Sei sulla pagina 1di 2

Lucrare scrisă semestrială – Limba şi literatura română – Clasa a VI-a

Semestrul al II-lea

• Toate subiectele sunt obligatorii.


• Timpul efectiv de lucru este 50 ’. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I (60 de puncte )

Citeşte cu atenţie textul următor:

Pribeagă şi lihnită de foame, dă de-o vie


Cu nişte struguri rumeni, frumoşi,de razachie.
Ciorchinii-s plini , şi vulpea,de sine înţeles,
Ar fi mâncat cu poftă şi nici n-ar fi ales...

Dar , la-ndemâna labei , o-mpiedică s-ajungă


Până la ei zăbreaua ulucilor, prea lungă,
Şi ghimpii-n care gardul e prins şi împletit.
Ciorchinele-i aproape de bot.S-a tot sucit,
S-a ridicat, se-nţeapă şi-i lasă gura apă...
”- Ce struguri verzi şi acri, oftează. Nu-s de teapă!
Şi-s prea cruzi.Mie, ce-mi place-i gustul de stafidă.
Nu-mi strepezesc eu dinţii cu această aguridă.”
(Jean de la Fontaine , Vulpea şi strugurii)

o razachie - varietate de viţă de vie care dă struguri cu boabe mari, lunguieţe si foarte
cărnoase;
o teapă -stare ,treaptă, rang social, conditie socială.
o agurida- Strugure înainte de coacere, cu gust foarte acru

Scrie pe foaia de teză răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:

A.Înţelegerea textului
1.Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele : dar ,s- a ridicat , cruzi.. 6 p.
2.Explică folosirea cratimei în structura : se-nţeapă si a virgulei din structura : ”- Ce struguri
verzi şi acri, oftează . 5p.
3.Identifică ,în text, o personificare şi un epitet. 2 p.
4.Transcrie un vers care conţine o imagine vizuală. 2 p.
5.Extrage din text doua idei principale/secundare. 5 p.

B.Limba română
6.Construieşte două enunţuri in care cuvantul vesel sa fie adjectiv, respectiv adverb . 5 p.
7.Menţionează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din enunţul : Dar , la-ndemâna
labei , o-mpiedică s-ajungă / Până la ei zăbreaua ulucilor, prea lungă. 10 p.
8.Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din enunţul : Nu-mi strepezesc niciodata
eu dinţii cu această aguridă.” 10 p.
9.Alcătuieşte un enunţ în care adverbul aproape să aiba functia sintactica de atribut adverbial si
complement circumstantial de loc. 5 p.
10.Construieste enunturi in care sa existe: 10 p.
 un adverb predicativ
 un adjectiv provenit din adverb
 o prepozitie specifica dativului
 un numeral fractionar cu functia sintactica de nume predicativ
 un pronume posesiv cu functia sintactica de atribut pronominal prepozitional

Subiectul al II - lea_______________________________________ _(20 puncte) _

Redactează o compunere de 15-25 de rânduri în care să argumentezi că textul


”Vulpea şi strugurii ” de Jean de la Fontaine este o fabulă.

În compunerea ta, trebuie:


- să menționezi patru trăsături definitorii ale fabulei ; 8p
- să exemplifici aceste trăsături pe baza textului; 8p
- să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate; 2p
- să respecţi limitele de spaţiu indicate. 2p

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.Vei primi 10 puncte


pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2p.; registrul de comunicare, stilul şi
vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 2 p.; punctuaţia – 2 p.; aşezarea corectă a
textului în pagină, lizibilitatea – 2 p.)

Succes !