Sei sulla pagina 1di 1

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Sekolah Kebangsaan Pujut Corner,


Jalan Pujut Satu, 98000 Miri,
SARAWAK.
YBA 4106 / SRK.128 No. Telefon & Faks : 085 – 652750 e-mel: skpc4106@yahoo.com.my

Ruj. Kami : JPS(W)/SKPC/(KK)/153/05/10/03 ( )


Tarikh : 1 Januari 2018

Guru Penasihat,
Pergerakan Pengakap Kanak-Kanak,
Sekolah Kebangsaan Pujut Corner.

Tuan,

KELULUSAN PERMOHONAN MENGUTIP YURAN KEAHLIAN PERGERAKAN PENGAKAP


KANAK-KANAK SESI 2018

Merujuk kepada perkara di atas, saya selaku Pendaftar Pasukan Kokurikulum sekolah ini
meluluskan permohonan tuan mengikut Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub
dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21hb. Mei 1998 P.U.(A) 196, untuk mengutip
yuran keahlian Pergerakan Pengakap Kanak-Kanak sekolah ini sebanyak RM3.00 (Ringgit
Malaysia : Tiga sahaja) daripada setiap ahli untuk tahun 2018 adalah diluluskan.

2. Sehubungan itu, diharapkan Pergerakan Pengakap Kanak-Kanak sekolah ini akan


bergerak aktif di samping menjaga nama baik sekolah.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

……………………………
(SURIYATI BINTI AMIT)
Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Pujut Corner.

s.k.
1. Fail Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah

“Let’s Make SKPC Great Again” - “Fly Pujut Fly, Fly Higher”