Sei sulla pagina 1di 2

Tabelul 10.

Determinarea rezervelor de majorare a prețului mediu de comercializare și venitului din vînzarea floarei soarelui
Categoria de calitate Cantitatea Structura Structura Prețul de Venitul din Venitul din Rezerve de Rezerve de
vîndută vînzărilor vînzărilor vînzarea vînzare vînzare, sporire sporire
efectiv,q efectiv,% posibil,% 1q,lei efectiv posibil venitului de prețului de
conform vînzare,lei vînzare,lei
structurii
A 1 2 3 4 5 6 7 8
1.Calitatea superioară 628,0 12,42 18,15 384,18 241245,83 352548,15 111302,3 177,24
(>28,0%)
2. Calitatea I (23,1- 830,2 16,42 26,6 321,32 266756,65 432141,98 165385,3 199,21
28,0%)
3.Calitatea II (18,0- 1821,2 36,02 34,02 261,25 475780,66 449363,37 -26417,3 -14,5
23,0%)
4.Calitatea III 1776,6 35,14 21,23 214,55 381184,54 230295,56 -150889,0 -84,92
(<18,0%)
TOTAL 5056,0 100,0 100,0 269,97 1364968,32 1464349,08 99380,8 19,66
Calculelor efectuate în tabelul 10 atestă faptul, că întrepriderea analizată dispune de reserve interne privind majorarea prețului mediu de
comercializare și a venitului din vînzări. Astfel pe seama creșterii în structura vînzărilor a ponderii floarei soarelui cu un conținut de ggluten de la
23,1 pînă la 28,0% venitului din vînzări se va majora cu 165385,1 lei. Sporirea ponderii grîului cu un conținut de gluten mai mare de 28,0% va
contribui majorarea veniturilor din vînzări cu 111302,3 lei. Concomitent se prevede reducerea ponderii grîului cu conținu de gluten mai mic de 23%
ce poate diminua suma veniturilor cu 177306,3 lei. Însă această diminuare nu va depăși valorile de creștere a veniturilor ( 165385,2+111302,3 lei )
depistate anterior.