Sei sulla pagina 1di 12

Carte privind funcţionarea

Pregătirea apei Pentru firma de specialitate

Cerinţe legate de apa agent Vă rugăm să citiţi cu atenţie


înainte de punerea în
termic funcţiune
6 720 615 006 - 01/2010 RO
Prefaţă

În legătură cu aceste documente

Cartea de faţă privind funcţionarea conţine informaţii


importante în legătură cu pregătirea apei agent termic.

În aceste documente vă este arătat cum puteţi să folosiţi


cartea privind activitatea pentru pregătirea apei. Aflaţi cu
ajutorul exemplelor, cum puteţi să efectuaţi calculele
necesare şi să le înscrieţi.

Găsiţi un tabel de completat la sfârşitul acestor


documente.

Cartea privind funcţionarea se adresează specialistului


care, pe baza formării sale profesionale şi experienţei,
are cunoştinţe în legătură cu instalaţiile de încălzire.

2 Pregătirea apei – Cerinţe legate de apa agent termic - Este rezervat dreptul la schimbari în vederea îmbunatatirilor tehnice!
Cuprins

1 Folosirea cărţii privind funcţionarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4


1.1 Evitarea daunelor prin coroziune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
1.2 Evitarea daunelor datorate formării de piatră . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.3 Vmax se află cu ajutorul unui exemplu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
1.4 Aflaţi concentraţia de Ca(HCO3)2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
1.5 Dacă este cazul să curăţaţi Vmax prin factorul de corectură . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
1.6 Cantitatea de apă Vmax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

2 Carte privind funcţionarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Pregătirea apei – Cerinţe legate de apa agent termic - Este rezervat dreptul la schimbari în vederea îmbunatatirilor tehnice! 3
1 Folosirea cărţii privind funcţionarea

1 Folosirea cărţii privind funcţionarea

În cazul instalaţiilor de încălzire cu un randament al 1.1 Evitarea daunelor prin coroziune


cazanului > 100 kW trebuie să înregistraţi pe lângă
cantitatea de apă de umplere şi de completare şi Daune datorate coroziunii pot apărea când apa agent
concentraţia acesteia de bicarbonat de calciu termic este alimentată cu oxigen, de exemplu în cazul
[Ca(HCO3)2] într-o carte privind funcţionarea (Cap. 2 unei lipse de presiune în instalaţia de încălzire la o
"Carte privind funcţionarea", pagina 10). scădere a temperaturii.

Printr-o pregătire chimică a apei agent termic oxigenul


INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR poate fi legat sau poate fi creat un strat de protecţie a
suprafeţei materialului.
Puteţi afla concentraţia de Ca(HCO3)2 de
la firma de alimentare cu apă sau puteţi z Verificaţi cu o bandă de testare valoarea pH-ului apei
să o aflaţi singur, vezi exemplu "Aflaţi agent termic.
concentraţia de Ca(HCO3)2", pagina 6.
Valoarea pH-ului apei agent termic trebuie să fie
de 8,2 - 9,5.
Găsiţi mai multe informaţii în următoarele documente:
Valoarea pH-ului la piesele din aluminiu nu trebuie să
– Directive şi norme specifice ţării (pentru Germania
depăşească 8,5.
directiva VDI 2035 şi buletinul BDH "Evitarea
daunelor în instalaţiile de încălzire cu apă caldă" z Pregătiţi chimic dacă este cazul apa agent termic, de
exemplu cu trinatriumfosfat atâta timp cât instalaţia
– Caietul Buderus "Caiet pentru tehnica de încălzire" de încălzire nu conţine piese din aluminiu.
– Foaia de lucru Buderus K8 "Pregătirea apei pentru
instalaţiile de încălzire"

– Extrasul Buderus "Pregătirea apei ...".

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Compoziţia apei este un factor esenţial


pentru ameliorarea funcţionării
economice, siguranţei funcţionării,
duratei de viaţă şi disponibilitatea de
funcţionare a instalaţiei de încălzit.
z Înregistraţi valorile cerute în cartea
privind funcţionarea pentru a verifica
compoziţia apei.

4 Pregătirea apei – Cerinţe legate de apa agent termic - Este rezervat dreptul la schimbari în vederea îmbunatatirilor tehnice!
Folosirea cărţii privind funcţionarea 1

1.2 Evitarea daunelor datorate formării de piatră

În afară de daunele datorate coroziunii pot apărea în


cazan daune datorate formării de piatră. Cantitatea de INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR
piatră depinde de concentraţia de Ca(HCO3)2 în apa de
umplere şi de completare. Apa de umplere şi de Respectaţi pentru generatoarele termice
completare pentru o temperatură de funcţionare cu temperaturi de funcţionare admisibile
≤ 100 °C este supusă la cerinţe speciale. > 100 °C şi cazanele cu aburi cu o
suprapresiune de funcţionare ≤ 68 bar
z Aflaţi în funcţie de calitatea apei şi de randamentul
cele mai noi directive şi cerinţe ale Tab. 3,
total al cazanului (> 100 kW) cantitatea de apă
pagina 9 şi Tab. 4, pagina 9.
maximă Vmax ce corespunde Tab. 1. Această
cantitate de apă Vmax nu trebuie depăşită pentru a
evita daune la cazan.
z Când valoarea Vmax este atinsă prin umplerea cu
apă de completare, puteţi să umpleţi numai cu apă
dedurizata, respectiv fara saruri minerale, sau să
curăţaţi cazanul de calcar.

Randament total al cazanului Q Concentraţia de Ca(HCO3)2 Cantitatea maximă de apă de umplere şi de


în kW a apei de umplere şi completare
de completare Vmax
în mol/m3 în m3
≤ 100 nici o cerinţă1 V
max: nici o cerinţă1
> 100 ≤ 350 ≤ 2,0 Vmax: volum întreit al instalaţiei
> 100 ≤ 1000 ≤ 1,5
> 100 ≤ 350 > 2,0
> 350 ≤ 1000 > 1,5 Q ........(kW)
Vmax = 0,0313 ×
> 1000 – Ca(HCO3)2 (mol/m3)

Tab. 1 Cantitatea maximă de apă de umplere şi de completare


1 În situaţia în care cazanul este schimbat: în instalaţiile existente cu un Q originar > 100 kW şi apă ≥ 20 l/kW sunt valabile în continuare cerinţele
pentru instalaţiile de încălzire cu Q > 100 kW.

Explicaţie
Vmax = Cantitatea maximã de apã ce depinde de randamentul total al cazanului si concentratia de Ca(HCO3)2 cu care
poate fi umplută instalaţia de încălzire (m3)
Q = Randament total al cazanului (kW)
Ca(HCO3)2 = Bicarbonat de calciu1 (mol/m3)

2 Aceste valori pot fi cerute de la regia de furnizare a apei.

Pregătirea apei – Cerinţe legate de apa agent termic - Este rezervat dreptul la schimbari în vederea îmbunatatirilor tehnice! 5
1 Folosirea cărţii privind funcţionarea

1.3 Vmax se află cu ajutorul unui exemplu 1.4 Aflaţi concentraţia de Ca(HCO3)2

Aici vă este arătat cu ajutorul unui exemplu, cum aflaţi Puteţi calcula concentraţia de Ca(HCO3)2 prin duritatea
valoarea Vmax. Trebuie carbonatului şi duritatea calciului sau prin capacitatea
de aciditate KS4,3 şi ionii de calciu.
– să aflaţi concentraţia de Ca(HCO3)2, de la furnizorul
de apă sau să o aflaţi singur, Folosiţi pentru calcularea Vmax valoarea cea mai
scăzută de Ca(HCO3)2.
– să aflaţi Vmax,

– dacă este cazul să curăţaţi Vmax prin factorul de Ca(HCO3)2 = Duritatea carbonatului (°dH) × 0,179
corectură. = Duritatea calciului (°dH) × 0,179
= Capacitatea de aciditate
KS4,3 (mol/m3) × 0,5
= Ionii de calciu (mg/l) × 0,025

Exemplu: aflaţi Ca(HCO3)2

Duritatea = 12,8°dH
carbonatului
Duritatea = 11,2°dH
calciului
Ca(HCO3)2 = 12,8 x 0,179 = 2,29 mol/m3
= 11,2 x 0,179 = 2,00 mol/m3

Exemplu: aflaţi Vmax

Randamentul total al cazanului = 1200 kW


Bicarbonat de calciu găsit = 2,0 mol/m3

1200
Vmax = 0,0313 × = 18,8 m3
2,0

Exemplu: Înregistrarea în cartea cazanului a cantităţii de apă de umplere


Date despre instalatia de încalzire (tip/randament) ____________BUDERUS GE615__________________1.200 kW____
Data punerii în functiune: __14.3.2001_______________________________________________________________________
Cantitatea maxima de apa Vmax: _ 18,8______ m3 la o concentratie de Ca(HCO2)3: __2,0_____ mol/m3
Data Cantitatea de apa Concentratie* de Cantitatea de apa Cantitatea totala Semnatura
(masurata) Ca(HCO3)2- purificata de apa
m3 în mol/m3 m3 m3
Apa de umplere 14.3.01 12,0 2,0 - 12,0 K.Mustermann
Fig. 1 Exemplu: Înregistrarea în cartea cazanului a determinarii referitoare la apa de umplere

6 Pregătirea apei – Cerinţe legate de apa agent termic - Este rezervat dreptul la schimbari în vederea îmbunatatirilor tehnice!
Folosirea cărţii privind funcţionarea 1

1.5 Dacă este cazul să curăţaţi Vmax prin factorul de corectură

z Stabiliţi factorul de corectură atunci când


concentraţia de Ca(HCO3)2 utilizată de Vmax se
abate de la valoarea reală a apei de umplere sau de
completare.

Ca(HCO3)2- Valoarea Ca(HCO3)2 a apei de umplere şi de completare – valoare reală


Concentraţie
mol/m3 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
0,3 1,0 1,7 3,3 5,0 6,7 8,3 10,0 11,7 13,3 15,0 16,7
0,5 0,6 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
1,0 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
1,5 0,2 0,3 0,7 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3
2,0 0,1 0,3 0,5 0,7 1,0 1,3 1,5 1,7 2,0 2,3 2,5
2,5 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
3,0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7
3,5 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4
4,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3
4,5 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1
5,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Tab. 2 Linii orizontale = valoare reală
Coloane verticale = valoarea utilizată pentru calcularea Vmax
În câmpul de intersectare apare factorul de corectare.

Exemplu: aflaţi cantitatea de apă purificată (apă de completare)

Măsuraţi apa de completare = 3,0 m3


Concentraţia de Ca(HCO3)2 = 0,5 mol/m3
Cantitate de apă purificată = Apă de completare × Factor de corectură
3,0 x 0,3 = 0,9 m3
Cantitatea totală nouă de apă = Cantitatea totală de apă + cantitatea de apă purificată

Exemplu: înregistrarea în cartea utilizatorului, privind determinari ale apei de completare

Data Cantitatea de apa Concentratie* de Cantitatea de apa Cantitatea totala Semnatura


(masurata) Ca(HCO3)2- purificata de apa
m3 în mol/m3 m3 m3
Apa de umplere 14.3.02 12,0 2,0 - 12,0 K.Mustermann
Apa de com-
pletare
8.3.02 3,0 0,5 0,9 12,9 H. Muster
Fig. 2 Exemplu: înregistrarea în cartea utilizatorului, privind determinari ale apei de completare

Pregătirea apei – Cerinţe legate de apa agent termic - Este rezervat dreptul la schimbari în vederea îmbunatatirilor tehnice! 7
1 Folosirea cărţii privind funcţionarea

1.6 Cantitatea de apă Vmax

Fig. 3 Cantitatea de apă Vmax

8 Pregătirea apei – Cerinţe legate de apa agent termic - Este rezervat dreptul la schimbari în vederea îmbunatatirilor tehnice!
Folosirea cărţii privind funcţionarea 1

Cerinţe legate de compoziţia apei pentru generatoarele termice cu temperaturi de funcţionare de până la 120 °C

Apă de umplere pentru instalaţii de încălzire Apă de completare Agent termic


cu
randament total al cazanului
Q ≤ 350 kW Q > 350 kW
3
Suma mol/m ≤ 2,0 ≤ 1,0 ≤ 0,3 –
alcalinoteroaselor
Valoarea pH-ului – – – 9,0 – 10,0
Capacitatea de mol/m 3
– – – 0,02 – 0,5
aciditate KS8,2
Fosfat (PO4) mg/l – – – <10
Oxigen (O2) mg/l – – – <0,05
În cazul utilizării produselor –
de compactare a oxigenului:
Hidrazin1 (N2H4) mg/l 0,3 3
Sulfit de sodiu (Na2SO3) mg/l 3 – 10
Tab. 3 Cerinţe legate de compoziţia apei pentru generatoarele termice cu temperaturi de funcţionare de până la 120 °C
1
Folosiţi hidrazin numai în cazul încălzirii indirecte a apei.

Cerinţe legate de compoziţia apei pentru cazane cu aburi cu o suprapresiune de până la 1 bar

Apă de umplere pentru instalaţii de încălzire Apă de completare Agent termic


cu
randament total al cazanului
Q ≤ 200 kW Q > 200 kW
Suma mol/m3 nicio cerinţă1 ≤ 0,015 ≤ 0,015 –
alcalinoteroaselor
Valoarea pH-ului – > 9,0 > 9,0 10,5 – 12,0
Capacitatea de mol/m3 – 1 – 12
aciditate KS8,2
Oxigen (O2) mg/l – < 0,1 < 0,1 –
Bioxid de carbon mg/l – < 25 < 25 –
legat (CO2)
Oxidabilitate mg/l – < 10 < 10 –
(Mn VII Mn II)
ca KMnO4
Motorină, ulei mg/l – <3 nu poate fi evidenţiat –
Fosfat (PO4) mg/l – – – 10 – 20
Capacitate de µS/cm – – – < 5000
conducere
25 °C
Densitate °BE – – – 0,1 – 0,25

Tab. 4 Cerinţe legate de compoziţia apei pentru cazane cu aburi cu o suprapresiune de până la 1 bar
1
Puteţi să folosiţi apă netratată din reţeaua locală.
Folosiţi chimicale stabilizatoare pentru pregatirea apei, pentru protectia rezervorului de apa / a sistemului de incalzire.

Pregătirea apei – Cerinţe legate de apa agent termic - Este rezervat dreptul la schimbari în vederea îmbunatatirilor tehnice! 9
2 Carte privind funcţionarea

2 Carte privind funcţionarea

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Când cantitatea totală de apă depăşeşte Când valoarea Vmax este atinsă prin umplerea cu apă
cantitatea calculată de apă Vmax pot de completare, puteţi să umpleţi numai cu apă
apărea daune la nivelul generatorului de dedurizata, respectiv fara saruri minerale, sau să
căldură. curăţaţi cazanul de calcar.

Date despre instalaţia de încălzire (tip/randament) __________________________________________________________


Data punerii în funcţiune: _________________________________________________________________________________
Cantitatea maximă de apă Vmax: __________ m3 la o concentraţie de Ca(HCO2)3: _________ mol/m3
Data Cantitatea de apă Concentraţia de Cantitatea de apă Cantitatea Semnătura
(măsurată) Ca(HCO3)2* purificată totală de apă
m3 în mol/m 3 m3 m3
Apă de umplere

Apă de
completare

Tab. 5 Carte pentru utilizator


* a fiecarei inregistrari de determinare a apei de umplere / de completare

10 Pregătirea apei – Cerinţe legate de apa agent termic - Este rezervat dreptul la schimbari în vederea îmbunatatirilor tehnice!
Carte privind funcţionarea 2

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Când cantitatea totală de apă depăşeşte Când valoarea Vmax este atinsă prin umplerea cu apă
cantitatea calculată de apă Vmax pot de completare, puteţi să umpleţi numai cu apă
apărea daune la nivelul generatorului de dedurizata, respectiv fara saruri minerale, sau să
căldură. curăţaţi cazanul de calcar.

Date despre instalaţia de încălzire (tip/randament) __________________________________________________________


Data punerii în funcţiune: _________________________________________________________________________________
Cantitatea maximă de apă Vmax: __________ m3 la o concentraţie de Ca(HCO2)3: _________ mol/m3
Data Cantitatea de apă Concentraţia Cantitatea de apă Cantitatea Semnătura
(măsurată) Ca(HCO3)2* purificată totală de apă
m3 mol/m3 m3 m3
Apă de umplere

Apă de
umplere

Tab. 6 Carte pentru utilizator


* a fiecarei inregistrari a determinarii apei de umplere / de completare.

Pregătirea apei – Cerinţe legate de apa agent termic - Este rezervat dreptul la schimbari în vederea îmbunatatirilor tehnice! 11
Robert Bosch S.R.L.
Departamentul Termotehnică
Str. Horia Măcelariu 30-34
013937 Bucureşti
ROMANIA
Tel.: +40-21-4057500
Fax: +40-21-2331313
www.buderus.ro