereka yang mencuba untuk menjadi Hipster.
Mereka cuba untuk menerima muzik dan filem yang disukai oleh golongan Hipster,
walaupun genre tersebut bukan kesukaan mereka.

Hipster di Malaysia sangat berbeza dengan Hipster yang sebenar. Jika Hipster
sebenar, mereka mempunyai konsep hidup berbeza, mereka memilih untuk menjadi
berbeza daripada orang lain bukan kerana ingin menjadi popular atau dipandang
tinggi, tetapi mereka mengikut naluri hati sendiri. Namun, di Malaysia, terdapat
segelintir Hipster yang menjadi Hipster hanya untuk dipandang tinggi dan menjadi
popular, kerana budaya ini pada ketika itu adalah trend. Disebabkan oleh perkara
tersebut, terdapat beberapa ciri budaya Hipster yang anti-mainstream telah menjadi
mainstream. Di mana tidak menggambarkan definisi Hipster yang sebenar. Berikut
merupakan ciri-ciri budaya Hipster yang telah menjadi trend dan menjadi
mainstream dalam masyarakat Malaysia:

a) Style seluar jeans koyak rabak

b) Baju kemeja lelaki dan perempuan berkotak-kotak

10 | P a g e
c) Minum kopi dalam gelas besar.

d) Minum air kegemaran dalam jug comel.

e) Pakai songkok/tanjak dengan kemeja dan jeans.

f) Tangkap gambar terus auto siap cuci - tak perlu hantar kedai.

g) Wanita berkulit gelap dianggap lebih seksi dari wanita berkulit cerah.

h) Tonton video atau filem daripada saluran tv internet, kurang tonton filem dan
drama dari saluran tv media arus perdana.

4.2.1 Hasil Kajian

Kumpulan kami telah melakukan kajian mengenai pemahaman budaya


Hipster di Malaysia. Terdapat beberapa soalan mengenai cara kehidupan Hipster,
tindak balas yang diberikan dari nombor satu hingga nombor lima, di mana
nombor satu menunjukkan pemberi tindak balas sangat setuju dengan soalan
yang diberikan. Manakala, nombor lima menunjukkan bahawa pemberi tindak
balas sangat tidak setuju dengan soalan yang diberikan. Berikut merupakan hasil
kajian yang kami perolehi:

Carta 1: Hasil tindak balas bagi soalan pertama.

11 | P a g e
Carta 2: Hasil tindak balas bagi soalan kedua.

Carta 1 dan 2 menunjukkan cara kehidupan yang bertentangan dengan cara


kehidupan Hipster. Namun, ramai pemberi tindak balas memberi tindak balas setuju
dan sangat setuju dengan kenyataan yang diberi. Bagi carta 1, sebanyak 93 tindak
balas yang diberikan bagi kenyataan yang pertama. Daripada 93 pemberi tindak
balas, hanya 20 pemberi tindak balas yang memilih sangat tidak setuju dan tidak
setuju sebagai jawapan mereka. Manakala sebanyak 38 pemberi tindak balas yang
mempunyai pemahaman yang salah mengenai cara kehidupan Hipster. Seorang
Hipster sebenarnya tidak mengikuti perkembangan, mereka lebih suka membuat
trend sendiri, dan apabila trend tersebut menjadi trend terkini yang diikuti oleh ramai,
mereka akan beralih kepada trend yang lain. Bagi soalan kedua pula, daripada 101
pemberi tindak balas, sebanyak 43 orang yang mempunyai pemahaman yang salah
mengenai cara kehidupan Hipster. Sebenarnya seorang Hipster lebih suka membeli
barang yang murah namun unik daripada melaburkan wang mereka untuk membeli
barangan yang berjenama dan mahal.

12 | P a g e
Carta 3: Hasil tindak balas bagi soalan ketiga.

Carta 4: Hasil tindak balas bagi soalan keempat.

Carta 5: Hasil tindak balas bagi soalan kelima.

13 | P a g e
Carta 6: Hasil tindak balas bagi soalan keenam.

Carta 7: Hasil tindak balas bagi soalan ketujuh.

Merujuk pada carta 3 hingga carta 7, menunjukkan carta bar bagi tindak
balas mengenai cara kehidupan Hipster. Pemberi tindak balas kebanyakan nya
mengetahui mengenai cara kehidupan Hipster yang sangat aktif di media sosial.
Namun cara kehidupan positif Hipster seperti menyayangi haiwan, suka
membuat kerja kebajikan, suka mengamalkan cara hidup yang sihat serta suka
melakukan aktiviti artistik tidak diketahui oleh kebanyakan pemberi tindak balas.
Daripada 101 pemberi tindak balas, hanya 9 orang yang benar-benar memahami
cara kehidupan sebenar seorang Hipster. Di mana, kita dapat lihat pemahaman
anak muda Malaysia mengenai budaya Hipster adalah terpesong daripada
budaya Hipster yang sebenar.

14 | P a g e
5.0 ELEMEN UTAMA BUDAYA HIPSTER

Sebagai seorang Hipster, selain daripada sering mengamalkan cara kehidupan yang
berbeza, seorang Hipster juga selalunya akan memiliki beberapa elemen yang dapat
menggambarkan dirinya sebagai seorang Hipster. Elemen yang dimaksudkan adalah seperti
berikut:

a) Fesyen dan kecantikan

b) Teknologi dan seni

c) Makanan dan diet

5.1 Fesyen dan Kecantikan

Budaya Hipster selalu dikaitkan dengan fesyen dan cara pemakaian seseorang.
Pemakaian seorang Hipster adalah unik dan jenis pemakaian yang tidak pernah dilakukan
oleh orang lain. Terdapat beberapa fesyen yang sering menggambarkan seorang Hipster.
Gambar rajah 5.1 di bawah menunjukkan beberapa jenis cara pemakaian seorang Hipster,
di mana sebelum ini, tidak ramai yang berpakaian seperti itu, namun kini, jenis
pemakaian tersebut tidak lagi menjadi unik disebabkan ramai telah berpakaian seperti
seorang Hipster.

Gambar rajah 5.1: Ciri-ciri pemakaian seorang Hipster

15 | P a g e
Selain daripada fesyen, kecantikan juga merupakan salah satu elemen yang sering
dikaitkan dengan budaya Hipster ini. Walaupun sebenarnya, kecantikan bagi Hipster
adalah tidak penting dan mereka mempunyai pandangan tersendiri mengenai kecantikan.
Hipsters menolak pandangan umum masyarakat arus perdana yang berkenaan dengan
keutamaan utama mencari kekasih pilihan dan kriteria tradisional mengenai tarikan
fizikal iaitu paras rupa.

Namun, setelah budaya Hipster ini tersebar secara meluas, pengambilan supplement
bagi memperoleh kulit yang putih dan licin tersebar dan sering dikaitkan dengan budaya
Hipster. Tambahan pula, pelbagai produk kecantikan yang menggunakan Hipster untuk
menarik perhatian pembeli. Sedangkan jamu dimana ia merupakan ubat secara
tradisional menggunakan konsep pembungkusan seperti Hipster. Gambar rajah 5.2 di
bawah menunjukkan beberapa produk yang menggunakan konsep pembungkusan
Hipster bagi menarik perhatian pembeli.

Gambar rajah 5.2: Pembungkusan produk kecantikan menggunakan konsep Hipster

5.2 Teknologi dan Seni

Teknologi dan seni juga merupakan elemen yang menggambarkan budaya Hipster.
Hal ini adalah kerana, seorang Hipster mempunyai cita rasa yang unik dan berseni.
Kebiasaannya, seorang Hipster selalunya akan terlibat dalam bidang pekerjaan dan

16 | P a g e
aktiviti seni sebagai contoh jurugambar, penulis, pelukis dan sebagainya. Disebabkan
inilah, teknologi sering dikaitkan dengan budaya Hipster.

Teknologi yang selalu dikaitkan adalah kamera, hal ini adalah kerana, Hipster suka
mengambil gambar yang berseni dengan menggunakan kamera yang dimiliki. Kamera
yang dimiliki oleh seseorang Hipster bukan sahaja mempunyai reka bentuk yang unik,
bahkan dapat mengambil gambar yang berkualiti tinggi. Namun, seorang Hipster
sebenarnya tidak mengikut perkembangan trend semasa guna gadget canggih seperti
iPhone. Mereka selagi boleh akan cari alternatif murah.

Gambar rajah 5.3 berikut menunjukkan teknologi yang dimiliki oleh seorang Hipster.

Gambar rajah 5.3: Teknologi yang menggambarkan seorang Hipster

Selain daripada kamera, teknologi yang dimaksudkan adalah sosial media. Antara
salah satu ciri-ciri budaya Hipster adalah aktif dalam aktiviti sosial media. Oleh itu, ia
termasuk dalam elemen teknologi bagi budaya Hipster. Antara sosial media yang selalu
dikaitkan dengan Hipster adalah Instagram. Instagram merupakan salah satu applikasi
rangkaian sosial yang dibina untuk membolehkan manusia berkongsi detik-detik dalam
kehidupan mereka melalui gambar. Melalui applikasi ini, seluruh dunia dapat
dihubungkan melalui foto sahaja. Hal ini adalah kerana, melalui Instagram, seorang
Hipster dapat menunjukkan bakat seni mereka melalui cara sebuah gambar itu diambil.
Gambar yang mereka kongsikan dalam applikasi ini selalunya sangat berseni dan unik.
Gambar rajah 5.4 menunjukkan beberapa contoh gambar yang telah dikongsikan oleh
Hipster di laman Instagram.

17 | P a g e
Gambar rajah 5.4: Gambar yang dikongsikan oleh Hipster

Antara pekerjaan seorang Hipster adalah penulis, pelukis, jurugambar dan lain-lain
pekerjaan yang boleh dikaitkan dengan kreativiti dan seni. Disebabkan oleh ciri-ciri
seorang Hipster yang adalah seorang yang kreatif dan berseni, elemen seni sering
dikaitkan dengan budaya Hipster. Seni adalah bidang yang meluas, terdapat pelbagai
aktiviti manusia yang boleh dinyatakan sebagai seni, antaranya adalah aktiviti yang
mewujudkan visual, auditori atau melaksanakan artifak, dan menyatakan kemahiran
imaginatif atau teknikal pengarang. Gambar rajah 5.5 dan 5.6 berikut menunjukkan seni
yang dkaitkan dengan budaya Hipster.

Gambar rajah 5.5: Seni yang berkaitan dengan Hipster

18 | P a g e
Gambar rajah 5.6: Seni yang berkaitan dengan Hipster

Musik juga merupakan salah satu aspek seni yang dapat dikaitkan dengan
budaya Hipster. Cita rasa musik bagi seorang Hipster adalah unik, tidak popular dan
tidak pernah didengari oleh orang kebiasaan. Gambar rajah 5.7 di bawah
menunjukkan gambar album musik yang menjadi pilihan Hipster.

Gambar rajah 5.7: Seni musik yang menjadi pilihan Hipster

5.3 Makanan dan Diet

Dari segi makanan pula, elemen ini dikaitkan dengan Hipster setelah budaya ini
berkembang dan menjadi trend. Makanan dan minuman sering diubah suai bagi
mencapai ciri-ciri budaya Hipster bagi menarik perhatian pelanggan. Gambar rajah 5.8
berikut dapat menunjukkan ciri-ciri makanan yang dikaitkan dengan budaya Hipster ini.

19 | P a g e
Gambar rajah 5.8: Makanan dan minuman yang bercirikan Hipster

Diet merupakan salah satu elemen Hipster setelah budaya ini berkembang dan
tersebar secara meluas. Konsep androgini dan feminisme telah sedikit sebanyak
mempengaruhi budaya hipster, dimana lelaki hipster kebanyakannya tubuh badan mereka
lebih kurang kurus macam kekasih mereka. Manakala, ideal lelaki berbadan sado dan
bertubuh sasa tidak dianggap menarik oleh gadis hipster kerana mereka menganggap
imej sedemikian ianya melambangkan chauvinisme lelaki, ‘sexism’ dan ‘misogyny’.
Disebabkan oleh maklumat inilah, individu yang ingin menjadi seperti Hipster
mengambil ubat diet bagi mendapatkan tubuh badan yang ramping serta menarik.

6.0 KESAN PENGARUH BUDAYA HIPSTER

Melihat kepada yang telah dijelaskan sebelum ini, banyak kesan dan isu yang dapat
dikaitkan dengan budaya Hipster. Kesan dan isu boleh terbahagi kepada baik dan buruk.
Dalam bab ini, kesan dan isu berkaitan Hipster akan dibincangkan merangkumi ekonomi,
sosial, kesihatan dan gentrification.

i. Ekonomi
ii. Sosial
iii. Kesihatan
iv. Gentrification

20 | P a g e
6.1 Ekonomi

Ekonomi hipster memainkan peranan yang penting dalam perniagaan kecil


dunia. Taktik penjenamaan mereka, dan media sosial membantu mereka mengekalkan
persaingan terhadap jenama yang lebih besar. Generasi 'cool' sukakan kafe hipster dan
ruang pejabat konvensional seperti gudang. Ketika kejatuhan pasaran kewangan di
United Kingdom sebelum ini, sektor pasaran 'hipster' inilah yang banyak membantu
memulihkan keadaan, terutama dalam memerangi pengangguran dalam kalangan
pekerja muda. Di Johor sendiri, ia mula menjadi 'sub-genre' keusahawanan yang kian
mendapat tempat dalam kalangan usahawan muda kita.

Sektor makanan adalah salah satu sektor yang menyumbang kepada kadar
peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. Perkhidmatan sektor ini dapat dilihat
melalui serakan dan pecahan sektor makanan yang kecil, sederhana dan besar seperti
di pasar, restoran, hotel dan lain-lain (Siti Noraishah Dollah@ Abdullah et al. 2012).

6.1.1 Kafe hipster

Baru-baru ini, FMT meninjau salah satu daripada budaya yang


diserlahkan hispter – kafe, yang walaupun mahal, sering dikunjungi anak
muda. Mungkin juga pepatah Melayu “Biar papa, asalkan bergaya” sesuai
disebut dalam perbincangan mengenai budaya yang kian menjadi kegilaan
segolongan kecil orang muda ini. Mereka memilih ke kafe hipster disebabkan
dekorasi kedai hipster yang berkonsepkan Inggeris, bukan suasana kedai kopi
lama. “Dekorasi ‘simple’ tak perlu sarat dengan banyak meja membuatkan
kita selesa. Kalau kita melancong ke Eropah contohnya, ada banyak kafe
sebegini.

Ramai golongan hispter menjadikan media sosial seperti Instagram


pilihan mereka untuk memuat naik gambar mereka. Gambar yang diambil oleh
golongan hipster ingin menampilkan kelainan daripada biasa. Disebabkan itu
kafe hipster biasanya ramai dikunjungi golongan ini disebabkan keunikan
yang dimiliki seperti makanan dan dekorasi yang ditampilkan.

21 | P a g e
Gambar rajah 6.1: Ciri-ciri Dekorasi Kafe Hipster

6.1.2 Food Truck Hipster

Jika diperhatikan, trak makanan kini sudah menjadi trend perniagaan


dan semakin berkembang maju dalam budaya tempatan yang membawa
pelbagai sajian citarasa masyarakat setempat. Lebih mudah dan cepat bagi
mereka yang menggemari makanan dan yang paling penting, trak makanan ini
berada di mana-mana tempat sahaja. Bukan hanya sekadar makanan,
foodtruck juga dihiasi dengan pelbagai bentuk dan gaya, serta stiker mengikut
tema makanan yang dibawa. Dari perhiasan foodtruck, tukang jual hingga
dibawa ke makanan semuanya boleh dikatakan hipster habis!

Kebanyakan pengusaha trak makanan ini terdiri daripada pemuda dan


lazimnya makanan yang dijual berkonsepkan makanan barat hinggalah
makanan melayu tradisional. Ada yang menjual burger bakar, makanan barat,
cendol, nasi lemak dan sebagainya. Pelbagai jenis makanan yang boleh kita
dapat malah rasa makanan yang dimasak kebanyakannya lebih sedap
berbanding dengan makanan yang dijual di restoran. Harga yang dijual juga
berpatutan dan berbaloi dengan kualiti masakan yang dihidang.

22 | P a g e
Gambar rajah 6.2: Food Truck Hipster Malaysia

6.1.3 Bisnes Kopi RM5

Dalam tahun 2016 saja rasanya sudah banyak yang membuka kiosk
menjual kopi dengan harga RM5 ini, pelanggan yang datang pun tak putus.
Mesti ada yang tertanya boleh laku ke buka bisnes begini? Tapi bisnes ini
memang tak rugi untuk dicuba dan ianya tak rumit seperti yang disangka.

Kalau nak cakap pasal peluang untuk membuka kiosk begini, memang
boleh dan tak memerlukan modal yang tinggi, dalam lingkungan bawah
RM5000 saja sudah boleh cuba menjinakkan diri membuka booth sendiri. Dari
mesin bru kopi, blander, serbuk kopi, meja, payung, banner dan barangan lain,
untuk permulaan memang cukup. Dari segi pilihan minuman memang banyak,
pelbagai jenis kopi, coklat, vanila dan teh hijau yang di blended dan dihias
dengan whipped cream.

Gambar rajah 6.3: Kopi Hispter RM5

23 | P a g e
6.2 Sosial

6.2.1 Seni dan Aestetik

Bagaimana hipsters, sebagai satu contoh, dapat mengekalkan


kumpulan kecil yang bersatu padu sementara secara berterusan mengalami
perubahan dalaman. Standard estetik dikongsi, dirundingkan, dan digalakkan
menerusi blog dan laman web membolehkan hipsters untuk mencapai gaya
terbaik, barangan estetik yang bertindak balas dengan cepat kepada ancaman
penyebaran.

Satu lagi ciri utama Hipster adalah bahawa mereka mempunyai (atau
fikir mereka mempunyai) beberapa potensi kreatif yang tidak terkawal
menunggu untuk diterokai. Dedikasi ini kepada seni bermakna lebih banyak
minat dan perhatian telah diberikan kepada institusi kebudayaan. Lakonan,
galeri, pameran dan lain-lain semua telah berkembang biak sejak minda
hipster menjadi norma. Walaupun memang benar bahawa bacaan puisi dan
pertunjukan seni telah diwujudkan berdasarkan kepada budaya New York
selama beberapa dekad sekarang, status yang diiktiraf secara meluas
rancangan ini telah pasti meningkat dan ia kini lebih daripada biasa, bahawa
mereka adalah "Perkara yang cool" untuk dilakukan.

Justeru itu, Wu melaporkan bahawa kedai-kedai buku bebas telah


berkembang kira-kira dua puluh peratus sejak 2009 dan lebih daripada tiga
bilion dolar telah dibelanjakan tahun lepas lebih daripada empat ribu filem
bebas. Beliau turut memanggilnya "pembezaan benar," yang bermakna mereka
telah mewujudkan satu produk itu, dalam fikiran pengguna, adalah ketara dan
perbezaan yang tidak dapat dinafikan. etika hipster, seperti yang saya
memanggil (atau penghayatan keaslian), semakin tersebar. Dan permintaan
yang diwujudkan oleh penyebarannya melonjakkan kebangkitan kilang bir
kraf, kedai kopi butik, kedai2 buku dibangunkan di seluruh Negara.

24 | P a g e
6.2.2 Fesyen dan Cara Berpakaian

Dalam peredaran fesyen masa kini, trend semasa seperti”hipster”


sering menjadi pilihan remaja yang tidak mahu dilihat ketinggalan dalam
berfesyen. Ia merujuk kepada para belia yang biasanya tinggal di kota-kota
besar yang mempunyai gaya hidup urban. Mereka gemar memakai pakaian
yang menarik perhatian orang lain. Apa yang dimaksudkan pakaian yang
menarik perhatian adalah, pakaian yang berlainan daripada pakaian orang lain
sama ada dari segi warna, fesyen atau potongan yang menarik perhatian
pelajar lain dalam IPT.

Jika dilihat dari aspek positif, keyakinan diri dapat ditingkatkan dalam
diri remaja. Lantaran itu, remaja dapat tampil lebih yakin untuk berkomunikasi
dengan rakan-rakan tanpa perlu khuatir akan cercaan orang ramai tentang cara
pemakaian mereka setelah memakai produk berjenama. Dari sudut psikologi,
warna boleh meningkatkan mutu emosi pemakai dan orang yang melihatnya.
Perkara ini terjadi apabila masyarakat moden kini mempunyai persepsi yang
tinggi terhadap produk berjenama berbanding produk yang dijual di pasar
malam. Remaja pula lebih mengambil endah tentang tanggapan pertama
masyarakat terhadap diri mereka sendiri supaya mereka tidak dipulau dan
disisih oleh rakan sebaya. Remaja berpendapat jika mereka berpegang kepada
prinsip alah membeli menang memakai akan membuatkan mereka popular dan
dikagumi oleh golongan remaja.

Pernyataan ini boleh disokong berdasarkan kaji selidik yang telah kami
jalankan ke atas 100 orang responden yang berumur dari 13 hingga 35 tahun.
Hasil kaji selidik tersebut boleh di lihat pada Carta 8 sehingga Carta 11.

25 | P a g e
Carta 8: Fesyen Topi

Daripada 97 orang responden yang menjawab, 52.2 peratus responden


memilih untuk membeli dan menggunakan topi jenis “Cap” yang berharga
dari RM 13.00 sehingga RM200.00. Ini menunjukkan responden sanggup
untuk melaburkan duit membeli topi yang mahal.

Gambar rajah 6.4: Topi jenis "Cap"

26 | P a g e
Carta 9: Fesyen Kaca Mata.

Daripada 97 orang responden yang menjawab, 21.6 peratus


responden memilih untuk membeli dan menggunakan kaca mata jenis
“Korean Style” yang berharga dari RM 22.00 sehingga RM105.00. Ini
menunjukkan responden sanggup untuk melaburkan duit membeli kaca mata
yang mahal.

Gambar rajah 6.5: Kaca Mata jenis "Korean Style"

27 | P a g e
Carta 10: Fesyen Kasut

Daripada 97 orang responden yang menjawab, 26.8 peratus responden


memilih untuk membeli dan menggunakan kasut jenis “Sneakers” yang
berharga dari RM 40.00 sehingga RM200.00. Ini menunjukkan responden
sanggup untuk melaburkan duit membeli kasut yang hipster dan mahal.

Gambar rajah 6.6: Kasut jenis "Sneakers"

28 | P a g e
Carta 11: Fesyen Seluar

Daripada 97 orang responden yang menjawab, 34 peratus


responden memilih untuk membeli dan menggunakan seluar jenis “Jeans”
yang berharga dari RM 50.00 sehingga RM360.00. Kemudian, seramai 23.7
peratus responden memilih seluar jenis “Skinny Jeans” yang berharga dari
RM20.00 hingga RM 99.00. Ini menunjukkan responden sanggup untuk
melaburkan duit membeli kasut yang hipster dan mahal.

Gambar rajah 6.7: Seluar "Jeans" Gambar rajah 6.8: Seluar jenis "Skinny
Jeans"

"

29 | P a g e
6.3 Kesihatan

6.3.1 Penggunaan Seluar Jeans jenis Skinny yang Ketat

Hipster seperti yang telah dibincangkan suka memakai pakaian yang


ketat seperti seluar skinny jeans. Seluar ini sememangnya menjadi ikutan
masyarakat terutamanya para remaja sehingga golongan dewasa 40-an.
Namun begitu, tahukah bahawa penggunaan seluar ini boleh memudaratkan
lalu mendorong kepada masalah kesihatan. Seluar yang ketat ini bukan sahaja
boleh menyebabkan ketidak-selesaan tetapi juga boleh menyebabkan
penggunanya mengalami masalah fizikal akibat memakai seluar skinny jeans.

Hal ini dapat dibuktikan melalui kajian para saintis perubatan dalam
kajian mereka. Terdapat satu kes diluar negara yang mana seorang wanita
berusia 35 tahun yang kaki telah bengkak dengan teruk dan yang pergelangan
kaki telah menjadi begitu lemah yang menyebabkan dia tidak boleh berjalan.
Di hospital, doktor terpaksa memotong seluar beliau bagi mengeluarkan seluar
tersebut dari kaki beliau yang telah bengkak akibat daripada sindrom
terkurung, satu keadaan yang terhasil daripada peningkatan tekanan dalam
ruang badan terkurung, seperti, daripada memakai seluar jeans jenis “skinny”.

Kenyataan itu dapat disokong kerana menurut Ketua Unit Fisioterapi,


Jabatan Perkhidmatan Pemulihan Perubatan Hospital Canselor Tuanku Muhriz,
Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM), Zunaidah Abu
Samah, kesan pemakaian seluar ketat berlaku apabila pergerakan sendi
anggota bawah menjadi terhad di bahagian pinggang yang menyebabkan
ruangan pada bahagian pelvis dan sendi pinggul menjadi sangat sempit ketika
individu itu bergerak seperti berjalan dan melangkah. Keadaan lebih ketara
ketika membengkokkan badan ke hadapan semasa duduk di kerusi,
mencangkung dan sebagainya. Akibatnya, tekanan yang tinggi akan berlaku
pada saraf yang terletak di pelvis secara tetap sehingga mengakibatkan
seseorang individu itu berasa kebas, terbakar, kesejukan, sakit mencucuk,
sangat sensitif apabila tersentuh, selain rasa tidak selesa pada bahagian tepi
paha.

30 | P a g e
Gambar rajah 6.9: Kesan Pemakaian Seluar Jeans Ketat "Skinny"

Selain itu, berkenaan dengan ketidak-selesaan kepada pemakai semasa


memakai seluar jeans ketat ini dapat dibuktikan berdasarkan kajian yang
dilakukan terhadap 100 orang peserta oleh Hough seperti didokumenkan di
dalam jurnal beliau iaitu “South African Journal of Occupational Therapy”.
Hasil kajian beliau membuktikan dengan menyimpulkan bahawa
ketidakselesaan ketika duduk, berdiri, mengambil objek dan menaiki tangga
telah dialami oleh 78.3% peserta ketika memakai jeans hipsters dan 35%
ketika memakai jeans biasa.

Peserta mengalami ketidakselesaan ketara lebih besar apabila duduk


dan membongkok ketika memakai jeans hipster, berbanding dengan jeans
biasa. Ketidakselesaan semasa pergerakan asas mendorong orang membuat
pergerakan pampasan (ganti), yang menyumbang kepada penjajaran badan
tidak betul. Pergerakan pampasan ini boleh menyebabkan fungsi sub-optimum
dalam aktiviti kehidupan harian, dengan memberi kesan negatif kepada faktor-
faktor seperti kelajuan pengeluaran, daya tahan dan ergonomik.

31 | P a g e
6.3.2 Kopi Hipster

Tabiat minum kopi di kalangan rakyat Malaysia ini bermula dari sejak zaman
dulu lagi. Dulu kopi juga sinonim dengan kopitiam iaitu bisnes kedai kopi yang
dijalankan oleh peniaga keturunan Cina Hainan dan Hokkien di pekan-pekan dan
warung kopi di kampung-kampung. Kini, budaya kopi bukan lagi sekadar di kopitiam
dan warung kopi. Kewujudan kedai kopi moden bercirikan mewah dan
gaya funky telah menjadikan budaya kopi ini sebagai satu urban lifestyle di bandar-
bandar besar terutama di kalangan generasi muda hari ini.

Kopi adalah makanan antioksidan tinggi, atau dalam kes ini, minuman, untuk
secawan kopi mengandungi sejumlah besar antioksidan yang melawan keracunan dan
melindungi tubuh daripada kerosakan radikal bebas. Penyelidikan yang diterbitkan
dalam Jurnal Pertanian dan Makanan Kimia menunjukkan bahawa kopi mengandungi
antioksidan lebih radikal bebas melawan daripada koko, teh hijau, teh hitam dan teh
herba. Antara kebaikan kopi adalah seperti meningkatkan prestasi mental dan fizikal,
tinggi Anti-oksidan dan mempunyai keasidan rendah.

Namun begitu, ada sejenis kopi bercirikan hipster telah diperkenalkan iaitu
“Nitro Coffee”. Nitro Coffee dibancuh sejuk, dimasukkan ke dalam tong dan
kemudian diadun bersama dengan gas nitrogen. Ia dihidangkan terus dari paip, sama
seperti bir sejuk, dan ianya berbuih dan seperti berkrim lembut. Bonus besar bagi
pengguna adalah bahawa tidak ada gula, susu atau alkohol dalam kopi nitro, dan ia
mengandungi kira-kira 30 peratus lebih kafein per auns daripada kopi biasa. Kopi ini
mula diperkenalkan di Austin, Texas pada tahun 2012 tetapi Malaysia pada tahun
2015.

Gambar rajah 6.10: Nitro Coffee diperkenalkan di Starbucks

32 | P a g e
Produk minuman ini masih mengekalkan khasiat kopi. Namun
begitu, terdapat juga kesan yang boleh memudaratkan kesihatan seseorang jika
meminum kopi ini. Antara mudarat yang di dapati adalah seperti berikut:

a) Kandungan kafein menjadi lebih tinggi- Terlalu banyak kafein boleh


lebih merangsang badan dan membakar kelenjar adrenalin. Selepas
beberapa terlalu banyak cawan kopi, pengguna mungkin perasan perasaan
kebimbangan dan keresahan, masalah menumpukan perhatian, sakit
kepala, keletihan, isu-isu pencernaan, masalah jantung, insomnia dan
perubahan dalam selera makan.

b) Boleh Meningkatkan Tahap Keresahan- Kafein mempunyai kuasa


untuk mengubah emosi dan fisiologi, memberi kesan kepada hormon,
isyarat saraf, otot dan neurotransmitter. Ramai orang bekerja lama,
memenatkan dan mereka menggunakan kopi untuk mengatasi kelesuan
dan keletihan. Apa yang mereka perlukan ialah rehat dan masa untuk but
semula. Apabila kita menggunakan kafein untuk kekal cergas, walaupun
badan kita haus, ini boleh membawa kepada perasaan kebimbangan dan
juga masalah jantung.

c) Isu berkaitan penggunaan cecair Nitrogen- terdapat satu kes di


Malaysia di mana seorang pelanggan melecur akibat daripada produk
makanan “Dragon Breath Biscuits” yang juga menggunakan cecair
Nitrogen ini. Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) mengeluarkan
kenyataan bahawa penggunaan cecair ini tidaklah berbahaya namun bagi
tujuan keselamatan pengguna, pengeluar atau penyedia makanan yang
menggunakan cecair nitrogen dalam produk makanan yang dihasilkan
perlu memastikan cecair nitrogen dalam produk makanan tersebut telah
meruap sepenuhnya sebelum dijual kepada pengguna untuk mengelakkan
melecur (cryogenic burn) atau radang dingin (frostbite).

33 | P a g e
6.3.3 Makanan Organik

Berdasarkan kajian yang diterbitkan dalam jurnal perubatan Lancet di


United Kingdom pada 2013, Malaysia diklasifikasikan sebagai negara yang
mempunyai kadar obesiti tertinggi di Asia. Berbanding nisbah global dalam
lingkungan 30 peratus, hampir 45 peratus lelaki dan 49 peratus wanita
Malaysia mempunyai berat badan berlebihan atau obes. Obesiti juga dikenal
pasti sebagai salah satu faktor risiko diabetes dan penyakit jantung iaitu
pembunuh nombor satu di Malaysia.

Memandangkan peningkatan obesiti dan penyakit kardiovaskular di


negara ini, adalah penting setiap individu mempunyai diet seimbang dan
mengekalkan gaya hidup sihat. Golongan hipster secara fizikal nampak lebih
sihat dan mungkin tidak mempunyai obesiti. Hal ini kerana mereka
mengamalkan pemakanan sihat dan mereka lebih memilih untuk memakan
makanan yang organik. Antara faktor-faktor dan kebaikan menghasilkan dan
memakan makanan organic adalah seperti berikut:

a) Tidak mengandungi bahan kimia yang membahayakan kesihatan manusia


b) Tanah yang digunakan untuk menanam sayur-sayuran atau buah-buahan
organik lebih subur dan boleh digunakan lebih lama.
c) Penanaman makanan organik tidak mencemarkan alam sekitar.
d) Bebas dari pencemaran akibat sisa manusia atau industri, serta diproses
tanpa sinaran mengion.

Kesan-kesan pengambilan makanan organik.

a) Mengurangkan risiko menghidap penyakit kanser kerana makanan organik


mengandungi antioksida yang tinggi.
b) Nutrien yang terkandung dalam makanan dapat diserap oleh manusia.

34 | P a g e
Gambar rajah 6.11: Logo-Logo Makanan Organik Yang Sah

Gambar rajah 6.12: Makanan Organik Keluaran Hipster Health

35 | P a g e
6.4 Gentrification (Gentrifikasi)

Sebut sahaja Hipster, tiada istilah lain yang terpacul di benak minda selain
gentrifikasi. Melalui carian di internet juga, hipster sering dikaitkan dengan isu
gentrifikasi ini. Gentrifikasi adalah satu proses pengubahsuaian kawasan bandar
merosot dengan cara kemasukan penduduk lebih mewah. Ini adalah satu topik yang
biasa dan kontroversi dalam politik dan dalam perancangan bandar. Gentrifikasi
biasanya hasil daripada minat yang meningkat dalam persekitaran tertentu. Pada
mulanya, mungkin dimiliki oleh artis berpendapatan rendah atau masyarakat Boheme
yang meningkatkan daya tarikan dan bakat dalam sesuatu suku tertentu. Langkah-
langkah seterusnya adalah peningkatan pelaburan dalam komuniti dan infrastruktur
yang berkaitan dengan perniagaan hartanah pembangunan, kerajaan tempatan, atau
aktiviti masyarakat dan menyebabkan pembangunan ekonomi, peningkatan tarikan
perniagaan dan kadar jenayah yang lebih rendah. Selain daripada manfaat yang
berpotensi, gentrifikasi boleh membawa kepada penghijrahan penduduk. Berikut
merupakan beberapa kebaikan dan keburukan isu gentrifikasi ini:

No. Kebaikan Keburukan


1. Insentif yang lebih tinggi bagi pemilik Sesaran melalui sewa peningkatan / harga
harta untuk meningkatkan atau
memperbaiki kemudahan perumahan.
2. Kes jenayah berkurangan Kehilangan perumahan yang mampu dimiliki
3. Menstabilkan kawasan merosot Anjakan industri dan komesial
4. Nilai hartanah meningkat Harga hartanah tidak lestari
5. Meningkatnya daya beli pengguna Community resentment and conflict
dalam bisnes tempatan
6. Peningkatan hasil fiskal tempatan Tiada tempat tinggal
7. Galakan dan peningkatan daya maju Kehilangan kepelbagaian sosial (miskin dan
pembangunan kaya)
8. Tekanan berkurangan ke atas Peningkatan kos dan caj kepada
infrastruktur dan perkhidmatan perkhidmatan tempatan
tempatan
Jadual 1: Kebaikan dan Keburukan Gentrifikasi

Namun begitu, kesan positif dan negatif daripada kemasukan hipsters


ke dalam masyarakat tidak diketahui dengan baik (atau sekurang-kurangnya
dipersetujui). Hal ini demikian kerana wujudnya jurang data dan keperluan
untuk kajian jangka panjang.

36 | P a g e
7.0 LANGKAH-LANGKAH MENGATASI KESAN NEGATIF BUDAYA
HIPSTER

Penyebaran Budaya Hipster di Malaysia sememangnya memberi impak tidak kira


positif atau pun buruk. Budaya ini mempengaruhi individu dan juga masyarakat. Oleh itu,
dalam bab ini langkah-langkah bagi mengatasi impak negatif budaya Hipster di Malaysia
akan dibincangkan dari perspektif individu, peranan ibu bapa dan masyarakat, media massa
dan kerajaan.

7.1 Peranan Individu

Antara permasalahan ketara yang sering dikaitkan dengan individu adalah


masalah social. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, para remaja sanggup
membeli barangan dan pakaian yang berjenama dan unik supaya dirinya lebih popular.
Hal ini juga mampu membangkitkan isu iri hati dan kadar jenayah boleh meningkat
yang mana individu yang terdesak untuk popular ini memcemburui rakan yang lain
ataupun mula menggunakan inisiatif lain seperti mencuri, menipu dan macam-macam
lagi agar dapat membeli barangan berjenama yang mahal itu. Oleh itu, sebagai
individu adalah penting bagi mengelakkan diri daripada terbabit dengan masalah
sosial seperti ini. Antara peranan individu yang boleh diterapkan dalam diri masing-
masing adalah seperti berikut:

a) Bijak Memilih Rakan

Seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya yang mana salah satu
daripada punca penyebaran budaya Hipster ini adalah melalui rakan sebaya.
Pilihlah rakan yang mempunyai peribadi yang baik, berjati diri yang kukuh
dan berdisplin dalam semua aspek. Hal ini bagi memastikan kita dapat
menjadikan mereka sebagai idola dan suri teladan. Kata orang, kalau memilih
untuk berkawan dengan tukang besi, kita akan terkena asapnya manakala
kalau memilih untuk berkawan dengan penjual minyak wangi, kita akan
terkena wanginya. Jadi, ‘tepuk dada, tanya selera’.

37 | P a g e
b) Menasihati Rakan

Sama ada yang baru mahu terlibat atau yang telah terlibat dalam
kancah sosial. Dalam hal ini, kita perlu berhati-hati umpama ‘menarik rambut
dalam tepung, rambut tak putus, tepung tak berserak’ bagi mengelakkan ada
rakan yang terguris hati. Kita perlu menceritakan keburukan dan akibat jika
terlibat dalam masalah sosial seperti menggelapkan masa depan, terdedah
dengan risiko tindakan tatatertib dan dicemuh oleh masyarakat.

c) Senantiasa Berfikiran Positif Dan Rasional

Untuk itu, remaja perlu merenung kembali tujuan dihantar untuk


belajar, iaitu bagi mencerahkan masa depan dan melahirkan modal insan kelas
pertama bagi menghadapi gelombang globalisasi dan cabaran alam pekerjaan.
Oleh itu, buangkan semua keseronokan sementara dan terimalah balasannya
pada dewasa kelak. Selain itu, dalam perkara di mana individu sanggup
mencari inisiatif lain untuk membeli barangan mahal, individu haruslah bijak
membezakan antara keperluan dan kehendak.

7.2 Peranan Ibu Bapa

Pembelajaran anak-anak itu bermula daripada mereka lahir. Frasa ini


seringkali kita dengar jika berlakunya masalah sosial ke atas anak-anak. Perkara ini
sememangnya betul kerana dari lahir, anak-anak belajar dari melihat apa yang ibu
bapa mereka lakukan . Oleh itu, sebagai ibu bapa adalah penting memberi pendidikan
yang berguna kepada anak-anak untuk jangka masa yang panjang. Antara peranan ibu
bapa adalah:

a) Memberikan Didikan Agama dan Moral

Didikan agama dan moral bagaikan perisai yang berupaya menghalang


segala godaan maksiat . Senario ini dapat membantu anak-anak mengelakkan
diri daripada terlibat dengan gejala sosial.

38 | P a g e
b) Mengawasi pergerakan anak-anak

Ibu bapa perlulah mengawasi tingkah laku anak mereka sama ada di
sekolah mahu pun di luar kawasan sekolah. Hal ini terjadi demikian
kerana banyak pengaruh luaran seperti pengaruh rakan sebaya akan
menghasut jiwa remaja yang bertelinga nipis dan pantang dicabar. Jika rakan
sebaya mereka tidak berperibadi mulia, remaja yang setahun jagung dan darah
setampuk pinang pasti akan mengikut jejak langkah rakan mereka.

7.3 Peranan Masyarakat

Era ini, arus modenisasi dan globalisasi tidak dapat dielakkan oleh masyarakat
dari berbagai aspek kehidupan. Berbagai tanggapan dan kecenderungan perilaku
masyarakat dalam menghadapi arus modernisasi dan globalisasi ini. Sikap positif
menunjukkan bentuk penerimaan masyarakt terhadapa arus ini adalah seperti berikut:

a) Penerimaan secara terbuka (open-minded)

Sikap ini merupakan langkah pertama dalam menerima pengaruh


modernisasi dan globalisasi. Sikap terbuka akan membuat kita lebih dinamik,
tidak terbelenggu hal-hal lama yang bersifat kolot.

b) Mengembangkan sifat antisipatif( kepekaan) adaptif dan selektif

Kepekaan adalah kemampuan untuk membaca tanda-tanda, baik yang


tersurat maupun tersirat. Tanda-tanda tersebut kecil namun sebenarnya nyata,
mengarah kepada suatu perubahan, sesuatu hal yang tak biasanya. Secara
adaptif dan selektif bermaksud masyarakat hendaklah bersedia untuk
menerima kemasukan budaya lain tetapi dengan memilih untuk menerima
unsur-unsur baik sahaja dalam perubahan tersebut.

39 | P a g e
c) Tidak meninggalkan unsur-unsur budaya asli

Seringkali kemajuan zaman mengubah perilaku manusia, mengaburkan


kebudayaan sedia ada, bahkan menghilangkannya. Keadaan ini menyebabkan
masyarakat kehilangan jati diri dan keadaan ini harus dihindari. Sebagai
contoh, perkara yang tidak baik adalah dilarang dalam semua agama dan
budaya oleh itu benda-benda yang mendatangkan kemudaratan haruslah
dielakkan.

7.4 Media Massa

Pihak media massa juga perlu memainkan peranan penting dalam mengatasi
permasalahan remaja. Umum mengetahui tentang keberkesanan media massa dalam
mempengaruhi hati dan minda seseorang. Media elektronik dan media cetak perlu
menayangkan program yang dapat meningkatkan harga diri remaja. Contohnya seperti
penyebaran maklumat seperti memainkan iklan kebaikan tanaman organik dan
keburukan tanaman yang menggunakan bahan kimia.

7.5 Kerajaan

a) Isu Gentrifikasi

Seperti yang kita tahu, gentrifikasi adalah proses mengubah suai sesuatu
kawasan yang merosot dengan kedatangan golongan kelas tengah untuk
memajukan kawasan tersebut. Antara kesan negative daripada isu gentrifikasi
ini adalah kehilangan perumahan yang mampu milik. Kerajaan dalam Dasar
Perumahan Negara (DRN) mempunyai obejektif dalam meningkatkan
keupayaan dan aksesibiliti rakyat bagi memiliki atau menyewa rumah.

b) Isu Ekonomi

40 | P a g e
Menyediakan system pendidikan yang membolehkan setiap rakyat
mendapat ilmu dengan mudah. Dengan ilmu, setiap insan akan mendapat
kebebasan yang sebenar daripada pelbagai sudut. Menyediakan kemudahan-
kemudahan yang membolehkan setiap rakyat mencapai dan mengekalkan
kebahagiaan dan maruah diri. Ini bermakna, adalah menjadi tanggungjawab
Kerajaan untuk memastikan kesejahteraan hidup setiap rakyat dan memastikan
tiada diantara mereka yang taraf hidupnya daif. Untuk tujuan ini, Kerajaan
perlu menyediakan kemudahan yang sekurang-kurangnya kesejahteraan
kebendaan yang minimum untuk membolehkan mereka mengekalkan maruah
diri, menikmati kebebasan yang sebenar dan membangunkan taraf hidup
masing-masing.
Dalam isu kesihatan pula, bagi rakyat mengamalkan hidup sihat dan
memakan makanan organik, kerajaan boleh sahaja mengimplikasikan
langkah – langkah menyeru petani untuk menggunakan kaedah organik dengan
memberi subsidi untuk petani bagi menyokong petani menuju ke kaedah
penanaman organic.

c) Isu Sosial

Hal ini kerana pihak kerajaan mempunyai autoriti dalam negara kerana
mempunyai kuasa sumberkewangan dan boleh menggubal undang-undang.
Beberapa program untuk remaja perlu dirangka dandilaksanakan secara
berterusan agar nilai-nilai murni dapat diamalkan oleh golongan
remaja.Contohnya, Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) adalah satu
program yang baik kepada remaja diMalaysia. Bagi remaja yang melanggar
undang-undang negara, tindakan tegas hendaklah diambil oleh pihak kerajaan
bagi membendung perlakuan negatif tersebut.

41 | P a g e
8.0 RUJUKAN

ABDULLAH, D. D. (2016). ISU PENGGUNAAN CECAIR NITROGEN DALAM MAKANAN.


Kuala Lumpur: Kementerian Kesihatan Malaysia .
Alfrey, L. M. (2010). THE SEARCH FOR AUTHENTICITY: HOW HIPSTERS
TRANSFORMED FROM A LOCAL SUBCULTURE TO A GLOBAL CONSUMPTION
COLLECTIVE . Washington, DC : Georgetown University .
Anhar. (22 Februari, 2016). Maksud Dan Sejarah Raver Dan Hipster. Retrieved 06 May,
2017, from Eberita.org: http://eberita.org/maksuddansejarahraverdanhipster/
Axe, D. (5 April, 2017). Nitro Coffee: Hipster Hype or Real Benefits? . Dr. Axe - Food n
Medicine, pp. 1-12.
CookTP. (15 September, 2015).
You Gotta Take the Good with the Bad: 5 Pros & Cons of Gentrification in NYC.
Retrieved 01 May, 2017, from Spoiled NYC:
https://spoilednyc.com/2015/09/15/yougottatakethegoodwiththebad5prosconsofgentrif
icationinnyc/
Graham, C. (2 April, 2015). Surprise: There Are Positive Effects to Being a Hipster.
Retrieved 20 April, 2017, from Newscult:
http://newscult.com/positiveeffectshipsterism/
Hassan, H. (14 Ogos, 2016). Apakah Itu Lifestyle atau Gaya Hidup Hipster? Retrieved 05
May, 2017, from Hasrul Hassan.com:
http://www.hasrulhassan.com/2016/08/apakahitulifestylehipster.html
Hough, P. (2009). Hipster Fashion and Body Alignment. South Aafrican Journal of
Occupational Theory, 6-9.
Lee, J. (7 February, 2012). Defining and Exploring ModernDay Hipster Culture. Retrieved
23 April, 2017, from The Daily Texan:
http://www.dailytexanonline.com/lifeandarts/2012/02/07/definingandexploringmoder
ndayhipsterculture
Lewis, T. (23 June, 2015). Wearing skinny jeans could be really bad for your health.
Retrieved 01 May, 2017, from Business Insider:
http://www.businessinsider.my/skinnyjeansarebadforyourhealth20156/?r=US&IR=T#
IVOKqZToZIhUO9QC.97
M, P. H. (2009). Hipster fashion and body alignment. South African Journal of Occupational
Therapy , 6-9.
Macguire, E. (14 August, 2014). Hipsternomics: Is the creative class ruining urban
communities? Retrieved 30 April, 2017, from CNN.com:
http://edition.cnn.com/2014/08/14/business/hipsterhousingonesquaremeter/

42 | P a g e
MARK GREIF. (12 November, 2010). The Sociology of the Hipster. Retrieved 23 April,
2017, from The New York Times:
http://www.nytimes.com/2010/11/14/books/review/Greift.html
Memela, W. (2015). Coffee in the City: An analysis of the hipster culture’s influence on
urban regeneration in inner city Johannesburg . Johannesburg : University of
Witwatersrand.
News, P. R. (11 May, 2016). Are Hipster Really That Bad? Retrieved 25 April, 2017, from
Kerouax: http://kerouax.co/blog/arehipstersreallythatbad
Rider, H. (01 March, 2017). DI SEBALIK BUDAYA HIPSTER. Retrieved 01 May, 2017, from
Ijazah Syariah Sem 6:
http://mpw2043syariahkias.blogspot.my/2017/02/disebalikbudayahipster.html
Simpson, I. (29 January, 2015).
Pro and Con: Is it Screwing up Los Angeles and Hurting the Poor? Or Making Life B
etter? Retrieved 30 April, 2017, from L.A Weekly:
http://www.laweekly.com/news/isgentrificationruininglosangelesorsavingitpickaside5
342416
Touboul, J. (2014). The hipster effect: When anticonformists all look the same. Paris:
Coll`ege de France .

43 | P a g e
9.0 LAMPIRAN

9.1 Soalan soal selidik

44 | P a g e
45 | P a g e
46 | P a g e
47 | P a g e
48 | P a g e
49 | P a g e
50 | P a g e
51 | P a g e
52 | P a g e

Potrebbero piacerti anche