Sei sulla pagina 1di 7

REACŢIA DE COMBINARE

Reactiile de combinare sunt transformarile in cursul carora 2 reactanti formeaza un singur


produs de reactie.
X+Y→Z
X si Y – substante simple sau compuse
Z – substanta compusa

I. Reactii de combinare in care reactantii sunt 2 substante simple:

A) Arderea metalelor în aer:

2Mg + O2 → 2MgO
4Al + O2 → 2Al2O3
4Na + O2 → 2Na2O
Concluzie: metal + oxigen → oxid de metal

B) Arderea nemetalelor în aer:


S + O2 → SO2
2C + O2 → 2CO (ardere incompleta)
C + O2 → CO2 (ardere completa)
P4 + 5O2 → 2P2O5
2H2 + O2 → 2H2O
Concluzie: nemetal + oxigen → oxid de nemetal
C) Reacţia metalelor cu halogenii sau sulful:

Mg + Cl2 → MgCl2
Cu + Cl2 → CuCl2
2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3
2Al + 3S → Al2S3

!!!!! Atentie: metalele in reactie cu halogenii formeaza compusi in care metalul are valenta
superioara.

Concluzie: metal + clor → sare(halogenură)


Concluzie: metal + sulf → sare(sulfură)

II. Reactii de combinare in care reactantii sunt 2 substante compuse:


A) Reacţia oxizilor nemetalici cu apa:
CO2 + H2O → H2CO3 (obtinerea sifonului, apei carbogazoase)
N2O3 + H2O → 2HNO2
N2O5 + H2O → 2HNO3
SO3 + H2O → H2SO4
P2O3 + 3H2O → 2H3PO3
P2O5 + 3H2O → 2H3PO4
Cl2O7 + H2O → 2HClO4 (acid percloric)
Concluzie: oxid de nemetal + apa → acid oxigenat (oxiacid).
Indicatorii sunt substante chimice care prin intermediul culorii, indica aciditatea sau bazicitatea
unui mediu.

Indicatorul Culoarea in mediu Culoarea in mediu Culoarea in mediu


acid neutru bazic
Turnesol rosu violet albastru
Fenolftaleina incolor incolor rosu carmin
Metiloranj rosu portocaliu galben
REACŢIA DE DESCOMPUNERE

Reactiile de descompunere sunt transformarile in care dintr-o substanta compusa se


formeaza 2 sau mai multi produsi de reactie.
X→Y+Z
X – substanta compusa
Y si Z – substante simple sau compuse

I. Reactii din care rezulta substante simple:

A) Descompunerea prin electroliză(electroliza = descompunerea substantelor cu


ajutorul curentului electric):
2H2O → 2H2 + O2
2HCl → H2 + Cl2
CaCl2 → Ca + Cl2

Concluzie: Prin electroliză se obţin substanţe simple.

B) Descompunerea termica a unor substante binare:


2HgO → 2Hg + O2 t = 200°C
2AuCl3 → 2Au + 3Cl2 t = 600°C
CH4 → C + 2H2 ↑ t = 1200°C

II. Reactii din care rezulta substante compuse:

A) Descompunerea catalitică(in prezenta de catalizator):


Catalizatorii sunt substante care favorizeaza producerea reactiei, fara a se consuma in timpul
acesteia(se regasesc la sfarsitul reactiei in aceeasi cantitate).
2KClO3 → 2KCl + 3O2 (catalizator MnO2 şi la t0C)
2H2O2 → 2H2O + O2 (catalizator MnO2)
Concluzie: Prin descompunere catalitică se obţine o substanţă simplă şi una compusă.

B) Descompunerea termică a unor hidroxizi:

Ca(OH)2 → CaO + H2O


Fe(OH)2 → FeO + H2O
Cu(OH)2 → CuO + H2O
2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O
2Mn(OH)7 → Mn2O7 + 7H2O

Concluzie : hidroxid insolubil → oxid metalic + apă


C) Descompunerea unor saruri:
2NaNO3 → 2NaNO2 + O2
2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2
2NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2
CuCO3 ∙ Cu(OH)2 → 2CuO + CO2 + H2O
NH4HCO3 → NH3 + H2O + CO2
NiSO4 → NiO + SO3
(NH4)2Cr2O7 → N2 + Cr2O3 + 4H2O (NH4)2Cr2O7 = bicromat de amoniu

REACŢIA DE SUBSTITUŢIE SAU ÎNLOCUIRE

Reactiile de inlocuire sunt transformarile in care atomul unei substante simple inlocuieste
un atom dintr-o substanta compusa.
X + YZ → XZ + Y
X si Y – substante simple
YZ si XZ – substante compuse
Reactiile de inlocuire au la baza seria reactivitatii metalelor.

Seria reactivităţii metalelor(Beketov-Volta):

K Ba Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Ni Sn Pb H2 Cu Bi Sb Hg Ag Au Pt
+ ‹----------------------------------------------------------------------------------- -

Explicarea folosirii seriei reactivitatii metalelor:


Reactivitatea metalelor creste de la Pt la K .
Reactia cu apa:
a) Metalele situate in varful seriei(cele foarte reactive), inclusiv Al, in reactie cu apa
formeaza baze(hidroxizi), degajand hidrogen.
b) Metalele dintre Al si H2 in reactie cu apa formeaza oxizi.
c) Metalele situate dupa H2 (cele putin reactive) nu reactioneaza cu apa.
Reactia cu acizii:
a) Metalele situate in fata hidrogenului reactioneaza cu acizii, in urma reactiei
producandu-se(degajandu-se) hidrogen.
b) Metalele situate dupa H2 in serie, reactioneaza doar exceptional cu unii acizi oxigenati,
dupa reactii speciale si fara ca in urma reactiei sa se produca hidrogen(ci alte gaze).

A) Reacţia unui metal din grupele 1(Ia) şi 2(IIa) sau Al cu apa:


2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

Concluzie: metal din grupele 1 şi 2 + apa → bază solubilă + H2


B) Reacţia metalelor mai electropozitive cu acizii:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2
Mg + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + 2Ag

Concluzie: metal reactiv + acid → sare + H2


C) Reacţia unui metal reactiv cu solutia unei saruri de metal mai puţin reactiv:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓


Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓
Zn + Pb(NO3)2 → Zn(NO3)2 + Pb↓

Concluzie: metal reactiv + sare de metal mai puţin reactiv → sare nouă + metal

REACŢIA DE SCHIMB

Reactia de schimb este transformarea in care 2 substante compuse schimba intre ele
elemente transformandu-se in alte 2 substante compuse.
XY + AB → AY + XB
XY, AB, AY si XB –substante compuse.

A) Reacţia dintre o bază solubilă(tare) şi o sare a unui metal greu:

2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2↓


2KOH + FeSO4 → Na2SO4 + Fe(OH)2↓
2NaOH + CoCl2 → 2NaCl + Co(OH)2↓
3NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3↓ + 3NaCl
AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl

↓= substanta este greu solubila(precipitat) si se depune.


Concluzie: bază solubilă + sare de metal greu → bază insolubilă + sare nouă

B) Reacţia unui acid tare cu o sare a unui acid mai slab:

H2SO4 + 2NaCl → Na2SO4 + 2HCl


HNO3 + KCl → KNO3 + HCl
Concluzie: acid tare + sare de acid slab → acid slab + sare nouă
Acizii pot reactiona atat cu bazele solubile, cat si cu cele insolubile.
Tăria acizilor uzuali: H2SO4 < HNO3 < HCl
C) Reacţia unui acid cu o bază (reacţie de neutralizare):

NaOH + HCl → NaCl + H2O


3HCl + Fe(OH)3 → FeCl3 + 3H2O

Concluzie: acid + bază → sare + apă


D) Reacţia dintre o bază şi un oxid acid:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O (reactie numita si tulburarea apei de var)

Concluzie: bază + oxid acid → sare + apă

E) Reacţia unui acid cu un oxid bazic:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O (folosită la curăţarea/decaparea cuprului)

Concluzie: acid + oxid bazic → sare + apă

F) Identificarea ionului clorură(Cl-):

AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl↓ (AgCl↓ este precipitat alb-branzos)

Concluzie: Azotatul de argint (AgNO3) este reactivul de recunoaştere al ionului


clorură(Cl-), obţinându-se un precipitat alb-branzos de clorură de argint sensibil la lumină

G) Identificarea ionului sulfat(SO42-):

H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4↓ (BaSO4↓ este precipitat alb-laptos)

Concluzie: Clorura de bariu(BaCl2) este reactivul de recunoaştere al ionului sulfat (SO42-),


obţinându-se un precipitat alb-lăptos de sulfat de bariu.
H) Identificarea carbonaţilor:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2↑

Concluzie: Carbonaţii se identifică prin adăugarea unui acid, reacţia având loc cu
efervescenţă datorită degajării de dioxid de carbon.
I) Identificarea ionului de plumb(Pb2+):

Pb(NO3)2 + 2KI → 2KNO3 + PbI2↓ (PbI2↓ este precipitat galben)


Concluzie: Iodura de potasiu (KI) ese reactivul de recunoaştere al ionului de plumb
(Pb ), obţinându-se un precipitat galben de iodură de plumb (PbI2) care se dizolvă la încălzire şi
2+

cristalizează sub formă de cristale aurii.


J) Alte reactii cu formare de precipitate:

HgCl2 +2KI → HgI2↓ + 2KCl (HgI2↓ este precipitat rosu)


Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3 → CaCO3↓ + 2NH4NO3 (CaCO3↓ este precipitat alb)
2FeCl3 + 3(NH4)2S → Fe2S3↓ + 6NH4Cl (Fe2S3↓ este precipitat negru)
ZnCl2 + (NH4)2S → ZnS↓ + 2NH4Cl (ZnS↓ este precipitat alb)
Pb(NO3)2 + H2SO4 → PbSO4↓ + 2HNO3 (PbSO4↓ este precipitat alb)

Reacţia de schimb, sau dublă înlocuire

Reacţia de schimb, sau dublă înlocuire, este reacţia chimică în care două substanţe compuse
schimbă între ele unele elemente.

Reacţii exoterme

Reacţiile chimice care se produc cu degajare de căldură se numesc reacţii exoterme.

Reacţii endoterme

Reacţiile chimice care se produc cu absobţie de căldură din mediul înconjurător se numesc
reacţii endoterme.
Reacţii rapide

– explozii
– arderea panglicii de magneziu
– înroşirea fenolftaleinei în mediu bazic.

Reacţii lente

– coroziunea metalelor
– râncezirea grăsimilor
– fermentaţia alcoolică.

Reacţii catalizate

Catalizatorii sunt substanţe care măresc viteza unei reacţii chimice, ei înşişi rămânând aparent
neschimbaţi.

Potrebbero piacerti anche