Sei sulla pagina 1di 3

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA


PALATUL COPIILOR, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
Strada Mărășești, Nr. 239
Tel-fax: 0244 596 146
E-mail: pcploiesti@gmail.com
Aprobat
Inspector Școlar General,
Prof. Nicolae Oprea Angelescu

REGULAMENT CONCURS JUDEŢEAN DE INFORMATICĂ 2018


EDITIA XXXI

POVEŞTI ILUSTRATE, ESEURI REDACTATE ÎN WORD, DESENE PE


CALCULATOR, PREZENTĂRI ÎN POWER POINT ȘI PAGINI WEB

ARGUMENT

Tehnica însuşitǎ de copii de la o vârstǎ fragedǎ, mânuirea cu îndemânare a


instrumentelor şi culorilor utilitarului Paint pentru realizarea desenelor pe calculator,
utilizarea procesorului de texte Word şi a facilitǎţilor oferite de acesta în crearea de
poveşti ilustrate, a eseurilor, utilizarea tehnicilor de realizare a unor atractive şi
interesante prezentǎri în Power Point, utilizarea internetului ca sursă de informaţie,
constituie o bază pentru evoluţia ulterioarǎ a copiilor, orientându-i spre folosirea unor
tehnici din ce în ce mai complexe, transformându-i în autodidacţi.

Obiectivul general

Prin acest concurs urmărim să atragem atenţia asupra posibilitǎţilor oferite de


activitatea la cercurile de informatică și matematică în educarea intelectualǎ şi esteticǎ a
copiilor în strânsă legătură cu utilizarea tehnicilor moderne oferite de calculator.

Obiective specifice
 Dezvoltarea şi stimularea expresivităţii şi creativităţii elevilor;
 Dezvoltarea afectivitǎţii copiilor;
 Încurajarea folosirii IT-ului în scop creativ;
 Învǎţarea unor tehnici de lucru IT şi stimularea interesului copiilor
pentru acestea;
 Stimularea spiritului de competiţie al copiilor şi promovarea
valorilor.

Grup țintă:
-copii de la cercurile de Informatică, Matematică aplicată în tehnica de calcul și
Tehnoredactare pe calculator, de la cluburile copiilor din județ și Palatul Copiilor,
Municipiul Ploiești

Lucrările se realizează în cadrul activității la cerc, se stochează pe memory-stick sau


pe CD , se prezintă de către profesorii coordonatori pentru jurizare.
Juriul e format din toți profesorii de specialitate, fiecare va juriza lucrările realizate
de copiii colegilor și nu va juriza lucrările realizate de copiii cercului pe care îl
coordonează.

Secțiunile concursului sunt:

Paint
-preșcolari - maxim 10 lucrări ,
-clasele I, II, III, IV, V - maxim 4 lucrări la o clasă.

Power-Point presentation: de la clasa a 2-a până la clasa a 8-a - maxim 5 lucrări la o


clasă.

Word - de la clasa a 2-a până la clasa a 6-a - maxim 3 lucrări la o clasă.

Publisher - de la clasa a 2-a până la clasa a 6-a - maxim 3 lucrări la o clasă.

Pagini web realizate în Html, Publisher - clasele a 3-a până la a 12-a, maxim 2 lucrări la
o clasă.

Povești ilustrate - clasele a 2-a până la clasa a 8-a, maxim 2 lucrări la o clasă - Povestea
maxim 2 pagini cu tot cu desenele inserate.

Eseuri - maxim 2 pagini, clasele 2-8, maxim 2 lucrări pe clasă.

TEMELE CONCURSULUI
1. Paștele - Sărbătoarea Învierii - Tradiții și obiceiuri;
2. 22 Aprilie - Ziua pământului;
3. Anotimpurile;
4. Sistemul solar;
5. Vacanța la mare sau la munte;
6. Știinta viitorului;
7. Calculatorul, prietenul meu drag;
8. Noi și Europa;
9. Să fim ecologiști;
10. Prietenia;
11. Florile;
12. Grădina zoologică;
13. Parcul - zona verde;
14. “1 Iunie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI”.
Precizări:
Perioada de desfășurare: 11 iunie 2018.
 Se vor acorda diplome cu premii I, II,III și mențiuni;
 Fiecare profesor va aduce un tabel pentru fiecare secțiune la care are copii
înscriși în concurs după modelul de mai jos:

Nr........./....................

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
Concursul Județean de Informatică
Ediția XXXI
Palatul Copiilor, Municipiul Ploiești

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
Adresa:
E-mail: Telefon:

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR:
E-mail: Telefon:

TABEL NOMINAL CUPRINZÂND ELEVII PARTICIPANȚI LA CONCURS

Nr. Numele şi prenumele elevului Secţiunea Vârsta Clasa


crt.
1
2
3

Director Palat/Club, Profesor coordonator cerc,