Sei sulla pagina 1di 4

BORANG PERMARKAHAN

PERSEMBAHAN NASYID KARNIVAL KESENIAN ISLAM


SMKS SHEIKH HAJI OTHMAN ABDUL WAHAB
2018

SUARA BONUS (5 M)
PERSEMBAHAN
LIRIK (20 M) (25 M) (Ciptaan
LAGU (15 M) MUZIK KREATIVITI
BIL GILIRAN (Isi/Tema, bahasa, (Solo, sendiri/Kpelbagaian JUMLAH
(25 M) (Gaya, Keceriaan, (5 M) (5 M)
Kesinambungan) Panduan irama/Kseragaman
Disiplin)
suara) lagu & Irama)
12.
13.
14.
15.

Tandatangan Ketua Hakim :

..........................................................................
( NAMA PENUH : )
BORANG PEMARKAHAN PERSEMBAHAN NASYID
KARNIVAL KESENIAN ISLAM
SMKA SHEIKH HAJI OTHMAN ABDUL WAHAB
2018

GILIRAN ;..............................

Bil Bidang Markah Markah Catatan


Penuh Diperolehi

1 Lirik - Isi , bahasa dan 20 markah


kesinambungan

2 Lagu 25 markah

3 Persembahan -Gaya, 15 markah


keceriaan dan didiplin

4 Suara - Suara solo dan 25 markah


kesepaduan

5 Muzik 5 markah

6 Kreaviti 5 markah

7 Bonus - Ciptaan sendiri,


Kepelbagaian irama, 5 markah
Keseragaman lagu dan
irama

JUMLAH MARKAH 100 MARKAH

NAMA HAKIM :.................................................................................

TANDATANGAN ;....................................................................................
BORANG KEPUTUSAN PENUH PERSEMBAHAN NASYID
KARNIVAL KESENIAN ISLAM
SMKA SHEIKH HAJI OTHMAN ABDUL WAHAB
2018

KEDUDUKAN NAMA KUMPULAN JUMLAH MARKAH

KE – 12
KE – 13
KE – 14
KE – 15
KE – 16
KE - 17
KE - 18
KE - 19
KE - 20

DISAHKAN OLEH :

NAMA :

(KETUA PANEL HAKIM NASYID)


BORANG KEPUTUSAN PERSEMBAHAN NASYID
KARNIVAL KESENIAN ISLAM
SMKA SHEIKH HAJI OTHMAN ABDUL WAHAB
2018

JUMLAH
KEDUDUKAN NAMA KUMPULAN
MARKAH

JOHAN

NAIB JOHAN

KETIGA

DISAHKAN OLEH :

NAMA :

(KETUA PANEL HAKIM NASYID)