Sei sulla pagina 1di 1

Literatura învăţământului românesc Prof. Dr. Toma A.

Leoveanu

ăstrarea vie a oamenilor şi a faptelor, literar tradusă prin

- CU CREDINŢA CĂ VOI ÎNVINGE


memorialistică, este aceea care ne aduce în centrele de forţă
ale existenţei. Nu am fi de-adevăratelea în prezent şi nu am
avea repere pentru viitor, fără trecutul remarcabil al înaintaşilor
noştri, iar când este vorba despre
părinţi, suntem în plina sublimitate a
sensibilităţii umane. Suntem datori să
ne amintim de ce suntem, unde şi cum
suntem, iar dacă am reuşit să învăţăm
atât cât am fost în stare în această
viaţă, este dincolo de străduinţa
noastră, o absolut formidabilă

ROMÂNEASCĂ
complexă cauză genetică. Spre cinstea
domniei sale, Pentru a înţeles pe
deplin această lecţie de esenţă, făcând
un demers perfect onorabil şi care cu certitudine va rămâne ştiut spre
recunoaştere peste vreme, asmirând această carte. Formula de
încheiere a unei note explicative. Realizez faptul că mă aflu în faţa
unei descrieri amănunţite a carierei încununate de succes aflându-se
în completarea unei personalităţi demne de întregul respect. Timp în

TOMA A. LEOVEANU
care, totuşi, astfel cum se întâmplă îndeobşte cu oamenii de valoare
din lumea aceasta, au fost nenumărate piedici în desfăşurarea acestei
prodigioase şi prestigioase activităţi didactice şi manageriale. F iind
vorba despre anii ’50 când stalinismul făcea ravagii peste tot pe unde
a călcat cizma bolşevică. Văd, din reproducerile aduse de către fiul
autorului acestei cărţi, lucruri destul de simple unele, dar
indispensabile fenomenului educaţional şi educativ. Dovada valorii
absolute ca dascăl a autorului acestei cărţi o regăsiţi în cuvântul
adresat de domnia sa primei generaţii de absolvenţi ai şcolii, aflat
între coperţile acestei cărţi. (Daniel Marian)

ISBN 978-606-8041-75-9
Amanda Edit Verlag
1