Sei sulla pagina 1di 1

CBLL CENTENA DE BILLÓN

DBLL DECENA DE BILLÓN

UBLL UNIDAD DE BILLÓN BILLONES

CMIMLL CENTENAS DE MILLAR DE MILLÓN

DMIMLL DECENAS DE MILLAR DE MILLÓN

UMIMLL UNIDADES DE MILLAR DE MILLÓN


MILES DE MILLONES

CMLL CENTENAS DE MILLÓN

DMLL DECENAS DE MILLÓN


MILLONES

UMLL UNIDADES D4E MILLÓN

CM CENTENAS DE MILLAR

DM DECENAS DE MILLAR
TABLERO DE VALOR POSICIONAL

MILES

UM UNIDADES DE MILLAR

C CENTENAS

D DECENAS
UNIDADES

U UNIDADES