Sei sulla pagina 1di 1

KELAB : ______________________________

SEKOLAH KEBANGSAAN PUJUT CORNER, MIRI.

SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN 2018


Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan
(Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan
Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41, Perundangan (A): P.U. (A) 196 bertarikh
21hb. Mei 1998, maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan
Pengakap Kanak-Kanak Sekolah Kebangsaan Pujut Corner, Miri yang selepas ini
disebut sebagai ”persatuan” sahaja.
1. Program Kepengakapan: 1.1 Persetiaan Pengakap
1.2 Peraturan-Peraturan Pengakap
1.3 Ikrar Pengakap
1.4 Ikatan dan Simpulan
1.5 Pertolongan Cemas
1.6 Kawat Kaki
1.7 Gajet
1.8 Kem Kraf
1.9 Khidmat Masyarakat
1.10 Ujian-Ujian Kecekapan
2. Aktiviti Berpengakap: 2.1 Perkhemahan Tahunan
2.2 Pertandingan Kawat Kaki
2.3 Pertandingan Gajet
2.4 Pertandingan Kem Kraf
2.5 Lawatan
2.6 Pungutan Derma
2.7 Jambori
2.8 Persembahan Kebudayaan
3. Aktiviti Kependidikan: 3.1 Ceramah
3.2 Kursus Kecekapan
3.3 Bengkel Penulisan Projek
Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang
disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan
dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini.

................................... .......................................…
(HANIFFA BT. NARAWI) (JULIANNA ANAK MALIM)
Guru Penasihat Guru Penasihat
Pengakap Kanak-Kanak Pengakap Kanak-Kanak

Tarikh: ......................... Tarikh: ...........................


Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas
adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan
Pengakap Kanak-Kanak Sekolah Kebangsaan Pujut Corner.

...................................................

Tarikh: .......................