Sei sulla pagina 1di 16

‫تغییر زندگی و تغییر جهان‬

‫فعال‬
‫جلد ‪ . 1‬شماره ‪5‬‬

‫خدا با ما صحبت می کند‬


‫آیا تاکنون پیام او را دریافت کرده اید؟‬
‫ارسال ایمیل به مسیح‬
‫تنها با اشاره یک کلیک‬
‫ماندن‪ ،‬دیدن و گوش کردن‬
‫چگونه بهرتین نتیجه از دعا را دریافت کنیم‬
‫فعال‬
‫جلد ‪ . 1‬شماره ‪5‬‬

‫بــرای آگاهــی بیشــتر و مطالعــه دیکــر‬


‫نشــریات و ارتبــاط بــا مــا بــه ایــن وب‬
‫ســایت مراجعــه فرماییــد‪:‬‬

‫‪www.activated.org‬‬
‫‪Activated Ministries‬‬
‫‪PO Box 462805‬‬
‫‪Escondido, CA 92046–2805‬‬
‫‪USA‬‬
‫پیش گفتار‬
‫‪Toll-free: 1–877–862–3228‬‬
‫‪Email: info@actmin.org‬‬ ‫آیا می توانید تصور آنرا کنید که با دوستان‪ ،‬عزیزان‪ ،‬و یا همسرتان که آنهمه‬
‫‪www.activatedonline.com‬‬ ‫دوستشان دارید هرگز صحبت نکنید ؟ البته که نه ! عشق و محبت و هر گونه‬
‫‪Activated Europe‬‬ ‫دوستی با ارزشی بر اساس مکالمه و ارتباط بر قرار می گردد‪.‬‬
‫‪Bramingham Pk. Business Ctr.‬‬
‫‪Enterprise Way‬‬
‫‪Luton, Beds. LU3 4BU‬‬ ‫بنا براین اگر همانطور که انجیل می گوید عیسی دوست و همدم ماست و‬
‫‪United Kingdom‬‬ ‫خداوند پدربهشتی ما‪ ،‬آیا منطقی نیست که بخواهند با ما صحبت نمایند؟‬
‫‪+44 (0) 845 838 1384‬‬
‫‪Email: activatedEurope@activated.org‬‬ ‫اگر مسیحیت فقط یک فلسفه‪ ،‬روند اخالق‪ ،‬و یا مذهب بود استفاده از واژهای‬
‫‪Activated India‬‬ ‫پدر‪ ،‬شوهر‪ ،‬و دوست برای سعی در توصیف روابط ما با خداوند و مسیح‬
‫‪P.O. Box 5215‬‬
‫‪G.P.O.‬‬ ‫به صورت یک فلسفه می توانست توجیهی هوشمندانه باشد‪ .‬اما خدا را شکر‬
‫‪Bangalore – 560 001‬‬ ‫مسیحیت ر ی ن‬
‫است� ماورای تمام اینها یم باشد ! مسیحیت واالتر از منطق‪،‬‬
‫‪India‬‬
‫سنت‪ ،‬اداب و رسوم یم باشد‪ .‬مسیحت رابطه ای زنده‪ ،‬دوطرفه‪ ،‬عاشقانه‬
‫‪Email: activatedIndia@activated.org‬‬
‫‪Activated Philippines‬‬
‫و بسیار شخصی میباشد که همواره در حال گسترش و تحول است و روزانه‬
‫‪P.O. Box 1147‬‬ ‫از طریق رابطه و گفتگوی صادقانه با خالق عالمین عمیق تر و مستحکم تر‬
‫‪Antipolo City P.O.‬‬ ‫میگردد‪.‬‬
‫‪1870 Antipolo City‬‬
‫‪Philippines‬‬
‫‪Cell: (0922) 8125326‬‬
‫دعا وسیله ایست که پروردگار برای ایجاد رابطه با ما انتخاب نموده است‪.‬‬
‫‪Email: activatedPI@activated.org‬‬ ‫نتیجه آنکه دعا فقط از دل با خدا صحبت کردن نیست بلکه از دل گوش‬
‫‪Activated Australia‬‬ ‫فرا دادن نیز می باشد‪ .‬او مشتاق آنست که ما دردهای دل‪ ،‬خواسته ها‪ ،‬و‬
‫‪+61 2 8011 4345‬‬ ‫عمیقترین افکارمان را با او در میان بگذاریم و متقابال او می خواهد ما گوش‬
‫‪Email: info@activated.org.au‬‬
‫‪www.activated.org.au‬‬
‫شنوا داشته باشیم تا جواب درخواستها و حالل مشکالت ما باشد و از این‬
‫راه هــای متــاس بــا مــا بــاز اســت و مشــتاق‬ ‫وآزادی‬ ‫طریق راهنما و روشن کننده راه زندگی باشد و برای ما شادی‪ ،‬سرور‪،‬‬
‫شــنیدن نظــرات شــا هســتیم‬ ‫او‬ ‫عمیق‬ ‫به ارمغان بیاورد‪ .‬مهمتر از همه پروردگار مشتاق آنست که ما عشق‬
‫را از درون وجود و حقیقتا درک نماییم‪.‬‬
‫‪Stephan.sadeghirad@gmail.com‬‬ ‫اگر هنوز شخصا ٌ شنیدن صدای خداوند را تجربه نکرده اید ‪ ،‬مقاالت این مجله‬
‫‪(+49)015781003017‬‬ ‫راهنما یست تا عشق و فضل او را خصوصا فرا گرفته و تجربه نمایید‪.‬‬
‫امثال ‪24:18‬‬ ‫رومیان ‪4:7‬‬

‫‪2‬‬
‫خدا هنوز دوست دارد با ما‬
‫سخن می گوید‬
‫خداوند ما‪ ،‬خدای زنده و حاضر است‪ .‬او آماده‬
‫است تا با ما همه فرزندانش حتی شما سخن بگوید‪.‬‬

‫شاید از خود بپرسید‪ :‬چگونه ممکن است که خدا‪ ،‬آفریننده ارتباط با خدا کافی است با او از طریق دعا صحبت کنیم‬
‫و منتظر شنیدن کلماتی باشیم که برای شخص ما می‬ ‫تمام جهان با ما ارتباط برقرار کند؟‬
‫فرستند‪.‬‬
‫ابتدا باید به این نکته توجه کنیم که او چه میزان ما را‬
‫اگر کسی در این فکر است که برای ایجاد این ارتباط باید‬ ‫دوست دارد؟‬
‫شخصی روحانی و مذهبی بود‪ ،‬پس خوشحال خواهد شد‬
‫او به قدری ما را دوست دارد که فرزند خود عیسی مسیح بداند که خداوند با هر کسی که حتی ذره ای از ایمان در‬
‫را به این جهان فرستاد تا به خاطر گناهان ما قربانی شود قلب او باشد با او سخن خواهد گفت و این فرصت را به‬
‫و ما بتوانیم هدیه خداوند که بخشش و زندگی جاودانه در او می دهد که از حکمت و محبت بی انتهای خداوند بهره‬
‫بهشت است را تنها به باور بر عیسی مسیح و پذیرفتن او برد‪ .‬خداوند ایمان ما را مرحله به مرحله به کمال می‬
‫رساند و رابطه خود را با ما روز به روز محکم تر می کند‬ ‫به عنوان نجات دهنده دریافت کنیم‪.‬‬
‫تا ما بتوانیم او را درک کنیم به خواست او زندگی کنیم‪.‬‬
‫مسیح به خاطر گناه تمام جهان قربانی شد‪ .‬او به خاطر‬
‫خداوند به روش های گوناگونی با ما سخن می گوید‪:‬‬ ‫و‬ ‫او‬ ‫پاک شدن گناهان یک به یک ما خود را فدا کرد زیرا‬
‫ممکن است هنگام مطالعه کتاب مقدس‪ ،‬درک و مفهوم‬ ‫پدر آسمانیش همه ما را دوست می دارند‪.‬‬
‫تازه ای از یک آیه به ما نشان دهد و یا حتی یک تصویر‬
‫خداوند به دلیل محبت فراوان خود نسبت به ما کتاب‬
‫ذهنی به ما نشان دهد که پاسخ سوال های ما در آن باشد‬
‫مقدس را نیز به ما هدیه نمود تا به کمک آن بتوانیم شیوه‬
‫و یا از طریق اشخاص دانایی که در اطراف ما هستند با‬
‫صحیح زندگی و محبت را بیاموزیم‪.‬‬
‫ما سخن گوید‪.‬‬
‫سخنان خداوند در کتاب مقدس‪ ،‬سرچشمه ای از ایمان‪،‬‬
‫راه های مختلفی وجود دارند که خدا از آنها برای گفتگو‬
‫آسایش‪،‬راهنمایی‪ ،‬حکمت و قدرت معنوی است که‬
‫با ما استفاده میکند اما بهترین آنها از طیق هدیه نبوت‬
‫هیچگاه نمی خشکد‪.‬‬
‫است‪.‬‬
‫ولی افزون بر کتاب مقدس‪ ،‬خداوند به روشهای دیگری‬
‫چنانچه در واژه نامه‪ ،‬واژه نبوت را جستجو کنید با معانی‬
‫نیز به صورت مستقیم با ما سخن می گوید‪.‬‬
‫و تعاریف فراوانی مواجه می شوید‪ .‬ولی نبوت به معنای‬
‫او به زندگی ما می نگرد و می خواهد بخشی از آن باشد‪ .‬دریافت وحی از سوی خداوند است‪ .‬هنگامی که ندایی در‬
‫ذهن خود می شنوید که با شما سخن می گویید و احساس‬ ‫او تمام مشکالت و پرسش های ما را می داند و می‬
‫می کنید از سوی خداست‪ ،‬آنگاه است که شما دارای‬ ‫خواهد پاسخ های آنها را به ما نشان دهد‪.‬‬
‫قدرتی شبیه به نبوت هستید‪.‬‬
‫خداوند می خواهد با سخنان محبت آمیز خود‪ ،‬ایمان ما‬
‫را در این دنیای پر از خشونت افزایش داده و به ما یاری این صدا از آسمان است و خداوند می خواهد شما را‬
‫رساند و نشان دهد که عالقه زیادی به ما دارد‪ .‬پس برای برای جاری سازی تمام هدایای خود آماده سازد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫اگر بر این باور دارید که خدا قادر به سخن گفتن با شماست‬
‫پس به نکات زیر توجه فرمایید‪.‬‬

‫‪.1‬یک رابطه شخصی با عیسی مسیح داشته‬


‫نبوت یا‬
‫باشید‬ ‫همان دریافت‬
‫وحی چگونه‬
‫اگر عیسی مسیح را یه عنوان نجات دهنده خود پذیرفته اید پس هم اکنون‬
‫مهم ترین رشط این گفتگو را دارا می باشید‪.‬‬

‫هنگامی که درب قلب خود را به روی مسیح بگشایید‪ ،‬رابطه شام با مسیح به‬

‫است‬
‫عنوان یک نجات دهنده‪ ،‬دوست‪ ،‬آموزگار و مشاور آغاز می شود‪.‬‬

‫‪ .2‬روح مقدس را دریافت کنید‬


‫عیسی در واپسین لحظات ترک این دنیا به شاگردان خود گفت‪ :‬من می روم‬
‫ولی روح مقدس را که رسچشمه همه راستی هاست برای شام خواهم فرستاد تا‬
‫شام را رهنامیی کند و راستی ها را به شام نشان دهد‪ .‬او قول داد نه تنها روح‬
‫مقدس را برای شاگردانش بلکه برای شام نیز خواهد فرستاد؛ تنها کافی است آن‬
‫را بخواهید‬

‫‪ .3‬برای دریافت هدیه دعا کنید‬


‫توانایی دریافت پیام یا وحی از سوی خداوند‪ ،‬هدیه نبوت نامیده می شود و‬
‫یکی از هدایایی است که روح مقدس در اول قرنتیان فصل دوازده به ما وعده‬
‫می دهد‪.‬‬

‫خداوند خواهان بخشیدن هدایایی بسیار بیشرتی به شام است‪ ،‬تنها کافی است‬
‫از او درخواست کنید‪.‬‬

‫‪ .4‬با مسیح گفتگو کنید‬


‫دعا یک ترشیفات مذهبی نیست بلکه یک گفتگوی آزادانه با عیسی مسیح‬
‫هامنند یک دوست وهمراه است‪.‬‬

‫اما این گفتگو دوجانبه است و زمانی که شام آغازگر آن باشد‪ ،‬به رابطه ای‬
‫صمیمی تر با عیسی مسیح دست خواهید یافت‪.‬‬

‫او شام را به اندازه ای درک می کند و دوستتان دارد که هیچ کس قادر به انجام‬
‫آن نیست‪ .‬او از شام می خواهد تا عمیق ترین افکار و درونی ترین احساس ها‪،‬‬
‫رازها‪ ،‬رویاها و آرزوها یتان را نزد او بربید‪.‬‬

‫یوحنا ‪14-13 ، 7:15‬‬

‫لوقا ‪13-9:11‬‬

‫متی ‪9-7:7‬‬

‫‪4‬‬
‫خداست‪".‬‬ ‫‪ .5‬کتاب مقدس را مطالعه کنید‬
‫به منظور درک صحیح از پیام هایی که عیسی به شام وحی می کند‪ ،‬نیاز‬
‫به مطالعه کتاب مقدس دارید‪ .‬آشنایی با کالم خدا به شام کمک خواهد‬
‫‪ .9‬از خدا بخواهید تا افکار شخصی شام را در‬ ‫کرد تا تشخیص دهید که این پیام از سوی خداست با خیر‪.‬‬
‫هنگام دریافت وحی از شام دور کند و به شام‬ ‫کتاب مقدس پایه و اساس همه چیز است‪ .‬پس آن را مطالعه کنید‪،‬‬
‫کمک کند تا اراده خود را به سوی او بربید‪.‬‬ ‫بخوانید‪ ،‬حفظ کنید ‪ .‬اجازه دهید بخشی از شام باشد‪.‬‬

‫برای دریافت وحی نیاز به ذهن و قلب باز دارید‪ .‬باید آماده پذیرفنت هر‬ ‫‪ .6‬ایامن داشته باشید‬
‫چیزی باشید حتی اگر آن چیزی نیست که شام انتظار داشتید ویا به طور‬
‫کامل به نفع شام نیست و یا آن را کامل درک منی کنید‪.‬‬ ‫کتاب مقدس می فرماید‪ :‬ایامن به معنی اطمینان دشنت است‪ ،‬یقین‬
‫داسنت به چیزی که در انتظار ماست حتی اگر قادر به دیدن آن نیستیم‪.‬‬
‫ایده و خواسته های شام ممکن است خوب باشند ولی خدا آنها را بهرت‬
‫می کند‪.‬‬

‫اما ایامن چگونه بدست می آید؟‬


‫‪ .10‬اکنون آماده آغاز هستید‬ ‫پاسخ بسیار ساده است‪ ،‬با مطالعه کالم خدا و به خاطر سپردن واژه های‬
‫مهم‪ ،‬ایامن در ما شکوفا و رشد خواهد کرد‪.‬‬
‫ابتدا یک مکان آرام پیدا کنید و چند دقیقه ای با پروردگار صحبت کند‬
‫و هرآنچه که در قلب دارید را به او بگویید‪ .‬به خاطر برکات زندگی‬
‫سپاسگذار او باشد‪ .‬اگر پرسشی ویژه در ذهن دارید از او پپرسید و فقط‬ ‫‪ .7‬درخواست کنید‬
‫به پروردگار فکر کنید‪ .‬با بسنت چشمها می توانید مترکز خود را افزایش‬
‫دهید‪ .‬با متام توان مترکز خود را ادامه دهید و با روح خود منتظردریافت‬ ‫این کامال واضح است که برای دریافت چیزی‪ ،‬باید آن ها را درخواست‬
‫هر چیزی که به ذهن‪ ،‬قلب‪ ،‬گوش و چشم شام نازل می شود باشید‬ ‫کرد‪ .‬پس از خداوند بخواهید تا با شام صحبت کند‪.‬‬
‫وهرآنچه که پروردگار به شام عطا می کند را دریافت کنید و یقین داشته‬
‫باشید هنگامی که قلب و ذهن شام آماده باشد‪ ،‬او با شام سخن خواهد‬
‫گفت‪.‬‬ ‫"از من بپرس و به تو پاسخ خواهم داد و ارسار عجیبی که تو چیزی‬
‫درباره آنها منی دانی را بر تو آشکار خواهم ساخت‪".‬‬

‫‪ .8‬فروتن‪ ،‬ساده و بی ریا باشید‬


‫ذهن‪ ،‬نگرش قلبی و انگیزه ذهنی شام‪ ،‬همگی در دریافت وحی از‬
‫آسامن تعیین کننده هستند‪.‬‬
‫رومیان ‪17:10‬‬
‫باید این درک را داشته باشیم که ما قادر به پاسخ دادن به همه چیز‬
‫ارمیا ‪3:33‬‬
‫نیستیم و همیشه به خداوند نیاز داریم‪.‬‬
‫دوم قرنتیان ‪7:4‬‬

‫در دوم قرنتیان می خوانیم‪" :‬این قدرت بزرگ از ما نیست‪ ،‬بلکه از آن‬

‫‪5‬‬
‫شاهکارهای بزرگ خلق کنیم‪ ،‬غیر‬
‫ممکن را ممکن سازیم و مسیر‬

‫قدرت‬
‫تاریخ را تغییر دهیم‪.‬‬
‫نباید اجازه داد که این قدرت الهی‬
‫در ما خاموش شود و جای آن را‬
‫نا امیدی پر سازد‪.‬‬
‫ما می توانیم این افکار را هر جا‬
‫و مکانی استفاده کنیم و دعا کنیم‪.‬‬
‫برای مثال اگر در خانه مشغول‬
‫آشپزی هستید و ناگهان فکر بچه‬
‫تفکر‬
‫هایتان به ذهن شما می آید‪ ،‬همان‬
‫موقع برای آن ها دعا کنید که‬
‫روز خوبی داشته باشند‪ .‬یا اگر‬
‫در هنگام کاردر این فکر فرو می‬
‫روید که پروژه بعدی سخت خواهد‬
‫بود‪ ،‬همانگاه به دعا بپردازید و از‬
‫پروردگار بخواهید به شما قدرت‬
‫فراون بخشد‪ .‬یا اگر در راه خانه‬
‫شاهد یک تصادف بودید‪ ،‬بالفاصله‬
‫برای کسانی که ممکن است صدمه‬ ‫‪-‬آیا به کسانی که محتاج کمک‬ ‫در کتاب مقدس توضیحات جالبی‬
‫دیده باشند دعا کنید‪.‬‬ ‫در مورد افکار ما ارائه شده است‪ .‬هستند کمک می کند؟‬

‫مهم نیست در طول روز چه کار‬ ‫افکار خوب خداوند نسبت به ما بی ‪-‬آیا در سوی و جهت درست‬
‫هایی انجام می دهید‪ ،‬مهم این است‬ ‫شمارند و ما باید از افکار بیهوده هستند؟‬
‫که در طول روز به چه چیزهایی‬ ‫دوری ورزیم‪.‬‬
‫فکر می کنید زیرا شما با افکارتان‬ ‫به عنوان مثال یکی از مزایای این‬
‫می توانید تفاوت ها را ایجاد کنید‪.‬‬ ‫خداوند به ما قدرت انجام تمام‬ ‫افکار‪ ،‬استفاده آنها در دعا است‪.‬‬
‫افکار خود را در دعا هدایت کنید‬ ‫این کار ها را داده است فقط باید‬
‫و باور داشته باشید می توانید‬ ‫بیاموزیم چگونه از آنها استفاده‬
‫آنها را به حقیقت تبدیل کنید‪ .‬با‬ ‫کنیم‪.‬‬
‫انجام این کار زندگی شما ساده تر‬ ‫به تمام کارها و فکر هایی که در‬
‫و شاهد معجزات فراوان خواهید‬ ‫خدا می خواهد یاد بگیریم که‬ ‫طول روز می کنید‪ ،‬توجه کنید و‬
‫بود‪ .‬افکار خوب خود را دردعا به‬ ‫چگونه در دعا به دیگران فکر‬ ‫آنها را مقایسه کنید و بسنجید تا‬
‫زبان بیاورید و از این قدرت الهی‬ ‫کنیم و در مشکالتشان آنها را‬ ‫چه میزان از آنها بهره مثبت می‬
‫استفاده کنید‪.‬‬ ‫یاری کنیم‪.‬‬ ‫برید؟‬

‫مزامیر ‪5:40‬‬ ‫قدرت افکار ما به قدری است که‬ ‫‪-‬آیا افکار شما به رفع نیازهای‬
‫با استفاده آنها در دعا قادر به‬ ‫روحتان کمک می کند؟‬
‫انجام هر کاری هستیم‪ .‬می توانیم‬
‫‪6‬‬
‫گوش دادن به صدای خدا‬

‫ارتباط با روح مقدس‬

‫مرقس ‪11:13‬‬

‫یوحنا ‪ 7:16‬و ‪14-13‬‬

‫اول قرنتیان ‪ 10-9:2‬و ‪14‬‬

‫خداوند می خواهد هدایتت کند‬

‫مزامیر ‪ 9-8:25‬و ‪12‬‬

‫مزامیر ‪8:32‬‬

‫ارمیا ‪3:33‬‬

‫روشنوتنظیمکنید‬ ‫اشعیا ‪21:30‬‬

‫اشعیا ‪16:42‬‬
‫خداوند همانند ایستگاه فرستنده رادیو و تلویزیون است‪ ،‬فرستنده ای که همیشه‬
‫وجود داشته و دارد‪.‬‬ ‫دانیال ‪22-20:2‬‬

‫او مانند امواج رادیو همیشه در اطراف شما حضور دارد و در انتظار شما برای‬ ‫ساکت باش و گوش کن‬
‫برقراری ارتباط با خود است‪ .‬شما همانند یک دستگاه کوچک رادیو طراحی شده اید‬
‫تا بتوانید این امواج را دریافت کنید‪.‬‬ ‫مزامیر ‪4:4‬‬

‫مزامیر ‪ 8:143‬و ‪10‬‬

‫قدرت و پیام خدا همیشه حاضر و آماده است‪ ،‬تنها کافی است دریافت کننده روح را‬ ‫مثال های کتاب مقدس‬
‫روشن کنید و آن را بر روی طول موج خدا تنظیم کنید‪.‬‬
‫اعداد ‪8:9‬‬

‫اول سموئل ‪10-9:3‬‬


‫در مقایسه با قدرت و عملیاتهای پیچیده ای که در ایستگاه بخش صورت می گیرد‪،‬‬
‫اول پادشاهان ‪12-11:19‬‬
‫شما نیازی به انجام کار خاص و ویژه ندارید‪ .‬تنها کاری که باید انجام دهید‪ ،‬دعا‬
‫کردن است‪.‬‬ ‫حزقیال ‪27:3‬‬

‫لوقا ‪26:2‬‬
‫دعا همانند دستانی است که دکمه را فشار می دهد و رادیو را روشن می کند و شما‬ ‫اعمال ‪20-19:10‬‬
‫را به سوی طول موج خداوند تنظیم می کند‪ ،‬طول موجی که سرشار از قدرت و حامل‬
‫صدای بلند و واضح خداوند است‪.‬‬ ‫خدا هنوز سخن می گوید‬
‫اگر شما تمرکز کنید و ایمان داشته باشید‪ ،‬شگفت انگیزترین پیام ها را دریافت‬ ‫مالکی ‪6:3‬‬
‫خواهید کرد‪ ،‬پیام های خوبی که همگی سرشار از ایمان‪ ،‬شادی‪ ،‬امید‪ ،‬عشق و محبت‬
‫هستند و به شما دید‪ ،‬الهام و قدرت تازه ای در صلح وآرامش می بخشد و شما به‬ ‫عاموس ‪7:3‬‬
‫سوی آنها خواهید شتافت و خود را سرشار از خواست خداوند خواهید دید‪.‬‬

‫‪7‬‬
‫صبر کردن‪ ،....‬نگریستن ‪ ، .......‬گوش دادن‬

‫اعتامد شام به خداوند است‪ .‬شام باید ایامن داشته باشید‪ .‬ایامن یک‬ ‫مردم می توانند تصمیامت بهرتی اتخاذ کنند و به راحتی به خواسته های‬
‫تصویر از اعتامد در قلب‪ ،‬ذهن و روح شامست‪ .‬شام می توانید در حال‬ ‫خود برسند‪ ،‬در صورتی که در ابتدای انجام هر کاری دعا کنند‪.‬‬
‫انجام کاری باشید ولی روح شام آرام باشد و با آرامش کامل به دعا‬
‫بپردازد‪ .‬هنگامی که شام به خدا اعتامد داشته باشید‪ ،‬می توانید در میان‬ ‫زیرا که خداواند دانای مطلق است و پایان هر چیزی را می داند‪.‬‬
‫عظیم ترین طوفان ها نیز آرامش داشته باشید‪.‬‬
‫دعا‪ ،‬زانو زدن و تکرار جمالت تکراری نیست‪ ،‬بلکه بخشی از دعا صحبت‬
‫کردن خدا با ماست‪ .‬پس اجازه دهید او با شام سخن گویید و به شام‬
‫بگویید چه کاری باید انجام دهید‪ .‬اگر واقعا بخواهید او با شام سخن‬
‫دریک مسابقه نقاشی از هرنمندان خواسته شد که آرامش را به تصویر‬ ‫خواهد گفت‪.‬‬
‫بکشند‪ .‬بیشرت آنها تصاویری آرام از یک منطقه روستایی با آرامش فراوان‬
‫کشیدند‪ .‬ولی جایزه ار آن کسی شد که رودخانه ای خروشان به تصویر‬ ‫خداوند می فرماید‪ " :‬آرام باشید و بدانید که من خدا هستم‪ "،".‬به سوی‬
‫کشید اما شاخه درختی بر فراز آن رودخانه و پرنده کوچکی آوازخوانان‬ ‫من بازگردید و با سکوت به من اعتامد کنید‪ ،‬آنگاه قوی و در امنیت‬
‫بر روی ان نشسته بود‪.‬‬ ‫خواهید بود‪".‬‬

‫بلی آرامش به معنای اعتامد داشنت است‪ ،‬اعتامد به این که رصف نظر از‬ ‫در اینجا منظور از سکوت‪ ،‬هنگامی است که خداوند می خواهد با شام‬
‫محیط اطراف بدانیم در آرامش کامل هستیم‪.‬‬ ‫سخن بگوید‪.‬‬

‫هامنند کسانی که در کتاب مقدس درباره آنها می خوانیم‪ ،‬کسانی که‬ ‫نیازی نیست که بر روی دست ها و پاهای خود بنشینید و دعا کنید و‬
‫آموختند چگونه از خدا اطاعت کنند و منتظر معجزه او باشند‪.‬‬ ‫صدای او را بشنوید‪ .‬دعا چیزی است که باید پیوسته باشد و این مهم‬
‫نیست در چه حالتی باشد‪ .‬لحظه سکوت برای شنیدن صدای خدا مهم‬
‫است ولی این سکوت نباید همیشه ادامه داشته باشد و باید پیوسته دعا‬
‫کرد و منتظر پاسخ ماند‪.‬‬
‫اگر که در دعا نگران‪ ،‬گیج و یا هواس پرت باشید‪ ،‬نشان دهنده عدم‬
‫تواند به تنهایی و به درستی انجام دهد ولی مرتکب خطا شد و مجبور‬
‫شد رسزمین خود را ترک کند‪ .‬خداوند چهل سال او را تنبیه کرد و از‬
‫رسزمینش دور نگه داشت تا تکیه بر خداوند را بیاموزد‪.‬‬

‫زمانی که میلیون ها انسان در بیابان منتظر موسی بودند و می گفتند‪:‬‬


‫چه چیزی بخوریم؟ بیاشامیم؟ به کجا بریم و چه کنیم؟‬
‫این موسی بود که باالی کوه رفت تا با پروردگار خود سخن بگوید و چهل‬
‫روز در آنجا ماند‪ .‬زمانی که از کوه پایین آمد و دید که مردم گوساله‬
‫طالیی را به عنوان خدای خود می پرستند‪ ،‬لوح های سنگی را شکست‬
‫و دوباره به کوه برگشت و چهل روز دیگر منتظر ماند تا خداوند به او‬
‫بگوید چه کاری باید انجام دهد‪.‬‬

‫نوح یکصد و بیست سال رصف ساخت کشتی کرد‪ .‬نکته جالب در این‬
‫است که او چه مدت از این زمان را به گفتگو با خدا پرداخته است زیرا‬
‫او برای ساخت کشتی نیاز به دریافت دستورالعمل ساخت برای هر‬
‫قسمت از سوی خدا داشته است‪.‬‬
‫او در همه رشایط با آرامش کامل به ساخت کشتی ادامه داد چونکه به‬
‫خدا اعتامد داشت‪.‬‬
‫تصور اینکه ما یکصد و بیست روز زمان برای آماده کردن چیزی رصف‬ ‫شما نمی توانید بدون داشتن توانایی ویژه‪ ،‬کارهای ویژه انجام‬
‫کنیم کالفه کننده است چه برسد به یکصد و بیست سال‪.‬‬ ‫دهید‪ .‬برای بدست آوردن این قدرت باید سالها تحت تعلیم‬
‫یک استاد باشید‬

‫داوود نبی‪ ،‬موسی‪ ،‬نوح‪ ،‬ابراهیم و یوحنای رسول همگی از منونه هایی‬
‫شایان برای ما هستند‪.‬‬
‫ابراهیم را همه ما با نام " پدر ایامن" می شناسیم‪ .‬او مدت ها مشغول‬
‫متاشای گله خود بود و به سخنان خداوند گوش می داد‪.‬‬
‫عیسی سی سال رصف آماده سازی خود کرد‪ .‬سپس مدت چهل شبانه روز‬ ‫داوود نبی بیست و چهار سال به پادشاه ساول (اولین پادشاه بنی‬
‫با شیطان در بیابان تنها بود تا شیطان او را آزمایش کند و در اتنها عیسی‬ ‫ارسائیل ) خدمت کرد و از او بسیار درس گرفت‪.‬‬
‫شیطان را شکست داد‪.‬‬
‫ساول می خواست همه کار ها را با قدرت خود انجام دهد و وقتی می‬
‫برا ی شکست شیطان نیاز دارید که مدت ها با خدا سخن بگویید و از‬ ‫دید که قادر به انجام هر کاری نیست‪ ،‬بسیار خشمگین می شد‪ .‬داوود‬
‫او تعلیم گیرید‪.‬‬ ‫این را فهمید که فقط خداوند است که قادر به انجام هر کاری است‪.‬‬
‫پس داوود همیشه کارها را به خداوند متعال می سپرد و از او یاری می‬
‫پیدایش ‪ 22-11:6‬وفصل ‪7‬‬ ‫مزامیر ‪10:46‬‬
‫طلبید‪.‬‬
‫رومیان‪ 11:4‬و ‪16‬‬ ‫اشعیا ‪15:30‬‬

‫متی ‪11-1:4‬‬ ‫خروج فصل ‪ 2‬و ‪3‬‬

‫خروج ‪ 18-12:24‬و فصل ‪ 32‬و ‪34‬‬


‫زمانی که موسی جوانی با هوش بود می پنداشت که همه کارها را می‬
‫‪9‬‬
‫وسخن او باشیم‪.‬‬
‫ما باید در بین دعاهای خود زمانی را سکوت کنیم و به خدا فرصت‬ ‫اگر شام بیش از اندازه مشغول دعا‬
‫دهیم تا با ما سخن بگویید‪.‬‬ ‫هستید‪ ،‬پس بیش از اندازه مشغول‬
‫کتاب مقدس می فرماید‪ " :‬آرام باشید و بدانید که من خدا‬ ‫هستید!‬
‫هستم"‪"،‬زندگی آرامی داشته باشید"‪"،‬متام جهان در حضور او خاموش‬ ‫برای درک این جمله مطلب زیر را مطالعه‬
‫باشند"‪ "،‬در آسامن نزدیک به نیم ساعت سکوت مطلق برقرار شد‪".‬‬ ‫کنید‬
‫این ها همه آیه هایی از کتاب مقدس هستند که بر لزوم دوری انسان‬
‫از مشغله زیاد تاکید می ورزند‪.‬‬
‫اما این جهان همیشه به دنبال عجله و رسعت است ولی این نقشه‬
‫شیطان است که با رسعت بخشیدن به جهان‪ ،‬فکر ما را از خدا دور‬
‫سازد‪.‬‬
‫چگونه یوحنا رسول توانست کتاب یوحنا را نگارش کند؟‬
‫زمین از آغاز آفرینش دگرگونی های فراوانی به خود دیده است‪.‬‬
‫خداوند هیچگاه شتاب زده عمل منی کند ولی انسان ها شتاب می‬ ‫به طور حتم او این کار را با سپری کردن زمان با خداوند و یاری‬
‫کنند و جهان را به جهنمی سوزان تبدیل خواهند کرد‪ .‬بیایید این شتاب‬ ‫خواسنت از او به انجام رسانیده است‪ .‬هامنند کتاب مکاشفه که در‬
‫را از خود دور کنیم و با آرامش نگاره گر باشیم‪ ،‬گوش کنیم و منتظر‬ ‫زمان تبعید یوحنا در جزیره‪ ،‬توسط خدا به او الهام شد‪.‬‬
‫شنیدن فرمان خدا باشیم‪.‬‬
‫بزرگرتین کاری که یوحنا انجام داد این بود که به پروردگار اجازه داد‬
‫شام منی توانید نسبت به شنیدن صدای اخطار آمدن قطار بی تفاوت‬ ‫هدایت همه چیز در زندگی او را بدست گیرد‪.‬‬
‫باشید و بگویید من وقتی برای صرب کردن‪ ،‬به اطراف نگاه کردن و‬
‫کشاورزان نیاز به شکیبایی و ایامن فراوان دارند‪ .‬آنها انتظار ندارند‬
‫گوش کردن به این اخطارها را ندارم‪ .‬چرا که در غیر این صورت با‬
‫در یک روز نتیجه زحامت خود را ببیند بلکه منتظر رشد و پرورش‬
‫خطرات جدی مواجه خواهید شد ولی اکر کمی صرب داشته باشید و‬
‫گیاهان خود می مانند‪.‬‬
‫توقف کنید‪ ،‬قطار می گذرد و شام می توانید به راه خود ادامه دهید‪.‬‬
‫اما بزرگرتین بخش کار را خداوند انجام می دهد زیرا اوست که‬
‫ما نباید خواسته های خود را به خدا تحمیل کنیم بلکه باید خواسته‬
‫خورشید را می تاباند و باران را می بارند تا گیاهان رشد کنند‪.‬‬
‫هایامن را با خواست او منطبق کنیم‪.‬‬
‫ما باید اعتامد را از کشاورزان بیاموزیم زیرا انها به خداوند اعتامد‬
‫اگر شام بخواهید همه چیز را شتاب زده انجام دهید‪ ،‬منی توانید به‬
‫دارند و ایامن دارند که باران و خورشید به آنها اهدا خواهد شد‪ .‬برخی‬
‫خداوند توجه کنید‪ .‬پس توقف کنید‪ ،‬بنگرید و گوش کنید که خداوند‬
‫مردم پیوسته در حرکت و مشغول انجام کاری هستند‪ .‬اگر شام بیش از‬
‫چه چیزی به شام نشان می دهد‪.‬‬
‫حد مشغول دعا هستید‪ ،‬پس شام بیش از حد مشغول هستید!‬
‫در ارتباط با او همیشه شکیبا باشید و شتاب نکنید‪ .‬او پروردگار است‬
‫شاید درک این جمله آسان نباشد ولی هامنند آن است که خدمتکاری‬
‫و همیشه بهرتین ها را به کسانی می بخشد که به او توکل کنند‪.‬‬
‫به پادشاه خود بگویید‪ :‬متاسفم‪ ،‬امروز منی توانم به دستورات تو توجه‬
‫کنم‪ ،‬چرا که بیش از حد کار برای خدمت به شام دارم!‬
‫پادشاه به کسانی نیاز دارد که همیشه با احرتام در درگاه او باشند و‬
‫حبقوق ‪20:2‬‬ ‫مزامیر ‪10:46‬‬
‫برای او وقت داشته باشند ومنتطر شنیدن فرمان او باشند‪ .‬خداوند‬
‫مکاشفه ‪1:8‬‬ ‫اول تیموتادوس ‪11:4‬‬ ‫متعال پادشاه ماست و همیشه باید با شکیبایی و احرتام منتظر فرمان‬
‫‪10‬‬
‫مسیح می خواهد‬
‫مستقیم با شام‬
‫صحبت کند‬

‫او می خواهد شبان و راهنمای شما باشد‪ .‬زمانی که احساس تنهایی می کنید‪ ،‬هنگامی که‬
‫به شانه هایی برای تکیه نیاز دارید و یا زمانی که نیاز به کسی دارید تا شما را درک کند‪،‬‬
‫همدم شما باشد و به شما دلگرمی دهد‪ ،‬تنها عیسی مسیح است در آن هنگام آماده کمک‬
‫به شما است‪.‬‬
‫می توانید از او راهنمایی‪ ،‬دلگرمی‪ ،‬جواب هایی که نیاز دارید و یا توصیه ای برای‬
‫وضعیت شخصی خود دریافت کنید‪.‬‬
‫با دریافت پیام او از آسمان به طور روزانه خواهید پی برد که شما و او تا چه اندازه‬
‫به یکدیگر وابسته هستید و می توانید او را بهتر درک کنید و بیابید که او بسیار با شما‬
‫دلسوز و مهربان است‪.‬‬
‫ایمان با شنیدن کالم او به وجود می آید‪ .‬نه تنها کالمی که در کتاب مقدس نوشته شده‬
‫مزامیر ‪23‬‬
‫تصمیم گرفنت های بزرگ‬
‫تصمیم گیری های بزرگ در این دنیای بی نظم و آشفته بسیار دشوار‬
‫است‪ .‬اما چگونه این تصمیامت امکان پذیر است؟‬
‫همه تصمیم ها پایان خوبی ندارند ولی همیشه سعی می کنید به بهرتین‬
‫نتیجه دست یابید‪.‬‬
‫کسانی که تصمیم های موفق می گیرند هیچگاه از روی انگیزه و یا درک‬
‫ناگهانی این کار را انجام منی دهند‪.‬‬
‫آنها یک دستور العمل دارند که با توجه به آن عمل می کند‪.‬‬
‫ما در اینجا چند مرحله ی الزم االجرا پیش از تصمیم گیری را به شام‬
‫معرفی خواهیم کرد‪:‬‬

‫بر روی هدف خود مترکز کنید و آن را به طور کامل بررسی کنید و همه جنبه‬ ‫مسئله را مشخص کنید‪:‬‬
‫های آن را در نظر بگیرید‪.‬‬
‫هنگامی که مشکل را دقیقا متوجه شوید‪ ،‬نیمی از آن را حل کرده اید‪.‬‬
‫متصمیم خود را بسنجید‪:‬‬
‫کلامت " چه کسی‪ ،‬چه چیزی‪ ،‬چرا‪ ،‬چه زمانی و چگونه" را به کار بربید‪.‬‬
‫برای هر یک از گزینه های خود‪ ،‬نکات مثبت و منفی را یادداشت کنید و‬
‫سپس با یکدیگر مقایسه کنید و سعی کنید گزینه های گوناگون را با یکدیگر‬ ‫این پرسش ها را در نظر بگیرید‪:‬‬
‫ترکیب کنید‪.‬‬
‫‪-‬چرا این تصمیم نیاز است؟‬
‫با خود روراست باشید‪:‬‬ ‫‪-‬تاثیر این تصمیم بر دیگر چیزها چیست؟‬
‫میزان خطر پذیری را در نظر بگیرید و گزینه های پر خطر را از لیست حذف‬ ‫‪-‬چه کسانی را تحت تاثیر قرار می دهد؟‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪-‬در چه زمانی باید این تصمیم اتخاذ شود؟‬
‫تصمیم بگیرید‪:‬‬
‫رویکردی مثبت داشته باشید‪:‬‬
‫هنگامی که بهرتین گزینه را یافتید‪ ،‬پس به آن عمل کنید‪.‬‬
‫جنبه مثبت مشکالت را ببینید و آن ها را به عنوان یک چالش در نظر بگیرید‪.‬‬
‫آماده تغییرپذیری باشید‪:‬‬
‫گزینه های مختلف را بررسی کنید‪:‬‬
‫ممکن از پس از اتخاذ یک تصمیم و آغاز به اجرای آن متوجه راه های بهرتی‬
‫شوید یا رشایط تغییر کند‪.‬‬ ‫با بررسی حالت های مختلف می توانید بهرتین گزینه را پیدا کنید‪.‬‬

‫پس شام هم آماده ایجاد این تغییرات باشید‪.‬‬ ‫جمع آوری اطالعات‪:‬‬
‫از مسیح بخواهید‪:‬‬ ‫در مورد متام گزینه ها به اندازه کافی اطالعات جمع آوری کنید تا در تصمیم‬
‫گیری به شام کمک کند‪.‬‬
‫از مسیح بخواهید تا شام را در دست یابی به هدفتان یاری کند زیرا که او همه‬
‫جواب ها را می داند‪ .‬شاید شام همه چیز را ندانید ولی فقط کافی است بدانید‬ ‫هدفمند باشید‪:‬‬
‫که مسیح همه چیز را می داند و مسیح راه حل مشکالت است‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫به سادگی‬
‫فرستادن و‬
‫دریافت ایمیل‬

‫ایمیل به عیسی‬
‫فورا ایمیل دیگری برایش ارسال می‬ ‫حرف های درون قلبم را در قالب دعا‬ ‫زمانی که بهترین دوستم مرا ترک‬
‫کنم و از او درخواست یاری می کنم‪.‬‬ ‫تایپ می کنم‪ ،‬گویی که در حال تایپ‬ ‫کرد‪ ،‬به شدت احساس تنهایی و‬
‫یک ایمیل برای بهترین دوستم هستم‪.‬‬ ‫نگرانی می کردم زیرا دیگر کسی‬
‫یکی از مزایای دعا در صبح زود در‬ ‫نبود که با او صحبت و مشاوره کنم‬
‫این است که تمام روز را با او مرتبط‬ ‫اتفاقاتی که در طی روز برایم رخ‬ ‫یا از او کمک بخواهم‪ .‬بسیار دلتنگ‬
‫خواهم ماند و در صورت بروز مشکل‬ ‫داده یا چیزهایی که آزارم می دهند‬ ‫یک رابطه دوستانه بودم که متوجه‬
‫یا نیاز به مشاوره‪ ،‬تنها چند دقیقه‬ ‫را برای او تایپ می کنم‪ ،‬البته او‬ ‫شدم می توان یک رابطه صمیمی‪،‬‬
‫دعا می کنم و او فورا مرا یاری‬ ‫تمام اینها را می داند ولی با گفتن‬ ‫همانند رابطه ای که با دوستم داشتم‪،‬‬
‫می کند‪.‬‬ ‫این جمله ها در دعا باری از دوشم‬ ‫با عیسی برقرار کنم‪.‬‬
‫برداشته می شود‪.‬‬
‫هنگامی که کلمه آخر (آمین) را می‬
‫هم اکنون دوستان زیادی دارم و‬ ‫نویسم‪ ،‬همانند دکمه ارسال عمل می‬ ‫تصمیم گرفتم هر روز صبح یک‬
‫از رابطه با آنها خشنود هستم ولی‬ ‫کند و پیغام مرا به بهترین دوستم‬ ‫ساعت زودتر از خواب بیدار شوم‬
‫همچنان برای عیسی مسیح ایمیل‬ ‫عیسی مسیح در آسمان می رساند‪.‬‬ ‫تا قبل از شروع روز و انجام هر‬
‫ارسال می کنم‪.‬‬ ‫کاری‪ ،‬در ابتدا کالم خدا را مطالعه‬
‫این خیلی خوب است چرا که معموال‬ ‫کنم و کالمی را که به من وحی می‬
‫هفته ها‪ ،‬روزها و یا ساعت ها نباید همیشه از او برای تمام کارهایی‬
‫در انتظار پاسخ از سوی مسیح باشم‪ .‬که برایم انجام داده و خواهد داد‬ ‫کند بشنوم‪.‬‬
‫سپاسگذاری می کنم و می گویم که‬ ‫او همیشه بالفاصله پس از دعا در‬ ‫هر روز این گفتگو را انجام می دادم‬
‫قلبم با من سخن می گویید و آرامش تا چه اندازه به او وابسته و دوستش‬ ‫موفقیت آمیز بود زیرا دیگر احساس‬
‫و امنیت را به من هدیه می دهد تا در می دارم‪ .‬در مقابل او تمام نیازهایم‬ ‫دلتنگی نمی کردم‪.‬‬
‫برای یک روز خوب را برآورده و‬ ‫طول روز او را ببینم‪.‬‬
‫مرا یاری می کند‪.‬‬ ‫از زمانی که تایپ کردن برایم آسان‬
‫اگر چنانچه مسیح جوابم را ندهد‪،‬‬ ‫تر از نوشتن است ‪ ،‬احساسات و‬
‫‪13‬‬
‫ظهور دجال‬

‫بخش ‪4‬‬ ‫پیشگوییآینده‪،‬‬


‫به كمک عدۀ كمی به قدرت خواهد‬ ‫و یک پارچه شکل گرفته است‪.‬‬ ‫"دجال ( ضد مسیح)‬
‫رسيد‪".‬‬
‫سازمان ملل متحد با ‪ 192‬کشور عضو‪،‬‬ ‫ظهور می کند"‬
‫با این وجود ما هنوز منی دانیم که‬ ‫مرکز بسیاری از سازمان هایی است‬
‫حکومت دجال تاکنون تشکیل شده و‬ ‫که زندگی ما را تحت تأثیر قرار می‬
‫یا در حال شکل گیری است‪.‬‬ ‫دهند‪ ،‬مانند سازمان بهداشت جهانی‪،‬‬
‫یکی از برجسته ترین نشانه های پایان‬
‫کمیسیون انرژی بین املللی‪ ،‬سازمان‬
‫در کتاب مقدس ذکر شده است که این‬ ‫دنیا ظهور کسی است بر علیه مسیح‬
‫بین املللی کار‪ ،‬یونسکو‪ ،‬دادگاه بین‬
‫پیامن هفت سال به طول می انجامد‪،‬‬ ‫قیام می کند‪.‬‬
‫املللی و بانک جهانی‪.‬‬
‫پیامنی که به دجال قدرت حکومت بر‬
‫کتاب مقدس بخش مکاشفه درباره او‬
‫کل ملت ها را می دهد و حتی اوضاع‬ ‫و با وجود تجارت های بین قاره ای‪،‬‬
‫می گوید‪ " :‬شیطان به اوقدرت داد تا‬
‫بحرانی خاورمیانه را به طور موقت‬ ‫جهانی شدن اقتصاد امری اجتناب‬
‫با خلق خدا جنگيده‪ ،‬ايشان را شكست‬
‫بهبود می بخشد‪.‬‬ ‫ناپذیر است‪.‬‬
‫دهد و بر متام قومها و قبيله‌ها ازهر‬
‫دجال با ظهور و رویکرد ضد مسیحی‬ ‫زبان و نژاد دنيا حكومت كند‪".‬‬
‫اش به یهودیان این فرصت را خواد‬
‫پیامن صلح اورشلیم‬
‫این آیه اشاره به تالش حکومت ها‬
‫داد تا معبد باستاتی خود را از نو بنا و‬ ‫دجال با سوء استفاده از ثبات‬ ‫برای حکمفرمایی بر جهان دارد‪.‬‬
‫آیین باستانی خود‪ ،‬یعنی قربانی کردن‬ ‫اقتصادی‪ ،‬سیاسی و امنیتی‪ ،‬به قدرت‬
‫حیوانات را از رس گیرند‪.‬‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫بسیاری از سازمان و نهادهای بین‬
‫امللی در تالش برای تشکیل حکومتی‬
‫به نظر می رسد سازشی میان ارسائیلی‬ ‫او هامنند شیطان می تواند خود را در‬ ‫رسارسی در جهان هستند و منونه آن‬
‫ها و فلسطینی ها در جریان می باشد‪،‬‬ ‫ظاهر یک فرشته نورانی ظاهر کند و‬ ‫اتحادیه اروپا با ‪ 27‬عضو می باشد که‬
‫سازشی که به حل شدن مناقشه آنها‬ ‫خود را به عنوان یک قهرمان معرفی و‬ ‫همچنان اعضای آن رو به رشد است‪.‬‬
‫بر رس مناطق مقدس آن ها یعنی‬ ‫همگان را فریب دهد‪.‬‬ ‫و یا اتحادیه آفریقا متشکل از ‪53‬‬
‫محل ساخت معبد یهودی ها خواهید‬
‫در کتاب دانیال نبی می خوانیم‪:‬‬ ‫کشور که در سال ‪ 2001‬تاسیس شد‪.‬‬
‫انجامید‪.‬‬
‫" پادشاه بعدی سوريه‪ ،‬شخص رشوری‬ ‫همچنان اتحادیه آمریکای جنوبی‬
‫خواهد بود كه بدون اينكه حق‬ ‫که در سال ‪ 2014‬تاسیس و اهداف‬
‫سلطنت داشته باشد‪ ،‬بطور ناگهانی‬ ‫اتحادیه اروپا هامنند پارملان‪ ،‬قوانین و‬
‫خواهد آمد و با حيله و دسيسه‬ ‫تردد آزادانه را دنبال می کند‪.‬‬
‫دانیال ‪21:11‬‬ ‫اول یوحنا ‪18:2‬‬ ‫سلطنت را به چنگ خواهد آورد‪ .‬او‬ ‫با تشکیل پیامن شانگهای و عضوییت‬
‫ابتدا با مردم پيامن خواهد بست‪،‬‬ ‫روسیه‪ ،‬چین‪ ،‬هند و ‪ 27‬کشور آسیایی‬
‫دانیال ‪ 27:9‬و ‪32-‬‬ ‫مکاشفه ‪7:13‬‬
‫سپس آنان را فريب خواهد داد و‬ ‫دیگر به این پیامن‪ ،‬یک جامعه آسیایی‬
‫‪14‬‬
‫عیسی در کتاب مقدس می فرمایید‪:‬‬ ‫هم پيامنی را امضا خواهند كرد كه به‬ ‫و جالب است بدانید که ارسائیلی‬
‫" پس وقتی آن چيز وحشتناک را كه‬ ‫موجب آن‪ ،‬قدرت و اختيارات خود را‬ ‫ها هم اکنون متام مصالح مورد نیاز‬
‫دانيال نبی درباره‌اش نوشته است‪،‬‬ ‫به آن حيوان واگذار می‌منايند‪".‬‬ ‫ساخت معبد را فراهم و ذخیره کرده‬
‫ببينيد كه در جای مقدس برپا شده‬ ‫اند‪،‬‬
‫است‪ ،‬در آن روزها مردم به چنان‬ ‫همچنین در کتاب مقدس به نشانه‬
‫مصيبتی دچار خواهند شد كه دنيا آن‬ ‫ظهور دجال و مرص‪ ،‬نیز اشاره شده‬
‫را تابحال نديده است و هرگز نخواهد‬ ‫است‪.‬‬
‫حتی رهربان مذهبی معبد نیز در حال‬
‫ديد‪".‬‬
‫آموزش هستند‪.‬‬
‫مصیبت بزرگ‬
‫بنابراین این دوره‪ " ،‬مصیبت بزرگ"‬
‫نام دارد‪ .‬دوره ای که دجال و‬ ‫اگر چه اکرثیت جهان دجال را به‬ ‫نشانه های بیشرت‬
‫همراهانش آزار و کشتار ایامنداران را‬ ‫عنوان یک نجات دهنده سیاسی‬
‫آغاز می کنند‪.‬‬ ‫خواهند شناخت ولی پس از سپری‬ ‫حزقیال نبی دجال را "جوج‪ ،‬از رسزمین‬
‫شدن حدود سه و نیم سال‪ ،‬او پیامنش‬ ‫ماجوج‪ ،‬پادشاه ماشک و توبال" می‬
‫همچنین در این دوره است که‬ ‫را خواهد شکست و شخصیت واقعی‬ ‫نامد‪.‬‬
‫حکومت دجال تالش می کند سیستم‬ ‫خود را به همگان نشان خواهد داد‪.‬‬
‫اقتصادی بد نام "‪ "666‬را به جهان‬ ‫محققان بر این باورند که ماجوج‬
‫در این زمان او به ارسائیل حمله‬
‫تحمیل کند‪.‬‬ ‫رسزمینی قدرمتند در شامل ارسائیل‬
‫خواهد کرد و آنجا را پایتخت خود‬
‫است که روسیه کنونی نام دارد‪.‬بر‬
‫خواهد نامید‪.‬‬
‫طبق این نظریه خیلی ها عقیده دارند‬
‫او همه ادیان را ممنوع خواهد کرد‬ ‫او از روسیه خواهد آمد‪.‬‬
‫(چنانچه مایل به مطالعه بیشرت‬
‫و مردم فقط باید او و مجسمه او را‬
‫در زمینه پیشگویی آینده هستید‪،‬‬ ‫در فصل دو و هفت کتاب دانیال نبی‬
‫پرستش کنند تا هر کس از این کاری‬
‫لطفا شامره های بعدی این‬ ‫می خوانیم که دجال با ده پادشاه‬
‫دوری ورزد‪ ،‬کشته شود‪.‬‬
‫نرشیه را دنبال کنید‪).‬‬ ‫از رسزمین هایی که پیشرت جزئی‬
‫از قلمرو امپراطوری روم بوده اند‪،‬‬
‫همراه خواهد شد‪ ،‬رسزمین هایی که‬
‫مکاشفه ‪15-14:13‬‬ ‫دانیال ‪ 25-23:8‬و ‪27:9‬‬ ‫هم اکنون در اروپای غربی و جنوبی‬
‫قرار دارند‪.‬‬
‫متی‪ 15:24‬و ‪21‬‬ ‫دوم تیموتائوس ‪4-1:2‬‬

‫دانیال ‪ 21:7‬و ‪25‬‬ ‫حزقیال ‪2:38‬‬

‫دانیال ‪35-31:11‬‬ ‫مکاشفه ‪13:17‬‬ ‫در کتاب مکاشفه در رابطه با این ده‬
‫دانیال ‪ 7:12‬و ‪10‬‬ ‫دانیال ‪26-22:8‬‬ ‫پادشاه می خوانیم‪ " :‬همگی ايشان‪ ،‬با‬
‫مکاشفه ‪7-5:13‬‬ ‫دانیال ‪45:11‬‬
‫‪15‬‬
‫در اتاق راز‬
‫از سوی مسیح با عشق‬
‫چنانچه در اتاقی آرام‪ ،‬زمانی را به من اختصاص دهی‪ ،‬با تو سخن خواهم گفت و آرامشی را که نیاز داری به قلبت‬
‫سرازیر خواهم کرد‪.‬‬
‫هر چقدر بیشتر با من وقت سپری کنی‪ ،‬در ایمانت پایدار باشی و باور داشته باشی که من در آنجا حضور دارم‪ ،‬پس‬
‫من با تو بسیار سخن خواهم گفت و اسرار شگفت انگیز را بر تو آشکار خواهم کرد‪.‬‬
‫این چیزی است که تو به آن نیاز مبرم داری و باید آن را مدام انجام دهی تا بتوانی بیشتر صدای من را بشنوی‪ .‬پس‬
‫با روحت صدای مرا دنبال کن و اسرا جهان را کشف کن‪.‬‬
‫این کار همانند تنظیم صدای ساز است ‪ .‬یک استاد موسیقی سال ها تمرین وتالش می کند تا بتواند صدای هر سیم‬
‫ساز را به راحتی تنظیم کند و صدای کوک یک نت را تشخیص دهد‪.‬‬
‫در ابتدا این کار بسیار دشوار به نظر می رسد ولی پس از تالش فراون و تمرین‪ ،‬کاری بسیار ساده و آسان خواهد‬
‫شد‪.‬‬
‫تو می توانی با گوش کردن و شنیدن صدای من تمرین خود را آغاز کنی‪ .‬همیشه درب قلب خود را برای من باز کن تا‬
‫من به اتاق های قلبت‪ ،‬آرامش ابدی سرازیرت کنم و صدای مرا روز به روز واضح و واضح تر بشنوی‪.‬‬
‫از شنیدن صدای من تعجب نخواهی کرد و همیشه آن را در قلب خود می شنوی‪.‬‬