Sei sulla pagina 1di 2

Republic of the Philippines

Department of Education
Region III – Central Luzon
Schools Division of Tarlac Province
CAMILING SCHOOL FOR HOME INDUSTRIES
Sinilian First, Camiling, Tarlac

TABLE OF SPECIFICATION IN FILIPINO 10


Fourth Grading Period
S.Y. 2017-2018
NO. NTI PERCENTAGE COGNITIVE SKILLS PLACEMENT
TOPICS OF OF ITEM
DAYS
Nasusuri ang mga 1 2 3 4 5 6
bagay na may 14 20 40 %
kaugnayan sa El 10 3 3 2 1 1 1-20
Fiibusterismo.
Naisusulat ang
karugtong ng bawat 3 4 8% 1 3 21-24
pahayag sa akda
Natutukoy ang papel 3 4 8% 2 1 1 1 25-28
na ginampanan ng
mga tauhan sa akda.
Pagbuo ng mga 2 3 6% 2 1 29-31
detalye sa pag
uugnayng mga
kaisipan sa akda
Naisusulat ang 3 4 8% 4 1 32-35
karugtong ng bawat
pariala.
Nasasabi ang
talambuhay ni Jose 9 15 30 % 3 1 1 1 36-50
P. Rizal
34 50 100% 24 8 1 4 2 2
COGNITIVE SKILLS
1. Knowledge
2. Comprehension
3. Analysis
4. Application
5. Synthesis
6. Evaluation

Prepared by:
FLORDELIZA C. BOBITA
Subject Teacher
Checked by:
MELCHOR CAYABYAB, Ph.D.
HT III-Academic Department

Noted:
ANGELITO S. MAGAT, Ed.D
Principal IV