Sei sulla pagina 1di 6

PLAN CONTROL CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI Editia : 1

Cod: PCC – 05 Revizia: 1

BETOANE Data: 05.06.2015

Cine efectueaza
Nr. Documente de Documentul
Categoria de lucrari, controale, verificari Faza si Frecventa solicitata controlul /
Crt. referinta Intocmit
verificarea
0 1 2 3 4 5
A AGREGATE
1 Examinarea datelor din certificatul de calitate Caiet de sarcini La fiecare lot aprovizionat  Laborator Proces verbal de receptie
PTP-01-01  Sef statie
NE 012-1 :07

2 Parte levigabila si fractiune fina Caiet de sarcini O proba la 500 mc pt. fiecare  Laborator -Raport de incercari
PTP-01-01 sursa si sort  Sef statie agregate
NE 012-1 :07 O proba pe schimb -Formular de calcul
1799-88
4606-80
3 Granulozitatea sorturilor Caiet de sarcini O proba la 500 mc pt.fiecare  Laborator -Raport de incercari agregate
PTP-01-01 sursa si sort  Sef statie -Formular de calcul
NE 012-1 :07 O proba pe schimb
1799-88
4606-80
4 Corpuri straine,argila in bucati Caiet de sarcini Daca se observa prezenta lor  Laborator Raport de incercari agregate
PTP-01-01 Daca apar factori de impurificare  Sef statie -Formular de calcul
NE 012-1 :07
1799-88
4606-80
5 Humus Caiet de sarcini La schimbarea sursei  Laborator -Raport de incercari agrgate
PTP-01-01  Sef statie
NE 012-1 :07
PLAN CONTROL CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI Editia : 1
Cod: PCC – 05 Revizia: 1

BETOANE Data: 05.06.2015

1799-88
4606-80
6 Aspectul si P.V granulelor Caiet de sarcini O proba la 500 mc pt. fiecare  Laborator -Raport de incercari agregate
PTP-01-01 sursa si sort  Sef statie -Formular de calcul
NE 012-1 :07 O proba pe schimb
1799-88
4606-80
7 Echivalentul de nisip Caiet de sarcini O proba pe schimb  Laborator -Raport de incercari agregate
PTP-01-01  Sef statie -Formular de calcul
NE 012-1 :07
730-89
4606-80
8 Rezistenta la uzura cu masina Los Angeles 667-97 O proba la 500 mc. Pt. fiecare  Laborator -Raport de incercari agregate
SR EN 12620 sursa si sort  Sef statie -Formular de calcul
730-89
9 Umiditate Caiet de sarcini O proba pe schimb si la  Laborator -Registru de evidenta si corectie
PTP-01-01 schimbarea conditiilor meteo  Sef statie retete de betoane
NE 012-1 :07 -formular de calcul
1799-88
4606-80
B CIMENT
10 Examinarea datelor din certificatul de calitate Caiet de sarcini La fiecare lot  Laborator Proces verbal de receptie
PTP-01-01  Sef statie
NE 012-1 :07
11 Stabilitatea (Constanta de volum) Caiet de sarcini Odeterminare pe fiecare lot dar  Laborator -Raport de incercari ciment
PTP-01-01 nu mai putin de 100 t  Sef statie
NE 012-1 :07
PLAN CONTROL CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI Editia : 1
Cod: PCC – 05 Revizia: 1

BETOANE Data: 05.06.2015

1799-88
SR EN 196/3:95
12 Timpul de priza Caiet de sarcini Odeterminare pe fiecare lot dar  Laborator -Raport de incercari ciment
PTP-01-01 nu mai putin de 100 t  Sef statie
NE 012-1 :07
1799-88
SREN 196/3:95
13 Rezistente mecanice la 2(7) zile Caiet de sarcini O proba la 100 t sau la siloz  Laborator -Raport de incercari
PTP-01-01  Sef statie -Formular de calcul
NE 012-1 :07
1799-88
SR EN 196-1:95
14 Rezistente mecanice la 28 zile Caiet de sarcini O proba la 100 t sau la siloz  Laborator -Raport de incercari
PTP-01-01  Sef statie
NE 012-1 :07
1799-88
SREN 196-1:95
15 Prelevarea de contra probe pastrate min.45 zile in cutii Caiet de sarcini La fiecare lot  Laborator -proces verbal de recoltare
sau pungi sigilate PTP-01-01  Sef statie probe
NE 012-1 :07
16 Starea de conservare (numai daca s-a depasit termenul Caiet de sarcini Odeterminare la fiecare lot si  Laborator Raport de incercari ciment
de depozitare) PTP-01-01 siloz  Sef statie -Formular de calcul
NE 012-1 :07 2 determinari pe siloz (sus si P.V F 06
1799-88 jos)

C ADITIVI
17 Examinare datelor din certificatul de calitate Caiet de sarcini La fiecare lot  Laborator
PLAN CONTROL CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI Editia : 1
Cod: PCC – 05 Revizia: 1

BETOANE Data: 05.06.2015

PTP-01-01  Sef statie


NE 012-1 :07
18 Densitatea solutiei de aditivi Caiet de sarcini O proba la fiecare sarja  Laborator Raport de incercare
PTP-01-01  Sef statie
NE 012-1 :07
D APA
19 Compozitia chimica NE 012-1 :07 O analiza pe sursa, pt. Apa  Laborator -Raport de analiza a apei pentru
790-89 potabila nu este cazul.  Sef statie betoane
E. BETON PROASPAT LA STATIE
20 Elaborarea si aprobarea retetei de prepararea betonului Caiet de sarcini Pt. Fiecare tip si clasa de beton  Laborator Reteta de preparare
PTP-01-01  Sef statie Calculul retetei
NE 012-1 :07  Consultant P.V F 06
21 Corectia retetei de preparare Caiet de sarcini La schimb. caract. Mater.  Laborator -Registru evidenta si corectii
PTP-01-01 Componente  Sef statie retete de preparare beton
NE 012-1 :07.
22 Lucrabilitatea Caiet de sarcini 3 det. Pe schimb si clasa de  Laborator -Registru nr
PTP-01-01 beton si ori de cate ori se  Sef statie P.V F06
NE 012-1 :07 apreciaza necesar
1799-88
1759-88
23 Continutul de aer oclus 1799-88 O det. Pe schimb la statie in  Laborator -Registru laborator
5479-88 cazul antrenorilor de aer  Sef statie
24 Temperatura(la temp. ale aierului sub sau egale cu 5C Caiet de sarcini La fiecare  Laborator Registru
sau peste 25C) PTP-01-01 2 ore la statie  Sef statie
NE 012-1 :07
25 Densitate aparenta Caiet de sarcini 0 det pe schimb dar min. la 300  Laborator Formular de calcul
PTP-01-01 mc/tip si clasa  Sef statie
PLAN CONTROL CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI Editia : 1
Cod: PCC – 05 Revizia: 1

BETOANE Data: 05.06.2015

NE 012-1 :07
1799-88
26 Granulozitatea agregatelor Caiet de sarcini Facultativ  Laborator -Formular de calcul
PTP-01-01  Sef statie
NE 012-1 :07
1759-88
27 Confectionarea de epruvete cubice pentru determinarea Caiet de sarcini Min. o proba pe schimb /  Laborator -Borderou recoltare probe beton
rezistentelor la compresiune la 7si 28 zile PTP-01-01 tip/clasa  Sef statie Condica de betoane
NE 012-1 :07
1799-88
SR EN 12390-
6 :2002
F. BETON PROASPAT LA PUNCTUL DE LUCRU
28 Examinarea documentelor de transport Caiet de sarcini La fiecare Transport  Laborator Bon de transport, livrare-primire
PTP-01-01  Sef P.Vtie beton
NE 012-1 :07
29 Temperatura(la temp. ale aierului sub sau egale cu 5C Caiet de sarcini La fiecare 2 ore  Laborator -Registru evidenta temperaturi
sau peste 25C) PTP-01-01  Sef P.Vtie
NE 012-1 :07
30 Lucrabilitatea Caiet de sarcini 3 det. pe schimb si clasa de  Laborator Condica de betoane
PTP-01-01 beton si ori de cate ori este  Sef P.Vtie
NE 012-1 :07 necesar
1799-88
1759-88
31 Confectionarea de epruvete cubice pentru determinarea Caiet de sarcini Min. o proba pe schimb /  Laborator -Borderou recoltare probe beton
rezistentelor la compresiune la 7si 28 zile PTP-01-01 tip/clasa  Sef P.Vtie Condica de betoane
NE 012-1 :07
PLAN CONTROL CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI Editia : 1
Cod: PCC – 05 Revizia: 1

BETOANE Data: 05.06.2015

1799-88
1275-88
G BETON INTARIT LA STATIE
32 Rezistenta la compresiune Caiet de sarcini la 7 zile facultativ  Laborator -Raport de incercari beton
La 7 si 28 zile PTP-01-01 -la 28 zile o proba pe fiecare tip  Sef statie
NE 012-1 :07 de beton /schimb dar la max
1799-88 300 mc. Beton
SR EN 12390-
6 :2002
H. BETON INTARIT LA PUNCTUL DE LUCRU
33 Rezistenta la compresiune 1799-88 la 7 zile facultativ  Laborator
La 7 si 28 zile SR EN 12390- -la 28 zile o proba pe fiecare tip  Sef P.Vtie -Condica de betoane
6 :2002 de beton /schimb dar la max
300 mc. Beton
34 Examinarea datelor din certificatul de calitate (Raporte NE 012-1 :07. La fiecare lot  Laborator -Proces verbal de receptie
de incercare pe betonul intarit) AnexaX.1.A.5  Sef P.Vtie P.V___
 Consultant

Potrebbero piacerti anche