Sei sulla pagina 1di 1

Denumire societate

Sediu social/sediu administrativ


Date de contact (telefon, fax, mobil, e-mail)
Nr. înregistrare (de la societate)____________ din ___.___.201__

CĂTRE
DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ____________
- Serviciul de Ordine Publică -

În temeiul art. 25 alin. (1) din Anexa la H.G. nr. 301/2012, cu modificările şi
completările ulterioare, vă înaintăm, pe bază de opis, documentele necesare în vederea
obţinerii licenţei de funcţionare în domeniul pazei şi protecţiei, conform art. 19 alin. (2)
din Legea nr. 333/2003 (republicată), în vederea desfăşurării: (după caz)
 serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi servicii
de consultanţă în domeniu;
 serviciilor de pază a transporturilor de bunuri şi valori, precum şi servicii
de consultanţă în domeniu;
 serviciilor de protecţie personală specializată, denumită gardă de corp, şi
servicii de consultanţă în domeniu.
Totodată, în temeiul art. 25 alin. (2) şi (3) din Anexa la H.G. nr. 301/2012, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 19 alin. (9) din Legea nr. 333/2003
(republicată), vă înaintăm documentele necesare în vederea avizării domnului
(domnilor) / doamnei (doamnelor) _______________________, în calitate de (după
caz) administrator(i) / preşedinte al consiliului de administraţie / director general sau
executiv cu atribuţii în coordonarea operativă a personalului societăţii specializate de
pază şi protecţie.
Societatea îşi manifestă acordul cu privire la verificarea datelor de identificare sau
cu caracter personal de către organele abilitate, în conformitate cu prevederile Legii nr.
677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Cu stimă,

DATA CONDUCĂTOR SOCIETATE


(calitatea conducătorului, după caz)
___.___.201__ NUME ŞI PRENUME (în clar)

SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA

Timp estimat completării cererii: 5 minute