Sei sulla pagina 1di 1

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SERI WANG Kod Sekolah : KBA 3048


08000 SUNGAI PETANI No Telefon : +604 422 3150
No Faksimile : +604 422 1810
KEDAH DARUL AMAN Alamat Emel : sktmnseriwang.ppdkmy@gmail.com
KBA3048@moe.edu.com

“MUAFAKAT KEDAH”
Bil Tuan :
Bil Kami :
………………………………………………………… Tarikh : 23 November 2017
4 Rabiul Awwal 1439 H
………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Tuan,

PELUCUTAN JAWATAN PENGAWAS SEKOLAH, SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN


SERI WANG

Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk

2. Dimaklumkan bahawa anak tuan bernama .......................................................................,


murid tahun ............................., telah dilucutkan jawatan sebagai Pengawas Sekolah, Sekolah
Kebangsaan Taman Seri Wang, Sungai Petani bagi sesi persekolahan 2018 berkuatkuasa mulai 1
Januari 2018. Tindakan ini diambil setelah meneliti pandangan serta pendapat Jawatankuasa
Pengawas melalui laporan tingkah laku serta laporan unit disiplin sekolah ini.

3. Pihak sekolah mengucapkan jutaan terima kasih atas sumbangan anak tuan selaku pemimpin
murid sepanjang pelantikan sebagai pengawas di sekolah ini.

4. Semoga tuan dapat menerima keputusan yang telah diambil oleh Jawatankuasa Penasihat
Pengawas demi memartabatkan Jawatankuasa Badan Pengawas Sekolah supaya disanjung tinggi oleh
murid-murid dan guru-guru dalam menjalankan tugas yang diamanahkan oleh pihak sekolah.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”


“MUAFAKAT KEDAH”
“PENDIDIKAN CEMERLANG KEDAH TERBILANG”

Saya yang menurut perintah,

MOHD EFFENDI BIN ABDUL RAHMAN, BCK


Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Taman Seri Wang
Sungai Petani, Kedah Darul Aman

s.k. 1. Jawatankuasa Pengurusan Disiplin Sekolah


2. Unit Bimbingan dan Kaunseling
3. Fail Pengawas