Sei sulla pagina 1di 2

Part Shape of You

Ed Sheeran Arr. by Runyu Shen Origenal by I. Buhayan


 = 100
  2            

 


 4                
         
     

7
       

 

  
         
                
     
13
             

 


                          
     
19
                                
                  

25
                   
                  
     

31
                                
       

 

  

37
2 
        
 

 


                   
    

44
                                
                50
                               
             
     
56
                                
    

 

   62 To Coda
             12
                        
  

79 D.S. al Coda 
         
    