Sei sulla pagina 1di 3

MINIT MESYUARAT UNIT HAL EHWAL MURID

SEKOLAH KEBANGSAAN SEGA


71200 RANTAU
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
(BIL/TAHUN - 01/2018)

Tarikh: 27 Disember 2017


Hari : Selasa
Masa : 10.30 pagi
Tempat : Bilik Mesyuarat SK Sega

BIL NAMA GURU UNIT


1. Pn Fadilah binti Haroon Guru Besar
2. Pn Norzarina binti Zakaria Guru Penolong Kanan HEM
3. Pn Ramlah binti Ismail Guru Penolong Kanan Akademik
4. En Arshad Mohamad Noh Guru Penolong Kanan Kokurikulum
5. Pn Siti Fatimah Kasman Setiausaha
6. Pn Gan Seck Nee Unit Keselamatan / Program selepas UPSR
7. Pn Junaidah binti Kamarudin Unit Bimbingan Dan Kaunseling
8. Pn Amalia Fauza Bohari Unit Kebersihan dan Keceriaan
9. Pn Azrinawati Zainuddin Unit Kantin/RMT/PS1M / Unit Pengawas
10. Pn Noreen Amirrudin Unit Kesihatan
11. Pn Nor Azlina binti Hussien Unit Keselamatan
12. Pn Badrulhisham Husin Unit Displin
13. Pn Norazila Muhamad Unit PPDa
14.. Pn Bhavarita a/p Subramaniam Unit Kedai Buku Sekolah
15. Pn Zuraini Ahmad Unit Data Murid
16. Pn Hudal Husna Abd Hadi Unit Penabung Muda

Tidak Hadir Bersebab


1. Pn Rozasima binti Razali Unit SPBT
BIL PERKARA

1. Kata Alu-aluan Pengerusi


1.1. Pengerusi memulakan mesyuarat dengan melahirkan ucapan terima kasih
atas kehadiran hadirin dan menyatakan rasa penghargaan atas kesudian
semua AJK Unit HEM terhadap pelantikan dan penerimaan jawatan untuk
sesi 2018 .

2. Ucapan Guru Besar


2.1 Mesyuarat mengambil maklum akan saranan Guru Besar agar :
2.1.1 Unit HEM dianggap sebagai subunit yang amat penting dalam
pentadbiran di sekolah terutama dalam usaha menjaga kebajikan
murid-murid di sekolah ini. Justeru diharapkan agar semua pihak
dapat memberi kerjasama agar perjalanan unit HEM akan lebih
mantap lagi pada tahun ini.
2.1.2 Berharap agar semua guru dapat memberi kerjasama terutamanya
dari segi keselamatan dan kesihatan murid-murid. Tanggungjawab dan
amanah yang diberikan diharapkan agar dapat dilaksanakan dengan
bersungguh-sungguh.
Tindakan: Semua Unit HEM

3. Perbincangan Mesyuarat

3.1 Pelantikan Ahli Jawatankuasa Hal Ehwal Murid 2018

Pengerusi : Pn Fadilah binti Haroon ( Guru Besar)


Naib Pengerusi : Pn Norzarina binti Zakaria (GPK HEM)
: Pn Ramlah binti Ismail (GPK Akademik)
: En Arshad bin Mohamad Noh (GPK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn Siti Fatimah Kasman
AhliJawatankuasa :
Pn Gan Seck Nee
Pn Junaidah binti Kamarudin
Pn Amalia Fauza Bohari
Pn Azrinawati Zainuddin
Pn Noreen Amirrudin
Pn Nor Azlina binti Hussien
Pn Badrulhisham Husin
Pn Norazila Muhamad
Pn Bhavarita a/p Subramaniam
Pn Zuraini Ahmad
Pn Hudal Husna Abd Hadi
Pn Rozasima binti Razali

2
3.2.4 Skim Pinjaman Buku Teks
(Pn Rozasima Razali & Semua Guru Kelas)
3.2.4.1 Menyediakan borang SPBT A
3.2.4.2 Menyelaraskan pengagihan buku teks
3.2.4.3 Menyediakan dan mengagihkan borang SPBT G
3.2.4.4 Mengumpulkan fail SPBT kelas
3.2.4.5 Memastikan keselamatan buku SPBT dari semasa ke semasa
3.2.4.6 Menguruskan semua fail
3.2.4.7 Menguruskan kutipan data dan stok SPBT
3.2.4.8 Membuat hapus kira
3.2.4.9 Memastikan bilangan buku teks SPBT dan membuat tempahan
3.2.4.10 Mengumpul buku teks di akhir tahun
3.2.4.11 Merancang program dan aktiviti sepanjang tahun
Tindakan: Unit Skim Pinjaman Buku Teks
5. Hal-hal lain
5.1 Rekod Kesihatan Murid - pemeriksaan akan diadakan pada bulan Mac. Guru
kelas perlu mengemaskinikan buku rekod kesihatan
5.2 Gotong-royong Pencegahan Denggi disekolah dijalankan sebulan dua kali
pada waktu pagi minggu pertama dan minggu ketiga.
5.3 Pelantikan rasmi bagi pengawas, pustakawan, ketua kelas dan penolong
ketua kelas akan dilaksanakan pada 6 Januari 2018- diharapkan agar unit
yang bertanggungjawab dapat bersedia awal.
5.4 Semua unit HEM perlu mengadakan mesyuarat 4 kali sepanjang tahun dan
perlu mengemaskinikan fail unit masing-masing.

Penangguhan Mesyuarat pada jam 12.30 tengahari

Dicatat oleh, Disemak oleh:

(PN ROZASIMA BINTI RAZALI) (PN INTAN MARDIANA BINTI ROSLAN)


Penyelaras SPBT Penolong Kanan HEM
SK Sega SK Sega
71200 Rantau 71200 Rantau.

Disahkan Oleh:

(PN HJH FADILAH BINTI HAROON)


Guru Besar SK Sega
SK Sega
71200 Rantau
3