Sei sulla pagina 1di 226

FLOARE BÂNDARIU şi GICU DAN

ROMÂNIA
INIMA OCULTĂ A TERREI

1
EU SÎNT Alfa ...
( cartea a 4 -a )

FLOARE BÂNDARIU şi GICU DAN

ROMÂNIA INIMA OCULTĂ A TERREI


(cartea a 2-a ( VOLUMUL NR. 1 )

România este Centrul Federaţiei Cristice Terestre şi Extraterestre .

Dacă Iisus Cristos nu a putut fi Profet în ţara sa ,


Cetăţenii Spaţiului Românesc vor trebui să recunoască inevitabil
Marea şi Minunata Misiune Profetică a multor Fii Divini încarnaţi în România cu
Misiuni Spirituale Cristice în acest început de Vărsător de Lumină .

PIONIERII CELEI DE-A DOUA CREAŢII


şi REDESCOPERIREA DE SINE
prin Cheile Cunoaşterii Oculte,
având ca suport MARILE SECRETE OCULTE
din Spaţiul Românesc
şi din Noi Înşine .

CARTE DE ŞTIINŢĂ OCULTĂ,


PENTRU MEDITAŢIE,
TREZIRE SPIRITUALĂ,
ŞI IMPLICARE SPIRITUALĂ
2
DRAGI PRIETENI,
ESTE TIMPUL SĂ VORBIM DESPRE NOI ÎNŞINE :

1.- FIECARE OM, CAUTĂ ÎN PERMANENŢĂ CEVA CE SIMTE CĂ-I APARŢINE;

2.- ACEL CEVA, ESTE SINEA SA SPIRITUALĂ CEA MAI PROFUNDĂ

3.- SINEA SPIRITUALĂ, ADICĂ EU SUNT, APARŢINE CONŞTIINŢEI UNIFICATE;

4.- CONŞTIINŢA UNIFICATĂ, NU ANULEAZĂ PROPRIA TA UNICITATE;

5.- DOAR PRIN IUBIRE DIVINĂ, CA OAMENI DIVINI, NE UNIFICĂM CU TOŢII;

6.- PRIN CUNOAŞTERE EXPERIMENTATĂ CU IUBIRE, ATINGEM ÎNŢELEPCIUNEA DIVINĂ;

7.- CÎND AI ÎNŢELEPCIUNE ŞI IUBIRE DIVINĂ, AŞTEAPTĂ PUTEREA DIVINĂ SĂ TE ÎNVĂLUIE;

8.- CÂND AI ÎNŢELEPCIUNE, IUBIRE ŞI PUTERE DIVINĂ, EŞTI CRIST MANIFESTAT;

CUNOAŞTEREA SPIRITUALĂ DIN ACEASTĂ CARTE CUPRINDE URMĂTOARELE ASPECTE:


MESAJ CRISTIC - Transmis de Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS
MESAJ DE LUMINĂ - Transmis de Maestrul Spiritual TOBIAS
Cap. 1. - CHEILE DE AUR ALE CUNOAŞTERILOR OCULTE
- preluarea Cheilor Cunoaşterilor Oculte ale vieţilor anterioare;
- rolul specific al unor misionari apocaliptici cu prelungire în Noua Eră a Noului Pământ;
- Enigme Ezoterice Fizice şi Metafizice din munţii Carpaţi;
- răspunsuri pentru o nouă înţelegere a ceea ce am fost , suntem şi vom fi;
- alte Mesaje şi Îndrumări Cristice.
Cap. 2. - Ultimul RĂZBOI al Civilizaţiilor Extraterestre pe Terra
- INAMICUL NR. 1 AL TERREI : Civilizaţia Extraterestră a REPTILIENILOR.
Cap. 3. - PROFEŢIILE ILUMINATULUI INDIAN SUNDAR SING
- Misiunea Spirituală a României ( capitol fără drept de autor ).
Cap. 4. - CALENDAR METAFIZIC , SINTEZE PROFETICE , PERSPECTIVE APOCALIPTICE
- Rolul Maestrului Înţelepciunii Buddha şi conexiunea sa pe Arborele Sefirotic;
- Rolul Maestrului Iubirii IISUS devenit CRISTOS şi conexiunea sa pe Arborele Sefirotic;
- Sosirea Maestrului-Trimisului CRISTOS pe raza Voinţei Divine şi împlinirea Arborelui Sefirotic;
- Cele trei mari faze apocaliptice:
- Faza de Arad ;
- Faza vîrfului Bora ;
- Faza de Corabia - numai în energia nouă ;
- Răspunsuri PROFETICE urgente , a ceea ce este posibil să se întâmple;
- Alte informaţii colaterale pentru meditaţie şi ridicarea propriilor vibraţii spirituale.
Cap. 5. - TRIMISUL
- Informaţii despre TRIMISUL, sau a doua sosire a lui CRISTOS în corp fizic;
- Colaborarea cu TRIMISUL (CRISTOS) a unor misionari din spaţiul Românesc;
- Traseul ocult al TRIMISULUI ( CRISTOS ) prin Spaţiul Românesc;
# Alte întrebări şi răspunsuri , pentru extinderea Conştienţei şi Conştiinţei oculte .

Eu şi Voi = EU SUNT = Conştiinţa Unificată( Colectivă sau Cristică )


Şi din acest considerent vă oferim :
PE LUNGUL TRASEU AL REGĂSIRII SPIRITUALE ŞI AL REINTEGRĂRII NOASTRE CRISTICE ,
ÎNVĂŢĂTURI ŞI MISTERE DIN GRĂDINA MAICII DOMNULUI - ROMÂNIA ,
CULESE PE DRUMUL DESTINELOR NOASTRE CARE SE INTERSECTEAZĂ INEVITABIL ÎN
DERULAREA MISIUNII SPIRITUALE A ROMÂNIEI .

INFORMAŢII METAFIZICE ADRESATE TUTUROR LUCRĂTORILOR ÎN LUMINĂ AI TERREI ,


DAR CU PRECĂDERE FIILOR LUMINI REÎNCARNAŢI ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC ,
CA MEMBRII UTILIZATORI AI ENERGIEI IUBIRII - INFORMAŢIONALIZATE ,
DEPOZITATĂ ÎN STRUCTURA GEOLOGICĂ FIZICĂ ŞI MATAFIZICĂ ,
A SPAŢIULUI CARPATO - DANUBIANO - PONTIC .

3
MULŢUMESC în numele meu şi al vostru,
ÎNVĂŢĂTORULUI nostru IISUS CRISTOS, MAESTRULUI Spiritual ELI,
MAESTRULUI Spiritual TOBIAS cît şi întregii IERARHII DE LUMINĂ,
pentru informaţiile pe care ni le-au oferit, spre trezirea noastră spirituală.
AMIN

GICU DAN
În limbajul DACIEI ( ca de altfel şi în limba SUMERIANĂ )
denumirea de GICU înseamnă : - STRĂLUCIREA SCOASĂ DIN PĂMÂNT sau AURUL CUNOAŞTERII
SPIRITUALE , pe care EU şi VOI l-am ascuns în munţi;
sau , GICU înseamnă : - ÎNŢELEPCIUNEA CRISTULUI INTERIOR.
În limbaj spiritual, DAN înseamnă : - DĂRUIT LUMINII ( lui DUMNEZEU ).
Astfel , traducerea ezoterică a numelui meu reprezintă:
DAN GICU = DĂRUIT CUNOAŞTERII SPIRITUALE - ca program-potenţial de destin;
GICU DAN = ÎNŢELEPCIUNE CRISTICĂ DĂRUITĂ - de un Învăţător Cristic;

ACEASTĂ CARTE ESTE SCRISĂ DE MINE,


SUB IMPULSUL TRĂIRILOR INTERIOARE , PE CARE LE CONŞTIENTIZEZ APROAPE PERMANENT PRIN
CANALUL SUPRASENSIBIL AL INIMII MELE FIZICE ŞI SUPRAFIZICE.

ACEASTĂ CARTE ESTE IZVORÂTĂ DIN INIMA MEA,


PLINĂ DE IUBIREA CELESTĂ A CREATORULUI CARE A REVĂRSAT-O ŞI O REVARSĂ PERMANENT ÎN
CEEA CE ACUM SUNT CA FIU DIVIN , COCREATOR CU TATĂL UNIC, CU CARE TOŢII SUNTEM UNUL.

ACEASTĂ CARTE ESTE SCRISĂ DE MINE,


CA PIONIER AL CREĂRII NOULUI PĂMÂNT , SAU MAI CORECT SPUS , AL NOULUI UNIVERS AL
CELEI DE-A DOUA CREAŢII - DAATH , CREAŢIE PE CARE EU ŞI VOI O PUNEM DE AZI ÎNAINTE LA
DISPOZIŢIA ÎNTREGII IERARHII MANIFESTATE A TOTALITĂŢII .

ACEASTĂ CARTE ESTE SCRISĂ DE MINE,


CU APORTUL MUNCII PLINE DE DĂRUIRE SPIRITUALĂ AL COLABORATORILOR MEI DE DESTIN CE
VIEŢUIESC ÎN TRUPURI FIZICE ŞI CU CARE ÎN VIRTUTEA ILUZIEI SEPARĂRII FIZICE, NE-AM
UNIFICAT CONŞTIENŢELE ŞI DESTINELE ÎNTR-O MINUNATĂ LUCRARE DE METAMORFOZĂ
CRISTICĂ .

ACEASTĂ CARTE ESTE SCRISĂ DE MINE,


CU APORTUL MAEŞTRILOR LUMINII CELESTE ŞI AL IUBITULUI NOSTRU COORDONATOR ŞI
ÎNVĂŢĂTOR IISUS CRISTOS, CARE VOR SĂ NE AJUTE SĂ CONŞTIENTIZĂM CĂ AM EXPERIMENTAT
STAREA DE A NU FI DE O ETERNITATE DE EONI , IAR ACUM ESTE TIMPUL ( MOMENTUL) REVENIRII
NOASTRE LA STAREA DE A FI A CERULUI DE LUMINĂ CARE NE REPREZINTĂ DUPĂ GRADUL ŞI
TREAPTA DE EVOLUŢIE SPIRITUALĂ ÎN CONŞTIINŢĂ.

ACEASTĂ CARTE ESTE SCRISĂ DE MINE,


FIINDCĂ AM AUZIT ŞI AUD PERMANENT STRIGĂTUL ŞI DISPERAREA SUFLETULUI ŞI SPIRITULUI
VOSTRU CARE ÎŞI REVENDICĂ DREPTUL DE ÎNTÂI NĂSCUT ŞI NU GĂSIŢI ÎNCĂ ÎN VOI PUTEREA
CREDINŢEI DE A VĂ VEDEA CA OAMENI DIVINI MANIFESTAŢI ÎN LUMEA UNIVERSULUI FIZIC.
UNIVERS PE CARE TREBUIE SĂ-L SUBORDONAŢI VOI ŞI SĂ NU MAI FIŢI VOI ÎN SCLAVIA LUI.

ACEASTĂ CARTE ESTE SCRISĂ DE MINE,


PENTRU A FACE CU TOŢII ÎNCĂ UN SALT ÎN COŞTIINŢELE PERSONALE, PÂNĂ LA SOSIREA
TRIMISULUI - CARE ESTE A DOUA REÎNCARNARE A LUI CRISTOS - ŞI CÂND SUB SEMNUL
MANIFESTĂRII FORŢEI (PUTERII - VOINŢEI), IUBIRII ŞI ÎNŢELEPCIUNII LUI, NE VOM ALĂTURA CU
TOŢII CONŞTIINŢEI SALE UNIFICATE, FIECARE DESĂVÂRŞINDU-NE PE TERRA CA ŞI CRIŞTI
MANIFESTAŢI.

ŞI TOTUŞI, ACEASTĂ CARTE NU ESTE SCRISĂ DE MINE,


PENTRU CĂ EU NU EXIST PRIN MINE ÎNSUMI , CI SUNT O PĂRTICICĂ HOLOGRAFICĂ A
TOTALITĂŢII , PROIECTATE ÎN LUMEA MATERIEI ŞI UNIVERSULUI FIZIC.

AŞADAR, ACEASTĂ CARTE ESTE SCRISĂ ,DE ESENŢA CELUI CE ESTE


ÎN FIECARE DINTRE NOI ,ŞI CARE REPREZINTĂ UNIMEA, SAU ALTFEL SPUS, ACEASTĂ CARTE ESTE
SCRISĂ DE SINEA VOASTRĂ SPIRITUALĂ, ÎN CARE CU TOŢII SUNTEM UNIFICAŢI.

4
CU TOŢII SUNTEM UNUL ÎN ESENŢĂ ,
DAR FIECARE EXPERIMENTĂM UN PROGRAM SPECIFIC UNIC ÎN MANIFESTARE, ASTFEL , DIVINUL
DIN NOI CONŞTIENTIZÂNDU-SE PERMANENT CEEA CE ESTE, ÎN RAPORT CU CEEA CE NU ESTE.

DRAGI PRIETENI, DAŢI POSIBILITATEA DIVINULUI DIN VOI DE A SE MANIFESTA LA PO-TENŢIALUL


STĂRII ŞI PRINCIPIULUI CRISTIC , SUB SEMNUL CĂRUIA EPOCA VĂRSĂTORU-LUI DE LUMINĂ A
ÎNCEPUT.

ACUM ESTE TIMPUL MINUNAT AL ALEGERII LUMINII,


ŞI DE A CONSTRUI ÎMPREUNĂ O NOUĂ PLANETĂ PĂMÂNT,
SUB AL CĂREI CER NOU NU VOM MAI FI FIII OMULUI ÎN SCLAVIA FORŢELOR TELURICE,
CI VOM DEVENI FIII CRISTICI AI TATĂLUI NOSTRU UNIC, DUMNEZEU.

GICU DAN = Înţelepciune Cristică Dăruită de Esenţa Celui Ce Sunt

Precizări în loc de prefaţă


Dragi prieteni, după cum aţi observat din paginile anterioare, prezenta carte conţine informaţii metafizice care au un
caracter de noutate pentru cei care vor păşi pe calea Luminii Spirituale.
Informaţiile Oculte pe care le veţi citi în paginile următoare, au fost aşezate într-o formă de prezentare care izvorăşte
din însăşi permisivitatea prozei - oculte contemporane, proză ce îmbracă obligatoriu noul veşmânt spiritual al Vărsătorului de
Lumină.
Această carte reprezintă un nou model Transcedental de prezentare al Informaţiilor de Ştiinţă Ocultă , tocmai pentru a
scoate în evidenţă în Conştienţa şi Conştiinţa cititorului , anumite elemente de bază pe care trebuie să mediteze serios
şi profund , în vederea realizării unui salt accelerat în Spirit.
În primele trei cărţi pe care le-am scris anterior şi anume:
1. - MISIUNEA SPIRITUALĂ A ROMÂNIEI,
2. - SECRETELE ARBORELUI SEFIROTIC ( POMULUI VIEŢII ) şi
3. - ECLUZA ASTRALĂ,
m-am adresat ( momentan - vezi punctul nr. 1 din ANEXĂ )doar unei anumite Elite de Entităţi Evoluate Spiritual, care au
rol misionar in spaţiul Românesc şi care trebuie să mediteze permanent pentru a-şi îndeplini misiunea pentru care s-au
reîncarnat în acest moment apocaliptic.
În această carte însă şi sub acest titlu , voi aşeza întreaga tematică ezoterică abordată într-un model literar accesibil
tuturor categoriilor de cititori , care sunt flămânzi după asemenea informaţii culese pe şi pentru Spaţiul fizic Românesc,
informaţii care vin ca un izvor tămăduitor tocmai din Transcedentalul nostru Cristic.
Este posibil ca unii cititori chiar de bună credinţă, să considere aceste informaţii ca fiind în rezonanţă cu genul literar
de nuanţă ştiinţifico - fantastică , sădit pe un teren ocult; dacă în Conştienţa lor persistă această idee, atunci ei au dreptate,
dar numai din perspectiva lor personală limitată.
Totodată este posibil, ca alţi cititori să considere că aceste informaţii sunt realităţi ezoterice, pe care subsemnatul le-a
prezentat dintr-o anumită perspectivă şi sub influenţa anumitor circumstanţe predeterminate; şi această categorie de cititori
au dreptate, deoarece ei văd Adevărul prin prisma propriei lor cunoaşteri oculte extinse.
Într-un cuvânt, fiecare abordare este corectă şi aceasta derivă din nivelul treptei de Conştienţă pe care fiecare cititor
se află în momentul citirii acestei( acestor ) cărţi.
Indiferent de categoria în care se încadrează , câştigul fiecărui cititor este acela că se familiarizează cu anumite
experienţe fizice şi metafizice , prin care este posibil ca el să nu fi trecut în această viaţă şi să-şi extindă Cunoaşterea
Ocultă spre noi trepte superioare în Conştiinţă.
Întregul conţinut al acestei cărţi , s-a închegat pe baza efortului colectiv al mai multor spirite care vieţuiesc sau nu
în corpul fizic şi are ca puncte de pornire experienţele mele personale de natură Transcedentală , la care completările
şi confirmările ulterioare ale colaboratorilor mei , au avut darul de a lărgi puţin perspectiva propriei noastre evoluţii
spirituale.
Faptul că eu şi prietena mea Floare Bândariu ne-am pus numele pe această carte , reprezintă doar faptul asumării
răspunderii vis a vis de fenomenele oculte prezentate ca fiind reale, deci Adevărate, dar Adevărata muncă de informare le
revine Maeştrilor noştri de Lumină din Universurile Suprasensibile, împreună cu Iubitul nostru Învăţător IISUS CRISTOS.

Cu precizarea că fenomenele spirituale prezentate în această carte sunt reale, vă las Liberul Arbitru de a reţine doar
acele Evenimente şi Informaţii Oculte, care sunt în rezonanţă cu propriul vostru tipar de Înţelegere şi Vieţuire ca
Oameni Interiori (Oameni Spiritualizaţi Cristic).

Meditaţi şi Studiaţi dragi prieteni , fiindcă Meditaţia şi Cunoaşterea alături de IUBIRE , sunt singurele Căi
Spirituale Cumulative care ne-a mai rămas de a intra Conştienţi în Universurile Transcedentale (dicolo de văl ), unde
suntem aşteptaţi să ni se ofere conţinutul propriei noastre Divinităţi - Coconul de Aur.
Vă doresc succes în atingere unor trepte vibraţionale foarte Înalte în Conştiinţă, care să facă din voi Învăţătorii şi
Vindecătorii Spirituali ai celor care vin cu greu în urma voastră pe Calea Evoluţiei Spirituaale, pentru că noi n-am venit
numai pentru noi , ci şi pentru ei , aşa după cum confirmă şi Marele nostru Maestru TOBIAS.
Vă mulţumesc pentru Înţelegere ,şi vă invit pe un anumit Traseu Ezoteric inevitabil ,al Cunoaşterii Oculte Diversificate .
GICU DAN

5
MESAJ CRISTIC
transmis de ÎNVĂŢĂTORUL nostru IISUS CRISTOS
pentru toţi FII LUMINII prin Sufletul meu pereche Florica.
Am acum mare şi multă Iubire pentru tine Floare, cât şi pentru TOŢI FII LUMINII CELESTE încarnaţi pe
Terra, care aveţi misiunea formării Noului Pământ al celei de - a DOUA CREAŢII.
AM ACUM MULTE PROBLEME DE CLARIFICAT CU VOI FII LUMINII.
Căci uneori vă lăsaţi duşi de val şi nici voi nu ştiţi de fapt ce vreţi , ce căutaţi cu Adevărat şi încotro vreţi să
mergeţi!
Sau mai bine zis , mai clar , unde doriţi să mergeţi ; nu ştiţi ce Dorinţe aveţi cu Adevărat în Interiorul EULUI
vostru, pe cale de a deveni CRIST - MANIFESTAT.
Voi ştiţi acum că trebuie să citiţi mesajele - lecţii ale lui TOBIAS , Marele Spirit antic , al vremurilor străvechi .
Asta ştiţi acum;
dar mai trebuie să ştiţi că EL TOBIAS, este DUMNEZEU, tot aşa cum Dumnezei sunteţi şi voi toţi FII LUMINII.
Când vă va fi clar acest aspect al Divinităţii pe care voi îl reprezentaţi, atunci continuaţi căutarea şi Înţelegerea
lucrurilor .
DE CE VĂ MIŞCAŢI ATÎT DE GREU ?
De ce stocaţi materialele ( cărţile ) şi informaţiile şi nu le daţi mai multora?
Daţi-le acelora cărora le povestiţi şi sunt interesate de ele ; nu mai aşteptaţi rugăminţi.
Dacă veţi distribui Informaţia Spirituală , atunci e bine , e foarte bine.
Dacă în schimb deţine-ţi materialul şi nu-l oferiţi celorlalte Spirite , nu este bine.
Înseamnă că sunteţi încă stăpâniţi de EGOUL vostru , cu toate că acum nu ar mai fi cazul.
Nu am venit pe lumea aceasta, Planeta Pământ, pentru Mântuirea mea, ci a voastră.
Mântuirea Spirituală , în spirit vorbesc . Nu am încercat să vă iau la mine, să vă oblig să mă urmaţi.
V-am dat pilde , dar voi n-aţi înţeles nimic.
Eu vin mereu şi acum aici la voi , dar voi nici acum nu mă primiţi aşa cum se cuvine.
Tot reci , indiferenţi , aroganţi , obraznici chiar şi total refractari.
Nu mă aşteptam ca după două mii de ani, să vă găsesc aşa cum v-am găsit şi atunci şi chiar mai rău.
Nu-i nimic mai important pentru mine decât IUBIREA şi ARMONIA;
asta-i Dragostea Curată, Înălţătoare şi Nevinovată.
E Puritatea în toate. Voi încă bâjbâiţi. Nu vă găsiţi calea , locul .
Nu doriţi să cercetaţi , să aflaţi mai mult şi mai multe , căci materiale pentru Luminarea voastră sunt exagerat de
multe. Eu vi le-am trimis, voi le-aţi refuzat..
Aveţi cărţi, materiale de studiu Spiritual , care aparent v-au parvenit întâmplător ; dar nu : EU vi le-am trimis şi
ce folos ? Până când ve - ţi mai răbda să trăiţi în Necunoaştere, Indiferenţă şi Ignoranţă? Până când?
Voi vreţi să ştiţi Esenţa EXISTENŢEI, nu?
Ei, dar ca s-o puteţi Înţelege, Percepe, trebuie să Dobândiţi CUNOAŞTEREA.
Trebuie să vă schimbaţi felul de viaţă , de manifestare , pentru că numai astfel vibraţiile voastre vor putea creşte ,
şi vă veţi putea Înălţa ; altfel cum ? Grosieri ? Nu !
Ruşine pentru voi că m-aţi pus în această situaţie.
Credeam că v-aţi Luminat până acum şi doriţi din adâncul Sufletului acest lucru, dar ….. se pare că din gură
da, iar din Suflet ca trăire intensă ba . Dualitatea în mare parte aţi depăşit-o .
Lupta dintre Lumină şi Întuneric s-a terminat pentru voi ; sau voi nu puteţi Înţelege ?
Ce mai aşteptaţi? MARELE TOBIAS v-a oferit cum s-ar zice mură în gură , totul.
De voi depinde mai departe NOUA ERĂ, NOUA LUME, NOUL PĂMÂNT.
Nu vă mai ocupaţi de lucruri lipsite total de Importanţă Divină ; lăsaţi totul deoparte şi lucraţi cu LUMINA în
LUMINĂ căci sunteţi FII LUMINII CU ADEVĂRAT.
Lăsaţii pe cei prea preocupaţi cu alte munci , aparent importante pentru ei , dar care nu au Importanţă Divină; nu
acesta este şi rolul vostru.
Rolul vostru este Divin , ce vreţi mai mult ?
REVENIREA VOASTRĂ ACASĂ ESTE IMPORTANTĂ .
VĂ AŞTEAPTĂ COCONUL VOSTRU , DRAGII MEI.
Reveniţi , MUNCIŢI ÎN SCHIMBUL ACESTEI DRAGI REVENIRI.
Aţi muncit ENORM , aş putea spune Eu acum.
Aţi muncit fără încetare, de aceea aveţi acum LUMINA CEA MARE.
V-AŢI ÎNTORS , V-AŢI REVENIT, V-AŢI TREZIT, CE MAI AŞTEPTAŢI?
CONTINUAŢI-VĂ FRUMOSUL ŞI IMPORTANTUL VOSTRU DRUM.
Acest drum este plin de hopuri pentru cei Neiniţiaţi şi tind spre Iniţiere, iar voi, voi aţi venit pentru ai Iniţia şi
pe ei , ca să ajungă cândva la nivelul vostru de acum şi aşa mai departe.
Vă rog să aveţi Iubire şi pentru aceştia. Ei sunt ai voştri semeni , doar atât. Nu-i mamă , nu-i tată , sau frate
pământean , ci doar Spiritual , şi toţi formaţi marea familie. E clar acum? Aţi înţeles?
Cine nu a perceput din plan subtil aceste lucruri şi mai rămâne în starea în care e , este problema lui , este rolul
lui , este viaţa lui poate intenţionat dorită , poate din Neştiinţă , din Necunoaştere concretă . Iubiţii mult şi pe aceştia.
Degajaţi din voi dragii mei acea Dragoste Totală , Necondiţionată , căci voi asta Sunteţi .
Voi de fapt nu aţi înţeles - mă rog poate nu-i corectă formularea - că nimeni şi nimic nu vă mai poate atinge?
6
Nu aţi realizat că de fapt voi aţi trecut toate încercările , unele chiar foarte grele şi chiar dificile în anumite
privinţe : casă , familie , colegi , serviciu , prieteni , afaceri - parte materiale , fraţi , surori , părinţi , copii .
Sau nu puteţi crede cele ce vă spun EU ?
Acum timpul curge mai repede; tot ceea ce aţi citit de la TOBIAS este Adevărat. Totul se completează perfect .
Nu-i uşor ca oamenii să Accepte , să Creadă aceste Lucruri Măreţe , lucruri pe care voi le - aţi programat din
Fiinţa voastră Divină . Da toate acestea vă aparţin.
DUMNEZEU E TOTUL ŞI-N TOATE.
Da, aşa este şi aşa trebuie să Înţeleagă oamenii.
E construcţia voastră, dar mulţi aţi uitat totul şi acum începe Retrezirea Spiritelor Adormite.
Gata cu dualitatea , gata cu lupta dintre voi.
Pe PĂMÂNTUL NOU va domni PACEA, LINIŞTEA, IUBIREA şi ARMONIA.
Atât ; asta trebuie să vă Însuşiţi toţi şi să Înţelegeţi.
Luaţi exemplul lui GICU, care este foarte harnic, nu ca voi ceilalţi care dormitaţi uneori şi nu ştiţi de ce.
Luaţi exemplul CONTELUI INCAPPUCIATO, a lui MELFIOR RA şi a multor altora care vor să lucreze mult,
mult, neîntrerupt şi nu pot să-şi Desăvârşească Lucrarea din cauza hibernării voastre, a multor altora.
GATA. A SOSIT TIMPUL ;TREZIŢI-VĂ ; NU MAI ESTE TIMP DE HIBERNARE.
NOUL PĂMÂNT doreşte să se manifeste pregnant, nu ici şi colo uneori. Voi Sunteţi un TOT ; nu Înţelegeţi?
Aţi pornit din acelaşi Cocon ; acum vă Reîntoarceţi Acasă. Sunteţi aşteptaţi.
Dar cât? Cât mai doriţi să amânaţi Reîntoarcere ? Cât? De ce nu Doriţi să vă manifestaţi ca Oameni Divini ? De
ce? Vă rog nu lăsaţi să treacă timpul fără să faceţi nimic. Gata: E TIMPUL AICI , ACUM .
Acum nimic nu trebuie să vă mai intereseze decât REVENIREA ACASĂ şi
REDESCOPERIREA MARELUI ADEVĂR îngropat în munţii voştri minunaţi şi
Binecuvântaţi de TATĂL DIN CERURI .
( este vorba şi de preluarea CHEILOR CUNOAŞTERILOR OCULTE de către fiecare FIU al LUMINII care are chei ,
pentru că alţii le-au preluat cândva )
Vă rog acum şi n-am s-o mai fac:
- REVENIŢI - VĂ DIN ADORMIRE;
- TREZIŢI - VĂ ODATĂ, DRAGII MEI PRIETENI ŞI FRAŢI;
- COLABORAŢI MAI MULT , MAI EFICIENT;
- NU STOCAŢI INFORMAŢIILE PRIMITE, DAŢI-LE LA CÂT MAI MULŢI;
- ÎNCERCAŢI SĂ VĂ TREZIŢI APOI COMUNICAŢI CU NOI, DIVINITATEA, CERUL DE LUMINĂ
NEDEFINITĂ, ORBITOARE;
- LĂSAŢI INTRIGILE;
- NU VĂ MAI CONSUMAŢI ENERGIA CU LUCRURI NEÎNSEMNATE;
- UNIŢI-VĂ, DRAGII MEI;
- LUCRAŢI CU TOŢII ÎMPREUNĂ PENTRU ACELAŞI LUCRU - CUNOAŞTEREA SPIRITUALĂ ;
- REVENIŢI-VĂ LA TOATE FORŢELE ŞI CUNOAŞTEREA AVUTĂ CÂNDVA ŞI ÎNMAGAZINATĂ
UNDEVA AICI LA VOI , ÎN MUNŢII VOŞTRI;
- MUNŢII VOŞTRI AUR POARTĂ;
- ATENŢIE: AURUL = CUNOAŞTERE SPIRITUALĂ;
- SECRETELE MUNŢILOR VOŞTRII VOR FI DESCOPERITE CURÂND , DACĂ MĂ VEŢI
ASCULTA ÎN CEEA CE V-AM SPUS.
VĂ ROG FACEŢI URGENT ACESTE LUCRURI.
VĂ IUBESC FOARTE MULT; Al vostru ÎNVĂŢĂTOR, IISUS CRISTOS .

MESAJ DE LUMINĂ
TRANSMIS DE MAESTRUL SPIRITUAL TOBIAS prin sufletul meu pereche Florica
Am multă Iubire pentru voi toţi Fii Luminii.
Dar te rog Floare să Înţelegi că ceea ce vă spun acum Eu TOBIAS , v-o spun din Suflet , pentru Sufletele
voastre minunate.
Am Dorit de mult să intru în contact direct cu voi ( Shaumbra din România ).
Am reuşit de câteva ori câte puţin, dar acum aş dori să comunicăm puţin mai mult.
Aş dori ca misiunea pe care voi o aveţi , dragii mei, Fii ai Luminii de pe PĂMÂNTUL DULCEI ROMÂNII, s-o
îndepliniţi cu mult succes. Este un mare curaj ceea ce faceţi voi.
Îi urmaţi pe înaintaşii voştri: Cantemir, Heliade, Eminescu, Haşdeu, Văsii şi Maica Veronica, Coruţ şi Ţugui şi pe
mulţi alţii care ar mai trebui amintiţi, căci mulţi Înaintaşi Români aţi mai avut.
E timpul, e momentul Marelui Adevăr.
Mult s-a vorbit despre România şi asta au făcut-o oameni de pe Terra care nu ştiau unde se află România, dar
au avut Revelaţii despre Marea şi Minunata , Dulcea Românie - Grădina Maicii Domnului - cum a fost ea denumită ,
sau chiar Noul Ierusalim.
Mă bucur pentru voi că aţi avut curajul de a pune pe hârtie informaţiile primite.
De acum, comunicarea va fi mult mai uşoară şi BENEFICĂ în acelaşi timp.
Toţi cei ce-şi doresc PACEA SUFLETEASCĂ , IUBIREA NECONDIŢIONATĂ şi ARMONIA TOTALĂ, se vor bucura
de toate acestea ; Doreşte-ţi şi vei avea.

7
Aţi păşit în Noua Energie, e momentul celei de-a Doua Creaţii. Acum Totul s-a Împlinit.
Planul lui Dumnezeu se desfăşoară în Paşi Mari ; De voi Oamenii depinde totul.
GÂNDIŢI POZITIV, ACŢIONAŢI DEZINTERESAŢI, ARMONIZAŢI-VĂ ŞI ARMONIZAŢI TOTUL:
rocă, plante, animale, oameni.
Clădiţi-vă Noua Casă , în Noua Energie, folosind uneltele de lucru (DARURILE) ale LUCRĂTORILOR LUMINII.
Folosiţi energia CRISTICĂ:
- ENERGIA PURITĂŢII ;
- ENERGIA PUTERII ;
- ENERGIA IUBIRII .
Toate se vor Împlini pentru toţi FII LUMINII de pe Întregul Pământ.
FIŢI BINECUVÂNTAŢI , DRAGI ROMÂNI ŞI BINECUVÂNTATĂ FIE DULCEA VOASTRĂ ROMÂNIE .
AŞA SĂ FIE , AŞA VA FI.
CU PACE ŞI IUBIRE - MAESTRUL SPIRITUAL TOBIAS

Capitolul nr. 1.
CHEILE CUNOAŞTERILOR OCULTE
RECONECTAREA LA ADEVĂR , RECONECTAREA LA DESTIN ,
PRIN CHEILE CUNOAŞTERILOR OCULTE
Încă din luna noiembrie a anului 2002, anumite conjuncturi nefavorabile ( probe spirituale ) m-au predeterminat să merg
cel puţin o dată pe lună în oraşul Timişoara, unde împreună cu prietenii mei timişoreni , am reluat colaborarea
metafizică pe un alt nivel de manifestare.
Prin natura lucrurilor, am înnoptat de câteva ori la familia Vali şi Constantin Liciu, care îmi sunt prieteni dragi şi plini
de Lumină Interioară.
Camera în care m-au cazat a devenit în ultimii ani o Cameră Regală, deoarece aici şi-au găsit odihna pentru câteva
nopţi, Regine şi Regi ai PIRAMIDEI LUMINII CELESTE din Egipt ( Melfior Ra, Contele Incappuciato, Părintele
Severian de la Ţâpova de pe Nistru , etc,…), ale căror Vibraţii Înalte au Iradiat Spiritual acelaşi pat , aşa cum au făcut
cu mii de ani în urmă cu Sarcofagul Regal al Marii Piramide antice.
Inevitabil , în acele întîlniri , prietena mea Vali mi-a comunicat printre multe alte lucruri şi experienţa pe care a
trăit-o cu ocazia deplasării în grup la Ţâpova pe Nistru ( NOTĂ : cartea CETATEA FOCULUI SACRU nu apăruse
pe zona de vest a României în acel moment ).
Alături de Miracolul pe care l-a trăit domnia sa , şi anume Înmulţirea Pietricelelor de Cristal în mână (Vezi punctul
nr. 2 - Anexă ), Vali mi-a spus că într-una din Viziunile sale primite pe malul Nistrului , i-a apărut şi o imagine dintr-o
reîncarnare mai veche, în care m-a văzut împreună cu ea , îmbrăcaţi cu haine de călugări , care oficiau în zona Ţâpovei
( Horodişte ).
Această imagine a predeterminat-o să insiste de mai multe ori în a efectua la rândul meu o deplasare pe Nistru la
Cetatea Focului Sacru din Ţâpova, pentru a-mi lua CHEIA CUNOASTERILOR OCULTE.
Acest fapt mi-a dat mare bătaie de cap, deoarece nu puteam nicidecum să intru în Rezonanţă Spirituală cu zona
respectivă a Moldovei de dincolo de Prut.
Fără ai face o promisiune sigură pentru o deplasare viitoare, am înştiinţat-o că în urmă cu un an sau doi , am trăit o
Revelaţie în care am constatat că deja am în mână şi sunt posesorul unei Chei Spirituale din Republica Moldova, Cheie
care are în loc de limbă o Inimioară a cărei montură îi dă posibilitatea să se balanseze (echilibreze).
Cu toate acestea , posibilitatea de a avea o Cheie Ezpterică Specială altundeva decât la Ţâpova , îmi părea perfect
naturală şi aşteptam ocazia favorabilă de a afla unde mă aşteaptă.
Această Intuiţie se baza şi pe faptul că pe parcursul ultimilor ani , la nivel de Revelaţie mi se mai oferiseră şi alte
Chei , pentru anumite Porţi Spirituale, dar fără a mi se oferi şi locul fizic unde trebuiau întrebuinţate aceste chei.
După aproape două luni de frământări , în care am oscilat între Revelaţiile mele şi dorinţa prietenei mele Vali de a
merge la Ţâpova, a avut loc un prim ajutor din Plan Subtil , materializat prin prietenii mei ezoterişti Doina -Marinela
Deac şi Nelu Vărşăndan din Sîntana de Arad .
Astfel, am ajuns în posesia unor foi volante cu Informaţii Oculte extrase de pe internet şi care făceau referire la
Focarul Spiritual aparţinând zonei Sfinx - Vîrful Omu din munţii Bucegi (unde eram şi suntem invitaţi ); totodată se
referea şi la o Civilizaţie Foarte Evoluată (nivelul 7 şi 8)care a locuit aici, cândva în zorii omenirii, etc, etc,…
N-am meditat îndeajuns asupra acestui aspect, în privinţa unei eventuale Chei a Cunoaşterii Oculte pe zona Sfinx -
Vf. Omu, deoarece am fost cuprins de bucuria confirmări neaşteptate a Supercivilizaţiei amintite.
Despre această Civilizaţie am primit cu câţiva ani în urmă un mesaj asemănător, fiind în Stare de Supraconştienţă,
dar nu bănuiam că această Civilizaţie ar fi locuit şi în Spaţiul Românesc.
Iată mesajul pe care l-am publicat în cartea Misiunea Spirituală a României, pag. 80 - Editura Vultur ZM din Deva,
2001:
În ziua de marţi , 6 Aprilie 1999, am intrat într-o Sstare Specială , astfel că , între orele 14:45 şi 16:20 am colindat
prin Lumea Astrală . În cadrul acestei călătorii , am avut şansa să primesc o Informaţie deosebită.
Maestrul de Lumină mi-a spus: PE TERRA A MAI FOST O CIVILIZAŢIE CARE A ATINS NEMURIREA.
Instantaneu, am constatat că ţin în mâinile astrale o carte şi , în acel moment , am ştiut că toate datele de referinţă
despre această Civilizaţie se găsesc în ea.
Atunci am deschis cartea şi am răsfoit-o până la pagina în care era cuprinsul , iar vocea Maestrului Spiritual
mi-a comunicat următorul titlu de capitol :
- ACEIA CARE AU ATINS NEMURIREA , ERAU PE NIVELUL DE EVOLUŢIE NR. 7.
Nerăbdător, am vrut să trec de la cuprinsul cărţii , la pagina care conţinea acest capitol, dar brusc am fost adus în
Starea de Veghe.
8
Probabil încă nu sosise timpul pentru a afla aceste Adevăruri, deoarece trebuia să aflăm altele înainte, în curgerea
lor firească.
Această confirmare m-a predeterminat să cer ajutorul prietenei mele Andromeda din oraşul Arad, deoarece simţeam că
iarăşi am intrat într-un blocaj (îmi era indus din plan subtil, dar eu îl puneam pe seama slabei mele Evoluţii Spirituale -
vezi punctul nr.1 din anexă „Te crezi inferior?”- Uneori modestia , merge mînă în mînă cu prostia - în sensul în care nu
ai curajul să te recunoşti la nivelul treptei Spirituale pe care ai atins-o ).
Întrebările care mă frământau şi la care Andromeda trebuia ca să-mi de-a un răspuns, erau următoarele:
- Cine este Maestrul de Lumină care mi-a comunicat mesajul?
- Cum arată această Civilizate de pe nivelul nr. 7 de Evoluţie Spirituală?
- Ce legătură am eu cu toate acestea?
Andromeda( pseudonim vechi pentru Aurora Neghiu) răspunde (Martie 2003 ):
Maestrul de Lumină este un om ca noi, este în vârstă şi are barbă.
Oamenii Civilizaţiei la care se face referire, sunt de o înălţime aproximativă de 2- 2,5 metri, au corpurile
construite din energie , iar capul şi feţele sunt asemănătoare copiilor mici - gingăşie , puritate, blândeţe.
Oamenii acestei Civilizaţii, îşi terminaseră Ciclul Evolutiv pe planeta Pământ şi doreau plecarea lor înspre alte
Dimensiuni.
Prin Ştiinţa Spirituală pe care ei o Cunoşteau şi o Utilizau, au constatat că se iveşte oportunitatea plecării lor
iminente, deoarece se crea la nivelul Universului Suprasensibil o Spirală Energetică, prin care puteau părăsi cu toţii
planeta noastră.
Dacă nu ar fi profitat de această Spirală, ar fi rămas blocaţi pe Terra.
Şi totuşi, această Supecivilizaţie a plecat, dar nu înainte de a lăsa întreaga lor Cunoaştere acestui Maestru care te-
a contactat.
În momentul de faţă nu mi se spune ce legătură ai cu toate acestea; poate că vei primi tu răspunsul, sau
altcineva îţi va da răspunsul în viitor.
Acest răspuns mi se părea îndeajuns pentru moment. Dragi prieteni, după cum observaţi, am plecat de la Cheia
Cunoaşterii Oculte care mă aşteaptă s-o preiau spre utilizare şi am ajuns pe firul evenimentelor predeterminate, tocmai la
o veche Supercivilizaţie a Sfinxului din munţii Bucegi.
Aparent, între cele două probleme nu există nici-un fel de legătură şi aşa am crezut şi eu în limitarea intelectului meu
tridimensional, care de atâtea ori ne joacă feste la fiecare dintre noi.
De aceea am intrat într-o pasivitate totală în privinţa enigmaticei Chei, până când, spre sfârşitul lunii Martie 2003
primesc în dar de la Doina - Marinela Deac din Sîntana, cartea Cetatea Focului Sacru, la care am făcut referire
anterior.
Citind capitolul Apariţia Înaltelor Fiinţe de Lumină, scris de Maestra şi prietena mea Melfior Ra (pag. 79 şi 80 ),
m-a pătruns o dorinţă atât de adâncă în a-mi redobândi Cheia Cunoaşterilor Oculte, încât pentru Spiritul meu Liniştea
Sufletească a devenit o amintire.
Din fericire am avut un moment de Inspiraţie Cristică şi m-am îndreptat hotărât ca să aflu prin prietena mea şi
Perechea mea Spirituală - Florica Bândariu din Timişoara, locul unde se află Cheia care mă reprezintă.
Şi iată ziua de 13 aprilie 2003 , la ora 11, când eu şi Florica am solicitat prezenţa Învăţătorului nostru IISUS
CRISTOS, care să -mi răspundă prin Florica la frământările mele Spirituale, deoarece mă simţeam blocat extrasenzorial.
Iată o selecţie din răspunsuri , vis a vis de tematica abordată:
… în Bucegi veţi găsi Informaţiile care vă frământă şi spune-i lui Gicu că acolo sunt CHEILE voastre şi nu în
altă parte. … vă voi da multe Informaţii despre acest aspect.
… Civilizaţiile care au fost pe Terra au fost din straturile 7 şi 8 şi nu întâmplător aţi rămas unii alături de
alţii ( vezi şi punctul nr. 3 din Anexă ).
Acolo ( în munţii Bucegi) vă veţi întâlni cu SUFLETELE PERECHE (dar nu se va face Unificarea) şi veţi rămâne
blocaţi un timp. Nu vă speriaţi. Nu e nimic periculos ci magnific.
Acum doresc să faceţi împreună excursia, că aşa o vom denumi: STUDIUL ÎN MUNŢI.
Sunteţi un grup restrâns de 4+1 şi atât ( de altfel 4 ca bază piramidală, fiindcă vârful piramidei se aşează la
timpul potrivit). Eu vă voi Lumina şi vă Luminez cu acea Cunoaştere de care voi aveţi nevoie, pentru a transpune în
fapte, ceea ce veţi afla. A sosit momentul Adevărului.
Eu vă rog să vă reveniţi şi să veniţi ACASĂ, aşa cum aţi fost cândva cu mii de ani în urmă.
Voi aţi lăsat Cunoaşterea şi ea a aşteptat ca s-o scoateţi la Lumină.
Veţi pleca în munţi în luna mai, iunie, sau iulie.
Subliniez: CEL TÂRZIU ÎN LUNA IULIE (2003), căci după aceea, cei ce sunt acolo şi vă aşteaptă de ani şi ani,
vor reuşi să plece mai departe. Locul vostru este aici acum, şi nimeni nu-l va mai schimba.
Acum Floare vreau să-i spui lui Gicu, că şi el va primi astfel informaţiile ( imagine şi sunet interior ), dar până
atunci, mai are de studiat puţin.
E necesar ca Gicu să facă comparaţii şi să ţină legătura cu aceste Persoane de Contact ; de ce?
Pentru că unele vor primi anumite frânturi ( părţi de Adevăr), iar Gicu le va lega, căci aşa trebuie doar el să
facă ; iarăşi De ce?
Pentru că GICU are CHEIA CUNOAŞTERII ASTRALE la el la Sîntana ,
şi de acolo va porni mai departe în Bucegi , unde toţi veţi găsi MAREA CHEIE ,
care vă va Deschide Calea spre Noua Cunoaştere,
spre MARILE SECRETE , depuse cândva tot de voi, dar între timp aţi uitat.
Voi a-ţi construit PIRAMIDE, voi a-ţi scris CĂRŢI ( Nr. 4 din Anexă ), voi aţi construit NAVETE SPAŢIALE de o
complexitate fantastică şi voi, acum nu ştiţi nimic ( este vorba şi de ceilalţi misionari ).
TOATE LE VEŢI AFLA CURÂND, FOARTE CURÂND.
VĂ IUBESC MULT - IISUS CRISTOS - Meditaţia din 13. Aprilie. 2003

9
Dragi prieteni, acum când scriu aceste rânduri, am lacrimi în ochi fiindcă simt - ştiu că împreună cu multe Spirite din
Spaţiul Românesc, de mii şi mii de ani am colaborat cu toţi ca o Echipă a Luminii în slujba Divinităţii, iar acum este
timpul Reîntoarcerii ACASĂ, a noastră, a FIILOR RISIPITORI ce-am rătăcit în iluzia materiei de veacuri întregi.
Este timpul să ne Reamintim cine am fost, şi prin noi să Renască o Nouă Românie şi o nouă Terră, a unei Noi
Civilizaţii plină de IUBIRE, ÎNŢELEPCIUNE ŞI ARMONIE CELESTĂ.
Mesajul anterior primit prin intermediul prietenei mele Florica, de la neobositul nostru Învăţător şi Frate mai mare IISUS
CRISTOS, mi-a readus în faţa Conştienţei acea Responsabilitate de a îmbina sub o singură Lumină, anumite Acţiuni
Spirituale ale colaboratorilor mei ezoterici, de pe această parte de vest a spaţiului Românesc - deocamdată.
Şi am meditat serios la această propunere de colaborare cu persoanele de contact.
Atunci am intuit o nouă modalitate de Implicare Spirituală alături de Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS, prin care
să extind cercul celor implicaţi în Misiunea Spirituală a României, şi în care să ţin cont de anumite clarificări pe care
Învăţătorul nostru ni le-a oferit pe data de 22 Aprilie 2003.
Dragi prieteni, nu uitaţi că aceste clarificări vă aparţin şi vouă deopotrivă.

MESAJ CRISTIC - cu IISUS CRISTOS

Trebuie să înţelegeţi că nimic nu-i mai important ACUM,


decât MEDITAŢIA şi RUGĂCIUNEA, STUDIUL şi DEZBATEREA problemelor Spirituale ivite între voi cei ce a-ţi
fost aleşi de MINE , de TATĂL, de Ierarhia DIVINĂ.

România, sau Grădina Maicii Domnului - cum e numită aleasa voastră ţară, ŢARĂ DE LUMINĂ, nu de întuneric, îşi
aşteaptă TRIMISUL - MARELE SPIRIT care acum este în CERUL MARE al lui DUMNEZEU, TATĂL CERESC ;
AŞTEPTAŢI-L ,
fiindcă aici în ROMÂNIA, sunt încarnate cele mai MARI SPIRITE pământene - adică voi.
Voi nu vă Cunoaşteţi acum nici cei ce-aţi lucrat împreună, căci n-a fost momentul întâlnirii voastre.

Acum însă, CLIPA CEA MARE se apropie de final.


E MOMENTUL TREZIRII VOASTRE, A CONŞTIENTIZĂRII.
Acum voi veţi lua legătura cu Marile Civilizaţii Extraterestre ,
şi voi vă veţi Bucura şi Lumina nespus de mult.
Nu-i uşor să faceţi acest lucru. Nu-i întâmplător nimic din ceea ce se întâmplă.
Totul e calculat dragii mei cu multă minuţiozitate. Acum a Sosit Clipa Declanşării Lumini pe Terra.
E important acest lucru, dar cel mai important este pentru voi TREZIREA.
TREZIŢI-VĂ DIN ADORMIRE; TREZIŢI-VĂ LA LUMINĂ; TREZIŢI-VĂ ODATĂ;
Până când mai dormiţi? Până când?
…………………………………………………………………………………………
Tu poţi înţelege Gicule , că AVATARUL e pentru voi oamenii pământeni, TRIMIS(UL) de TATĂL CERESC şi
alături de MARILE SPIRITE existente în România, adică voi şi alţii ca voi şi alţi Luminaţi, veţi forma o LUME
NOUĂ, veţi începe cu EL noua eră de Lumină şi Pace şi Iubire pe pământ.
- Când va sosi TRIMISUL printre NOI? am întrebat?
- Am să-ţi spun un an aproximativ, căci toate se pot schimba. Ştii? Da?
- Da.
- Îţi voi spune ca dată orientativă anul 2013. Ai înţeles? De ce 2013?
PENTRU CĂ MISIUNEA ( ROMÂNIA ) V-A ÎNCEPE CU ADEVĂRAT DIN 01. 01 2004.
De atunci ( 01. 01. 2004 şi până la sosirea TRIMISULUI )se vor manifesta multe în planul fizic.
Multe schimbări de relief, de climă, şi de comportament uman ; Înţelegi?
- Da.
- Tu acum îţi revii şi vei studia pe această transmisie, vei medita şi vei Înţelege unele întrebări pe care ţi le-ai pus.
Data de 2013 este aproximativă; poate fi 2010 sau 2020.
- Ooooo! Ce mult este ( n-am putut să mă abţin ).
- E mult? E puţin? Da. Cum v-a fi, e bine. De cine depinde?
- De noi , am răspuns cu vocea mai moale.
- Da. Ai răspuns corect. Se pot precipita lucrurile în bine?
- Şi-n foarte bine.
- Şi-n foarte bine. Vei dori un timp mai scurt?
- Da.
- Atunci veţi avea. PACEA şi IUBIREA să fie cu voi, peste voi, şi-n sufletele voastre.
AMIN - IISUS CRISTOS - Meditaţia din 22. Aprilie 2003.
Dragi prieteni, vă rog să depuneţi toate eforturile de a intra în rezonanţă cu mesajul anterior transmis de Învăţătorul
nostru IISUS CRISTOS, pentru a vă trezi cât mai urgent.
Pentru aceasta vin şi eu în ajutorul câtorva dintre voi şi anume cu câteva informaţii care să vă reaşeze pe drumul
destinului vostru.
Aceste informaţii au un caracter în speţă particular, adică adresat destinatarului cu exclusivitate, dar vă rog să ţineţi
cont că din toate aceste Destine ( plus altele nenominalizate ) şi Activităţi Spirituale, se formează nucleul Misiunii Spirituale
a României.
Cu regretul că în rândurile de mai jos public doar anumiţi misionarii de pe partea de vest a ţării, voi ceilalţi din
această zonă pe care nu vă prezint, cât şi voi ceilalţi din ţară, vă rog din Suflet să nu vă simţiţi excluşi din context.

10
Pentru voi, voi reveni atât cât mi se va permite.
Deoarece prietena mea Vali (Valentina) din Timişoara m-a făcut să Conştientizez Existenţa unei CHEI A
CUNOAŞTERII OCULTE Personale pentru Misionarii României, fapt accentuat şi de Maestra Melfior Ra în cartea
Cetatea Focului Sacru, am să detaliez mai jos demersurile pe care le-am efectuat eu, Florica Bândariu din Timişoara şi
parţial Doina -Marinela Deac din Sîntana de Arad, de a afla de la Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS şi de la Maestrul
ELI ( fostul ghid Spiritual al prietenei mele Melfior Ra şi al altora în ultimul timp) Cheile colaboratorilor noştri
Spirituali din acest moment al destinului (Vă rog să meditaţi pe varietatea răspunsurilor).

I . Informaţii şi CHEI SPIRITUALE,


primite de la Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS:

1. NELU VĂRŞĂNDAN din Sîntana de Arad şi VIORICA BUGA din Timişoara.


Am bucuria să vă spun că cei doi sunt Spirite de Lumină, dar pe drumul lor, nu al vostru.
Cheia lui Nelu este la Ţîpova în Republica Moldova.
Cheia lui Viorica este în munţii Retezat, alături de Doina din Sîntana şi încă o persoană pe care o veţi cunoaşte
curând ( Mai jos la punctul nr. II 1. este mesajul pentru Doina - Marinela Deac ).
- Pot merge împreună? am întrebat.
- Da, vor merge împreună toate trei, în perioada mai - sfârşitul lunii august 2003, iar Nelu până la sfârşitul lunii
septembrie, sau cel târziu octombrie 2003.
- E bine să se încadreze în aceste date, căci altfel vor întârzia mult Evoluţia Spirituală a lor şi a semenilor lor
( valabil pentru toţi misionarii ).

2. ALEXANDRINA ANGHEL ( vezi şi CASIOPEEA ) din Arad


Este un Mare Spirit de Lumină Celestă.
Este acum acolo lângă tine (în Spirit) şi doreşte să-şi ştie locul şi misiunea ei.
Ea este cu voi în munţii Bucegi şi de acolo va merge singură cu alt grup - pe care ţi-l voi comunica - şi în
munţii Retezat, pentru a-i ajuta şi pe alţii în găsirea Cheilor lor şi desigur ( îi ajută ) în Îndeplinirea Misiunii lor.
Tanti DIDI cum îi spune Gicu Alexandrinei , e o fiinţă de Lumina Soarelui răsare dinspre răsărit.
Acum Înţelegi de ce am spus aşa Floare?
- Nu.
- Tu nu Înţelegi ; Gicu , da.
Cam atât despre ea acum.
Vom mai continua în alte dăţi.
- Când să meargă tanti Didi în munţi? întreabă Florica.
- Când să meargă? în măsura posibilităţilor ei şi a celorlalţi, în luna mai, iunie, iulie inclusiv august ; ea, nu voi (cei
cinci). Ai Înţeles?
- Da.

3. AURORA NEGHIU ( vezi şi ANDROMEDA ) din Arad


Nu pot să-ţi spun prea multe.
Cheia ei se află în munţii Retezat.
E la început de drum Luminos şi îi cerem să continue cercetarea ei în domeniul Spiritualităţii şi a condeiului;
mă refer la Cercetarea ei, despre care tu nu ştii nimic acum, Floare.
O voi lăsa în căutarea Marelui Adevăr istoric, al Renaşterii Umane.
Ea are rolul de a Lumina România, cu Istoria Civilizaţiilor Extraterestre.
Chiar dacă ţi se pare de necrezut, te rog să nu omiţi nimic din ceea ce îţi spun; totul este foarte important. Fiecare
cuvânt are vibraţia lui.
De aceea, vă rog să recitiţi fiecare transmisie pentru a vă uniformiza cu Energiile Emise şi Transmise de
MINE.

4. LUCI BĂLTEAN din Arad


Are Cheia în Carpaţii Meridionali şi anume în munţii Retezat.
E Mare Lumină , dar trebuie trezită cât mai repede şi ea.
Va merge până în luna august inclusiv, cu alţii ce trebuie să ajungă acolo.

5. GHIŢĂ CĂPRAR din Arad


Trebuie să-ţi spun mai multe acum.
El va lucra cu Gicu la cartea ce-o va scrie ( Ghiţă o scrie ), dar în repetate rânduri va fi pus în situaţii
limită, pentru a-şi înţelege Rolul său Spiritual, nu pământean.
El este un Extraterestru venit din Lumina stratului 7 (şapte) şi reîncarnat aici în Carpaţi; de aceea se doreşte
Reîntoarcerea lui , la Casa lui de Lumină şi nu de Întuneric.
El va avea mult de muncit cu el însuşi şi apoi va reuşi să dea tot ceea ce a acumulat în anii de demult.
Are multă Cunoaştere. Nu are Cheia aici, căci el e altfel venit decât voi.
Voi acum nu Înţelegeţi prea bine ce am spus, dar Gicu va vedea primul cele transmise în esenţa lor.
Ghiţă e Spirit Mare , venit de pe planeta Marte (Vamfim); e Marţian cu Adevărat, de aceea, uneori are stări
depresive, oboseală, necunoaştere pentru Problemele Oculte.
Lăsaţi-l să se trezească, dar încercaţi mereu să-l contactaţi în Spirit, nu pe pământ.

6. RODICA CĂRNARU din Arad


11
Aşa îi spuneţi voi, aşa vă las să credeţi.
Nu-i de Lumină mare acum, dar va fi un Mare Spirit Luminos, care va Lumina multă lume prin Purtarea şi
Vorba sa.
Ea e Mare Spirit în Cer şi Mică pe Pământ ; nu-i corect spus aşa, dar e pe Înţelesul vostru. Ajutaţi-o.
Ea are Cheia în munţii Parângului (Parângul Mare), acolo-i locul ei.

7. DORINA VULPE din Arad


E leagănul Luminii Celeste. Ea este un Spirit de pe Vamfim ( planeta Marte, vezi cărţile lui Melfior Ra).
E Mare aici, e Mare acolo. Contactaţi-o mereu pentru Dobândirea Cunoaşterii Reciproce.
E bine c-o aveţi cu voi. Ea vă va Lumina în privinţa Cheilor multora. Dar nu acum, mai târziu puţin, 1- 2 ani.
Cam atât. Cheia ei a fost în munţii Retezat, dar şi-a luat-o demult.
Ea o are şi trebuie să o citească şi celorlalţi, dar nu-i încă momentul.

8. IOAN CHIŞ din Arad


E Mare Spirit; Erou Spiritual dacă pot să-l numesc aşa.
A făcut multe fapte vrednice de laudă în Planul Conştiinţei.
E un om bun, cu Iubire, dar uneori bulversat pentru că nu-şi stăpâneşte ieşirile nervoase.
Aparent calm, aparent agitat, şi totuşi el s-a detaşat uşor de tot cei pământean.
Acum vă spun că el are Cheia la Ţâpova .

9. KAROL B. din Timişoara – Romîn de naţionalitate Maghiară


Este Lumină din Marea Lumină Cerească.
E Mare Spirit de Lumină Reîntors pe Terra după 2000 de ani.
A venit cu mine în Egipt, apoi a plecat şi a Revenit acum.
A fost şi aici în munţii Retezat, unde are Cheia împreună cu prietena şi soţia sa.
- Cum !!!!!, Florica se miră fiindcă ea cunoaşte statutul civil al lui Karol cât şi anumite informaţii despre acum
fosta soţie a Karol; soţia lui nu dăduse semne de Entitate Evoluată.
- Nu-i credibil Floare, dar e Adevărat. EA e un Spirit Luminat din Stratul 5 (cinci), apoi 6 (şase).
A venit cu o mare şi grea misiune. Dacă va reuşi, de ea depinde; va urca în Stratul 7 (şapte).
KAROL e în Stratul 6 şi va urca în Stratul 7 (şapte) curând. E Luminat, Harnic, Smerit şi-şi merită locul.
Dar misiunea lui este dificilă; însă va reuşi.

10. CONTELE INCAPPUCIATO din Bucureşti


Vă va ajuta mult, mult de tot. El e Marele Spirit încarnat, Reîntors în munţii voştri, în ţara voastră.
El e acum Marele Avatar , ajuns pe pământ pentru instruirea voastră,şi revenirea la CASA voastră,
la CASELE voastre aici în Cerul de Lumină.
El e marea Lumină ( până la manifestarea TRIMISULUI ) acum pe Terra.
El vă va Ajuta, Lumina, Îndruma, dar nu pentru mult timp, căci apoi va pleca înapoi de unde a venit , şi atunci
va veni TRIMISUL.

11. MARIA GROŞAN din Oradea ( plecată din Şiria )


Despre Fiinţa Luminoasă, despre razele ei calde, căci ea are Focul Luminii şi Iubirii în Inima sa.
Aş spune multe, dar în rezumat acum şi cu altă ocazie detaliat.
Despre ea aflaţi că are misiunea, de a afla unde este Cmoara Regelui Decebal, Zeul Zamolxis,
şi tot ce- i legat de Cultura şi Cunoaşterea Ocultă a Poporului Dac.
Ea va avea o misiune deloc uşoară. Dar va reuşi cum nici nu gândiţi.
Cheia ei, Cheia Cunoaşterii Oculte este în munţii Retezat. Maria vine de pe stratul nr. 8.
Cam atât, căci dacă bine îţi aminteşti Floare, firul tău e legat de firul Mariei şi a lui Melfior Ra.
Prin Maria a venit Melfior Ra la tine şi după mii de ani v-aţi regăsit cu multă Iubire .
Dar cam atât acum; am răspuns la întrebare şi chiar mai mult.

12. VIOREL GHERASIMOVICI din Oradea ( plecat din Galaţi )


E Marele Coordonator al Vieţii Spirituale contemporane.
El are misiunea de A Vorbi Oamenilor, de A Le Strecura Cunoaşterea, şi în acelaşi timp Trezirea prin Cuvîntul
lui Dumnezeu, Tatăl Ceresc.
El va avea rolul hotărâtor în realizarea acestui segment aici în Oradea şi-n jur, apoi peste tot, căci va călători
mult. Cheia lui este în munţii Retezat ca a Mariei. Viorel vine de pe Stratul nr. 8 (este avansat).

13. ROMEO MADA bihorean


E bine spus bihorean , dar e venit din Stratul 4 (patru) şi va merge în stratul 5 (cinci ).
E Luminat, are Cunoaştere şi va fi altul; alt om, după ce va ajunge la aflarea Cheii în munţii Retezat.
E bine că l-aţi descoperit la timp. E muncitor, e harnic e Luminat şi bun. E Spirit Luminos, e cu voi.
Va trebui să ajungă cu Maria, cu Viorel, plus restul pe muntele Retezat, până la sfârşitul lunii august, începutul
lui septembrie 2003.

14. TAVI DAN din satul Boroşteni, comuna Peştişani, Judeţul Gorj (este fratele meu şi are destinul legat de
complexul Spiritualo-Ezoteric de la PEŞTIŞANI - TISMANA, aşa cum l-a avut şi marele nostru iniţiat, sculptorul
Constantin Brîncuşi ).

12
Despre el sunt multe de spus. E Luminat, e la început de drum, dar e pornit cu mare Lumină şi Iubire.
Nu prea crede în forţele proprii. Vrea să Vadă ( şi să pipăie ), să Creadă, să Înţeleagă; TOMA Necredinciosul.
Crede şi nu cerceta, vă spuneam EU acum 2000 de ani; bate şi ţi se va deschide.
Cheia lui este în munţii Retezat.

15. VIORICA CĂPRAR din Arad - soţia lui GHIŢĂ C. de la nr. 5


Viorica, soţia lui Ghiţă are cheia în munţii Bucegi.
Rolul său este de a găsi mormintele Marilor Faraoni, unde va găsi şi Marile Secrete,
pe care voi le veţi dezvălui lumii.
Nu cei ce Cercetează Piramida lui Keops şi pe celelalte vor Descoperi aceste Mari Secrete, nu oamenii de ştiinţă,
ci voi Oamenii Divini ; Viorica va avea un rol destul de important. Peste 4 - 5 ani, sau chiar mai puţin, sau … nu vă
mai spun acum ;dar vă voi da Planul acesta extrem de important.
N-o să puteţi crede ce-o să găsiţi (în Egipt ); chiar dacă tu, Gicule, acum bănuieşti, atunci vei fi convins.
Ştiu, Gicule, că tu gândeşti corect şi vei avea răspunsurile concret.
Acum este prea devreme pentru acest lucru.

16. LUCI PAG din Sîntana - colaboratoarea Doinei


Da; Luci este cu Doina şi nu invers. Acum , Luci nici nu poate Înţelege; parcă ar fi de pe altă lume.
Ea nu ştie nimic despre Lucrare, despre Marea Lucrare, dar se va Trezi.
Momentul ei este aproape. Ajutaţi-o, cu grijă însă; treptat, puţin câte puţin.
Nu faceţi imprudenţe nici cu ea, nici cu alţii. Sunteţi tentaţi, abţineţi-vă.

17. Familia MARTIN ŞI HERMINE REINHOLTZ din Sîntana - Români de naţionalitate Germană
Această familie este foarte Luminată ; amândoi vor merge în Germania, să ducă LUMINA IUBIRII.
Ei au un rol important, în descoperirea Marilor Secrete ale INCAŞILOR. Ei au fost şi sunt Suflete Pereche.
Acum, cam atât. Gicu are multe de discutat cu toate aceste persoane apropiate şi nu numai. Vei vedea Floare ce
va urma.
Pacea fie cu voi toţi. AMIN . IISUS CRISTOS - ÎNVĂŢĂTORUL VOSTRU

II. Informaţii şi CHEI SPIRITUALE , primite de la Maestrul Spiritual ELI:

1. DOINA - MARINELA DEAC din Sîntana de Arad


E un Mare Spirit, acoperit de multă energie negativă, datorită minţii ei jucăuşe. Vrea Cheia Cunoaşterii?
Spune-i Doinei să caute în Interiorul ei şi apoi în munţii Retezat, locul de unde a venit.
Ea vine din Stratul nr. 6, cu urcare pe Stratul ( treapta ) nr. 7.
E foarte important locul de unde venim, şi încotro vom merge.
Acum, ea va pleca în munţii Retezat însoţită de o amică apropiată tot din Sîntana.
Momentan n-o bănuieşte, n-o cunoaşte; curând, i se va Revela (da; şi s-a confirmat pe data de 22. Mai. 2003 - vezi
mai sus Luci Pag din Sîntana). Atât pentru ea.

2. DANIELA din Timişoara


Acum nu-i momentul să-ţi vorbesc despre Daniela, care şi ea e un MARE SPIRIT; dar fiindcă m-ai întrebat, cheia
ei este în munţii Retezat, ca de altfel şi a soţului ei , cât şi a fiicei lor (trei ani are acum - deci Misiunea Spirituală a
României are continuitate ).

3. VIORICA DAN din Sîntana de Arad ( soţia mea )


Soţia lui Gicu este o Extraterestră, de aceea uneori e mai ciudată. Ea nu are Cheia în munţi cu voi..
Ea are misiunea de ridicare a voastră, atunci când vom hotărî noi cei din înalt.
Ea merge mereu la întâlnire cu Ccivilizaţia ei Extraterestră; de aceea îi „Visează”.
Trebuie acum să-l Înţeleagă pe Gicu şi să-l susţină cu luare aminte.
El are o misiune foarte importantă şi grea în acelaşi timp.
Gicu trebuie să Adune Spiritele şi să le Trezească, să-i facă pe oameni să Conştientizeze de fapt,
care le este misiunea, rolul pe Pământ.
El nu va avea Pacea Sufletească şi Armonia Interioară până când marea şi greaua misiune nu va fi pornită,
declanşată, aşa cum se cere. Acesta-i Gicu Marele Spirit al Stratului 8 (opt), apoi 9 (nouă).
E grea misiunea, dar apoi şi locul lui va fi cum nici nu gândeşte el.
El e un Mare MAESTRU aici pe Pământ şi în Ceruri.

4. Familia CZEBELY ZOLTAN - Zoli din Sîntana


Cheia lui Zoli este în munţii Retezat şi a soţiei sale Hilde în munţii Bucegi.
Va trebui ca Zoli să meargă în munţii Retezat până la sfârşitul lunii septembrie.
Artur băiatul lui Hilde şi Zoli , are Cheia în munţii Parâng.
Artur este un Spirit Netrezit; caută-l, ajută-l, sprijine-l, coordonează-l, fiindcă tu Gicule, vei reuşi.

5. MITRUŢ B. din Arad


Cheia lui Mitruţ nu este la voi în munţi, ci la Ţâpova cu Vali Liciu din Timişoara.
13
6. ATTILA din Timişoara
Cheia lui Attila este la Ţâpova, nu în munţii Retezat cum au crezut şi cred unii.

7. MARIA din Timişoara


Cheia Mariei, patroana lui Karol, e alături de Attila la Ţâpova şi nu în Retezat.

8. Familia ISTRATE AL. -Tatăl şi fiul din Arad


Cheia lui Istrate Al. tatăl este în munţii Retezat, iar a fiului său este în Bucegi.
Monica (soţia lui Alexe şi mama lui Alex) la care t u ţii şi n u ştii de ce, e un Mare Spirit.
Ea a venit de pe Vamfim ( Planeta Marte ). Gicule, iubeşte-o mult şi dă-i toate Informaţiile necesare.
Nu-i întâmplător că sunteţi cunoştinţe.

9. MIRCEA BARBU din Sălaj , naturalizat în loc. Olari lângă Sîntana de Arad
Cheia lui Mircea este la Ţâpova.
Iniţial Cheia lui a fost în munţii Parâng (Parângu Mare), apoi Cheia s-a Transmutat la Ţâpova, în Moldova de
dincolo de Prut.

10. ŞTEFEA GIGI din Sîntana


Gigi este un Mare Spirit venit din Înalt pe locul lui OSHO.
De aceea îl place foarte mult pe OSHO, căci au lucrat şi împreună în altă misiune, în altă viaţă.
Cheia lui Gigi este în munţii Făgăraş.

11. OVIDIU DĂRĂBAN din Sîntana


Are Cheia în munţii Făgăraş. Este un Spirit Netrezit suficient, dar să ştii că şi misiunea lui e mare.

12. Familia lui NELU VĂRŞĂNDAN


Soţia lui Nelu are Cheia în munţii Retezat. Cei trei copii ai lor au Cheia în munţii Parâng.
Vlad se va ocupa cu Ştiinţa.
Dani se va axa pe Cunoaşterea Ezoterică.
Andreea se va axa pe Cultura Civilizaţiilor.

13. DANIELA DAN şi cei trei copii ai săi , din Boroşteni – Peştişani - Gorj
Despre Tavi, fratele tău ţi-am vorbit.
Despre Daniela, soţia lui, vei primi informaţii mai târziu, ca şi despre fiica lor, Georgia.
Daniela mai are puţin pînă se produce schimbarea; noi avem în vedere acest lucru pentru luna august 2003.
Teodora este un Mare Spirit, Netrezit încă; e nevoie de timp, de studiu.
Teodora are Cheia în munţii Parâng.
Miki, chiar dacă nu pare,este un om plăcut pe Pământ, căci noi l-am trimis de pe planeta Marte.
El are rolul lui peste vreo 10 - 15 ani.
Tu vei vedea, Gicule acest lucru, căci multe vei mai vedea, auzi, simţi şi scrie până atunci.

14. MELFIOR RA – adică LUIZA LANDT din Deva


Cheia ei este în munţii Făgăraş, unde ea a fost deja (vezi Nr. 6 din Anexă).
Şi-a văzut toate Învăţăturile lăsate.
I-a fost îngăduit de către TATĂL CERESC să călătorească şi să vadă trecutul inteligenţei umane, Înalta şi
Marea civilizaţie Terestră, fostă şi actuală, locul şi timpul în care toate se vor manifesta cu Adevărat.
În cele scrise de ea (cărţile publicate), sunt multe Adevăruri, dar nu sunt redate pentru a le pricepe toţi, ci doar
unii, care trebuie să se Întoarcă ACASĂ, din nou Acasă la ei şi nu în străini.
A-ţi fost destul timp înstrăinaţi. Reveniţi Acasă cât mai repede.Reluaţi-vă rolul şi locul în primire.
Timpul trece repede, e Timpul Sosirii, e Timpul Revenirii. REVENIŢI ODATĂ, ajunge cu ignoranţa. Până când?
Cu multă Iubire Spirituală - MAESTRUL SPIRITUAL ELI .
Dragi prieteni.
După această detaliere se cuvine să adaug în ordinea firească a lucrurilor, câteva clarificări cu privire la aceste Chei
ale Cunoaşterilor Oculte, care vă aparţin de drept şi pe care eu însumi mi-o caut ca un disperat de cel puţin 10 ani
încoace, cu toate că am avut multe experienţe Transcedentale în această perioadă.

PRIMA CLARIFICARE, aparţine ÎNVĂŢĂTORULUI NOSTRU IISUS CRISTOS


- Munţii voştri AUR poartă, voi cerşiţi din poartă-n poartă.
Atenţie! AURUL este CUNOAŞTERE SPIRITUALĂ.
- Despre Chei. Momentan, nu-i uşor să încerci să explici oamenilor aceste lucruri.
Mulţi , foarte mulţi , nu vor putea Înţelege ce este cu aceste Chei, de ce sunt necesare, cum vor proceda pentru
găsirea lor.
Va fi o Cheie ca pe Pământ? Va fi o Revelaţie cu Cheie? Sau cum? Ce va fi? Veţi vedea.
Căci de aceea vi se cere să mergeţi fiecare unde vă este locul ,
cît şi Cunoaşterea voastră înmagazinată de mii şi milioane de ani.

14
A DOUA CLARIFICARE, aparţine MAESTRULUI SPIRITUAL ELI
Acum aş mai vrea să continuăm puţin despre aceste Chei ale Cunoaşterii voastre.
Nu sunt Chei de deschis uşa casei, ci Verigile din Lanţul Cunoaşterii.
De aceea trebuie să ştiţi că toate se leagă. Fiecare are rolul lui şi trebuie să vă Regăsiţi.
În munţii Parâng mai trebuie să meargă încă foarte mulţi pe care nu i -aţi descoperit; în Retezat la fel , în
Bucegi la fel. Sfinxul şi Babele se vor deschide şi atunci va ţâşni Lumina Cunoaşterii tuturor. Momentul se apropie.
E foarte aproape.
Amintiţi-vă de călătoriile lui Melfior Ra şi treptele parcurse de ea ; să le aveţi mereu în memorie fiindcă este
foarte important.
Indiferent unde sunteţi în spaţiul fizic ,
voi veniţi în Spirit la Instruire în Cerurile de Lumină, după Treapta ( Stratul ) pe care a atins-o fiecare.
De aceea o să aveţi în Starea de Veghe multe momente cînd vă cuprinde o Stare de Somnolenţă.
Nu vă speriaţi, pentru că aşa va fi de acum încolo, pentru toţi cei chemaţi.
A TRANSMIS MAESTRUL SPIRITUAL ELI
Dragi prieteni, cred că cele două clarificări anterioare sunt destul de explicite pentru moment, vouă rămânându-vă
sarcina foarte uşoară de a efectua o simplă drumeţie la locul unde l-aţi aflat, sau îl veţi afla cât de curând şi unde este
Cheia voastră.
Acum dragii mei, la acest nivel de documentare ezoterică personală, indiferent de sursa de provenienţă, am ajuns la
concluzia că mulţi misionari din România ( Melfior Ra spune că aproximativ 90. 000 de entităţi au lucrat la construcţii
sacre în decursul istoriei) trebuie să intre în posesia acestor Chei, chiar dacă unii dintre ei vor renega acest lucru fiindcă
au intrat prea adânc în utilizarea materiei şi a egoului.
Pentru acest lucru, am simţit nevoia de a fi de ajutor şi acestor fraţi spirituali , astfel că în data de 03. Mai. 2003 ,
prin canalul-mediumul Florica Bândariu din Timişoara am pus următoarele întrebări Maestrului Spiritual ELI:
Întrebare : Cum pot intra în posesia Cheilor Cunoaşterilor Oculte ceilalţi misionari din România?
Răspuns: E important deocamdată , să aflaţi pe rînd pentru fiecare persoană la momentul potrivit.
Întrebare: Detaliază-ne puţin Locurile Sacre din România, unde sunt depuse Cheile Cunoaşterilor Oculte ale
misionarilor României .
Răspuns: Acum ceri prea mult, Gicule. Dacă îţi mai spun odată (? - vezi punctul nr. 5) că România este împânzită
de Chei de Lumină, de Cunoaştere Ocultă! Nu-ţi vine să crezi şi tu totuşi bănuieşti. Acum îţi voi oferi ca Informaţie,
câteva Trasee ( benzi, culoare ) Energetice:
- de la Constanţa la Bucureşti;
- de la Giurgiu la Vaslui;
- de la Salonta la Barcău - corect, este vorba de Surplacul de Barcău;
- de la Cluj la Săcălaz (Timiş );
- de la Arad la Oradea;
- de la Suceava la Broşteni (Broşteni din fosta comună Cătunele în judeţul Gorj);
- de la Iaşi la Piteşti;
- de la Arad la Braşov;
- de la Timişoara la Madagascar (insulă din sud-estul Africii - relicvă a Lemuriei);
- de la Prut la Ilfov;
- de la Ţâpova la Chişinău;
- de la Iaşi la Suceava;
- de la Cluj la Bucureşti;
- de la Oradea la Barcău (Surplacul de Barcău);
- de la Iaşi la Ialomiţa şi Ialomicioara;
- de la Caransebeş la Poiana Mărului;
- de la Gorj spre Ţâpova, este un alt traseu foarte important;
- de la Timişoara la Oradea;
- de la Cluj la Ialomiţa;
- de la Lugoj la Bucureşti;
- de la Boroşteni (GORJ) la Vinga (ARAD), de la apus Apus la Răsărit, în Toate Punctele Cheie Gicule, ai O
Mare Declanşare Energetică pe Terra.
Ai cuprins în materialul tău ( vezi în cartea Misiunea spirituală a României, schiţele de la pag. nr. 18, 19, 23, 30, 31,
32, 33, 39, 49, 50, 51, 64, 84, 85, 86, 87, 102 şi 103.) Crucile Energetice, dar acum va trebui să-l mai îmbunătăţeşti puţin.
Tu vei afla mereu Cunoaştere Nouă.
Accesul tău la Noi Informaţii va fi foarte simplu, sau mai corect, cât se poate de uşor.
Vei avea colaboratori noi, căci numai aşa vei reuşi să-ţi ridici karma ta.
Tu ştiai că totul ( blocajul - adică să iau de la alţii ceea ce deja am, dar n-am acces datorită karmei) se datorează
unei greşeli în spirit? Nu crezi?
- Ba da, sunt Conştient de câţiva ani, am răspuns murmurând a pagubă.
- Aşa este; acum ai ajuns să Conştientizezi unele lucruri, altele nu.
Vei mai avea mult de muncit şi-o vei face cu multă Iubire şi Patimă (Pasiune).
Nu te supăra acum că am deviat de la subiect, dar era necesară această foarte mică informaţie.
Acum te rog să mă asculţi, Gicu:
De la SURPLACUL DE BARCĂU LA BOROŞTENI este un Flux Energetic Fantastic.
BOROŞTENIUL tău este un loc de referinţă pentru mulţi Luminaţi.
Ai acum la tine o Importantă Informaţie ; meditează asupra ei , caută şi vei găsi multe răspunsuri aşteptate.
A TRANSMIS MAESTRUL SPIRITUAL ELI

15
Dragi prieteni, mulţumesc şi acum Maestrului nostru Eli pentru această Informaţie, deoarece abia acum înţeleg de ce
marele nostru iniţiat spiritual, sculptorul Constantin Brîncuşi , copil fiind , a colindat şi prin satul meu natal Boroşteni.
Voi reveni cu detalii despre enigmaticul, solitarul şi insolitul Maestru Constantin Brîncuşi, într-o carte viitoare,
deoarece mi s-a asigurat sprijin în acest sens din Cerul de Lumină, pe tema neterminată a Piramidelor de Tismana,
atinsă tangenţial în cartea Ecluza Astrală.
Dragi prieteni, cred că observaţi cu uşurinţă Complexitatea Fenomenului Transformaţional în această Perioadă
Apocaliptică, chiar şi dacă privim doar aspectul Cheilor Cunoaşterii Oculte ( Ascunse ).
Până aici lucrurile îmi erau destul de clare, dar, întotdeauna mai rămâne câte ceva de întrebat, astfel că l-am întrebat
pe Sublimul nostru Învăţător IISUS CRISTOS:
Î. - În Cercurile Ezoterice se spune că este necesar ca să ajungi în Locurile Sacre la o anumită oră din zi sau
din noapte; echipa mea de patru (eventual plus unu), când să ajungă la Sfinxul din Bucegi?
R. - E bine ziua, e bine noaptea. Voi sunteţi Lumină din Lumina mea.
Nu vă mai puneţi problema timpului; nu este timp şi spaţiu pentru voi.
Mergeţi oricând şi veţi primi Informaţiile necesare pe loc, de la urcare.
Î. - Acum mai am o întrebare. Cum pot găsi Misionarii Locul Sacru în care şi-au lăsat Cunoaşterea, ţinând cont
de faptul că mulţi dintre ei încă nu au Clarvedere?
R. - În Bucegi mergeţi la Sfinx, în Parângul Mare şi nu cel Mic , iar în Retezat la poale.
Cei care mergeţi în Parângu Mare căci vor fi şi Clarvăzători, vor vedea un Drum al Crucii; Cruci Luminate
Fosforescent. După aceste indicii veţi ajunge la Locul Sacru; în Bucegi e simplu, în Retezat la fel.
În permanenţă dirijarea voastră oriunde veţi merge, va fi alcătuită din Cruci Luminoase,
pentru a nu produce alte interpretări şi tulburări.
Mari Spirite de Lumină Celestă sunt lângă voi Misionarii României pentru a vă ajuta să vă Luminaţi cât mai
repede, mai repede decât era prevăzut, pentru că timpul din urmă a sosit.
Timpul soseşte tot mai condensat şi de aceea, munca trebuie să se dubleze sau chiar să se tripleze.
Gicu spunea că E Timpul Marilor Descoperiri ;
da , aşa este, dar acum totul şi totul depinde numai de bunăvoinţa voastră.
PACEA FIE CU VOI ŞI-N SUFLETELE VOASTRE.
CU IUBIRE ÎNDUMNEZEITĂ - ÎNVĂŢĂTORUL VOSTRU IISUS CRISTOS.
Dragi prieteni, după cum aţi observat din Informaţiile anterioare, destinul meu se învârte în jurul unei karme de
natură Spirituală; cred că am abandonat o misiune Spirituală în altă viaţă şi am blocat substanţial evoluţia accelerată a
celor vizaţi.
Dacă în acea viaţă nu mi-am îndeplinit misiunea Spirituală, acum trebuie să adun anumite Spirite şi să le Trezesc, să-i
fac să-şi Conştientizeze Misiunea pentru care au venit pe Terra în acest moment Apocaliptic, în condiţiile în care pe unii
dintre ei nici nu-i cunosc.
De altfel, în mod Intuitiv ştiam acest lucru de mai mulţi ani şi consideram că este necesar ca eu să efectuez o
muncă de Misionar între zona de vest şi zonele Sacre de pe munţii Retezat şi Vîlcan.
Acest plan presupunea ca eu să posed o sumă foarte mare de bani, cu care să realizez o infrastructură (Microbuz,
casă la Boroşteni, corturi cu saci de dormit , provizii şi alte utilităţi ), să nu am seviciu, tocmai pentru a însoţi Fii
Lumini în zonele amintite, etc, etc,.
Ei dragii mei prieteni, nu vă vine să credeţi, dar am pus aceste idei sub forma unei singure întrebări destul de
încâlcite, chiar Învăţătorului nostru IISUS CRISTOS.
Răspunsul a fost altul decât mă aşteptam şi altcineva trebuie ca să facă ceea ce-mi propusesem eu; poate chiar fratele
meu Tavi sau altcineva.
Dar iată şi răspunsul, care pur şi simplu nu numai că mi-a amintit de o Revelaţie Profetică pe care am Vieţuit-o
acum câţiva ani , dar mi-a îngenunchiat şi întregul corp mental:
- Acum doreşti prea multe deodată. Ai făcut un amalgam.. Tu doreşti Lliberul tău Arbitru să-l urmezi.
El îţi spune să mergi pe un anumit drum.. Dacă aşa simţi, aşa faci.
Nu e uşor acum să-ţi cauţi calea prin care poţi acumula o sumă mare de bani.
Veni-va şi timpul când veţi avea şi aceşti bani.
Dar nu acum; căci timpul le rezolvă în mod ordonat pe toate acestea, după priorităţi.
E bine să-ţi doreşti să mergi şi ca misionar, dar nu acesta-i drumul tău momentan.
Acum ai nevoie încă de un serviciu, şi apoi la momentul potrivit, vei avea cunoştinţă de noua şi sublima ta
misiune.
Până atunci, va trebui să te străduieşti să culegi informaţii, să le ordonezi în cărţile tale viitoare , încă 3 sau chiar
4, să descoperi Marile Spirite şi apoi va urma Iluminarea ta cu adevărat; drumul spre Desăvârşire.
Tu ai muncit mult ca să poţi ajunge aici..Eşti pe o Treaptă( Strat ) atât de Înaltă că nu-ţi vine să crezi.
Tu Spiritual eşti Trezit. Îţi vei mai completa puţin Cunoştinţele prin aflarea Cheii tale.
Dar de multe ori ai fost cu MINE şi cu IONEL ( BOMBO ) în Bucegi.
Chiar şi ieri (02. 05. 2003) am fost împreună, dar nu ai putut Conştientiza.
Voi doi sunteţi mereu cu MINE în Bucegi, apoi în Parâng, apoi în Retezat, apoi mergem în Inima PIRAMIDEI
LUMINII CELESTE, unde se află înmagazinată Cunoaşterea voastră în acele Ccristale.
Voi aţi lucrat mult cu ele şi ve-ţi mai lucra.
Căci îi veţi Învăţa pe Discipolii voştri în viitor, viitorul apropiat, apropiat.
Nu doresc să vă sperii ; nu doresc decât să vă luminez , căci asta se doreşte.
Voi dragii mei, IONEL şi GICU, sunteţi şi acum cu mine şi eu cu voi toţi cinci chiar aici; apoi acolo, ştiţi voi
unde, apoi dincolo, şi tot aşa până veţi ajunge cu adevărat la întreaga voastră cunoaştere.
Voi sunteţi fraţi; Fraţi Spirituali, pământeni - prieteni apropiaţi după afinităţi şi nu numai.
Aţi Observat, aţi Simţit şi de aceea EU sunt mulţumit de Evoluţia voastră.
16
Mergeţi în paşi mici, siguri, dar uneori se mai întâmplă să alunecaţi şi atunci vă prind şi vă ridic să nu picaţi ,
căci voi doi nu sunteţi ca alţii. Voi trăiţi, munciţi, Simţiţi, suferiţi şi mergeţi demni înainte.
Răsplata voastră, pentru voi va fi pe măsura aşteptărilor şi chiar mai mult.
A TRANSMIS IISUS CRISTOS
Dragi prieteni şi acum revenim din nou la subiect.
Duminică 1- Iunie - 2003
Iată-mă aşadar în drum spre Timişoara. Această zi a însemnat pentru mine stabilirea contextului şi a conjuncturii în
care trebuia să-mi stabilesc viitoarea deplasare în munţii Bucegi, pentru a-mi prelua Cheia Cunoaşterii Oculte.
Din perspectiva variantei celei mai optime, în care echipa de patru (doi erau clarvăzători) trebuia să se deplaseze în
munţi Bucegi la modul fizic , am fost pus în situaţia de a rămâne singurul alergător al cursei.
Eram necăjit, dar nu aveam ce face.
Totuşi , Maestrul Eli mi-a comunicat faptul că pot să mă însoţească cele două prietene din Arad, doamna Didi şi
Aurora, dacă bineînţeles acestea nu au alte promisiuni , obligaţii şi responsabilităţi faţă de familiile şi apropiaţii lor.
Totodată, Maestrul Eli mi-a recomandat ca să ajung la Sfinx odihnit şi relaxat, iar apoi să-i chem în Spirit şi pe
ceilalţi trei cu care formam echipa de patru.
Pentru Intrarea în Rezonanţă cu Energiile Sfinxului şi la modul fizic al celor trei care nu puteau să mă
însoţească, Maestrul Eli a propus ca să port la gât Rozariul Fecioarei Maria pe care Florica îl primise de la
Mejdugorje.
Maestrul Eli a confirmat faptul că acest Rozariu va fi încărcat cu Energiile Supraluminice ale platoului munţilor
Bucegi, chiar în timp ce eu voi fi în zona recomandată Intuitiv; apoi, cei trei trebuiau ulterior doar să atingă acest
Rozariu cu mâna, pentru ca Energia corespondentă adusă din munţii Bucegi , să se integreze în câmpul energetic al
noului lor corp terestru din această viaţă , pentru al înnobila.
După aceste recomandări, mi-am dat seama că uneori sunt lucruri pe care trebuie să le fac de unul singur, aşa că
am hotărât să fac drumeţia la Sfinx în modul cel mai solitar.
Astfel, acel Studiu în munţi pe care noi cei patru trebuia să-l efectuăm în munţi, aşa după cum ne-a recomandat
Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS, s-a amânat pentru o perioadă nedeterminată şi va face obiectul unei alte cărţi
viitoare.
Cu toate acestea, simţeam cum din Interiorul Spiritului meu sosea în Conştienţa Stării mele de Veghe, ideea că totuşi
mă voi întâlni până la Sfinx cu o femeie.
Doream ca această femeie să fie pe Treapta ( Stratul ) de Evoluţie nr. 8, dar să aibă Clarviziune şi Informaţii Oculte pe
acest nivel, pentru a-mi fi de un ajutor real.
Această dorinţă era un model ezoteric ideal , de a fructifica deplasarea mea în munţii Bucegi .
Pe cât de convins eram de faptul că dorinţa expusă anterior era posibil să nu se realizeze, deoarece întotdeauna mi
se pun piedici - probe , pe atât de convins eram de faptul că această femeie o voi întâlni, poate chiar înainte de a ajunge
sus pe platoul Bucegilor.
Luni 2 - Iunie - 2003
Această zi mă găsi destul de bulversat, vis a vis de rezolvarea unor resturi de probleme de natură karmică, cu anumite
persoane din Timişoara prezentului, resturi pe care nu reuşisem să le rezolvăm favorabil în anumite vieţi anterioare.
Cu toate că era o dimineaţă foarte frumoasă, calmă, caldă şi liniştită, mergeam pe trotuarele diverselor străzi ale
oraşului, trăgînd după mine greutatea unei poveri cauzate de un imens sentiment de vinovăţie.
Cu toate că îmi ştiam Valoarea şi Treapta Spirituală în cadrul Ierarhiei de Lumină, aveam senzaţia că toate vieţile
mele anterioare sau clădit pe multe greşeli, care acum nu au de lucru şi ies cu toate în evidenţă, ca o eliberare a
vechilor mele personalităţi (vezi lecţiile Maestrului Tobias ).
Şi aşa era; personalităţile mele anterioare cât problemele antice nerezolvate, trebuia să le eliberez urgent, pentru a nu
mă prezenta cu ele în faţa Sfixului, fiindcă Intuiam ce o să mi se întâmple: mi se amplificau.
Cu un efort de Voinţă, am reuşit să ies totuşi din sentimentul de vinovăţie, care în modul cel mai absolut cu putinţă
ştiam că este o iluzie, printre celelalte zece iluzii (vezi nr. 7 din Anexă).
Până pe la ora prânzului, am rămas la prietena mea Vali Liciu , după care urma să-mi întâlnesc şefa ca să-mi aprobe
două zile libere în contul concediului de odihnă , ca să fac deplasarea la Sfinx.
Cu toată pasa proastă în care eram, am reuşit totuşi să mă adun Spiritual şi să-mi ridic frecvenţa vibraţiilor energetice,
retrăgându-mă singur în camera de zi a prietenei mele Vali , la care eram în vizită.
Aici, am avut şi şansa de a primi un telefon de la o prietenă antică şi iniţiată - DANIELA, pe care am încercat să o
ghidez spre Misiunea Spirituală pentru care s-a reîncarnat.
După ce i-am oferit Danielei câteva îndrumări asupra Direcţiilor de Cercetare Ezoterică pe Spaţiul Românesc, i-am
descifrat câteva Revelaţii pe care le primise ulterior ultimei noastre întâlniri, iar apoi i-am recomandat modul de lucru cu
Energiile Iubirii Cristice pentru perioada următoare, când este posibil să plece în Germania.
Eram încântat oarecum de Încrederea pe care Daniela mi-o oferă, cât şi de faptul că ea tratează deja prezenţa sa pe
Terra, la nivelul Importanţei Misiunii sale de Destin.
Sosi în sfârşit şi ora 12, când era musai să-mi întâlnesc şefa - Viorica BUGA .
Viorica B. este una dintre marile mele poveri Spirituale, ca şi nevastă-mea de altfel, pe care tot Viorica o cheamă şi
amândouă au o colosală frică faţă de tot ceea ce nu pot controla şi iese din tiparul lor de înţelegere.
Cu toate că nu pot fi indiferent la blocajul Spiritual în care se complac cele două Viorele, durerea cea mare este că
am ajuns la mâna lor şi plecarea mea în Bucegi trebuia s-o fac numai cu aprobarea lor, una învoindu-mă de acasă,
cealaltă de la serviciu.
De ce tocmai şefa mea trebuia să-mi fie şefă şi nu altă Fiică a Luminii?
De ce tocmai şefa mea trebuia să-mi dea aprobarea pentru deplasarea în munţii Bucegi?
Vezi informaţiile de la nr. 8 din Anexă şi te vei convinge că nimic nu este întâmplător.
De altfel, puteam să plec şi fără aprobarea lor , dar nu pot să uit niciodată recomandarea prietenei şi Maestrei mele
Melfior Ra care îmi spunea cândva: GICULE , LASĂ ARMONIE ÎN URMA TA ; şi iată un mare Adevăr, pe care
doar Marii Iniţiaţi îl practică permanent.

17
Şefa mea, este o Iniţiată sosită de pe Nivelul ( Treapta-Stratul- Cerul ) nr. 5 cu urcare pe Nivelul nr. 6 , dar care încă nu
are curajul să se descopere la nivel de FIICĂ a LUMINII şi mai ales a responsabilităţilor ce decurg din angajamentul
cu care a venit la reîncarnare în Spaţiul Românesc.
Din păcate, mai sunt încă mulţi Fii ai Luminii ( pe TERRA ) în situaţia ei, iar unii chiar mai jos decât ea.
Şi totuşi am reuşit să-i smulg şefei mele aprobarea pentru două zile de concediu, din cel de odihnă bineînţeles, ba
mai mult mi-a urat drum bun şi succes în munţii Bucegi (munţi de care ea a aflat de curând, tot datorită mie, că au
valenţe Sacre cu specific de Ştiinţă Ocultă).
Îţi mulţumesc draga mea prietenă antică, pentru Sufletul minunat pe care îl ai, dar pe care de multe ori îl sacrifici
pe aiureli de natură tridimensională.
Miercuri 4- Iunie -2003,
În sfârşit a sosit şi ziua în care am pornit la drumeţie solitar, pentru a-mi prelua Cheia Cunoaşterilor Oculte din
munţii Bucegi. Cum din Plan Subtil lucrurile nu sunt lăsate la voia întâmplării, am plecat din Sîntana cu prietenul meu
Nelu Vărşăndan şi cu maşina lui spre oraşul Arad, de unde trebuia să iau trenul accelerat; numai că prin conjunctura
evenimentelor trebuia ca Nelu să facă un ocol prin localitatea Curtici, în rezolvarea unor probleme de serviciu.
Cum întotdeauna îmi pun întrebarea: de ce se întîmplă astfel ? am şi conştientizat faptul că era necesară încărcarea
mea cu un anumit tip de Energie Spirituală de Protecţie, care se găseşte doar pe graniţa României, în contextul traseului
meu (vezi nr. 9. din Anexă).
Apoi a urmat inevitabil oraşul Arad, unde am avut timpul şi şansa de a mă întâlni cu cele două colaboratoare mai
vechi, tanti Didi şi Aurora, dar cu fiecare separat în apartamentele lor.
După discuţiile purtate cu ele, privind trecutul, prezentul şi viitorul posibil al nostru şi în special al meu, am devenit
atât de bulversat pe Plan Energetic, pentru că am proasta calitate de a mă Implica prea Emoţional în anumite aspecte,
încât aproape jumătate din Energia de Protecţie asimilată pe zona de graniţă a oraşului Curtici s-a dus pe apa sâmbetei.
Totuşi, din perspectiva călătoriei mele în munţii Bucegi, TANTI DIDI mi-a confirmat faptul că de ultima întâlnire pe
care am avut-o într-un cerc restrâns de 7 persoane în oraşul Arad, când i-am informat despre Cheile Cunoaşterilor Oculte,
domnia sa a efectuat o călătorie astrală între timp chiar în munţii Bucegi.
Aici pe platoul Bucegilor, ei i s-a permis de a intra în Interiorul Sfinxului, dar nu prin creştetul capului aşa cum
s-a întâmplat prietenei mele Melfior Ra.
Tanti Didi a intrat prin spatele Sfinxului, prin zona a ceea ce noi putem numi ceafa Sfinxului.
În Interiorul Sfinxului ea a avut acces în anumite camere, din care una părea părăsită şi neglijată de mult timp,
iar altele erau aranjate şi pline de diverse „lumini colorate” ceea ce în ultimă instanţă este posibil să fie chiar săli
interioare muntelui, care conţin arhivate anumite Cristale cu rol de Bibliotecă Informaţional - Ocultă.
Tot în interiorul muntelui, a fost însoţită şi de o Entitate de Lumină care a coordonat-o şi supravegheat-o
îndeaproape, tocmai pentru ca Tanti Didi să-şi îndeplinească scopul pentru care a fost chemată în Spirit , în călătorie
astrală, ca să preia Informaţiile Ezoterice Personale, din acel loc subteran marcat la suprafaţă chiar de către Sfinx.
În urma întâlnirii cu Aurora, am convenit cu ea că o voi chema în Spirit , în munţi, spre a observa lucruri şi
fenomene pe care eu cu siguranţă nu le voi putea percepe integral şi la nivelul complexităţii lor.
Ca formulă de drum bun, printre altele, Aurora a Vizualizat pe Imaginea Interioară la Distanţă, faptul că Entităţile
de Lumină din zona Sfinxului stiu de plecarea mea spre ele şi că acestea mă aşteaptă să fiu în preajma lor, pentru
a mă ajuta să-mi preiau Cheia de Aur Personală a Cunoaşterilor Oculte.
De la apartamentul prietenei mele Aurora, am plecat direct spre gara oraşului, de unde am luat acceleratul de 17, 30
spre valea Prahovei.
JOI 5- Iunie - 2003
Se făcuse deja ora 2, 30 dimineaţa, când trenul intră în gara din Sinaia.
Am coborât înţepenit de atâta stat pe bancheta trenului într-o poziţie fixă.
Aerul rece al muntelui m-a înviorat puţin şi m-am hotărât să-mi petrec următoarea oră plimbându-mă prin oraş,
ocazie cu care aveam timp suficient ca să-mi stabilesc un traseu ce m-ar fi dus mai repede la Sfinx, deoarece puteam
urca cu un taxi până la cota 1400 , apoi pe jos până la cota 2000 din Sinaia, iar de acolo tot pe jos încă vreo 7 - 8 km.
Din nefericire, taximetristul pe care destinul mi l-a scos în cale şi pe care l-am racordat pe frecvenţe vibraţionale
oculte, mi-a cerut un preţ pe care nu mi l-am putut permite ca să-l ofer; şi aşa trebuia să fie, preţul dându-mi opţiunea
traseului prin Buşteni şi nu pe coama muntelui Sinaia de la cota 2000 spre Bucegi.
Distanţa de la Sinaia la Buşteni mi-a luat două ore de mers pe jos şi asta pentru că aveam timp suficient până la
începerea programului de lucru al telefericului.
Când ora 8, 30 anunţa terminarea probelor de funcţionare al telecabinelor, 4 - 5 autocare cu turişti sosiţi din Ungaria
ocupaseră deja tot spaţiul din faţa clădirii telefericului.
Intuind faptul că eram în situaţia de a pierde întâietatea primului sosit şi aruncat tocmai în jurul locului 150 printre
turişti , m-am strecurat tăcut şi destul de obraznic la numărul 21 sau 22 , chiar la jumătatea primului grup din Ungaria.
Interpelat de cei din jurul meu în limba maghiară, dădeam neputincios din umeri explicându-le că nu ştiu limba lor.
Primul lot de 20 de persoane plecase, iar eu ocupasem deja prima poziţie de aşteptare lângă ghidul (o femeie) grupului
care s-a uitat de câteva ori curioasă spre mine.
Era de altfel foarte vizibil faptul că nu eram unul dintre ai lor, fiindcă aveam o ţinută de oraş şi nicidecum de turist
montan cu ar fi fost ideal.Din fericire, o tânără unguroaică de aproximativ 23 de ani apăru în faţa mea.
Această fată, pe care până în acel moment nu o observasem şi-a îndreptat privirea întrebător spre mine.
Mi se părea că o cunosc de mii şi mii de ani şi atât de naturală simţeam prezenţa ei lângă mine, încât am început
să-i explic faptul că sunt un turist solitar, rugând-o să mă strecoare şi pe mine cu restul de turişti din grupul ei, altfel
având foarte mult de aşteptat. Nici o clipă nu mi-am imaginat că ea nu ar cunoaşte limba română şi aşa avea să fie.
Şi astfel domnişoara îmi deveni un aliat, spunându-mi că s-a născut şi a copilărit în zona Clujului, iar acum are
domiciliul în Ungaria.
Discuţia a decurs foarte degajat între noi, ocazie cu care i-am explicat anumite Enigme Ezoterice ale spaţiului pe care îl
vizitează cât şi despre reîncarnare şi rostul nostru Spiritual în aceste timpuri Apocaliptice.
Tot ceea ce i-am spus domnişoarei, a fost ceva ce în viaţa ei n-ar fi crezut că o să audă ca Informaţie Ezoterică,
fiind chiar surprinsă de mesajul ce i-l transmiteam.

18
Încă de la această primă discuţie mi-am dat seama că ea este fata pe care am presimţit că o voi întâlni spre Sfinx,
dar din păcate nu era la Nivelul-Cerul Spiritual pe care l-aşi fi dorit să-l aibă.
A doua discuţie, am purtat-o cu ea chiar în clădirea telefericului în aşteptarea telecabinei şi am încercat să-i
împărtăşesc anumite lucruri, care sper eu să-i fie utile în viitor ca Fiică a Luminii Celeste în Misiune.
Urcare spre platoul munţilor Bucegi s-a făcut rapid şi m-am hotărât să-mi urmez propriul rost, fără a mai avea tangenţă
cu cineva din cei care mergeau alături de mine.
Am lăsat Ciupercile Babelor în urmă şi m-am îndreptat spre Sfinx dinspre partea de răsărit.
Eram destul de obosit şi conştientizam faptul că îmi va fi imposibil să stau în starea de relaxare pe care mi-o
recomandase Maestrul ELI, dar mizam pe starea de A FI, fără nici un fel de dorinţă de a obţine ceva.
Ajuns lângă Sfinx, m-am strecurat discret pe lângă turiştii din Ungaria care mă înconjurau şi fără a fi deranjat de
conversaţiile lor şi m-am retras în spatele acestuia, unde am considerat şi intuit de altfel, că este locul prin care tanti
Didi intrase în stâncă, dar la nivel de Plan Astral.
Am privit cu atenţie baza cefei Sfinxului şi am observat un intrând uşor (dar natural) scobit al stâncii, care avea un
marcaj format din două pietre încastrate în rocă, aşezate lateral acestei scobituri; piatra din dreapta este de culoare
aproximativ gălbuie ( pămîntiu - argilos ) şi are vibraţia chakrei plexului solar.
Ca să-mi trag puţin Sufletul, m-am aşezat lângă acest marcaj şi am stat preţ de circa 10 minute cu spatele spre ceafa
Sfinxului, după care aceiaşi domnişoară din Budapesta apăru şi trecu prin faţa mea la câteva palme, spre direcţia pietrei
plexului solar.
Deoarece domnişoara avea intenţia de a urca pe capul Sfinxului chiar din apropierea mea, dar nu reuşea, m-am oferit
să-mi pun palmele suport sub talpa ei stângă, ajutând-o astfel ca ea să-şi atingă scopul.
Atunci mi-a venit ideea de a-mi imita colega de drumeţie, deoarece, aşa după cum spunea şi Melfior Ra, din Înalt
coboară o rază de Lumină ( Învizibilă ochilor fizici) prin Sfinx, spre interiorul Pământului.
Mi se părea o realizare deosebită, ca să stau cu corpul fizic în fluxul traiectoriei acestei Raze de Energie şi Lumină
Suprasensibilă , prin care se vehiculează Fiinţe şi Informaţii aparţinând altor Dimensiuni.
Pe creştetul Sfinxului am stat preţ de 15 minute , perioadă în care am împărţit-o în:
1. Momente de relaxare
pentru a intra in rezonanţă cu energiile menţionate anterior.
Energiile sunt foarte fine, şi într-adevăr Feminine, aproximativ asemănătoare cu cele existente deasupra Piramidei lui
Miki de la Boroşteni - Gorj (vezi cartea ECLUZA ASTRALĂ);
2. Momente de cercetare fizică şi intuitivă
a spaţiului şi orizontului înconjurător.
Perspectivele fizice şi intuitive au fost peste aşteptări;
3. Momente de fixare a Conştienţei pe domnişoara din Budapesta
în timp ce eram cu spatele spre ea , pentru a-i Simţi Starea Spiritual - Sufletească.
Atunci am Vieţuit Starea prin care o priveam cu spatele şi îi simţeam neliniştea, curiozitatea şi dorinţa de a
descifra sau asimila ceva în Spiritul şi Sufletul ei.
Poate că timpul petrecut pe creştetul Sfinxului ar fi fost mai mare , dar un vânt tăios ne-a alungat pe amândoi, fiind
nevoit să cobor primul şi să-i ofer din nou ajutor acestei antice colaboratoare, dar de această dată de a ajunge cu bine la
sol. Apoi, am revenit pe vechiul loc în Fluxul Energetic din spatele (ceafa) Sfinxului.
În această fază a drumeţiei mele ezoterice, într-o relaxare care era tulburată de durerile ascuţite ale piciorului drept din
apropierea apendicitei, am închis ochii fizici şi am chemat mental , în Spirit, pe foarte mulţi dintre cei cu care colaborez,
tocmai pentru le facilita intrarea în rezonanţă cu Energiile Sfinxului şi de a le uşura pe cât era posibil, preluarea
Cheilor de Aur a Cunoaşterilor Oculte din munţii Bucegi.
Deoarece acest demers l-am reuşit, dar care mi se părea că nu este suficient, mi-am îndreptat privirea şi paşii spre
FALUSUL ( Penisul ) BUCEGILOR. În apropierea FALUSULUI, am ridicat palmele până la nivelul umerilor şi am
rămas impresionat de Forţa Fluidului Energetic pe care acesta îl degaja.
M-am bucurat de această constatare, care confirma de altfel puterea Energiei Masculine radiată de Falus şi prin semne
am reuşit să conving o doamnă mai în vârstă dintre turiştii unguri, de a simţi la rândul ei această energie.
Din fericire, această doamnă a simţit probabil mult mai pregnant această Forţă Energetică Invizibilă a Falusui (vă rog
nu interpretaţi în vechea energie) decât mine, astfel încât aceasta şi-a invitat alţi concetăţeni pentru experienţe similare.
Din păcate, cum aveam să constat ulterior, doar un număr mic de turişti unguri erau Extrasenzori, iar dintre turiştii
români care au intrat în câmpul meu de Observaţie, nu am găsit nici un Extrasenzor.
La ora 10.10 dimineaţa, cu toată durerea piciorului drept şi a oboselii cumulate, am plecat în căutarea Fluxului Energetic
din şaua vârfului Bucura (muntele Ocolit).
Traseul dus - întors între Sfinx şi vârful Bucura a durat până la ora 13,00, ceea ce pentru mine ca om al muntelui a
fost exagerat de mult, dar circumstanţele prezentate îmi impuseseră ritmul şi timpul parcurs.
Cu toate că nu mai fusesem niciodată în această viaţă pe acest traseu, am reuşi Intuitiv să mă plasez cu corpul fizic
exact în şaua vârfului Bucura.
La întoarcere, capacitatea mea de Vizualiare Fizic - Intuitivă s-a amplificat aşa de mult, încât am Observat cele două
mari marcaje antice sculpturale care privesc spre acest vârf şi anume un chip simbioză de Vultur – Om şi un chip
ciudat de Umanoid Extraterestru.
Întrgul traseu dus-întors, l-am străbătut nu numai sub povara suferinţei piciorului drept şi a oboselii, dar mi s-au
accentuat anumite Sări Emoţionale Ale Personalităţilor Mele Antice Ascunse În Intriorul Meu şi nicicum nu puteam scăpa
de ele.
Am fost poate în cea mai exagerată stare de bulversare la nivel de Corp Fizic, Astral şi Mental pe care am trăit -o
vreodată în această viaţă, sărind instantaneu de la starea de mulţumire la cea de nemulţumire, de la glumele pe care le
spuneam Entităţilor de Lumină, la reproşurile pe care le revărsam cu durere Sufletească spre ele, etc…
Totuşi, reîntoarcerea mea de la vârful Bucura la Sfinx a fost sub semnul TRANDAFIRULUI (simbolul Iniţierii), care şi
la modul fizic l-am găsit distribuit circular, printr-un mare număr de fire cu floare de culoare roşie, ce înconjura circular
doar Sfinxul.

19
În timpul drumeţiei mele spre vârful Bucura, câţiva Iniţiaţi anonimi oficiaseră un Ritual Ezoteric şi nu întâmplător,
deoarece era ziua Înălţării Domnului, eveniment pe care prietenul meu Nelu Vărşăndan din Sântana mi-l amintise cu o zi în
urmă.
Şi într-adevăr Domnul s-a Înălţat, pentru că nimic nu este întâmplător, inclusiv prezenţa tuturor celor care în această
zi specială, au fost îndrumaţi spre Tainele Oculte ale munţilor Bucegi.
Reîntors în judeţul Arad printre prietenii mei , celor care încă nu au deschisă capacitatea de Vizualizare Interioară la
Distanţă, le-am spus doar esenţialul deplasării mele:
La nivel de corp fizic, mă Simt Purificat , Înălţat ;
plexul solar (corpul astral) funcţionează perfect,
iar corpul mental este foarte liniştit;
la nivel de Spirit , am atins o nouă Treaptă de Conştienţă, şi Ştiu - Simt fenomenele altfel decît înainte.
Iar prietenii mei care au capacităţi Extrasenzoriale, şi-au manifestat regretul că nu au fost cu mine în corp fizic ,
fiindcă în Corp Spiritual, în momentul în care i-am chemat au şi fost lângă mine, Conştientizând foarte multe lucruri
interesante, inclusiv trăirile mele pe care le-am expus anterior.
Deoarece întotdeauna este corect să vezi Fenomenul Spiritual din mai multe perspective, deci neutre în cazul de faţă,
am enunţat câteva întrebări spre prietenii mei din lumile suprasensibile.
Răspunsul lor vis a vis de deplasarea mea, îl găsiţi detaliat în rândurile următoare, prin efortul spiritual al prietenului meu
Ionel - Bombo din Timişoara.
PRIN BOMBO, MAEŞTRII LUMINII CELESTE RĂSPUND :
1. - Prezenţa ta în munţii Bucegi , la SFINX , este percepută la Nivel Superior ( Spiritual - Suprasensibil ) ca două
realizări mari, cu substraturi Oculte şi anume:
a ).- satisfacerea dorinţei tale din subconştient, de a realiza această deplasare în corp fizic în zona Sacră a
Sfinxului;
- satisfacerea nevoii de a percepe personal prin toată Fiinţa ta, MANIFESTĂRILE ENERGETICE ale zonei ;
- de la nivelul de Cunoaştere Spirituală la care ai ajuns în ultimul timp, ai realizat scopul curiozităţii tale
fizice şi metafizice, prin compararea Simţurilor, Gândurilor şi Idealurilor tale Sacre, cu realitatea Ocultă a
zonei;
b). - realizarea Înţelegerii Spirituale a mesajelor de la MAEŞTRII care te Instruiesc;
- realizarea practică a imboldului dat de aceşti MAEŞTRII, de a te deplasa de la Sîntana la Sfinx, cu toate
piedicile avute (lipsa banilor, oboseală şi dureri fizice şi Sufleteşti cauzate de intrarea în Noua Energie a
Noului Pământ, abandonat de toţi colaboratorii, ezoterici, etc );
- interpretarea Simţirilor pe care le-ai avut şi le-ai trăit, cu toate tentaţiile de a comenta, de a cere părerea mai
multor persoane, de a primi şi a da sfaturi, comentarii, în vederea creării propriului Discernământ Spiritual, al
detaşării de toate întâmplările şi peripeţiile itinerariului, a călătoriei.
2. - Amplasarea corpului tău fizic în zona respectivă, nu a fost atât de importantă, pentru că Mentalul tău Superior
( N-Dimensional ) a avut o Mişcare Circulară în toată zona, situându-se în mai multe poziţii şi locaţii decât poţi tu să-
ţi Imaginezi cu mintea Pământeană ( tridimensională ).
În concluzie: corpul tău fizic s-a Înobilat, şi numai prin faptul că ai fost în zonă.
Trebuie să reţii faptul că poziţia ta în faţa Sfinxului nu înseamnă că ai fost la Izvorul de Energie, ci ai stat cu
spatele la direcţia de transmitere a energiei.
Când te-ai amplasat în spatele Sfinxului, a însemnat că te-ai aflat pe Izvor, de unde se propagă energia, pe direcţia
privirilor (Nord şi Vest am observat eu) Sfinxului.
3. - Şi acum să vorbim despre anumite Entităţi de Lumină, care sunt în zona Sfinxului:
a ). - Entităţile pe care tu le-ai Simţit, erau cu tine de la Începutul Fiinţei tale, sunt aceleaşi şi te-au însoţit.
b ). - Acolo ai întâlnit şi alte Entităţi, care au sarcina de a străjui monumentul spre a nu fi pângărit, de a testa
pe cei nou veniţi şi ,,neaveniţi” în lucrare, care vin doar cu dorinţa de a vedea stîncile, fără a şti că au
fost
dirijaţi spre a începe Iniţierea lor .
c ). - În privinţa aşa-ziselor măsurători, la tine nu mai era cazul, pentru că:
tu eşti la fel ca Ionel, Floare şi mulţi alţi cunoscuţi şi necunoscuţi ÎN BANCA DE DATE A UNIVERSULUI, A
TATĂLUI CERESC şi nu mai sunt necesare alte măsurători pentru voi.
4. - Fata (din BUDAPESTA) pe care ai ajutat-o Informaţional spre Sfinx şi la Sfinx, s-a protejat pentru că nu a
Înţeles comportamentul tău degajat, interpretându-l cu simţurile corpului său fizic, ceea ce nu trebuie să te deranjeze.
Legat de modul în care ai colaborat vreodată cu ea (în antichitate în alte reîncarnări), nu este deloc relevant faţă de
interesele actualei „Lucrări”, aşa încât nu mai are rost de a te opri la astfel de amănunte nerelevante şi care îţi
consumă fără rost energiile.
Afinităţile Pământene, sunt o reminiscenţă necontrolată a Vieţii Pământene,
şi la Nivel Superior ( Ocult ) sunt interpretate ca timp pierdut, şi cauzatoare de dependenţe diverse.
În viitor, dacă în cadrul „Lucrării” este necesar, vei avea colaborări şi cu această fată din Ungaria,
şi cu multe alte persoane, trierea şi completarea echipei de lucru făcându-se din mers,
în funcţie de evoluţia fiecărui individ în parte.
5. - Dacă am folosi limbajul Pământean, am putea spune că: ENERGIA SFINXULUI a avut următoarele efecte
asupra ta:
-de a completa deficienţele şi golurile din energia ta;
-de a ridica calitativ Energia ta Fizică şi Spirituală;
-de a te Trezi la o Nouă Realitate Suprsensibilă;
-de a te influinţa în sarcina pe care ai primit-o, de a Transmite În Scris altora ceea ce îţi parvine în
Minte şi Spirit, de la MAEŞTRII LUMINII care te susţin.
6. - FALUSUL ( sculptura care simbolizează şi seamănă cu sexul bărbatului) are rolul:

20
- de trezi în unii şi de a ridica în alţii, Sentimentul de Dragoste şi Iubire faţă de semeni;
- de a arăta Spiritelor Neevoluate că Iubirea este Baza şi Esenţa Evoluţiei Spirituale;
- de a demonstra în mod rudimentar, că prin Dragoste şi Iubire, se realizează cel puţin primul pas spre
Evoluţia Spirituală.
Întrucât tu eşti pe un Plan Superior de Cunoaştere (ca şi alţii),
pentru tine semnificaţia FALUSULUI ( Penisului ) este complet depăşită.
7. - Cu toate că ai ocolit şi identificat vârful BUCURA (muntele OCOLIT de sub vârful OMU), nu a fost momentul
de a găsi pietrele, despre care se poate spune că sunt pietre de încercare, sau probe de depăşit.
Legat de genul de energie care izvorăşte din şaua muntelui Bucura, este aceiaşi Energie Unică a Universului, pe
care fiecare o percepe în funcţie de Gradul de Evoluţie la care se află.
Această energie întăreşte proporţia binelui sau răului sălăşluit în om, motiv pentru care unii o consideră „ benefică”
iar alţii „malefică”, în funcţie de Altruismul sau Egoismul pe care îl are individul în el.
8. - Într-adevăr, ai depăşit sarcina pe care ai primit-o în această deplasare, încercând să ridici nivelul intelectual, Spiritual,
al unor persoane din jurul tău, dar să ştii că a fost o pierdere de timp (exclusiv studentul Braşovean de pe tren şi
taximetristul din Sinaia, care mi-au primit mărgăritarele).
9. - Degeaba crezi tu că nu ai acţionat cum trebuie pe motivul că erai obosit, (eram complet zdrobit),
pentru că obosit era doar corpul fizic,
pe când Spiritul tău era Liber şi Odihnit, avid de tot ce te înconjura şi fără Ştiinţa ta :
ai Acumulat Cunoaştere şi Informaţii care o să-ţi vină în minte la momentul necesar.
10. - Noi percepem ca fiind bună deplasarea ta în munţii Bucegi, care:
- ţi-a echilibrat Starea Ppsihică ( Linişte Sufletească );
- ţi-a satisfăcut dorinţa minţii tale de a realiza această deplasare fizică şi metafizică;
- din punct de vedere spiritual, te-ai eliberat de această dorinţă, fiind liber acum spre a discerne mai bine Şuvoiul
de Informaţii care îţi vin în minte şi ţi-a crescut capacitatea de a le selecta şi tria, folosindu- le în scopul şi misiunea
pe care o ai de a scrie.
11. - Revin la o informaţie anterioară şi accentuez faptul că:
ţi-au fost Amplificate toate Stările tale de Natură Emoţională , Sentimentală şi Mentală ,
despre care eşti parţial Conştient şi parţial Inconştient la Nivelul Stării de Veghe şi te vei Transforma în perioada
următoare în ceea ce era prioritar pentru tine, pe toate Planurile N-Dimensionale pe care funcţionezi.
12. - Orice deplasare şi orice traseu pe care îl faci cu Dorinţa De Cunoaştere şi cu Ochii Deschişi , este Unic şi nu
poate fi comparat cu nici un alt traseu, sau drum, datorită faptului că fiecare individ este unic, iar influenţa acestei
incursiuni este în funcţie de Nivelul de Vibraţie şi Spiritual al Individului.
În Spiritual nu există şabloane pentru trasee şi itinerarii de urmat, aşa după cum spunea acum 2000 de ani
Învăţătorul vostru IISUS CRISTOS, deoarece: fiecare individ îşi caută şi îşi găseşte propria CALE.
13. - Tu trebuie să ştii că la Nivelul de Evoluţie la care te afli şi se află prietenii tăi,
în orice loc te vei afla, poţi să-i chemi în Spirit şi ei cel puţin te vor auzi şi simţi, iar Subconştientul vostru
colaborează chiar fără să Simţiţi, aşa că este normal ca în momentul în care i-ai chemat la Sfinx, să le Simţi
prezenţa în preajma ta şi chiar să comunici cu ei.
14. - În privinţa Cheilor, tu le-ai dat-o la marea majoritate dintre cei pe care i-ai chemat şi ei au primit-o, dar o
fată din apropierea Aradului nu a primit-o.
Din cei care au primit Cheia încă nu ştiu ce Uşi Metafizice Pot Deschide cu ea şi chiar le este frică să o
folosească; totuşi, vor fi predeterminaţi să le folosească,atunci cînd le va veni momentul implicării totale, în Misiunea
Spirituală a României.
PRECIZĂRI:
1. - Din motive ce ţin de modul de prezentare al Informaţiilor Oculte expuse anterior , mesajele primite prin prietenul
meu BOMBO de la Maeştrii de Lumină, le-am sistematizat într-o măsură apreciabilă, sistematizare care nu a influenţat
sub nici o formă Esenţa acestora.
2. - Totodată, am fost nevoit ca să integrez acestei cărţi doar jumătate din informaţiile pe care BOMBO le-a
dactilografiat pentru mine, fiindcă cele neprezentate constituie un aspect al unor detalieri mai profunde şi care în viitor îşi
vor găsi locul într-un volum special pe care îl va scrie chiar prietenul mau Ionel - Bombo.
DRAGI PRIETENI:
Vă rog să beneficiaţi de orice oportunitate care vi se oferă,
de a vizita Locurile Sacre ale Spaţiului Românesc şi acolo să vă Abandonaţi în Starea de A FI.
Am certitudinea că în viitorul apropiat, ne vom racorda pe Frecvenţa Stratului-Cerului nr. 9 şi 10, de unde, cu ajutorul
Maeştrilor noştri de Lumină şi chiar al Maestrului Iniţiat CONSTANTIN BRÎNCUŞI, vom edita o carte, sau un capitol
de carte mai special.
Informaţiile obţinute din această colaborare, vor viza celelalte zone mai importante ale Sacralităţii Româneşti, într-o
detaliere ce se vrea un început de: GHID AL TURISTULUI EZOTERIC.
Acest GHID, este o necesitate intimă a Spiritului nostru, prin care vom reuşi să avem treptat, treptat, o Viziune
Ocultă mai amplă a ceea ce reprezintă de fapt MIRACOLUL EZOTERIC ROMÂNESC, la izvoarele căruia vor veni mulţi
însetaţi din celelalte popoare, pentru Iluminarea şi Desăvârşirea lor.

Capitolul nr. 2
RĂZBOIUL LUMILOR CONTINUĂ ŞI FIINDCĂ NU-L PUTEM CÂŞTIGA SINGURI,
PRIN GÂNDUL MEU ŞI-AL VOSTRU LANSEZ CHEMAREA:
IUBITE FRATE ŞI PRIETEN, ASTAR SHERAN, AJUTĂ–NE.
Dragi prieteni, acesta este capitolul Luptătorilor Luminii , încarnaţi atât în România cât şi pe Terra.

21
Unii dintre voi care citiţi acum aceste rânduri, aveţi impresia că sunteţi excluşi din contextul apartenenţei la un front
sau altul de luptă al Civilizaţiilor şi care culmea, îşi continuă derularea chiar şi în acest moment, cu perspective uneori
tragice pentru marea parte a umanităţii reîncarnate.
Tot unii din voi, aşa cum am crezut şi eu cândva, veţi zice: NU VEDEM NICI UN FEL DE RĂZBOI ! şi este parţial
adevărat , pentru că nu corelaţi evenimentele terestre cu:
Locul Prim de Decizie Malefică, care se află pe o SUPERNAVĂ EXTRATERESTRĂ ,
plasată într-o zonă spaţială deasupra Terrei, într-un Plan Suprasensibil.
Dragi prieteni, să începem acum să vorbim despre această Civilizaţie extraterestră „REA” oferindu-le întreaga noastră Iubire
Divină, deoarece în momentul în care voi citiţi şi vă gândiţi la membrii ei, aceştia au capacitatea Extrasenzorială şi nu
numai, de a fi Instantaneu şi Conştienţi în Spirit, lângă voi.
De aceea, pentru moment Informaţiile despre ei sunt limitate, tocmai pentru a nu intra într-o legătură puternică cu ei
la nivel de Gând.
NU UITAŢI: UNDE TE GÎNDEŞTI ACOLO EŞTI.
Şi totuşi. Deoarece acum este timpul să ne Gîndim şi să vorbim despre „EI”, pentru că din acest moment este
inevitabilă lupta noastră de eliberare din sclavia lor, iar singura soluţie este aceea de a trimite permanent spre ei
Iubirea Divină, pe care noi umanii tereştrii o posedăm ca pe o veritabilă „Armă Spirituală” de protecţie a emitentului.
Aşadar, trimiteţi-le gândul vostru de Pace, Armonie şi Iubire Divină,
Pornind pe firul evenimentelor destinului meu, vis-a-vis de Civilizaţiile Extraterestre „RELE”, am primit într-un fel sau
altul Informaţii cu multă zgârcenie sau poate prevedere şi protecţie, de la Maeştrii mei de Lumină Suprasensibilă.
1. Primul mesaj
În dimineaţa zilei de 12 Noiembrie 2001, fiind în Corp Astral în Stare de Supraconştienţă, eram alături de o Entitate de
Lumină de polaritate feminină cu care deseori colaborez.
Împreună, ne aflam într-o încăpere a unei Nave Cosmice, unde am observat pe un ecran imaginea unei Entităţi
masculine, care oferea anumite ştiri celor care se aflau pe navă.
Deoarece nu Înţelegeam ceea ce prezentatorul informa pe cale video-tv, mi-am exprimat mental ideea că nu înţeleg
nimic din mesajul transmis.
Din fericire, pe ecran a apărut o traducere scrisă în limba română, sub forma următorului mesaj:
Extratereştrii sunt pregătiţi să coboare.
Din nefericire, a trebuit să mă mulţumesc numai cu atât şi ca un copil mic ce parcă nu ar avea voie să afle mai
mult, am fost trimis urgent nu la culcare, ci la Trezire în Starea de Veghe.
Cu toate că eram necăjit de ,,exmatricularea” pe care tocmai o Vieţuisem , am Intuit faptul că este vorba de o
Civilizaţie Extraterestră cu apucături „malefice”, deoarece Civilizaţiile Extraterestre ale Luminii au deja Baze Subterane
pe Terra şi circulă în voie şi nestingherite prin Spaţiul Românesc şi bineînţeles al Terrei, ca la ei acasă.
Deoarece Revelaţii diverse curgeau una după alta de la data primirii acestui mesaj, nu am mai apucat să meditez pe
acest subiect, considerându-l o ştire banală în care nu–mi vedeam nicicum implicare.
2. Al doi - lea mesaj
Trecuse aproape un an, astfel că în luna noiembrie 2002 , datorită unui Impuls Interior (aşa cum păţesc de foarte
multe ori când sunt dirijat din Planul Celest) am efectuat o vizită în oraşul Arad la prietenul meu Ghiţă Căprar
(Extraterestrul ), pe care nu-l mai văzusem de aproape 4 ani de zile.
Aşa cum era de aşteptat, l-am găsit singur şi pregătit pentru o discuţie sinceră şi total deschisă, cu mine.
După acomodarea cu spaţiul de discuţie în care m-a invitat şi armonizarea rapidă la Nivel Vibraţional a Corpurilor
noastre Energetice, GHIŢĂ mi se destăinui:
Am să-ţi spun acum nişte Informaţii Oculte, pe care încă nu le-am spus nimănui, nici măcar soţiei mele.
Eu Nu Aparţin Acestei Planete.
Eu sunt Extraterestru şi Conştientizez evenimente ale existenţei mele de pe altă planetă ( nu este vorba de Marte -
Vamfim), cât şi circumstanţele care m-au predeterminat cândva în trecut, ca să sosesc în apropierea Terrei cu o navă
pe care acum o denumim OZN………………………………………………………
În ceea ce priveşte viitorul nostru:
Fiind în Stare Extracorporală în Planul Astral, am primit imagini din viitorul meu, în care mi s-a arătat cum, o
Civilizaţie Extraterestră atacă populaţia oraşului Arad ( Vizualizare Profetică Potenţială dar poate că nu v-a fi cazul
dacă Pămîntenii îşi ridică vibraţia accelerat ).
Atacul se face cu nave mici tip OZN, care emit de la bord Raze Luminoase înspre clădiri şi oameni.
Obiectul sau subiectul atacului,în momentul în care raza îl atinge, se dezintegrează într-o explozie teribilă.
În timpul primirii acestui mesaj în imagini, mi-am pus întrebarea:Cu ce arme am putea noi Pământenii să ne
apărăm?
Instantaneu o Voce mi-a răspuns:
Armele acestor extratereştrii sunt atât de puternice, încât voi Pământenii nu aveţi altă şansă,
decât aceea de a vă apăra cu: ARMA IUBIRII CRISTICE.
Deoarece nu Înţelegeam cum se luptă cu această ARMĂ a IUBIRII CRISTICE , am cerut explicaţiile de rigoare
Entităţii de Lumină care mă supraveghea şi coordona. Aceasta mi-a spus :
Voi Pământenii, sunteţi posesorii cele mai puternice „ARME din UNIVERS”;
Această „ARMĂ” se află în Inima Voastră şi se numeşte „RAZA IUBIRII DIVINE”.
Şi atunci, în timp ce Entitatea de Lumină îmi oferea răspunsul, vedeam în viitor cum eu stau într-o poziţie de
concentrare, cu ochii fizici închişi, cu palmele aduse în dreptul Inimii mele.
Apoi am Vizualizat cum din Inimă, îmi iese o Energie care formează între palme o Sferă de Llumină; acest Glob
de Lumină pe care l-am format între palme, l-am trimis mental spre navele - OZN inamice, care se distrugeau
instantaneu.

22
Ceea ce am simţit cel mai pregnant în acest scenariu al atacului, le pot subordona următoarelor concluzii :
- aceşti Extratereştrii „RĂI” efectuează asupra Pământenilor două tipuri de atacuri:
a). - un atac de Natură Fizică, ce se desfăşoară deocamdată pe zone mai restrânse, dar se va amplifica în
viitor, cu un atac final care se estimează a fi în perioada de vară.
b). - un atac de Natură Parapsihologică, care are continuitate permanentă şi prin care aceştia intervin la
Nivelul Suprasensibil al Conştientelor Umane, pentru a le programa în sensurile malefice pentru care ei
au interese strategice.
- precizez că aceste atacuri au reuşită maximă doar asupra oamenilor obişnuiţi, care nu-şi sesizează rostul şi rolul
Spiritual pe Terra, ei având Conştienţa Supravieţuirii doar prin bunuri materiale ( indiferent de funcţia socială ), nu
şi prin Cunoaştere şi Manifestare Spirituală ; acest atac este acum de
Natură Parapsihologică şi au foarte mulţi pământeni care îi susţin, transformând întreaga populaţie a Terrei în
sclavi ai intereselor extraterestre malefice.
- totuşi, cel mai tragic lucru este faptul că: aceşti Extratereştrii „RĂI”, vor ataca la nivel fizic în
special pe Fiii Luminii, care sunt o piedică imensă în derularea Programului lor de Dominaţie
Fzică şi Psihică asupra pământenilor.
Dragi prieteni, acestea sunt pe scurt opiniile şi trăirile prietenului meu Ghiţă Căprar, vis-a-vis de această Civilizaţie
Extraterestră Malefică.
Tot în luna noiembrie a anului 2002, beneficiind de o sponsorizare în motorină din partea unui prieten apropiat, am
plecat cu prietena mea Aurora Neghiu şi soţul ei Nelu pînă la Oradea.
Aici am avut în vedere efectuarea unor schimburi de Informaţii Ezoterice cu Maria Groşan şi Viorel Gherasimovici,
pe care i-aţi cunoscut anterior ca Misionari cu Chei ale Cunoaşterilor Oculte în munţii Retezat.
Într-o mică pauză a discuţiilor, am canalizat-o pe Aurora spre această Civilizaţie Extraterestră, dar din păcate, în
momentul în care a Vizualizat forma lor fizică, i -a părut atât de repulsivă „urâţi”, încât a refuzat să se menţină în contact
direct cu ei prin Imaginea Interioară la Distanţă.
Gestul de abandon pe care Aurora l-a manifestat, iarăşi m-a domolit şi am lăsat ca lucrurile să decurgă de la Sine,
pentru că acum ştiu faptul că atunci când din Planul Suprasensibil al Luminii se doreşte, Informaţiile mi se pun pe tavă,
iar eu trebuie să fiu atent pentru a le prelucra conform programului meu de destin -misionar.
3. Al treilea mesaj
Şi iată că veni şi ziua cu pricina intr-o zi însorită la început de iulie 2003, când m-am dus la serviciu, fără ca măcar
să bănuiesc o redirijare a implicării mele Oculte spre aceşti Extratereştrii malefici.
ROZA (-LIA), o colegă blondă şi cu ochii coloraţi în albastrul specific al naţionalităţii ei Germane, mi se confesă
pe un ton care trebuia să trezească în mine un sentiment de vinovăţie, cum că Extratereştrii au atacat-o în Vis cu nave
de luptă , din care lansau Raze de Lumină pentru a ucide-o.
Este foarte adevărat că fiind în campania de recoltat grâu, mă cam săturasem să stau de dimineaţa până seara la ora
22.00 între femei drăgălaşe care invariabil aduceau discuţia despre sex, fapt care m-a predetermi-nat să le extind
Cunoaşterea cu Informaţii care să le pregătească pentru Trecerea Conştientă pe Noul Pământ, în curs de formare şi
desprindere de cel vechi, chiar cu unii membrii ai Civilizaţiei noastre.
Frica şi lipsa de Cunoaştere Spirituală se observa pregnant la doamna Roza.
( De altfel, ulterior ea a venit la mine în birou tulburată de faptul că mai avusese un vis ciudat, presupunând că
acesta o avertizează asupra unui mare necaz ce o să-i vină în zilele următoare. Şi de această dată avusese o Revelaţie, dar
Simbolică şi i-am explicat faptul că a primit un mesaj prin care vrea să i se atragă atenţia că în viitorul apropiat i se
v-a înlătura Vălul de Ochiul Spiritual şi va avea acces spre Lumile Invizibile ochilor fizici. A plecat din birou fericită,
căci de Extratereştrii „RĂI”, a uitat ca de un Vis pe care nu vrei să ţi-l mai aminteşti niciodată; şi totuşi, EI ne vor aminti
că sunt lângă noi. )
Meditând asupra informaţiilor pe care colega mea ROZA mi le-a destăinuit, i -am spus următoarele:
- din punct de vedere Spiritual, sunteţi o Iniţiată de un anumit grad şi vom afla în curând Stratul de pe care
veniţi în această reîncarnare;
- o să mă interesez dacă aveţi Cheie a Cunoaşterilor Oculte şi unde, cât şi ce rol Spiritual aveţi în Misiunea
Spirituală a României;
- dacă mă refer la Visul pe care l-aţi avut, acesta nu este un Vis, ci este o Revelaţie, prin care vi se oferă
Informaţii de viitor cu privire la atacul iminent al acestei Civilizaţii Extraterestre „RELE” asupra Pământenilor;
- când am vorbit de aceste Rase Extraterestre „RELE”, eu nu v-am spus cu ce fel de arme atacă şi nici ce
tipuri de nave de luptă utilizează;
- faptul că din Plan Subtil vi s-a oferit o imagine de viitor, în care vă Vedeţi şi vă Simţiţi atacată de OZN-uri,
asta înseamnă că s-a vrut din Ordin Divin ca să vă daţi seama că nu sunteţi un om obişnuit, fiindcă sunteţi o Fiică
a Luminii care are un rol bine stabilit în această viaţă; Informaţia primită, vă avertizează despre atacul iminent pe
care această Civilizaţie Extratrestră l-a hotărât asupra Pământenilor, pentru că ei vor să acapareze toată Terra, dar
acum ei Simt că începem să ne Trezim Spiritual şi să le scăpăm printre degete spre Libertatea de care avem atâta
nevoie acum.
Colega mea Roza s-a retras îngândurată, neînţelegând prea multe, deoarece am abordat cu ea tangenţial acest subiect, de
la nivelul unei analize ezoterice a Stratului 9, la care am avut acces după încheierea misiunii mele la Sfinxul din Bucegi.
Acest fapt care a cam bulversat-o pe doamna Roza, deoarece întotdeauna greşesc şi vorbesc de la nivelul Stratului pe care
mă aflu, iar ea se află mult în urma mea la nivel de ŞTIINŢĂ SPIRITUALĂ (OCULTĂ).
Totodată şi eu a trebuit să reanalizez foarte multe aspecte colaterale acestui subiect, deoarece nici mie nu-mi surâdea ideea de
a fi atacaţi de Extratreştrii „RĂI”, cu atât mai mult, cu cât trebuie să participăm cu toţii acum, la Construcţia Noului
Pământ al celei de-a Doua Creaţii şi vrem să o facem în linişte.
Şi iarăşi am fost nevoit ca să formulez întrebări, la care am primit următoarele răspunsuri, chiar dacă unele întrebări
vizează şi alte subiecte:
Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS , îmi şi ne răspunde prin Florica :

23
1. - Dacă într-adevăr această Civilizaţie Extraterestră „REA” este în apropierea Terrei şi unde îşi are baza - Nava
Mamă ?
RĂSPUNS:
Da; această Civilizaţie este foarte aproape de voi. E o luptă permanentă între ei şi voi şi nu numai.
Este aşa cum crezi tu, Gicule : Nava Mamă a civilizaţiei extratereştrilor „RĂI” este în munţii Pirinei..
Nava lor nu este ascunsă aşa cum credeţi voi. Este la Vedere, dar la Vederea ( clarvizionară ) numai a unora.
E adevărat că Nava Mamă a Extratereştrilor „ RĂI”, îşi are trimiterea în America de Nord ( S.U.A.),
cu preponderenţă în oraşul New-Jork şi apoi în oraşul Chicago.
Multe nu ştiţi voi, dar nu mai este mult, şi Vălul se va ridica de pe ochii voştrii.
Continuaţi-vă Cercetarea. E foarte Importantă Cunoaşterea.
Ajutaţi omenirea, voi toţi Fiii Luminii de pe toate Continentele Terrei
şi din toate funcţiile sociale pe care le ocupaţi.
Ridicaţi cu Puterile Iubirii voastre Vibraţia Pământului.
Nu vă lăsaţi conduşi de Civilizaţia Extratereştrilor „RĂI” fiindcă riscaţi să pierdeţi cu toţii,
de la cel mai mare la cel mai mic om şi de la cel mai tare la cel mai slab stat naţional.
Păşiţi şi chiar aţi păşit în Noua Energie ( Schaumbra ). Folosiţi-o; de ce-o aveţi? Măsurătorile le-aţi trecut cu brio.
Nu e momentul acum pentru „dezbateri”.Aveţi Cunoaştere, deci mergeţi înainte.
2. - Te rog să-mi spui dacă prin cucerirea Terrei, „EI” urmăresc:
- obţinerea de resurse materiale şi alimentare?
- sclavizarea fizică şi mentală a Tereştrilor?
- transformarea Tereştrilor în cobai?
RĂSPUNS:
„Ei” vor resursele şi experienţele de toate felurile,
pe care nici nu vi le puteţi imagina în toată amploarea lor momentan.
Nu vor reuşi, dar luptaţi pentru asta fiecare planetar, ca şi cum aţi fi un singur om.
3. - Dacă aceşti extratereştrii „ RĂI ” , urmăresc cu precădere uciderea FIILOR LUMINII încarnaţi pe Terra?
RĂSPUNS:
Fiii Luminii nu vor fi ucişi, căci MISIUNEA lor TREBUIE îndeplinită, de fiecare în cadrul poporului său,
sau în poporul pentru care a fost delegat din Plan Subtil să se restabilească.
Este a DOUA CREAŢIE, sau aţi uitat?
4. - Poţi să-mi spui un an aproximativ când Extratereştrii „RĂI” atacă Pământul?
RĂSPUNS:
Cum poţi tu, Gicule, întreba : când vă atacă Extratereştrii cei „Răi”?
„Ei” atacă de ani şi ani, dar acum Lupta e acerbă.
NOTĂ:
Aici am pus întrebarea gândindu-mă la un atac al Extratereştrilor „RĂI”, în sensul unui atac masiv şi la nivel fizic,
în genul scenariului din filmul „ZIUA INDEPENDENŢEI”; dar răspunsul oferit nouă ,
vizează în speţă războiul cel mai crunt care este de Natură Parapsihologică.
5. - Acest atac final al Extratereştrilor „RĂI”, este prevăzut a fi înainte sau după apariţia Trimisului ?
RĂSPUNS:
Până la apariţia TRIMISULUI îi veţi învinge, sau nu realizaţi acest lucru?
Lupta pe zi ce trece e tot mai aprigă şi simţită chiar de foarte mulţi.
Americanii au fost avertizaţi. Ei au Cunoaştere în acest domeniu, dar orgolioşi fiind, n-au dorit popularizarea
mondială, ci doar fragmentată, fără o legătură anume şi asta tot pentru Trezire, dar de cine depinde?
6. - Dacă FIII LUMINII încarnaţi pe Terra, vor avea posibilitatea de a le respinge atacurile cu Lumina Albă a
Iubirii Inimilor Noastre, aşa după cu afirmă prietenul meu Ghiţă Căprar, că putem face acest lucru în viitor?
RĂSPUNS:
IUBIREA, IUBIREA, IUBIREA - este ARMA ; folosiţi-o. Ascultaţi-l pe prietenul vostru Extraterestru (Ghiţă Căprar ).
Aşa cum este Ghiţă , mulţi sunt printre voi, şi unii se manifestă puternic; urmaţi exemplul lor.
7. - Cum putem cere ajutorul , Confederaţiei Civilizaţiei Etraterestre de Lumină , ca să intervină şi să ne salveze?
RĂSPUNS:
Gicule, cum e posibil să pui astfel întrebarea? (uneori o mai dau în bară ).
Chemaţi-i, sunt cu voi, unii chiar luptaţi puternic, căci faceţi parte din această Confederaţie a LUMINII.
8. - De câţiva ani buni, simt nevoia de a conduce un OZN:
- am ascuns eu în munţii României un OZN cândva în trecut?
- pot utiliza acest OZN în această viaţă?
- în ce zonă a Spaţiului Românesc este ascunsă această navă?
- este navă de cercetare, de turism, sau de luptă?
RĂSPUNS:
Of, Gicule dragă ,te Iubesc foarte mult pentru strădania ta, pentru Cunoaşterea şi Dorinţa Puternică de a Lumina
Totul ; nu se poate momentan peste noapte, dar, în viitorul apropiat aşa va fi peste noapte ,meditează la ce-am spus !
( Mulţumesc şi pentru confirmările indirecte ).
Tu Gicule faci parte din MAREA CONFEDERAŢIE, aşa cum ţi-a spus Floare, şi LUPŢI împreună cu Ionel şi
mulţi alţii Fiii ai Luminii.
OZN - ul vostru şi ai celorlalţi Fiii ai Luminii, întreaga PLATFORMĂ ( NAVA MAMĂ )
se află în Carpaţii Meridionali. Acolo este BAZA pentru CERCETARE şi LUPTĂ

24
Anul aproximativ este 2040, când totul se va Lumina ( în privinţa NAVEI MAMĂ ), dar depinde de voi; poate fi
mai devreme, sau mult mai târziu, peste 100 - 200 de ani.
Eşti nedumerit, şocat sau aproximativ mulţumit? Nu-ţi pui problema :
- de ce atâtea OZN - uri survolează România?
- de ce atâtea întâmplări cu Extratereştrii se petrec în America? Şi doar 5 % din Adevăr v- a fost prezentat.
- de ce atâtea filme cu Civilizaţii Intergalactice? Şi lupte între ele?
- ce vor să reprezinte oare? şi cine le inspiră?
- de ce atâtea filme cu Probleme Spirituale, Metafizice?
- nu ţi-ai pus întrebarea de ce apar acum la televizor seriale, telenovele, cu asemenea subiecte?
- erau posibile cu ani în urmă?
- aveaţi atâtea Informaţii?
- de ce curg Informaţiile?
- mai este timp să buchisiţi?
Nu. Le luaţi din zbor - auzi, vezi, răsfoieşti cărţi, reviste şi,…, ţi-ai revenit regăsindu-te cu siguranţă; sau mai corect
spus, aprinzându-se SCÂNTEIA şi aşa apare FOCUL, FOCUL IUBIRII, CUNOAŞTERII şi Armoniei.
Floare, ai atâta IUBIRE, dar din atâtea motive eşti cam agitată. Te rog relaxează-te şi apoi vom continua.
Această problemă pusă acum de Gicu am trecut-o doar în revistă, asemenea unuia care răsfoieşte o carte şi citeşte
doar titlul capitolului.
Dar pentru moment este suficient, căci multe informaţii veţi avea de acum înainte, despre toate.
Ele vor veni la voi, doar să DORIŢI acest lucru ( valabil pentru toţi ).
Mă bucur pentru voi toţi dragii mei, FRAŢII MEI IUBIŢI.
Dacă aţi Înţelege şi Simţi cât vă Iubesc.Sunt tot timpul cu voi.
Avem, aveţi un drum lung şi anevoios, dacă pot spune aşa pentru a fi Înţeles.
Aţi depăşit multe momente grele în vieţile voastre anterioare şi chiar şi în viaţa aceasta, şi mai aveţi puţin.
AVEŢI ÎNCREDERE ÎN FORŢA VOASTRĂ INTERIOARĂ, IUBIŢI-VĂ CA FRAŢII.
Astfel veţi avea foarte mult de câştigat. Mândria, orgoliul, vă duce la pierzanie.
Mai aveţi mici răbufniri, treceţi-le cu uşurinţă. Nu vă mai agitaţi, lăsaţi lucrurile să curgă lin.
Fiţi RĂBDĂTORI, ÎNGĂDUITORI, cu toţi cei din jurul vostru.
Aşa şi numai aşa veţi IZBÂNDI.Acum să continuăm draga mea Floare, cu întrebările lui Gicu.
9. - Pentru Rodina Rozalia (colega ROZA) din Sîntana.
- De pe ce Strat ( Cer-Nivel-Treaptă-Univers ) vine în această reîncarnare?
- Dacă are Cheie, şi unde?
- Misiunea pentru care s-a reîncarnat?
RĂSPUNS:
- Vine din Stratul nr. 6 , cu urcare spre Stratul nr. 7;
- Are Cheia in munţii Făgăraş;
- Rolul său este: dezbateri pe teme oculte plus Luminarea celor din jurul său.
10. - Pentru Mircea Frandeş din Satu - Mare.
- Stratul din care vine?
- Dacă are Cheie Spirituală şi unde?
- Dacă am fost frate cu el în altă viaţă, fiindcă îl simt foarte apropiat mie?
- Cam când se estimează Trezirea lui, sau ce aş putea face eu pentru el ca să-i grăbesc Trezirea
Spirituală?
RĂSPUNS:
- E o mare bucurie mutarea lui în Timişoara şi comunicarea lui directă cu Floare şi Ionel;
- Vine din Stratul nr. 6 , cu urcare spre Stratul nr. 7;
- Cheia lui este în munţii Parâng ( Parângul Mare );
- Gicule, tu şi Mircea Frandeş , acum două vieţi aţi fost fraţi (momentan el nu Simte - Ştie acest lucru );
- E un ajutor reciproc ;
- Misiunea sa este: răspândirea mesajului Divin prin CUVÂNT - ca prezenţă a Înaltei Vibraţii a Luminii în
Spiritul său; nu întâmplător lucrează acolo;
- Trezirea lui a început; aceasta va fi până în 2004 în procent de 80 % şi până în 2010 în procent de 100%.
Ştiu, ţi se pare şocant (efectiv mă doare Sufletul ), dar aşa s-a stabilit.
Cu sârguinţa lui poate reduce acest termen poate chiar până în anul 2006.
De el depinde, fiindcă are Forţa Interioară necesară,decalării rapide a Trezirii sale Spirituale complete.
11. - Pentru MARINELA, soţia prietenului meu Mircea Barbu din Olari - Arad
- Mircea doreşte să ştie despre rolul soţiei sale de acum, Marinela, atât în viaţa lui socială, cât şi la Nivel
Spiritual?
RĂSPUNS:
- O! pentru Mircea Barbu din Olari.
- Marinela, soţia sa, este foarte importantă atât în Plan Fizic cât şi Spiritual, pentru LINIŞTEA SUFLETEASCĂ
ŞI
ARMONIA LUI INTERIOARĂ.
- Rolul ei va fi: de a Lumina prin CUVÎNT şi de a participa alături de voi.
Dragă Gicule, tu îţi Iubeşti mult prietenii.
Le doreşti tuturor tot binele care există şi vrei ca ei să Ştie, să Înţeleagă tot ce se întâmplă.

25
Vrei ca ei să meargă în ritmul tău, TU ÎNŢELEGÂND ROLUL PE CARE ÎL AVEŢI, dar vezi, uneori ai şi
decepţii ( de neimaginat ).
Acum, EU te rog, dragă Gicule, în numele IUBIRII ce ţi-o port, relaxează-te o săptămână, apoi finalizează cartea -
MINUNATA VOASTRĂ CARTE.
12. –Forma de prezentare a informaţiilor în pagină mi se pare ideală; ce părere ai?
RĂSPUNS:
Aşa să fie tipărită cum ai Simţit, deci cum ţi-am transmis EU de fapt , şi nu altfel.
13. - Eu şi Floare am discutat despre culoarea copertei la carte şi m-am oprit la culoarea albă, în care să fie
infuzate pe o anumită porţiune anumite culori în diferite forme; ce soluţie propui?
RĂSPUNS:
E foarte importantă culoarea copertei: ori alb imaculat, ori verde pal, ori albastru azuriu, ori roşu purpuriu.
14. - Deoarece Informaţiile din această carte sunt foarte diverse, titlul cărţii care ar acoperi cel mai bine
semnificaţia acestora, ne este foarte greu ca să-l găsim; o sugestie te rog?
Titlul? Daţi 4 - 5 soluţii şi alegeţi soluţia cu vibraţia cea mai mare.
Tipografia? Ordinea : Bucureşti ( propunerea lui Doina Deac pe varianta Monica Vişan ), sau Solteris ( din Piatra
Neamţ, după o propunere mai veche a lui Melfior Ra ), sau Arad ( propunerea mea ), sau Timişoara ( propunerea lui
Floare Bîndariu ) .
Plecare ta Gicule în munţii Bucegi,a fost foarte, foarte, foarte benefică( Mulţumesc, acum sunt mai liniştit ).
Iubeşte-o mult pe soţia ta (nici n-aş putea altfel, că am fuzionat deja cu Iubirea Divină).
E un Mare Spirit. Trebuie să se Trezească şi va veni momentul.
Colaboratorii tăi sunt oameni minunaţi ( Ştiu - Simt, dar uneori trag de ei ca de câinii morţi ).
Toţi care vor Accepta şi Înţelege ŞTIINŢA SPIRITULUI ( OCULTĂ ) pe care le-o expui,
vor deveni la fel ca tine.
Problemele pământene sunt şi încă vor mai fi ( era culmea să scăpăm aşa uşor de ele, dar le vom privi de după
zid, cum a zis Maestrul TOBIAS ).
Vă IUBESC mult pe toţi, vă îmbrăţişez şi VĂ MULŢUMESC pentru strădania voastră A TUTUROR..
Cu Iubire , Pace , Armonie ,IUBITUL VOSTRU ÎNVĂŢĂTOR, IISUS CRISTOS
Dragi prieteni, după ce am obţinut clarificările anterioare din partea Învăţătorului nostru IISUS CRISTOS, am pus
pe Aurora din ARAD şi pe Floare (Florica) din Timişoara, ca să se racordeze prin Imaginea lor Interioară la Distanţă pe
frecvenţa de manifestare a acestei Civilizaţii Extraterestre „RELE”, în spaţiul aflat deasupra munţilor Pirinei.
Din păcate, Aurora nici de această dată nu a avut puterea de a le suporta prezenţa, fiind convinsă că această
Civilizaţie nu sunt oameni, ci „ŞOPÂRLE”; UMANOIZI REPTILIENI, am completat-o eu, cărora într-un viitor
aproximativ de 100-200 de ani, va trebuit să le predăm la nivel de mase în Civilizaţia lor , acea lecţie a IUBIRII
CRISTICE, pe care din nefericire acum o manifestăm şi noi destul de greu.
Când Florica a intrat pe frecvenţa de manifestare a Reptilienilor, eu o ghidam prin telefon de la Sîntana pentru că aşa
se potriviseră lucrurile de undeva de sus.
În momentul în care FLORICA a vizualizat munţii PIRINEI, din plan subtil imaginea ei a fost redirijată spre
CRISTALUL PIRAMIDEI CELESTE aferent EGIPTULUI , care se află depozitat în aceşti munţi, aşa după cum detalia
anterior şi Maestra MELFIOR RA în cărţile ei.
Intrând în contact vizual cu acest imens Cristal şi în măsura în care Florica îmi descria din Timişoara impresiile sale
senzitive culese de sub munţii Pirinei, un Val Intens de Energie Suprasensibilă mi-a învăluit instantaneu toate Corpurile
mele Energetice ca într-un scut protector.
Fiind realizată această protecţie, Imaginea Interioară a prietenei mele a fost din nou redirijată, dar de această dată
exact în mijlocul Civilizaţiei „Prietenilor Noştri Reptilieni”, chiar pe Nava lor Mamă.
Un timp, Florica mi-a comunicat în termeni simplii ceea ce putea avea corelaţie cu lucrurile pe care noi le
Cunoaştem, dar din păcate, la un moment dat Reptilienii au simţit-o ca pe un intrus în Nava lor şi s-au grupat gata de
atac în apropierea ei …
Era un moment destul de critic pe care îl simţea şi eu la Sîntana de Arad, şi cu toate că aveam Protecţia Energetică
asigurată, Vocea Maestrului Eli ia comunicat prietenei mele Floare ca să abandonăm urgent Cercetarea, şi să le ofere
Iubirea ei Necondiţionată faţă de care Reptilienii se retrag, neînţelegând-o.
Dragi prieteni, Civilizaţia Reptilienilor este foarte avansată faţă de noi Pământenii în domeniul Ştiinţei aplicate la
Nivelul Senzorial şi Extrasenzorial, deţinând şi utilizând Cunoaşterea vieţuirii în mai multe Planuri Paralele.
Ceea ce ne deosebeşte totuşi pe noi faţă de ei, este tocmai Noul Model de Structură Sufletească pe care îl utilizăm
şi care este capabil de a materializa Iubirea Cristică a Învăţătorului nostru IISUS CRISTOS.
Reptilienii, sunt o Civilizaţie foarte inteligentă şi foarte RECE Sufletesc în raport cu noi, dar deţin şi utilizează
Capacităţi Paranormale Foarte Puternice, fapt care încă le mai permite ca să fim sub influenţa lor negativă; efectiv, ne
influenţează gândurile cu propriile lor programe.
Revenind la utilizarea Iubirii ca armă, acest lucru l-am înţeles în urmă cu vreo 8 ani, când am studiat cele cinci
volume ale lui SPALDING , şi anume VIATA ŞI ÎNVĂŢĂTURILE MAEŞTRILOR DIN EXTREMUL ORIENT; citiţi-le şi voi ,
fiindcă în ele se află ascuns şi Misterul DESĂVÎRŞIRII.

ANEXĂ cu precizări suplimentare la capitolul nr. 1.


Nr. 1 - Aceia dintre voi care aţi citit cărţile mele anterioare, au putut afla că prin natura destinului meu am experimentat
foarte multe căi de legătură cu lumile şi Entităţile Suprasensibile.
Aşa după cum aţi Observat, Informaţiile sunt eterogene şi foarte complexe, fapt pentru care mi s-a reproşat de către
mulţi ezoterişti că ei nu Înţeleg în totalitate aceste Informaţii.
Atunci am explicat prietenilor mei, că:

26
este necesar ca fiecare să-şi extragă partea de subiect cu care intră în rezonanţă după Legea Afinităţii.
De altfel, în momentele scrierii celor trei cărţi menţionate, chiar eu am fost pus în situaţia de a nu Înţelege multe
aspecte în adevărata lor profunzime, cu atât mai mult cu cât acestea parveneau şi prin perspectiva unor Cunoaşteri
proprii, la care nu mi se dădea acces în totalitate ci fragmentar.
Şi pentru mine a fost o muncă foarte grea, fapt care m-a predeterminat la un moment dat să cedez, revenind în
lumea egoului, a omului social, uitându-mi pentru moment rolul în cadrul Misiunii Spirituale a României.
Dar n-a durat nici 24 de ore de la momentul acestei cedări Psiho-Spirituale, pentru că mi s-a deschis fulgerător
Starea de Supraconştienţă întru-un Plan Subtil, chiar în faţa unei Entităţi de Lumină care m-a avertizat asupra
impactului negativ pe care îl voi produce în cadrul Misiunii mele Spirituale, blocînd multe Spirite de Lumină care îşi
aşteaptă intrarea în răspândirea Luminii Cristice în România şi inevitabil pe Terra.
Revenind în corpul fizic, am realizat greşeala de a mă reîntoarce la stadiul de om exterior, care nu are responsabilităţi
cu implicaţii de revenire a umanităţii în Lumina lui Cristos, în această perioadă Apocaliptică şi ulterior Postapocaliptică.
Trebuie să vă mărturisesc dragi prieteni, că acest aspect, ca de altfel şi altele din viaţa mea, nu au scăpat vederii
coordonatoare a Învăţătorului nostru IISUS CRISTOS, fapt pentru care domnia sa mi-a servit un duş rece pe data de 13
Aprilie 2003 , alături de importanţa celor trei cărţi scrise până acum.
Iată mesajul:
De ce nu vrei să înţelegi? De ce? Te crezi inferior? Cui?
E posibil ca tu, Gicule, să te îndoieşti de spusele mele? De ce?
Tu ai pornit-o cu paşi mici şi siguri, şi Cunoaşterea dobândită, corect redobândită, ai transpus-o în faptă, drept pentru
care ai reuşit să scoţi la Lumina tiparului cărţile de Ştiinţă Ocultă foarte Importante.
Vei vedea ce Importanţă vor avea aceste cărţi peste 5 – 10 ani când Lumea se va Lumina.
E mult până atunci, nu? Asta spuneţi voi.
Dar e aşa puţin căci: Timpu-i Condensat şi Cunoaşterea începe să curgă asemenea unui izvor.
Acum, poate multe vi se par irealizabile, imposibile după judecata unora, dar voi ( Eu şi Florica Bîndariu ) să fiţi
siguri de reuşita acestor cărţi.
În ceea ce priveşte blocajul celui de-al treilea ochi, care mi se deschide doar la vrerea celor ce mă supraveghează din
Universurile Suprasensibile, acesta mi-a fost blocat in anul 1999 , când eram în Stare de Supraconştienţă în Lumea
Spirituală; atunci, am trăit senzaţia că mi s-a introdus un cui în Ajna chakra, dar prietenele mele Clarvăzătoare
Alexandrina (Tanti DIDI) şi Aurora din Arad, îl văd în momentul de faţă ca un DOP.
Cu privire la acest „DOP” prin Sufletul meu Pereche( de Evoluţie Spiriruală )Florica, am obţinut de la Învăţătorul
nostru IISUS CRSTOS următoarele precizări:
- Nu este DOP ; e asemănător unui canal închis, dar ele aşa l-au văzut.
Nu este momentul deschiderii lui acum, din motive foarte clare pentru noi, nu şi pentru tine.
Aşa îţi este momentan mai bine; te rog înţelege. cToate la timpul lor; toate le vei avea.
Dacă acum toate ( Potenţialităţile Spirituale pe care ştiu că le am şi nu le pot utiliza la dorinţă) ţi s-ar declanşa ,
CINE AR MAI AVEA ROLUL DE A REGĂSI OAMENENII SPIRITUALI ( Potenţialii OAMENI DIVINI )?
Îmi spui? Ţi-e aşa greu să înţelegi?
- Înţeleg, dar mi se pare că mai uşor aş putea desfăşura o muncă ezoterică în condiţiile în care aş funcţiona la
întreaga mea Capacitate Spirituală.
- Ştiu, eşti nemulţumit în sufletul tău; te Simţi frustrat de ceea ce este al tău, dar înţelege: pentru moment aceasta
este munca ta, rolul tău.
Acest lucru aşa a fost programat de tine însuţi
( înainte de a veni pe Terra în această încarnare; de fapt, Ştiam acest lucru, dar mintea mea cerea o confirmare
suplimentară ).
Nu mai avea îndoieli; dacă tu ai îndoieli, atunci ceilalţi. Nu te supăra, te rog, toate la timpul lor.

Nr. 2 - Vezi detalii în cartea CETATEA FOCULUI SACRU - Editura Solteris din Piatra Neamţ - la pag. 111 şi 112. Vezi
şi volumul II din cartea CEALALTĂ REALITATE - EDITURA VULTUR Z. M. din Deva - la pagina nr. 12.

Nr. 3 - În ceea ce priveşte Revelaţia primită Marţi 6 aprilie 1999 cu privire la cartea pe care o ţineam în mâinile
astrale, în data de marţi 22 Aprilie 2003, Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS îmi transmitea următorul mesaj:
- Vrei cunoaşterea? Da?
- Da. I-am răspuns.
- O vei avea aşa cum ţi-am spus.
Cartea o vei putea deschide şi vei afla Secretul Civilizaţiei apuse.

Nr. 4 - Această informaţie îmi confirmă o Revelaţia personală din data de 30. 04 / 01. 05. 2000, ( noaptea dintre prima
spre a doua zi de paşti ), în care o Maestră spirituală mi-a comunicat faptul că am scris deja pe parcursul tuturor vieţilor
mele anterioare 500 de cărţi.
Bineînţeles că la data respectivă mi-a fost foarte greu să accept acest mesaj, fiindcă nu mă redescoperisem şi sub
acest aspect, cu toate că astrograma pe care mi-o întocmise prietena mea Dorina Vulpe din Arad, confirma această
calitate înăscută de a comunica şi prin scris.

Nr. 5 - În prima mea carte Misiunea Spirituală a României, aţi observat cum ghidul meu spiritual mi-a facilitat
întocmirea unor schiţe pe care le-am denumit ca Benzi (culuare) de Lumină şi care uneau anumite Focare de Energie
Suprasensibilă;
în aceste Focare Energetice se găsesc anumite Chei , pentru anumiţi Misionari.
Este posibil ca Maestrul Eli să mă fi ghidat din Plan Subtil , pentru că eu am mai mulţi Maeştrii şi cum ei nu vor
să se desconspire, nici eu nu-i întreb.

27
Am hotărât să merg pe blocajul pe care mi l-au impus, deci l-am acceptat total, tocmai pentru a reuşi programul de
destin aprobat în Sfere Înalte de Lumină Celestă.
Mi-e foarte greu, chiar îmi dau lacrimi uneori, dar asta este; Casa mea Celestă e departe, dar numai aici în planul fizic
este unica posibilitate de a mai face câte un Salt (Treaptă, Nivel) în Conştiinţă, şi numai cu toţii împreună.
Aveţi grijă şi trataţi cu seriozitate Spirituală prezenţa voastră în această Românie în curs de Metamorfoză
Apocaliptică. Cu toţii am ales şi acum e timpul să-i dăm lui Dumnezeu ceea ce-i aparţine de drept.

NR. 6. - Într-o discuţie telefonică cu Maestra Melfior Ra (aprilie 2003), domnia sa mi-a confirmat faptul că este vorba
de vizita pe care a efectuat-o la Mănăstirea BUCIUM de la poalele munţilor Făgăraş.
De altfel, fiecare dintre noi are una sau mai multe Chei (sunt şi care nu au Chei) şi care trebuiesc luate într-o anumită
ordine cu ajutorul Maeştrilor de Lumină din Planul Suprasensibil.
Cheia pe care Melfior Ra a luat-o de Ţâpova ( Republica Moldova ), are legătură cu vechea s-a reîncarnare de pe timpul
marelui nostru domnitor Ştefan Cel Mare, iar acest lucru îi facilitează acum o rezonanţă armonioasă spiritual în
colaborarea sa cu maestrul Ştefan din Grecia şi nu numai.

NR. 7. - Cele zece iluzii le găsiţi în cărţile „Comunicare cu Dumnezeu”, „Comuniune cu Dumnezeu”, „Prietenie cu Dumnezeu”,
etc…

NR. 8. - Şefa mea Viorica Buga văzută din două perspective neutre:
FLOARE BÎNDARIU - din Timişoara
Tu Gicule, acum aproximativ 2.500 de ani, în DACIA antică, ai fost cu actuala ta şefă în munţii Bucegi.
Atunci eraţi COLABORATORI în Manifestarea Sacralităţii Divine.
Iată de ce eşti din nou colaborator cu ea şi trebuie să-i ceri acum aprobarea de a merge la Sfinx, tocmai pentru
a Trezi în Spiritul ei acea aducere aminte a colaborării voastre pe linie de Ştiinţă Iniţiatică.
AURORA NEGHIU- din Arad
Văd un grup de femei îmbrăcate în veşminte albe.
Aceste femei sunt coordonate de un Maestru Spiritual , care le învaţă cum să aleagă Cristale şi cum să le
folosească. Printre aceste femei, sunt şi eu şi actuala ta şefă; noi eram Discipole.
Maestrul care ne Învăţa lecţiile alegerii şi utilizării Cristalelor eşti chiar tu, Gicule.
În acea viaţă antică, tu şi actuala ta şefă v-aţi căsătorit şi aţi avut un copil; un băiat pe care l-ai cam neglijat iar
el a suferit mult. Acest băiat este posibil să îţi apară în destinul actual şi vă veţi ajuta reciproc.
Băiatul are Capacităţi Spirituale deosebite şi este un Mare Spirit. Tu vei fi pentru el un Părinte Spiritual.

Ca să vezi şi să nu crezi că s-ar putea, ca ceva să fie întâmplător.


Din plan subtil mi s-a comunicat faptul că, în situaţi în care se complac, soţia mea actuală şi fosta mea soţie,
adică minunatele mele şefe, se vor trezi SPIRITUAL cam peste cinci ani cu aproximaţie, adică, anul 2008.
Le aştept cu drag şi dor să se trezească din bezna materiei şi să trec împreună cu ele, la braţ şi cu Conştiinţele
Unificate Cristic, pe Noul Pământ al celei de-a Doua Creaţii.
Dragi prieteni, vă invit să fiţi martori la această trecere, pentru că nu întâmplător citiţi aceste rânduri.

NR. 9. - În dimineaţa zilei de 5. Aprilie. 2003, fiind Supraconştient în Lumea astrală, mi s-a oferit Imaginea Planiglobului
Terestru sub formă de hartă şi pe care am putut distinge anumite marcaje îngroşate asemănătoare celor pe care ofiţerii de
stat major ai teatrelor de luptă, le trasează ca direcţii de atac sau de apărare a zonei pentru care au interes.
Privirea mea Sstrală s-a oprit asupra marcajului ce contura Spaţiul Românesc.
Marcajul era efectuat cu o linie îngroşată ce pornea de pe litoralul Mării Negre (sau din mare) pe graniţa cu vecinii
noştri din Bulgaria, până la Dunăre, apoi pe Dunăre până într-un punct pe care îl estimez a se afla între oraşul Turnu
Severin şi Moldova Nouă, linie care se termina cu o săgeată în această zonă .
Din acest punct menţionat anterior, pornea o linie identică celei dintâi pe toată lungimea graniţei cu Serbia şi parţial
cu Ungaria, pînă întru-un punct aproximativ aflat aproape sau puţin mai la sud de oraşul Oradea, unde linia se termina tot
cu o săgeată.
Din acest punct aflat pe graniţa judeţului Bihor cu vecinii noştri din Ungaria, pornea cea de-a treia linie care urma fidel
graniţa actuală până în apropierea vămii din judeţul Botoşani cu vecinii noştri din Ucraina, linie care se termina tot cu o
săgeată.
Din acest punct, linia îngroşată pornea pe graniţă pe râul Prut până la DUNĂRE şi apoi la Marea Neagră, dar era
întreruptă din loc în loc pe tot traseul, asemănător benzilor albe întrerupte de pe şoselele asfaltate.
Acest marcaj descris anterior, reprezintă de fapt un Flux Energetic Suprasensibil, care are rolul de Protecţie Spirituală
al locuitorilor Spaţiului Românesc.
Din punctul meu de vedere, săgeţile schiţate reprezintă Relee şi Amplificatoare de formă Cristalină.

ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI
Gicu întreabă şi MAESTRUL SPIRITUAL ELI răspunde prin Florica:
1. Î. - Există posibilitatea în momentul de faţă, să pot intra în corp fizic în Shambala din Interiorul
Pământului?
R. - În corp fizic nu veţi avea încă acces în Shambala. În Corp Spiritual da ; curând, după ce veţi merge
în Bucegi. Mulţumit ?
- Da.
2. Î. - Datorită unor conjuncturi diverse, anumite persoane nu au posibilitatea de a se deplasa în corp fizic, la
locul unde îşi au depuse Cheile Cunoaşterilor Oculte. În acest caz, ce este de făcut?

28
R. - Fiecare îşi va lua Cheia în Astral; şi aşa toate problemele se vor rezolva de la Sine.
Nu este necesară prezenţa fizică a tuturor.
Acum, după apariţia materialului dat de Tobias, regăsiţi în el un lucru esenţial: Energiile lucrea-ză, vă
echilibrează, vă aduc tot ceea ce cereţi cu A devărat.
3. Î. - În prima mea carte, Misiunea Spirituală a României, la capitolul Mâna de Foc, mi-aţi oferit un Triunghi de
Lumină echilateral care are unghiurile formate din localităţile: CARANSEBEŞ (3), SEBEŞ ALBA (26) şi SEBIŞ de Arad
(25).
Te rog să-mi oferi un răspuns la următoarele întrebări:
a). - dacă aceste localităţi sunt Focare Energetice şi ce rol au?
b). - dacă Iniţiaţii Daci le Cunoşteau şi le utilizau?
c). - ce reprezintă în sens Spiritual denumirea de SEBEŞ?
R. - a). - Toate cele trei localităţi reprezintă Focare Energetice şi toate au rolul de a diminua energia negativă.
Ele reprezintă drumul spre: MAREA PIRAMIDĂ DIN CARPAŢII VOŞTRII MERIDIONALI,
aşa cum v-am mai spus. Ele ridică vibraţia, o uniformizează şi acum mai mult ca oricând.
- b). - Iniţiaţii Daci le cunoşteau şi le utilizau în construcţiile lor subterane. Iniţiaţii Azteci, de asemenea.
Voi nu Cunoaşteţi prea multe detalii, dar în mod treptat vi se vor descoperi (arăta).
- c). - În sens Spiritual, noţiunea de SEBIŞ reprezintă: UNIMEA ÎN SPERANŢĂ.
În concluzie e ceea ce ai Simţit şi Simţi tu, în plus adaugă ce ţi-am transmis acum.
4 Î. - Urmărind un film la televizor, în corpul mental am primit următorul mesajul:
„CAPO DI TUTI CAPI, după care a urmat VÂRFUL MOLDOVEANU”
Te rog să-mi spui ce Mister Ezoteric ascunde Vârful Moldoveanu şi dacă se leagă de destinul nostru al celor
patru?
R. - CAPO DI TUTI CAPI, este VÂRFUL MOLDOVEANU;
Ţi-am explicat legătura dintre munţii Retezat şi Făgăraş. Toate acestea conţin şi Cunoaşterea voastră.
5. Î. - Am avut o Revelaţie acuma câţiva ani, în care o Entitate de Lumină mi-a spus faptul că pe rîul Cerna
este o piatră sub care se ascunde o Mare Enigmă. Te rog, poţi să-mi oferi câteva detalii?
R. - Dragul meu, revelaţia ce-ai avut e foarte importantă. Discutam despre Daci, Traci, Incaşi, Azteci …
Este o zonă în Sine, cu o Mare Misiune Spirituală.
Voi, veţi avea bucuria de a călători, de a merg în zona Poiana Mărului, zona Reşiţei, zona Hunedoarei.
Veţi vedea locul unde se spune că se află Comoara Regelui Decebal, a acestui mare Iniţiat.
Dar acolo e o Comoară în sens Spiritual.
Multe lucruri veţi Înţelege, multe Stări veţi avea- veţi trece şi atunci veţi Înţelege de ce toţi cei
care au încercat să intre la CLEANŢ - cum i se spune, n-au mai ieşit.
6. Î. - De ce Sfinxul din Bucegi se uită spre apus ( se uită şi spre nord ) şi ce înseamnă acest lucru? De ce Sfinxul
Bănăţean face acelaşi lucru şi de ce Sfinxul din Piatra Gemeni (Piatra Boroştenilor - din Peştişani, Gorj) se uită spre
răsărit?
R. - Da. Spre apus, pentru Retrezirea voastră: VENIŢI ESTE CHEMAREA.
Spre răsărit, e Plecarea în Unime, Univers, Cocon:
TREZIŢI-VĂ, LUAŢI-VĂ CUNOAŞTEREA, ÎNĂLŢAŢI-VĂ, ELIBERAŢI-VĂ. Acesta-i mesajul codificat.
7. Î. - Câteva relaţii despre munţii Ceahlău aş dori acum:
a). - are Vârful Toaca din munţii Ceahlău o Piramidă ascunsă în subteran?
b). - are vârful Toaca în subteran şi alte construcţii Sacre?
c). - aceste construcţii subterane au fost cândva utilizate, sau aşteaptă ca să fie utilizate în viitorul apropiat?
R. - a). - Da; dar va mai dura până la ivirea ei;
b). - Bineînţeles;
c). - Aceste construcţii au fost utilizate, tot de voi cei ce-aţi participat la realizarea lor şi vor fi
iarăşi utilizate . Toate aceste „ENIGME” vă vor fi foarte clar Luminate, după 2012- 2013.
8. Î. - În judeţul Sibiu, există o localitate denumită ŞINCA VECHE. Această denumire se poate ana-grama şi
devine VECHII INCAŞI. Te rog să faci o paralelă ezoterică între cele două denumiri şi locuri şi dacă întradevăr,
Iniţiaţii Incaşi s-au Reîncarnat ulterior aici în ŞINCA VECHE?
R. - V-am mai amintit într-o transmisie dacă vă aduceţi aminte, despre încarnarea lor aici.

Florica întreabă şi MAESTRUL SPIRITUAL ELI răspunde.


1. Î. - Ce poţi să îmi spui despre RUGĂCIUNEA INIMII?
R. - Rugăciunea Inimii e foarte importantă. Îţi mulţumesc c-o faci şi–ţi mulţumesc pentru felul în care o faci.
Continuă şi azi şi mâine şi tot aşa până la împlinirea sorocului şi atunci te vei schimba.
Îţi vei transforma modul de a gândi şi privi viaţa, lucrurile şi chiar Marele Univers Spiritual.
Căci voi nu ştiţi un lucru esenţial.
Tot ceea ce vă înconjoară este Energie, Energie înmagazinată de voi în jurul vostru.
2. Î. - Te rog să-mi spui ceva despre calităţile paranormale pe care unii dintre noi le utilizează, iar alţii nu.
R. - Este uşor să spui:
- ce simplu se poate primi o Transmisie;
- sau ce simplu este să faci Dedublări;
- sau ce simple sunt Teleportările;
- sau ce simplu este să fii Clarvăzător.
Da; este simplu pentru toţi cei care şi-au câştigat pe parcursul a mii şi milioane de ani aceste lucruri atât de
necesare şi normale.

29
Veni-va vremea tuturor din nou şi atunci mari realizări veţi avea şi mare bucurie între voi va fi.

Gicu întreabă şi ÎNVĂŢĂTORUL IISUS CRISTOS răspunde prin Florica:

1. Î. - Ţâpova este (ATENŢIE: şi ca Focar de Lumină) numai pentru cetăţenii Spaţiului Românesc sau şi pentru
alte popoarele din răsăritul Republicii Moldova?
R. - NU UITAŢI: că şi Ţâpova este a voastră, a voastră nu a altora.
Ei vor pleca şi vă vor da înapoi plaiul vostru străbun. Dar nu acum.
Va mai dura asta, până când se vor Trezi Marile Spirite care există acum în Spaţiul Românesc.
Sunteţi foarte mulţi şi totuşi foarte puţini pe o arie aşa de mare.
Voi cuprindeţi tot teritoriul Românesc sub forma unor cercuri concentrice.

2. Î. - În cartea ECLUZA ASTRALĂ pe care am publicat-o de curând, am atins doar tangenţial o anumită
legătură între PIRAMIDELE DE LA TISMANA şi OPERELE de ARTĂ ale Maestrului Iniţiat Spiritual şi Sculptor
CONSTANTIN BRÎNCUŞI.
Poţi să-mi oferi acum câteva relaţii suplimentare?
R. - Acum ceea ce îmi ceri, nu este legat de lucrarea pe care tu o elaborezi în acest moment.
Misterul acestei legături, va urma să fie destăinuit omenirii în noua ta carte.
Da; toate aceste lucrări (Piramidele de la Tismana - Gorj) sunt legate de Marea Lumină care a fost aşa zisul
Constantin Brîncuşi şi pe care proprii lui compatrioţi l-au renegat cândva.
Dar acum pentru tine Gicu, trebuie să ştii că reîncarnarea lui Constantin Brîncuşi în judeţul Gorj nu a fost
întâmplătoare, de aceea şi tu ai fost aproape de el.
El a trebuit să plece în ţara care a fost cu mare lumină (Franţa), dar care acum a cam pierdut-o; şi Anglia şi
Germania şi Italia la fel. Cam aşa stau lucrurile.

3. Î. - În cartea CAMINO - o călătorie a Spiritului, autoarea SHIRLEY MAC LAINE ne detaliază modul în care
androginul ca fiinţă umană în Atlantida, a fost supus separării în trupuri de femeie şi de bărbat, cu ajutorul unor
CRISTALE MATRICE (TIPARE) - pag 164.
Intuiţia îmi spune că aceste Cristale există depozitate undeva pe Terra şi cred că este normal ca acestea să fie
din nou scoase la lumina zilei, ca probe fizice a ceea ce Puterea Spiritului Uman Evoluat, putea să creeze în acele
timpuri.
Ne poţi oferi câteva relaţii asupra acestui aspect?
R. - Aceste Cristale Matrice se găsesc; le veţi descoperi.
După publicarea acestei cărţi pe care ai început-o, vei primi materialele necesare.

4. Î. - Corelat cu întrebarea de mai sus, am acum o altă întrebare.


Fiind în Stare de Supraconştienţă în Lumea Suprasensibilă, am primit un mesaj de la o Maestră a Luminii, prin
care mi se spunea că: o să scriu o carte despre femei şi despre bărbaţi. E adevărat acest mesaj?
R. - Mesajul primit pentru scrierea acestei cărţi despre femei şi bărbaţi, despre Atlantida şi tot ceea ce este
legat de aceasta e adevărat. Vom continua tema aceasta, care-i va surprinde pe oamenii voştri Pământeni. Va fi o
zguduitură la nivelul mentalului lor.
Cam atât acum pentru acest subiect.
5. Î. - Într-o Revelaţi anterioară mi se transmitea faptul că în România sunt patru piramide, iar oraşul Sibiu se
află la mijloc. Aş dori să -mi comunici dacă:
a ). - este oraşul Sibiu chiar în mijlocul acestor Piramide? Deoarece eu am întocmit o reprezentare
plană folosindu-mă de cerc;
b). - au aceste Piramide Cristale în vârful lor?
R. - Ai spus tu, Gicule, că oraşul Sibiu se află la mijlocul celor patru PIRAMIDE CELESTE.
Da; e un Mare Adevăr Istoric Spiritual. Nu greşeşti, dar continuă-ţi cercetarea.
Ai luat bine, nu ai greşit cu cercul, dar acum nu-ţi pot dezvălui mai multe lucruri pentru că e prea devreme. Da;
toate aceste Piramide au Cristal în vârf şi ştii de ce.

Florica întreabă şi Învăţătorul IISUS CRISTOS răspunde:


1. Î. - Te rog să-mi spui ceva despre Sfinţi.
R. - Sfinţii sunt oameni cu Vibraţii Înalte datorită felului de a se îmbrăca, manifesta, mânca şi studia.
Ei au fost consideraţi Sfinţi prin comportamentul lor Luminat şi Luminos, prin tot ceea ce făceau şi făceau.
Au ajuns la Iluminare mai repede ca alţii.
Voi toţi sunteţi asemenea lor dar nu vreţi să vă eliberaţi de materie.Până când?
Şi voi veţi ajunge, toţi cei din MAREA şi BOGATA MISIUNE pe care o aveţi acum de îndeplinit.
Sunteţi sute, mii, zeci de mii de Spirite Reîncarnate aici pe acest Pământ Binecuvântat, GRĂDINA MAICII
DOMNULUI IISUS CRISTOS sau PĂMÂNTU ALES.
L-aţi văzut pe Contele Incappuciato ? Cum e? E asemenea unui Sfânt, da? De ce? Răspundeţi singuri.
Aţi văzut-o pe Melfior Ra? Cum e? Asemenea unui alt Sfânt.
Voi nici aşa văzând, discutând nu vă puteţi trezi? Până când?
Urmaţii, urmaţii cu curaj şi curând mari realizări veţi obţine, v-ţi avea, atât în Plan Spiritual cât şi fizic.
Nu mai întârziaţi! E clipa aproape. A sosit momentul despre care vorbeaţi mereu.

30
2. Î. - Nu cred că în perioada recomandată, noi cei patru putem să mergem împreună în munţii Bucegi la
Sfinx. Ce ne sfătuieşti să facem?
R. - De mers în munţii Bucegi e bine să mergeţi, dar dacă nu se poate, mergeţi în Spirit şi rezolvaţi problema.
Încărcătura Energetică o primiţi numai gândindu–vă că sunteţi acolo.
Acest lucru e valabil şi pentru alţii. Repet, e bine şi aşa, e bine şi să mergeţi. Cum doriţi voi, voi alegeţi.
3. Î. - Simt că lucrurile se desfăşoară altfel decât înainte şi îmi este greu fără Ionel (soţul); acum văd că deja
sa angrenat în activităţi pe care uneori nu le înţeleg.
Ce poţi să-mi spui despre acest lucru?
R. - Misiunea lui IONEL este mai complexă, căci şi el este un Spirit complex.
Să ştii că: el a venit de pe Vamfim, este un Marţian foarte Luminat.
Ascultă-l, înţelege- l, ocroteşte-l şi nu-i mai reproşa nimic.
Între voi doi este o legătură indestructibilă; aşa a fost programată legătura aceasta pentru voi şi cei de lângă voi, cât
şi cei care vor mai veni. Nu-i nimic întâmplător.
Tu mai aveai un Suflet Pereche( colaborator Spiritual ), pe Gicu; de aceea colaborezi aşa corect cu el.
Gicu te Iubeşte mult pentru tot ceea ce faci ca Misiune Spirituală şi vrea mai mult dacă e posibil.
Iubeşte-l şi pe el ca pe un frate mai mare care te ocroteşte.
Tu şi Gicu ve-ţi merge înainte cu scrisul; el a început, s-a pornit, acum urmezi şi tu Floare, apoi şi Ionel.
Pentru Ionel pot să-ţi spun că nu-i încă momentul lui cu scrisul.
Va veni şi acesta. Ionel momentan va veni, va pleca, va lucra, va LUMINA CU MAREA LUI LUMINĂ,
LOCURI, OAMENI ŞI UNIVERSURI.
El va pleca mereu căci asta-i misiunea lui acum.
Nu-i uşor nici pentru el, dar sa obişnuit şi se va obişnui cu noua situaţie.
Vă va ajuta mult şi-n plan fizic şi-n Plan Spiritual.
Pacea, Iubirea, Armonia, Lumina şi ENERGIA SPERANŢEI fie cu voi;
ÎNVĂŢĂTORUL VOSTRU IISUS CRISTOS.
NOTĂ: Când o anumită Informaţie ţi se repetă , înseamnă că ai rezonanţă la Nivel Spiritual cu aceasta şi eşti obligat să
meditezi serios asupra ei.
Eu n-am făcut acest lucru la timpul potrivit şi a fost nevoie ca Maeştrii de Lumină să găsească o altă modalitate de
a mă racorda la propriul destin, în care acea Informaţie era un alt demers Spiritual ce trebuia să-l îndeplinesc.
Iată acum spre exemplificare şi circumstanţele prin care eram avertizat asupra rezonanţei mele Spirituale cu zona Sacră
din munţii Bucegi.
1. Prima tangenţă cu Sfinxul din Bucegi am avut-o pe data de 15 August. 1985 ( ziua de Sfânta MARIA Mare ),
cu ocazia unei excursii pe care am efectuat-o împreună cu soţia.
La acea dată, eram un om social convins, fără implicaţii ezoterice.
Însăşi vremea ne-a fost ostilă, întâmpinându-ne cu frig şi fulgi de zăpadă; era de altfel un prim avertisment al unei
posibile legături personale cu această zonă.
Frigul (gerul) aşa după cum spunea şi Marele nostru Antropozof Rudolf Steiner este un factor prin care curg anumite
Vibraţii Energetice care Spiritualizează Pământul şi Oamenii.
2. A doua atenţionare mi-a sosit prin informaţiile cuprinse în cartea Viaţa pe Geea, Mesajul Confederaţiei Galactice
pentru planeta Geea transmis prin misiunea România - Editura Solteris din Piatra Neamţ; vezi şi schiţele acestei minunate
cărţi.
3. Apoi am primit o hartă turistică detaliată a munţilor Bucegi de la prietena mea Taloş Eleonora din Arad, ca un al
treilea mesaj spre meditaţie; dar degeaba, nu mă simţeam implicat.
4. Abia a patra atenţionare m-a predeterminat să-mi găsesc o oarecare rezonanţă cu locul Sacru din Bucegi. De
această dată, prietenul meu Ovidiu Dărăban din Sîntana, m-a pus în posesia cărţii REIKI - metodă orientală de Transfer
Energetic, editată de Teora în 1994 sub semnătura maestrului Dumitru Hristenco.
În această carte (pag. 93 -98 ), la capitolul Energia Universală şi România, domnia sa detaliază destul de bine traseul
ocult al căutătorilor de Adevăr şi Lumină;
- aici găsiţi ca punct de pornire Peştera Ialomiţei cu sala energetică a Urşilor (Yin) în
- corelaţie cu grota lui Zamolxis (Yang) amplasată undeva deasupra peşterii;
- apoi sunteţi îndrumaţi spre Patul Cosmic – o lespede megalitică pe care vă aşteaptă un bărbat (Yang) şi o
femeie (Yin);
- urmează Sfinxul cu energii Yin, iar în faţă spre apus un Falus de dimensiuni mai mici, cu energie Yang;
- ca punct final, sunteţi îndrumaţi spre muntele Ocolit (Bucura) unde veţi găsi între cele două vârfuri, cele trei
pietre sub formă de vatră, unde autorul spune că ar exista coarda de argint a Terrei cu Universul. Traseul ocult,
este de-a dreptul impresionant atît la nivel fizic , cît şi Spiritual -Energetic.
Cu mari eforturi am reuşit să-l temperez pe prietenul meu Ovidiu, ca să nu mă ducă în această zonă, deoarece nu
presimţeam oportunitatea acestei deplasări şi aşa era.
5. A cincia avertizare au reprezentat-o Informaţiile de pe internet pe care le-am primit prin prietenii mei, Doina-Marinela
Deac şi Nelu Vărşăndan din Sîntana.
6. A şasea şi ultima avertizare, aparţine Învăţătorului nostru IISUS CRISTOS şi am făcut exact ceea ce domnia
sa mi-a solicitat.
Capitolul nr. 3.
PROFEŢIILE LUI SUNDAR SINGH
MISIUNEA SPIRITUALĂ A ROMÂNIEI( capitol fără drept de autor )
Să nu vă surprindă o astfel de adresare, deoarece fac aceasta pentru a nu vă lăsa ca să fiţi înşelaţi de încercările
satanice permanente şi care sunt atât de bine puse la punct.
Eu ştiu că:
ROMÂNIA are o mare Misiune DUMNEZEIASCĂ de Redresare Spirituală,
care o va face să devină un veritabil model de Vieţuire Spirituală, demn de urmat de către toată umanitatea terestră.
31
Este necesar de a face această mărturisire - profeţie în faţa popoarelor întregii lumi creştine sau de alte religii ,
fiindcă: toate semnele marchează schimbările Spirituale uluitoare, care vor avea loc în curînd.
Spusele mele nu trebuie să vă determine ca să mă consideraţi un fanatic simpatizant al poporului Român, care îşi
imaginează himerice plăsmuiri, fiindcă:
Entitatea de Lumină Celestă care m-a Inspirat fără putinţă de tăgadă cu aceste Pofeţii,
este chiar Preasfînta Născătoare a lui IISUS.
Şi vă reamintesc din nou că, din câte simt,
locul de cinste în ocrotirea României îl ocupă MAICA DOMNULUI şi apoi Marile Puteri Cereşti,
la toate acestea mai adăugându-se şi majoritatea sfinţilor din cer.
În curând, aproape toate popoarele neamului omenesc vor deschide ochii, contribuind la împlinirea realităţii orânduite
de DUMNEZEU şi se vor supune Voinţei Divine mult mai bine decât altă dată, deoarece atunci vor lua sfârşit într-o
mare măsură manifestările îndărătniciei omeneşti, care au făcut cu putinţă atâtea acţiuni de rea interpretare a voinţei
Divine.
Perpetuarea răului se va stăvili,
Revelaţiile Divine ajungând să acopere Pământul
şi făcând ca tot ceea ce este plăcut înaintea lui DUMNEZEU să iasă la Lumină,
pentru ai ajuta pe oameni ca să atingă Înţelepciunea şi să se Desăvârşească Spiritual.
Acum, când fac cunoscute aceste profeţii, dacă aş fi Român de origine probabil că aş putea fi învinuit de părtinire
naţională, iar dacă aş fi european din comunitatea latină, ar fi fără îndoială un motiv prin care să fiu judecat într-un fel
omenesc şi cu patimă omenească ; însă , deoarece sunt un Indian Iluminat prin intermediul lui IISUS CRISTOS şi ferm
stabilit în credinţa creştină, pot vorbi cu toată uşurinţa, încredinţându-vă că acum nu fac altceva decât să exprim Voia
lui DUMNEZEU.
În anii care vor veni şi lunile ce vor veni, în ţara trăirii voastre România:
- Scoarţa Pământului va lua FOC;
- Clima va suferi unele schimbări;
- Cutremure simţitoare, vor distruge multe dintre clădirile existente;
- Uragane şi vânturi puternice terestre şi maritime;
toate acestea vor nimici îndrăzneala oamenilor bazaţi numai pe aşa zisa putere a ştiinţei.
Ingeniozitatea omenească pusă în slujba răului, va face cunoscută lumii întregi cele mai groaznice crime şi Pământul
va cunoaşte cele mai cumplite boli, care vor apare cu scopul de a fi nimicită existenţa oamenilor răi sau perverşi.
În acele timpuri de marii schimbări, în alte locuri de pe Pământ,
- la prima încercare, un sfert din omenire va dispare fulgerător , iar după aceasta ,
- la a doua încercare, din cei rămaşi în viaţă şi îngroziţi, se vor suprima încă aproape un sfert ,iar restul se va
orienta trup şi Suflet către DUMNEZEU - de la cel aflat la sânul mamei, şi până la cel mai îndârjit tiran ce
păşeşte pe scoarţa Pământului.
Însă vă atrag atenţia:
să nu socotiţi după calendarul întereselor voastre meschine, schimbările Spirituale la nivelul Lumii Pământene;
căci iată , după cum am văzut eu:
aceste Transformări, vor veni peste voi şi vă vor lua prin surprindere,
chiar dacă veţi rămâne neclintiţi în încăpăţânarea voastră şi nu veţi ajunge să Credeţi în DUMNEZEU.
Mulţi oameni care alcătuiesc popoarele Asiei, se vor orienta către RELIGIA CREŞTINĂ aproape fulgerător, iar o
mulţime de triburi sălbatice se vor creştiniza datorită marii răspândiri a BIBLIEI, CREŞTINIZAREA generalizându-se apoi
la toate popoarele indiferent de limbă, de la Polul Nord şi până la Polul Sud.
Veţi şti că aceste vremuri sunt aproape,
atunci când ANGLIA îşi va pierde puterea , iar FRANŢA va fi asimilată de popoarele din jur.
Treptat, puterile statale vor dispare, urmând ca în locul acestora să apară o nouă putere, care va purta denumirea de
FEDERAŢIA STATELOR PĂMÂNTENE şi această federaţie va avea:
- Un singur Preşedinte,
- Un singur Consiliu de Conducere,
- O singură Monedă,
- O singură armată aeropurtată, folosită doar pentru apărare sau pază internă, soldaţii săi având menirea de a
păstra ordinea în acele zone.
În acea perioadă,
- RUSIA va deveni una dintre cele mai creştine ţări de pe faţa Pământului,
- strâmtorile Bosforul şi Dardanelele se vor scufunda, dispărând complet de pe faţa globului,
- de asemenea, o mulţime de Insule vor dispare, fiind nimicite de cutremure,
- scoarţa Pământului fiind zdruncinată de o mulţime de urgii care se vor abate asupra oamenilor.
Bisericile purtătoare de Har Divin se vor uni într-una singură, supranumită
BISERICA CREŞTINĂ DREPTCREDINCIOASĂ, APOSTOLICĂ ŞI MISIONARĂ
Care va pregăti aproape întreaga lume, pentru Transformările Spirituale ce vor avea loc la nivelul întregii planete.
Tot atunci va apare Anticristul, prin Anticrist înţelegându-i pe toţi aceia care, mai mult sau mai puţin conştienţi ,
luptă împotriva Spiritualităţii veritabile; aceşti Anticrişti urmăresc să triumfe forţele obscure ale întunericului şi minciunii,
ce menţin fiinţa umană într-o stare de inconştienţă şi sclavie letargică.
Anticriştii vor da multe lupte de idei, dar fără nici un fel de arme, pentru nimicirea Adevăratei Credinţe în
DUMNEZEU.
Toate acestea şi multe altele, deşi poate acum necrezute de unii oameni, mai târziu, totuşi se vor întâmpla din voia lui
DUMNEZEU. Vor face excepţie de la pedeapsa FOCULUI NIMICITOR şi a Măcelului care se va desfăşura pe aproape
întreg globul Pământesc,
32
- ROMÂNIA ;
- LOCURILE supranumite SFINTE din PALESTINA ;
- Netrecută prin sabie va rămâne, de asemenea, CETATEA VATICANULUI, dar puterea sa de influinţă, atât de
pregnant urmărită, se va reduce la zero.

ROMÂNIA va trece prin mai multe faze de Transformări Fundamentale, devenind în cele din urmă,
Graţie Spiritualizării ei exemplare, un veritabil FOCAR SPIRITUAL,
ce va putea fi comparat cu miticul NOUL CANAAN,
iar BUCUREŞTIUL se va Transforma într-un Centru Esenţial al acestui Focar.

Această capitală (BUCUREŞTIUL) a Polului Spiritual al Planetei va fi aproape în întregime reconstruită, rămânând în
cele din urmă o amenajare de construcţii în formă inelară, având 7 KM în diametru,
şi va fi considerată de toate popoarele lumii , drept un veritabil NOU IERUSALIM Pământesc.
Chiar dacă spusele mele vă uimesc, trebuie să vă mărturisesc tuturor că acestea se vor întâmpla întru totul în acele
vremi viitoare, deoarece toate acestea reprezintă Voinţa Atotputernică a lui DUMNEZEU şi nu a oamenilor.
Toate popoarele de pe întreg Pământul vor participa la diferite activităţi comune, având drepturi egale în acest Nou
Centru Spiritual, considerat drept manifestarea NOULUI IERUSALIM BIBLIC, egalitatea în drepturi a tuturor ţărilor şi
popoarelor fiind pe bună dreptate o condiţie esenţială în faţa Bunului DUMNEZEU.
ROMÂNIA va trece în viitor prin mari frământări lăuntrice şi prin anumite schimbări externe ce o vor impune
exemplar ca prestigiu în conjunctura internaţională şi prin mila Providenţei va ieşi aproape neafectată din situaţia
conflictelor războinice mondiale, declarând-se, datorită Spiritualizării Extraordinare, ŢARĂ NEUTRĂ, ce îşi va asuma
rolul de nucleu ireproşabil al Înţelepciunii şi Iubirii Divine.
În cele din urmă toţi duşmanii ROMÂNIEI vor îngenunchia la hotarele acestei ţări şi plini de umilinţă vor
recunoaşte Misiunea ei Spirituală, ce se va manifesta prin intermediul teribilei Puteri a lui Dumnezeu.
Atunci veţi vedea cu toţii căci va fi un semn ceresc, fiindcă în timpul războaielor viitoare FOCUL ŞI
DISTRUGERILE O VOR ÎNCONJURA şi ea va rămâne neatinsă, întocmai ca o paradisiacă oază verde, în mijlocul
înspăimântătorului deşert nimicitor produs de iscusinţa omului pusă în slujba răului, de care se vor folosi
inteligenţele satanice în ultima încleştare la care deocamdată oamenii nici nu se aşteaptă.

În urma BULVERSANTELOR SCHIMBĂRI PLANETARE,


şi al unui RĂZBOI FULGERĂTOR CUMPLIT ,
în cele din urmă nu vor rămâne nici învinşi dar nici învingători.
Vor rămâne trei categorii de oameni şi anume: cei morţi, cei răniţi şi mutilaţi de pe urma războiului, cât şi
supravieţuitorii în întregime neatinşi. Şi atunci, numărul celor ucişi şi afectaţi de pe urma războiului va fi atât de mare,
încât nimeni nu va mai vorbi nici de pierderea şi nici de câştigarea războiului, căci urmările acestuia vor fi atât de mari
încât vor îngrozi pe toţi locuitorii rămaşi în viaţă.
Crimele, lepra, holera şi multe alte boli înspăimântătoare, printre care câteva complet noi , necunoscute înainte, vor
bântui scoarţa pământului, afectându-i mai ales pe cei răi, iar fiarele sălbatice se vor năpusti asupra oraşelor şi satelor,
atacând oamenii.
Multe schimbări se vor produce pe Pământ şi toate aceste urgii de proporţii, cel mai adesea neaşteptate de oameni, se
vor întâmpla în anumite situaţii fulgerător.
Din scrumul, suferinţele şi încercările tuturor acestor schimbări şi dezastre, martorii neafectaţi şi supravieţuitorii vor
căuta cu multă fervoare calea de apropiere de Bunul DUMNEZEU, pe care l-au neglijat mai mult sau mai
puţin atâta amar de vreme.
Cu toţii se vor convinge atunci că nu există religia Adevărului , realizând fiecare faptul că:
doar CUNOAŞTEREA ADEVĂRULUI ÎL ELIBEREAZĂ PE OM ,
făcându-l să se Reintegreze în Absolutul Divin, pentru a deveni UNA cu DUMNEZEIREA.
Abia atunci Omul va realiza că se află îmbrăţişat de DUMNEZEU şi că DUMNEZEU:
este Viu, Etern, Atotputernic şi Atotştiutor în fiecare om în parte, sub forma Spiritului Divin.
Toate câte vă spun acum se vor întâmpla şi mulţi dintre voi se vor convinge în acele vremuri de început al durerilor
şi al încercărilor de tot felul şi tot ceea ce v-am prezis, va fi constatat de voi mai târziu, chiar dacă lumea se va
încăpăţâna în a nu le crede.
Tot atunci va veni vremea apariţiei acelor OAMENI PURI , ÎNZESTRAŢI CU EXTRAORDINARE HARURI
DIVINE, de care s-a vorbit în urmă cu aproape 2000 de ani.

OAMENII CU ADEVĂRAT EVOLUAŢI SPIRITUAL, care în acele ultime vremuri vor trece cu succes prin felurite
şi grele încercări , VOR REPREZENTA O TREIME DEMNĂ DE ILUMINAREA LUI DUMNEZEU, CURATĂ,
ÎNŢELEAPTĂ ŞI SFÂNTĂ.

În timpurile ce vor veni, ROMÂNIA va ajunge şi va rămâne o paradisiacă grădină a Binecuvântării Divine, a Dragostei, a
Fericirii, a Purităţii şi Înţelepciunii, în care modul de viaţă va fi precumpănitor Spiritual, Elevat şi pur, Susţinut de o
Trăire Sublimă în Post şi Meditaţie, în Duh şi Adevăr, asemănătoare cu aceea a primilor creştini.
Fericită ţară şi fericit popor sunt minoritarii aleşi care trăiesc prin poporul Român, căci mulţi dintre ei se vor bucura
de imensa milă a lui DUMNEZEU pentru poporul Român.
Ca Indian, eu intuiesc faptul că Bunul Dumnezeu a vrut să aleagă dintre toate popoarele, poporul cel mai umilit, cel
mai crunt încercat de vitregia celor puternici.
Adesea exploatat, ameninţat, invadat, terorizat, vândut şi cumpărat, care la aproape fiecare război a fost piaţa de
tocmeală dintre cei ce se războiau.
33
Amalgamul înfăţişării deosebite al acestui popor, cuprinde virtuţile cele mai alese ale fiecărui neam care s-a asimilat
în sufletul lui plin de dragoste şi omenie.
Românii sunt un popor primitor, înfăţişând o nuanţă Elevată ,cu o Dreaptă Raţiune şi o Admirabilă Credinţă.
Poporul Român este de asemenea cel mai indicat popor din lume, graţie Compasiunii sale alese şi a Iubirii sale
Altruiste, spre a oferi ospitalitate materială şi Spirituală tuturor popoarelor de pe faţa Pământului.
Al VIII - lea ( sau III ? ) Sinod Ecumenic se va ţine în România, iar:
misiunea principală pentru răspândirea în Asia a creştinismului cu adevărat spiritual, este destinată poporului Rus,
dar ca putere de influenţare a popoarelor în vremurile din urmă, el nu va mai avea nici un amestec.
Puterea cu care vor mai fi biciuite restul popoarelor, acolo unde este necesară pedeapsa, se va face prin poporul
Chinez ( rasa galbenă ) în colaborare cu poporul Japonez, care de asemenea va fi biciul pedepsei DUMNEZEIEŞTI.
După terminarea teribilului conflict armat ce vă stă în faţă, toate armele vor fi aruncate sau abandonate, fiindcă: un nou
gen de război , AL SUFLETULUI va începe.
Acesta va fi războiul fără arme fizice, pentru Desăvârşirea Spirituală, pentru Credinţa Adevărată în Dumnezeu, care
aparent va fi fără arme, dar fiind totuşi mai periculos şi mai dificil de 100 de ori decât cel cu arme.
În viitor, puterea papală va dispare treptat şi va lua naştere o nouă conducere sinodală a cărei reşedinţă va fi întâi la
Roma, provizoriu, şi apoi la BUCUREŞTI în NOUL IERUSALIM, pentru totdeauna.
În acele vremuri viitoare, vor fi de 1000 de ori mai fericiţi cei care vor urmări Desăvârşirea Spirituală, trăind cu o
deplină Încredere în DUMNEZEU, fiindcă vremurile vor fi foarte zbuciumate şi groaznice şi le vor putea suporta cu
uşurinţă numai cei Mângâiaţi, Inspiraţi şi Hrăniţi de DUHUL SFÂNT.
Cele ce vă spun eu că vor veni, luaţi aminte că sunt durerea a doua şi raiul al doilea, căci prin prima durere aţi
trecut fără să vă văitaţi.
În acele timpuri, Scaunul JUDECĂŢII DE APOI ,
va fi simţit şi văzut de tot neamul omenesc deasupra ROMÂNIEI.

Iar în marele ORAŞ SFÂNT BUCUREŞTI , simbolic numit Noul Ierusalim, care într-o anumită va fi opera aproape
a întregului neam omenesc, dar conceput după un Plan Inspirat de puterea DUMNEZEIASCĂ, se va construi cel mai
monumental Lăcaş Spiritual de Comuniune cu DUMNEZEIREA, denumit CENTRUL DIVIN SUPREM, ce va avea
reprezentanţi foarte Evoluaţi Spirituali din toate neamurile, aceştia formând FRATERNITATEA VEGHETORILOR
ILUMINAŢI, care se vor alege dintre cei Înţelepţi.

CENTRUL DIVIN SUPREM ( DIN BUCUREŞTI )


va fi compus din 101 centre mai mici armonios orânduite,
în care se vor afla reprezentanţi de frunte, deosebit de Evoluaţi şi care vor transmite atât practic,
cât şi teoretic DUMNEZEIESCUL şi ETERNUL ADEVĂR imensei majorităţi a popoarelor pământului.
Această operă arhitecturală va fi capodopera sublimei colaborări a tuturor stilurilor Pământene,
ingenios armonizate într-o măreaţă lucrare cum alta nu a mai fost.
Înţelepţii slujitori ai acestor Lăcaşuri Spirituale din Noul Ierusalim, vor fi Perfecţi Spirituali şi foarte armonioşi fizic,
cu trupuri de o îngerească armonie şi proporţionalitate, fiind cu toţii dintre cei 144 de mii de Înţelepţi, Iluminaţi
Neprihăniţi şi Neîntinaţi, expresia completei Desăvârşiri Spirituale ,
şi a unei Înalte Împliniri DUMNEZEIEŞTI pe acest Pământ.

Iluminaţii Veghetori cu trup îngeresc şi plini de puritate, vor fi în număr de 400.


Ceilalţi care vor Conduce Centrele Inelare,
de asemenea, cu o Spiritualitate deosebită şi trup îngeresc, vor fi 101 la număr.

ÎN ACEST LOC UNIC DE PE ÎNTREGUL PĂMÎNT - BUCUREŞTI -


vor putea fi văzuţi Mari Iluminaţi şi Înţelepţi, care în anumite momente se vor materializa,
putând fi văzuţi comunicând prin viu grai cu oamenii de pe Pământ, dornici să afle Tainele Dumnezeieşti ale
Spiritului.
Toţi cei care vor pătrunde în acest CENTRU DIVIN SUPREM vor realiza cu o surprinzătoare uşurinţă că sunt
COPIII DIVINI ai lui DUMNEZEU.
Fericiţi vor fi atunci toţi cei care vor străbate pământul ROMÂNIEI, respirându-i aerul, căci toată ţara va fi invadată
de pelerini dornici să descopere Dumnezeirea şi :
TOATE LOCURILE SACRE din această ţară,
vor deveni FOCARE TRANSFIGURATOARE DE ILUMINARE
şi DESCOPERIRE al ADEVĂRULUI DIVIN.
Acest CENTRU DIVIN SUPREM va putea cuprinde cu uşurinţă 2.000.000 de Suflete.
Această lucrare va fi executată în 10 ani , fiindcă, deşi acest CENTRU DIVIN SUPREM va fi terminat în 5 ani,
reamenajarea integrală a oraşului din jurul CENTRULUI, va mai dura încă 5 ani după aceea.
În jurul oraşului BUCUREŞTI se vor afla grădini cu pământ fertil de cea mai bună calitate în care, pe lângă diferite
legume, vor creşte şi vor da rod din belşug pomi sădiţi, pentru ca nimic să nu lipsească locuitorilor săi. Recoltele atunci
vor fi îmbelşugate.
O mulţime de şosele mecanice şi trotuare mişcătoare vor uşura mult circulaţia, iar anumite mecanisme special
inventate vor uşura viaţa locuitorilor şi vizitarea acestor locuri.
O mulţime de noi maşini aeriene vor fi puse în slujba acestui oraş model şi tot ceea ce este mai nou în tehnică,
pentru a uşura viaţa, se va afla aici.
Acest oraş va avea patru şosele, iar accesul în el se va realiza prin patru poţi monumentale.

34
În ROMÂNIA se va construi un canal care va uni Marea Neagră cu fluviul Dunărea şi care va funcţiona normal,
precum şi un alt canal care va uni Dunărea cu marele oraş reconstruit al BUCUREŞTIULUI, permiţând astfel ca
vapoarele, chiar foarte mari, să ajungă până în acest oraş minunat.
Toate aceste lucrări se vor realiza datorită planului Divin, în viitor, într-un anumit interval de timp.
Agricultura, viticultura, pomicultura şi apicultura vor fi OCUPAŢII de ONOARE ,
căci în această ţară aleasă: se va sista sacrificarea animalelor
şi se vor consuma numai cereale, legume şi fructe, lapte şi brânză, ouă şi numai VIN CURAT.
Apicultura va fi cea mai aleasă ocupaţie, fiindcă această ţară aleasă va aprecia mult mierea şi produsele stupului,
folosind pentru jertfa Divină numai ceară curată şi untdelemn de cea mai bună calitate.
Tutunul, cafeaua şi alte otrăvuri atât de dăunătoare sănătăţii, vor înceta să mai fie dorite de către oameni, iar înrăiţii şi
vicioşii vor părăsi ei singuri această ţară.
Vrăjitorii, fumătorii, beţivii, desfrânaţii, criminalii, precum şi leneşii, nu cu forţa ci de bunăvoie, vor renunţa la aceste
îndeletniciri satanice şi aceste vicii se vor reduce încetul cu încetul, dispărând aproape în totalitate în cele din urmă.
Orice locuitor al acestei ţări, aleasă de DUMNEZEU ca să fie exemplu, îşi va câştiga pâinea cea de toate zilele
muncind în mod onorabil în funcţie de posibilităţi şi menirea sa prin naştere. Vremurile de exploatare, teroare, înşelăciune
şi asuprire vor asfinţi în această ţară.
Fiecare locuitor al acestui Popor Ales ( în sens de Nucleu Spiritual):
se va bucura din plin de Binecuvântarea şi Harurile Divine,
mulţi dintre aceştia fiind înzestraţi cu Înţelepciune şi felurite Puteri de a face Minuni.
Toate Darurile se vor revărsa peste această Ţară Aleasă, care va avea Nobila Misiune de Redresare Spirituală al
popoarelor de pe întregul glob Pământesc.
Toate căile de legătură prin aer, apă şi pe pământ fiindu-i din plin favorabile, ROMÂNIA va ajunge una dintre cele
mai prospere şi îmbelşugate ţări, trăind în pace cu toţi vecinii săi.
Basarabia va fi realipită ROMÂNIEI pentru totdeauna, căci poporul RUS va cinsti această ţară aleasă şi va renunţa
la această provincie care va da naştere la multe neînţelegeri.
Într-un viitor mult mai îndepărtat însă, toate teritoriile învecinate ROMÂNIEI se vor alipi formând împreună
FEDERAŢIA STATELOR EUROPENE , lucru la care oamenii ajunseseră să se gândească demult.
Tot ceea ce v-am amintit până aici este necesar să se împlinească, pentru că sunt adevărate şi tot ceea ce vă spun vă
va convinge când toate acestea se vor întâmpla.
În vremurile viitoare, poporul RUS, plin de dragoste, va veni în ajutorul lucrării pe care ROMÂNIA o va acea de
îndeplinit în lume.
Înainte de acestea însă, va fi foamete prin multe locuri, pâinea va lipsi, vor fi mari cutremure de pământ care vor face
o mulţime de victime şi în multe locuri de pe glob oamenii vor dispare sub dărmături, care vor aminti cu mare greutate
urmele unor oraşe ce vor dispărea de pe suprafaţa pământului.
Războaiele, panica şi neînţelegerile de tot felul vor face ca marile puteri, cum ar fi RUSIA, să se prăbuşească, spre
bucuria ţărilor mai mici care o alcătuiesc.
Ateii vor începe să cerceteze Scrierile Sfinte şi se vor preocupa să Înţeleagă ŞTIINŢA SPIRITULUI, căutând să
descopere tot ceea ce este ascuns în om.
Graţie acestor cercetări, o nouă cotitură se va produce în viaţa unor pământeni.
În multe locuri de pe pământ va lipsi hrana.
Pentru ca toate aceste urgii să treacă cât mai repede sau să nu fie atât de cumplite,
DUMNEZEU mă Inspiră să vă dau un singur sfat:
POPOARE, OAMENI: uniţi-vă întru Desăvârşire, împăcaţi-vă cât mai bine, iertaţi-vă şi cheltuiţi cît mai mult din
energiile rămase, pentru a atinge Eliberarea în DUMNEZEU şi fericirea veşnică.
Faceţi totul ACUM şi AICI în această viaţă
şi nu amânaţi desăvârşirea spirituală pentru următoarea reîncarnare.
Făcând tot ceea ce vă stă în putinţă şi acţionând cu stăruinţă, fiecare dintre voi se poate Mântui.
Pentru a grăbi zidirea Noului Ierusalim Construiţi-vă pe voi din Dragoste, Curăţenie şi din DUH SFÂNT,
vieţuind în fapte bune, pentru ca în acest fel să daţi prilej ca Spiritul din voi să se arate în Inima voastră, din care să
dea afară neadevărul, egoismul şi patima distrugerii care, atunci când cresc peste măsură, duc la nimicirea omului. În
viitor, la această zidire Spirituală va fi mult de lucru.
Lăcaşul închinării sublime ce se va oferi drept pildă întregii lumi se va realiza prin eforturile însumate a celor aleşi
şi puri.
Oamenii simpli şi drepţi în Inima lor, plini de Dragoste pentru DUMNEZEU, vor fi mult mai grabnic Spiritualizaţi,
dacă ei vor trăi intens Sufleteşte, consacrând celor materiale o mai mică atenţie.
Totdeauna cei săraci în dorinţe vor fi bogaţi în mulţumiri.
Preafericiţi vor fi cei care vor trăi în Duhul DUMNEZEIESC.
Mai ales aceştia vor vedea că Simplitatea şi Puritatea Vieţii nu înseamnă sărăcie interioară ,
ci este din contra, o nebănuită Comoară Spirituală.
Cei simplii şi buni deţin o Superioritate Sufletească nebănuită.
Multe sunt Enigmele Sufletului Omenesc
şi acestea sunt foarte greu de descifrat pentru acela care nu recurge la CUNOAŞTEREA DE SINE.

FIINŢA UMANĂ NU-ŞI POATE DESCOPERI CREATORUL,


ŞI NU-I POATE ÎNŢELEGE CÂTUŞI DE PUŢIN OPERA ,
DECÂT DACĂ SE DESCOPERĂ PE SINE,
ÎN STRĂFUNDURILE TAINICE ALE FIINŢEI SALE.

35
Pentru a ajunge la Desăvârşirea Divină,
FIECARE OM trebuie să urmărească să se Cunoască cît mai bine pe Sine Însuşi.
Toate acumulările materiale dispar odată cu moartea fizică a omului,
în timp ce Însuşirile Spirituale şi Experienţele omului se adună în Spiritul său pentru veşnicie.

CREDINŢA DE NEZDRUNCINAT ÎN SUPREMUL DIVIN,


ESTE SECRETUL EXISTENŢEI NEMURITOARE ÎN SPIRIT.

Credinţa face ca Puterea Lăuntrică a Fiinţei să devină Nemărginită,


ajutând-o să se Desăvârşească prin Unirea cu DUMNEZEU în Eternitate.
Prin Credinţa binefăcătoare, fermă, omul poate atinge Fericirea Divină.

IISUS CRISTOS spune:


De ve-ţi avea credinţă numai cît un grăunte de muştar, toate le veţi împlini,
şi ve-ţi zice muntelui acesta să se arunce în mare, iar muntele se va arunca.
În aceste cuvinte ni se descoperă Taina Puterii Credinţei.
Adevărul este că în timpurile care vor veni, pe tot globul , puţini vor fi oamenii care vor avea Credinţă, iar aceia care
nu vor avea Credinţă vor fi dinainte morţi, deşi vor continua să trăiască trupeşte, fiindcă ei vor înceta să mai aibă
legătura Conştientă cu DUMNEZEU.
Cei fermi stabiliţi în Credinţa lor Divină, chiar şi când există trupeşte, constată că toate Minunile îi sunt cu putinţă şi
astfel ajunge să se dezlege de materie şi de legile ei , devenind atotputernic prin trăirea sa Spirituală, care îi va Revela
chiar şi pe DUMNEZEU.
Prin Puterea Credinţei Binefăcătoare apar Darurile lui DUMNEZEU în om.
Prin Puterea Credinţei omul se simte convins de ce trebuie să facă binele şi ajunge să dorească cu ardoare, acţionând
în bine cât mai des, asemenea Creatorului său.
Graţie Credinţei sale neobosite, INFINITELE PUTERI CEREŞTI îi vin totdeauna în ajutor şi de la acest punct Viaţa
Lăuntrică a omului începe să fie din ce în ce mai Fericită.
Prin intermediul poporului ROMÂN ALES,
Bunul DUMNEZEU va vorbi oamenilor de pe tot pământul,
trimiţându-i pe cei ALEŞI din mijlocul acestui popor,
în ajutorul celorlalte Fiinţe omeneşti pentru a le ajuta să se ridice la o Viaţă Superioară
şi la Desăvârşirea DUMNEZEIASCĂ.
Pentru TATĂL CERESC orice Suflet omenesc este foarte scump ,
deoarece în centrul acestuia sub forma SPIRITULUI se află o SCÎNTEIE din DUMNEZEU.
DACĂ OMUL AJUNGE SĂ CREADĂ CU TĂRIE,
CĂ TOATE PUTERILE ŞI AJUTORUL ÎI VIN DE LA DUMNEZEU ,
ATUNCI EL SUPUNE ÎNTREAGA SA FIINŢĂ DIVINULUI.
Abia atunci Viaţa Spirituală a omului scoate la iveală izvoare nesecate de Dăruire şi Dragoste şi o mulţime de
însuşiri alese cum ar fi supunerea, umilinţa, evlavia, sârguinţa, bunul simţ, recunoştinţa, respectul, nădejdea. Toate acestea şi
multe altele înfloresc prin Credinţă.
Căci altfel, cum vei Iubi ceea ce nu există şi cum te vei supune, dacă nu ai ferma convingere a existenţei acelei
PUTERI DIVINE căreia i te supui, sau faţă de care vrei să-ţi arăţi recunoştinţa?
Mulţi spun că nu au Credinţă, dar într-un asemenea caz, de fapt ei mărturisesc credinţa lor negativă, distructivă. În
asemenea cazuri, existenţa credinţei contrare este dovedită chiar prin negaţie.
Gradul de Credinţă al fiecărui om creşte sau scade prin manifestarea acesteia în diferite împrejurări.
Toate cele ce v-am spus aici sunt pe deplin Adevărate şi în timpurile care vor veni,
Ţara cea Aleasă de Bunul DUMNEZEU - ROMÂNIA ,
va fi Focarul Redresării Spirituale de pe faţa Pământului.
Minunile fără număr ce se vor face în această ţară, şi Tainele ce se vor descoperi în acele locuri (ROMÂNEŞTI ), în
vremurile ce vor veni, vor face ca popoarele lumii, să cerceteze pline de dăruire Misterele DUMNEZEIEŞTI.
În ROMÂNIA DUMNEZEU va face cu putinţă ,
Apariţia unor Mari Miracole pentru cei aleşi să-l descopere,
iar necredincioşii să se întoarcă la Credinţă cît mai repede.
În acest popor ALES al ROMÂNILOR, DUMNEZEU a pus o Inimă Caldă şi Iubitoare, Firea Oamenilor Fiind Deschisă
să descopere cu uşurinţă calea către Desăvârşire, aproape toţi fiind capabili să Lumineze celelalte popoare prin Darurile
Divine pe care le deţin.
În acele timpuri viitoare, poporul Român, propovăduitor al Înţelepciunii Divine, va fi o gazdă primitoare plină de
Dragoste, ce se va manifesta fără pic de viclenie şi pe întregul său teritoriu va fi un belşug uimitor, pentru ca toţi
pelerinii ce vor veni, să poată fi îndestulaţi.
Sediul Crucii Roşii Internaţionale se va stabili la BUCUREŞTI, în Noul Ierusalim, deoarece descoperirile acestui popor
pe linie de medicină şi sănătate vor fi extraordinare, situând de asemenea această ţară pe primul loc în lume.
Tot în ROMÂNIA, vor lua fiinţă Instituţii Filantropice şi Administrative absolut noi, cum nu au mai fost niciodată pe
acest Pământ, de Inspiraţie Divină, care vor urmări Trezirea Puterilor Ascunse Din Om şi Amplificarea Înzestrărilor
Spirituale Divine.
Poporul EVREU, va fi aproape singurul care se va opune cu îndârjire influenţei binefăcătoare crescânde al poporului
ROMÂN cunoscător al TAINELOR DUMNEZEIEŞTI, dar în finalul acestei lupte de idei, poporul EVREU se va convinge
chiar el că ADEVĂRUL susţinut de poporul ROMÂN este una cu DUMNEZEU şi apoi nu va mai lupta împotriva
Divinităţii.

36
Purtătorii de DUH SFÂNT, şi MARII ILUMINAŢI din anumite puncte ale Globului Pământesc,
vor mărturisi la rândul lor realitatea Adevărului propovăduit de poporul ROMÂN,
Reconfirmându-l cu toată Puterea.
Înainte de a ajunge aici însă, această ŢARĂ ALEASĂ (ROMÂNIA) va trece prin mari frământări, care vor pune
lumea la grea încercare.
Acest POPOR ALES, va trece înainte de a ajunge aici prin trei mari încercări.
Sfârşitul acestor încercări, va fi marcat de un dezastru planetar produs de cutremure,
care va îngrozi aproape întreaga lume.
De asemenea, tot atunci cei foarte bogaţi îşi vor pierde averile.
În acele timpuri viitoare, pe pământul ales al ROMÂNIEI, NOUL IERUSALIM,
se va zidi în două feluri : SPIRITUAL şi Material.

În acele timpuri viitoare: mai marii popoarelor lumii pământene se vor uni pentru a realiza o înţelegere globală de
ajutor mutual şi vor centraliza sistemul monetar pentru a dirija cât mai bine viaţa administrativă la nivelul întregii
planete.
În acele timpurii viitoare : va apare o forţă armată , ce va fi educată şi unificată pentru a fi universală, prezentând un
caracter internaţional.
Poporul INDIAN va fi fericit să cunoască şi să ajute poporul ROMÂN în Misiunea sa Planetară.
Graţie relaţiilor de prietenie ce se vor lega cu toate ţările de pe faţa pământului, ROMÂNIA va scăpa ca prin
minune din conjunctura războaielor.
În timpurile care vor veni, AMERICA DE NORD şi DE MIJLOC, va ajungă să fie în cea mai mare parte UN
GIGANTIC CIMITIR; aceasta se va întâmpla tocmai în ajunul unor imense Planuri de Dominaţie prin care se va
urmări supremaţia asupra întregii planete.
Unică în acţiune şi care se va abţine să ia parte la punerea în practică a frumoaselor idei spirituale cât şi a
înfăptuirilor globale ce vor avea loc, va fi ANGLIA, însă părerea ei nu va fi luată în consideraţie, deoarece la scurt timp
după aceea ea va ajunge să fie stăpână numai asupra insulelor ei.
Coloniile care-i aparţin vor fi în totalitate redate libertăţii în viitor.
Chiar dacă vă uimesc cele afirmate de mine, să nu mire pe nimeni de ceea ce se va întâmpla, deoarece fiecare are
ceea ce merită, în final dreptatea, adevărul şi lumina spirituală triumfând.
DEŞI TRÂMBIŢELE ADEVĂRULUI VOR SUNA PRETUTINDENI,
LUPTA CEA MAI APRIGĂ,
VA FI DUSĂ PE PĂMÂNTUL NOULUI IERUSALIM - ROMÂNIA.

SFÎRŞITUL PROFEŢIEI ILUMINATULUI INDIAN SUNDAR SINGH

SUNDAR SINGH este un Mare Iniţiat al tuturor timpurilor.


Nu întâmplător a scris despre MISIUNEA ROMÂNIEI

Transmite Învăţătorul IISUS CRISTOS - mesaj din 3. mai. 2003

Capitolul nr. 4.
CALENDAR METAFIZIC, SINTEZE PROFETICE, PERSPECTIVE APOCALIPTICE
Dragi prieteni, am început acest demers Informaţional de nuanţă ezoterică, sub semnul celei mai importan-te profeţii a
secolului 20 , extrasă din Planul Transcedental de către Iluminatul Indian - SUNDAR SINGH.
Această profeţie, a fost adresată poporului ROMÂN de către însăşi marele Iluminat, cu ocazia vizitei sale în oraşul
BUCUREŞTI, la începutul secolului trecut (vezi şi ANEXĂ - punctul nr. 1: Profeţia ca Mesaj Celest de avertizare).
Această profeţie ne obligă pe fiecare dintre noi, de a depune eforturi serioase de nuanţă altruistă , pentru a ne
îndeplini propriul segment misionar în cadrul Misiunii Spirituale a României, indiferent de statutul social cât şi de
naţionalitatea pe care ne-am ales-o în această reîncarnare prezentă.
Momentul apocaliptic pe care cu toţii îl vieţuim în prezent , nu este altceva decât încheierea unui ciclu terestru
de Evoluţie Spirituală , de aproximativ 26. 000 de ani.
Pornind din miticul continent ATLANTIDA spre anii 2.000 ai erei noastre, fiecare am parcurs diverse experienţe
personale cu grupurile noastre karmice, trecând prin reîncarnări succesive în calitate de Daci, Japonezi, Chinezi,
Indieni, Arabi, Egipteni Nearabi , Evrei, Spanioli, Ruşi, Incaşi, etc, … (vezi punctul nr. 2 din Anexă: Omul ca Cetăţean
Planetar şi Universal )…
Astfel, am constatat cu bucurie că multe Entităţi încarnate azi în Spaţiul Românesc, au revenit acum pentru a doua
oară ( şi mai mult unii ) în acest spaţiu, aducând ca moştenire în Spiritul lor, nu numai Iniţierea antică a Daciei
Sacerdotale primită în Munţii Orăştiei , etc, ci şi Iniţierile primite în cadrul celorlalte popoare terestre menţionate
anterior.
Dragi prieteni:
abandonaţi toate obişnuinţele cu care societatea Românească şi străină v-a condiţionat,
deoarece înainte de a fi o definire socială sau naţională, suntem cu toţii FII AI LUMINII
şi FII AI MAMEI TERESTRE, care aşteaptă momentul saltului împreună cu noi,
în Conştienţa Universalităţii, adică, în CONŞTIENŢA UNIFICATĂ - CRISTICĂ.

37
Totodată, întreaga structură a creaţiei terestre trece pe o nouă frecvenţă de Evoluţie Spirituală (de vibraţie)- fenomen
care deţine calitatea de unicat nu numai în sectorul nostru galactic, ci în întregul univers al materiei tridimensionale.
NU UITAŢI :
suntem în faţa apariţiei unui moment unic în istoria civilizaţiei noastre şi unic în istoria universului tridimensional ,
în care întreaga planetă şi viaţa de pe ea, va suferi un Proces de Transcendere şi Transmutanţă, de la un Pplan
Inferior la unul Superior de Vvibraţie ( aparţinând unei dimensiuni – cea de-a DOUA CREAŢIE, pe care deocamdată nu
o putem percepe în toată complexitatea ei ).
Deoarece ştim cu aproximaţie natura evenimentului spre care ne îndreptăm, se cuvine ca prin legea bunului simţ să
medităm cu smerenie şi recunoştinţă înspre Darurile Sublime de Lumină, pe care cei mai Mari Avatari ai omenirii
le-au materializat aici pe Pământ prin prezenţa lor magnifică (vezi şi punctul nr. 3 din Anexă: Despre Avatarii
dimensiunilor superioare şi Corpul Energetic Spiritual nr. 5 ).
Dintre aceşti Mari Avatari ai omenirii , vom extrage prin focalizarea Conştienţei noastre Spirituale, doar două
mari „Personalităţi Mesianice” şi anume:
Maeştrii BUDDHA şi IISUS din NAZARET - devenit CRISTOS.
Dar înainte de a vorbi în sens restrâns ( sintetic ocult ) bineînţeles, despre rolul acestor Fraţi mai mari ai noştri, este
necesar să vedem ce reprezintă OMUL SPIRITUAL (DIVIN ), pe care fiecare dintre noi îl purtăm înlăuntrul nostru
(vezi şi punctul nr. 4 din Anexă: Despre Trinitate şi Scânteia Divină Trinitară numită OM ).
OMUL SPIRITUAL:
ESTE O SCÂNTEIE DIVINĂ UNITARĂ , INDESTRUCTIBILĂ ÎN ESENŢA EI ,
CARE ODATĂ PROIECTATĂ ÎN LUMEA MANIFESTATĂ,
IA FORMA UNEI SFERE CE CUPRIDE ATRIBUTELE:
IUBIRII, ÎNŢELEPCIUNII ŞI VOINŢEI DIVINE.

Acestei Scântei Divine trinitare , în Lumea Manifestată i se oferă 7 (şapte) corpuri ,


pentru a experimenta programele pe care CREATORUL le-a stabilit,
pe cele 7 (şapte) planuri distincte de manifestare.
Cele şapte corpuri reprezintă şapte haine - înveliş , pe care Scânteia Divină trinitară le utilizează, ca potenţialităţi în şapte
Corpuri ( Planuri ) Universice diferite şi anume:

1. Corpul Fizic:
ultima vertebră - magnetismul şi hipnoza bunurilor materiale - Roşu

2. Corpul Eteric:
centrul sexual - magnetismul şi hipnoza sexului - Portocaliu

3. Corpul Astral:
plexul solar - magnetismul şi hipnoza poftelor şi plăcerilor - Galben

4. Corpul Mental:
Zona INIMII cu :
A, - Eul Inferior
subordonat lumii tridimensionale prin dorinţe aferente
celor trei magnetisme descrise anterior – Roz inferior.
Aici se găseşte omenirea în momentul de faţă.
B. - Eul în metamorfoză
pornit pe calea iubirii şi înţelepciunii Divine,
Raza Roz superior plus Verdele Vindecător.

5 .Corpul Iluminării - Sinea Spirituală (Eul Superior - CRISTIC ):


zona gâtului - Albastru, Prima Eliberare - Albastră;
Spre acest Univers se îndreaptă planeta pământ şi oamenii rămaşi.
Pământul şi oamenii vor primi un corp de lumină.

6. Corpul Iubirii - Spiritul Vieţii:


( zona frunţii - al treilea ochi ), A Doua Eliberare - Mov.

7. Corpul Voinţei - Omul Spirit:


( vârful capului ). A Treia Eliberare şi ultima - ALB.

NOTĂ: ca atribute Divine,


ILUMINAREA ( ÎNŢELEPCIUNEA ) - Corpul 5 , IUBIREA - Corpul 6, şi VOINŢA DIVINĂ - Corpul 7,
se manifestă în om la nivel gradat ( trepte ), ca potenţialitate mai mică sau mai mare,
în funcţie de universul ( corpul ), pe care l-a dobândit şi pe care îl utilizează.
Cele trei atribute Divine menţionate anterior, şi pe care omul le are ca potenţialităţi funcţionale ( la Iluminaţi ) sau
în aşteptare la ceilalţi oameni, sunt reprezentate conform schiţei POMULUI VIEŢII ( Arborele Sefirotic) de Lumea
Emanaţilor, ca izvor de origine ( de aici curg spre noi ), care sunt în contact direct cu DUMNEZEU după cum
urmează:
1.- IUBIREA: este atributul Serafimilor din Sefira Kether;
2.- ÎNŢELEPCIUNEA: este atributul Heruvimilor din Sefira Hohmah;

38
3.-VOINŢA: este atributul Tronurilor din sefira Binah.
Pentru lumea tridimensională pe care o simţim astăzi cu organele de percepţie fizică, aceste atribute îmbracă forma
(prin conştientizare) cea mai de jos, în LUMEA ACŢIUNII, sub următoarea manifestare:
1.- Iubire limitată ( egoistă ); 2.- Inteligenţă materialistă; 3.- Voinţă umană limitată.
Intrarea planetei Pământ şi a supravieţuitorilor apocaliptici în dimensiunea a patra (astrală, care este limitată) si apoi a
cincia după cum se prevede, reprezintă ieşirea umanităţii de sub limitările manifestărilor pur tridimensionale şi utilizarea
în sens mult mai extins a potenţialităţilor izvorâte din aceste atribuite Divine. Schematic vorbind, „Viitorul” va oferi
omului:
1. Corpul Iluminării pentru dimensiunea a cincia:
unde Iubirea , Înţelepciunea şi Voinţa, îşi iau forţele din LUMEA FORMĂRII;
(FAZA JUPITER după RUDOLF STEINER );
2, Corpul Iubirii pentru dimensiunea a şasea:
unde Iubire, Înţelepciunea şi Voinţa, îşi iau forţele din LUMEA CREAŢIEI;
(FAZA VENUS după RUDOLF STEINER );
3. Corpul Voinţei pentru dimensiunea a şaptea:
unde Iubirea, Înţelepciunea şi Voinţa,îşi iau forţele din LUMEA EMANAŢILOR.
(FAZA VULCAN după RUDOLF STEINER );
După cum Observaţi, cele trei atribute Divine au calităţi funcţionale diferite, în funcţie de corpul şi dimensiunea prin
care se manifestă.
Pentru ca umanitatea de azi să poată ieşi mai uşor din limitarea Conştienţei tridimensionale şi să Cunoască, Înţelege
şi Manifesta Iubirea, Înţelepciunea şi Voinţa lui Dumnezeu din dimensiunea a cincia, dar tot în spaţiul fizic (dual), pentru
că avem rolul de a aduce (materializa) Cerul pe Pământ, a fost necesară o pregătire a ei sub acest aspect, încă de acum
câteva mii de ani.
Indiferent că se vrea sau nu , omenirea are îndatorirea de a pune toate Informaţiile cu caracter de Spiritualitate
Metafizică într-o sinteză globală, din acest demers rezultând însăşi esenţa propriei noastre Deveniri Cristice.
Dintr-o perspectivă proprie, redau acum o sinteză globală a acestei Deveniri Cristice.
Devenirea sau Desăvârşirea Cristică a umanităţii, care nu este altceva decât accesul în dimensiunea a cincia
macrocosmică, a început ca pregătire timpurie pentru civilizaţia noastră actuală, odată cu ILUMINAREA Maestrului
BUDDHA acum aproximativ 2. 500 de ani în urmă.
Poate vă veţi întreba (Prima întrebare):
Ce legătură există între ILUMINAREA Maestrului BUDDHA şi Devenirea noastră Cristică ce derivă din apariţia în
existenţa noastră a ÎNVĂŢĂTORULUI nostru CRISTOS?
Ca să ajungem la răspunsul acestei întrebări , este necesară integrarea într-un ansamblu Informaţional de sinteză, a
anumitor elemente oculte de care dispunem în prezent, urmând ca ulterior să regăsiţi inevitabil concluzia finală.
Pentru acest lucru trebuie să ne plasăm ca timp istoric mult înaintea Iluminării Maestrului BUDDHA şi anume în
perioada de după exodul Atlant în spaţiul Euro-Asiatic de astăzi.
Din acea perioadă ne-a rămas ca moştenire cea mai concentrată Informaţie Ocultă, din care se poate extrage prin
meditaţie, atât rolul şi rostul omului în Creaţia Divină, cât şi etapele sale de Evoluţie Spirituală până la nivelul 7 (şapte)
inclusiv.
Această Informaţie s-a transmis de-a lungul timpului într-o formă sau alta şi de la un popor la altul prin Marii
Iniţiaţi ai vremurilor trecute, iar astăzi o regăsim sub forma unei scheme de geometrie plană, ce poartă denumirea de
POMUL VIEŢII sau ARBORELE SEFIROTIC.
Dar ce reprezintă acest POM al VIEŢII?
Îmi permit acum să dau ca răspuns, cea mai bună definiţie pe care o putem găsi în timpurile noastre moderne şi ea
ne-a fost lăsată moştenire de Maestrul Iniţiat de origine bulgară ( şi nu întâmplător) Omraam Mikhael Aivanhov:
Pomul Vieţii este schema simbolică ce rezumă întreaga Ştiinţă Iniţiatică (Ocultă), doctrinele tuturor Iniţiaţilor (din
întreaga lume a tuturor timpurilor terestre).
Pomul Vieţii poate fi comparat cu un grăunte, cu o sămânţă:
plantaţi-o şi va face să apară în faţa voastră întreaga creaţie, cu mulţimea ei de făpturi.
Această schemă poate deveni un instrument magic, un pantaclu dintre cele mai puternice.
Totul se găseşte aici, toate principiile, toate elementele, toţi factorii cu care Dumnezeu a creat lumea …
…Fie că aveţi nevoie de Lumină , fie de iubire, forţă, protecţie, generozitate, dreptate sau viaţă,…, adresaţi-vă Pomului
Vieţii; el se găseşte aici la dispoziţia Fiilor şi Fiicelor Domnului care au nevoie să se hrănească cu Viaţa Divină
( vezi cartea Fructele Pomului Vieţii – vol. 12 – Opere complete ).
După acest răspuns care nu mai are nevoie de comentarii , în mintea curioasă a celui implicat în această
problemă, va apare o nouă întrebare ( A doua întrebare ):
Ce legătură există între Maestrul BUDDHA şi POMUL VIEŢII ?
Iată dragi prieteni cum se adună întrebările, şi vă avertizez că în Ştiinţa Spiritului apar o infinitate de întrebări, care
nu rămân niciodată fără răspuns, dacă ştii să pui corect întrebarea şi la timpul potrivit .
Cu toate că la nivel teoretic ar fi normal ca să răspundem la prima întrebare, noi nu putem face încă acest lucru,
până nu găsim răspunsul la cea de-a doua întrebare, în conformitate cu cronologia ocultismului istoric al planetei noastre.
Aşadar, pentru a vedea legătura dintre Maestrul BUDDHA şi Pomul Viaţii, este necesar ca să clarificăm aspectul
trinitar al Scânteii Divine - care acum se manifestă ca om.
Această Scânteie Trinitară Divină este compusă din trei atomi :
1. Un atom de IUBIRE;
2. Un atom de ÎNŢELEPCIUNE ( esenţa ILUMINĂRII);
3. Un atom de VOINŢĂ ( esenţa PUTERII ).

39
Cu aceste trei atribute fundamentale OMUL intră în Universurile manifestate, dar în stare de potenţialitate şi pe care
fiecare om trebuie să le pună în funcţiune la modul cel mai desăvârşit cu putinţă.
Aceste trei atribute fundamentale există deja înscrise pe schema geometrică ( inclusiv pe schema genetică a
biofrecvenţelor spirituale - neutilizarea lor produce karmă ) a Pomului Vieţii în Prima Ierarhie de Lumină , cea a
Emanaţilor şi pe care am prezentat-o anterior ca atribute funcţionale dar fără de Liber Arbitru, pentru Serafimi
( Iubirea ), Heruvimi ( Înţelepciunea ) şi Tronuri ( Voinţa sau Puterea ).
Din tabloul celor trei atribute, care sunt de altfel fructele superioare ale Pomului Vieţii,
Maestrul BUDDHA , a devenit în timpul vieţii sale în corp fizic, un canal prin care Divinitatea a revărsat
ILUMINAREA ( ÎNŢELEPCIUNEA ), tocmai din sefira nr. 2 Hohmah a Heruvimilor.
Prin evenimentul ILUMINĂRII lui BUDDHA , forţa Înţelepciunii Divine sa racordat atât în Spiritul Planetei Pământ,
cât în Spiritul fiecărui om al Terrei; această racordare nu este altceva decât un drum, o cale de acces deschisă la nivel
de masă, pentru fiecare dintre noi, spre atributul Iluminării.
Altfel spus: ILUMINAREA poate şi trebuie să devină un fenomen de masă,
deoarece însăşi planeta Pămînt, a început să-şi ridice frecvenţa vibraţională în propria Conştienţă ,
odată cu materializarea Iluminării lui Buddha.
Dacă vom privi cu atenţie Pomul Vieţii ( Arborele Sefirotic), vom observa că raza Înţelepciunii care a sosit din cele
mai Înalte Straturi Vibraţionale prin Maestrul Buddha pe Terra , a parcurs următoarele etape:
1. Sefira Hohmah - ( culoare gri ), ca sediu al Înţelepciunii Divine;
aici este sediul Heruvimilor, de unde izvorăşte armonia interioară, cât şi modelul arhitectural al Ccreaţiei manifestate;
aici s-a creat spaţiul tuturor dimensiunilor inferioare;

2.Sefira Hased - ( culoare albastră ), ca sediu al Generozităţii, Milei şi Iertării Divine;


aici este sediul Spiritelor denumite Kiriotetes ( Dominaţiile sau Scânteietorii ), de unde izvorăşte simţul dreptăţii;

3.Sefira Neţah - (culoare verde), ca sediu al Organizării lumii inferioare;


aici este sediul Arhaiilor (Principatele), de unde s-a construit universul fizic şi în care se află ascuns încă, secretul zilei
şi a nopţii terestre;

4. Sefira Malkut (culoare albă, galben-auriu şi mov ca ideal de transcens )


ca sediu al comunităţii Oamenilor Sfinţi; care coordonează regatul materiei fizice de pe Terra;
conducerea acestui regat se face prin CEL VECHI DE ZILE( denumit URIEL sau SANAT KUMARA )
conducere din care în momentul de faţă Maestrul Buddha face parte, alături de ÎNVĂŢĂTORUL IISUS CRISTOS.
În cadrul Arborelui Sefirotic, acest traseu poartă denumirea de Canalul Masculin şi are rolul de aproxi-mativ 2. 500 de
ani încoace, de a dezvolta corpul mental uman la nivel terestru ca instrument de lucru (stimulează inteligenţa maselor),
pentru ca apoi să se treacă la Iluminarea ( Înţelepciunea ) propriu zisă, cu ajutorul lui Cristos.
Aceasta este legătura dintre Maestrul Buddha şi Pomul Vieţii, cât şi răspunsul la întrebarea nr. 2.
NU UITA:
Canalul Masculin ( din dreapta )al ARBORELUI SEFIROTIC, este Canalul Maestrului BUDDHA.
Şi acum dragi prieteni, este timpul să dăm un răspuns la prima întrebare şi să vedem ce legătură există între
Maeştrii Buddha şi Iisus Cristos, care sunt cei mai mari avatari pe care civilizaţia noastră i-a cunoscut în decursul
timpului.
Cu toate că Maestrul Buddha a manifestat atributul Înţelepciunii Divine pe Terra, domnia sa a făcut şi precizări
exprese asupra necesităţii manifestării unui alt atribut Divin, şi anume Iubirea Necondiţionată.
Privind retrospectiv, acum ştim că Maestrul Buddha nu a materializat Iubirea Necondiţionată, adică sacrificiul de
Sine şi asta nu pentru că nu ar fi putut , ci pentru că omenirea încă nu era matură, dar el a aruncat o sămânţă pe
terenul conştiinţei umane în curs de evoluţie.
După aproape 500 de ani, adică în anul 30 era noastră, a venit rândul Maestrului IISUS din Nazaret de a ajuta
omenirea; astfel , Iisus din Nazaret care avea deja în utilizare personală corpul astral al lui Buddha, a favorizat
Vieţuirea Principiului Cristic în corpurile sale inferioare, care deja erau purificate.
Acesta este primul mare ajutor pe care Buddha l-a dat lui Cristos şi anume corpul său Astral, pe care îl
Purificase cu mai bine de 500 de ani în urmă şi pe care l-a lăsat lui Cristos spre o utilizare ulterioară.
Pentru a afla cel de-al doilea mare ajutor pe care Buddha l-a dat lui Cristos, este necesar să nuanţăm Iubirea
Necondiţionată, pe care IISUS Cristos a demonstrat-o prin sacrificiul de Sine în timpul calvarului crucificării.
Această nuanţare, o vom efectua tot din perspectiva Pomului Vieţii, pentru a vedea originea şi sosirea Iubirii
Necondiţionate în traseul ei ocult, ca manifestare Cristică pe Terra.
1. Sefira Kether( culoare albă )ca origine a IUBIRII NECONDIŢIONATE;
este sfera Serafimilor;

2. Sefira DAATH(culoare roz ) ca origine a Cunoaşterii;


omul o va defini complet , ca fiind A DOUA CREAŢIE; este sfera actuală a Omului Iniţiat,
şi reprezintă un popas spre atingerea sferei superioare a Iubirii Necondiţionate;

3. Sefira Tiferet ( culoare galbenă ) ca origine a perfecţiunii formelor manifestate;


este sfera Elohimilor, cei care ne-au oferit Eul pe care îl folosim acum, ca şi Conştienţă de Sine;

4. Sefira Iesod ( culoare mov ) ca loc de origine al învăţătorilor personali ai oamenilor;


este sfera Îngerilor Veghetori;

5. Sefira Malkut despre care am vorbit anterior;

40
Aceasta este calea sefirotică prin care Cristos a ancorat Iubirea Necondiţionată pe Terra, şi poartă denumirea de
Canalul Central, fiind totodată şi canalul prin care omul poate evolua într-un echilibru spiritual desăvârşit, pentru că este
însăşi calea lui Cristos.
NU UITAŢI:
Cristos a coborât pe raza Canalului Central, iar Omul trebuie să urce ca OM CRIST.
REŢINEŢI :
Din această perspectivă, Arborele Sefirotic ( Pomul Vieţii ) face din Maeştrii Buddha şi IISUS Cristos
doi colaboratori spirituali ai aceluiaşi program Divin ,pentru saltul în conştiinţă al FIULUI OMULUI.
Şi acum, vă veţi întreba : de ce a fost necesară sosirea lui Buddha înaintea lui Cristos, când în mod normal tindem să
credem că întâi era necesară materializarea Iubirii lui Cristos, apoi Înţelepciunea ( Iluminarea) lui Buddha şi mai apoi
într-un viitor predeterminat de Tatăl Ceresc (Lăuntric) chiar a Voinţei (Puterii) Divine, aşa după cum sunt aşezate aceste
atribute în Pomul Vieţii ca fructe spirituale?
RĂSPUNS:
Într-o civilizaţie terestră în care tendinţa forţelor materializatoare ( forţele Luciferice, Ahrimanice şi Asuras ) opuse
Iubirii Necondiţionate, era aceea de a pietrifica atenţia ( sufletul şi spiritul ) omului doar pe aspectele experienţelor
tridimensionale, a fost necesară încarnarea unei entităţi ca Buddha, pentru ca mintea umană în dezvoltarea sa, să poată
accepta , prelucra şi înţelege inclusiv elementele informaţionale care ne sosesc din dimensiunea a cincia, pe firul de aur
al Iluminării ( Înţelepciunii ) Divine.
În concluzie:
Raza Înţelepciunii Maestrului BUDDHA ILUMINAT conştiinţa umană rudimentară ,
pentru ca omul în egoismul lui cele mai feroce să poată înţelege în Sine Însuşi la nivel raţional,
realitatea Iubirii Necondiţionate pe care MARELE ÎNVĂŢĂTOR CRISTOS ,
a demonstrat-o prin exemplul personal.
Dragi prieteni , sper ca această perspectivă de prezentare a informaţiilor spirituale (care deja preexistă în fiecare
dintre noi), să vă aducă înţelegerea faptului că toate evenimentele predeterminate de Ierarhia de Lumină au legătură
între ele , ca de altfel şi Avatarii care le dau viaţă în dimensiunea materială a Maicii Pământeşti.
NU UITAŢI :
În creaţia Părintelui Luminii care este Tatăl Nostru Lăuntric Şi Viu nici un eveniment nu este întîmplător ,
astfel că Maestrul Buddha poate fi considerat spiritul care a pus temelia Înţelegerii prin Cunoştere Experimentată
,temelie pe care Învăţătorul nostru IISUS Cristos şi-a desăvărşit lucrarea Iubirii Divine .
Acum, după ce a-ţi observat legătura între cei doi Maeştrii şi Pomul Vieţii, este necesar să abordăm o scurtă
divagaţie şi pe aspectul CUNOAŞTERI oculte, ca bază a înţelegerii rolului şi rostului propriei noastre existenţe în
dimensiunea experienţelor terestre (corelează Avatarii cu sefira Daath şi cu punctul nr. 5 din Anexă: Fecioara Maria ca
model pentru sufletul nostru ).
Dacă vă veţi fixa atenţia pe schema Arborelui Sefirotic, şi anume asupra Canalului Central pe care a coborât
Învăţătorul nostru Cristos, veţi găsi cu uşurinţă că: Sefira DAATH, conţine fructul ( şi forţa ) Atributului Cunoaşterii
Divine ( Oculte ) Experimentate prin Liberul Arbitru .
NU UITAŢI:
Însăşi faptul că atributul Cunoaşterii Oculte, se regăseşte pe Canalul Central al Pomului Vieţii,
sub atributul fundamental al Divinităţii care este Iubirea Necondiţionată, reprezintă cheia sub triplul ei aspect, prin
care ni se deschid toate porţile şi secretele RAIULUI BIBLIC.
ATENŢIE:
NU UITAŢI triplul aspect al Cunoaşterii Oculte şi anume:
¤ Aspectul nr. 1.
CUNOAŞTEREA OCULTĂ
a lui Dumnezeu şi a universurilor sale manifestate ca prim pas evolutiv,
este direcţia prin care ni se arată Casa de unde am pornit în eternitatea trecută,
cît şi unde trebuie ca să ne întoarcem conştienţi, pentru a primi moştenirea noastră Divină,
ca drept de Întâi Născut.

¤ Aspectul nr. 2.
ÎNŢELEGEREA ACCEPTATĂ a CUNOAŞTERII OCULTE
este al doilea pas evolutiv şi reprezintă intrarea în armonie vibraţională,
cu universul din care ne-a sosit această Cunoaştere;
altfel spus:
ÎNŢELEGEREA ACCEPTATĂ este primul salt vibraţional,
în care deja dobândeşti statutul de canal şi bază terestră al acelui univers la care te-ai racordat.

¤ Aspectul nr. 3.
APLICAREA în viaţa de zi cu zi, a acestei CUNOAŞTERI OCULTE ÎNŢELESE,
este chiar fapta biblică, prin care fructifici această cunoaştere în relaţia ta cu semenii tăi.
Acum 2. 000 de ani , înainte de ridicarea la cer , Învăţătorul nostru Cristos ne-a făcut promisiunea că înainte de
venirea sa a doua oară pe „norii cerului”, ne v-a trimite spre ajutor Duhul ( Forţa ) Adevărului.
Dar ce reprezintă acest Adevăr ? Răspunsul la această întrebare ni-l oferă însăşi Învăţătorul nostru Cristos , printr-un
mesaj transmis prin doamna Emanuel Ilea în vremurile noastre de azi ( Vezi cartea ,,Drum bun către Mine” -
editura Solteris , 1999 ) .
FIŢI ATENŢI SI REŢINEŢI:

41
ADEVĂRUL vine din Universuri sub formă de Informaţii şi voi toţi aveţi acces la El,
dar pentru asta trebuie să porniţi pe drumul Cunoaşterii, căci ea reprezintă temelia Adevărului.
CUNOAŞTEREA ca TEMELIE a ADEVĂRULUI, trebuie acceptată de înţelegerea umană ,
ca fiind din afara timpului şi a spaţiului.
Acest mesaj doreşte să ne creeze o înţelegere obligatorie a faptului, că:
Iubirea Divină poate fi realizată doar avînd ca suport Cunoaşterea Experimentată a Divinului,
în tripla sa ipostază manifestată, şi pe care am menţionat-o anterior.
Şi acum, vă ofer alte două perspective de înţelegere al rolului Cunoaşterii.
¤ REŢINEŢI:
Dacă veţi fi obligaţi să vă fixaţi atenţia clarvizionară (cine are deschidere )asupra chakrei Inimii - Anahata, pe o
entitate care asimilează cunoaştere prin studiu , meditaţie şi iubire , veţi constata cu uşurinţă că alături de culoarea verde
a imunităţii ( vindecării ), există şi culoarea roz.
Această culoare roz soseşte ca forţă transcedentală a Cunoaşterii, tocmai din Sefira DAATH, pe Canalul Central al
evoluţiei noastre spirituale şi are rolul de a ridica frecvenţa vibraţională a conştiinţelor individuale, pentru a transcende cu
mai mare uşurinţă dimensiunea a patra spre a cincea. MEDITAŢI.
¤ REŢINEŢI:
Cunoaşterea coboară de la Creator spre omul terestru , chiar pe Arborele Sefirotic general, prin cele două braţe ale
sale şi anume: un braţ al Luminii şi un braţ al Întunericului ( vezi cartea Secretele Arborelui Sefirotic, pe care am
publicat-o prin editura Vultur Z.M. din Deva ).
Această cunoaştere coboară de la Divinitate spre om, ca programe distincte, printr-un Program de Lumină Unic şi
printr-un Program de Întuneric Unic
( Ierarhiile celor două braţe nu au liber arbitru ); înţelegeţi că fiecare braţ ierarhic, oferă numai câte un singur program
omului încarnat, care are liberul arbitru de a alege pentru manifestare un program sau altul.
Din această perspectivă, putem spune că:
Ierarhia Oamenilor este singura ierarhie a Creaţiei Divine,
care utilizează o CUNOAŞTERE OBŢINUTĂ DIRECT,
DIN MANIFESTAREA ATRIBUTULUI LIBERULUI ARBITRU ,
deoarece umanitatea se manifestă în cea mai densificată formă a Creaţiei
şi anume creaţia materială, unde este puntul de convergenţă ( de întâlnire ) al celor două braţe,
care formează dualitatea.
Din cele explicate anterior având ca schemă de analiză POMUL VIEŢII , aţi observat locul şi calea pe care marii şi
nedespărţiţii noştri Maeştrii Buddha şi Cristos, o au în evoluţia spirituală a omenirii.
Aşadar, în concluzie putem să spunem că:
1, - Prin Maestrul Buddha:
a fost stimulat şi pus în funcţiune,
acel atom de Înţelepciune din trinitatea scânteii Divine numite Om;
2. - Prin Maestrul IISUS Cristos:
a fost stimulat şi pus în funcţiune,
acel atom de Iubire din trinitatea scânteii Divine numite Om.
După cum vedeţi, dragi prieteni, a mai rămas un singur atom al trinităţii umane care să fie stimulat, şi acela este al
Voinţei ( Puterii ) Divine.
Pentru ca acest atom de Voinţă să fie pus în manifestare, trebuiesc îndeplinite anumite condiţii cumulative şi anume:
- prima condiţie este aceea ca Epoca de Fier - Kaly Yuga să se încheie şi acest lucru s - a întâmplat în
anul aproximativ 1.889, deci acum o sută de ani în urmă;
- a doua condiţie este aceea ca omenirea să aibă la nivel de masă, un acces treptat spre informaţiile
universurilor suprasensibile şi ierarhiile acestora; acest lucru s-a materializat deja în progresie geometrică după anul
1.889;
- a treia condiţie este aceea ca la nivel de clarviziune, omul spiritualizat al Terrei să aibă posibilitatea
vizualizării şi întâlnirii la nivelul Planului Eteric cu Învăţătorul nostru Cristos; anul aproximativ al punerii în aplicare
al acestei posibilităţi oculte, este anul aproximativ 1.935 ( vezi operele Maestrului Rudolf Steiner );
- a patra condiţie este aceea ca un mare Maestru din Lumea suprasensibilă să mijlocească printr-o formă sau
alta de manifestare personalizată, stimularea acestui atom de Voinţă în spiritul omului.
Hotărârea efectuării unui astfel de demers îi aparţine tot Învăţătorului nostru Cristos, care în urma unei meditaţii
personale şi din marea-i compasiune pentru noi, a meditat între anii 1.936 şi 1.945 oportunitatea unui astfel de
demers.
Atunci a hotărât că este din nou cazul unei utile implicări personale în evoluţia terestră, ocazie cu care prin
însăşi Fiinţa sa din nou reîncarnată, va revărsa această Voinţă în sufletele oamenilor ( vezi cartea Reapariţia lui
Cristos , de Alice A. Bailey - editura Luana Bucureşti ).
- a cincia condiţie este aceea a apariţiei unui anumit moment optim în evoluţia spirituală a oamenilor, în care
omenirea să solicite reapariţia lui Cristos, concomitent cu existenţa în umanitatea solicitantă, a capacităţii de acceptare
totală a VOINŢEI LUI DUMNEZEU.
NOTĂ:
acum este în funcţie doar Voinţa Egoului Uman care va putea fi metamorfozat în Sine Spirituală
(Cristică - sub forma Conştiinţei Unificate ) începând cu următorii aproximativ 20 de ani
(aproximativ anul 2. 020 ).
Din cele enunţate anterior, reiese faptul evident că în anul 1. 945, Învăţătorul nostru Cristos s-a unit cu VOINŢA
Tatălui Ceresc , în vederea materializării ei pe Terra la următoarea sa reapariţie.
Acest fenomen transcedental odată realizat, face ca Învăţătorul nostru Cristos să manifeste concomitent în Fiinţa Sa,
energia tuturor celor trei atribute Divine , descrise anterior .

42
NU UITAŢI:
la următoarea sa reapariţie, Învăţătorul nostru CRISTOS va manifesta pe Terra:
energia IUBIRII, a ÎNŢELEPCIUNII, şi a VOINŢEI DIVINE,
stimulând în mod egal, cei trei atomi corespondenţi din Scînteia Divină numită Om.
Revenind la POMUL VIEŢII ( Arborele Sefirotic ), observăm că acest nou atribut numit VOINŢĂ , coboară în spiritul
uman numai prin Maestrul Cristos, pe următoarea cale:
1. Sefira Binah( culoare neagră )ca loc de origine al VOINŢEI DIVINE Voinţa înseamnă Putere,
iar această putere se obţine prin Tăcerea Totală a Minţii Egotice;
aici este sediul Tronurilor şi a celor 24 de Maeştrii ai destinelor umane;
de aici a pornit crearea timpului şi tot aici se resoarbe în eternitatea viitoare;

2. Sefira Gheburah ( culoare roşie ) ca loc de origine al Spiritelor Forţei Ordinii ( Înflăcăraţii ),
ce coordonează mişcarea neîncetată a creaţiei manifestate;
de aici provine în spiritul omului curajul şi îndrăzneala de a-şi apăra propriul ideal;

3. Sefira Hot ( culoare portocalie ) ca loc de origine al Arhanghelilor


(Fii Focului Sacru , sau Spiritele Popoarelor );

4. Sefira Malkut despre care am vorbit anterior.


Această cale poartă denumirea de CANALUL FEMININ al Arborelui Sefirotic şi are acum, la intrarea în noua eră
a manifestării dimensiunii a cincea în conştiinţa umană, acel rol de Miracol Cristic.
În concluzie, putem să afirmăm faptul că: Învăţătorul nostru Cristos încă din anul 1945 revarsă spre Spiritul Maicii
Pământeşti cât şi asupra umanităţii încarnate, un flux în continuă creştere de Voinţă Divină;
acest eveniment Cristic, face ca voinţa umană încă în manifestare, să se metamorfozeze în aşa fel, încît în momentul
reapariţiei Învăţătorului nostru Cristos, să putem suporta, înţelege şi manifesta corect Voinţa lui Dumnezeu ,în utilizarea
Iubirii şi Înţelepciunii Divine, pe NOUA planetă Pămînt.
Şi acum se poate pune întrebarea: Când va reapărea pe Terra Învăţătorul nostru Cristos?
Aşa după cum se reafirmă în mediile ezoterice, cu privire la timpul apariţiei marilor noştri avatari pe Terra, şi
această reapariţie Cristică presupune sosirea unui moment în timpul viitor, în care, umanitatea să predetermine( să ceară
expres )conştient acest eveniment; adică, cere şi vei primi-vieţui(privi) prezenţa Învăţătorului nostru CRISTOS pe Terra.
Cu toate că există un răspuns mai concret la acest moment mult aşteptat, va trebui să mai urcăm puţin pe firul
istoriei , sau mai bine zis pe anii cei mai importanţi ai calendarului metafizic pe care dorim să-l descifrăm.
Recapitulând, putem spune că civilizaţia noastră pe drumul dobândirii conştienţei de sine, chiar la nivel de ego, a
pornit după prăbuşirea civilizaţiei atlante într-un exod al reîncarnărilor succesive prin multe popoare, intersectându-ne cu
Înţelepciunea Maestrului Buddha în anul aproximativ 500 î.e.n., şi cu Iubirea Învăţătorului nostru Iisus Cristos în anul
30 e.n.
Un alt moment important de istorie mai recentă, îl putem socoti consumându-se în anul 1. 982, an pe care acei mari
deschizători de drum al trezirii noastre la adevărata viaţă spirituală, l-au denumit ca fiind anul începutului Apocalipsei
biblice.
Aceşti fraţi ai noştri, şi-au concentrat eforturile în conferinţe desfăşurate sub egida grupării ELTA UNIVERSITATE
(după anul 1. 990 bineînţeles, fiindcă înainte nu era posibil ), ocazie cu care au reafirmat permanent faptul că începând cu
anul 1.982 , Apocalipsa se va derula pe o perioadă de 36 de ani, adică, până în anul 2. 018.
Confirmarea faptului că ceva de natură suprasensibilă a influenţat civilizaţia mondială şi implicit cea românească
începând cu anul 1982 este tocmai reuşita revoluţiei de la Timişoara din anul 1989 cât şi căderea cortinei de fier, prin
încheierea războiului rece dintre comunismul prăbuşit şi capitalismul căruia îi va veni şi lui rândul până cel târziu în
anul aproximativ 2. 020.
Cu privire la revoluţia de la Timişoara, personal am primit o informaţie pe care doresc să o fac publică, deoarece ea
cuprinde şi alt eveniment ulterior de interes general.
Revelaţia nr. 1. - din 30. Octombrie. 2.001
Fiind în stare de supraconştienţă în planul spiritual, s-a apropiat de mine o Entitate de Lumină de polaritate
masculină, ocazie cu care mi-a oferit următoarea informaţie:
Poporul Român şi naţionalităţile conlocuitoare trebuie să evolueze spiritual trecând prin două revoluţii :
PRIMA REVOLUŢIE deja s-a încheiat şi este cunoscută vouă ca: REVOLUŢIA DE LA TIMIŞOARA.
Rolul acestei revoluţii a fost acela de a oferi tuturor oamenilor din spaţiul românesc acea fundamentală Libertate de
Exprimare cât şi accesul nestingherit la Informaţia Ocultă; din lumea noastră spirituală, noi vedem revoluţia de la
Timişoara ca pe o revoluţie provizorie, deoarece urmează :
A DOUA REVOLUŢIE CU CENTRUL PE ARAD care este în curs de pregătire.
Revoluţia de la Arad este cea definitivă şi este o Revoluţie a Saltului în Conştiinţă,
realizată cu ajutorul Ierarhiei de Lumină, conform Planului stabilit de Divinitate,,.
Dragi prieteni, mesajul pe care l-aţi citit mai sus reprezintă o realitate pe care nu trebuie ca s-o desconsiderăm,
deoarece această realitate spirituală ne avertizează asupra celei de-a doua revoluţii spirituale, cu epicentrul pe Arad.
La nivel fizic:
în acest moment putem doar să confirmăm funcţionarea Asociaţiei Naţionale a Terapiilor Complementare din România cu
sediul în oraşul Arad ( ANATECOR ), care este unica formă de organizare socială cu caracter internaţional, ce îmbină toate
aspectele metafizice care concură la extinderea conştienţei omului interesat.
La nivel spiritual:
avem două confirmări care susţin perspectiva materializării celei de-a doua revoluţii în Arad şi anume:
1.- Existenţa în spaţiul Românesc al Arborelui Sefirotic (POMUL VIEŢII) nr. 1 cu vârful pe oraşul Arad (vezi cartea
Misiunea Spirituală a României scrisă de subsemnatul - editura Vultur ZM din Deva). Acest Pom al Vieţii, preia după un

43
program ocult predeterminat, toate Energiile unor forţe transcedentale ce pornesc de la Focşani (FOC CELEST), traversează
spaţiul românesc spre vest şi concentrează forţele celei de-a cincia dimensiuni exact pe oraşul Arad.
2.- Revărsarea din înaltul cerului într-o cantitate modestă deocamdată, prin Gridul magnetic al pământului a unor
energii peste oraşul Arad, sub forma ( şi a ) unor lumini sferice colorate, ce purifică şi ridică vibraţional spaţiul pe care
acestea îl ating.
Din cercul meu de cunoştinţe, acest fenomen a fost observat pentru prima dată de prietena mea Casiopeea ( Tanti
DIDI ) în luna iulie a anului 2000; ulterior, după o întoarcere a domniei sale din Germania, a constatat că procesul
purificator descris anterior a întâmpinat-o odată cu intrarea sa în vama de la Nădlac şi s-a manifestat pe tot traseul până
în Arad.
Aşadar:
Revoluţia spirituală de la Arad (ANEXĂ - punctul nr. 6 ) este deja în mişcare,
şi se adresează Omului Interior care există în fiecare dintre noi.
REŢINE ŞI ÎNŢELEGE CĂ:
Revoluţia de la Arad se face în liniştea interioară a inimii tale,
deschise la Iubire , Cunoaştere şi Slujire a Luminii pe care Divinitatea o revarsă în aceste momente,
în Conştienţa şi Conştiinţa ta încă egotică.
Cu toate că în zona oraşului Arad, s-a creat prin revărsare de Lumină epicentrul saltului în conştiinţă, asta nu
înseamnă că diferenţa de spaţiu terestru nu beneficiază de ajutor din partea Ierarhiilor de Lumină.
Revelaţia nr. 2 - din 20. August. 2.001
Şi în această zi, am avut posibilitatea de a mă afla într-o dimensiune spirituală superioară, într-un peisaj tipic
lumilor suprasensibile.
Aici, fără o preocupare anume, admiram cu relaxare peisajul care mă înconjura.
La un moment dat, am fost surprins de apariţia unor lumini care soseau spre mine de pe direcţia a ceea ce noi
considerăm zona de răsărit, deoarece acolo în acel plan, lumina era pretutindeni şi nu exista un soare care să o
producă.
Concomitent cu aceste lumini, şi-a făcut apariţia în faţa mea un bărbat tânăr, care îmi spuse:
PENTRU CA OMENIREA SĂ NU SE MAI ÎMPARTĂ ÎN OAMENI BUNI ŞI OAMENI RĂI , DUMNEZEU
REVARSĂ ACUM LUMINĂ PESTE TOŢI.
FIECARE OM ARE ACUM ŞANSA DE A INTRA ÎN REZONANŢĂ CU ACEASTĂ LUMINĂ,
PRIN LIBERUL SĂU ARBITRU.
DECIZIA CELEI DE-A DOUA NAŞTERI VĂ APARŢINE SAU VEŢI RĂMÂNE ÎN CONTINUARE,
SUB VĂLUL ÎNTUNERICULUI ŞI AL MORŢII.
Iată încă o informaţie ocultă, care confirmă intrarea întregii noastre planete sub mantia protectoare a Ierarhiilor de
Lumină.
NU UITA:
LUMINA = ADEVĂR + IUBIRE CRISTICĂ
(Cunoaştere Ocultă) + (iubire altruistă; dezinteresată ).
Şi acum să revenim la calendarul nostru metafizic.
Deoarece din lumea spirituală evenimentele ne sunt prezise – profeţite,
uneori chiar prin specificarea unui anumit an terestru ca termen de manifestare,
nu întotdeauna anul anunţat poate fi luat ca finalitate absolută a profeţiei.
Şi totuşi este necesar a oferi o estimare calendaristică oricărui fenomen ocult în derulare , pe un anumit segment de
manifestare al axei timpului tridimensional spre viitor , tocmai pentru a avea un cadru de analiză a profeţiilor.
Din acest considerent , încerc acum să expun anumite informaţii profetice exact pe cele trei faze apocaliptice, pe care
le-am menţionat în cartea Misiunea Spirituală a României şi anume:
1. FAZA DE ARAD : unde estimez un interval cuprins între anul 2.000 şi 2.010;
2. FAZA VÂRFULUI BORA : unde estimez un interval cuprins între anul 2.010 şi 2.020;
3. FAZA DE CORABIA : unde estimez un interval cuprins între anul 2.020 şi 2.030.
În istoria iniţiatică a omenirii, se cunosc mai multe clasificări ale treptelor iniţiatice, fapt pentru care eu selectez doar
acea clasificare, ce îmi susţine acum, prezenta expunere cu privire la cele trei faze apocaliptice expuse anterior. Aşadar
clasificarea iniţierii pe trei trepte se derulează astfel:
3. Iniţierea la Malul Mării ( Apei ) este FAZA DE CORABIA în ENERGIA NOUĂ ;
1. Iniţierea de Câmpie ( Podiş ) este FAZA DE ARAD ;
2. Iniţierea de Munte este FAZA VÂRFULUI - munte BORA.
Şi acum să încercăm o detaliere a informaţiilor profetice pe care le avem la dispoziţie, intercalându-le cu
probabilitatea de rigoare, în intervalul de timp caracteristic posibilei lor materializări :
1.- FAZA DE ARAD, ca Iniţiere de Câmpie ( Podiş ), între anii probabili 2000 şi 2010.
Această Fază de Arad, reprezintă iniţierea cunoscută sub numele de:
Deşteptarea Individuală la nivel spiritual, care are un caracter de masă.
În perioada anilor 2000 -- 2010 ( cu extensie în viitor ), informaţia spiritual – ocultă este oferită întregii populaţii,
fără nici un fel de discriminare, pentru se a materializa o evoluţie spirituală accelerată în conştienţa şi conştiinţa
acestora.
Dragi prieteni, trebuie să înţelegeţi că aceste informaţii oculte revărsate din planurile suprasensibile de către Entităţile de
Lumină, au rolul de a educa populaţia României (şi nu numai ) la nivel conceptual, asupra unor noi perspective de
manifestare spirituală a omului încarnat.

44
Acest fenomen de informare (educare conceptuală) asupra transcendentului, este o premiză obligatorie, deoarece
perspectivele manifestărilor egotice pe planeta Pământ nu vor mai fi permise de către Divinitate, după schimbarea
sensului circuitului spiralat al tuturor universurilor existente.
Această Educaţie conceptuală ezoterică, se manifestă pentru două categorii de populaţie sub următoarea derulare :
I. Educarea conceptuală a MISIONARILOR este prima categorie :
care a început după anul 1989 ( şi pentru spaţiul Românesc bineînţeles ).
Aici avem trei categorii de misionari, clasificaţi în funcţie de timpul intrării lor în misiune, după cum urmează:
1. Misionari educaţi conceptual în perioada anilor 1990 - 2000; aceşti misionari aduc Lumina Cristică pentru
trezirea Misionarilor celei de-a doua şi a treia decade; de exemplu:
- Membrii Grupului ELTA UNIVERSITATE - informaţii spirituale diverse;
- Dan Seracu ( retras )– Scriitor şi cercetător ezoteric;
- Ion Ţugui ( retras ) - scriitor şi realizator de emisiuni de culturalizare spirituală;
- Contele Inccappuciato – scriitor, mesager ezoteric, cercetător ezoteric şi maestru învăţător pe probleme
transcedentale, etc …;
- Melfior Ra – scriitor, mesager ezoteric, cercetător ezoteric şi maestru învăţător pe probleme transcedentale;
- Felicia Munteanu – scriitor , mesager şi cercetător ezoteric, etc….;
- Firicel Cearnău – scriitor şi cercetător ezoteric, etc…;
- Pavel Coruţ – scriitor şi cercetător ezoteric,etc….;
- Elena Niţă Ibrian şi Rodia Tilianu - cercetătoare în domeniul alimentaţiei fără foc;
- Bioterapeuţi de toate gradele şi anumiţi clarvăzători; etc,…
2. Misionari ce vor fi educaţi conceptual în perioada anilor 2000 – 2010; aceşti misionari aduc lumina
Cristică pentru trezirea Misionarilor celei de-a treia decade; de exemplu:
- Emanuel A. Ilea – scriitor şi mesager ezoteric, etc…;
- Alexandra Lisette Badea – scriitor şi mesager ezoteric, etc…;
- Gicu Dan - scriitor, mesager ezoteric, cercetător ezoteric şi maestru învăţător pe probleme transcedentale;
- Bioterapeuţi şi clarvăzători; etc,…
3. Misionarii ce vor fi educaţi conceptual în perioada anilor 2000 – 2020;
NOTĂ:
În clasificarea Misionarilor pe cele trei categorii menţionate anterior, se regăsesc foarte mulţi( majoritatea ) misionari
care nu-şi desconspiră prezenţa şi rolul lor în educarea spirituală a populaţiei.
Totuşi, nu trebuie să uităm faptul că fiecare misionar ( indiferent de categorie) are propriul său test de muncă
individuală, cât şi un test de muncă în echipă, deoarece reuşita ambelor teste sunt condiţiile obligatorii pentru saltul
în Lumină atât al lor, cât şi al celorlalţi care vin după ei.
II .Educarea conceptuală a populaţiei,
care a început deja, dar la nivel primar deocamdată. Creşterea bazei de informaţie ocultă pentru populaţie va fi
susţinută de cele trei categorii de misionari (care s-au desconspirat sau nu) prezentaţi anterior, după timpul lor de
apariţie pe scena istoriei transformaţionale..
Tot în perioada anilor 2000 - 2010, ca Fază de Arad, în spaţiul Românesc ne aşteptăm la o revărsare mult mai
puternică de energii suprasensibile şi de diverse calităţi, care să ofere întreaga paletă a forţelor ce derivă din cele 7
(şapte) Raze Divine ( 3 Raze majore de Atribut şi 4 Raze minore de Aspect ).
Când Maestrul Iluminat SUNDAR SINGH menţionează în profeţia sa faptul că ,,Scoarţa pământului în România va
lua foc” trebuie să vedem acest eveniment ca producându-se în această perioadă.
Dar cum va fi prezent în România acest foc?
Deoarece vorbim despre viitor, nu pot face altceva decât să apelez la posibilităţi.
Prima posibilitate
Mai întâi, trebuie să luăm în calcul posibilitatea ca epicentrul de la Arad, în raport cu restul planetei pământ, să fie
supus unei frecvenţe energetice suprasensibile foarte înalte, care se revarsă instantaneu.
Această frecvenţă nouă, prin apariţia ei, va mări atât vibraţia fiecărui atom al scoarţei terestre din epicentrul oraşului
Arad, cât şi vibraţia fiecărui atom din structura regnului vegetal, al regnului animal cât şi al regnului uman din această
zonă.
Acest fenomen, odată materializat, va produce două tipuri de efecte şi anume:
- un efect pozitiv,
pentru cei cu Iubire şi dornici de Lumină, care vor simţi că sunt altfel decât până atunci, deoarece vor dobândi o
conştienţă mai extinsă;
• REŢINE:
acest efect pozitiv, amplifică tendinţa de Iluminare - cea de-a doua naştere.

- un efect negativ,
pentru cei care nu au Iubire şi care persistă în viziunea unei vieţuiri pur tridimensionale (pofte, pasiuni, plăceri, dorinţe -
toate de natură inferioară); aceştia vor începe procesul de autoeliminare din planul fizic.
• REŢINE:
acest efect negativ, amplifică tendinţa de Întunecare - moarte fizică şi spirituală.
• NOTĂ:
cele două efecte anterioare sunt formulate în Biblie sub următoarea frază aproximativă:
„cine are i de mai dă, iar cine nu are i se ia şi ceea ce are”
Tot în Biblie, derularea acestui fenomen apocaliptic poartă denumirea de SECERIŞ.

45
Dragi prieteni, vis a vis de aspectul acestui SECERIŞ APOCALIPTIC, personal am primit două mesaje transcedentale ca
vieţuire extracorporală, după cum urmează:
Revelaţia nr. 3 - din noaptea de 4/5 August 2001
În această noapte, am avut posibilitatea de a mă întâlni în planul suprasensibil cu o mare Entitate de Lumină,
care aparţine conştienţei celei de-a cincea dimensiuni şi care, în virtutea programului meu de destin, m-a luat în sfera
sa protectoare şi m-a readus la suprafaţa Terrei, pe o frecvenţă de percepţie necunoscută mie până atunci.
Fără a intra în detalii majore, pot să vă expun faptul că această Entitate de Lumină era, de fapt, un conducător
al mai multor Entităţi de Lumină, care erau într-o poziţie de aşteptare a comenzii de a începe acest SECERIŞ
APOCALIPTIC.
NOTĂ:
nu este vorba de MISIONARII încarnaţi , deoarece ei au venit ca Învăţători şi Vindecători.
Revelaţia nr. 4 - din noaptea de 2/ 3 Decembrie 2002
Tot sub coordonarea aceleiaşi mari Entităţi de Lumină, dar fără a mai fi undeva departe spre exteriorul sferei
suprasensibile a sferei Terestre, ci chiar la nivelul solului, mi s-a arătat faptul că lucrătorii Luminii Divine au
început SECERIŞUL APOCALIPTIC.
Şi acum să revenim la prima posibilitate de analiză metafizică.
În contextul acestei prime posibilităţi, epicentrul transformaţional de pe zona oraşului Arad
devine o ,,Insulă a viitorului în marea trecutului” corelînd cu maestru Ken Carey în cartea ,,Transmisiunile
Germenului Stelar”.
Dacă această posibilitate va fiinţa ca realitate fizică şi suprafizică, atunci orice turist luminos care va avea aprobarea
Divină de a vizita zona oraşului Arad, va percepe totul ca pe o stare de existenţă nepămînteană, ba chiar de miracol cu
funcţionalitate permanentă.
Conform principiului Mişcării Neîncetate a Creaţiei, încet dar sigur, alte zone ale Transilvaniei vor dobândi acelaşi
statut şi cu aceiaşi intensitate, evenimentul materializîndu-se treptat spre Oltenia (Corabia), apoi spre Bucureşti şi
Moldova, într-un mers spiralat invers acelor de ceas, până va cuprinde întreaga Românie, ca Nucleu Conducător şi cel
mai Înalt Focar Spiritual al Terrei.
A doua posibilitate
Aici trebuie să aşezăm oraşul Arad cu zonele învecinate, sub influenţa unor energii care nu-şi revarsă instantaneu
întregul potenţial, ci revărsarea este mult mai blândă, dar totuşi perceptibilă şi chiar vizibilă clarvizionar, aşa după cum
este în prezent ( 2002 ).
Influenţa acestei energii asupra materiei fizice, cât şi a materiei biologice vii va avea acelaşi statut ca cel descris la
prima posibilitate, dar în nuanţe mult mai dulci, prelungind în mod gradat termenul de trezire sau adormire radicală a
populaţiei vizate.
În acest context, extinderea procesului transformaţional are posibilitatea să se materializeze sub o formă radiantă,
spre exteriorul epicentrului Arad.
Dragi prieteni, trebuie să ţinem cont permanent de faptul că istoria devenirii Cristice a planetei Pământ, cât şi a
locuitorilor săi, este atât de maleabilă şi de flexibilă, încât nu putem preciza cu certitudine decât locul oraşului Arad ca
epicentru transformaţional.
Totodată fac precizarea că aici am luat oraşul Arad ca o primă insulă a viitorului în cadrul Misiunii România,
tocmai datorită informaţiilor ezoterice pe care le-am primit din planul suprasensibil, atât eu cât şi alţi misionari din
România.
De altfel, aceste insule ale viitorului se formează ca germeni, chiar acum în celelalte ţări ale Terrei, concomitent cu
insula spirituală a oraşului Arad, dar ele nu au acea caracteristică de Nucleu Coordonator Spiritual Terestru, aşa cum o
pretinde Misiunea Spirituală a României.
Cu toată această pornire concomitentă, frecvenţa vibraţiilor spirituale ale zonei Arad, în special, şi apoi ale întregii
Românii, va diferi aşa de mult de celelalte insule Terestre, încât Focul Karmic Globalizat (ca Foc al distrugerilor
mondiale viitoare - de natură omenească) va ocoli România, aşa după cum profetiza Maestrul Indian Sundar Singh.
De aici putem trage concluzia că doar Insulele Viitorului din România vor fi la vibraţia de manifestare a celei de-a
cincea dimensiuni, celelalte insule terestre ale viitorului nedepăşind dimensiunea a patra, în faza de început a următorilor
ani.
Cred că aţi observat faptul că am făcut o prezentare generală a ideii de insulă a viitorului, pentru că, la nivel de
indivizi, vor exista anumiţi Iluminaţi şi
pe zonele de frecvenţa celei de-a patra dimensiuni manifestate pe Terra, dar ei nu reprezintă ponderea cantitativă în
cadrul populaţiei, aşa cum va fi în România.
Acum este necesar de a aduce în prim planul conştienţei noastre ( conştienţă mai mult sau mai puţin raţională ), acel
rol şi sens evolutiv, pe care aceste Insule ale Viitorului le predetermină în desfăşurarea corectă a destinului omenirii.
Din acest considerent voi extrage în formulare proprie şi voi îmbina acele elemente de meditaţie obligatorie, din care
derivă însăşi rolul şi scopul acestor insule în vieţuirea noastră.
Aşadar, REŢINE:
- Aceste Insule ale Viitorului au rolul de a forma în jurul lor ,,Organele Fiinţei Planetare”;
- Oamenii treziţi ai acestor Insule vor colabora informaţional între ei , pentru a pregăti specia umană în vederea
Deşteptării ei Colective, în cadrul Conştiinţei Unificate (CRISTICE);
- Aceste Insule vor avea propria lor identitate spirituală şi propria lor caracteristică de manifestare, ce derivă din
orientarea şi particularitatea specifică de elasticitate şi universalitate pentru care sunt programate.
- Aceste Insule au şi rolul de a distribui informaţii metafizice spre zonele care încă mai stagnează sub vălul
adormirii, inconştienţei şi ignoranţei spirituale.
Într-o formă destul de uşoară, dar încă discretă la nivelul conştienţei marii mase a populaţiei Terrei, aspectele
enumerate mai sus au deja primele lor efecte asupra celor care au hotărât să iasă din dogma religiilor existente, religii
care sunt mult prea ataşate valorilor materiale.

46
Şi acum, dragi prieteni, să vedem ce mai presupune această Fază de Arad în perioada aproximativă a anilor 2000 -
2010.
În această perioadă menţionată anterior, în spaţiul Românesc ( inclusiv în alte ţări ) se va manifesta din ce în ce mai
mult un fenomen spiritual cunoscut în literatura şi mediile ezoterice sub denumirea de ADUMBRIRE.
Fiind un fenomen spiritual pe care Ierarhia de Lumină l-a folosit dintotdeauna, acum acesta se utilizează pe o scară mult
mai extinsă, datorită numărului mare de oameni care s-au purificat, pentru a deveni canale vii ale îndeplinirii spiritualizării
accelerate a populaţiei Terestre, care manifestă Iubirea Divină.
Personal, am trăit acest experiment al ADUMBRIRII atât în conştienţa stării de veghe, cât şi în starea de supraconştienţă
în afara corpului fizic.
Adumbrirea este un adevărat miracol pentru raţiune.
Plecând de la maestra Melfior Ra, care tratează în cărţile ei fenomenul Adumbririi, vă pot confirma că există multe persoane
printre cunoscuţii mei, în zona Arad şi Timişoara, care au fost implicaţi în acest fenomen spiritual; mai mult ca sigur, am
certa convingere că în momentul de faţă în fiecare judeţ al României, Adumbrirea a fost experimentată de mulţi oameni
luminaţi , ca un preludiu la simfonia evenimentelor viitoare.
NU UITA:
ADUMBRIREA ESTE UN FENOMEN SPIRITUAL PRIN CARE MAEŞTRII IERARHIEI DE LUMINĂ ÎN FRUNTE
CU ÎNVĂŢĂTORUL NOSTRU CRISTOS, REVARSĂ ÎN NOI O ENERGIE CU FRECVENŢĂ VIBRAŢIONALĂ
FOARTE ÎNALTĂ, CONŢINUTĂ ÎN INFORMAŢIILE CARE ADUC ADEVĂRUL DIVIN ÎN MANIFESTARE PE
TERRA.
Tot în Faza de Arad, în România se va pune în funcţiune activitatea spirituală de grup, care are ca principiu de
manifestare forţa ocultă a numărului 12.
Cunoscut sub denumirea de PIRAMIDA UMANĂ SPIRITUALIZATĂ, acest tip de grup desfăşoară o misiune
spirituală care cuprinde de 12 ori câte 12 forţe conştiente umane evoluate, adică un număr total de 144 de iniţiaţi.
Referitor la realitatea manifestării acestui aspect spiritual de grup, vă ofer o informaţie de susţinere prin:
Revelaţia nr. 5 - din 18 Noiembrie 2002
Eram în stare de supraconştienţă în afara corpului fizic, chiar aproape de nivelul solului şi cu faţa spre nord ;
instantaneu am simţit nevoia ca să mă uit pe cer, unde am observat cum dinspre nord, se apropia pe direcţia mea o
masă necompactă de nori.
La un moment dat, în faţa acestor nori sa conturat CRUCEA PIRAMIDEI UMANE SPIRITUALIZATE , care avea pe
braţul vertical, dar deasupra braţului orizontal, chipul lui IISUS CRISTOS.
În acel moment, cu toată surpriza acestei apariţii simbolice, am conştientizat faptul că:
PIATRA DIN CAPUL UNGHIULUI PIRAMIDEI UMANE SPIRITUALIZATE ESTE CHIAR ÎNVĂŢĂTORUL NOSTRU
CRISTOS ( inclusiv IISUS ),
şi indiferent cât de multe asemenea piramide umane vor funcţiona în viitor în România şi în lume, principiul Cristic
va fi definirea lor eternă.
REŢINE ŞI ÎNŢELEGE:
PIRAMIDA UMANĂ SPIRITUALIZATĂ,
este o formulă perfectă de manifestare în grup care este pusă în funcţie numai pe baza:
Iubirii şi Înţelepciunii principiului Cristic,
şi totodată reprezintă primul semn de integrare a iniţiaţilor ce o compun,
în Conştiinţa Unificată sau Conştiinţa lui Cristos ( EU SUNT ).
Fără a minimaliza şi efectele negative ce se vor derula sub semnul acestei Faze de Arad, trebuie să reţinem doar
aspectul înmulţirii acestora într-o progresie ce derivă din Karma particulară a popoarelor, cât şi din Karma globală a
omenirii.
Reducerea intensităţii destrucţiilor Karmice depinde numai de umanitatea terestră prin întoarcerea cu faţa spre Lumină,
Iubire şi Iertare, cît şi INVOCAREA APARIŢIEI ÎNVĂŢĂTORULUI CRISTOS,
PENTRU A NE SCOATE DIN DIMENSIUNEA LUCIFERICĂ.
NU UITA:
NUMAI PRIN INVOCAREA APARIŢIEI ÎN PLANUL FIZIC AL DOMNULUI ŞI ÎNVĂŢĂTORULUI NOSTRU
CRISTOS, ÎNTREAGA PLANETĂ POATE INTRA SUB SEMNUL GRAŢIE DIVINE.
Aşadar, invocaţi ,,Marea Invocaţie” şi ,,Marea Mantră” a izbăvirii noastre planetare şi umane.
ÎNŢELEGE ŞI REŢINE CĂ:
În Faza de Arad, cu o intensitate mai mică sau mai mare (şi asta depinde de populaţia spaţiului Românesc) vor exista
două tipuri de cutremure:
1. - Un cutremur de natură fizică, ce derivă din Karma (colectivă sau de grup) vieţilor trecute cât şi a celei
prezente; distrugerea bunurilor materiale asupra cărora este în momentul de faţă fixată atenţia populaţiei, are rolul de
a canaliza conştienţa omului spre Divinitate, deoarece în momentul de faţă i se plăteşte Cezarului mai mult decât ar
trebui, iar Dumnezeu este apelat doar în cazuri destul de rare. În Biblie se spune că dacă omul are Credinţă în
Dumnezeu ,,să nu-şi facă griji pentru ziua de mâine”, ba mai mult „să nu fie robul deşertăciunilor”.
2. - Un cutremur de natură metafizică (o nouă viziune asupra Existenţei în care omul trebuie să pună cu
adevărat în practică Iubirea dezinteresată, iertarea, mila, compasiunea, serviciul altruist în numele Creatorului, etc,…,
concomitent cu metamorfozarea conştientă a egoului în SINE SPIRITUALĂ - CONŞTIINŢĂ UNIFICATĂ ( Eu şi Tatăl
Meu lăuntric şi VIU suntem UNUL şi Totul este TATĂL Meu lăuntric şi VIU ).

2.- FAZA VÂRFULUI BORA, ca Iniţiere de Munte, între anii probabili 2010 şi 2020.

47
Pentru populaţia planetei Pământ, această fază nu reprezintă altceva decât o perioadă de tranziţie foarte accelerată, spre
dimensiuni de conştienţă de neimaginat pentru raţiunea tridimensională a omului neiniţiat.
Dacă în Faza de Arad, omenirea este în situaţia tatonării şi acomodării cu noul program de salt transcedental al
conştienţei individuale, în Faza Vârfului Bora asistăm chiar la urcarea efectivă a celor Iubitori spre Portalul Iniţierii
( Poarta Sărutului ), prin care vor trebui obligatoriu să intre în dimensiunea a cincea de Conştienţă Unificată.
In această fază, asistăm la îndeplinirea obligatorie a următoarelor fenomene oculte şi anume:
1.- Pământul îşi ridică accelerat frecvenţa vibraţională a propriei conştienţe planetare, fapt care va atrage după
sine remodelarea structurii energetice cât şi a structurii fizice.
În acest context, toate corpurile fizice ale tuturor regnurilor terestre (mineral, vegetal, animal şi uman) vor fi
modelate în mod direct şi adecvat, după noile câmpuri de forţă ale conştiinţei Mamei noastre planetare.
2. - Soarele îşi va trimite cu o intensitate crescândă acele vibraţii destructive de natură Luciferică, astfel că până în
anul aproximativ 2030, viaţa pe Terra ar deveni imposibilă dacă Dumnezeu nu ne v-a trece împreună cu planeta
Pământ pe frecvenţa altei dimensiuni superioare, unde soarele nostru actual nu ne va mai putea influenţa.
3. - Valul Divin ( CENTURA FOTONICĂ ) care produce Inversarea Circuitului Spiralat al Axei Universale va crea la
impactul său cu Terra o SECUNDĂ de NONTIMP, în anul aproximativ 2020, care va însemna A Doua Venire a lui
Cristos pentru foarte mulţi oameni , sau A Doua Naştere pentru cei practicanţi de iubire altruistă.
Până la intrarea omenirii în această SECUNDĂ de NONTIMP, în virtutea acestui proces transformaţional foarte
complex, sunt predeterminate ca fiind posibile să se manifeste următoarele fenomene apocaliptice:
PARTEA NEGATIVĂ
- Cutremure de pământ care vor avea un caracter obişnuit, cu zguduiri şi prăbuşiri de clădiri;
- Cutremure de pământ, care vor modifica radical scoarţa pământului pe anumite zone terestre;
- Schimbarea climei şi intensificarea curenţilor atmosferici;
- Activităţi Vulcanice Intense;
- Inundaţii de proporţii şi secete prelungite în anumite zone terestre;
- Transformări ( metamorfoze ) Bio-Fizice, care produc stări de durere în anumite zone ale corpului, fără o cauză
definită;
- Tulburări Emoţionale, care duc la tensiuni psihice necontrolate şi chiar la frământări psiho-sociale;
- Tendinţa de Exod a populaţiei care are o suprasensibilitate axată pe lumea bunurilor fizice;
- Exaltarea de grup a Fundamentalismului religios, economic, financiar şi politic, cu tendinţe de dominare exclusivistă
chiar la nivel global;
- Războaie şi tensiuni naţionale şi internaţionale, create artificial pe baza intenţie de dominare egotică;
- Accelerarea Arderii Karmei Individuale , a Karmei de Grup, cât şi a Karmei Globale - la care am contribuit cu toţii
încă din vieţile anterioare;
- Intrarea în spaţiul terestru a Extratereştrilor Răi, care vor să ne domine integral şi războiul cu aceştia într-o formă
restrânsă, până la solicitarea ajutorului din partea Confederaţiei Galactice a Luminii;
- Este posibilă intersectarea planetei Terestre cu meteoriţi de dimensiuni mai mari;
- Planeta Pământ îşi va schimba axa , iar în cazul în care se preconizează o destructie imensă la nivelul solului,
oamenii luminoşi vor fi preluaţi în navete OZN, pentru a supravieţui apocalipsei .
PARTEA POZITIVĂ
- Oamenii doritori şi practicanţi de pace şi lumină, vor face un salt imens în spirit, salt pe care în mod normal l-ar
fi dobândit prin foarte multe reîncarnări;
- Se înmulţesc în proporţie geometrică numărul de oameni care vieţuiesc starea de Revelaţie, fenomenul Clarvizionar,
fenomenul utilizării forţelor Bioenergetice, fenomenul călătoriilor Astrale, accesul la informaţii oculte ale vieţilor
trecute şi viitoare;
- Colaborarea cu Ierarhia de Lumină devine o realitate de natură personală;
- Colaborarea cu civilizaţiile extraterestre subordonate Luminii, va fi mult mai extinsă decât atunci când colaboram în
antichitate;
- Entitatea Cristos care este deja încarnată pe Terra, în colaborare cu ceilalţi trimişi ai Luminii şi cu populaţia
trezită de sub vălul materiei, vor depune eforturi susţinute pentru a diminua efectele negative menţionate anterior,
prin rugăciuni, fapte pozitive dezinteresate, iubire, pace , armonie, etc,…
- Omenirea va primi informaţii de Lumină în mod permanent, pentru a dobândi o vibraţie cât mai înaltă în
Conştiinţă:
- Cerurile sunt permanent deschise la orice solicitare altruistă de natură individuală sau generală;
- Dumnezeu a acordat graţia Divină planetei Pământ, cât şi tuturor oamenilor care doresc să devină una cu
Principiul Cristic;

3.- FAZA DE CORABIA, ca Iniţiere la Malul Apei, între anii probabili 2020 şi 2030.
Dragi prieteni, presupunând faptul că anul 2020 va fi chiar anul trecerii întregii umanităţi (care a supravieţuit încheierii
apocalipsei ) în altă dimensiune de manifestare, atunci se va manifesta un nou şi inedit fenomen ocult (suprasensibil),
cunoscut în Ştiinţa Spirituală sub denumirea de TRANSMIGRAŢIA SUFLETELOR.
Această transmigraţie se referă la trecerea sufletului uman din corpul mental (nr. 4) care este utilizat în prezent, în
corpul Sinei Spirituale - Cristic (nr. 5) care este corp de Lumină al celei de-a cincia dimensiuni de Conştiinţă.
Realizarea acestei transmigraţii va face ca fiecare Conştiinţă până atunci individuală,
să devină o Conştiinţă Unificată care nu va duce la altceva decât,
la începutul DEŞTEPTĂRII PLANETARE.
La nivel de civilizaţie terestră, Spaţiul Românesc v-a reprezenta zona de coordonare şi control al Fiilor Luminii, din
noul oraş spiritualizat Bucureşti.

48
În încheierea acestor informaţii, vă garantez dragi prieteni, că fiecare dintre noi va avea acces în noua dimensiune
spirituală, dar numai dacă intrăm în rezonanţă cu principiul Cristic din lăuntrul nostru, principiu pe care trebuie să-l
manifestăm în colaborare cu semenii noştri.
Vă doresc succes deplin în metamorfozarea EGOULUI vostru în EU CRISTIC.

Capitolul nr. 5
TRIMISUL este CRISTOS reîncarnat a doua oară pe Terra

LA CEREREA MEA ÎNVĂŢĂTORUL IISUS CRISTOS NE RĂSPUNDE:


Acum a venit momentul să vorbim şi despre MARELE SPIRIT,
MARELE AVATAR DE LUMINĂ ŞI PACE pe NOUL PĂMÂNT.
Undeva, la apus de munţii Retezat se află locul cel mai important pentru meditaţiile şi acţiunile Marelui Avatar, pe
care îl vom numi deocamdată TRIMISUL.
Din acest focar energetic menţionat anterior,
TRIMISUL va declanşa MARELE VAL SPIRITUAL peste munţii Carpaţi.
1. Î. - Consider că este foarte important acum, ca să ne prezinţi traseul pe care TRIMISUL îl va efectua după
declanşarea Marelui Val Spiritual din zona muntelui Retezat .
R. - TRIMISUL va porni din munţii Retezat, Bucegi, apoi Parîng (- ul Mare ), apoi Timişoara, apoi Arad, Oradea,
Cluj, iarăşi Bucegi, Constanţa, Suceava; Bucureşti, apoi Baia Mare, apoi Cluj, Arad, Buziaş, Lugoj, Măru, Poiana
Mărului , Sarmisegetuza, Bihor - un oraş lîngă Oradea, nu se ştie prea mult despre el -, apoi Caransebeş, Ilfov,
Bucuraşti, Suceava; Iaşi, Ţîpova, Marea Neagră, Beiuşi, Sîntana de Arad, Beiuşi şi iarăşi Ţîpova, apoi Caransebeş, Iaşi,
Suceava, Iaşi, Caransebeş, Oradea, Arad, Timişoara, Lugoj, Craiova, Piteşti, Bucureşti, Constanţa, Buzău, Bacău, şi revenirea
în munţii Bucegi, apoi Parîng, Retezat şi iarăşi Bucegi.
Deocamdată atât; Eşti mulţumit, Gicule?
2. Î. - Da; sunt foarte mulţumit şi aici se pot naşte multe întrebări cu privire la ceea ce ar putea să facă
TRIMISUL în aceste localităţi şi zone.
Plecând de la ideea că tu acum 2000 de ani ai avut o echipă de apostoli cât şi mulţi discipoli, în aceste
timpuri Trimisul va avea şi el echipa lui de lucru cu care se va deplasa în ţară, sau cum va proceda?
R. - TRIMISUL va fi un an singur, după care veţi merge cu EL pe rând, tu Floare, apoi Ionel, apoi Gicu, apoi
Vali, apoi Daniela, apoi Gheri, apoi Linda, apoi Florin, apoi Loredana, Costel, Ana din Arad, Vasile de la Tîrgu Mureş,
Ioan de la Gura Humorului, Ana de la Iaşi, Vasile de la Bucureşti, Ioana de la Vaslui, Ina de la Broşteni, Ana de la
Satu Mare, Grigore de la Iaşi, Costel (Constantin) de la Tîrgu Lăpuş, Ioana de la Sîntana de Arad, Ana de la Arad,
Ana de la Gorj, Gina de la Slobozia, Varga de la Teremia Mare (Timiş ), Gregorian de la Buhuşi, Karol de la
Timişoara, Aneta de la Sîntana de Arad, Vasile , Virgil de la Arad, Doina de la Iaşi, Doina de la
Arad.................................................................................
3. Î. - … intervenind alte aspecte, m-am blocat şi n-am mai ştiut ce să întreb, dar, legat de aspectul Revoluţiei
spiritual de la Arad şi apoi Timişoara, tot Învăţătorul IISUS CRISTOS m-a salvat.
R. - Acum ar trebui să mă mai întrebi şi despre ARAD şi despre TIMIŞOARA, sau nu te mai interesează?
- Ba da.
- Aradul va fi o Mare Cetate de Lumină.
Acolo, TRIMISUL va sta cam DOUĂ LUNI, după care se va muta la Timişoara, unde va sta un an.
TEMPLUL se va ridica în decurs de 10 (zece) ani aici la Timişoara.
Atunci Mari Preoţi ai Luminii Celeste îşi vor face apariţia.
Despre acest aspect este de ajuns deocamdată ; pune acum şi alte întrebări care te frământă, chiar dacă nu le ai
într-o ordine prestabilită.
4. Î. - Ce legătură există între cele 12 scaune ale Mesei Tăcerii de la Târgu–Jiu şi cei 12 Mari Maeştrii ai
Luminii?
R. - Masa Tăcerii de la Târgu- Jiu simbolizează pe cei 12 Maeştrii ai Luminii Celeste, FIII lui Dumnezeu, la
discuţia, hotărârea luată referitoare la viitorul omenirii, adică la formarea Noului Pământ Celest.
Masa originală, este cea adevărată; acolo a avut loc întrunirea.
În rest este redactată o copie de către Marele Maestru Spiritual Constantin Brîncuşi.
Voi aţi avut cela mai mari spirite , venite pe acest pământ binecuvântat al României, grădina de vis a Maicii
Domnului . O, fericiţilor ! Binecuvântaţi aţi fost şi sunteţi. Treziţi-vă odată.
5. Î. - Ce schimbări sigure de 100 % , sau schimbări în procent de 98 % se produc în următorii ani în spaţiul
Românesc? ( Întrebările sunt redate în contextul răspunsului ).
R. - Despre schimbări sigure nu putem vorbi acum şi nici de acum înainte.
Despre toate se poate vorbi într-un procent de realizare de 90 - 98 %; DE VOI DEPINDE.
În mare toate au fost programate şi se cunosc oarecum.
Dar prezicătorii, vizionarii nu-i puteţi condamna mai ales voi, căci nu este cazul.
La momentul respectiv, aşa s-a prezentat situaţia. Voi cunoaşteţi aceste lucruri.
Dezastrul era iminent, dar tot reîntoarcerea voastră a omenirii l-a schimbat şi nu sa mai întâmplat conform
prezicerilor foarte clare.
Tu doreai să ştii:
- dacă structura pământului se va schimba? răspunsul este DA.
- dacă apa va invada pământul? DA.
- dacă vulcanii se vor reactiva? DA.
- dacă bucăţi mari de pământ se vor cufunda? DA.
- dacă apar noi pământuri? DA.
- dacă vor dispărea oraşe? DA.
49
- dacă vor dispărea ape? DA.
- dacă vor dispărea oameni? DA; în calamităţile ce vor urma.
- dacă oamenii de ştiinţă vor colabora cu voi? DA.
- până când va fi schimbarea? Până în 2012.
- ce se va întâmpla cu planeta voastră frumoasă? Mult bine, multă pace, multe realizări şi împliniri pentru
omenire..
- dacă vor ieşi piramidele la suprafaţă? DA; după 2012, cam până în 2020 - 2025, dar datele nu sunt bătute în cuie,
cum vă place să vă exprimaţi.
În procent de 90 - 98 %, pot fi mai repede sau mai târziu; de voi Fiii Luminii depinde, de hărnicia şi seriozitatea
voastră.
Da; vor fi mari schimbări geologice la voi în ţară şi pe întregul mapamond.
Dar interesant este şi va fi ceea ce se va întâmpla în România ţara LUMINII CELESTE ,
ŢARA VIITORULUI, ŢARA CELOR CE-ŞI DORESC PACEA CU ADEVĂRAT,
CA ŞI ARMONIA ŞI DRAGOSTEA TOTALĂ ; DRAGOSTEA DIVINĂ.
În România vor fi mari alunecări de pământ, mişcări tectonice e de mare intensitate, reactivarea munţilor vulcanici
din Dobrogea, munţii Vrancei.
Toate dispariţiile de lacuri, ape, munţi sau oraşe, peste 2 - 3 ani, atunci veţi primi relatări mult mai amănunţite,
despre toate. Toate vă vor fi redactate conform Marelui Plan Celest, Divin.
O! nu am amintit despre dezastrele ecologice, care se vor manifesta mai pregnant din 2004 - 2005 şi de aici
restul ; veţi afla la momentul potrivit.
- Aţi întrebat ce oraşe vor dispărea de pe harta României?
Se întrevede clar acum, dar prin munca voastră asiduă, veţi mai reduce din dezastre.
Ar fi vorba în mare parte de Constanţa, Iaşi, Călăraşi, Bucureşti momentan.
ATENŢIE : se poate reveni şi chiar mai mult , se pot schimba multe.
- Despre zone putem discuta acum; în general se permite acest lucru şi se remarcă în manifestare astfel: despre
Moldova, Dobrogea, Muntenia şi chiar Oltenia am spus;
- Continuăm cu Banat - Crişana, Maramureş şi chiar Republica Moldova – cutremure, mişcări de teren, dispariţii şi
apariţii de noi terenuri şi în sfârşit:
ceea ce vă doriţi şi TREBUIE SĂ ÎNFĂPTUIŢI este ieşirea la suprafaţă,
a MARII PIRAMIDE din FĂGĂRAŞ – BUCEGI.
6. Î. - Noile vremuri de Lumină care ne aşteaptă , presupune încă de pe acum o reformă spirituală la nivel de
Conducere Statală, în care FIII Luminii să–şi desăvârşească misiunea specifică fiecăruia , dar în concordanţă cu
Legea Iubirii.
În acest contextul enunţului anterior, ne poţi oferi câteva precizări asupra procesului de remodelare Cristică a
Noii Conduceri Statale Româneşti care este pe cale să se nască?
R. - Peste 10 ani în România va fi o altă formă de conducere statală, cu o altfel de administraţie.
Vor fi oameni luminaţi în toate posturile cheie.
Trecerea se face treptat din: 2004 până în 2005; din 2005 - 2006 ; …; din 2011 - 2012 şi atunci putem discuta
despre o schimbare totală în conducerea statului Român şi a administraţiei lui. Pe unii îi cunoaşteţi, pe alţii nu.
Vor începe schimbările, cum sa şi întâmplat la conducerea unor reviste, până la conducerea radio, tv, şi
învăţământ - cultură. Asta pe o perioadă de 10 ani minim, maxim 20 de ani, de voi depinde dragii mei.
Voi aţi programat totul, totul, fie precum doriţi voi.
7. Î. - Fiindcă tot am vorbit despre TRIMISUL, eu consider că El are un rol foarte important în canalizarea noastră,
a FIILOR Luminii, spre o înţelegere superioară a ceea ce presupune noul tip de ADMINISTRAŢIE STATALĂ
CRISTICĂ.
De asemenea, consider că TRIMISUL va fi cel care va da tonul preluării complete a puterii Spiritual - Statale
a României.
Te rog să-mi spui dacă am o viziune corectă a viitorului sub acest aspect şi să ne oferi şi alte informaţii
colaterale?
R.- Apariţia TRIMISULUI va fi peste 10 - 12 ani şi preluare puterii administrative se va face odată cu
manifestarea LUI ( notă: TRIMISUL nu conduce România , ci coordonează spiritual pe toţi FIII Luminii ).
EL va începe să se manifeste peste vreo 9 -10 ani calendaristici (adică după timpul nostru fizic) şi apoi apare în
toată splendoarea LUI.
Nu va fi o minune, va fi o minune materializată ( CRISTOS ÎN CARNE ŞI OASE )
pentru convingerea multora.
Nu puteţi înţelege prea mulţi acum despre Puterea de manifestare, manifestarea şi apariţia TRIMISULUI.
NU-L MAI CĂUTAŢI ÎN ALTE ŢĂRI ;TRIMISUL E AICI LA VOI ÎN ROMÂNIA
ŞI MARILE SPIRITE O SIMT ŞI ŞTIU ACEST LUCRU.
În plan subtil se fac multe instruiri, în plan astral se fac altfel de instruiri, în plan fizic nu-ţi poţi da seama; tu,
Gicule, simţi în parte aceste lucruri şi evenimente viitoare, dar nu prea ai marea siguranţă de a le afirma.
Şi asta de ce? Din lipsă de cunoaştere dragii mei.
Voi aveţi acum localizate punctele unde vă sunt cheile (ŢÂPOVA, BUCEGI, FĂGĂRAŞ, PARÂNGUL MARE, şi
RETEZAT - deocamdată ).
Ce mai aşteptaţi? Găsiţi şi pe ceilalţi care trebuie să vă fie alături ;
Căutaţi, testaţi, aflaţi - totul e atât de simplu când ţi-o doreşti din toată fiinţa. Acum nu vă rămâne decât să
acţionaţi.

50
După cum stau lucrurile acum în anul 2003, România va anihila în mare parte puterea întunericului în maxim 4 -
5 ani prin LUMINA ŞI IUBIREA VOASTRĂ, fapt care va predetermina ca toate structurile statale să apară în
următorii 8 - 10 ani, şi atunci va avea loc anihilarea totală a întunericului.
8. Î. - Poţi să ne oferi o posibilă schemă a noii conduceri spiritual – statale a viitoarei Românii?
R. - Dacă e posibilă o schemă? de ce nu.
Dar nu schema este importantă acum, ci: CINE VA PRELUA PUTEREA ATUNCI ŞI CUM VA PROCEDA,
poate e mai important de ştiut, să ştiţi, decât o simplă schemă care probabil nu prea ajută la nimic.
Cel care va veni, adică TRIMISUL, va avea toate organigramele tuturor laturilor aferente unei conduceri
statale spiritualizate şi nu numai.
Nu va mai fi slujbă cum spuneţi voi acum ci va fi:
- un comandament pentru luptă antitero, asta însemnând:
COMANDAMENTUL IUBIRII TOTALE, în limbajul noii ere;
- şi apoi comandamentul poliţienesc care va cuprinde:
COMANDAMENTUL ARMONIEI;
- şi desigur paza şi protecţia sau altfel spus:
COMANDAMENTUL PĂCII TOTALE, DEPLINE; cam aşa vor sta lucrurile atunci.
Obişnuiţi- vă cu noile denumiri, căci asta va fi marea schemă din care vor decurge pe compartimente foarte
bine planificate, realizate în plan spiritual.
9. Î. - Anterior, mi-ai vorbit de MAREA PIRAMIDĂ FĂGĂRAŞ – BUCEGI, dar eu simt că de fapt sunt două
piramide; e corect ce simt intuitiv?
R. - Da, şi ambele Piramide Celeste se unesc într-un punct energetic în vârful munţilor Bucegi ( aici e Ştiinţă
Ocultă curată – momentan nu-mi aduc aminte, sunt depăşit de realitate ).
Veţi merge, veţi vedea, veţi simţi şi vom discuta.
E rolul vostru major în descoperirea acestor lucruri de importanţă majoră, INESTIMABILĂ.
10. Î. - S -a vorbit mult în mediile ezoterice despre CENTURA FOTONICĂ.
Prin meditaţie, am ajuns la concluzia că în momentul trecerii pământului prin această Centură Fotonică,
TRIMISUL trebuie ca să fie alături de noi şi chiar să ne pregătească spiritual înainte de manifestarea acestui
fenomen, pe care îl aştept cu nerăbdare. E corectă viziunea mea?
R. - Acum te rog să mă asculţi cu atenţie, dragă Gicule.
Tu poţi spune cu uşurinţă aceste lucruri adevărate şi prezentate deja.
Alţii , mulţi la număr, nu vor pute percepe nimic încă.
E adevărat că Pământul va intra în Centura Fotonică,
după apariţia TRIMISULUI, anul aproximativ 2014.
11. Î. - Prin prietena mea Melfior Ra, ne-aţi comunicat înainte de anul 2000, faptul că noi pământenii, mai bine zis
o parte dintre noi , vom fi preluaţi de NAVELE EXTRATERESTRE ALE FEDERAŢIEI LUMINII şi vom fi duşi pe
alte planete.
Acum, de câte ori îmi trece această idee prin cap, mi se pare că este inutilă abandonarea Pământului de către
noi.
Greşesc eu cu ceva, e o dorinţă personală atât de puternică de a nu abandona Terra, sau s-a întâmplat ceva ce eu
intuiesc corect , dar nu ştiu să traduc la nivelul conştienţei stării mele de veghe?
R. - Da; acum ai spus un mare adevăr. Voi nu veţi mai pleca pe alte planete, căci nu mai este necesar.
Voi veţi rămâne aici, căci V-AŢI TREZIT.Vezi ce repede se pot schimba lucrurile?
Când Melfior Ra a scris despre acest eveniment, NOI aşa i-am transmis, căci la momentul respectiv aşa s-a
prezentat situaţia.
Acum totul s-a schimbat; mai puţin oamenii de lângă voi. Ei nu au putut accepta această idee şi de aceea a mers
aşa de greu; veţi vedea acum după apariţia aceste cărţi , cum lucrurile se vor schimba.
Va fi o carte pe înţelesul multora.
12. Î. - Mă interesează în ce măsură avem şansa de a trece cu acest corp fizic, ridicat vibraţional bineînţeles, într-
o dimensiune superioară?
R. - Nu; nu veţi putea face acest lucru acum . E nevoie de timp, de transformare totală.
Când totul e sub noua formă, nu veţi mai exista aici; totul e altfel.
Veţi pleca atunci aşa cum sunteţi acum, dar în acest moment nu e posibil. Atunci, da; aşa veţi pleca.
13. Î. - Vreau o confirmare suplimentară; chiar creăm noi a Doua Creaţie?
R. - Da , este adevărat. Creaţi A DOUA CREAŢIE.
Noi vă aşteptăm să daţi vălul la o parte . Ne veţi vedea atunci şi pe noi în toată splendoarea noastră.
Dorim să fim împreună ÎMPREUNĂ, CÂND REVENIŢI ACASĂ.
Acum, vreau Eu Învăţătorul vostru IISUS CRISTOS, ca să pun câteva întrebări pentru unii dintre cei care citesc
aceste rânduri şi nu numai:
- De ce spuneţi Îngeri şi nu ARHANGHELI ?
- De ce consideraţi că există o legătură nedefinită între voi şi cei 12 MARI MAEŞTRII?
- De ce uneori aveţi impresia că majoritatea celor ce vă comunică, spiritual vorbind, sunt mai presus decât voi?
- De ce nu vreţi să înţelegeţi că sunteţi Arhangheli Albi minunaţi? de ce?
- Până când doriţi să prelungiţi această stare de agonie, sunt sau nu sunt Fiu al Luminii, oare n-am luat-o
razna, cine sunt cu adevărat?
- Până când nu aveţi încredere deplină în forţele voastre dragii mei, până când?
- Oare, nu a avut loc trezirea ? oare nu au avut loc măsurătorile? până când?
Cine a înţeles şi simte menirea lui, merge mai departe, detaşat total de toate celelalte.
Cine nu a înţeles, mai rămâne în această stare de dualitate, deci concluzionând, va mai avea mult de muncit cu el
însuţi. Să aveţi iubire şi pentru aceştia; ei sunt ai voştri semeni, dar atât.
Nu-i mamă, tată, soră, frate pământean, ci doar spiritual. Şi toţi formaţi MAREA FAMILIE; e clar acum, aţi înţeles?
51
Cine nu a perceput în plan subtil aceste lucruri, mai rămâne în starea în care e; este problema lui, este rolul
lui, e viaţa lui, poate intenţionat dorită, poate din neştiinţă, din necunoaştere corectă…Iubiţii mult.
Degajaţi din voi, dragii mei, acea Ddragoste totală, necondiţionată, căci voi asta sunteţi.
14. Î. - Doresc să finalizez această carte, cu dorinţa de aţi îngădui să mai faci o ultimă precizare personală, care să
ne întărească înţelegerea rostului nostru spiritual în aceste momente apocaliptice.
R.- Repet: VĂ ROG SĂ VĂ REVENIŢI ŞI SĂ VENIŢI ACASĂ, AŞA CUM AŢI FOST CÂNDVA.
VOI AŢI LĂSAT CUNOAŞTEREA ,ŞI EA VA AŞTEPTAT S-O SCOATEŢI LA LUMINĂ; ACUM E TIMPUL.
Schimbările vă vor aparţine vouă; nu va fi uşor uneori să suportaţi nici voi aceste schimbări, dar asta va fi. De
voi oamenii Terrei, depinde viitorul omenirii.
Spui ROMÂNIA, spui DUMNEZEU;
Spui ROMÂNIA, spui CASA LUI DUMNEZEU;
Spui ROMÂNIA, spui FECIOARA MARIA şi FIII EI;
Spui ROMÂNIA, spui ENTITATE DE LUMINĂ;
Spui ROMÂNIA, spui LUMINĂ, IUBIRE, ADEVĂR;
Spui ROMÂNIA, spui ADEVĂRUL NECUNOSCUT, dar CEL CE VA FI CUNOSCUT LUMII;
Spui ROMÂNIA, spui CETATEA LUI DUMNEZEU;
Spui ROMÂNIA, spui CERUL DESCHIS SPRE ÎNĂLŢARE;
Spui ROMÂNIA, spui FRUMUSEŢEA NECUPRINSĂ;
Spui ROMÂNIA, spui ABSOLUT, TOTUL DE AICI VA ÎNCEPE.
Tot ceea ce-au spus unii prezicători despre România - Ţară Spiritualizată, este adevărat.
Lupta aprigă acum începe, să ştiţi şi să fiţi pregătiţi. Nu vă lăsaţi ademeniţi, doborâţi.
Lumina , Pacea, Iubirea, fie cu voi, peste voi şi-n drumurile voastre.
Pacea să vă împresoare, Lumina să vă lumineze casele, drumurile.Iubirea să vă cuprindă şi s-o daţi tuturor
necondiţionat.
Lumină, Pace, Iubire, Armonie, sunteţi voi FIII mei dragi.Tuturor celor LUMINAŢI, transmiteţi aceste lucruri şi
atât.
Nu aruncaţi mărgăritarele la porci. VĂ IUBESC FOARTE MULT - IISUS CRISTOS
Dragi prieteni, aceste perspective informaţional - oculte sunt oferite sub forma unui cadru de extindere a constientelor
personale ale cititorilor în domeniu, cadru ce se va completa prin noi informaţii pe care le vom detalia ulterior ,doar
în măsura în care ni se permite , fiindcă informaţiile sunt gigantice.
Nu uitaţi, dragi prieteni, că noi am venit pentru noi doar în măsura în care trebuie să integram total divinitatea în
manifestarea noastră, în rest, noi suntem doar magnifici pionieri ce realizează necontenit modelul celei de-a Doua
Creaţii.

ANEXĂ
Cuprinzând informaţii metafizice complementare, pentru extinderea Conştienţei şi Conştiinţei

1. PROFEŢIA ca Mesaj Celest de avertizare

PROFEŢIA,
este un mesaj de natură spirituală, adresat oamenilor încarnaţi pe Terra într-un anumit moment istoric.
PROFEŢIA
cuprinde în mesajul său o perioadă viitoare, în care anumite evenimente au tendinţa de a se manifesta,
în condiţiile în care umanitatea continuă acelaşi tipar comportamental, exact ca în momentul apariţiei profeţiei.
Deoarece permanent din plan subtil Entităţile de Lumină propun anumite corecţii spirituale în destinul oamenilor şi al
popoarelor, există întotdeauna posibilitatea ca aceste corecţii să fie materializate de oameni, astfel că evenimentul
profetizat se poate întâmpla cu o forţă mult mai diminuată sau evenimentul se anulează efectiv.
Din acest considerent, Profeţia este considerată întotdeauna un mesaj care include elemente de probabilitate, iar
realizarea acestei probabilităţi ( posibilităţi )este condiţionată de însăşi manifestarea umană.
Privită din perspectiva menţionată anterior, putem spune că Profeţia nu are în mod obligatoriu un caracter absolut,
dacă oamenii îşi corectează la timp comportamentul în conformitate cu Legile Divine.
Din păcate, mai există o a doua perspectivă, în care evenimentele profetice se materializează cu maximum de
fidelitate şi intensitate, aşa cum au fost prezise prin profeţie; acest lucru este predeterminat atât de întârzierea în evoluţia
spirituală a oamenilor, cât şi datorită unor evenimente ciclice, de natură spiritual macrocosmică.
Aceste evenimente ciclice, se suprapun peste conservatorismul majorităţii populaţiei terestre, care îşi menţine frecvenţa
vibraţională cu precădere pe universul tridimensional, sub impulsul egoului.
Analizând cea de-a doua perspectivă, putem observa cu uşurinţă că uneori există condiţii predeterminate de om sau de
Divinitate, în care profeţia are într-adevăr un caracter absolut.
Dacă vom cerceta la nivel ocult situaţia actuală a civilizaţie terestre, nu ne rămâne decât să constatăm cu regret, că
cea de-a doua perspectivă menţionată anterior ni se potriveşte ca o mănuşă.
NU UITAŢI: - profeţiile Iluminatului SUNDAR SING, au toate şansele de a se materializa treptat până în anul
aproximativ 2030, cu toate efectele sale pozitive şi negative prezise, deoarece chiar şi în acest an 2003, populaţia
terestră prin manifestarea ei creează în mod strălucit dar inconştient, condiţiile îndeplinirii acestor profeţii.
Totuşi, cu toate că acum suntem în plină derulare a evenimentelor apocaliptice, omenirea încă mai are şansa alegerii
celeilalte direcţii de manifestare, ce cuprinde vieţuirea iubirii, a iertării, a păcii, a armoniei şi a înţelepciunii Divine.

2.- OMUL este Cetăţean PLANETAR , iar în curând va deveni Cetăţean UNIVERSAL

52
În virtutea principiului Karmei şi Reîncarnării, cu toţii am fost membrii diferitelor popoare în istoria noastră trecută.
Reîncarnarea noastră succesivă prin aceste popoare (atlanţi, daci, japonezi, chinezi, indieni, ruşi, francezi, englezi, germani,
greci, egipteni, evrei, perşi, etc,) a fost chiar obligatorie, deoarece fluxul experienţelor evoluţiei spirituale pe care a trebuit
să-l asimilăm treptat, avea ca suport anumite calităţi psiho (sufletesc) - spirituale, pe care nu le puteam găsi în acel moment
istoric, decât în poporul respectiv.
NU UITAŢI:
Fiecare popor terestru prin care ne-am reîncarnat în istoria trecută a spiritului nostru, ne-a oferit un câmp specific de
experienţă spirituală.
Rezultatul acestui experiment se regăseşte acum în spiritul nostru, ca sumă a unor calităţi psiho-spirituale, cărora le
readăugăm în această viaţă specificul experimentului Românesc.
NOTĂ:
În virtutea reîncarnării noastre în decursul istoriei ca cetăţeni ai diferitelor popoare, putem să evidenţiem acum cu
certitudine, faptul că am dobândit cu toţii buletinul de CETĂŢEAN PLANETAR, urmând ca după încheierea acestei
apocalipse în care suntem angrenaţi, să dobândim şi buletinul de CETĂŢEAN UNIVERSAL , atât în Calea Lactee cât
şi în alte galaxii.

3. Despre Avatarii Dimensiunilor Superioare, şi Corpul Energetic Spiritual nr. 5


În istoria civilizaţiei noastre post - atlantide, au mai existat şi alţi Avatari, dar de o importanţă mai mică decât
Maeştrii Buddha şi Iisus Cristos.
Aceşti Avatari pe care omenirea ia definit ca Iluminaţi ( Eliberaţi ) ,
au dobândit această calitate deoarece pe lângă corpul fizic (1), eteric (2), astral (3) şi mental (4),
printr-o muncă spirituală adecvată, adică Iniţiere,
au intrat în posesia corpului energetic nr. 5 - corpul Iluminării,
care mai poate fi numit şi corpul Cristic sau corpul Sinei Spirituale.
Tocmai prin acest corp al Iluminării, aceşti Avatari şi-au adus partea lor de contribuţie, atât pentru acel moment istoric,
cât şi pentru momentele ulterioare existenţei lor în planul spiritual .
Cu toate că pe toţi aceşti Avatari îi putem denumi Învăţători ai omenirii, rolul lor a fost restrâns tocmai datorită
influenţelor Luciferice ( pofte, pasiuni, plăceri ) şi Ahrimanice ( dorinţa axată pe chakrele inferioare şi frică ), ce domina civilizaţia
timpului lor.
Pentru ca omenirea să perceapă corect rolul şi rostul ei pe această planetă, a fost necesară intervenţia Maeştrilor
Buddha şi IISUS Cristos, care să îndepărteze uşor vălul pe care forţele întunericului l-au pus peste conştienţa şi
conştiinţa slab dezvoltată a omului umbrit de materie .
Totodată, această intervenţie a Luminii prin cei doi mari Avatari ai lumii, s-a făcut în timpii exacţi ai unei istorii
zbuciumate , derulate în bezna necunoaşterii Adevărului.
Divinitatea a ţinut cont de faptul că omenirea are timpul necesar ca să înţeleagă informaţia conform căreia la
începutul epocii Vărsătorului de Lumină, însăşi Spiritul planetei noastre terestre, va beneficia de un corp de lumină care
este pur spiritual şi este echivalent cu corpul Iluminării la om.
REŢINE ŞI MEDITEAZĂ:
Deoarece Spiritul planetei Pământ intră în posesia celui de-al cincilea corp energetic,
este obligatoriu ca oamenii care vor locui pe el să dobândească şi ei acest corp, astfel ,lipsa de rezonanţă îi va plasa
după moartea lor fizică pe o altă planetă a universului material, unde vor continua programul lor egotic până când
într-un final (dacă vor dori ),se vor sătura de atâtea suferinţe şi vor intra în Lumină prin Iubire.
ÎNŢELEGE CĂ:
prin Iertare şi Iubire altruistă poţi primi acces şi liberă trecere într-o dimensiune superioară ( deja este în tine în
formare - coconul de aur ), care nu poate fi influenţată de forţele întunericului, deoarece acestea nu au acces acolo.
REŢINE CĂ:
în dimensiunea Luminii, fiecare om care a avut acces acolo prin propria-i Iubire , este considerat FRATE mai mic şi
colaborator al Ierarhiei de Lumină în conducerea creaţie. Aici voi prieteni, veţi fi recunoscuţi drept Omul-Crist.
Senzaţia – sentiment care îţi apare în interiorul spiritului tău, este de relaxare, armonie, iubire, plutire pshică-
beatitudine, eterizare, expansiune, conştiiţă pură etc…
ÎNŢELEGE CĂ:
prin egoism, ură, invidie, ai toate şansele asigurate de a intra într-o dimensiune a întunericului ca şi magii negrii, loc
din care cu greu te vei desprinde, dar tot cu ajutorul Iubirii şi Luminii Divine; mai bine vino acum în lumină, ce rost
are să mai aştepţi mii de ani plini de suferinţe?
Te rog, intră acum cu noi în nemurirea Iubirii Cristice, fiindcă este loc de nemăsurat.
REŢINE CĂ:
în dimensiunea întunericului, fiecare om decăzut prin liberul său arbitru, este considerat un SCLAV de către Ierarhia
Întunericului. Chiar îţi convine acest lucru?
Meditează şi nu uita că în lumea întunericului vei deveni un NIMENI, fără valoare.
Senzaţia – sentiment care îţi apare în interiorul spiritului tău, este de tensiune, presiune psihică, condensare, limitare.

4. Despre Trinitate, şi Scânteia Trinitară Divină numită Om


Dragi prieteni, expresia trinităţii Divine din Om sau din Pomul Vieţii, poate fi privită şi sub aspectul mai multor
exprimări decât cea enunţată de mine anterior.
Pentru lărgirea perspectivi voastre spirituale, aduc acum la un loc aceste exprimări, aşa după cum le-am cules din
diverse surse scrise de nuanţă ezoterică, urmând ca voi să utilizaţi formula care vă convine cel mai mult.
EXPRIMĂRI ALE TRINITĂŢII

53
1. Atom de Iubire 2. Atom de Înţelepciune 3. Atom de Voinţă
1. Altruism 2. Lumină ( Iluminare ) 3. Putere (Tăcere )
1. Conştiinţă 2. Acţiune 3. Voinţă
1. Viaţă 2. Energie 3. Esenţă
1. TATĂL 2. FIUL 3. SFÂNTUL DUH
1. Tatarul 2. Respiratorul 3. Mamarul
Indiferent de exprimarea utilizată, noi trebuie să conştientizăm faptul că este vorba de cele trei atribute fundamentale,
care se regăsesc în manifestarea lor perfectă în cele trei Ierarhii Superioare ale Pomului Vieţii şi anume:
1. SERAFIMII 2. HERUVIMII 3. TRONURILE
Dragi prieteni, acestea sunt elementele ( atributele ) funcţionale ale Trinităţii, pe care omul actual v-a trebui ca să le
manifeste la modul cel mai desăvârşit în etapele următoare.

5. FECIOARA MARIA - ca model spiritual pentru sufletul nostru


În această cursă contra cronometru cu noi înşine, pentru a dobândi şi utiliza corpurile energetice nr, 5 (al Iluminării),
nr. 6 (al Iubirii) şi nr. 7 (al Voinţei), omul uită cel mai esenţial atribut al evoluţiei sale naturale şi anume ATRIBUTUL
LIBERULUI ARBITRU.
În Biblie stă scris ca mărturie a propriei noastre evoluţii spirituale faptul că, Învăţătorul nostru CRISTOS ne-a
anunţat posibilitatea ca omul să atingă un stadiu şi o stare de evoluţie atât de înaltă în eternitatea viitoare, încât : Omul
va fi mai presus decât Heruvimii şi Serafimii.
Ce vrea oare să însemne această poziţie privilegiată a omului, pe schema Pomului Vieţii?
Această poziţie de frunte în cadrul Ierarhiilor de Lumină, pe care omul o va dobândi în eternitatea viitoare, doreşte
să scoată în evidenţă faptul că omul îşi va schimba atât de mult statutul spiritual actual, încât va fi modelul atributului
„Liberului Arbitru” model susţinut de ceilalţi trei atomi pe care i-am descris anterior.
Cu siguranţă că mulţi dintre voi ar dori să ştie locul exact unde acest atribut al LIBERULUI ARBITRU se află acum
pe schema Pomului Vieţii (Arborelui Sefirotic).
Dragi prieteni, acest atribut al Liberului Arbitru nu se găseşte doar într-un singur loc, ci:
se găseşte consecutiv în două locuri pe schema Pomului Vieţii.
Cu toate că pentru gândirea limitată a raţiunii noastre acest aspect are caracterul unui paradox, totuşi la nivel
metafizic lucrurile se desfăşoară altfel, şi anume:
1. Primul loc
în care se desfăşoară ,,LIBERUL ARBITRU” este chiar în Sefira nr. 10 MALKUT ( SANAT KUMARA ), care ne
înveleşte în acest moment pe toţi pământenii; aici numai omul terestru experimentează această libertate de a alege
între bine şi rău.
2. Al doilea loc
în care noi construim real acest ,,Liber Arbitru”, este de fapt o proiecţie la fel de reală, pe care o vedem în Sefira
DAATH - Noul Pământ.
Această Sefiră este nenumerotată încă, deoarece la finalul evoluţiei noastre în materia celor 7 corpuri, va deveni
Sefira nr. 1, ca Sefiră a Libertăţii Creatorului în Sine Însuşi, şi Cunoscător de Sine Însăşi.
NOTĂ:
deocamdată prin noi, care de altfel suntem EL, Dumnezeu se experimentează pe Sine ca CEL ce nu este,
pentru a se cunoaşte Cine Este cu Adevărat.
ÎNŢELEGE şi NU UITA că:
Omul este creatorul unei Sefire noi,
care nu a mai existat niciodată în creaţie, până la manifestarea sa.
Omul Unificându-se pe deplin cu Creatorul, va manifesta în şi din această Sefiră, acea unică Libertate Spirituală, care
este tocmai Liberul Arbitru al Divinităţii în Sine Însuşi.
Revenind la timpurile noastre de azi (2003) şi în special la Misiunea Spirituală a României, putem spune că ea nu se
poate demara fără a lua în calcul existenţa şi prezenţa printre noi, chiar dacă este la nivel suprasensibil, a celei mai
misterioase entităţi pe care omenirea o cunoaşte sub apelativul de FECIOARA MARIA.
Nivelul de evoluţie spirituală pe care Fecioara Maria l-a atins acum câteva mii de ani, i-a permis ca la nivelul
conştienţei sale să poată realiza cele două aspecte etalate mai sus şi anume:
Unificarea Interioară deplină cu Creatorul ( Dumnezeu );
Manifestarea Liberului Arbitru cu ajutorul Luminii în Sine Însuşi.
Îndeplinind aceste două cerinţe în timpul manifestării sale în corp fizic, pe vremea Palestinei antice, Fecioara Maria a
avut acces şi i s-a permis utilizarea unor energii suprasensibile în vederea ,,CONCEPŢIEI SPIRITUALIZATE A
PRUNCULUI IISUS din Nazaret.
Astfel, putem spune că Fecioara Maria participa conştientă la evenimentele pe care destinul i le aşternea ca
experiment, în faţa sufletului său.
Astăzi, în mediile ezoterice se cunoaşte faptul că Fecioara Maria a atins o treaptă de evoluţie în acele vremuri al
Palestinei antice, care îi permitea să–şi controleze corpul fizic, corpul astral şi corpul mental, făcând astfel posibilă
naşterea lui IISUS care sosea la reîncarnare ca Iniţiat de gradul 3 (după doctrinele Tibetane şi clasificarea Tibetană ,
bineînţeles ).
Cu toate că multă lume nu conştientizează rolul Fecioarei Maria în evoluţia noastră spirituală, este de la sine înţeles
ca să recunoaştem, cel puţin pe baza bunului simţ dacă nu altfel, că:
Prezenţa ( şi Misiunea ) Fecioarei Maria este chiar unul dintre canalele prin care Dumnezeu a creat toate condiţiile
prin care EL urma să se nască şi s-a născut pe Sine Însuşi pe Pământ ca Fiinţă Cristică în toată măreţia
Conştienţei sale Divine pentru salvarea Spirituală omenirii.
Din acest motiv bine întemeiat, acum recunoaştem faptul că:
54
Fecioara Maria este într-adevăr unul dintre MODELELE noastre Spirituale MACROCOSMICE,
ce ne atrage necontenit pe calea realizării ( Iniţierii ) conştiente a fiecăruia dintre noi, că suntem constructorii Sefirei
DAATH, ca sefiră a Libertăţii Divine în Sine Însuşi.
Chiar şi în momentul în care, presupunând că toţi oamenii de azi ar ajunge să aibă statutul libertăţii depline la finele
manifestării perfecte în corpul al şaptelea, Fecioara Maria care acum are statutul de Mare Maestru Spiritual, va fi şi
atunci alături de noi, cu alte programe Divine, pe care n-i le va oferi într-un alt context de manifestare.
NU UITA:
În creaţia manifestată a lui Dumnezeu există şi va exista permanent o ierarhie conducătoare,
astfel că Fecioara Maria îşi va păstra etern acest rol conducător, printre celelalte spirite ale Luminii.
Dragi prieteni, în acest context al permanentei prezenţe spirituale a Fecioarei Maria în destinul civilizaţie terestre,
putem recunoaşte rolul domniei sale chiar şi în aceste momente de manifestare apocaliptică.
Acest rol este atât de amplu, încât nu este cu putinţă ca noi cei încarnaţi aici pe Terra, să-l putem descifra integral.
Din acest motiv, ne vom rezuma doar la cel mai semnificativ rol, pe care însăşi domnia sa a dorit să-l cunoaştem şi
anume:
1. Poporul aflat în spaţiul Românesc are o misiune spirituală de îndeplinit,cu Aportul Spiritual al Fecioarei Maria;
2. Spaţiul Românesc este recunoscut în lumea suprasensibilă, ca fiind Grădina Maicii Domnului.
Dar să încercăm a clarifica fie şi sumar, cele două aspecte redate la numerotarea de mai sus, prin următoarele
explicaţii:
1. Cu toate că mesagerii Luminii Celeste sunt astăzi (2.003) reîncarnaţi în fiecare popor al Terrei, România va fi
nucleul spiritual unde se v-a stabili centrul de comandă şi de unde vor porni cele mai importante decizii ca modele
de vieţuire şi spiritualizare accelerată.
2. Când spunem (şi cînd se spune) că România este Grădina Maicii Domnului, trebuie să avem în vedere cel puţin
două direcţii de înţelegere:
- prima direcţie este calea de înţelegere a faptului că toţi misionarii ( nu contează naţionalitatea ) încarnaţi în
spaţiul Românesc ( spaţiu care se extinde mai mult decît graniţele actuale ) sunt cuprinşi efectiv în Aura protectoare şi
programul spiritual al Sfintei noastre Fecioare Maria;
- a doua direcţie este calea de înţelegere a faptului că noţiunea de Grădină a Maicii Domnului, se referă la o
singură entitate, dar în acelaşi timp se referă şi la o multitudine de entităţi încarnate în spaţiul Românesc.
După cum vedeţi, suntem iarăşi în faţa unui paradox, care se traduce în felul următor:
a).- se referă la o singură entitate sub aspectul calităţii de Maică a lui IISUS din Nazaret devenit Cristos;
b).- se referă la mai multe entităţi, deoarece prin intrarea cât de curând în universul celei de-a cincea
dimensiuni de ( în ) conştiinţă, omenirea va manifesta Conştiinţa Unificată, astfel că vom vieţui ( manifesta ) cu toţii
calitatea de Cristos.
Foarte , Foarte IMPORTANT :
CRISTOS este acea vieţuire - stare a omului , prin care el se simte permanent una cu Dumnezeu.
Învăţătorul IISUS CRISTOS spunea: EU şi TATĂL meu lăuntric suntem UNUL.
Aceasta este Conştiinţa Unificată sau Conştiinţa Cristică.
În concluzie, putem să spunem că:
ROMÂNIA este Grădina Maicii naşterilor Cristice, sau Grădina Maicii naşterii Conştiinţei Unificate.
Ulterior, până în aproximativ anul 4. 160 e.n., toată planeta Pământ va deveni o imensă Grădină a Maicii Domnului,
unde fiecare om va deveni Cristos.
Revenind la Pomul Vieţii (Arborele Sefirotic), putem formula faptul că într-un viitor neprecizat încă, toată planeta
Pământ în calitate de Grădină a Maicii Domnului va defini şi mai mult acea proiecţie reală a Sefirei Libertăţii în Sine
Însuşi a Omului - Crist, care este Una cu Tatăl.
Aşadar, Sefira DAATH este deja germenul unui nou ATOM DIVIN, care se va manifesta ca un nou atribut într-o
nouă Grădină suprasensibilă a Fecioarei Maria, unde fiecare dintre noi vom fi copilul Crist desăvârşit (această desăvârşire
cuprinde iniţierile nr. 5, nr. 6 şi nr. 7).
Dragi prieteni, dacă aţi reţinut cele redate anterior, aţi observat că:
1. - TATĂL; Serafimii - atributul Iubirii Divine;
2. - FIUL; Heruvimii - atributul Înţelepciunii şi Armoniei Divine;
3. - SFÂNTUL DUH; Tronurile - atributul Voinţei (Puterii) Divine;
4. - Omul Crist desăvârşit ( în devenire )- atributul Libertăţii Divine în Sine Însuşi, atribut care va conţine
integral celelalte trei atribute anterioare.
Această ordine de redare atributivă, este valabilă doar timpului actual şi următor de evoluţie spirituală a omului, dar
în final când iniţierea a şaptea v-a fi terminată, ordinea va fi următoarea:
1. - OMUL CRIST ( PERFECT ) cu atributul specific al Libertăţii Divine în Sine Însuşi;
2. - SERAFIMII cu atributul specific al Iubirii Divine;
3. - HERUVIMII cu atributul specific al Înţelepciunii Divine;
4. - TRONURILE cu atributul specific al Voinţei Divine.
În această enumerare anterioară de ierarhii şi atribute spirituale luminoase , trebuie să înţelegeţi că:
Divinitatea v-a realiza prin Omul Perfect acea calitatea de CRIST UNIVERSAL MACROCOSMIC ;
din această calitate se vor naşte ulterior Noi Universuri şi Programe de Evoluţie,
care nu au fost posibile până la desăvârşirea Omului Perfect.
În concluzie, putem să afişăm acum pentru eternitatea noastră viitoare, următoarea potenţială schemă de înţelegere a
creaţie:
A: DUMNEZEU NEMANIFESAT
B: DUMNEZEU MANIFESTAT ca:
B.1. DUMNEZEUL CRIST - OMUL PERFECT ŞI LIBER ÎN SINE ÎNSUŞI;
55
B.2. DUMNEZEUL TATĂ - SERAFIMII , fără Libertate în sine însăşi;
B.3. DUMNEZEUL FIU - HERUVIMII , fără Libertate în sine însăşi;
B.4. DUMNEZEU DUH SFÂNT - TRONURILE, fără Libertate în sine însăşi.
NU UITAŢI :
OMUL ca să devină perfect, trebuie ca să experimenteze la modul ideal celelalte atribute Divine ,
dar în următoarea ordine:
B.3. - ILUMINAREA ( ÎNŢELEPCIUNEA ) lui BUDHHA;
B.1. - IUBIREA ( ALTRUISM ) lui IISUS CRISTOS;
B.4. - VOINŢA ( PUTEREA ) lui ,,TRIMISUL ,, CRISTOS.
NOTĂ:
DUMNEZEU nu revarsă toată VOINŢA Sa Divină în entitatea om,
decît în momentul în care omul a dobândit Iubirea şi Înţelepciunea Divină.
Totuşi, dacă în lipsa Iubirii şi Înţelepciunii Divine,
Dumnezeu i- ar da omului şansa de a dobândi asemenea Puteri ( Voinţă ),
atunci Lucifer cu întreaga Ierarhie a Întunericului ar părea copii de grădiniţă,
pe lângă acest tip de om Necristificat
( în creaţie nu poate fi exclusă nici această posibilitat, pentru viitor ).
ÎNŢELEGEŢI ŞI REŢINEŢI CĂ:
1. - Voinţa Divină, preexistă acum în Înţelepciunea şi Iubirea Divină;
2. - Voinţa şi Înţelepciunea Divină, preexistă acum în Iubirea Divină;
3. - Voinţa, Înţelepciunea şi Iubirea Divină, vor preexista în Libertatea Divină din Sine Însuşi, în eternitatea viitoare.
Atunci schema Pomului Vieţii ( Arborelui Sefirotic ) va arăta cu totul altfel, şi anume o schemă în care NOI,
OAMENII PERFECŢI , vom fi ca o MAMĂ - TATĂ UNIVERSALĂ A LIBERTĂŢII ÎN SINE ÎNSUŞI pentru
creaţiile ulterioare, pe care avem datoria de a le ajuta să ne ajungă din urmă şi chiar să ne depăşească (cei din urmă
vor fi cei dintâi), prin constituirea unor alte Scheme Sefirotice şi aşa mai departe la infinit.

6. Revoluţia Spirituală de la ARAD


Pentru cei care nu au reuşit să citească prima mea carte, intitulată „Misiunea Spirituală a României” - editată la Vultur
Z. M. din Deva, vă detaliez în rândurile următoare semnificaţia ezoterică a denumirii de ARAD, semnificaţie pe care
Ierarhia de Lumină mi-a oferit-o ca pe o decriptare cabbalistică de nuanţă Românească.
Aşadar, voi reda acum semnificaţia ocultă a noţiunii de ARAD, din trei perspective de analiză ocultă, care au reieşit
din Schiţa Arborelui Sefirotic Românesc nr. 1, cu vârful pe oraşul Arad.
ÎNŢELEGE ŞI REŢINE CĂ:
1.- ARAD = Locul de început, unde se manifestă eliberarea Luminii Spirituale ( ca spaţiu exterior ); decodificare a
noţiunii de Arad, în sine însuşi;
2.- ARAD = Locul de început, unde se manifestă eliberarea Luminii Spirituale prin Inimă ( ca spaţiu interior );
decodificare rezultată din aspectul cabbalistic al triunghiului ARAD ( ca vârf )- DRAGU - BRĂDICENI
( DRĂGOIEŞTI ) - ARAD.
NOTĂ: localitatea DRAGU este aflată în judeţul Zalău ( polaritate masculină ), ce formează baza
triunghiului cu localitatea BRĂDICENI din judeţul Gorj, a cărei parte de sud se numeşte DRĂGOIEŞTI
( polaritate feminină, dragă-mi eşti );
3.- ARAD = Împlinirea Luminii Spirituale, este deschisă ( eliberată )prin Inima Aradului ( Arădenilor şi aici Cristos îşi
va începe lucrarea - în corp fizic fiind - la nivel de mase ); decodificare realizată cu ajutorul focarului
energetic ORADEA.
Acest triunghi energetic, ce are vârful pe oraşul ARAD ca focar al Arborelui Sefirotic Românesc nr. 1, simbolizează chiar
unificarea în cadrul materiei a polarităţilor Masculin (Yang ) şi Feminin ( Yin ), numai prin INIMĂ.
Această unificare fizică şi metafizică este necesară pentru a neutraliza dualul şi a se manifesta Unicitatea Nedivizată
în Spirit, conform cu cerinţele celei de-a cincea dimensiuni spirituale, care este dimensiunea Iluminaţilor şi unde suntem
aşteptaţi.
ADEVĂRURI REVELATE DE CĂTRE MAEŞTRII LUMINII DIVINE - TEME DE MEDITAŢIE

1.- Eu Sunt prezenţa şi manifestarea lui Dumnezeu pe Pământ ( Mantră ).

2.- Dumnezeu este prezent pe Pământ datorită mie ( Reciproca ).

3.- Eu Sunt o Personalizare a lui Dumnezeu pe Pământ ( Mantră ).

4.- Prin mine, Dumnezeu se manifestă pe SINE ÎNSUŞI ( Concluzie - Adevăr ).

5.- Eu Sunt Dumnezeu ( Mantră ) ; şi TU la fel eşti DUMNEZEU ( Adevăr ).

6.- Eu şi Tatăl Meu lăuntric şi Viu, suntem UNUL ( Mantră ).

7.- Toţi oamenii sunt Tatăl Meu lăuntric şi Viu ( Mantră ).

56
8.- Toată Creaţia este Dumnezeu ( Mantră ).

9.- Toată Creaţia este Tatăl Meu lăuntric şi Viu ( Mantră ).

10.- CRISTOS, este denumirea unui Principiu Divin în manifestare.

11.- Omule , sarcina ta fundamentală este aceea de al trezi pe Cristos ( Principiul ) cel Viu în Inima Ta.

12.- Cristos este numele pe care omul îl va purta, după ce s-a deşteptat din umbra materiei.

13.- Identificarea cu Principiul Cristic este Cheia timpului care te aşteaptă în mileniul trei.

14.- Descoperiţi identitatea în Cristos prin Iubire, Iertare, colaborare şi ajutor dezinteresat în relaţiile cu semenii voştri.

15.- Cristos este Fiinţa Unificată cu TATĂL .

16.- Cristos este motivul omului pentru supravieţuire.

17.- Scînteia Vieţii din inima ta este Cristos - Fiul lui Dumnezeu.

18.- Comunicarea şi comuniunea cu Cristos este numai prin inimă.

19.- Căutaţi Împărăţia Lăuntrică a lui Cristos şi toate cele din afară vor fi preschimbate.

20.- Intră în inimă şi fi liniştit, fiindcă astfel vei descoperi cine eşti cu adevărat , şi vei primi foarte multe semnale şi
informaţii Divine.

21.- În calmul tău interior trebuie să devii una cu toate lucrurile, prin conştientizare şi Iubire.

22.- Fi atent: Toate informaţiile din univers, ţi se oferă la cerere, dar în funcţie de Legea Necesităţii.

23.- Primul Răspuns va fi întotdeauna Sfatul Creatorului Tău.

24.- Tu eşti acolo unde te duce atenţia ta; de fapt, eşti chiar atenţia ta.

25.- Ce gândeşti, aceea eşti. Unde te gândeşti acolo eşti.

26.- Când atenţia ta este în momentul prezent, eşti în prezenţa lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu este prezent în tine.

27.- Gândurile îndreptate spre trecut şi spre viitor, limitează.


Dacă nu poţi ieşi din această limitare, atunci clădeşte un viitor altruist nou, în inima ta.

28.- Să ai întotdeauna în vedere Viziunea Noului, subordonată Iubirii Cristice.

29.- Nu fi preocupat de negativitatea globală a umanităţii, ci priveşte permanent în tine.

30.- Frica este polul opus al Libertăţii şi Iubirii Cristice.

31.- Renunţă la teamă, renunţă la raţiunea ta fatalistă şi focalizează conştienţa ta pe Dumnezeu din inima ta.

32.- Nu-ţi face griji din pricina vieţii, ce vei mânca sau ce vei îmbrăca, pentru că Tatăl lăuntric se va ocupa de
acestea mult mai bine decât tine.

33.- Reduce la tăcere gândurile tale şi întră în rezonanţă cu semnalele tale lăuntrice pe care ţi le oferă
Divinitatea, fiindcă astfel vei începe să te extinzi spre alte dimensiuni ale conştienţei.

34.- Laudă pe Dumnezeu şi nu forma prin care EL se exprimă.

35.- Cristos este în inima ta, iar dacă îi vei cere ajutorul, nu te va refuza.

36.- Urmează - ţi conştient Ghidul interior .

57
37.- Ridică frecvenţa vibraţiei tale spirituale, în liniştea, calmul şi pacea din lăuntrul inimii tale.

38.- Menţine-ţi conştienţa cât mai mult posibil pe Chakra inimii.

39.- Fie ca Lumina ( Înţelepciunea ), Iubirea şi Voinţa ( Puterea ) Tatălui Meu lăuntric şi Viu, să restabilească Planul
Divin pe planeta Pământ, acum şi aici ; Amin.

40.- Iubite Părinte al Luminii - Tatăl Meu lăuntric şi VIU, îţi ofer ţie acum şi aici:
- toate nevoile mele,
- toate grijile mele,
- toate necazurile mele,
- toate suferinţele mele,
- toate gândurile mele,
- toate faptele mele,
- şi toate sentimentele mele, spre Slava şi Binecuvântarea Ta Divină. Amin.

Dragi prieteni de pretutindeni , Vă dorim succes în propria voastră transformare Cristică;


Cu multă iubire spirituală vă oferim blândeţea spiritului nostru :
FOARE BÎNDARIU şi GICU DAN

NOTĂ: am editat prin Editura Vultur Z.M. din DEVA - C.P. 98, O.P. 1, tel. 0254/224815 sau 0723/633069, e-mail:
fachirus@yahoo.com următoarele trei cărţi:
- Misiunea Spirituală a României;
- Secretele Arborelui Sefirotic;
- Ecluza Astrală , care au legătură şi continuitate spirituală cu prezenta carte şi următoarele .

GICU DAN - Sîntana de Arad la 17 - Noiembrie - 2003

58
... EU SÎNT Omega
( cartea a 5 - a )

FLOARE BÎNDARIU şi GICU DAN

ROMÂNIA INIMA OCULTĂ A TERREI


( VOLUMUL NR . 2 )

Cine nu Crede în Misiunea Spirituală a României ,


de fapt nu ştie ce este Credinţa Adevărată .
PROFEŢII SPAŢIULUI ROMÂNESC AU ÎNCEPUT LUCRAREA
şi cine-i Crede are Credinţă Adevărată ,
pentru că SIMTE Adevărul Misionar Românesc Aprobat de Creator .

REDESCOPERIREA DE SINE ,
PRIN REDESCOPERIREA ENIGMELOR OCULTE ( ASCUNSE ) ,
ALE ISTORIEI NOASTRE SPIRITUALE ,
TRECUTE , PREZENTE ŞI VIITOARE .

CARTE DE ŞTIINŢĂ OCULTĂ ,


PENTRU MEDITAŢIE ,
TREZIRE SPIRITUALĂ ,
ŞI IMPLICARE SPIRITUALĂ .

FUNDAMENTAL :
Indiferent de stratul ( treapta , cerul , tărîmul ) din care au sosit ,
59
FII LUMINII
sînt LUMINĂ din MAREA LUMINĂ DIVINĂ ,
şi SPERANŢĂ din MAREA ENERGIE a SPERANŢEI nou create.
( Confirmă Învăţătorul nostru sublim IISUS CRISTOS )
Cel mai măreţ şi complex experiment realizat vreodată în Creaţia Părintelui Luminii - Dumnezeu ,
este în curs de a fi desăvîrşit integral în curînd pe minunata noastră planetă TERRA - GEEA - GAIA ,
de către Noi ( Eu şi VOI ) OAMENII DIVINI ca PIONIERI şi CREATORI ai celei de-A DOUA CREAŢII.

Noi Oamenii Divini , cei CALZI - CEI CE dăm FOC SPIRITUAL ,


sîntem Învăţătorii şi Vindecătorii Spirituali ai celorlalţi fraţi ai noştrii de pe Terra ,
care au nevoie urgentă de prezenţa şi Cunoaşterea noastră Ocultă dobîndită prin lecţiile pline de suferinţă ale vieţilor
anterioare aşa cum spunea şi Marele nostru Maestru Spiritual TOBIAS .
În special PENTRU CEI CE VIN ÎN URMA NOASTRĂ ( cei căldicei ) ,
rămîne încă valabilă afirmaţia conform căreia :
Rostul încarnărilor ( reîncarnărilor ) repetate ale omului pe Terra este şi va fi
DOBÎNDIREA CUNOAŞTERII EZOTERICE MATERIALIZATE
- CA SENS AL SALTULUI ÎN COŞTIINŢĂ -
experimentat prin Liberul Arbitru dar subordonat obligatoriu IUBIRII CRISTICE .

IUBIREA CRISTICĂ este RAZA ALBĂ a LUMINII DIVINE ,


Lumină care nu vine din afară ci din Lăuntrul Inimilor noastre Pure şi Smerite .

Aşadar :
CUNOASTEREA OCULTĂ manifestată ALTRUIST înobilată cu IUBIRE CRISTICĂ ,
este Adevăratul sens al Existenţei Umane .

Aşa după cum tu stai pe bicicleta ,, Marelui Maestru Tobias ,, ,


toate drumurile vin la tine , iar aceste drumuri îţi aduc Darurile Vieţii ,
doar în măsura în care tu Cunoşti rostul utilizării acestor Daruri .
Cu cît Cunoaşterea ta este mai bogată , cu atît mai multe şi diversificate daruri fizice şi metafizice vei primi .

Marele Iluminat OSHO spunea :


Omul terestru evoluează , de la stadiul Inocenţei Inconştiente , la stadiul Inocenţei Conştiente ;
şi a fi Inocent Conştient înseamnă a Cunoaşte . Omule : Cunoaşte-te pe tine însuţi .

NU UITA :
IUBIREA fără ÎNŢELEPCIUNE este imposibilă ;
ÎNŢELEPCIUNEA fără CUNOAŞTERE OCULTĂ este imposibilă ;
CUNOAŞTEREA OCULTĂ fără VOINŢĂ este imposibilă ;

Sau , inversînd :

Dacă ai VOINŢĂ , dobîndeşti CUNOAŞTERE OCULTĂ ;


Avînd CUNOAŞTERE OCULTĂ EXPERIMENTATĂ , dobîndeşti ÎNŢELEPCIUNEA ;
Fiind ÎNŢELEPT , devii IUBIRE DIVINĂ ;

( Acum TACI , fiindcă eşti TOTUL )

ATENŢIE :
VOINŢA ( Puterea interioară ) predetermină şi sustine ,
cele trei elemente ale CUNOAŞTERII OCULTE şi anume :
- STUDIUL informaţiilor oculte ;
- ÎNŢELEGEREA informaţiilor oculte ;
- APLICAREA ( fapta altruistă ) informaţiilor oculte .

- REŢINEŢI PERMANENT : -
Nu Renunţaţi niciodată la Munca voastră de Documentare Spirituală ,
deoarece este foarte importantă Cunoaşterea Ocultă (confirmă Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS )

60
Aducem pe această cale mulţumirile noastre sincere Fraţilor noştrii de Lumină mai Mari ,
care ne ajută în dobîndirea Cunoaşterii Oculte şi anume :
Învăţătorului IISUS CRISTOS ;
Maestrului TOBIAS ,
Maestrului ELI ,
Maestrului CONSTANTIN BRÎNCUŞI ,
Maestrului DECEBAL .

CUNOAŞTEREA OCULTĂ DIN ACEASTĂ CARTE CUPRINDE URMĂTOARELE ASPECTE :


Dincolo de Aparenţe ( Iluzii ) - precizări în loc de cuvînt introductiv ;
1. - Mesageri Celeşti din Arcul Luminii , care s-au hrănit spiritual cu seva energiilor oculte din spaţiul
Românesc , sevă pe care au revărsat-o ulterior întregii umanităţi direct sau indirect , sub semnul
misteriilor metafizice : TREZIŢI - VĂ FIII AI LUMINII ÎNCARNAŢI PE TERRA .
Acum şi Aici , desecretizăm doi Mari Maeştrii Celeşti din Arcul Luminii ca Lideri Ezoterici , chiar
dacă umanitatea Terrei nu i-a înţeles , sau l-a văzut pe unul ca Fiu al Luminii iar pe celălalt în
mod eronat ca Fiu al Întunericului :
1.1. - Marele Iniţiat Spiritual CONSTANTIN BRÎNCUŞI cu :
- PIRAMIDA FATALĂ de la Tîrgu - Jiu ;
- PIRAMIDA FIZICĂ de la TISMANA ;
- şi recomandări metafizice ;
1.2. - Intervenţia Maestrului TOBIAS - confirmări oculte .
1.3. - Marele Iniţiat Spiritual Vlad ŢEPEŞ - revelat de Maestrul ELI .
2. - CAMINO ( Drumul ) - ce nu s-a scris .
2.1. - O nouă perspectivă , ultima divizare androgină ;
2.2. - Despre Cristalele Matriţă cu Învăţătorul IISUS CRISTOS .
3. - TRASEELE ENERGETICE din SPAŢIULUI ROMÂNESC .
3.1. - Învăţătorul IISUS CRISTOS exemplifică 4 ( patru ) trasee energetice ;
3.2. - Maestrul ELI exemplifică 3 ( trei ) trasee energetice .
4. - DESPRE RELIGII
4.1. - Comentariu Cristic - efectuat de Învăţătorul IISUS CRISTOS ;
4.2. - Recomandarea Maestrului TOBIAS .
5. - GÎNDITORUL DE LA HAMANGIA
5.1. - Perspectiva Maestrului Spiritual ELI ;
5.2. - Perspectiva Învăţătorului IISUS CRISTOS .
6. - TRIMISUL = CRISTOS reîncarnat a doua oară - în ROMÂNIA : ( informaţii complementare celor -
expuse în volumul nr. 1 )
6.1. - aspecte revelate de Învăţătorul IISUS CRISTOS :
6.2. - aspecte revelate de Maestrul Luminii TOBIAS .
7. - MARELE REGE şi INIŢIAT DECEBAL - destăinuiri :
- Misterul vieţii şi morţii Marelui REGE - INIŢIAT DECEBAL ;
- Iniţierea în tainele oculte a Maestrului DECEBAL ;
- Alte informaţii oculte .
8. - PIRAMIDELE FIZICE ŞI ENERGETICE - din spaţiul Românesc :
8.1. - Piramidele Fizice - cu Maestrul ELI ;
8.2. - Piramidele Energetice ;
8.2.1. - Cu Învăţătorul IISUS CRISTOS ;
8.2.3. - Cu Maestrul ELI ;
8.3. - Informaţii ezoterice colaterale .
9. - FIII LUMINII reîncarnaţi în România , sînt legaţi intim de ocultismul antic :
9.1. - C. Dana - Sorina relaţionată cu Piramida Fizică Celestă de la Tismana şi Piramida Luminii
Celeste din Egipt , care sînt sub semnul Misteriilor Oculte ;
9.2. - Andrei şi Piramida Luminii Celeste din Egipt .
10. - PERSPECTIVA GLOBALĂ a sosirii Echipei Cristice pe Terra :
10.1. - ECHIPA CRISTICĂ a CONFEDERAŢIEI EXTRATERESTRE A LUMINII ;
10.2. - MISTERUL de la ŢÎPOVA , în context misionar Extraterestru-Terestru ;
10.3. - Zbor spre SĂCĂRÎMB, în acelaşi context misionar Extraterestru -Terestru ;
10.4. - Zbor spre munţii RETEZAT, în context misionar Extraterestru-Terestru ;
10.5. - DEPOZITE INFORMAŢIONALE Extraterestre şi Baze de Apărare Energetice ;
10.6. - Aterizarea Echipei Cristice în Carpaţii Meridionali şi începerea misionară ca oameni autodăruiţi
programului Terra ;
11. - Patru Adevăruri - în patru paşi de înţelegere , prin revelaţiile DANIELEI .
11.1. - Primul Adevăr - NOI am stratificat universul spiritual ;
11.2. - Al doilea Adevăr - Cheia de aur personală , a Cunoaşterilor Oculte ;
11.3. - Al treilea Adevăr - Chemarea Munţilor - Particularizare pe muntele Retezat ;
11.4. - Al patrulea Adevăr - În CARTEA VIEŢII , Misiunea noastră este Misiunea României şi Misiunea
Cristică este Misiunea Terrei .
12. - Transformări Apocaliptice cu Maestru Luminii Tobias .
12.1 - Despre Soarele Vechi şi Soarele Nou ;
12.2. - Despre Clima şi Gheţarii Terrei celei Noi.
13. - Maestrul ELI - Strateg şi Vizionar în Războiul Lumilor .
14. - Despre Reptilieni ( Extratereştrii Întunericului ) - cu Maestrul ELI.
61
15. - Pe urmele NEMURITORILOR - cu Maestrul ELI .
16. - Schimbare , schimbare ,schimbare , peste tot schimbare .
16.1. - Informaţii oferite de Maestrul Eli ;
16.2. - Informaţii oferite de Maestru Tobias ;
17. - Informaţii oculte complementare :
17.1. - Învăţătorul IISUS CRISTOS ne îndrumă ;
17.2. - Despre stratul ( treapta , cerul sau universul ) spiritual ;
17.2.1. - Căderi spirituale exemplificate ;
17.2.2. - Posibilităţi de urcare rapidă pe mai multe straturi ;
17.2.3. - Urcări rapide cu misiune activă demarată conştient ;
17.2.4. - Cît de greu sa urcat o treaptă spirituală prin Sacrificiu de Sine ;
17.3. - Despre capitala fizică şi metafizică a României ;
17.4. - Maestrul Tobias şi protecţia energetică ;
17.5. - Învăţătorul Iisus Cristos şi Universitatea Spirituală de la Boroşteni - Gorj ;
17.6. - Fiţi atenţi cu Timpul - precizează Maestrul Constantin Brîncuşi ;
17.7. - Răspunsuri oferite de Maestrul ELI ;
17.8. - Paşii de aur ai Iluminării Cristice ;
17.9. - Falsa Modestie .
18. - Analiză metafizică personalizată , ca temă de meditaţie .
18.1. - Maestrul Luminii I.I.J. Francisc Maitreya , din perspectiva mea ( Gicu Dan ) ocultă;
18.2. - Mesaj de la Maestrul Francisc Maitreya .
19. - Definiri metafizice ale EU - lui
19.1. - Eul Inferior sau Eul Egotic ;
19.2. - Eul Superior sau EU SÎNT ( Cristic );
20. - Audio - Video , între fizic şi metafizic .
20.1. - Despre Telefonul Celular ( mobil ) ,cu Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS ;
20.2. - Despre Televiziune , cu Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS .
21. - Învăţămîntul Românesc şi Mondial, cu Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS .
22. - Medicina parapsihologică , cu Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS .
23. - Despre Şefii Ministerelor , cu Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS .
24. - Enigma Muntelui Vulcan Kilimanjaro destăinuită de Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS .
25. - Alte clarificări ezoterice , pe axa Trecut - Viitor
25.1. - Clarificări ezoterice , cu Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS ;
25.2. - Clarificări ezoterice cu Maestrul Spiritual ELI .

ACESTE INFORMAŢII METAFIZICE ,


SÎNT ADRESATE TUTUROR LUCRĂTORILOR ÎN LUMINĂ AI TERREI ,
DAR CU PRECĂDERE FIILOR LUMINII REÎNCARNAŢI ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC ,
CA MEMBRII UTILIZATORI AI ENERGIEI IUBIRII - INFORMAŢIONALIZATE,
ENERGIE DEPOZITATĂ ÎN STRUCTURA GEOLOGICĂ FIZICĂ ŞI METAFIZICĂ
A SPAŢIULUI CARPATO - DANUBIANO - PONTIC .

Dincolo de Aparenţe ( Iluzii ) - precizări în loc de cuvînt introductiv


Dragi prieteni .
Lumea Universului Tridimensional care ni se relevă percepţiilor fizice , este foarte limitată şi în continuă
metamorfoză , fapt pentru care este considerată în mediile ezoterice ca o Lume a Iluziei .
Dar atenţie : este o Iluzie reală , dată tocmai de lipsa provizorie a Stării de A FI pentru a se putea realiza experimentul
Stării de A Nu FI .
A FI sau a Nu FI - spunea Marele Iniţiat Shachespeare .
Odată cu finalizarea aceastei Stări de A Nu Fi , adică starea în care ne aflăm acum cu toţii ,
urmează inevitabil procesul de Reîntoarcere al Unicului Fiu Risipitor la CASA de Lumină al Tatălui Ceresc ,unde
este Starea de A Fi .
ATENŢIE :
Starea de A FI nu poate fi Cunoscută , Înţeleasă şi Vieţuită Conştient decît atunci şi numai atunci ,
cînd s-a încheiat experimentarea Stării de A Nu FI a dimensiunilor vibaţionale joase nr.3 şi 4 .
Acum este timpul dragi prieteni , de a ne îndrepta conştienţi şi în mod gradat , spre Starea de A Fi , prin utilizarea unor
noi energii ,ce aparţin anumitor universuri .
Dacă în momentul de faţă ,civilizaţia noastră utilizează doar energiile convenţionale extrase din materia fizică , inclusiv
atomul , iată că la orizontul anilor viitorului apropiat , posibilităţile noastre de utilizare al altor surse energetice , se vor extinde
în universul Eteric , Astral şi Mental Superior .
Acest lucru va fi posibil prin reîntoarcerea noastră la utilizarea organelor de percepţie extrasenzorială ( paranormale ) , pe
care le vom subordona unei noi forme de Conştienţă şi Conştiinţă Spirituală (Cristică ), susţinută de Energia Nou Creată a
Speranţei ,aşa cum niciodată nu sa mai întîmplat pînă acum în creaţia lui Dumnezeu .
În Universurile Divine , Spiritele niciodată nu au încetat jocul cu energiile , indiferent că aceste energii au fost extrase
din ambientul senzorial sau extrasenzorial al planului lor de manifestare .
În procesul de trecere al omului terestru de la utilizarea capacităţilor senzoriale la cele extrasenzoriale , apar din nou
anumite iluzii şi anume :
1. - Prima iluzie izvorăşte din percepţia eronată a faptului că noi sîntem singuri în munca şi efortul nostru de
reîntoarcere la Casa Cristică de Lumină , unde sîntem aşteptaţi cu toţii , dar unde ajung doar cei ce aleg să împlinească
acest lucru .
62
Adevărul este , aşa cum ne reconfirmă şi Maestrul Tobias :
Că noi nu sîntem singuri niciodată ,
ci sîntem Inspiraţi permanent din Universurile Suprasensibile de către Ierarhia de Lumină,
inclusiv a momentului în care este benefică apariţia în destinul nostru terestru,
a Clarviziunii , Clarauzului , Telepatiei , Călătoriilor Astrale , etc, etc,...
2. - A doua iluzie izvorăşte din percepţia eronată a faptului că accesul la utilizarea capacităţilor paranormale ar fi
îndreptăţiţi să-l aibă doar cei care activează într-o formă s-au alta în mediul Instituţional - Religios ( preoţi , călugări ,etc,... ) ;
3. - A treia iluzie izvorăşte din percepţia eronată a faptulului că întradevăr şi oamenii de rînd ( Mirenii ) pot utiliza
capacităţile paranormale , dar numai cei care au dobîndit statutul de om sfînt confirmat de oficialităţile Instituţiilor
Religioase .
Dragi prieteni ; dacă acum , iluiziile sînt acceptate de către marea majoritate a populaţiei terestre sub forma enunţată de
mine anterior ,atunci să fiţi convinşi că acest lucru se datorează lipsei de cunoaştere spirituală ,clădită pe o imensă ignoranţă.
De altfel , simplitatea cu care fiecare om terestru poate avea acces la utilizarea capacităţilor paranormale , derivă din
însăşi faptul că spiritul său este întradevăr dotat cu mai multe corpuri energetice , cărora le corespund organele de
percepţie aferente frecvenţei vibraţionale manifestate de către fiecare corp energetic în parte .
Prin natura lucrurilor , istoria trecută şi prezentă a civilizaţiei terestre , confirmă existenţa permanentă a unor oameni
,,deosebiţi,, ,care prin percepţiile clarvizionare etc, aveau acces la continuumul universal , observînd cu uşurinţă evenimente
trecute sau viitoare momentului în care ei profetizau .
Acum se apropie timpul ca fiecare cetăţean terestru , să devină mai repede sau mai tîrziu şi asta depinde numai de el , un
utilizator al capacităţilor paranormale , fapt care îi va da posibilitatea folosirii unor energii superioare celor care se manifestă la
nivel de corp fizic.
Dragi prieteni , acest lucru reprezintă un element esenţial în trezirea accelerată a Coştienţei de Sine Cristică şi
metamorfoza celei de-a doua naşteri .
Indiferent de faptul că în acest moment utilizaţi sau nu percepţiile extrasenzoriale, în conţinutul capitolelor următoare ,
împreună cu colaboratorii mei vă supunem atenţiei anumite direcţii de cercetare ezoterică ,în care ve-ţi sesiza Focare
(Vortexuri) Energetice, Trasee Energetice , Piramide Fizice Celeste , Piramide de Lumină , informaţii colaterale ezoterice , a
căror energie suprasensibilă ne influienţează destinul prezentei noastre vieţuiri de om fizic şi celest deopotrivă .
Dragi prieteni nu uitaţi că :
Acum este timpul IEŞIRII DIN IGNORANŢĂ ;
Acum este timpul DOBÎNDIRII CUNOAŞTERII SPIRITUALE ;
Acum este timpul MEDITAŢIEI ŞI IMPLICĂRII SPIRITUALE ;
Acum este timpul IUBIRII CRISTICE ;
Acum este timpul CELEI DE-A DOUA NAŞTERI .

Capitolul nr . 1
1. - MAEŞTRII CELEŞTI DIN ARCUL LUMINII
Dragi prieteni .
De obicei , viaţa pe care o experimentăm în corpul fizic , ne predetermină ca viziunea asupra lumii să ne-o
formăm doar pînă la nivelul la care percepţia noastră fizică , poate pătrunde cu ajutorul celor cinci simţuri biologice .
Această abordare este pur şi simplu limitată , mai ales acum cînd întreaga ştiinţă contemporană vine şi confirmă cu
ajutorul unei performante tehnologii , existenţa unor fenomene care aparţin altor dimensiuni şi planuri ale existenţei
Creatorului .
Fără a abandona lumea simţurilor fizice, noi putem cu ajutorul unor anumite cunoaşteri spiritual - oculte,ca să intrăm
prin percepţiile extrasenzoriale în celelalte universuri n-dimensionale , pentru ca noi să ne regăsim identitatea de SINE
CRISTICĂ .
NU UITAŢI :
De multe ori ,
utilizarea calităţilor paranormale cît şi a Cunoaşterii dobîndite inclusiv cu ajutorul acestora ,
a facilitat ca anumite personalităţi mai mult sau mai puţin contemporane ,
să etaleze Coştienţei şi Conştiinţei omului neiniţiat opere şi acţiuni de natură metafizică cu caracter de profeţie ,
şi pe care anumiţi oameni din generaţiile următoare timpului lor ,
au reuşi să le surprindă adevărata valoare spirituală .
În contextul celor menţionate anterior , vom aborda în această carte anumite aspecte necunoscute omului de rînd şi
nici chiar multor Fiii ai Luminii , despre :
Doi Mari Maeştrii ai Luminii care s-au remarcat lumii prin spiritualitate Românească ,
prin perspectie diferite şi chiar neînţelese şi anume :
MAESTRUL INIŢIAT CONSTANTIN BRÎNCUŞI ( Plus )
şi MAESTRUL INIŢIAT VLAD ŢEPES ( Minus ? – aparent ) .
ŞI ACUM , SĂ NE CONECTĂM LA ADEVĂRUL DIVIN
Să reîncepem dragi prieteni călătoria informaţional - ocultă , pe care aceste clipe ale VĂRSĂTORULUI de LUMINĂ
CRISTICĂ ne îngăduie să o parcurgem în calitate de OAMENI DIVINI .
Revenim aşadar în minunatul nostru spaţiu fizic şi metafizic al României , care este şi va fi în următoarea epocă de
evoluţie spirituală , chiar Nucleul Spiritual al Terrei .
REŢINEŢI :
ROMÂNIA ESTE ŞI VA FI INIMA OCULTĂ A TERREI .
Pentru ca noi să intrăm in posesia cît mai multor informaţii de natură ocultă , care să confirme faptul că întradevăr
România este inima ocultă a Terrei , ÎNVĂŢĂTORUL nostru IISUS CRISTOS ne face permanent următorul îndemn :

63
CONTINUAŢI-VĂ CERCETAREA METAFIZICĂ ,
DEOARECE ESTE FOARTE IMPORTANTĂ CUNOAŞTEREA ,
CA FUNDAMENT AL ŞTIINŢEI - OCULTE .
Pe baza acestui îndemn , urmează expunerea rodului cercetării ezoterice pe care eu şi sufletul meu pereche Floare
din Timişoara , l-am extras din transcendentul spiritului infinit , în vederea extinderii conştienţei şi conştiinţei
noastre Divine .

1.1. - MAESTRUL LUMINII - CONSTANTIN BRÎNCUŞI( Informaţii primite în ziua de 9 . August . 2003 )
Cu toate că la modul general îmi fac un plan de muncă logic , aşa cum sîntem obişnuiţi fiecare dintre noi , în
această zi am apelat totuşi la recomandarea Marelui Maestru TOBIAS , de a porni în documentarea mea ezoterică fără
a avea o agendă de lucru .
Mă îndreptam spre Timişoara cu trenul , cînd mi-am focalizat conştienţa pe propia-mi minte şi am constatat cu
surprindere că nu exista nici-un fel program specific de natură metafizică , iar la un moment dat am simţit intuitiv şi
foarte pregnant starea şi necesitatea de a comunica extrasenzorial cu Marele nostru Iniţiat Constantin Brîncuşi .
Sub forţa acestui îndemn interior care nu te înşeală niciodată , m-am aşezat la masa de lucru împreună cu Florica şi
am chemat lîngă noi în sfera noastră de Lumină ce aparţine deja Noii Energii al Noului Pămînt , pe Maestrul Iniţiat
Constantin Brîncuşi .
Din momentul în care Maestrul a ocupat un loc pe unul din scaunele mesei de lucru , mi-am exprimat dorinţa de a
cunoaşte răspunsurile ce rezultă din formularea anumitor întrebări :
Î. - Iubite Maestre , în literatura de specialitate am constatat existenţa unor formulări cu conotaţie mistică , pe care le-ai
dăruit omenirii ca un fel de testament , ba chiar direcţie de cercetare ezoterică şi anume :
1. - Ce ai vrut să spui prin fraza ,,Nici nu ştiţi ce vă las eu vouă ,, ?
2. - Care este şi unde este PIRAMIDA FATALĂ , care se pare că ţi-a marcat întregul destin spiritual ?
R. - Amîndouă întrebările sînt legate între ele din punct de vedere ezoteric şi vizează aspecte legate întradevăr de
destinul meu , cît şi de destinul spiritual primordial al Fiilor Luminii din România şi din lume . În primul rînd ,
trebuie să cunoaşteţi cu toţii faptul că :
operele mele de artă de la Tîrgu-Jiu ,
se află la baza şi sînt incluse în baza unei imense Piramide de Lumină .
Î. - Despre ce Piramidă de Lumină este vorba ?
R. - Această piramidă este PIRAMIDA FATALĂ de care aminteam cîndva şi cu anumite ocazii .
Î. - Te rog frumos ca să ne oferi cîteva detalii , pentru a avea corect o viziune de ansamblu a ceea ce tu numeşti
PIRAMIDA FATALĂ .
R. - PIRAMIDA FATALĂ este de natură energetică , iar eu , am venit la reîncarnare în satul HOBIŢA din comuna
PEŞTIŞANI judeţul GORJ , coborînd efectiv din înaltele straturi cereşti , chiar prin vîrful şi înălţimea acestei
Piramide Energetice .
A fost unica soluţie de a sosi pe Terra , în virtutea programului ocult de destin , pe care mi l-am ales ca spirit
misionar , într-o perioadă destul de delicată a omenirii .
Înălţimea acestei piramide ,
coboară din înalt , exact în mijlocul MESEI TĂCERII de la Tîrgu- Jiu .
Î. - Chiar aşa de Mare şi de Importantă este această Piramidă de Lumină ? Şi mă rog : poţi să ne oferi o
dimensiune a ei ?
R. - Această PIRAMIDĂ de LUMINĂ este imensă în raport cu ceea ce voi sînteţi obişnuiţi să comparaţi .
Pentru a avea o imagine cît mai exactă a dimensiunilor ei ,pot doar să afirm că în măsura în care:
mijlocul acestei piramide cade în centrul Mesei Tăcerii de la Tîrgu - Jiu ,
iar colţul de răsărit al bazei piramidale se află în localitatea Hamangia din judeţul Tulcea ;
spaţiul fizic ocupat de ea , este foarte imens .
În privinţa importanţei spirituale , nu pot decît să vă ofer următoarea formulare :
PIRAMIDA FATALĂ de la Tîrgu - Jiu ,
Este o PIRAMIDĂ ENERGETICĂ de o VALOARE INESTIMABILĂ .
Reţineţi - VALOARE INESTIMABILĂ .
Î. - Dragă Maestre , acum înţeleg foarte bine importanţa spirituală a acestei Piramide Luminoase ; dar de ce trebuie ca ea
să fie denumită şi fatală ?
R. - Aici trebuie să observaţi această fatalitate sub manifestarea a două aspecte :
1. - Primul aspect derivă din faptul că orice om terestru care se află sub influienţa ei şi dacă omul vieţuieşte
aspectul luminii în viaţa sa , piramida îi accelerează procesul transformaţional şi îl scoate cu foarte mare
uşurinţă din tiparele vechi de manifestare socială .
Putem spune oarecum , că această Piramidă de Lumină este MAGNETICĂ , atrăgînd spiritele senzitive
( mediumatice ) spre interiorul ei .
Dar de aici decurge fatalitatea , adică :
dezlegîndu-te de vechi , nu te mai poţi reîntoarce niciodată definitiv la cel ce ai fost .
2. - Din păcate , nu toate spiritele sensitive au fost cu gînduri luminoase în decursul istoriei , şi de aici decurge al
doilea aspect .
Şi acum să vă dau un alt exemplu de fatalitate :
toţi invadatorii României , au fost bulversaţi mental în această Piramidă Energetică .
Cu toată această bulversare mentală , invadatorii României au depus eforturi serioase în vederea blocării spirituale a

64
poporului Român .
Imperiul Otoman şi Fanarioţii ne-au tras mult înapoi şi ne-au pus într-o lumină neagră faţă de celelalte popoare
ale lumii .
Trezirea spirituală trebuia să aibe loc cu zeci de ani în urmă , de pe vremea lui EMINESCU ,
iar apoi , multe spirite n-au putut redresa situaţia , nici măcar Haşdeu , iar de curînd nici Ţugui ; dar acum , în
acest an terestru 2003 , sînt multe spirite trezite care merg cu paşi mici dar siguri .
Din plan subtil , s-a dat libertatea de a scrie cît mai mulţi oameni cu potenţial spiritual , astfel ajungîndu-se mai
uşor la informaţia ocultă , cît şi de a vă cunoaşte şi de a colabora mai uşor între voi ca misionari celeşti .
Î. - Acum aşi dori să revenim puţin la această Piramidă de Lumină de la Tîrgu-Jiu şi să ne spui cine a construit-o, cînd
a construit-o , cu ce scop şi mai ales de ce tocmai aici s-a amplasat verticala( înălţimea ) ei ?
R. -Am să răspund cu mare plăcere şi pe rind acestor întrebări utile şi foarte binevenite momentului vostru prezent :
- această Piramidă Energetică , a fost construită de o Civilizaţie Extraterestră ;
- construcţia ei , a fost terminată acum cîteva Milioane de Ani ;
- cu ce scop ? s-a înglobat în această lucrare foarte multă Cunoaştere Extraterestră ;
- de ce tocmai aici ? zona Gorjului are o Vibraţie Foarte Înaltă .
Î. - Dragă Maestre , acum înţelegem mai bine de ce ai amplasat valoroasele tale lucrări de ARTĂ SPIRITUALĂ la Tîrgu
- Jiu şi îţi mulţumim pentru acest lucru şi totuşi : acest ansamblu sculptural de o simplitate şi de o frumuseţe de
neegalat , presupun a avea un mesaj pentru noi cei de după tine ; care este acest mesaj ?
R. - MESAJUL este la fel de simplu şi de frumos : TREZIŢI - VĂ .
Î. - Să revenim acum dragă Maestre , la Piramidele pe care le avem în România , construite tot de noi Shaumbra ( echipa
Cristică ) , dar acoperite complect la nivel fizic .
Ce mă interesează în acest moment , este spaţiul zonei comunei Tismana - Gorj , pentru care cîndva am primit o
revelaţie conform căreia aici ar exista trei piramide . Ce poţi să ne spui în acest sens Maestre Constantin Brîncuşi ?
R. - Cunosc faptul că în zona amintită de tine există două piramide : o piramidă este fizică , iar cealaltă piramidă
este energetică .
Î. - Locul unde este amplasată piramida fizică , mă interesează cel mai mult , deoarece am şi căutat-o cu prietena mea
Aurora Neghiu ( Andromeda ) din Arad , dar fără succes .
R. - Piramida fizică este în apropiere de Mănăstirea Tismana şi nu întîmplător mănăstirea a fost contruită pe acel loc .
Am să-ţi dau un indiciu ca să o poţi localiza mai uşor :
în apropierea Piramidei fizice de la Tismana ,
este o fîntînă ca să-i zicem aşa şi pe care tu o cunoşti .
Î. - Mulţumesc ; am avut intuitiv cîndva aceast răspuns , dar nu l-am luat în calcul din cauza formei geologice a
terenului de pe partea de răsărit a Piramidei . Te rog să-mi spui : ce crezi că are mai deosebit această Piramidă în
interiorul ei ?
R. - Cum intrii în Piramidă , pe peretele din dreapta , este un MESAJ scris ce va fi descifrat de nişte ,, COPII ,, ;
MESAJUL este de o Importanţă Extraordinară pentru omenire . Întregul mesaj este scris cu litere chirilice .
Î. - În acest caz , Maestrul Iniţiat NICODIM de la Tismana a ştiut de existenţa Piramidei şi a intat în ea
la modul fizic .
R. - Nicodim şi Mulţi Alţii .
Î. - Sincer să fiu , mă încîntă ideea de a intra şi eu cu corpul fizic în această Piramidă .
R. - Acum nu este momentul ; dar peste 2 - 5 ani da , este posibil , dar nu este şi necesar .
Voi ve-ţi fi trei bărbaţi care ve-ţi intra în Piramidă dar nu în corp fizic ci în Corp Astral .
Călătoriile voastre fizice sînt limitate , fiindcă aveţi mult de lucru .
Î. - Dragă Maestre , în încheierea acestei întîlniri metafizice aş dori să ne oferi orice recomandare pe care o
consideri necesară .
R. - a). În privinţa Călătoriilor Astrale este necesar ca voi să ţineţi cont de următoarele aspecte :
- să aveţi un curaj deosebit şi să vă stăpîniţi FRICA , deoarece Frica blochează accesul la călătoriile
astrale conştiente ;
- să cereţi Sinei Voastre Spirituale această călătorie , cu credinţa împlinirii absolute a acestei dorinţe;
- să stabiliţi exact locul şi obiectivul spre care călătoriţi în corp astral ;
- să stabiliţi exact cu cine doriţi să faceţi această călătorie astrală ;
- să vă exprimaţi clar motivul pentru care doriţi să faceţi această călătorie astrală ;
- şi nu în ultimul rind , tot acest demers să se facă în scopuri al căror rezultat va fi integral
subordonat interesului general al umanităţii şi nu interesului de natură personal - egotică .
De acum încolo nu ve-ţi mai folosi noţiunea de ,, vreau să am eu şi familia mea ,, .
Trebuie să excludeţi obligatoriu asemenea gîndire .
Problemele pe care le rezolvaţi , trebuie să aibă ca finalitate existenţa echilibrului , armoniei , iubirii ,
înţelepciunii , şi păcii interioare a oamenilor din jurul vostru şi de pretutindeni .
- b). Clarvăzătorilor , le propun acum un experiment metafizic .
Pentru acest lucru puneţi în faţa voastră în mod liniar , de la stînga spre dreapta , imaginile ( pozele
sau chiar machetele ) următoarelor piese sculpturale pe care eu vi le-am lăsat ca moştenire :
Pasărea Măiastră , Masa Tăcerii , Poarta Sărutului şi Coloana Infinitului .
Vă rog să studiaţi cu atenţie efectul energetic .
- c). Pentru toate categoriile de cititori , le recomand ca să aibă acasă - în miniatură bineînţeles , o
Coloană a Infinitului , care are un potenţial energetic deosebit şi influienţează pozitiv multe aspecte din
jurul vostru şi în special din voi, dacă vă deschideţi spiritul spre simpla ei prezenţă prin contemplare .
Dragii mei , mulţi dintre voi aţi citit lecţiile Maestrului Tobias , dar mulţi dintre voi nu aţi înţeles un
lucru foarte simplu :

65
NIMIC NU ESTE ÎNTÎMPLĂTOR pe acest pămînt ,
fapt pentru care vă rog să meditaţi serios asupra acestui mare Adevăr Divin .
Maestru Tobias doreşte să intervină , fapt pentru care eu Constantin Brîncuşi , vă las cu multă Iubire Spirituală
în grija lui .

1.2. - Acum intervin eu TOBIAS

ROMÂNIA are o Lumină Spirituală aparte .


România este Esenţa Centralizată ,
a ceea ce fiecare popor terestru are ca Zestre Spiritual-Divină proprie .
România este Suma Spirituală Totală a Calităţilor şi Atributelor Divine ,
pe care le are fiecare popor terestru în parte .
Nu întîmplător Marele vostru Maestru Spiritual Constantin Brîncuşi s-a născut în această ţară aleasă şi
binecuvîntată de Dumnezeu - România .
Nu întîmplător Maestrul Constantin Brîncuşi are opere de artă spiritual-oculte atît în România , cît şi în Statele
Unite ale Americii .
NU UITAŢI că :
Maestrul Brîncuşi a încercat din răsputeri trezirea voastră spirituală ,
cu ajutorul Artei Formei Tridimensionale ,
pe care a finisat-o ezoteric prin intermediul Geometriei Sacre .
Sub o altă formă de exprimare a spiritualităţii decît Maestrul Constantin Brîncuşi ,
eu am sosit în întîmpinarea dorinţei voastre de evoluţie spirituală cu informaţii ajutătoare ,
tocmai pentru ca voi să vă manifestaţi permanent ca Oameni Divini.
Eu am încercat în Cercul Crimson să deschid o cale spre spiritualitate , tocmai dintr-o ţară unde există foarte
multă cunoaştere , dar orgoliul acestui popor cît şi mîndria sa exagerată , i-a făcut să piardă din vedere bunul său cel
mai de preţ : înţelepciunea şi iubirea de semenii lor tereştrii .
Momentan se încearcă o revenire la normal , dar nu mai este posibil acest lucru , pentru că toate încercările pe
care le-a avut poporul SUA , după ce le-au depăşit , a uitat pentru ce li s-a dat aceste încercări şi au revenit la
vechile obiceiuri materialiste şi tot aşa vor merge în viitor uitînd de spiritualitate.
Ei nu au înţeles un lucru esenţial :
Profitul este de natură Spirituală ,
şi nicidecum de natură materială sau financiară .
Din acest motiv , rolul misionar - spiritual al SUA nu s-a materializat aşa cum era necesar , fapt pentru care ei
trebuiesc să o ia de la capăt , dar în alt context , în care alţii vor da tonul evoluţiei spirituale ale popoarelor terestre .
De altfel , nimic nu s-a pierdut , ci SUA a cîştigat experienţa unei şanse irosite .
Şi acum , să revin la aspectul manifestării individuale din Schaumbra .
Ionel , Gicu şi Alţii ca Ei , sînt deja în CASA NOUĂ în procent de 99 % .
Dar mulţi dintre voi din păcate , sînteţi inconstienţi de acest lucru. Vă rog să ieşiţi urgent din dualitate .
Evitaţi vechile comportamente ; să nu jigniţi pe semenii voştrii , iubiţii pe toţi , ajutaţi-vă frăţeşte .
Voi vă plîngeţi de boli ; iarăşi mulţi dintre voi , pentru că nu aţi înţeles mesajul meu :
au început Marile Transformări şi afecţiunile voastre sînt foarte puternice ,
pentru că şi voi sînteţi efectiv foarte puternici la nivel spiritual .
Doctorii şi medicii voştrii nu mai pot interveni înpotriva acestor mari transformări ,
pentru că transformarea este integral naturală şi binevenită .

Nu mai programaţi nimic, lăsaţi lucrurile şi evenimentele să vină de la Sine ,în prezenţa şi destinul vostru .
Voi nu mai puteţi pierde energie . Este un lux exagerat şi inutil pierderea de energie ,
prin efortul vostru de a controla lucrurile şi evenimentele ; staţi pe bicicletă dragii mei - înţelegeţi odată .
Fiţi iubitori , deschişi - sinceri , vulnerabili - armonioşi , înţelegători - răbdători ,fiţi Oameni Divini .
Voi nu mai sînteţi cei ce-aţi fost .

În România sînt mii şi zeci de mii de MARI SPIRITE ÎNCARNATE .


Vouă vă vorbesc acum : TREZIŢI - VĂ URGENT IUBIŢII MEI FRAŢI ,
nu amînaţi sau irosiţi această unică şansă ,
fiindcă voi sînteţi nucleul viitoarei Confederaţii Spirituale a Terrei .
Marele Maestru Iniţiat Constantin Brîncuşi v-a lăsat operele sale şi nu le-aţi înţeles .
Acum noi cei din planul suprasensibil venim şi vă oferim informaţia a ceea ce voi sînteţi şi trebuie în mare ca să
faceţi .
Tot acum este timpul să vă înţelegeţi pe voi , pe cei de lîngă voi , rostul vostru spiritual cît şi al celor de lîngă voi .
Acum este timpul vostru pentru care v-aţi reîncarnat ; utilizaţi-l cu Lumină şi pentru Lumină .
Vă Iubesc foarte foarte mult ; EU SÎNT TOBIAS .

1.3. - MAESTRUL LUMINII VLAD ŢEPEŞ ( Informaţii primite în data de 25 . Octombrie . 2003 )
Dragi Prieteni . Informaţiile pe care le ve-ţi citi în rîndurile următoare , ne sînt revelate nouă de Maestrul Spiritual
ELI ( cel care a fost primul Ghid astral al prietenei mele Melfior Ra ) şi care acum , tocmai datorită neutralităţii sale

66
faţă de omul - fenomen Vlad Ţepeş , ne oferă adevărata faţetă spirituală a vestitului Domnitor al Ţării Româneşti din
veacurile trecute .
Cu precizarea că întrebările se regăsesc în conţinutul răspunsurilor , să reţinem următoarele aspecte inedite :
Domnitorul VLAD ŢEPEŞ a fost şi este un Mare Spirit Iniţiat în Tainele Creaţiei .
El a venit la reîncarnare în spaţiul Românesc de pe stratul spiritual nr . 7 ( şapte ) .
Cu toate că i s-au adus tot felul de acuze , să ştiţi că aceea a fost misiunea lui .
Nu avem nici - un drept să - l acuzăm că a fost un criminal ,
deoarece în vremea aceea aşa au fost condiţiile ;
aceste condiţii i-au impus ca să ia măsuri drastice pentru reechilibrarea vibraţională ,
deoarece vibraţiile erau foarte joase .
Trebuie să înţelegeţi că nu a existat altă soluţie de ridicare vibraţională ,
de aceea recurgîndu-se la această soluţie ultimă şi extremă .
El a fost omul potrivit , pentru locul şi timpul istoric potrivit .
La vîrsta de 30 de ani şi-a încheiat Iniţierea în tainele oculte .
De altfel , întreaga sa activitate de domnitor al Ţării Româneşti , s-a desfăşurat sub semnul OCTOGONULUI ,
semn ce poate fi văzut pe imaginea- i pictată , deasupra frunţii sale .
Octogonul este moştenirea pe care v-a lăsat-o .
OCTOGONUL :
cît de puternic ( slujitor al Luminii) eşti în Plan Fizic , atît de puternic eşti în Plan Spiritual
( energiile Telurice materializatoare, le subordonezi energiilor Cristice ).
Cu toate că domnia sa a fost scurtă , din punct de vedere spiritual a fost foarte benefică .
Voi Românii încă mai ziceţi : Unde eşti tu Ţepeş Doamne ?!
Şi de aici rezultă concluzia că Vlad Ţepeş a fost un mare spirit de Lumină , un spirit al Adevărului , Corectitudinii şi
Dreptăţii .
Voi purtaţi cu toţii în subconştientul colectiv al poporului Român acest mare adevăr şi din păcate , nu meditaţii
îndeajuns asupra lui .
Acum , Vlad Ţepeş este pe stratul spiritual nr . 9 ( nouă ) .
Dragi prieteni , poate pentru mulţi dintre voi o să vi se pară oarecum hazardate şi neadevărate informaţiile de mai
sus , pe care cu multă iubire spirituală ni le-a oferit Maestrul Eli .
Eu Gicu Dan , fiind unul dintre Fii Luminii încarnaţii şi treziţi spiritual , vin acum cu un mic comentariu de
susţinere a informaţiilor anterioare .
După cum aţi aflat , la nivel fizic şi metafizic există de eoni întregi , o continuă bătălie între Fii Luminii şi ai
Întunericului .
Să nu credeţi că Fii Luminii stau cu mîinile în sîn şi aşteaptă ca Fii Întunericului să pună stăpînire pe toate
planurile de manifestare ale Creatorului , ci se aruncă în luptă fără menajamente şi cu tehică de luptă de invidiat pentru
toate statele pămîntene .
Ştiu că unora dintre voi vă este greu să credeţi că Fii Luminii care sînt înrolaţi în Confederaţia Civilizaţiilor
Extraterestre pot ucide pe cei din tabăra Întunecaţilor , mai ales după ce Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS ne-a oferit
o nouă posibilitate de a învinge Întunericul şi anume prin IUBIREA CRISTICĂ .
Cu toate acestea , membrii Confederaţiei Extraterestre a Luminii , sînt adevăraţii chirurgi galactici şi intergalactici ,
fără activitatea - protecţia cărora , nu s-ar fi putut reuşi ca noi să conducem spre un final benefic experimentul Terra .
Acest aspect îl vom relua într-un capitol ulterior .
Revenind la domnitorul Vlad Ţepeş ( cu paralela de rigoare vis a vis de informaţiile mai sus prezentate ) rezultă
fără echivoc faptul că în perioada sa de domnie , impunerea Adevărului , Corectitudinii şi Dreptăţii nu se putea face
decît pe varianta unei soluţii extreme .
Concluzionînd :
putem spune că Domnitorul Vlad Ţepeş a fost unul dintre cei mai buni chirurgi spirituali al vremurilor trecute ,
extirpînd tumorile canceroase care devorau poporul şi bogăţiile binecuvîntatului pămînt romînesc pe care aceste
tumori le subordonau întunericului .
În acest context :
rezultă că Domnitorul Vlad Ţepeş nu este Dracul ( a ) , ci este tocmai cel care a găsit ace ( ţepuşe ) ,
pentru cojocele Dracilor timpului său .
Meditaţi dragi prieteni şi nu uitaţi că :
Adevărurile ne vin în întîmpinare pe calea Vărsătorului de Lumină ,
şi nimeni nu le poate nici opri şi nici ignora .
Timpul în care Adevărul şi Lumina mai pot fi călcate în picioare se apropie de final .

Capitolul nr. 2
2. - CAMINO ( Drumul )
În cartea intitulată CAMINO scrisă de actriţa americană Shirlei Mac Laine , informaţia ezoterică oferită cititorului
vizat , aduce în prim planul atenţiei şi meditaţiei noastre transcedentale , aspecte ale DIVIZĂRII SEXUALE efectuate
pe ANDROGINII LEMURIEI străvechi .
ATENŢIE :
Noi cei de azi , sîntem foştii Androgini ai Lemuriei - MU .
Această operaţiune supertehnologică , ce apare acum pentru mintea noastră tridimensională de domeniul fantasticului
, a presupus utilizarea unei ŞTIINŢE OCULTE de foarte înaltă frecvenţă spirituală , şi nu în ultimul rînd
INTERDIMENSIONALĂ pe suport MULTIDIMENSIONAL .
67
Aşa după cum preciza şi colega noastră spirituală Shirlei Mac Laine , punerea în practică a Marii Lucrări de
DIVIZARE SEXUALĂ , s-a demarat cu aportul a trei mari categorii de INIŢIAŢI şi anume :
- Iniţiaţi - Consiliul Vîrstnicilor din Atlantida , care erau divizaţi sexual ;
- Iniţiaţi - Membrii androgini ai Lemuriei ;
- Iniţiaţi - Membrii ai cicilizaţiilor extraterestre .
Nici nu se putea altfel .
Deoarece , pentru reuşita unui asemenea grandios experiment , era o necesitate obligatorie utilizarea unei Cunoaşteri
imense şi diversificate de Ştiinţă Spirituală , atît terestră cît şi extraterestră .
Şi acum , dintr-o perspectivă colaterală Maestrei Iniţiate Shirlei Mac Laine , o nouă perspectivă metafizică ni se
relevă . Totuşi , înaitea prezentării acestei perspective , reţineţi următoarele aspecte de meditaţie :
NU UITAŢI :
DIVIZAREA SEXUALĂ a predeterminat manifestarea perfectă a Liberului Arbitru ,
pentru Conştienţele Umane Individuale .
În esenţă , putem concluziona că :
Omul Lemurian era echilibrat în Sine Însăşi printr-o conştienţă unificată - colectivă ,
dar fără a avea un Liber Arbitru corespunzător celei de-a treia dimensiuni .
Prin DIVIZAREA SEXUALĂ ,
Liberul Arbitru uman s-a focalizat din ce în ce mai mult polaritatea bărbat - femeie ,
şi pe universul formelor , evenimentelor şi energiilor telurice,
pierzîndu-se coştinenţa originală a eternităţii din noi ,
conform cărei în acea Lemurie străveche,
încă mai simteam profund faptul că noi sîntem DUMNEZEU .
Liberul Arbitru ,
în acest final Apocaliptic , prin utilizarea unui corp mental perfect ( instrument de lucru limitat ) ,
mulat funcţional pe corpul astral , eteric şi fizic ,
fac astăzi posibilă utilizarea unui nou corp şi anume al Sinei Spirituale ,
capabil de unificare a conştienţelor individuale într-una colectivă ,
dar tot în condiţii de dualitate , bărbat - femeie .

2.1. - O nouă perspectivă - ultima divizare androgină


Şi acum dragi prieteni , urmează expunerea succintă a filmului derulării ultimei divizări sexuale a ultimului androgin
lemurian .
Fiinţa Lemuriană îşi poziţionă corpul fizic androgin , în faţa celor două cristale - bipolare de formă umană .
După un momemt de aşteptare , energii luminoase ( care transmiteau informaţia divizării anatomice şi fiziologice a
androginului ) porniră din cele două cristale bipolare ( femeie - bărbat ) spre trupul fizic aflat într-o stare de relaxare
adîncă , dar verticalizat .
Pătrunzînd adînc în structura celulară a corpului androgin , aceste energii luminoase ( informaţionalizate )
programară divizarea rapidă a corpului fizic , femeia rămînînd pe loc , iar bărbatul desprinzîndu- se lateral spre partea
cristalului matriţă masculin .
Astfel , ultimul androgin lemurian îşi renăscu un nou corp fizic divizat cu ajutorul cristalelor matriţă ; corpurile
fizice se născuseră mature , ca de altfel şi maturitatea conştienţei celor care ocupau acum cele două vehicule fizice ale
spiritului lor .
Cele două corpuri polare , locuite acum de două spirite distincte , stăteau în picioare cu faţa spre cristalele , iar la
un semnal invizibil , femeia şi bărbatul îşi întinseră şi ridicară mîinile în faţă pînă la nivelul umerilor pe direcţia
cristalelor matriţă .
Atunci ,un curcubeu de lumină şi culoare se transferă instantaneu de la cristalele matriţă spre noua femeie şi noul
bărbat , pentru încărcarea şi punerea în funcţiune al celor şapte chakre corespondente ale corpurilor lor fizice .
Cînd încărcarea deveni îndestulătoare , curcubeul se metamorfoză în jurul corpului feminin într - o lumină Alb -
Roz cu reflexii parţiale roşietice , iar în jurul corpului masculin într - o lumină Alb - Albăstrui cu reflxii parţiale , tot
roşietice ( de aici vine tendinţa naturală , ca fetiţele să fie îmbrăcate în culoare roz , iar băieţeii în culoare albastră ) .
Punerea în funcţie a corpurilor fizice prin activarea chakrelor şi legarea energetică a corpurilor acestora cu
energiile telurice prin reflexiile roşietice , facilită terminarea cu succes al ultimului experiment de divizare sexuală al
androginului lemurian .
La o comandă primită telepatic , femeia şi bărbatul se întoarseră cu spatele la cele două cristale matriţă ; în acel
moment , cristalele matriţă dispărură instantaneu la modul fizic , din sala - laborator .

2.2. - Despre Cristalele Matriţă cu Învăţătorul IISUS CRISTOS .


Acum este timpul să ne îndreptăm atenţia dragi prieteni , spre întrebările iminente care decurg din lipsa noastră de a
ne readuce aminte şi spre răspunsuri pe care cu multă plăcere ni le oferă acelaşi inestimabil Învăţător IISUS CRISTOS .
Î. - Unde au fost teleportate aceste cristale matriţă ( înalte de aprox. 2,20 - 2,40 m .) ?
R.- Aceste cristale prototip bărbat şi femeie , au fost depozitate în actualul spaţiu fizic al Europei .
Î. - Aşi dori o localizare mai exactă ,din care să putem extrage un sens spiritual al prezenţei lor în locurile în care sînt
depozitate , ca mărturie a Marii Ştiinţe Spirituale din vremurile antice ?
R. - Cristalul de polaritate masculină , este depozitat în munţii Pirinei şi este aşezat în interiorul Cristalului Mare
Sferic , ce v-a fi plasat în curînd în vîrful PIRAMIDEI LUMINII CELESTE din Egipt , aşa cum va spus şi scris
Melfior Ra .
Cristalul mare sferic din munţii Pirinei ,
are depozitat în structura sa , toată Cunoaşterea Spiritualităţii fizice şi metafizice a civilizaţiei Lemuriene .
Cristalul om- bărbat depozitat în interiorul lui ,conţine doar o parte din Cunoaşterea ştiinţei oculte Lemuriene .

68
Vă rog să fiţi atenţi la persoanele care citesc Craniul acestui cristal de om-bărbat ,deoarece ele sînt spirite Iluminate .
Î. - Şi acum să revenim la cristalul om - femeie ; unde este el depozitat ?
R - Acum Gicule , ar trebui să-ţi răspund tot cu o întrebare pe care o formulez astfel : unde crezi că ar putea fi
depozitat acest Cristal om - femeie, dacă spaţiului Românesc i se spune şi îi spuneţi Grădina Maicii Domnului ?
Î. - Aaa ! da ; acum corelez informaţia . Este la noi în România .
R.- E simplu , nu ?
Acest cristal om - femeie este în România , exact sub Marea Piramidă .
Î. - Ooo ! este destul de vagă informaţia , pentru că eu înţeleg faptul că Marea Piramidă este cea de Lumină cu
centrul pe Masa Tăcerii de la Tîrgu - Jiu , iar dacă mă gîndesc la dimensiunea bazei pe care o are aceasta , plec din
colţul de răsărit marcat prin zona localităţii Hamangia , cobor în sud pe teritoriul Bulgariei , trec valea Timocului spre
Belgrad , urc prin Ungaria , reintru în România prin Transilvania şi cobor prin Moldova din nou la Hamangia judeţului
Tulcea ; este un spaţiu considerabil de mare , ca să nu risc o rătăcire în privinţa locului exact , poţi să-mi spui unde
se află această piesă arheologică de cristal ?
R.- În acest caz , fiindcă îmi ceri , nu te pot lăsa fără răspuns :
acest cristal om - femeie se află depozitat în munţii Retezat ,
Cristalul om - femeie este în Piramida Nordică .
Acum mai poţi face încă o corelaţie spirituală .
Î. - Da ,cred că este vorba de formarea unei anei axe informaţional - energetice de natură suprasensibilă care se crează
între cristalul om - femeie cînd va fi pus pe vîrful Piramidei Nordice din Retezat şi Cristalul om - bărbat cînd va fi pus
pe vîrful Piramidei Luminii Celeste din Egipt .Pentru volumul urmă-tor ,cînd vom aborda un capitol special al piramidelor
fizice şi energetice din România , o să-ţi solicităm eu şi Floare cîteva răspunsuri în acest sens .
R.- Voi alegeţi şi mi se pare corectă propunerea voastră .
Î. - Îţi mulţumim din suflet .
R.- Vă aştept cu noi întrebări şi propuneri , pentru că noi sîntem o mare echipă Cristică , aşa cum bine ai remarcat
, cu toate că alţi pămînteni utilizează acum şi termenul de Schaumbra ; de altfel , cu toţii sîntem Unul .

Capitolul nr. 3
3. - TRASEELE ENERGETICE din SPAŢIUL ROMÂNESC

3.1. - Din perspectiva Învăţătorului IISUS CRISTOS


Dragi prieteni , revenim acum la detalierea unor trasee energetice , pe care le-am obţinut prin bunăvoinţa
ÎNVĂŢĂTORULUI NOSTRU IISUS CRISTOS şi care într-un fel sau altul ne influienţează pozitiv existenţa noastră
în spaţiul Românesc .
PRIMUL TRASEU
Surplacul de Barcău - Tismana - Boroşteni - Surplacul de Barcău
Acest culuar de Lumină suprasensibilă , se detaliază cercetătorului clarvizionar prin existenţa unui traseu energetic de
suprafaţă şi al unui traseu energetic subteran .
- traseul de suprafaţă este un curcubeu aerian sub formă de semicerc , ce uneşte fiecare facar energetic în parte .
Menţiune : acest traseu de suprafaţă a fost observat de Aurora Neghiu ( Andromeda ) din Arad , în urma cercetarilor
ezoterice pe care le-a efectuat împreună cu mine în toamna anului 2001 , dar nu ne-am dat niciunul seama ce reprezintă
acesta şi ce dimensiune are . Revenim la următorul traseu :
- traseul subteran este format dintr-un jet foarte puternic de energie suprasensibilă ,
asemănător unui tub care conţine trei fluxuri de energie ,
ce se văd la nivel clarvizionar sub vibraţia următoarelor trei culori : ALB , ROŞU , VERDE .
Exemplificăm Tubul -Traseu dintre focarele energetice TISMANA - BOROŞTENI ,
care este identic cu traseul BOROŞTENI - SURPLACUL DE BARCĂU - TISMANA .
De la Tismana , porneşte spre Boroşteni un jet foarte puternic de culoare Albă .
De la Boroşteni , se reîntoarce spre Tismana un jet foarte puternic de culoare Roşie .
De la Tismana , se reîntoarce spre Boroşteni un jet foarte puternic de culoare Verde .
Cele trei focare energetice amintite anterior , formează un triunghi energetic de bază pentru mai multe scheme
energetice şi anume :
AL DOILEA TRASEU ENERGETIC
De la Surplacul de Barcău pleacă un flux ( tub ) energetic de culoare Albă spre Suceava ;
de la Suceava pleacă un tub energetic de culoare Roşie spre Galaţi ;
de la Galaţi pleacă un tub energetic de culoare Verde spre Constanţa ;
de la Constanţa pleacă un tub energetic de culoare Roşie spre Tismana .
AL TREILEA TRASEU ENERGETIC
BUCUREŞTI - IAŞI - SURPLACUL DE BARCĂU - CLUJ - GALAŢI - TIMIŞOARA - TURNU SEVERIN -
TÎRGU JIU - TURNU MĂGURELE - BUCUREŞTI .
AL PATRULEA TRASEU ENERGETIC
DEVA - TIMIŞOARA - IAŞI - ŢÎPOVA - GALAŢI - BRAŞOV - BOROŞTENI - DEVA .
Sînt zeci de astfel de scheme .
Dar nu uitaţi că din TÎRGU - JIU pornesc spre toţi centrii ( vortexuri ) energetici ai Spaţiului
Românesc, ( şi nu numai ) astfel de tuburi de lumină colorate .

3.2. - Completări necesare aduse de Maestrul Spiritual Eli


69
Să ştiţi dragii mei , că toate traseele energetice pot lua culori diferite , în funcţie de necesitate .
Culorile aferente traseelor energetice menţionate anterior de Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS , au fost
operaţionale pentru momentul în care vi s-a făcut transmisia , dar ele se schimbă permanent .
Aceste trasee de lumină sînt materializarea activităţii Entităţilor de Lumină , care le ţes sub forma unei pînze de
lumină peste tot teritoriul Românesc .
Şi acum să vă ofer spre exemplificare cîteva trasee energetice , în continuarea firească a celor patru menţionate
anterior .
AL CINCILEA TRASEU ENERGETIC
BEBA VECHE - SURPLACUL DE BARCĂU - DARABANI( din jud. Botoşani) - IAŞI - TULCEA - TURNU
MĂGURELE - TURNU SEVERIN - BEBA VECHE .
AL ŞASELEA TRASEU ENERGETIC
TIMIŞOARA - CONSTANŢA - BUHUŞI - SATU MARE - TÎRGU JIU -
BUCUREŞTI - TIMIŞOARA.
AL ŞAPTELEA TRASEU ENERGETIC
ORADEA - SUCEAVA - IAŞI - CLUJ - ARAD - SIBIU - TIMIŞOARA - RM . VÎLCEA -
BRAŞOV- GALAŢI - ORADEA .

Dacă vă interesează rolul culorilor prin care se manifestă aceste trasee energetice ,
faceţi o corespondenţă între aceste culori şi chakrele corpului fizic .
Dragi prieteni , urmînd sfatul Maestrului ELI din fraza precedentă , am apelat la bunăvoinţa prietenei mele Dorina
Vulpe din oraşul Arad , pentru a sintetiza în cîteva cuvinte , rolul culorilor ( sînt energii de fapt ) în funcţionalitatea
chakrelor corpului fizic .
Astfel , Dorina a cules din cărţile ezoterice publicate de către diverşi autori , o perspectivă personală vis a vis de acest
aspect , după cum urmează :
1. - ROŞU( Rădăcina - Muladhara ) - Energie Vitală , ancorează forţele Spirituale în planul fizic ;
2. - PORTOCALIU ( Sacrală - Svadisthana ) - Forţa Creatoare în toate aspectele vieţii ;
3. - GALBEN ( Solară - Manipura ) - Conştiinţa Colectivă , Voinţa ;
4. - VERDE şi ROZ ( Inima - Anahata ) - Iubirea Universală , armonizarea între centrii inferiori şi superiori ;
5. - ALBASTRU ( Laringe - Vissudha) - Înţelepciune , Puterea Cuvîntului rostit ;
6. - INDIGO ( Frontală - Ajna ) - Clarviziune , Cunoaştere Superioară ;
7. - VIOLET sau AURIU sau ALB ( Coroana - Sahasrara ) - Unirea cu Divinitatea , Libertatea .

Acest sistem de centrii energetici de-a lungul coloanei vertebrale ,


este ARBORELE CUNOAŞTERII BINELUI ŞI RĂULUI , cu fructele sale .
Putem mînca fructele sale , adică putem primi calităţile acestor centrii , suportînd forţele ce se declanşează în ei ,
doar dacă sîntem pregătiţi pentru aceasta . Găsim Arborele Vieţii în centrul Solar ( Plexul Solar sau stomacul ).
Centrul Solar ne poate pune în legătură cu întreg cosmosul , dacă ştim să ne hrănim prin el ( vezi cărţile
Maestrului de origine Bulgară-Aivanhov ).Dacă vom şti să reunim culorile curcubeului ,atunci vom ajunge în Lumină .
Îţi mulţumim Dorina pentru ajutor .

Capitolu nr. 4
4. - LUPTA RELIGIILOR
Apariţia acestui capitol în peisajul ezoteric al volumelor incluse sub denumirea România Inima Ocultă a Terrei , este
predeterminat de însăşi modalitatea greşită , pe care umanitatea contemporană Românească şi de pretutindeni a integrat -o
în manifestarea sa spirituală .

4.1. - Comentariu Cristic , efectuat de Învăţătorul Iisus Cristos


Datorită acestei interpretări greşite şi bineînţeles manifeste , Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS vine şi de această dată
cu precizări suplimentare tocmai pentru a ne face să înţelegem adevăratul sens spiritual al existenţei noastre pe Terra .
Şi acum dragi prieteni , să-i dăm cuvîntul Învăţătorului nostru sublim :
EU Domnul vostru IISUS CRISTOS am venit pe Terra .
EU SÎNT DUMNEZEU - înţelegeţi că EU SÎNT este totul în TOT .
EU m-am sacrificat pentru voi şi v-am rugat să înţelegeţi acest lucru , dar voi aţi dogmatizat aproape totul .
Acum încerc sub o altă formă să vă ajut şi să vă arăt Dragostea mea Divină .
Trăiesc cu convingerea că de această dată mulţi se vor lumina şi vor determina pe cei din jurul lor să accepte
acest lucru .
Trebuie să reţineţi faptul că :
DUMNEZEU nu dă ordine ; DUMNEZEU nu pedepseşte ;
DUMNEZEU IUBEŞTE ; DUMNEZEU ÎNDRUMĂ ,
şi ce Alegeţi vă aparţine .
CE ESTE DESTINUL ? Formula :
Aşa a fost să fie , sau aşa a vrut DUMNEZEU , este greşită .
N-o mai folosiţi , este o jignire , şi apoi o scădere a stării voastre vibraţionale .

DUMNEZEU ESTE PERFECT - cum ar putea să facă ceva rău ?


DUMNEZEU ESTE ÎN TOT ŞI-N TOATE ; - înţelegeţi acest lucru .
Nu divizaţi pe Dumnezeu după bunul vostru plac , după interesele voastre meschine .

70
Vă deranjază cînd vi se spune mereu :
- că Dumnezeu este IUBIRE ?
- că Dumnezeu este PACE ?
- că Dumnezeu este ARMONIE ?
Da , acesta este Dumnezeu cel Adevărat ; şi fericiţi sînt cei ce spun şi fac acest lucru ,
nu cei care îl consideră pe Dumnezeu un călău care taie şi spînzură ,
cum obişnuiesc din nefericire să spună unii servitori ai bisericii .

Biserica este o unitate , este un mod de a vă aduna în pace şi linişte .


Biserica înlesneşte acea modalitate,de a fi voi înşivă în rugăciunea voastră proprie , într-un loc cu vibraţii foarte
ridicate .
Aceste vibraţii foarte înalte sînt rezultatul rugăciunilor spuse cu multă iubire .
Fericiţi sînt puţinii PREOŢII CU HAR , şi daruri multe vor primi de la Bunul Dumnezeu , pentru osîrdia lor
sinceră , pentru că ei nu sînt ca ceilalţi preoţi care adună fel şi fel de foloase lumeşti .
De ce pierd bisericile ? Unde sînt PREOŢII ADEVĂRAŢI ?
De ce cad în cele trecătoare marea majoritate a PREOŢILOR ?
De ce unii Preoţi pe care i-a hărăzit Bunul Dumnezeu ca Învăţători ai poporului sînt plini de orgoliu şi dacă un
coleg de-al lor este iubit de credincioşi ,el este înlăturat ?Aşa cum spunea TATĂL CERESC ,IUBIŢI-VĂ CA FRAŢII .
Bisericile sînt un loc SFÎNT , iar vibraţiile sînt benefice- înnălţătoare ,
datorită puterii pozitive cu care sînt rostite rugăciunile .
Treptat , lumea va renunţa la întîlnirile din birturi şi localuri asemănătoare şi vor veni în număr mai mare în
lăcaşurile de rugăciune , deoarece foarte mulţi servitori ai bisericii - preoţi - îşi vor schimba în mod benefic atitudinea .
Religiile sînt încă o problemă pentru voi , în sensul în care oamenii îşi aleg apartenenţa la una sau alta dintre
ele , iar voi contestaţi opţiunile lor .
Trebuie să înţelegeţi că fiecare om îşi alege religia care-i place şi locul de închinare care-i place .
Cum mănînci ce-ţi place şi te îmbraci cu ce-ţi place , aşa este şi cu religia .
De ce merg unii oameni la o religie sau alta , puteţi acum răspunde şi singuri .Decizia aparţine inimii voastre .
Nu acuzaţi pe nimeni de apartenenţa lor religioasă sau locul său de rugăciune .
Vă rog insistent acest lucru : NU ACUZAŢI PE NIMENI , fiindcă nu aveţi nici-un drept .
LIBERUL ARBITRU , darul pe care voi oamenii l-aţi primit de la Bunul Dumnezeu , vă ajută să faceţi în
alegerea religiei şi a rugăciunilor , exact ceea ce simţiţi.
EU IISUS CRISTOS , vă Iubesc pe toţi oamenii indiferent în ce parte a globului sînteţi
şi indiferent cărei religii pămîntene aparţineţi .
Iubirea mea este aceiaşi pentru toţi oamenii Terrei , cum aceiaşi este pentru un cerşetor şi pentru un bogătaş .
Ce faceţi cu viaţa voastră , voi singuri hotărîţi .Vă iubesc şi doresc ca pe întreaga planetă Terra , întregul Univers
şi
Universuri , să existe şi să domine PACEA , IUBIREA şi ARMONIA , adică BUNA ÎNŢELEGERE .
AMIN - IISUS CRSTOS .

4.2. - Recondarea Maestrului TOBIAS


ACUM , SÎNT EU AICI , TOBIAS.
Eu TOBIAS , am ascultat cu multă iubire ceea ce a spus Învăţătorul IISUS CRISTOS - Fiul Dumnezeu Adevărat .
Vă recomand să fiţi duci la vorbă şi la port , că aşa vor fi şi cei din jurul vostru , preluîndu-vă noul model
comportamental .
Nu vedeţi , nu auziţi , nu ripostaţi, celor care în vechea energie aţi fi putut-o face .
Acum nu vă mai este permis de fapt acest lucru şi de fapt nu ve-ţi mai putea . Cînd ve-ţi încerca :
VĂ V- A COBORÎ VIBRAŢIA , VĂ V- A SCĂDEA VOCEA , VĂ V- A FI RĂU ,
Totodată : laudele , realizările familiale , bunurile , şi tot ce aparţine vibraţiilor joase , nu se discută .
Cum aţi exprimat unul dintre aceste aspecte , vă atrageţi siguri pedeapsa ( în sens de consecinţe ) şi toţi cei
asemenea vouă ( Schaumbrei - adică cei din echipa Cristică ) vor păţi la fel .

Capitolul nr . 5
5. - GÎNDITORUL( OBSERVATORUL ) DE LA HAMANGIA
Deoarece PIRAMIDA FATALĂ - de LUMINĂ , al cărei vîrf cade perpendicular pe Masa Tăcerii de la Tîrgu - Jiu are
un colţ al bazei pe un focar energetic din zona rîului HAMANGIA judeţul Tulcea , ne-am gîndit dragiprieteni ,că nu ar
fi lipsit de interes obţinerea unor informaţii cu privire la vestitele Statuiete de la Hamangia .
Pentru acest lucru am solicitat din nou sprijin ezoteric , din partea :
5.1. - Maestrului nostru spiritual ELI .
Î. - Iubite Maestre , te rugăm să ne spui : cine a construit aceste statuiete de lut ?
R. - Gînditorul de la Hamangia , aparţine unui mare iluminat al timpurilor vechi , care a fost om de rînd pe scara
ierarhiei sociale.
El , n-a ieşit în evidenţă decît prin comportament său , prin calmul şi iubirea sa nemăsurată ,fiind permanent gata
să-i ajute pe toţi cei din jurul lui , dacă aceştia îi solicitau ajutorul .
În apropierea vîrstei de 40 de ani , într-una din zile pe cînd stătea în grădina sa ,o voce din suprasensibil ia spus
ca să facă două statuiete din lut , una femeie şi alta bărbat , ca mesaj pentru generaţiile viitoare .
El nu a ştiut mesajul , pe care aceste statuiete vor să-l ofere omenirii prin simpla lor formă - energie .

71
Nu i s-a dat acces la informaţia - mesaj incorporată în aceste statuiete ,
pentru că era o perioadă tulbure şi era periculos .
Aceste statuiete au fost create cu atîta iubire şi au o vibraţie atît de înaltă ,
că fericiţi sînt cei ce au ajuns în jurul lor sau pot să le atingă .
Trăirile oamenilor vor fi total diferite în apropierea acestor statuiete ,
iar cei Luminaţi şi Iluminaţi vor simţi ce li se cuvine .
Pentru completarea informaţiilor anterioare , eu Maestrul Eli , îmi cedez dreptul de informare DOMNULUI
NOSTRU IISUS CRISTOS , care doreşte să intervină cu cîteva precizări .

5.2 . - Învăţătorul IISUS CRISTOS


Dragii mei , trebuie să reţineţi faptul că foarte multe personalităţi au văzut aceste statuiete minunate .
Ba mai mult , sînt şi anumite persoane care au văzut aceste statuiete pe internet , la televizor şi chiar în poze ;
doar unii dintre aceştia au simţit că saltă ceva în inima lor , ca un sentiment aparte .
Acest (e) sentiment ( e ) pe care l- au ( eau) vieţuit aceşti oameni ,a fost un semnal ocult de :
BINE V- AM GĂSIT .
Acesta este un foarte important şi mare indiciu pentru ILUMINAŢI .
Cînd ai această trăire , trebuie să-ţi începi activitatea spirituală .
Î. - Iubite IISUSE CRISTOASE , cînd au fost făcute aceste statuiete de lut şi ce învăţăminte spirituale trebuie să
extragem din simpla lor prezenţă în contemporanietatea noastră ?
R.- Aceste statuiete au fost modelate acum 6.000 de ani .
După terminarea statuietelor , creatorul lor a murit , a părăsit planul fizic .
El a avut de îndeplinit o mare misiune spirituală , dar din păcate nu s-a putut realiza acest lucru , deoarece lumea
de atunci era ca şi cea de acum , adică , în plină goană după înavuţire materială , uitînd partea spirituală care este
esenţa vieţii, a existenţei.
Să reţineţi un lucru dragii mei : CICLURILE SE REPETĂ .
Au fost civilizaţii foarte dezvoltate , cu multă CUNOAŞTERE .
Această CUNOAŞTERE , pe parcursul a mii şi mii de ani s-a pierdut , oamenii devenind prea mult legaţi de
materie , dorindu-şi prea multe bunuri materiale în detrimentul evoluţiei spirtuale , fapt care a predeterminat ca
egourile să crească văzînd cu ochii .
Astfel s-a ajuns la crime groaznice , că nici ei nu mai ştiau care-i mai deştept sau mai avut ca bogăţie fizică , dar
nimeni în plan spiritual nu făcea nimic şi astfel s-au pierdut toate puterile pe care le-aţi avut odată , fiindcă de voi
vorbesc acum dragii mei fraţi pămînteni .
PERFECŢIUNEA care în acest moment mocneşte în voi ,
trebuie să o treziţi urgent la o nouă şi calitativă vieţuire sublimă,
demnă de cei ce se consideră creştini în adevăratul sens al cuvîntului.
Reveniţi- vă urgent , noi aşteptăm să anulaţi vălul dintre lumile noastre .
CU DRAGOSTE INFINITĂ , AL VOSTRU ÎNVĂŢĂTOR IISUS CRISTOS .

Capitolul nr. 6.
6. - TRIMISUL
Dragi prieteni . Revenim cu cîteva precizări ezoterice , care să completeze tabloul informaţional despre :
TRIMISUL , MARELE AVATAR , sau CRISTOS REINCARNAT pentru a doua oară pe Terra .
Prezentele informaţii pe care le etalez mai jos , în mod obligatoriu v-a trebui ca voi să le corelaţi cu celelalte
informaţii prezentate deja în volumul nr. 1 .
Şi nu putem trece prea uşor la aceste informaţii , dacă spiritul nostru nu a sendimentat pe cel mai înalt nivel de
conştienţă şi conştiinţă al fiecăruia dintre noi ,
MARELE şi FUNDAMENTALUL ADEVĂR DIVIN ,
transmis de Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS , şi anume :
NU-L MAI CĂUTAŢI PE TRIMISUL ÎN ALTE ŢĂRI .
TRIMISUL E AICI LA VOI ÎN ROMÂNIA ,
ŞI MARILE SPIRITE REÎNCARNATE ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC , O SIMT ŞI ŞTIU ACEST LUCRU .
Dacă spiritul vostru a reţinut şi vieţuit ca Adevăr Divin , această realitate ocultă menţionată anterior , atunci este
momentul în care să reţineţi şi următoarele două clarificări complementare , obţinute de la Învăţătorul nostru IISUS
CRISTOS şi Marele Maestrul Spiritual TOBIAS :

6.1. - Prima clarificare aparţine Învăţătorului nostru IISUS CRISTOS


TRIMISUL va lucra mult , căci multe are de reamintit , de făcut, de rezolvat şi stupoare pentru toţi .
EL v-a fi ALESUL despre care se spunea mereu . Nimeni nu bănuieşte , căci e un copil simpatic , distractiv , plin
de viaţă , fără şcoală superioară pe pămînt dar cu şcoala cea mai superioară aici în cer .
EL v-a relua timpul pierdut , El v-a readuce bucuria copiilor , a bătrînilor şi a celor umiliţi şi săraci cu duhul .
EL v-a relua tot ceea ce odată a făcut acum 2000 de ani domnul vostru IISUS CRISTOS , adică EU SÎNT , dar
sub altă formă .
AVATARUL e un copil , aşa se spune .
Da ,este un copil tînăr dar nimic mai mult ( adică nu observi ceva spiritual deosebit) .
Dacă îl privesc întîmplător ( ? ) , unii clarvăzători văd ceva lumină , alţii văd întunecime puţin , alţii nu pot vedea .
Deci fiţi liniştiţi dragii mei Fraţi de Lumină , că nimănui nu- i va fi îngăduit să simtă ceva anume în acest
moment cu privire la TRIMISUL .
72
Mai tîrziu , peste 10 - 15 ani ( 2013 - 2018 ) da ; mulţi oameni îl vor vedea , îl vor auzi , şi se vor dumiri .
Notă :
anumiţi misionari aleşi de Ierarhia de Lumină îl percep deja ,
sau îl vor percepe mai devreme pe TRIMISUL în raport cu marea masă de oameni neiniţiaţi încă .
TRIMISUL , e CEL MAI MARE AICI în Cerul de Lumină , şi CEL MAI MARE acolo la voi pe Terra .
TRIMISUL e calm , modest ,iubitor , copilăros , harnic , prietenos , nu fuge de muncă ca alţii , iubeşte munca de jos .
În acest moment , nici măcar EL nu bănuieşte cine este , dar treptat , treptat se va regăsi .
Deocamdată e suficient despre acest aspect .
Dragi Fii ai Luminii , voi trebuie să aveţi încredere în misiunea voastră , pentru că ea poate( dacă alegi ) fi împlinită
cît de curînd în timpul acestei vieţi terestre .
Dar pentru împlinirea acestei misiuni , trebuie să munciţi încă , încă mult şi concret .
Unii dintre voi nu aţi înţeles de la Gicu şi de la alţi purtători ai noştrii de cuvînt ,
că nu-i important ceea ce-i legat de lumea materială .
De ce ? Pentru că totul, totul este O MARE , MARE AMĂGIRE .
Lumea materială este importantă pentru alţii , dar nu şi pentru voi .
Voi acum vă ve-ţi lua tot ceea ce aveţi mai preţios de la noi .
Vă ve-ţi căuta cunoaşterea voastră ocultă ( ascunsă ) ,
şi atunci cînd o ve-ţi găsi , o ve-ţi da altora pe măsura spiritualităţii lor .
Aşa trebuie să-l primiţi pe TRIMISUL , adică în plină rezonanţă spirituală cu voi înşivă şi cu cei ce au nevoie de
ajutorul vostru necondiţionat .
Vă iubesc foarte mult ; al vostru ÎNVĂŢĂTOR , IISUS CRISTOS .

6.2. - A doua clarificarea aparţine Marelui Maestru Spiritual TOBIAS


E bine că doriţi informaţii despre TRIMISUL .
Acum este momentul în care TRIMISUL a început treptat să - şi recapete VIBRAŢIA NECESARĂ ( adică , începe
să se regăsească treptat ) .
Tot acum , este momentul lui ca să plece în munţi , dar nu cu voi ( vezi traseele nominalzate în volumul nr. 1 ) pentru că încă
nu e timpul . Deocamdată , EL merge în munţi cu fetele apropiate vîrstei lui .
Da , este un motiv de a merge cu fetele în partea de vest a muntelui Retezat , dar de fapt asta este doar o mască .
EL e fericit şi nu ştie de cei aşa fericit ; e vesel şi toate fetele şi chiar oamenii îl iubesc .
EL e IUBIRE , PACE , ARMONIE .
EL este CEL MAI LUMINAT şi nu intră în calculul vostru , deci luaţi-vă gîndul de la aşa ceva , dar voi , în
viitor ve-ţi fi luaţi în calculele lui şi cu unii dintre voi va lucra foarte apropiat în derularea Misiunii Spirituale a
României .
TRIMISUL
este şi va fi sustinut în Marea Misiune Spirituală a ROMÂNIEI ,
atît la nivel fizic cît şi la nivel spiritual , în special de aceia dintre voi ,
care sînteţi acum de la treapta nr. 6 pînă la treapta nr. 9 .
Voi aveţi un grad de înţelegere şi manifestare ocultă ridicată ,
şi aţi venit cu experienţe bogate în sens metafizic , atît de pe planeta Marte cît şi din Shambala , după caz .
Ve-ţi vedea în viitor şi vă ve-ţi convinge .
Vă iubesc şi vă mulţumesc pentru tot . A transmis Maestrul TOBIAS .

Capitolul nr . 7
7. - MARELE REGE şi Iniţiat DECEBAL - ne destăinuie
Deoarece rescrierea istoriei social - politice din perspectiva ezoterică este o necesitate a momentului , vom aborda în
rîndurile următoare anumite aspecte cu tentă ocultă , izvorîte din activitatea spirituală a celui ce cu bucurie îl numim
reîncarnarea fostului Rege şi Iniţiat Sacerdotal - MAESTRUL DECEBAL ( US ).
Munca de documentare care a permis obţinerea informaţiilor pe care voi le ve-ţi citi în continuare , a fost obţinută
datorită prezenţei în corp energetic a Maestrului Decebal la masa de lucru pe data de 25 octombrie 2003 .
Este din nou timpul revenirii Maestrului DECEBAL , care ne destăinuie următoarele informaţii necesare a fi
cunoscute momentului actual :
Acum Floare te rog să-i spui lui Gicu , că nu am murit aşa cum s-a spus , nici de unii - nici de alţii , ci pur şi
simplu : am murit de moarte bună , adică , de bătrîneţe .
Am condus poporul dac 38 de ani , nici mai mult nici mai puţin şi de aceea doresc acum să vă precizez nişte
lucruri care la prima vedere par a fi nişte aberaţii .
Eu am fost zeul poporului dac , lumina lor , iubirea lor , coordonatorul lor spiritual şi nu numai .
TRAIAN a fost prietenul şi fratele meu de cruce ,cum spuneţi voi , tinzînd amîndoi spre acelaşi ţel :
UNIFICAREA POPOARELOR NOASTRE ,
Doresc să vă spun că legăturile de prietenie care au existat între noi , s-au datorat legăturii spirituale ce dăinuiau
de mii de ani între popoarele noastre , deoarece pe atunci aveam o limbă comună .
Amîndoi am avut ca instructori- coordonatori , pe aceiaşi Maeştrii Spirituali ai vremii respective , nu cum credeţi voi
şi ce credeţi voi acum , deoarece nu există timp şi spaţiu care să ne separe de aceşti mari maeştrii ai omenirii
indiferent unde am fi fost .
Aceşti Mari Maeştrii , sînt şi vor fi , rămînînd în eternitate - aceasta este expresia cea mai plauzibilă .
Acum vreau să specificaţi în cartea voastră , că ZAMOLXIS a fost marele nostru Maestru Spiritual , zeul şi
Dumnezeul nostru , fiind UNUL din FIII lui DUMNEZEU .

73
Acum trebuie să înţelegi Gicu , că la întrebările pe care le-ai pregătit ca să mi le pui , eu îţi voi răspunde prin
Florica . Totuşi , aceste răspunsuri pot fi considerate acum nebunie .
Dar peste 50 de ani , aşa simt şi văd eu acum viitorul , mai repede decît se credea , toate lucrurile se vor reaşeza
aşa cum Dumnezeu Creatorul nostru şi-o doreşte şi aşa cum fiecare dintre noi spiritele benefice ne-o dorim .
Ve-ţi întîlni de acum încolo foarte multe piedici , dare le ve-ţi depăşi cu seninătate căci noi sîntem cu voi
( FIII LUMINII ) mereu .
Lupta este atît de acerbă între Lumină şi Întuneric ,
încît şi voi sînteţi demoralizaţi ,dar nu în totalitate , ci în procent de 20 - 30 %.
Acum aş vrea să ştiţi că în timpul cel mai apropiat , adică pînă în anul 2007 ,
v-a fi o luptă foarte puternică şi drastică între cele două părţi .

Vă rog : să aveţi iubire pentru toţi cei care luptă ,pentru Luminare , pentru Conştientizare , pentru Concretizare, şi fiţi
alături de ei îndeplinind cu toţii aceste condiţii , în timpul cel mai apropiat care se precipită acum spre voi .
Iubiţi tot ce vă înconjoară . Iubiţii pe toţi , căci totul este creaţie Divină.
Aceste lucruri le spun pentru ajutorarea voastră şi pentru mersul lucrării spirituale într-un ritm mai accelerat .
Nu vreau să vă reţin mai mult asupra acestor aspecte , pentru că tu Gicule doreşti anumite răspunsuri pe care le
vei primi într-o oarecare măsură , dar nu sub forma pe care tu o vrei .
Eşti cinstit , bun , îngăduitor cu toţi , dar nerăbdător cu tine însăţi .
Lumea a apărut , a evoluat în miliarde de ani , aşa că şi tu înarmează-te cu răbdarea necesară pentru primirea
informaţiilor , aşa cum sînt ele destinate . Şi acum , te rog să-mi pui întrebările care te frămîntă .
Dragi prieteni , să intrăm împreună în conversaţie cu :
Marele nostru Rege - Iniţiat DECEBAL .
Î. - În ce parte a Daciei te-ai născut , în viaţa în care ai fost regele Decebal ?
R. - M-am născut în Sarmisegetuza - cetatea de domnie Dacică .
Î. - Am dori să cunoaştem numele mamei şi numele tatălui tău ?
R. - Numele mamei mele era MARIA , iar numele tatălui meu era IOAN .
Î. - Dacă ai avut fraţi şi numele lor ?
R. - Am avut doi fraţi ; unul era mai mare , iar celălalt mai mic .
Diferenţa de vîrstă dintre noi era de aproximativ 20 de ani şi acest lucru s-a datorat tocmai misiunii
pe care eu am avut-o de îndeplinit .
Părinţii mei cunoşteau acest lucru şi au respectat întrocmai reîncarnarea noastră în Dacia .
Fraţii mei erau buni ostaşi , buni organizatori , oameni destoinici ca şi părinţii mei de altfel .
Î. - Te rog să ne spui dacă ai avut copii şi numele lor ?
R. - Nu am avut copii , ci nepoţi de la fraţi , pe care am putut să-i îndrum şi să-i ajut cît am fost rege
Daciei , la domnie bineînţeles .
Î. - La ce vîrstă ai început Iniţierea Spirituală şi unde ?
R. - Iniţierea Spirituală am început-o în jurul vîrstei de 12 ani , în locurile în care m-am născut ; adică ,
în capitala Daciei - Sarmisegetuza .
Î. - Te rog să ne spui numele numele Marelui Preot Dac care te-a iniţiat şi pe ce strat-treaptă spirituală se află acum ?
R. - Numele Marelui Preot Dac era MATEI- după cum pronunţaţi voi acum - sau MATEIUS , aşa cum
pronunţam noi atunci . Acest Mare Maestru se află acum pe stratul nr. 9 .
Î. - La ce vîrstă ai terminat şcoala Iniţierii ?
R. - Am terminat şcoala Iniţierii la vîrsta de 20 de ani .
Î. - La ce vîrstă ai ajuns rege al Daciei ?
R. - Rege al Dacilor , am ajuns la vîrsta 30 de ani .
Dar pînă atunci , am ocupat cîteva posturi şi anume :
- Ajutor în armata Dacilor . Mai concret , mă ocupam cu făcutul armelor .
- Apoi am avansat şi am avut soldaţi în subordine .
- Am fost cel mai bun la lupte - concurs şi de atunci am devenit lider .
- Eram trimis în diferite locuri să ajut tinerii ,după care am fost ales rege .
Tatăl meu era foarte bun conducător de oşti şi acest lucru m-a ajutat foarte mult .
Mama mea a fost Iniţiată în tainele Spiritului, ea m-a înţeles şi ajutat mult .
Locul naşterii , părinţii , educaţia primită , m-au ajutat în drumul meu spre titlul şi calitatea de conducător .
Eram foarte iubit , apreciat , sfătos îmi plăcea să stau de vorbă cu oamenii vîrstnici ,de parcă eram de vîrsta lor .
Preoţii cetăţii m-au admirat şi spuneau mereu că Dacia are nevoie de un asemenea om îndrăzneţ ,bun
organizator , cult şi de o bunătate ieşită din comun .
Nu îmi explicam uneori anumite lucruri , dar mai tîrziu , aproape de vîrsta de 30 de ani , am început să simt , să
întrezăresc ceea ce v-a urma .
Asta însemna că am fost înzestrat şi cu clarvedere şi ştiam concret unde trebuia să duc armatele , unde era
locul indicat să fac o cetate şi ce tuneluri - comunicaţii subterane trebuiau făcute .
Toate acestea şi altele le vedeam şi în scurt timp le materializam ; nu degeaba se spune că puterea gîndului
mută munţii .
Participam în mod efectiv la tot ce se făcea , fiind permanent alături de oamenii mei şi eram admirat nespus de
mult pentru acest lucru .
Î. - Ai fost educat spiritual în mai multe centre de iniţiere ?
R. - Nu . Am efectuat iniţierea spirituală numai în Sarmisegetuza .
Î. - Ştiai de existenţa piramidelor fizice din Dacia ( România ) ?
R. - Da ; ştiam de existenţa piramidelor fizice ( ascunse ) din Dacia .

74
Utilizam frecvent clarviziunea şi îmi amintesc că am fost în fiecare dintre ele .
Î. - Dacă ştiai de existenţa piramidelor energetice din Dacia ( România + ) ?
R - Da ; ştiam şi de existenţa piramidelor energetice din Dacia . Maestrul şi fratele IISUS CRISTOS mi-a
arătat totul, şi nu numai mie , ci toţi Fiii lui Dumnezeu ştiam totul în acele vremuri .
Î. - Fiindcă ştiai de existenţa piramidei de la Tismana - Gorj , poţi să-mi spui dacă ai fost în interiorul ei în acea viaţă ?
şi cum : în corp fizic sau în corp astral ?
R.- Am avut privilegiul de a vizita piramida fizică de la Tismana; în corp astral bineînţeles, şi nu oricum ,
ci în compania Marelui nostru Maestru Zamolxis .
Î. - Dacă aveai obiceiul de a cerceta clarvizionar evenimente , locuri , oameni , din trecutul , prezentul şi viitorul tău ?
R. - Fenomene din trecut nu cercetam , pentru că nu mă interesa .
În schimb am cercetat viitorul ; mă interesa în linii mari ce va urma şi rolul meu de a mă implica
în bine pentru poporul meu .
Combinaţia dintre Daci şi Romani şi în special între iniţiaţii Daciei şi Romei era foarte bună ;
această colaborare a avut un rol benefic asupra Daciei .
Î. - Dacă ştiai că ai participat prin veacuri la construcţia unor piramide ?
R. - Da , ştiam .
La construcţia piramidelor cu toţii am participat , dar în etape diferite .
Cunoaşterea Spirituală , am depus-o fiecare undeva .
În ceea ce mă priveşte ,eu am depus cunoaşterea personală în Munţii Retezat .
Pe timpul cît vieţuiam ca Decebal , emanaţia cunoaşterilor mele oculte ,
depozitate în Piramida fizică din munţii Retezat a fost extraordinar de puternică .
Î. - La cîţi ani după cucerirea Daciei de către romani ai murit ?
R. - Am ,, murit ,, după 10 ani .
Î. - Poţi să ne spui locul undea avut loc ritualul de înmormîntare al fostului tău corp fizic ?
R. - Ritualul a avut loc la Sarmisegetuza , locul în care am trăit .
Î. - Dacă se mai păstrează şi acum corpul tău fizic ?
R. - Răspunsul la această întrebare îl ve-ţi primi în momentul intrării voastre în Sala Altarului de la Sarmisegetuza;
dar tu Gicule trebuie să ştii cum au murit şi au fost înmormîntaţi Marii Iniţiaţi ai dacilor .
Î. - Te rog să ne spui pe ce strat spiritual ai urcat tu şi fostul împărat Traian ?
R. - Eu mă aflu acum pe stratul spiritual nr. 9 , iar Traian pe stratul nr. 8 .
Î. - Te rog să ne spui dacă ţi-ai încheiat misiunea terestră , s-au mai alegi încă o viaţă şi unde pe Terra , pentru a-ţi
preda cunoaştrea spirituală următoarei trepte de iniţiere ?
R. - O să cobor pe Terra pentru ultima reîncarnare .Am să vin acum pentru misiunea care mi s-a dat şi nu oriunde
ci aşa cum era de aşteptat , adică în spaţiul Carpatic .
Î. - În ce an estimezi că va fi posibilă reîncarnarea ta în spaţiul Românesc şi din ce considerent ?
R. - După anul 2012 cînd terenul este pregătit , mă voi reîncarna .
E foarte greu să vin acum . E un risc extraordinar momentan şi nici nu mi se permite .
ATENŢIE :
În perioada 2007 - 2012 , situaţia se va îmbunătăţi treptat la nivel spiritual şi fizic .
Lumea se va schimba în acest timp , astfel încît atunci cînd voi ve-ţi fi Acasă , vă ve-ţi bucura mult de urmaşii voştrii
şi ve-ţi fi foarte fericiţi că le-aţi lăsat informaţii foarte importante .
Nu uitaţi că:
Maestrul Tuturor este IISUS CRISTOS
care şi-a asumat marele risc , şi interesant că perioada lui de acum 2000 de ani ,
a fost asemănătoare cu cea trăită de voi astăzi : zbateri , lipsă de credinţă , nevoi , etc,
Î. - Te rog să ne spui dacă noi am colaborat împreună fiind încarnaţi pe Terra ?
R. - Noi nu ne-am suprapus ca programe la nivel terestru . Voi aţi avut Maeştrii voştrii şi noi pe ai noştrii ; dar
totuşi , am colaborat împreună prin trimiteri de informaţii spirituale de la unii la alţii , peste veacuri .
Reţineţi că eu Decebal am fost doar un episod spiritual ;
alţii-printre care şi voi, aţi fost alte episoade spirituale şi toate aceste episoade unite duc la Reuşita Finală.
Î. - Te rog să ne oferi acum cîteva recomandări sau puncte de vedere personale , din care să extragem noi înţelesuri şi
noi căi de cercetare ezoterice .
R. - Am să fac acest lucru cu plăcere şi vă rog să meditaţi asupra lor :
1. - Voi nu înţelegeţi cu adevărat semnificaţia expresiei :CARPATO - DANUBIANO - PONTICĂ ;
Totuşi , acum vă ofer un reper :
cînd întîlnim expresia CARPATO - DANUBIANO - PONTICĂ trebuie să ne gîndim că :
toată informaţia şi vibraţia înaltă aparţine acestor munţi , inclusiv a munţilor Dobrogei .
Vă rog nu excludeţi din studiul vostru munţii Dobrogei .
2. - Vă recomand să mergeţi la Sarmisegetuza Dacică ,mai precis în sala preoţilor .
Cei care vor efectua meditaţii în sala preoţilor , vor primi multe informaţii . Aici o să vă ofer un aspect inedit .
Cine va merge în cetatea Sarmisegetuza Dacică şi coboară în sala unde se oficia ceremonia preoţilor ,
va fi un spirit trezit .
Mulţi oameni se duc , se uită şi unii nu vor să coboare ; dar cei ce coboară în acest fost altar , se trezesc
spiritual .
Acolo există un puternic flux energetic suprasensibil , dar fluctuant , care stimulează benefic pe toţi cei care intră
în zona sa de manifestare .
Tot în zona cetăţii , în anumite camere subterane şi foarte bine protejate , există documente cu un bogat
75
conţinut informaţional .
Dragi prieteni , mulţumindu-i acum Maestrului Iniţiat Decebal pentru informaţiile oferite , ne îndreptăm spre finalul
cestui capitol cu unele precizări :
a). - cînd se pronunţă expresia CARPATO - DANUBIANO - PONTIC , va trebui să avem în vedere pentru o eventuală
cercetare ezoterică , faptul că fluviul Dunărea trebuie vizualizat pe tot traseul său , iar munţii Carpaţi trebuiesc analizaţi pe
toată lungimea lor , la care se mai adaugă şi lanţul munţilor Balcani ca parte a Carpaţilor şi unde este ascunsă vestita
enigmă a CALĂREŢULUI TRACIC .
b). - anterior , Maestrul Decebal făcea precizarea că eu trebuie să ştiu cum au fost înmormîntaţi iniţiaţii daci ( am avut
reîncarnări în Dacia , înainte şi după Maestrul Decebal ) .
Este foarte uşor pentru un Maestru ca EL ,din lumea suprasensibilă de pe stratul nr. 9 , să citească uşor toate
informaţiile pe care le posed eu ca spirit ,mai ales că sînt cu o treaptă inferioară lui ; dar aici în planul fizic , în funcţie
de programul de destin , eu nu pot avea acces la toată cunoaşterea proprie .
Dragi prieteni , acest lucru este valabil şi pentru voi toţi .
Ţinînd cont de faptul că Maeştrii Decebal şi Traian revin la încarnare după anul 2012 , lor le revine sarcina de a
rescrie istoria social - politică şi în special istoria ocultă al fostului lor timp antic .
Simbioza ocultă dintre spiritele lor , va fi inevitabilă şi plină de lumină , în derularea istoriei viitoare de după anul
2012 . Fiţi pe fază şi colaboraţi cu EI , pentru că nu-i aşa ? în spirit sîntem cu toţii UNUL şi e timpul să demonstrăm
acest lucru .

Capitolul nr. 8
8. - Piramidele fizice şi energetice - din spaţiul Românesc
Dragi prieteni , să intrăm acum cu hotărîre şi convingere în domeniul piramidelor existente în spaţiul Românesc şi
care aşteaptă să fie utilizate de către noi cei de azi cît şi de către Marii Iniţiaţi ai generaţiilor viitoare , care le vor pune
în valoare mult mai complet şi mai extins decît o vom face noi,la nivelul populaţiei prezente şi postapocaliptice rămase .
Cel puţin pentru mine , piramidele au constituit şi încă mai constituie un mare mister de natură fizică şi metafizică şi
asta pentru că încă nu mi s-a dat acces , nici măcar la cunoaşterea pe care am pus-o în practică în antichitate , vis a
vis de fenomenul piramidal .
Dacă elimin aspectul de mister pe care îl îmbracă încă aceste piramide , îmi rămîn totuşi cîteva revelaţii vieţuite
personal şi care se referă tot la acest aspect .
Acest fapt , încă mai îmi dă bătaie de cap şi nu de altceva , ci din motivul bine întemeiat că mi s-au oferit anumite
informaţii , tocmai pentru că am o legătură nebănuit de puternică cu piramidele şi în cosecinţă , orice om ar fi în locul
meu ,ar trata cu mare responsabilitate rostul şi prezenţa piramidelor de pretutindeni , inclusiv din spaţiul Românesc .
Presiunea acestei responsabilităţi de care vă aminteam în fraza anterioară , m-a predeterminat să efectuez o serie de
documentări şi cercetări atît solitar cît şi în echipă ,dar profunzimea subiectului piramidelor Româneşti cît şi misterul care
mai planează încă în jurul lor, ne -a cam ameţit de tot pe toţi care am vrut să încercăm marea cu degetul .
Vă rog să mă credeţi , că ne -a cam ajuns cuţitul la os în această mare încurcătură şi adunătură de piramide fizice şi
enrgetice aflate în prezent în spaţiul Românesc .
Şi totuşi soluţia există , pentru a intra urgent pe linia unei prime clarificări , deoarece la nivelul actual de blocaj
spiritual în care sîntem , riscăm permanent o confuzie în determinarea exactă a ceea ce poate fi o piramidă fizică sau
energetică .
Cum lucrurile mari şi frumoase sînt făcute în echipă şi nu solitar, eu şi prietena mea Floare din Timişoara , atragem
acum inevitabil pe inegalabilul nostru Învăţător ISSUS CRISTOS şi pe Maestrul ELI , pentru a ne destăinui fie şi
parţial deocamdată , acea cunoaştere despre piramidele spaţiului Românesc , cunoaştere care să ne readucă mai uşor la
starea de Unime în Conştiinţă , pe care o dorim cu toţii cît mai urgent posibil .

8.1. - PIRAMIDELE FIZICE


Dragi prieteni . Cu toate că în primul volum al acestei cărţi sînt desecretizate patru piramide fizice celeste , acum îi
dăm cuvîntul Maestrului Eli pentru a detalia şi întregi acest segment de cercetare ezoterică şi în limita în care domnia
sa crede de cuviinţă .
În România există 7 ( şapte ) PIRAMIDE FIZICE CELESTE, şi anume :
1. Piramida fizică Celestă de la TISMANA ;
2. Piramida fizică Celestă din Munţii RETEZAT ;
3. Piramida fizică Celestă din Muntele PARÎNGU MARE ;
4. Piramida fizică Celestă din Munţii FĂGĂRAŞ ;
5. Piramida fizică Celestă din Munţii BUCEGI ;
6. Piramida fizică Celestă din Muntele CEAHLĂU( vîrful Toaca ) ;
7. Piramida fizică Celestă din Munţii APUSENI ( aprox. vărful Bihor ).
Atenţie dragi prieteni :
Plasarea schematică a acestor piramide fizice ( inclusiv cele energetice ) pe harta României , constituie o iantră foarte
valoroasă , care nu trebuie să lipsească din casele voastre, cît şi din birourile tuturor instituţiilor de stat , sau a
birourilor societăţilor private .
Dar ce rol au aceste Piramide Fizice Celeste ? Răspunsul a fost oferit de Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS , care
prin intermediul prietenei mele Melfior Ra -LUIZA LANDT confirma :
Piramidele Fizice Celeste ,
sînt Rampe de Lansare al Spiritului Uman Încarnat , spre Lumi Nevăzute ochiului fizic .

8.2. - PIRAMIDELE ENERGETICE sau de Lumină

76
8.2.1. - Învăţătorul IISUS CRISTOS precizează :

Piramidele Energetice sînt în număr de 24 .


Cred că realizaţi faptul , că numărul 24 este semnificativ din punct de vedere spiritual .
Repartizarea acestora în spaţiul Românesc este inegală , dar ele se găsesc în fiecare regiune a ţării , unele regiuni
avînd mai multe piramide energetice , iar altele mai puţine .
În partea de sud a României se găsesc mai puţine , deoarce aici se compensează cu Marea Piramidă Energetică cu
centrul pe Masa Tăcerii de Tîrgu - Jiu ( Maestrul Constantin Brîncuşi ne-a vorbit anterior despre această Piramidă
Fatală ) .
Ca o prezentare generală ,pot spune că aveţi 12 oraşe din ţară care au în subteran cîte o Piramidă Energetică ,
restul de 12 piramide , fiind distribuite în munţi , cîmpii şi podişuri .
La timpul potrivit vă v-om oferi şi alte detali , dar acum , sînt suficiente cele prezentate .

8.2.2. - Maestrul ELI precizează :

De ce tot timpul faceţi trimiteri referitoare la Piramidele din Egipt ,


cînd piramidele din Egipt au fost construite după modelul piramidelor voastre din spaţiul Românesc ?
Cine credeţi voi că a stabilit această corespondenţă şi de ce ? Creatorul a stabilit această corespondenţă .
ATENŢIE :
ARHITECŢII SPIRITUALI au făcut planurile pentru aceste Piramide ;
ÎNTÎI AICI în SPAŢIUL ROMÂNESC să începeţi , iar apoi acolo , în Egipt .
AICI , pentru că primul picior de OM ( CELEST ),a fost pus pe spaţiul ( pămîntul ) Românesc ,
atunci cînd aţi debarcat pentru a popula planeta Pămînt .
Prima dată s-au făcut Piramidele Energetice şi apoi s-au făcut Piramidele Fizice .
Revenind la tema Piramidelor Energetice , aşa după cum spunea anterior şi Învăţătorul IISUS CRISTOS , acestea
sînt în număr de 24 şi toate plasate în ceea ce noi denumim Spaţiul Românesc .
Pentru a avea o perspectivă de ansamblu a celor 24 de Piramide Energetice , dar fără a nominaliza poziţionarea
reală din raţiuni spirituale bine predeterminate , faceţi următoarul exerciţiu de geometrie plană în patru paşi :
1. - desenaţi pe o coală albă de hîrtie HARTA ROMÂNIEI ;
2. - imediat conturului interior al graniţelor României ,distribuiţi circular uniform 12 piramide energetice;
3. - în interiorul acestui cerc de 12 piramide energetice , distribuiţi iarăşi piramidele circular uniform , dar
de această dată numai 6 piramide ;
4. - în interiorul celui de-al doilea cerc de 6 piramide energetice , amplasaţi restul de 6 piramide rămase ,
astfel încît , ele să contureze un triunghi cu baza formată din 5 piramide care se află alinite în
Carpaţii Meridionali ,iar cea de-a 6 piramidă ca vîrf al triunghiului în centrul podişului Transilvaniei.
Atenţie dragi prieteni :
acum avem o nouă şi sublimă Iantră emiţătoare de frecvenţe vibraţionale foarte puternice şi înalte , care :
a). - pe de o parte , are rolul de a risipi şi curăţi energia negativă din spaţiul în care a fost
amplasată ;
b). - iar pe de altă parte , are rolul de a vă racorda la nivel subtil pe frecvenţele viratorii ale
informaţiilor depozitate în ele .

8.3. - Alte informaţii colaterale despre piramidele României .


Subiectul rămîne în aşteptare , pentru volumul trei .

Capitolul nr. 9
9. - FIII LUMINII reîncarnaţi în România sînt legaţi intim de ocultimul initiatic antic .
Dragi prieteni , inevitabilul se produce .
În volumul nr. 1 al acestei cărţi , mi se atrăgea atenţia asupra faptului că îmi vor ieşi în cale la timpul potrivit , noi
colaboratori care au deja titlul de Mari Iniţiaţi ai misterelor antice şi pe care va trebui să-i ajut sub anumite aspecte
oculte , aşa cum m-au ajutat şi alţii pe mine , pentru aş conştientiza propriul program de lumină pe care l-au ales să-l
manifeste în aceste momente pe Terra .
De altfel , ivirea lor în destinul meu şi munca noastră de colaborare spirituală , are conotaţii vers -revers , fiecare
contribuind la reaşezarea informaţiei spirituale proprii , în marele volum informaţional ocult şi pe care nevoile de
documentare curentă le solicită intrarea pe piaţa cunoaşterii ezoterice Româneşti .
Vă invit astfel , să cunoaşteţi prin rîndurile următoare o nouă Fiică a Luminii :
9.1. - C. DANA - SORINA ( de la Soare - RA bineînţeles ) - din Timişoara
Piramida de la Tismana şi Piramida Luminii Celeste din Egipt Sub semnul Misteriilor Oculte
Date de identificare extrase şi redate de Florica Bîndariu din Timişoara :
- Dana vine în această reîncarnare de pe stratul nr. 7 şi prin probele dure prin care trece acum în lumea şi
ţara tututor posibilităţilor - România , este în urcare constantă spre stratul nr. 8 ;
- Misiunea spirituală pentru care s-a reîncarnat este :
- la nivel extins : Luminarea popolaţiei prin cunoaştere şi comportament ezoteric ;
- la nivel restrîns : pregătirea discipolilor pentru a li se oferi secrete iniţiatice străvechi, depozitate în
piramide ( în muntii României şi în Egipt ) .
- Are Cheia Cunoaşterilor Oculte în munţii Retezat ;
77
- A participat la construcţia Piramidei Luminii Celeste din Egipt ;
- Acum două vieţi ,Dana - eu (Florica ) - şi tu Gicule , am fost fraţi şi lucram la curtea regelui Spaniei pe
următoarele posturi :
- Dana -era curtezana regelui Spaniei ;
- Eu ( Florica ) - eram maestru de ceremonii ;
- Tu Gicule - erai unul dintre bucătarii regelui ( de aici mi se trage pasiunea de a gati ).
- Pe timpul lui Napoleon , Dana a fost tot curtezană şi şi-a însoţit Împăratul în campania militară din Egipt .
Iată pe scurt dragi prieteni , cartea spirituală de vizită a prietenei noastre Dana .
Împreună cu DANA şi FLOARE , eram aşezaţi la masa de lucru în corpuri fizice , celelelte scaune libere fiind
ocupate la nivel suprasensibil de :
- Învăţătorul IISUS CRISTOS ; Maestrul ELI ; Maestrul TODBIAS ; Maestrul DECEBAL ; Maestrul CONSTANTIN
BRÎNCUŞI .
În această formulă de Schaumbra - SHOUD , am direcţionat cercetarea noastră ezoterică pe anumite evenimente şi
informaţii antice , care se vor acum expuse conştienţelor noastre umane pentru readucerea aminte a ceea ce am fost ,
sîntem şi vom fi .
Deoarece am o anumită experienţă în domeniul cercetărilor ezoterice , a trebuit ca să iau ca suport de pornire tocmai
nedumeririle pe care Dana le avea cu pivire la anumite sentimente , stări şi trăiri revelatori , ce o marcaseră în ultimul
timp . Şi acum să parcurgem pe scurt , una dintre aceste nedumeriri pe care Dana a vieţuit-o :
Într-o noapte , am ,, visat ,, cum în apropierea mea a sosit o navă cosmică , adică un OZN ; ciudat nu este faptul
că mi-a apărut , ci faptul că pe suprafaţa construcţiei sale exterioare , avea imprimate foarte multe simboluri din
vechea scriere hieroglifică Egipteană .
Nu pot să înţeleg ce legătură există între civilizaţiile extraterestre şi civilizaţia vechiului Egipt ; şi totodată nu
înţeleg de ce trebuia ca să visez tocmai eu aceste lucruri .
În primul rînd , tu dragă Dana trebuie să înţelegi că nimic nu este întîmplător , nici măcar întîlnirea noastră de azi ,
care este prima din această viaţă fizică .
După cum ai aflat anterior din mesajul oferit din plan subtil prin Florica , noi toţi trei am fost fraţi într-o viaţă
anterioară Spaniolă , eveniment care pare surprinzător , fiindcă bănuiesc faptul că niciunul dintre noi nu a gîndit înainte
aşa ceva , cu atît mai mult cu cît avem după cum vezi , firi deosebite , personalităţi diferite şi cunoaştere ezoterică
diferită .
Singurul lucru comun pe care îl avem , este dorinţa noastră de evoluţie spirituală şi mai mult ca sigur anumite
experienţe oculte comune , la care am participat împreună în antichitate , cum este cazul construcţiei Piramidei Luminii
Celeste din Egipt .
Visul pe care tu zici că l-ai avut , este de fapt ori o revelatie pe care ai citit-o şi vizualizat-o într-un plan superior ,
ori efectiv ai fost în planul astral al Terrei iar OZN-ul a fost foarte real .
Indiferent de sursa situaţiei transcedentale în care ai fost pusă ,
tu trebuie să-ţi focalizezi atenţia şi cercetarea ocultă , pe fenomenul spiritual în sine ,
deoarece eşti atît de ancorată pe relaţia Civilizaţii Extraterestre – Piramide şi nu numai ,
că probabil dacă ţi s-ar da toată informaţia ocultă dintr-o dată ,
adică a tot ceea ce eşti , ai lua - o cu siguranţă razna .
( Valabil pentru toţi Shaumbra - Echipa Cristică )
Visul de care tu vorbeşti nu este nicidecum vis ,
iar faptul că eşti într-o continuă căutare a unor răspunsuri vis a vis de acest aspect ,
înseamnă că fără să conştientizezi încă ,
odată cu revelaţia OZN-ului inscripţionat cu hieroglifele Egiptului antic Sacerdotal ,
ai primit aprobarea de a reintra oficial în cursa readucerii aminte ,
a cunoaşterii experienţelor tale iniţiatice antice .
După cum văd , tu încă nu realizezi ce înseamnă să vii în această reîncarnare de pe stratul nr.7 de evoluţie , cu urcare
spre straturile nr. 8 , sau nr. 9 , sau chiar nr. 10 .
Este foarte important să-ţi regăseşti locul ( stratul ) spiritual în care te aflii ,pentru a putea face mai uşor corelaţii ,
analize şi meditaţii cu evenimentele , fenomenele şi nu în ultimul rînd cu oamenii care îţi vin în calea destinului tău .
Aflarea stratului spiritual pe care te găseşti momentan , nu reprezintă un scop de aţi mări egoul , ci un scop în care cu
multă modestie şi pricepere să aflii cea mai bună cale de ridicare spirituală a semenilor tăi , care se află pe straturi
inferioare ţie .
Tu şi alţi colaboratori de -ai mei , puteţi să vă consideraţi fericiţi că vi se spune stratul ( treapta ) din care veniţi ,
fiindcă eu a trebuit să aflu acest lucru singur şi am reuşit mai bine decît mă aşteptam ; dar cu multe eforturi .
Nu uita că pentru intrarea în universul spiritual , cu toate bonificaţiile de rigoare ,
te aşteaptă şi ne aşteaptă pe toţi un mare efort individual şi colectiv ,
pentru ridicarea vibraţională a tot ce este în jurul nostru .
Şi acum Floare , te rog să porneşti în spirit spre Piramida Luminii Celeste din Egipt , pentru că aici se află misterul
spre care OZN -ul o îndrumă pe Dana şi te rog descrie cu exactitate imaginile care ţi se oferă , chiar dacă tu sau poate
şi noi , nu le înţelegem momentan .
Florica începe călătoria transcedentală spre piramida fizică propusă şi o descrie astfel :
Acum , eu şi Dana pornim în corp - spiritual ( ca oameni - interiori ) spre Piramida Luminii Celeste din Egipt .
Am piramida în fata noastră ... ne apropiem ... şi intrăm într-un tunel din interiorul piramidei ; tunelul se termină
, iar în faţă am un zid ce conţine o piatră pe care este gravat un triunghi ...
Dana se apropie în corp - spiritual de această piatră şi pune mîna pe triunghi ... vibraţia energetică transmisă
spaţiului triunghiular prin palma Danei , face ca imediat o uşă - portal să se deschidă .
După uşa - portal , se iveşte o nouă încăpere cu cracter secret - interzis neiniţiaţilor şi neaveniţilor .
Dana este una din portarii acestei camere secrete şi vibraţia ei spirituală este codul de acces spre acest interior
mascat .

78
Acum , în corpuri - spirituale , eu şi Dana intrăm în această cameră secretă .
Pe peretele din dreapta direcţiei noastre de mers ,
se află o scriere specifică tradiţiei sacralităţii antice Egiptene .
Acum simt - ştiu că informaţia - mesaj cuprinsă în această scriere este aceiaşi cu informaţia - mesaj ,
care va fi extrasă - descifrată de nişte ,, copii ,, din scrierea cu caractere slave,
din interiorul Piramidei fizice de la Tismana - Gorj .
Acum abandonăm peretele din dreapta şi mesajul inscripţionat , pe care nici-una dintre noi nu poate să-l
descifreze nici la nivel de om - interior - spiritualizat ; NU NI SE DĂ VOIE .
Apoi , ne îndreptăm în corpuri-energetice spre mijlocul camerei secrete, unde se află un sarcofag regal.
Dana ca om - interior - spiritualizat pe domeniul cercetării prezente , deschide capacul sarcofagului şi cu toate că
acesta este gol ,ea sare în sus de bucurie şi strigă : ASTA E , ASTA E .
Cînd Dana îşi consumă bucuria a ceea ce deocamdată numai ea poate înţelege ca om - interior , ne lăsăm
amîndouă în genunchi lîngă sarcofagul regal şi constatăm că pe laterala sa inferioară , sarcofagul are înscris un
mesaj format din 7 ( şapte ) cuvinte foarte bine delimitate .
Acum , Dana om - spiritual , mă întreabă în dubla mea ipostază de om - interior şi exterior :
NU-ŢI ADUCI AMINTE FLOARE ACEST MESAJ ?
Îi răspund că nu îmi aduc aminte ce conţinut are acest mesaj !
Ca indiciu final , Dana om- spiritual formulează următoarea direcţie de crecetare ezoterică :
CINE POATE SĂ DESCIFREZE CELE 7 CUVINTE ,
ALE MESAJULUI SCRIS PE ACEST SARCOFAG ,
POATE INTRA ÎN LEGĂTURĂ CU TUTANKAMON .
Dragi prieteni , nici eu , nici Floare şi nici Dana , ca oameni exteriori nu putem avea deocamdată acces la tainele
ascunse ale celor două mesaje iniţiatice , pe care în această întîlnire - cercetare ezoterică tip SHOUD - TOBIAS , le-am
redescoperit cu ajutorul Marilor Maeştrii care ne ţineau companie la nivel suprasensibil .
Totuşi , putem să ne propunem cu toţii ca puncte de cercetare viitoare , următoarele aspecte - întrebări :
1. - Ce informaţii oculte conţine mesajul înscris pe peretele din dreapta aceastei camere secrete din Piramida
Luminii Celeste din Egipt ?
2. - Cine este NICODIM - ctitorul Mănăstirii de la Tismana - Gorj şi care este legătura sa fizică şi metafizică cu
Piramida Luminii Celeste din Egipt cît şi cu cea de la Tismana ?
3. - Cine este Faraonul TUTANCAMON şi ce legătură iniţiatică există între el şi Piramida Luminii Celeste din
Egipt , care a fost construită cu cel puţin 20. 000 de ani înainte de a fi reîncarnat şi cunoscut de noi ca
Tutankamon ?
Răspunsurile acestor întrebări şi poate chiar mai mult decît atît , vor fi pe măsura dorinţelor noastre de a cere o
desecretizare cît mai urgentă a enigmelor solicitate , cît şi pe măsura intrării acestor informaţii oculte , în momentul optim
al destinele noastre umane .
Fără a abandona definitiv continuitatea informaţiilor prezentate anterior , în aceiaşi formulă de Schaumbra - Shoud tip
Tobias , ne îndreptăm acum atenţia şi meditaţia aferentă , spre un alt Fiu al Luminii încarnat în spaţiul Românesc , ce
este legat în mod inevitabil de Egiptul antic :

9.2. - ANDREI - din Timişoara şi Piramida Lumini Celeste din Egipt


Date de identificare :
În timpul construirii Piramidei Luminii Celeste ( Marea Piramidă ) din Egipt , Andrei a participat cu rol de
coordonare , comandă şi control în fruntea unei echipe de muncitori .
Echipa condusă de Andrei avea rolul de a ridica edificiul piramidal pe partea de sud , la înălţimea aproximativă
de două treimi . Pe acest segment de activitate , Andrei spunea muncitorilor echipei sale unde să pună concret fiecare
piatră .
Şi cu toate că Andrei era un bun cunoscător al ahitecturii piramidale , ce prindea contur în urma muncii sale
împreună cu muncitorii din subordinea sa , s-a strecurat o greşeală în construcţia Piramidei Luminii Celeste din
Egipt . Cum a fost posibil aşa ceva ?
Forţele întunericului nu au stat în expectativă şi au acţionat prin cel mai bun prieten pe care Andrei îl avea
în acel moment al construcţie piramidei .
Andrei devenise un mare iniţiat şi conducător - coordonator în marea lucrare a vremii sale , fapt care atrăgea
atenţia şi respectul întregului popor egiptean , pentru asemenea gen de oameni .
În afară de faptul că prietenul lui Andrei era un beţiv şi un afemeiat de înaltă clasă , invidia nu îi dădea pace ,
deoarece între el şi Andrei se crease o prăpastie valorică de netrecut .
Întemeiat pe invidie şi ură , acesta a ticluit un plan de distrugere a reputaţiei lui Andrei .
Planul a fost foarte simplu : în momentul în care Andrei şi echipa sa trebuiau să efectueze o zidire specială,
astfel ca zidul de piatră să se deschidă spre un culuar de acces spre interiorul piramidei la această înălţime ,
prietenul său a venit cu un motiv bine întemeiat la el .
Fără a bănui cursa care i se întinde , dar pentru a nu - şi refuza prietenul , Andrei şi-a lăsat echipa singură ca să
execute zidul de piatră culisabil , explicîdu-le ce să facă pînă la venirea lui şi a plecat cu prietenul său spre altă
lucrare ocultă mai depărtată , pentru a oferi sfaturi de specialitate aşa cum i se solicitase .
Cînd s-a reîntors în mijlocul echipei , Andrei a constatat că lucrarea avansase foarte mult în lipsa lui , dar din
păcate executarea zidului de piatră culisabil a fost un eşec total .
Dacă la prima vedere pietrele exterioare sînt aproximativ identice şi puse corect , pietrele interioare au fost puse
exact invers decît se prevedea , fapt pentru care datorită acestei greşeli , peretele de piatră care trebuia să culiseze ,
acum este imposibil de deschis şi nu se poate pătrunde în interiorul piramidei în corp fizic prin acest loc .
Lucrarea nu mai putea fi demolată şi reluată corect , deoarece echipele de pe celelalte laterale ale piramidei nu
puteau stagna şi greşala de construcţie a rămas neremediată .

79
În curînd , vîrful piramidei prinse contur şi lucrarea era gata , dar Andrei era necăjit şi îşi reproşa permanent
cu cuvinte grele , faptul că nu trebuia să plece şi să se bazeze pe echipa sa .
Pentru nerespectarea ordinelor lui de construire al peretelui de piatră glisant , dădu dispoziţie ca întreaga sa
echipă de lucru să fie ucisă prin spînzurare , fapt ce se realiză rapid .
Totuşi , greutatea responsabilităţii sale vis a vis de greşala strecurată în contrucţie în lipsa lui , deveni o povară şi
o nelinişte permanentă pentru spiritul său .
Cu sentimentul vinovăţiei personale , Andrei s-a retras solitar sus pe piramidă lîngă ceea ce trebuia să fie
peretele culisabil şi refuzînd apa şi mîncarea , plîngea foarte mult , fiindcă era unul din puţinii iniţiaţi care cunoşteau
rostul spiritual al acestui perete de piatră culisabil .
În această stare de vieţuire impusă de trăirea sa interioară de vinovăţie , în scurt timp , cu toate că avea 30 şi
ceva de ani , trupul său fizic deveni imaginea unui bătrîn neputincios de peste 70 de ani ,care muri în scurt timp .
Acum , după aproape 26.000 de ani , pe peretele sudic al Piramidei Luminii Celeste din Egipt , la înălţimea
indicată anterior , încă se mai păstrează impregnată vibraţia suferinţei prin care fostul iniţiat - constructor şi arhitect ,
încarnat acum ca Andrei din Timişoara , a lăsat-o pînă în zilele de azi , spre readucere aminte a unei lecţii de
viaţă pline de învăţăminte oculte .
Dragi prieteni este foarte adevărat , că începînd de la mesagera Melfior Ra încoace , enigmele Piramidei Lumini
Celeste din Egipt ni se oferă treptat şi legate de persoane la care nici nu ne aşteptăm .
Acum , Andrei - puştiul de 9 ani ( 2. 003 ) cu ochii migdalaţi şi pătrunzători din Timişoara modernă , aduce cu el
informaţii şi mesaje din tradiţia secretelor iniţierilor oculte utilizate de Sacerdotalismul vechiului Egipt şi nu numai , dar ,
noi cei mai în vîrstă trebuie să aşteptăm momentul în care în anii viitori , Andrei îşi va reaminti de zestrea spirituală
al cărei purtător este şi pe care o va revărsa tuturor iubitorilor de Lumină Cristică ai spaţiului Românesc şi al întregii
Terre .

Capitolul nr . 10
10. - PERSPECTIVA GLOBALĂ A SOSIRII ECHIPEI CRISTICE ( SHAUBMBRA) PE TERRA
Dragi prieteni .
Acum este timpul să intrăm în desecretizarea anumitor evenimente , a căror vechime estimată în timp , o aducem spre
momentul prezent , cu mult înainte de formarea planetei noastre pămînt .
Precizez faptul că informaţiile pe care le voi aşterne în paginile acestui capitol , au o anumită legătură - corespondenţă
cu alte informaţii similare publicate în volumele de nuanţă ezoterică , de către alţi mesageri divini , reîncarnaţi în România
s-au în alte ţări terestre .
Perspectiva informaţiilor ce le voi expune acum conştienţei voastre de veghe , poate avea la prima vedere un caracter
personalizat , legat atît de destinul meu , cît şi al colaboratorilor mei ; şi totuşi , la modul general aceste informaţii încearcă
să deruleze un anumit segment de experienţe fizice şi metafizice , realizate cu foarte mult timp în urmă , de către o
minoritate a Marii Echipe Cristice ( Shaumbra ) .
Cu toate că acest capitol o să dea multă bătaie de cap chiar şi unor Mari Iniţiaţi ai României , care încă nu au reuşit
să iese din beţia materiei , el este necesar a fi prezentat ,deoarece acum este timpul în care cu toţii trebuie să ne
pregătim pentru Marea Trezire Spirituală a tuturor pămîntenilor ,care doresc manifestarea modelului Cristic .
În volumul nr. 1 al prezentului titlu de carte , declaram faptul că omul terestru trebuie la modul coştient să iese din
tiparul vechi al falsului patriotism de esenţă naţionalistă , ba chiar şi religioasă şi cu decenţa de rigoare , să treacă
urgent la faza în care se vede şi se simte un Cetăţean Terestru ; iar apoi dar foarte urgent , fiindcă Timpul se
condensează pe zi ce trece , ca fază finală să-şi regăsească locul şi rolul în categoria Cetăţenilor Universali - ai tuturor
SuperMetaGalaxiilor văzute şi nevăzute ale Creatorului .
ATENŢIE - NU UITAŢI :
Acceptarea fiecăruia dintre noi a faptului că oamenii Terrei nu aparţin numai acestei mici planete Pămînt , ci
aparţinem cu toţii unei întregi familii galactice şi extragalactice , adică sîntem Cetăţeni Universali ,a fost exprimată
în public şi sub o anumită formulare impusă de conservatorismul timpului său de către Marele Maestru Iniţiat
Constantin Brîncuşi şi anume :
Ceea ce lipseşte oamenilor din vremea noastră : ESTE DIMENSIUNEA COSMICĂ .

10.1. - Echipa Cristică a Confederaţiei Extraterestre a Luminii


Acum este timpul să abordăm această dimensiune cosmică la care făcea referire Maestrul Constantin Brîncuşi , şi
anume din perspectiva dată de evenimentele care fac parte integrantă a destinului meu din toate timpurile .
Dar să o luăm cu începutul .
Dragi prieteni ; la începutul timpului trecut ,cînd însăşi timpul nu se cunoştea prea bine ce este şi a cărei valoare nu
avea un etalon exact ,ci era la fel de maleabil ca şi materia metamorfozată necontenit de spiritele unificate energetic cu
spaţiul suprafizic , totul părea un joc divin complementar - inocent Existenţei .
Şi totuşi , în această creaţie primară , a manifestării spiritelor în universul materiei create iniţial , o imensă undă
energetică a măturat întreaga creaţie , lăsînd în urma ei o separare duală inevitabilă a Principiului Unic .
Această imensă undă energetică , a amplificat iluzia iniţială ridicînd-o la valenţe noi de manifestare , astfel că pe baza
Legii Afinităţii , spiritele în manifestare s-au aliniat polar conform stărilor lor de conştienţă din acel moment , apărînd
astfel Binele( Lumina ) şi Răul ( Întunericul ) .
Din acest moment , se poate afirma cu certitudine , că polarizarea Civilizaţiilor Extraterestre în Confederaţii ale Luminii
şi Întunericului a devenit o realitate macrocosmică .
Pe atunci , planeta pămînt încă nu exista , ci era doar un potenţial de a fi şi cu toate acestea , încă nu era nimeni în
afară de Creator - Dumnezeu ( numai el deţine toate potenţialele ) care să conştientizeze că planeta Pămînt va posibil a se
materializa cîndva .
La început firavă , dualitatea Bine - Rău au intrat sub incidenţa timpului şi a spaţiului ca etaloane specifice , Binele şi
Răul devenind din ce în ce mai opuse vis a vis de criteriile de existenţă pe care fiecare civilizaţie extraterestră şi-l dorea
ca model de convieţuire .
80
Şi iată-ne dragi prieteni ai Shaumbrei , cînd în acele timpuri , noi cei de azi eram angrenaţi deja în structura unor
civilizaţii extraterestre ce inevitabil fuseseră nevoite ca să se afilieze unei Confederaţii Multigalactice a Luminii , pentru a
ne apăra modelul de convieţuire social - planetară , interplanetară şi intergalagtică .
Deoarece în cursul multiplelor reîncarnări pe care le-am efectuat împreună cu voi pe Terra , spiritele noastre au
experimentat atît binele cît şi răul , pentru clarificare, am pus următoarea întrebare Maestrului Spiritual ELI :
Î. - Iubite Maestre ELI , te rog să ne spui dacă noi cei din Marea Echipa Cristică ( Shaumbra ) ,am fost cumva în acele
vremuri vechi , încarnaţi atît în Civilizaţiile Extraterestre Rele ( Întunecate ) cît şi în cele Bune ( Luminoase )?
R. - Trebuie să ştiţi dragii mei că voi toţi Fii Luminii - membrii Shaumbrei , aţi fost reprezentanţi ,
dar numai ai Confederaţiei Extraterestre a Luminii şi Binelui.
Voi Shaumbra , ca extratereştrii niciodată nu aţi slujit Întunericul ,
altfel experimentul vostru Terestru nu ar fi fost posibil în forma şi scopul pe care l-aţi urmărit,
şi din care aţi dorit să obţineţi : o nouă înţelegere asupra dualităţii .
Mulţumim Maestre Eli .
Iată-ne dragi prieteni iubitori şi slujitori de Lumină Cristică , în zona miliardelor de ani nemăsuraţi ai timpului trecut
( eoni de timp ) , angajaţi în menţinerea Energiei Binelui în Metagalaxiile manifestate ale Creatorului Sublim .
În vremurile acelea imemoriale , luptele erau necontenite între noi - Fii Luminii şi ceilalţi extratereştrii slujitori ai
Întunericul .
Aceste lupte se datorau tendinţei de expansiune masivă şi de cucerire totală de către Întunecaţi , a potenţialelor planete
ce permiteau menţinerea vieţii în formă umană , cît şi utilizarea resurselor energetice şi minerale ale acestora .
Inevitabil , datorită acestor lupte permanente , multe galaxii aveau înmagazinate în cîmpul lor energetic masive pungi
de energie de frecvenţă joasă , care se materializease din formele gînd negative ale Extratereştriilor Întunecaţi .
Aceste forme gînd negative erau animate de Spirite Inocente .
Deoarece aceste emanaţii de forme gînd cu frecvenţe joase ajunseseră la un nivel energetic destul de puternic , ce le
facilita deja existenţa în manifestare ca unităţi pseudo - inteligente şi individual distincte , atunci Confederaţia Extraterestră
a Luminii , a hotărît efectuarea unei operaţii de curăţire şi igienizare a galaxiilor din subordinea lor .
Astfel , echipele de igienizare galactice , prin procedee oculte de neimaginat majorităţii pămîntenilor , au strîns toate
aceste Spirite Inocente care deveniseră un conglomerat de forme gînd de vibraţie foarte joasă şi le-au plasat într-o
margine a CĂII LACTEE , pentru a le da posibilitatea evoluţiei spirituale spre noi forme de manifestare în conştienţă şi
conştiinţă proprie , pe o planetă nouă - care astăzi poartă denumirea de Terra ( Mirabilis - Magnifica ) .
Prin acest experiment , se urmărea purificare energetică a acestor forme gînd , adică , ridicarea lor vibraţională .
În cartea ,, Cristalul vorbeşte prin Carole Davis ,, ( Editura Solteris din Piatra Neamţ ) găsim următorul mesaj
transmis de alte Entităţi Extraterestre care au dorit cîndva , paralel cu noi Shaumbra momentului prezent , să susţină acest
experiment :
Atunci cînd am sosit pe această mică Planetă Întunecată ,
în interiorul atmosferei sale erau închise toate formele - gînd ( Spirite Inocente ) de vibraţie negativă .
Densitatea acestei planete fiind joasă ,iar atmosfera înconjurătoare fiind subţire blocase în interior toate formele gînd (
de vibraţie negativă ) din alte galaxii .
( vezi detalii la pag nr. 36 şi nr. 37 din cartea menţionată anterior )
Astfel , a luat fiinţă ultimul şi cel mai grandios experiment macrocosmic , numit GEEA - GAIA - TERRA .
Dragi prieteni , ştiu că mulţi dintre voi aţi studiat , sau cel puţin aţi răsfoit şi aflat despre lucrările inegalabile ale
Marelui Maestru Iniţiat în Tainele Oculte - RUDOLF STEINER .
Aici în lucările sale , Maestrul Steiner explică foarte clar evoluţia planetei noastre Terra , prin cele patru faze , dar în
paralel cu evoluţia acestor Scîntei Divine Inocente - din formele gînd de vibraţie joasă şi anume :
1. - Faza Saturniană - în care aceste Spiritele Inocente , au
vieţuit starea fizică manifestată în mediu caloric - foc invizibil
(atunci a luat fiinţă germenele corpului fizic actual ) ;

2. - Faza Solară - aici Spiritele Inocente au primit un nou înveliş - corp ,


care a fost de natură gaz - aer
( atunci a luat fiinţă germenele corpului eteric actual ) ;

3. - Faza Lunară - aici Spiritele Inocente au manifestat un nou înveliş -corp de natură lichidă
( atunci a luat fiinţă germenele corpului astral actual ) ;

4. - Faza Pămînt ( actuală ) - aici Spiritele Inocente au manifestat un alt


înveliş corp de natură solidă şi au ieşit din inocenţă ;
( acum a luat fiinţă corpul Eului Inferior , Mentalului Egotic ) ;
În ordine firească , mai urmează alte trei faze viitoare de metamorfoză spirituală atît pentru oameni cît şi pentru
planeta Terra .
Nu uitaţi că însăşi Spiritul planetei Terra trece prin aceste Faze de Conştienţă , dar oamenii care o locuiesc , au
posibilitatea de a devansa integrarea şi utilizarea noilor corpuri în condiţiile Legilor Divine .
Cele trei Faze ulterioare ale Terrei şi cele trei noi corpuri , sînt următoarele :
5. - Faza Jupiter - în care Omul utilizează corpul SINELUI SUPERIOR - corp CRISTIC
( Eul Superior ) , iar începutul acestei faze debutează cu anul aproximativ 2012 , cînd Noua Planetă Pămînt este deja
expansionată - detalii ulterioare prin Maestrul ELI ;

6. - Faza Venus - se formează şi se utilizează corpul SPIRITUL VIEŢII ;

7. - Faza Vulcan - se formează şi se utilizează corpul OMULUI SPIRIT .


81
În concluzie dragi prieteni ,trebuie să reţineţi faptul că pe Terra există două categorii de civilizaţii ,
care se manifestă astăzi în carne şi oase, şi anume :
1. - Prima categorie ,
este a oamenilor al căror spirit a venit pe filiera formelor gînd negative , ca Spirite Inocente ;
Aceştia formează gruparea celor căldicei la care se referă Biblia .
Căldiceii nu au nici o vină de a fi venit prin această filieră , ci din potrivă , au un mare avantaj ,deoarece prin Liberul
Arbitru şi Energia Speranţei care le aparţin , vor intra alături de Shaumbra printre cei dintîi în universul celei de-a
Doua Creaaţii , dacă ei aleg asta ( vezi Lecţiile Maestrului TOBIAS ) .
2. - A doua categorie ,
este a extratereştrilor şi aici avem două tipuri ,
aşa cum menţiona şi Maestrul Rudolf Steiner şi anume :
a). - Extratereştrii ai Luminii - sau cei calzi ( ard cu foc ) în Iubire ,
cunoscuţi ca Shaumbra , sau echipa Cristică - a Sinelui Superior ; EI sînt pe calea Iubiri şi vor fi Învingătorii şi
Învăţătorii Terrei şi apoi ai întregii Creaţii Divine ;
b). - Extratereştrii ai Întunericului - sau cei reci în Iubire ,
ai Egoului , ai Inteligenţei Metalice : lipsiţi de Suflet , Sentimente şi Emoţii Pure , care nu cunosc şi nu manifestă Mila şi
Compasiunea Cristică .
Ei sînt marii învinşi care nu vor avea loc pe Noul Pămînt după anul aproximativ 2012 ,
împreună ( bineînţeles ) cu susţinătorii lor din categoria inocenţilor .
După cum aţi observat dragi prieteni , nu numai noi cei din Echipa lui Cristos ne-am reîncarnat ca oameni ai Terrei
pentru a ajuta pe semenii noştrii inocenţi , ci şi Civilizaţia Extraterestă a Întunecaţilor şi-a trimis proprii misionari
negativi , pentru a zădărnici progamul nostru de Lumină .
Deoarece v-aţi făcut o imagine de ansamblu , acum e timpul ca să vă spun pe scurt acea parte din destinul meu şi
al unor prieteni colaboratori din Shaumbra , care se leagă intrinsec de specificaţia titlului în care ROMÂNIA este
considerată la modul real INIMA OCULTĂ A TERREI .
Dragi prieteni , pentru ca Spiritele Inocente care animau formele gînd de frecvenţă vibraţională joasă să poată
evolua accelerat , confederaţia Extraterestră a Luminii a hotărît să intervină în procesul lor evolutiv .
De eoni întregi , aceste Spirite Inocente evoluaseră liniar prin Faza Saturniană , Solară şi Lunară a planetei Terra ,
culminînd cu Faza actuală denumită Pămînt .
Considerînd ca linie de sosire faza Pămînt , în care o parte dintre aceste Spirite Inocente dobîndiseră un corp
Umanoid ( corp uman nefinisat genetic ), iar celelalte Spirite Inocente rămase în urmă , putem spune că au calificativul
de spirite întîrziate ale acestui proces de salt în conştienţă umană incipientă , regăsindu-le azi ca spirite ce animă
regnurile mineral , vegetal şi animal .
Aşadar , cele mai puternice Spirite Inocente care animau în eternitatea trecută formele gînd negative din galaxiile
locuite de membrii confederaţiei Luminii , au reuşit să atingă treapta de umanoid la nivel de corp fizic şi de conştienă
umană incipientă în faza Pămînt a planetei Terra - Gaia - Geea .
Cu toate că planeta Pămînt se bucura acum de existenţa unei prime civilizaţii umane pe suprafaţa sa , aceştia se
găseau încă într-o fază de conştienţă instinctual - primitiv - robotică , a cărei vibraţie era totuşi foarte joasă .
Într-un fel putem spune că evoluţia lor în conştienţă era atît de lentă , încît le-ar fi trebuit alţi eoni întregi de timp ,
pentru atingerea unui nivel înalt în conştiinţă .
Aceşti fraţi mai mici ai noştrii , pentru a realiza un salt important în evoluţia conştienţei lor , aveau nevoie de o
intervenţie exterioară benefică , din partea Civilizaţiei Extraterestre a Luminii .
În aceste condiţii , în cadrul forumului conducător al Confederaţiei Luminii , s-a hotărît ca unii membrii ai săi
(Shaumbra ) să coboare , să se încarneze şi reîncarneze printre oamenii aceastei civilizaţii primare a Terrei , dar în condiţiile
legilor specifice Terrei , care erau şi sînt foarte drastice în raport cu tot ceea ce era cunoscut în întreaga Creaţie pînă în
acel moment .
Şi atunci , în Echipa Cristică s-au înrolat mulţi reprezentanţi ai Confederaţiei Luminii , cu bogate experienţe dobîndite
în Marile Aventuri ale Cunoaşterii Metagalaxiilor Lumilor şi Universurilor Trecute .
De aceea Maestrul TOBIAS ne spune că atunci cînd privim cerul ( în special noaptea ) , noi vedem trecutul nostru ,
locurile de unde noi pămîntenii Shaumbra , am sosit în Marea şi Gigantica Experienţă Unică şi Inedită a Terrei .
Dar să mai prezentăm acum şi alt aspect al Shaumbrei , din perspectiva Marelui Tobias :
Din familia Shaumbra , toţi am fost membrii ai Civilizaţiilor Extraterestre paşnice ,
de înţelegere şi armonie , altfel n-am fi reuşit să ajungem la acest nivel de evoluţie ,
şi să creem Energiile Speranţei .
A fost un foarte mare sacrificiu din partea noastră de a crea planeta Pămînt , pentru evoluţia Scînteilor Divine
( Inocente),care erau provenite din formele gînd negative, ale unor Civilizaţii Extraterestre Războinice .
Întrebîndu-l şi pe Maestrul ELI , ce reprezintă această experienţă a Shaumbrei ( Echipei Cristice ) pe Terra , domnia sa a
spus :
Nu există cuvinte pentru a da un Calificativ acestui Experiment ,
dar pot să vă spun că voi toţi membrii Echipei Cristice indiferent de treapta pe care vă aflaţi momentan ,
aţi realizat un Unicat şi Gigantic sacrificiu pe care l-aţi oferit în DAR Diviniţăţii .
Aşadar , Echipa Cristică ( Shaumbra ) este pregătită să coboare pe Terra .

10.2. - Misterul de la Ţîpova de pe Nistru - din Republica Moldova - fragment dintr-un Mare Adevăr
Dragi prieteni , febra deplasărilor turistice cu substrat religios şi ezoteric ,ce aveau ca reper final localitatea Ţîpova din
Republica Moldova ,a cuprins inevitabil pe foarte mulţi Fii ai Luminii din România ,în anul 2003 .
Printre pelerinii vestitului Centru Energetic de la Ţîpova , s-a numărat şi prietena mea Aurora Neghiu din oraşul Arad ,
care în data de 1 şi 2 Iulie 2003 , a cercetat această misterioasă zonă cu aspecte oculte inedite .

82
În ziua de 7. Iulie . 2003 , m-am deplasat la domiciliul prietenei mele din Arad , pentru a obţine informaţii spirituale ,
informaţii pe care ea le-a cules din acele impresii care au marcat-o cel mai puternic .
Şi Aurora a început să povestească :
Am fost foarte surprinsă de rezultatele complexe la care am avut acces , doar prin simpla mea prezenţă , în acest
enigmatic loc fizic al Ţîpovei de pe malul rîului Nistru .
Ca să fiu în ton cu modul tău de a explica lucrurile , pot să reliefez următoarele direcţii de cunoaştere la care am
avut acces :
1.- Prima surpriză a fost aceea că mi-am revăzut acea viaţă( reîncarnare ) de pe timpul domniei lui Stefan Cel Mare ;
2.- Atunci practicam un fel de medicină şi mă număram printre apropiaţii Domnitorului , ca medic şi sfătuitor în
anumite probleme fapt care a dus la o răcire în relaţiile noastre , deoarece priveam anumite probleme din
perspective diferite ;
3.- Băiatul de care îţi povesteam cîndva că îl tot vizualzez cum creşte , l-am întîlnit la Ţîpova şi este reîncarnarea lui
Ştefăniţă Vodă ; pe vremea aceea, eu eram ca şi o doică pentru el ;
4 - Mănăstirea , nu este aşezată întîmplător acolo la Ţîpova şi chiar mi s-a revelat un mister de pe timpul
Domnitorului Ştefan Cel Mare ; acest mister este cunoscut de foarte puţini oameni , iar la vremea potrivită va fi
scos la iveală ca o probă a cunoaşterii spirituale din acea perioadă zbuciumată ;
5.- Pot să-ţi spus că şi tu eşti legat de Ţîpova , deoarece te-am vizualizat ca fiind reîncarnat tot pe timpul domniei
lui Ştefan Cel Mare .Atunci erai călugăr şi aveai percepţia extrasenzorială neblocată , fapt care ţi-a dat
posibilitatea de a cerceta fenomenul energetic de la Ţîpova . Deoarece erai foarte secretos şi totodată neînţeles de
către cei din jurul tău, ai fost declarat ca iscoadă ( spion) , judecat rapid şi ucis prin spînzurare .
- Dragă Aurora , sînt frumoase aceste informaţii ,dar eu aş dori să intrăm acum în domeniul problemelor de substanţă.
- Sigur , te interesează Piramidele de la Ţîpova ; nu ?
- Inclusiv Piramidele .
- Am vizualizat o Piramidă Mare de Lumină , care avea o lumină interioară foarte puternică ; totodată , la o
oarecare distanţă am constatat că mai există şi alte Piramide de Lumină .
Am efectuat un traseu în acea zonă fizică şi pot să-ţi confirm faptul, că acesta are atît de multă energie, încît
am mers cu mare uşurinţă şi fără să obosesc , cu toate că eu sînt greoaie la mers.
- Da ; şi aceste precizări sînt interesante , dar am o întrebare să-ţi pun .
Te-ai gîndit la faptul că aceste Piramide au fost realizate cîndva în eternitatea trecută de o civilizaţie anume ?
deoarece Piramidele nu au ajuns acolo întîmplător .
- Să ştii că nu m-am gîndit , deoarece am fost foarte marcată sufleteşte , de relaţiile pe care le-am avut pe timpul
lui Ştefan Cel Mare cu anumiţi oameni .
- Acum , te rog să utilizezi imaginea interioară şi să porneşti spre momentul în care o civilizaţie extraterestră foarte
evoluată , a aterizat în această zonă cu mii , zeci de mii , s-au poate chiar milioane de ani în urmă .
- ... În acele vremuri îndepărtate , aici la Ţîpova a sosit un echipaj Extraterestru ,
pentru a realiza un program special .
Undeva la mare înălţime , la marginea atmosferei terestre sau poate chiar în afara ei , observ că există în
staţionare o Navă Mamă Extraterestră , ...
Sub această Navă Mamă , pe verticală şi poziţionată în văzduh în apropierea solului , observ un Modul - Navă de
Lucru sub formă de Navă - Nor sferică , ...
Iar sub această Navă - Nor sferică , la nivelul solului se distinge o echipă de entităţi extraterestre .
- Te rog să observi cu atenţie, ce activitate desfăşoară aceste entităţi extraterestre ?
- Echipa de la sol , este aşezată în cel puţin două cercuri concentrice .
Prima echipă formează un cerc exterior şi fiecare membru ce compune acest cerc , este aşezat cu faţa spre
exteriorul centrului .
A doua echipă este aşezată tot în cerc , dar în interiorul primului , iar fiecare membru component are faţa
îndreptată spre centrul cercului format .
Aşadar , observ doar două cercuri , unul yang ( + ) şi altul yin ( - ); poate că sînt şi alte cercuri , dar eu numai două
vizualizez .
Această echipă de la sol , are rolul de a purifica atmosfera înconjurătoare de vibraţiile joase şi în special locul din
interiorul cercurilor .
În peisajul natural limitrof acestei zone de inters extraterestru , vieţuiesc diferite animale şi chiar oameni care se
află într-un stadiu rudimentar de evoluţie - primitivi .
Din cîte simt-ştiu , membrii cercului exterior au ca atribuţie pe lîngă purificarea zonei şi protecţia cercului interior
de către un eventual pericol venit din partea animalelor de pradă cît şi al oamenilor locului Ţîpovei antice .
Toată munca de protecţie şi purificare , se desfăşoară într-o stare de vigilenţă de nedescris .
Astfel că , în eventualitatea în care un membru al cercului exterior îi scade capacitatea şi forţa interioară de
menţinere a energiei cu frecvenţă foarte înaltă la cotele prestabilite , este urgent ridicat şi înlocuit , sau , dacă mai mulţi
membrii cedează , se stopează misiunea , iar întreaga echipă este preluată printr - un lift de lumină , spre Nava - Nor .
Din fericire , nu a fost cazul .
- Vezi ce legătură ai cu acest experiment la care ţi s-a dat voie să-l vizualizezi şi să-l descrii şi încearcă să recunoşti
pe aceşti misionari extratereştrii , printre cunoscuţii tăi din ziua de azi ?
- ... este incredibil ,... ..., şi totuşi eu fac parte din primul cerc ,... ..., în al doilea cerc , cel interior , o recunosc pe
VICTORIA ( Fata Popii din Să...) ; ştii tu , fata de care ţi-am povestit cîndva .
Doamne , chiar poate să fie adevărat ce mi se arată ?
- Da , Aurora dragă .
Noi sîntem Extratereştrii Confederaţiei Luminii , veniţi ca Misionari ai experimentului Terra .
De curînd am înţeles şi eu acest Grandios Adevăr şi chiar mi-a fost foarte greu să accept raţional acest lucru ;dar
analizîndu-mă pe felii la nivel ezoteric ,ca cel ce mă simt că sînt şi cel ce voi putea în viitorul apropiat să materializez ,

83
am ajuns inevitabil la concluzia firească a faptului , că atît de mult am fost umbriţi de voalul materiei , încît eu şi voi
toţi Saumbra am uitat cine sîntem cu adevărat .
Nu eşti obligată să crezi aceste lucruri , dar să ştii că toate evenimentele care au fost şi vor fi în destinul tău , te vor
canaliza spre adevărul expus anterior de mine .
Acum te rog să reintrii clarvizionar pe cercetarea Navei - Nor ; caută un răspuns despre rolul acestei nave aşezate
deasupra Echipei Extraterestre care lucrează la sol şi vezi cine sînt membrii conducători ai acestei nave şi ce legătură ai
tu cu ei ?
- ... am pătruns în Nava -Nor şi observ doar o singură persoană care o conduce ; imaginea cu această persoană
mi se apropie , ... , iar peste ea se suprapune chiar imaginea ,... , da , acum văd clar , este chiar imaginea chipului tău
din această viaţă ; tu Gicule , conduceai acea Nava - Nor .
- Mulţumesc pentru confirmare şi tare dor îmi este să conduc un OZN.
Cu un timp în urmă , însăşi Învăţătorul Nostru IISUS CRISTOS mi-a transmis informaţii asemănătoare , despre mine
şi fraţii mei spirituali din Shaumbra .
Poţi să urmăreşti în continuare acel vechi experiment ?
- ... Acum , locul fizic şi atmosfera din jurul Echipei de la sol este purificat , ... , din Nava - Nor , tu direcţionezi
spre sol un fascicol de lumină , prin care laşi să coboare un Cristal în subsolul Ţîpovei , exact prin mijlocul
cercurilor formate de colegii tăi .
Cristalul este depozitat în siguranţă , iar echipa este ridicată de la sol de către tine în Nava - Nor şi împreună ne
îndreptăm spre Nava Mamă .
- Cred că este momentul ca să intrii în această Navă Mamă şi să recunosţi pe cei de acum ,care au fost prezenţi atunci
şi rostul lor în demersurile redate anterior .
- ... Mi se dă voie să văd de la distanţă un Consiliu Coordonator , care superviza întreaga operaţie de depozitare al
Cristalului în subsolul de la Ţîpova ,..., din Nava-Nor , tu ţineai legătura cu Consiliul Coordonator de pe Nava Mamă
şi îi informai despre mersul lucrării la sol, dar ţineai legătura şi cu Echipa de intervenţie din care făceam şi eu parte .
- Poţi să-i recunoaşti pe cei din Consiliul Coordonator ?
Haide curaj ; acum ai voie , fiindcă este timpul readucerilor aminte .
- ... Da , încep să-i recunosc ,..., o văd pe Vali L. din Timişoara , pe Mircea Iorga din Arad , pe Attila din Timişoara
, pe Ştefan - fost Ştefan cel Mare ,..., am obosit .
- Te rog mai fă un efort şi vezi dacă în această Navă Mamă este Fecioara Maria şi IISUS CRISTOS ?
- ... Fecioara Maria este la bordul Navei Mamă , iar despre Învăţătorul IISUS CRISTOS , ştiu - simt că în acele
momente se afla într-un alt plan de Lumină .
Dragi prieteni , misterul de la Ţîpova este mult mai complex decît cel redat anterior , iar pentru acest fapt , vă rog să
intraţi în rezonanţă spirituală cu evenimentele trecutului primordial , cînd Piramidele de Lumină de la Ţîpova au fost
realizate şi lăsate spre utilizare ulterioară , doar de cei care le cunoşteau tainele .
Deja unii dintre voi aveţi Cheia Cunoaşterilor Oculte la Ţîpova şi în primul volum al acestei cărţi , vi s-a dat
posibilitatea să înţelegeţi cum ve-ţi intra în posesia acestor chei .
Nu leneviţi şi nu ignoraţi fenomenul Cheilor Cunoaşterilor Oculte . Succes .

Reţineţi următoarele Completări metafizice utile :


În anul 2004 ,Testamentul Ezoteric al Domnitorului Iniţiat Ştefan Cel Mare ( oricum este şi Sfînt ) îşi deschide paginile .
Înainte -mergătorii lui , un inimos colectiv de redacţie constituit în Societatea Academică Făclia Lumii cu sediul la Cluj -
Napoca , a radiat deja primele raze ale Luminii Divine , inclusiv prin revista lunară Făclia Lumii .
Fii Luminii de pe partea de vest a ţării , îi felicită pentru că au luat în serios rolul de Învăţători şi Vindecători
Spirituali ai fraţilor noştrii mai mici ,care încă nu ştiu ce reprezintă Iniţierea în Tainele Oculte .
Atît pentru unii dintre voi , cît şi pentru viitorii Iniţiaţi postapocaliptici , adaug următoarele teme de meditaţie :
REŢINEŢI VĂ ROG :
1.- Cristalul de la Ţîpova este un Cristal al Cunoaşterii care conţine informaţii oculte depozitate chiar de către noi pe
timpul cînd eram extratereştrii ;

2.- Un asemenea Cristal al Cunoaşterii poate reprezenta în sine o Făclie a Lumii , dar :
Spaţiul Românesc are mai multe asemenea Cristale ale Cunoaşterii,
deci mai multe Făclii ale Luminii şi care sînt depozitate :
a). - în Cristale aflate în subsolul spaţiului Românesc prin :
- cele 24 de Piramide Energetice Primordiale ;
- cele 7 Piramide Fizice Sacre , ale Luminii Celeste ;
- alte Piramide Energetice ulterioare celor Primordiale , realizate de :
- entităţi Extraterestre misionare ;
- entităţi Terestre cu grad foarte mare de Iniţiere ;
- entităţi Intraterestre de Lumină ;
- alte depozite Cristaline info-energetice ;
b). - în Cristale aflate în Spiritul membrilor Echipei Cristice - Shaumbra .
NOTĂ :
Cînd Spiritele de la litera b). îşi preiau treptat de la litera a). întrega Cunoaştere Ezoterică prin Cheile Oculte şi o pun
în FAPTĂ , atunci ei devin Co-Creatorii şi Iniţiatorii noii civilizaţii al Noului Pămînt al celei de-a Doua Creaţii
,civilizaţie profetizată cîndva sub denumirea de ,, Rasa Albastră ,,.
Această Rasă Albastră se manifestă deja prin Iniţiaţii ei din întreaga lume,
şi în special prin Iniţiaţii din Spaţiul Românesc ,
care au o responsabilitate imensă , imensă , imensă , imensă .

MAESTRUL ELI CONFIRMĂ :

84
Cristalul de la ŢÎPOVA există depozitat în subteran în aşa numita Sală a Cristalului ,
şi nu oricine poate intra acolo .
10.3. Zbor spre Săcărîmb, în acelaşi context misionar Extraterestru - Terestru
Dragi prieteni , acum vom pornim în calitate de turişti ezoterici , spre partea de sud a misterioşilor Munţi Apuseni ( şi
vai , vai , vai ,ce este şi aici - dar toate la timpul lor) tocmai în zona montană de la Săcărîmb din judeţul Hunedoara .
Interesul meu pentru această zonă a fost predeterminat de următoarele aspecte :
1. - Primirea în starea de veghe de la Maeştrii de Lumină - ghizi astrali , a informaţiei conform căreia în apropiere de
localitatea Săcărîmb - Jud . Hunedoara ,există un important centru ( focar , vortex ) de Energie Suprasensibilă şi care este
nodul unor trasee energetice ( anul 1998 - 1999 ) ;
2. - Comfirmarea ulterioară a aceloraşi informaţii de către , coechipierii mei din Shaumbra ,cum sînt : Melfior Ra din
Deva , Luci Băltean şi Dorina Vulpe din Arad , etc ,.
3. - De cîte ori am privit ( din maşină ,tren , sau din gara Deva ) zona munţilor Săcărîmb , întotdeauna am fost copleşit
de energia radiată de acolo ,cît şi de faptul că am simţit şi o chemare - îndemn lăuntric , spre cercetarea acestora într-o
formă fizică sau metafizică .
Şi acum să pornim tot cu ajutorul prietenei mele Aurora Neghiu din Arad , spre timpurile primordiale .
- ... În mare parte , imaginile care mi se arată la Săcărîmb ,sînt asemănătoare cu cele primite pentru Ţîpova .
Totuşi , între cele două evenimente , există două diferenţe şi anume :
1. - Dacă la Ţîpova depozitarea s-a făcut dintr-o Navă -Nor , la Săcărîmb depozitarea s-a făcut dintr-un
OZN de forma unei farfurii zburătoare de culoare argintie. Acest OZN are lumini pe suprafaţa sa
exterioară , şi totodată în jurul său este creat un halou ( ca o aură ) tot de lumină ;
2. - Cercul exterior al Echipei de lucru la sol , este mai mare decît cel de la Ţîpova şi are diametrul
exact cît diametrul haloului luminos radiat de OZN în jurul său ; este posibil ca însuşi acest halou ,
să protejeze chiar şi cercul exterior .
Cristalul ( Cunoaşterilor extraterestre ) de la Săcărîmb , este asemănător cu cel de la Ţîpova .
... Acum mi se dă posibilitatea ca să văd în viitor , cum un grup restrîns de oameni , stăm în cerc pe marginea
unui fel de crater ( adîncitură ) şi ne mirăm că sub acest crater se află depozitat Cristalul Primordial , deoarece
aproape toţi din cei ce sîntem acolo , ne aşteptam ca relieful să fie altfel de cum l-am găsit .
Dragi prieteni, acum vă mai canalizez spre două direcţii informaţionale de meditaţie şi anume :
REŢINEŢI şi MEDITAŢI :
1. - Utilizarea unei Navei - Nor la Ţîpova , a fost necesară pentru a se masca opreaţia de depozitare a Cristalului
Cunoaşterilor Extraterestre şi totodat de a proteja Echipa de la sol , de atacul oamenilor primordiali ai locului respectiv ;
acest procedeu se mai practică şi în zilele noastre pentru operaţiuni diverse , chiar sub ochii multor pămînteni , dar
care din păcate nu au discernămîntul unei observaţii a conştienţei extinse la nivel ocult .
La Săcărîmb nu a fost necesară această protecţie , deoarece era o zonă nelocuită de oamenii Terrei în acel
moment ancestral , astfel că OZN-ul sa manifestat în toată splendoarea lui .
2. - Vă rog să corelaţi Cristalele Cunoaşterilor Extraterestre , cu Piramidele Energetice şi Fluxurile energetice ale
Mamei Geea - Gaia -Terra ; oricum , viitorul vă va predetermina să faceţi acest lucru .

10.4. - Zbor spre munţii Retezat , în context misionar Extraterestru -Terestru .


Dragi prieteni , întorcîndu-ne iarăşi la enigmaticele Cristale ale Cunoaşterilor Oculte, la Piramidele Energetice Primordiale
şi la Echipa Cristică a Confederaţiei Extraterestre a Luminii ,să privim dintr-o altă perspectivă şi prin alt medium celest ,
un alt aspect misionar .
De această dată nu mai este vorba de coborîrea unei Echipe de lucru la sol , ci este o misiune solitară , deoarece este
vorba de un episod desfăşurat între alte episoade misionare .
Să-i dăm cuvîntul prietenei mele Florica Bîndariu din Timişoara :
Văd o Navă Extraterestră , din care coboară un tub de lumină în interiorul unui munte ; simt-ştiu , că mi se arată
muntele Retezat .
Prin acest tub, este coborît un membru misionar al unei civilizaţii extraterestre , chiar în interiorul muntelui
Retezat .
Acest misionar este încarnat acum în România şi poartă numele de D.
Odată cu D. , prin tubul - rază de lumină a coborît şi un obiect extraterestru, al cărui rost nu îl cunosc momentan .
Misionarul D. este poziţionat în faţa acestui obiect , într-o scurtă aşteptare .
Apoi , D. întinde mîna spre obiect şi cu o mişcare precisă , apasă foarte puternic o zonă a acestuia .
Instantaneu , ştiu-simt că întreaga Cunoastere Extraterestră conţinută în acel obiect este revărsată - depozitată în
interiorul muntelui Retezat .
Din munele Retezat , mi se arată cum pornesc Culuare ( trasee ) de Lumină spre munţii Bucegi , spre Ţîpova şi spre
Piramida Luminii Celeste din Egipt .
Primesc acum imagine din interiorul acestei Piramide din Egipt , unde observ 8 (opt) sarcofage pline cu Cristale ( ale
Cunoaşterii Oculte ) ,ce luminează foarte puternic .
Dragi prieteni , vă rog să meditaţi asupra faptului că aceste Cristale ale Cunoaşterii , nu au fost amplasate în interiorul
Terrei chiar oriunde , ci locul ales , trebuia să îndeplinească anumiţi parametrii energetici .

10.5. - Depozite informaţionale extraterestre şi Baze Energetice de apărare - exemplificare -


Într-un capitol anume din primul volum al acestei cărţi ( pag. 38 ), menţionam despre faptul că în ultima mea călătorie
fizică în munţii Bucegi la Sfinx , am găsit sub ceafa acestuia la un anumit nivel , o piatră aparte de culoare aproximativ
galbenă ( pămîntiu - argilos ), dar totuşi pe frecvenţa plexului solar .

85
Prin natura evenimentelor, căutînd un focar energetic în satul meu natal Boroşteni , din com. Peştişani , jud Gorj , am
costatat cu surprindere faptul că acest focar energetic , are ca marcaj la suprafaţa solului chiar o piatră asemănătoare celei
de sub ceafa Sfinxului din Bucegi .
În faţa acestei constatări evidente şi neîntîmplătoare , din subconştient mi-a ieşt la nivelul starii de veghe o informaţie ,
pe care cu mulţi ani în urmă o vieţuisem pe acest munte din spatele casei părinteşti şi pe care este piatra cu pricina .
Să vedeţi acum dragi prieteni , cum am primit iniţial acea informaţie .
Îmi aduc aminte că era o zi caldă de vară iar eu eram sosit la casa părinţilor într-un mic concediu de odihnă .
După cîteva zile de odihnă rebelă , am simţit un impuls interior de a urca solitar muntele din spatele casei .
De obicei noi urcăm pe munte în ,,turmă ,, ca oile şi ne prostim în fel şi chip ,atît cei mai tineri cît şi cei mai bătrîni ;
dar relaxarea este fantastică , pentru că traseul intersectează fluxuri energetice foarte puternice .
Cu toate aceste răsfăţări copilăreşti pe care soarta ni le permite , în ultimii ani cînd am început să-mi reconsider rostul
şi responsabilităţile mele ca misionar spiritual , drumeţiile montane vizau şi latura ocultă , fapt care m-au predeterminat să
fiu foarte vigilent cu tot ce se întîmplă în jurul meu , dar corelat cu tot ceea ce vieţuiam în momentele respective la nivel
interior .
Aşadar şi acum am pornit agale dar vigilent , într-un urcuş pe care în anumite zone , viperele cu corn , năpîrcile , sau
alţi şerpi veninoşi îşi bronzau corpurile la soare .
În timp ce urcam spre locul chemării interioare , mi-am adus aminte cu bucurie de anii copilăriei cînd mergeam
desculţ pe acest munte , printre tot felul de şerpi .
Pe atunci nu cunoşteam frica sub nici o formă ,ba se întîmpla de foarte multe ori cînd puneam piciorul desculţ lîngă o
viperă ( 0, 80 m ), sau cu mîna neacoperită luam cîte o frăguţă de lîngă aceste vipere ( sau şerpi păsăreşti de 1,50 - 2, 00 m
) , mă uitam la ele cu atîta naturaleţe , blîndeţe şi iubire , încît nu am fost niciodată atacat de ele .
Acum , chiar mi-e dor de acel copil interior care sînt ( - em cu toţii ) .
Supraîncălzit şi obosit oarecum din cauza urcuşului , am ajuns pe vîrful acestui munte ,care este mai aplatizat şi unde
nu creşte nici un fel de fag sau altă esenţă forestieră .
Pe atunci ,nu ştiam că pe anumite dealuri sau munţi energia locului predetermină ca un copac ( pădure ) să crească sau
nu .
O bucată de timp mi-am odihnit corpul fizic , pe iarba acestui vîrf de munte , care se numeşte vîrful Răzurelului (de la
Raze Stelare - sau Zori Solari ).
Apoi m-am ridicat în picioare şi am cercetat cu atenţie întreaga perspectivă a locului ,
iar omul interior care sînt a ales spre analiză punctele cardinale sud şi nord .
În mental mi-a sosit ideea că dinspre sud unde acum se aşterne întreaga depresiune a comunei Peştişani ,
atacul Întunecaţilor este iminent asupra poziţiei în care mă aflam ,
iar singura posibilitate de retragere este spre nord ,
într-o decolare a navei la maxim 20 de grade faţă de orizontală .
Am simţit apoi cum nava se ridică dar gîndurile îmi rămaseră focalizate pe ceea ce s-a întîmplat după decolarea
navei şi nici acum nu am aflat răspunsul acelui timp-eveniment .
Am ieşt din starea alfa , a omului interior cu care rezonasem în această întîlnire şi mă miram la nivel raţional de ce a
trebuit ca eu să simt-ştiu aceste evenimente şi în ce context se desfăşuraseră ele în trecutul îndepărtat .
M-am lăsat păgubaş cîţiva ani buni , ba chiar uitasem acest experiment , pînă într-o zi , cînd m-am reîntîlnit cu Florica la
Timişoara .
La această întîlnire , i-am prezentat prietenei mele cîteva poze cu zona montană a satului Boroşteni , poze printre care se
afla şi peisajul vîrfului Răzurel , de care am pomenit mai înainte .
Fără să-mi amintesc de experienţa descrisă anterior , am rugat-o pe Florica să cerceteze peisajul din poză la nivel
energetic şi să-mi spună impresiile constatate .
- Ceea ce mi se arată acum , este prezenţa deasupra acestui vîrf de munte, a unei nave extraterestre destul de mari .
Această navă este suspendată în aer şi observ cum din ea coboară spre sol un tub de lumină .
- Este un ascensor de lumină o completă Ionel - Bombo pe soţia lui Florica .
Bombo îşi făcea treburile prin casă şi cu toate că nu părea interesat de ceea ce eu şi Florica discutam , el era
totuşi pe fază pentru un eventual ajutor .
Florica se uită nedumerită spre mine , deoarece nu-şi putea imagina funcţionarea unui asemenea ascensor de lumină .
- Asta este o problemă tehnică Floare , hai , cercetează mai departe .
- ... Sînt oarecum nedumerită , continuă Florica , deoarece acum văd concomitent cum din această navă coboară trei
tuburi de lumină şi în zone foarte depărtate unele de altele :
- prima rază ascensor , coboară aici deasupra muntelui din satul tău ;
- a doua rază ascensor , coboară deasupra muntelui Retezat ;
- iar a treia rază ascensor , coboară în apropierea rîului Hamangia din jud .Tulcea .
- Ceea ce vezi tu Floare , interveni iarăşi Bombo , sînt cele trei locuri cercetate în aceiaşi misiune , dar în momente
diferite ; de fapt tu vezi suprapunerea concomitentă a realizării programului de cercetare , pe obiectivele prestabilite .
Dă-mi te rog puţin poza ,..., da , aşa este cum ţi-am spus şi ca să nu te încurci , urmăreşte derularea evenimentelor
numai din zona cuprinsă în poza lui Gicu .
- Te rog intră în navă , o ghidai din nou pe Florica şi descrie ce misiune are echipajul acesteia .
- ... Nava are un echipaj format doar din trei oameni .
- Încearcă să-i identifici şi fă-mi o descriere sumară .
- ... Cei trei membrii ai echipajului fac parte din rasa extratereştrilor bruneţi .
Toţi trei sînt îmbrăcaţi în acelaşi tip de costum , care indică faptul că sînt afiliaţi unei flote stelare ; pe feţele lor
se vede o sobrietate extraordinară şi o disciplină de invidiat .
Fiecare membru al echipajului , are în faţa sa un tablou de bord cu foarte multe imagini şi luminiţe , ce cu greu
le poţi urmări intermitenţa sclipirilor .
Dintre cei trei extraterştrii misionari , unul este Bombo , celălalt eşti tu Gicule , iar al treilea nu-mi este cunoscut .
- Aşa de veche este colaborarea mea cu Bombo , am întrebat şi eu surprins ?

86
- Gicule , acum primesc informaţia conform căreia tu cu Bombo aţi colaborat în eternitatea trecută ca nişte fraţi
nedespărţiţi ; voi aţi fost încarnaţi şi ca membrii civilizaţie extraterestre a rasei blonzilor .
Întotdeauna , indiferent că aţi fost extratereştrii ( cu Aştar Şeran ) sau pămînteni , voi doi aţi colaborat extraordinar
de bine , atît la nivel social cît şi la nivel spiritual .
Aveţi o colaborare frumoasă de milioane şi chiar miliarde de ani tereştrii .
În această navă extraterestră , voi atît de bine şi înţelept colaboraţi , că totul pare o joacă pentru voi ; abia mai pot
să vă urmăresc activitatea în faţa tablourilor de comenzi .
Acum primesc informaţia cu imagine , în care mi se explică faptul că voi controlaţi anumite fluxuri energetice care
există în această zonă a Gorjului , pentru a ridica starea vibraţională a locului şi a crea un scut de protecţie
împotriva invadatorilor Întunecaţi care au sosit din spaţiul extraterestru , pentru a domina pe inocenţii tereştrii ai
timpului trecut .
Acest munte , prin munca voastră şi a colegului vostru , a devenit un depozit informaţional al Luminii şi o Bază
de apărare împotriva întunericului .
Pur şi simplu sînt surprinsă de modul în care ştiţi să stăpîniţi aceste energii ale Terrei şi să le programaţi în
interesul Luptătorilor în Lumină şi pentru Lumină .
Bombo , poţi să mai completezi ceva ? îl rugă Florica .
- I-am mai spus lui Gicu în trecut , că sub acest munte există subterane , în care se găseşte o Torţă a Adevărului
şi unde sîntem aşteptaţi s-o preluăm .
Cine meditează va înţelege mai multe , dar acum ajunge atît , concluzionă Bombo .
Dragi prieteni , istoria activităţii Confederaţie Extraterestre a Luminii pe minunatul nostru Pămînt este atît de vastă , încît
cu siguranţă nu va reuşi nimeni într-o viaţă actuală ca să o pună în valoare aşa cum trebuie .
In mare , istoria acestor civilizaţii extraterestre va fi desecretizată după anul 2007 şi nu mai devreme , fiindcă nu i-a
sosit timpul ; pînă atunci , ne vom mărgini doar la referiri destul de generale cu privire la rostul implicării lor în viaţa
Terrei .
Iar dacă lucrurile se precipită în a se desecretiza , nu-i nici un bai .
Dragi prieteni , anterior Florica menţiona faptul că nu cunoaşte pe cel de-al treilea membru al echipajului navei
extraterestre misionare în spaţiul Românesc .
Cum nimic nu este întîmplător , în anul 2003 , prietenul meu Zoli Czebely din Sîntana m-a invitat într-o seară la el ,
deoarece avea un invitat din Germania şi pe care îl interesa aspectele spirituale de nuanţă ezoterică .
Numele lui este Frenzel ( Frenţăl ) şi nu este vorbitor de limba română , cum nici eu nu sînt vorbitor de limba germană.
Întîlnirea a durat peste două ore şi cu toate că Zoli împreună cu Hilde (soţia lui ) care erau pe post de translatori ,
uneori cu greu găseau o traducere exactă a termenilor ezoterici din româneşte în germană , am urmărit ca mesajul
comunicării cu Frenzel , să-l efectuez în majoritatea timpului şi la nivel suprasensibil .
Adevărul este că ne-am armonizat foarte uşor .
M-am despărţit de acest Fiu al Luminii care este încarnat ca misionar în poporul German , cu sentimentul unei
colaborări antice; ba mai mult , simţem-ştiam că am fost frate cu el într-o viaţă antică .
Totuşi acest sentiment de fraternitate îl simţeam doar după tată , deoarece aveam mame diferite .
Cu toate că în acea viaţă antică eram evrei , o bună parte din viaţă ne-am petrecut-o în Egipt , unde am murit , dar ne-
am lăsat intenţiile spirituale pînă la venirea lui Moise .
Deoarece împreună cu Florica , am cules datele de identificare fizice şi ezoterice ale acestui membru al Marii Echipe
Cristice ( Shaumbra din Germania) , vi le oferim acum , spre lărgirea conştienţelor voastre oculte :

FRENZEL KARSTEN

- născut în localitatea Helmşted din Germania , în anul 1957 ;


- misiunea lui spirituală este în spaţiul German ;
- s-a trezit spiritual , dar încă nu are o viziune globală a metamorfozei trecerii pe Noul Pămînt , în care sîntem
angrenaţi cu toţii şi totodată încă nu-şi conştientizează rolul misionar , cu toate că are multe intenţii benefice ;
- a fost ( şi este , dar nu conştientizează încă) membru al Confederaţiei Extraterestre a Luminii , sub conducerea lui
Aştar Şeran ;
- a lucrat la construcţia Piramidei Luminii Celeste din Egipt - Marea Piramidă ;
- vine în această reîncarnare de pe stratul spiritual nr. 7 ;
- putem spune că nu are o Cheie specifică a Cunoaşterilor Oculte , depozitate într- un loc anume , dar
are o rezonanţă spirituală foarte puternică , cu Fuxurile de energie suprasensibilă din următoarele
zonele ale României :
- Sarmisegetuza Dacică - altarul sacerdotal din fosta capitală a marelui Rege - Iniţiat Decebal ;
- Munţii Retezat ;
- Măru şi Poiana Mărului - Caransebeş .
Şi asta i setrage dintr-o încarnare mai veche în spaţiul Românesc , pentru că întradevăr , noi Shaumbra ne-am reîncarnat
prin toate popoarele mai vechi sau mai noi ale lumii ; nimic nu este întîmplător .

10.6. - Aterizarea Fiilor Luminii în Carpaţii Meridionali ,


şi începerea misionară ca oamenii autodăruiţi programului Terra
Dragi Prieteni .
Fii Luminii din Confederaţia Extraterestă afiliaţi Echipei Cristice , după ce au depozitat în Spaţiul Românesc mai
multe Cristale programate cu foarte multă cunoaştere ce aparţinea mai multor supercivilizaţii galactice, le-a venit
timpul ca să părăsească viaţa şi spaţiul extraterestru, pentru a deveni oameni ai Terrei .
La timpul potrivit , Marea Navă Mamă ( sînt şi Nave Mamă mai mici ) condusă de Aştar Şeran s-a poziţionat în
spatiul atmosferic deasupra Carpaţilor Meridionali , iar operaţiunea de debarcare la sol a Echipei Cristice a început .
Platoul montan pe care s-a efectuat întreaga operaţiune , s-a umplut curînd cu extratereştrii misionari .

87
Pe cît de mare era bucuria demarării unei noi aventuri spirituale pe planeta Terra -Gaia - Geea , pe atît de dureroasă era
despărţirea celor sosiţi la sol , de cei rămaşi pe Nava Mamă .
În acea zi memorabilă din istoria spirituală de pionierat a Echipei Cristice , foarte multe lacrimi de durere a curs pe
feţele celor de la sol şi a celor rămaşi cu Aştar Şeran pe Nava Mamă .
Aceste lacrimi erau justificate , deoarece se punea în practică cea mai cruntă hotărîre şi anume aceea ca toţi Fii Luminii
care intră în roata reîncarnărilor pe Terra , să uite cine sînt , de unde vin şi pentru ce au venit în acest experiment unic
în toată creaţia Părintelui Luminii .
Noi Shaumbra trebuia să devenim oameni obişnuiţi , dar coordonatori de civilizaţii terestre şi să ridicăm nivel
coştienţelor primitive ale Terrei împreună cu a noastră , pînă la treapta de Crist manifestat .
Totuşi , legătura cu Ierarhia de Lumină am păstrat-o întotdeauna , dar prin natura acestei vieţi terestre umbrite de
vălul materiei , l-am considerat pe Aştar Şeran cu echipa sa de lucru , ca pe nişte zei , fiinţe total străine nouă celor
din Shaumbra ; acesta este unul dintre paradoxurile Terrei , adică , uitarea Sinei tale Spirituale şi a originii tale
cosmice .
Şi iată-ne dragi prieteni , coborîţi din Nava Mamă în mirificul peisaj al timpului trecut , pe unul dintre platourile montane
ale Carpaţilor Meridionali ( locul exact nu au vrut să ni-l comunice Marii Maeştrii , iar eu şi unii dintre voi , înţelegeţi de
ce ). În scurt timp,Nava Mamă se retrase abandonîndune voit pe Terra ,astfel că primul rînd de lacrimi se opriră involuntar .
Acum , era necesar ca noi Shaumbra să trecem la punerea în practică al celei de-a doua etape a programului nostru :
Împrăştierea pe Terra .Conform programului prestabilit anterior în spaţiul cosmic , întreaga Echipă Cristică rîmasă la sol , ne-
am împrăştiat din Carpaţii Meridionali pe Terra sub forma a trei cercuri concentrice , cercuri legate între ele prin
aproximativ 136 de spiţe .
Atunci am hotărît ca să ne reîntîlnim cu toţii în aceiaşi formaţie , după un număr de ani tereştrii , pentru a începe
gigantica lucrare a Egiptului antic - Piramida Luminii Celeste ( din nefericire , doar jumătate dintre noi am reuşit să venim
la această întîlnire-lucrare ).
Înaintea despărţirii a urmat al doilea rînd de lacrimi , cu îmbrăţişări de rămas bun şi promisiuni dintre cele mai
diverse ; dar promisiunea cea mai frecventă , era aceea de a ne susţine reciproc în programele noastre spirituale , din
fiecare reîncarnare .
Ce promisiune frumoasă , dar sub vălul materiei , de multe dintre aceste promisiuni s-a ales praful şi pulberea ,
fiindcă mulţi mebrii ai Echipei Cristice , prin condensarea tot mai accentuată a planetei Pămînt şi a influienţei tot mai
crescînde a slujitorilor Luciferici în societăţile timpurilor respective , au uitat cine sînt , cu toate că instinctiv-intuitiv au
pus în practică de multe ori programul Luminii .
Acesta este alt paradox ; să te confunzi cu trupul şi lumea fizică , ba mai mult , să devii uneori o unealtă luciferică
împotriva celui care , în eternitatea trecută i-ai promis în spaţiul cosmic sau pe patoul montan al Carpaţilor
Meridionali , că-l vei ajuta în misiunea spirituală a Terrei .
Dar acum este timpul trezirii tuturor : Treziţi-vă Fii ai Luminii şi ai Mamei Pămînt .
Dragi prieteni , o informaţie suplimentară nu strică niciodată , aşa că îl rugăm pe Maestrul Eli să completeze puţin
prezentarea anterioară :
Debarcarea s-a făcut întradevă în Carpaţii Meridionali .
Existau pe Terra la debarcarea noastră alte fiinţe umane , dar fără cunoaştere spirituală ;
ei erau asemenea unor roboţi şi nu aveau sentimente .
Noi cînd am debarcat din Navă pe Terra , am fost Spirite Luminoase pline de Iubire .
După ce am debarcat în Carpaţii Meridionali , noi ne-am împrăştiat în toate direcţiile.
Fiecare Spirit Luminos a venit cu misiune precisă şi tot ce au realizat ulterior,
au făcut prin puterea gîndului şi prin materializare .
Voi nici acum cînd aveţi cunoaştere nu puteţi ( nu vreţi ) să înţelegeţi, că aţi fost Dumnezei ,
astfel că asemenea situaţii ca cele prezentate acum în scris ,se explică foarte clar .
TREZIŢI-VĂ URGENT , DRAGII MEIIUBIREA ESTE TOTUL , PENTRU CĂ TOTUL ESTE IUBIRE .
Îţi mulţumim Maestre ELI .

Capitolul nr. 11
11. Informaţii Recapitulativ - Oculte
Patru Adevăruri - Cu Daniela (Linda) , în patru paşi de înţelegere
Dragi prieteni .
În vara anului 2003 , am primit de la prietena mea Daniela din Timişoara , informaţii ezoterice aşezate în patru
materiale distincte .
Aceste informaţii , cu toate că sînt rodul anumitor revelaţii vieţuite personal de Daniela şi pe care le-a primit în stare
de extracorporalitate , vă rog să meditaţi doar pe aspectul general al acestor mesaje , în care ne regăsim cu toţii sub o
formă sau alta de integrare .
Am numit aceste informaţii RECAPITULATIVE , deoarece ele confirmă încă odată în plus mai multe aspecte
anterioare de natură profetică şi nu numai , care sînt în curs de derulare .
Precizez faptul că aceste revelaţii au fost vieţuite de Daniela înainte de anul 1999 în compania Îngerului ei
Veghetor , deoarece în acest moment - 2003 , prietena mea a intrat deja în energiile Noului Pămînt şi colaborează cu alte
tipuri de entităţi de Lumină - Alergătorii sau Curierii aşa cum îi denumeşte Maestrul TOBIAS .
Cu toate că aceste informaţii au un caracter de banalitate pentru Marii Iniţiaţi ai României cît şi ai Terrei , este foarte
necesar ca acestea să fie prezentate marii majorităţii a populaţiei , care nu este încă iniţiată la nivel ezoteric ; în
momentul de faţă , tot aici se încadrează şi ceilalţi iniţiaţi - misionari , care deocamdată sînt umbriţi de vălul materiei .
Şi acum , sub forma unei prezentări ( ca suport de analiza metafizică ) să derulăm informaţiile promise în rîndurile
anterioare .
11. 1. - PRIMUL ADEVĂR - Primul pas .
După nivelurile de manifestare în conştiinţă , noi oamenii Terrei , am stratificat universul spiritual

88
în TREPTE , sau STRATURI , sau TĂRÎMURI , sau CERURI ,fiecare avînd o frecvenţă vibratorie distinctă . Tocmai de
aceea dragi prieteni , Rugăciunea TATĂL NOSTRU spune :
TATĂL NOSTRU care Eşti în CERURI ( la plural ).
Şi acum să vedem pe scurt , deplasarea vieţuită de Daniela prin aceste Ceruri .
Am să vă povestesc una dintre plimbările astrale cu Îngerul meu veghetor .
Pe atunci locuiam în oraşul Reşiţa .
Acesta , a venit într-o noapte ca să mă ia la o ,, drumeţie ,, în lumea spiritelor .
Ţin minte cum stăteam cu Îngerul meu Veghetor în spaţiul dormitorului părintesc şi priveam corpurile fizice ale
celor din familie , al căror somn părea de plumb .
Apoi , am plecat cu Îngerul Veghetor plimbîndu-ne deasupra oraşului Reşiţa ; era o privire de ansamblu , pe
orizontală ( este braţul orizontal al Crucii , pe care o purtăm fiecare încarnat ) .
Curînd , am abandonat atmosfera fizică a oraşului şi am trecut pe alte frecvenţe vibraţionale de percepţie .
Din locul în care poposisem ,adică Tărîmul nr . 7 priveam în jos şi în sus ,
şi vedeam mai multe Tărîmuri ( Ceruri ) aşezate în Trepte ( Straturi ),
şi care erau locuite de oameni în corpuri energetice .
( este braţul vertical al Crucii , pe care urcăm cu toţii în Conştiinţă )
Pe primul Tărîm,
am văzut mult întuneric , iar oamenii se agitau fără nici rost .
Aici , îşi strigau unii altora ce nu le ajunge şi erau într-o permanentă căutare a cîte ceva ,
de parcă nu s-ar mai fi găsit şi pentru ei un alt scop al existenţei .
Mă dureau ,, ochii ,, şi mă ameţea forfota vieţii acestui prim tărîm .
Pe al doilea Tărîm,
dintr-o privire mi-am dat seama că situaţia nu este cu mult schimbată .
Cu toate că viaţa lor părea mai calmă , totuşi , nici aici oamenii nu-şi găseau rostul .
Am urcat pe al treilea Tărîm,
de aici spre înaltele ceruri , vedeam mai multă Lumină .
Tărîmurile nr. 4 , nr. 5 şi nr. 6 ,
le-am lăsat fulgerător în urmă şi m-am oprit pe Tărîmul nr. 7.
De aici , privind în sus la celelalte Tărîmuri superioare ( nr. 8 şi nr. 9 ) ,
am costatat că oamenii erau din ce în ce mai puţini ,
dar cu toţii îşi găsiseră liniştea interioară şi anumite scopuri binecuvîntate de Lumină .
( Dragi mei , prietena mea Daniela s-a oprit pe Tărîmul - stratul ,cerul - nr. 7 ,
deoarece pînă la acest nivel spiritual conştienţa şi conştiinţa ei au fost manifestate în veacurile trecute, prin diverse
popoare în diverse reîncarnări .)

Atunci l-am întrebat pe Îngerul meu de Lumină dacă pe planeta Pămînt există spirite încarnate ,
care aparţin ultimului tărîm pe care eu îl percepeam ca fiind cel mai de sus
( tărîmul nr. 9 - fiindcă tărîmul nr. 10 le aparţine celor Eliberaţi - Cristificaţi ).
Imediat , Îngerul mi-a desfăşurat în faţa privirii spirituale o hartă a României .
Şi pe cînd o priveam , ea s-a metamorfozat ca imagine reală cu relief ,
în care s-au conturat cei care aparţineau ultimului tărîm ( nr. 9 ).
Cu surprindere am constatat că erau doar cîţiva în raport cu populaţia ţării.
Plină de curiozitate l-am întrebat pe Îngerul meu Veghetor dacă are cumva la el şi o hartă a Lumii ,
prin care să constat numărul de Iniţiaţi ai ultimului strat ( nr. 9 ) ,încarnaţi în diverse ţări .
Atunci ,Îngerul mi-a transmis starea de a şti- simţi răspunsul fără a avea novoie de o hartă ,
iar eu am înţeles că în spaţiul Românesc există un număr mult mai mare de Luminaţi ai ultimului tărîm
( nr. 9 ) ,în raport cu ceea ce aveam să constat în lumea întreagă .
Dragi prieteni , personal cunosc mai mulţi cetăţeni ai spaţiului românesc ce sînt veniţi în această rencarnare tocmai de pe
stratul nr . 9 .
Vîrsta lor este cuprinsă între faza de copil pînă în 10 ani şi pînă la cel matur de peste 70 de ani .
Tot personal ,pe baza îndrumărilor de rigoare oferite din planurile celeste superioare, am constatat că unii dintre aceşti
Mari Maestrii ,deci superiori stratului nr. 8 din care eu am venit ,încă nu -şi conştientizează valoarea spirituală şi stratul de
pe care vin , comportîndu-se ca un om neiniţiat .
Dar timpul trezirii lor se apropie - vezi data aproximativă de 18 septembrie 2007,
menţionată de Maestrul Tobias în lecţiile sale .
Dragi prieteni , cercetaţi cu atenţie stratul (cerul , tărîmul ) din care veniţi , ca suport pentru îndeplinirea în conştienţă de
cauză ,a propriei voastre misiuni spirituale pe spaţiul binecuvîntatei Românii , sau al celorlalte ţări terestre .
NOTĂ:
În această viaţă Daniela poate şi trebuie să ajungă de pe stratul nr. 7 pe stratul nr. 9 ,
dar numai dacă depăşeşte cu bine un prag , o experienţă .
De ea depinde dacă doreşte să aleagă realizarea acestui salt în conştiinţă .
Saltul peste mai multe trepte poate fi realizat de către ficare dintre noi şi realizarea unuia este posibilă tuturor deoarece
nu numai că lucrăm în echipă - dar cu toţii sîntem Unul .

11.2. - AL DOILEA ADEVĂR - Al doilea pas .


Cheia de Aur Personală a Cunoaşterilor Oculte
Daniela ne spune :
Dintr-o dată am fost dusă într-un peisaj natural foarte viu , unde vedeam totul extrem de clar în jurul meu .
Mă aflam în faţa unei PORŢI NEOBIŞNUITE , care se ridica pînă sus la cer .

89
Am privit cu atenţie această IMENSĂ POARTĂ şi am observat că pe o parte era noapte , iar pe cealaltă parte
era zi cu soare .
Dragi prieteni , trebuie să înţelegeţi că această poartă este :
Un PORTAL INIŢIATIC , sau O POARTĂ A SĂRUTULUI , care încă mai face legătura între Energia Veche a nopţii
cu Întunericul spiritual şi Energia Nouă a zilei Cristice , cu Iubirea , Pacea , Liniştea , Armonia , Înţelepciunea şi
Voinţa lui Dumnezeu .
Atenţie : În Conştienţa şi Conştiinţa Spiritului nostru există acest Portal Iniţiatic .
Atunci m-a cuprins un dor nesfîrşit prin care doream ca şi pe cealaltă parte , întunericul să dispară şi să fie zi cu
soare .
Eram în situaţia în care , mi se permitea ca să văd totul concomitent pe ambele părţi ale acestei PORŢI şi ştiam
că va mai dura o vreme pînă cînd ea se va deschide pentru mulţi oameni ai Terrei .
Abia atunci în acea vreme viitoare , dar foarte curînd în istoria actualei vieţuiri a destinelor lor , Noul Soare care
va lumina Cristic cu Iubire , Înţelepciune şi Voinţă Divină , va alunga Întunericul din Conştienţa şi Conştiinţa lor ,
care acum se numeşte beznă , necunoaştere şi ignoranţă spirituală .
Un impuls interior m-a predeterminat să încerc să deschid această POARTĂ şi spre surprinderea mea , am
constatat că aceasta era descuiată pentru mine .
Concomitent am conştientizat că în mîna dreaptă ţineam o legătură de chei ; însă doar una singură se potriveau
acestei Porţi , iar eu ştiam care este aceasta .
Era cheia cea mai mare şi cea mai grea şi era de aur .
( Dragi prieteni , aici trebuie să înţelegeţi că într-un fel , fiecare dintre noi deţine atîtea Chei Spirituale Majore cîte
Straturi a parcurs prin iniţiere .
Daniela fiind pe stratul nr. 7 , are deja şapte chei utilizate şi se pregăteşte acum să o utilizeze pe a opta .
NOTĂ : sînt şi Chei Spirituale Minore , cu utilizare specifică doar în cadrul Stratului în care vă manifestaţi .)
Pe cînd mă pregăteam să deschid POARTA ( Stratului nr. 8 ) cu Cheia de aur , s-au năpustit asupra mea o
mulţime de fulgere trimise de Umbrele Negre , care se luptau cu forţele Luminii pentru aşi croi drum pînă în faţa
PORŢII .
Ştiam că se duce o luptă pe viaţă şi pe moarte , fapt pentru care am hotărît să rămîn Liniştită ( mental ) o perioadă
de timp în faţa acestei PORŢI , pentru a mai prinde puţină PUTERE ( VOINŢĂ ) .
REŢINE :
( Cu toate că Daniela vizualizează o Poartă exterioară şi o Bătălie exterioară , ceea ce dintr-o anumită perspectivă
este perfect adevărat , voi dragi prieteni trebuie să înţelegeţi că atît Portalurile tuturor straturilor cît şi Bătăliile de
cucerire ale acestora , sînt în mod inevitabil structurate în interiorul nostru .
De altfel stratul nr. 8 , prin echivalenţă îl putem asocia OCTOGONULUI cu ajutorul geometriei sacre , iar
OCTOGONUL semnifică Puterea şi Înţelepciunea interioară a omului încarnat pe Terra , de a utiliza în mod
echilibrat atît energiile Telurice ale Maicii Pămînteşti , cît şi energiile Cristice ale Tatălui Ceresc . )
După un timp de Linişte Interioară , Poarta s-a deschis singură .
Cum aş putea descrie ce înseamnă deschiderea acestei Porţi ?
La început a fost un vînt ; vîntul s-a făcut apoi fierbinte , iar Lumina a început să inunde şi să risipească cu
putere toată negura din calea ei .
Iar Umbrele care se năpusteau cîndva asupra mea , au căzut neputincioase la pămînt .
În final , s-a făcut o linişte în Lumină şi nimic , nici măcar o amintire a celor întîmplate nu părea să mai tulbure
viaţa tihnită a spiritului meu . Acum în faţa mea , se croia o Cale de Aur Curată .
Un Înger a luat o trîmbiţă în sunetul căreia se vestea : Vine IISUS CRISTOS .
Pe această Cale de Aur , aveam să fac un popas alături de alţii care trecuseră prin acest Portal şi să ne bucurăm
cu toţi de ajutorul şi prezenţa Învăţătorului nostru Cristos .
Notă :
Accesul pe statul nr. 8 este revelat Danielei înainte de anul 1999 ca un potenţial - personalizat , dar totuşi , dacă ea
alege , poate rîmîne pe stratul nr. 7 sau chiar să regreseze prin liberul arbitru .
Totodată , trebuie să acceptaţi şi faptul că accesul pe stratul nr. 8 cum este cazul de faţă , poate fi revelat celor
merituoşi şi îndreptăţiţi şi sub alte stări imagistice transcedentale ; unii dintre Iniţiaţii României , au primit pe acest
strat într-un decor mirific ,o Coroană Regală în Împărăţia Spiritului şi vă rog să intuiţi cine le-a pus Coroana pe cap .
ATENŢIE :
Abia în stratul nr. 8 devii Rege - propriul Rege , propriul Stăpîn , pe un potenţial Informaţional Spiritual Fantastic , de
neimaginat .
Nu uitaţi :
Fiecare Strat Spiritual are propriile sale chei de aur ale cunoaşterii oculte , iar prin concordanţă şi corespondenţă cu
vieţile anterioare , unii dintre voi sînteţi afiliaţi anumitor locuri fizice din spaţiul Românesc , sub a căror vibraţie
energetică suprasensibilă puteţi să vă preluaţi foarte uşor întreaga zestre a cunoşterilor iniţiatice străvechi .
Dragi prieteni , fiindcă tot am adus în discuţie corelaţia dintre Cheile cunoaşterilor oculte şi zone fizice aparţinînd
spaţiului Românesc ,acum este timpul în care Daniela ne va descrie revelaţia sa cu Muntele , ca un al treilea pas de
regăsire spirituală .

11.3. - AL TREILEA ADEVĂR - Al treilea pas


Chemarea Munţilor ; Munţii noştrii aur poartă , noi cerşim din poartă-n poartă .
Acum , un caz particularizat pe muntele Retezat
Aveam în faţa mea un Munte .
Eram oarecum nedumerită de prezenţa mea în corp astral într-un asemenea loc , astfel că am fost nevoită să
cercetez locurile de jur împrejurul meu .

90
Astfel , am observat o peşteră şi m-am hotîrît să intru în lăuntrul ei ; aici am constatat că sînt aşteptată de o
Entitate de Lumină Celestă .
Apoi am ştiut - simţit că urma să obţin un mesaj nu tocmai obişnuit .
Entitatea de Lumină mi-a dat de înţeles la modul telepatic , despre faptul că trebuie să reţin în memoria spiritului
meu acest loc .
Atunci mi-am pus întrebarea : cum aveam să recunosc această peşteră peste timp fiind în corp fizic ?
Instantaneu întrebării formulate mental , am şi simţit că au început să se cutremure stîncile şi pietrele din
împrejurul meu .
Chiar şi aerul din lăuntrul acestei peşteri vibra .
Erau nişte vibraţii puternice , fiindcă involuntar ca şi în lumea fizică ,am dus mîinile la urechi să nu mi se spargă
timpanele .
Toate ,, celulele ,, corpului meu astral vibrau extraordinar de puternic ... şi într-un fel aceasta aveam să ţin mine
fiind în starea de veghe cîndva în viitor , pe acest loc montan .
Vibraţia era atît de puternică , încît am început instinctiv să mă restrîng în corpul meu , ca nu cumva să încep să
mă dezintegrez .
Văzîndu-mi teama , Entitatea de Lumină m-a asigurat că nu mi se poate întîmpla acest lucru , pentru că nu aveam
corpul fizic cu mine .
ATENŢIE :
dacă se intră cu corpul fizic în asemenea vibraţii înalte , moartea survine instantaneu prin dezintegrarea corpului
fizic .
Din neobişnuinţă sau poate din teamă , i-am spus apoi Entităţii de Lumină că îmi ajunge acest experiment .
După această întîmplare , am ieşit singură afară din peştera care conţine vibraţii foarte înalte .
Atmosfera era senină , cu soare şi multă Lumină , iar apa ce izvora din peşteră se strîngea afară sub forma unui
mic lac foarte limpede .
Văzînd eu această apa aşa de curată , am vrut să-mi privesc faţa în luciul ei , ca într-o oglindă .
Apa mi-a arătat o faţă care nu-mi plăcea , deşi ştiam că mi-a aparţinut cîndva .
În momentele următoare , apa s-a tulburat şi o altă faţă de-a mea a început să se oglindească .
Astfel , apa s-a tulburat de mai multe ori arătîndu-mi mai multe feţe care îmi aparţinuseră vieţilor anterioare .
Simţeam că sînt posesoarea unei mulţimi de măşti , pe care le dam jos de pe mine .
La un moment dat , apa mi-a arătat o faţă frumoasă ca de Înger şi i-am spus apei să se oprească la această
imagine .
Ne-am privit noi două faţă în faţă şi chiar vorbeam una cu alta .
Mi-a plăcut de acest nou chip ( faţă ) spiritualizat .
Am băgat mîna în apă ca să văd dacă nu cumva se tulbură şi la ultima mea alegere .
Cu toate că apa s-a tulburat , noul chip a rămas acelaşi .
Părea să fie o probă pentru mine , să aflu dacă ştiu să aleg ...
După ce am scos mîna din apă , aceasta a devenit limpede şi am simţit că s-a întîmplat ceva ; mi-am privit palma
şi parcă apa aceea curgea prin interiorul mîinii ca şi sîngele meu .
Apoi , acea apa limpede s-a răspîndit în tot corpul meu .
Instantaneu , am conştientizat că în jurul meu apăruseră mai mulţi oameni , iar sora mea era chiar lîngă mine .
Ea , a încercat să îşi aleagă o faţă , dar nu cu mîna , ci a introdus un picior în apa miraculoasă .
Din păcate , apa îi venea cam fierbinte şi s-a ars la picior .
Sora mea a devenit puţin supărată , cînd a văzut că nu i-a reuşit experimentul .
I-am spus apoi cu blîndeţe , ca la următoarea încercare să se gîndească mai bine la faţa pe care doreşte să o
aleagă .
Atunci , i-am arătat pe unii oameni din jurul nostru , care s-au jucat în această apă şi apoi au murit .
Un timp , am privit atentă ce face fiecare în apropierea acestui mic lac format din apă miraculoasă .
Entitatea de Lumină pe care o lăsasem în peşteră , a apărut plimbîndu-se în dreptul meu şi l-am recunoscut
inclusiv după energiile sale înalte şi tari , care m-au cuprins în cîmpul lor de acţiune .
El aştepta momentul în care să mă întrebe ,
dacă am ţinut minte Muntele la care am venit şi drumul pînă sus .
I-am răspuns că nu m-am gîndit şi la aceste aspecte , iar El mi-a poruncit :
Mergi încă odată pînă jos , şi reţine tot ce-ai văzut .
Atunci cînd vei veni singură trebuie să recunoşti Muntele şi drumul pe care ai venit ,
căci Eu nu voi mai fi cu tine în acele vremuri viitoare .
Am plecat deci singură înapoi cu lacrimi în ochi , căci nu ştiam că El nu va mai fi cu mine , cînd în viitor voi
veni din nou , în corp astral sau în corp fizic.
NOTĂ :
Maestrul Tobias în lecţiile sale adresate Shaumbrei confirmă plecarea Îngerilor Veghetori .
Am marcat drumul cu tot felul de obiecte pe care le aveam la mine .
Apoi am ajuns la poalele Muntelui şi m-am plimbat în jurul lui . Mă străduiam să-i ţin minte forma .
De atîta plimbat m-am săturat şi atunci am început să zbor în jurul lui .
După un timp m-am întors la Entitatea de Lumină ( Îngerul meu veghetor ) şi i-am spus că ţin minte Muntele .
Atunci , El m-a întrebat dacă am văzut şi BISERICA .
Nu am oservat-o , astfel că , am plecat înapoi ca să găsesc şi Biserica .
Cînd m-am întors , Îngerul meu de Lumină era mulţumit de mine şi mi-a spus că pot să merg unde doresc .
Eu însă , m-am aşezat pe o piatră , să mă gîndesc o vreme la toate aceste întîmplări .
Dragi prieteni REŢINEŢI :

91
Muntele prezentat anterior este chiar Muntele RETEZAT , unde prietena noastră Daniela are Cheia de Aur a
Cunoaşterilor Oculte personale , şi asemănător ei sînteţi o parte dintre voi .

11.4 . - AL PATRULEA ADEVĂR - Al patrulea pas ÎN CARTEA VIEŢII


Prin aceste timpuri apocaliptice şi postapocaliptice Misiunea noastră este Misiunea României ,
iar Misiunea României este Misiunea Terrei şi fiecaruia la rîndul său ,în poporul unde vieţuieşte sau ve vieţui .
Astfel , la modul global , misiunea Cristică este misiunea TERREI.
Daniela ne spune :
În faţa mea , se deschidea o Cale de Aur Curată .
Calea de Aur era foarte lungă şi cu toate acestea , la capătul ei se vedea soarele vieţii eterne .
Pe măsură ce mă apropiam , vedeam cum în soarele vieţii eterne începea să se contureze un POM .
M-am apropiat de acel POM , şi mă simţem minunat pentru că Dumnezeu lăsease cu drept cuvînt , ca fiecare om
să poată cunoaşte roadele lui ( pomului ) .
La umbra acestui POM ( Pomul Vieţii ) , am zărit o Carte - Cartea Vieţii .
M-am îndreptat apoi înspre acest Pom şi aşezîndu-mă sub coroana lui am început ca să răsfoiesc această Carte .
CARTEA era scrisă într-o singură limbă ( limbajul spiritual ) ,dar putea citi orcine din ea .
Cîteva secunde , a trebuit ca să aflu cum să o citesc în Româneşte ( aici este vorba de sensul Programului
Misionar Românesc şi nu de limba Română propriu zisă ) .
Dar ca prin minune , Cartea s-a lăsat tradusă şi am citit în limba mea ( adică în limbajul cunoaşterilor ei
spirituale dobîndite în alte vieţi ).
Răsfoind-o , am găsit că se aflau înscrise în ea aproape toate ( nu toate ) naţiile Pămîntului.
Pentru România , am măsurat însă un capitol gros şi cu multe pagini .
Totodată , am constatat că marile ţări ale Terrei aveau puţine pagini ,
iar alte ţări lipseau complet din această Carte Spirituală .
Am început ca să citesc din acele pagini aferente celui mai gros capitol şi care aparţineau României .
Aici , între frazele acestei cărţi minunate am găsit scris despre unii prieteni şi cunoscuţi de-ai mei .
Erau consemnate în amănunţime fiecare pas al lor pe care l-au făcut spre împlinirea vieţilor lor spirituale,
cît şi a semenilor lor .
Literele acestor consemnări spirituale erau scrise în culori ,
iar în unele locuri , anumite litere erau chiar de aur .
La unii dintre semenii mei încarnaţi în aceste momente tulburi de tranziţie şi de metamorfoză apocaliptică ,
capitolele vieţuirilor lor spirituale erau consemnate în capitole cu pagini foarte multe , iar la alţii erau doar cîteva
rînduri .
Din nefericire , am constatat cu durere în suflet că anumiţi cunoscuţi de-ai mei ,
încă nu figurează înscrişi cu activităţi spirituale în această Carte
( încă nu-i tîrziu şi pentru ei de a sluji Lumina şi nu bunurile materiale de care sînt ataşaţi prea puternic prin egou
şi lipsă de perspectivă spirituală ) .
ATENŢIE :
De aici izvorăşte îndemnul , de a ne continua fiecare munca de evoluţie spirituală ,atît cu noi înşine cît şi cu ceilalţi
colaboratori de destin , indiferent de treapta în conştiinţă pe care am atins-o la nivel individual, fiindcă numai aşa
ne vom construi fiecare cîte un capitol foarte gros ,
în CARTEA VIEŢII ETERNE .
Şi acum dragi prieteni , să vedem o altă taină pe care Daniela ne-o redă în urma revelaţiei sale anterioare şi care în
momentul de faţă constituie cel mai puternic avertisment adresat umanitaţii într-o formă simplă de înţelegere , pentru
fiecare dintre noi .
După ce am citit o vreme din Cartea Vieţii , mi s-a făcut sete şi am plecat să beau Apă ( Apa Vieţii - numai cui îi
este sete de această apă , o caută pentru răcorirea sufletului său ).
Izvorul l-a care m-am oprit , era însă neobişnuit .
După ce m-am săturat de băut din această Apă ( a Vieţii ) , am văzut nişte bani lăsaţi la cîţiva paşi de acest izvor .
Am văzut apoi pe unii cum încercau să plătească pentru ca apa să curgă , dar la aceştia apa ( vieţii ) nu curgea nici
dacă plăteau cu bani .
Izvorul cursese spre mine şi băusem Apă şi fără ca eu să o cumpăr cu bani .
De altfel cînd am băut din această minunată Apă ( a Vieţii ) nici nu mă gîndisem că mi-ar fi trebuit bani ca să o
plătesc şi m-am gîndit că data viitoare o voi plăti .
Data viitoare cînd am venit cu bani , izvorul nu a vrut să curgă nici la mine ,cum nu cursese nici la ceilalţi care
făcuseră acest gest .
Am rămas o vreme pe gînduri în faţa acestui izvor care acum refuza ca să curgă şi doream foarte puternic în
Sinea mea , ca să aflu minunea prin care puteam face ca izvorul să curgă din nou ; dar n-am aflat .
Încă îngîndurată , am aruncat şi eu banii , iar izvorul a început să curgă ca la început , cînd l-am văzut şi am băut
Apă pentru prima oară .
Atunci m-am luminat pe loc şi nu m-am mai gîndit la vreun mijloc să fac izvorul să curgă , deoarece el curge de
la Sine , adică de la Sinea Spirituală , dacă eşti în comuniune permanentă cu Ea prin Iubirea Divină , din care
izvorăsc toate cele spirituale de înaltă vibraţie . Apa Vieţii nu se cumpără cu bani .
Fiind lîngă Izvorul Apei Vieţii Eterne , mi-am îndreptat privirea spre orizont .
De pe cer , venea o Lumină spre noi , ca o cometă .
Apropiindu-se această Lumină , am văzut un Împărat Ceresc îmbrăcat într-o mantie , pe care străluceau stelele de pe
cer ... Acest Împărat , se ruga cu ochii închişi .
Pacea şi Iubirea LUI m-au cuprins , iar eu am ştiut că este IISUS CRISTOS .
Am vrut să-l văd mai de aproape şi m-am îndreptat către EL .
Ochii LUI încă erau închişi , dar am aşteptat să-i deschidă .
92
Cînd i-a deschis , din ei au ieşt raze de Lumină ce nu au sfîrşit şi care inundau totul în jurul LUI .
M-am văzut apoi cuprinsă în braţele LUI şi în Iubirea LUI .
Atît mai ştiu , mă miram cum de mă cunoaşte pe mine , ba mai mult , auzeam şi numele meu rostindu-l .
Dragi prieteni , aşa veţi fi şi voi binecuvîntaţi , dacă ve-ţi fi însetaţi şi ve-ţi bea din izvorul APEI VIEŢII .

Capitolul nr . 12
12. Transformări APOCALIPTICE , cu Maestrul Luminii Tobias
Dragi prieteni .
Procesul apocaliptic prezent ,care se derulează rapid spre fiinţarea de sine stătătoare a Noului Pămînt cu Noul Cer şi
Soare al celei de - a Doua Creaţii , predetermină în conştienţa noastră multe semne de întrebare .
Acum , binefăcătorul nostru spiritual Tobias , ne spune despre Noul Soare şi despre schimbările iminente ale Terrei .

12. 1 - Despre Soarele Vechi şi SOARELE NOU


Soarelui actual îi va scădea puterea , în sensul că se va răci treptat şi în mod normal ar fi vizibil de pe pămînt ca
o stea cu luminozitate scăzută , dar … dar nu o să aveţi şansa de a vedea acest lucru cu ochii fizici .
Răcirea Soarelui actual şi scăderea luminozităţii sale , nu poate să fie percepută în perioadele următoare , deoarece
din spatele acestuia vine cu putere NOUL SOARE , ale cărei raze înlocuiesc treptat razele celui vechi , care deja au
început să fie în scădere luminoasă .
Într-un fel, putem spune că Soarele Nou vine rapid din spate şi îl ,,resoarbe,, pe cel vechi , substituindu-l.
După anul 2012 va trece aproximativ 30 - 40 de ani ,
cînd oamenii de ştiinţă pămînteni îşi vor da seama că s-a întîmplat ceva cu soarele .
Pînă atunci însă nici un om încarnat de pe Terra ,
nu-şi va da seama de substituirea Soarelui Vechi cu cel Nou.

12.2. - Despre Clima şi Gheţarii Terrei celei Noi


Cînd procesul de substituire va fi relizat integral , clima v-a reveni la normalitate pe cele patru anotimpuri , care
acum sînt şi vor mai fi o bună bucată de vreme scoase din tiparul vechi de manifestare .
În urma procesului Transformaţional inevitabil în care planeta Pămînt este integrată, o parte din gheţarii Terrei se vor
topi şi apele mărilor şi oceanelor vor creşte.
Nu se va schimba înfăţişarea Pămîntului decît în măsura în care nivelul apelor cresc şi partea respectivă de uscat
va trece sub ape .
Revenind la gheţarii rămaşi, putem spune că ei vor mai forma o barieră de gheaţă, dar mult diminuată , fapt care
nu va mai reprezenta un pericol ca în trecut ,iar bariera va fi depăşită mult mai uşor .
Mulţumim Maestre Tobias .

Capitolul nr . 13
13. - Maestrul Eli - Strateg şi Vizionar în Războiul Lumilor
Dragi prieteni , Războiul Confederaţiilor Extraterestre ale Luminii şi Întunericului se derulează neîncetat , pentru cucerirea
sau independenţa Terrei .
Cu toate că deocamdată nu există un învingător absolut al celor două tabere, totuşi , cu ajutorul vibraţiilor înalte de
Iubire pe care în special noi Shaumbra reîncarnaţi trebuie să le revărsăm necontenit şi amplificat în spaţiul energetic al
Terrei , se profilează încă de pe acum victoria Luminii asupra Întunericului .
Deoarece condiţiile activităţii noastre spirituale au predeterminat un anumit mod de colaborare cu Maestrul Eli , ne-am
permis cu bunăvoinţa şi binecuvîntarea lui, să-l transformăm în corespondent de război şi să ne descifreze de pe teatrul
de luptă extraterestru de cucerire ,sau de independenţă a Terrei , anumite informaţii de strategie miliară , cu referire la
ambele tabere .
Maestre ELI , ai cuvîntul în direct , spre inimile şi Conştienţele Shaumbrei :
Dragii mei, trebuie să înţelegeţi că acest război între Fii Luminii şi ce ai Întunericului , are un cadru mult mai
extins , decît vă puteţi voi imagina ca spirite încarnate în corpuri fizice.
Dacă la nivel de sol , în convieţuirea voastră socială zilnică , puteţi obseva această bătălie dintre oameii luminoşi şi
cei întunecaţi , sau dintre cei spiritualizaţi şi cei cufundaţi foarte adînc în materie , la nivelele superioare celei de-a
treia dimensiuni , perceperea acestei bătălii este inexistentă pentru majoritatea dintre voi.
Cu privire la Navele Extraterestre de Război ale Confederaţiei Extraterestre a Luminii , vă pot spune că acestea
deja sînt operaţionale pe teatrul de luptă din spaţiul atmosferic al Terrei , cu misiunea de a proteja întreaga civilizaţie
planetară de tendinţa vădită a Confederaţiei Extratereştrilor Întunecaţi de a coloniza şi domina Pămîntul .
Şi acum să încer să exemplific parţial amplasarea acestor Nave de Luptă , din spaţiul Terrei ; vă rog totuşi , să nu vă
aşteptaţi la destăinuiri detaliate , fiindcă nu este cazul şi aceasta din foarte multe motive care nu-şi găsesc rostul
nominalizării lor .
Referindu-ne la Spaţiul Carpato -Danubiano - Pontic ( în sens extins ) ,
reţineţi faptul că noi Confederaţia Luminii avem amplasate mai multe Nave Mamă .
Precizez că din totalul acestora , 7 ( şapte) Nave Mamă supraveghează Spaţiul Românesc .
Noi sîntem fericiţi că avem atîtea ( 7 ) Nave Mamă , care emană Energie Benefică în ROMÂNIA .
Şi în alte ţări avem Nave Mamă Benefice Omenirii actuale , cu scopul de a proteja în limita posibilităţilor
populaţiile respective , dar totodată şi pentru energizarea zonelor respective în sine , prin ridicare vibraţională .
Este o muncă titanică uneori , deoarece însăşi populaţiile respective se menţin pe viraţii energetice foarte joase şi ne
îngreunează munca de purificare a spaţiului lor , de vibraţiile negative existente .
Întrînd acum la nivel informaţional pe desecretizarea capacităţilor de luptă dintre Confederaţia Luminii şi
Întunericului, pot să vă ofer procentual următoarea repartiţie a Navelor Mamă dispuse pe cele două fronturi şi anume :
- 75% din totalul Navelor Mamă , aparţin Confederaţiei Extraterestre a Luminii ;
- 25% din totalul Navelor Mamă , aparţin Confederaţie Extraterestre a Întunericului :
93
Acum aveţi un tablou exact la nivel procentual , al Navelor Mamă utilizate de cele două combatante şi poate vi se
va părea suspect faptul că noi Fii Luminii , cu toate că avem ponderea numerică , nu i-am învins pînă în prezent pe
Fii Întunericului .
Acest fapt are o justificare foarte puternică , datorită următoarelor două situaţii care trebuiesc luate în calcul :
1.- Navele Mamă Malefice sînt atît de puternice , încît în mod repetat , distorsionează vibraţia pozitivă reactualizată
de Navele Mamă Benefice ;
2.- Federaţia Luminii nu doreşte cu orice preţ ca să distrugă în mod obligatoriu Tehnica şi Tehnologia de luptă a
Confederaţiei Întunecate , deoarece dorim să le demonstrăm că programul nostru de Lumină este cel corect în
manifestarea tuturor Copiilor lui Dumnezeu .
Dragii noştrii pămînteni, aşa cum v-am mai transmis şi prin alţi mesageri încarnaţi de-ai noştrii , aşa cum acum este
Floare şi Gicu , sînt cazuri în care se observă şi la nivel fizic rezultatul anumitor bătălii dintre Navele Mamă ale
Luminii şi Întunericului.
Cînd afirm acest lucru , mă refer în primul rînd la aşa zisele accidentele de avioane , pe care radarele nu le pot
detecta la nivel de cauză a prăbuşirilor din zbor .
Cauza reală a prăbuşirilor acestor avioane , se datorează acestei lupte invizibile .
Cu toate că oficialii voştrii din neputinţă şi necunoaştere , atribuie în totalitate vinovăţia pe erori de pilotaj sau pe
anumite defecţiuni tehnice , care este adavărat , nu le putem exclude ca posibilitate uneori , caza reală este determinată
de războiul amintit .
Anumite Raze Laser Invizibile lovesc avioanele , deoarece teatrul de luptă se află lîngă ele dar într-un plan superior
ca vibraţie , deci invizibil pentru voi şi piloţi.
Aceste Raze Laser nu se pot detecta încă ,dar peste 4 - 5 ani ( 2.007-2.008 ),
un Român va inventa un aparat care va detecta aceste raze invizibile.
Un alt aspect invizibil , dar care unii dintre voi îl vieţuiţi în mod real , este faptul că de multe ori Navele Mamă
Malefice scad vibraţia spaţiului unde locuiţi ,fapt care vă cauzează dureri de cap, sau cardiacii au probleme cu inima .
Încercaţi să nu daţi vina acestor stări numai pe alimentaţie sau presiunea atmosferică , ci mai degrabă încercaţi să
vă ridicaţi vibraţia proprie prin Respiraţia profundă , cum vă propunea Maestrul Tobias , cît şi prin rugăciuni care vă
racordează la Cerul de Lumină .
Trebuie să reţineţi faptul că lumea (populaţia) de pe întreg mapamondul , se comportă după vibraţia existentă la
momentul respectiv , în locul respectiv .
Acum vorbesc în sens restrîns pentru o altă categorie de oameni ; dacă vedeţi nişte luminiţe sau străfulgerări pe cer ,
să ştiţi că este un semn al luptelor dintre aceste nave .
Uneori , navele coboară foarte jos în atmosferă .
Alteori , extraterştrii negativi debarcă , sau fură pămînteni pentru studiu şi cînd subiecţii umani sînt readuşi la sol , ei
sînt complet bulversaţi .
Sînt şi cazuri de subiecţi umani care nu se mai întorc şi în acest caz înseamnă că experimentul desfăşurat pe ei a
dat greş .
Rugămintea mea şi a Spiritelor de Lumină ,
este ca să colaboraţi între voi indiferent pe ce parte a globului vă aflaţi ,
pentru că în acest fel coroboraţi informaţia şi ajutaţi omenirea .
Momentan pe pămînt , lupta orgoliilor este prea mare şi de aceea şi pierd cei care sînt orgolioşi .
Treziţi-vă şi îndepliniţi misiunea aşa cum se doreşte din Înalt , indiferent de rasă , culoare , limbă , apartenenţă
religioasă , etc .
Meditaţi dragii mei . Mulţumim Maestre ELI .

Capitolul nr. 14
14. - Despre Reptilieni - cu Maestrul ELI
Dragi prieteni , revenim cu informaţii complementare celor expuse în primul volum al acestei cărţi de aur a spiritualităţii
metafizice terestre , la capitolul despre adversarii noştrii Reptilieni .
Cu ajutorul Maestrului Eli , viziunea noastră asupra Reptilienilor se mai extinde puţin şi de această dată prin
informaţiile de mai jos .
Reptilienii sînt forţe negative şi sub acest nume am cumulat toate tipurile de civilizaţii care au aderat la
Confederaţia Extraterestră a Întunericului .
Deocamdată aceşti Reptilieni , sînt într-o continuă luptă de cucerire a Terrei , dar în jurul anului 2.007 , vibraţia
Superioară care se va revărsa pe Pămînt de la Tatăl Ceresc, va atenua forţa lor negativă .
Planeta de unde vin aceste civilizaţii negative şi-a încheiat ciclul de evoluţie , iar acum este în proces de
dezagregare .
Din această cauză , civilizaţia Reptiliană caută un loc stabil în univers .
În urma cercetărilor de tot felul pe care le-au efectuat pînă în prezent , ei au ajuns la concluzia că planeta Pămînt
întruneşte multe din cerinţele lor şi o consideră deja o planetă preferată .
Dacă Reptilienii ar cuceri Terra , atunci ei s-ar materializa şi nu ar mai face un secret din prezenţa lor pe pămînt ,
iar tragediile care s-au întîmplat în Atlantida , s-ar întîmpla şi acum .
Ca fapt divers , pot să vă spun că au şi ei Încarnaţi de-ai lor pe Terra , adică Iniţiaţi de-ai lor , tot aşa după cum şi
noi vă avem pe voi Shaumbra ( Echipa Cristică ).
Revenind la tipul lor de planetă pe care au locuit pînă în prezent , să ştiţi că aceasta s-a încadrat în rîndul
planetelor care au avut o durată de viaţă mai mică decît a Terrei .
Am spus că planeta lor este în curs de dezagregare; deja au început să se desprindă bucăţi din această planetă a
extratereştrilor malefici .
Civilizaţiile extraterestre negative nu au sentimente ca voi umanii Terrei , dar sînt o civilizaţie foarte inteligentă ,
tehnologică şi cu o putere mentală deosebită .

94
Datorită acestei forţe mentale pe care o deţin , ei au făcut un plan diabolic de preluare prin forţa mentală a
bucăţilor ce se desprind din planeta lor şi imprimîndu-le o traiectorie şi o viteză fantastică - orbitoare , le dirijază spre
Terra sub formă de meteoriţi .
Intenţia lor este de a lovi Pămîntul cu aceşti meteoriţi , în zone bine predeterminate , pentru a putea cuceri mai
uşor civilizaţia terestră ; aceşti meteoriţi au trei mărimi diferite şi sînt în ordine crescătoare :
1. - Cel mai mic a trecut deja pe lîngă Terra , deoarece a fost deviat ;
2. - Cel mijlociu cu o traiectorie spre ecuatorul Brazilian , va fi deviat uşor ;
3. - Cel mare , este pornit şi el spre voi ; deci atenţie .
Pentru evitarea impactului cu asemenea meteoriţi şi redirecţionarea lor spre spaţiul cosmic , se cere din partea
voastră a oamenilor Terrei ,multă multă Iubire Spirituală .
Meditaţi dragii noştrii .

Capitolul nr. 15
15. - Pe urmele Nemuritorilor - Cu Maestrul ELI
Dragi prieteni .
A vorbi despre Nemuritori este sinonim uneori ,dar nu în toate cazurile , cu a vorbi despre acel tărîm misterios cunoscut
în literatura şi cultura iniţiatică sub , apelativul de Shambala .
În primăvara anul 2.003 , am fost foarte preocupat de experienţa unei călătorii astrale .
Undeva într-o sală interioră m-am trezit conştient lîngă un perete al încăperii .
În faţa mea se afla o masă destul de mare ,la care un anumit Consiliu îşi desfăşura şedinţa.
Ca om în stare de veghe pot să afirm faptul că nu am cunoscut pe nimeni dintre ei ,cu toate că nu mă simţeam un
străin sau un intrus la această întîlnire - dezbatere de Consiliu .
Ţin minte că stăteam cu faţa spre acest Consiliu şi nici acum nu realizez încă ce aşteptam acolo ,
dar mă uitam să văd dacă fiecare consilier poartă pe piept un simbol ocult pe care nu-l puteam distinge .
La un moment dat ,de pe unul din scaunele apropiate s-a ridicat un Consilier care s-a îndreptat spre mine, punîndu-
mi pe piept în dreptul inimii astrale acelaşi tip de simbol .
După această operaţiune dedecorare ,fără avea timp să-i mulţumesc Consilierului Astral ,
am revenit fulgerător în corpul fizic dar şi în starea de conştienţă de veghe.
Deoarece în acea vreme încă mă mai pasionau simbolurile sacre , mă gîndeam necontenit cam ce ar putea reprezenta
acel simbol ; şi bineînţeles că n-am reuşit .
A doua frămîntare era izvorîtă din faptul că nu mi se dăduse voie să conştientizez locul în care s-a desfăşurat această
ceremonie iniţiatică , deoarece eram conştient că fusesem ridicat în ,, grad ,, şi mi se dădea acces la anumite categorii de
informaţii oculte .
Cu vîrtejul problemelor de servici timpul a trecut , dar tot nelămurit şi neliniştit eram .
Cum nu aveam de ales , am rugat-o pe prietena mea Aurora Neghiu ca să-mi descrie forma exactă a simbolului primit
, dar din păcate niciunul dintre noi n-am reuşit să-l descifrăm ezoteric .
Al doilea demers l-am întreprins la prietenul meu Mircea Iorga , la cabinetul său de Bioterapie , unde printre alte
simboluri i-am cerut descifrarea şi celui precedent .
Cu multă pricepere , Mircea mi-a tradus toate simbolurile în limbajul său ,dar tot mi se părea că răspunsul era pe
aproape şi este altceva decît spusese el .
Fiindcă nu mai aveam altă alternativă , i-am descris lui Mircea experienţa astrală de mai sus , poate , poate va declanşa
ceva .
Cred că în timp ce eu povesteam , Mircea şi vedea cu imagine derularea evenimentelor , pentru că în secundele
următoare se lumină la faţă ; găsise deja răspunsul .
Imediat îmi recomandă ca să merg lîngă munţii Retezet atunci cînd voi crede eu de cuviinţă ,dacă se poate chiar
singur , şi fără un program anume să aştept , deoarece în zona amintită de el voi fi contactat dacă este cazul , de Cei Vechi
de Zile - adică Nemuritorii din Retezat .
Dragi prieteni , pentru mine a fost chiar surprinzătoare asemenea destăinuire a lui Mircea ,deoarece în falsa mea
modestie credeam că alţii au întîietate la un asemenea acces , iar eu mai la urmă .
Cu ocazia asta am aflat şi ce pericol reprezintă falsa modestie .
Revenind la Nemuritorii lui Mircea Iorga , am intuit faptul că aceştia nu sînt decît mesageri ai Luminii care au
legătură cu Shambala .
Nici n-aveţi idee dragi prieteni , ce încîntat eram de o viitoare posibilitate de a intra în corp fizic , alături de Nemuritori
, în Shambala de sub Carpaţii Meridionali .
Fără falsă modestie , intrarea în Shambala intraterestră , este o posibilitate viitoare pentru fiecare dintre noi ; dar cînd ?
Totuşi , după ce m-am consultat şi cu prietena mea Florica din Timişoara , am abordat şi acest subiect cu Maestrul Eli .
Î. - Maestre Eli , te rugăm să ne clarifici legătura României cu Shambala ?
R. - Despre acest subiect nu pot oferi clarificări , deoarece persoana care deţine toate informaţiile pe care
le solicitaţi , este Contele Incappuciato . De el depinde mai departe cît din informaţiile respective le va
oferi spre cunoaştere celor interesaţi ; este misiunea lui , să-l lăsăm să şi-o facă .
Î. - Ştiu că există la modul fizic anumite Porţi de intrare între România şi Shambala .
Poţi să ne spui cîte asemenea Porţi există şi în ce zone anume ?
R. - Asemenea Porţi de intrare din România în Shambala există şi sînt în număr de trei , astfel :
- Prima Poartă este în Carpaţii Meridionali ;
- A doua Poartă este în Carpaţii Orientali din zona Moldovei ;
- A treia Poartă este în munţii Maramureşului .
Î. - Poţi să estimezi un timp cînd va fi dat accesul spre utilizarea acestor Porţi în viitor ?
R. - După cum se prezintă lucrurile acuma , utilizarea acestor porţi de intrare din România în Shambala
subpămînteană , va fi posibilă peste cel puţin 200 - 300 de ani pămînteni.
Î. - Te rog să ne explici , care este procedeul de intrare prin aceste Porţi ?

95
R. - Intrarea se face prin Dematerializare şi Rematerializare .
Aceste Porţi de intrare în Shambala sînt la vedere în peisajul Carpaţilor Româneşti ,dar sînt pe o vibraţie înaltă şi
nu pot fi percepute cu ajutorul ochilor fizici .
Ca să întrii în Shambala , presupune să ai o percepţie clarvizionară pe nivelul frcvenţei de vibraţie energetică a
Porţii , cît şi alte multe calităţi psiho- spirituale ,care să-ţi permită să lucrezi cu aceste energii suprasensibile .
Acum privesc în viitor şi văd cum mulţi dintre cei care vor avea acest potenţial spirtual de materializare şi
dematerializare discută între ei despre aceste Porţi .
Aceşti oameni se cunosc între ei şi cu toate că au abordat acest subiect în discuţiile lor , niciunul dintre ei nu va
spune că vor merge prin aceste porţi în Shambala interioară , dar se vor întîlni acolo după un timp .
Î. - Nemuritorii utilizează aceste Porţi în anumite conjuncturi energetice favorabile ?
R. - Nemuritorii pot intra prin aceste Porţi oricînd .
Î. - Ştiu că în Spaţiul Romînesc există mai mulţi Nemuritori ; poţi să ne spui numărul lor , dacă colaborează între ei ,
cum putem fi în apropierea lor şi alte aspecte ?
R. - Există un număr de 12 Nemuritori în Spaţiul Românesc , iar ei se intersectează tot timpul în spaţii si
activităţi specifice .
Nemuritorii sînt modeşti şi au o vibraţie atît de înaltă , încît , dacă nu eşti pregătit vibraţional ameţeşti
şi pici jos la pămînt cînd eşti lîngă EI .De ce nu va-ţi dus la întîlnirea de la ANATECOR ?
Tu Gicule vrei să te întîlneşti cu Nemuritorii în Carpaţii Meridionali ; da ?
- Da .
- Această întîlnire poate fi mult mai simplă pentru fiecare dintre voi , dar în altă formă decît cea voită
de tine .
Trebuie să ştiţi dragii mei că la fiecare întîlnire de la conferinţa internaţională ANATECOR din Arad,
participă cel puţin 2 ( doi ) Nemuritori . Primul APARE vinerea , iar a doua zi sîmbăta APARE altul .
Iată de ce trebuie să fiţi prezenţi la această Conferinţă .
Totuşi , trebuie să reţineţi următorul aspect despre Nemuritorii care au participat la conferinţele
Anatecor de la Arad .
Pe Nemuritori nu i-a perceput nimeni la adevărata lor valoare spirituală şi energetică , dar , unii
dintre voi iau bănuit oarecum .
La aceste conferinţe de la Arad , Nemuritorii au rol de spectatori , dar a existat o excepţie cînd unul
dintre ei a luat cuvîntul ; în rest , Nemuritorii se rezumă la discuţii pe culuar (hol ) şi sînt foarte
modeşti .
Î. - Meastre Eli ; nu cumva cel care a vorbit în plenul conferinţei acum cîţiva ani era materializat sub
forma unui bătrînel simpatic, modest şi cu vorbirea ( vorbea în engleză ) caldă , blîndă ? Melfior Ra
mi-a scris ulterior la Sîntana ,că acesta cu toate că era om ca noi la exterior , organele interioare
şi corpul său energetic erau de extraterestru .
Îmi aduc aminte chiar , că acest om a tratat problema Vibraţiilor din lumea fizică ; este cumva el ?
R. - Gicule , îmi rezerv dreptul de a nu-ţi oferi niciun răspuns , mergi la Anatecor şi vezi şi simte - i pe
aceşti Nemuritori ; recomandarea este pentru toţi cei interesaţi de acest aspect .
Înainte da a încheia acest subiect , vă mai informez faptul că avem repartizaţi pe Terra un număr de
112 Nemuritori , din care 12 sînt în România , la paritate cu cei 12 Nemuritori din Egipt ; meditaţi .
Îţi mulţumim Maestre ELI .

Capitolul nr. 16
16. - Schimbare , schimbare , schimbare , peste tot schimbare
Dragi prieteni , tăvălugul procesului transformaţional care ne-a prins pe toţi în mişcarea sa de rotaţie , ne împinge
treptat din sfera vechilor energii ale manifestării , spre Noile Energii ale Noului Pămînt al celei de-a Doua Creaţii .
Această translaţie de pe un plan inferior de vibraţie pe altul superior , presupune anumite metamorfoze ale stărilor de
fapt încă prezente .
Considerăm necesară obţinerea unor informaţii suplimentare , deoarece ele mi-au apărut ca rezultat al unor întrebări , al
căror răspuns n-am putut să-l extrag din Lecţiile de Aur ale Maestrului Tobias .
Acum , ne întoarcem privirea spiritului nostru spre cei doi neobosiţi Maestrii ai Luminii , ELI şi TOBIAS , pentru a ne
lămuri iarăşi despre ceea ce va fi şi noi încă nu putem percepe de aici , de la nivelul încă grosier al lumii fizice .

16.1. - Informaţii oferite de Maestrul ELI


Î. - Una din problemele care mă frămîntă , este aceea a condensării Terrei ca structură energetică şi fizică .
Mă interesează acest aspect, fiindcă sînt conştient de faptul că orice modificare la nivelul planetei Pămînt , se resimte
şi în corpurile noastre fizice .
Te rog Maestre ELI să ne expui în cîteva cuvinte , despre fenomenul Condensării şi Decondensării ( mărire , dilatare
spre faza viitoare de eterizare ) Terrei ?
R. - Pînă în anul 2.007 , planeta Pămînt îşi va continua Condensarea .
Stoparea acestei condensări se va face în 18 septembrie 2.007, aşa după cum se prezintă lucrurile acum şi aşa
cum v-a precizat Maestrul Tobias , că acea dată este deosebită la nivel de energii suprasensibile cu vibraţii foarte
înalte .
Plecînd de la premiza exactităţii datei de 18 septembrie 2.007, putem spune că Pămîntul atunci îşi încetează
Condensarea şi rămîne la aceşti Parametrii de Volum şi Densitate pentru o perioadă de 5 ani, adică pînă în anul
2.012.
În anul 2.007 , pe Terra se va revărsa o Energie Nouă( partea din faţă a Centurii Fotonice - primul val ),
iar în anul 2.012 această energie va ajunge la intensitatea maximă.
Din anul 2.012 Terra va începe să devină un Nou Pămînt ,
deoarece el intră într-un proces de Dilatare ca volum .
96
În momentul în care această Dilatare este finalizată , putem vorbi de un Pămînt
Nou, care va fi diferit faţă de Pămîntul Vechi , cu aproape un sfert mai
mare faţă de dimensiunea pe care o avea în anul 2.007 .
Această dilatare va influienţa în mod egal mărirea materiei fizice , astfel că putem vorbi de o mărire
egală , în care jumătate aparţine uscatului , iar cealaltă jumătate aparţine apei .
Dilatarea planetei Pămînt este consecinţa directă a ridicării vibraţiei energetice , care măreşte distanţa
dintre moleculele materiei fizice .
Privind fenomenul mai în profunzime , se poate afirma că şi atomii vor suferi schimbări mai mici .
Oamenii de ştiinţă ( cercetători la sol şi , cercetători astronauţi în spaţiu ) pămînteni , aproape că nu vor
băga de seamă această modificare de spaţiu în interiorul atomilor.
În condiţiile acestei dilatări , Noua Terră va avea o altă forţă de gravitaţie .
Toate aceste modificări , vor fi imperceptibile de către cei din planul fizic şi li se va părea că nu s-a
schimbat nimic , dar din plan exterior Terrei , cei care vor fac observaţii ,vor vedea modificările
menţionate anterior.
Din anul 2.012 se vor face adevărate minuni ,
de către toţi cei care au ajuns la posibilitatea utilizării la maximum , a vibraţiei spirituale revărsate .
În categoria celor care vor face adevărate miracole vor fi oameni din :
- categoria ţăranilor ;
- muncitorilor ;
- funcţionarilor publici indiferent de locul ierarhizării pe schemă ;
- specialiştii din domeniul privat ;
- cadre didactice ,elevi şi studenţi;
- membrii din organizaţiilor nonguvernamentale , cu , sau nonprofit ;
- membrii din toate cultele religioase ;
- membrii din grupările oculte ermetizate şi masonice deschise ;
- din cadre militare , sevicii secrete de poliţie , securitate şi paramilitare;
- din cadre sanitare , organizaţii de crucea roşie ;
- inclusiv membrii din toate celelate categorii , nenominalizate anterior .
Saltul în Conştiinţă se va face la nivel de populaţie ( rămasă ), pe două categorii distincte :
1. - Cei din Familia Shaumbra , care îşi vor reaminti toate cunoaşterile şi experienţele din toate
iniţierile de milenii ;
2. - Cei din marea masă umană , care vor accepta cunoaştere concretă oferită de Învăţătorii şi
Vindecătorii Shaumbrei ( Echipei Cristice ) .

16.2. - Informaţii oferite de Maestrul Tobias


Tot Universul se schimbă , nu numai planeta Pămînt .
Terra este o planetă care va fi populată permanent .
Alte planete vor rămîne fără civilizaţii fizice , datorită vibraţiei joase care există pe acestea .
De asemnenea , vor fi multe planete care se vor dezagrega datorită acestor vibraţii joase , fiindcă civilizaţiile care le
locuiesc , duc lupte de cucerire şi distrugere în masă .
Aceste civilizaţii extraterestre nu au sentimente , cu toate că sînt supertehnologice .
Cu Energia Speranţei se poate crea orice în toate Universurile Creatorului .
În viitor noi pămîntenii vom avea rolul de ai ajuta pe membrii celorlalte civilizaţii extraterestre ,
să Înţeleagă şi să Vieţuiască în Noua Energie a Speranţei, care este ultima energie născută în creaţie
cu ajutorul nostru al pămîntenilor .
Revenind la momentul prezent, noi vedem faptul că timpul curge foarte repede şi se accelerează pînă în anul 2.007 .
Din anul 2.012 , ve-ţi simţi că timpul se scurge mai încet şi cu toţii vom avea mai mult spor într-o zi .
Tot după anul 2.012 , durata medie de viaţă va urca pe toată Terra , pînă la vîrsta de 75 de ani .

Capitolul nr. 17
17. - INFORMAŢII OCULTE COMPLEMENTARE

17.1. - Învăţătorul IISUS CRISTOS ne îndrumă

IUBIŢII MEI FRAŢI .


NU RENUNŢAŢI NICIODATĂ LA MUNCA VOASTRĂ SPIRITUALĂ .
Ce frumoasă evoluţie spirituală aţi avut pînă acum .
Ce frumoşi şi Luminaţi Spiritual sînteţi dragii mei .
Voi , SUFLETE MARI , MARI , vă rog adunaţi-vă puţin şi reveniţi ACASĂ , la UNIME .
PROCESUL TRANSFORMAŢIONAL A ÎNCEPUT .
FIŢI UNA CU PROCESUL TRANSFORMAŢIONAL CARE ESTE UNIC ,
ÎN ACEST FINAL APOCALIPTIC AL PRIMEI CREAŢII .

17.2. - Despre Stratul ( treapta , Cerul sau universul ) Spiritual


În volumul nr. 1 v-am prezentat pe cîţiva dintre colaboratorii noştrii , ca fiind ierarhizaţi pe Ceruri ( Tatăl nostru care
eşti în Ceruri ) , adică straturi sau trepte în conştiinţă şi universuri .

97
Cu privire la treapta sau stratul spiritual pe care l - am atins în conştiinţă fiecare dintre noi , trebuie să ştiţi următorele
patru aspecte :

17. 2.1. - Prima categorie de exemple - căderi spirituale :


Pe parcursul vieţilor anterioare , unii dintre noi au atins straturi de conştiinţă foarte înalte , dar datorită unor
greşeli ulterioare în viaţa fizică , am fost penalizaţi corespunzător .
• De exemplu , EU am fost pe treapta nr . 9 , dar m-am descalificat cu o treaptă şi acum desfăşor o activitate de
colaborare cu fraţii mei de lumină Cristică , la nivelul stratului nr. 8 ;
• Prietena mea Floare Bîndariu , a clacat pe parcursul vieţii în care participa ca Mare Iniţiat la construcţia
Piramidai Luminii Celeste din Egipt , acum fiind pe stratul nr. 7 , în loc să rămînă în stratul nr. 9 alături
de Melfior Ra , cu care mersese cot la cot în spiritualitate pînă atunci .
• Fostul meu frate fizic de acum cîteva vieţi , Mircea din Timişoara , cu care locuiam în Europa
nobiliară , pe lîngă alte greşeli cumulative , m-a exmatriculat ( ucis ) din planul fizic tocmai pentru aşi
menţine singur dreptul de proprietate asupra averii părinţilor noştrii ; acum ( anul 2003 - vara ) , Maestrul
Mircea în loc să se manifeste ca iniţiat de stratul 9 , se manifestă doar ca iniţiat de stratul 6 şi doamne
cîte probe dure are în prezent , că uneori ia cîte un pumn de pastile ca să se menţină în fluxul
vieţii ; dar vai , nu medicamentele sînt soluţia , ci însăşi redescoperirea a ceea ce este el ca Mare Maestru
şi numai prin abordare spirituală a vieţii .

17.2.2. - Al doilea exemplu - urcare rapidă pe mai multe straturi :


Acum , în acest moment apocaliptic , fiecare om indiferent de treapta pe care se află şi indiferent că a fost penalizat
sau nu , are posibilitatea de a urca rapid pe straturi foarte înalte , dacă el alege să fie aşa şi numai în urma unor
probe care musai trebuie să le trecă ; nimic nu se primeşte ( gratuit ) fără cunoaştere , efort spiritual eficient şi plin de
Lumină Cristică .
De exemplu , soţia mea Viorica din această viaţă care este pe stratul spiritual nr. 6 ,are momentan după probele care
le-a parcurs cu bine ( şi alte probe ulterioare pe care sper să le treacă cu bine ) , posibilitatea de a urca pe stratul nr. 8 ,
sau chiar stratul nr . 9 ; de ea depinde saltul şi treapta de conşiinţă pe care doreşte să se manifeste .
Acest salt este valabil pentru fiecare dintre voi ; vezi şi îndrumarea anterioară oferită de Învăţătorul nostru IISUS
CRISTOS .

17.2.3. - Al treilea exemplu - cădere şi urcare rapidă ca misionar activ :


Mircea Iorga - din Arad , un Maestru al Luminii cu care aţi făcut Cunoştinţă în primele trei cărţi pe care le-am
publicat anterior , a făcut un salt înapoi de pe stratul nr. 9 pe stratul nr. 7 ; din ce cauză ?
Într-o exprimare plastică ce-i aparţine 100% , vis a vis de colaborările noastre din vieţile anterioare , prietenul meu
Mircea Iorga îmi spunea : Nici nu ştii cîte şuturi ne-am tras unul la altul în fund .
Lăsînd în urmă aceste şuturi pe care mulţi Fii ai Luminii şi le-au oferit din abundenţă unul altuia sub povara beţiei
egoului în vieţile anterioare , acum colaborările noastre spirituale , trebuie manifestate sub semnul Cristului interior .
În vremurile măreţiei sale antice , prietenul meu Mircea Iorga materializa pe Terra informaţiile ( stratului nr. 9 )
levitaţiei corpului fizic în densitatea gravitaţiei terestre de atunci ; levitaţia o preda cu foarte mare uşurinţă , atît la nivel
teoretic ,dar în special la nivelul practic .
Aurora Neghiu martora şi discipola Maestrului Mircea Iorga din acele vremuri demult apuse , se mulţumeşte acum să-
l vadă pe acest Maestru - Expert al levitaţiei ,depinzînd de un banal zbor cu parapanta , care îi suplineşte nevoia de
plutire în atmosfera Terrei actuale .
Între timp Mircea Iorga , prin munca spirituală pe care o desfăşoară, tinde spre stratul său de referinţă ,dar acum nu -
l vedem levintînd şi asta nu pentru că n-ar avea puterea şi cunoaşterea necesară , ci pentru că nu a sosit încă timpul .
Totuşi , ca să nu mă las păgubaş , dar bazîndu-mă pe o informaţie - promisiune a Maestrului Spiritual ELI , încă de
pe acum îl provoc pe prietenul meu Mircea Iorga la o întrecere levitaţionară , dar după anul 2012 .
Condiţia acestei întreceri este aceea de a aborda o altă tehnică de levitaţie şi nu cea pe care a experimentat -o Mircea
acum cîţiva ani , cu toate că ia reuşit .

17.2.4. - Al patrulea exemplu - despre cît de greu se dobîndeşte o treaptă


spirituală , prin Sacrificiul de Sine
Dragi prieteni , urcarea unei trepte ( chiar două sau trei ) de natură spirituală , a reprezentat întotdeauna manifestarea unei
constienţe din ce în ce mai înalte , iar rezultatul materializării ei ca faptă în viaţa fizică , a dus la canalizarea umanilor
timpului respectiv spre o formă nouă de înţelegere a Divinului .
În toate epocile şi în toate tipurile trecute de organizare socială terestră , au existat probe spirituale şi nici această
civilizaţie modernă nu face excepţie în aţi oferi cîmpuri noi de manifestare cu multe provocări , a căror rezolvare reuşită ,
te poate sălta pe straturi şi trepte de conştienţă de nebănuit .
Deoarece destinul îmi scoate în cale vechi parteneri ai grupului meu karmic din vieţile trecute ,
am să vă ofer acum un exemplu sugestiv de urcare pe trepte - caracterizat prin :
SACRIFICIUL DE SINE ca fiinţă umană - în numele Divinului .
Dar să o luăm de la capăt .
Prin natura serviciului , în data de 24 , 25 şi 26 noiembrie 2003 , din partea fabricii de ulei din loclitatatea Podari judeţul
Dolj , a sosit un delegat pentru a ridica o anumită cantitate de floarea soarelui , de aici de la Sîntana de Arad .
Numele lui este DROANGĂ VICTOR - OVIDIU - domiciliat în Filiaşi - judeţul Dolj .
În primele două zile , discuţia mea cu el a fost la nivelul banalului social , adică , am făcut schimburi de informaţii
exact ca oamenii simplii neiniţiaţi în tainele oculte .
Şi totuşi , a treia zi , lucrurile aşa au fost predeterminate din planul spiritual , că noul meu prieten Victor a poposit o
bună bucată de timp la mine în birou .
98
Cu toate că operam cifre contabile ( sînt economist ) ,vibraţiile spirituale în care mă găsise Victor erau din gama
Noilor Energii ale Noului Pămînt , pe care în ultimul timp le simt extrem de puternice .
Nici nu se putea mai bine , pentru mine şi implicit pentru el , deoarece am intrat rapid pe starea de a şti şi i-am spus
fără rezerve mai multe aspecte ezoterice , legate de trecutul , prezentul şi viitorul imedial al omenirii .
În timpul discuţiei pe care am derulat-o împreună , fixîndu-mi de mai multe ori privirea pe chipul lui , am costatat cu
surprindere faptul că dincolo de îmfăţişarea fizică , mai exista un al doilea chip , cu trăsături aparte chipului prezent .
De cîteva ori am încercat să disting mai pregnat această imagine care mi se releva , iar cînd ajungeam aproape de
descifrarea a ceea ce reprezintă chipul ascuns al lui Victor , o perdea se cobora din nevăzut şi îmi bloca percepţia
extrasenzorială .
În anii anteriori , cînd eram pus în faţa unui astfel de blocaj , mă enervam la culme şi mă rodea supărarea , dar
acum , fiindcă mi s-a spus de către Învăţătorul IISUS CRISTOS şi de către Maestrul ELI că fiecare blocaj prin care
trec are o motivaţie spirituală , am preferat ca în cazul lui VICTOR să apelez la informaţii suplimentare obţinute prin
intermediul prietenei mele Florica din Timişoara .
Cu toate că am cerut aprobarea lui Victor pentru a obţine anumite informaţii oculte despre el , curiozitatea descifrării
legăturii mele cu el din altă viaţă ( cînd avea un alt chip ) era aşa de mare , încît eram hotîrît să mă documentez şi fără
aprobarea lui .
Faptul că Victor şi-a dat acordul unui astfel de demers , constituie şi motivul pentru care îl nominalizez acum în
această carte ezoterică , fiindcă la nivelul stratului în care se află acum , el este un model de iubire , dăruire sufletească ,
inteligenţă şi devotament misionar .
Cu precizarea că în acest moment Victor se află în prima fază a trezirii sale spirituale , iar vîrtejul evenimentelor
viitoare îl vor canaliza în derularea propriului program misionar pentru care este pregătit , vă prezint acum în cîteva
cuvinte , datele de identitate metafizice cu care a sosit la această reîncarnare , alături de caracteristica LOIALITĂŢII
CRISTICE , cel caracterizează dintr-o viaţă trecută .
Florica ne oferă următoarele date de identitate ezoterică :
1. Victor vine de pe stratul nr .6 , şi şi-a propus ca în această viaţă să urce dor un strat , adică pe nr .
7 ( se vede că este un tip modest );
2. Cheia Cunoaşterilor sale Oculte aparţinînd vieţilor anterioare , se află în Muntele Parîngu Mare ;
3. Şi-a ales ca misiune spirituală , propovăduirea lui Dumnezeu prin faptă şi cuvînt , ca informaţii spirituale ;
Dragi prieteni , acum este timpul ca Florica să ne răspundă la două întrebări :
- Ce legătură spirituală am cu Victor şi de cînd ?
- De unde şi cînd a dobîndit Victor o forţă spirituală deosebită , care îi permite să fie în
viitorul apropiat un propovăduitor Divin ?
Şi acum , Florica ne descrie cu imagine , un scenariu antic ,din care se poate extrage foarte uşor cîte un răspuns
concludent pentru fiecare întrebare expusă mai înainte .
Imaginea care pe care o accesez este din interiorul camerei unei temniţe .
În lăuntrul acestei camere , mi se înfăţişează scena executării unei torturi fizice la care este supus chiar Victor…
De jur împrejurul său se găsesc temniceri , călăi , preoţi şi soldaţi romani .
Victor este torturat pentru că a Propovăduit Credinţa în Iubire a lui Cristos ,
printre cetăţenii imperiului roman .
În urma torturii , care se aplica în acea vreme tuturor primilor creştini , Victor zăcea legat , bătut groaznic , plin de
sînge şi în agonia morţii .
Torţionarii săi , nu reuşiseră să obţină de la el nici un fel de informaţie ,
cu privire la identitatea şi activităţile celorlalţi creştini care colaborau cu Victor ,
în propovăduirea Unicului Dumnezeu ,( romanii aveau mai mulţi zei - erau politeişti )
şi al Iubirii Divine materializate prin IISUS CRISTOS .
Datorită situaţiei critice în care torţionarii ajunseseră , situaţie nerezolvată după vrerea lor , aceştia s-au hotîrăt să-l
ardă pe Victor de viu - în starea de agonie în care se afla .
În momentele următoare , uşa camerei de tortură se deschide , făcîndu-şi apariţia un comandant militar roman cu
funcţie şi putere mare în zona administrativă respectivă . Acesta eşti chiar tu Gicule .
Torţionarii se retraseră rapid din calea ta , făcîndu-ţi un culuar liber spre deţinutul torturat , moment în care mai
marele peste ei , îţi explică demersurile şi eşecul lor ,cît şi hotărîrea pe care o luaseră de al arde de viu pe Victor .
După ce te-ai oprit în faţa lui Victor şi ai privit starea în care el se găsea , ai întins mîna şi i-ai ridicat capul ,
care se rezema cu barba pe piept , într-un leşin profund .
Victor era inconştient şi în pragul morţii .
Atunci , tu Gicule ai dat ordin ca Victor să fie stropit cu apă ca să-şi revină în simţiri şi le-ai poruncit ca să-l
elibereze .
Decizia ta ia tulburat pe toţi cei prezenţi , care nu-ţi înţelegeau acest comportament , şi ţi i-ai ridicat pe toţi în cap ,
dar din nefericire pentru ei , au trebuit ca să execute ordinul tău şi să-l elibereze pe Victor .
Dragi prieteni , aceasta este a doua faţă a lui Victor pe care nu mi s-a dat voie ca să o desluşesc singur , ci cu
ajutorul unei Flori a Timişoarei .
Cu această ocazie am văzut cu toţii , cum prietenul meu Victor cu preţul Sacrificiului de Sine , a rămas ferm în
credinţa sa monoteistă , fapt pentru care acum domnia sa se bucură de privilegiul de a fi pe stratul nr. 6 de Conştiinţă ,
şi pe drept cuvînt - binemeritat .
În aceste momente Apocaliptice , fiecare trecem prin diverse manifestări condiţiona-te de Vechile Energii pe care le
utilizăm robotic , cît şi manifestări condiţionate de procesul natural de metamorfoză fizică şi spirituală a tot ceea ce
reprezintă ecosistemul Terra , spre o finalizare în Noul Pămînt cu o Nouă Energie .
Luate la modul global , reuşita noastră transformaţională poate să ne aducă inevitabil în definitivarea rapidă a celei dea
Doua Dimensiuni , care deja funcţionează în prezent .
Integraţi-vă urgent dragi prieteni .

99
17.3. - Despre capitala fizică şi metafizică a României
Din spaţiile celeste ni se spune un mare şi cutremurător adevăr ocult , pe care trebuie cu toţii să medităm serios , ba
să-l şi comunicăm urgent celor vizaţi de amplitudinea evenimentelor viitoare ce acum se profilează ca fiind sigure .
Dacă în volumul nr. 1 al acestei cărţi , primeam de la Învăţătorul nostru Iisus Cristos , mesajul despre o posibilă
ştergere de pe harta României a oraşelor Constanţa , Iaşi , Călăraşi şi Bucureşti , acum primim tot de la el informaţii
metafizice , pe care trebuie să le punem sub semnul priorităţii revenirii civilizaţiei Româneşti la normalul spiritual , sub
următoarele remarci :
Îmaginaţi-vă dragii mei prieteni reîncarnaţi în România , că oraşul Bucureşti este amplasat pe o coală de hîrtie
orizontală ; acum , începeţi să ridicaţi această coală de hîrtie de un capăt , în timp ce celălalt capăt rămîne pe loc .
Ridicaţi pe verticală acea parte de coală , pînă ajungeţi la un unghi faţă de fosta poziţie plană , de peste 179 de
grade , dar încă nu la 180 de grade , care ar însemna destrucţia masivă a oraşului şi capitalei voastre Româneşti .
Este vorba de mai puţin de un procent ( atenţie ) , în care negativitatea ce acoperă Bucureştiul ar înclina balanţa
definitiv în favoarea acelui mare cutremur de care tot vorbiţi şi pe care îl şi aşteptaţi cu resemnare unii dintre voi ,
ca şi cînd nimic nu s-ar mai putea face pentru al tempera .
Din acest punct de vedere, capitala României nu trebuia în acest moment să fie în Bucureşti, deoarece:
adevărata capitală spirituală a României ,
este acum oraşul Timişara , cu cap de pod pe oraşul Arad .
Aşadar , după cum stau lucrurile în prezent , titlul de capitală fizică şi metafizică a viitoarei Românii Misionare
este deţinut momentan de axa Timişoara - Arad . Şi totuşi , ce se întîmplă acum cu oraşul Bucureşti ?
Oraşul Bucureşti a devenit ŢARA ORGOLIULUI .
În capitala voastră nu mai există noţiunea de respect şi încredere .
În Bucureşti se cumpără şi se vinde totul .
Din nefericire , acest model comportamental tinde spre o discretă generalizare la nivelul ţării , dar nu profundă , fapt
pentru care , mai marii zonelor administrative ale ţării , în tendiţa lor egotică deja au rupt la nivel conceptual
teritoriul României în patru mari aşezări Romîneşti mai mici, pe care vor să le conducă ca pe o proprietate proprie .
Cei care au asemenea gînduri de a rupe România în bucăţi şi nu contează cîte , au o conştienţă vibraţională
foarte joasă şi sînt dominaţi de o materialitate absolută .
Din fericire , acesţi oameni reprezintă o minoritate în raport cu marea masă a populaţie şi aveţi forţa necesară de
a le dejuca planurile prin care vor să vă dezbine şi să vă domine foarte uşor .
Dacă munciţi cu toţii la nivel spiritual , puteţi salva Bucureştiul şi celelalte zone ale ţării de catastrofele geologice
care acum par inevitabile ; de voi depinde totul .

17.4. - Marele Maestru TOBIAS , ne spune despre protecţia energetică


Acum ofer cîteva informaţii spirituale , pe care le adresez cu precădere acelor fiinţe umane încarnate, ce încă nu au
reuşit ca să intre în ENERGIA NOUĂ a NOULUI PĂMÎNT şi încă se mai manifestă în ENERGIA VECHE a
VECHIULUI PĂMÎNT .
În această categorie de utilizatori de Veche Energie , pe lîngă oamenii obişnuiţi - în sens de neiniţiaţi spiritual - mai
sînt încă şi iniţiaţi spirituali , care din diverse motive obiective sau subiective , nu s-au trezit şi nu se regăsesc în
lumină .
Deci , pentru toţi aceştia , protecţia energetică a corpului fizic să o faceţi ţinînd cont de următoarele aspecte :
- Cînd vă întîlniţi cu vampiri energetici , aceştia indiferent că o fac conştient sau nu , vă fură din energia
voastră suprasensibilă , fapt pentru care vă apucă o stare de oboseală rapidă , somnolenţă , pomeţii obrajilor vi se
lasă în jos , privirea devine greoaie , etc,...
- În aceste condiţii , să vă plasaţi corpul fizic într-o piramidă de lumină , adică energetică , pe care să o creaţi cu
ajutorul gîndului ;
- Astfel , comandă mental cu ajutorul gîndului plin de încredere , pentru protecţia ta ( şi chiar a casei în care
locuieşţi , ba chiar şi a locului unde lucrezi ) că eşti într-o piramidă de lumină ;
- Clarvăzătorii benefici pot vizualiza cu uşurinţă piramida de lumină pe care ţi-ai creat-o pentru protecţie şi dacă îi
vei întreba despre această protecţie piramidală , te vor încuraja că ea există şi că procedezi corect .
- Clarvăzătorii malefici , fiindcă sînt şi de aceştia destui şi cunoscuţi sub termenul de vrăjitori sau magii negrii , vor
simţi piramida voastră de lumină , dar nu vor putea ca să o vizualizeze şi nici nu vor putea ca să pătrundă în aura
voastră .

17.5. - Învăţătorul IISUS CRISTOS şi Universitatea Spirituală :


Cu privire la revelaţia pe care ai primit-o şi conform căreia lîngă vatra satului Boroşteni - Gorj, în apropierea
Piramidei Energetice a lui Miki se v-a construi o Universitate Spirituală ,îţi pot confirma că totul aşa va fi în viitor .
Deocamdată sub acest aspect lucrurile sînt întîrziate , deoarece trezirea spirituală este destul de anemică , fapt pentru
care estimăm construcţia acestei Universităţi Spirituale peste cel puţin 100 de ani , de către cei ce vă vor urma .
Tot atunci cu construirea acestuiMARE TEMPLU SPIRITUAL de la BOROŞTENI ( comuna Peştişani - jud . Gorj )
se vor clarifica multe dintre enigmele acestei ţări .
Dacă aceste informaţii spirituale ar fi oferite acum dintr-o dată , şocurile ar fi foarte mari deoarece lumea încă nu
este pregătită să le accepte , cu toate că la nivel de PLAN DIVIN , la ora actuală PACEA şi ARMONIA între oamenii
Terrei trebuia să se simtă .
De voi depinde ce alegeţi , dar nu uitaţi că evenimentele se precipită spre voi , deoarece , aşa cum spuneam şi cu
alte ocazii timpul este condensat .

17.6. - Timpul - Precizează Maestrul Constantin Brîncuşi

100
Pe parcursul colaborării mele cu Maeştrii de Lumină , inevitabil s-a pus problema obţinerii de la ei , al unui an
aproximativ de manifestare al fenomenelor pentru care eu am avut un interes imediat .
Din fericire , am obţinut răspunsurile cuvenite de la Maeştriide Lumină , doar că , ani fizici precizaţi ca dată a
materializării fenomenului spiritual , sînt prea departe în viitor faţă de aşteptările mele .
Din dezamăgire s-au poate din lipsă de răbdare , cînd am auzit nominalizarea anilor solicitaţi , am mîrîit a pagubă şi
nemulţumire , fiindcă nu puteam ca să mă împac cu aceste termane .
Pentru a-mi tempera nerăbdarea , dezamăgirea şi mîrîitul , Maestrul Constantin Brîncuşi , pe un ton destul de sever mi-
a spus :
Ce tot aveţi cu timpul ? De ce nu vreţi să înţelegeţi că :
O zi este ca o mie de ani , iar o mie de ani este ca o zi .
Voi sînteţi cei care alegeţi ,voi atrageţi precipitarea evenimentelor şi materializarea lor în planul fizic .
Numai astfel este de la sine înţeles ,că rezolvarea unei probleme poţi să o amîni peste o mie de ani,
sau altă problemă care poate părea că este posibil a se rezolva peste o mie de ani,
voi o puteţi materializa în vieţuirea prezentă .
Sper că aţi înţeles că timpul este o iluzie şi nu timpul hotărăşte, ci voi dragii mei.

17.7. - Răspunsuri oferite de Maestrul ELI


Î. - Maestre ELI , am o mare nedumerire cu privire la spaţiul exact despre care se spune că ar fi Muntele Kogaion ;
deoarece în literatura ezoterică sînt multe controverse şi fiecare parte pare a avea dreptate în felul lui , poţi să ne
spui unde este amplasarea exactă al acestui Munte Sacru al Dacilor ?
R. - Este foarte simplu şi este vorba de un spaţiu geografic mai extins decît aţi avut mereu tendinţa să gîndiţi .
Trebuie să ştiţi dragii mei că întreg masivul Carpaţilor Meridionali ,
se înscrie în denumirea istorică de KOGAION , ca Munte - Lanţ Carpatic Sfînt al Dacilor .
- Acum deja văd corelaţia ezoterică :
- din cele 7 ( şapte ) Piramide Fizice Celeste ale României , 5(cinci ) Piramide sînt amplasate în
Carpaţii Meridionali ( Retezat ,Tismana , Parîngu Mare , Făgăraş şi Bucegi ) ;
- Piramida ( Energetică ) Fatală cu centrul pe Masa Tăcerii de la Tîrgu- Jiu , este în apropiera
acestui lanţ muntos .
Î. - Poţi să ne oferi cîteva informaţii ezoterice despre Maestrul Nicodim de la Tismana?
R. - Sfîntul Nicodim de la Tismana a venit în acea încarnare de pe stratul nr. 7 şi acum este pătruns în
stratul nr. 8 .
Reconfirm faptul că el a fost în interiorul Piramidei fizice Sacre de la Tismana .
A fost clarvăzător şi misiunea lui a fost îndeplinită .
Notă : În urma unei discuţii cu prietena mea Aurora Neghiu din Arad , am rugat-o să meargă în trecut şi să vadă ce
făcea Maestrul Nicodim de la Tismana în grota din peretele vertical de lîngă mănăstire . Aurora a spus că Maestrul
Nicodim urca în acea grotă pentru a medita. Aici în această grotă , Aurora a vizualizat cum anumite Entităţi de Lumină
şi chiar Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS , se materializau şi stăteau de vorbă cu Sfîntul Nicodim ( înseamnă că
în aceastră grotă sînt vibraţii foarte înalte - dar nu urcaţi nepurificaţi , fiindcă luaţi contactul cu efectul de bumerang ).
Î. - Eu am o amintire tristă despre colaborarea cu Uriaşii din vechime şi am considerat după perspectiva mea , că ei au
fost creaţia genetică a unei civilizaţii extraterestre negative ; mă luminezi puţin în această problemă ?
R. - Este foarte adevărat faptul că Uriaşii din vechime sînt rezultatul experienţelor genetice efectuate de
către o civilizaţie extraterestră .
Faptul că în acele vremuri aţi avut divergenţe inevitabile cu aceşti uriaşi , asta nu înseamnă că civizaţia
extraterestră care ia creat ,este din Confederaţia Întunericului .
La programul genetic Terestru, au participat mai multe civilizaţii extraterestre afiliate Confederaţiei Luminii .
La un moment dat , o astfel de civilizaţie extraterestră , a pus în aplicare un program genetic aparte , rezultînd
aceşti uriaşi.
Putem să recunoaştem faptul că , întregul lor experiment a fost un eşec vis a vis de ceea ce urmărea
Confederaţia Luminii să creeze ; adică un prototip fizic uman cu funcţionare şi adaptabilitate perfectă la
condiţiile Terrei , care să ofere spiritelor încarnate , posibilitatea unei evoluţii foarte rapide în conştienţă şi
conştiinţă.
Munca genetică pe aceşti uriaşi a fost continuă , iar ultimele rămăşiţe ale acestora în Spaţiul Românesc , au fost
acum 5.000 de ani ( anul 3.000 î.e.n. ) .
Povestirile populare Româneşti cu privire la aceşti Uriaşi din vechime , sînt foarte longevive după cum vedeţi .
Astfel că : A fost odată ca niciodat , iar dacă n-ar fi , nu s-ar povesti.
Deci ,Uriaşii au fost în spaţiul Românesc şi de aceea , acum încă se mai povesteşte.
Î. - Ne spui totuşi ceva şi despre Tutankamon ?
R. - Ultima sa reîncarnare a fost în Egipt . Acum se află pe stratul nr. 8 .
După anul 2.012 , va mai veni la două reîncarnări .
Î. - Există o dată precisă cînd vom putea vorbi despre dispariţia egoului ?
R. - Egoul va dispărea ; se va intra în armonie cam prin anul 2.020 şi atunci va ,, reapare ,, prietenia.
Î. - Maestre ELI , ştim acum faptul că Maestrul Decebal este pe stratul nr. 9 , ca şi tine de altfel şi
domnia sa mai vine la reîncarnare pe Terra ; Tu mai vii totuşi la reîncarnare pe Terra ?
R. - Despre o eventuală Misiune a mea ca încarnat pe Terra, pot să-ţi spun că nu mai este cazul , deoarece
eu am terminat şirul reîncarnărilor şi am predat cunoaşterea spirituală celor care erau pregătiţi şi o meritau .
Maestrul Decebal coboară în curînd , pentru luminarea populaţiei şi pentru a preda ştafeta cunoaşterii
spirituale , altor generaţii de iniţiaţi în urcare pe straturi .
În acest moment , activitatea mea se desfăşoară în plan spiritual , ca Mare Maestru pe Programul
Ierarhiei de Lumină . De altfel , sînt Misionar Astral şi aşa îmi place să fiu caracterizat .
- Ideea de Misionar Astral îmi place şi mie , deoarece am simţit ce înseamnă să călătoreşti în plan astral prin galaxia

101
noastră , Calea Lactee ; acest subiect îl vom aborda cu altă ocazie .
Î. - Maestre ELI , poţi să ne oferi o recomandare de moment ?
R. - Să nu mai folosiţi noţiunea de discipoli , ci noţiunea de FRAŢI MAI MICI , cărora le
ve-ţi preda o ştafetă a Cunoaşterii Spirituale ; cui îi va fi sete va veni la voi şi vă
va cere Apă( Apa Vieţii = Cunoaştere Ocultă ).
Îţi mulţumim Maestre ELI .

17.8. - Paşii de Aur ai Iluminării CRISTICE


Dragi pieteni , acum este momentul să enunţ dintr-o anumită perspectivă de analiză metafizică , cei 5 Paşi de Aur ai
Iluminării Cristice , ce vor fi manifestaţi ca o necesitate interioară într-o formă sau alta , pe Noul Pămînt al Celei de-a
Doua Creaţii .
1. - Cunoaşterea de Informaţii Oculte ;
Modalităţile de obţinere al acestor informaţii indispensabile , sînt următoarele :
1.1. - Informaţii oculte , obţinute prin Studiul cărţilor (scrierilor) ezoterice ;
1.2. - Informaţii oculte , obţinute prin Comunicări Verbale cu Iniţiaţi ai domeniului metafizic ;
1.3. - Informaţii oculte , obţinute prin trăire ( vieţuire - simţire ) proprie ca :
1.3.1. - Intuiţie , ca stare de a şti că ştii ( atunci mintea tace ) ;
1.3.2. - Clarviziune ( este pe mai multe straturi sau trepte , ceruri tărîmuri sau universuri şi în cadrul lor
pe planuri );
1.3.3. - Prin Clarauz şi Telepatie , care au frecvenţe infinite , după tipul treptelor şi nivelul planului de
interes ;
1.3.4. - Prin Revelaţii şi Viziuni obţinute în starea de somn profund a corpului fizic ;
1.3.5. - Prin Adumbrire de către o Entitate Superioară ţie ;
1.3.6. - Prin Călătorii Astrale Conştiente , etc ;
2. - Înţelegerea Cunoaşterii ( Informaţiilor ) Oculte ;
NOTĂ : Înţelegerea adevărată presupune o acceptare totală , fără rezerve ,dubii sau nelămuriri ;
3. - Aplicarea ( Fapta Biblică ) Cunoaşterii ( Informaţiilor ) Oculte ;
NOTĂ : Abia acum Informaţia Ocultă este Cunoaştere Vieţuită ;
4. - Vieţuind Cunoaşterea Ocultă , devii Conştient de Sine ;
4.1. - Conştienţa de Sine , este Baza Conştiinţei Cristice ;
4.2. - Conştienţa de Sine , funcţionează rudimentar fără Conştiinţă Cristică ;
4.3. - Conştiinţa Cristică nu poate funcţiona fără Conştienţă de Sine ;
NOTĂ : SINE , adică , Dumnezeul lăuntric ;
5. - Conştienţa de Sine se metamorfozează în Conştiinţă Cristică , adică , Una cu Totalitatea şi Unic în
Unicul ca manifestare.
Sau mai detaliat pe o altă perspectivă :
Atunci cînd atingi trepta Conştienţei de Sine ,
accepţi pe Dumnezeu Lăuntric sub forma Cristului Interior ,
şi îţi dai acceptul că tu eşti purtătorul principiului Cristic ;
de fapt - eşti chiar Crist în fază incipientă de manifestare .
Cînd sari de pe treapta Conştienţei de Sine pe treapta Conştiinţei Cristice
devii Crist în manifestare ca şi IISUS CRISTOS ;
şi abia acum se împlineşte profeţia sa de acum 2000 de ani cînd domnia sa spunea :
Şi voi la sfîrşitul veacurilor , ve-ţi face minuni mai mari decît mine .
Dragi prieteni :
se apropie timpul manifestării prin noi a Principiului Cristic,
fapt care ne va facilita utilizarea în numele lui Dumnezeu ,
a Energiei Nou Create a Speranţei în a Doua Creaţie.
Vă doresc succes .

17.9. - DESPRE FALSA MODESTIE


Dragi prieteni .
În aceste momente apocaliptice foarte grele, tendinţa omului de a judeca s-au de a interpretata cu rea voinţă anumite
aspecte inclusiv ezoterice, se datorează faptului că situaţia în sine , depăşeşte oarecum orizontul său de înţelegere .
La acest capitol se încadrează şi falsa modestie , pe care o exemplific în următoarele rînduri :
1. - Cu siguranţă că anumiţi cititori vor gîndi în sinea lor faptul , că nu era necesară o prezentare a straturilor , de pe
care au sosit în această reîncarnare misionarii nominalizaţi în acest titlu de carte , deoarece crează sentimentul inegalităţii
spirituale pentru unii ,iar pentru alţii oferă o poartă deschisă spre beţia egoului .
Nu vreau să spun că aceste judecăţi de valoare intelectuală nu sînt întradevăr întemeiate ,dar ele reprezintă o parte de
adevăr şi se adresează în exclusivitate Omului Exterior .
Doar Omului Exterior îi place să nu-şi asume implicarea spirituală ,considerînd greşit că ar fi mai modest să nu se
efectueze o clasificare a umanilor încarnaţi pe straturi sau trepte de evoluţie în conştiinţă , pentru a nu supăra pe unii sau
alţi , care din diverse motive se credeau mai evoluaţi decît ceilalţi .

102
Ca Om Interior însă , este inevitabil să înţelegem fiecare faptul că falsa modestie poate menţine orice spirit în
întuneric , atunci cînd adevărurile care acum izvorăsc pe Terra necontenit sînt ocolite conştient pentru a nu supăra pe
unii sau pe alţii.
Adevărul apartenenţei pe straturi este dureros pentru anumite persoane , mai ales dacă au o situaţie materială ,
financiară şi funcţie bună , să afle că ele sînt pe straturi mici de evoluţie în conştiinţă , iar alţii cunoscuţi de-ai lor
(aparent banali ), aparţin unor straturi şi dimensiuni (ceruri ) de conştiinţă superioare lor .
Deoarece Ierarhia de Lumină a considerat că acum este momentul ca fiecare om să
poată afla stratul ( cerul ) de Lumină de pe care vine , ar fi lipsit de modestie ca noi cei care
avem întîietate la informaţia ezoterică , să o ascundem semenilor noştrii ,dacăaceştia sînt
interesaţi sau dacă nu sînt interesaţi,este obligatoriu de ai avertiza pentru aşi vedea
rostul şi locul în contextul misionar Românesc .
Dragi prieteni , clasificarea şi încadrarea noastră pe trepte , ceruri , universuri , sau straturi de conştiinţă , este o realitate de
care nu ne putem feri şi nici ascunde .
Această clasificare şi încadrare a noastră pe straturi spirituale ,are un echivalent în lumea noastră socială ,cu anul de
învăţămînt pînă la care am ajuns .
Dacă prin natura lucrurilor eşti pe un strat mic de evoluţie spirituală , nu dispera ci mergi mai departe , solicitînd
permanent ajutorul celor din faţa ta , pentru a înţe-lege şi manifesta tot ceea ce îţi facilitează accesul la noi dimensiuni
spirituale de conştiinţă .
2.- Alt tip de falsă modestie , se observă la anumite persoane care deja beneficiază de calităţi paranormale şi au
comportamente sub următoarea formă :
a). - au clarviziune şi clarauz , prin care primesc anumite informaţii , dar din prea multă ( falsă ) modestie , au permanent
tendinţa de a monopoliza informaţia nelăsînd-o să curgă spre cei pregătiţi care o solicită , motivînd că nu cunosc
prea multe aspecte ezoterice .
Prin acest comportament se autoblochează , nedînduşi şansa de a fi canale Divine desăvîrşite ;
b). - au capacităţi paranormale , dar tot din prea multă ( falsă ) modestie , îi auzi cum se vaită că :
- Nu merit aceste Daruri şi;
- Nu înţeleg de ce tocmai mie mi-a dat Dumnezeu aceste Daruri .
Dacă ve-ţi întîlni asemenea oameni , spuneţi-le că fiecare are ceea ce merită şi să lase modestia falsă la o parte ;
3. - Modestia falsă face casă bună uneori chiar şi cu iniţiaţi aflaţi pe straturile superioare din categoria numerelor 7 şi 8 .
Cu toate că aceştia conştientizează rolul misionar în care sînt angrenaţi , nu- şi asumă responsabilitatea de a ieşi în
faţa oamenilor şi să recunoască statutul lor misionar sau stratul de pe care au coborît în această reîncarnare , iar dacă au
curajul să o facă ,atunci apelează la nume fictive ca să nu zic pseudonime .
Dacă pînă în anul 1999 , era invariabil necesar prin a se apela la pseudonime , după această dată a intrat în
manifestare Noul Pămînt al celei de-a Doua Creaţii , fapt care ne obligă să ieşim cu toţii la Lumină şi cu responsabilitatea
de rigoare , să recunoaştem deschis în faţa întregii lumi apropierea şi realizarea inevitabilă al celei de-a doua naşteri ,
naşterea Cristică .
Abandonînd falsa modestie , cu toţii trebuie să înţelegem că nu ne mai putem prevala de scutul Liberului Arbitru ,
prin care în vechea energie reuşeam să stăm ascunşi sub simbolul unui pseudonim , ci trebuie să scoatem la iveală
adevărata noastră identitate socială ( împletită cu cea spirituală ) în faţa tuturor concetăţenilor noştrii , pentru a le îndruma
paşii spre Energia Cristică a Noului Pămînt.
Şi totuşi, există un caz particular aşa cum l-am întîlnit în comunicările SHOUD , cînd Marii Maeştrii de Lumină cum
este cazul Învăţătorului nostru IISUS CRISTOS , TOBIAS , ELI ,etc , care utilizează apelativul de MELFIOR RA în
cazul prietenei mele Luiza din Deva şi asta tocmai pentru a ne obişnui cu acest Atribut Divin care va fi şi definirea
noastră viitoare ca sljitori ai Luminii .
Cu toate că la nivel ezoteric , dar în sens extins , eu folosesc denumirea de Melfior Ra , în realitate şi cu ocazii mai
intime , folosesc denumirea de Luiza .
Aşadar , ieşiţi ,, Vulnerabili ,, la Lumină dragi misionari , fără a mai fi temători că ve-ţi fi etichetaţi fantezişti sau
nebuni ,deoarece această ,,Nebunie Spirituală,, după anul aproximativ 2012 va fi înţeleasă şi manifestată treptat , de toţi
locuitorii întregului Pămînt .
Vă doresc succes tuturor .

18. - Analiză Metafizică Personalizată - pentru Meditaţie


Dragi prieteni .
Din punct de vedere personal , mă aflu în situaţia de a recunoaşte cu sinceritate faptul că în perioada anilor 1993 - 2003
, am avut foarte multe experienţe ezoterice , dintre care unele au fost foarte dureroase .
Am să vă prezint acum o colaborare metafizică inedită , cu intenţia ca voi să meditaţi asupra acestui caz
ezoteric , care este posibil să fie o experienţă trecută sau viitoare a destinului vostru .

18.1. - Maestrul Luminii I.I.J. Francisc Maitreya , din perspectiva mea (Gicu Dan ) ezoterică
În anul 1994 ,deja îmi reamintisem şi mă reintegrasem primelor trepte de iniţiere spirituală antică , ce aparţin bagajului
meu informaţional ocult şi asta datorită unui efort neîncetat de documentare în acest domeniu .
Am luat în discuţie anul 1994 , deoarece atunci o grupare de entuziaşti ezoterici demareaseră un program de informare
şi vindecare cu Lumina Iubirii , a celor care se arătau interesaţi de aceste aspecte , tocmai în oraşul Arad .
Atunci am avut şansa de a cunoaşte o gruparea de oameni treziţi spiritual ,care a fost condusă de cel care purta
numele de Francisc Maitreya .
Cu toate că în vara anului 1994 m-am prezentat în faţa lui pentru o binecuvîntare cu Lumina Iubirii , ulterior am avut
posibilitatea de a mai purta discuţii cu Francisc , pe teme spirituale cu caracter particular s-au general .
Şi acum ,am să exemplific trei cazuri care mi-au produs o înaltă durere sufletească , vis a vis de colaborarea mea cu
Maestrul Francisc Maitreya .
103
1.- Avea permanent tendinţa de a mă canaliza exclusiv pe calea sa de manifestare spirituală, neţinînd cont de unicitatea
de manifestare a spiritului meu ; aceiaşi tendinţă am avut-o şi eu iniţial , dar am abandonat-o rapid fiindcă am
conştientizat că greşesc .
Erau prea mulţi maeştrii ezoterici care făceau această greşală ( orice rău este într-un bine) pentru a-mi permite şi eu
acest lux .
Cine manifestă această greşală , are tendinţa de a se vedea superior celorlalţi şi consideră uneori că nu ar mai avea
nimic de învăţat de la ceilalţi , situaţie de altfel contrazisă de realitatea spirituală , deoarece :
tot timpul avem cîte ceva de învăţat de la ceilalţi indiferent că ei sînt pe straturi mai înalte sau mai joase,
decît stratul pe care ne aflăm noi .
2.- Al doilea aspect este faptul că Francisc se considera proprietar unic al Atributului de Maitreya ;
Aici trebuie să conştienţizaţi dragi prieteni , faptul că Maestrul Francisc era întradevăr un Mare Iniţiat Spiritual ,
adică Învăţător Cristic , dar forţa lui Maitreya care l-a ADUMBRIT de foarte multe ori , nu devenise o forţă
permanentă a spiritului său.
Cu toate că Francisc era convins de faptul că este Maitreya în manifestare permanentă , eu am observat atît
momentele în care el era cu adevărat Adumbrit ,cît şi momentele în care manifesta pur şi simplu calităţi
paranormale deosebite ( acces în lumile transcedentale ),dar care nu erau fectul materializat al Adumbririi Maitreyce .
Reţine :
fenomenul Adumbririi Maitreyce sau Cristice ,poate surveni oricînd şi oricui ,
pînă la realizarea celei de-a doua naşteri personale .
3.- Al treilea aspect şi care m-a durut cel mai tare , l-am experimentat în prezenţa prietenei mele Melfior Ra - Luiza ;
am împărţit împreună durerea în două la modul propriu şi figurativ bineînţeles.
Care a fost izvorul acestei dureri , vă ve-ţi întreba ?
S-a întîmplat cu totul neîntîmplător , ca prietena mea Melfior Ra - Luiza să vină în oraşul Arad cu un anumit
mesaj Divin pentru Maestrul Francisc .
Deplasîndu-mă cu Melfior Ra - Luiza la apartamentul în care Francisc locuia uneori în oraşul Arad ,am constatat
faptul că nimerisem în ajunul unei iminente întîlniri al Maestrului cu discipolii şi admiratorii săi .
Francisc nu era încă sosit în acel apartament , fapt care ne-a permis ca eu şi Luiza să purtăm anumite discuţii
spirituale cu aceşti căutători de Lumină Cristică .
Pe parcursul acestor discuţii , cîteva discipole sosite tocmai de la Craiova foloseau la adresa Maestrului Francisc
apelativul de Doamne , în sensul în care vedeau în el încarnarea permanentă a lui Maitreya ; cînd spun acest lucru nu
mă refer la recunoaşterea faptului că Francisc nu ar fi Dumnezeu manifestat aşa cum sîntem fiecare dintre noi (
fiindcă toţi şi totul este Dumnezeu în manifestare ) , ci mă refer la faptul că acesti discipoli deja ajunseseră în faza
în care îl idolatrizau Francisc .
Atenţie , reţineţi :
Aşa după cum ne-a transmis Maestrul ELI ,
după anul aproximativ 2012 mulţi Maeştrii ai Luminii vor face adevărate miracole pe Terra .
Vă rog nu lăsaţi pe fraţii vostrii mai mici să facă din voi idoli
( le canalizează conştienţa exagerat de mult spre exterior şi se vor baza numai pe voi ) ,
ci explicaţi-le faptul că şi ei au acest potenţial paranormal că şi Ei Sînt Dumnezeu în manifestare
( le canalizează conştienţa spre interior şi le pune în funcţie potenţialul Cristului lăuntric - Eu şi Tatăl meu lăuntric
sîntem Unul ).
Dragi prieteni , v-am exemplificat trei experienţe din perspectiva personală , pentru a nu repeta şi voi aceste lucruri
ce produc distorsiuni în evoluţia voastră spirituală .
Nu aş vrea să credeţi că eu vă intezic să greşiti , dar este un cîştig imens la nivel spiritual atunci cînd înveţi şi din
experienţele celorlalţi .
Dacă pe data de 5. Mai . 2003 ( ziua Înălţării Domnului ), în timp ce eu cercetam la nivel ezoteric energiile aflate în
jurul Sfinxului din Bucegi Maestrul Francisc a abandonat vieţuirea în corp fizic , unica posibilitate de a reconcilia vechile
experienţe pe care le-am avut cu el , a rămas doar la nivel suprasenibil pe varianta clarvizionară şi telepatică a prietenei
mele Bîndariu Floare din Timişoara , la dorinţa prietenului nostru .

18. 2. - Mesaj de la Maestrul Francisc Maitrya ( 8. Septembrie . 2003 )


Am venit la voi dragii mei , eu Francisc Maitrya ,
cel care v-a Luminat paşii spre drumul de Lumină şi apoi spre Întuneric .
Îmi cer iertare de la voi toţi cei care m-aţi cunoscut , pentru toate relele ce vi le-am făcut, cu voie şi fără voie.
Vă rog iertaţi-mă .
Nu am fost Eu în ultima perioadă .
Am fost încărcat cu multă energie negativă - vibraţie joasă ,
dar Ionel ( Bombo ) şi Gicu m-au simţit , tu Floare , nu mai simţit .
Ionel , tu eşti un Mare ,Mare Spirit de Lumină ( stratul nr. 9 spre nr. 10 ); te-am simţit şi la un moment dat m-ai
bulversat desigur , deoarece nu mai eram eu , căci misiunea mea trebuia continuată în alt plan , la fel şi a lui Vian
cum îi spuneţi voi, astfel că a intervenit Divinitatea şi - am plecat din planul fizic pentru a nu denatura Misiunea ,
Marea Misiune de Trezire a Marilor Spirite printre care sînteţi alături de ceilalţi şi voi trei.
Acum că v-aţi reîntors în totalitate pe drumul Luminii şi al Iubirii , nu pot decît să mă bucur .
Am plecat de Înălţare şi m-am întors acum pentru voi , pentru a vă ajuta să depăşiţi momentele grele , pămîntene ,
pe care le mai aveţi .
Nu vă va fi uşor să vă spun ce vă aşteaptă pe toţi trei , tu Floare , Ionel şi Gicu ,
căci este posibil să vă speriaţi , inclusiv copii voştrii Floare şi soţia ta Gicule .
( De altfel , vin vremuri grele şi pentru voi , dragi prieteni )
Ce pot să vă spun acum este faptul că trebuie să fiţi pregătiţi pentru vremurile ce vin .

104
Nu vă va fi deloc uşor vouă pămîntenilor ( inclusiv cutremure fizice şi psihice) .
Voi nu ştiţi să apreciaţi Darul primit de la Bunul Dumnezeu şi anume Liberul Arbitru , ci preferaţi să vă
complaceţi în fel de fel de situaţii . Hotărîrîle vă aparţin .
Fiţi puţin mai categorici , mai hotărîţi în ceea ce doriţi să faceţi .
Delăsarea nu serveşte la nimic .
Nu puneţi bază pe alţii căci alţii trebuie să-şi pună baza pe voi .
Aveţi acum toate drumurile deschise păşiţi cu toată Dragostea , Iubirea şi Puritatea voastră.
Misiunea ce-o aveţi este foarte importantă şi tot pe atît de frumoasă .
Finalitatea este minunată .
Acum o să redau cîteva aspecte despre Trimisul , de care am aflat şi eu fiind în corpul fizic , ba mai mult , am avut
privilegiul de ai fi în apropiere , însă nu am fost pregătit ca să-l pot accepta , deoarece mă încînta ideea de a fi eu
acest Trimis .
( Adevărul este că şi eu Gicu Dan aş fi dorit să fiu Trimisul , dar dacă locul este ocupat de altcineva prin merit
spiritual , nu trebuie decît să-i aştept apariţia în manifestarea sa deplină şi să pot conlucra cu voi alături de el , în
declanşarea Marii Misiuni Spirituale a României la nivel de mase - acum este la nivel de Iniţiaţi ).
Trimisul va avea o nouă şi nobilă misiune spirituală pe Terra .
Trimisul nu este conştient încă de misiunea lui , decît foarte foarte puţin .
Trimisul are un suflet nobil şi îndumnezeit , dar e copilăros , chiar prea copilăros , tocmai pentru a rezista
condiţiilor Terestre .
Aparent , Trimisul cade în extrema cealaltă , adică nepăsător ,aiurit , dezinteresat de toate , totul pentru viaţa uşoară ,
femei, petreceri ,dar , lucrurile trebuie observate într-un anumit mod şi o anumită limită , pentru ca un eventual căutător
al său să-l poată intui ; totuşi, acum nu este timpul ca să-l cunoaşteţi, deoarece va veni şi vremea cînd El se va revela
singur celor cel aşteptă .
Vă iubesc mult pe toţi, şi vă îmbrăţişez cu toată dragostea . I.I.J. FRANCISC MAITREYA
Mulţumim Maestre Francisc, deoarece ne-ai dat posibilitatea de a vedea în experienţele tale de viaţă terestră, atît ceea
ce trebuie să facem , cît şi ceea ce nu trebuie să facem .
Dragi Misionari , este de la sine înţeles faptul că reconcilierea mea şi a prietenului meu spiritual Francisc a fost
finalizată, şi am rugămintea pentru cei care l-au cunoscut să-i ofere Iertarea şi Iubirea Cristică .
Atenţie:
Cine nu poate ierta pe cineva nu se poate ierta pe Sine ,
pentru că celălalt este tot Sinea sa , dar sub altă formă de manifestare Divină .
Totodată ,meditaţi serios asupra aspectelor ezoterice , dîndu-vă astfel şansa de a accepta şi înţelege căile de evoluţie
spirituală ale celorlalţi fraţi ai noştrii , indiferent de stratul pe care se află, deoarece Dumnezeul Lăuntric al fiecăruia
dintre noi este acelaşi şi poate să ne transmită mesaje prin oricare dintre noi , fără discriminare.
De ce greşim uneori , dragi prieteni ?
Deoarece ispita utilizării capacităţilor paranormale cu scopuri egoiste , este subordonată Vechilor Energii .

19. Definiri Metafizice ale Eu-lui :

19.1. - Eul Inferior


Eul Inferior ( Egoul =Logica Minţii sau Logica Umană ) este Şeful ,Comandantul , Programatorul şi Controlorul Vechilor
Energii ale vechiului Pămînt ( Pămîntul este în metamorfoză - dispare şi renaşte concomitent în Noul Pămînt , dar
insesizabil la nivel de percepţie fizică ; Egoul suferă aceiaşi metamorfoză spre Eul Superior ,Cristic ) .
Reţineţi :
Egoul este instrumentul perfect de manifestare al stării de A NU FI .

19.2. - EU SÎNT
EU SÎNT ( Eul Superior sau Eul Cristic = Logica Inimii, sau Logica Divină ) este Conştiinţa Unificată -Cristică şi aparţine
Noilor Energii ale Noului Pămînt , care deja se manifestă şi mulţi dintre noi îi simţim acum Energiile Supraluminice .
Reţineţi :
EU SÎNT este un alt instrument perfect de manifestare , dar al stării de A FI .
Pentru acest lucru TRIMISUL este reîncarnat acum în România ,
în calitate de Cristos sosit a doua oară pe Terra .
Trimisul ne ajută să ne transformăm din Entităţi Egotice în Entităţi Cristice.

20. - Audio - Video între fizic şi metafizic


Dragi prieteni .
Tehnica şi tehnologia utilizată la nivel de mase în cadrul societăţii terestre actuale , a dat posibilitatea întregii umanităţi ,
de a se interconecta pe o frevenţa informaţională şi experimentală de federalizare a utilităţilor de îmbunătăţire a condiţiilor
de viaţă .
Sub incidenţa aspectului exprimat anterior , sînt incluse şi sistemele informaţionale Audio -Video , despre care din punct
de vedere ezoteric s-au dat anumite explicaţii .
Din nefericire ,aceste explicaţii au fost contestate vehement de către cei care nu posedau capacitatea intuitivă de a simţi
viitorul ,sau nu erau în relaţie directă cu transcendentul .
Deoarece am avut un punct de vedere intuit şi mediatizat corect , acum vă ofer împreună cu prietena mea Florica din
Timişoara, o exprimare mult mai cuprinzătoare pe care ne-a pus-o la dispoziţia tuturor , Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS
vis a vis de acest aspect .

105
20.1. - Despre Telefonul Celular ( Mobil ) , cu Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS
Peste aproximativ 6 ani ( anul 2.010 ) , se va întîmpla Transformarea Parapsihologică ( la nivel de mase, deoarece la
nivelul echipei Cristice - Shaumbra , acest fenomen este acum deja o realitate pentru unii dintre membrii săi ) .
Atunci ve-ţi simţi de la distanţă ce se întîmplă şi apoi ve-ţi comunica telepatic .
Acum , majoritatea dintre voi nu aveţi încredere în aceste lucruri precizate de mine , dar în viitorul apropiat , acestea
vor fi realităţi cotidiene foarte naturale .
În ce aveţi voi încredere momentan , este telefonul cu sau fără fir - cu sau fără imagine .
Dragii mei fraţi pămînteni ; din punct de vedre spiritual ,
Telefonul este impur , şi doar Gîndul Telepatic este pur,
deoarece încărcătura vibraţională a unei convorbiri telefonice este impură , vă poate bulversa ,
şi nu ştiţi de ce nu aveţi starea de linişte în ziua respectivă .
Pe cînd gîndul telepatic îţi ridică vibraţia , şi te simţi din ce în ce mai puternic.
Telefonul costă timp şi bani ,iar telepatia este benefică şi gratuită şi plină de iubire .
Telefoanele celulare sînt considerate criminale , în ceea ce priveşte vibraţia lor permanentă ( frecvenţa vibraţională a
telefoniei celulare, a cuprins toată planeta într-o reţea energetică joasă , faţă de tendinţa generală a Spiritului Mamei Terra ,
de ridicare vibraţională ) .
Acum , aproape întreaga omenire consideră că telefonia celulară ( mobilă ) este mijlocul de comunicare cel mai rapid .
Este adevărat , dar acest lucru este valabil pînă la aproximativ 4 - 5 ani în viitor , cînd foarte multă lume se va
îmbolnăvi din cauza vibraţiei permanente a telefoniei celulare , decesele se vor înmulţi şi atunci lumea va accepta mai
uşor , adică , va crede mai mult în posibilitatea comunicărilor telepatice.
Totuşi , reţineţi dragii mei :
Telefonia mobilă a fost pasul pentru pregătirea voastră , pentru noul mod de comunicare prin telepatie.
Atunci ,în vremea pe care v-am specificat-o( 2.010 ), ca fază de început - faza iniţială , telepatia va fi fără imagine ,
iar apoi pas cu pas , ca orice mişcare înainte , telepatia va fi cu imagine .
Nu uitaţi dragii mei :
Orice progres îl plătiţi sub anumite forme .

20.2 - Despre Televiziune ,


cu Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS
Televiziunea v-a avea un alt mod de abordare al programelor .
Se va insista peste aproximativ 4-5 ani , mai mult pe emisiuni şi filme de ŞTIINŢĂ OCULTĂ ,
iar tinerii acelui timp vor SORBI aceste emisiuni .
Tinerii se vor simţi ACASĂ în multe din emisiunile şi filmele ce vor fi prezentate .
Regizorii , scenariştii , actorii , etc, vor fi inspiraţi Divin , la fel şi moderatorii radio - tv .
Peste ani , nu va mai fi nevoie de pregătirea unui spici , pentru că cei implicaţi în asemenea activităţi , vor fi
inspiraţi Divin , ca să poarte orice discuţie la orice nivel .

21. - Despre Învăţămînt , cu Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS


Aflat sub semnul unei metamorfoze inevitabile , Învăţămîntul întregii planete v-a fi reevaluat pe baza Ştiinţei Oculte,
pentru a i se acorda valoarea Spiritual Divină pe care o merită .
Şi la acest capitol ,sublimul nostru Învăţător IISUS CRISTOS , ne oferă informaţiile de rigoare , pentru a conştienţiza
transformările inerente din domeniul învăţămîntului .
Adresez acum o mare rugăminte plină de iubire tuturor Cadrelor Didactice ,
de aşi revizui metoda de predare şi comportamentul faţă de copii .
Nu intraţi în amănunte cu copiii şi nu îi obligaţi să reţină lucruri neesenţiale.
Mergeţi pe ideea de a reţine esenţa dintr-o lecţie şi ve-ţi vedea un fenomen care vă va uimi şi anume :
1. - ve-ţi avea fiecare dintre dumneavoastră în clasă , de la vîrsta cea mai fragedă , pînă la masterat sau
doctorat , persoane deosebite care au atins trepte înalte de iniţiere spirituală ;
2. - în tot ceea ce ve-ţi preda , aceste persoane vor aduce completări uimitoare la fiecare lecţie în parte.
Atunci , ve-ţi fi puşi de multe ori în situaţii dificile ,chiar delicate ,cînd dumneavoastră nu deţineţi informaţiile
respective şi ve-ţi fi bulversaţi , tinzînd în momentul respectiv să apostrofaţi copiii de care vă vorbeam .
RETINEŢI dragi mei :
Nu apostrofaţi aceşti copii şi încercaţi astfel să descoperiţi Marile Spirite reîncarnate .
Trebuie totodată să reţineţi faptul că în colectivele de cadre didactice , unii dintre dumneavoastră sînteţi Mari
Iniţiaţi , alţii nu .
Aceia dintre dumneavoastră care nu au atins o treaptă de iniţiere , în viitor ve - ţi renunţa la profesia de dascăl
fără să realizaţi adevăratul motiv pentru care renunţaţi , motivînd la vremea respectivă , că doriţi pensionarea anticipată
, că sînteţi obosiţi , bolnavi , etc ,...
De atunci , ve-ţi începe să studiaţi Ştiinţa Ocultă şi mulţi vă ve-ţi trezi spiritual ; acest lucru v-a fi benefic pentru
toţi , şi pentru noi şi pentru voi .
Va exista un alt sistem de învăţare , de predare , de organizare, de redactare , de programe şi de organizare .
Nimic nu v-a mai fi aşa ca acum .
COPII NU VOR MAI FI COBAI , iar Dascălii trebuie să înţeleagă că nu ei sînt Dumnezei şi că ceea ce spune
Dascălul este Lege ; Legea Cui ?
Înţelegeţi ce vreau Eu IISUS CRISTOS să vă spun ; da ?

Foarte , foarte important :


Trebuie să mai reflectaţi puţin asupra faptului că fiecare Dascăl are obligaţia spiritual-sufletească şi morală,
106
să înceapă fiecare zi alături de elevii săi cu o rugăciune - RUGĂCIUNEA INIMII .
Rugăciunea Inimii rostită cu încredere ( credinţă ) şi sinceritate ,
v-a ridica vibraţia clasei ( şi ca spaţiu fizic ) şi a tuturor elevilor .
Încă odată revin şi vă spun , să renunţaţi la apostrofarea copiilor , deoarece acest comportament reduce frecvenţa
vibraţională .
Ca Dascăli , din punctul dumneavoastră de vedere , să încercaţi să discutaţi şi să explicaţi elevilor ceea ce au greşit .
Totodată trebuie să vă obişnuiţi elevii ca atunci cînd discutaţi despre ceva anume ,
ei să-şi înceapă exprimarea punctului lor de vedere cu următoarele formulări:
- Părerea mea este ... ; sau ,
- Eu personal cred că ... ,
debarasîndu-vă astfel de Vechea Energie ,în care spuneam Trebuie să ... , Este obligatoriu să ...
Aceste lucruri sînt esenţiale de reţinut pentru a face o trecere treptată în Noua Energie .
În viitor vor fi înfiinţate Şcoli speciale pentru studierea ŞTIINŢELOR OCULTE ,
iar în restul şcolilor se vor introduce ore şi o Materie de Parapsihologie ,
pe care o vor preda cei care sînt Spirite Iniţiate .
Pentru această Materie de parapsihologie , peste aproximativ 5 ani , va fi o carte aparte de studiat .
Tendinţele viitoare ale tuturor şcolilor , vor urma linia funcţională dar mult extinsă şi îmbunătăţită al actualelor
şcoli WALDORF , a căror temelie a aşezat-o Marele Iniţiat RUDOLF STEINER ; în prezent , aceste şcoli sînt
cunoscute şi sub denumirea de RUDOLF - WALTER .
Am încercat acum să facem împreună o trecere în revistă foarte sumară , a unor transformări în învăţămîntul
planetar .
Ar trebui să mai facem nişte sublinieri referitoare la învăţămîntul românesc şi învăţămîntul internaţional, dar asta
nu acum . Rămîne ca Liberul Arbitru al fiecăruia , să decidă cine şi ce va face.
Am toată iubirea pentru voi Dascălii , pentru iubirea voastră şi pentru dorinţa voastră de a ajuta şi modela sufletele
cele mai dragi - COPII .
Copii sîntem de cînd ne naştem şi pînă plecăm din această lume, sîntem copii lui Dumnezeu .
Dragii mei Dascăli , dragii mei copii , vă îmbrăţişez cu toată dragostea şi vă doresc multă Înţelepciune , Iubire , Iubire
Spirituală , Pace , Armonie şi Voinţă vouă tuturor .
Cel care vă iubeşte cu adevărat necondiţionat ,Învăţătorul vostru al tuturor , IISUS CRISTOS . AMIN .

22. - Despre Medicină, cu Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS


Medicina v-a avea o cu totul şi cu totul altă organizare .
Vor fi peste 10 ani ( anul 2014 ) foarte mulţi MEDICI INIŢIAŢI - Clarvăzători, care vor putea să comunice prin
Telepatie cu diverşi medici din diverse oraşe ale României , cît şi cu cei asemănători lor din alte ţări , despre diferite
cazuri dificile şi posibilităţile lor de tratament .
Va veni timpul în care omul bolnav la nivel fizic nu v-a mai fi transportat la spital dintr-un oraş în altul ,
ci prin Clarvederea Marilor Medici Iniţiaţi se vor rezolva aceste cazuri , prin vindecare la distanţă .
Medicii , din momentul Trezirii Spirituale vor fi numai Iniţiaţi .
Dintre actualii Medici şi Profesorii care predau la Facultăţile de Medicină sînt în procent de 15 % Oameni
Luminaţi ,dar ei nu ştiu de puterile pe care le au ,de rezultatele pe care le au şi de ceea ce pot să facă , adică mult
mai mult decît pînă acum .
Va exista o colaborare foarte strînsă între medici şi : parapsihologi , clarvăzători , telepaţi şi astfel totul va intra în
normalitate.
Ceea ce acum pare Anormal , adică Paranormal , de fapt este Normalul , este Adevărul , este Noua Energie .
Bucuraţi - vă dragii mei , că puteţi să le aveţi .

23. - Despre Şefii Ministerelor , cu Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS


Pentru cei care vor lucra în domeniul Apărării României( cu extensie în alte ţări ), vă anunţ că vă ve-ţi bucura de
transformarea radicală ce se va realiza , aşa după cum menţionam şi în primul volum .
Atunci , în domeniul Apărării , întreaga structură de funcţionare va cuprinde atît Armata cît şi Poliţia , deoarece Una
sînt .
Şi aici vor exista Mari Spirite de Lumină , care prin nivelul înalt de evoluţie atins în conştiinţă , vor coordona şi
menţine în manifestare eficientă cele trei comandamente de apărare postapocaliptice şi anume :
1. - Comandamentul Iubirii din segmentul Antitero ;
2. - Comandamentul Armoniei din segmentul Poliţienesc ;
3. - Comandamentul Păcii Totale , Depline , din segmentul de Pază şi Protecţie .
Dar să revin puţin la cadrul general al Ministerelor , pentru a vă oferi o imagine de ansamblu a situaţiei prezente
şi viitoare.
Orgoliul tuturor conducătorilor de ministere , nu le permite să colaboreze cu oamenii care au atins mai repede
trepte înalte de evoluţie spirituală .
Din categoria acestor oameni cu evoluţie spirituală mai înaltă , amintesc aici prezenţa multor VIZIONARI şi
CLARVĂZĂTORI , etc , care pot să ajute benefic toate ramurile existente.
Nimic nu este bătut în cuie desigur şi nimeni nu garantează acest lucru , dar ideea generală trebuie să vă ghideze
în ceea ce vă interesează şi în ceea ce doriţi să descoperiţi .
Foarte , foarte important :
Dar ce mare păcat faceţi voi , sau mai corect spus ,ce greşală enormă faceţi voi cei Mari aici pe pămînt
( conducătorii administrativi , economici , politici , culturali ,etc ) , prin faptul că nu colaboraţi cu aceste Spirite Iniţiate
.
Atenţie Conducători ai României şi ai popoarelor Terrei :

107
Veni-va vremea în curînd , cînd o să-i rugaţi pe aceşti INIŢIAŢI ca să vă ajute în munca de zi cu zi şi chiar o să-
i rugaţi ca să vă ajute pentru evoluţia voastră personală .
Iar voi cei care n-aţi înţeles nici acum acest lucru , ve-ţi rămîne în energia în care sînteţi ,
şi ve-ţi suporta ceea ce vi se cuvine .
Precizarea mea nu este ameninţare , Doamne fereşte , fiindcă Dumnezeu nu pedepseşte , ci ajută , căci Dumnezeu este
Iubire Totală Necondiţionată .
Aveţi Liberul Arbitru care este un Mare Dar şi el vă va ajuta să decideţi ce ve-ţi face .
Nimeni niciodată nu va avea dreptul să intervină în deciziile voastre , în Liberul vostru Arbitru .
Fiecare om poate să-şi dea părerea despre ...... , dar nu te poate obliga să faci aşa cum doreşte el .
V-am mai spus aceste lucruri , vi le-am repetat şi acum şi mult , m-aş bucura să văd că marea majoritate le-aţi
înţeles.
Şi cele două spirite care au scris aceste rînduri , FLOARE şi GICU , au fost şi sînt oameni obişnuiţi , modeşti , chiar
foarte modeşti în plan fizic , dar foarte Mari în Plan Spiritual .
Ei şi-au dobîndit această Măreţie Spirituală prin Răbdare , prin Iubire , prin Iertare , prin Umilinţă , şi oricine poate să
fie ca ei , şi chiar mai mult .
Spre deosebire de alţi mulţi Iniţiaţi , Floare şi Gicu au avut curajul de a pune pe hîrtie şi a scoate în lumina
tiparului , asemeni altor iniţiaţi din România sau din alte ţări , aceste conversaţii cu Dumnezeu ,cum spuneţi voi .
Floare şi Gicu au scris aceste cărţi fără a se teme de discuţiile unora sau altora , pentru că misiunea lor aceasta
a fost .
În această viaţă ei trebuiau să şi-o îndeplinească ( şi am ales s-o îndeplinim), căci astfel v-au putut şi pot să vă
ajute pe voi Marii Iniţiaţi , mulţi dintre voi să vă treziţi cît mai repede , să vă contactaţi unii pe alţii şi să discutaţi cu
seriozitate despre :
- România şi Marile Spirite ale României ;
- despre schimbările ce se vor produce la nivel fizic şi metafizic pe Terra ;
- despre cum puteţi ajuta Copii şi Părinţii acestora ;
- despre cum puteţi ajuta pe mai marii societăţii în organizarea şi conducerea ţării .
Indiferent de religia pămînteană , care vă aparţine vouă oamenilor , Dumnezeu este Unic şi voi sînteţi Unici fiecare .
De aceea Eu IISUS CRISTOS Învăţătorul vostru , vă rog SĂ VĂ UNIŢI ,
pentru că numai în colectiv ( în grupuri ) ve-ţi reuşi cu adevărat ceea ce Bunul Dumnezeu doreşte .
Meditaţi dragii mei .

24 .- Enigma Muntelui Vulcan Kilimangiaro din Africa ,destăinuită de Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS
Pe data de 10. Ianuarie 2.004 eram la Timişoara în compania prietenei şi colaboratoarei mele spirituale Florica Bîndariu
, ocazie cu care mi-a arătat calculatorul pe care îl cumpăraseră .
Cînd am ajuns în faţa calculatorului , am costatat cu surprindere că din programul de poze stocate în memorie , fiul ei
Florin alesese imaginea unui vulcan înzăpezit ; sincer vă spun , am rămas şocat de existenţa acestei imagini şi nu găseam
un sens spiritual al prezenţei ei în setul de imagini al familiei gazdă .
Iniţial am crezut că este muntele Fuji din Japonia ,dar imediat anumite elemente specific africane , m-au predeterminat
să-mi dau seama cu uşurinţă că este vorba de muntele de origine vulcanică , Kilimangiaro ( aşa se citeşte ) din Africa .
După un timp ,întorcîndu-ne la masa de lucru , atît eu cît şi Florica , aveam să constatăm o surpriză şi mai mare .
Fără nici un fel de pregătire prealabilă , Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS ne destăinui :
Pe muntele vulcanic Kilimangiaro există un Spirit Nemuritor ,
de milioane şi milioane de ani pămînteni .
Acest Nemuritor este un Înalt între Înalturi ca Spirit ,dar şi în planul fizic a fost lăsat să fie aşa.
Este un Nemuritor singur , care suferă foarte mult , pentru că voi omenirea nu vă treziţi.
Nemuritorul a încercat prin tot felul de situaţii , să trezească omenirea , să atragă atenţia asupra sa , asupra
muntelui şi cu toate că mulţi oameni au fost interesaţi de acest aspect prin simţul lăuntric , la fel de mulţi nu au
realizat de ce li se întîmplă acest lucru .
Muntele Kilimangiaro degaje o energie benefică extraordinară .
Dacă aţi putea să vedeţi cu ochiul minţii ( al treilea ochi ) cum din mijlocul acestui munte iese un izvor de energie şi
lumină spre înalt, aţi avea impresia că cerul se uneşte cu pămîntul.
Foarte multe expediţii s-au organizat pe acest munte vulcan , dar multe nu au reuşit .
Mulţi încearcă , puţini reuşesc ; Românii au reuşit .
Mari Spirite ajung pe el şi mari energizări s-au produs deja asupra celor ce-au urcat.
V-am spus aceste lucruri , ca să conştientizaţi valoarea ezoterică a muntelui vulcan Kilimangiaro , iar în particular
pentru tine Gicule , cum nimic nu vine în întîmpinarea ta întîmplător , veni-va vremea în curînd , cînd vei colabora
spiritual cu acest minunat Nemuritor ; tot în curînd , vei fi contactat şi de către Marii Maeştrii Tibetani , pentru
colaborări spiritual - fraterne universale .

Dragi prieteni de pretutindeni , indiferent de nivelul de coştienţă spirituală pe care l-aţi atins , cu multă îndrăzneaţă ,
credinţă ,pace interioară şi Iubire Divină , intraţi în rezonanţă cu energiile muntelui vulcan Kilimangiaro ,atît la
nivel suprasensibil , cît şi la nivel fizic prin deplasări la faţa locului .
Alegerea vă aparţine , în a efectua sau nu ,experimentul Kilimangiaro ; rezultatele acestui demers , ca şi altele de
natură spirituală , vă rog să le publicaţi spre bucuria celor care aşteaptă asemenea informaţii .
Vă mulţumesc pentru colaborarea naţională şi planetară .

25. - Alte clarificări ezoterice , pe axa Trecut - Viitor

108
Dragi prieteni , considerăm că sînt binevenite anumite clarificări ezoterice , primite sub formă de informaţii celeste de la
Maeştrii noştrii de Lumină Divină .
Din acest punct de vedere , detaliem în rîndurile următoare anumite informaţii complementare celor expuse anterior şi
care vizează :
- Ştiinţa , tehnica şi tehnologia ;
- Iniţiaţi ai României şi ai Terrei ;
- Necesitatea colaborării spirituale planetare ;
- Extratereştrii şi fenomenul Tungusca din Rusia ;
- De ce România este Inima Ocultă a Terrei .

25.1. - Clarificări ezoterice cu Învăţătărul nostru IISUS CRISTOS


Dragii mei pămînteni ; apariţia şi utilizarea Avioanelor ,Rachetelor ,Sateliţilor şi Navetelor Spaţiale prin care se
încearcă exploatarea altor planete , au fost trepte de pregătire pentru ce va urma .
În acest sens mă refer la ceea ce va urma pe plan ştiinţific sub formă tehnică , pentru că :
voi trebuie să Redescoperiţi toată tehnica înmagazinată în spaţiul terestru , pînă la OZN-uri, pe care ve-ţi îmbarca
sute de oameni şi care vor parcurge trasee diferite în dimensiuni diferite .
Dacă acum cînd citiţi aceste cărţi , unii dintre voi credeţi că ceea ce am afirmat anterior este imposibil - incredibil
şi cei ce au scris aceste informaţii nu sînt în toate facultăţile mintale ,că numai nebunii pot scrie aşa ceva , Eu IISUS
CRISTOS vă garantez că aceste realităţi se vor materializa în curînd şi atunci aceste lucruri vor deveni normale ,
banal de normale .
Pentru realizarea călătoriilor în alte dimensiuni cu asemenea OZN-uri,
nu trebuie să treacă zeci de ani sau sute de ani, cum crede majoritatea populaţiei ;
totul este la îndemîna voastră şi totul depinde de alegerea voastră .
Trebuie să ştiţi dragii mei , că în fiecare moment al fiecărei epoci pămîntene , trebuie să existe anumiţi oameni care
să prezinte perspectiva evoluţiei terestre .
Ca şi în trecutul istoriei voastre şi astăzi aceşti oameni se numesc PIONIERII CIVILIZAŢIEI VIITOARE.
Aceşti Pionieri sînt oameni curajoşi care au îndrăznit şi şi-au asumat toate riscurile pămîntene,
pentru ascoate la Lumină aceste informaţii spirituale .
În prezent , în multe părţi ale globului pămîntesc există Mari Iniţiaţi , Mari oameni de ştiinţă , de cultură , etc , unii
avînd curajul să-şi asume responsabilitatea publicării informaţiilor spirituale , alţii primind informaţia şi stocînd-o .
Nu este corect poate spuneţi voi , să amintim ţări şi locuri în care există asemenea blocaje şi totuşi este important
să se cunoască .
Mai aşteptăm puţin pînă cînd aceste informatii vor fi scoase la lumină ; timpul a sosit şi iarăşi egoul , egoul ,
egoul ,...
Lăsaţi mîndria la o parte şi încercaţi să fiţi prieteni , să colaboraţi între voi cu Înţelepciune, cu Iubire
Necondiţionată şi cu o Dorinţă Arzătoare gîndindu-vă la Binele Omenirii .
Eşecurile care există , sau mai corect spus , care au loc , se datorează tocmai lipsei de colaborare ( naţională şi
internaţională ) dintre voi , căci fiecare vrea să fie cel mai tare , cel mai mare şi să domine totul .
Atîta timp cît nu se înţelege necesitatea comunicării ,
dezastrele vor continua pe Terra şi mulţi oameni vor pieri .
Nu este cazul să revenim asupra unui aspect de loc de neglijat şi anume , mă refer la accidentele de avioane care
au loc .
V-am mai spus cu ani în urmă de ce au loc aceste accidente , dar puţini aţi înţeles sau deloc .
De ce oare Cosmonauţii şi Aviatorii nu pot să vă împărtăşească cele ce li se prezintă şi cele ce simt ?
Marele Spirit de Lumină încarnat în România , pe care voi românii trebuie să-l iubiţi mult şi să-l respectaţi ,
pentru că nu întîmplător a avut şansa de a face parte din echipa de cosmonauţi care a cercetat Luna , este Dumitru
Prunariu .
Maestrul Spiritual Prunariu a încercat să prezinte aspectul mult aşteptat şi controversat , adică existenţa
extratereştrilor şi a necesităţii de a discuta cu ei , dar voi nu aţi înţeles nimic .
Dar oare , dacă acum vă întrebaţi : Dintre statele lumii , cum a ajuns un Românaş din Carpaţi la numai 20 şi ceva
de ani , să facă parte din această echipă de cosmonauţi ?
Oooo! Dragii mei , ce puţin înţelegeţi şi ce puţin ştiţi să apreciaţi Pionierii Stiinţei Oculte .
Cineva spunea că nu înţelege cum vă permiteţi voi Românii , o ţară atît de mică în plan fizic , să vă cosideraţi
Inima Pămîntului ?
Ba chiar şi unii Români mai pun această întrebare şi asta pentru că voi nu vă consideraţi Inima Terrei ,
deoarece voi nici nu ştiţi de fapt ce rol aveţi la nivel spiritual ;.
Marea majoritate a Românilor nu cunoaşteţi faptul că sînteţi cu adevărat Inima Terrei,
şi cîtă tristeţe pentru noi cînd auzim asemenea lucruri .
Un lucru trebuie să-l clarificăm . Fiecare ţară are Mari Spirite .
Fiecare ţară din lume îşi aduce contribuţia la progres şi la dezvoltarea Ştiinţei Oculte .
Fiecare ţară din lume doreşte o pace mondială , aşa cum o doriţi şi voi Românii ,
dar CENTRUL DECLANŞĂRII ENERGIEI SPIRITUALE este AICI ÎN ŢARA
VOASTRĂ - ROMÂNIA .
Fiecare ţară de pe Terra , are vibraţii înalte şi vibraţii joase .
În unele ţări sînt mulţi Iluminaţi , dar aşa cum ai spus tu , pentru că ai înţeles dragă Gicule , totul se raportează la
populaţia ţării respective ( România are cea mai mare densitate de Luminaţi şi Iluminaţi pe cap de locuitor , plus
obiectivele ezoterice ) .

109
Să nu uităm că cea mai corectă şi apropiată de realitate , ne referim la interpretarea catrenelor lui Nostradamus , a
făcut-o tot un român , Maestrul Spiritual Vlaicu Ionescu. De ce ? De ce un Român ?
Atîtea genii a dat România ; să ne amintim ar fi foarte mulţi , de la Heliade , Enescu , Brîncuşi şi inventatorul aviaţiei
moderne şi al laserului Coandă şi mulţi , mulţi , mulţi alţii .
Oare , tinerii Iniţiaţi ai României , cu facultate şi studii finalizate , pleacă de aici de la voi în alte ţări şi acolo ajung
oameni de valoare şi vă întrebaţi oare de ce tot Românii ?
Credeţi că întîmplător pleacă aceştia , indiferent de vîrsta şi pregătirea pe care o au ?
Nu ; ei pleacă cu un scop foarte bine definit şi acum sper că aţi înţeles şi nu mai revenim asupra acestui subiect
în acest volumb ( ei sînt ambasadorii spiritruali ai României ) .
Anterior , vorbeam de OZN-urile pe care o să le construiţi voi pămîntenii .
Lumea este pregătită în mare parte pentru a vedea OZN-urile noastre extratrestre şi voi sînteţi în permanent apăraţi
de ele .
Voi nu puteţi percepe încă lupta dintre aceste civilizaţii extraterestre , căci unele doresc cucerirea - dominarea voastră
, iar altele Iubire şi Înălţarea voastră .
Cum pe Pămînt există unii cu Iubire şi alţii cu Neiubire , aşa este şi în spaţiul cosmic .
Vă rog să înlocuiţi termenul de răi , întunecaţi , luciferieni , reptilieni , cu termenii de neiubire , neluminaţi , cuceritori ,
dominatori , termeni care au o vibraţie mai înaltă .
Pentru extinderea orizontul vostru de conştientizare , mă voi referi imediat la un fenomen mult mediatizat şi al cărui
răspuns corect s-a lăsat aşteptat prea multă vreme .
Este vorba de Fenomenul Tungusca ,care te-a frămîntat atît pe tine Gicule cît şi pe mulţi alţi pămînteni , care
doresc descifrarea evenimentelor şi artefactelor misterioase .
Dar înainte de dezlegarea misterului Tungusca , te rog Gicule să-i faci o prezentare succintă pentru prietenii noştrii
cititori , care nu sînt la curent cu acest eveniment .
Dragi prieteni .
În anul 1908 , locuitorii unui spaţiu al Siberiei ( din RUSIA ) au auzit un vuiet puternic în atmosfera terestră ;
întorcîndu-şi privirile spre cer în direcţia de unde sosea acest vuiet , au observat un glob de lumină care se apropia
pentru un eventual impact cu pămîntul .
Şi totuşi , înainte de a ating solul , acest glob de lumină a expodat în atmosfera terestră Siberiană , producînd un bang
sonic de o intensitate nemaiîntîlnită pînă atunci .
Din cercetările efectuate mai tîrziu de către o echipă de specialişti din Rusia , cu susţinerea Ţarului bineînţeles , s-a
constatat că pe verticala locului exploziei , pădurea de brazi este desfrunzită şi uscată , stînd în piciare ca lumînările .
La o anumită distanţă de acest epicentru , toată pădurea era la fel de uscată ,dar brazii erau culcaţi la pămînt în sens
radial ( concentric ) .
În afară de acest aspect , echipa de cercetare a constatat doar o radioactivitate cresută a solului şi în rest nimic .
Bangul sonic al acestei explozii a înconjurat Pămîntul de cîteva ori şi efecte luminoase s-au produs în zone foarte
îndepărtate faţă de Siberia .
Ipotezele emise de anumiţi cercetători ai fenomenului au fost :
- explozia unui meteorit de metal ;
- explozia unei meteorit de gheaţă ;
- explozia unei nave extraterestre ;
- o particulă de antimaterie a traversat planeta Pămînt ; etc ,...
În mare , aveţi acum o descriere simplă , nesavantă şi vă rog să urmăriţi dragi prieteni, care ipoteză se apropie cel mai
mult de adevăr , pentru că aceia care au emis-o , au fost cei mai buni Intuitivi spirituali .
Acum , intervin Eu Învăţătorul vostru IISUS CRISTOS , pentru a lămuri acest mister pentru totdeauna .
Acum 200 de ani , civilizaţia extraterestră a cuceritorulor şi dominatorilor a sosit cu navele lor spaţiale în
apropierea Terrei , pentru a pune stăpînire pe ea şi pe voi locuitorii ei .
Din nefericire pentru ei , noi civilizaţia extraterestră a iubirii şi înălţării voastre spirituale , existam deja aici şi
luîndu-vă apărarea , nu i-am lăsat pe aceşti intruşi ca să ocupe Terra , menţinîndu-i forţat pe orbita pămîntului în
afara atmosferei .
După cum vă daţi seama , războiul dintre navele noastre şi ale lor , a fost inevitabil.
Dar ce sa întîmplat în anul 1908 în spatiul aerian al Siberiei ?
A fost dragii mei , un război Intergalactic .
Aşadar , atunci a fost un atac Intergalactic , în care s-a încercat de către extratereştrii Iubirii şi Luminii , scoaterea
extratereştrilor cuceritori din zona Terrei în alt Univers .
Din păcate însă , această dorinţă a noastră nu s-a realizat , deoarece aceşti cuceritori - dominatori au o tehnologie
extraordinar de avansată , tehnologie pe care voi nici nu vi-o puteţi imagina.
Şi totuşi cine a produs această explozie pe cerul Siberiei ?
Nu a fost altceva dragii mei , decît explozia unei nave extraterstre defecte , care aparţinea Confederaţiei Luminii ;
atunci , extratereştrii neluminaţii au cîştigat .
Unii dintre voi vă ve-ţi întreba : cum de a fost posibil acest lucru ? Foarte simplu dragii mei .
Cu un timp în urma acestei bătălii , extratereştrii Iubirii au creat o nouă armă pentru asemenea lupte , dar proiectul
ei a fost furat de la Confederaţia Luminii de către extratereştrii cuceritori .
Ştiu că pentru unii dintre voi este greu de crezut , dar Marile Spirite Întunecate ale cuceritorilor au copiat ( furat )
acest proiect , ba mai mult , au avut şi timpul necesar pentru al îmbunătăţi.
Extratereştrii benefici , nu au ştiut de furtul acestui proiect şi nici de îmbunătăţirea şi materializarea lui ca armă
de ultimă generaţie cum spuneţi voi .
Cu acest tip de armă a fost defectată nava care a expodat .
Dar lupta pentru apărarea voastră continuă şi de aceea vă rog să vă treziţi cît mai urgent , pentru a ridica
vibraţia Terrei şi a nu mai fi o ispită pentru extratereştrii cuceritori , deoarece nu mai este nevoie de atîtea sacrificii
altruiste din partea extratereştriilor Luminii Divine, care s-au angajat în protecţia voastră pînă la trezirea voastră
generală.

110
Vă mulţumesc de înţelegere .
Îţi mulţumim şi noi , iubite IISUSE CRISTOASE , Maestru al tuturor Maeştrilor .

25.2. - Clarificări ezoterice cu Maestrul Spiritual ELI

Situaţia grea prin care treceţi voi în planul fizic aici în România vă apaţine vouă şi numai vouă ,
fiind o karmă de grup . Această Karmă se va termina în jurul anilor 2012 - 2014 .
Multe Spirite Luminate din România vor scrie multe cărţi , în care vor trata noile relaţii ale României cu alte ţări ,
cît şi prietenia şi colaborarea dintre voi , indiferent pe ce parte a globului vă derulaţi programul misionar .
În interiorul României însă , multe Spirite Iniţiate se vor ocupa de zona Olteniei , de Maramureş , Dobrogea , Moldova
şi Transilvania şi de multe ori o să colaboraţi unii cu alţii , pentru că începînd de acum , după apariţia acestor două
volume şi apoi al treilea , ve-ţi colabora unii cu alţii , ba mai mult , ve-ţi fi contactaţi de Mari Spirite Luminate care
locuiesc în alte ţări ale lumii .
Tu Gicule , te vei ocupa în prima fază , în special de enigmele munţilor Apuseni , cît şi de enigmele munţilor
Retezat , cu extindere spre zonele adiacente oraşelor Caransebeş şi Reşiţa şi chiar mai mult de atît.
Ar fi bine să puteţi traduce în limba engleză aceste informaţii , căci astfel , prietenii voştrii din multe ţări ale lumii ,
se vor bucura de apariţia acestor cărţi atît de valoroase spiritual .
Cei care vă vor apostrofa sau vă vor critica în termenii cei mai nepotriviţi , ca să nu zic vulgari , peste 10 ani cel
mult , vă vor cere iertare pentru gestul lor necugetat .
Ştiu că voi nu vă supăraţi nici acum pe ei şi îi iubiţi la fel de mult ca pe ceilalţi , înţelegînd că nu este momentul
lor acum şi nu au acces la aceste dat şi alte date spirituale .
Să-i iubiţi pe toţi , să-i respectaţi pe cei ce vă umilesc şi să-i ajutaţi să ajungă la Lumină şi Iubire cunoscîndu-l
atunci cu adevărat pe Dumnezeu .
Să reţină toată lumea acest lucru şi să mai reţină faptul că Dumnezeu nu pedepseşte , nu încearcă , ci Dumnezeu
este în tot şi în toate ,El este Iubirea Supremă , Pacea şi Armonia , Înţelepciunea şi Voinţa .
Vă rog să nu cădeţi din nou în greşala de a vă imagina că Dumnezeu ar fi tînăr sau bătrîn , sau bun cu unii şi
rău cu alţii , deoarece este o înţelegere limitată şi lipsită de lumină Divină , chiar dacă vă consideraţi creştini .
Totodată reţineţi că nu există Timp - Spaţiu - şi Vîrstă , sîntem cu toţii nemuritori , chiar dacă aspectul particular al
experienţei pămîntene , face ca acestea să pară reale ;
Timpul - Spaţiul - şi Vîrsta , la modul cel mai Absolut , sînt Iluziile cu care uneori experimentăm , şi atît .
Bunul Dumnezeu să vă ajute pe toţi şi-n toate .
Cu multă iubire pentru toţi , al vostru prieten spiritual , ELI.
Dragi prieteni ,să mulţumim din suflet şi cu recunoştiinţă deplină Maeştrilor noştrii de Lumină , cît şi celor din
Confederaţia Extraterestră a Lumini , pentru apărarea permanentă ce ne-o oferă la nivel planetar , faţă de invadatorii
neluminaţii şi neiubitori ai infinitelor spaţii intergalactice .
Şi totuşi , mai trebuie înţeles următorul aspect de evoluţie Transcedentală ,în care sîntem cuprinşi cu toţii , în acest
moment apocaliptic ce tinde spre finalizare :
Foarte Important de Reţinut :
Planeta Pămînt şi locuitorii ei sînt Fructul Primei Creaţii şi Sămînţa celei de-a Doua Creaţii .
De aceea suntem foarte Importanţi în toată Creaţia Divină .
( Studiaţi Lecţiile Maestrului Tobias , s-au Îndrumaţii pe cei doritori spre aceste Lecţii PROFETICE - vă mulţumesc ).
Dragi prieteni de pretutindeni , sub directa îndrumare a prietenului şi Învăţătorului nostru IISUS CRISTOS , cît şi al
Maestrului ELI , vă promitem apariţia celui de-al treilea volum din acest titlu de carte , în care vom încerca şi o
prezentare extensivă a informaţiilor ezoterice , ce curg spre noi din diferite părţi ale globului terestru .
Dragi prieteni de pretutindeni ,Vă dorim succes în propria voastră transformare Cristică ;
Cu multă Iubire Spirituală , vă oferim blîndeţea spiritului nostru :
FLOARE BÎNDARIU ŞI GICU DAN . Sîntana de Arad 16 - Ianuarie - 2004

111
Harta de mai sus numerotată cu 1.B. , reprezintă cele patru trasee energetice menţionate de Învăţătorul nostru IISUS
CRISTOS în prezentul volum 2 .
Aceste trasee energetice ale căror frecvenţe vibratorii ( şi culori ) se schimbă permanent , sînt ţesute ca o pînză
energetică de Entităţi Celeste de Lumină ,ce crează Inima Ocultă a Terrei din România şi se extinde necontenit , cu noi
organe ale Noului Pămînt , ce vor fiinţa în celelate tări ale lumii .
Numerele menţionate pe această hartă , sînt detaliate pe localităţile corespondente , în harta nr. 1.A .

112
Harta 1.A. reprezintă redarea aceloraşi trasee energetice de la harta nr. 1.B ,dar în culori diferite şi dintr-o perspectivă
laterală .
Imaginea acestor culuare de Lumină este pozată din Bulgaria şi redă diferenţa de nivel faţă de nivelul Mării Negre , cu
cifre aproximative .
De fapt , complexitatea fenomenului ocult redat anterior , nu ne permite deocamdată o descifrare prea completă a
funcţionalităţii şi spaţialităţii lor ,dar cu toţii beneficiem în mod real şi benefic de această manifestare suprasensibilă ,cu
condiţia ca noi să permitem să întîmple acest lucru .

NU UITA NICIODATĂ :

Cunoaşte , Înţelege şi Acceptă şi aşa va fi după cum ţi-am spus .

113
Prezenta hartă evidenţiază în mod simbolic , existenţa celor 24 de Piramide Energetice Primordiale , construite de Fii
Luminii - Echipa Cristică ( Shaumbra) în spaţiul Românesc , în perioada cînd erau ( eram) extratereştrii .
Amplasarea sub această formă de publicare a celor 24 de Piramide de Lumină , a fost condiţionată de factori ce ţin
de conjunctura desecretizării treptate , cît şi din alte raţiuni de ordin ocult .
Aşadar , această aplasare nu redă cu fidelitate zona reală a amplasării fiecărei Piramide Energetice în spaţiul
Românesc , dar totuşi această modalitate de prezentare face din harta precedentă cea mai puternică Iantră de nuanţă
ezoterică , deoarece , pe un spaţiu foarte mic , este colectată şi conectată ( îngemănată ) întreaga Energie Informaţionalizată
a celor 24 de Piramide .
Toate cele 24 Piramide Energetice , depozitează în structura lor suprasensibilă foarte , foarte multă cunoaştere
extraterestră , care de fapt ne aparţine , pentru că noi Shaumbra am pus-o aici în eternitatea trecută , pentru zilele
primelor zori postapocaliptici , ale noului Soare şi ale Noului Pămînt .
Această Iantră poate suferi modificări de prezentare , de către cei care au o viziune mai profundă decît mine , dar
pînă atunci , este mai mult decît necesar ca ea să fie considerată ca fiind POZA PRINCIPALĂ DE FAMILIE A
SHAUMBREI din spaţiul ROMÂNESC ; şi aceasta hartă-iantră este Comoara Comorilor - ce nu trebuie să lipsească
din nici-o casă sau loc de muncă .

114
Această hartă , reprezintă cele 7 ( şapte ) Piramide Fizice Celeste care au fost construite în spaţiul Românesc în
vremurile antice , pentru a fi utilizate la nivel de mase în perioada postapocaliptică .
Trebuie să înţelegeţi dragi prieteni , faptul că prin existenţa şi funcţionarea acestor Piramide Fizice Celeste ce va debuta
cu perioada următorilor 15 maxim 20 de ani ,va constitui pentru omul neiniţiat , dar dornic de iniţiere , un binecuvîntat loc
de pelerinaj ocult .
Voi Fiii Luminii Cristice (Shaumbra ) , ve-ţi avea marea îndatorire de a educa şi demonstra la nivel practic ,
posibilitatea ca fiecare nou iniţiat al Noului Pămînt , să poată călători conştient, în corp astral , spre alte dimensiuni ale
creaţiei Divine , cu ajutorul acestor minunate instrumente sacre , materializate după o geometrie sacră , a cărei desecretizare a
detaliat-o marele nostru Maestru Spiritual PITAGORA .
Cu toate că am dorit o cercetare mai amănunţită acestor piramide, se pare că în momentul prezent , acest rol i s-ar
potrivi mult mai bine prietenei mele Aurora Neghiu din Arad pentru Piramidele Fizice , cît şi prietenei mele Melfior Ra -
Luiza pentru Piramidele Energetice ; totuşi , ele nu sînt singurele Maestre Spirituale care pot face acest lucru , oricare
dintre voi Shaumbra putînd colabora la desecretizarea Piramidelor .

115
Dragi prieteni .
În anul 2.002 ,dintr-un impuls interior am reuşit să pictez în ulei tabolul alăturat , pentru al oferi prietenului meu Nelu
Vărşăndan .
Dacă la o primă vedere peisajul pare a fi un joc de culori integrat unei perspective cosmice , totuşi , tema redată este
complementară anumitor informaţii pe care Maestrul Tobias ni le-a oferit în lecţiile sale .
Tema ezoterică a prezentului tablou , se poate exprima astfel :
Planeta Pămînt este fructul Primei Creaţii şi totodată este sămînţa celei de-a Doua Creaţii .
În partea stîngă a tabloului este pictată planeta Pămînt ,avînd stele ca fundal , iar în stînga sus este Luna , şi ceva mai
mic şi îndepărtat , Soarele nostru ; totul este pe fond negru .
Aceste elemente puteţi să le consideraţi în afara Primei Creaţii .
În tablou , Prima Creaţie este reprezentată de celelalte elemente cosmice .
A Doua Creaţie nu poate fi redată deocamdată , deoarece porneşte de pe Terra printr-un tunel energetic într-o nouă
dimensiune, care n-a mai existat pînă acum , dar la care se lucrează de zor pentru a ne primi după anul 2.012 .
Privită dintr-o altă perspectivă ,tema acestui tablou este foarte bine redată în cuvinte într-o excelentă carte ezoterică ,al
cărei titlu este 7( şapte ) şi este scrisă de Maestrul Incappuciato .
Dragi prieteni .
Vă mulţumesc pentru faptul că v-aţi dat şansa de a parcurge paginile acestei cărţi .
Din obişnuinţă , era normal ca toate informaţiile anterioare să vă fie prezentate între paginile unei cărţi , dar era un
mare dezavantaj privind modul de prezentare a frazelor în pagină , în forma originală pe care eu v-o prezint vouă acum.
Deoarece această carte este de Meditaţie , Trezire şi Implicare Spirituală a Marilor Maeştrii de Lumină ai României şi
ai Lumii în măsura în care se poate ,
este necesar ca editarea sau imprimarea informaţiilor anterioare ,
să se efectueze pe o singură pagină , renunţînd la imprimarea verso a paginilor ,
tocmai pentru a se putea mai uşor corela subiectele de interes convergent perspectivelor voastre personale .
Dacă informaţiile pe care le-aţi citit au rezonat cu fiinţa voastră lăuntrică ,
deci consideraţi că merită să fie citite şi de alţii ,
atunci oferiţi-le spre studiu celor care sînt preocupaţi la fel ca şi voi de Ştiinţa Ocultă .
Aşadar , citiţi aceste cărţi şi daţi-le mai departe .
Vă mulţumesc anticipat în numele Ierarhiei de Lumină pentru acest gest .

Chiar dacă ve-ţi găsi greşeli de ortografie sau exprimare gramaticală , eu nu-mi cer scuze ( nu m-a interesat corectarea ),
deoarece nu era scopul meu acest lucru ; eu mă ocup doar de lucrurile esenţiale , iar pentru cele secundare n-am avut
colaboratori specializaţi .
Vă doresc succes tuturor , cît şi un mare dar urgent salt în Conştiinţă .

Gicu Dan Sîntana de Arad 16 Ianuarie 2004

116
EU SÎNT Alfa şi Omega
( Cartea a 6 - a )

FLOARE BÎNDARIU şi GICU DAN

ROMÂNIA INIMA OCULTĂ A TERREI


( VOLUMUL NR. 3 )

Cetăţenii Spaţiului Românesc indiferent de naţionalitate ,


au Marea Onoare şi totodată Marea Reasponsbilitate ,
de Spiritualizare Cristică Accelerată a Umanităţii Terestre .
Credinţa înseamnă că prin Simţirea Inimii tale Ştii că Ştii inclusiv acest fapt .
Dovada Credinţei ţi-o dă Înţelepciunea Intuitivă a Inimii tale,
şi nu logica Minţii Raţionale.

Adevărurile ne vin în întîmpinare pe calea Vărsătorului de Lumină,


şi nimeni nu le poate nici ignora şi nici opri .
Timpul în care Adevărul şi Lumina mai pot fi călcate în picioare ,
se apropie de final ;

CARTE DE ŞTIINŢĂ OCULTĂ ,


PENTRU MEDITAŢIE ,
TREZIRE SPIRITUIALĂ ,
ŞI IMPLICARE SPIRITUALĂ .

ATENŢIE :
Acum este timpul Trezirii Marilor Spirite Iniţiate ale Terrei ,
şi al Reintegrării lor ,
în Gigantica Reţea de Lumină Cristică al Noului Pămînt .
INVITAŢIE EZOTERICĂ PENTRU SHAUMBRA TERREI
117
din partea fraţilor lor spirituali din România :
Dragii noştrii prieteni , colaboratori şi fraţi spirituali deopotrivă ,
care în contextul propriului vostru destin uman ,v-aţi ales misiuni oculte
delicate pe întinsul spaţiu al planetei Pămînt,
dacă din diverse motive nu înţelegeţi încă ,
de ce ROMÂNIA este INIMA OCULTĂ a Terrei ,
vă invităm să veniţi aici în corp astral pentru cercetări ezoterice ,
să veniţi aici în corp fizic pentru cercetări clarvizionare ,
sau , să cercetaţi România la nivel clarvizionar de la distanţă ,
pe obiectivele ezoterice indicate şi nu numai .
Fiţi bineveniţi şi binecuvîntaţi dragii noştrii prieteni .

Echipa Cristică ( Shaumbra ) din România ,


pentru Echipa Cristică ( Shaumbra ) a Terrei
RUGĂMINTE :
Noi , Fiii Luminii Divine din România - Inima Ocultă a Terrei ,
vă solicităm tuturor Fiilor Luminii Divine de pe Terra,
care sînteţi Lumina Cristică a celorlalte popoare Terestre,
o colaborare Informaţional - Ocultă permanetă.
VĂ MULŢUMIM anticipat .
CUNOAŞTEREA OCULTĂ DIN ACEASTĂ CARTE CUPRINDE URMĂTOARELE ASPECTE :
1. - Meditează împreună cu noi :
1.1. - Confesiunea unui Iniţiat venit din stratul ( Cerul ) nr. 6 de Lumină ,Doina - Marinela - Silvia Deac ;
1.2. - O veche perspectivă de înţelegere a lumii fizice şi metafizice ;
1.2.1. - Perspectiva omului Neiniţiat în Ştiinţa Ocultă ( Ascunsă );
1.2.2. - Perspectiva omului Iniţiat în Ştiinţa Ocultă ( Ascunsă ) ;
1.3. - Treptele de Iniţiere Rozacruceeană corelaţionate ezoteric ;
1.4. - Bicicletele ezoterice tip Shaumbra - pentru obţinerea şi dăruirea de informaţii oculte :
1.4.1. - Bicicletele ezoterice individuale tip Tobias ;
1.4.2. - Bicicletele ezoterice tip tandem ( de la 2 la 144 de utilizatori / bicicletă - adică 12 ori 12 = 144 Fii
ai Luminii , care formează Piramida Umană Spiritualizată Ezoteric şi al cărei vîrf este Cristosul -
vezi detalii în cartea Ecluza Astrală pe care am editat-o la Vultur ZM din oraşul Deva ) .
2. - Intrarea în Lumină - cu particularizare pe spaţiul Românesc ;
2.1. - Sintetizări introductive ;
2.2. - Vechile Energii , exemplificate pe spaţiul Românesc de Învăţătorul nostru Iisus Cristos ;
2.3. - Noile Energii , exemplificate pe spaţiul Românesc de Învăţătorul nostru Iisus Cristos ;
2.4. - Profeţia .
3. - Despre COPIII României şi alte informaţii adiacente cu Învăţătorul nostru Iisus Cristos ;
4. - Mesajele Maicii Domnului - Fecioara Maria ;
4.1. - Precizări introductive ;
4.2. - Mesaj general pentru iubitorii de Lumină şi Adevăr Divin ;
4.3. - Mesaj , în special pentru Shaumbra ( Echipa Cristică ) din România ;
4.4. - Mesaj comun pentru toţi Shaumbra ( Echipa Cristică ) Terrei .
5. - Despre Civilizaţiile Extraterestre ;
5.1. - Tereştrii şi Extratereştrii , scurtă prezentare făcută de Învăţătorul nostru Iisus Cristos ;
5.2. - Baze Extraterestre pe Terra ;
5.2.1. - Revelaţie personală ;
5.2.2. - Baze Extraterestre pe Terra , desecretizate de Învăţătorul nostru Iisus Cristos.
6. - Piramidele Terrei ;
6.1. - Piramidele Fizice Celeste de pe Terra , desecretizate de Învăţătorul nostru Iisus Cristos ;
6.2. - Piramidele Energetice Primordiale de pe Terra , desecretizate de Învăţătorul nostru Iisus Cristos ;
7. - Atlantida , final de civilizaţie - perspectiva Aurorei Neghiu ;
8. - Mesaje de viitor - sosite prin Anghel Alexandrina ( tanti Didi ) :
8.1. - Călătorie astrală cu mesaj personal şi general ;
8.2. - Călătorie prin ceruri , ca percepţie personală dar cu aspect general ;
8.3. - Imagini profetice ca potenţialităţi viitoare .
9. - Nu vă jucaţi cu energiile suprasensibile ale Piramidelor - o perspectivă ezoterică obţinută de
Aurora Neghiu ;

118
10. - Nu uitaţi de Tibet - revelaţie personală completată de Învăţătorul Iisus Cristos ;
11. - Simbioza dintre Omul Iniţiat şi Piramidele Fizice cu vîrful ascuţit - oferită de Aurora Neghiu ;
12. - Buburuzele Cristice şi Bîzîitorii Luciferici ; Protecţia Luminii la atacul Întunecaţilor - de Aurora
Neghiu ;
13. - Clasamentul metafizic al primelor zece State Pămîntene - oferit de Învăţătorul Iisus Cristos ;
14. - O nouă perspectivă recapitulativă ocultă ;
15. - Ghid Ezoteric pentru Angajaţii MASS - MEDIA de pe Terra , în 9 paşi de înţelegere ;
16. - Precizări
16.1. - Precizări suplimentare cu FECIOARA MARIA ;
16.2. - Precizări suplimentare cu Iisus Cristos ;
16.3. - Precizări suplimentare cu Maestrul Eli ;
16.4. - Precizări suplimentare cu Maestrul Tobias .
17. - Filmul Stăpînul Inelelor - analiză metafizică ;
18. - Cercul Crimson la Bucureşti - duminică 18 Aprilie 2004 ;
18.1. - Ziua Vindecării , sau ziua Purificării Structurilor Energetice din România şi Mesajul Maestrului
Tobias pentru România ;
18.2. - Informaţii Complementare după întîlnirea Cercului Crimson la Bucureşti ;
18.2.1. - Maestrul Tobias răspunde ;
18.2.2. - Maestrul Eli răspunde ;
19. - Trasee Energetice cu Energii de Echilibrare , oferite de Maestrul ELI ;
19.1 - Trasee Energetice cu Energii de Echilibrare În Interiorul României ;
19.1.1. - Trasee Energetice cu Energii de Echilibrare, care pornesc spre diferite zone Româneşti din
Piramida Fizică Celestă a Munţilor Apuseni ;
19.1.2. - Trasee Energetice cu Energii de Echilibrare , care pornesc spre diferite zone Româneşti din
Piramida Fizică Celestă a Munţilor Făgăraş
19.1.3. - Trasee Energetice care pornesc din Piramida Fizică Celestă a Muntelui Ceahlău - Vîrful Toaca ;
19.1.4. - Trasee Energetice care pornesc din Piramida Fizică Celestă a Munţilor Retezat ;
19.1.5. - Trasee Energetice care pornesc din Piramida Fizică Celestă de la Tismana ;
19.1 6. - Trasee Energetice care pornesc din Piramida Fizică Celestă a Munţilor Parîngu Mare ;
19.1.7. - Trasee Energetice care pornesc din Piramida Fizică Celestă a Munţilor Bucegi ;
19.2. - Trasee Energetice cu Energii de Echilibru care pornesc din România spre alte ţări ale Terrei ;
20. - Fenomenul Seuca - Transilvania - România , din perspectiva Angelei Anghel ;
21. - Despre MASONERIE , cu Maestrul Tobias ;
22. - Relaţiile Civilizaţiei Terestre cu Civilizaţiile Extraterestre ; Învăţătorul Iisus Cristos ne răspunde ;
23. - Craniile de Cristal
24. - Conversaţie cu Învăţătorul Iisus Cristos ;
25. - Final deschis : şi în ROMÂNIA Spirala Ştiinţei Oculte în Noua Energie s-a deschis ;
26. - Schiţe ezoterice cu rol de Iantră ;

Capitolul nr. 1
1. - Meditează împreună cu noi :
Dragi prieteni .
În cartea intitulată INIŢIEREA ( Editura MIX - Braşov 2002 ) scrisă de Maestra Elisabeth Haich , se spune printre altele
, că în vremurile de demult ale civilizaţiei noastre Terestre , mulţi oameni şi-au găsit mîntuirea şi calea către Dumnezeu
prin iniţierile efectuate în Piramide sau în afara lor .
Dragi Pămînteni , Noi Shaumbra ca Fii Luminii din Echipa lui Cristos , confirmăm faptul că :
acest aspect al Iniţierii revine în epoca noastră modernă ,
dar într-o formă şi o înţelegere mult superioară celei din vechime.
Tot Maestra Elisabeth Haich , reamintea şi informaţia conform căreia mulţi Iniţiaţi ai vremurilor antice , se vor
reîncarna în această perioadă ( în special de tranziţie apocaliptică ) şi ei îşi vor reaminti Marile Adevăruri trăite în timpul
Iniţierilor , Adevăruri pe care le vor oferi semenilor lor prin conversaţii , scrieri ezoterice ( şi scenarii de filme ) , cît şi prin
faptele lor .
Dragi prieteni de pretutindeni , noi cei din Shaumbra Terrei comfirmăm şi acest aspect ,
care a devenit deja pentru mulţi o normalitate socială .
Şi acum , voi reda o Confesiune Iniţiatică pentru meditaţie ,
acelor persoane aflate pe straturile inferioare celui cu nr. 6 ,
şi totodată o readucere aminte pentru Iniţiaţii aflaţi pe acest strat ,
cît şi Iniţiaţilor de pe straturile superioare .

1.1. - CONFESIUNE INIŢIATICĂ , a mea , a ta , a tuturor

L-am rugat pe DUMNEZEU să-mi dea putere ;


dar EL mi-a dat posibilitatea de a fi neputincios ,
pentru ca eu să învăţ Simplitatea şi Smerenia .

L-am rugat pe DUMNEZEU să mă îndrume spre fapte mari ;


dar EL mi-a dat posibilitatea Iubirii , Umilinţei şi Compasiunii ,
ca prin ele să îndeplinesc minunate fapte bune .

L-am rugat pe DUMNEZEU să-mi dea bogăţia pentru a fi fericit ;

119
dar EL mi-a dat posibilitatea lipsurilor de tot felul ,
ca prin acestea să dobîndesc Înţelepciunea Divină .

L-am rugat pe DUMNEZEU să-mi ofere toate lucrurile acestei lumi terestre ,
ca prin ele să pot gusta Viaţa ;
dar EL mi-a dat însăşi Conştienţa şi Conştiinţa Viaţii Eterne ,
ca prin ele să pot gusta toate lucrurile .

Nu am primit nimic din ceea ce am cerut ,


dar am primit tot ce-i mai bun pentru mine ,
DUMNEZEU îndeplinindu-mi rugăminţile în forma lor ideală ;

Acum , sînt printre oameni un om binecuvîntat ,


ca fiecare dintre noi ;
Tu , doar fi atent la această binecuvîntare .
Doina - Marinela - Silvia Deac Sîntana de ARAD 17 - Februarie - 2004

Dragi prieteni , vă rog să medităm acum cu toţii asupra următorului aspect :


1.2. - O veche perspectivă de înţelegere a lumii fizice şi metafizice

1.2.1. - Omul Neiniţiat în Ştiinţa Ocultă ( Ascunsă ) spune :


Lumea Obiectivă ( Fizică ) este reală pentru că :
- poate fi vizualizată cu ochii fizici ,
- poate fi pipăită cu degetele şi cu celelalte părţi anatomice tactile ;
- poate fi gustată ;
- poate fi mirosită ;
- poate fi auzită .
Lumea Subiectivă ( Metafizică ) este nereală pentru că :
- este iluzie ;
- este fantezie ;
- este nebunie .

1.2.2. - Omul Iniţiat în Ştiinţa Ocultă ( Ascunsă ) spune :


Lumea Obiectivă ( Fizică ) este nereală pentru că :
- este o percepţie exclusivist exterioară ;
- este efectul fizic al Universului Cauzal ;
- este subordonată total Universului Cauzal ;
Lumea Subiectivă ( Metafizică ) este reală pentru că :
- este Universul Cauzal din care se materializează lumea fizică ;
- este locul interior din care se pot percepe toate universurile ;
- este locul din care opreşti roata Karmică individuală şi o îmbunătăţeşti pe cea colectivă ,
slăbindu-i strînsoarea prin ridicarea vălului de pe Adevăr ;
- este locul unde sălăşluieşte Adevărul ;
- Legile lumii fizice , sînt subordonate Legilor lumilor metafizice .
Pentru oamenii care nu au pornit încă pe calea Iniţierilor Oculte , aceste Mari Adevăruri prezentate anterior sînt mai
greu de înţeles .
De aceea , pentru cei doritori de a merge spre Lumina Cristică prin Iniţiere Sacră , ofer mai jos dintr-o anumită
perspectivă , o detaliere concretă a treptelor iniţiatice în corelaţie cu stratul ( cerul ) spre care se poate accede după dorinţa
şi rîvna fiecăruia .

1.3. - Treptele de Iniţiere Rozacruceeană corelaţionate ezoteric


Această prezentare o corelaţionez ezoteric , apelelînd la informaţiile oferite de Maestra Maria Szepes din Ungaria , care
în cartea intitulată Leul Roşu ( Editura MIX - Braşov 2002 ) redă cele 9 trepte de Iniţiere ale Ordinului Rozacruceean , la
care se adaugă de acum încolo inevitabil şi puternic , treapta nr. 10 :
- Juniorii ( Începătorii , duce la absolvirea stratului - cerului nr. 1 de Lumină ) ;
- Teoreticienii ( Începătorii mai avansaţi ai Ştiinţei Cereşti , stratul nr. 2 );
- Practicienii ( Primii paşi conştienţi spre fapta biblică , stratul nr. 3 );
- Filozofii ( Educatori Ezoterici în teorie şi faptă ; au revelaţii , stratul nr. 4 ) ;
- Minorii ( au anumite percepţii paranormale activate , stratul nr. 5 ) ;
- Majorii ( pot cerceta extrasenzorial fenomene ale Ştiinţei Oculte ,stratul nr. 6 );
- Adepţii Exemplari ( Iniţiaţi ai Artei şi ai Ştiinţei Ezoterice , stratul nr. 7 );
- Magisterii ( Maeştrii ,Regi şi Regine Celeste , Preoţi şi Preotese , stratul nr. 8 );
- Magii ( Marii Maeştrii , Marii Preoţi Cristici şi Marile Preotese Isis - Fecioara Maria , duce la
absolvirea stratul nr. 9 de Lumină );
- ( Omul Divin cum zice Maestrul Tobias , sau Crist Manifestat , stratul nr. 10 ).
Aceasta este inevitabila Cale, a manifestării depline a Cristului vostru interior .
Vă doresc succes, tuturor celor ce porniţi pe această cale a manifestării de Sine Divin .

1.4. - Bicicletele ezoterice tip Shaumbra, pentru obţinerea şi dăruirea de informaţii oculte
Dragi prieteni .
120
Folosind ca metaforă spirituală bicicleta Maestrului Tobias , metaforă pe care domnia sa a prezentat-o detaliat în
lecţiile sale din cercul Crimson , redau acum dintr-o perspectiva personală o disertaţie informaţională scurtă .
Fac acest lucru , tocmai pentru ca unii dintre voi să puteţi obţine o înţelegere mai uşoară a modului vostru de lucru ,
cu şi în Noile Energii ale Vărsătorului de Lumină Cristică ,
privind culegerea de Informaţii Oculte de pe axa trecut - viitor şi pe care sînteţi datori în calitate de Învăţători
Shaumbra să le oferiţi acelora care vin în urma voastră .

1.4.1. - Bicicletele ezoterice individuale tip Tobias


Dintre noi cei care am citit lecţiile Maestrului Spiritual Tobias , într-o măsură mai mică sau mai mare încercăm să
ne folosim de Bicicleta lui spirituală , ca de o platformă de materializare a tot ceea ce ne este apropiat fiecăruia dintre
noi .
Aceasta este bicicleta ezoterică individuală şi :
1. - Avantajul utilizării acestei biciclete ezoterice individuale , este dat de propria ta aşteptare în tine însuţi , prin
iubire , înţelegere , relaxare - armonie şi respiraţie , fără ca cineva din exterior să te poată perturba ( numai cu voia ta
te poate perturba ) şi este primul pas spre Conştiinţa Unificată în Cristos ;
2. - Dezavantajul utilizării acestei biciclete este chiar utilizarea ei necorespunzătoare şi acest aspect apare atunci
cînd ai tendinţa de a o utiliza în energiile vechi , chiar şi pentru scopuri altruiste , sau încercarea de a subordona
această bicicletă tendinţelor egoiste .

ATENŢIE :
- pe această bicicletă ezoterică individuală , nu poţi urca pe nimeni ci doar pe tine însuţi;
- această bicicletă ezoterică individuală , nu poate fi împrumutată ;
- această bicicletă ezoterică individuală conţine numai perspectiva unor povestiri unice şi nimic mai mult;
- scopul fiecărei biciclete ezoterice individuale este acelaşi ,utilizarea Noii Energii ;
- fiecare bicicletă ezoterică individuală , reflectă doar unicitatea utilizatorului ei .

1.4.2. - Bicicletele ezoterice de grup ( tip tandem )


Cu toate că Maestrul Tobias propunea dintr-o perspectivă personală utilizarea acestei Biciclete ezoterice individuale , vă
ofer acum ca temă de meditaţie o altă perspectivă de utilizare al unui alt tip de bicicletă ezoterică , deoarece inevitabil şi
de multe ori o utilizaţi inconştienţi şi pe aceasta , în colaborare cu ceilalţi Shaumbra .
Pe Noua bicicletă de grup ( tip tandem ), se pot urca concomitent maxim 144 de persoane (după cunoaşterea mea
prezentă ), pentru a se realiza în echipă acelaşi ideal ezoteric .
Bicicleta ezoterică de grup ( tandem ) este diferită de bicicleta ezoterică individuală , deoarece presupune colaborarea mai
multor membrii ai echipei Cristice (Shaumbra) fără distorsiuni , adică , toţi să fie ca unul .
În speţă , este vorba de activitaţi Spiritual - Divine interactive şi complementare , asemănătoare activităţii unei familii de
albine , în care fiecare îşi face partea sa pentru interesul general spiritual fizic şi metafizic al grupului .
Aceasta este bicicleta ezoterică de grup , şi :
1. - Avantajul utilizării bicicletei ezoterice în grup , este dat de randamentul maxim , rapid şi exponenţial al
colaborării interactive din cadrul echipei Shaumbra , şi este al doilea pas( ultimul ) spre Conştiinţa Unificată în Cristos ;
2. - Dezavantajul utilizării acestei biciclete , rezultă din prezenţa uneori concomitentă atît a Noilor Energii cît şi a
Vechilor Energii în acelaşi grup .
Altfel spus , în timp ce unii ridică frecvenţa vibraţiei terestre , aducîdu-şi aportul ezoteric pentru marele mase
neiniţiate ( adică accelerează procesul transformaţional al semenilor lor ) , alţii menţin sau chiar coboară frecvenţa
vibraţiilor terestre , prin neconştientizarea responsabilităţii lor şi stoparea informaţiilor oculte în interesul propriu sau de
grupuleţ egoist în cadrul marelui grup .
Exemplificare :
O echipă formată din 10 membrii ai echipei Cristice ( Shaumbra ), trebuie să scrie o carte despre cercetarea lor
ezoterică . Aici pot interveni următoarele posibilităţi :
- fiecare membru îşi conştientizează responsabilitatea participării , astfel că toţi colaborează ca unul ,iar cartea se
tipăreşte în timp optim spre interesul general ;
- unii membrii cer garanţii şi dovezi asupra realităţii informaţiilor obţinute de colegii lor , scuzîndu-se că ei se
bazează numai pe ceea ce văd clarvizionar şi aud prin clarauz , fapt pentru care nu se asociază cu propriile informaţii
la completarea cărţii ;
- alţi membrii ai grupului , din comoditate şi din neînţelegerea faptului că una este să stai pe bicicleta ezoterică
individuală şi alta este să stai pe bicicleta ezoterică în tandem , cred că numai ceilalţi au obligaţia de a veni în
întîmpinarea lor şi că ei trebuiesc să aştepte într-un loc călduţ , un anumit timp de materializare a cărţii , timp pe care
ei nu-l pot preciza niciodată .
Faţă de acest comportament plin de ignoranţă pe care unii membrii ai echipei Cristice încă îl mai manifestă ,
Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS spunea :
Treziţi-vă , numai este timp de Hibernare ; Reveniţi-vă din Adormire ; Colaboraţi mai mult , mai eficient ;
NU STOCAŢI INFORMAŢIILE PRIMITE, daţi-le la cît mai mulţi ;Uniţi-vă dragii mei( bicicleta ezoterică de grup );
Lucraţi cu toţii împreună pentru acelaşi lucru: Cunoaşterea Spirituală .
ATENŢIE :
- pe această bicicletă ezoterică tandem , se pot urca foarte mulţi Oameni Divini ;
- această bicicletă ezoterică tandem , poate primi pe ea şi poate ceda altor asemenea biciclete ezoterice
pe unii membrii ai Shaumbrei , în funcţie de împrejurările spirituale care o cer ;
- această bicicletă ezoterică tandem ,conţine povestea ocultă a fiecăruia dintre cei ce-o utilizează , fapt
care duce la obţinerea unei perspective de ansamblu a fenomenelor metafizice cercetate ;
- scopul fiecărei biciclete tandem este utilizarea Noilor Energii şi a informaţiilor oculte pe un nivel
interactiv de grup foate înalt ;
121
- fiecare bicicletă ezoterică tandem , reflectă atîtea unicităţi cîti utilizatori le folosesc , iar sinteza lor
unificată pe aspectul tridimensional şi spiritual ocult crează foarte rapid un nou tip de civilizaţie terestră .
ATENŢIE :
ESTE OBLIGATORIU ca prima dată să înveţi utilizarea bicicletei ezoterice individuale ,
şi după aceea utilizarea bicicletei ezoterice de grup .
Indiferent de bicicleta utilizată , mîndria , egoul , prejudecăţile şi judecăţile nu au dreptul la manifestare .
Indiferent de bicicleta utilizată ,colaborarea spre obţinerea de informaţii oculte din mai multe perspective , analizarea
acestora , cît şi prezentarea publică sub o anumită formă a rezultatelor obţinute ,
să fie subordonate obligatoriu Iubirii şi Armoniei Divine .
Nu uitaţi :
Dacă în aceste activiţăţi de documentare şi informare ocultă ,
în mod inevitabil şi neintenţionat s-au strecurat anumite greşeli ,
să ştiţi că acestea sînt permise ,iar cei ce constată aceste greşeli ,
au datoria sacră de a efectua reglările de rigoare din perspectiva lor.
Parafrazîndu-l pe Învăţătorul IISUS CRISTOS putem spune că :
cine nu a greşit Ezoteric niciodată să arunce primul cu piatra .

Capitolul nr. 2
2. - Intrarea în Lumină

2.1. - Sintetizări introductive


Dragi prieteni ai echipei Cristice ( Shaumbra ), care sînteţi sau care ve-ţi veni în această echipă ; fiindcă în final , cu toţii
ve-ţi fi Crişti , chiar dacă alegeţi acum acest lucru sau în viitoarele voastre reîncarnări .
Din informaţiile ezoterice prezentate în primele două volume ale acestei cărţi , trebuie să reţineţi faptul că :
1. - Întreaga echipă de colaboratori ( atît cei din sfera vizibilă cît şi cei din sfera invizibilă ) , prin subiectele
prezentate din anumite perspective , nu au dorit şi nu doresc să convingă pe nimeni de realitatea şi importanţa lor , ci
lasă pe fiecare dintre voi în parte de a intra în rezonanţă sau nu , cu aceste Mari Adevăruri pînă acum oculte
( ascunse ) ;
2. -Subiectele prezentate , nu sînt altceva decît Repere Iniţiatice de pornire spre Universurile Cunoaşterilor Oculte
( ascunse ) , fapt pentru care toate cele trei volume ale prezentei cărţi , nu reprezintă altceva decît o introducere -
îndrumare a celor vizaţi , spre Reîntoarcerea lor la Casa de Lumină Cristică ;
3. - Intrarea Totală în Lumină , se face prin utilizarea chakrei unice , care permite utilizarea la maxim a tuturor
potenţialităţilor oferite de Ştiinţa Ocultă , Ştiinţă ce lucrează nemijlocit cu infinit de înalte energii suprasensibile , ce
funcţionează pe frecvenţe vibraţionale diferite ;
4. - Dacă la prima vedere , volumele acestei cărţi conţin fel de fel de informaţii ezoterice , de fapt este vorba numai
şi numai de Energii Cristice , preambalate în cuvinte de către toţi coautorii acestei cărţi , pentru a vă trezi şi obişnui
cu Noua Energie a celei de-a Doua Creaţii .
Odată cu citirea informaţiilor incluse în aceste trei volume ale României Inima Ocultă ( Ascunsă ) a Terrei , voi dragi
prieteni ai echipei Cristice ( Shaumbra )
ve-ţi intra deja foarte CONŞTIENŢI şi în simbioză permanentă cu manifestarea invizibilă a unei imense Reţele
Energetice Terestre .
Ţesută de Entităţi de Lumină Divină această Reţea de Lumină Cristică înglobează întreagul volum al planetei
Pămînt , iar nucleul său este chiar minunatul nostru spaţiu Românesc .
Afirmaţiile de mai sus, din neînţelegere, pot fi puse sub semnul unei exagerări de nuanţă patriotică vis a vis de spaţiul
Românesc , spaţiu în care eu şi
colaboratorii mei ne desfăşurăm misiunea spirituală , dar , pentru a afla adevărul menţionat de noi , vă rugăm să apelaţi la
clarvăzătorii şi la mediumii din ţara voastră , sau din alte ţări .
Pentru a vă putea racorda mai uşor la programul Misionar Românesc , prin îndemnul Învăţătorului nostru IISUS
CRISTOS , al Maestrului ELI , cît şi al FECIOAREI MARIA , v-am oferit anumite schiţe cu rol de iantră chiar în
volumul nr. 2 al prezentei cărţi .
Deoarece toţi membrii Echipei Cristice ( Shaumbra ) au statutul de cetăţeni ai Terrei, cît şi de cetăţeni Universali ai
mai multor dimensiuni , s-a ivit în Sine Însăşi necesitatea ca în acest volum nr. 3 , Eu şi prietenii mei să facem o
extindere a informaţiilor ezoterice la nivelul întregii planete , dar corelat cu Focarul Spiritual - Misionar al spaţiului
Românesc.
Din acest considerent enunţat în fraza anterioară , vom încerca acum să vă oferim dintr-o anumită perspectivă , cîteva
reţele de Lumină suprasensibilă , care susţin atît metamorfoza noastră ,cît şi al întregii planete Pămînt .
Deoarece perspectivele ezoterice sînt diverse ,aceste informaţiile ce le ve-ţi citi în continuare vor reprezenta pentru voi
o bază de lansare în cercetarea şi descifrarea Marilor Enigme Spirituale ale Terrei ,
ocazie cu care vă ve-ţi redescoperi pe voi înşivă ,ca Esenţă a Shaumbrei-Echipei Cristice .
Revenind la spusele Marelui Maestru Spiritual Tobias , care vorbea în lecţiile sale atît de Vechile Energii cît şi de
Noile Energii , vom arunca acum cu toţii o privire parţială asupra manifestării lor în spaţiul Românesc.

2. 2. - VECHILE ENERGII , exemplificare pe spaţiul Românesc de Învăţătorul Iisus Cristos


Privite clarvizionar ,manifestarea acestor energii în spaţiul Românesc apar sub forma unor vulcani cu activitate domoală
sau clocotind , care emană lavă ( forme gînd de joasă vibraţie ) spre suprafaţă , cît şi mai mult sau mai puţin fum în
atmosfera înconjurătoare .
Şi acum să dăm o exemplificare parţială , obţinută cu ajutorul Învăţătorului nostru IISUS CRISTOS în data de 10 .
Ianuarie. 2004 :
Oraşul Constanţa - vulcanul clocoteşte şi iese fum gros ;
122
Oraşul Călăraşi - vulcanul clocoteşte şi iese fum gros ;
Localitatea Beba Veche - lava curge domol şi fumul este doar un firicel ;
Între Munţii Parîng şi Munţii Făgăraş , în nordul lor pe o anumită lungime ( depresiunea Petroşani , oraşul Cugir ,
oraşul Victoria ) - lava curge domol şi fumul este doar un firicel ; la fel se prezintă şi oraşul Suceava cu
o zonă înconjurătoare , cît şi în zona Vrancei ..........

2.3. - NOILE ENERGII , exemplificare pe spaţiul Românesc cu Învăţătorul Iisus Cristos


Privite clarvizionar , manifestarea Noilor Energii în spaţiul Românesc apar sub forma unor inimioare .
Şi aici oferim o exemplificare parţială , obţinută tot cu ajutorul Învăţătorului nostru IISUS CRISTOS , în aceiaşi dată :
Zona Hamangia , Galaţi , Tîrgu - Jiu ,Turnu Severin ,Caransebeş, Timişoara , Arad , Satu - Mare , Cluj , Putna - Mănăstire ,
Darabani ( jud. Botoşani ) , Botoşani , Braşov , Bucium - Mănăstire sub Munţii Făgăraş , Sibiu , etc,.........
Fiindcă este vorba de Noile Energii , se cuvine să exemplificăm acum ceea ce unii dintre voi ve-ţi putea observa
privind clarvizionar Iantra cu cele 24 de Piramide Energetice Primordiale ale României .
În mijlocul României se găsesc două Inimi îngemănate .
Aceste Inimi exprimă două perspective de înţelegere ocultă :
1. - Inima Învăţătorului Iisus Cristos reprezentînd principiul masculin , îngemănată cu Inima Maicii Sale
Fecioara Maria , care reprezintă principiul feminin ;
2. - Inima Omului Divin care se manifestă în Noua Energie şi pe care o putem avea fiecare dintre noi ,
dacă alegem să fie aşa şi nu altfel .
1. În primul caz este vorba de activitatea specială şi particulară pe care cele două Mari Spirite Divine o
desfăşoară în cadrul programului Misionar Românesc , fapt pentru care , privirea voastră clarvăzătoare observă în
continuare cum cele două inimi sînt integrate într-o inimă mai mare , din care radiază o energie suprasensibilă a cărei
putere este de nedescris .
De altfel , această energie izvorăşte din centrul celor două inimi reunite sub semnul aceluiaşi scop Divin ,
îndreptîndu-se apoi spre graniţele României , pe care le învelesc în mişcarea lor de reîntoarcere spre sursa de emisie.
Aceasta este protecţia de foc a României , dar un foc al Iubirii Divine,
al celor doi mari Giganţi Spirituali Divini ai omenirii .
2. În al doilea caz este vorba de Inima Omului Divin , care exprimă principiul Divin Quan Yin , aşa cum spunea
Maestrul Tobias şi anume :
Quan Yin este întruparea energiei masculine şi feminine într-un singur vas ( corpul fizic ).
În acest caz , corespondenţa spirituală dintre Inima Ocultă ( Ascunsă ) a României ,
şi inimile Shaumbrei Internaţionale este iminentă ,ca şi corespondenţa ocultă a Noilor Energii dintre Inimile
Shaumbrei Internaţionale şi Inimile Shaumbrei din România .
Dragi prieteni ai Shaumbrei , nu există nici un fel de separare între noi ,
chiar dacă avem misiuni diferite în ţări diferite .

2.4. - Profeţia
Dragi prieteni , aşa după cum aţi observat , prin cele trei volume ale prezentei cărţi sînt vehiculate dintr-o anumită
perspectivă de interes imediat anumite previziuni - profeţii , pentru ca noi să ne putem integra mai uşor în Lumină şi a ne
întoarce mai repede în Casa Divină.
Cu reamintirea informaţiilor anterioare , prin completare putem spune că profeţia cuprinde următoarele trei tipuri de
prezentare şi anume :
1. - Profeţii care se realizează 100 % :
- în timp foarte scurt , de la 1 an la 10 de ani ;
- în timp scurt , de la 10 ani la 20 de ani ;
- în timp mediu , de la 20 de ani la 80 de ani ;
- în timp lung , peste sute de ani ;
- în timp foarte lung , peste mii de ani .
2. - Profeţii care se realizează parţial - tot pe timpii prezentaţi anterior ;
3. - Profeţii care nu se realizează , deoarece umanitatea a amorsat iminenţa evenimentului .
De asemenea , aşa după cum aţi dedus din citirea informaţiilor prezentate ,
precizarea exactă al anilor desfăşurării evenimentelor prezise - prognozate - profeţite , este aproximativă ,
deoarece noi cei încarnaţi atragem spre prezent ,
sau împingem spre viitor anumite evenimente personale şi colective ;
Totuşi există şi cazuri particulare cînd anul manifestării unui eveniment profetizat este aproape corect , cu foarte mici
devieri mai aproape sau mai departe pe scara timpului , deoarece însăşi metamorfoza întregii Creaţii Divine trimite
peste noi o Undă Transformaţională .
Totodată mai sînt şi cazuri în care anumiţi iniţiaţi ai Terrei primesc mesaje profetice despre desfăşurarea unor
evenimente sigure şi apropiate , dar cum acestea sînt particularizate şi destul de multe pe Terra , deci sînt sub
incidenţa Karmică, nu prezintă interes pentru cei care tind sau chiar utilizeză Noile Energii.

Capitolul nr. 3
3. - Despre copiii României şi alte informaţii adiacente cu Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS
Tu Gicule doreai să începem colaborarea de astăzi pe tema Piramidelor Fizice Celeste de pe Terra , cît şi a
Piramidelor Energetice tot de pe Terra , ca o completare firească a informaţiilor înscrise de voi doi în primele două
volume ale acestei cărţi.
Şi totuşi , Eu vreau să vorbesc puţin şi depre copiii viitorului apropiat Românesc.
Este adevărat, că foarte mulţi iniţiaţi vor vedea şi vor scrie despre aceste Piramide Fizice Celeste , şi în special
despre cele din spaţiul Românesc.

123
Totuşi , peste 20 -30 de ani , vor fi copii a căror vărstă v-a fi cuprinsă între 7 şi 10 ani ,
care vă vor furniza informaţii extraordinare despre aceste Piramide.
Aceşti copii vor avea un alt limbaj , o altă cunoaştere şi o modalitate de exprimare mult mai elevată ; ei vor folosi o
terminologie ezoterică ce-i va mira pe mulţi ascultători ai exprimărilor lor .
Copii de care vă vorbesc se vor informa de pe calculator , şi în urma acestui lucru ,
se va declanşa în ei Clarvederea şi Cunoaşterea Spiritual - Ocultă .
În România sînt mii de Spirite Luminate şi vor mai fi alte zeci de mii , care abia aşteaptă să se reîncarneze
printre voi .
În momentul de faţă numărul copiilor scade , deoarece tineretul nu mai naşte , fapt ce ridică probleme
guvernanţilor voştrii ; dar e clar că voit se întîmplă acest lucru , inconştient de ce fac ei .
Această evoluţie , această acţiune inconştientă a tinerilor de a scădea natalitatea , va face ca apariţia-naşterea
copiilor spiritualizaţi , să vină cît mai tîrziu .
La ora aceasta , dacă în România totul mergea conform planului Divin , numărul Marilor Spirite s-ar fi dublat
urgent .
Aş vrea să înţelegeţi că nimic din ceea ce se întîmplă în ţara voastră nu este întîmplător şi vor veni acele timpuri
cînd apar aceste Mari Spirite într-un mediu potrivit , adică , atunci cînd în România se va instala o linişte şi o
armonie aparte .
Iubirea care acum lipseşte , căci efectiv sensul cuvîntului iubire nu se mai cunoaşte , forţele malefice încearcă cu o
putere inimaginabilă să distorsioneze înţelesul adevărat al cuvintelor prietenie şi iubire .
Cei ce vorbesc acum despre iubire , dar în alt sens al cuvîntului ,
vor regreta amarnic de ceea ce au făcut prin programele de Televiziune , Presă şi prin Filme .
Cred că marea majoritatea a Oamenilor Luminaţi şi-au dat seama că aceste aspecte nu sînt de la Divinitate .
Odată cu ,, Libertatea ,, ( Liberul Arbitru ) ce v-a fost oferită şi pe care n-aţi înţeles-o, s-au produs fenomene
deplorabile în toate aspectele vieţii .
Dar după 20 de ani ( 2.024 ) , spun acum 20 de ani , dar nimic nu este cu exactitate - nimic nu este bătut în cuie
deoarece de voi depinde totul , lucrurile vor intra pe făgaşul normal într-un climat de Iubire , Înţelepciune şi Armonie .
Peste cîteva sute de ani , sau poate mai repede dacă voi alegeţi să fie aşa , cînd toate aspectele vieţii vor rezona ,
ne vom îndrepta în paşi mari spre adevărata Iubire şi atunci ve-ţi simţi cu toţii ceea ce înseamnă Pace , Iubire ,
Armonie , Înţelepciune , Smerenie şi multe alte asemenea atribute Divine.
Dragii mei pămînteni vă rog să nu uitaţi faptul că :
Toţi sînteţi Dumnezeu(i) în devenire şi mari satisfacţii ve-ţi avea.
În următorii 1000 - 2000 de ani , mulţi dintre voi care nu-şi pot finaliza misiunea terestră acum , se vor reîncarna
şi se vor bucura de munca pionierilor acestor vremuri , pe care le trăiţi voi acum .
Este mult timp pînă atunci , este puţin , nu se poate măsura ; dar de voi depinde totul , de gîndirea voastră şi de
evoluţia tuturor .
Acum EU vă las , căci a sosit Maria - Mama Mea Pămînteană şi nerăbdătoare doreşte să vă răspundă la
întrebările voastre .

Capitolul nr. 4
4. - Mesajele MAICII DOMNULUI - FECIOARA MARIA

4.1. - Precizări introductive


Dragi prieteni ai Terrei .
Aşa după cum menţionam şi în volumul nr. 1 al prezentei cărţi , Feciora Maria - Maica Învăţătorului nostru Iisus
Cristos , reprezintă încă în momentul de faţă una dintre cele mai enigmatice Entităţi de Lumină Divină , pentru marea
majoritate a pămîntenilor.
De fapt , misterul programului misionar pe care domnia sa l-a manifestat pe Terra acum 2000 de ani , va mai rămîne
valabil o perioadă de 10 - 15( 2014 - 2019) ani , deoarece Lumea încă nu este încă destul de matură ca să-l accepte şi să-l
înţeleagă .
Totuşi , aşa după cum ne transmite domnia sa , Marele Adevăr al desecretizării programului său misionar , va fi
dezvăluit treptat anumitor iniţiaţi ai Terrei ,care în scrierile lor vor strecura acele informaţii pregătitoare prin care întreaga
populaţie să poată accepta întregul Adevăr Spiritual materializat cu ajutorul său acum 2000 de ani în urmă .
Ascunsă în spatele unei femei aparent obişnuite , asupra căreia biblia nu ne oferă date substanţiale cu privire la
potenţialul său ezoteric ,
Fecioara Maria a fost şi rămîne în istoria Spirital - Divină ,
una dintre cele mai Mari Iniţiate în tainele Ştiinţei Spiritale a tuturor timpurilor şi dimensiunilor ,
alături de fiul său Iisus Cristos .
Ţinînd cont de acest aspect, cît şi de faptul că EA a fost nu numai o femeie în toată normalitatea sa Terestră ,ci şi
trunchiul Iubirii , Înţelepciunii şi Voinţei Divi-ne care a făcut posibil să răsară şi să fructifice spiritul Mesianic al
Învăţătorului nostru IISUS CRISTOS , vă invit dragi prieteni , spre o discernere atentă a mesajului pe care Fecioara
Maria ni-l oferă nouă tuturor deopotrivă .

4. 2. - Mesaj General al Fecioarei Maria , pentru iubitorii de Lumină şi Adevăr Divin


Dragul meu Gicu , să asculţi cu atenţie ce vreau să-ţi comunic ţie acum .........
( o scurtă comunicare de interes personal )
M-am bucurat nespus că ţi-ai amintit cu atîta dragoste de mine şi încerci să le aminteşti tuturor pămîntenilor
faptul că :
MAICA DOMNULUI - FECIOARA MARIA , a fost Mama lui Dumnezeu , dar nu o Mamă oarecare .
Dragii mei Pămînteni , vă rog să mă ascultaţi cu atenţie .

124
EU SÎNT un Mare Spirit de la Tatăl Ceresc , asemenea lui IISUS CRISTOS ,
şi a tuturor Fiilor lui Dumnezeu.
Voi încă nu aţi înţeles faptul că :
Lumina din Lumină răsare , astfel că , numai o Lumină Spirituală asemănătoare mie ,
putea mijloci naşterea pe Terra a lui IISUS CRISTOS .
EU am locul meu ;
şi fiecare Mamă Pămîteană a Fiilor lui Dumnezeu , indiferent că a fost Mama lui BUDDHA ,
Mama lui MAHOMED , Mama lui IISUS CRISTOS , aceste Mame sînt şi vor fi etern ,
Lumină din Marea Lumină a Tatălui Ceresc.
Grădina Mea este imensă ; fără început şi fără sfîrşit .
Pămîntul acesta al vostru - Terra - este doar o parte din Grădina Mea , este locul meu iubit , unde este Fiul Meu
iubit cît şi voi Marile Spirite Celeste.
În această Grădină , vă aştept pe toţi cei care propovăduiţi şi sînteţi exemple vii de Iubire , Lumină , Pace ,
Armonie şi Înţelepciune pe Pămînt şi oriunde în Creaţia Tatălui Ceresc.
Vă ocrotesc şi vă Iubesc ,vă Luminez şi aştept cît de curînd să vă treziţi cu toţii .
Voi Mari Spirite Celeste reîncarnate acum pe Terra , sînteţi zeci de mii ,milioane şi în curînd nu ve-ţi mai fi cei
ce-aţi fost .
Acum treceţi cu toţii printr-o perioadă dificilă , perioadă în care parcă lumea s-a întors pe dos , cu susul în jos cum
ziceţi voi .
Dar să ştiţi că această perioadă de bulversare , peste cîţiva zeci de ani v-a dispărea şi se v-a intra în normalitate .
Dacă voi , mii de Spirite Luminate de pe acest pămînt , ve-ţi propovădui Iubirea , Pacea şi Armonia ,
se pot realiza - materializa schimbări în timp record ; de voi depinde totul.
Noul vostru Pămînt , Noua voastră Energie - Energia Spertanţei şi ceea ce a-ţi creat voi aşa cum Maestrul Tobias
v-a transmis , vă v-a bucura foarte mult .
Zeci de mii , sute de mii de Mari Spirite ale Terrei au înţeles semnificaţia mesajelor lui Tobias şi mă bucur pentru
acest lucru .
Maestrul Tobias vă iubeşte atît de mult şi a încercat şi de această dată să folosească un limbaj pe înţelesul
majorităţii , sau mai corect spus , al tuturor celor Luminaţi.

4.3. - Mesajul Fecioarei Maria , în special pentru Shaumbra din România

Referindu-mă acum la România - Grădina Maicii Domnului , cum a fost ea denumită şi cu Adevărat este ,
reţineţi că Mari Spirite din această ţară , vor colabora cu voi Marile Spirite de pe întregul glob Pămîntesc ,
şi aceştia vă vor ajuta foarte mult de aici din Grădina mea Balcanică .
Mulţi văd şi simt că se întîmplă ceva şi parcă totuşi nu pot să creadă .
Ai înţeles perfect dragă Gicu , de ce trebuia să introduci Predicţiile lui Sundar Singh în primul vostru volum .
Acest lucru vă va ajuta odată în plus ,să luaţi legătura cu alte Mari Spirite de pe Terra, din diferite ţări .
Mare vă v-a fi vouă uimirea în viitorul apropiat , cînd unii Şefi de State vor veni în vizită în capitala ţării voastre
Româneşti şi vor folosi expresii ca :
- Ce caldă şi primitoare este ţara voastră ;
- Aşa de bine mă simt că n-aş mai pleca de aici ;
- În multe locuri am fost , dar în niciunul nu m-am simţit ca la voi ;
- Şi multe altele asemănătoare .

Din momentul utilizării acestor expresii , tot ce-şi vor dori aceşti Mari Conducători ,
care de fapt sînt Spirite Înalte ,
va fi ca ţările lor să urmeze linia de evoluţie spirituală a poporului Român ,
dar pe particularitatea specifică a popoarelor lor.
În România ,ve-ţi vedea Oameni de Ştiinţă Speciali , izvorîţi din copiii ce se vor naşte în curînd .
Aceşti Oameni de Ştiinţă Speciali ,
vor descoperi şi vor realiza Farfuriile Zburătoare ,
cum vă place vouă să le spuneţi OZN-urilor .
Tot din Marile Spirite ce se vor reîncarna în România ,vor fi şi cei care vor aranja-amenaja bazele de lansare pentru
aceste navete spaţiale şi atunci , incredibilul se va produce .
Cu toate că în momentul de faţă este incredibil , aceste baze se vor amplasa pe locurile unde în vechime ,
în acest spaţiu mirific Românesc ,au fost vechile baze spaţiale ale Confederaţiei Extraterestre a Luminii .
Amintiţi-vă dragii mei fraţi din Shaumbra ,
unde a fost baza spaţială a lui Astar Sheran în România ,
deoarece acolo va fi în viitorul apropiat,cea mai mare bază extraterestră de pe Terra .
Voi dragii mei pămînteni , ve-ţi călători în spaţiu şi ve-ţi trăi momentul chiar şi unii din generaţia voastră.
Totodată se apropie şi momementul în care astronauţii voştrii vă vor face declaraţii senzaţionale ,
care pentru noi sînt normale .
Aceste declaraţii trebuiau făcute de zeci de ani , fapt care ar fi dus la evoluţia oamenilor de pe toată Terra , dar nu s-
a dorit acest lucru .
Perioada grea pe care poporul Român o traversează acum, nu este întîmplătoare .
Acest lucru va determina descoperirea Marilor Spirite reîncarnate la voi, deoarece atunci cînd nu ai ceva , eşti nevoit
să cauţi , iar căutarea voastră de acum , chiar la nivel inconştient , se îndreaptă spre descoperirea acestor Mari Spirite,
care să schimbe treptat tot ceea ce este din manifestarea vechilor energii.
125
4.4. - Mesaj comun al Fecioarei Maria pentru toţi Shaumbra Terrei
Sper că am fost destul de explicită în aceste mesaje , pentru că mă doare de fiecare dată cînd văd indiferenţa
oamenilor .
Vă rog nu fiţi indiferenţi , deoarece :
acum este momentul Cunoaşterii Spirituale cît şi al Cercetărilor Spirituale .
Caută şi vei găsi , Bate şi ţi se va deschide , Cere şi ţi se va da .
Orice doriţi cu gînd curat şi cu iubire totală , puteţi să aveţi .
Nu fiţi materialişti; nu distrugeţi oameni sau familii pentru îmbogăţire , căci totul este o mare amăgire .
Cîştigînd material , ve-ţi pierde spiritual .
Împletiţi aspectul Spiritual cu cel Material ,cu Corectitudine, Demnitate ,Iubire şi Adevăr şi bine vă va fi .
Fiţi calmi , fiţi iubitori şi înţelegători cu toţi cei din jurul vostru .
Dacă IISUS CRISTOS a fost Iubire , atunci şi voi sînteţi Iubire . Iubiţi-vă şi respectaţi-vă reciproc.
Nu aşteptaţi să fiţi măguliţi ci INSISTAŢI PE TREZIREA SPIRITUALĂ ,
a tuturor celor receptivi din jurul vostru , chiar dacă acest lucru unii îl consideră un defect ,
sau din neînţelegere este catalogat în fel şi chip ;
dar să ştiţi că aici la noi în Cerul de Lumină , este o Mare Calitate Asumarea acestei Responsabilităţi Sacre .
Aşadar , fiţi Insistenţi Spiritual pe Trezire ,pe Cunoaşterea Ştiinţei Oculte ,
căci pentru asemenea demersuri , noi avem mare bucurie şi mare iubire .
Trebuie să înţelegeţi dragii mei , că înainte de toate este SERVICIUL SPIRITUAL ,
apoi familia şi celelalte .
Cei care nu înţeleg atitudinea voastră spirituală , cînd se vor trezi , îşi vor da seama că au greşit şi se vor ruşina de
acest lucru .
Vă rog să nu insistaţi cu cei care nu pot înţelege metamorfoza spirituală , căci unii şi-au dat şansa acum de a se
trezi , iar alţii se vor trezi peste cîteva sute de ani şi atunci totul va fi aşa cum s-a dorit .
Noi vă iubim pe toţi , indiferent de profesie , de religie , de rasă , deoarece cu toţii sînteţi Fii lui Dumnezeu , dar nu
poţi să nu iubeşti în mod deosebit , pe cei ce-l iubesc cu adevărat pe Dumnezeu prin acea atitudine pe care o
manifestă şi anume :
dorinţa arzătoare de A CUNOAŞTE mai mult , din Tainele Creaţiei Divine .
Timpul a sosit dragii mei Shaumbra şi nu mai puteţi pierde nici un minut.
Daţi informaţia mai departe ; Vă rog , da-ţi informaţia mai departe .
Vă mulţumesc de înţelegere şi Implicare spirituală dragii mei .
Eu Maica Domnului - Fecioara Maria vă iubesc nespus de mult şi ştiu că misiunea Terra va fi îndeplinită cu succes
prin voi .
Îţi mulţumim Fecioară Maria , pentru ajutorul spiritual ce ni-l oferi permanent.

Capitolul nr. 5
5. - Despre Civilizaţiile Extraterestre
Dragi prieteni .
Cu toate că lumea noastră contemporană , a acceptat în mare parte ideea conform căreia ar putea exista civilizaţii
extraterestre , dovada prezenţei acestora pe Terra , nu au primit-o decît foarte puţini dintre noi .
Din acest considerent , în momentul de faţă sînt binevenite anumite informaţii complementare celor scrise deja de mulţi
autori , despre aceste Civilizaţii Extraterestre.
Cu toate că subsemnatul se numără printre umanii tereştrii care au văzut OZN-uri cu ochii fizici şi asta chiar aici la
Sîntana de Arad , eveniment pe care l-am descris în cartea Ecluza Astrală , ne axăm acum pe derularea unei noi
perspective ezoterice ,exprimate de Învăţătorul nostru Iisus Cristos .

5. 1. - Tereştrii şi Extratereştrii , scurtă prezentare făcută de Invăţătorul nostru Iisus Cristos


Vă întrebaţi mereu mulţi dintre voi dragii mei pămînteni, cîte alte civilizaţii Extraterestre mai există în acest
univers vizibil ochilor voştrii fizici. Aţi reuşit să exploraţi Luna , pentru că v-am ajutat .
Aţi început să exploraţi planeta Marte , pentru că vă ajutăm şi de aici multe teorii emise de voi îşi pierd
valabilitatea .
Sînt zeci , sute ,..., de civilizaţii în univers .
Unele Civilizaţii Extraterestre sînt mai importante , altele mai puţin importante ,
şi totuşi fiecare civilizaţie îşi are rolul ei specific .
Voi Pămîntenii , sînteţi Admiraţi de unii , Invidiaţi de alţii şi Compătimiţi de alţii .
În cadrul acestor Civilizaţii Extraterestre aveţi prieteni mulţi şi toţi vă vor ajuta şi vă ajută chiar acum .
Mulţi pămînteni din diferite locuri ( părţi ) ale Pămîntului , ştiu foarte multe lucruri deoarece au comunicat cu aceste
Civilizaţii Extraterestre şi pentru unii au produs o stare de uimire , iar pentru alţii doar o stare de normalitate .
Colaboraţi între voi şi pe tema Civilizaţiilor Extraterestre dragii mei , indiferent de rasa din care faceţi parte în această
viaţă , indiferente de etnia din care faceţi parte în această viaţă , pentru că fiecare a mai trecut şi va mai trece prin
toate acestea .

Ar trebui să amintim cîteva popoare care prin Marile Spirite din ţările lor , au ştiut să folosească cunoaşterea primită
de la şi despre aceste Civilizaţii Extraterestre şi totuşi nu o facem , dar precizăm că acestea au greşit prin faptul că n-
au folosit cunoştiinţele ( informaţiile ) primite pentru progresul întregii omeniri , ci pentru dorinţa lor de a domina
lumea .

126
ATENŢIE :
Cînd un individ este prea mîndru , suferă. Cînd un popor este prea mîndru , suferă.
Pentru eliminarea inconvenientelor datorate acestor conducători mîndrii ale popoarelor în cauză , s-a încercat şi se
încearcă prin Marile Spirite care au scris , ca populaţia întregii Terre să fie unită şi toţi să-şi aducă contribuţia la
prograsul general fără discriminare şi la revenirea voastră Acasă.
Dar pînă ve-ţi ajunge cu toţii la acest stadiu de revenire Acasă , poate să mai treacă 1000 – 2000 de ani , sau mai
puţin ; de voi depinde dragii mei , de dorinţa voastră de a face cunoscut lumii ceea ce primiţi ca informaţii din
straturile superioare .
Nu discutaţi despre armamente , despre războaie de cucerire , sau cucerirea altor planete prin războaie , pentru că de
fapt toate acestea discuţii se întîmplă acum şi vă aparţin vouă pămîntenilor .
Nu jignim pe nimeni , pentru că fiecare primeşte lecţia la timpul potrivit .
Uniţi-vă forţele cu toţii şi încercaţi să păşiţi în Noua Energie cu Iubire , Pace , Înţelepciune şi Armonie.

5.2. - Baze Extraterestre pe Terra


Dragi prieteni .
Întotdeauna spiritului omului manifestă o stare de curiozitate , pe un aspect sau altul ales după rezonanţa sa lăuntrică ,
din multiplele manifestări ale Divinului în Creaţia sa .
Fără a sări peste curiozitatea suplinită de bunul simţ , adică acea curiozitate naturală înscrisă ca program Divin în
fiecare dintre noi , existenţa Bazelor Extraterestre din România m-a captivat în mod special .
Nu pot să nu recunosc faptul că la modul cel mai general , subiectul în sine mi-a fost confirmat şi descifrat de
Maeştrii Luminii Cristice , dar , canalizarea spre abordarea acestui subiect a trebuit să o demarez tocmai pe baza unei
revelaţii personale , la care nu întîmplător am avut acces .
Fructificarea acestei revelaţii , s-a materializat pe data de 31 - Ianuarie - 2004.
5.2.1. - Revelaţie personală 11 - Martie - 2003
În noapte mai sus amintită , în timp ce corpul meu fizic se afla în starea somnului profund , conştienţei mele
spirituale i s-a permis funcţionarea deplină într-un plan suprasensibil paralel .
În această stare de supraconştienţă , am constatat că în faţa spiritului meu a fost materializată o hartă ce detalia
partea de sud-est al continentului Asiatic , inclusiv detalierea continentului Australian .
Aceasta a fost imaginea de ansamblu ce mi s-a oferit spre cercetare.
Apoi , ca un prim pas spre informare , privirea spirituală mi-a fost atrasă de porţiunea hărţii care marca litoralul
peninsulei Indochina ( de la Singapore ) pînă la Vladivostok .
Astfel , pornind din marginea oraşului Singapore spre Bangkok , spre Ho Şi Min , spre Hong Kong , spre Shanghai ,
spre Peking , spre ţărmurile Coreene pînă la Vladivostok , acest litoral scăldat de Marea Chinei de sud , de Marea
Chinei de est , de Marea Galbenă şi de Marea Japoniei mi s-a prezentat în trei imagini distincte şi succesive , imagini
tip cadru static .
În toate cele trei imagini tip cadru static , mi s-a arătat un Val , sau mai bine zis o Undă alb - lăptoasă , care
venea dinspre sud şi se lipea de ţărmul amintit al Asiei pe toată lungimea sa , în mod uniform şi fără nici un fel de
întrerupere .
Apoi , interveni un al doilea pas spre informare , în care privirea spirituală mi-a fost din nou atrasă , dar de această
dată de continentul Australian , ce se înălţa din apele înconjurătoare ca o imensă insulă complet verde ( Anahata ) .
Prima imagine percepută a Australiei , a fost şi ea tot statică .
A doua imagine însă , a fost derulată ca un film scurt , în care am observat un fenomen inedit şi surprinzător
care se manifesta în Marele Golf Australian .
În acest Mare Golf Australian , mai precis între oraşul Albany aflat în ves-tul golfului şi oraşul Portland aflat în
estul golfului , la aproximativ jumătatea dis-tanţei dintre ele, din interiorul oceanului Indian ieşea la suprafaţă un flux
puternic de apă , care în mod radial ( cercuri concentrice ) vălura apa din înprejurimi, sub efectul unei imense forţe
nevăzute .
În timp ce priveam acest flux cum izvora continuu, am simţit instantaneu că acesta era responsabil de ceea ce se
petrece pe ţărmul de sud-est al Asiei şi totodată , am mai simţit că undeva pe Terra ,
se mai află un astfel de flux puternic.
Am revenit apoi perfect conştient în starea de veghe şi am pus informaţia pe hîrtie, ca să nu-mi scape uitată şi s-
o cercetez cîndva .
Cu toate că am avut o tentativă de descifrare al acestui fenomen ezoteric în anul 2003 , împreună cu prietena mea
Aurora Neghiu din Arad , totuşi , noi nu am reuşit decît să păstrăm imaginea şi starea conform căreia din Marele Golf
Australian izvorăşte o energie a cărei frecvenţă vibraţională este foarte înaltă .
Dragi prieteni , de altfel această revelaţie a constituit şi baza de pornire a solicitării de informaţii oculte (ascunse ) de
la Învăţătorul nostru Iisus Cristos , cu privire la Bazele Confederaţiei Civilizaţiilor Extraterestre aflate pe Terra în acest an
2004 .
Aşadar , răspunsul revelaţiei anterioare se află integrat în informaţile de mai jos.

5. 2. 2. - Baze Extraterestre pe Terra , desecretizate de Învăţătorul nostru Iisus Cristos


Pe data de 31 - Ianuarie - 2004 , am cerut Învăţătorului nostru sublim Iisus Cristos , să îmi lămurească secretul revelaţiei
la care cu aproape zece luni în urmă avusesem acces . Şi iată răspunsul :
1. - În Australia , există o Bază Extraterestră Revelaţia ta a vrut să scoată în evidenţă inclusiv acest aspect , fiindcă
de prezenţa acestei Baze Extraterestre se leagă foarte multe lucruri , despre care se poate spune că beneficiaţi în
majoritatea cazurilor inconştient de manifestarea lor .
Reţineţi dragii mei că :
în Marele Golf Australian este o Bază Extraterestră foarte puternică ,
pe un spaţiu subteran extrem de întins şi locul de pe Terra unde mai există ceva asemănător ,
este chiar baza Extraterestră din Carpaţii Meridionali ,cu centrul pe Masa Tăcerii de la Tîrgu - Jiu.
127
De altfel , aceste două Baze Extraterestre plus una care o specific ulterior , sînt cele mai mari , mai puternice şi
mai importante de pe Terra , în acest moment istoric .
Fiindcă am vorbit de spaţiul Românesc , să mai consemnăm existenţa a încă două Baze Extraterestre .
2. - Astfel , România are trei Baze Extraterestre importante , a căror dispunere spaţială formează un triunghi , după
cum urmează :
- Baza Extraterestră cu centru pe Tîrgu - Jiu ;
- Baza Extreterestra din munţii Apuseni ;
- Baza Extraterestră din Carpaţii Moldovei .
Şi acum , o să-ţi dezvăluiesc dragă Gicu alte Baze Extraterestre ascunse pe Terra , ca prin tine aceste informaţii
să ajungă la toţi cei interesaţi .
3. - În Mexic există o altă bază Extraterestră foarte puternică , ce se alătură celei din Australia şi celei din
România de la Tg-Jiu ;
4. - În Japonia este o Bază Extraterestră , de la Tokio 400 km spre nord ;
5. - În China este o Bază Extraterestră ;
6. - În cele două Americi sînt patru Baze Extraterestre :
- Două în America de Nord , care sînt foarte magnetice ;
- Două în America de Sud .
Pentru America de Nord vreau să fac o precizare şi anume faptul că SUA ştie sigur de una dintre aceste Baze
Extraterestre , ba mai mult , clarvăzătorii lor au cecetat-o pînă acum .
7. - În Spania este o Bază Extraterestră ;
8. - În Anglia este o Bază Extraterestră , aproape de Canal ;
9. - În Elveţia este o Bază Extraterestră ;
10. - În Norvegia este o Bază Extraterestră ;
11. - În Africa sînt două Baze Extraterestre , una mare şi una mică .

Capitolul nr. 6
6. - Piramidele Terrei
Dragi prieteni , în volumul nr. 2 al acestei cărţi rămăsesem dator faţă de voi cu alte informaţii complementare despre
Piramidele Terrei , fapt pentru care cu amabilitatea de rigoare , Învăţătorul nostru Iisus Cristos ne completează acum acest
minunat tablou informaţional - ocult .

6.1. - Piramidele Fizice Celeste de pe Terra , desecretizate de Învăţătorul nostru Iisus Cristos
Iniţial , cînd încă nu păşisem pe calea cercetărilor ezoterice de tot felul , pentru mine Piramidele erau de un singur tip
şi anume cele fizice .
Bătătorind drumurile Oculte ( Ascunse ) ale Ştiinţei Spiritual Divine , am constatat cu surprindere că aceste Piramide
fizice se împart în două categorii şi anume: Piramidele Fizice Neceleste şi Piramidele Fizice Celeste .
Este de la sine înţeles că pentru toţi pămîntenii deopotrivă , Piramidele Fizice Celeste sînt cele mai importante .
Cine nu cunoaşte ce reprezintă o Piramidă Fizică Celestă , să studieze cartea PIRAMIDA LUMINII CELESTE - din
EGIPT , scrisă de prietena mea Melfior Ra - Luiza ( Subiectul este reluat într-o carte ulterioară , denumită CRUCEA
ENERGETICĂ A TERREI ).
Şi acum dragi prieteni , îi dăm cuvîntul celui mai strălucit dintre Maeştrii noştrii şi anume Învăţătorul Iisus Cristos ,
pentru a ne oferi tabloul complet al Piramidelor Fizice Celeste .
Faţă de timpul desecretizării acestor Piramide ,vă ofer acum următoarea ordine :
1. - Piramida Luminii Celeste din Egipt , sau Marea Piramidă Egipteană( a lui Keops )- este Piramida
Sudică a Crucii Energetice a Terrei ( vezi cărţile lui Melfior Ra ) ;
2. - Piramida Fizică Celestă din munţii Retezat - România -este Piramida Nordică a Crucii Energetice
a Terrei ( vezi Melfior Ra ) ;
3. - Piramida Fizică Celestă din Turcia - este Piramida Estică a Crucii Energetice a Terrei ( vezi Melfior Ra ) ;
4. - Piramida Fizică Celestă din Insula Sardinia - Italia - este Piramida Vestică a Crucii Energetice a
Terrei ( vezi Melfior Ra );
5. - Piramida Fizică Celestă din munţii Apuseni - România ;
6. - Piramida Fizică Celestă de la Tismana - România ;
7. - Piramida Fizică Celestă din munţii Parîngu Mare - România ;
8. - Piramida Fizică Celestă din munţii Făgăraş - România ;
9. - Piramida Fizică Celestă din munţii Bucegi - România ;
10. - Piramida Fizică Celestă din munţii Ceahlău – România ;
11. - Piramida Fizică Celestă din munţii Pirinei ;
12. - Piramida Fizică Celestă din China - sub zidul Chinezesc la Jumătate .
13. - A doua Piramidă Fizică Celestă din Egipt - de la Marea Roşie în interiorul Egiptului , între 50 –
100 de Km ( Învăţătorul a dat această distanţă pentru cei care sînt înclinaţi să scormonească
pămîntul după comori fizice , pentru că ei sînt distrugătorii a tot ceea ce nu înţeleg ) ;
14. - Piramida Fizică Celestă din Japonia - se află sub apă unde se construieşte marele oraş ;
15 .- Prima Piramidă Fizică Celestă din Oceanul Atlantic ;
16. - A doua Piramidă Fizică Celestă din Oceanul Atlantic - de altfel , cele două Piramide sînt una lîngă alta ;
17. - Piramida Fizică Celestă din Oceanul Pacific ;
18. - Piramida Fizică Celestă din Oceanul Indian.
La acest capitol ,am avut o nedumerire, deoarece în presa romînească s-a scris în trecut despre faptul că în China în
urma unui cutremur puternic, apa unui lac din apropierea unei localităţi s-a lăsat brusc pe o parte de ţărm , ivindu-se
atunci o piramidă fizică printre valuri .
Învăţătorul mi-a spus :

128
Este adevărat ceea ce-mi spui , numai că această Piramidă Fizică este Necelestă .
De fapt ,China are pe teritoriul său un număr de 5 Piramide Fizice Neceleste aşezate în formă de cruce cu o
piramidă la intersecţia braţelor , sau mai corect formulat , patru piramide sînt plasate pe patru petale ale unei
imaginare flori-trifoiul cu patru foi( poartă noroc )- iar a cincia piramidă este aşezată în mijloc .

6.2. - Piramidele Energetice Primordiale de pe Terra , desecretizate de Învăţătorul nostru Iisus Cristos
Dragi prieteni , ne întoarcem privirea acum spre Piramidele de Lumină sau Energetice , pe care le-am denumit
primordiale deoarece au fost realizate primele pe Terra .
Deoarece şi aceste piramide vor fi utilizate de Oamenii Divini ai viitorului apropiat în scopul pentru care au fost
construite , Învăţătorul nostru Iisus Cristos ne face o enumerare a acestora şi anume :
1. - Cele 24 de Piramide Energetice Primordiale din România ;
2. - O Piramidă Energetică Primordială în Italia ;
3. - O Piramidă Energetică Primordială în Iugoslavia ;
4. - O Piramidă Energetică Primordială în Turcia ;
5. - O Piramidă Energetică Primordială în Tibet - Imaginaţi - vă un triunghi cu vîrful în sus ( spre
nord ) ,care are în fiecare unghi cîte o Piramidă Fizică Necelestă ; la mijlocul laturei care coboară
din vîrful triunghiului ( nord ) spre unghiul său din dreapta ( spre răsărit ) , se află această Piramidă
Energetică Primordială Tibetană ;
6. - O Piramidă Energetică Primordială în Egipt - de la Piramida Luminii Celeste ( Marea Piramidă
sau a lui Keops ), aproximativ 50 de km în interiorul Egiptului ;
7. - O Piramidă Energetică Primordială în India - exact în mijlocul Indiei este o Piramidă mare , lată ;
8. - O Piramidă Energetică Primordială în Australia - aceasta se află exact în mijlocul capitalei
Australiene - Canbera ;
9. - O Piramidă Energetică Primordială în Rusia - de la muzeul din Moscova , coborîţi spre sud
aproximativ 300 de km ;
10. - O Piramidă Energetică Primordială în Irlanda .

Capitolul nr. 7
7. - Atlantida , final de civilizaţie - perspectiva Aurorei Neghiu
Dragi prieteni , sînt uneori subiecte ezoterice pe care spiritul tău nu simte nevoia de a le cerceta într-un anumit
moment al vieţuirii terestre , şi totuşi , aceste subiecte intră în destinul tău prin colaboratorii tăi de destin, care utilizează
împreună cu tine aceiaşi bicicletă ezoterică de grup( tandem ) .
Pentru ziua de 24 februarie 2004 , stabilisem o întîlnire de lucru metafizic în oraşul Arad , împreună cu Aurora Neghiu
şi Anghel Alexandrina - tanti Didi .
Voiam cu această ocazie , ca să continuăm desecretizarea amplasamentelor Piramidelor Fizice Celeste de pe Terra , a
Piramidelor Energetice Primordiale de pe Terra , traseele energetice de legătură dintre România şi restul Terrei etc ...
Acest aspect îl demarasem încă din data de 14 februarie 2002 în localitatea Sîntana de Arad , într-o formaţie
Shaumbra care inclusese pe lîngă doamnele menţionate anterior şi pe Florica Bîndariu din Timişoara , Doina Deac ,
Viorica Dan şi Nelu Vărşăndan din Sîntana .
Din fericire lucrurile au luat o întorsătură ezoterică neaşteptată dar benefică , la care s-au adăugat delicioase preparate
de artă culinară , care au suplinit la nivel fizic energiile celei de-a Doua Creaţii , dar din păcate , tema iniţială de cercetare
ocultă a fost abandonată pentru o altă zi şi în alt format de participare .
Revenind la întîlnirea de la Arad din data de 24 februarie 2004 , în rîndurile următoare vă voi oferi sub formă de
dialog cu Aurora , anumite aspecte informaţionale care erau necesare a fi readuse în coştienţa noastră prezentă .
Aceste informaţii sînt necesare pentru a ne lămuri fie şi parţial , evenimente peste care s-a aşternut praful uitării
antice , datorită încarnărilor repetate prin care membrii echipei Shaumbra au trecut .
- Dragă Aurora , te rog să cercetezi clarvizionar Piramida Fizică Celestă din munţii Retezat ,sub aspectul numărului
de trasee energetice care pornesc de acolo spre oraşe şi zone Româneşti , cît şi culoarea acestor trasee ;
- ... Mi se arată acum chiar vîrful muntelui Retezat ,..., deasupra lui observ clarvizionar un disc luminos ce are
forma unui OZN , şi din care pornesc foarte multe trasee energetice divers colorate , spre anumite zone din
România ,..., nu mi se permite accesul la locul în care aceste trasee de lumină suprasensibilă se opresc în România .
- În acest caz , trebuie să schimbăm subiectul de cercetare ,..., informaţia care îmi parvine ,ne îndrumă spre cercetarea
Piramidelor Fizice Celeste de pe Terra .
Simt că demersurile trebuiesc efectuate tocmai din Oceanul Atlantic , unde Învăţătorul IISUS CRISTOS ne-a
desecretizat existenţa alăturată a două Piramide Fizice Celeste .
Anumiţi cercetători ai Oceanului Atlantic, au afirmat cîndva faptul că în zona Bermudelor există atît construcţii
artificiale pe fundul apei , cît şi o piramidă .
Fără să ţii cont de această informaţie ,care confirmă existenţa unor piramide fizice pe fundul Oceanului Atlantic , te
rog să-ţi dai comanda interioară de a descoperi locul unde se află cele două Piramide Fizice Celeste menţionate de
Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS .
Aurora închise ochii fizici pentru o concentrare mai sigură şi cu palma dreaptă începu să scaneze pe Harta Globului
Terestru întregul bazin al Oceanului Atlantic .
- ... Zona Atlantică ce îmi produce căldură în palma dreaptă se află aici în zona ecuatorului , mult mai aproape
de continentul African decît de continentul Americii de Sud .
- Te rog să intrii clarvizionar în apă şi să-mi spui de la ce anume vine această căldură pe care o percepi cu palma
dreaptă .
- ... Pe fundul Oceanului Atlantic văd un munte , care are multe depuneri pe el şi da , mi se arată de la distanţă
şi dintr-o anumită perspectivă , o piramidă fizică destul de mare ,..., altceva nu mi se mai arată acum .
- Presupunînd că aceasta ar fi una dintre cele două Piramide Fizice Celeste din Oceanul Atlantic , te rog cercetează
acum Oceanul Indian , pentru a găsi Piramida Fizică Celestă de acolo.

129
Aurora începu acelaşi ritual de testare cu palma , dar , spre surprinderea mea se întoarse cu palma din Oceanul
Indian peste continentul African tot la piramida din Atlantic ; apoi reveni din nou cu o mişcare urgentă în Oceanul
Indian , şi iarăşi se întoarse în Oceanul Atlantic la piramidă .
Aurora îşi reluase munca la fel de conştiincios ca în alte dăţi , dar acum interveni ceva neprevăzut .
Chiar în momentul în care mă întrebam ce voia să facă pentru că nu o înţelegem , Aurora deschise ochii fizici şi îmi
spuse foarte surprinsă :
- Îmi este imposibil să cercetez Oceanul Indian ; o forţă magnetică îmi atrage palma dreaptă spre Piramida din
Oceanul Atlantic şi nu ştiu de ce .
- ... Oooo! Cît este de simplu , îi răspunsei prietenei mele după doar nici un minut de meditaţie .
Unde dai şi unde crapă ; eu am venit azi aici pentru anumite informaţii şi iată că acum ni se recomandă să facem o
cercetare ezoterică inedită , pentru a obţine urgent alte informaţii de strictă necesitate spirituală .
Te voi coordona pe o altă direcţie de cercetare ocultă , deoarece chiar acum am intrat în posesia tuturor întrebărilor pe
care ţi le voi pune şi la care tu să-mi dai răspunsurile de rigoare .
Sînt convins că ne aşteaptă o desecretizare interesantă .
Închide din nou ochii fizici şi comandă imperativ intrarea ta directă în rezonanţă cu Piramida Fizică Celestă din
Oceanul Atlantic ,după care te rog să-mi detaliezi din mers imaginile la care ţi se dă acces , deoarece sîntem supravegheaţi
şi îndrumaţi la nivel suprasensibil spre acest mister ocult .
- ... Acum intru pe o spirală energetică ce se învărte spre stînga ,..., sînt deja în trecutul civilizaţiei Atlante , pe
continentul Atlantida , chiar în zona unde palma dreaptă mi-a fost atrasă magnetic tocmai din oceanul Indian. .
În imaginea interioară îmi apare o piramidă fizică destul de mare , ce are un cristal aşezat în vîrful ei ; acest
cristal emite radial în atmosfera înconjurătoare energie în diverse culori şi nuanţe ale acestora .
- Canalizează-te spre oameni şi spre activităţile lor în mod special .
- ... Văd de la distanţă şi oameni , care erau îmbrăcaţi cu haine albe lungi şi datorită unei luminozităţi specifice ,
nu îmi pot da seama dacă această luminozitate le radiază din cap , sau efectiv atlanţii sînt cu adevărat blonzi .
- Apropie-te mai mult de aceşti oameni şi vezi ce preocupări cotidiene au .
- ... Constat că ponderea o reprezintă femeile în masa de oameni care se află acum în jurul piramidei fizice şi cu
toţii utilizează cristale ,..., mi se arată acum şi roboţi care desfăşoară anumite treburi pentru care au fost programaţi .
- Încearcă să desecretizezi modul lor de comunicare .
- ... Atlanţii pe care îi cercetez eu acum , erau cu toţii telepaţi ,..., totuşi ei mai aveau şi un alt mod de
comunicare , iar acesta se făcea numai cu ajutorul figurilor geometrice reprezentate de cerc şi de triunghi ,..., aceste
cercuri şi triunghiuri erau aşezate în fel şi chip , astfel transmiţîndu-se informaţiile dorite tot la fel de simplu şi de
uşor , ca şi în cazul scrierii noastre prezente .
Gicule , tu ştii faptul că multe vasele de lut antice , aveau inscripţionate pe ele anumite modele de cercuri şi
triunghiuri dispuse într-o formă neobişnuită pentru timpurile de azi;poate că este vreo legătură între figurile
geometrice de pe aceste va-se şi scrierea Atlantă ce am redescoperit-o acum pe imaginea interioară în trecutul istoriei
noastre terestre .
- Legătura este sigură, deoarece chiar eu am avut o revelaţie acum cîţiva ani , în care am primit în plan astral de la
Entităţile Celeste , informaţia conform căreia Atlanţii au adus pe Români în munţii Ceahlău , înfiinţînd o nouă civilizaţie ,
în care se dorea o continuitate a iniţierilor atlante .
Acum o să-ţi fac o desecretizare interesantă :
între scrierea geometrică Atlantă , scrierea geometrică utilizată postatlantic în diverse popoare şi pe diverse suporturi ( vase
de lut , piară cioplită , picturi , etc ) , cît şi scrierea geometrică din lanurile de cereale făcute de extratereştrii , există o
legătură foarte bine fundamentată ezoteric .
Geometria este Ştiinţa Sacră a Formei universurilor materiale vizibile şi invizibile ochilor fizici , şi cine cunoaşte şi
stăpîneşte toate energiile care clădesc aceste universuri atomice şi saubatomice , temporale şi atemporale , acela este
Dumnezeul Creaţiei manifestate , este Fiul lui Dumnezeu - Crist Manifestat .
Totuşi , trebuie reţinut faptul că această scriere geometrică , presupune ca noi să o descifrăm în aceste vremuri pe baza
unui Mental Înnălţat , adică spiritualizat ezoteric , concomitent cu vieţuirea stărilor sufleteşti de a şti - simţi fenomenul
cercetat şi asta pe baza legii afinităţii şi a rezonanţei armonice interioare , dincolo de simbolismul figurei geometrice
revelate .
Numai aşa putem face miracolele la care se referea Învăţătorul nostru Iisus Cristos .
Dar să revenim la tema noastră de azi şi te rog încearcă să te regăseşti printre atlanţii acelui timp .
- ... Nu reuşesc să mă regăsesc .
- Printre atlanţii vizualizaţi de tine , se află cel puţin o persoană care în momentul de faţă este reîncarnată în
România şi pe care tu sau poate şi eu , o cunoaştem; pe baza legii afinităţii spirituale cu această persoană ,te rog să
comanzi mental ca imaginea ta interioară să-ţi aducă în prim planul observaţiei spiritului tău acea persoană .
- ... Da , imaginea interioară mi s-a oprit pe Cristina , secretara da la ANATECOR Arad ; o văd cum lucrează cu
anumite cristale în apropierea piramidei .
- Atlanţii erau adevăraţi specialişti în domeniul cristalelor ; ar trebui acum să vezi dacă ai acces la tehnica lor , fie şi
de la distanţă .
- ... Civilizaţia atlantă pe care o cercetez acum , avea un fel de ecran dreptunghiular şi gol în interior , de puteai
introduce mîna ; de fapt , este impropriu zis ecran , deoarece există doar un contur cu rol de margine .
Prin acest ecran dreptunghiular , printre altele , se transmiteau şi se primeau din univers foarte multe informaţii şi
evenimente cosmice , cu sunet şi imagine bineînţeles .
Văd acum un fel de maşinărie ciudată sub formă de trunchi , ce are de jur împrejurul ei o spirală , care se
prelungeşte şi se conectează la acest ecran .
Ecranul era construit din cristale , baza lui fiind compusă din cristale rotunde foarte mari .
Rolul ecranului era acela de a capta fluxuri de lumină , ce erau transportate prin spirala amintită la această
maşinărie ciudată , pentru a fi decodificate în imagini cu sunet .
În acest moment , observ cum anumite entităţi atlante se uită la imaginile unei planete albastre , din scoarţa
acesteia ieşind la suprafaţă un fel de ţepi ; nu ştiu ce reprezintă aceşti ţepi .

130
- Maşinăria ciudată de care vorbeşti , mai mult ca sigur arată imagini din viitorul apropiat al civilizaţiei atlante , iar
ţepii nu sînt altceva decît fluxuri ale energiei telurice , rezultate în urma unui dezechilibru energetic al structurii eterice şi
implicit electromagnetice a Terrei .
Te rog să urmăreşti în continuare imaginile ce ţi se oferă , deoarece ni se va oferi şi cauza reală ca-re a
predeterminat ulterior acest dezechilibru energetic, ce a condus în final la scufundarea Atlantidei .
- ... Cu ajutorul maşinăriei ciudate , unii atlanţi au văzut cum dinspre continentul Afican se îndreaptă către ei un
mare pericol :
oamenii primitivi şi neiniţiaţi ce locuiau pe teritoriul Africii erau conduşi de Magii Întunericului ,
ce doreau să cucerească civilizaţia atlantă .
Pentru această cucerire , Magii Întunericului s-au pregătit şi şi-au luat măsuri de protecţie , deoarece cunoşteau
multe din secretele atlante , inclusiv din domeniul utilizării energiilor produse cu ajutorul cristalelor .
Acum imaginile mi se schimbă şi văd linia primului front atlant de apărare , format din cei mai puternici utilizatori
de cristale şi de energii suprasensibile .
Cristina care este acum secretară la ANATECOR , era pe linia a doua a frontului şi lucra - lupta în momentul
acestei invazii africane cu cristale mai mici , prin care mărea cantitatea de energie a celor din linia întîia a frontului .
Simt şi văd în acelaşi timp , faptul că tensiunea acestei invazii a panicat pe mulţi iniţiaţi atlanţi , lucru ce i-a
predeterminat să utilizeze acea maşinărie ciudată , pentru a trimite energii foarte puternice de protecţie spre zonele de
înnaintare ale duşmanilor .
Cu acest flux energetic supradimensionat , invadatorii au fost opriţi , dar din păcate continentul Atlant s-a crăpat ,
spre dezamăgirea poporului atlant .
Acum , abandonarea Atlantidei a devenit o necesitate , deoarece Marii Iniţiaţi ştiau că era inevitabilă scufundarea
continentului într-o perioada de timp ulterioară .
Iniţiaţii atanţi au luat cu ei ca lucruri de cea mai mare valoare , acele cristale cu care lucrau în mod normal , cît
şi o parte din maşinăria ciudată pe care ţi-am descris-o , dar totuşi , din ecran a mai rămas la faţa locului doar baza
formată din acele cristale rotunde foarte mari .
Cînd au părăsit Atlantida , nimeni nu era panicat , deoarece fiecare în parte ştia ce să facă , iar în privinţa
Piramidei fizice nu şi-au făcut probleme , fiindcă aceasta devenea protejată prin scufundarea ulterioară .
Plecarea s-a efectuat fără a se lua provizii alimentare , deoarece aceşti iniţiaţi se puteau hrăni cu energie atunci
cînd nu aveau hrană fizică .
În acest moment , mi se arată cum de la ţărmul atlant pornesc două nave în largul oceanului .
- În mai multe părţi ale globului , au plecat mai multe nave în zile diferite ; am dreptate , sau nu ?
- ...Da , acum văd într-adevăr mai multe nave care abandonează Atlantida , spre direcţii diferite ale globului .
- Poţi descrie puţin aceste nave ?
- ... Aceste nave nu se aseamănă cu vapoarele noastre de azi , dar le observ cum se deplasează peste suprafaţa apei
fără a face zgomot şi valuri ; au o deplasare foarte silenţioasă şi foarte rapidă , deoarece se utiliza şi forţa gîndului ,
pentru a scurta timpul de călătorie .
- Urmăreşte acum cele două nave iniţiale şi vezi spre ce destinaţie se îndreaptă .
- ... Prima navă care îmi apare pe imaginea interioară , este cea pe care o văd sosind în ţările nordice , în
peninsula Scandinavă ; a doua navă , o văd cum trece prin strîmtoarea Girbraltar şi echipajul s-a aşezat aici la noi în
zona munţilor Carpaţi .
Atlanţii care au mers în Scandinavia , au dus cu ei cristale alungite de formă dreptunghiulară , divers colorate şi
care aveau o lungime aproximativă de pînă la 50 de centimetri.
( PS. - Cristina de la ANATECOR vizualizează aceste cristale , dar de formă conică ; astfel avem aceiaşi esenţă privită
din două perspective diferite la nivel de formă Cristalină şi acest lucru se datorează diferenţei de timp în care au fost
utilizate aceste cristale , deoarece în funcţie de necesităţile cotidiene , fiecare atlant putea utiliza cristale de diferite
forme chiar în aceiaşi zi ) .
Atlanţii care au mers în Carpaţi României , au adus cu ei cristale rotunde , asemănătoare cu cristalele de la baza
ecranului dar mult mai mici ; cu aceste cristale rotunde , se intenţiona să se construiască din nou acea maşinărie , dar
cu un ecran mult mai mic , doar atît cît să le asigure protecţia în faţa unor eventuali invadatori şi să nu se mai crape
pămîntul pe care îl locuiesc .
Atlanţii din Scandinavia au colaborat permanent cu cei din România , inclusiv telepatic şi tot ce făceau , făceau cu
ajutorul cristalelor , aşa cum întrebuinţăm noi acum curentul electric.
Cristina , secretara de la ANATECOR ( Asociaţia Naţională a Terapiilor Complementare din România cu sediul în
Arad , condus de la înfiinţare de domnul Remus Tănase ) a mers cu echipa din Scandinavia .
Atlanţii sosiţi în România , printre care erai şi tu Gicule , nu au fost încîntaţi de ceea ce au găsit şi atunci au
hotărît să se despartă , deoarece au venit cu gînduri mari de a construi .
- Hai acum să facem cîteva predeterminări aproximative pe zone de relief , al locurilor alese spre colonizare de către
atlanţii celor două nave , deoarece , navele s-au întors în atlantida spre a mai aduce alţi atlantizi chiar şi de alte rase ,
pentru a efectua acele contrucţii pe care ei le intenţionau .
- ... În peninsula Scandinavă dau ca reper Suedia , la nord de lacul Varnen unde este oraşul Karlstad şi anume pe
valea rîului Klar ca zonă de cîmpie , dar aici atlanţii aveau în vedere chiar munţii dinspre nord - vest , care se revarsă
din Norvegia spre podişul Svealand ; mi-e greu să precizez o poziţie exactă , dar Fiii Luminii din Scandinavia au acum
o temă exactă de cercetare ezoterică .
În România , atlanţii s-au stabilit iniţial , adică v-aţi stabilit iniţial voi Gicule , că pe mine încă nu mă văd printre
voi , în zona de cîmpie de sub curbura Carpaţilor ; dar au apărut imediat între voi diverse opinii cu privire la
viitoarele amplasamente ezoterice din munţi , deoarece existau multe facilităţi .
Acum văd doar grupul care s-a amplasat în zona munţilor Făgăraş şi a munţilor Retezat , dar cu toată această
despărţire la nivel fizic , toate grupurile colaborau foarte bine între ele , indiferent de distanţă .

131
8. - Mesaje de viitor - sosite prin Anghel Alexandrina ( tanti Didi )
Dragi prieteni , întotdeauna în urma călătoriilor astrale beneficiezi de obţinerea unor informaţii , care pot fi conectate pe
aspectul personal sau general al umanităţii .
Chiar dacă marea majoritate a omenirii nu a experimentat încă aceste călătorii astrale conştiente , viitorul va
predetermina ca fiecare cetăţean terestru să beneficieze de această facilitate spirituală , mai devreme s-au mai tîrziu în
timp şi asta după cum alegem fiecare dintre noi .
Şi acum , să ne îndreptăm conştienţa noastră spirituală spre trei tipuri de informaţii ezoterice , culese din suprasensibil de
Maestra Anghel Alexandrina din oraşul Arad .

8. 1. - Călătorie astrală cu mesaj personal şi general


În luna februarie 2004 ,am avut posibiliatea efectuării unei călătorii astrale pe planeta Marte( Vamfim ).
La întoarcerea pe Terra , am fost transportată într-un OZN-eu energetic , la bordul căreia aveam ca însoţitori 6
entităţi extraterestre .
Aterizarea s-a efectuat pe o cîmpie necunoscută mie , fapt care mi-a dat o stare de nelinişte şi curiozitate
deopotrivă .
Citindu-mi starea de nelinişte în care eram , însoţitorii mei m-au condus într-un zbor astral după ieşirea din navă ,
în marginea unei localităţi unde se afla un panou fizic pe care scria Feteşti ( oraş ).
M-am liniştit repede , fiindcă ştiam că sînt acasă în România , dar acum devenisem şi mai curioasă despre prezenţa
mea în oraşul Feteşti , fie şi în corp astral .
Împreună cu însoţitorii mei , am intrat - zburat - plutit spre interiorul oraşului şi am fost condusă spre o casă , apoi
în interiorul ei într-o cameră , unde un bărbat mai în vîrstă aşeza nişte cărţi pe etajera unui raft .
Bărbatul - gazda casei , ne-a simţit şi vizualizat clarvizionar , după care a spus :
Mă scuzaţi puţin , vin imediat .
De parcă ar fi fost în carne şi oase , cele 6 entităţi extraterestre s-au aşezat pe scaunele aflate în bucătărie .
Cînd am văzut acest lucru , mi- am zis : Vai ce ruşine să dai buzna în casa unui om .
Atunci o entitate extraterestră , cărora nu le scapă nimic din ceea ce gîndeşti ,mi-a replicat cu o simplitate şi
naturaleţe uimitoare , chiar rostul prezenţei noastre aici şi în această formulă :
TE-AM ADUS ; ACEASTA VA FI PERECHEA TA .
NIMENI NU V-A AJUNGE ACOLO UNDE TREBUIE ,
DECÎT ATUNCI CÎND VOR FACE NAVETE(OZN-uri) ENERGETICE ŞI NU DIN METAL ...
Dragi prieteni , pentru voi cei care nu puteţi desecretiza cele două mesaje anterioare , vă ofer acum două direcţii de
meditaţie spirituală , care de fapt sînt legate între ele , îmbinînd mesajul particular cu cel general şi care este aplicabil
multor Shaumbra , pe această direcţie sau alta la nivel ocult .
Formulînd într-o frază , pot spune că : tanti Didi şi-a găsit perechea cu care formează o echipă de lucru la nivel
ezoteric şi asta pentru că ei au mai colaborat în lungul miilor şi miliardelor de ani tereştrii şi extratereştrii ( pe alte
planete şi în alte civilizaţii ), la programe care au legături directe şi cu navele OZN-urile ) energetice .
Deocamdată ,datorită vîrstei de peste 70 de ani cît şi al blocajului în care este menţinută , tanti Didi este o fiinţă atît
de inocentă , încît este convinsă că doar cei tineri pot avea acces la asemenea experienţe şi cunoaşteri oculte ; din fericire
însă , dacă ea v-a alege , după anul 2012 îşi va reconsidera acest punct de vedere , fiindcă atunci va afla de fapt că vîrsta
- maturitatea spirituală ocultă , este mult mai importantă decît o tinereţe destrăbălată şi vlăguită în lumea pur materială .
ATENŢIE , REŢINEŢI :
Redescoperirea de SINE - ÎNSUŢI este foarte grea uneori , chiar şi pentru un Mare Iniţiat al vremurilor apuse cum
este tanti Didi şi asta din lipsă de cunoaştere ocultă reactualizată la aceste vremuri apocaliptice , iar eu am constatat
acest lucru la foarte mulţi misionarilor din spaţiul Românesc , cu care am avut discuţii pe probleme de Ştiinţă Sacră .
Dacă nu STUDIAŢI , nu CERCETAŢI , şi nu MEDITAŢI ,
pe obiective şi pe informaţii ezoterice diverse , şi nu faceţi destăinuiri sincere
şi colaborări în acest domeniu ocult cu cei care nu întîmplător vă ies în calea destinului vostru ,
atunci clarviziunea , clarauzul , călătoriile astrale , etc , devin o povară foarte grea de purtat pentru voi .
Dragi prieteni , calităţile paranormale nefiind altceva decît organe de percepţie ale corpurilor noastre energetice pentru
mai multe dimensiuni , presupune responsabilitatea celui care le are în manifestare completă , de a cerceta prin ele cu
foarte mare seriozitate aceste dimensiuni şi de a face publice semenilor săi rezultatele obţinute .
ATENŢIE dragi Shaumbra :
Vă rog nu mai păstraţi informaţiile oculte pentru cercurile restrînse de iniţiaţi , aşa cum prin jurămînt eram obligaţi
în antichitate , doarece prin Iisus Cristos iniţierea s-a transmutat în societate ,
iar vechile jurăminte iniţiatice s-au anulat acum 2000 de ani pe muntele Golgota .
De 2000 de ani toţi pămîntenii sîntem sub semnul Iniţierii Iubirii lui Cristos Iisus ,
şi pe calea lui ( EU SÎNT CALEA , ADEVĂRUL ŞI VIAŢA ) , iar noi cei din echipa sa ( Shaumbra ) ,
care prin diverse reîncarnări am slujit în misteriile Lemuriene , Atlante , Iluminismului lui Buddha , templelor ZEN ,
înţelepciunii lui Zoroastru , Hermes , ZAMOLXE , Moise sau Mohamed , nu numai că avem datoria sacră de a
manifesta Învăţăturile lui CRISTOS IISUS , dar în timpul apropiat îl vom aştepta pe TRIMISUL care este CRISTOS
reîncarnat pentru a doua oară pe Terra , ca să ne ofere un nou impuls Spiritual Divin , pentru a atrage împreună cu
noi întreaga civilizaţie terestră spre Creaţia a Doua .
Aşteptaţi TRIMISUL pe calea lui CRISTOS IISUS , fiindcă este singura cale .
Vă rog să meditaţi pe această atenţionare şi nu mai stagnaţi în alte iniţieri anterioare lui Cristos Iisus , deoarece acele
iniţieri vechi v-au dat maturitatea spirituală prin care Principiul Cristic poate fi manifestat cît de curînd şi după sosirea
Trimisului , în toţi cei care sînt pe calea lui ; am zis .
Revenim la calităţile paranormale .

132
Am readus în discuţie calităţile paranormale derivate din funcţionarea corectă a organelor de percepţie extrasenzoriale ,
tocmai pentru a le integra mesajului anterior primit de tanti Didi cu privire la OZN-urile ENERGETICE .
Inevitabil , omenirea cu toată încrîncenarea ei conservatoare , v-a trebui să treacă foarte urgent de la utilizarea energiei
convenţionale la utilizarea energiei neconvenţionale , chiar în condiţiile păstrării iniţiale a ROŢII , renunţînd apoi la Roţi ,
Pivoţi , Planetare şi Cauciucuri în favoarea mijloacelor de transport antigravitaţionale ( vezi şi experimentul Filadelfia ), după
care apare şi utilizarea la fel de inevitabilă a OZN-urilor energetice .
Pentru demararea şi utilizarea noilor mijloace de transport , se impune în primul rînd ca toţi membrii Shaumbra să-şi
reamintească prin utilizarea capacităţilor paranormale întreaga tehnică şi tehnologie neconvenţională , pe care au
utilizat-o în Atlantida, la care să adauge alte elemente noi de Ştiinţă şi Tehnologie Extraterestră pe care sub formă de
informaţii le-am depozitat în eternitatea trecută pe toată Terra şi în special în spaţiul Românesc .
Totuşi , nu trebuie să uităm faptul că întregul proces de modernizare al sistemelor şi mijloacelor de transport menţionat
anterior în linii mari , trebuie şi va fi obligatoriu legat de procesul de ridicare al frecvenţelor vibraţionale , ale onştiinţelor
individuale ale tuturor iniţiatorilor şi utilizatorilor tereştrii , ca o condiţie esenţială de progres general , în era Vărsătorului
de Lumină Cristică .

8. 2. - Călătorie prin ceruri , ca percepţie personală dar cu aspect general


Dragi prieteni , tanti Didi nu este momentan o Cercetătoare Ştiinţifică a Lumilor - Cerurilor de Lumină , fapt pentru
care , anumite informaţii şi trăiri ale domniei sale , cu toate că sînt adevărate la nivel de esenţă , perspectiva ei de
observare poate suferi uşoare modificări , dar care în sine nu discreditează adevărul ezoteric perceput .
Cu toate că am luat-o pe domnia sa ca exemplu , acest fenomen poate să i se întîmple fiecăruia dintre noi , chiar dacă
tendinţa noastră este canalizată în mod imperativ pe cercetarea Ştiinţific Ocultă .
Nu trebuie să uităm că fenomenul în sine , se datorează faptului că noi nu abordăm întotdeauna desecretizările Ştiinţei
Spirituale din mai multe perspective , ci ne mulţumim doar cu perspectiva noastră ,care este doar o părticică din marele
Adevăr sublim al Creatorului .
Dragi prieteni , cercetaţi toate perspectivele ezoterice sau cît vi se permit , la care adăugaţi marja de adaos spiritual cu
care oricare dintre noi poate interveni prin completări specifice şi inedite , uneori chiar incredibile al aspectului cercetat,
deoarece nimeni dintre noi nu este în posesia adevărului absolut .
Acum să mergem mai departe şi să medităm pe un alt mesaj informaţional ocult, oferit de tanti Didi :
Într-o zi , am simţit nevoia urgentă de a mă odihni în pat la orizontală ; dar nici nu mi-am aşezat bine corpul fizic
pe pat , că m-am şi extracorporalizat rapid .
Mi-am dat seama că sînt chemată din nou spre un anumit Cer de Lumină şi am observat cum mă ridicam parcă
pe verticală din Cer ( Strat ) în Cer .
Ce m-a impresionat cel mai mult de această dată a fost faptul că am observat cum la urcare ,
în fiecare Cer primeam o îmbrăcăminte nouă ,dar din ce în ce mai luminoasă ,cu cît urcam spre ultimul Cer la care
mi s-a dat acces .
Şi totuşi , am mai observat un aspect inedit :
- La Cerul ( Stratul ) nr. 5 era MASA TĂCERII ;
- La Cerul ( Stratul ) nr. 6 era POARTA SĂRUTULUI ;
- La Cerul ( Stratul ) nr. 7 era COLOANA INFINITULUI ;
- La Cerul ( Stratul ) nr. 8 şi 9 am văzut stele .
Datorită faptului că eram atentă mai mult la schimbarea hainelor de lumină cu care eram îmbrăcată , nu am
reuşit să conştientizez pe deplin dacă aşezarea pe straturi a Capodoperelor Iniţiatice prezentate ca sculpturi
tridimensionale de Marele Maestru Ocult Constantin Brîncuşi în oraşul Tîrgu - Jiu este corectă şi aştept o
confirmare sau o corectare ulterioară din parte voastră .
Urcaţi-vă pe bicicleta ezoterică de grup dragi prieteni şi confirmaţi sau corectaţi mesajul anterior ; mulţumim de
colaborare .

8.3. - Imagini profetice ca potenţialităţi viitoare


Dragi prieteni .
Ştiu că profeţiile dau multă bătaie de cap tuturor acelora care îşi focalizează conştiinţa şi proprile activităţi fizice şi
metafizice în viitor .
Pentru evenimentele profetice care s-au materializat pînă în prezent , spiritul uman le-a inclus în domeniul miracolului
şi misterului Divin , iar pentru evenimentele profetice care nu s-au materializat şi nici nu se vor mai materializa vreodată ,
toţi care nu înţeleg fenomenul profetic le-au încadrat în categoria falselor profeţii ( există şi false profeţii ,dar nu la
acestea mă refer , deoarece acestea nu au şi nu vor avea niciodată ca suport Ştiinţa Ocultă ).
Acum dragii mei prieteni , mă voi referi la un mesaj profetic pe care tanti Didi la primit în luna februarie 2004 , ca
imagine interioară , în timp ce medita împreună cu Aurora Neghiu pe teme ezoterice diverse .
Imaginile de viitor pe care Ierarhiile de Lumină le-a oferit pămîntenilor prin tanti Didi , reprezintă o profeţie inevitabilă
la materializarea căreia generaţia noastră , sau poate cea viitoare (sau poate ambele generaţii ) vor fi prezente ca martore .
Totodată , aceste imagini ale evenimentelor viitoare , confirmă profeţii mai vechi pe care Învăţătorul nostru Iisus Cristos
şi Maestrul nostru Spiritual Tobias ni le-a oferit sub o altă perspectivă de materializare şi în alt context de răpuns la
întrebările mele .
Dar hai să vedem acum despre ce mesaj profetic este vorba şi să ascultăm descrierea pe care tanti Didi ne-o face :
Acum mi se arată planeta pămînt ,..., iar în prim plan apare continentul Europa .
... ITALIA se desparte de Europa în partea de nord( posibil din Cîmpia Padului pînă la Golful Genova )...
... SPANIA devine la rîndul ei o insulă mare ( posibil Golful Biscaia din Oceanul Atlantic , pe fluviul
Garone spre Bordeaux ,Toulouse , Carcassone , Cîmpia Languedoc , pînă în Golful Lion din Marea Mediterană ) ...
... ANGLIA se lipeşte de continentul European( dispare Canalul Mînecii ) ...
... SCANDINAVIA se desparte de continentul European ( posibil între Golful Finic din Marea Baltică şi
Golful Onega din Marea Albă )...

133
... EUROPA se va extinde ca suprafaţă ( se umple de ape prin rupere ) ...
... Fluviul DUNĂREA îşi schimbă cursul actual ...
... MAREA NEAGRĂ va ajunge pînă în marginea oraşului BUCUREŞTI ,..., care va fi port ,..., acum
mi se arată pescăruşi pe litoralul Mării Negre de lîngă Bucureşti ...
... Din Marea Neagră - posibil pe DON spre Volgograd , apoi pe VOLGA în sus pînă la Marea Albă se
va forma un culuar marin ...
... Nu prea ştiu geografie dar cred că INDIA se desparte de Asia ...
... Şi acum mi se arată cum primim un alt soare şi avem concomitent doi sori parcă suprapuşi .
Dragi prieteni , în condiţiile apariţiei celui de - al doilea Soare care îl va resorbi treptat pe cel actual , radiaţia sa
energetică ce se va manifesta peste mai multe nivele suprasensibile asupra Terrei , va predetermina multe transformări
înclusiv banala topire a gheţarilor de la cei doi poli , astfel că inevitabil se vor produce concomitent atît inundaţii ale
cîmpiilor joase , cît şi prăbuşiri sau ridicări ale plăcilor tectonice în diverse locuri şi ţări ale globului .
Deocamdată ,despre această modificare iminentă a geografiei fizice a Terrei , nu se poate oferi o hartă perfectă ,
deoarece nu cunoaştem modul în care prezenta structura energetică a Terrei va fi modificată într-una nouă , fiindcă
materia fizică a globului se v-a mula perfect pe această nouă structură energetică .
Totuşi , pentru a ne face o imagine de ansamblu , voi încerca să schiţez o hartă aproximativă ce va avea ca suport
premiza unei metamorfoze fizice de ,,catifea ,, a Terrei , la care iau în calcul puţinele elemente ezoterice de care dispun
în prezent, privind modificarea iminentă a plăcii Euroasiatice .
Nu trebuie uitat faptul că întreaga placă Euroasiatică , pe anumite porţiuni va fi oricum revălurată fizic, prăbuşită sub
ape şi chiar fragmentată prin apariţia de noi falii tectonice .
Este recomandabil să nu uităm următoarele posibilităţi :
- unele transformări fizice ale pămîntului se vor produce instantaneu fără nici un fel de avertisment ;
- alte transformări fizice vor fi precedate de avertizări prin cutremure , după care urmează colapsul fizic regional ,
sau local ;
- alte transformări fizice vor fi lente şi de lungă durată , cu , sau fără cutremure ;
- cele mai dure transformări fizice vor fi cele care se încadrează ca timp pînă în anul 2020 cu aproximaţie ; după
această dată , orice transformare dură nu mai este percepută ca o tragedie , deoarece oamenii rămaşi pe Terra
sînt deja obişnuiţi cu asemenea evenimente şi totodată au corpul spiritual mult mai puternic decît în prezent .
Ne v-a fi foarte greu dragi prieteni , dar vorba Învăţătorului nostru Iisus Cristos :
Nu vă va fi uşor , dar ASTA E .
Pentru fiecare salt spiritual , trebuie plătit un anumit preţ .
În acest an 2004 , deja mulţi ezoterişti sînt conştienţi de iminenţa metamorfozei geologice terestre, care se va afişa
ulterior tuturor privirilor fizice şi spirituale ,ca o Schimbare la faţă a Mamei noastre Terra-Gaia-Geea .
Şi totuşi , mulţi dintre voi se întreabă cînd şi cum va avea loc acest fenomen .
Ah ! dragi prieteni ; dar cine n-ar vrea să obţinerea informaţii exacte despre toate aceste transformări cît mai repede cu
putinţă ?
Şi totuşi eu am riscat o asemenea încercare , pornind de la o revelaţie personală pe care am avut-o în luna martie
2004 şi în care mi se transmitea faptul că pe data de 30 Iunie 2004 , voi experimenta şi materializa personal un
eveniment de esenţă transcedentală deosebită ( nu-l desecretizez deocamdată , deoarece acest eveniment este primul pas
dintr-un lung şir de evenimente ezoterice viitoare , ce se finalizează cîndva cu atingerea stării de Crist manifestat ) .
Îndrumînd-o pe prietena mea Aurora Neghiu din Arad spre o cercetare atentă la nivel clarvizionar al viitorului , dar
începînd cu data de 30 Iunie 2004 , ea mi-a spus :
- ... În ziua de 30 Iunie 2004 , în atmosfera de deasupra corpului tău fizic , se vor poziţiona cîteva OZN-uri pe
care doar tu le vei observa ; efectul vibraţional al prezenţei acestor OZN-uri îl vei percepe foarte puternic chiar şi în
adîncimea corpului fizic .
- Te rog vezi ce se întîmplă în jurul graniţelor României , pornind de la această dată de 30 Iunie 2004 ?
- ... Văd mult foc , foc ce nu se va atinge de România , aşa după cum profetiza şi Iluminatul Indian SUNDAR
SING .
- Poţi vizualiza o cauză fizică ?
- ... Da; mi se arată un cutremur de pămînt , dar nu în jurul graniţelor României cum doreşti tu , ci în nord - estul
peninsulei Scandinave ....................................................
Dragi prieteni .
După cum vedeţi , iarăşi am fost duşi spre evenimentul desprinderii peninsulei Scandinave de Europa , iar focul
suferinţei va fi predeterminat atît de cutremure fizice cît şi psiho-spirituale , care vor scutura extrem de dur corpul
sufletului şi corpul mentalului inferior ( egotic ) , al tuturor celor care nepregătiţi fiind , sînt actorii principali ai acestor
evenimente .

Capitolul nr. 9
9. - Nu vă jucaţi cu energiile suprasensibile ale Piramidelor
Dragi prieteni , una dintre frămîntările mele mai vechi , se datora neobţinerii unui răspuns la o întrebare ce izvora din
zona fizică a Carpaţilor de Curbură .
Pe vremea dictaturii comuniste , anumiţi cercetători din domeniul arheologiei , geologiei , pedologiei , etc , au constatat cu
surprindere faptul că într-o anumită zonă a Carpaţilor de Curbură , există o suprafaţă de teren destul de întinsă , care sub
depunerile ulterioare ascunde pe o grosime de aproximativ 30 de centimetri , pămînt ars - carbonizat .
După anul 1990 ,a existat o explicaţie ezoterică legată de desfăşurarea pe acest spaţiu al unei bătălii între două
civilizaţii extreterestre , din care una era la sol şi alta era în aer , fapt care ar explica existenţa acestui sol carbonizat .
Din păcate , chiar dacă nu am reuşit să exclud această perspectivă deoarece este posibilă , mai rămînea ceva totuşi de
explicat dintr-o altă perspectivă , poate mult mai ,, vinovată ,, de carbonizarea solului în zona Carpaţilor de Curbură .
Cu toate că primisem personal în plan astral şi cu mărturie Divină adevărul că atlanţii au adus pe români în munţii
Ceahlău , nu avusesem o confirmare ulterioară că atlanţii îşi instalaseră o bază - aşezare în Carpaţii de Curbură .

134
Dar iată că , prin cercetarea desfăşurată cu prietena mea Aurora Neghiu din Arad pe tema piramidelor şi al atlanţilor ,
intuiţia mea întrezări posibilitatea dezlegării acestui mister , fapt pentru care îi explicai nelămurirea mea , trimiţînd-o în
trecut pentru aflarea adevărului .
Aurora ne detaliază .
Iniţiaţii atlanţi după ce au sosit în Carpaţii de Curbură , s-au despărţit în mai multe grupuri aşa după cum ţi-am
spus , iar aici a rămas un nucleu pentru a pune în practică întreaga lor cunoaştere spirituală .
În urma activităţii lor din domeniul construcţiilor , s-a realizat o Piramidă Fizică cu Vîrf Ascuţit şi nu cu vîrful
retezat( aici se pune un cristal ) ca la alte piramide , deoarece aveau de efectuat anumite scopuri şi experienţe ezoterice
din domeniul Ştiinţei Sacre, spre folosul întregii comunităţi regionale .
Iniţiaţii care utilizau această Piramidă Fizică ce avea Vîrful Ascuţit , ştiau că nu sînt toţi , că mai trebuiau să fie
şi alţi iniţiaţi împreună cu ei şi mai ştiau faptul că nu deţin întreaga cunoaştere despre utilizarea Piramidei .
La un moment dat , în timpul utilizării acestei Piramide , globurile de lumină care ieşeau prin vîrful acesteia spre
înalt , la o anumită distanţă în văzduh au început să se întoarcă înapoi la locul de emisie din interiorul piramidei .
Văzînd acest fenomen, iniţiaţii locului au dat ordinul de a se abandona Piramida şi locurile înconjurătoare,
retrăgîndu-se cu toţii pentru protecţie la o distanţă apreciabilă în munţi, de unde au urmărit cu atenţie ceea ce se
întîmplă .
Rezultatul final al experimentului a fost acela că energiile Piramidale scăpate de sub control ,iar cînd au ajuns la
maximul lor de intensitate au radiat şi carbonizat instantaneu solul pe o lungime şi adîncime apreciabilă ; a fost un
fel de combustie spontană ,cum clasificăm noi acest eveniment acum vis a vis de corpul fizic .
Din acel moment Piramida Fizică din Carpaţii de Curbură a fost abandonată , ulterior scufundîndu-se în pămînt ,
doar clarvăzătorii avînd deoacamdată posibilitatea ca să o vizualizeze .
Dragi prieteni , aceste informaţii pe care Aurora ni le-a oferit , se constituie în cel mai serios avertisment adresat
tuturor deopotrivă , dar în special acelora care se grăbesc să redescifreze solitari aceste secrete demult ascunse în
interiorul nostru , uitînd că energiile piramidale şi nu numai , se folosesc utilizînd Bicicleta ezoterică de grup ; altfel ,
combustia spontană sau poate arderea circuitelor energetice ale corpurilor voastre fizice , va deveni o tragică realitate .
Eu am experimentat un asemenea gen de arsură energetică parţială şi mă pot cosidera norocos ; de aceea vă invit ca
să meditaţi foarte serios dragi mei prieteni , deoarece nu este de glumit cu aceste energii suprasensibile . Nu forţaţi nota şi
colaboraţi permanent .

Capitolul nr. 10
10 . - Nu uitaţi de TIBET
Dragi prieteni , ne întoarcem acum inevitabil cu faţa spre Tibetul fizic şi ezoteric al Orientului îndepărtat şi asta
pentru că destinul predetemină uneori conştienţa noastră să nu uite acest aspect .
Este necesar să scriu despre Tibet , deoarece mesajul final spre care vă îndrept atenţia voastră acum , reprezintă încă o
temă de meditaţie necesară pentru mulţi misionari din România şi din alte ţări ale Terrei .
Din acest considerent , vă invit să pornim pe o revelaţie personală , din care se poate extrage o perspectivă şi la nivel
general .
Duminică 18 Ianuarie 2004
Sînt ca de obicei într-o călătorie astrală foarte plăcută , unde în modul cel mai natural al lucrurilor , manifest un
demers ezoteric ce vrea să-mi scoată în evidenţă conştientizarea unor informaţii oculte pînă la nivelul stării de veghe .
De această dată , am intrat într-o cameră a unei case obişnuite , unde am fost întîmpinat de o familie de tibetani
formată din soţ , soţie şi copii .
Am poposit lîngă bărbatul casei şi după cum am obiceiul de a mă mănînca inclusiv ,, limba astrală ,, şi nu pot să
tac , i-am spus acestuia că în lume este acum o Transformare Majoră la nivel Spiritual .
Bărbatul tibetan însă , părînd a urmări un alt scop ,nu lăsă a se înţelege că-l interesa formularea mea, fapt pentru
care dintr-un anumit loc al încăperii scoase o hartă a Tibetului , pe care mi-o oferi spre studiu , sau mai bine zis
spre aducere aminte .
Cercetînd cu atenţie harta , privirea mea spirituală descoperi două lanţuri muntoase masive , care erau aşezate
aproximativ paralel , de pe direcţia sud - est spre nord - vest .
Dintr-o dată , spre surprinderea mea constatai că masivul muntos aşezat spre partea de nord şi care la o anumită
depărtare se învecinează cu povincia chineză Sinkiang,
are trei enclave sub formă de depresiune închisă , aşezate una în continuarea celeilalte ,
dar totuşi separate între ele .
Aceste enclave sînt asemănătoare cu zonele de relief româneşti pe care le denumim ponoare ; şi în aceste ponoare
tibetane , apa izvora , apoi prin scurgere forma un vad , iar la capătul final intra în subteran prin avene carstice .
Cele trei enclave erau locuite , iar terenul era amenajat pentru culturi .
Restul vegetaţiei exterioare era format din plante şi pomi , care cresc în mod natural în zonele subecuatoriale ,
tropicale şi chiar temperate .
Concomitent am conştientizat şi faptul că : în aceste enclave nu poate pătrunde oricine în corp fizic ,
deoarece există protecţii deosebite pentru cei care nu au vibraţia locurilor respective.
Cînd am terminat de cercetat această hartă energetică , bărbatul tibetan îmi spuse că din Atlantida a plecat în
Olanda ; şi de această dată îmi oferi o hartă foarte mare a Terrei , în care am distins foarte corect redată atît Olanda
cît şi Germania .
Apoi în condiţii pe care nu mi le-a destăinuit ,cu mîna dreaptă îmi arătă şi explică totodată faptul că ,din Olanda
a plecat în Africa ,şi anume în zona statelor Camerun ,Congo ,Gabon ,Guineea Ecuatorială .
Atunci eu l-am întrebat cu ce s-a deplasat din Olanda în Africa , iar el mi-a spus că :
Marele Preot care îi conducea era dotat cu navete aeropurtate ,
pe care le luase cu el atunci cînd abandonase Atlantida .
Tot cu aceste mijloacede transport , plecase apoi din Africa în Tibet .

135
.....................................................................................................................................................…………………………………….
In timp ce mă pregăteam de revenire în corpul fizic ,
am constatat că sînt deja în posesia unei cărţi groase cu coperţi negre ;
răsfoind această carte ,în faţa privirii spirituale mi s-au conturat foarte multe pagini ,
unele fiind scrise într-o veche limbă orientală asemănătoare scrierii chineze ,
iar altele avînd numeroase poze care înfaţişau familii tibetane vechi .
Pe cine reprezintă acest Album de Familie ?
Răspunsul la această întrebare , ni-l oferă Învăţătorul nostru Iisus Cristos :
În această viaţă , este posibil ca tu Gicule să mergi în Tibet ,
şi să ajungi la fraţii tăi cu care ai colaborat pe probleme spirituale .
Cu unul dintre ei ai colaborat mai mult şi ai scris o carte .
Pe cine reprezintă acest album de familie ?
Răspunsul este simplu :
Jumătate din Marile Spirite Iniţiate ale României actuale , în alte vieţi anterioare au fost reîncarnate în Tibet .
Faptul ca Învăţătorul nostru Iisus Cristos imi confirma posibilitatea ca în această viaţă să ajung in Tibet , nu mă
surprinde , deoarece în anul 1997 un mare şi bogat patron pe vremea aceea , m-a rugat să merg cu el în Tibet .
Atunci am refuzat această oportunitate , deoarece nu eram pregătit la nivel ocult şi la fel de nepregătit sînt şi astăzi .
Pentru a redezlega misterele Tibetane care cîndva acolo îmi erau familiare ,v-a trebui ca la o eventuală călătorie în
corp fizic , să fiu deja utilizatorul unei clarviziuni al stratului nr. 9 , o telepatie funcţională tot la nivelul acestui strat , să
fiu permanent în energia nouă a noului pămînt şi nu în ultimul rînd , să am permisiunea unei cercetări fără limite în
toate domeniile încă secrete ale misteriilor iniţiatice Tibetane .
Sînt oare prea pretenţios ? Nu ; şi la fel trebuie sa fiţi şi voi .
Meditaţi ,dragi prieteni şi regăsiţi-vă în acest album de familie tibetan , cu tot potenţialul vostru spiritual de nuanţă
ezoterică .

Capitolul nr. 11
11.- Simbioza dintre Omul Iniţiat şi Piramidele Fizice cu vîrful ascuţit
Dragi prieteni .
În luna martie 2004 am încercat un experiment inedit şi anume acela de a substitui pe Floare Bîndariu din
Timişoara cu Aurora Neghiu din Arad , în privinţa obţinerii anumitor informaţii ezoterice de la Ierarhia de Lumină ,
inclusiv de la Învăţătorul nostru Iisus Cristos .
Cu toate că în domeniul cercetării Ştiinţei Spiritului există această posibilitate ,
de această dată experimentul a eşuat pe tematica abordată , fapt pentru care am ales cu Aurora o altă perspectivă de
cercetare a Piramidelor Fizice şi anume cele cu vîrful ascuţit , tocmai pentru a ne mai îmbogăţi puţin cunoaşterea şi
readucerea aminte despre ele .
Pentru a da o anumită concentrare şi continuitate informaţiilor obţinute , exclud întrebările şi formulările de ghidaj pe
care le-am adresat Aurorei , astfel că întrebările se regăsesc în aceste informaţii sub formă de răspuns. Şi acum , să-i dăm
cuvîntul prietenei mele Aurora :
Piramidele Fizice cu vîrful ascuţit de pe Terra , trimit spre înaltul cerului raze de lumină , care formează acolo un
cerc perfect .
Piramidele fizice te ajută să aduci mai multe Planuri - Dimensiuni ,
şi să le intersectezi , astfel încît în punctul comun de intersecţie al tuturor ,
să obţii o ENERGIE foarte PUTERNICĂ .
Din acest punct comun energetic , un Maestru Iniţiat are acces la mai multe Adevăruri , fiindcă toate sînt
Adevăruri şi Realităţi ale fiecărei dimensiuni la care are acces în această intersecţie .
În funcţie de starea vibraţională ( de la joasă la înaltă - scara lui Iacob ) pe care un Iniţiat o are în momentul în
care utilizează o Piramidă fizică , el poate ajunge în straturi foarte înalte de Lumină , cît şi în straturile joase , putînd
observa cu privirea spirituală atît Îngerii ( Devacanul Superior - eterizare ) cît şi Demonii ( Devacanul Inferior - presiune
psiho-spirituală ).
Există două tipuri de piramide cu vîrful ascuţit :
Primul tip o reprezintă Piramidele Fizice Albe ( cele obişnuite ), prin care se primeşte energie .
Al doilea tip o reprezintă Piramidele Fizice Negre , are sînt mai înguste , mai subţiri şi mai înalte ;
acestea au rolul de a arde rezidurile energetice de frecvenţe joase ,
totodată eliminînd ca un horn aceste impurităţi reciclate .
Cele două tipuri de piramide se află la distanţe mari unele de altele .
Spiritele care utilizează aceste Piramide nu se amestecă în treburile celeilalte ,
tot aşa după cum nici Cărturarul ( din Piramida Albă ) nu face munca Gunoierului( din Piramida Neagră ).
În România nu mai avem Piramide Fizice Negre ,
deoarece acestea sînt substituite prin Ciuperci Energetice , în care aceste reziduri au altă culoare .
Spre exemplificare , pot să confirm faptul că în afara graniţelor României şi anume în nordul Maramureşului ,
observ acum o Piramidă Fizică Neagră .
În vremurile de demult , cînd se construiau Piramidele Fizice Albe cu vîrful ascuţit ,
prima dată se făcea o bază mare pătrată care se încărca cu foarte mu