Sei sulla pagina 1di 1

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI

CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Către,
RESPONSABILII DE CERCURI METODICE din judetul Brasov, pentru urmatoarele discipline:
Limba si Literatura Romana, Matematica, Chimie si Biologie
Referitor: La lansarea dezbaterii publice a propunerilor de plan-cadru pentru clasele V-VIII, de
catre Institutul de Stiinte ale Educatiei, din 23.XII.2015.

Tinand cont de calendarul cuprins in materialul-suport publicat pe site-ul www.edu.ro , va


rugam ca pana cel tarziu 15.01.2016 sa organizati sedinta de cerc metodic, in care sa analizati cele
trei variante propuse, pentru planul-cadru, mai sus mentionate.
In acest sens va solicitam, pana luni, 18.01.2015, ora 16,00 sa predati inspectorului scolar
de specialitate urmatoarele documente:
- Procesul verbal al sedintei de lucru, pentru fiecare cerc metodic in parte, la care se
anexeaza lista cu semnatura cadrelor didactice prezente;
- Centralizarea opiniilor exprimate si motivate in cadrul sedintei cu privire la cele trei
variante de plan-cadru si cu mentionarea variantei pentru care opteaza majoritatea.
Centralizarea opiniilor va fi trecuta in tabelul urmator si transmise electornic si letric:

Nr. Cerc Responsabil Nr. total de Nr. Nr. Nr. Nr. Observatii
crt. metodic Cerc participanti participanti participanti participanti participanti
nr..... metodic care opteaza care opteaza care opteaza care opteaza
pentru pentru pentru pentru o alta
varianta 1 + varianta 2 + varianta 3 + varianta +
argumentare argumentare argumentare argumentare

Gasiti pe site-ul www.edu.ro toate informatiile necesare legate de aceasta dezbatere publica
(informatiile le gasiti si in attach).

Inspectori scolari:
Prof. Dr. N. Savin
Prof. Florica Zubascu-Andreica
Prof. Maria Carp

Șirul Gheorghe Dima nr. 4, 500123 Brașov www.isjbrasov.ro


Tel: +40-268-415104 info@isjbrasov.ro
Fax: +40-268-475621