Sei sulla pagina 1di 9

HO -CORDINATOR LIST

S.NO Emp Name project code ho safety cordinator

1 IMRAN ANSARI 1172

2 GOVINDA RAJU 1172 p nageshwar reddy

3 MAHESWER SAHOO 1172

4 SUBRATA BHAKTA 1158

5 R. RAJAGOPAL 1158
SHASHIKANTH KUMAR D Sivaram
6 1158
SINHA

7 RAJEEV RANJAN 1158

8 PATHAN ARIF KHAN 1217 Om Prakash

9 HITESH 1205 Vamsi

10 NEPOLIAN NAYAK 1204

11 VINCENT ROCK RAJU 3014 p nageshwar reddy

12 SURYA PRAKASH 3014

13 VIRENDRA KASHYAP 4037 Vamsi

14 SHRAVAN KUMAR 5002 Om Prakash

16 PANKAJ DIXIT 3109 Acharyulu

17 R. SATEESH 3110
Kalyan Reddy
18 BISIKESAN SAHU 3110

19 Y.PRATEEP KUMAR 3111 Vamsi

20 VASANTH KUMAR.G 3112

21 L.PAPARAO 3112
p nageshwar reddy
22 RAVI M 3112

23 K. RANGA RAO 3112

24 KLNV Prasad 3113


Om Prakash
25 NAGESHWAR RAO 3113

26 G.TONY BANU 3114 D Sivaram


27 HEERASING 3115 Vamsi

28 SATISH KUMAR 3115 Vamsi

29 R. PRAVEEN KUMAR 3117

30 I ROSI REDDY 3117

31 K S M Balaji Manikanta 3117

32 LAADE SHIVA PRAKASH 3117


Kalyan Reddy
33 K TEJASWI 3117

34 S V Nagarjuna 3117

35 KARAN KUMAR 3117

36 Prasanna Kumar 3117

37 VIJAYA KUMARA S 3080 Vamsi

38 LAL AHAMED 3080 Vamsi

39 YASHWANT MEDIBOYANA 3081


Acharyulu
40 PUNEM SUDHEER KUMAR 3081

41 ANIL KUMAR GOUD 3046 Om Prakash

V V CHALAM
42 3069 Vamsi
DONDUBOYINA

43 DVV SRI RAM PULAPARTHI 3078 Om Prakash

44 MUZEEB 3100 Kalyan Reddy

45 C. KUMRESH 3098

46 NAGARAJU 3098

47 T. VIJAY KUMAR 3098

48 KALYANA BALASAI 3098


D Sivaram
49 ROHITH NAGARALI 3098

50 UMA MAHESWAR RAO 3098

51 LOKESHA 3098

52 PAVAN 3098

54 GYANARANJAN MALLICK 3079


Acharyulu
55 NAGABHUSAN SAHU 3079
56 ASWANI KUMAR ACHARYA 3073 p nageshwar reddy

57 DOMBURU PANDITA 3112 Vamsi

58 SUDAM KUMAR RAUT 3104


p nageshwar reddy
59 SANTHOSH KUMAR G 3104

60 SUSANT SAMAL 3073 Kalyan Reddy

61 RAJESH KUMAR 3104 Vamsi

62 AYUSH KUMAR SINGH 1159 D Sivaram

63 DHARMENDRA NAIK 1160 p nageshwar reddy

64 SHIVENDRANATH 3085
Acharyulu
65 SAUBHAGYA KUMAR SAMAL 3085

66 B. LOKESHWARAN 3044

67 VISWESWAR RAO 3044


Om Prakash
68 ANBARASU 3044

69 GANDI CHANDRA SHEKAR 3044

70 HARI KUMAR DASARI 3089 Kalyan Reddy


HO -CORDINATOR LIST

contact no Site Designation Per. Mobile No

SBC PS-1 ENGINEER 7069074424


mobile no-9100442208
extension-04044336700 ext- SBC PS-2 ENGINEER 7054205933
4048
SBC PS-3 EXECUTIVE 9438200767

SHPP 1 ASSOCIATE 7501206858

mobile no-9100917499 SHPP 2 EXECUTIVE 8489210647


extension-04044336700 ext-
4047 SHPP 3 GET 9039378315

SHPP 3 ENGINEER 7737493988

mobile no-extension- KBC LIFTS EXECUTIVE 7574036043


9100067158 ext-4046
mobile no-extension- KADANA PKG 3 SUPERVISOR 8618673930
879094334 ext-4043

KADANA PKG 1 ASSOCIATE ENGINEER 9981129283


mobile no-9100442208
extension-04044336700 ext- LAMBADUGU EXECUTIVE 9849071971
4048
TRANSMISSION LINE ASSOCIATE 9459034321

mobile no-extension- VARANASI STEWARD 7042194090


879094334 ext-4043
mobile no-extension- BINA KOTA EXECUTIVE 9057905607
9100067158 ext-4046
mobile no-extension- MSRDC PKG 14 EXECUTIVE 8600985832
9985059097 ext-4046

MSRDC PKG 15 JR ENGINEER 8669638874


mobile no-9100918317 EXT-
4040
MSRDC PKG 15 EXECUTIVE 9542325028

mobile no-extension- MSRDC PKG 17 SR ENGINEER 8669638863


879094334 ext-4043

MSRDC PKG 18 EXECUTIVE 8669638873

mobile no-9100442208 MSRDC PKG 18 SUPERVISOR


extension-04044336700 ext-
4048 MSRDC PKG 18 Sr.ENGG 9100133230

MSRDC PKG 18 ASSOCIATE

ro ASSOCIATE ENGINEER 8766746139


mobile no-extension-
9100067158 ext-4046
MSRDC PKG 28 GET 8669638875

mobile no-9100917499
extension-04044336700 ext- MSRDC PKG 29 ASSOCIATE 8669638871
4047
mobile no-extension- BWSSB-DASARAHALLI EXECUTIVE 9901930852
879094334 ext-4043
mobile no-extension- BWSSB-DASARAHALLI STEWARD 9513105868
879094334 ext-4043

ANEKAL- MI ENGINEER 9629038310

ANEKAL- MI GET rosireddyidamakanti@gmail.com

ANEKAL- MI JR ENGINEER

CHIKBILLAPUR ENGINEER 9900081966


mobile no-9100918317 EXT-
4040
CHIKBILLAPUR SUPERVISOR

CHIKBILLAPUR JR ENGINEER 9505376672

CHIKBILLAPUR STEWARD 8247742395

CHIKBILLAPUR STEWARD 7095523625

mobile no-extension- YETTINAHOLE PKG 3 JR ENGINEER 8105181114


879094334 ext-4043
mobile no-extension- YETTINAHOLE PKG 3 SAFETY STEWARD 9900051264
879094334 ext-4043

YETTINAHOLE PKG 5 ENGINEER 9900017552


mobile no-extension-
9985059097 ext-4046
YETTINAHOLE PKG 5 ENGINEER 7799242620

mobile no-extension- MULWAD EXECUTIVE 9542588968


9100067158 ext-4046
mobile no-extension- RAICHUR RPCL GSW SR ENGINEER 9008526622
879094334 ext-4043
mobile no-extension- UTHUR,HULLAHALI GET 9900112643
9100067158 ext-4046
mobile no-9100918317 EXT- ARASIKERE MVWSS EXECUTIVE 9480497147
4040-

KOLAR MI EXECUTIVE 7373760023

KOLAR MI EXECUTIVE 9704979044

KOLAR MI ENGINEER 9059716113

mobile no-9100917499 KOLAR MI GET 8125973390


extension-04044336700 ext-
4047 KOLAR MI STEWARD 9164699829

KOLAR MI GET 9553362826

KOLAR MI STEWARD 9611007459

KOLAR MI ENGINEER 9989849665

BBWS EXECUTIVE 7381049316


mobile no-extension-
9985059097 ext-4046
RO ODISHA BBWS STEWARD 8093031589
mobile no-9100442208
extension-04044336700 ext- RO ODISHA ASSOCIATE MANAGER 8114391119
4048
mobile no-extension- BSRJ ASSOCIATE 7381049330
879094334 ext-4043
mobile no-9100442208 GANJAM ENGINEER 7606023612
extension-04044336700 ext-
4048 GANJAM ASSOCIATE 9494589077

mobile no-9100918317 EXT- KEOJHAR NMR 7978016782


4040
mobile no-extension- BERAMHPUR JR ENGINEER 8895639646
879094334 ext-4043
mobile no-9100917499
extension-04044336700 ext- AGRA 5B ENGINEER 9519115093
4047

mobile no-9100442208
extension-04044336700 ext- AGRA 5C ENGINEER 9519115067
4048
NMDC EXECUTIVE 7089900682
mobile no-extension-
9985059097 ext-4046 NMDC SUPERVISOR 7727861905

TUTICORIN PGET 9952822360

TUTICORIN EXECUTIVE 7338802791


mobile no-extension-
9100067158 ext-4046
TUTICORIN SUPERVISOR 7904421186

TUTICORIN SR.EXECUTIVE 7086051168

mobile no-9100918317 EXT- NPPL GET 8489934056


4040
Off. E Mail Id Division

imran.ansari@meilgroup.in GUJARAT

goindaraju@meilgroup.org GUJARAT
maheswar.sahoo@meilgroup.i GUJARAT
n

subratabhakta1983@gmail.comGUJARAT

rajagopal@meilgroup.in GUJARAT

shashikant6694@gmail.com GUJARAT

rajeevranjan199@gmail.com GUJARAT

pathan.arifkhan9985@gmail.com
GUJARAT

surolia.hitesh@gmail.com GUJARAT

napoleonnayak1@gmail.com GUJARAT

vincent.raju@meilgroup.org HIMACHAL
PRADESH
HIMACHAL
suryanegi069@gmail.com PRADESH

virendrakashyap143@gmail.com
VARANASI

shravan.bairagi@meilgroup.org MP

pankajkumar.dixit5@gmail.co MAHARAS
m TRA
MAHARAS
sateeshiehs@gmail.com TRA
MAHARAS
bisikesan111@gmail.com TRA
MAHARAS
prateepyerra@gmail.com TRA

vasanthnayakvasu@gmail.com MAHARAS
TRA

lopintipaparao1@gmail.com MAHARAS
TRA
MAHARAS
m.ravi@meilgroup.in TRA
MAHARAS
krangarao1993@gmail.com TRA
MAHARAS
klnvprasad69@gmail.com TRA
MAHARAS
knknagu30@gmail.com TRA

MAHARAS
tony.gummapu@gmail.com TRA
KARNATAK
heera.sing@meilgroup.org A

597sathish597@gmail.com KARNATAK
A
KARNATAK
praveen.kr@meilgroup.org
A

rosireddyidamakanti@gmail.comKARNATAK
A
KARNATAK
balajibalu633@gmail.com A

shivaprakash.l@meilgroup.in KARNATAK
A
KARNATAK
kasipakateja6@gmail.com A
KARNATAK
svnag1214@gmail.com A
karankumar0210kk@gmail.c KARNATAK
om A
prasannakumar6246palle@g KARNATAK
mail.com A
KARNATAK
vijaya_s@meilgroup.in A

lal.ahamad@meilgroup.org KARNATAK
A
yashwanthmediboyana@gmai KARNATAK
l.com A

sudheer.punem@gmail.com KARNATAK
A

anilkumargoudo@yahoo.in KARNATAK
A
KARNATAK
chalam.vv@meilgroup.in dvvceie58@gmail.com
A

venkatasai_p@meilgroup.in KARNATAK
A

bmuzeeb.011085@gmail.com KARNATAK
A
KARNATAK
kumreshc@meilgroup.org
A
KARNATAK
nagaraj.mhse@gmail.com A
KARNATAK
vkky1994@gmail.com A

balasaikayala008@gmail.com KARNATAK
A

rohitnagarali31@gmail.com KARNATAK
A
KARNATAK
umamaheswarao302@gmail.com A

KARNATAK
lokeshamla12@gmail.com A
KARNATAK
pavan0473@gmail.com A

gyanaranjan@meilgroup.org ODISHA

nagabhusan.sahu@meilgroup.in ODISHA
aswani.acharya@meilgroup.org ODISHA

pandita.domburu@meilgroup ODISHA
.org
sudam367@gmail.com ODISHA

gsanthu949@gmail.com ODISHA

susant.samal91@gmail.com ODISHA

rajeshkumarpruseth@gmail.comODISHA

ayushkumar@meilgroup.in AGRA 5B

dharmendranayak@meilgrou AGRA 5C
p.in

NMDC

saubhagya.samal@meilgroup.in NMDC

TAMIL
b.lokeshwaran@gmail.com NADU

visweswararao.y@meilgroup.in TAMIL
NADU
TAMIL
anbugeo.abi@gmail.com
NADU
TAMIL
chandrashekar_gandi@meilgroup.in
NADU

TAMIL
harisai.d@meilgroup.in NADU