Sei sulla pagina 1di 3
REFERAT DE APROBARE a proiectului de ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Regulamentului privind siguranţa locurilorwww.anp.gov.ro " id="pdf-obj-0-2" src="pdf-obj-0-2.jpg">

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Regulamentului privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

Potrivit art. 15 alin. (3) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, măsurile necesare pentru siguranţa penitenciarelor se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. De asemenea, în conformitate cu art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013, măsurile necesare pentru siguranţa locurilor de deţinere, precum şi amenajările, dispozitivele, personalul şi dotarea acestuia, mijloacele tehnice pentru supravegherea şi controlul perimetrelor, a spaţiilor interioare şi a căilor de acces sunt stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 15 alin. (3) din Lege, mai sus menționat. Siguranţa deţinerii se referă la totalitatea activităţilor desfăşurate de administraţia

penitenciarului în scopul impunerii unor restricţii în ceea ce priveşte libertatea de mişcare a deţinuţilor, astfel încât să prevină săvârşirea de noi infracţiuni, să fie împiedicată sustragerea lor de la executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate, precum şi pentru protejarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii acestora, a personalului locului de deţinere şi a oricăror alte persoane. Activităţile desfăşurate de administraţia penitenciară pentru realizarea siguranţei deţinerii constau în luarea măsurilor de pază, escortare, însoţire şi supraveghere, precum şi de menţinere a ordinii şi disciplinei în rândul deţinuţilor şi urmăresc ca:

  • a) toate penitenciarele să fie conforme în ceea ce priveşte sistemele de siguranţă a

perimetrului, a secţiilor de deţinere şi a locurilor în care au acces deţinuţii;

  • b) accesul şi circulaţia deţinuţilor în interiorul şi în afara penitenciarului să se

efectueze în conformitate cu dispoziţiile legii;

  • c) accesul şi circulaţia altor persoane şi a autovehiculelor în interiorul penitenciarului

să fie limitate la strictul necesar;

  • d) locurile şi momentele vulnerabile din penitenciar să fie gestionate în mod eficient;

  • e) ameninţările la adresa securităţii penitenciarului să fie descurajate prin luarea

unor măsuri specifice, inclusiv prin efectuarea de percheziţii;

  • f) controlul antiterorist şi de specialitate să se efectueze asupra tuturor persoanelor

şi autovehiculelor care intră în penitenciar;

  • g) folosirea mijloacelor de constrângere şi imobilizare să fie autorizată numai în

cazurile strict prevăzute de lege;

  • h) bunurile şi valorile aflate în administrare să fie păzite şi apărate.

Penitenciarele dispun de amenajările, dispozitivele, personalul şi mijloacele tehnice necesare pentru supravegherea şi controlul perimetrelor, spaţiilor interioare şi căilor de acces, precum şi de armamentul şi muniţia necesare.

Pentru realizarea activităţilor necesare asigurării siguranţei deţinerii, penitenciarele trebuie să dispună de personal propriu specializat, selecţionat, pregătit şi instruit pentru

ROMÂNIA, Bucureşti, Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2

executarea atribuţiilor de serviciu specifice, cu respectarea unei proporţii de minimum un lucrător din domeniul siguranţeiwww.anp.gov.ro " id="pdf-obj-1-2" src="pdf-obj-1-2.jpg">

executarea atribuţiilor de serviciu specifice, cu respectarea unei proporţii de minimum un lucrător din domeniul siguranţei la 3 deţinuţi.

Proiectul de ordin este structurat în 12 titluri, organizate după cum urmează:

Titlul I - Dispoziţii generale:

Capitolul I – Definirea unor termeni. Capitolul II – Principii, metode şi misiuni de realizare a siguranţei locurilor de deţinere. Capitolul III – Documentele de planificare, organizare, conducere şi executare a misiunilor specifice de pază, escortare, însoţire, supraveghere şi intervenţie. Capitolul IV – Înfiinţarea locurilor de deţinere.

Titlul II – Primirea persoanelor private de libertate în locurile de deţinere:

Capitolul I – Organizarea primirii persoanelor private de libertate. Capitolul II – Activităţi ocazionate de primirea persoanelor private de libertate în locurile de deţinere.

Titlul III – Paza locurilor de deţinere şi accesul în locurile de deţinere:

Capitolul I – Paza perimetrelor locurilor de deţinere. Capitolul II – Accesul în locurile de deţinere.

Titlul IV – Supravegherea persoanelor private de libertate în locurile de deţinere:

Capitolul I – Scop şi organizare.

Titlul V – Escortarea persoanelor private de libertate:

Capitolul I – Scop şi organizare. Capitolul II – Primirea şi predarea persoanelor private de libertate de către escortă. Capitolul III – Moduri de escortare. Capitolul IV – Situaţii de escortare. Capitolul V – Escortarea, paza şi supravegherea persoanelor private de libertate la punctele de lucru. Capitolul VI – Escortarea persoanelor private de libertate în mijloace de transport speciale, în vederea transferării de la un loc de deţinere la altul.

Titlul VI – Controlul activităţilor de pază, supraveghere, escortare şi însoţire.

Titlul VII – Analiza locurilor şi momentelor vulnerabile.

Titlul VIII – Dispoziţii comune:

Capitolul I – Percheziţia persoanelor private de libertate. Capitolul II – Portul şi folosirea armamentului de către personalul destinat executării misiunilor de pază şi escortare a persoanelor private de libertate. Capitolul III – Atribuţii specifice unor categorii de personal. Capitolul IV – Procedurile standard de intervenţie şi imobilizare.

ROMÂNIA, Bucureşti, Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2

Titlul IX – Evadarea Titlul X – Dispoziţii aplicabile penitenciarelor spital : Capitolul I – Dispoziţiiwww.anp.gov.ro " id="pdf-obj-2-2" src="pdf-obj-2-2.jpg">

Titlul IX – Evadarea

Titlul X – Dispoziţii aplicabile penitenciarelor spital:

Capitolul I – Dispoziţii generale. Capitolul II – Dispoziţii specifice activităţilor de supraveghere şi escortare.

Titlul XI – Escortarea, paza, însoţirea şi supravegherea persoanelor private de libertate la demersuri educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială desfăşurate în exteriorul locului de deţinere sau la ieşirile în comunitate.

Titlul XII – Dispozi ții finale.

Faţă de cele prezentate mai sus, a fost întocmit prezentul proiect de ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Regulamentului privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe care îl supunem aprobării.

Comisar şef de penitenciare Marian DOBRICĂ Director general Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Comisar şef de penitenciare Ioana ȘERBAN Director general adjunct Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Comisar şef de penitenciare Cristian PLEȘA Director general adjunct Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Comisar şef de penitenciare Răzvan Coțofană Director Direcţia Siguranța Deținerii și Regim Penitenciar

Comisar şef de penitenciare Cătălin NIŢĂ Director Direcţia Contencios şi Elaborare Acte Normative

Comisar şef de penitenciare Daniel MICLESCU Şef Serviciu Serviciul Metodologie şi Elaborare Acte Normative

CMD/DCEAN/SMEAN/05.04.2018

ROMÂNIA, Bucureşti, Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2