Sei sulla pagina 1di 1

CAMERA DE COMERþ, INDUSTRIE ªI AGRICULTURã

BUZãU
ÎMPREUNĂ PENTRU AFACEREA TA

Nr. ..................../......../..........................

Catre,
ANAF BUZAU

Prin prezenta va rugam sa ne aprobati corectia decalaratiei 300( Decont TVA )pe luna
aprilie 2017 deoarece s-au transmis eronat sume colectate si deductibile in luna aprilie cu
valoarea 0, corect fiind TVA dedus in valoare de 2586 si TVA colectat 7550 lei, rezultand TVA
de plata in valoare de 5818 conform Decont anexat.
Anexam::
Balanta de verificare aferenta lunii aprilie 2017
 Decont TVA corect
 Jurnal vanzari luna Aprilie 2017
 Jurnal cumparari luna Aprilie 2017
Fata de aceasta situatie, va rugam , dispuneti.

Director executiv,
Mat. Anca DAMIAN

Str. Unirii, bl. 10 BCD, Buzău


Tel: 0238 710229 fax: 0238 713577
Web: www.cciabuzau.ro, E-mail: cci@buzau.ro