Sei sulla pagina 1di 12

Spețe privind analiza ratelor de rentabilitate

A. Aspecte teoretice privind ratele de rentabilitate

I. Definiția ratelor: indicatorii care exprimă efortul depus pentru obţinerea profitului,
respectiv capacitatea firmei de a remunera capitalurile investite prin gestionarea
resurselor de care dispune.
II. Surse informationale:

- contul de profit şi pierdere, componentă a situaţiilor financiare anuale;


- balanţa de verificare;
-situații interne privind veniturile și cheltuielile.
III. Forme ale ratelor de rentabilitate:

a) Rata rentabilităţii comerciale (𝑹𝒄 ), ce exprimă eficiența activității desfășurate de firmă:


- rata rentabilităţii comerciale calculată pe baza rezultatului exploatării:
Re xpl
Rc  * 100
CA
unde: Rexpl = rezultatul exploatării; CA = cifra de afaceri;
- rata rentabilităţii comerciale calculată pe baza profitului aferent cifrei de
afaceri:
𝑃
𝑅𝑐 = ∗ 100
𝐶𝐴

unde: P  profit aferent cifrei de afaceri; CA= cifra de afaceri

- rata rentabilităţii comerciale calculată pe baza excedentului brut al exploatării:


RBE
Rc  * 100
CA

unde: RBE = excedent brut din exploatare.

𝑅𝐵𝐸 = 𝑉𝐴 + 𝑉𝑠𝑣𝑒 − 𝐶ℎ𝑝 − 𝐶ℎ𝑖, 𝑡 = 𝑉𝑠𝑣𝑒 + 𝐶𝑑 + 𝐴𝑚 + 𝑅𝑥𝑝𝑙𝑐𝑜𝑟

unde: Chp = cheltuieli cu personalul; Cd =cheltuieli cu dobânzile; Am =cheltuieli cu


amortizarea capitalului fix;
Chi, t = Impozite şi taxe, altele decât impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată;

1
Spețe privind analiza ratelor de rentabilitate

Re xplcor = Rezultatul exploatării corectat cu ajustările privind provizioanele şi deprecierile


(altele decât amortizarea capitalului fix), alte venituri/cheltuieli de exploatare şi cheltuielile cu
dobânzile.
- rata rentabilităţii comerciale calculată pe baza rezultatului net:
Rnet
Rc  * 100
CA
unde: Rnet = rezultatul net al exerciţiului.

b) Rata rentabilităţii resurselor consumate (Rrc) se determină prin raportarea profitului


la indicatorul ce exprimă dimensiunea <resurselor consumate>, cuantificând măsura în
care vânzările depăşesc costurile:
- rata rentabilităţii resurselor consumate calculată pe baza cifrei de afaceri şi a
rezultatului aferent:
𝑃
𝑅𝑟𝑐 = ∗ 100
𝐶𝐻
unde: P = profit aferent cifrei de afaceri; CA = cifra de afaceri.
- rata rentabilităţii resurselor consumate calculată pe baza veniturilor din
exploatare şi a rezultatului aferent:
Re xpl V exp l  CH exp l V exp l
Rrc  *100  *100  (  1) 100
CH exp l CH exp l CH exp l

sau:
Vexp l Re xpl
Rrc  * *100
CH exp l Vexp l
unde:
Rexpl = rezultatul exploatării;
CHexpl = cheltuieli din exploatare;
Vexp l  venituri din exploatare;

2
Spețe privind analiza ratelor de rentabilitate

c) Rata rentabilităţii economice1: exprimă eficiența gestionării capitalului investit, a


resurselor materiale, financiare, dar şi umane implicate în activitatea firmei corelate cu
capacitatea firmei de a genera profit:
- rata rentabilităţii economice calculată în funcţie de profitul brut (Pb) şi de
activele totale (At):
Pb
Re  * 100
At
- rata rentabilităţii economice calculată în funcţie de excedentul brut din
exploatare (EBE) şi de activele totale (At):
EBE
Re  *100
At
- rata rentabilităţii economice calculată în funcţie de profitul din exploatare
(Pexpl) şi de activele totale (At), întâlnită în literatura de specialitate şi sub
denumirea de „rată a puterii de câştig” („Basic Earning Power”- BEP)2 :
P exp l
Re  * 100
At
- rata rentabilităţii economice calculată în funcţie de profitul din exploatare
(Pexpl) şi de activele din exploatare (Aexpl):
P exp l
Re  * 100
A exp l
- rata rentabilităţii economice calculată în funcţie de excedentul brut din
exploatare (EBE) şi de capitalul investit (Kinvestit):
EBE
Re  * 100
Kinvestit
- rata rentabilităţii economice calculată în funcţie de profitul din exploatare şi de
capitalul investit:
P exp l
Re  * 100
Kinvestit
unde:
EBE = excedent brut din exploatare;

1
Iulia David-Sobolevschi – Performanţele întreprinderii prin rentabilitate, Editura Universitară, Bucureşti, 2003,
pag. 100-101
2
R. Brealey, S. Myers – Principles of Corporate Finance, 6th ed., McGraw-Hill, 2000

3
Spețe privind analiza ratelor de rentabilitate

Kinvestit = capital investit, format din valoarea brută a activelor fixe, nevoia de fond de rulment
şi disponibilităţile firmei.
d) Rata rentabilităţii financiare: exprimă eficienţa utilizării capitalurilor proprii sau
împrumutate în finanţarea activităţii firmei:
- rata rentabilităţii financiare a capitalului permanent (întâlnită şi sub denumirea
de rata economică a rentabilităţii capitalului permanent), calculată fie în funcţie de
profitul brut (Pbrut):
Pbrut
Rf 
Kpm
fie în funcţie de profitul net (Pnet):
Pnet
Rf  * 100
Kpm
- rata rentabilităţii financiare a capitalului propriu („Return on Equity” - ROE)3
Pnet
Rf  *100
Kpp
- rata de rentabilitate a activelor totale („Return on Total Assets” - ROA):
Pnet
ROA  *100
At
- rata de rentabilitate a capitalului utilizat (ROCE):
Pid
ROCE  * 100
Kpm
unde:
Pid  rezultat înainte de impozitare şi dobânzi
Pid  Pbrut  Cdobanzi

IV. Analiza factorială a ratelor de rentabilitate

a. analiza factorială a ratei rentabilității comerciale


P P
RC   100  n _
* 100

CA
qvi p i
i 1

sau

3
G. Hawawini, C. Viallet – Finance for executives, Second Edition

4
Spețe privind analiza ratelor de rentabilitate

𝒈𝒊
n

 q vi ci
RC  (1  i 1
n _
) * 100
 q vi p i
i 1 𝒄𝒊

unde: 𝒑𝒊
P  profit aferent cifrei de afaceri;
p vi  preţ mediu de vânzare pe unitate de produs;

𝑔𝑖 = structura vânzărilor;
ci  costul unitar; qv i  cantitatea vândută pe unitate de produs i.

b. analiza factorială a ratei rentabilității resurselor consumate

P CA  CH CA
Rrc  * 100   100  (  1)  100
CH CH CH

R rc 
 qv  p   qv  c
i i i i
  qvi  pi
100  

 1 100
 qv  c i i
  qv  c
 i i

𝒈𝒊
n _

 q vi p i
Rrc  ( i 1
n
 1) *100
 q vi ci
i 1 𝒄𝒊

𝒑𝒊
unde:
P = profit aferent cifrei de afaceri;
CH = cheltuieli aferente cifrei de afaceri;
p vi  preţ mediu de vânzare pe unitate de produs;

ci  costul unitar;

𝑔𝑖 = structura vânzărilor;
qv i  cantitatea vândută pe unitate de produs i.

5
Spețe privind analiza ratelor de rentabilitate

c. analiza factorială a ratei rentabilității economice


𝑪𝑨
𝑨𝒕
P CA P
Re  *100  * *100
At At CA 𝒈𝒊

𝑷
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑪𝑨
𝒑𝒊

𝒄𝒊
unde:
CA P
 rotaţia activelor totale; * 100  rata rentabilităţii comerciale.
At CA
𝑪𝑨
𝑲𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊𝒕

EBE CA EBE
Re  *100  * *100
Kinvestit Kinvestit CA
𝑬𝑩𝑬
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑲𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊𝒕

d. analiza factorială a ratei rentabilității financiare

Pn At Vt Pn
Rf   100     100
Kp Kp At Vt
unde:
Vt / At = viteza de rotaţie a activelor totale;
At / Kp = factorul de multiplicare a capitalului propriu mediu sau braţul pârghiei
financiare;
Pn / Vt = profitul net la 1 leu venituri,

Vt

At
Pn At
 
Kp Kp
Pn

Vt

6
Spețe privind analiza ratelor de rentabilitate

Profit net Activ total Profit net


Rf   100    100 unde:
Capital propriu Capital propriu Activ total
Profit net
100  rata rentabilităţii economice, care poate fi descompusă după cum urmează:
Activ total
Profit net Cifra afaceri Profit net
 100    100 ,
Activ total Activ total Cifra afaceri

Activ total
= pârghia financiară.
Capital propriu
At
Kp
Pn CA
Kp At
Pn
At
Pn
CA
B. Spețe privind analiza ratelor de rentabilitate
1. Indicati efectele modificarilor ce pot caracteriza activitatea unei firme asupra ratelor de
rentabilitate, marcând cu “+” cresterea si “-“ scăderea:

Indicatori Rata Rata Rata Rata


rentabilitatii rentabilitatii rentabilitatii rentabilitatii
Modificare comerciale resurselor economice financiare
consumate
Distribuirea de dividende
Scaderea preturilor de achizitie a marfurilor
Majorarea capitalului social
Cresterea creditelor bancare pe termen lung
Cresterea pretului de vanzare a produselor
finite
Incetinirea vitezei de rotatie a activelor
circulante
Cresterea veniturilor din productia de
imobilizari necorporale
Cresterea veniturilor din chirii
Cresterea pierderii financiare
Scaderea veniturilor din prestarea de
servicii
Cresterea cheltuielilor din reevaluarea
imobilizarilor corporale

7
Spețe privind analiza ratelor de rentabilitate

2. Caracterizați situația firmei Gama SRL, având în vedere următoarele date:

Indicator Indice (%)


Profit brut 109
Cifra de afaceri 112
Active totale 105
Numar mediu de salariati 106

3. Caracterizați situația firmei Gama SRL, având în vedere următoarele date:

Indicator Indice (%)


Profit brut 112
Profit net 109
Active totale 105
Capitaluri proprii 106

4. Caracterizați situația firmei Gama SRL, având în vedere următoarele date:

Indicator Indice (%)


Profit din exploatare 109
Cheltuieli din exploatare 112
Active totale 115
Capitaluri permanente 106

5. Analizati evolutia ratei rentabilitatii comerciale sub incidenta urmatorilor indicatori:

Variatie valoare - %
variatia ratei rentabilitatii comerciale - total, din care datorita: 10%
modificarii costului unitar -8%
modificarii pretului unitar 3%
modificarii structurii vanzarilor ?

6. Delta SRL a inregistrat in anul N-1 o rata a rentabilitatii resurselor consumate de 16%
iar in anul N de 12%. In conditiile in care:

- cheltuielile aferente cifrei de afaceri in anul N-1 au fost de 1.000.000 lei iar in anul N au
crescut cu 20%,
- volumul vanzarilor a crescut cu 10% iar costul mediu unitar cu 3%,
Analizati evolutia ratei rentabilitatii resurselor consumate sub incidenta factorilor de influenta.

8
Spețe privind analiza ratelor de rentabilitate

7. Firma Delta SRL are ca obiect de activitate prestarea de servicii in domeniul


confectiilor. Din Situatiile Financiare Anuale, respectiv din Contul de profit si pierdere,
au fost extrase urmatoarele informatii cu privire la evolutia veniturilor si a cheltuielilor
de exploatare:

Nr. Exerciţiul financiar


Denumirea indicatorilor
rd. Precedent Curent
A B 1 2
Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) 1 15,407,500 14,557,500
Producţia vândută 15,407,500 14,557,500
2
1 (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 3
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 4
Sold C 7 167,200 47,800
2 Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct. 711 + 712)
Sold D 8
3 Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct. 721 + 722) 9
4 Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 10 100,000 150,000
5 Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 11 350,000 250,000
7 Alte venituri din exploatare (ct. 751+ 758 + 7815) 13 41,200 7,600
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16 15,715,900 14,762,900
8 a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601 + 602) 17 4,630,100 3,773,200
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 18 58,600 74,000
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605) 19 249,100 246,300
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 20
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21
9 Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care: 22 6,666,700 7,480,000
a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 23 5,412,000 6,108,600
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645) 24 1,254,700 1,371,400
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27) 25 250,400 171,100
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 ) 26 250,400 171,100
a.2) Venituri (ct. 7813) 27
10
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 28 123,300 75,000
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 29 224,000 75,000
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) 30 100,700
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 1,306,900 1,416,860
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 1,140,000 1,270,000
32
623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)
11 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri 99,900 108,300
33
şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 34 1,300 1,800
11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 35
11.6. Alte cheltuieli (Ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588) 37 65,700 36,760
Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41) 39 190,000 230,000
- Cheltuieli (ct. 6812) 40 300,000 380,000
- Venituri (ct. 7812) 41 110,000 150,000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 13,475,100 13,466,460
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 16-42) 43 2,240,800 1,296,440

9
Spețe privind analiza ratelor de rentabilitate

Pe baza datelor prezentate:


a. Analizați dinamic și structural profitul aferent cifrei de afaceri;
b. Analizați evoluția ratei rentabilității comerciale, în condițiile în care indicele de
volum este 110% iar indicele costului 98%;
c. Analizați evoluția ratei rentabilității resurselor consumate, în condițiile în care
indicele de volum este 102% iar indicele costurilor 104%.
8. Indicati efectele modificarilor ce pot caracteriza activitatea unei firme asupra ratelor de
rentabilitate, marcând cu “+” cresterea si “-“ scăderea:

Indicatori Rata rentabilitatii Rata


comerciale rentabilitatii
Modificare financiare
Accelerarea rotației stocurilor
Cresterea capitalului social prin noi aporturi de
disponibilități ale asociaților
Cresterea valorii activelor imobilizate
Scăderea subvențiilor aferente cifrei de afaceri
Creșterea ponderii vânzărilor cu o marjă de
profitabilitate individuală mai mare
Diminuarea discounturilor comerciale acordate
Cresterea cotei de impozitare a profitului
Incetinirea vitezei de rotatie a activelor circulante
Cresterea gradului de îndatorare al firmei
Scaderea veniturilor din studii și cercetări
Cresterea cheltuielilor din vânzarea de produse finite

9. Analizati evoluția ratei rentabilității financiare sub incidența următorilor indicatori:

valoare -
Variatie %
variatia ratei rentabilitatii financiare - total, din care datorita: -5%
modificarii factorul de multiplicare a capitalului propriu -8%
modificarii ratei rentabilitatii economice, din care datorită: ?
modificarii rotatiei activelor totale +1,5%
modificarii profitul net la 1 leu venituri ?

10. Firma Delta are ca obiect de activitate productia si comercializarea de incaltaminte. La


31.12.N, din contul de profit si pierdere s-au extras urmatoarele informatii privind
evolutia veniturilor si a cheltuielilor:

10
Spețe privind analiza ratelor de rentabilitate

Nr Perioada de raportare
Denumirea indicatorilor . An
rd. An curent
precedent
Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) 1 224,500,000 234,860,000
1 Producţia vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) 2 92,000,000 96,870,000
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 3 132,500,000 137,990,000
Sold C 7 5,120,000
2 Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct. 711 + 712)
Sold D 8 220,000
7 Alte venituri din exploatare (ct. 751 + 758 + 7815) 13 50,000 70,000
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 16 224,330,000 240,050,000
a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601 + 602) 17 66,350,000 67,820,000
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 18 522,000 592,000
8 b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605) 19 768,000 793,000
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 20 118,350,000 129,760,000
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21
Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care: 22 24,867,000 26,630,000
9 a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 23 19,780,000 21,730,000
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645) 24 5,087,000 4,900,000
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 185,000 223,000
25
10 27)
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817) 26 185,000 223,000
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 12,025,000 12,241,500
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 11,857,000 12,068,000
32
+ 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; 33 97,000 120,000
11 11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 34 25,200 20,500
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588) 37 45,800 33,000
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) 39 700 3,800
- Cheltuieli (ct. 6812) 40 14,200 18,000
- Venituri (ct. 7812) 41 13,500 14,200
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 42 223,067,700 238,063,300
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 16 - 42) 43 1,262,300 1,986,700
13 Venituri din dobânzi (ct. 766*) 47 25,000 30,000
15 Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 50 3,400,000 5,385,000
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50) 52 3,425,000 5,415,000
17 Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 58 3,600,000 5,700,000
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58) 59 3,600,000 5,700,000
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): 60
- Pierdere (rd. 59 - 52) 61 175,000 285,000
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 227,755,000 245,465,000
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 226,667,700 243,763,300
18 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)
- Profit (rd. 62 - 63) 64 1,087,300 1,701,700
19 Impozitul pe profit (ct. 691) 66 250,000 320,000
21 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) a perioadei de raportare:
- Profit (rd. 64 - 66 - 67) 68 837,300 1,381,700

11
Spețe privind analiza ratelor de rentabilitate

Valoarea activelor totale folosite de firma Delta in desfasurarea activitatii curente in anul N-1 a
fost de 71.852.000 lei, crescand cu 15% in anul N. Capitalurile proprii ale firmei au fost de
4.294.500 lei la 31.12.N-1. In anul N nu s-au distribuit dividende si nu au fost facute alte
modificari asupra capitalurilor proprii. Indicele volumului vanzarilor a fost in anul N de 105%
iar cel al costurilor de 110%. Analizati evolutia ratei rentabilitatii economice cat si a ratei
rentabilitatii financiare.

11. Rotația activelor totale (calculate în funcție de cifra de afaceri) in anul N este de 2,5 iar
rata rentabilității comerciale de 15%. Calculați și analizați efectul creșterii ratei
rentabilității comerciale cu 10% asupra ratei rentabilității economice.

12. Caracterizați capacitatea informațională a:


a) ratei rentabilității comerciale comparativ cu cea a ratei rentabilității resurselor
consumate;
b) ratei rentabilității economice comparativ cu cea a ratei rentabilității financiare;
c) ratei rentabilității comerciale comparativ cu cea a ratei rentabilității economice;
d) ratei rentabilității resurselor consumate comparativ cu cea a ratei rentabilității
financiare.

13. Caracterizați situația firmei Gama SRL, având în vedere următoarele date:

Indicator Indice (%)


Excedent brut din exploatare 102
Profit net 108
Active totale 115
Număr mediu de salariați 98
Capitaluri proprii 106

14. Factorul de multiplicare a capitalurilor in anul N este de 10. Calculați si analizați


efectul creșterii ratei rentabilitătii economice cu 10% asupra ratei rentabilității
financiare.

12