Sei sulla pagina 1di 1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ sat STREJNICU Am luat la cunoştinţă,

COM. TG. VECHI, JUD.PRAHOVA


Nr ..../................

CĂTRE,

D-l/D-na ………………………………….

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că fiul/fiica dumneavoastră ………………………………………….

elev în clasa ............ are un număr de ..........absenţe nemotivate efectuate de la începutul anului şcolar până pe data............

Conform art. 86 din L.E.N. aln.(3) „Părintele sau tutorele legal este obligat să ia măsuri pentru şcolarizarea
elevului, pe perioada învăţământului obligatoriu.”

Conf. art. 360 aln.1 , “nerespectarea dispoziţiilor art. 86 aln.3 din culpa părintelui sau a tutorelui legal constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 100 -1000 lei sau cu muncă echivalentă în folosul comunităţii,
prestată de părinte sau tutorele legal.”

DIRECTOR, DIRIGINTE,

PROF. STOIAN GABRIELA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ sat STREJNICU Am luat la cunoştinţă,


COM. TG. VECHI, JUD.PRAHOVA
Nr ..../................

CĂTRE,

D-l/D-na ………………………………….

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că fiul/fiica dumneavoastră ………………………………………….

elev în clasa ............ are un număr de ..........absenţe nemotivate efectuate de la îneputul anului şcolar până pe data............

Conform art. 86 din L.E.N. aln.(3) „Părintele sau tutorele legal este obligat să ia măsuri pentru şcolarizarea
elevului, pe perioada învăţământului obligatoriu.”

Conf. art. 360 aln.1 , “nerespectarea dispoziţiilor art. 86 aln.3 din culpa părintelui sau a tutorelui legal constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 100 -1000 lei sau cu muncă echivalentă în folosul comunităţii,
prestată de părinte sau tutorele legal.”

DIRECTOR, DIRIGINTE,

PROF. STOIAN GABRIELA