Sei sulla pagina 1di 152

A B

1 2

3 4

3
5

6 7

8 9

4
9A

10

11 12

5
13 14

15 15A

16

6
17

18 19

20 21

7
22 23

24 25

26 27

8
28 29

30 31

32 33

9
34

35

36 37

10
38 39

40 41

42 43

11
44 45

12
CHICCO t'BSF BUUFO[JPOF B OPO MBTDJBSF TFEJMJ BVUP
QJFHIFWPMJPSPUBOUJOPOCFOBHHBODJBUJ JO
GRO-UP 123 DBTPEJJODJEFOUFQPUSFCCFSPDPTUJUVJSFVO
QFSJDPMP
Gr. 123 (9-36 kg) t1SFTUBSF BUUFO[JPOF B DPNF TJ JOTUBMMB JM
4FHHJPMJOPJOBVUPJONPEPEBFWJUBSFDIF
VOTFEJMFNPCJMFPMBQPSUJFSBQPTTBOPJO-
ISTRUZIONI D’USO UFSGFSJSFDPOFTTP
t/POBMMBDDJBSFNBJJM4FHHJPMJOPTVVOTFEJ-
MFBVUPEPUBUPEJVOBDJOUVSBTPMPBEEPNJ-
IMPORTANTISSIMO!
OBMF BEVFQVOUJ

DA LEGGERE SUBITO
t/FTTVO 4FHHJPMJOP QVÛ HBSBOUJSF MB UPUBMF
TJDVSF[[BEFMCBNCJOPJODBTPEJODJEFOUF 
ATTENZIONE: PRIMA DELL’USO RIMUOVE
NB MVUJMJ[[P EJ RVFTUP QSPEPUUP SJEVDF JM
RE ED ELIMINARE EVENTUALI SACCHETTI DI
SJTDIJPEJMFTJPOJHSBWJPEJNPSUF
PLASTICA E TUTTI GLI ELEMENTI FACENTI
t*M SJTDIJP EJ TFSJ EBOOJ BM CBNCJOP OPO
PARTE DELLA CONFEZIONE DEL PRODOT
TPMPJODBTPEJODJEFOUF NBBODIFJOBMUSF
TO O COMUNQUE TENERLI LONTANI DALLA
DJSDPTUBO[F QFS FT CSVTDIF GSFOBUF FDD

PORTATA DEI BAMBINI. SI RACCOMANDA DI
BVNFOUB TF MF JOEJDB[JPOJ SJQPSUBUF JO
EFFETTUARE LO SMALTIMENTO DI QUESTI
RVFTUP NBOVBMF OPO WFOHPOP TFHVJUF JO
ELEMENTI OPERANDO LA RACCOLTA DIF
NPEPTDSVQPMPTPWFSJmDBSFTFNQSFDIFJM
FERENZIATA IN CONFORMITA’ ALLE LEGGI
4FHHJPMJOP TJB BHHBODJBUP DPSSFUUBNFOUF
VIGENTI.
BMTFEJMF
t/FMDBTPJODVJJM4FHHJPMJOPGPTTFEBOOFH-
AVVERTENZE
HJBUP EFGPSNBUP P GPSUFNFOUF VTVSBUP 
t1FS JM NPOUBHHJP F MJOTUBMMB[JPOF EFM QSP-
RVFTUP EFWF FTTFSF TPTUJUVJUP QPJDIÏ QP-
EPUUPTFHVJSFTDSVQPMPTBNFOUFMFJTUSV[JP-
USFCCFBWFSQFSTPMFDBSBUUFSJTUJDIFPSJHJOB-
OJ&WJUBSFDIFRVBMDVOPVUJMJ[[JJMQSPEPUUP
MJEJTJDVSF[[B
TFO[BBWFSMFUUPMFJTUSV[JPOJ
t/PO FõFUUVBSF NPEJmDIF P BHHJVOUF BM
t$POTFSWBSF RVFTUP NBOVBMF QFS VUJMJ[[J
QSPEPUUPTFO[BMBQQSPWB[JPOFEFMDPTUSVU-
GVUVSJ
UPSF
t0HOJ QBFTF QSFWFEF MFHHJ F SFHPMBNFOUJ
t/PO JOTUBMMBSF BDDFTTPSJ QBSUJ EJ SJDBNCJP
EJWFSTJJONBUFSJBEJTJDVSF[[BQFSJMUSBTQPS-
FDPNQPOFOUJOPOGPSOJUJEBMDPTUSVUUPSF
UPEFJCBNCJOJJOBVUP1FSRVFTUPÒDPO-
t/POMBTDJBSFNBJJMCBNCJOPJODVTUPEJUPOFM
TJHMJBCJMF DPOUBUUBSF MF BVUPSJUË MPDBMJ QFS
4FHHJPMJOPQFSOFTTVONPUJWP
BWFSFNBHHJPSJJOGPSNB[JPOJ
t/PO JOUFSQPSSF OVMMB DIF OPO TJB VO BD-
tATTENZIONE!*OCBTFBMMFTUBUJTUJDIFTVHMJ
DFTTPSJP BQQSPWBUP QFS JM QSPEPUUP TJB
JODJEFOUJ HFOFSBMNFOUF J TFEJMJ QPTUFSJPSJ
USB JM TFEJMF BVUP F JM 4FHHJPMJOP TJB USB JM
EFMWFJDPMPTPOPQJáTJDVSJEJRVFMMPBOUF-
4FHHJPMJOPFJMCBNCJOPJODBTPEJJODJEFO-
SJPSF TJ DPOTJHMJB QFSUBOUP EJ JOTUBMMBSF JM
UF JM 4FHHJPMJOP QPUSFCCF OPO GVO[JPOBSF
4FHHJPMJOP TVJ TFEJMJ QPTUFSJPSJ *O QBSUJDP-
DPSSFUUBNFOUF
MBSF JM TFEJMF QJá TJDVSP Ò RVFMMP DFOUSBMF
t/FM DBTP JO DVJ MBVUP WFOJTTF MBTDJBUB
QPTUFSJPSF TFEPUBUPEJDJOUVSBBQVOUJ
TPUUP JM TPMF JTQF[JPOBSF BDDVSBUBNFO-
t4JSBDDPNBOEBDIFUVUUJJQBTTFHHFSJPDDV-
UF JM 4FHHJPMJOP QSJNB EJ BDDPNPEBSF JM
QBOUJTJBOPJOGPSNBUJEFMMBNPEBMJUËEJTHBO-
CBNCJOP WFSJmDBOEP DIF BMDVOF QBSUJ EJ
DJPEFMCBNCJOPJODBTPEJFNFSHFO[B
FTTPOPOTJTJBOPTVSSJTDBMEBUFJOUBMDBTP
t4FJM4FHHJPMJOPWJFOFQPTJ[JPOBUPTVMTFEJMF
MBTDJBSMF SBõSFEEBSF QSJNB EJ GBS TFEFSF JM
BOUFSJPSFDPOMBJSCBHGSPOUBMFBUUJWBUP QFS
CBNCJOP JO NPEP EB FWJUBSF DIF QPTTB
NBHHJPSF TJDVSF[[B TJ SBDDPNBOEB EJ BS-
TDPUUBSTJ
SFUSBSFJMQJáQPTTJCJMFJMTFEJMFDPNQBUJCJM-
t*O TFHVJUP BE VO JODJEFOUF BODIF MJFWF JM
NFOUF DPO MB QSFTFO[B EJ BMUSJ QBTTFHHFSJ
4FHHJPMJOP QVÛ TVCJSF EBOOJ OPO TFNQSF
TVMTFEJMFQPTUFSJPSF
WJTJCJMJBPDDIJPOVEPÒQFSUBOUPOFDFTTB-
13
SJPTPTUJUVJSMP INDICE
t/POVUJMJ[[BSF4FHHJPMJOJEJTFDPOEBNBOP 1. DESCRIZIONE COMPONENTI
QPUSFCCFSP BWFSF TVCJUP EBOOJ TUSVUUVSBMJ 2. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
OPOWJTJCJMJBPDDIJPOVEP NBDPNQSPNFU- 3. LIMITAZIONI E REQUISITI D’USO RELATIVI
UFOUJMBTJDVSF[[BEFMQSPEPUUP AL PRODOTTO E AL SEDILE AUTO
t-BTPDJFUË"SUTBOBEFDMJOBPHOJSFTQPOTB- 4. INSTALLAZIONE IN AUTO DEL
CJMJUËQFSVOVTPJNQSPQSJPEFMQSPEPUUP SEGGIOLINO E ALLOGGIAMENTO DEL
t-B GPEFSB QVÛ FTTFSF TPTUJUVJUB FTDMVTJWB- #".#*/0*/(36110 ,(

NFOUFDPOVOBBQQSPWBUBEBMDPTUSVUUPSF 5. MODIFICA CONFIGURAZIONE DEL


QPJDIÏDPTUJUVJTDFVOBQBSUFJOUFHSBOUFEFM 4&((*0-*/0 %" (36110  ,(
 "
4FHHJPMJOP *M 4FHHJPMJOP OPO EFWF FTTFSF (36110 ,(

NBJ VTBUP TFO[B MB GPEFSB QFS OPO DPN- 6. INSTALLAZIONE IN AUTO DEL
QSPNFUUFSFMBTJDVSF[[BEFMCBNCJOP SEGGIOLINO E ALLOGGIAMENTO DEL
t$POUSPMMBSFDIFJMOBTUSPEFMMBDJOUVSBOPO #".#*/0*/(36110 ,(

SJTVMUJBUUPSDJHMJBUPFEFWJUBSFDIFRVFTUVM- 7. RIPRISTINO DELLE CINTURE PER UTILIZZO
UJNP P QBSUJ EFM 4FHHJPMJOP WFOHBOP QJ[- */(36110 ,(

[JDBUF USB MF QPSUJFSF P TGSFHIJOP DPOUSP 8. REGOLAZIONE DELL’ALTEZZA DEL


QVOUJUBHMJFOUJ POGGIATESTA
t*M4FHHJPMJOPOPOÒQJáVUJMJ[[BCJMFRVBMPSB 9. RECLINAZIONE
MBDJOUVSBQSFTFOUJUBHMJPTmMBDDJBUVSF 10. PULIZIA E MANUTENZIONE
t2VBOEP OPO TJ USBTQPSUB JM CBNCJOP JM
4FHHJPMJOPEFWFFTTFSFDPNVORVFMBTDJBUP 1. DESCRIZIONE COMPONENTI
BHHBODJBUP PQQVSF WB SJQPTUP OFM CBHB-
HMJBJP*M4FHHJPMJOPOPOBHHBODJBUPQVÛJO- Fig. 1 (fronte):
GBUUJDPTUJUVJSFVOQFSJDPMPQFSJQBTTFHHFSJ " .BOPQPMB EJ SFHPMB[JPOF EJ QPHHJBUFTUB
JODBTPEJJODJEFOUFPEJCSVTDIFGSFOBUF FDJOUVSF
t7FSJmDBSF DIF OPO WFOHBOP USBTQPSUBUJ JO #1PHHJBUFTUB
QBSUJDPMBSF TVM SJQJBOP QPTUFSJPSF BMMJOUFS- $1BTTBHHJDJOUVSBEJBHPOBMF
OPEFMWFJDPMP PHHFUUJPCBHBHMJDIFOPO %4QBMMBDDJ
TJBOP TUBUJ mTTBUJ P QPTJ[JPOBUJ JO NBOJFSB &$JOUVSFEFMTFHHJPMJOP
TJDVSBJODBTPEJJODJEFOUFPCSVTDBGSFOBUB ''JCCJB
QPUSFCCFSPGFSJSFJQBTTFHHFSJ (1SPUF[JPOFTQBSUJHBNCF
t7FSJmDBSF DIF JM QPHHJBUFTUB EFM TFEJMF )1VMTBOUFEJSFHPMB[JPOFEFMMFDJOUVSF
OPO JOUFSGFSJTDB DPO JM QPHHJBUFTUB EFM */BTUSPEJSFHPMB[JPOFEFMMFDJOUVSF
4FHHJPMJOP OPO EFWF TQJOHFSMP JO BWBOUJ +3JEVUUPSF
2VBMPSBRVFTUPBWWFOHBSJNVPWFSFJMQPH- ,.BOJHMJBSFDMJOB[JPOF
HJBUFTUBEBMTFEJMFEFMMBVUPTVMRVBMFWJFOF -1BTTBHHJDJOUVSFBEEPNJOBMJ
JOTUBMMBUPJM4FHHJPMJOPBWFOEPDVSBEJOPO
BQQPHHJBSMPTVMMBDBQQFMMJFSB Fig. 2 (retro):
t"TTJDVSBSTJDIFUVUUJJQBTTFHHFSJEFMMBWFU- .7BOPQFSQBTTBHHJPDJOUVSBBVUPQFSJO-
UVSBVUJMJ[[JOPMBQSPQSJBDJOUVSBEJTJDVSF[[B TUBMMB[JPOFJO(SVQQP
TJBQFSMBQSPQSJBTJDVSF[[BTJBQFSDIÏEV- /"MMPHHJTQBMMBDDJ
SBOUFJMWJBHHJP JODBTPEJJODJEFOUFPCSV-
TDBGSFOBUB QPUSFCCFSPGFSJSFJMCBNCJOP 2. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
t*O DBTP EJ MVOHIJ WJBHHJ GBUF EFMMF TPTUF t2VFTUP 4FHHJPMJOP Ò PNPMPHBUPi(SVQQP
GSFRVFOUJ *M CBNCJOP TJ TUBODB NPMUP GB- Fw QFSJMUSBTQPSUPEJCBNCJOJEBB
DJMNFOUF 1FS OFTTVOB SBHJPOF FTUSBSSF JM LHEJQFTP EBNFTJBBOOJDJSDB

CBNCJOPEBM4FHHJPMJOPBVUPNFOUSFMBV- OFMSJTQFUUPEFMSFHPMBNFOUPFVSPQFP&$&
UPÒJONPWJNFOUP4FJMCBNCJOPIBCJTP- R44/04.
HOPEJBUUFO[JPOF ÒOFDFTTBSJPUSPWBSFVO t-PNPMPHB[JPOFÒEJUJQPi6OJWFSTBMw RVJOEJ
QPTUPTJDVSPFBDDPTUBSF JM4FHHJPMJOPQVÛFTTFSFVUJMJ[[BUPTVRVBM-
TJBTJNPEFMMPEJBVUPNPCJMF
14
"55&/;*0/& i6OJWFSTBMw TJHOJmDB DIF Ò BTJ EFJ TFEJMJ QPTUFSJPSJ /PO VUJMJ[[BSF NBJ
DPNQBUJCJMFDPOMBNBHHJPSQBSUF NBOPO RVFTUP 4FHHJPMJOP TV TFEJMJ SJWPMUJ MBUFSBM-
DPOUVUUJJTFEJMJBVUP NFOUFPPQQPTUJBMTFOTPEJNBSDJB 'JH

t*M QSPEPUUP Ò EFTUJOBUP FTDMVTJWBNFOUF B
AVVISO IMPORTANTE VO VTP DPNF 4FHHJPMJOP QFS BVUP F OPO
2VFTUPÒVOEJTQPTJUJWPEJSJUFOVUBCBN- BMMVUJMJ[[PJODBTB
CJOJ i6OJWFSTBMFw PNPMPHBUP TFDPOEP t1FS VOB DPSSFUUB JOTUBMMB[JPOF FWJUBSF DIF
3FHPMBNFOUP /¡ FNFOEBNFOUJ TFSJF JM QPHHJBUFTUB EFM TFEJMF EFMMBVUP JOUFSGF-
"EBUUPBMMJNQJFHPHFOFSBMFOFJWFJDPMJ SJTDB JO BMDVO NPEP DPO MP TDIJFOBMF EFM
F DPNQBUJCJMF DPO MB NBHHJPS QBSUF NB 4FHHJPMJOP
OPOUVUUJ JTFEJMJEJWFJDPMP t"TTJDVSBSTJDIFMBmCCJBEFMMBDJOUVSBBUSF
-BQFSGFUUBDPNQBUJCJMJUËÒQJáGBDJMNFOUF QVOUJEFMMBVUPOPOTJBUSPQQPBMUB*ODBTP
PUUFOJCJMFOFJDBTJJODVJJMDPTUSVUUPSFEFM DPOUSBSJP QSPWBSFBEJOTUBMMBSFJMTFHHJPMJOP
WFJDPMP EJDIJBSB OFM NBOVBMF WFJDPMBSF JOVOBMUSPTFEJMFEFMMBVUP 'JHF

DIF JM WFJDPMP QSFWFEF MJOTUBMMB[JPOF EJ
EJTQPTJUJWJEJSJUFOVUBCBNCJOJi6OJWFSTBMJw 4. INSTALLAZIONE IN AUTO DEL
QFSMBGBTDJBEFUËJORVFTUJPOF SEGGIOLINO E ALLOGGIAMENTO DEL
2VFTUP EJTQPTJUJWP EJ SJUFOVUB Ò TUBUP BAMBINO IN GRUPPO 1 (9-18 KG)
DMBTTJmDBUPi6OJWFSTBMFwTFDPOEPDSJUFSJEJ "55&/;*0/& 2VFTUF JTUSV[JPOJ TJ SJGFSJTDP-
PNPMPHB[JPOF QJá TFWFSJ SJTQFUUP B NP- OP TJBOFMUFTUPDIFOFJEJTFHOJ BEVOJOTUBM-
EFMMJQSFDFEFOUJDIFOPOEJTQPOHPOPEFM MB[JPOFEFM4FHHJPMJOPTVMTFEJMFQPTUFSJPSF
QSFTFOUFBWWJTP MBUPEFTUSP1FSJOTUBMMB[JPOJJOBMUSFQPTJ[JPOJ
"EBUUP TPMBNFOUF QFS MJNQJFHP OFJ WFJ- FTFHVJSF DPNVORVF MB TUFTTB TFRVFO[B EJ
DPMJEPUBUJEJDJOUVSBEJTJDVSF[[BBQVOUJ PQFSB[JPOJ
TUBUJDB P DPO BSSPUPMBUPSF PNPMPHBUB JO 1PTJ[JPOBSFJM4FHHJPMJOPTVMTFEJMFJOTFO-
CBTFBM3FHPMBNFOUP6/&$&/¡PBMUSJ TP EJ NBSDJB TVM TFEJMF QSFTDFMUP QFS MJO-
TUBOEBSEFRVJWBMFOUJ TUBMMB[JPOF 'JH

*ODBTPEJEVCCJP DPOUBUUBSFJMQSPEVUUPSF "55&/;*0/& 7FSJmDBSF DIF JM QPHHJBUFTUB
EFM EJTQPTJUJWP EJ SJUFOVUB PQQVSF JM WFO- EFMTFEJMFOPOJOUFSGFSJTDBDPOJM4FHHJPMJOP
EJUPSF OPOEFWFTQJOHFSMPJOBWBOUJ 'JH

3JNVPWFSFJMDVTDJOPSJEVUUPSFTWJODPMBO-
3. LIMITAZIONI E REQUISITI D’USO EPMPEBJQBTTBHHJDJOUVSF 'JH

RELATIVI AL PRODOTTO E AL SEDILE 3JNVPWFSF JM UFTTJMF EFMMP TDIJFOBMF 'JH
AUTO 
GBSTDPSSFSFMBQPS[JPOFEJBHPOBMFEFMMB
ATTENZIONE! 3JTQFUUBSF TDSVQPMPTBNFO- DJOUVSBBVUPUSBJMQPHHJBUFTUBFMPTDIJF-
UF MF TFHVFOUJ MJNJUB[JPOJ F SFRVJTJUJ EVTP OBMF 'JH
*OTFSJSFMBDJOUVSBBUSFQVOUJ
SFMBUJWJBMQSPEPUUPFBMTFEJMFBVUPJODBTP OFMWBOPDJOUVSB. 'JH
GBDFOEPMBGVP-
DPOUSBSJPOPOÒHBSBOUJUBMBTJDVSF[[B SJVTDJSFEBMWBOPPQQPTUP 'JH"

t2VFTUP 4FHHJPMJOP Ò PNPMPHBUP QFS MVUJ- "HHBODJBSFMBDJOUVSBEFMMBVUPBMMBmCCJB
MJ[[PDPOCBNCJOJEJQFTPFTDMVTJWBNFOUF GBDFOEP JO NPEP DIF TJB JM SBNP BEEP-
EB B LH EJ QFTP EB NFTJ mOP B NJOBMFDIFRVFMMPEJBHPOBMFEFMMBTUFTTB
BOOJDJSDB
 QBTTJOPJODPSSJTQPOEFO[BEFMQBTTBHHJP
t*M TFEJMF EFMMBVUP EFWF FTTFSF EPUBUP EJ DJOUVSBSPTTP- 'JH

DJOUVSB EJ TJDVSF[[B B QVOUJ TUBUJDB P 5FOEFSFJMQJáQPTTJCJMFMBDJOUVSBEFMMBVUP
DPO BSSPUPMBUPSF PNPMPHBUB JO CBTF BM GBDFOEP BEFSJSF CFOF JM 4FHHJPMJOP BMTF-
3FHPMBNFOUP 6/*&$& /¡ P BMUSJ TUBO- EJMF 'JH

EBSEFRVJWBMFOUJ 'JH
 7FSJmDBSF MB DPSSFUUF[[B EFMMJOTUBMMB[JP-
t/POJOTUBMMBSFNBJJMTFHHJPMJOPDPOMBDJO- OF DIF MB DJOUVSB TJB CFO UFTB F DIF JM
UVSB EFMMBVUP B EVF QVOUJ EJ BODPSBHHJP 4FHHJPMJOPTJBGFSNBNFOUFmTTBUPFBEF-
'JH
 SFOUFBMTFEJMF4FDPTÖOPOGPTTF SJQFUFSF
t*M4FHHJPMJOPQVÛFTTFSFJOTUBMMBUPTVMTFEJMF MPQFSB[JPOFEJJOTUBMMB[JPOFEBMMJOJ[JP
BOUFSJPSFMBUPQBTTFHHFSPPTVVOPRVBMTJ-
15
ATTENZIONE! 4HBODJBSF MF DJOUVSF EFM TFHHJPMJOP EBMMB
t7FSJmDBSF TFNQSF DIF MB DJOUVSB TJB EJTUSJ- mCCJB 'JH

CVJUBVOJGPSNFNFOUFJOUVUUJJQVOUJFOPO 3VPUBSF MB NBOPQPMB QFS BM[BSF JM QPH-
QSFTFOUJEFHMJBUUPSDJHMJBNFOUJ HJBUFTUB mOP BMMB NBTTJNB FTUFOTJPOF 
t/POGBSQBTTBSF."*MBDJOUVSBEFMMBVUPJO BMMFOUBSF BM NBTTJNP MF DJOUVSF JOUFHSBUF
QPTJ[JPOJEJWFSTFEBRVFMMFJOEJDBUF 'JH

3JNVPWFSF TF QSFTFOUF JM DVTDJOP SJEVU-
$PNQMFUBUB MJOTUBMMB[JPOF EFM 4FHHJPMJOP UPSF TWJODPMBOEPMP EBJ QBTTBHHJ DJOUVSF
QFSGBSBMMPHHJBSFJMCBNCJOPTVEJFTTPQSP- 'JH

DFEFSFDPNFEFTDSJUUPEJTFHVJUP 3JNVPWFSF JM UFTTJMF EFMMP TDIJFOBMF 'JH
1SFNFSF JM QVMTBOUF EJ SFHPMB[JPOF EFMMF 
 F THBODJBSF MB QBUFMMB SFUSP TDIJFOBMF
DJOUVSF)FDPOUFNQPSBOFBNFOUFJNQV- 'JH

HOBSFFUJSBSFWFSTPEJTÏMBQBSUFJOGFSJPSF 'BSQBTTBSFTPUUPJQBTTBHHJDJOUVSBEJBHP-
EFMMF DJOUVSF EFM TFHHJPMJOP mOP B PUUF- OBMF MF DJOUVSF JOUFHSBUF 'JH 
 F TQJO-
OFSOF MB NBTTJNB FTUFOTJPOF QPTTJCJMF HFSFHMJTQBMMBDDJ MFDJOUVSFFMFSJTQFUUJWF
'JH
 MJOHVFUUFBUUSBWFSTPMFBQQPTJUFBTPMF 'JH
4HBODJBSF MF DJOUVSF EFM 4FHHJPMJOP QSF- 

NFOEPJMQVMTBOUFEFMMBmCCJBFBEBHJBSMF -FDJOUVSFEPQPRVFTUBPQFSB[JPOFTJQSF-
TVJMBUJ 'JH
 TFOUFSBOOPDPNFNPTUSBUPJOmHVSB
1PTJ[JPOBSF JM SJEVUUPSF BHHBODJBOEP MF 4mMBSF MB mCCJB EBMMB QSPUF[JPOF TQBSUJ-
BTPMF BJ QBTTBHHJ DJOUVSB EJBHPOBMJ 'JH HBNCFFQPTJ[JPOBSMBOFMWBOPTPUUPTUBO-

 UF 'JH 
 JOTFSJSF BODIF MB QSPUF[JPOF
"55&/;*0/&*MSJEVUUPSFWBVUJMJ[[BUPJOEJDB- TQBSUJHBNCFOFMMBTUFTTBBTPMB 'JH

UJWBNFOUFmOPB,H 3JNPOUBSFMBQBUFMMBSFUSPTDIJFOBMFFSJBH-
4JTUFNBSF DPO DVSB JM CBNCJOP OFM HBODJBSFJMUFTTJMFBMMBTUSVUUVSB
4FHHJPMJOP BEBUUBOEPMFDJOUVSFJOUPSOP
BM TVP DPSQP TFO[B UJSBSMF VOJSF MF EVF 6. INSTALLAZIONE IN AUTO DEL
MJOHVFUUFEFMMBDJOUVSB 'JH
FBHHBO- SEGGIOLINO E ALLOGGIAMENTO DEL
DJBSMFOVPWBNFOUFOFMMBmCCJB 'JH"
 BAMBINO IN GRUPPO 2/3 (15-36 KG)
"UUSBWFSTP MBQQPTJUB NBOPQPMB EJ SF- 1PTJ[JPOBSFJM4FHHJPMJOPTVMTFEJMFJOTFO-
HPMB[JPOF " QPTUB TVMMB TPNNJUË EFMMP TP EJ NBSDJB TVM TFEJMF QSFTDFMUP QFS MJO-
TDIJFOBMF SFHPMBSF MBMUF[[B EFM QPHHJB- TUBMMB[JPOF 'JH

UFTUB EFM 4FHHJPMJOP 'JH 
 JO NPEP 'BSQBTTBSFJMSBNPEJBHPOBMFEFMMBDJOUVSB
DIFMFDJOUVSFGVPSJFTDBOPBMMBMUF[[BEFM- EFMMBVUPEJFUSPBMQPHHJBUFTUBFBUUSBWFS-
MFTQBMMFEFMCBNCJOP 'JH
 TP MBQQPTJUP QBTTBHHJP DJOUVSB SPTTP $

1FS SFHPMBSF MB UFOTJPOF EFMMF DJOUVSF TPUUPJMQPHHJBUFTUB'BSTFEFSFDPODVSBJM
EFM4FHHJPMJOP BEBUUBOEPMFBMDPSQPEFM CBNCJOP BTTJDVSBOEPTJDIFMBTVBTDIJF-
CBNCJOP UJSBSF DPO DBVUFMB JM OBTUSP EJ OB TJB CFO BEFSFOUF BMMP TDIJFOBMF EFM
SFHPMB[JPOF * mOP BE PUUFOFSF JM HJVTUP 4FHHJPMJOP
MJWFMMPEJUFOTJPOBNFOUP 'JH
 "HHBODJBSFMBDJOUVSBEFMMBVUPBMMBmCCJB
7FSJmDBSFDIFJM4FHHJPMJOPTJBmTTBUPDPS- GBDFOEP JO NPEP DIF TJB JM SBNP BEEP-
SFUUBNFOUF 'JH
 NJOBMFDIFRVFMMPEJBHPOBMFEFMMBTUFTTB
1FS UPHMJFSF JM CBNCJOP EBM 4FHHJPMJOP QBTTJOP JO DPSSJTQPOEFO[B EFJ QBTTBHHJ
QSFNFSFJMQVMTBOUFEFMMBmCCJBFTHBO- DJOUVSBBEEPNJOBMJ- 'JH

DJBSFMFDJOUVSF 'JH
 *OGBTFEJSFHPMB[JPOFEFMMBMUF[[BEFMQPH-
HJBUFTUB WFSJmDBSF DIF MB QPTJ[JPOF EFM
5. MODIFICA CONFIGURAZIONE DEL HVJEBDJOUVSBEJBHPOBMF #
TJBQPTJ[JPOB-
SEGGIOLINO DA GRUPPO 1 (9-18 KG) A UPTPQSBMBTQBMMBBEVOBEJTUBO[BNBTTJ-
GRUPPO 2/3 (15-36 KG) NBEJDN 'JH

1FS DBNCJBSF MB DPOmHVSB[JPOF EFM 5JSBSFMBQBSUFEJBHPOBMFEFMMBDJOUVSBBVUP
4FHHJPMJOP EBM (SVQQP BM (SVQQP Ò WFSTPJMTVPBSSPUPMBUPSF JONPEPDIFUVU-
OFDFTTBSJPQSPTFHVJSFDPNFTFHVF UBMBDJOUVSBSJTVMUJUFTBFCFOBEFSFOUFBM
16
UPSBDFFBMMFHBNCFEFMCBNCJOP 'JH
 QPHHJBUFTUB HJSBSFMBNBOPQPMB"QPTUBTVM-
7FSJmDBSFDIFJM4FHHJPMJOPTJBmTTBUPDPS- MBTPNNJUËEFMMPTDIJFOBMF mOPBSBHHJVO-
SFUUBNFOUF 'JH
 HFSFMBMUF[[BEFTJEFSBUB 'JH


ATTENZIONE! 9. RECLINAZIONE
t7FSJmDBSF TFNQSF DIF MB DJOUVSB TJB EJTUSJ- *MTFHHJPMJOPIBVOBTPMBQPTJ[JPOFEJSFDMJ-
CVJUBVOJGPSNFNFOUFJOUVUUJJQVOUJFOPO OB[JPOF
QSFTFOUJBUUPSDJHMJBNFOUJ 1FSSFDMJOBSFJMTFHHJPMJOPB[JPOBSFMBNBOJ-
t7FSJmDBSF DIF MB DJOUVSB EJBHPOBMF TJB BQ- HMJB F BM[BSF MFHHFSNFOUF JM TFHHJPMJOP QFS
QPHHJBUB DPSSFUUBNFOUF DPOUSP MB TQBMMB QBTTBSFOFMMBQPTJ[JPOFJODMJOBUB 'JH

EFM CBNCJOP F OPO FTFSDJUJ QSFTTJPOF TVM $POTJHMJBNPEJFTFHVJSFMPQFSB[JPOFEJSF-
DPMMPTFOFDFTTBSJPSFHPMBSFJMQPHHJBUFTUB DMJOB[JPOFQSJNBEJBMMPHHJBSFJMCBNCJOP
t7FSJmDBSF DIF MBSSPUPMBUPSF EFMMB DJOUVSB "55&/;*0/&7FSJmDBSF JM DPSSFUUP JOHBHHJP
EFMMBVUP SJTVMUJ JO QPTJ[JPOF BSSFUSBUB BMMP EFM TJTUFNB EJ SFDMJOB[JPOF DPOUSPMMBOEP
TDIJFOBMFEFMTFEJMFEFMMBVUP 'JH
 DIFMBNBOJHMJB,SJFOUSJDPNQMFUBNFOUF
"55&/;*0/& %PQP MF PQFSB[JPOJ EJ SFHP-
1FS UPHMJFSF JM CBNCJOP EBM 4FHHJPMJOP JO MB[JPOF WFSJmDBSF DIF MF DJOUVSF TJBOP CFO
(SVQQPF UFOTJPOBUF
 4HBODJBSF MB DJOUVSB EFMMBVUP EBMMB TVB
mCCJB 10. PULIZIA E LA MANUTENZIONE
 4mMBSF MB DJOUVSB EFMMBVUP EBM DPSQP EFM
CBNCJOP PULIZIA DELLA FODERA
 3JNVPWFSF DPO DVSB JM CBNCJOP EBM -BGPEFSBEFM4FHHJPMJOPÒDPNQMFUBNFOUF
4FHHJPMJOP TGPEFSBCJMFFMBWBCJMFBNBOPPJOMBWBUSJDF
"55&/;*0/&/FMDBTPJODVJOPOTJJOUFOEB B ¡$ 1FS JM MBWBHHJP TFHVJSF MF JTUSV[JPOJ
SJNVPWFSFJM4FHHJPMJOPEBMMBVUP QSPWWFEF- SJQPSUBUFTVMMFUJDIFUUBEFMSJWFTUJNFOUPDPO-
SF B SJBMMBDDJBSF MB DJOUVSB EFMMBVUP OFMMBQ- UFOFOUFJTFHVFOUJTJNCPMJQFSJMMBWBHHJP
QPTJUBmCCJB EJNPEPDIFFTTBUSBUUFOHBJM
4FHHJPMJOPBMMBVUPBODIFTFO[BJMCBNCJOP
QPUSFCCFBMUSJNFOUJDPTUJUVJSFVOQFSJDPMPJO  -BWBSFJOMBWBUSJDFB¡$
DBTPEJGSFOBUBPJODJEFOUF
 /PODBOEFHHJBSF
7. RIPRISTINO DELLE CINTURE PER
UTILIZZO IN GRUPPO 1 (9-18KG) /POBTDJVHBSFJOBTDJVHBUSJDF
3JQFSDPSSFSF B SJUSPTP MF JTUSV[JPOJ BQQFOB
EFTDSJUUFOFJDBQJUPMJF /POTUJSBSF

8. REGOLAZIONE DELL’ALTEZZA DEL /POMBWBSFBTFDDP


POGGIATESTA
& QPTTJCJMF SFHPMBSF MBMUF[[B JM QPHHJBUF-
TUB QFS QFSNFUUFSF EJ BEBUUBSF BM NFHMJP JM /PO VTBSF NBJ EFUFSHFOUJ BCSBTJWJ P TPM-
4FHHJPMJOPBMMBMUF[[BEFMCBNCJOP6OBSF- WFOUJ/PODFOUSJGVHBSFMBGPEFSBFMBTDJBSMB
HPMB[JPOFPUUJNBMFDPOTFOUF BTDJVHBSF TFO[B TUSJ[[BSMB 1FS SJNVPWFSF J
DIF MB UFTUB TJB TFNQSF CFO DPOUFOVUB F EJWFSTJDPNQPOFOUJEFMMBGPEFSBUFTTJMFEBMMB
QSPUFUUB (S
 TUSVUUVSB EFM 4FHHJPMJOP PQFSBSF DPNF EJ
DIFMFDJOUVSFEJTJDVSF[[BEFMTFHHJPMJOPTJ- TFHVJUPEFTDSJUUP
BOPTFNQSFBMMBMUF[[BDPSSFUUB DJPÒRVFMMB 4HBODJBSF MF DJOUVSF EFM TFHHJPMJOP EBMMB
EFMMFTQBMMF (S
 mCCJB
DIFMBDJOUVSBEJBHPOBMFEFMMBVUPTJBTFN- 4mMBSFJMSJWFTUJNFOUPEFMQPHHJBUFTUB 'JH
QSF BMMBMUF[[B HJVTUB HSB[JF BJ QBTTBHHJ 

DJOUVSBJOUFHSBUJOFMQPHHJBUFTUB$ (S
 3JNVPWFSF J DPWFS TPQSB JM QPHHJBUFTUB
1FSFõFUUVBSFMBSFHPMB[JPOFEFMMBMUF[[BEFM 'JH

17
4HBODJBSF JM UFTTJMF EFMMP TDIJFOBMF TUBD- BM SJQBSP EB QPMWFSF VNJEJUË F MVDF TPMBSF
DBOEP J WFMDSJ QPTUJ TPQSB JM QPHHJBUFTUB EJSFUUB
'JH

$PNJODJBSF MB TWFTUJ[JPOF EBMMB QBSUF TV- SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
QFSJPSFEFMTFHHJPMJOP 'JH
 3BHHJVOUPJMMJNJUFEJVUJMJ[[PQSFWJTUPQFSJM
3JCBMUBSF JM TFHHJPMJOP QFS TWJODPMBSF HMJ 4FHHJPMJOP JOUFSSPNQFSFMVTPEFMMPTUFTTPF
FMBTUJDJTPUUPMBTFEVUB 'JH
 EFQPTJUBSMPUSBJSJmVUJ1FSNPUJWJEJSJTQFUUP
4MBDDJBSFJMWFMDSPEJFUSPMPTDIJFOBMF 'JH EFMMBNCJFOUF TFQBSBSFJEJWFSTJUJQJEJSJmVUJ

 TFDPOEP RVBOUP QSFWJTUP EBMMB OPSNBUJWB
4HBODJBSF MB QBUFMMB SFUSP TDIJFOBMF 'JH WJHFOUFOFMQSPQSJP1BFTF


1FS SJQSJTUJOBSF J DPNQPOFOUJ EFMMB GPEFSB
OFMMBQPTJ[JPOFJOJ[JBMFFTFHVJSFBMDPOUSBSJP
MFPQFSB[JPOJBQQFOBEFTDSJUUF

PULIZIA DELLE PARTI PLASTICHE E DI


METALLO
1FS MB QVMJ[JB EFMMF QBSUJ JO QMBTUJDB P JO
NFUBMMP WFSOJDJBUP VUJMJ[[BSF TPMBNFOUF VO
QBOOPVNJEP/POVUJMJ[[BSFNBJEFUFSHFOUJ
BCSBTJWJPTPMWFOUJ
-FQBSUJNPCJMJEFM4FHHJPMJOPOPOEFWPOP
FTTFSFJOBMDVONPEPMVCSJmDBUF

CONTROLLO DELL’INTEGRITA’ DEI COM-


PONENTI
4J SBDDPNBOEB EJ WFSJmDBSF SFHPMBSNFOUF
MJOUFHSJUË F MP TUBUP EJ VTVSB EFJ TFHVFOUJ
DPNQPOFOUJ
t'PEFSBWFSJmDBSFDIFOPOGVPSJFTDBOPJN-
CPUUJUVSFPDIFOPODJTJBSJMBTDJPEJQBSUJEJ
FTTF7FSJmDBSF MP TUBUP EFMMF DVDJUVSF DIF
EFWPOPFTTFSFTFNQSFJOUFHSF
t$JOUVSF WFSJmDBSF DIF OPO DJ TJB VO BOP-
NBMP TmCSBNFOUP EFMMB USBNB UFTTJMF DPO
FWJEFOUFSJEV[JPOFEFMMPTQFTTPSFJODPSSJ-
TQPOEFO[BEFMOBTUSPEJSFHPMB[JPOF EFMMP
TQBSUJHBNCF TVJ SBNJ TQBMMF F OFMMB [POB
EFMMBQJBTUSBEJSFHPMB[JPOFEFMMFDJOUVSF
t1MBTUJDIFWFSJmDBSFMPTUBUPEJVTVSBEJUVUUF
MFQBSUJJOQMBTUJDBDIFOPOEFWPOPQSFTFO-
UBSF FWJEFOUJ TFHOJ EJ EBOOFHHJBNFOUP P
EJTDPMPSJNFOUP
"55&/;*0/& /FM DBTP JO DVJ JM 4FHHJPMJOP
SJTVMUBTTF EFGPSNBUP P GPSUFNFOUF VTVSBUP
EFWFFTTFSFTPTUJUVJUPQPUSFCCFBWFSQFSTP
MFDBSBUUFSJTUJDIFPSJHJOBMJEJTJDVSF[[B

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO


2VBOEP OPO JOTUBMMBUP TVMMBVUP TJ SBDDP-
NBOEB EJ DPOTFSWBSF JM 4FHHJPMJOP JO VO
QPTUPBTDJVUUP MPOUBOPEBGPOUJEJDBMPSFF
18
CHICCO PGUIFQBTTFOHFSTJUUJOHJOUIFTFBUEJSFDUMZ
CFIJOEJU
GRO-UP 123 t.BLF TVSF UIBU BMM GPMEJOH PS SPUBUJOH DBS
TFBUT BSF BMXBZT mSNMZ GBTUFOFE JO QMBDF 
Gr. 123 (9-36 kg) PUIFSXJTFUIFZDPVMECFEBOHFSPVT
t1BZ BUUFOUJPO XIFO mUUJOH UIF DIJME DBS
TFBU JOUP UIF DBS UP BWPJE UIBU B WFIJDMFhT
INSTRUCTIONS DBSTFBUPSDBSEPPSNBZJOUFSGFSFXJUIJU
t/FWFSmUUIFDIJMEDBSTFBUJOUPBDBSTFBU
JG JU JT POMZ FRVJQQFE XJUI B XBJTU CFMU
QPJOU

t/P$BSTFBUDBOHVBSBOUFFZPVSDIJMEhTUP-
VERY IMPORTANT! UBM TBGFUZ JO DBTF PG BDDJEFOU CVU UIF VTF
TO BE READ PGUIJTQSPEVDUSFEVDFTUIFSJTLPGTFSJPVT
JOKVSJFTPSEFBUI
IMMEDIATELY t5IFSJTLPGTFSJPVTJOKVSJFTUPUIFDIJMEJO-
DSFBTFT OPUPOMZJOUIFDBTFPGBDDJEFOUT 
WARNING: #&'03& 64& 3&.07& "/% CVU BMTP JO PUIFS DJSDVNTUBODFT JF TVE-
%*4104& 0' "-- 1-"45*$ #"(4 "/% 1"$, EFOCSBLJOH FUD
JGUIFTFJOTUSVDUJPOTBSF
"(*/(."5&3*"-4"/%,&&15)&.0650' OPU GPMMPXFE DBSFGVMMZ BMXBZT DIFDL UIBU
REACH OF CHILDREN. IT IS RECOMMENDED UIF DIJME DBS TFBU JT TFDVSFE DPSSFDUMZ UP
TO DISPOSE OF THESE ITEMS AT AN APPRO UIFWFIJDMFhTTFBU
13*"5&8"45&4035*/($0--&$5*0/10*/5 t*GUIFDIJMEDBSTFBUJTEBNBHFE EFGPSNFE
AS REQUIRED BY REGULATIONS IN FORCE. PS XPSO PVU JU NVTU CF SFQMBDFE BT JUT
PSJHJOBM TBGFUZ GFBUVSFT NBZ IBWF CFFO
WARNINGS DPNQSPNJTFE
t3FBE UIFTF JOTUSVDUJPOT DBSFGVMMZ CFGPSF t5IJTQSPEVDUNVTUOPUCFNPEJmFEJOBOZ
BTTFNCMJOH BOE JOTUBMMJOH UIF QSPEVDU XBZVOMFTTUIFNPEJmDBUJPOIBTCFFOBQ-
1SFWFOU BOZCPEZ GSPN VTJOH UIF QSPEVDU QSPWFECZUIFNBOVGBDUVSFS
XJUIPVUSFBEJOHUIFJOTUSVDUJPOT t%P OPU mU BOZ BDDFTTPSJFT TQBSF QBSUT PS
t,FFQUIJTJOTUSVDUJPOCPPLMFUGPSGVUVSFVTF DPNQPOFOUTOPUTVQQMJFEPSBQQSPWFECZ
t&BDIDPVOUSZIBTEJõFSFOUTBGFUZMBXTBOE UIFNBOVGBDUVSFS
SFHVMBUJPOT GPS UIF USBOTQPSUBUJPO PG DIJM- t/FWFS MFBWF UIF DIJME VOBUUFOEFE JO UIF
ESFOJODBST'PSUIJTSFBTPO DPOUBDUMPDBM DIJMEDBSTFBUGPSBOZSFBTPO
BVUIPSJUJFTGPSGVSUIFSJOGPSNBUJPO t/FWFSQMBDFBOZUIJOHFYDFQUBOBQQSPWFE
tWARNING! "DDPSEJOH UP BDDJEFOU BDDFTTPSZ CFUXFFO UIF WFIJDMF TFBU BOE
TUBUJTUJDT B WFIJDMFhT SFBS TFBU JT HFOFS- UIFDIJMEDBSTFBUPSCFUXFFOUIFDIJMEDBS
BMMZ TBGFS UIBO UIF GSPOU TFBU UIFSF- TFBUBOEUIFDIJMEJODBTFPGBDDJEFOU UIF
GPSF XF TVHHFTU UP JOTUBMM UIF DBS DBSTFBUNBZOPUXPSLQSPQFSMZ
TFBU PO UIF SFBS TFBU PG UIF WFIJDMF *O t*GUIFWFIJDMFIBTCFFOMFGUJOUIFTVO DIFDL
QBSUJDVMBS UIF DFOUSBM SFBS TFBU JT UIF UIBUUIFEJõFSFOUQBSUTPGUIFDIJMEDBSTFBU
TBGFTUPOFXIFOmUUFEXJUIBQPJOUTBGFUZ BSFOPUUPPIPUCFGPSFTFBUJOHUIFDIJMEJO
CFMU JU JO UIJT DBTF MFU UIF DBS TFBU DPPM EPXO
t.BLF TVSF UIBU BMM UIF QBTTFOHFST XJUIJO mSTUCFGPSFQMBDJOHUIFDIJMEJOUPJU JOPSEFS
UIFWFIJDMFLOPXIPXUPSFMFBTFUIFDIJME UPBWPJECVSOT
GSPN UIF DIJME DBS TFBU JO DBTF PG FNFS- t"GUFS BO BDDJEFOU FWFO B NJOPS POF UIF
HFODZ DIJME TFBU JODVST EBNBHF FWFO JG JU JT OPU
t*GUIFDIJMEDBSTFBUJTmUUFEJOUIFGSPOUTFBU WJTJCMFUPUIFOBLFEFZF*UNVTUUIFSFGPSF
PGUIFDBSXJUIUIFGSPOUBJSCBHJOTUBMMFE JO CFSFQMBDFE
PSEFSUPFOTVSFNBYJNVNTBGFUZ JUJTSFD- t%P OPU VTF TFDPOEIBOE DIJME DBS TFBUT
PNNFOEFEUPQVTIUIFTFBUCBDLBTNVDI UIFZNBZIBWFTVõFSFETUSVDUVSBMEBNBHF
BT QPTTJCMF CFBSJOH JO NJOE UIF DPNGPSU OPU WJTJCMF UP UIF OBLFE FZF CVU MJBCMF PG
DPNQSPNJTJOHUIFTBGFUZPGUIFQSPEVDU 5. CHANGE OF CHILD CAR SEAT SET-UP
t"SUTBOB EFDMJOFT BMM SFTQPOTJCJMJUZ GPS BOZ '30.(3061 ,(
50(3061
JOBQQSPQSJBUFVTFPGUIFQSPEVDU ,(

t5IFTFBUGBCSJDNVTUPOMZCFSFQMBDFEXJUI 6. FITTING THE CHILD CAR SEAT IN THE CAR


BOPUIFSBQQSPWFECZUIFNBOVGBDUVSFSBT AND SEATING THE CHILD IN GROUP 2/3
JU GPSNT BO JOUFHSBM QBSU PG UIF DIJME DBS ,(

TFBU5PFOTVSFDIJMEDBSTFBUhTTBGFUZ OFWFS 7. REFITTING THE HARNESS FOR SEATING IN
VTFJUXJUIPVUJUTGBCSJDDPWFS (3061 ,(

t$IFDLUIBUUIFTBGFUZIBSOFTTTUSBQJTOPU 8. ADJUSTING THE HEIGHT OF THE


UXJTUFEUPBWPJEUIBUUIFTUSBQPSBOZQBSUT HEADREST
PG UIF DIJME DBS TFBU SFNBJO USBQQFE CF- 9. RECLINING
UXFFOUIFDBSEPPST PSSVCBHBJOTUDVUUJOH 10. CLEANING AND MAINTENANCE
FEHFT
t5IFDIJMEDBSTFBUNVTUCFSFQMBDFETIPVME 1. DESCRIPTION OF THE PARTS
UIFIBSOFTTCFDVUPSGSBZFE Fig. 1 (front):
t8IFO UIF DIJME DBS TFBU JT OPU JO VTF JU " "EKVTUNFOU LOPC GPS IFBESFTU BOE IBS-
TIPVME CF MFGU TFDVSFE UP UIF DBST TFBU OFTT
PS TUPXFE JO UIF DBST CPPU XJUI UIF TFBU #)FBESFTU
JODMJOBUJPOBEKVTUFSIBOEMFDPNQMFUFMZJO- $%JBHPOBMCFMUSPVUJOHTMPUT
TFSUFEJOUPUIFMPXFSQBSUPGUIFDIJMEDBS %4IPVMEFSTUSBQT
TFBU *O GBDU BO VOTFDVSFE $BS TFBU NBZ &$IJMEDBSTFBUIBSOFTT
QPTFBIB[BSEUPUIFQBTTFOHFSTJODBTFPG '#VDLMF
BDDJEFOUPSTVEEFOCSBLJOH ($SPUDITUSBQQSPUFDUJPO
t%P OPU USBOTQPSU MPPTF PS VOTFDVSFE PC- ))BSOFTTBEKVTUNFOUCVUUPO
KFDUTPSCBHHBHFPOUIFCBDLTIFMGPGUIF *)BSOFTTBEKVTUNFOUTUSBQ
WFIJDMFUIFZNBZJOKVSFUIFQBTTFOHFSTJO +#PPTUFSDVTIJPO
DBTFPGBDDJEFOUPSTVEEFOCSBLJOH ,3FDMJOJOHIBOEMF
t$IFDL UIBU UIF DBS TFBU IFBESFTU EPFT OPU -8BJTUCFMUSPVUJOH
JOUFSGFSF XJUI UIBU PG UIF CBCZ DBS TFBU Fig. 2 (back):
EP OPU QVTI JU GPSXBSET *G UIJT JT UIF DBTF .$BS CFMU SPVUJOH TMPU GPS (SPVQ JOTUBM-
SFNPWF UIF IFBESFTU GSPN UIF DBS TFBU PO MBUJPO
XIJDI UIF DIJME DBS TFBU JT mUUFE XJUIPVU /4IPVMEFSTUSBQTMPUT
SFTUJOHJUPOUIFMVHHBHFSBDL
t&OTVSF UIBU BMM UIF DBS QBTTFOHFST GBTUFO 2. PRODUCT FEATURES
UIFJSTFBUCFMU GPSUIFJSPXOTBGFUZBOECF- t5IJTDIJMEDBSTFBUJTBQQSPWFEGPSi(SPVQ 
DBVTF EVSJOHUIFKPVSOFZ UIFZNBZJOKVSF BOEw GPSUIFUSBOTQPSUPGDIJMESFOGSPN
UIF DIJME JO UIF FWFOU PG BO BDDJEFOU PS VQUPLHPGXFJHIU GSPNNPOUIT
TVEEFOCSBLJOHPGUIFDBS UPBQQSPYJNBUFMZZFBSTPGBHF
BOEDPO-
t0O MPOH KPVSOFZT NBLF GSFRVFOU TUPQT GPSNTUP&VSPQFBO4UBOEBSE&$&3
$IJMESFO HFU UJSFE FBTJMZ %P OPU SFNPWF t5IJT BQQSPWBM JT i6OJWFSTBMw XIJDI NFBOT
UIFDIJMEGSPNUIFDIJMEDBSTFBUXIJMFUSBW- UIBU UIF DIJME DBS TFBU DBO CF VTFE PO BMM
FMMJOH*GZPVSDIJMEOFFETBUUFOUJPO mOEB UZQFTPGDBST
TBGFQMBDFBOETUPQ 8"3/*/( i6OJWFSTBMw NFBOT UIBU JU mUT
NPTU CVUOPUBMM DBSTFBUT
CONTENTS:
1. DESCRIPTION OF THE PARTS IMPORTANT WARNING
2. PRODUCT FEATURES 5IJTJTBi6OJWFSTBMiDIJMESFTUSBJOU*UJTBQ-
3. RESTRICTIONS AND REQUIREMENTS QSPWFE UP 3FHVMBUJPO /P TFSJFT PG
REGARDING THE USE OF THE PRODUCT BNFOENFOUT TVJUBCMF GPS HFOFSBM VTF JO
AND CAR SEAT WFIJDMFT BOE DPNQBUJCMF XJUI NPTU CVU
4. FITTING THE CHILD CAR SEAT IN THE CAR AND OPUBMMWFIJDMFThTFBUT
4&"5*/(5)&$)*-%*/(3061 ,(
"DPSSFDUmUJTMJLFMZJGUIFWFIJDMFNBOV-
20
GBDUVSFS IBT EFDMBSFE UIBU UIF WFIJDMF JT 4. FITTING THE CHILD CAR SEAT IN
DBQBCMF PG mUUJOH B i6OJWFSTBMw DIJME SF- THE CAR AND SEATING THE CHILD IN
TUSBJOUGPSUIJTBHFHSPVQ GROUP 1 (9-18 KG)
5IJTDIJMESFTUSBJOUEFWJDFIBTCFFODMBT- 8"3/*/(5IFUFYUBOEmHVSFTPGUIFTFJO-
TJmFEBTi6OJWFSTBMwVOEFSNPSFTUSJOHFOU TUSVDUJPOTBSFGPSUIFJOTUBMMBUJPOPGUIFDIJME
DPOEJUJPOT UIBO UIPTF UIBU XFSF BQQMJFE DBS TFBU PO UIF SJHIU CBDL TFBU 5P mU UIF
UPFBSMJFSEFTJHOTUIBUEPOPUEJTQMBZUIJT DIJME DBS TFBU JO PUIFS QPTJUJPOT DBSSZ PVU
OPUJDF UIFTFPQFSBUJPOTJOUIFTBNFPSEFS
4VJUBCMFFYDMVTJWFMZUPCFVTFEJOWFIJDMFT 1MBDFUIFDIJMEDBSTFBUPOUPUIFDIPTFO
FRVJQQFE XJUI QPJOU TBGFUZ IBSOFTTFT GPSXBSEGBDJOHDBSTFBU 'JH

XIFUIFS TUBUJD PS XJUI XJOEFS BQQSPWFE 8"3/*/( t $IFDL UIBU UIF DBS TFBU IFBE-
BDDPSEJOHUP6/&$&3FHVMBUJPOOPPS SFTU EPFT OPU JOUFSGFSF XJUI UIF CBCZ DBS
PUIFSFRVJWBMFOUTUBOEBSET TFBUJUNVTUOPUQVTIJUGPSXBSE 'JH

*G JO EPVCU DPOTVMU FJUIFS UIF DIJME SF- 3FNPWFUIFCPPTUFSDVTIJPOCZSFMFBTJOH
TUSBJOUNBOVGBDUVSFSPSUIFSFUBJMFS JUUISPVHIUIFCFMUSPVUJOHT 'JH

3FNPWFUIFMJOJOHPGUIFCBDLSFTU 'JH

3. RESTRICTIONS AND REQUIREMENTS NBLFUIFEJBHPOBMTFDUJPOPGUIFTFBUCFMU
REGARDING THE USE OF THE PRODUCT QBTTCFUXFFOUIFIFBESFTUBOECBDLSFTU
AND CAR SEAT 'JH
'JUUIFQPJOUCFMUJOCFMUTMPU.
WARNING! 4USJDUMZ DPNQMJFT XJUI UIF GPM- 'JH
NBLJOHJUDPNFPVUPGUIFPQQP-
MPXJOH SFTUSJDUJPOT BOE SFRVJSFNFOUT GPS TJUFTMPU 'JH"

VTF DPODFSOJOH UIF QSPEVDU BOE WFIJDMFhT 'BTUFOUIFDBSTBGFUZCFMUJOUIFCVDLMFTP
TFBU TBGFUZ XJMM OPU CF HVBSBOUFFE PUIFS- UIBUCPUIUIFXBJTUBOEUIFEJBHPOBMTFD-
XJTF UJPOTPGUIFCFMUQBTTVOEFSUIFSFECFMU
t5IJTDIJMEDBSTFBUJTBQQSPWFEGPSVTFPOMZ SPVUJOH- 'JH

GPSDIJMESFOCFUXFFOBOELHPGXFJHIU 1VMM UIF DBS TBGFUZ CFMU mSNMZ FOTVSJOH
GSPNNPOUITVQUPBCPVUZFBSTPG UIBU UIF DIJME DBS TFBU BEIFSFT DPSSFDUMZ
BHF
 UPUIFDBSTFBU 'JH

t5IFWFIJDMFTTFBUNVTUCFFRVJQQFEXJUI $IFDL UIBU UIF DIJME DBS TFBU JT mUUFE
QPJOUTBGFUZCFMU XIFUIFSTUBUJDPSXJUI mSNMZ JO QMBDF BOE BEIFSFT DPSSFDUMZ UP
XJOEFS BQQSPWFE BDDPSEJOH UP 6/&$& UIFWFIJDMFTFBUDIFDLUIBUUIFTFBUCFMU
3FHVMBUJPO OP PS PUIFS FRVJWBMFOU JTUJHIU*GUIFDIJMEDBSTFBUJTOPUUJHIUMZ
TUBOEBSET 'JH
 BOETBGFMZmUUFEJOUPUIFDBSTFBU SFQFBU
t/FWFS mU UIF DIJME DBS TFBU UP B TFBU UIBU UIFJOTUBMMBUJPO
JTPOMZFRVJQQFEXJUIBQPJOUTBGFUZCFMU
'JH
 WARNING!
t5IFDIJMEDBSTFBUDBOCFmUUFEPOUIFGSPOU t"MXBZTDIFDLUIBUUIFTBGFUZCFMUJTEJTUSJC-
QBTTFOHFS TFBU PS BOZ PUIFS CBDL TFBU VUFEFWFOMZBOEUIBUJUJTOPUUXJTUFE
/FWFSVTFUIJT$BSTFBUSFBSGBDJOHPOBOZ t/&7&3 mU UIF DBS TBGFUZ CFMU JO BOZ PUIFS
WFIJDMFhTTFBU 'JH
 XBZOPUJMMVTUSBUFEJOUIFTFJOTUSVDUJPOT
t5IJT QSPEVDU JT FYQSFTTMZ JOUFOEFE UP CF
VTFEPOMZBTBDIJMEDBSTFBUJUTIPVMEOPU 8IFO UIF DIJME DBS TFBU JT mUUFE DPSSFDUMZ 
CFVTFEJOEPPST GPMMPX UIF JOTUSVDUJPOT CFMPX UP TFBU UIF
t5P FOTVSF DPSSFDU JOTUBMMBUJPO DIFDL UIBU DIJME
UIF DBS TFBU IFBESFTU EPFT OPU JOUFSGFSF 1SFTT UIF SFTUSBJOU IBSOFTTFT BEKVTUNFOU
XJUIUIFDIJMETFBUTCBDLSFTU CVUUPO ) BOE BU UIF TBNF UJNF IPME
t.BLFTVSFUIBUUIFCVDLMFPGUIFDBSTUISFF BOEQVMMUIFMPXFSQBSUPGUIFDIJMETFBU
QPJOUCFMUJTOPUUPPGBSVQ0UIFSXJTF USZ TUSBQTJOZPVSEJSFDUJPOBTGBSBTQPTTJCMF
UPJOTUBMMUIFDBSTFBUPOBOPUIFSTFBU 'JH 'JH

BOE
 6OGBTUFO UIF DIJME DBS TFBU SFTUSBJOU IBS-
OFTT QSFTTJOH UIF CVUUPO PO UIF CVDLMF
BOENPWFUIFNUPUIFTJEFT 'JH

21
'JU UIF CPPTUFS DVTIJPO CZ GBTUFOJOH 3FMFBTFUIFCVDLMFGSPNUIFDSPUDITUSBQ
UIF IPMFT UP UIF EJBHPOBM CFMU SPVUJOHT QSPUFDUJPOBOEmUJUJOUIFDPNQBSUNFOU
'JH
 CFMPXJU 'JH
mUUIFDSPUDITUSBQQSP-
8"3/*/( 5IF CPPTUFS DVTIJPO JT UP CF UFDUJPOJOUIFTBNFIPMF 'JH

VTFEVQUPBCPVULH 'JUUIFnBQCFIJOEUIFCBDLSFTUBHBJOBOE
.BLF TVSF ZPVS DIJME JT TFBUFE DPN- BQQMZUIFMJOJOHUPUIFTUSVDUVSF
GPSUBCMZJOUIFDIJMEDBSTFBU BEKVTUUIF
IBSOFTT TUSBQT BSPVOE UIF DIJMEhT CPEZ 6. FITTING THE CHILD CAR SEAT IN
XJUIPVUQVMMJOHUIFNUPPUJHIU KPJOUIF THE CAR AND SEATING THE CHILD IN
UXP IBSOFTT TUSBQT 'JH 
 BOE DMJDL GROUP 2/3 (15-36 KG)
UIFNJOUPUIFCVDLMF 'JH"
 1MBDFUIFDIJMEDBSTFBUPOUPUIFDIPTFO
6TFUIFBEKVTUNFOULOPC"mUUFEBUUIF GPSXBSEGBDJOHDBSTFBU 'JH

UPQPGUIFCBDLSFTUUPBEKVTUUIFIFJHIU 3VOUIFEJBHPOBMTFDUJPOPGUIFTFBUCFMU
PGUIFDIJMEDBSTFBUTIFBESFTU 'JH
 CFIJOE UIF IFBESFTU BOE UISPVHI UIF
TPBTUPBMMPXUIFIBSOFTTTUSBQTUPDPNF SFMFWBOU SFE CFMU SPVUJOH $
 VOEFS UIF
PVUBUUIFIFJHIUPGUIFDIJMETTIPVMEFST IFBESFTU 1MBDF ZPVS DIJME DBSFGVMMZ JOUP
'JH
 UIF DBS TFBU BOE DIFDL UIBU UIF DIJME JT
5PUJHIUFOUIFSFTUSBJOUIBSOFTTFTPGUIF TJUUJOHXJUIIJTCBDLDPSSFDUMZBHBJOTUUIF
DIJMEDBSTFBU QVMMUIFBEKVTUNFOUTUSBQ CBDLSFTUPGUIFDIJMEDBSTFBU
* VOUJM JU JT DPSSFDUMZ mUUFE UP UIF DIJMET 'BTUFO UIF DBS TFBU CFMU JO UIF CVDLMF TP
CPEZ 'JH
 UIBU CPUI UIF XBJTU BOE UIF EJBHPOBM
$IFDLUIBUUIFDIJMEDBSTFBUJTGBTUFOFE TFDUJPOTPGUIFCFMUQBTTJOUIFXBJTUCFMU
DPSSFDUMZ 'JH
 SPVUJOHT- 'JH

5P SFNPWF UIF DIJME GSPN UIF DIJME DBS 8IFOBEKVTUJOHUIFIFBESFTU DIFDLUIBU
TFBU QSFTTUIFCVUUPOPOUIFCVDLMFBOE UIF QPTJUJPO PG UIF EJBHPOBM TFBU CFMU
SFMFBTFUIFIBSOFTTTUSBQT 'JH
HVJEF #
JTQPTJUJPOFEPWFSUIFTIPVMEFS
BUBEJTUBODFPGOPNPSFUIBODN 'JH
5. CHANGE OF CHILD CAR SEAT SET-UP 

FROM GROUP 1 (9-18 KG) TO GROUP 1VMMUIFEJBHPOBMDBSTBGFUZCFMUTUSBQUP-
2/3 (15-36 KG) XBSET UIF SFUSBDUPS UP FOTVSF UIF CFMU JT
5P DIBOHF UIF TFUVQ PG UIF DIJME DBS TFBU UJHIUBOEmUUJOHQSPQFSMZPWFSUIFDIJMET
GSPN(SPVQUP(SPVQ DPOUJOVFBTGPM- MFHTBOEDIFTU 'JH

MPXT $IFDL UIBU UIF DIJME DBS TFBU JT GBTUFOFE
3FMFBTFUIFDIJMEDBSTFBUIBSOFTTFTGSPN DPSSFDUMZ 'JH

UIFCVDLMF 'JH

5VSO UIF LOPC UP SBJTF UIF IFBESFTU BT WARNING!
NVDIBTQPTTJCMFBOEMPPTFOUIFJODPSQP- t"MXBZT DIFDL UIBU UIF TFBU CFMU JT EJTUSJC-
SBUFEIBSOFTTTUSBQTBTNVDIBTQPTTJCMF VUFEFWFOMZJOBMMQPJOUTBOEUIBUJUJTOPU
'JH
 UXJTUFE
*G QSFTFOU SFNPWF UIF CPPTUFS DVTIJPO t$IFDLUIBUUIFEJBHPOBMTFBUCFMUmUTDPS-
CZ SFMFBTJOH JU UISPVHI UIF CFMU SPVUJOHT SFDUMZBDSPTTUIFDIJMETTIPVMEFSBOEEPFT
'JH
 OPUQSFTTPOUIFDIJMEhTOFDL*GOFDFTTBSZ 
3FNPWFUIFCBDLSFTUMJOJOH 'JH
BOE BEKVTUUIFIFBESFTU
VOGBTUFO UIF nBQ CFIJOE UIF CBDLSFTU t$IFDL UIBU UIF DBS TBGFUZ CFMU SFUSBDUPS JT
'JH
 CFIJOE UIF CBDLSFTU PG UIF DBS TFBU 'JH
3VO UIF JODPSQPSBUFE IBSOFTT TUSBQT VO- 

EFS UIF EJBHPOBM TUSBQ SPVUJOHT 'JH 

BOE QVTI UIF TIPVMEFS TUSBQT IBSOFTT 5P SFNPWF B DIJME GSPN B (SPVQ BOE 
BOE SFMFWBOU FOET UISPVHI UIF SFMFWBOU DIJMEDBSTFBU
IPMFT 'JH
 3FMFBTFUIFDBSTBGFUZCFMUGSPNJUTCVDLMF
5IFIBSOFTTTUSBQTNVTUCFBTJMMVTUSBUFE 3FNPWF UIF DBS TBGFUZ CFMU GSPN UIF
JOmHVSFBGUFSUIJTTUFQ DIJMETCPEZ
22
 $BSFGVMMZ SFNPWF UIF DIJME GSPN UIF DBS NPWFEBOEDMFBOFECZIBOEPSJOBXBTI-
TFBU JOH NBDIJOF BU ¡$ 1MFBTF SFGFS UP UIF
8"3/*/(*GZPVEPOPUJOUFOEUPSFNPWF DMFBOJOH JOTUSVDUJPOT PO UIF GBCSJD MBCFM 
UIF DIJME DBS TFBU GSPN UIF WFIJDMF GBTUFO XIJDI JMMVTUSBUFT UIF GPMMPXJOH XBTIJOH
UIF DBS TFBU CFMUT CBDL JOUP UIF CVDLMF TP TZNCPMT
UIBU UIF DIJME DBS TFBU SFNBJOT GBTUFOFE
TBGFMZ JOTJEF UIF WFIJDMF FWFO XJUIPVU UIF  .BDIJOFXBTIBCMFBU¡$
DIJME UIJT XJMM BWPJE EBOHFS EVSJOH BO BD-
DJEFOUPSTVEEFOCSBLJOHPGUIFDBS %POPUCMFBDI

7. REFITTING THE HARNESS FOR %POPUUVNCMFESZ


SEATING IN GROUP 1 (9-18 KG)
'PMMPX UIF JOTUSVDUJPOT JMMVTUSBUFE JO TFD- %POPUJSPO
UJPOTBOEJOUIFPQQPTJUFPSEFS
 %POPUESZDMFBO
8. ADJUSTING THE HEIGHT OF THE
HEADREST
5IFIFJHIUPGUIFIFBESFTUDBOCFBEKVTUFE /FWFS VTF BCSBTJWF EFUFSHFOUT
UP CFUUFS BEBQU UIF DIJME DBS TFBU UP UIF PS TPMWFOUT %P OPU ESZ UIF GBC-
IFJHIUPGUIFDIJME8IFOJUJTDPSSFDUMZBE- SJD DPWFS XJUIJO B ESZFS MFU JU ESZ
KVTUFE JUFOTVSFT XJUIPVU TRVFF[JOH JU 5P SFNPWF UIF WBSJ-
5IBUUIFDIJMETIFBEJTBMXBZTIFMEJOQMBDF PVT TFDUJPOT PG UIF GBCSJD DPWFS GSPN UIF
BOEXFMMQSPUFDUFE (S
 DIJMEDBSTFBUGSBNF GPMMPXUIFJOTUSVDUJPOT
5IBUUIFDIJMEDBSTFBUTBGFUZIBSOFTTFTBSF CFMPX
BMXBZTBUUIFSJHIUIFJHIU UIBUJTUIFTIPVM- 3FMFBTFUIFDIJMEDBSTFBUIBSOFTTFTGSPN
EFSIFJHIU (S
UIFCVDLMF
5IBUUIFEJBHPOBMDBSTFBUCFMUTBSFBMXBZT 3FNPWFUIFMJOJOHGSPNUIFIFBESFTU 'JH
BU UIF SJHIU IFJHIU XJUI UIF CFMU SPVUJOHT 

JODPSQPSBUFEJOUIFIFBESFTU$ (S
 3FNPWFUIFDPWFSTPWFSUIFIFBESFTU 'JH
5P BEKVTU UIF IFJHIU PG UIF IFBESFTU UVSO 

UIFLOPC"mUUFEBUUIFUPQPGUIFCBDLSFTU 3FNPWFUIFCBDLSFTUMJOJOHEFUBDIJOHUIF
VOUJMZPVSFBDIUIFSFRVJSFEIFJHIU 'JH
 WFMDSPTUSJQTPWFSUIFIFBESFTU 'JH

4UBSUSFNPWJOHUIFMJOJOHGSPNUIFVQQFS
9. RECLINING QBSUPGUIFDIJMEDBSTFBU 'JH

5IF DIJME DBS TFBU IBT KVTU POF SFDMJOBCMF 5JMUUIFDIJMEDBSTFBUUPSFMFBTFUIFFMBTUJD
QPTJUJPO TUSBQTVOEFSUIFTFBU 'JH

5PSFDMJOFUIFDIJMEDBSTFBU VTFUIFIBOEMF %FUBDI UIF WFMDSP CFIJOE UIF CBDLSFTU
BOETMJHIUMZMJGUUIFDIJMEDBSTFBUUPDIBOHF 'JH

UPSFDMJOFEQPTJUJPO 'JH
 3FNPWFUIFnBQCFIJOEUIFCBDLSFTU 'JH
8F SFDPNNFOE SFDMJOJOH UIF TFBU CFGPSF 

TFBUJOHUIFDIJME 5PSFQMBDFUIFQBSUTPGUIFGBCSJDDPWFS GPM-
8"3/*/( .BLF TVSF UIBU UIF SFDMJOJOH MPX UIF BCPWF JOTUSVDUJPOT JO UIF SFWFSTF
TZTUFNMPDLTJOQMBDFCZDIFDLJOHUIBUUIF PSEFS
IBOEMF,SFUVSOTCBDLUPQMBDF
8"3/*/( "GUFS NBLJOH UIF BEKVTUNFOUT HOW TO CLEAN THE PLASTIC OR METAL
NBLFTVSFUIBUUIFIBSOFTTFTBSFXFMMUFO- PARTS
TJPOFE $MFBO UIF QMBTUJD BOE DPBUFE NFUBM QBSUT
XJUIBEBNQDMPUIPOMZ/FWFSVTFBCSBTJWF
10. CLEANING AND MAINTENANCE EFUFSHFOUTPSTPMWFOUT
5IFNPWJOHQBSUTPGUIFDIJME$BSTFBUNVTU
HOW TO CLEAN THE FABRIC COVER OPUCFMVCSJDBUFE
5IFDIJME$BSTFBUTGBCSJDDPWFSDBOCFSF-
23
CHECKING THE CONDITION OF THE
COMPONENTS
*U JT SFDPNNFOEFE UP SFHVMBSMZ DIFDL UIF
DPOEJUJPO PG UIF GPMMPXJOH DPNQPOFOUT UP
NBLFTVSFUIFZBSFOPUEBNBHFEPSXPSO
t'BCSJDDPWFSDIFDLUIBUUIFQBEEJOHEPFT
OPU DPNF PVU GSPN UIF TFBNT $IFDL UIF
DPOEJUJPO PG UIF TFBNT UIFZ NVTU BMXBZT
CFJOUBDUBOEVOEBNBHFE
t)BSOFTTTUSBQTDIFDLUIBUUIFGBCSJDMJOJOH
JTOPUGSBZFEPSUIFIBSOFTTTUSBQXPSOPVU
JO UIF QBSUT DPSSFTQPOEJOH UP UIF BEKVTU-
NFOUTUSBQ DSPUDI TIPVMEFSTBOEIBSOFTT
BEKVTUNFOUQMBUF
t1MBTUJD QBSUT DIFDL UIBU UIF QMBTUJD QBSUT
BSFOPUXPSOPVU EBNBHFEPSGBEFE
8"3/*/(*GUIFDIJMEDBSTFBUJTEBNBHFE 
EFGPSNFEPSXPSOPVU JUNVTUCFSFQMBDFE 
BTJUTPSJHJOBMTBGFUZGFBUVSFTNBZIBWFCFFO
DPNQSPNJTFE

STORING THE PRODUCT


8IFOJUJTOPUmUUFEJOUIFDBS JUJTSFDPN-
NFOEFEUPTUPSFUIFDIJMEDBSTFBUJOBESZ
QMBDF BXBZ GSPN TPVSDFT PG IFBU BOE UP
QSPUFDU JU GSPN EVTU IVNJEJUZ BOE EJSFDU
TVOMJHIU

DISPOSING OF THE PRODUCT


8IFOUIFDIJME$BSTFBUOPMPOHFSDPNQMJFT
XJUI UIF PSJHJOBM TBGFUZ TUBOEBSET TUPQ VT-
JOH JU BOE EJTQPTF PG JU UP BO BQQSPQSJBUF
DPMMFDUJPO QPJOU %JTQPTF PG JU BMXBZT GPM-
MPXJOHFOWJSPONFOUBMSVMFTBOESFHVMBUJPOT
BEPQUFEXJUIJOUIFDPVOUSZPGVTF

24
CHICCO t/F KBNBJT MBJTTFS MFT TJÒHFT EF MB WPJUVSF
QMJBOUT PV QJWPUBOUT NBM BDDSPDIÏT FO
GRO-UP 123 DBTEBDDJEFOUJMTQPVSSBJFOUDPOTUJUVFSVO
EBOHFS
Gr. 1/2/3 (9-36 kg) t7FJMMFS Ë DF RVF MF TJÒHFBVUP TPJU JOTUBMMÏ
EBOTMBWPJUVSFFOÏWJUBOURVVOTJÒHFNBM
mYÏ PV RVVOF QPSUJÒSF OJOUFSGÒSF BWFD MF
NOTICE D’EMPLOI TJÒHFBVUP
t/F KBNBJT mYFS MF TJÒHFBVUP TVS VO TJÒHF
TRÈS IMPORTANT ! EFWPJUVSFÏRVJQÏVOJRVFNFOUEVOFDFJO-
UVSFBCEPNJOBMF ËEFVYQPJOUT

À LIRE IMMÉDIATEMENT t"VDVO TJÒHFBVUP OF QFVU HBSBOUJS MB
TÏDVSJUÏUPUBMFEVCÏCÏFODBTEBDDJEFOU
AVERTISSEMENT : "7"/5 -&.1-0* &/-& -VUJMJTBUJPO EF DF QSPEVJU SÏEVJU MF SJTRVF
VER ET ÉLIMINER TOUS LES SACS EN PLAS EFCMFTTVSFTHSBWFTPVNPSUFMMFT
TIQUE ET ÉLÉMENTS QUI FONT PARTIE DE t-FSJTRVFEFCMFTTVSFTHSBWFTËMFOGBOU QBT
L’EMBALLAGE DU PRODUIT ET LES TENIR VOJRVFNFOU FO DBT EBDDJEFOU NBJT ÏHB-
HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. NOUS RE MFNFOU EBOT EBVUSFT DJSDPOTUBODFT FY 
COMMANDONS DE JETER CES ÉLÉMENTS GSFJOBHFCSVTRVF FUD
BVHNFOUFTJMPOOF
CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS TVJU QBT TDSVQVMFVTFNFOU MFT JOEJDBUJPOT
EN VIGUEUR EN MATIÈRE DE TRI SÉLECTIF. EF DF NBOVFM UPVKPVST TBTTVSFS RVF MF
TJÒHFBVUPFTUDPSSFDUFNFOUmYÏBVTJÒHF
AVERTISSEMENTS EVWÏIJDVMF
t1PVSMFNPOUBHFFUMJOTUBMMBUJPOEVQSPEVJU t&ODBTEFEPNNBHFT EFEÏGPSNBUJPOTPV
TFO UFOJS TDSVQVMFVTFNFOU BVY JOTUSVD- EFGPSUFVTVSFEVTJÒHFBVUP MFSFNQMBDFS
UJPOT/VUJMJTFSMFQSPEVJURVBQSÒTBWPJSMV 4FT DBSBDUÏSJTUJRVFT EF TÏDVSJUÏ EPSJHJOF
MBOPUJDF QPVSSBJFOUÐUSFDPNQSPNJTFT
t$POTFSWFS DFUUF OPUJDF EFNQMPJ QPVS t/F QBT BQQPSUFS EF NPEJmDBUJPOT PV
UPVUFVUJMJTBUJPOGVUVSF EBKPVUT BV QSPEVJU TBOT MBQQSPCBUJPO EV
t$IBRVFQBZTBEFTMPJTFUEFTSÒHMFNFOUT GBCSJDBOU
EJõÏSFOUT FO NBUJÒSF EF TÏDVSJUÏ QPVS t/FQBTJOTUBMMFSEBDDFTTPJSFT EFQJÒDFTEF
MF USBOTQPSU EFT FOGBOUT FO WPJUVSF $FTU SFDIBOHFFUEÏMÏNFOUTOPOGPVSOJTQBSMF
QPVSRVPJ JM FTU DPOTFJMMÏ EF DPOUBDUFS MFT GBCSJDBOU
BVUPSJUÏT MPDBMFT QPVS PCUFOJS EBWBOUBHF t/FKBNBJTMBJTTFSMFCÏCÏTBOTTVSWFJMMBODF
EJOGPSNBUJPOT EBOTMFTJÒHFBVUP
tATTENTION ! %BQSÒT MFT TUBUJTUJRVFT TVS t/F SJFO JOUFSQPTFS FYDFQUÏ VO BDDFTTPJSF
MFTBDDJEFOUT MFTTJÒHFTBSSJÒSFEVWÏIJDVMF BQQSPVWÏ QPVS MF QSPEVJU FOUSF MF TJÒHF
TPOU HÏOÏSBMFNFOU QMVT TßST RVF MF TJÒHF EF MB WPJUVSF FU MF TJÒHFBVUP FU FOUSF MF
BWBOU JM FTU EPOD DPOTFJMMÏ EJOTUBMMFS MF TJÒHFBVUP FU MFOGBOU FO DBT EBDDJEFOU 
TJÒHFBVUP TVS MFT TJÒHFT BSSJÒSF 1MVT QSÏ- MF TJÒHFBVUP QPVSSBJU OF QBT GPODUJPOOFS
DJTÏNFOU MF TJÒHF MF QMVT TßS FTU MF TJÒHF DPSSFDUFNFOU
DFOUSBM BSSJÒSF TJ ÏRVJQÏ EVOF DFJOUVSF Ë t4JMFWÏIJDVMFFTUSFTUÏTUBUJPOOÏBVTPMFJM 
QPJOUT TBTTVSFS BWBOU EJOTUBMMFS MFOGBOU TVS MF
t/PVT SFDPNNBOEPOT EJOGPSNFS UPVT MFT TJÒHFBVUP RVF MFT EJõÏSFOUFT QBSUJFT EF
QBTTBHFSTEVWÏIJDVMFTVSMBGBÎPOEFEÏUB- DFMVJDJOFTPOUQBTUSPQDIBVEFTTJDFTU
DIFSMFTJÒHFBVUPFODBTEVSHFODF MF DBT MFT MBJTTFS SFGSPJEJS BWBOU EZ GBJSF
t4J MF TJÒHFBVUP FTU JOTUBMMÏ TVS MF TJÒHF BTTFPJS MFOGBOU QPVS ÏWJUFS UPVU SJTRVF EF
BWBOUBWFDMBJSCBHGSPOUBMBDUJWÏ QPVSQMVT CSßMVSF
EFTÏDVSJUÏ JMFTUSFDPNNBOEÏEFMFQPVT- t4VJUFËVOBDDJEFOU NÐNFMÏHFS MFTJÒHF
TFSMFQMVTFOBSSJÒSFQPTTJCMF FOGPODUJPO BVUP QFVU TVCJS EFT EPNNBHFT RVJ OF
EF MB QSÏTFODF EBVUSFT QBTTBHFST TVS MF TPOUQBTUPVKPVSTWJTJCMFTËM”JMOVEPOD
TJÒHFBSSJÒSF MFSFNQMBDFS
25
t /F QBT VUJMJTFS EF TJÒHFBVUP EPDDBTJPO SOMMAIRE
JMT QPVSSBJFOU BWPJS TVCJ EFT EPNNBHFT 1. DESCRIPTION DES COMPOSANTS
TUSVDUVSBVY JOWJTJCMFT Ë M”JM OV NBJT RVJ 2. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
QFVWFOU DPNQSPNFUUSF MB TÏDVSJUÏ EV 3. LIMITATIONS ET CONDITIONS
QSPEVJU D’UTILISATION RELATIVES AU SIÈGE-AUTO
t-B TPDJÏUÏ "SUTBOB EÏDMJOF UPVUF SFTQPO- 4. INSTALLATION DU SIÈGE-AUTO ET MISE EN
TBCJMJUÏ FO DBT EF NBVWBJTF VUJMJTBUJPO EV PLACE DE L’ENFANT – CONFIGURATION
TJÒHFBVUP (3061& ,(

t-BIPVTTFOFQFVUÐUSFSFNQMBDÏFRVFQBS 5. MODIFICATION DE LA CONFIGURATION


VOFIPVTTFBQQSPVWÏFQBSMFGBCSJDBOUDBS %64*µ(&"650%6(3061& ,(

FMMF GBJU QBSUJF JOUÏHSBOUF EV TJÒHFBVUP "6(3061& ,(

-F TJÒHFBVUP OF EPJU KBNBJT ÐUSF VUJMJTÏ 6. INSTALLATION DU SIÈGE-AUTO ET MISE EN
TBOTIPVTTF QPVSOFQBTDPNQSPNFUUSFMB PLACE DE L’ENFANT – CONFIGURATION
TÏDVSJUÏEVCÏCÏ (3061& ,(

t4BTTVSFS RVF MF IBSOBJT EF TÏDVSJUÏ OFTU QBT 7. REMONTAGE DES CEINTURES POUR
FOUPSUJMMÏ FU OF QBT MBJTTFS DF EFSOJFS PV EFT UNE UTILISATION EN CONFIGURATION
QBSUJFTEVTJÒHFBVUPTFDPJODFSEBOTMFTQPS- (3061& ,(

UJÒSFTPVGSPUUFSDPOUSFEFTBSÐUFTUSBODIBOUFT 8. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L’APPUI-


t-FTJÒHFBVUPOFQFVUQMVTÐUSFVUJMJTÏEÒT TÊTE
MPSTRVJMQSÏTFOUFEFTFOUBJMMFTPVTJMTFö- 9. INCLINAISON
MPDIF 10. NETTOYAGE ET ENTRETIEN
t-PSTRVFMFOGBOUOFTUQBTEBOTTPOTJÒHF
BVUP DFMVJDJ EPJU SFTUFS BDDSPDIÏ PV ÐUSF 1. DESCRIPTION DES COMPOSANTS
SBOHÏ EBOT MF DPõSF -F TJÒHFBVUP OPO Fig. 1 (face) :
BUUBDIÏQFVUFOFõFUDPOTUJUVFSVOEBOHFS "#PVUPOEFSÏHMBHFEFMBQQVJUÐUFFUEFT
QPVSMFTQBTTBHFSTFODBTEBDDJEFOUPVEF DFJOUVSFT
GSFJOBHFCSVTRVF #"QQVJUÐUF
t7ÏSJmFS RVBVDVO PCKFU PV CBHBHF OPO $1BTTBOUTEFMBDFJOUVSFEJBHPOBMF
mYÏ PV QPTJUJPOOÏ FO UPVUF TÏDVSJUÏ OFTU %²QBVMJÒSFT
USBOTQPSUÏ UPVU QBSUJDVMJÒSFNFOU TVS MB &$FJOUVSFTEVTJÒHFBVUP
MVOFUUFBSSJÒSFËMJOUÏSJFVSEVWÏIJDVMFFO '#PVDMF
DBTEBDDJEFOUPVEFGSFJOBHFCSVTRVF JMT (1SPUFDUJPOEFOUSFKBNCF
QPVSSBJFOUCMFTTFSMFTQBTTBHFST )#PVUPOEFSÏHMBHFEVIBSOBJT
t4BTTVSFS RVF MBQQVJUÐUF EV TJÒHF EF *4BOHMFEFSÏHMBHFEVIBSOBJT
WÏIJDVMFOJOUFSGÒSFQBTBWFDDFMVJEVTJÒHF +$PVTTJOSÏEVDUFVS
BVUPJMOFEPJUQBTMFQPVTTFSFOBWBOU4J ,1PJHOÏFEJODMJOBJTPO
DFMB TF QSPEVJTBJU SFUJSFS MBQQVJUÐUF EV -1BTTBOUTEFTDFJOUVSFTBCEPNJOBMFT
TJÒHFEFMBWPJUVSFTVSMFRVFMMFTJÒHFBVUP Fig. 2 (Arrière) :
FTU JOTUBMMÏ FO QSFOBOU TPJO EF OF QBT MF .0VWFSUVSF QPVS QBTTBOU DFJOUVSF WPJ-
QPTFSTVSMBQMBHFBSSJÒSF UVSF QPVS JOTUBMMBUJPO FO DPOmHVSBUJPO
t4BTTVSFSRVFUPVTMFTQBTTBHFSTEFMBWPJ- (SPVQF
UVSF BUUBDIFOU MFVS DFJOUVSF EF TÏDVSJUÏ /-PHFNFOUTEFTÏQBVMJÒSFT
BVTTJ CJFO QPVS MFVS QSPQSF TÏDVSJUÏ RVF
QPVS ÏWJUFS UPVU SJTRVF EF CMFTTFS MFOGBOU 2. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
FO DBT EBDDJEFOU PV EF DPVQ EF GSFJO t$FTJÒHFBVUPFTUIPNPMPHVÏj(SPVQF 
CSVTRVF FUx QPVSMFUSBOTQPSUEFOGBOUTQFTBOU
t&O DBT EF WPZBHFT MPOHT GBJUFT EFT BSSÐUT EFËLH FOUSFNPJTFUBOTFOWJ-
GSÏRVFOUT -F CÏCÏ TF GBUJHVF USÒT GBDJMF- SPO
 DPOGPSNÏNFOU BV SÒHMFNFOU FVSP-
NFOU /F KBNBJT SFUJSFS MFOGBOU EV TJÒHF QÏFO&$&3
BVUPMPSTRVFMFWÏIJDVMFFTUFONBSDIF4J t-IPNPMPHBUJPO FTU EF UZQF j 6OJWFSTFM x 
MFCÏCÏBCFTPJOEBUUFOUJPO DIFSDIFSVO MF TJÒHFBVUP QFVU EPOD ÐUSF VUJMJTÏ TVS
FOESPJUTßSFUTBSSÐUFS OJNQPSUFRVFMNPEÒMFEFWPJUVSF
26
ATTENTION ! j 6OJWFSTFM x TJHOJmF RVJM FTU EBOTMFTFOTDPOUSBJSFEFMBNBSDIF 'JH

DPNQBUJCMF BWFD MB QMVQBSU EFT WÏIJDVMFT t-FQSPEVJUFTUFYDMVTJWFNFOUEFTUJOÏËTFS-
TBVGFYDFQUJPOT
 WJS EF TJÒHFBVUP FU OPO Ë VOF VUJMJTBUJPO
EPNFTUJRVF
AVERTISSEMENT IMPORTANT t1PVS VOF JOTUBMMBUJPO DPSSFDUF ÏWJUFS RVF
$F EJTQPTJUJG EF SFUFOVF QPVS FOGBOU FTU MBQQVJUÐUF EV TJÒHF EF MB WPJUVSF OJOUFS-
j6OJWFSTFMx IPNPMPHVÏDPOGPSNÏNFOU GÒSFBWFDMFEPTTJFSEVTJÒHFBVUP
BV 3ÒHMFNFOU /¡ BNFOEFNFOUT TÏSJF t7ÏSJmFS RVF MB CPVDMF EF MB DFJOUVSF USPJT
"EBQUÏQPVSVOVTBHFHÏOÏSBMTVSMFT QPJOUT EF MB WPJUVSF OFTU QBT USPQ IBVUF
WÏIJDVMFTFUDPNQBUJCMFMBNBKFVSFQBSUJF 4J DF OFTU QBT MF DBT FTTBZFS EJOTUBMMFS MF
TBVGFYDFQUJPOT
EFTTJÒHFTEFWÏIJDVMFT TJÒHFBVUPTVSVOBVUSFTJÒHFEFMBWPJUVSF
1PVS TBTTVSFS EF MB DPNQBUJCJMJUÏ EV 'JHFU

TJÒHFBVUPFUEVWÏIJDVMF WÏSJmFSEBOTMB
OPUJDFEFDFEFSOJFSMBQSÏTFODFEFMJOEJ- 4. INSTALLATION DU SIÈGE-AUTO
DBUJPOj6OJWFSTFMTxQPVSMBUSBODIFEÉHF ET MISE EN PLACE DE L’ENFANT –
FORVFTUJPO CONFIGURATION GROUPE 1 (9-18 KG)
$F EJTQPTJUJG EF SFUFOVF FTU DMBTTÏ j ATTENTION ! $FTJOTUSVDUJPOTTFSÏGÒSFOU Ë
6OJWFSTFM x TFMPO EFT DSJUÒSFT EIPNPMP- MBGPJTEBOTMFUFYUFFUEBOTMFTEFTTJOT ËVOF
HBUJPO QMVT SJHPVSFVY QBS SBQQPSU Ë EFT JOTUBMMBUJPOEVTJÒHFBVUPTVSMFTJÒHFBSSJÒSF
NPEÒMFTQSÏDÏEFOUTRVJOFEJTQPTFOUQBT DÙUÏ ESPJU 1PVS MJOTUBMMFS BJMMFVST TVJWSF MB
EFDFUBWFSUJTTFNFOU NÐNFTÏRVFODFEPQÏSBUJPOT
$F EJTQPTJUJG FTU VUJMJTBCMF VOJRVFNFOU 1PTJUJPOOFS MF TJÒHFBVUP TVS MF TJÒHF EF
EBOT MFT WÏIJDVMFT ÏRVJQÏT EF DFJOUVSFT MBWPJUVSFPáDFMVJDJTFSBJOTUBMMÏ EBOTMF
EFTÏDVSJUÏQPJOUT TUBUJRVFTPVËFOSPV- TFOTEFNBSDIF 'JH

MFVS IPNPMPHVÏFT DPOGPSNÏNFOU BV ATTENTION ! 7ÏSJmFS RVF MBQQVJUÐUF EV
3ÒHMFNFOU 6/&$& /¡ PV Ë EBVUSFT TJÒHF EF MB WPJUVSF OJOUFSGÒSF QBT BWFD MF
TUBOEBSETÏRVJWBMFOUT TJÒHFBVUP JM OF EPJU QBT MF QPVTTFS WFST
&ODBTEFEPVUF DPOUBDUFSMFGBCSJDBOUEV MBWBOU 'JH

EJTQPTJUJGEFSFUFOVFPVMFSFWFOEFVS &OMFWFSMFDPVTTJOSÏEVDUFVSFOMFEÏHB-
HFBOUQBSMFTQBTTBOUTEFTDFJOUVSFT 'JH
3. LIMITATIONS ET CONDITIONS 

D’UTILISATION RELATIVES AU SIÈGE- &OMFWFS MF UJTTV EV EPTTJFS 'JH 
 GBJSF
AUTO DPVMJTTFSMBQBSUJFFOEJBHPOBMFEFMBDFJO-
AVERTISSEMENT  ! 3FTQFDUFS TDSVQVMFVTF- UVSF EF MB WPJUVSF FOUSF MBQQVJUÐUF FU MF
NFOUMFTMJNJUBUJPOTFUMFTDPOEJUJPOTEVUJMJTBUJPO EPTTJFS 'JH 
 *OTÏSFS MB DFJOUVSF USPJT
TVJWBOUFTSFMBUJWFTBVQSPEVJUFUBVTJÒHFBVUP QPJOUT EBOT MPVWFSUVSF EF MB DFJOUVSF .
TJDFOFTUQBTMFDBT MBTÏDVSJUÏOFTUQBTHBSBOUJF 'JH 
 FU MB GBJSF SFTTPSUJS QBS MPVWFSUVSF
t$FTJÒHFBVUPFTUFYDMVTJWFNFOUIPNPMP- PQQPTÏF 'JH"

HVÏQPVSEFTFOGBOUTEFËLH EF "DDSPDIFS MB DFJOUVSF EF MB WPJUVSF Ë MB
NPJTKVTRVËBOTFOWJSPO
 CPVDMFFOGBJTBOUFOTPSUFRVFMBDPVSSPJF
t-FTJÒHFEFMBWPJUVSFEPJUÐUSFEPUÏEVOF BCEPNJOBMF FU MB TBOHMF EJBHPOBMF EF MB
DFJOUVSFEFTÏDVSJUÏQPJOUT TUBUJRVFPVË DFJOUVSFQBTTFOUBVOJWFBVEVQBTTBOUEF
FOSPVMFVS IPNPMPHVÏF DPOGPSNÏNFOU Ë MBDFJOUVSFSPVHF- 'JH

MBOPSNF6/&$&/¡PVËEBVUSFTTUBO- 5FOESF MF QMVT QPTTJCMF MB DFJOUVSF EF MB
EBSETÏRVJWBMFOUT 'JH
 WPJUVSF FO GBJTBOU CJFO BEIÏSFS MF TJÒHF
t/FKBNBJTJOTUBMMFSMFTJÒHFBVUPBWFDVOF BVUPBVTJÒHFEFMBWPJUVSF 'JH

DFJOUVSF EF TÏDVSJUÏ Ë EFVY QPJOUT EBO- 7ÏSJmFS RVF MJOTUBMMBUJPO FTU DPSSFDUF TJ
DSBHF 'JH
 MBDFJOUVSFFTUCJFOUFOEVFFUTJMFTJÒHF
t-FTJÒHFBVUPQFVUÐUSFJOTUBMMÏTVSMFTJÒHF BVUP FTU TPMJEFNFOU mYÏ FU BEIÒSF BV
BWBOUDÙUÏQBTTBHFSPVTVSOJNQPSUFRVFM TJÒHFEFMBWPJUVSF%BOTMFDBTDPOUSBJSF 
TJÒHFBSSJÒSF/FKBNBJTVUJMJTFSDFTJÒHFBV- SFDPNNFODFS MPQÏSBUJPO EJOTUBMMBUJPO
UPTVSEFTTJÒHFTPSJFOUÏTMBUÏSBMFNFOUPV EVEÏCVU
27
ATTENTION ! BVUPFOQBTTBOUEVHSPVQFBVHSPVQF 
t5PVKPVSTTBTTVSFSRVFMBDFJOUVSFEFTÏDV- QSPDÏEFSDPNNFTVJU
SJUÏ FTU DPSSFDUFNFOU UFOEVF FU OFTU QBT %ÏDSPDIFSMFTDFJOUVSFTEVTJÒHFBVUPEF
FOUPSUJMMÏF MBCPVDMF 'JH

t/F +"."*4 GBJSF QBTTFS MB DFJOUVSF EF MB 5PVSOFSMFCPVUPOQPVSSFNPOUFSMBQQVJ
WPJUVSF QBS EBVUSFT FOESPJUT RVF DFVY UÐUF KVTRVË TPO FYUFOTJPO NBYJNBMF 
JOEJRVÏT EFTTFSSFSBVNBYJNVNMFTDFJOUVSFTJOUÏ-
HSÏFT 'JH

"QSÒT BWPJS JOTUBMMÏ MF TJÒHFBVUP NFUUSF &OMFWFS TJMFTUQSÏTFOU MFDPVTTJOSÏEVD-
MFOGBOU FO QMBDF FO QSPDÏEBOU EF MB NB- UFVSFOMFEÏHBHFBOUQBSMFTQBTTBOUTEFT
OJÒSFTVJWBOUF DFJOUVSFT 'JH

"QQVZFS TVS MF CPVUPO EF SÏHMBHF EFT &OMFWFS MF UJTTV EV EPTTJFS 'JH 
 FU
DFJOUVSFT ) UPVU FO QSFOBOU FU FO UJSBOU EÏDSPDIFS MB QBSUJF Ë MBSSJÒSF EV EPTTJFS
WFST TPJ MB QBSUJF JOGÏSJFVSF EFT DFJOUVSFT 'JH

EVTJÒHFBVUP KVTRVËPCUFOJSMFYUFOTJPO 'BJSFQBTTFSTPVTMFTQBTTBOUTEFMBDFJO-
NBYJNBMF 'JH
 UVSF EJBHPOBMF MFT DFJOUVSFT JOUÏHSÏFT
%ÏDSPDIFSMFTDFJOUVSFTEVTJÒHFBVUPFO 'JH
FUQPVTTFSMFTÏQBVMJÒSFT MFTDFJO-
BQQVZBOUTVSMFCPVUPOEFMBCPVDMFFUMFT UVSFT FU MFT MBOHVFUUFT DPSSFTQPOEBOUFT
NFUUSFTVSMFTDÙUÏT 'JH
 Ë USBWFST MFT CPVUPOOJÒSFT QSÏWVFT Ë DFU
1PTJUJPOOFSMFSÏEVDUFVSFOBDDSPDIBOUMFT FõFU 'JH

CPVUPOOJÒSFTBVYQBTTBOUTEFMBDFJOUVSF "QSÒT DFUUF PQÏSBUJPO MFT DFJOUVSFT TF
FOEJBHPOBMF 'JH
 QSÏTFOUFSPOUDPNNFDFMMFTRVJTPOUJMMVT-
ATTENTION ! -F SÏEVDUFVS EPJU ÐUSF VUJMJTÏ USÏFTEBOTMB'JH
KVTRVËLHFOWJSPO %ÏHBHFS MB CPVDMF EF MB QSPUFDUJPO EF
1MBDFS MFOGBOU EBOT MF TJÒHFBVUP FO MFOUSFKBNCFFUMBQMBDFSEBOTMPVWFSUVSF
BEBQUBOU MFT DFJOUVSFT BVUPVS EF TPO TJUVÏFFOEFTTPVT 'JH
JOTÏSFSÏHBMF-
DPSQT TBOT MFT UJSFS VOJS MFT EFVY MBO- NFOUMBQSPUFDUJPOEFMFOUSFKBNCFEBOT
HVFUUFT EF MB DFJOUVSF 'JH 
 FU MFT MBNÐNFCPVUPOOJÒSF 'JH

BDDSPDIFSVOFOPVWFMMFGPJTËMBCPVDMF 3FNPOUFSMBQBSUJFËMBSSJÒSFEVEPTTJFSFU
'JH"
 SBDDSPDIFSMFUJTTVËMBTUSVDUVSF
3ÏHMFS MB IBVUFVS EF MBQQVJUÐUF EV
TJÒHFBVUP Ë MBJEF EV CPVUPO EF SÏ- 6. INSTALLATION DU SIÈGE-AUTO
HMBHF " QMBDÏ FO IBVU EV EPTTJFS 'JH ET MISE EN PLACE DE L’ENFANT –

 EF NBOJÒSF Ë DF RVF MFT DFJOUVSFT CONFIGURATION GROUPE 2/3 (15-36
TPSUFOU Ë MB IBVUFVS EFT ÏQBVMFT EF KG)
MFOGBOU 'JH
 1PTFSMFTJÒHFBVUPTVSMFTJÒHFEFMBWPJ-
1PVS SÏHMFS MB UFOTJPO EFT DFJOUVSFT EV UVSFPáDFMVJDJTFSBJOTUBMMÏ EBOTMFTFOT
TJÒHFBVUP FU MFT BEBQUFS BV DPSQT EF EFNBSDIF 'JH

MFOGBOU UJSFS BWFD QSÏDBVUJPO MB TBOHMF 'BJSF QBTTFS MB DPVSSPJF EJBHPOBMF EF MB
EFSÏHMBHFKVTRVËPCUFOJSMFOJWFBVEF DFJOUVSFEFMBWPJUVSFEFSSJÒSFMBQQVJUÐUF
UFOTJPOBQQSPQSJÏ 'JH
 FU Ë USBWFST MF QBTTBOU SPVHF EF MB DFJO-
7ÏSJmFS RVF MF TJÒHFBVUP FTU DPSSFDUF- UVSF $
QSÏWVËDFUFõFUTPVTMBQQVJUÐUF
NFOUmYÏ 'JH
 'BJSFBTTFPJSMFOGBOUFOTBTTVSBOURVFTPO
1PVS SFUJSFS MFOGBOU EV TJÒHFBVUP EPTBEIÒSFCJFOBVEPTTJFSEVTJÒHFBVUP
BQQVZFS TVS MF CPVUPO EF MB CPVDMF FU "DDSPDIFS MB DFJOUVSF EF MB WPJUVSF Ë MB
EÏDSPDIFSMFTDFJOUVSFT 'JH
 CPVDMFFOGBJTBOUFOTPSUFRVFMBDPVSSPJF
BCEPNJOBMF FU MB TBOHMF EJBHPOBMF EF MB
5. MODIFICATION DE LA DFJOUVSFQBTTFOUBVOJWFBVEVQBTTBOUEF
CONFIGURATION DU SIÈGE-AUTO DU MBDFJOUVSFBCEPNJOBMF 'JH

GROUPE 1 (9-18 KG) AU GROUPE 2/3 -PSTEVSÏHMBHFEFMBIBVUFVSEFMBQQVJ
(15-36 KG) UÐUF WÏSJmFS RVF MF HVJEF EF MB DFJOUVSF
1PVS DIBOHFS MB DPOmHVSBUJPO EV TJÒHF EJBHPOBMF #
FTUCJFOQPTJUJPOOÏBVEFT-
28
TVTEFMÏQBVMFËVOFEJTUBODFNBYJNBMF RVFMFTIBSOBJTEFTÏDVSJUÏEVTJÒHFBVUP
EFDN 'JH
 TPJFOU UPVKPVST Ë MB CPOOF IBVUFVS DFTU
5JSFSMBQBSUJFEJBHPOBMFEFMBDFJOUVSFEF ËEJSFËMBIBVUFVSEFTÏQBVMFT (SPVQF

MBWPJUVSFWFSTTPOFOSPVMFVS EFNBOJÒSFË RVFMBDFJOUVSFEJBHPOBMFEFMBWPJUVSFTPJU
DFRVFUPVUFMBDFJOUVSFTPJUCJFOUFOEVF UPVKPVSTËMBCPOOFIBVUFVSHSÉDFBVYQBT-
FU BEIÒSF QBSGBJUFNFOU BV UIPSBY FU BVY TBOUTEFMBDFJOUVSFJOUÏHSÏTEBOTMBQQVJ
KBNCFTEFMFOGBOU 'JH
 UÐUF$ (S

7ÏSJmFS RVF MF TJÒHFBVUP FTU DPSSFDUF- 1PVS FõFDUVFS MF SÏHMBHF EF MB IBVUFVS EF
NFOUmYÏ 'JH
 MBQQVJUÐUF UPVSOFS MF CPVUPO " QMBDÏ FO
IBVUEVEPTTJFS KVTRVËBUUFJOESFMBIBVUFVS
ATTENTION ! EÏTJSÏF 'JH

t5PVKPVSTTBTTVSFSRVFMBDFJOUVSFEFTÏDV-
SJUÏ FTU DPSSFDUFNFOU UFOEVF FU OFTU QBT 9. INCLINAISON
FOUPSUJMMÏF -FTJÒHFBVUPEJTQPTFEVOFTFVMFQPTJUJPO
t7ÏSJmFSRVFMBDFJOUVSFEJBHPOBMFTBQQVJF EJODMJOBJTPO
DPSSFDUFNFOUDPOUSFMÏQBVMFEFMFOGBOUFU 1PVSJODMJOFSMFTJÒHFBVUP BDUJPOOFSMBQPJ-
RVFMMFOFYFSDFQBTEFQSFTTJPOTVSTPODPV HOÏF FU SFMFWFS MÏHÒSFNFOU MF TJÒHFBVUP
SÏHMFSMBQQVJUÐUFMFDBTÏDIÏBOU QPVSQBTTFSËMBQPTJUJPOJODMJOÏF 'JH

t7ÏSJmFSRVFMFOSPVMFVSEFMBDFJOUVSFEFMB *MFTUDPOTFJMMÏEFõFDUVFSMPQÏSBUJPOEJODMJ-
WPJUVSFFTUFOBSSJÒSFQBSSBQQPSUBVEPTTJFS OBJTPOEVTJÒHFBVUPBWBOUEZQPTJUJPOOFS
EVTJÒHFEFMBWPJUVSF 'JH
 MFOGBOU
"7&35*44&.&/57ÏSJmFSTJMFTZTUÒNFEJO-
1PVSSFUJSFSMFOGBOUEVTJÒHFBVUPFODPOm- DMJOBJTPOFTUCJFOFODMFODIÏFODPOUSÙMBOU
HVSBUJPOHSPVQFFU TJMBQPJHOÏF,FODPNQMÒUFNFOUSFOUSÏF
%ÏDSPDIFSMBDFJOUVSFEFMBWPJUVSFEFTB "7&35*44&.&/5 "QSÒT MFT PQÏSBUJPOT EF
CPVDMF SÏHMBHF WÏSJmFSRVFMFTDFJOUVSFTTPOUCJFO
3FUJSFSMBDFJOUVSFEFMBWPJUVSFEVDPSQT UFOEVFT
EFMFOGBOU
3FUJSFSTPJHOFVTFNFOUMFOGBOUEVTJÒHF 10. NETTOYAGE ET ENTRETIEN
BVUP
ATTENTION ! 4J MF TJÒHFBVUP SFTUF EBOT MB NETTOYAGE DE LA HOUSSE
WPJUVSF SÏFODMFODIFS MB DFJOUVSF EF MB WPJ- -B IPVTTF EV TJÒHFBVUP FTU DPNQMÒUF-
UVSF EBOT TB CPVDMF EF NBOJÒSF Ë DF RVF NFOU BNPWJCMF FU MBWBCMF Ë MB NBJO PV FO
DFMMFDJ SFUJFOOF MF TJÒHFBVUP Ë MB WPJUVSF NBDIJOF Ë ¡$ 1PVS MF MBWBHF TFO UFOJS
NÐNF TBOT MFOGBOU BVUSFNFOU DFMB QPVS- BVYJOTUSVDUJPOTBöDIÏFTTVSMÏUJRVFUUFEV
SBJUDPOTUJUVFSVOEBOHFSFODBTEFDPVQEF SFWÐUFNFOU BWFD MFT TZNCPMFT EF MBWBHF
GSFJOCSVTRVFPVEBDDJEFOU TVJWBOUT

7. REMONTAGE DES CEINTURES POUR


UNE UTILISATION EN CONFIGURATION  -BWFSFONBDIJOFË¡$
GROUPE 1 (9-18KG)
&õFDUVFS MFT PQÏSBUJPOT EÏDSJUFT EBOT MFT /FQBTCMBODIJS
DIBQJUSFTFU NBJTEBOTMFTFOTJOWFSTF
 /FQBTTÏDIFSFONBDIJOF
8. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE
L’APPUI-TÊTE /FQBTSFQBTTFS
*M FTU QPTTJCMF EF SÏHMFS MB IBVUFVS EF
MBQQVJUÐUF QPVS QFSNFUUSF EBEBQUFS BV /FQBTMBWFSËTFD
NJFVYMFTJÒHFBVUPËMBUBJMMFEFMFOGBOU6O
SÏHMBHFPQUJNBMQFSNFU
RVFMBUÐUFTPJUUPVKPVSTCJFOTPVUFOVFFU /FKBNBJTVUJMJTFSEFEÏUFSHFOUTBCSBTJGTPV
QSPUÏHÏF (SPVQF
 EF TPMWBOUT /F QBT FTTPSFS MB IPVTTF FU MB
29
MBJTTFSTÏDIFSTBOTMBUPSESF1PVSSFUJSFSMFT ATTENTION ! 4J MF TJÒHFBVUP FTU EÏGPSNÏ
EJõÏSFOUTÏMÏNFOUTEFMBIPVTTFEFMBTUSVD- PVGPSUFNFOUVTÏ JMEPJUÐUSFSFNQMBDÏTFT
UVSFEVTJÒHFBVUP QSPDÏEFSDPNNFTVJU DBSBDUÏSJTUJRVFTPSJHJOBMFTEFTÏDVSJUÏQPVS-
%ÏDSPDIFSMFTDFJOUVSFTEVTJÒHFBVUPEF SBJFOUÐUSFDPNQSPNJTFT
MBCPVDMF
 ¼UFS MF SFWÐUFNFOU EF MBQQVJUÐUF 'JH CONSERVATION DU PRODUIT

 2VBOE JM OFTU QBT JOTUBMMÏ EBOT MB WPJUVSF 
 &OMFWFS MFOWFMPQQF EF QSPUFDUJPO TVS JM FTU DPOTFJMMÏ EF DPOTFSWFS MF TJÒHFBVUP
MBQQVJUÐUF 'JH
 EBOT VO FOESPJU TFD MPJO EFT TPVSDFT EF
%ÏDSPDIFS MF UJTTV EV EPTTJFS FO EÏUB- DIBMFVSFUËMBCSJEFQPVTTJÒSFT EFMIVNJ-
DIBOU MFT WFMDSPT TJUVÏT TVS MBQQVJUÐUF EJUÏFUEVSBZPOOFNFOUTPMBJSFEJSFDU
'JH

$PNNFODFSMFEÏIPVTTBHFQBSMFIBVUEV ÉLIMINATION DU PRODUIT
TJÒHFBVUP 'JH
 6OFGPJTMBMJNJUFEVUJMJTBUJPOQSÏWVFQPVSMF
3BCBUUSF MF TJÒHFBVUP QPVS EÏHBHFS MFT TJÒHFBVUPBUUFJOUF JOUFSSPNQSFTPOVUJMJTB-
ÏMBTUJRVFTTJUVÏTTPVTMBTTJTF 'JH
 UJPO FU MF EÏQPTFS QBSNJ MFT EÏDIFUT 1PVS
%ÏUBDIFSMFWFMDSPEFSSJÒSFMFEPTTJFS 'JH EFT NPUJGT EF SFTQFDU EF MFOWJSPOOFNFOU 

 TÏQBSFS MFT EJõÏSFOUT UZQFT EF EÏDIFUT
%ÏDSPDIFS MB QBSUJF Ë MBSSJÒSF EV EPTTJFS DPOGPSNÏNFOU Ë MB SÏHMFNFOUBUJPO FO
'JH
 WJHVFVSEBOTWPUSFQBZT
1PVSSFQMBDFSMFTÏMÏNFOUTEFMBIPVTTFFO
QPTJUJPO JOJUJBMF FõFDUVFS MFT PQÏSBUJPOT
TVTNFOUJPOOÏFTEBOTMPSESFJOWFSTF

NETTOYAGE DES PARTIES EN PLAS-


TIQUE ET EN MÉTAL
1PVS MF OFUUPZBHF EFT QBSUJFT FO QMBTUJRVF
PV FO NÏUBM WFSOJ VUJMJTFS TFVMFNFOU VO
DIJõPOIVNJEF/FKBNBJTVUJMJTFSEFEÏUFS-
HFOUTBCSBTJGTPVEFTPMWBOUT
-FT QBSUJFT NPCJMFT EV TJÒHFBVUP OF
EPJWFOUFOBVDVOFTPSUFÐUSFMVCSJmÏFT

CONTRÔLE DE L’INTÉGRITÉ DES COM-


POSANTS
*M FTU DPOTFJMMÏ EF WÏSJmFS SÏHVMJÒSFNFOU
MJOUÏHSJUÏ FU MÏUBU EVTVSF EFT ÏMÏNFOUT
TVJWBOUT
t)PVTTF WÏSJmFS RVF MF SFNCPVSSBHF OF
TPSUQBTFURVBVDVOFQBSUJFOFTUEFTTFSSÏF
7ÏSJmFSMÏUBUEFTDPVUVSFTRVJEPJWFOUUPV-
KPVSTÐUSFQBSGBJUFT
t)BSOBJTEFTÏDVSJUÏWÏSJmFSRVJMOZBQBT
EFöMPDIBHF BOPSNBM EV UJTTV BWFD VOF
SÏEVDUJPO ÏWJEFOUF EF MÏQBJTTFVS BV OJ-
WFBVEVSVCBOEFSÏHMBHF EFMFOUSFKBNCF 
TVSMFTÏQBVMFTFUEBOTMB[POFEFMBQMBRVF
EFSÏHMBHFEFTDFJOUVSFT
t1MBTUJRVFTWÏSJmFSMÏUBUEVTVSFEFUPVUFT
MFT QBSUJFT FO QMBTUJRVF RVJ OF EPJWFOU
NPOUSFSBVDVOTJHOFÏWJEFOUEFOEPNNB-
HFNFOUPVEFEÏDPMPSBUJPO
30
CHICCO t"DIUFO 4JF EBSBVG EBTT VNLMBQQCBSF PEFS
ESFICBSF'BIS[FVHTJU[FHVUFJOHFSBTUFUTJOE
GRO-UP 123 %JFTFLÚOOUFOCFJFJOFN6OGBMMFJOF(FGBIS
EBSTUFMMFO
Gr. 123 (9-36 kg) t"DIUFO4JFEBSBVG XJFEFS,JOEFSBVUPTJU[JN
'BIS[FVH JOTUBMMJFSU XJSE EBNJU FJO CFXFH-
MJDIFS 'BIS[FVHTJU[ PEFS EJF "VUPUàS LFJOF
GEBRAUCHSANLEITUNG (FGBISCFSHFO
t/JFNBMT EFO ,JOEFSBVUPTJU[ BVG FJOFN
SEHR WICHTIG! 'BIS[FVHTJU[ GFTUTDIOBMMFO EFS MFEJHMJDI NJU
FJOFN ;XFJQVOLU
 #FDLFOHVSU BVTHFTUBU-
BITTE SOFORT LESEN UFUJTU
t,FJO ,JOEFSBVUPTJU[ LBOO CFJ FJOFN 6OGBMM
WARNUNG: VOR DEM GEBRAUCH EVENTUEL EJFUPUBMF4JDIFSIFJUEFT,JOEFTHFXÊISMFJT-
-&10-:#&65&-6/%"--&&-&.&/5& %*&5&*- UFO BCFSEJF7FSXFOEVOHEJFTFT1SPEVLUFT
%&3 130%6,57&31"$,6/( 4*/% "#/&) SFEV[JFSU EBT 7FSMFU[VOHT VOE 5PEFTSJTJLP
.&/6/%&/5403(&/408*&70/,*/%&3/ EFT,JOEFT
'&3/)"-5&/ &4 8*3% &.1'0)-&/ %*&4& t%BT3JTJLPFSOTUIBGUFS4DIÊEFOBOEFN,JOE 
ELEMENTE NACH DEN GELTENDEN GESETZEN OJDIUOVSJN'BMMFFJOFT6OGBMMT TPOEFSOBVDI
ZU ENTSORGEN. VOUFS BOEFSFO 6NTUÊOEFO [# TDIBSGFT
#SFNTFO VTX
 TUFJHU XFOO EJF JO EJFTFN
HINWEISE )BOECVDI BOHFHFCFOFO "OXFJTVOHFO
t#JUUF CFGPMHFO 4JF CFJ EFS .POUBHF VOE OJDIU HFXJTTFOIBGU CFGPMHU XFSEFO
*OTUBMMBUJPO HFOBV EJF "OXFJTVOHFO EFS ÃCFSQSàGFO 4JF TUFUT PC EFS ,JOEFSBVUPTJU[
(FCSBVDITBOMFJUVOH 7FSNFJEFO 4JF EBTT LPSSFLUBOEFN'BIS[FVHTJU[CFGFTUJHUJTU
KFNBOE EBT 1SPEVLU WFSXFOEFU PIOF EJF t4PMMUFEFS,JOEFSBVUPTJU[CFTDIÊEJHU WFSGPSNU
"OMFJUVOHHFMFTFO[VIBCFO PEFSTUBSLBCHFOVU[UTFJO NVTTEJFTFSBVT-
t#FXBISFO4JFEJFTFT)BOECVDIGàS[VLàOGUJ- HFUBVTDIUXFSEFO EBFTNÚHMJDIXÊSF EBTT
HFO(FCSBVDIBVG EJFVSTQSàOHMJDIFO4JDIFSIFJUTFJHFOTDIBGUFO
t*O KFEFN -BOE TJOE IJOTJDIUMJDI EFS OJDIUNFISHFHFCFOTJOE
4JDIFSIFJUBOEFSF(FTFU[FVOE3FHFMVOHFO t/FINFO 4JF PIOF EJF ;VTUJNNVOH
GàS EJF #FGÚSEFSVOH WPO ,JOEFSO JN "VUP EFT )FSTUFMMFST LFJOF ­OEFSVOHFO PEFS
WPSHFTFIFO%BIFSTPMMUFNBOTJDIGàSXFJUF- &SHÊO[VOHFOBN1SPEVLUWPS
SF*OGPSNBUJPOFOBOEJFÚSUMJDIFO#FIÚSEFO t*OTUBMMJFSFO 4JF BVTTDIMJF•MJDI ;VCFIÚS 
XFOEFO &STBU[UFJMF VOE ,PNQPOFOUFO EJF WPO
tWARNUNG!/BDIEFO6OGBMMTUBUJTUJLFOTJOE )FSTUFMMFSHFMJFGFSUTJOE
JN"MMHFNFJOFOEJF3àDLTJU[FEFT'BIS[FVHT t-BTTFO 4JF *IS ,JOE OJF VOCFBVGTJDIUJHU JN
TJDIFSFS BMT EJF 7PSEFSTJU[F %FTIBMC XJSE ,JOEFSBVUPTJU[TJU[FO
FNQGPIMFO EFO ,JOEFSBVUPTJU[ BVG EFO t7FSHFXJTTFSO 4JF TJDI EBTT [XJTDIFO
3àDLTJU[FO [V JOTUBMMJFSFO *OTCFTPOEFSF 'BIS[FVHTJU[ VOE ,JOEFSBVUPTJU[ TPXJF
JTU EFS TJDIFSTUF 'BIS[FVHTJU[ JO EFS .JUUF [XJTDIFO ,JOEFSBVUPTJU[ VOE ,JOE OVS GàS
IJOUFO TPGFSO EJFTFS NJU FJOFN %SFJQVOLU EBT 1SPEVLU HFOFINJHUF &STBU[UFJMF NPO-
4JDIFSIFJUTHVSUBVTHFTUBUUFUJTU UJFSU TJOE *N 'BMM FJOFT 6OGBMMT LÚOOUF EFS
t&TXJSEFNQGPIMFO BMMF*OTBTTFOEBSàCFSJO ,JOEFSBVUPTJU[OJDIULPSSFLUGVOLUJPOJFSFO
,FOOUOJT[VTFU[FO XJFEBT,JOEJN/PUGBMM t'BMMT*IS'BIS[FVHMÊOHFSJOEFS4POOFTUBOE 
BCTDIOBMMFONàTTFO WFSHFXJTTFSO4JFTJDICJUUF CFWPS4JFEBT,JOE
t8JSE EFS ,JOEFSBVUPTJU[ BVG EFN 7PSEFSTJU[ JO EFO ,JOEFSBVUPTJU[ TFU[FO EBTT LFJO 5FJM
NJU BLUJWJFSUFN 'SPOUBJSCBH NPOUJFSU FNQ- EFT ,JOEFSBVUPTJU[FT àCFSIJU[U JTU *O FJOFN
mFIMU FT TJDI BVT 4JDIFSIFJUTHSàOEFO EFO TPMDIFO'BMMMBTTFO4JFEFO,JOEFSBVUPTJU[BC-
'BIS[FVHTJU[TPXFJU[VSàDL[VTUFMMFO XJFFT LàIMFOCFWPS4JFEBT,JOEIJOFJOMFHFO EBNJU
NJUEFOBOEFSFO*OTBTTFOBVGEFN3àDLTJU[ FTTJDIOJDIUWFSCSFOOU
WFSFJOCBSJTU t"VDI OBDI FJOFN MFJDIUFO 6OGBMM LBOO EFS
31
,JOEFSBVUPTJU[ 4DIÊEFO EBWPO USBHFO EJF FJOFN 6OGBMM PEFS TDIBSGFN #SFNTFO FJOF
OJDIU TUFUT NJU CMP•FN "VHF TJDIUCBS TJOE (FGBIS GàS EBT ,JOE JN ,JOEFSBVUPTJU[ EBS-
&TJTUEFTIBMCOPUXFOEJH JIOBVT[VUBVTDIFO TUFMMFO
t#FOVU[FO 4JF CJUUF LFJOF 4FDPOEIBOE t.BDIFO4JFXÊISFOEFJOFSMBOHFO"VUPSFJTF
,JOEFSBVUPTJU[F %JFTF LÚOOUFO ÚGUFST1BVTFO%BT,JOEFSNàEFUTFISTDIOFMM
4USVLUVSTDIÊEFOFSMJUUFOIBCFO EJFOJDIUNJU /FINFO4JFEBT,JOEBVGLFJOFO'BMMXÊISFOE
CMP•FN "VHF TJDIUCBS TJOE VOE TPNJU EJF EFS'BISUBVTEFN,JOEFSBVUPTJU[8FOOEBT
4JDIFSIFJUEFT1SPEVLUTHFGÊISEFO ,JOE #FXFHVOH PEFS *ISF "VGNFSLTBNLFJU
t%JF (FTFMMTDIBGU "SUTBOB àCFSOJNNU LFJOF CSBVDIU TVDIFO4JFFJOFOTJDIFSFO1MBU[VOE
)BGUVOHCFJVOTBDIHFNʕFN(FCSBVDIEFT IBMUFO4JFBO
1SPEVLUFT
t%FS #F[VH LBOO OVS EVSDI FJOFO WPN INHALTSANGABE
)FSTUFMMFS HFOFINJHUFO #F[VH FSTFU[U XFS- 1. BESCHREIBUNG DER BESTANDTEILE
EFO EB EJFTFS FJO GFTUFS #FTUBOEUFJM EFT 130%6,5&*(&/4$)"'5&/
,JOEFSBVUPTJU[FT JTU %FS ,JOEFSBVUPTJU[ EBSG &*/4"5;#&4$)3­/,6/(&/ 6/%
OJFNBMTPIOFEFO#F[VHWFSXFOEFUXFSEFO "/'03%&36/(&/ 'Ã3 130%6,5 6/%
VNEJF4JDIFSIFJUEFT,JOEFTOJDIU[VCFFJO- FAHRZEUGSITZ
USÊDIUJHFO */45"--"5*0/ %&4 ,*/%&3"6504*5;&4 *.
t"DIUFO4JFEBSBVG EBTTEBT(VSUCBOEOJDIU "650 6/% )*/&*/4&5;&/ %&4 ,*/%&4 */
WFSESFIU JTU VOE WFSNFJEFO 4JF EBTT EJFTF %&/ ,*/%&3"6504*5; */ (3611& 
PEFS5FJMF EFT ,JOEFSBVUPTJU[FT JO EJF5àSFO ,(

FJOHFLMFNNU XFSEFO PEFS TDIBSGFO 4UFMMFO ­/%&3/ %&3 ,0/'*(63"5*0/ %&4


TUSFJGFO ,*/%&3"6504*5;&4 70/ (3611& 
t%FS,JOEFSBVUPTJU[LBOOOJDIUNFISWFSXFO- ,(
*/(3611& ,(

EFU XFSEFO XFOO EFS (VSU 4DIOJUUF PEFS */45"--"5*0/ %&4 ,*/%&3"6504*5;&4 *.
"VTGSBOTVOHFOBVGXFJTU "6506/%)*/&*/4&5;&/%&4,*/%&4*/%&/
t8FOO EBT ,JOE OJDIU JN "VUP USBOTQPSUJFSU ,*/%&3"6504*5;*/(3611& ,(

XJSE NVTT EFS ,JOEFSBVUPTJU[ USPU[EFN CF- 7. WIEDEREINRICHTUNG DER GURTE FÜR DEN
GFTUJHUCMFJCFOPEFSJOEFO,PõFSSBVNHFMFHU (&#3"6$)*/(3611& ,(

XFSEFO %FS OJDIU CFGFTUJHUF ,JOEFSBVUPTJU[ &*/45&--&/%&3)½)&%&3,01'45Ã5;&


LBOO JN 'BMMF FJOFT 6OGBMMT PEFS TDIBSGFO 7&345&--6/(%&33Ã$,&/-&)/&
#SFNTFOTGàSEJF'BISHÊTUFFJOF(FGBISEBS- 10. REINIGUNG UND WARTUNG
TUFMMFO
t7FSHFXJTTFSO 4JF TJDI EBTT JOTCFTPOEF- 1. BESCHREIBUNG DER BESTANDTEILE
SF BVG EFS )VUBCMBHF JN 'BIS[FVH XFEFS Abb. 1 (Vorderseite)
(FHFOTUÊOEF OPDI (FQÊDL USBOTQPSUJFSU "7FSTUFMMUBTUFGàS,PQGTUàU[FVOE(VSUF
XFSEFO EJF OJDIU TJDIFS GFTUHFNBDIU PEFS #,PQGTUàU[F
QPTJUJPOJFSU XVSEFO #FJ FJOFN 6OGBMM PEFS $ %JBHPOBMF "C[XFJHVOH EFT %SFJQVOLU
CFJ SVDLBSUJHFN #SFNTFO LÚOOUFO EJFTF 4JDIFSIFJUTBVUPHVSUFT
*OTBTTFOWFSMFU[FO %4DIVMUFSQPMTUFS
t7FSHFXJTTFSO4JFTJDI EBTTEJF,PQGTUàU[FEFT &,JOEFSBVUPTJU[HVSUF
'BIS[FVHTJU[FT OJDIU HFHFO EJF ,PQGTUàU[F '4JDIFSIFJUTTDIMPTT
EFT ,JOEFSBVUPTJU[FT TUڕU 4JF EBSG EJFTF ((FQPMTUFUFS.JUUFMTUFH
OJDIUOBDIWPSOFESàDLFO4PMMUFEJFTKFEPDI )(VSUMÊOHFOWFSTUFMMUBTUF
EFS'BMMTFJO FOUGFSOFO4JFEJF,PQGTUàU[FWPN *(VSUMÊOHFOWFSTUFMMCBOE
'BIS[FVHTJU[ BVGXFMDIFNEFS,JOEFSBVUPTJU[ +4JU[WFSLMFJOFSFS
JOTUBMMJFSUXJSEVOEMFHFO4JFEJFTFOJDIUBVG ,(SJõGàSEJF7FSTUFMMVOHEFS3àDLFOMFIOF
EJF)VUBCMBHF -(VSUGàISVOHTTDIMJU[F
t"DIUFO 4JF EBSBVG EBTT BMMF *OTBTTFO [V JI- Abb. 2 (Rückseite)
SFS FJHFOFO 4JDIFSIFJU JN 'BIS[FVH BOHF- .(VSUGàISVOHTTDIMJU[FGàSEJF*OTUBMMBUJPOJO
TDIOBMMUTJOE&JO*OTBTTF EFSOJDIUNJUEFN (SVQQF
4JDIFSIFJUTHVSU BOHFTDIOBMMU JTU LBOO CFJ /4DIVMUFSHVSUTJU[
32
2. PRODUKTEIGENSCHAFTEN t%FS ,JOEFSBVUPTJU[ NVTT NJU %SFJQVOLU
t%JFTFS ,JOEFSBVUPTJU[ JTU OBDIv(SVQQF  4UBUJLPEFS3FUSBLUPS4JDIFSIFJUTHVSUFOBVT-
VOEiGàSEFO5SBOTQPSUGàS,JOEFSWPOCJT HFSàTUFUTFJO EJFEFS6/*&$&3FHFMVOH/S
LH,ÚSQFSHFXJDIU BC-FCFOTNPOBU PEFS BOEFSFO WFSHMFJDICBSFO /PSNFO
CJTDB+BISFO
VOUFS&JOIBMUVOHEFSFVSP- FOUTQSFDIFO "CC

QÊJTDIFO3FHFMVOH&$&3[VHFMBTTFO t%FS ,JOEFSBVUPTJU[ EBSG OJFNBMT NJU EFN
t %FS ,JOEFSBVUPTJU[ XVSEF JO EJF ,MBTTF ;XFJQVOLU4JDIFSIFJUTHVSU EFT 'BIS[FVHT
v6OJWFSTBMi FJOHFTUVGU VOE JTU TPNJU GàS BMMF JOTUBMMJFSUXFSEFO "CC

1,8.PEFMMFHFFJHOFU t%FS ,JOEFSBVUPTJU[ LBOO CFMJFCJH BVG EFN
8"3/6/( v6OJWFSTBMi CFEFVUFU EBTT EFS WPSEFSFO #FJGBISFSTJU[ PEFS BVG FJOFN EFS
,JOEFSBVUPTJU[ NJU EFO NFJTUFO BCFS OJDIU 3àDLTJU[F JOTUBMMJFSU XFSEFO 7FSXFOEFO 4JF
NJUBMMFO1,84JU[FOLPNQBUJCFMJTU EJFTFO ,JOEFSBVUPTJU[ OJFNBMT BVG TFJUMJDI
BVTHFSJDIUFUFOPEFSHFHFOEJF'BISSJDIUVOH
WICHTIGER HINWEIS NPOUJFSUFO4JU[FO "CC

%JFT JTU FT FJOF v6OJWFSTBMi t%BT 1SPEVLU JTU BVTTDIMJF•MJDI GàS EFO
3àDLIBMUFFJOSJDIUVOHGàS,JOEFS EJFHFNʕ (FCSBVDIBMT,JOEFSBVUPTJU[VOEOJDIUGàSEJF
EFS3FHFMVOH/S 4FSJFOÊOEFSVOHFO 7FSXFOEVOHJN)BVTCFTUJNNU
[VHFMBTTFOJTU4JFFJHOFUTJDIGàSEJFBMMHF- t#FJ FJOFS LPSSFLUFO *OTUBMMBUJPO EFT
NFJOF 7FSXFOEVOH JO 1,8T VOE JTU NJU ,JOEFSBVUPTJU[FT EBSG EJF ,PQGTUàU[F EFT
NFJTUFO BCFS OJDIU NJU BMMFO 1,84JU[FO "VUPT OJDIU NJU EFS 3àDLFOMFIOF EFT
LPNQBUJCFM ,JOEFSBVUPTJU[FTJO,POUBLULPNNFO
%JF QFSGFLUF ,PNQBUJCJMJUÊU JTU JO t4JDIFSTUFMMFO EBTT EBT (VSUTDIMPTT EFT
EFO 'ÊMMFO MFJDIUFS FSIÊMUMJDI XP EFS 1VOLU"VUPHVSUFT OJDIU [V IPDI JTU
'BIS[FVHIBOECVDI FSLMÊSU EBTT EBT "OEFSFOGBMMT WFSTVDIFO EFO ,JOEFSBVUPTJU[
'BIS[FVH EFO &JOCBV WPO v6OJWFSTBMi BVGFJOFNBOEFSFO4JU[EFT'BIS[FVHT[VJOT-
3àDLIBMUFFJOSJDIUVOHFO GàS ,JOEFS EFS KF- UBMMJFSFO "CCVOE

XFJMJHFO"MUFSTHSVQQFWPSTJFIU
%JFTF 3àDLIBMUFWPSSJDIUVOH GàS ,JOEFS 4. INSTALLATION DES
XVSEF OBDI TUSFOHFO #FEJOHVOHFO JO EJF KINDERAUTOSITZES IM AUTO UND
,MBTTFv6OJWFSTBMi FJOHFTUVGU BMT WPSIFSHF- HINEINSETZEN DES KINDES IN DEN
IFOEF "VTGàISVOHFO EJF EJFTF "VGTJDIU KINDERAUTOSITZ IN GRUPPE 1 (9-18 KG)
OJDIUUSBHFO 8"3/6/(%JFTF"OMFJUVOHCF[JFIUTJDITP-
/VS HFFJHOFU XFOO EBT HFOFINJHUF XPIM JN 5FYU BMT BVDI JO EFO ;FJDIOVOHFO
'BIS[FVH NJU %SFJQVOLU 4UBUJL PEFS BVG FJOF *OTUBMMBUJPO BVG EFN IJOUFSFO SFDI-
3FUSBLUPS4JDIFSIFJUTHVSUFO BVTHFSàTUFU JTU UFO 'BIS[FVHTJU[ 'àS EJF *OTUBMMBUJPO JO BO-
EJFEFS6/*&$&3FHFMVOH/SPEFSBOEF- EFSFO 1PTJUJPOFO NVTT EJFTFMCF "CGPMHF EFS
SFOWFSHMFJDICBSFO/PSNFOFOUTQSFDIFO "SCFJUTHÊOHFWPSHFOPNNFOXFSEFO
4PMMUFO;XFJGFMCFTUFIFO LBOOEFS)FSTUFMMFS %FO,JOEFSBVUPTJU[BVGEFNHFXÊIMUFO4JU[
EFS 3àDLIBMUFFJOSJDIUVOH GàS ,JOEFS PEFS JO'BISUSJDIUVOHQPTJUJPOJFSFO "CC

EFS'BDIIÊOEMFSCFGSBHUXFSEFO 8"3/6/( 4UFMMFO 4JF TJDIFS EBTT EJF
,PQGTUàU[F EFT 4JU[FT OJDIU NJU EFN
3. EINSATZBESCHRÄNKUNGEN UND ,JOEFSBVUPTJU[JO,POUBLULPNNU4JFEBSGEJF
-ANFORDERUNGEN FÜR PRODUKT UND ,PQGTUàU[F EFT ,JOEFSBVUPTJU[FT OJDIU OBDI
FAHRZEUGSITZ WPSOFTDIJFCFO "CC

WARNUNG! )BMUFO 4JF HFXJTTFOIBGU EJF &OUGFSOFO 4JF EFO 4JU[WFSLMFJOFSFS JOEFN
GPMHFOEFO 7FSXFOEVOHTCFTDISÊOLVOHFO 4JF JIO WPO EFO (VSUGàISVOHTTDIMJU[FO MÚ-
VOE "OGPSEFSVOHFO EFT 1SPEVLUFT VOE TFO "CC

EFT 'BIS[FVHTJU[FT FJO "OEFSOGBMMT JTU LFJOF /FINFO 4JF EFO #F[VH WPO EFS
4JDIFSIFJUHFXÊISU 3àDLFOMFIOFBC "CC
VOE[JFIFO4JFEFO
t%JFTFS ,JOEFSBVUPTJU[ JTU BVTTDIMJF•MJDI GàS EJBHPOBMFO 5FJM EFT 'BIS[FVHHVSUFT [XJ-
,JOEFSWPOCJTLH,ÚSQFSHFXJDIU BC TDIFOEFS,PQGTUàU[FVOEEFS3àDLFOMFIOF
-FCFOTNPOBUCJTDB+BISFO
[VHFMBTTFO IJOEVSDI "CC
'àISFO4JFEFO1VOLU
33
"VUPHVSUJOEJF(VSUGàISVOH. "CC
VOE 3àDLFOMFIOF TP WFSTUFMMFO EBTT TJDI EJF
[JFIFOJIOBOEFSBOEFSFO4FJUFXJFEFSIF- (VSUF JO 4DIVMUFSIÚIF EFT ,JOEFT CFmO-
SBVT "CC"
 EFO "CC

%FO'BIS[FVHHVSUJOEBT4JDIFSIFJUTTDIMPTT 6NEJF4QBOOVOHEFS,JOEFSBVUPTJU[HVSUF
TUFDLFO VOE EBCFJ TJDIFSTUFMMFO EBTT TP- FJO[VTUFMMFO EJFTF BO EFO ,ÚSQFS EFT
XPIMEBT#BVDIHVSUCBOEBMTBVDIEBTEJB- ,JOEFT MFHFO NJU 7PSTJDIU BO EFN
HPOBMF(VSUCBOEFOUMBOHEFN7FSMBVGEFT (VSUMÊOHFOWFSTUFMMCBOE * [JFIFO CJT EJF
SJUFO(VSUFT-WFSMBVGFO "CC
 SJDIUJHF4QBOOVOHFSSFJDIUJTU "CC

;JFIFO 4JF EFO 'BIS[FVHTJU[ TP TUSBõ XJF 1SàGFO 4JF PC EFS ,JOEFSBVUPTJU[ SJDIUJH
NÚHMJDI TPEBTTEFS,JOEFSBVUPTJU[GFTUBVG CFGFTUJHUJTU "CC

EFN4JU[CFGFTUJHUJTU "CC
 6N EBT ,JOE BVT EFN ,JOEFSBVUPTJU[
7FSHFXJTTFSO 4JF TJDI EBTT EJF *OTUBMMBUJPO [V OFINFO BVG EJF 5BTUF EFT
LPSSFLU WPSHFOPNNFO XVSEF EFS (VSU 4JDIFSIFJUTTDIMPTTFT ESàDLFO VOE EJF
HFTQBOOUJTUVOEEFS,JOEFSBVUPTJU[LPSSFLU (VSUFMÚTFO "CC

BVG EFN 'BIS[FVHTJU[ GFTUHFNBDIU XVSEF
8FOO EFN OJDIU TP JTU OFINFO 4JF EJF 5. ÄNDERN DER KONFIGURATION DES
*OTUBMMBUJPOOPDINBMWPS KINDERAUTOSITZES VON GRUPPE 1 (9-
18 KG) IN GRUPPE 2/3 (15-36 KG)
WARNUNG! 6N EJF ,POmHVSBUJPO EFT ,JOEFSBVUPTJU[FT
t7FSHFXJTTFSO4JFTJDITUFUT EBTTEFS(VSUBO WPOEFS(SVQQFJOEJF(SVQQF[VÊOEFSO 
BMMFO1VOLUFOHMFJDINʕJHBOHFMFHUVOEBO HFIFO4JFXJFGPMHUWPS
LFJOFS4UFMMFWFSESFIUJTU %JF (VSUF EFT ,JOEFSBVUPTJU[FT BVT EFN
t-BTTFO4JFEFO"VUPHVSU/*&."-4JOBOEFSFO 4JDIFSIFJUTTDIMPTTMÚTFO "CC

BMTEFOBOHFHFCFOFO1PTJUJPOFOWFSMBVGFO %SFIFO 4JF EJF 5BTUF [VN 7FSTUFMMFO EFS
,PQGTUàU[F CJT EJFTF TP IPDI XJF NÚHMJDI
#FGPMHFO4JFOBDI#FFOEJHVOHEFS*OTUBMMBUJPO TJU[U VOEMPDLFSO4JFEJFJOUFHSJFSUFO(VSUF
GPMHFOEF 4DISJUUF CFWPS 4JF *IS ,JOE JO EFO TPXFJUXJFNÚHMJDI "CC

,JOEFSBVUPTJU[MFHFO &OUGFSOFO 4JF EFO 4JU[WFSLMFJOFSFS JOEFN
%JF(VSUMÊOHFOWFSTUFMMUBTUF)ESàDLFOVOE 4JF JIO WPO EFO (VSUGàISVOHTTDIMJU[FO MÚ-
HMFJDI[FJUJHEFOVOUFSFO5FJMEFS(VSUCÊOEFS TFO "CC

EFT ,JOEFSBVUPTJU[FT JO *ISF 3JDIUVOH [JF- /FINFO 4JF EFO #F[VH WPO EFS
IFO CJTEFS(VSUTFJOFNBYJNBMF4QBOOVOH 3àDLFOMFIOF "CC 
 VOE MÚTFO 4JF EJF
FSSFJDIU "CC
 -BTDIFIJOUFSEFS3àDLFOMFIOF "CC

%JF(VSUFEFT,JOEFSBVUPTJU[FTMÚTFO)JFS[V 'àISFO 4JF EJF JOUFHSJFSUFO (VSUF VOUFS
BVG EJF5BTUF EFT 4JDIFSIFJUTTDIMPTTFT ESà- EFO 4DIMJU[FO EFT EJBHPOBMFO (VSUUFJMFT
DLFOVOEEJF(VSUFBVGEJF4FJUFMFHFO "CC IJOEVSDI "CC 
 VOE ESàDLFO 4JF EJF

 4DIVMUFSHVSUF EJF (VSUF VOE EJF FOUTQSF-
1PTJUJPOJFSFO4JFEFO7FSLMFJOFSFS JOEFN4JF DIFOEFO ;VOHFO EVSDI EJF KFXFJMJHFO
EJF½TFOBOEFOEJBHPOBMFO(VSUGàISVOHFO ½TFO "CC

CFGFTUJHFO "CC
 %JF(VSUFTJU[FOEBOOXJFJO"CCJMEVOH
8"3/6/( %FS 7FSLMFJOFSFS LBOO CJT [V EBSHFTUFMMU
FJOFN (FXJDIU WPO DJSDB LH WFSXFOEFU ;JFIFO 4JF EBT 4DIMPTT EFT
XFSEFO .JUUFMTUFHTDIVU[FT IFSBVT VOE QPTJUJ-
%BT ,JOE WPSTJDIUJH JO EFO ,JOEFSBVUPTJU[ POJFSFO FT JO EFS EBSVOUFS MJFHFOEFO
TFU[FO%BCFJEJF(VSUFVNTFJOFO,ÚSQFS "VTCVDIUVOH "CC 
 GàISFO 4JF BVDI
MFHFO PIOFBOJIOFO[V[JFIFO EJF[XFJ EFO .JUUFMTUFHTDIVU[ JO EJFTFMCFO ½TFO
(VSUTDIMPTT[VOHFO "CC 
 [VTBNNFO- "CC

GàISFOVOEEJFTFXJFEFSJOEBT(VSUTDIMPTT #SJOHFO 4JF EJF -BTDIF IJOUFS EFS
FJOIBLFO "CC"
 3àDLFOMFIOF XJFEFS BO VOE CFGFT-
%JF )ÚIF EFS ,PQGTUàU[F EFT UJHFO 4JF EFO #F[VH XJFEFS BO EFS
,JOEFSBVUPTJU[FT "CC 
 BOIBOE EFS ,JOEFSBVUPTJU[TDIBMF
7FSTUFMMUBTUF " BVG EFS 0CFSTFJUF EFS
34
6. INSTALLATION DES 8"3/6/( 8FOO NBO EFO
KINDERAUTOSITZES IM AUTO UND ,JOEFSGBIS[FVHTJU[ OJDIU BVT EFN 'BIS[FVH
HINEINSETZEN DES KINDES IN DEN FOUGFSOFONÚDIUF EFO'BIS[FVHHVSUXJFEFS
KINDERAUTOSITZ IN GRUPPE 2/3 (15- JOEBTWPSHFTFIFOF4JDIFSIFJUTTDIMPTTFJOIB-
36 KG) LFO EBNJUEFS(VSUEFO,JOEFSBVUPTJU[BVDI
%FO,JOEFSBVUPTJU[BVGEFNHFXÊIMUFO4JU[ PIOFEBT,JOEIÊMUBOEFSOGBMMTLÚOOUFEJFTFS
JO'BISUSJDIUVOHQPTJUJPOJFSFO "CC
 FJOF (FGBIS CFJN #SFNTFO PEFS CFJ FJOFN
%BT EJBHPOBMF (VSUCBOE EFT 'BIS[FVHT 6OGBMMEBSTUFMMFO
IJOUFS EFS ,PQGTUàU[F EVSDI EJF EBGàS WPS-
HFTFIFOF SPUF (VSUGàISVOH $ VOUFS EFS 7. WIEDEREINRICHTUNG DER GURTE FÜR
,PQGTUàU[F [JFIFO %BT ,JOE WPSTJDIUJH JO DEN GEBRAUCH IN GRUPPE 1 (9-18 KG)
EFO4JU[TFU[FOVOETJDIWFSHFXJTTFSO EBTT 'àISFO 4JF EJF TPFCFO VOUFS EFO 1VOLUFO 
TFJO 3àDLFO HVU BVG EFS 3àDLFOMFIOF EFT VOECFTDISJFCFOFO4DISJUUFJOVNHFLFISUFS
,JOEFSBVUPTJU[FTBVnJFHU 3FJIFOGPMHFBVT
%FO'BIS[FVHHVSUJOEBT4JDIFSIFJUTTDIMPTT
TUFDLFO VOE EBCFJ TJDIFSTUFMMFO EBTT TP- 8. EINSTELLEN DER HÖHE DER
XPIM EBT #BVDIHVSUCBOE BMT BVDI EBT KOPFSTÜTZE
EJBHPOBMF (VSUCBOE FOUMBOH EFS SPUFO %JF)ÚIFEFS,PQGTUàU[FLBOOFJOHFTUFMMUXFS-
(VSUGàISVOH-WFSMBVGFO "CC
 EFO VN EFO ,JOEFSBVUPTJU[ CFTUNÚHMJDI BO
4UFMMFO 4JF CFJN &JOTUFMMFO EFS )ÚIF EFS EJF,ÚSQFSHSڕFEFT,JOEFTBO[VQBTTFO&JOF
,PQGTUàU[FTJDIFS EBTTEJF(VSUGàISVOHEFT PQUJNBMF7FSTUFMMVOHFSNÚHMJDIU
EJBHPOBMFO(VSUUFJMFT #
àCFSEFS4DIVMUFS EBTTEFS,PQGTUFUTLPSSFLUHFIBMUFOVOEHF-
JOFJOFN.JOEFTUBCTUBOEWPODNQPTJUJP- TDIàU[UJTU (SVQQF

OJFSUJTU "CC
 EBTT EJF 4JDIFSIFJUTHVSUF EFT
%BT EJBHPOBMF (VSUCBOE EFT ,JOEFSBVUPTJU[FTTUFUTEJFSJDIUJHF)ÚIFIB-
'BIS[FVHHVSUFT JO 3JDIUVOH TFJOFS 3PMMF CFO C[XJO4DIVMUFSIÚIFTJOE (SVQQF

[JFIFO EBNJU EFS HFTBNUF (VSU HFTQBOOU EBTTEBTEJBHPOBMF'BIS[FVHHVSUCBOE EBOLEFS
XJSEVOEFOHBO#SVTULPSCVOE#FJOFOEFT JOEJF,PQGTUàU[F$JOUFHSJFSUFO(VSUGàISVOHFO
,JOEFTBOMJFHU "CC
 TUFUTEJFSJDIUJHF)ÚIFIBU (S

1SàGFO4JF PCEFS,JOEFSBVUPTJU[SJDIUJHCF- 6NEJF)ÚIFEFS,PQGTUàU[F[VWFSTUFMMFO EFO
GFTUJHUJTU "CC
 BVGEFS3àDLFOMFIOFBOHFCSBDIUFO%SFIHSJõ
"TPMBOHFESFIFO CJTEJFHFXàOTDIUF)ÚIF
WARNUNG! FSSFJDIUXJSE "CC

t7FSHFXJTTFSO 4JF TJDI TUFUT EBTT EFS (VSU
HMFJDINʕJHBOHFCSBDIUVOEBOLFJOFS4UFMMF 9. VERSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE
WFSESFIUJTU %FS,JOEFSBVUPTJU[LBOOOVSJOFJOFS1PTJUJPO
t1SàGFO4JF PCEBTEJBHPOBMF(VSUCBOESJDI- WFSTUFMMUXFSEFO
UJH BO EFS 4DIVMUFS EFT ,JOEFT BOMJFHU VOE #FUÊUJHFO 4JF IJFS[V EFO )FCFM VOE IFCFO
LFJOFO%SVDLBVGEFO)BMTBVTàCUXFOOOPU- EFO,JOEFSBVUPTJU[MFJDIUBO VNJIO[VSàDL[V-
XFOEJHWFSTUFMMFO4JFEJF,PQGTUàU[F LMBQQFO "CC

t1SàGFO4JFEBOO PCTJDIEFS(VSUSFHMFSJO[V- &TXJSEFNQGPIMFO EJFT[VUVO CFWPS4JF*IS
SàDLHFTUFMMUFS 1PTJUJPO [VS 3àDLFOMFIOF EFT ,JOEJOEFO,JOEFSBVUPTJU[MFHFO
'BIS[FVHTJU[FTCFmOEFU "CC
 8"3/6/( 1SàGFO 4JF EBTT EBT
7FSTUFMMNFDIBOJTNVT SJDIUJH GFTUTJU[U )JFS[V
6N EBT ,JOE JO (SVQQF VOE BVT EFN NVTTEFS)FCFM,WPMMTUÊOEJHJN'BIS[FVHTJU[
,JOEFSBVUPTJU[[VOFINFO TJU[FO
 %FO 'BIS[FVHHVSU BVT TFJOFN 8"3/6/( 1SàGFO 4JF OBDI EFN &JOTUFMMFO 
4JDIFSIFJUTTDIMPTTMÚTFO PCEJF(VSUFSJDIUJHTUSBõTJU[FO
 %FO 'BIS[FVHHVSU WPO EFN ,ÚSQFS EFT 10. REINIGUNG UND WARTUNG
,JOEFTTUSFJGFO
7PSTJDIUJH*IS,JOEBVTEFN,JOEFSBVUPTJU[ REINIGUNG DES BEZUGS
OFINFO %FS #F[VH EFT ,JOEFSBVUPTJU[FT LBOO WPMM-
35
TUÊOEJH BCHFOPNNFO VOE WPO )BOE PEFS REINIGUNG DER KUNSTSTOFF- UND ME-
JO EFS 8BTDINBTDIJOF CFJ ¡$ HFXBTDIFO TALLTEILE
XFSEFO'àSEJF3FJOJHVOHCFGPMHFO4JFCJUUF 'àS EJF 3FJOJHVOH EFS ,VOTUTUPõ PEFS EFS
EJF"OMFJUVOHBVGEFN1nFHF&UJLFUU BVGEFN MBDLJFSUFO .FUBMMUFJMF TPMMUF OVS FJO GFVDIUFT
EJFGPMHFOEF4ZNCPMFGàSEBT8BTDIFOBCHF- 5VDIWFSXFOEFUXFSEFO#FOVU[FO4JFLFJOF
ESVDLUTJOE 4DIFVFSPEFS-ÚTVOHTNJUUFM
%JF CFXFHMJDIFO 5FJMF EFT ,JOEFSBVUPTJU[FT
 8BTDIFO JO EFS 8BTDINBTDIJOF EàSGFOLFJOFTGBMMTHFTDINJFSUXFSEFO
CFJ¡$
KONTROLLE DER UNVERSEHRTHEIT DER
 /JDIUCMFJDIFO BESTANDTEILE
&T XJSE FNQGPIMFO SFHFMNʕJH EJF 6OWFS-
 /JDIUJN5SPDLOFSUSPDLOFO TFISUIFJU VOE EFO 7FSTDIMFJ• GPMHFOEFS #F-
TUBOEUFJMFEFT,JOEFSBVUPTJU[FT[VàCFSQSàGFO
 /JDIUCàHFMO t#F[VH1SàGFO PCEJF1PMTUFSVOHFOPEFS5FJMF
EBWPOCFTDIÊEJHUTJOE1SàGFO PCEJF/ÊIUF
 /JDIUUSPDLFOSFJOJHFO JOQFSGFLUFN;VTUBOETJOE
t(VSUF7FSHFXJTTFSO4JFTJDI EBTTBN7FSTUFMM-
CBOE BN.JUUFMTUFH BOEFO4DIVMUFSCÊOEFSO
/JFNBMT 4DIFVFS PEFS -ÚTVOHTNJUUFM WFS- VOE JN #FSFJDI EFS 7FSTUFMMQMBUUF EFS (VSUF
XFOEFO %FO #F[VH OJDIU TDIMFVEFSO VOE LFJO;FSGSBOTFOEFT(FXFCFTNJUTJDIUCBSFS
PIOF "VTXSJOHFO USPDLOFO MBTTFO 6N EJF "VTEàOOVOHBVGUSJUU
WFSTDIJFEFOFO #FTUBOEUFJMF EFT #F[VHT WPO t,VOTUTUPõF"MMF,VOTUTUPõUFJMFBVGJISFO7FS-
EFS ,JOEFSBVUPTJU[TUSVLUVS [V FOUGFSOFO HF- TDIMFJ•[VTUBOEQSàGFO4JFEàSGFOLFJOFTJDIU-
IFO4JFGPMHFOEFSNB•FOWPS CBSFO;FJDIFOWPO#FTDIÊEJHVOH 7FSTDIMFJ•
%JF(VSUFEFT,JOEFSBVUPTJU[FTBVTEFN4J- PEFS"VTCMFJDIVOH[FJHFO
DIFSIFJUTTDIMPTTMÚTFO 8"3/6/(#FJTUBSLFS7FSGPSNVOHPEFS"C-
 %FO #F[VH EFS ,PQGTUàU[F BC[JFIFO "CC OVU[VOHNVTTEFS,JOEFSBVUPTJU[FSTFU[UXFS-

 EFO %JF VSTQSàOHMJDIFO 4JDIFSIFJUTLSJUFSJF
 &OUGFSOFO 4JF EJF "CEFDLVOHFO àCFS EFS LÚOOUFOOJDIUNFISHFHFCFOTFJO
,PQGTUàU[F "CC

/FINFO4JFEFO#F[VHWPOEFS3àDLFOMFI- AUFBEWAHRUNG DES PRODUKTS
OF BC VOE ÚõOFO 4JF EJF ,MFUUWFSTDIMàTTF 8FOO EFS ,JOEFSBVUPTJU[ OJDIU JN "VUP JOT-
àCFSEFS,PQGTUàU[F "CC
 UBMMJFSUJTU XJSEFNQGPIMFO JIOBOFJOFNUSP-
#FHJOOFO 4JF CFJN "C[JFIFO EFT #F[VHT DLFOFO0SU WPO8ÊSNFRVFMMFO 4UBVC 'FVDI-
NJU EFN PCFSFO 5FJM EFT ,JOEFSBVUPTJU[FT UJHLFJU VOE EJSFLUFN 4POOFOMJDIU HFTDIàU[U 
"CC
 BVG[VCFXBISFO
,JQQFO 4JF EFO ,JOEFSBVUPTJU[ [VSàDL VN
EJF(VNNJCÊOEFSVOUFSEFN4JU[[VCFGSFJ- ENTSORGUNG DES PRODUKTS
FO "CC
 *TU EJF GàS EFO ,JOEFSBVUPTJU[ WPSHFTFIFOF
 ½õOFO 4JF EFO ,MFUUWFSTDIMVTT IJOUFS EFS (FCSBVDITHSFO[FFSSFJDIU FOUTPSHFO4JFJIO
3àDLFOMFIOF "CC
 "VT 6NXFMUTDIVU[HSàOEFO NàTTFO EJF WFS-
-ÚTFO4JFEJF-BTDIFIJOUFSEFS3àDLFOMFI- TDIJFEFOFO &JO[FMUFJMF EFT ,JOEFSBVUPTJU[FT
OF "CC
 HFUSFOOUVOEEJF&OUTPSHVOHTCFTUJNNVOHFO
6NEJF#FTUBOEUFJMFEFT#F[VHTXJFEFSJOJISF *ISFT-BOEFTCFGPMHUXFSEFO
VSTQSàOHMJDIF1PTJUJPO[VCSJOHFO EJFTPFCFO
CFTDISJFCFOFO .B•OBINFO JO VNHFLFISUFS
3FJIFOGPMHFEVSDIGàISFO

36
CHICCO TBKFSPTFOFMBTJFOUPUSBTFSP
t1SFTUFBUFODJØOBRVFMPTBTJFOUPTEFMDP-
GRO-UP 123 DIFQMFHBCMFTPSPUBUJWPTRVFEFOCJFOFO-
HBODIBEPTFODBTPEFBDDJEFOUFQPESÓBO
Gr. 123 (9-36 kg) SFQSFTFOUBSVOQFMJHSP
t1SFTUFBUFODJØOBMJOTUBMBSMBTJMMJUBFOFMWF-
IÓDVMPQBSBFWJUBSRVFVOBTJFOUPNØWJMP
INSTRUCCIONES DE USO MBQVFSUBQVFEBOJOUFSGFSJSDPOMBNJTNB
t/PJOTUBMFOVODBMBTJMMJUBTPCSFVOBTJFOUP
¡MUY IMPORTANTE! EFWFIÓDVMPEPUBEPTPMBNFOUFEFDJOUVSØO
BCEPNJOBM EFEPTQVOUPT

LÉASE ANTE TODO t/JOHVOB TJMMJUB QBSB BVUPNØWJM QVFEF HB-
SBOUJ[BSMBTFHVSJEBEUPUBMEFMOJ×PFODBTP
ATENCIÓN: "/5&4%&-640 26*5&:&-*.* EF BDDJEFOUF QFSP MB VUJMJ[BDJØO EF FTUF
NE LAS BOLSAS DE PLÁSTICO Y LOS DEMÁS QSPEVDUP SFEVDF FM SJFTHP EF NVFSUF P
COMPONENTES QUE FORMEN PARTE DEL MFTJPOFT
&.#"-"+& %&- 130%6$50 0 &/ $6"- t&M SJFTHP EF MFTJPOFT HSBWFT BM OJ×P OP
26*&3 $"40 ."/5²/("-04 '6&3" %&- TPMP FO DBTP EF BDDJEFOUF TJOP FO PUSBT
ALCANCE DE LOS NIÑOS. SE RECOMIENDA DJSDVOTUBODJBT QPSFKFNQMP GSFOB[PTCSVT-
ELIMINAR ESTOS ELEMENTOS DE ACUERDO DPT FUD
BVNFOUBTJOPTFTJHVFOBMQJFEF
CON LAS LEYES VIGENTES EN MATERIA DE MB MFUSB MBT JOTUSVDDJPOFT EF FTUF NBOVBM
RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS. DPNQSVFCFTJFNQSFRVFMBTJMMJUBFTUÏDP-
SSFDUBNFOUFFOHBODIBEBFOFMBTJFOUP
ADVERTENCIAS t4JMBTJMMJUBQSFTFOUBEB×PT EFGPSNBDJPOFT
t1BSBFMNPOUBKFZMBJOTUBMBDJØOEFMQSPEVD- P FTUÈ NVZ EFTHBTUBEB TVTUJUÞZBMB EF JO-
UP TJHBMBTJOTUSVDDJPOFTBMQJFEFMBMFUSB NFEJBUP ZBRVFQPESÓBIBCFSQFSEJEPTVT
*NQJEB FM VTP EFM QSPEVDUP TJ OP TF IBO DBSBDUFSÓTUJDBTPSJHJOBMFTEFTFHVSJEBE
MFÓEPMBTJOTUSVDDJPOFT t/P NPEJmRVF OJ JODPSQPSF QBSUFT BEJDJP-
t$POTFSWF FTUF NBOVBM QBSB GVUVSBT DPO- OBMFT BM QSPEVDUP TJO MB BQSPCBDJØO EFM
TVMUBT GBCSJDBOUF
t$BEB QBÓT FTUBCMFDF MFZFT Z SFHMBNFOUPT t/P JOTUBMF BDDFTPSJPT SFDBNCJPT OJ DPN-
EJGFSFOUFTFONBUFSJBEFTFHVSJEBEQBSBFM QPOFOUFT OP TVNJOJTUSBEPT QPS FM GBCSJ-
USBOTQPSUFEFOJ×PTFOBVUPNØWJM1PSFTUF DBOUF
NPUJWP FT SFDPNFOEBCMF DPOUBDUBS DPO t/PEFKFOVODBBMOJ×PTJOWJHJMBODJBFOMB
MBT BVUPSJEBEFT MPDBMFT QBSB PCUFOFS NÈT TJMMJUBQBSBBVUPNØWJM
JOGPSNBDJØO t/P DPMPRVF OBEB RVF OP TFB VO BDDFTP-
t¡ATENCIÓN! 4PCSF MB CBTF EF MBT FTUB- SJPBQSPCBEPQBSBFMQSPEVDUP OJFOUSFFM
EÓTUJDBT TPCSF BDDJEFOUFT FO HFOFSBM MPT BTJFOUPEFMDPDIFZMBTJMMJUB OJFOUSFMBTJMMJUB
BTJFOUPT USBTFSPT EFM WFIÓDVMP TPO NÈT ZFMOJ×PFODBTPEFBDDJEFOUF MBTJMMJUBQP-
TFHVSPT RVF MPT EFMBOUFSPT QPS UBOUP TF ESÓBOPGVODJPOBSDPSSFDUBNFOUF
SFDPNJFOEBJOTUBMBSMBTJMMJUBFOMPTBTJFOUPT t&ODBTPEFEFKBSFMDPDIFCBKPFMTPM JOT-
USBTFSPT&OFTQFDJBM FMBTJFOUPNÈTTFHVSP QFDDJPOF DPO DVJEBEP MB TJMMJUB BOUFT EF
FTFMDFOUSBMQPTUFSJPS TJFNQSFRVFEJTQPO- BDPNPEBS BM OJ×P DPNQSPCBOEP RVF OP
HBEFDJOUVSØOEFTFHVSJEBEEFQVOUPT TF IBZB SFDBMFOUBEP OJOHVOB EF TVT QBS-
t4F BDPOTFKB RVF UPEPT MPT QBTBKFSPT RVF UFTFOUBMDBTPEFKFRVFTFFOGSÓFOBOUFTEF
PDVQFO FM WFIÓDVMP TFQBO DØNP TBDBS BM TFOUBSBMOJ×P QBSBFWJUBSRVFTFRVFNF
OJ×PFODBTPEFFNFSHFODJB t&ODBTPEFBDDJEFOUFJODMVTPMFWF MBTJMMJUB
t&ODBTPEFVTPEFMBTJMMJUBFOFMBTJFOUPEF- QVFEF TVGSJS EB×PT RVF OP TJFNQSF QVF-
MBOUFSPDPOFMBJSCBHGSPOUBMBDUJWBEP QBSB EFO WFSTF B TJNQMF WJTUB QPS MP UBOUP FT
NBZPSTFHVSJEBETFSFDPNJFOEBDPMPDBSFM OFDFTBSJPTVTUJUVJSMB
BTJFOUPMPNÈTBUSÈTQPTJCMF FOMBNFEJEB t/P VUJMJDF TJMMJUBT EF TFHVOEB NBOP QP-
FORVFMPQFSNJUBMBQSFTFODJBEFPUSPTQB- ESÓBOIBCFSTVGSJEPEB×PTFTUSVDUVSBMFTOP
37
FWJEFOUFTBTJNQMFWJTUBQFSPRVFDPNQSP- 3. LIMITACIONES Y REQUISITOS PARA EL USO
NFUFOMBTFHVSJEBEEFMQSPEVDUP RELATIVOS AL PRODUCTO Y AL ASIENTO
t-B TPDJFEBE "SUTBOB OP BTVNF SFTQPOTB- DEL AUTOMÓVIL
CJMJEBE BMHVOB QPS FM VTP JOBEFDVBEP EFM 4. INSTALACIÓN DE LA SILLITA EN EL
QSPEVDUP VEHÍCULO Y COLOCACIÓN DEL NIÑO EN
t-B GVOEB QVFEF TVTUJUVJSTF ÞOJDB Z FYDMV- &-(3610 ,(

TJWBNFOUF QPS GVOEBT BQSPCBEBT QPS FM 5. MODIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN


GBCSJDBOUF ZB RVF GPSNB QBSUF JOUFHSBOUF %&-"4*--*5"%&-(3610 ,(
"-
EFMBTJMMJUB-BTJMMJUBOPEFCFVUJMJ[BSTFOVO- (3610 ,(

DBTJOMBGVOEBQBSBOPQPOFSFOSJFTHPMB 6. INSTALACIÓN DE LA SILLITA EN EL


TFHVSJEBEEFMOJ×P VEHÍCULO Y COLOCACIÓN DEL NIÑO EN
t$PNQSVFCFRVFFMDJOUVSØOEFTFHVSJEBE &-(3610 ,(

OP FTUÏ SFUPSDJEP Z FWJUF RVF FM NJTNP P 7. REAJUSTE DE LOS CINTURONES PARA EL
DVBMRVJFS QBSUF EF MB TJMMJUB TF FOHBODIFO 640&/&-(3610 ,(

FOMBQVFSUB PCJFORVFSPDFODPOUSBQVO- 8. REGULACIÓN DE LA ALTURA DEL


UBTDPSUBOUFT REPOSACABEZAS
t-B TJMMJUB OP EFCF VUJMJ[BSTF TJ FM DJOUVSØO 9. RECLINACIÓN
FTUÈDPSUBEPPEFTIJMBDIBEP 10. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
t$VBOEPOPTFFTUÏMMFWBOEPBMOJ×P MBTJMMJUB
EFCFEFKBSTFFOHBODIBEB PNFUFSTFFOFM 1. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
NBMFUFSP &O FGFDUP VOB TJMMJUB TJO TVKFUBS Fig. 1 (frente)
QVFEFSFQSFTFOUBSVOQFMJHSPQBSBMPTQB- ".BOJMMBEFBKVTUFEFMSFQPTBDBCF[BTZEF
TBKFSPTFODBTPEFBDDJEFOUFPEFGSFOBEP MPTDJOUVSPOFT
CSVTDP #3FQPTBDBCF[BT
t"TFHÞSFTFEFRVFOPTFUSBOTQPSUFOPCKF- $1BTBEPSFTEFMDJOUVSØOEJBHPOBM
UPTOJFRVJQBKFTTJOmKBSMPTPDPMPDBSMPTEF %)PNCSFSBT
GPSNBTFHVSB TPCSFUPEPFOMBQBSUFUSBTF- &$JOUVSPOFTEFMBTJMMJUB
SBEFMWFIÓDVMPFODBTPEFBDDJEFOUFPGSF- ')FCJMMB
OBEBCSVTDBQVFEFOIFSJSBMPTQBTBKFSPT (1SPUFDDJØOTFQBSBQJFSOBT
t7FSJmRVF RVF FM SFQPTBDBCF[BT EFM BTJFO- )#PUØOEFSFHVMBDJØOEFMPTDJOUVSPOFT
UPOPJOUFSmFSBDPOFMEFMBTJMMJUBOPEFCF *$JOUBEFSFHVMBDJØOEFMPTDJOUVSPOFT
FNQVKBSMP IBDJB BEFMBOUF 4J FTUP PDVSSF +3FEVDUPS
RVJUF FM SFQPTBDBCF[BT EFM BTJFOUP EFM ,.BOJMMBEFSFDMJOBDJØO
DPDIFFOFMRVFTFWBZBBJOTUBMBSMBTJMMJUB -1BTBEPSFTEFMPTDJOUVSPOFTBCEPNJOBMFT
QSFTUBOEPBUFODJØOBOPBQPZBSMPFOFMQB- Fig. 2 (revés):
OFMUSBTFSPEFMDPDIF ."CFSUVSBQBSBFMQBTBEPSEFDJOUVSØOEFM
t"TFHÞSFTFEFRVFUPEPTMPTQBTBKFSPTEFM WFIÓDVMPQBSBMBJOTUBMBDJØOFOFM(SVQP
WFIÓDVMP VTFO FM DJOUVSØO EF TFHVSJEBE /"CFSUVSBTEFMBTIPNCSFSBT
QPS TV QSPQJB TFHVSJEBE QFSP UBNCJÏO
QPSRVF EVSBOUF FM WJBKF FO DBTP EF BDDJ- 2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
EFOUF P GSFOBEB CSVTDB QPESÓBO HPMQFBS t&TUBTJMMJUBFTUÈIPNPMPHBEBDPNPi(SVQP
BMOJ×P  Z w QBSB FM USBOTQPSUF EF OJ×PT EF 
t%VSBOUF MPT WJBKFT MBSHPT TF BDPOTFKB SFB- B LH EF QFTP EF MPT NFTFTBMPT
MJ[BS QBSBEBT GSFDVFOUFT &M OJ×P TF DBOTB B×PT BQSPYJNBEBNFOUF
 DPOGPSNF BM
NVZGÈDJMNFOUF/PTBRVFQPSOJOHÞONP- SFHMBNFOUPFVSPQFP&$&3
UJWPBMOJ×PEFMBTJMMJUBNJFOUSBTFMWFIÓDVMP t-B IPNPMPHBDJØO FT EF UJQP 6OJWFSTBM 
FTUÏ FO NPWJNJFOUP 4J FM OJ×P SFRVJFSF QPSMPRVFMBTJMMJUBTFQVFEFVUJMJ[BSFOWF-
BUFODJØO CVTRVFVOMVHBSTFHVSPZQBSF IÓDVMPTEFDVBMRVJFSNPEFMP
`"5&/$*»/i6OJWFSTBMwTJHOJmDBRVFFTDPN-
ÍNDICE QBUJCMF DPO MB NBZPS QBSUF EF BTJFOUPT EF
1. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DPDIF QFSPOPDPOUPEPT
2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
38
AVISO IMPORTANTE EFNBSDIB 'JH

&TUF FT VO EJTQPTJUJWP EF SFUFODJØO EF t&MQSPEVDUPFTUÈQFOTBEPQBSBTFSVUJMJ[BEP
CFCÏT 6OJWFSTBM IPNPMPHBEP TFHÞO FM ÞOJDBNFOUFDPNPTJMMJUBQBSBBVUPNØWJMZ
3FHMBNFOUP / FONJFOEBT TFSJF OPQBSBFMVTPFODBTB
"QUP QBSB FM VTP HFOFSBM FO WFIÓDVMPT Z t1BSBVOBJOTUBMBDJØODPSSFDUB FWJUFRVFFM
DPNQBUJCMF DPO MB NBZPS QBSUF EF MPT SFQPTBDBCF[BTEFMBTJFOUPEFMDPDIFJOUFS-
BTJFOUPTEFDPDIF QFSPOPDPOUPEPT mFSBEFDVBMRVJFSNBOFSBDPOFMSFTQBMEP
-B QFSGFDUB DPNQBUJCJMJEBE TF PCUJFOF EFMBTJMMJUB
DPO NBZPS GBDJMJEBE FO BRVFMMPT DBTPT t$PNQSVFCFRVFMBIFCJMMBEFMDJOUVSØOEF
FORVFFMGBCSJDBOUFEFMWFIÓDVMPEFDMBSB USFT QVOUPT EFM BVUPNØWJM OP TF FODVFO-
FYQSFTBNFOUFFOFMNBOVBMRVFIBTJEP USFFOVOBQPTJDJØOEFNBTJBEPBMUB%FMP
QSFWJTUB MB JOTUBMBDJØO EF EJTQPTJUJWPT DPOUSBSJP JOUFOUF JOTUBMBS MB TJMMJUB FO PUSP
i6OJWFSTBMFTwEFTVKFDJØOQBSBOJ×PTDVZB BTJFOUPEFMBVUPNØWJM 'JHZ

FEBEFTUÏDPNQSFOEJEBEFOUSPEFMSBOHP
DPOTJEFSBEP 4. INSTALACIÓN DE LA SILLITA EN EL
&TUFEJTQPTJUJWPEFSFUFODJØOTFIBDMBTJm- VEHÍCULO Y COLOCACIÓN DEL NIÑO
DBEPDPNPi6OJWFSTBMwTFHÞOMPTDSJUFSJPT EN EL GRUPO 1 (9-18 KG)
EF IPNPMPHBDJØO NÈT TFWFSPT DPO SFT- `"5&/$*»/ -BT JOTUSVDDJPOFT UBOUP EFM
QFDUP B MPT NPEFMPT BOUFSJPSFT RVF OP UFYUPDPNPEFMBTJNÈHFOFT TFSFmFSFOBMB
EJTQPOFOEFMQSFTFOUFBWJTP JOTUBMBDJØOEFMBTJMMJUBFOFMBTJFOUPUSBTFSP
"QUP ÞOJDBNFOUF QBSB FM FNQMFP FO MPT EFM MBEP EFSFDIP 1BSB JOTUBMBSMB FO PUSBT
WFIÓDVMPTQSPWJTUPTEFDJOUVSØOEFTFHV- QPTJDJPOFT SFBMJDF MB NJTNB TFDVFODJB EF
SJEBEEFQVOUPT FTUÈUJDPPDPOSFDPHF- PQFSBDJPOFT
EPS BQSPCBEPTFHÞOFM3FHMBNFOUP6/ $PMPRVF MB TJMMJUB FO FM BTJFOUP FMFHJEP
&$&/¡VPUSPTFTUÈOEBSFTFRVJWBMFOUFT QBSBMBJOTUBMBDJØO FOFMTFOUJEPEFNBS-
&O DBTP EF EVEBT DPOTVMUF BM GBCSJDBOUF DIB 'JH

EFM EJTQPTJUJWP EF SFUFODJØO P BM WFOEF- `"5&/$*»/7FSJmRVFRVFFMSFQPTBDBCF[BT
EPSEFMNJTNP EFM BTJFOUP OP JOUFSmFSB DPO MB TJMMJUB OP
EFCFFNQVKBSMPIBDJBBEFMBOUF 'JH

3. LIMITACIONES Y REQUISITOS PARA 2VJUFFMDPKÓOSFEVDUPSMJCFSÈOEPMPEFMPT
EL USO RELATIVOS AL PRODUCTO Y AL QBTBEPSFTEFMPTDJOUVSPOFT 'JH

ASIENTO DEL AUTOMÓVIL 2VJUFMBGVOEBEFMSFTQBMEP 'JH
IBHB
¡ATENCIÓN! 0CTFSWF EFUFOJEBNFOUF MBT QBTBS MB QBSUF EJBHPOBM EFM DJOUVSØO EFM
TJHVJFOUFT MJNJUBDJPOFT Z SFRVJTJUPT QBSB FM BVUPNØWJM FOUSF FM SFQPTBDBCF[BT Z FM
VTP SFMBUJWPT BM QSPEVDUP Z BM BTJFOUP EFM SFTQBMEP 'JH
*OUSPEV[DBFMDJOUVSØOEF
BVUPNØWJMEFMPDPOUSBSJP MBTFHVSJEBEOP USFT QVOUPT QPS MB BCFSUVSB EFM DJOUVSØO
QVFEFHBSBOUJ[BSTF . 'JH
EFNBOFSBUBMRVFTBMHBQPSMB
t&TUB TJMMJUB FTUÈ IPNPMPHBEB QBSB FM VTP BCFSUVSBPQVFTUB 'JH"

DPO OJ×PT ÞOJDBNFOUF EF B LH EF &OHBODIF FM DJOUVSØO EFM BVUPNØWJM FO
QFTP EF MPT NFTFT B MPT B×PT MB IFCJMMB EF NBOFSB UBM RVF UBOUP FM
BQSPYJNBEBNFOUF
 TFHNFOUP BCEPNJOBM DPNP FM EJBHPOBM
t&M BTJFOUP EFM BVUPNØWJM UJFOF RVF FTUBS QBTFOQPSFMQBTBEPSSPKP-EFMDJOUVSØO
QSPWJTUP EF DJOUVSØO EF TFHVSJEBE EF 'JH

QVOUPT FTUÈUJDPPDPOSFDPHFEPS BQSPCB- 5FOTF MP NÈT QPTJCMF FM DJOUVSØO EFM BV-
EP TFHÞO FM 3FHMBNFOUP 6/&$& /¡ V UPNØWJMEFNBOFSBUBMRVFMBTJMMJUBRVFEF
PUSPTFTUÈOEBSFTFRVJWBMFOUFT 'JH
 CJFOBEIFSJEBBMBTJFOUP 'JH

t/VODBJOTUBMFMBTJMMJUBDPODJOUVSPOFTEFMBV- $PNQSVFCFMBFYBDUJUVEEFMBJOTUBMBDJØO 
UPNØWJMDPOEPTQVOUPTEFBODMBKF 'JH
 RVF FM DJOUVSØO TF IBZB UFOTBEP CJFO Z
t-BTJMMJUBQVFEFJOTUBMBSTFFOFMBTJFOUPEF- RVFMBTJMMJUBTFIBZBmKBEPmSNFNFOUFZ
MBOUFSPEFMQBTBKFSPPFODVBMRVJFSBEFMPT FTUÏ BEIFSJEB BM BTJFOUP &O DBTP DPOUSB-
BTJFOUPT USBTFSPT /VODB VUJMJDF FTUB TJMMJUB SJP SFQJUB MBT PQFSBDJPOFT EF JOTUBMBDJØO
FOBTJFOUPTMBUFSBMFTVPQVFTUPTBMTFOUJEP EFTEFFMQSJODJQJP
39
¡ATENCIÓN! 4VFMUFO MPT DJOUVSPOFT EF MB TJMMJUB EF MB
t$PNQSVFCF TJFNQSF RVF FM DJOUVSØO FTUÏ IFCJMMB 'JH

VOJGPSNFNFOUF EJTUSJCVJEP FO UPEPT MPT (JSF MB NBOJMMB QBSB TVCJS FM SFQPTBDBCF-
QVOUPTZRVFOPFTUÏSFUPSDJEP [BT IBTUB MB NÈYJNB FYUFOTJØO Z BnPKF
t/6/$" IBHB QBTBS FM DJOUVSØO EFM BV- MPTDJOUVSPOFTJOUFHSBEPT 'JH
MPNÈT
UPNØWJM QPS QPTJDJPOFT EJGFSFOUFT EF MBT QPTJCMF
JOEJDBEBT 2VJUF FM DPKÓO SFEVDUPS TJ FTUÈ QSFTFOUF 
6OBWF[DPNQMFUBEBMBJOTUBMBDJØOEFMBTJ- MJCFSÈOEPMP EF MPT QBTBEPSFT EF MPT DJO-
MMJUB QBSBBDPNPEBSBMOJ×PFOFTUB MMFWFB UVSPOFT 'JH

DBCPFMTJHVJFOUFQSPDFEJNJFOUP 2VJUFMBGVOEBEFMSFTQBMEP 'JH
ZEFT-
1SFTJPOF FM CPUØO EF SFHVMBDJØO EF MPT FOHBODIF MB TPMBQB EF MB QBSUF EF BUSÈT
DJOUVSPOFT)ZBMNJTNPUJFNQPTVKFUFZ EFMNJTNP 'JH

UJSFIBDJBVTUFENJTNPEFMBQBSUFJOGFSJPS )BHB QBTBS MPT DJOUVSPOFT JOUFHSBEPT
EFMPTDJOUVSPOFTEFMBTJMMJUB IBTUBPCUF- 'JH 
 QPS MPT QBTBEPSFT EFM DJOUVSØO
OFSMBNÈYJNBFYUFOTJØOQPTJCMF 'JH
 EJBHPOBM F JOUSPEV[DB MBT IPNCSFSBT MPT
4VFMUFMPTDJOUVSPOFTEFMBTJMMJUBBQSFUBO- DJOUVSPOFTZMBTSFTQFDUJWBTIFCJMMBTFOMPT
EPFMCPUØOEFMBIFCJMMBZBQØZFMPTFOMPT PKBMFTDPSSFTQPOEJFOUFT 'JH

MBEPT 'JH
 %FTQVÏTEFIBDFSMP MPTDJOUVSPOFTEFCFO
$PMPRVF FM SFEVDUPS FOHBODIBOEP MPT RVFEBS UBM Z DPNP TF JMVTUSB FO MB mHVSB
PKBMFTFOMPTQBTBEPSFTEFMPTDJOUVSPOFT 27.
EJBHPOBMFT 'JH
 %FTFOHBODIF MB IFCJMMB EF MB QSPUFDDJØO
`"5&/$*»/&MSFEVDUPSTFVUJMJ[BBQSPYJNB- TFQBSBQJFSOBT Z QØOHBMB FO MB BCFSUVSB
EBNFOUFIBTUBMPTLH RVFFTUÈEFCBKP 'JH
JOUSPEV[DBUBN-
"DPNPEF DPO DVJEBEP BM OJ×P FO MB TJ- CJÏO MB QSPUFDDJØO TFQBSBQJFSOBT FO MB
MMJUB BEBQUBOEPMPTDJOUVSPOFTFOUPSOP NJTNBBCFSUVSB 'JH

BTVDVFSQPTJOUJSBSEFFMMPTVOBMBTEPT 7VFMWB B QPOFS MB TPMBQB EF MB QBSUF EF
MFOHàFUBTEFMDJOUVSØO 'JH
ZFOHBO- BUSÈT EFM SFTQBMEP Z WVFMWB B DPMPDBS MB
DIFEFOVFWPMBIFCJMMB 'JH"
 GVOEBFOMBFTUSVDUVSB
" USBWÏT EF MB NBOJMMB EF SFHVMBDJØO "
TJUVBEBFOMBQBSUFTVQFSJPSEFMSFTQBMEP 6. INSTALACIÓN DE LA SILLITA EN EL
SFHVMFMBBMUVSBEFMSFQPTBDBCF[BTEFMB VEHÍCULO Y COLOCACIÓN DEL NIÑO
TJMMJUB 'JH
EFNBOFSBUBMRVFMPTDJO- EN EL GRUPO 2/3 (15-36 KG)
UVSPOFT TBMHBO BM OJWFM EF MPT IPNCSPT $PMPRVF MB TJMMJUB FO FM BTJFOUP FMFHJEP
EFMOJ×P 'JH
 QBSB MB JOTUBMBDJØO 'JH 
 FO FM TFOUJEP
1BSBSFHVMBSMBUFOTJØOEFMPTDJOUVSPOFT EFNBSDIB
EF MB TJMMJUB Z BEBQUBSMPT BM DVFSQP EFM )BHBQBTBSFMUSBNPEJBHPOBMEFMDJOUVSØO
CFCÏ UJSF DPO DVJEBEP EF MB DJOUB EF EFMWFIÓDVMPEFUSÈTEFMSFQPTBDBCF[BTZB
SFHVMBDJØO * IBTUB BMDBO[BS FM OJWFM EF USBWÏT EFM QBTBEPS SPKP $
 EFM DJOUVSØO
UFOTJØODPSSFDUP 'JH
 CBKP FM SFQPTBDBCF[BT "DPNPEF DPO
$PNQSVFCFRVFMBTJMMJUBFTUÏmKBEBDP- DVJEBEPBMOJ×P BTFHVSÈOEPTFEFRVFTV
SSFDUBNFOUF 'JH
 FTQBMEBRVFEFCJFOBEIFSJEBBMSFTQBMEP
1BSB TBDBS BM OJ×P EF MB TJMMJUB QSFTJPOF EFMBTJMMB
FMCPUØOEFMBIFCJMMBZEFTFOHBODIFMPT &OHBODIFFMDJOUVSØOEFMBVUPNØWJMFOMB
DJOUVSPOFT 'JH
 IFCJMMB EF NBOFSB UBM RVF UBOUP FM TFH-
NFOUP BCEPNJOBM DPNP FM EJBHPOBM QB-
5. MODIFICACIÓN DE LA TFOQPSMPTQBTBEPSFTBCEPNJOBMFT-EFM
CONFIGURACIÓN DE LA SILLITA DEL DJOUVSØO 'JH

GRUPO 1 (9-18 KG) AL GRUPO 2/3 (15- "M SFHVMBS MB BMUVSB EF SFQPTBDBCF[BT 
36 KG) DPNQSVFCFRVFMBHVÓBEFMDJOUVSØOEJB-
1BSB DBNCJBS MB DPOmHVSBDJØO EF MB TJMMJUB HPOBM #
 RVFEF TPCSF FM IPNCSP B VOB
EFM(SVQPBM(SVQP MMFWFBDBCPFMTJ- EJTUBODJBNÈYJNBEFDN 'JH

HVJFOUFQSPDFEJNJFOUP 5JSFEFMBQBSUFEJBHPOBMEFMDJOUVSØOEFM
40
DPDIF IBDJB FM FOSPMMBEPS EF GPSNB UBM 1BSB FGFDUVBS MB SFHVMBDJØO EF MB BMUVSB EFM
RVF FM DJOUVSØO FOUFSP FTUÏ UFOTBEP Z SFQPTBDBCF[BT HJSFMBNBOJMMB"EFMBQBSUF
CJFOBEIFSJEPBMUØSBYZBMBTQJFSOBTEFM TVQFSJPSEFMSFTQBMEPIBTUBBMDBO[BSMBBMUVSB
CFCÏ 'JH
 EFTFBEB 'JH

$PNQSVFCF RVF MB TJMMJUB FTUÏ mKBEB DP-
SSFDUBNFOUF 'JH
 9. RECLINACIÓN
-BTJMMJUBUJFOFVOBTPMBQPTJDJØOEFSFDMJOB-
¡ATENCIÓN! DJØO
t$PNQSVFCF TJFNQSF RVF FM DJOUVSØO FTUÏ "DDJPOFMBNBOJMMBZMFWBOUFVOQPDPMBTJ-
VOJGPSNFNFOUF EJTUSJCVJEP FO UPEPT MPT MMJUB QBSB QPOFSMB FO MB QPTJDJØO SFDMJOBEB
QVOUPTZRVFOPFTUÏSFUPSDJEP 'JH

t$PNQSVFCFRVFFMDJOUVSØOEJBHPOBMFTUÏ 4FSFDPNJFOEBFGFDUVBSMBPQFSBDJØOEFSF-
BQPZBEPDPSSFDUBNFOUFDPOUSBFMIPNCSP DMJOBDJØOBOUFTEFBDPNPEBSBMOJ×P
EFMOJ×PZRVFOPMFQSFTJPOFFMDVFMMPEF "5&/$*»/ $PNQSVFCF RVF FM TJTUFNB EF
TFSOFDFTBSJP SFHVMFFMSFQPTBDBCF[BT SFDMJOBDJØO RVFEF CJFO FOHBODIBEP DPO-
t$PNQSVFCFRVFFMFOSPMMBEPSEFMDJOUVSØO USPMBOEP RVF MB NBOJMMB , TF SFUSBJHB QPS
EFM DPDIF TF FODVFOUSF FO QPTJDJØO SF- DPNQMFUP
USBÓEBSFTQFDUPBMSFTQBMEPEFMBTJFOUPEFM "5&/$*»/5SBT MBT PQFSBDJPOFT EF SFHVMB-
DPDIF 'JH
 DJØO SFWJTF RVF MPT DJOUVSPOFT FTUÏO CJFO
UFOTBEPT
1BSB SFUJSBS BM OJ×P EF MB TJMMJUB FO FM (SVQP
Z 10. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
4VFMUFFMDJOUVSØOEFMDPDIFEFTVIFCJMMB LIMPIEZA DE LA FUNDA
2VÓUFMFBMOJ×PFMDJOUVSØOEFMDPDIF -BGVOEBEFMBTJMMJUBQVFEFEFTNPOUBSTFUP-
4BRVFDPODVJEBEPBMOJ×PEFMBTJMMJUB UBMNFOUFZMBWBSTFBNBOPPFOMBWBEPSBB
`"5&/$*»/4JOPTFWBBRVJUBSMBTJMMJUBEFM ¡$ 1BSB FM MBWBEP TJHB MBT JOTUSVDDJPOFT
DPDIF WVFMWB B FOHBODIBS FM DJOUVSØO EF QSFTFOUFT FO MB FUJRVFUB EF MB GVOEB RVF
TFHVSJEBE EF FTUF FO MB IFCJMMB DPSSFTQPO- DPOUJFOF MPT TJHVJFOUFT TÓNCPMPT QBSB FM
EJFOUF QBSB RVF NBOUFOHB MB TJMMJUB FO TV MBWBEP
QVFTUP JODMVTP TJO FM OJ×P %F MP DPOUSBSJP 
QPESÓBDPOTUJUVJSVOQFMJHSPFODBTPEFGSF-  -BWBSFOMBWBEPSBB¡$
OB[PPEFBDDJEFOUF
 /PVTBSMFKÓB
7. REAJUSTE DE LOS CINTURONES
PARA EL USO EN EL GRUPO 1 (9-18 KG) /PTFDBSFOTFDBEPSB
-MFWF B DBCP FM QSPDFEJNJFOUP EFTDSJUP FO
MPTDBQÓUVMPTZBMDPOUSBSJP /PQMBODIBS

8. REGULACIÓN DE LA ALTURA DEL /PMBWBSFOTFDP


REPOSACABEZAS
-BBMUVSBEFMSFQPTBDBCF[BTTFQVFEFSFHVMBS /PVUJMJ[BSEFUFSHFOUFTBCSBTJWPTPEJTPMWFO-
QBSBBEBQUBSNFKPSMBTJMMJUBBMBBMUVSBEFMOJ×P UFT /P FTDVSSJS SFUPSDFS OJ DFOUSJGVHBS 1BSB
6OBSFHVMBDJØOØQUJNBQFSNJUF RVJUBS MPT EJGFSFOUFT DPNQPOFOUFT EF MB
RVFMBDBCF[BFTUÏTJFNQSFCJFOQSPUFHJEB GVOEBUFYUJMEFMBFTUSVDUVSBEFMBTJMMJUB MMFWF
(S
 BDBCPFMTJHVJFOUFQSPDFEJNJFOUP
RVFMPTDJOUVSPOFTEFTFHVSJEBEEFMBTJMMJUB %FTFOHBODIF MPT DJOUVSPOFT EF MB TJMMJUB
FTUÏOTJFNQSFBMBBMUVSBDPSSFDUBFTEFDJS EFMBIFCJMMB
BMOJWFMEFMPTIPNCSPT (S
 &YUSBJHBMBGVOEBEFMSFQPTBDBCF[BT 'JH
RVFFMDJOUVSØOEJBHPOBMEFMDPDIFTFFO- 

DVFOUSFTJFNQSFBMBBMUVSBDPSSFDUBHSBDJBT 2VJUF MBT DVCJFSUBT TPCSF FM SFQPTBDBCF-
BMPTQBTBEPSFTEFMDJOUVSØOJOUFHSBEPTFO [BT 'JH

FMSFQPTBDBCF[BT$ (S
 %FTFOGVOEFFMSFTQBMEP RVJUBOEPMBTDJO-
41
UBTBEIFTJWBTRVFTFFODVFOUSBOTPCSFFM ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO
SFQPTBDBCF[BT 'JH
 "MmOBMEFMBWJEBÞUJMEFMBTJMMJUB TVTQFOEB
%FTFOGVOEF MB TJMMJUB FNQF[BOEP QPS MB TV VTP Z EFQPTÓUFMB FO VO QVOUP EF SFDP-
QBSUFTVQFSJPS 'JH
 HJEB EF SFTJEVPT BEFDVBEP " FGFDUPT EFM
7PMUFFMBTJMMJUBQBSBMJCFSBSMPTFMÈTUJDPTEF SFTQFUPZMBQSPUFDDJØOEFMNFEJPBNCJFO-
EFCBKPEFMBTJFOUP 'JH
 UF TF EFCFO TFQBSBS MPT EJTUJOUPT UJQPT EF
%FTQSFOEBMBDJOUBBEIFTJWBEFEFUSÈTEFM SFTJEVPT TFHÞO FTUBCMFDFO MBT OPSNBUJWBT
SFTQBMEP 'JH
 WJHFOUFTFOFMQBÓTEFVTP
%FTFOHBODIFMBTPMBQBEFMSFWÏTEFMSFT-
QBMEP 'JH

1BSBWPMWFSBDPMPDBSMPTDPNQPOFOUFTEFMB
GVOEBFOTVQPTJDJØOPSJHJOBM SFQJUBFOPS-
EFOJOWFSTPMBTPQFSBDJPOFTRVFBDBCBNPT
EFEFTDSJCJS

LIMPIEZA DE LAS PARTES DE PLÁSTICO


Y DE METAL
1BSBMBMJNQJF[BEFMBTQBSUFTEFQMÈTUJDPP
NFUBM CBSOJ[BEP VUJMJDF TPMP VO QB×P IÞ-
NFEP /P VUJMJDF EFUFSHFOUFT BCSBTJWPT P
EJTPMWFOUFT
-BTQBSUFTNØWJMFTEFMBTJMMJUBOPEFCFOMV-
CSJDBSTF

CONTROL DE LA INTEGRIDAD DE LOS


COMPONENTES
4F SFDPNJFOEB DPNQSPCBS SFHVMBSNFOUF
MBJOUFHSJEBEZFMFTUBEPEFEFTHBTUFEFMPT
TJHVJFOUFTDPNQPOFOUFT
t'VOEB $PNQSVFCF RVF FM BDPMDIBEP OP
TFTBMHBQPSMBTDPTUVSBTZRVFMBTDPTUVSBT
FTUÏOJOUBDUBTZTJOEB×PT
t$JOUVSPOFT $POUSPMF RVF OP IBZB QBSUFT
EFTIJMBDIBEBTDPOFWJEFOUFSFEVDDJØOEFM
FTQFTPS EF MBT DPSSFBT MB DJOUB EF SFHVMB-
DJØO FM TFQBSBQJFSOBT MPT IPNCSPT Z MB
[POBEFSFHVMBDJØOEFMPTDJOUVSPOFT
t1BSUFTEFQMÈTUJDP3FWJTFFMFTUBEPEFEFT-
HBTUF EF UPEBT MBT QBSUFT EF QMÈTUJDP RVF
OPEFCFOQSFTFOUBSTF×BMFTWJTJCMFTEFEB-
×PTPEFTUF×JEP
`"5&/$*»/&OFMDBTPEFRVFMBTJMMJUBSFTVM-
UBSBEFGPSNBEBPGVFSUFNFOUFEFTHBTUBEB 
TFSÈOFDFTBSJPTVTUJUVJSMBQPESÓBIBCFSQFS-
EJEPTVTDBSBDUFSÓTUJDBTPSJHJOBMFTEFTFHV-
SJEBE

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO


$VBOEP OP FTUÏ JOTUBMBEB FO FM BVUPNØWJM 
TFSFDPNJFOEBHVBSEBSMBTJMMJUBFOVOMVHBS
TFDP BMFKBEBEFGVFOUFTEFDBMPSZQSPUFHJEB
EFMQPMWP MBIVNFEBEZMBMV[TPMBSEJSFDUB
42
CHICCO DPOTJEFSBÎÍPBQSFTFOÎBEFPVUSPTQBTTB-
HFJSPTOPCBODPEFUSÈT
GRO-UP 123 t/ÍPEFJYFCBODPTEFBVUPNØWFMEPCSÈWFJT
PVSPUBUJWPTNBMmYBEPTQPJT FNDBTPEF
Gr. 1/2/3 (9-36 kg) BDJEFOUF QPEFNDPOTUJUVJSVNQFSJHP
t5FOIBPDVJEBEPEFJOTUBMBSB$BEFJSBBVUP
INSTRUÇÕES DE UTILI- EFNPEPBRVFFTUBOÍPFOUSFFNDPOUBD-
UPDPNVNCBODPNØWFMPVDPNBQPSUB
ZAÇÃO EPBVUPNØWFM
t/VODB JOTUBMF B $BEFJSB BVUP OVN CBODP
IMPORTANTÍSSIMO! EF BVUPNØWFM FRVJQBEP BQFOBT DPN VN
DJOUP EF TFHVSBOÎB BCEPNJOBM DPN EPJT
PARA LER DE IMEDIATO QPOUPTEFmYBÎÍP

t/FOIVNB$BEFJSBBVUPQPEFHBSBOUJSBTF-
ATENÇÃO: "/5&4 %& 65*-*;"3 3&.07" & HVSBOÎBUPUBMEBDSJBOÎBFNDBTPEFBDJEFO-
ELIMINE EVENTUAIS SACOS DE PLÁSTICO E UF NBTBVUJMJ[BÎÍPEFTUFQSPEVUPSFEV[P
TODOS OS ELEMENTOS QUE FAÇAM PARTE SJTDPEFGFSJNFOUPTFEFNPSUFEBDSJBOÎB
DA EMBALAGEM DO PRODUTO OU MANTE t0 SJTDP EF B DSJBOÎB TPGSFS BMHVNB MFTÍP
NHAOS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. HSBWF OÍP TØ FN DBTP EF BDJEFOUF NBT
26"/%0 04 %&*5"3 '03" $0-026&ʰ04 UBNCÏN OPVUSBT DJSDVOTUÉODJBT QPS FY
NOS CONTENTORES ADEQUADOS PARA A USBWBHFOT CSVTDBT FUD
 BVNFOUB TF BT
3&$0-)" %*'&3&/$*"%" &. $0/'03.* JOEJDBÎÜFTEBEBTOFTUFNBOVBMOÍPGPSFN
DADE COM AS LEIS EM VIGOR. FTDSVQVMPTBNFOUF SFTQFJUBEBT WFSJmRVF
TFNQSFTFB$BEFJSBBVUPFTUÈmYBEBDPSSF-
ADVERTÊNCIAS UBNFOUFOPCBODPEPBVUPNØWFM
t1BSBBNPOUBHFNFJOTUBMBÎÍPEPQSPEVUP t4F B $BEFJSB BVUP FTUJWFS EBOJmDBEB EF-
TJHB FTDSVQVMPTBNFOUF BT JOTUSVÎÜFT GPS- GPSNBEB PV NVJUP EFTHBTUBEB EFWF TFS
OFDJEBT/ÍPQFSNJUBRVFBMHVÏNVUJMJ[FP TVCTUJUVÓEB QPJTQPEFSÈUFSQFSEJEPBTDB-
QSPEVUPTFNUFSMJEPBTJOTUSVÎÜFT SBDUFSÓTUJDBTPSJHJOBJTEFTFHVSBOÎB
t$POTFSWF FTUF NBOVBM QBSB DPOTVMUBT GV- t/ÍPGBÎBBMUFSBÎÜFTPVBDSFTDFOUPTBPQSP-
UVSBT EVUPTFNBQSPWBÎÍPEPGBCSJDBOUF
t$BEB QBÓT QSFWÐ MFJT F SFHVMBNFOUPT EJ- t/ÍP VUJMJ[F BDFTTØSJPT QFÎBT EF TVCTUJUVJ-
GFSFOUFT FN NBUÏSJB EF TFHVSBOÎB QBSB P ÎÍP F DPNQPOFOUFT OÍP GPSOFDJEPT QFMP
USBOTQPSUF EF DSJBOÎBT OP BVUPNØWFM 1PS GBCSJDBOUF
FTUF NPUJWP Ï BDPOTFMIÈWFM DPOUBDUBS BT t/VODBEFJYFBDSJBOÎBOB$BEFJSBBVUPTFN
BVUPSJEBEFT MPDBJT QBSB PCUFS NBJT JOGPS- WJHJMÉODJB QPSOFOIVNNPUJWP
NBÎÜFT t/ÍPDPMPRVFOBEBRVFOÍPTFKBVNBDFT-
tATENÇÃO! $PN CBTF OBT FTUBUÓTUJDBT TP- TØSJPBQSPWBEPQBSBPQSPEVUP RVFSFOUSF
CSF BDJEFOUFT HFSBMNFOUF PT CBODPT EF P CBODP EP BVUPNØWFM F B $BEFJSB BVUP 
USÈTEPWFÓDVMPTÍPNBJTTFHVSPTEPRVFP RVFS FOUSF FTUB F B DSJBOÎB FN DBTP EF
CBODP EB GSFOUF 1PSUBOUP Ï BDPOTFMIÈWFM BDJEFOUF B $BEFJSB BVUP QPEFSÈ OÍP GVO-
JOTUBMBSB$BEFJSBBVUPOVNEPTCBODPTEF DJPOBSDPSSFUBNFOUF
USÈT/PNFBEBNFOUF PMVHBSNBJTTFHVSP t4FPBVUPNØWFMFTUJWFSBPTPM JOTQFDDJPOF
ÏPEPNFJP TFUJWFSDJOUPEFQPOUPT DVJEBEPTBNFOUF B $BEFJSB BVUP BOUFT EF
t3FDPNFOEBTFRVFUPEPTPTQBTTBHFJSPTB JOTUBMBS B DSJBOÎB WFSJmDBOEP TF BMHVNBT
CPSEPTFKBNJOGPSNBEPTTPCSFDPNPSFUJ- QBSUFT FTUÍP EFNBTJBEP RVFOUFT TF GPS
SBS B DSJBOÎB EB DBEFJSB BVUP FN DBTP EF P DBTP EFJYF BSSFGFDFS BOUFT EF TFOUBS B
FNFSHÐODJB DSJBOÎB QBSBFWJUBSRVFFMBTFRVFJNF
t4F B $BEFJSB BVUP FTUJWFS DPMPDBEB OP t"QØT VN BDJEFOUF BJOEB RVF MJHFJSP B
CBODP EB GSFOUF DPN P BJSCBH GSPOUBM BUJ- $BEFJSBBVUPQPEFUFSTPGSJEPEBOPTOFN
WBEP QBSBNBJPSTFHVSBOÎBÏBDPOTFMIÈWFM TFNQSFWJTÓWFJTBPMIPOVÏ QPSUBOUP OF-
SFDVBSPCBODPPNBJTQPTTÓWFM UFOEPFN DFTTÈSJPTVCTUJUVÓMB
43
t/ÍP VUJMJ[F $BEFJSBT BVUP FN TFHVOEB FORVBOUP P BVUPNØWFM FTUJWFS FN NP-
NÍPQPEFNUFSTPGSJEPEBOPTFTUSVUVSBJT WJNFOUP QPS OFOIVN NPUJWP 4F P CFCÏ
OÍP WJTÓWFJT B PMIP OV NBT RVF DPNQSP- OFDFTTJUBS EF BUFOÎÍP EFWF QSPDVSBS VN
NFUFNBTFHVSBOÎBEPQSPEVUP MPDBMTFHVSPFFTUBDJPOBS
t" TPDJFEBEF "SUTBOB EFDMJOB RVBMRVFS
SFTQPOTBCJMJEBEF QFMP VTP JNQSØQSJP EP ÍNDICE
QSPEVUP 1. DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES
t0 SFWFTUJNFOUP TØ QPEF TFS TVCTUJUVÓEP 2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
QPSPVUSPBQSPWBEPQFMPGBCSJDBOUF QPJTÏ 3. LIMITAÇÕES E REQUISITOS DE UTILIZAÇÃO
QBSUFJOUFHSBOUFEB$BEFJSBBVUP"$BEFJSB RELATIVOS AO PRODUTO E AO BANCO
BVUPOVODBEFWFTFSVUJMJ[BEBTFNPSFWFT- DO AUTOMÓVEL
UJNFOUP QBSB OÍP DPNQSPNFUFS B TFHV- 4. INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO NO
SBOÎBEBDSJBOÎB AUTOMÓVEL E COLOCAÇÃO DA CRIANÇA
t$FSUJmRVFTFEFRVFPDJOUPEFTFHVSBOÎB /0(3610 ,(

EP BVUPNØWFM OÍP mDB UPSDJEP &WJUF RVF 5. ALTERAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DA


FTUF ÞMUJNP PV DPNQPOFOUFT EB $BEFJSB $"%&*3" "650 %0 (3610  ,(

BVUP mRVFN FOUBMBEPT OB QPSUB PV FN 1"3"0(3610 ,(

DPOUBDUPDPNQPOUPTDPSUBOUFT 6. INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO NO


t"$BEFJSBBVUPEFJYBEFTFSVUJMJ[ÈWFMTFP AUTOMÓVEL E COLOCAÇÃO DA CRIANÇA
DJOUP BQSFTFOUBS DPSUFT PV QBSUFT EFTmB- /0(3610 ,(

EBT 7. REPOSIÇÃO DOS CINTOS PARA
t.FTNPRVBOEPOÍPUSBOTQPSUBSBDSJBOÎB 65*-*;"±°0/0(3610 ,(

B $BEFJSB BVUP EFWF FTUBS mYBEB DPSSFUB- 8. REGULAÇÃO DA ALTURA DO APOIO DA


NFOUF PV FOUÍP EFWF TFS HVBSEBEB OP CABEÇA
QPSUBCBHBHFN4FB$BEFJSBBVUPOÍPFT- 9. RECLINAÇÃO
UJWFS mYBEB DPSSFUBNFOUF QPEF DPOTUJUVJS 10. LIMPEZA E MANUTENÇÃO
VNQFSJHPQBSBPTQBTTBHFJSPT FNDBTPEF
BDJEFOUFPVUSBWBHFNCSVTDB 1. DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES
t$FSUJmRVFTF EF RVF OÍP TÍP USBOTQPSUB- Fig. 1 (Frente)
EPTOPJOUFSJPSEPWFÓDVMP OPNFBEBNFOUF " #PUÍP EF SFHVMBÎÍP EP
OB DIBQFMFJSB PCKFUPT PV CBHBHFOT RVF BQPJP EB DBCFÎB F DPSSFJBT
OÍP UFOIBN TJEP mYBEPT PV DPMPDBEPT EPTPNCSPT
EFGPSNBTFHVSBFNDBTPEFBDJEFOUFPV #"QPJPEBDBCFÎB
USBWBHFN CSVTDB QPEFSÍP GFSJS PT QBTTB- $(VJBTEFQBTTBHFNEBDPSSFJBEJBHPOBM
HFJSPT %$PSSFJBTEPTPNCSPT
t7FSJmRVF TF P BQPJP EB DBCFÎB EP CBODP &$JOUPEB$BEFJSBBVUP
EPBVUPNØWFMJOUFSGFSFDPNPBQPJPEBDB- ''FDIP
CFÎBEB$BEFJSBBVUPOÍPEFWFFNQVSSÈ- (1SPUFÎÍPEBDPSSFJBTFQBSBEPSBEFQFSOBT
MP QBSB B GSFOUF 4F UBM TVDFEFS SFUJSF P )#PUÍPEFSFHVMBÎÍPEPDJOUP
BQPJPEBDBCFÎBEPCBODPEPBVUPNØWFM *3FHVMBEPSDFOUSBMEFUFOTÍPEPDJOUP
POEFFTUÈJOTUBMBEBB$BEFJSBBVUP UFOEP +3FEVUPS
PDVJEBEPEFOÍPPDPMPDBSTPMUPTPCSFB ,#PUÍPEFSFDMJOBÎÍP
DIBQFMFJSB -(VJBTEFQBTTBHFNEBDPSSFJBBCEPNJOBM
t$FSUJmRVFTFEFRVFUPEPTPTQBTTBHFJSPT Fig. 2 (parte de trás):
EP BVUPNØWFM VUJMJ[BN P DJOUP EF TFHV- ."CFSUVSBTEFQBTTBHFNEPDJOUPEPBV-
SBOÎB OÍPTØQBSBTVBQSØQSJBTFHVSBOÎB UPNØWFMQBSBJOTUBMBÎÍPOP(SVQP
NBT UBNCÏN QPSRVF EVSBOUF B WJBHFN /$PSSFJBTEPTPNCSPT
FNDBTPEFBDJEFOUFPVQBSBHFNCSVTDB 
QPEFNGFSJSBDSJBOÎB 2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
t/PDBTPEFWJBHFOTMPOHBT GBÎBQBSBHFOT t&TUB $BEFJSB BVUP FTUÈ IPNPMPHBEB QBSB
GSFRVFOUFT 0 CFCÏ DBOTBTF NVJUP GBDJM- PTi(SVQPT  F w QBSB P USBOTQPSUF EF
NFOUF/ÍPSFUJSFBDSJBOÎBEB$BEFJSBBVUP DSJBOÎBT DPN QFTP FOUSF PT F PT LH
44
EPTNFTFTBPTBOPT BQSPYJNBEB- t0CBODPEPBVUPNØWFMEFWFFTUBSFRVJQB-
NFOUF
 FN DPOGPSNJEBEF DPN B OPSNB EPDPNDJOUPEFTFHVSBOÎBDPNQPOUPT
FVSPQFJB&$&3 EFmYBÎÍP FTUÈUJDPPVDPNFOSPMBEPS IP-
t"IPNPMPHBÎÍPÏEFUJQPi6OJWFSTBMw QPS- NPMPHBEP TFHVOEP P 3FHVMBNFOUP 6/
UBOUPB$BEFJSBBVUPQPEFTFSVUJMJ[BEBFN &$& /¡ PV PVUSBT OPSNBT FRVJWBMFOUFT
RVBMRVFSNPEFMPEFBVUPNØWFM 'JH

"5&/±°0i6OJWFSTBMw TJHOJmDB RVF Ï DPN- t/VODB JOTUBMF B $BEFJSB BVUP OVN CBODP
QBUÓWFMDPNBNBJPSQBSUFNBTOÍPUPEPTPT EFBVUPNØWFMFRVJQBEPBQFOBTDPNDJOUP
CBODPTEFBVUPNØWFM EF TFHVSBOÎB EF EPJT QPOUPT EF mYBÎÍP
'JH

AVISO IMPORTANTE t" $BEFJSB BVUP QPEF TFS JOTUBMBEB OP
&TUF Ï VN EJTQPTJUJWP EF SFUFOÎÍP QBSB CBODP EB GSFOUF BP MBEP EP DPOEV-
DSJBOÎBT EB DBUFHPSJB i6OJWFSTBMw DFSUJm- UPS DPOTVMUF QG P $ØEJHP EB &TUSBEB
DBEPEFBDPSEPDPNP3FHVMBNFOUPO QBSB TBCFS FN RVF DPOEJÎÜFT
 PV FN
FYUFOTÍPTÏSJF²JOEJDBEPQBSBBVUJ- RVBMRVFSVNEPTCBODPTUSBTFJSPT/VODB
MJ[BÎÍPHFOFSBMJ[BEBFNWFÓDVMPTFDPN- JOTUBMF FTUB $BEFJSB BVUP FN CBODPT WJSB-
QBUÓWFMDPNBNBJPSQBSUFEPTCBODPTEF EPTMBUFSBMNFOUFPVQPTJDJPOBEPTOPTFO-
BVUPNØWFM NBTOÍPUPEPT
 UJEPJOWFSTPËNBSDIB 'JH

" DPNQBUJCJMJEBEF TFSÈ NBJT GBDJMNFOUF t0QSPEVUPEFTUJOBTFFYDMVTJWBNFOUFBTFS
PCUJEBOPTDBTPTFNRVFPDPOTUSVUPSEP VUJMJ[BEPDPNP$BEFJSBBVUPQBSBBVUPNØ-
BVUPNØWFMEFDMBSBOPNBOVBMEPWFÓDVMP WFMFOÍPQBSBVTBSFNDBTB
RVF P NFTNP QSFWÐ B JOTUBMBÎÍP EF VN t1BSB VNB JOTUBMBÎÍP DPSSFUB P BQPJP EB
EJTQPTJUJWP EF SFUFOÎÍP QBSB DSJBOÎBT DBCFÎBEPCBODPEPBVUPNØWFMOÍPEFWF
EPUJQPi6OJWFSTBMw QBSBBGBJYBFUÈSJBFN JOUFSGFSJS EFGPSNBBMHVNB DPNPFODPTUP
RVFTUÍP EB$BEFJSBBVUP
&TUF EJTQPTJUJWP EF SFUFOÎÍP GPJ DMBTTJm- t$FSUJmRVFTF EF RVF P GFDIP EP DJOUP EF
DBEPi6OJWFSTBMw EF BDPSEP DPN DSJUÏSJPT USÐTQPOUPTEPBVUPNØWFMOÍPFTUÈEFNB-
EF IPNPMPHBÎÍP NBJT SJHPSPTPT SFMBUJ- TJBEPBMUP4FGPSFTTFPDBTP UFOUFJOTUBMBS
WBNFOUF B NPEFMPT BOUFSJPSFT RVF OÍP B$BEFJSBBVUPOPVUSPCBODPEPBVUPNØ-
JODMVFNFTUFBWJTP WFM 'JHF

*OEJDBEP BQFOBT QBSB B VUJMJ[BÎÍP FN
WFÓDVMPT EPUBEPT EF DJOUPT EF TFHVSBO- 4. INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO
ÎBDPNQPOUPTEFmYBÎÍP FTUÈUJDPTPV NO AUTOMÓVEL E COLOCAÇÃO DA
DPN FOSPMBEPS IPNPMPHBEPT TFHVOEP CRIANÇA NO GRUPO 1 (9-18 KG)
P 3FHVMBNFOUP 6/&$& /¡ PV PVUSBT "5&/±°0&TUBTJOTUSVÎÜFTBQMJDBNTF UBO-
OPSNBTFRVJWBMFOUFT UP OP UFYUP DPNP OBT mHVSBT Ë JOTUBMBÎÍP
&NDBTPEFEÞWJEB DPOUBDUFPGBCSJDBOUF EB$BEFJSBBVUPOPCBODPEFUSÈT EPMBEP
EPEJTQPTJUJWPEFSFUFOÎÍPPVPWFOEFEPS EJSFJUP 1BSB JOTUBMBÎÍP OPVUSBT QPTJÎÜFT 
FYFDVUFBNFTNBTFRVÐODJBEFPQFSBÎÜFT
3. LIMITAÇÕES E REQUISITOS DE $PMPRVFB$BEFJSBBVUPOPCBODPOPTFO-
UTILIZAÇÃO RELATIVOS AO PRODUTO UJEPEBNBSDIB OPMVHBSFTDPMIJEPQBSBB
E AO BANCO DO AUTOMÓVEL JOTUBMBÎÍP 'JH

ATENÇÃO! 3FTQFJUF FTDSVQVMPTBNFOUF BT "5&/±°0$FSUJmRVFTFEFRVFPBQPJPEB
TFHVJOUFT MJNJUBÎÜFT F SFRVJTJUPT EF VUJMJ- DBCFÎBEPCBODPEPBVUPNØWFMOÍPJOUFSGF-
[BÎÍP SFMBUJWPT BP QSPEVUP F BP CBODP EP SFDPNPBQPJPEBDBCFÎBEB$BEFJSBBVUP
BVUPNØWFMDBTPDPOUSÈSJP BTFHVSBOÎBTFSÈ PBQPJPEBDBCFÎBEPCBODPOÍPEFWFFN-
DPNQSPNFUJEB QVSSBS QBSB B GSFOUF P BQPJP EB DBCFÎB EB
t&TUB$BEFJSBBVUPFTUÈIPNPMPHBEBFYDMV- DBEFJSB 'JH

TJWBNFOUF QBSB P USBOTQPSUF EF DSJBOÎBT 3FNPWBBBMNPGBEBSFEVUPSB MJCFSUBOEP-
EF QFTP DPNQSFFOEJEP FOUSF F LH BEBTQBTTBHFOTEBTDPSSFJBT 'JH

EPT NFTFT BPT BOPT BQSPYJNB- 3FNPWB P SFWFTUJNFOUP UÐYUJM EP FODPT-
EBNFOUF
 UP 'JH 
 GBÎB EFTMJ[BS B QBSUF EJBHPOBM
45
EP DJOUP EP CBODP EP BVUPNØWFM FOUSF 1BSBSFHVMBSBUFOTÍPEPDJOUPEB$BEFJSB
P BQPJP EB DBCFÎB F P FODPTUP 'JH 
 BVUP BKVTUBOEPB BP DPSQP EB DSJBOÎB 
*OUSPEV[BPDJOUPEFUSÐTQPOUPTOBBCFS- QVYF DPN DBVUFMB B DPSSFJB EF SFHVMB-
UVSBEPDJOUP. 'JH
GB[FOEPPTBJSQFMP ÎÍP * BUÏ PCUFS P OÓWFM DFSUP EF UFOTÍP
MBEPPQPTUP 'JH"
 'JH

1SFOEBPDJOUPEPBVUPNØWFMBPGFDIP EF $FSUJmRVFTFEFRVFB$BEFJSBBVUPFTUÈ
NPEP B RVF UBOUP B DPSSFJB BCEPNJOBM CFNQSFTB 'JH

DPNPBEJBHPOBM QBTTFNOBHVJBWFSNF- 1BSB SFUJSBS B DSJBOÎB EB $BEFJSB BVUP 
MIBEPDJOUP- 'JH
 QSFTTJPOFPCPUÍPEPGFDIPFMJCFSUFBT
1VYFPNBJTQPTTÓWFMPDJOUPEPBVUPNØ- DPSSFJBT 'JH

WFMGB[FOEPDPNRVFB$BEFJSBBVUPmRVF
CFNBQFSUBEBDPOUSBPCBODP 'JH
 5. ALTERAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DA
$FSUJmRVFTF EF RVF B $BEFJSB FTUÈ JOT- CADEIRA AUTO DO GRUPO 1 (9-18 KG)
UBMBEBDPSSFUBNFOUFTFPDJOUPFTUÈCFN PARA O GRUPO 2/3 (15-36 KG)
FTUJDBEP F TF B $BEFJSB BVUP FTUÈ mSNF- 1BSBBMUFSBSBDPOmHVSBÎÍPEB$BEFJSBBVUP
NFOUF QSFTB F FODPTUBEB BP CBODP 4F EP (SVQP QBSB P (SVQP  QSPDFEB EB
UBMOÍPBDPOUFDFS SFQJUBBTPQFSBÎÜFTEF TFHVJOUFGPSNB
JOTUBMBÎÍP EFTEFPJOÓDJP 1SFTTJPOF P GFDIP EP DJOUP EB $BEFJSB
BVUPQBSBBCSJMP 'JH

ATENÇÃO! 3PEFPCPUÍPQBSBFMFWBSPBQPJPEBDB-
t$FSUJmRVFTF TFNQSF EF RVF P DJOUP FTUÈ CFÎB BUÏ BP NÈYJNP F BMBSHVF UBNCÏN
EJTUSJCVÓEP VOJGPSNFNFOUF FN UPEPT PT BT DPSSFJBT EPT PNCSPT BUÏ BP NÈYJNP
QPOUPTFEFRVFOÍPFTUÈUPSDJEP 'JH

t/6/$" QBTTF P DJOUP EP BVUPNØWFM FN 4F QSFTFOUF SFNPWB B BMNPGBEB SFEVUP-
QPTJÎÜFTEJGFSFOUFTEBTJOEJDBEBT SB MJCFSUBOEPBEBTQBTTBHFOTEBDPSSFJB
EJBHPOBM 'JH

5FSNJOBEB B JOTUBMBÎÍP EB $BEFJSB BVUP 3FNPWBPSFWFTUJNFOUPUÐYUJMEPFODPTUP
QBSBDPMPDBSBDSJBOÎBQSPDFEBEBTFHVJOUF 'JH
FMJCFSUFBBCBUSBTFJSBEPFODPTUP
GPSNB 'JH

1SFTTJPOFPCPUÍPEFSFHVMBÎÍPEPDJOUP 'BÎBQBTTBSQPSCBJYPEBTHVJBTEPDJOUP
)F TJNVMUBOFBNFOUF TFHVSFFQVYFQBSB EJBHPOBMBTDPSSFJBTEPTPNCSPT 'JH

TJBTDPSSFJBTEPTPNCSPTEB$BEFJSBBVUP FFNQVSSFBTKVOUBNFOUFDPNBTMJOHVF-
BUÏ PCUFS B NÈYJNB FYUFOTÍP QPTTÓWFM UBTBUSBWÏTEPTCVSBDPTDPSSFTQPOEFOUFT
'JH
 'JH

"CSBPDJOUPEB$BEFJSBBVUP QSFTTJPOBO- %FQPJTEFTUBPQFSBÎÍP PTDJOUPTEFWFSÍP
EPPCPUÍPEPGFDIP FBGBTUFBTDPSSFJBT FTUBS DPOGPSNF SFQSFTFOUBEP OB 'JHVSB
QBSBPTMBEPT 'JH
 OBQBSUFEFUSÈTEPFODPTUP
1PTJDJPOFPSFEVUPS QSFOEFOEPBTBSHPMBT 3FUJSFBmWFMBEBQSPUFÎÍPEBDPSSFJBTFQB-
OBTHVJBTEFQBTTBHFNEBDPSSFJBEJBHP- SBEPSBEBTQFSOBTFDPMPRVFBOBDBWJEB-
OBM 'JH
 EF JOGFSJPS 'JH 
 JOUSPEV[B UBNCÏN B
"5&/±°00SFEVUPSQPEFTFSVUJMJ[BEPBUÏ QSPUFÎÍPEBDPSSFJBTFQBSBEPSBEFQFSOBT
BPT,H OBNFTNBDBWJEBEF 'JH

$PMPRVF DVJEBEPTBNFOUF B DSJBOÎB OB 7PMUFBNPOUBSBBCBUSBTFJSBEPFODPTUP
$BEFJSB BVUP BEBQUBOEPMIF PT DJOUPT FQSFOEBOPWBNFOUFPUFDJEPËFTUSVUVSB
TPCSFPDPSQPTFNPTQVYBS VOBBTEVBT
MJOHVFUBTEPDJOUP 'JH
FFODBJYFBT 6. INSTALAÇÃO DA CADEIRA AUTO
OPWBNFOUFOPGFDIP 'JH"
 NO AUTOMÓVEL E COLOCAÇÃO DA
$PNPCPUÍPEFSFHVMBÎÍP"TJUVBEPOB CRIANÇA NO GRUPO 2/3 (15-36 KG)
QBSUFEFDJNBEPFODPTUP SFHVMFBBMUVSB $PMPRVFB$BEFJSBBVUPOPCBODPOPTFO-
EPBQPJPEBDBCFÎBEB$BEFJSBBVUP 'JH UJEPEBNBSDIB OPMVHBSFTDPMIJEPQBSBB

 EF NPEP B RVF BT DPSSFJBT mRVFN JOTUBMBÎÍP 'JH

ËBMUVSBEPTPNCSPTEBDSJBOÎB 'JH
 1BTTFBDPSSFJBEJBHPOBMEPDJOUPEPBV-
46
UPNØWFM QPS USÈT EP BQPJP EB DBCFÎB F 7. REPOSIÇÃO DOS CINTOS PARA
BUSBWÏT EB HVJB EF QBTTBHFN WFSNFMIB UTILIZAÇÃO NO GRUPO 1 (9-18KG)
EP DJOUP $
 QPS CBJYP EP QSØQSJP BQPJP &GFUVF QFMBPSEFNJOWFSTB BTJOTUSVÎÜFTGPS-
EBDBCFÎB4FOUFBDSJBOÎBDPNDVJEBEP OFDJEBTOPTDBQÓUVMPTF
DFSUJmDBOEPTFEFRVFFTUÈCFNFODPTUB-
EBBPFODPTUPEB$BEFJSBBVUP 8. REGULAÇÃO DA ALTURA DO APOIO
'FDIFPDJOUPEPBVUPNØWFM EFNPEPB DA CABEÇA
RVF UBOUP B DPSSFJB BCEPNJOBM DPNP B ² QPTTÓWFM SFHVMBS B BMUVSB EP BQPJP EB DB-
EJBHPOBM QBTTFN KVOUP Ë HVJB EF QBTTB- CFÎBQBSBBEBQUBSNFMIPSB$BEFJSBBVUPË
HFNEPDJOUPBCEPNJOBM- 'JH
 BMUVSB EB DSJBOÎB 6NB CPB SFHVMBÎÍP QFS-
1BSBSFHVMBSBBMUVSBEPBQPJPEBDBCFÎB NJUFRVF
DFSUJmRVFTFEFRVFBQPTJÎÍPEBHVJBEP BDBCFÎBFTUFKBTFNQSFCFNBNQBSBEBF
DJOUPEJBHPOBM #
mDBQPTJDJPOBEBTPCSF QSPUFHJEB (SVQPT

P PNCSP B VNB EJTUÉODJB NÈYJNB EF PT DJOUPT EF TFHVSBOÎB EB $BEFJSB BVUP
DN 'JH
 mRVFN TFNQSF DPSSFUBNFOUF DPMPDBEPT 
1VYFBQBSUFEJBHPOBMEPDJOUPBVUPQBSB JTUPÏ ËBMUVSBEPTPNCSPT (SVQP

P FOSPMBEPS EF GPSNB RVF P DJOUP mRVF P DJOUP EJBHPOBM EP BVUPNØWFM mRVF
CFNFTUJDBEPFCFNFODPTUBEPBPUØSBY TFNQSF Ë BMUVSB DFSUB HSBÎBT ËT HVJBT EF
FËTDPYBTEBDSJBOÎB 'JH
 QBTTBHFNEPDJOUPJOUFHSBEBTOPBQPJPEB
$FSUJmRVFTFEFRVFB$BEFJSBBVUPFTUÈ DBCFÎB$ (SVQPT

CFNmYB 'JH
 1BSB SFHVMBS B BMUVSB EP BQPJP EB DBCFÎB 
SPEF P CPUÍP " TJUVBEP OB QBSUF EF DJNB
ATENÇÃO! EP FODPTUP BUÏ BUJOHJS B QPTJÎÍP EFTFKBEB
t$FSUJmRVFTF TFNQSF EF RVF P DJOUP FTUÈ 'JH

EJTUSJCVÓEP VOJGPSNFNFOUF FN UPEPT PT
QPOUPTFEFRVFOÍPFTUÈUPSDJEP 9. RECLINAÇÃO
t$FSUJmRVFTFEFRVFPDJOUPEJBHPOBMFTUÈ "$BEFJSBBVUPEJTQÜFBQFOBTEFVNBQPTJ-
DPSSFUBNFOUF BQPJBEP TPCSF P PNCSP EB ÎÍPEFSFDMJOBÎÍP
DSJBOÎB F EF RVF OÍP FYFSDF QSFTTÍP OP 1BSB SFDMJOBS B $BEFJSB BVUP BDJPOF P CP-
QFTDPÎPTFOFDFTTÈSJP SFHVMFPBQPJPEB UÍP F MFWBOUF MJHFJSBNFOUF B $BEFJSB QBSB
DBCFÎB JODMJOÈMB 'JH

t$FSUJmRVFTFEFRVFPFOSPMBEPSEPDJOUP 3FDPNFOEBTF RVF SFDMJOF B DBEFJSB BVUP
EPBVUPNØWFMmDBFNQPTJÎÍPSFDVBEBFN BOUFTEFTFOUBSBDSJBOÎB
SFMBÎÍPBPFODPTUPEPCBODPEPBVUPNØ- "5&/±°07FSJmRVFPFOHBUFEPTJTUFNBEF
WFM 'JH
 SFDMJOBÎÍP DFSUJmDBOEPTFEFRVFPCPUÍP,
FOUSPVDPNQMFUBNFOUF
1BSB SFUJSBS B DSJBOÎB EB $BEFJSB BVUP OPT "5&/±°0"QØTBSFHVMBÎÍP WFSJmRVFTFBT
(SVQPTF DPSSFJBTEPDJOUPFTUÍPCFNFTUJDBEBT
 4PMUF P DJOUP EP BVUPNØWFM BCSJOEP P
GFDIP 10. LIMPEZA E MANUTENÇÃO
"GBTUFPDJOUPEPBVUPNØWFMEPDPSQPEB
DSJBOÎB LIMPEZA DO FORRO
3FUJSFBDSJBOÎBEB$BEFJSBBVUPDPNDVJ- 0SFWFTUJNFOUPEB$BEFJSBBVUPÏDPNQMF-
EBEP UBNFOUF SFNPWÓWFM F MBWÈWFM Ë NÍP PV OB
"5&/±°0$BTPOÍPUFODJPOFEFTNPOUBSB NÈRVJOBB¡$1BSBBMBWBHFN TJHBBTJOT-
$BEFJSBBVUPEPBVUPNØWFM WPMUFBQSFOEFS USVÎÜFTRVFDPOTUBNEBFUJRVFUBEPSFWFT-
PDJOUPEPBVUPNØWFMOPGFDIPDPSSFTQPO- UJNFOUP F RVF QPEFN JODMVJS PT TFHVJOUFT
EFOUF EF NPEP B QSFOEFS B $BEFJSB BVUP TÓNCPMPTEFMBWBHFN
NFTNPTFNBDSJBOÎBEFPVUSBGPSNB QP-
EFSJBDPOTUJUVJSVNQFSJHPFNDBTPEFUSB-
WBHFNPVBDJEFOUF
47
 -BWBSOBNÈRVJOBB¡$ t'PSSP DFSUJmRVFTF EF RVF OÍP FTUÍP B
EFTGB[FSTFOFNBTBJSQBSBGPSBEPSFWFT-
 /ÍPVUJMJ[BSMJYÓWJB UJNFOUP QBSUFT EP FODIJNFOUP 7FSJmRVF
P FTUBEP EBT DPTUVSBT RVF EFWFN FTUBS
 /ÍPTFDBSOBNÈRVJOB TFNQSFJOUBDUBT
t$JOUP WFSJmRVF TF P NBUFSJBM UÐYUJM FTUÈ B
 /ÍPQBTTBSBGFSSP EFTGB[FSTFFTFIÈVNBFWJEFOUFSFEVÎÍP
EBFTQFTTVSBOB[POBEBDPSSFJBSFHVMBEP-
 /ÍPMJNQBSBTFDP SB OB DPSSFJB TFQBSBEPSB EF QFSOBT OBT
DPSSFJBTEPTPNCSPTFOB[POBEBQMBDBEF
SFHVMBÎÍPEBTNFTNBT
/VODB VUJMJ[F EFUFSHFOUFT BCSBTJWPT PV t1MÈTUJDPT WFSJmRVF P FTUBEP EF EFTHBTUF
TPMWFOUFT /ÍP DFOUSJGVHVF P SFWFTUJNFOUP EF UPEPT PT DPNQPOFOUFT FN QMÈTUJDP 
F EFJYFP TFDBS TFN UPSDFS 1BSB SFUJSBS PT RVF OÍP EFWFN BQSFTFOUBS FWJEFOUFT TJ-
WÈSJPT DPNQPOFOUFT EP GPSSP EB FTUSVUVSB OBJTEFEFUFSJPSBÎÍPOFNQFSEBEFDPS
EB$BEFJSBBVUP QSPDFEBEBTFHVJOUFGPSNB "5&/±°0 4F B $BEFJSB BVUP FTUJWFS EFGPS-
"CSBPDJOUPEB$BEFJSBBVUP NBEBPVNVJUPEFTHBTUBEBEFWFTFSTVCTUJ-
3FUJSFPSFWFTUJNFOUPEPBQPJPEBDBCFÎB UVÓEB QPJTQPEFSÈUFSQFSEJEPBTDBSBDUFSÓT-
'JH
 UJDBTPSJHJOBJTEFTFHVSBOÎB
3FNPWBBTDBQBTTPCSFPBQPJPEBDBCFÎB
'JH
 CONSERVAÇÃO DO PRODUTO
3FUJSF P SFWFTUJNFOUP UÐYUJM EP FODPTUP 2VBOEP OÍP FTUÈ JOTUBMBEB OP BVUPNØWFM 
TPMUBOEP PT WFMDSPT RVF TF FODPOUSBN Ï BDPOTFMIÈWFM DPOTFSWBS B $BEFJSB BVUP
TPCSFPBQPJPEBDBCFÎB 'JH
 OVNMPDBMTFDP MPOHFEFGPOUFTEFDBMPSF
$PNFDF B SFUJSBS P SFWFTUJNFOUP B QBSUJS BPBCSJHPEPQØ EBIVNJEBEFFEBMV[TPMBS
EB QBSUF TVQFSJPS EB $BEFJSB BVUP 'JH EJSFUB


%FJUF B $BEFJSB BVUP QBSB TPMUBS PT FMÈT- ELIMINAÇÃO DO PRODUTO
UJDPTRVFTFFODPOUSBNQPSCBJYPEPBT- "UJOHJEPPMJNJUFEFVUJMJ[BÎÍPQSFWJTUPQBSB
TFOUP 'JH
 B $BEFJSB BVUP EFJYF EF B VTBS F DPMPRVF-
4PMUFPWFMDSPRVFTFFODPOUSBQPSUSÈTEP B OP MJYP 1PS SFTQFJUP BP NFJP BNCJFOUF 
FODPTUP 'JH
 TFQBSF PT EJGFSFOUFT UJQPT EF SFTÓEVPT EF
-JCFSUFBBCBUSBTFJSBEPFODPTUP 'JH
 BDPSEPDPNBMFHJTMBÎÍPWJHFOUFOPTFV1BÓT
1BSB WPMUBS B DPMPDBS EF OPWP PT DPNQP-
OFOUFT EP GPSSP OB QPTJÎÍP JOJDJBM FYFDVUF
BTPQFSBÎÜFT BOUFSJPSNFOUF EFTDSJUBT QFMB
PSEFNJOWFSTB

LIMPEZA DOS COMPONENTES DE


PLÁSTICO E DE METAL
1BSBBMJNQF[BEPTDPNQPOFOUFTFNQMÈTUJ-
DPPVFNNFUBMQJOUBEP VUJMJ[FBQFOBTVN
QBOP IÞNJEP /VODB VUJMJ[F EFUFSHFOUFT
BCSBTJWPTPVTPMWFOUFT
"T QBSUFT NØWFJT EB $BEFJSB BVUP OÍP EF-
WFN EFNPEPBMHVN TFSMVCSJmDBEBT

CONTROLO DA INTEGRIDADE DOS


COMPONENTES
²BDPOTFMIÈWFMWFSJmDBSSFHVMBSNFOUFBJOUF-
HSJEBEFFPFTUBEPEFEFTHBTUFEPTTFHVJO-
UFTDPNQPOFOUFT
48
CHICCO BVUP[FUFMT TUFWJH WBTU[JUUFO PNEBU EF[F
CJK FFO POHFMVL FFO HFWBBS LVOOFO JO-
GRO-UP 123 IPVEFO
t-FU FSPQ IPF IFU BVUPTUPFMUKF JO EF BVUP
Gr. 123 (9-36 kg) XPSEUHFÕOTUBMMFFSEPNUFWPPSLPNFOEBU
FFONPCJFMF[FUFMPGIFUQPSUJFSTUPPSU
GEBRUIKSAANWIJZING t#FWFTUJHIFUBVUPTUPFMUKFOPPJUPQFFOBV-
UP[FUFMVJUHFSVTUNFUFOLFMFFOCVJLHPSEFM
UXFFQVOUTHPSEFM

ZEER BELANGRIJK! t(FFO FOLFM BVUPTUPFMUKF LBO EF BCTPMVUF
WFJMJHIFJE WBO IFU LJOE JO HFWBM WBO FFO
METEEN LEZEN POHFMVLHBSBOEFSFO NBBSIFUHFCSVJLWBO
EJUBSUJLFMWFSNJOEFSUIFUHFWBBSWPPSFSO-
LET OP: 7&38*+%&3 7003 )&5 (&#36*, TUJHMFUTFMPGEFEPPE
&7&/56&-& 1-"45*$ ;",,&/ &/ "--& "/ t)FUHFWBBSWPPSFSOTUJHMFUTFMWBOIFULJOE 
%&3& 7&31",,*/(40/%&3%&-&/ &/ (00* FO OJFU BMMFFO CJK FFO POHFMVL NBBS PPL
ZE WEG OF HOUD ZE IN IEDER GEVAL BUITEN JO BOEFSF PNTUBOEJHIFEFO CJKW CJK IBSE
)&5#&3&*,7"/,*/%&3&/(00*;&8&(*/ SFNNFO FO[
 XPSEU HSPUFS BMT NFO [JDI
OVEREENSTEMMING MET DE GELDENDE OJFU OBVXHF[FU IPVEU BBO EF BBOXJK[JO-
WETTEN VOOR GESCHEIDEN AFVALVERWER HFOEJFJOEF[FIBOEMFJEJOHXPSEFOHFHF-
,*/( WFO DPOUSPMFFS BMUJKE EBU IFU BVUPTUPFMUKF
DPSSFDUBBOEF[JUUJOHJTCFWFTUJHE
WAARSCHUWINGEN t*OEJFOEFBVUPTUPFMCFTDIBEJHE WFSWPSNE
t7PMH EF JOTUSVDUJFT WPPS EF NPOUBHF FO PG FSOTUJH WFSTMFUFO NPDIU [JKO NPFU IJK
EF JOTUBMMBUJF WBO IFU BSUJLFM OBVXHF[FU XPSEFO WFSWBOHFO PNEBU IJK EF PPS-
-BBUOJFNBOEIFUBSUJLFMHFCSVJLFO[POEFS TQSPOLFMJKLF WFJMJHIFJETLFONFSLFO LBO
FFSTUEFJOTUSVDUJFTUFIFCCFOHFMF[FO IFCCFOWFSMPSFO
t#FXBBS EF[F IBOEMFJEJOH WPPS FWFOUVFMF t8JK[JHOJFUTBBOIFUBSUJLFMFOWPFHFSOJFUT
MBUFSFSBBEQMFHJOH BBOUPF[POEFSUPFTUFNNJOHWBOEFGBCSJ-
t*FEFS MBOE IFFGU BOEFSF XFUUFO FO WPPS- LBOU
TDISJGUFO CFUSFõFOEF FFO WFJMJH WFSWPFS t#SFOH HFFO OJFU EPPS EF GBCSJLBOU HFMF-
WBO LJOEFSFO JO EF BVUP )FU JT EBBSPN WFSEF BDDFTTPJSFT SFTFSWFPOEFSEFMFO PG
BBOHFSBEFOWPPSNFFSJOGPSNBUJFDPOUBDU POEFSEFMFOBBO
PQUFOFNFONFUEFQMBBUTFMJKLFBVUPSJUFJ- t-BBU IFU LJOE OPPJU FO PN HFFO FOLFMF
UFO SFEFO [POEFS UPF[JDIU JO IFU BVUPTUPFMUKF
tLET OP!7PMHFOT EF TUBUJTUJFLFO PWFS PO- BDIUFS
HFMVLLFO JT EF BDIUFSCBOL WBO IFU WPFS- t;FUOJFUTEBUHFFOWPPSIFUBSUJLFMHPFEHF-
UVJH WFJMJHFS EBO EF WPPS[FUFMT EBBSPN LFVSEBDDFTTPJSFJTUVTTFOEFBVUP[FUFMFO
XPSEUBBOHFSBEFOIFUBVUPTUPFMUKFPQEF EFBVUPTUPFM PGUVTTFOEFBVUPTUPFMFOIFU
BDIUFSCBOLUFJOTUBMMFSFO%FWFJMJHTUF[FUFM LJOEJOHFWBMWBOFFOPOHFMVLLBOIFUEBO
JTEFNJEEFMTUFBDIUFS[FUFM JOEJFOEF[FJT HFCFVSFO EBU IFU BVUPTUPFMUKF OJFU HPFE
VJUHFSVTUNFUFFOESJFQVOUTHPSEFM GVODUJPOFFSU
t)FU XPSEU BBOCFWPMFO BMMF JO[JUUFOEFO UF t"MT IFU WPFSUVJH JO EF [PO IFFGU HFTUBBO 
JOGPSNFSFOPWFSIPFIFULJOEJOHFWBMWBO DPOUSPMFFSU V EF BVUPTUPFM [PSHWVMEJH 
OPPELBOXPSEFOMPTHFLPQQFME WPPSEBUVIFULJOEFSJO[FU EPPSOBUFHBBO
t"MTEFBVUPTUPFMPQEFWPPS[FUFMNFUJOHF- PG EF WFSTDIJMMFOEF EFMFO FSWBO OJFU IFFU
TDIBLFMEFBJSCBHHF[FUJT XPSEUWPPSFFO [JKOHFXPSEFOJOEJUHFWBMMBBUV[FFFSTU
HSPUFSFWFJMJHIFJEBBOHFSBEFOEF[FUFM[P- BGLPFMFOWPPSEBUVIFULJOEFSJOMFHU PN
WFSNPHFMJKLOBBSBDIUFSFOUF[FUUFO WPPS UFWPPSLPNFOEBUIFU[JDIWFSCSBOEU
[PWFSEFBBOXF[JHIFJEWBOBOEFSFQBTTB- t0PL OB FFO OJFU FSOTUJH POHFMVL LBO IFU
HJFSTPQEFBDIUFSCBOLEJUUPFTUBBU BVUPTUPFMUKF TDIBEF PQHFMPQFO IFCCFO 
t,JKL HPFE VJU EBU JOLMBQCBSF PG ESBBJFOEF EJF FDIUFS OJFU BMUJKE NFU IFU CMPUF PPH
49
[JDIUCBBS JT IFU NPFU EBBSPN XPSEFO XPSEUIFUBMHBVXCFV)BBMIFULJOEPN
WFSWBOHFO HFFO FOLFMF SFEFO VJU IFU BVUPTUPFMUKF 
t(FCSVJL HFFO UXFFEFIBOET BVUPTUPFMUKFT UFSXJKMEFBVUPSJKEU"MTIFULJOEBBOEBDIU
EF[FLVOOFOWPPSIFUCMPUFPPHPO[JDIU- OPEJHIFFGU NPFUVFFOWFJMJHFQMFL[PF-
CBSF TUSVDUVSFMF TDIBEF IFCCFO PQHFMP- LFOFOTUPQQFO
QFO EJF [PEBOJH JT EBU EF WFJMJHIFJE WBO
IFUBSUJLFMOJFUMBOHFSHFXBBSCPSHEXPSEU INHOUDSOPGAVE
t%FmSNB"SUTBOBXJKTUFMLFWPSNWBOBBO- 1. BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN
TQSBLFMJKLIFJE BG WPPS FFO POFJHFOMJKL HF- ,&/.&3,&/7"/)&5"35*,&-
CSVJLWBOIFUBSUJLFM #&1&3,*/(&/ &/ (&#36*,47&3&*45&/
t%F IPFT LBO VJUTMVJUFOE XPSEFO WFSWBO- 7"/)&5"35*,&-&/%&"650;*55*/(
HFO NFU FFO EPPS EF GBCSJLBOU HPFEHF- 4. DE AUTOSTOEL IN DE AUTO INSTALLEREN
LFVSEF IPFT PNEBU EF[F JOUFHSBBM EFFM &/)&5,*/%7"/(30&1 ,(
&3*/
VJUNBBLUWBOEFBVUPTUPFM)FUBVUPTUPFMUKF ZETTEN.
NBH OPPJU [POEFS IPFT XPSEFO HFCSVJLU 5. DE CONFIGURATIE VAN DE AUTOSTOEL
PNEFWFJMJHIFJEWBOIFULJOEOJFUPQIFU 7&3"/%&3&/7"/(30&1 ,(
*/
TQFMUF[FUUFO (30&1 ,(

t$POUSPMFFSEBUEFCBOEWBOEFHPSEFMOJFU 6. DE AUTOSTOEL IN DE AUTO INSTALLEREN


WFSESBBJE[JUFOWPPSLPNEBUEF[FPGFFO &/)&5,*/%7"/(30&1 ,(

HFEFFMUF WBO IFU BVUPTUPFMUKF UVTTFO EF ERIN ZETTEN
QPSUJFSFO LPNU PG PWFS TDIFSQF QVOUFO 7. DE GORDELS WEER AFSTELLEN VOOR
XSJKGU (&#36*,*/(30&1 ,(

t%F BVUPTUPFM NBH OJFU NFFS XPSEFO HF- 8. DE HOOGTE VAN DE HOOFDSTEUN
CSVJLUBMTEFHPSEFMHFTDIFVSEPGHFSBGFME INSTELLEN
JT ,&/5&-&/4$)6*/
t"MTIFULJOEOJFUXPSEUWFSWPFSE NPFUIFU 10. REINIGEN EN ONDERHOUD
BVUPTUPFMUKFWBTUCMJKWFO[JUUFOPGJOEFLPG-
GFSCBL XPSEFO HF[FU &FO OJFU WBTUHF[FU 1. BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN
BVUPTUPFMUKFLBOJOHFWBMWBOFFOPOHFMVL Fig. 1 (voorkant)
PG CJK IBSE SFNNFO OBNFMJKL FFO HFWBBS "7FSTUFMLOPQIPPGETUFVOFOHPSEFMT
JOIPVEFOWPPSEFQBTTBHJFST #)PPGETUFVO
t$POUSPMFFSPGFSHFFOWPPSXFSQFOPGCBHB- $%JBHPOBMFHPSEFMEPPSHBOHFO
HF JOIFUCJK[POEFSPQEFIPFEFOQMBOL JO %4DIPVEFSSJFNFO
IFUWPFSUVJHXPSEFOWFSWPFSE EJFOJFU[JKO &(PSEFMTWBOEFBVUPTUPFM
WBTUHF[FU PG WFJMJH [JKO HFQMBBUTU JO HFWBM '(FTQ
WBOFFOPOHFMVLPGCJKIBSESFNNFOLVO- (5VTTFOCFFOCFTDIFSNJOH
OFO[FEFQBTTBHJFSTWFSXPOEFO )7FSTUFMLOPQWBOEFHPSEFMT
t$POUSPMFFSPGEFIPPGETUFVOWBOEFBVUP- *7FSTUFMCBOEWBOEFHPSEFMT
[FUFMOJFUJOEFXFH[JUWBOEFIPPGETUFVO +7FSLMFJOLVTTFO
WBO EF BVUPTUPFM IJK NBH IFN OJFU OBBS ,(SFFQWPPSLBOUFMFO
WPSFOEVXFO"MTEJUNPDIUHFCFVSFO WFS- -#VJLHPSEFMEPPSHBOHFO
XJKEFSUVEFIPPGETUFVOWBOEFBVUP[FUFM Fig. 2 (achterkant):
XBBSPQ EF BVUPTUPFM XPSEU HFÕOTUBMMFFSE .(MFVG WPPS EPPSHBOH WBO BVUPHPSEFM
FO [PSHU V FSWPPS EBU V IFN OJFU PQ EF WPPSJOTUBMMBUJFJO(SPFQ
IPFEFOQMBOLMFHU /(MFVWFOTDIPVEFSSJFNFO
t7FS[FLFS V FSWBO EBU BMMF QBTTBHJFST WBO
IFU WPFSUVJH IVO FJHFO WFJMJHIFJETHPSEFM 2. KENMERKEN VAN HET ARTIKEL
HFCSVJLFO [PXFMWPPSEFFJHFOWFJMJHIFJE t%F[F BVUPTUPFM JT NFU JOBDIUOFNJOH WBO
BMTPNEBU[JKUJKEFOTEFSFJTCJKFFOPOHFMVL EF &VSPQFTF WPPSTDISJGUFO &$& 3
PG CJK IBSE SFNNFO IFU LJOE LVOOFO WFS- HPFEHFLFVSEWPPSi(SPFQ FOw WPPS
XPOEFO IFU WFSWPFS WBO LJOEFSFO WBO UPU LH
t4UPQ WBBL UJKEFOT MBOHF SFJ[FO &FO LJOE POHFWFFSWBONBBOEFOUPUKBBS

50
t%F HPFELFVSJOH JT WBO IFU i6OJWFSTFMFw UXFFQVOUTHPSEFMWBOEFBVUP 'JH

UZQF EVT LBO EF BVUPTUPFM JO FMLF NPEFM t)FU BVUPTUPFMUKF LBO WPPSJO PQ EF QBTTB-
BVUPXPSEFOHFCSVJLU HJFST[JUQMBBUT XPSEFO BBOHFCSBDIU PG PQ
-&501i6OJWFSTFFMwCFUFLFOUEBUIFUDPN- ÏÏO WBO EF BDIUFS[JUUJOHFO (FCSVJL EJU
QBUJCFMJTNFUEFNFFTUF NBBSOJFUNFUBMMF BVUPTUPFMUKF OPPJU PQ [FUFMT EJF [JKEFMJOHT
BVUP[FUFMT TUBBOPGUFHFOEFSJKSJDIUJOHJO 'JH

t)FU BSUJLFM JT VJUTMVJUFOE CFTUFNE PN UF
BELANGRIJKE MEDEDELINGEN XPSEFOHFCSVJLUBMTBVUPTUPFMFOOJFUWPPS
%JUJTFFOi6OJWFSTFFMwLJOEFSCFWFJMJHJOHT- HFCSVJLJOIVJT
TZTUFFN EBU HPFEHFLFVSE JT WPMHFOT t7PPS FFO HPFEF JOTUBMMBUJF [PSHU V FSWPPS
7PPSTDISJGU OS  BNFOEFNFOUFO TFSJF EBU EF IPPGETUFVO WBO EF BVUP[FUFM PQ
)FUJTHFTDIJLUWPPSBMHFNFFOHFCSVJL HFFOFOLFMFNBOJFSJOEFXFH[JUWBOEF
JO WPFSUVJHFO FO DPNQBUJCFM NFU EF SVHMFVOJOHWBOEFBVUPTUPFM
NFFTUF NBBSOJFUBMMFBVUP[FUFMT t7FS[FLFSVFSWBOEBUEFHFTQWBOEFESJF-
%F QFSGFDUF DPNQBUJCJMJUFJU JT FFOWPVEJ- QVOUTHPSEFMWBOEFBVUPOJFUUFIPPH[JU
HFSUFWFSLSJKHFOJOEJFOEFGBCSJLBOUWBO 1SPCFFS IFU BVUPTUPFMUKF BOEFST PQ FFO
IFUWPFSUVJHJOEFIBOEMFJEJOHFSWBOWFS- BOEFSF[JUQMBBUTWBOEFBVUPUFJOTUBMMFSFO
LMBBSU EBU IFU WPFSUVJH HFTDIJLU JT PN FS 'JHFO

iVOJWFSTFMFw LJOEFSCFWFJMJHJOHTTZTUFNFO
WPPSLJOEFSFOWBOEF[FMFFGUJKETHSPFQJO 4. DE AUTOSTOEL IN DE AUTO
UFJOTUBMMFSFO INSTALLEREN EN HET KIND VAN GROEP
%JU LJOEFSCFWFJMJHJOHTTZTUFFN JT BMT 1 (9-18 KG) ERIN ZETTEN.
i6OJWFSTFFMw HFDMBTTJmDFFSE WPMHFOT -&5 01 %F[F JOTUSVDUJFT IFCCFO [PXFM JO
HPFELFVSJOHTDSJUFSJBEJFTUSFOHFS[JKOUFO EF UFLTU BMT PQ EF UFLFOJOHFO CFUSFLLJOH
PQ[JDIUF WBO WPSJHF NPEFMMFO EJF OJFU PQ EF JOTUBMMBUJF WBO EF BVUPTUPFM PQ EF
NFUEF[FNFEFEFMJOH[JKOVJUHFSVTU SFDIUFS BDIUFS[FUFM 7PFS FDIUFS EF[FMGEF
&OLFMHFTDIJLUPNUFXPSEFOHFCSVJLUJO IBOEFMJOHFOVJUWPPSJOTUBMMBUJFTPQBOEFSF
WPFSUVJHFO NFU WBTUF PG PQSPMCBSF ESJF- QMBBUTFO
QVOUTHPSEFMT EJF [JKO HPFEHFLFVSE WPM- 1MBBUTEFBVUPTUPFMNFUEFSJKSJDIUJOHNFF
HFOT EF 7PPSTDISJGUFO 6/&$& /S PG PQ EF WPPS EF JOTUBMMBUJF HFLP[FO [FUFM
BOEFSFHFMJKLXBBSEJHFTUBOEBBSEFO 'JH

/FFNJOHFWBMWBOUXJKGFMDPOUBDUPQNFU -&5 01 $POUSPMFFS PG EF IPPGETUFVO WBO
EF GBCSJLBOU WBO IFU LJOEFSCFWFJMJHJOHT- EF BVUP[FUFM OJFU JO EF XFH [JU WBO EF BV-
TZTUFFNPGNFUEFWFSLPQFS UPTUPFMIJKNBHIFNOJFUOBBSWPSFOEVXFO
'JH

3. BEPERKINGEN EN 7FSXJKEFS IFU WFSLMFJOLVTTFO EPPS IFU
GEBRUIKSVEREISTEN VAN HET MPT UF NBLFO WBO EF HPSEFMEPPSHBOHFO
ARTIKEL EN DE AUTOZITTING 'JH

LET OP! /FFN EF WPMHFOEF CFQFSLJOHFO 7FSXJKEFS EF TUPõFO CFLMFEJOH WBO EF
FOHFCSVJLTWFSFJTUFOCFUSFõFOEFIFUBSUJLFM SVHMFVOJOH 'JH 
 FO MBBU IFU EJBHPOBMF
FOEFBVUP[FUFMOBVXHF[FUJOBDIUBOEFSTJT HFEFFMUF WBO EF BVUPHPSEFM UVTTFO EF
EFWFJMJHIFJEOJFUWFS[FLFSE IPPGETUFVOFOEFSVHMFVOJOHEPPSMPQFO
t%F[FBVUPTUPFMJTFOLFMHPFEHFLFVSEWPPS 'JH 
 4UFFL EF ESJFQVOUTHPSEFM JO EF
HFCSVJL WPPS LJOEFSFO NFU FFO HFXJDIU HPSEFMHMFVG. 'JH
UPUEBUIJKMBOHTEF
UVTTFOFOLH WBONBBOEFOUPU BOEFSFHMFVGOBBSCVJUFOLPNU 'JH"

POHFWFFSKBBS
 .BBLEFBVUPHPSEFM[PEBOJHBBOEFHFTQ
t%FBVUP[FUFMEJFOUVJUHFSVTUUF[JKONFUFFO WBTU EBU[PXFMEFCVJLHPSEFMBMTIFUEJB-
WBTUF PG PQSPMCBSF ESJFQVOUTHPSEFM EJF HPOBMFHFEFFMUFFSWBOEPPSEFSPEFHPS-
HPFEHFLFVSE JT WPMHFOT EF 7PPSTDISJGUFO EFMEPPSHBOH-MPQFO 'JH

6/&$& /S PG BOEFSF HFMJKLXBBSEJHF 4QBO EF BVUPHPSEFM [PWFFM NPHFMJKL BBO
TUBOEBBSEFO 'JH
 [PEBUEFBVUPTUPFMHPFEUFHFOEF[JUUJOH
t*OTUBMMFFS IFU BVUPTUPFMUKF OPPJU NFU EF HFESVLUXPSEU 'JH

51
$POUSPMFFS PG EF JOTUBMMBUJF HPFE JT WFS- 5. DE CONFIGURATIE VAN DE
SJDIU PGEFHPSEFMHPFEJTHFTQBOOFOFO AUTOSTOEL VERANDEREN VAN GROEP
PGEFBVUPTUPFMTUFWJHPQEF[FUFMJTWBTU- 1 (9-18 KG) IN GROEP 2/3 (15-36 KG)
HF[FU "MT EJU OJFU [P [PV [JKO IFSIBBMU V (BBMTWPMHUUFXFSLPNEFDPOmHVSBUJFWBO
EFIFMFJOTUBMMBUJFWBOBGIFUCFHJO EFBVUPTUPFMUFWFSBOEFSFOWBO(SPFQJO
(SPFQ
LET OP! .BBLEFHPSEFMTWBOEFBVUPTUPFMVJUEF
t$POUSPMFFS BMUJKE PG EF HPSEFM HFMJKLNBUJH HFTQMPT 'JH

PWFS BMMF QVOUFO JT WFSEFFME FO OJFU WFS- %SBBJ BBO EF WFSTUFMLOPQ PN EF IPPGE-
ESBBJE[JU TUFVO [P WFS NPHFMJKL VJU UF USFLLFO FO
t-BBU EF BVUPHPSEFM /00*5 PQ BOEFSF USFL EF HPSEFMT [PWFFM NPHFMJKL MPT 'JH
QMBBUTFOMPQFOEBOEFBBOHFEVJEF 

7FSXJKEFSIFUWFSLMFJOLVTTFO BMTIFUBBO-
"MT EF BVUPTUPFM JT HFÕOTUBMMFFSE MBBU V IFU XF[JH JT EPPS IFU MPT UF NBLFO WBO EF
LJOEBMTWPMHUFSJOQMBBUTOFNFO HPSEFMEPPSHBOHFO 'JH

%SVL PQ EF WFSTUFMLOPQ WBO EF HPSEFMT 7FSXJKEFS EF TUPõFO CFLMFEJOH WBO EF
) FO QBL UFHFMJKLFSUJKE IFU POEFSTUF HF- SVHMFVOJOH 'JH 
 FO NBBL EF MBQ BBO
EFFMUF WBO EF HPSEFMT WBO EF BVUPTUPFM EFBDIUFS[JKEFWBOEFSVHMFVOJOHMPT 'JH
WBTUFOUSFL[FOBBSVUPF UPU[FIFMFNBBM 

[JKOVJUHFUSPLLFO 'JH
 %PFEFHPSEFMTPOEFSEFEJBHPOBMFHPS-
.BBL EF HPSEFMT WBO EF BVUPTUPFM MPT EFMEPPSHBOHFO MPQFO 'JH 
 FO TUFFL
EPPSPQEFLOPQWBOEFHFTQUFESVLLFO EF TDIPVEFSSJFNFO EF HPSEFMT FO IVO
FOMFH[FBBOEF[JKLBOUFOOFFS 'JH
 MJQKFTEPPSEFTQFDJBMFMVTTFO 'JH

1PTJUJPOFFS IFU WFSLMFJOLVTTFO FO NBBL /B EF[F IBOEFMJOH [JFO EF HPSEFMT FSVJU
EF MVTTFO WBTU BBO EF EJBHPOBMF HPSEFM- [PBMTPQBGCFFMEJOH
EPPSHBOHFO 'JH
 5SFL EF HFTQ VJU EF UVTTFOCFFOCFTDIFS-
-&501)FUWFSLMFJOLVTTFOXPSEUHFCSVJLU NJOH FO MFH IFN JO EF SVJNUF FSPOEFS
UPUPOHFWFFSLH 'JH 
 MFH PPL EF UVTTFOCFFOCFTDIFS-
;FUIFULJOENFU[PSHJOEFBVUPTUPFMFO NJOHFSJO 'JH

QBTEFHPSEFMTBBO[JKOMJDIBBNBBO [PO- .POUFFSEFMBQBBOEFBDIUFS[JKEFWBOEF
EFSFSBBOUFUSFLLFO.BBLEFUXFFMJQKFT SVHMFVOJOHFONBBLEFTUPõFOCFLMFEJOH
WBOEFHPSEFMBBOFMLBBSWBTU 'JH
FO UFSVHWBTUBBOIFUGSBNF
CFWFTUJH[FXFFSJOEFHFTQ 'JH"

7JBEFTQFDJBMFWFSTUFMLOPQ"PQEFSVH- 6. DE AUTOSTOEL IN DE AUTO
MFVOJOHTUFMUVEFIPPHUFWBOEFIPPGE- INSTALLEREN EN HET KIND VAN GROEP
TUFVOWBOEFBVUPTUPFM 'JH
[PEBOJH 2/3 (15-36 KG) ERIN ZETTEN
BG EBU EF HPSEFMT FS UFS IPPHUF WBO EF 1MBBUTEFBVUPTUPFMNFUEFSJKSJDIUJOHNFF
TDIPVEFST WBO IFU LJOE VJULPNFO 'JH PQ EF WPPS EF JOTUBMMBUJF HFLP[FO [FUFM

 'JH

0N EF TQBOOJOH WBO IFU HPSEFMT WBO -BBUIFUEJBHPOBMFHFEFFMUFWBOEFBVUP-
EFBVUPTUPFMBGUFTUFMMFOFO[FBBOIFU HPSEFMBDIUFSEFIPPGETUFVOFOEPPSEF
MJDIBBNWBOIFULJOEBBOUFQBTTFO USFLU TQFDJBMF SPEF HPSEFMEPPSHBOH $
 POEFS
V WPPS[JDIUJH BBO WFSTUFMCBOE * UPU [F EF IPPGETUFVO EPPSMPQFO -BBU IFU LJOE
HPFEHFTQBOOFO[JKO 'JH
 NFU [PSH QMBBUTOFNFO FO WFS[FLFS V FS-
$POUSPMFFS PG EF BVUPTUPFM DPSSFDU CF- WBO EBU [JKO SVH HPFE UFHFO EF SVHMFV-
WFTUJHEJT 'JH
 OJOHWBOEFBVUPTUPFMTUFVOU
0N IFU LJOE VJU EF BVUPTUPFM UF IBMFO .BBLEFBVUPHPSEFM[PEBOJHBBOEFHFTQ
ESVLU V PQ EF LOPQ WBO EF HFTQ FO WBTU EBU [PXFM EF CVJLHPSEFM BMT IFU EJ-
NBBLUVEFHPSEFMTMPT 'JH
 BHPOBMF HFEFFMUF FSWBO EPPS EF SPEF
CVJLHPSEFMEPPSHBOHFO-MPQFO 'JH

$POUSPMFFS UJKEFOT EF SFHFMJOH WBO EF
IPPHUFWBOEFIPPGETUFVOPGEFHFMFJEFS
52
WBO EF EJBHPOBMF HPSEFM #
 [JDI CPWFO XJM[FHHFO EJFWBOEFTDIPVEFST (S

EFTDIPVEFSCFWJOEUNFUFFONBYJNVN- CFWJOEU EF EJBHPOBMF BVUPHPSEFM [JDI
BGTUBOEWBODN 'JH
 EBOL[JKEFHPSEFMEPPSHBOHFOJOEFIPPGE-
5SFL IFU EJBHPOBMF HFEFFMUF WBO EF BV- TUFVO$BMUJKEPQEFKVJTUFIPPHUF (S

UPHPSEFMJOEFSJDIUJOHWBOIFUPQSPMTZT- 0NEFIPPHUFWBOEFIPPGETUFVOBGUFTUFM-
UFFN [PEBU EF IFMF HPSEFM HFTQBOOFO MFO ESBBJU V BBO LOPQ " PQ EF CPWFOLBOU
XPSEUFOHPFEPQEFCPSTULBTFOEFCF- WBOEFSVHMFVOJOH UPUEFHFXFOTUFIPPHUF
OFOWBOIFULJOEBBOTMVJU 'JH
 XPSEUCFSFJLU 'JH

$POUSPMFFSPGEFBVUPTUPFMDPSSFDUCFWFT-
UJHEJT 'JH
 9. KENTELEN SCHUIN
%F BVUPTUPFM LBO JO FFO FOLFMF TDIVJOF
LET OP! TUBOEHF[FUXPSEFO
t$POUSPMFFS BMUJKE PG EF HPSEFM HFMJKLNBUJH 0N EF BVUPTUPFM TDIVJO UF LBOUFMFO BDUJ-
PWFS BMMF QVOUFO JT WFSEFFME FO OJFU WFS- WFFSUVEFHSFFQFOUSFLUVEFBVUPTUPFMFFO
ESBBJE[JU CFFUKFPNIPPH 'JH

t$POUSPMFFS EBU EF EJBHPOBMF HPSEFM HPFE )FUJTBBOUFSBEFOPNEFBVUPTUPFMTDIVJO
UFHFO EF TDIPVEFS WBO IFU LJOE SVTU FO UF[FUUFOBMWPSFOTIFULJOEFSJOUFQMBBUTFO
HFFO ESVL VJUPFGFOU PQ EF OFL SFHFM [P -&501$POUSPMFFSPGIFUTZTUFFNWPPSIFU
OPEJHEFIPPGETUFVO TDIVJOLBOUFMFODPSSFDUWFSHSFOEFMEJT DPO-
t$POUSPMFFSPGIFUPQSPMTZTUFFNWBOEFBVUP- USPMFFSPGEFHSFFQ,IFMFNBBMJOHFUSPLLFOJT
HPSEFMUFOPQ[JDIUFWBOEFSVHMFVOJOHWBO -&5 01 $POUSPMFFS OB IFU BGTUFMMFO PG EF
EFBVUP[FUFMOBBSBDIUFSFOTUBBU 'JH
 HPSEFMTHPFEHFTQBOOFO[JKO

0N IFU LJOE VJU EF BVUPTUPFM WBO (SPFQ 10. REINIGEN EN ONDERHOUD
FOUFOFNFO
.BBLEFBVUPHPSEFMVJUEFHFTQMPT DE HOES REINIGEN
)BBMEFBVUPHPSEFMWBOIFUMJDIBBNWBO %FIPFTWBOIFUBVUPTUPFMUKFJTWPMMFEJHWFS-
IFULJOE XJKEFSCBBSFOLBONFUEFIBOEPGPQ¡$
)BBMIFULJOENFU[PSHVJUEFBVUPTUPFM JOEFXBTNBDIJOFXPSEFOHFXBTTFO7PMH
-&5 01 "MT V OJFU WBO QMBO CFOU EF BVUP- CJK IFU XBTTFO EF JOTUSVDUJFT PQ IFU FUJLFU
TUPFMVJUEFBVUPUFOFNFO [PSHUVFSWPPS WBO EF CFLMFEJOH XBBS EF WPMHFOEF XBT-
EBUEFBVUPHPSEFMTXFFSJOEFTQFDJBMFHFTQ TZNCPMFOPQTUBBO
XPSEFOWBTUHFNBBLU [PEBU[FEFBVUPTUPFM
PPL [POEFS LJOE BBO EF BVUP CFWFTUJHE  0Q¡$JOEFXBTNBDIJOFXBT-
IPVEFOIFULBOBOEFSTCJKIBSESFNNFOPG TFO
FFOPOHFWBMHFWBBSMJKL[JKO
 /JFUCMFLFO
7. DE GORDELS WEER AFSTELLEN VOOR
GEBRUIK IN GROEP 1 (9-18 KG) /JFUJOEFESPHFSESPHFO
7PFSEFJOTUSVDUJFTJOEFIPPGETUVLLFOFO
JOPNHFLFFSEFWPMHPSEFVJU /JFUTUSJKLFO

8. DE HOOGTE VAN DE HOOFDSTEUN /JFUDIFNJTDIMBUFOSFJOJHFO


INSTELLEN
%F IPPGETUFVO LBO BGHFTUFME XPSEFO PN (FCSVJL OPPJU TDIVVS PG PQMPTNJEEFMFO
EF BVUPTUPFM CFUFS BBO UF QBTTFO BBO EF $FOUSJGVHFFS EF IPFT OJFU FO IBOH [F PQ
HSPPUUF WBO IFU LJOE #JK FFO PQUJNBMF BG- [POEFS [F VJU UF XSJOHFO 0N EF WFSTDIJM-
TUFMMJOH MFOEFPOEFSEFMFOWBOEFTUPõFOIPFTWBO
JT IFU IPPGE BMUJKE HPFE HFTUFVOE FO CF- IFUGSBNFWBOEFBVUPTUPFMUFWFSXJKEFSFO 
TDIFSNE (S
 IBOEFMUVBMTWPMHU
CFWJOEFOEFWFJMJHIFJETHPSEFMTWBOEFBV- .BBLEFHPSEFMTWBOEFBVUPTUPFMVJUEF
UPTUPFM[JDIBMUJKEPQEFHPFEFIPPHUF EBU HFTQMPT
53
 7FSXJKEFS EF CFLMFEJOH WBO EF IPPGE- HET ARTIKEL OPBERGEN
TUFVO 'JH
 "MTIFUOJFUJOEFBVUPHFÕOTUBMMFFSEJT XPSEU
 7FSXJKEFS EF BGEFLLJOHFO CPWFO EF BBOHFSBEFOIFUBVUPTUPFMUKFPQFFOESPHF
IPPGETUFVO 'JH
 QMBBUT VJU EF CVVSU WBO XBSNUFCSPOOFO
.BBLEFTUPõFOCFLMFEJOHWBOEFSVHMFV- FO CFTDIFSNE UFHFO TUPG WPDIU FO SFDIU-
OJOHMPTEPPSEFLMJUUFOCBOEFOCPWFOEF TUSFFLT[POMJDIUUFCFXBSFO
IPPGETUFVOMPTUFUSFLLFO 'JH

7FSXJKEFS EF CFLMFEJOH CFHJO BBO EF HET ARTIKEL AFDANKEN
CPWFO[JKEFWBOEFBVUPTUPFM 'JH
 "MT EF WPPS[JFOF HFCSVJLTHSFOT WBO IFU
,FFSEFBVUPTUPFMPNEFFMBTUJFLFOPOEFS BVUPTUPFMUKF JT CFSFJLU HFCSVJLU V IFU OJFU
IFU[JUKFMPTUFNBLFO 'JH
 NFFSFO[FUVIFUCJKIFUBGWBM6JUSFTQFDU
5SFLEFLMJUUFOCBOEBDIUFSEFSVHMFVOJOH WPPS IFU NJMJFV TDIFJEU V EF WFSTDIJMMFOEF
MPT 'JH
 TPPSUFOBGWBMWPMHFOTXBUEPPSEFHFMEFOEF
.BBL EF MBQ BBO EF BDIUFS[JKEF WBO EF WPPSTDISJGUFOJOVXMBOEJTWPPSHFTDISFWFO
SVHMFVOJOHMPT 'JH

0N EF POEFSEFMFO WBO EF IPFT XFFS PQ
IVOPSJHJOFMFQMBBUTBBOUFCSFOHFOWPFSUV
EF [PKVJTU CFTDISFWFO IBOEFMJOHFO JO PN-
HFLFFSEFWPMHPSEFVJU

DE PLASTIC EN METALEN ONDERDELEN


REINIGEN
(FCSVJL BMMFFO FFO WPDIUJHF EPFL PN EF
QMBTUJDPGHFMBLUFNFUBMFOEFMFOUFSFJOJHFO
(FCSVJLOPPJUTDIVVSPGPQMPTNJEEFMFO
%F CFXFHFOEF EFMFO WBO IFU BVUPTUPFMUKF
NPHFO PQ HFFO FOLFMF XJK[F XPSEFO HF-
TNFFSE

CONTROLE OF DE ONDERDELEN IN-


TACT ZIJN
)FUXPSEUBBOCFWPMFOEFWPMHFOEFPOEFS-
EFMFO SFHFMNBUJH PQ CFTDIBEJHJOH FO TMJK-
UBHFUFDPOUSPMFSFO
t)PFTDPOUSPMFFSPGEFWVMMJOHOJFUVJUQVJMU
FOPGFSHFFOEFMFOMPT[JUUFO$POUSPMFFSEF
TUBBUWBOEFOBEFOEJFBMUJKEJOUBDUNPFUFO
[JKO
t (PSEFMTDPOUSPMFFSPGEFTUPGOJFUSBGFMUPG
EVJEFMJKL EVO JT HFXPSEFO UFS IPPHUF WBO
EF WFSTUFMCBOE IFU UVTTFOCFFOTUVL EF
TDIPVEFSCFTDIFSNTUVLLFO FO IFU HFCJFE
WBOEFBGTUFMQMBBUWBOEFHPSEFMT
t,VOTUTUPGEFMFODPOUSPMFFSEFTMJKUBHFTUBBU
WBO BMMF QMBTUJD EFMFO EJF HFFO EVJEFMJKLF
CFTDIBEJHJOHFO NPHFO IFCCFO PG WFS-
LMFVSENPHFO[JKO
-&501*OEJFOIFUBVUPTUPFMUKFCFTDIBEJHE 
WFSWPSNE PG FSOTUJH WFSTMFUFO NPDIU [JKO 
NPFU IFU XPSEFO WFSWBOHFO IFU LBO EF
PPSTQSPOLFMJKLFWFJMJHIFJETLFONFSLFOIFC-
CFOWFSMPSFO
54
CHICCO t4QÊOOJOUFGBTUCJMCBSOTUPMFOQÌFUUCJMTÊUF
TPNCBSBCFTUÌSBWNJEKFCÊMUF UWÌQVOLUT-
GRO-UP 123 CÊMUF

t*OHFOCJMCBSOTUPMLBOHBSBOUFSBUPUBMTÊLFS-
Gr. 123 (9-36 kg) IFUGÚSCBSOFUJIÊOEFMTFBWFOPMZDLB NFO
WJEBOWÊOEOJOHBWEFOOBQSPEVLUNJOTLBS
BRUKSANVISNING SJTLFOGÚSBMMWBSMJHBTLBEPSFMMFSEÚETPMZDLB
t%FUmOOTÚLBESJTLGÚSBMMWBSMJHBTLBEPSQÌ
CBSOFU JOUFCBSBWJEPMZDLBVUBOÊWFOWJE
MYCKET VIKTIGT! BOESB TJUVBUJPOFS UFY QMÚUTMJHB CSPNT-
OJOHBSNFENFSB
PNBOWJTOJOHBSOBTPN
SKA LÄSAS GENAST HFT J EFO IÊS CSVLTBOWJTOJOHFO JOUF GÚMKT
OPHB,POUSPMMFSBBMMUJEBUUCJMCBSOTUPMFOÊS
OBS! 5"'½345"70$)4-­/(&7&/56&--" LPSSFLUGBTUTQÊOEQÌCJMTÊUFU
PLASTPÅSAR OCH ALLA ANDRA DELAR AV t0N CJMCBSOTUPMFO ÊS TLBEBE EFGPSNFSBE
'½31"$,/*/(4."5&3*"-&5'½3&"/7­/% FMMFS NZDLFU TMJUFO TLB EFO CZUBT VU FGUFS-
/*/( &--&3 '½37"3" 650. 3­$,)¯-- TPNEFOLBOIBGÚSMPSBUEFTTVSTQSVOHMJHB
'½3#"3//­3%&44"%&-"34-­/(44," TLZEETFHFOTLBQFS
%&"7'"--44035&3"4*&/-*()&5.&%(­- t(ÚSJOHBÊOESJOHBSFMMFSUJMMÊHHQÌQSPEVL-
LANDE LAGAR UFOVUBOBUUIBUJMMWFSLBSFOTHPELÊOOBOEF
t"OCSJOHB FOEBTU EF UJMMCFIÚS SFTFSWEFMBS
VARNINGAR FMMFS LPNQPOFOUFS TPN MFWFSFSBT BW UJMM-
t'ÚMK JOTUSVLUJPOFSOB OPHHSBOU GÚS NPO- WFSLBSFO
UFSJOH PDI JOTUBMMBUJPO BW QSPEVLUFO -ÌU t-ÊNOBJOUFBWOÌHPUTPNIFMTUTLÊMCBSOFU
JOHFO BOWÊOEB QSPEVLUFO TPN JOUF IBS VUBOUJMMTZOJCJMCBSOTUPMFO
MÊTUJOTUSVLUJPOFSOB t4ÊUU JOUF JO OÌHPU GÚSFNÌM TPN JOUF ÊS FUU
t4QBSBCSVLTBOWJTOJOHFOGÚSGSBNUJEBCSVL BW QSPEVLUFOT HPELÊOEB UJMMCFIÚS NFM-
t7BSKFMBOEGÚSVUTFSPMJLBMBHBSPDIGÚSFTLSJG- MBO CJMTÊUFU PDI CJMCBSOTUPMFO FMMFS NFMMBO
UFSCFUSÊõBOEFTÊLFSIFUFOWJEUSBOTQPSUBW CJMCBSOTUPMFOPDICBSOFU*IÊOEFMTFBWFO
CBSOJCJM%ÊSGÚSSÌEFSWJEJHBUULPOUBLUBEF PMZDLB LBOTLF CJMCBSOTUPMFO JOUF GVOHFSBS
MPLBMB NZOEJHIFUFSOB GÚS NFSB JOHÌFOEF LPSSFLU
JOGPSNBUJPO t0NEVMÊNOBSCJMFOJTPMFO VOEFSTÚLOPHB
tVARNING! &OMJHU PMZDLTTUBUJTUJLFO ÊS CJM- CJMCBSOTUPMFOJOOBOEVTÊUUFSOFECBSOFUJ
CBSOTUPMBSTPNTÊUUTJCJMFOTCBLTÊUFOTÊL- EFOPDILPOUSPMMFSBBUUJOHBEFMBSCMJWJUGÚS
SBSFÊOEFTPNTÊUUTJGSBNTÊUFU%ÊSGÚSSF- WBSNB-ÌUEFNJTÌGBMMTWBMOBTÌBUUCBSOFU
LPNNFOEFSBSWJBUUJOTUBMMFSBCJMCBSOTUPMFO JOUFCSÊOOFSTJH
JCBLTÊUFU%FOTÊLSBTUFQMBUTFOÊSNJUUTÊUFU t5JMMGÚMKEBWFOPMZDLB ÊWFOFOMJOESJHTÌEBO 
CBL GÚSVUTBUUBUUEFUIBSQVOLUTCÊMUF LBOCJMCBSOTUPMFOUJMMGPHBTTLBEPSTPNJOUF
t7J SFLPNNFOEFSBS BUU BMMB QBTTBHFSBSF J BMMUJEÊSTZOMJHBGÚSCMPUUBÚHBUEFONÌTUF
CJMFO IBS JOGPSNFSBUT PN IVS CBSOFU TLB EÊSGÚSCZUBTVU
GSJHÚSBTJIÊOEFMTFBWFOOÚETJUVBUJPO t"OWÊOE JOUF CJMCBSOTUPMBS TPN EV GÌUU J
t'ÚS BUU ÚLB TÊLFSIFUFO PN CJMCBSOTUPMFO BOESBIBOE4USVLUVSFOLBOIBGÌUUTLBEPS
QMBDFSBTQÌGSBNTÊUFUNFEFOBJSCBHBLUJ- VUBOBUUEFUTZOTGÚSCMPUUBÚHBU NFOTPN
WFSBEGSBNGÚSTLBEVTLKVUBTÊUFUCBLÌUTÌ ÊWFOUZSBSQSPEVLUFOTTÊLFSIFU
MÌOHU EFU HÌS NFE UBOLF QÌ BOESB QBTTB- t'ÚSFUBHFU"SUTBOBBWTÊHFSTJHBMMUBOTWBSGÚS
HFSBSFJCBLTÊUFU FOPSJLUJHBOWÊOEOJOHBWQSPEVLUFO
t-ÊNOBBMESJHCJMTÊUFOTPNLBOGÊMMBTJIPQ t,MÊETFMO GÌS CBSB CZUBT VU NPU FO TPN
FMMFS SPUFSBT PTÊLSBEF FGUFSTPN EFU LBO HPELÊOUT BW UJMMWFSLBSFO FGUFSTPN EFO
WBSBNZDLFUGBSMJHUWJEPMZDLB VUHÚS FO JOUFHSFSBE EFM BW CJMCBSOTUPMFO
t7BSOPHBNFEIVSCJMCBSOTUPMFONPOUFSBTJ #JMCBSOTUPMFO GÌS BMESJH BOWÊOEBT VUBO
CJMFOGÚSBUUVOEWJLBBUUFUUSÚSMJHUCJMTÊUFFM- LMÊETFMGÚSBUUJOUFSJTLFSBCBSOFUTTÊLFSIFU
MFSCJMEÚSSFOLBOLPNNBJLPOUBLUNFEEFO t,POUSPMMFSB BUU CÊMUFTSFNNFO JOUF IBS
55
TOPUU TJH PDI TF UJMM BUU EFO FMMFS EFMBS BW ¯5&345­--/*/( "7 #­-5&/ '½3
CJMCBSOTUPMFO JOUF LMÊNT NFMMBO EÚSSBSOB "/7­/%/*/(*(3611 ,(

FMMFSTLBWFSNPUWBTTBQVOLUFS 8. REGLERA HÖJDEN PÅ HUVUDSTÖDET


t#JMCBSOTUPMFO GÌS JOUF BOWÊOEBT PN TÊLFS- 9. LUTNING
IFUTCÊMUFU IBS TLÊSTLBEPS FMMFS IBS GSBOTBU 3&/(½3*/(0$)4,½54&-
TJH
t/ÊS CBSOFU JOUF USBOTQPSUFSBT TLB CJMCBSO- 1. BESKRIVNING AV KOMPONENTER
TUPMFOJWJMLFUGBMMTPNIFMTUWBSBGBTUTQÊOE Fig. 1 (fram)
FMMFS QMBDFSBT J CBHBHFVUSZNNFU 0N "3BUUGÚSSFHMFSJOHBWIVWVETUÚEPDICÊM-
CJMCBSOTUPMFO JOUF ÊS GBTUTQÊOE LBO EFO UFO
VUHÚSBFOGBSBGÚSQBTTBHFSBSOBJGBMMBWFO #)VWVETUÚE
PMZDLBFMMFSQMÚUTMJHJOCSPNTOJOH $-FEBSFGÚSEJBHPOBMCÊMUFU
t,POUSPMMFSB BUU EFU JOUF mOOT GÚSFNÌM FMMFS %"YFMCBOE
CBHBHFTPNJOUFÊSGBTUTQÊOEBFMMFSQMBDF- &#JMCBSOTUPMFOTCÊMUFO
SBEFQÌTÊLFSUTÊUU JTZOOFSIFUQÌIBUUIZM- '4QÊOOF
MBOCBLPNCBLTÊUFUJOVUJGPSEPOFUJGBMMBW (4LZEEUJMMHSFOSFN
FO PMZDLB FMMFS QMÚUTMJH JOCSPNTOJOH LBO ),OBQQGÚSSFHMFSJOHBWCÊMUFO
QBTTBHFSBSOBTLBEBT *#BOEGÚSCÊMUFTSFHMFSJOH
t,POUSPMMFSBBUUCJMTÊUFUTIVWVETUÚEJOUFÊS +4JUUJOMÊHH
J LPOUBLU NFE CJMCBSOTUPMFOT IVWVETUÚE ,)BOEUBHGÚSMVUOJOH
%FUGÌSJOUFPSTBLBBUUCJMCBSOTUPMFOUSZDLT --FEBSFGÚSNJEKFCÊMUFO
GSBNÌU0NEFUUBTLFSTLBEVUBBWIVWVE- Fig. 2 (Bak)
TUÚEFUGSÌOTÊUFUEÊSCJMCBSOTUPMFONPOUF- .6USZNNFGÚSHFOPNHÌOHBWCJMCÊMUFGÚS
SBUT-ÊHHEFUJOUFQÌIBUUIZMMBO NPOUFSJOHJHSVQQ
t,POUSPMMFSB BUU BMMB QBTTBHFSBSF J CJMFO /6USZNNFGÚSBYFMSFNNBS
BOWÊOEFS TÊLFSIFUTCÊMUFU EFMT GÚS EFSBT
FHOBTÊLFSIFU NFOÊWFOGÚSBUUEFTLVMMF 2. PRODUKTENS EGENSKAPER
LVOOB TUÚUB UJMM PDI TLBEB CBSOFU VOEFS t%FO IÊS CJMCBSOTUPMFO ÊS UZQHPELÊOE GÚS
SFTBO J IÊOEFMTF BW FO LSPDL FMMFS FO UWÊS i(SVQQ   PDI w GÚS USBOTQPSU BW CBSO
JOCSPNTOJOH NFE FO LSPQQTWJLU NFMMBO PDI LH
t7JEMÌOHBSFTPSCÚSNBOHÚSBNÌOHBQBV- GSÌODJSLBNÌOBEFSUJMMÌS
JFOMJH-
TFS#BSOFULBOMÊUUCMJUSÚUU5BJOUFCPSUCBS- IFUNFEEFOFVSPQFJTLBGÚSPSEOJOHFO&$&
OFUGSÌOCJMCBSOTUPMFOBWOÌHPUTPNIFMTU R44/04.
TLÊM NFEBO CJMFO ÊS J SÚSFMTF 0N CBSOFU t5ZQHPELÊOOBOEFU ÊS BW UZQFOi6OJWFSTBMw 
CFIÚWFSVQQNÊSLTBNIFU MFUBVQQFOTÊ- WJMLFUCFUZEFSBUUCJMCBSOTUPMFOLBOBOWÊO-
LFSQBSLFSJOHPDITUBOOB EBTQÌWJMLFOCJMNPEFMMTPNIFMTU
0#4i6OJWFSTBMw JOOFCÊS BUU EFO ÊS LPNQB-
INNEHÅLL UJCFMNFEEFnFTUBCJMTÊUFO NFOJOUFNFE
#&4,3*7/*/("7,0.10/&/5&3 BMMB
130%6,5&/4&(&/4,"1&3
"/7­/%/*/(4#&(3­/4/*/("3 0$) VIKTIG INFORMATION
,3"7 (­--"/%& 130%6,5&/ 0$) %FUUB ÊS FO GBTUTQÊOOJOHTBOPSEOJOH GÚS
#*-4­5&5 CBSOBWUZQFOi6OJWFSTBMwTPNÊSUZQHPE-
4. MONTERING AV BILBARNSTOLEN I BILEN LÊOEFOMJHU4UBOEBSE&$&3%FOÊS
OCH PLACERING AV BARNET I GRUPP 1 MÊNQMJHGÚSBMMNÊOBOWÊOEOJOHJCJMBSPDI
,(
LPNQBUJCFM NFE EF nFTUB CJMTÊUFO NFO
­/%3" #*-#"3/450-&/4 JOUFNFEBMMB
,0/'*(63"5*0/'3¯/(3611 ,(
 'VMMTUÊOEJH LPNQBUJCJMJUFU ÊS MÊUUBSF BUU
5*--(3611 ,(
VQQOÌ J EF GBMM EÊS UJMMWFSLBSFO BW GPSEP-
6. MONTERING AV BILBARNSTOLEN I BILEN OFU GÚSTÊLSBS J CJMFOT CSVLTBOWJTOJOH BUU
OCH PLACERING AV BARNET I GRUPP 2/3 GPSEPOFUÊSBWTFUUBUUBOWÊOEBTNFEGBTU-
,(
 TQÊOOJOHTBOPSEOJOHBS GÚS CBSO BW UZQFO
56
i6OJWFSTBMwJSFTQFLUJWFÌMEFSTHSVQQ 4. MONTERING AV BILBARNSTOLEN I
%FOOB GBTUTQÊOOJOHTBOPSEOJOH IBS LMBT- BILEN OCH PLACERING AV BARNET I
TJmDFSBUT TPN w6OJWFSTBMw FOMJHU LSJUFSJFS GRUPP 1 (9-18 KG)
GÚSUZQHPELÊOOBOEFTPNÊSTUSÊOHBSFÊO 0#4%FTTBJOTUSVLUJPOFSIÊOWJTBSCÌEFJUFYU
GÚSGÚSFHÌFOEFNPEFMMFSTPNJOUFÊSGÚS- PDICJMEUJMMNPOUFSJOHBWCJMCBSOTUPMFOJEFU
TFEEBNFEEFUUBNFEEFMBOEF IÚHSB CBLTÊUFU 'ÚS NPOUFSJOH QÌ BOESB
&OEBTUMÊNQMJHGÚSBOWÊOEOJOHJCJMBSNFE QMBUTFSHÊMMFSTBNNBGÚSGBSBOEF
USFQVOLUTCÊMUF TUBUJTLU FMMFS NFE VQQ- 1MBDFSB CJMCBSOTUPMFO J LÚSSJLUOJOHFO QÌ
SVMMOJOHTBVUPNBUJL UZQHPELÊOU FOMJHU EFUTÊUFTPNWBMUTGÚSNPOUFSJOH mH

TUBOEBSE6/&$&OSFMMFSBOOBONPU- 0#4,POUSPMMFSBBUUCJMTÊUFUTIVWVETUÚEJOUF
TWBSBOEFTUBOEBSE LPNNFS J LPOUBLU NFE CJMCBSOTUPMFO %FU
0NEVÊSPTÊLFS LPOUBLUBCJMCBSOTUPMFOT GÌSJOUFPSTBLBBUUEFOUSZDLTGSBNÌU mH

UJMMWFSLBSFFMMFSGÚSTÊMKBSF 5BCPSULVEEJOMÊHHFUHFOPNBUUMPTTBEFU
GSÌOCÊMUFTMFEBSOB mH

3. ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR 5BCPSUUZHTUZDLFUGSÌOSZHHTUÚEFU mH

OCH KRAV GÄLLANDE PRODUKTEN MÌU CJMCÊMUFUT EJBHPOBMB EFM MÚQB NFMMBO
OCH BILSÄTET IVWVETUÚEFU PDI SZHHTUÚEFU mH 
 'ÚS
OBS! 0CTFSWFSB OPHB GÚMKBOEF BOWÊOE- JO USFQVOLUTCÊMUFU J CÊMUFTVUSZNNFU .
OJOHTCFHSÊOTOJOHBSPDILSBWHÊMMBOEFQSP- mH 
 TÌ BUU EFU LPNNFS VU GSÌO VUSZN-
EVLUFO PDI CJMTÊUFU * BOOBU GBMM HBSBOUFSBT NFUQÌBOESBTJEBO mH"

JOUFQSPEVLUFOTTÊLFSIFU )BLBGBTUCJMCÊMUFUJCÊMUFTMÌTFUQÌTÌTÊUU
t%FOOB CJMCBSOTUPM ÊS FOEBTU HPELÊOE GÚS BUU CÌEF NJEKFCÊMUFU PDI EJBHPOBMCÊMUFU
BOWÊOEOJOHNFECBSONFEFOLSPQQTWJLU QBTTFSBSJIÚKENFEEFOSÚEBCÊMUFTMFEB-
NFMMBO PDI LH GSÌO NÌOBEFS SFO- mH

VQQUJMMDJSLBÌS
 %SBÌUCJMCÊMUFUTÌNZDLFUTPNNÚKMJHUTÌ
t#JMTÊUFUNÌTUFIBFUUQVOLUTCÊMUF TUBUJTLU BUU CJMCBSOTUPMFO MJHHFS UÊUU NPU CJMTÊUFU
FMMFS NFE VQQSVMMOJOHTBVUPNBUJL TPN ÊS mH

UZQHPELÊOU FOMJHU TUBOEBSEFO 6/*&$& ,POUSPMMFSB BUU NPOUFSJOHFO HKPSUT LPS-
OSFMMFSBOESBNPUTWBSBOEFTUBOEBSEFS SFLU BUU CÊMUFU ÊS UJMMSÊDLMJHU TQÊOU PDI
mH
 BUU CJMCBSOTUPMFO TJUUFS GBTU PSEFOUMJHU WJE
t.POUFSBBMESJHCJMCBSOTUPMFONFECJMCÊMUF CJMTÊUFU*BOOBUGBMM VQQSFQBNPOUFSJOHT-
TPN FOEBTU IBS UWÌ GÚSBOLSJOHTQVOLUFS BSCFUFUGSÌOCÚSKBO
mH

t#JMCBSOTUPMFO LBO QMBDFSBT QÌ EFU GSÊNSF OBSERVERA!
QBTTBHFSBSTÊUFU FMMFS QÌ WJMLFO TPN IFMTU t,POUSPMMFSBBMMUJEBUUCÊMUFUÊSKÊNUGÚSEFMBU
BWCBLTÊUFOB"OWÊOEBMESJHCJMCBSOTUPMFO ÚWFSBMMBQVOLUFSPDIBUUEFUJOUFIBSTOPUU
QÌTÊUFOTPNÊSWÊOEBTJEMFEFTFMMFSCBLÌUJ TJH
GÚSIÌMMBOEFUJMMGÊSESJLUOJOHFO mH
 t-ÌU"-%3*(CJMCÊMUFUMÚQBQÌBOESBTÊUUÊO
t1SPEVLUFO ÊS CBSB BWTFEE BUU BOWÊOEBT EFTPNBOHFT
TPN CJMCBSOTUPM PDI JOUF BUU BOWÊOEBT J
IFNNFU (ÚSGÚMKBOEFOÊSCJMCBSOTUPMFONPOUFSBUTGÚS
t'ÚSSÊUUNPOUFSJOHTLBEVHÚSBTÌBUUCJMTÊ- BUUTÊUUBCBSOFUJEFO
UFUTIVWVETUÚEJOUFQÌOÌHPUTÊUULPNNFS 5SZDLQÌCÊMUFTSFHMFSJOHTLOBQQFO)TBN-
JLPOUBLUNFECJMCBSOTUPMFOTSZHHTUÚE UJEJHUTPNEVUBSUBHJEFOOFESFEFMFOBW
t'ÚSTÊLSBEJHPNBUUTQÊOOFUQÌCJMFOTUSF- CJMCBSOTUPMFOTCÊMUFPDIESBSEFUNPUEJH
QVOLUTCÊMUF JOUF TJUUFS GÚS IÚHU 1SPWB J TÌ UJMMTEFUTUSÊDLUTVUTÌMÌOHUEFUHÌS mH

GBMMBUUJOTUBMMFSBCJMCBSOTUPMFOQÌFUUBOOBU -PTTB CJMCBSOTUPMFOT CÊMUFO HFOPN BUU
CJMTÊUF mHPDI
 USZDLB QÌ CÊMUFTMÌTFUT LOBQQ PDI MÊHH
EFNÌUTJEPSOB mH

4ÊUU LVEEJOMÊHHFU QÌ QMBUT HFOPN BUU
TÊUUB JO ÚHMPSOB J EJBHPOBMCÊMUFUT MFEBSF
mH

57
0#4,VEEJOMÊHHFUTLBBOWÊOEBTVQQUJMMFO 6. MONTERING AV BILBARNSTOLEN I
LSPQQTWJLUQÌVOHFGÊSLH BILEN OCH PLACERING AV BARNET I
-ÊHHGÚSTJLUJHUOFECBSOFUJCJMCBSOTUPMFO GRUPP 2/3 (15-36 KG)
PDIQBTTBJOCÊMUFOBLSJOHCBSOFUTLSPQQ 1MBDFSB CJMCBSOTUPMFO J LÚSSJLUOJOHFO QÌ
VUBOBUUESBGÚSIÌSU4ÊUUJIPQCÊMUFUTUWÌ EFUTÊUFTPNWBMUTGÚSNPOUFSJOH mH

MÌTUVOHPS mH"
PDIIBLBGBTUEFNQÌ -ÌU CJMCÊMUFUT EJBHPOBMB EFM QBTTFSB CBL-
OZUUJCÊMUFTMÌTFU mH#
 PN IVWVETUÚEFU PDI HFOPN EFO SÚEB
.FE EFO BWTFEEB SFHMFSJOHTSBUUFO " CÊMUFTMFEBSFO $
 VOEFS TKÊMWB IVWVETUÚ-
IÚHTUVQQQÌSZHHTUÚEFULBOEVSFHMFSB EFU 4ÊUU GÚSTJLUJHU OFE CBSOFU PDI TF UJMM
IÚKEFOQÌCJMCBSOTUPMFOTIVWVETUÚE mH BUU CBSOFUT SZHH MJHHFS UÊUU NPU CJMCBSO-

QÌTÌTÊUUBUUCÊMUFOBLPNNFSGSBNJ TUPMFOTSZHHTUÚE
IÚKENFECBSOFUTBYMBS mH
 )BLBGBTUCJMCÊMUFUJCÊMUFTMÌTFUQÌTÌTÊUU
'ÚS BUU SFHMFSB CÊMUFUT ÌUESBHOJOH PDI BUU CÌEF NJEKFCÊMUFU PDI EJBHPOBMCÊMUFU
BOQBTTB EFU UJMM CBSOFUT LSPQQ ESBS EV QBTTFSBS J IÚKE NFE NJEKFCÊMUFUT MFEBSF
GÚSTJLUJHUJSFHMFSJOHTCBOEFU*UJMMTEVGÌS - mH

SÊUUTQÊOOJOH mH
 /ÊS EV SFHMFSBS IÚKEFO QÌ IVWVETUÚEFU
,POUSPMMFSB BUU CJMCBSOTUPMFO ÊS LPSSFLU TLBEVLPOUSPMMFSBBUUEJBHPOBMCÊMUFUTMF-
GBTUTQÊOE mH
 EBSF #
ÊSQMBDFSBUÚWFSCBSOFUTBYMBS QÌ
/ÊSEVTLBUBVSCBSOFUVSCJMCBSOTUPMFO IÚHTUDNBWTUÌOE mH

USZDLFS EV QÌ LOBQQFO QÌ CÊMUFTMÌTFU %SB EJBHPOBMCÊMUFU NPU EFTT VQQSVMMBSF
PDIMPTTBSCÊMUFOB mH
 QÌTÌTÊUUBUUIFMBCÊMUFUÊSTQÊOUPDITJU-
UFS ÌU PSEFOUMJHU NPU CBSOFUT CSÚTU PDI
5. ÄNDRA BILBARNSTOLENS CFO mH

KONFIGURATION FRÅN GRUPP 1 (9-18 ,POUSPMMFSB BUU CJMCBSOTUPMFO ÊS LPSSFLU
KG) TILL GRUPP 2/3 (15-36 KG) GBTUTQÊOE mH

'ÚS BUU ÊOESB CJMCBSOTUPMFOT LPOmHVSBUJPO
GSÌO HSVQQ UJMM HSVQQ TLB EV HÚSB QÌ OBSERVERA!
GÚMKBOEFTÊUU t,POUSPMMFSBBMMUJEBUUCÊMUFUÊSKÊNUGÚSEFMBU
)BLB MPTT CÊMUFOB QÌ CJMCBSOTUPMFO GSÌO ÚWFSBMMBQVOLUFSPDIBUUEFUJOUFIBSTOPUU
CÊMUFTMÌTFU mH
 TJH
7SJEQÌSBUUFOGÚSBUUIÚKBIVWVETUÚEFUUJMM t,POUSPMMFSB BUU EJBHPOBMCÊMUFU TUÚEFS LPS-
NBYJNBMUMÊHFPDIMPTTBEFJOCZHHEBCÊM- SFLU NPU CBSOFUT BYFM PDI JOUF USZDLFS
UFOBTÌNZDLFUEFUHÌS mH
 NPU IBMTFO 3FHMFSB IVWVETUÚEFU PN EFU
5BCPSULVEEJOMÊHHFUJGÚSFLPNNBOEFGBMM CFIÚWT
HFOPN BUU MPTTB EFU GSÌO CÊMUFTMFEBSOB t,POUSPMMFSB BUU CJMCÊMUFUT VQQSVMMOJOHTNF-
mH
 LBOJTN ÊS J EFU CBLSF MÊHFU WJE CJMTÊUFUT
5BCPSUUZHTUZDLFUGSÌOSZHHTUÚEFU mH
 SZHHTUÚE mH

PDI MPTTB nJLFO QÌ SZHHTUÚEFUT CBLTJEB
mH
 (ÚSQÌGÚMKBOEFTÊUUGÚSBUUUBVUCBSOFUGSÌO
-ÌUEFJOCZHHEBCÊMUFOBMÚQBVOEFSEJB- CJMCBSOTUPMFOJHSVQQPDI
HPOBMCÊMUFUT MFEBSF mH 
 PDI USZDL JO )BLBMPTTCJMCÊMUFUGSÌOCÊMUFTMÌTFU
BYFMTLZEEFO CÊMUFOB PDI MÌTUVOHPSOB -PTTBCJMCÊMUFUGSÌOCBSOFUTLSPQQ
HFOPNEFBWTFEEBÚHMPSOB mH
 -ZGUVUCBSOFUGSÌOCJMCBSOTUPMFO
%ÊSFGUFSTLBTÊLFSIFUTCÊMUFUWBSBQMBDFSBU 0#40NEVJOUFUÊOLFSUBVUCJMCBSOTUPMFO
TPNJmH GSÌO CJMFO TF UJMM BUU TQÊOOB GBTU CJMCÊMUFU
5BVU TQÊOOFU GSÌO HSFOSFNTTLZEEFU PDI JHFO J CÊMUFTMÌTFU TÌ BUU CJMCBSOTUPMFO IÌMMT
MÊHH JO EFU J EFU BWTFEEB VUSZNNFU mH LWBSQÌTÊUFUÊWFOVUBOCBSOFU"OOBSTLBO

4ÊUUÊWFOJOHSFOSFNTTLZEEFUJTBN- EFOVUHÚSBFOGBSBWJEJOCSPNTOJOHFMMFSFO
NBÚQQOJOH mH
 PMZDLB
.POUFSBUJMMCBLBnJLFOCBLPNSZHHTUÚEFU
PDIGÊTUUZHTUZDLFUWJETUSVLUVSFO
58
7. ÅTERSTÄLLNING AV BÄLTEN FÖR "OWÊOE BMESJH SFQBOEF SFOHÚSJOHTNFEFM
ANVÄNDNING I GRUPP 1 (9-18 KG) FMMFSMÚTOJOHTNFEFM$FOUSJGVHFSBJOUFLMÊE-
'ÚMKJOTUSVLUJPOFSOBTPNCFTLSJWTPWBOJLB- TFMOPDIMÌUUPSLBVUBOBUULSBNBVS'ÚSBUUUB
QJUFMPDI BWUZHLMÊETFMOTPMJLBEFMBSGSÌOCJMCBSOTUPMFO
HÚSEVQÌGÚMKBOEFTÊUU
8. REGLERA HÖJDEN PÅ HUVUDSTÖDET )BLB MPTT CJMCBSOTUPMFOT CÊMUFO GSÌO CÊM-
%FUHÌSBUUSFHMFSBIÚKEFOQÌIVWVETUÚEFU UFTMÌTFU
GÚS BUU BOQBTTB CJMCBSOTUPMFO UJMM CBSOFUT 5BBWLMÊETFMOGSÌOIVWVETUÚEFU mH

MÊOHE0QUJNBMSFHMFSJOHNFEGÚS 5B BW TLZEEFO PWBOGÚS IVWVETUÚEFU mH
BUUIVWVEFUBMMUJEÊSTLZEEBU HS
 

BUUCJMCBSOTUPMFOTTÊLFSIFUTCÊMUFOBMMUJEÊS -PTTBUZHLMÊETFMOGSÌOSZHHTUÚEFUHFOPN
JSÊUUIÚKE EFUWJMMTÊHBJIÚKENFEBYMBSOB BUU UB MPTT LBSECPSSFCBOEFO PWBOGÚS IV-
HS
 WVETUÚEFU mH

BUUCJMFOTEJBHPOBMCÊMUFBMMUJEIBSSÊUUIÚKE #ÚSKB UB BW LMÊETFMO GSÌO CJMCBSOTUPMFOT
UBDLWBSFEFCÊMUFTMFEBSFTPNmOOTQÌIV- PWBOEFM mH

WVETUÚEFU$ HS
 7ÊOE QÌ CJMCBSOTUPMFO GÚS BUU MPTTB SFTÌS-
'ÚS BUU SFHMFSB IÚKEFO QÌ IVWVETUÚEFU WSJ- CBOEFOVOEFSTJUTFO mH

EFSEVQÌSBUUFO"TPNmOOTIÚHTUVQQQÌ -PTTB LBSECPSSFCBOEFO CBLPN SZHHTUÚ-
SZHHTUÚEFUUJMMTÚOTLBEIÚKEVQQOÌT mH
 EFU mH

-PTTB nJLFO QÌ SZHHTUÚEFUT CBLTJEB mH
9. LUTNING 

%FOOB CJMCBSOTUPM IBS CBSB FUU FOEB MVU- 'ÚSBUUTÊUUBUJMMCBLBLMÊETFMOTPMJLBEFMBSUJMM
OJOHTMÊHF VSTQSVOHMJHU MÊHF GÚMKFS EV CFTLSJWOJOHFO
'ÚS BUU MVUB CJMCBSOTUPMFO ESBS EV J IBOEUB- PWBOJPNWÊOEPSEOJOH
HFUPDIMZGUFSVQQCJMCBSOTUPMFOOÌHPUTÌBUU
EFOIBNOBSJMVUBUMÊHF mH
 RENGÖRING AV PLAST- OCH METALL-
7JSÌEFSUJMMBUUTÊUUBEFOJMVUBUMÊHFJOOBOEV DELAR
TÊUUFSJCBSOFU 'ÚS SFOHÚSJOH BW QMBTUEFMBS FMMFS MBDLFSBEF
0#4,POUSPMMFSBBUUIBOEUBHFU,HÌSUJMMCBLB NFUBMMEFMBSBOWÊOEFSEVCBSBFOGVLUJHUSB-
GVMMTUÊOEJHUQÌQMBUTGÚSBUUTÊLFSTUÊMMBBUUMVU- TB"OWÊOEBMESJHTMJQBOEFSFOHÚSJOHTNFEFM
OJOHTTZTUFNFUÊSLPSSFLUGBTUIBLBU FMMFSMÚTOJOHTNFEFM
0#4&GUFSSFHMFSJOHFOTLBEVLPOUSPMMFSBBUU #JMCBSOTUPMFOTSÚSMJHBEFMBSGÌSJOUFTNÚSKBT
TÊLFSIFUTCÊMUFOBÊSPSEFOUMJHUTUSÊDLUB
KONTROLL AV KOMPONENTERNAS
10. RENGÖRING OCH SKÖTSEL SKICK
,POUSPMMFSB SFHFMCVOEFU BUU GÚMKBOEF LPN-
RENGÖRING AV KLÄDSELN QPOFOUFSÊSIFMBPDIJOUFTMJUOB
#JMCBSOTUPMFOT LMÊETFM LBO UBT BW IFMU PDI t,MÊETFM 4F UJMM BUU JOHFO TUPQQOJOH TUJDLFS
IÌMMFU PDI UWÊUUBT GÚS IBOE FMMFS J NBTLJO J VUFMMFSBUUEFMBSBWUZHFUÊSTMJUFU,POUSPMMF-
¡$ 'ÚMK UWÊUUSÌEFO QÌ LMÊETFMOT FUJLFUU SBTLJDLFUQÌTÚNNBSOB WJMLBTLBWBSBIFMB
TPNJOOFIÌMMFSGÚMKBOEFUWÊUUTZNCPMFS t#ÊMUFO ,POUSPMMFSB BUU WÊWFO JOUF ÊS POPS-
NBMUVUTMJUFONFESFEVDFSBEUKPDLMFLTPN
GÚMKE WJE KVTUFSJOHTCBOEFU HSFOSFNNFO 
 5WÊUUBTJNBTLJOJ¡$ QÌ BYFMGÚSHSFOJOHBSOB PDI J PNSÌEFU GÚS
CÊMUFOBTKVTUFSJOHTQMBUUB
 "OWÊOEFKCMFLNFEFM t1MBTUEFMBS,POUSPMMFSBTLJDLFUQÌBMMBQMBTU-
EFMBS%FGÌSJOUFVQQWJTBUZEMJHBUFDLFOQÌ
 5PSLUVNMBJOUF TLBEBFMMFSWBSBCMFLUB
0#4 0N CJMCBSOTUPMFO ÊS EFGPSNFSBE FMMFS
 4USZLJOUF NZDLFUTMJUFOTLBEFOCZUBTVU FGUFSTPNEFO
LBO IB GÚSMPSBU EFTT VSTQSVOHMJHB TLZEET-
 ,FNUWÊUUBJOUF FHFOTLBQFS
59
FÖRVARING AV PRODUKTEN
/ÊS CJMCBSOTUPMFO JOUF TJUUFS NPOUFSBE J CJ-
MFOTLBEFOGÚSWBSBTQÌUPSSQMBUT QÌBWTUÌOE
GSÌO WÊSNFLÊMMPS PDI TLZEEBE GSÌO EBNN 
GVLUPDIEJSFLUTPMMKVT

BORTSKAFFNING AV PRODUKTEN
/ÊSCJMCBSOTUPMFOÊSVUUKÊOUTLBEFOTLSPUBT
4PSUFSBBWGBMMFUJFOMJHIFUNFEMBOEFUTHÊM-
MBOEFNJMKÚTLZEETMBHTUJGUOJOH

60
CHICCO t7FMLPV QP[PSOPTU WŞOVKUF TLMÈQŞDÓN ŘJ
PUPŘOâNTFEBEMƉN [LPOUSPMVKUF [EBKTPV
SKUPINA 123 TQSÈWOŞ VLPUWFOÈ W QżÓQBEŞ OFIPEZ CZ
NPIMBQżFETUBWPWBUOFCF[QFŘÓ
Sk. 123 (9–36 kg) t1żJVQFWŵPWÈOÓBVUPTFEBŘLZEPWP[JEMBQP-
TUVQVKUFTF[WâÝFOPVPCF[żFUOPTUÓBECFK-
NÁVOD K POUŽITÍ UF BCZ TF OFNPIMB EPTUBU EP LPOUBLUV
TQżFEOÓNTFEBEMFNOFCPEWFżNJWP[JEMB
t/JLEZ OFQżJQFWŵVKUF BVUPTFEBŘLV OB TF-
VELMI DŮLEŽITÉ! EBEMP LUFSÏ KF WZCBWFOP QPV[F CżJÝOÓN
PŘEČTĚTE SI POZORNĚ QÈTFN EWPVCPEPWâN CF[QFŘOPTUOÓN
QÈTFN

PŘILOŽENÉ INSTRUKCE tÇÈEOÈ BVUPTFEBŘLB OF[BSVŘÓ ÞQMOPV CF[-
QFŘOPTU EÓUŞUF W QżÓQBEŞ OFIPEZ BMF KFKÓ
PRO POUŽITÍ! QPVäJUÓ TOÓäÓ SJ[JLP [SBOŞOÓ OFCP TNSUJ EÓ-
UŞUF
POZOR: PŘED POUŽITÍM ODSTRAŇTE t3J[JLP WÈäOÏIP QPSBOŞOÓ EÓUŞUF OFKFO
" ;-*,7*%6+5& 1Ļ¶1"%/² 1-"4507² 4«ė,: WQżÓQBEŞOFIPEZ BMFJ[BKJOâDIPLPMOPT-
"7À&$)/:ė«45*0#"-650)0507Å30#,6 UÓ OBQż QżJ QSVELÏN [BCS[EŞOÓ
 KF WŞUÝÓ 
NEBO JE ALESPOŇ UCHOVEJTE MIMO DO KFTUMJäF QPLZOZ VWFEFOÏ W UPNUP OÈWPEV
4")%ĝ5¶%01036ė6+&.&5:50ė«45*7: OFKTPVQżÓTOŞEPESäPWÈOZWäEZ[LPOUSPMVK-
HODIT DO TŘÍDĚNÉHO ODPADU V SOULADU UF [EB KF BVUPTFEBŘLB TQSÈWOŞ VQFWOŞOB
41-"5/Å.*7:)-«À,".*"/"Ļ¶;&/¶.* LTFEBEMV
t+FMJ BVUPTFEBŘLB QPÝLP[FOÈ EFGPSNPWB-
UPOZORNĚNÍ OÈOFCPQżÓMJÝEMPVIPQPVäÓWBOÈ NVTÓCâU
t1żJ NPOUÈäJ B QżJQFWOŞOÓ WâSPCLV QżFTOŞ WZNŞOŞOB QSPUPäFNPIMBQP[CâUQƉWPEOÓ
EPESäVKUF OÈWPE L QPVäJUÓ /FEPWPMUF CF[QFŘOPTUOÓWMBTUOPTUJ
BCZ LEPLPMJW QPVäÓWBM WâSPCFL QPLVE TF t/B WâSPCLV OFTNÓ CâU QSPWFEFOB äÈEOÈ
QżFEUÓNOFTF[OÈNÓTUÓNUPOÈWPEFN ÞQSBWBOFCP[NŞOBCF[QżFEDIP[ÓIPTPV-
t/ÈWPEVTDIPWFKUFQSPQżÓQBEOÏEBMÝÓQPVäJUÓ IMBTVWâSPCDF
t7KFEOPUMJWâDITUÈUFDIQMBUÓSƉ[OÏWZIMÈÝLZ t/FQPVäÓWFKUFEPQMŵLZ OÈISBEOÓEÓMZOFCP
B CF[QFŘOPTUOÓ QżFEQJTZ W[UBIVKÓDÓ TF OB ŘÈTUJ LUFSÏOFKTPVEPEÈWÈOZWâSPCDFN
QżFQSBWVEŞUÓWFWP[JEMF1SPUPKFWIPEOÏTF t;B äÈEOâDI PLPMOPTUÓ OJLEZ OFOFDIÈWFKUF
PCSÈUJU OB NÓTUOÓ PSHÈOZ PIMFEOŞ QPESPC- EÓUŞWBVUPTFEBŘDFCF[EP[PSV
OŞKÝÓDIJOGPSNBDÓ t/FWLMÈEFKUFOJD DPCZOFCZMPTDIWÈMFOâN
tPOZOR! ;F TUBUJTUJL EPQSBWOÓDI OFIPE EPQMŵLFNQSPUFOUPWâSPCFLNF[JTFEBEMP
WZQMâWÈ äF [BEOÓ TFEBEMB WP[JEMB KTPV BVUBBBVUPTFEBŘLVOFCPNF[JBVUPTFEBŘ-
CF[QFŘOŞKÝÓ OFä QżFEOÓ EPQPSVŘVKFNF LVBEÓUŞWQżÓQBEŞOFIPEZCZBVUPTFEBŘ-
QSPUP QżJQFWOJU BVUPTFEBŘLV OB [BEOÓ TF- LBOFNVTFMBCâUQMOŞGVOLŘOÓ
EBEMB /FKCF[QFŘOŞKÝÓ KF QSPTUżFEOÓ [BEOÓ t4UÈMPMJ BVUP EFMÝÓ EPCV OB TMVODJ BVUPTF-
TFEBEMP QPLVE KF WZCBWFOP UżÓCPEPWâN EBŘLVQP[PSOŞQSPIMÏEOŞUF OFäEPOÓEÓUŞ
BVUPQÈTFN VNÓTUÓUF VCF[QFŘUF TF [EB OŞLUFSÏ KFKÓ
t%PQPSVŘVKFNF BCZ WÝJDIOJ TQPMVDFTUVKÓDÓ ŘÈTUJOFKTPVSP[QÈMFOÏWUBLPWÏNQżÓQBEŞ
CZMJ PCF[OÈNFOJ TF [QƉTPCFN PEFQOVUÓ KJ OFDIUF WZDIMBEOPVU OFä EP OÓ QPMPäÓUF
QÈTƉBVWPMOŞOÓEÓUŞUF[FTFEBŘLZWQżÓQB- EÓUŞ NPIMPCZTFQPQÈMJU
EŞOPV[F t* QżJ NBMÏ EPQSBWOÓ OFIPEŞ NƉäF EPKÓU
t#VEFMJBVUPTFEBŘLBQżJQFWOŞOBOBQżFEOÓ L QPÝLP[FOÓ TUSVLUVSZ BVUPTFEBŘLZ J LEZä
TFEBEMP T BLUJWPWBOâN ŘFMOÓN BJSCBHFN OF[OBUFMOÏNV QPVIâN PLFN KF QSPUP
EPQPSVŘVKFTFQSPWŞUÝÓCF[QFŘOPTUQPTV- OVUOÏKJWZNŞOJU
OPVU TFEBEMP DP OFKWÓDF EP[BEV WIPEOŞ t/FQPVäÓWFKUF BVUPTFEBŘLV [BLPVQFOPV
TPIMFEFNOBQżÓUPNOPTUPTUBUOÓDIDFTUV- WCB[BSFDIOFCP[ESVIÏSVLZNPIMPEPKÓU
KÓDÓDIOB[BEOÓNTFEBEMF LWÈäOÏNVQPÝLP[FOÓTUSVLUVSZBVUPTFEBŘ-
61
LZ QżJŘFNä [ÈWBEB OFNVTÓ CâU WJEJUFMOÈ AUTOMOBILU A USAZENÍ DÍTĚTE
QPVIâNPLFN BMFNƉäFTOÓäJUCF[QFŘOPTU 64,61*/: o,(

WâSPCLV ;.ĝ/" ,0/'*(63"$& "6504&%"ė,:


t4QPMFŘOPTU"SUTBOBOFOFTFäÈEOPVPEQP- ;&4,61*/: o,(
/"4,61*/6
WŞEOPTU[BOFTQSÈWOÏQPVäÓWÈOÓWâSPCLV o,(

t1PUBINƉäFCâUOBISB[FOQPV[FQPUBIFN 1Ļ*1&7/ĝ/¶ "6504&%"ė,: %0


TDIWÈMFOâNWâSPCDFN OFCPƃKFOFEÓMOPV AUTOMOBILU A USAZENÍ DÍTĚTE PRO
TPVŘÈTUÓ BVUPTFEBŘLZ /JLEZ OFQPVäÓWFKUF 4,61*/6 o,(

BVUPTFEBŘLVCF[QPUBIV BCZTUFOFPISP[JMJ 7. ZPĚTNÁ MONTÁŽ PÁSŮ PRO POUŽITÍ
CF[QFŘOPTUEÓUŞUF 64,61*/: o,(

t;LPOUSPMVKUF [EB OFOÓ QPQSVI QÈTƉ QżF- /"45"7&/¶7ÅÀ,:01ĝ3,:)-"7:


LSPVDFOâ B[BCSBŵUFUPNV BCZTFQPQSVI 4,-«1ĝ/¶
ŘJŘÈTUJBVUPTFEBŘLZNPIMZQżJWżÓUWFEWF- ė*À5ĝ/¶"Á%3Ç#"
żÓDIBVUBOFCPTFUżFMZPPTUSÏISBOZ
t"VUPTFEBŘLBOFOÓQPVäJUFMOÈ KFMJQÈTQP- 1. POPIS ČÁSTÍ
żF[BOâOFCPSP[UżFQFOâ Obr. 1 (zepředu)
t1PLVEOFQżFQSBWVKFUFEÓUŞ NVTÓCâUBVUP- "3FHVMBŘOÓ NFDIBOJTNVT QSP OBTUBWFOÓ
TFEBŘLBQżJQFWOŞOBLTFEBEMVOFCPVMPäF- PQŞSLZIMBWZBQÈTƉ
OBEPLVGSVWP[JEMB/FQżJQFWOŞOÈBVUPTF- #0QŞSLBIMBWZ
EBŘLB CZ NPIMB W QżÓQBEŞ OFIPEZ OFCP $1SƉCŞIÝJLNÏIPQÈTV
QSVELÏIP[BCS[EŞOÓ[SBOJUTQPMVDFTUVKÓDÓ %3BNFOOÓQPQSVIZ
t;LPOUSPMVKUF [EBOFWF[FUFWFWP[JEMFWPM- &1ÈTZBVUPTFEBŘLZ
OŞMFäÓDÓOFCPÝQBUOŞVQFWOŞOÏQżFENŞUZ '1żF[LB
B[BWB[BEMB BUP[WMÈÝUŞOB[BEOÓPELMÈEBDÓ (0DISBOOÏQPMTUSPWÈOÓNF[JOPäOÓIPQÈTV
EFTDF7 QżÓQBEŞ OFIPEZ OFCP QSVELÏIP )5MBŘÓULPOBÞQSBWVEÏMLZQÈTƉ
[BCS[EŞOÓ CZ NPIMZ [SBOJU PTPCZ WF WP[J- *1ÈTOBÞQSBWVEÏMLZQÈTƉ
EMF +3FEVLDF
t;LPOUSPMVKUF [EB TF PQŞSLB IMBWZ TFEBEMB ,3VLPKFƃQSPOBLMPQFOÓBVUPTFEBŘLZ
OFEPUâLÈ PQŞSLZ IMBWZ BVUPTFEBŘLZ OF- -1SƉDIPEZCżJÝOÓDIQÈTƉ
TNÓKJUMBŘJUEPQżFEV1PLVECZLUPNVEP- Obr. 2 (zezadu):
ÝMP PENPOUVKUF PQŞSLV IMBWZ [F TFEBEMB .1SPTUPS QSP QSPWMFŘFOÓ CF[QFŘOPTUOÓIP
BVUPNPCJMV OBOŞäKFBVUPTFEBŘLBQżJQFW- QÈTVBVUPNPCJMVQSPÞŘFMZJOTUBMBDFBV-
OŞOB B OFVLMÈEFKUF KJ WPMOŞ OB PELMÈEBDÓ UPTFEBŘFLTLVQJOZ
QSPTUPS[B[BEOÓNTFEBEMFNBVUPNPCJMV /6MPäFOÓSBNFOOÓDIQPQSVIƉ
t6KJTUŞUFTF [EBNBKÓWÝJDIOJTQPMVKF[EDJ[B-
QOVUCF[QFŘOPTUOÓQÈT BUPKBLQSPKFKJDI 2. VLASTNOSTI VÝROBKU
WMBTUOÓCF[QFŘOPTU UBLJQSPUP äFCZWQżÓ- t"VUPTFEBŘLBKFIPNPMPHPWBOÈQSPvTLVQJ-
QBEŞ OFIPEZ OFCP QSVELÏIP [BCS[EŞOÓ OZ BiQSPQżFQSBWVEŞUÓPEEPLH
NPIMJ[SBOJUWBÝFEÓUŞ QżJCMJäOŞPENŞTÓDƉEPMFU
BTQM-
t#ŞIFNEMPVIâDIDFTUEŞMFKUFŘBTUP[BTUÈW- ŵVKFFWSPQTLPVOPSNV&$&3
LZ%ÓUŞTFWFMNJTOBEOPVOBWÓ;FäÈEOÏIP t)PNPMPHBDF KF UZQV vVOJWFS[ÈMi BVUPTF-
EƉWPEV OFPEQÓOFKUF EÓUŞ [ BVUPTFEBŘLZ EBŘLB UFEZ NƉäF CâU QPVäÓWÈOB W KBLÏN-
QPLVEKFBVUPWQPIZCV+FTUMJäFEÓUŞWZäB- LPMJNPEFMVBVUPNPCJMV
EVKFWBÝJQP[PSOPTU OBKEŞUFWIPEOÏNÓTUP 10;03v6OJWFS[ÈMOÓi [OBNFOÈ äF KF LPN-
L[BTUBWFOÓB[BTUBWUF QBUJCJMOÓTWŞUÝJOPV BWÝBLOFTFWÝFNJTFEB-
EMZBVUPNPCJMƉ
OBSAH
101*4ė«45¶ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
7-"45/045*7Å30#,6 5PUP [BżÓ[FOÓ OB VQPVUÈOÓ EŞUÓ KFvVOJWFS-
0.&;&/¶ 1Ļ* 106Ƕ7«/¶ 7Å30#,6 [ÈMOÓi TDIWÈMFOÏQPEMFOPSNZŘ QP[-
"10Ç"%"7,:/"4&%"%-070;*%-" NŞŵPWBDÓ OÈWSIZ TÏSJF +F WIPEOÏ LF
1Ļ*1&7/ĝ/¶ "6504&%"ė,: %0 WÝFPCFDOÏNV QPVäJUÓ WF WP[JEMFDI B KF
62
LPNQBUJCJMOÓTWŞUÝJOPVTFEBEFM BMFOFTF CF[QFŘOPTUOÓIP QÈTV WP[JEMB OFOBDIÈ[Ó
WÝFNJ
WP[JEMB QżÓMJÝ WZTPLP 1PLVE BOP QPLVTUF TF BVUP-
"VUPTFEBŘLBKFQMOŞLPNQBUJCJMOÓ QPLVE TFEBŘLV QżJQFWOJU OB KJOÏ TFEBEMP WP[JEMB
WâSPCDFWQżÓSVŘDFLWP[JEMVVWÈEÓ äFTF PCSB

QSP EBOÏ WP[JEMP QżFEQPLMÈEÈ QPVäJUÓ
EŞUTLâDI [ÈESäOâDI [BżÓ[FOÓ VOJWFS[ÈMOÓ- 4. PŘIPEVNĚNÍ AUTOSEDAČKY DO
IPUZQVQSPEBOPVWŞLPWPVLBUFHPSJJ AUTOMOBILU A  USAZENÍ DÍTĚTE
5BUP BVUPTFEBŘLB CZMB LMBTJmLPWÈOB KBLP U SKUPINY 1 (9–18 KG)
vVOJWFS[ÈMOÓi QSPUPäF WZIPWVKF QżÓTOŞK- 10;03 5FOUP OÈWPE TF UâLÈ QPLVE KEF
ÝÓN QPäBEBWLƉN QSP IPNPMPHBDJ PQSPUJ PUFYUJPCSÈ[LZ [QƉTPCVVQFWOŞOÓBVUPTF-
QżFEDIÈ[FKÓDÓN NPEFMƉN LUFSÏ UBLUP EBŘLZOBQSBWÏ[BEOÓTFEBEMP1SPVQFWOŞOÓ
P[OBŘFOZOFKTPV TFEBŘLZOBPTUBUOÓTFEBEMBKFOVUOPEPESäP-
7IPEOÏ QPV[F QSP QPVäJUÓ WF WP[JEMFDI WBUTUFKOâQPTUVQ
WZCBWFOâDI UżÓCPEPWâNJ CF[QFŘOPTUOÓ- 6NÓTUŞUF BVUPTFEBŘLV QP TNŞSV KÓ[EZ
NJQÈTZ TUBUJDLâNJOFCPTFTBNPŘJOOâN OB TFEBEMP OB LUFSÏ TF CVEF VQFWŵPWBU
OBWÓKFOÓN LUFSÏ CZMZ TDIWÈMFOZ QPEMF PCS

EJTQP[JDOPSNZ6/&$&ŘOFCPKJOâDI 10;031SPWŞżUF [EBPQŞSLBIMBWZOFCSÈOÓ
PEQPWÓEBKÓDÓDIOPSFN UPNV BCZTFEBŘLBQMOJMBTWPKJGVOLDJOFTNÓ
7QżÓQBEŞQPDIZCOPTUÓLPOUBLUVKUFWâSPC- KJUMBŘJUEPQżFEV PCS

DF[BżÓ[FOÓOBVQPVUÈOÓOFCPQSPEFKDF 0ETUSBŵUF QżÓEBWOÏ QPMTUSPWÈOÓ QPMÝUÈ-
żFL
 UBL äF KFK WZWMÏLOFUF [ PUWPSƉ QSP
3. OMEZENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU QSPUBIPWÈOÓQÈTƉ PCS

A POŽADAVKY NA SEDADLO VOZIDLA 0ETUSBŵUFQPUBIPQŞSBEMB PCS
QSPUÈI-
POZOR! 4USJLUOŞ EPESäVKUF OÈTMFEVKÓDÓ OŞUF ÝJLNPV ŘÈTU CF[QFŘOPTUOÓIP QÈTV
PNF[FOÓ B QPäBEBWLZ UâLBKÓDÓ TF QPVäÓWÈOÓ BVUPNPCJMV NF[J PQŞSLPV IMBWZ B [ÈEP-
WâSPCLV B TFEBEMB WP[JEMB W PQBŘOÏN QżÓ- WPV PQŞSLPV PCS 
 7MPäUF UżÓCPEPWâ
QBEŞOFOÓ[BSVŘFOBQMOÈCF[QFŘOPTU QÈTEPQSPTUPSVQSPQÈTP[OBŘFOâKBLP.
t"VUPTFEBŘLB KF TDIWÈMFOB QSP QPVäJUÓ QSP PCS
BQSPWMFŘUFKFKTLS[FPQBŘOâPUWPS
EŞUJ T INPUOPTUÓ WâMVŘOŞ PE EP LH PCS"

PENŞTÓDƉEP[ISVCBMFU
 ;BQOŞUF CF[QFŘOPTUOÓ QÈT BVUPNPCJMV
t4FEBEMPWP[JEMBNVTÓCâUWZCBWFOPUżÓCP- EPTQPOZUBL BCZKBLCżJÝOÓ UBLÝJLNâQP-
EPWâN CF[QFŘOPTUOÓN QÈTFN QFWOâN QSVIUPIPUPQÈTVLPSFTQPOEPWBMZTNÓT-
OFCPTBVUPNBUJDLâNOBWÓKFOÓN LUFSâCZM UFN P[OBŘFOâN ŘFSWFOŞ LVEZ QSPDIÈ[Ó
TDIWÈMFO QPEMF EJTQP[JD OPSNZ 6/&$& QÈTP[OBŘFOâQÓTNFOFN- PCS

Ř OFCP KJOâDI PEQPWÓEBKÓDÓDI OPSFN /BQOŞUFQÈTBVUPNPCJMVDPOFKWÓDFBOF-
PCS
 DIFKUF EPCżF QżJMFIOPVU BVUPTFEBŘLV
t/JLEZOFQżJQFWŵVKUFBVUPTFEBŘLVOBTFEB- LTFEBEMV PCS

EMP WZCBWFOÏ QPV[F EWPVCPEPWâN CżJÝ- ;LPOUSPMVKUF [EB KF QżJQFWOŞOÓ TQSÈWOÏ 
OÓNQÈTFN PCS
 CF[QFŘOPTUOÓ QÈT EPCżF OBQOVUâ B KFTUMJ
t"VUPTFEBŘLB NƉäF CâU QżJQFWOŞOB OB KF BVUPTFEBŘLB EƉLMBEOŞ mYPWÈOB B OB
QżFEOÓNTFEBEMFQSPTQPMVKF[EDFOFCPOB TFEBEMFEPCżFESäÓ1PLVEUPNVUBLOFOÓ 
KBLÏNLPMJW [F [BEOÓDI TFEBEFM /JLEZ OF- QSPWFśUF WÝFDIOZ WâÝF VWFEFOÏ QPLZOZ
QżJQFWŵVKUFBVUPTFEBŘLVOBTFEBEMB LUFSÈ KFÝUŞKFEOPV
KTPV PUPŘFOB EP CPLV OFCP QSPUJ TNŞSV POZOR!
KÓ[EZ PCS
 t7äEZ TF VKJTUŞUF [EB CF[QFŘOPTUOÓ QÈT KF
t7âSPCFLKFVSŘFOQSPQPVäJUÓWâISBEOŞKBLP TUFKOPNŞSOŞ SP[MPäFOâ WF WÝFDI CPEFDI
BVUPTFEBŘLB B OJLPMJ QSP WZVäJUÓ W EPNÈ- BOFOÓ[LSPVDFOâ
DÓNQSPTUżFEÓ t/*,%:OFQSPUBIVKUFQÈTBVUPNPCJMVNJNP
t1żJQFWOŞUF BVUPTFEBŘLV TQSÈWOŞ UBL BCZ VWFEFOÈNÓTUB
PQŞSLBIMBWZTFEBEMBBVUPNPCJMVOJKBLOF-
QżFLÈäFMBPQŞSBEMV[BEBVUPTFEBŘLZ 1SPQżJQFWOŞOÓEÓUŞUFEPBVUPTFEBŘLZ
t;LPOUSPMVKUF [EB TF QżF[LB UżÓCPEPWÏIP 4UJTLOŞUF UMBŘÓULP SFHVMBDF QÈTV P[OBŘF-
63
OÏ KBLP ) B [ÈSPWFŵ VDIPQUF B UÈIOŞUF UF SBNFOOÓ QPQSVIZ QÈTZ B QżÓTMVÝOÏ KB-
TNŞSFNLTPCŞTQPEOÓŘÈTUQÈTƉTFEBŘLZ [âŘLZTLS[FPEQPWÓEBKÓDÓPLB PCS

EPLVEOFOÓEPTBäFOPNBYJNÈMOÓIPNPä- 1PQSPWFEFOÓUPIPUPÞLPOVNBKÓQÈTZWZ-
OÏIPOBQOVUÓ PCS
 QBEBUUBL KBLVLB[VKFPCSÈ[FL
0EFQOŞUF QÈTZ BVUPTFEBŘLZ TUJTLOVUÓN 7ZWMFŘUFTQPOV[PDISBOOÏIPQPMTUSPWÈOÓ
UMBŘÓULBQżF[LZBQPMPäUFTUSBOPV PCS
 NF[JOPäOÓIP QÈTV B VNÓTUŞUF KJ EP QSP-
6NÓTUŞUF SFEVLDJ UBL äF QSPQPKÓUF PLB TUPSVOBDIÈ[FKÓDÓIPTFQPEOÓ PCS
EP
TQSƉDIPEZQSPÝJLNâQÈT PCS
 TUFKOÏIPPUWPSVWMPäUFJPDISBOOÏQPMTUSP-
10;03 3FEVLDF TF QPVäÓWÈ EP EPTBäFOÓ WÈOÓNF[JOPäOÓIPQÈTV PCS

INPUOPTUJEÓUŞUFQżJCMJäOŞLH /BNPOUVKUF [QŞU LMPQV [BEOÓ TUSBOZ
0QBUSOŞ QPTBśUF EÓUŞ EP BVUPTFEBŘLZ PQŞSBEMBB[OPWVQżJQOŞUFQPUBILFLPO-
QżJ[QƉTPCUFQÈTZLPMFNKFIPUŞMBBBOJä TUSVLDJ
CZTUF KF OBUBIPWBMJ TQPKUF PCB KB[âŘLZ
QÈTV PCS
B[OPWV[BQOŞUFEPTQPOZ 6. PŘIPEVNĚNÍ AUTOSEDAČKY DO
PCS"
 AUTOMOBILU A  USAZENÍ DÍTĚTE PRO
1PNPDÓQżÓTMVÝOÏIPSFHVMBŘOÓIPNFDIB- SKUPINU 2/3 (15–36 KG)
OJTNV P[OBŘFOÏIP KBLP " VNÓTUŞOÏIP 6NÓTUŞUFBVUPTFEBŘLVQPTNŞSVKÓ[EZOB
OBWSDIPMLVPQŞSBEMB[BE SFHVMVKUFWâÝ- [WPMFOÏTFEBEMP PCS

LV PQŞSLZ IMBWZ BVUPTFEBŘLZ PCS 
 1SPUÈIOŞUF ÝJLNPV ŘÈTU CF[QFŘOPTUOÓIP
UBL BCZ QÈTZ WZDIÈ[FMZ WF WâÝJ SBNFO QÈTVBVUPNPCJMV[BPQŞSLPVIMBWZBTLS-
EÓUŞUF PCS
 [FQżÓTMVÝOâŘFSWFOŞWZ[OBŘFOâQSƉDIPE
3FHVMVKUF OBUBäFOÓ QÈTƉ BVUPTFEBŘ- QÈTV [OBŘFOâ QÓTNFOFN $
 OBDIÈ[FKÓDÓ
LZ UBL BCZ TF QżJ[QƉTPCJMZ UŞMV EÓUŞUF TF QPE UPVUP PQŞSLPV 0QBUSOŞ EÓUŞ QP-
PQBUSOŞ UÈIOŞUF [B SFHVMBŘOÓ QPQSVI * TBśUFEPBVUPTFEBŘLZBVKJTUŞUFTF äFTF
Bä EPTÈIOFUF TQSÈWOÏ ÞSPWOŞ OBUBäFOÓ [ÈEZEPCżFPQÓSÈPKFKÓPQŞSBEMP
PCS
 ;BQOŞUF CF[QFŘOPTUOÓ QÈT BVUPNPCJMV
1SPWŞżUF [EB KF BVUPTFEBŘLB TQSÈWOŞ EPTQPOZUBL BCZKBLCżJÝOÓ UBLÝJLNâQP-
VQFWOŞOÈ PCS
 QSVIUPIPUPQÈTVLPSFTQPOEPWBMZTNÓTUZ
1SP WZKNVUÓ EÓUŞUF [ BVUPTFEBŘLZ TUJTL- QSƉDIPEV CżJÝOÓIP QÈTV P[OBŘFOÏIP -
OŞUFUMBŘÓULPTQPOZBSP[FQOŞUFCF[QFŘ- PCS

OPTUOÓQÈTZ PCS
 7F GÈ[J OBTUBWPWÈOÓ WâÝLZ PQŞSLZ IMBWZ
[LPOUSPMVKUF [EBQP[JDFWPEJDÓQżF[LZÝJL-
5. ZMĚNA KONFIGURACE NÏIPQÈTV #
KFVNÓTUŞOBOBESBNFOFN
AUTOSEDAČKY ZE SKUPINY 1 (9– WFW[EÈMFOPTUJNBYJNÈMOŞDN PCS

18 KG) NA SKUPINU 2/3 (15–36 KG) 5ÈIOŞUF ÝJLNPV ŘÈTU CF[QFŘOPTUOÓIP
1SP[NŞOVLPOmHVSBDFBVUPTFEBŘLZ[FTLV- QÈTV BVUPNPCJMV TNŞSFN L KFIP TBNP-
QJOZOBTLVQJOVoKFOVUOÏQPTUVQPWBU ŘJOOÏNVOBWÓKFOÓUBL BCZCZMDFMâQÈTOB-
OÈTMFEPWOŞ QKBUâBEPCżFQżJMÏIBMLISVEOÓLVBOPIÈN
0EFQOŞUF QÈTZ BVUPTFEBŘLZ [ QżF[LZ EÓUŞUF PCS

PCS
 1SPWŞżUF [EB KF BVUPTFEBŘLB TQSÈWOŞ
0UÈŘFKUF SFHVMBŘOÓN NFDIBOJTNFN QSP VQFWOŞOÈ PCS

[WFEÈOÓPQŞSLZBäEPEPTBäFOÓNBYJNÈMOÓ
WâÝLZBSPWOŞäNBYJNÈMOŞQSPEMVäUFJOUF- POZOR!
HSPWBOÏQÈTZ PCS
 t7äEZ TF VKJTUŞUF äF KF CF[QFŘOPTUOÓ QÈT
0ETUSBŵUF QżÓEBWOÏ QPMTUSPWÈOÓ QPMÝUÈ- TUFKOPNŞSOŞSP[NÓTUŞOâWFWÝFDICPEFDI
żFL
 KFMJ TPVŘÈTUÓ WâCBWZ B UP UBL äF KFK BOFOÓ[LSPVDFOâ
WZWMÏLOFUF[NÓTUQSƉDIPEVQÈTƉ PCS
 t6KJTUŞUFTF äFÝJLNâQÈTKFTQSÈWOŞVQFW-
0ETUSBŵUFQPUBIPQŞSBEMB PCS
BPEF- OŞOâ QSPUJ SBNFOJ EÓUŞUF B OFUMBŘÓ OB LSL
QOŞUF LMPQV OB [BEOÓ TUSBOŞ PQŞSBEMB W QżÓQBEŞ QPUżFCZ OBTUBWUF WâÝLV PQŞSLZ
PCS
 IMBWZ
1SPUÈIOŞUFQPENÓTUZQSƉDIPEVÝJLNÏIP t6KJTUŞUF TF äF TBNPŘJOOÏ OBWÓKFOÓ CF[-
QÈTVJOUFHSPWBOÏQÈTZ PCS
BQSPUMBŘ- QFŘOPTUOÓIP QÈTV BVUPNPCJMV TF OBDIÈ[Ó
64
W[BEOÓQPMP[FWƉŘJPQŞSBEMVTFEBEMBBVUP- OŞGVOHVKF BUPUBL äF[LPOUSPMVKFUF [EBTF
NPCJMV PCS
 SVLPKFƃ P[OBŘFOÈKBLP,
[DFMBWSÈUÓ[QŞU
10;03 1P EPLPOŘFOÓ OBTUBWFOÓ QSPWŞżUF 
1SPWZKNVUÓEÓUŞUF[BVUPTFEBŘLZQSPTLVQJ- [EBKTPVQÈTZEPCżFOBQOVUÏ
OVB
0EFQOŞUFCF[QFŘOPTUOÓQÈTBVUPNPCJMV 10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
[QżF[LZ
 4UÈIOŞUF CF[QFŘOPTUOÓ QÈT BVUPNPCJMV ČISTĚNÍ POTAHU
[UŞMBEÓUŞUF 1PUBI BVUPTFEBŘLZ KF NPäOP DFMâ TFKNPVU
0QBUSOŞWZKNŞUFEÓUŞ[BVUPTFEBŘLZ BWZQSBUWSVDFOFCPWQSBŘDFOB¡$1żJ
10;03 7 QżÓQBEŞ äF OFNÈUF W ÞNZTMV QSBOÓ TF żJśUF QPLZOZ VWFEFOâNJ OB ÝUÓULV
WZOEBUBVUPTFEBŘLV[BVUPNPCJMV OF[BQP- QPUBIV LUFSâPCTBIVKFOÈTMFEVKÓDÓTZNCPMZ
NFŵUF[OPWV[BQOPVUCF[QFŘOPTUOÓQÈTEP QSPQSBOÓ
QżÓTMVÝOÏTQPOZUBL BCZUBUPTQPOBmYPWBMB
BVUPTFEBŘLV L BVUPNPCJMV J CF[ QżÓUPN-
OPTUJ EÓUŞUF W PQBŘOÏN QżÓQBEŞ CZ NPIMB  1FSUFWQSBŘDFOB¡$
QżFETUBWPWBU OFCF[QFŘÓ QżJ CS[EŞOÓ OFCP
QżJOFIPEŞ /FCŞMUF

7. ZPĚTNÁ MONTÁŽ PÁSŮ PRO POUŽITÍ /FTVÝUFWTVÝJŘDF


U SKUPINY 1 (9–18 KG)
1SPWFśUFÞLPOZQPQTBOÏWLBQJUPMÈDIB /FäFIMFUF
UPIPUPOÈWPEVWPQBŘOÏNQPżBEÓ
 /FŘJTUŞUFDIFNJDLZ
8. NASTAVENÍ VÝŠKY OPĚRKY HLAVY
+F NPäOÏ OBTUBWJU WâÝLV PQŞSLZ IMBWZ BCZ
TFBVUPTFEBŘLBDPOFKMÏQFQżJ[QƉTPCJMBWâÝ- /JLEZ OFQPVäÓWFKUF UFLVUâ QÓTFL BOJ żFEJ-
DFEÓUŞUF0QUJNÈMOÓSFHVMBDFVNPäŵVKF EMB 1PUBI OFäEÓNFKUF B OFDIUF KFK WPMOŞ
oBCZIMBWBCZMBWäEZEPCżFmYPWÈOBBDISÈ- VTDIOPVU1żJTVOEÈOÓSƉ[OâDITPVŘÈTUÓUFY-
OŞOB TLoo
UJMOÓIPQPUBIV[FTUSVLUVSZBVUPTFEBŘLZQP-
oBCZ CF[QFŘOPTUOÓ QÈTZ BVUPTFEBŘLZ CZMZ TUVQVKUFOÈTMFEPWOŞQPQTBOâN[QƉTPCFN
WäEZWFTQSÈWOÏWâÝDF UFEZWFWâÝJSBNFO 0EFQOŞUFQÈTZ[FTQPOZBVUPTFEBŘLZ
TL
4UÈIOŞUFQPUBIPQŞSLZIMBWZ PCS

oBCZ ÝJLNâ CF[QFŘOPTUOÓ QÈT BVUPNPCJMV 0ETUSBŵUF LSZUZ OBE PQŞSLPV IMBWZ
CZM WäEZ WF TQSÈWOÏ WâÝDF B UP EÓLZ QSƉ- PCS

DIPEƉN QÈTV [BCVEPWBOâDI W PQŞSDF 0EFQOŞUFQPUBIPQŞSBEMBSP[FQOVUÓNTV-
IMBWZP[OBŘFOâDIKBLP$ TLo
 DIâDI[JQƉOBDIÈ[FKÓDÓDITFOBEPQŞSLPV
1SP OBTUBWFOÓ WâÝLZ PQŞSLZ IMBWZ PUÈŘFKUF IMBWZ PCS

SFHVMBŘOÓN NFDIBOJTNFN P[OBŘFOâN 1PUBI [BŘOŞUF TUBIPWBU PETIPSB BVUPTF-
KBLP "
 VNÓTUŞOâN OB WSDIPMLV PQŞSBEMB EBŘLZ PCSo

EPLVE OFEPTÈIOFUF QPäBEPWBOÏ WâÝLZ 1żFWSBƃUF BVUPTFEBŘLV BCZ CZMP NPäOÏ
PCS
 TFKNPVU QSVäOÏ ŘÈTUJ [FTQPEV TFEBŘLZ
PCSo

9. SKLÁPĚNÍ 3P[FQOŞUF TVDIâ [JQ [B PQŞSBEMFN
"VUPTFEBŘLBNÈKFEOVQPMPIVQSPTLMPQF- PCS

OÓ 0EFQOŞUFLMPQVOB[BEOÓTUSBOŞPQŞSBEMB
1SP TLMPQFOÓ BVUPTFEBŘLZ QPVäJKUF SVLPKFƃ PCS

B MFIDF BVUPTFEBŘLV OBE[WFEOŞUF BCZ TF 1żJ WSBDFOÓ WÝFDI TPVŘÈTUÓ QPUBIV EP QƉ-
EPTUBMBEPOBLMPQFOÏQPMPIZ PCS
 WPEOÓQPMPIZQPTUVQVKUFPQBŘOâNTNŞSFN
%PQPSVŘVKFNF UFOUP ÞLPO QSPWÈEŞU QżFE- WQSÈWŞQPQTBOâDIPQFSBDÓDI
UÓN OFäEPBVUPTFEBŘLZVTBEÓUFEÓUŞ
10;031SPWŞżUF [EBTLMPQOâTZTUÏNTQSÈW-
65
ČIŠTĚNÍ PLASTOVÝCH A  KOVOVÝCH
ČÁSTÍ
ėÈTUJ[QMBTUVOFCPMBLPWBOÏIPLPWVŘJTUŞUF
QPV[FOBWMIŘFOâNIBEżÓLFN/JLEZOFQPV-
äÓWFKUFUFLVUâQÓTFLBOJżFEJEMB
1PIZCMJWÏŘÈTUJBVUPTFEBŘLZOFTNÓCâUOJKBL
PMFKPWÈOZ

KONTROLA CELISTVOSTI SOUČÁSTÍ


%PQPSVŘVKFNF QSBWJEFMOŞ LPOUSPMPWBU DF-
MJTUWPTUBTUBWPQPUżFCFOÓOÈTMFEVKÓDÓDIŘÈTUÓ
t1PUBI ,POUSPMVKUF KFTUMJ WZDQÈWLB OŞLEF
OFWZŘOÓWÈOFCPTFOFESPMÓ,POUSPMVKUFTUBW
ÝWƉ/FTNÓTFOJLEFQÈSBU
t1ÈTZ ,POUSPMVKUF KFTUMJ ÞUFL MÈULZ OFżÓEOF
B KFTUMJ WJEJUFMOŞ OFTMÈCOF UMPVÝƃLB QÈTƉ
W CMÓ[LPTUJ SFHVMBŘOÓIP QÈTV QÈTV NF[J
OPIBNB EÓUŞUF OB ÞSPWOJ SBNFO B PLPMP
EFTUJŘLZOBÞQSBWVQÈTƉ
t1MBTUZ ,POUSPMVKUF TUVQFŵ PQPUżFCFOÓ
WÝFDI ŘÈTUÓ [ QMBTUV LUFSÏ OFTNÓ CâU BOJ
WJEJUFMOŞQPÝLP[FOÏBOJWZCMFEMÏ
610;03/ĝ/¶1PLVEKFBVUPTFEBŘLBEFGPS-
NPWBOÈ OFCP WFMNJ PQPUżFCFOÈ NVTÓ CâU
WZNŞOŞOB OFNVTFMB CZ Vä TQMŵPWBU QƉ-
WPEOÓQPäBEBWLZOBCF[QFŘOPTU

ULOŽENÍ VÝROBKU
1PLVE OFOÓ BVUPTFEBŘLB QPVäÓWÈOB WF WP-
[JEMF EPQPSVŘVKFNFKJVTDIPWBUOBTVDIÏN
NÓTUŞNJNPEPTBIUFQFMOâDI[ESPKƉBVMPäJU
KJUBL BCZCZMBDISÈOŞOBQżFEQSBDIFN WMI-
LPTUÓBQżÓNâNTMVOFŘOÓNTWŞUMFN

LIKVIDACE VÝROBKU
1PVQMZOVUÓTUBOPWFOÏäJWPUOPTUJWâSPCLVKFK
QżFTUBŵUFQPVäÓWBUBWZIPśUFKFKEPPEQBEV
;EƉWPEVPDISBOZäJWPUOÓIPQSPTUżFEÓVNÓT-
UŞUF KFEOPUMJWÏ ŘÈTUJ WâSPCLV EP UżÓEŞOÏIP
PEQBEV W TPVMBEV T QżFEQJTZ QMBUOâNJ WF
WBÝÓ[FNJ

66
CHICCO t1SFWFSJUF BMJTPWTJ[MPäMKJWJP[WSUMKJWJBWUP-
NPCJMTLJTFEFäJUSEOP[BTLPŘFOJ TBKMBILPW
GRO-UP 123 OBTQSPUOFNQSJNFSVQPW[SPŘJKPOFWBSOPTU
t1SJOBNFÝŘBOKVPUSPÝLFHBWBSOPTUOFHBTF-
Skupina 123 (9–36 kg) EFäBWBWUPNPCJMQB[JUFOBUP EBHBTFEFä
BMJWSBUBWP[JMBOFCPEPPWJSBMJ
NAVODILA t0USPÝLFHBTFEFäBOJLEBSOFOBNFÝŘBKUFW
WP[JMB LBUFSJITFEFäJTPPQSFNMKFOJTBNP[
EWPUPŘLPWOJNWBSOPTUOJNQBTPN
ZELO POMEMBNO! t/PCFOWBSOPTUOJTFEFä[BPUSPLFOFNPSF
NEMUDOMA PREBERITE [BHPUPWJUJ QPQPMOF WBSOPTUJ PUSPLB W QSJ-
NFSV OF[HPEF VQPSBCB UFHB J[EFMLB QB
POZOR: PRED UPORABO ODSTRANITE IN [NBOKÝVKF UWFHBOKF QPÝLPEC P[JSPNB
;"73;*5&74& 1-"45*ė/&73&ė,& */ &.#" TNSUJ
LAŽNE MATERIALE TER JIH HRANITE IZVEN t ėF OBTMFEOKJI OBWPEJM OF CPTUF OBUBOŘOP
%04&(" 0530, 13*1030ė-+*70 +& %" 5& VQPÝUFWBMJ TF MBILP UWFHBOKF [B SFTOFQP-
MATERIALE ZAVRŽETE V USTREZNE ZABOJ ÝLPECF PUSPLB OF QPWFŘB [HPMK W QSJNFSV
/*,&;"-0ė&7"/+&0%1"%,0774,-"%6; OFTSFŘ UFNWFŘUVEJ[BSBEJESVHJIPLPMJÝŘJO
7&-+"7/0;",0/0%"+0 OQSOFOBEOFHB[BWJSBOKBJQE
WFEOPQSF-
WFSJUF EBKFPUSPÝLJTFEFäQSBWJMOPJOWBSOP
OPOZORILA OBNFÝŘFOOBTFEFäWP[JMB
t1SFETFTUBWMKBOKFNJOOBNFÝŘBOKFNJ[EFM- t ėFKFPUSPÝLJWBSOPTUOJTFEFäQPÝLPEPWBO 
LBQP[PSOPQSFCFSJUFOBWPEJMB[BVQPSBCP EFGPSNJSBOBMJPCSBCMKFO HB[BNFOKBKUF TBK
1B[JUF EBOJIŘFOFVQPSBCJJ[EFMLB OFEB UBLWBSOPTUOJTFEFäWFSKFUOPOF [BHPUBWMKB
CJQSFEUFNQSFCSBMOBWPEJMB WFŘQSWPUOFWBSOPTUJ
t4ISBOJUF LOKJäJDP [ OBWPEJMJ [B OBEBMKOKP t*[EFMLBOFTNFUFOJLBLPSTQSFNJOKBUJ SB[FO
VQPSBCP ŘFKFTQSFNFNCPPEPCSJMQSPJ[WBKBMFD
t7TBLB ESäBWB JNB ESVHBŘOF [BLPOF JO t/FOBNFÝŘBKUFOPCFOJIEPEBULPW SF[FSW-
QSFEQJTFOBQPESPŘKVWBSOPTUJQSJQSFWBäB- OJIEFMPWBMJLPNQPOFOU LJKJIOFEPCBWMKB
OKVPUSPLWWP[JMJI;BUPWBNTWFUVKFNP EB QSPJ[WBKBMFDBMJQBOJTPCJMJPEPCSFOJTTUSBOJ
TF[BQPESPCOFKÝFJOGPSNBDJKFPCSOFUFOB QSPJ[WBKBMDB
QSJTUPKOFPSHBOF t0USPLB W PUSPÝLFN TFEFäV OJLEBS OF QV-
tPOZOR! 4UBUJTUJŘOF BOBMJ[F QSPNF- ÝŘBKUFOFOBE[PSPWBOFHB J[LBLSÝOFHBLPMJ
UOJI OFTSFŘ LBäFKP EB TP [BEOKJ TFEFäJ SB[MPHB
W WP[JMV PCJŘBKOP WBSOFKÝJ PE TQSFEOKJI t.FETFEFäWP[JMBJOPUSPÝLJTFEFäP[NFE
[BUP WBN TWFUVKFNP EB PUSPÝLJ WBSOP- PUSPLB JO PUSPÝLJ TFEFä OJLEBS OF OBNF-
TUOJ TFEFä OBNFTUJUF OB [BEOKJ TFEFä ÝŘBKUF OPCFOJI QSFENFUPW JO EPEBULPW 
/BKCPMK WBSFO KF TSFEJOTLJ [BEOKJ TFEFä SB[FO PEPCSFOFHB QSJCPSB W QSJNFSV OF-
ŘFKFPQSFNMKFOTUSJUPŘLPWOJNWBSOPTUOJN TSFŘF TF MBILP [HPEJ EB TFEFä OF CP EF-
QBTPN MPWBMQSBWJMOP
t1PTLSCJUF EBTPWTJQPUOJLJWWP[JMVTF[OB- tėFTUFWP[JMPQVTUJMJOBTPODV QSFEFOQP-
OKFOJTQPTUPQLPNPELMFQBOKBWBSOPTUOF- TFEFUFPUSPLBWWBSOPTUOJTFEFä QSFWFSJUF 
HB QBTV JO KFNBOKFN PUSPLB J[ TFEFäB W EB OKFHPWJ QPTBNF[OJ EFMJ OJTP QSFHSFUJ
QSJNFSVTJMF W UFN QSJNFSV QPŘBLBKUF EB TF WBSOPTUOJ
tėF PUSPÝLJ WBSOPTUOJ TFEFä OBNFTUJUF OB TFEFäOBKQSFKPIMBEJ QSFEFOWBOKQPTFEFUF
QSFEOKJTFEFäWWP[JMVJOKFWP[JMPPQSFNMKF- PUSPLB EBQSFQSFŘJUFPQFLMJOF
OP[WBSOPTUOPCMB[JOP WBN[B[BHPUPWJUFW t5VEJQPNBOKÝJOFTSFŘJPUSPÝLJTFEFäVUSQJ
WFŘKFWBSOPTUJTWFUVKFNP EBBWUPNPCJMTLJ QPÝLPECF ŘFQSBW OJTP WJEOF T QSPTUJN
TFEFä QPNBLOFUF ŘJN CPMK OB[BK TFWFEB PŘFTPN;BSBEJUFHBHBKFUSFCB[BNFOKBUJ
PC VQPÝUFWBOKV VEPCKB NPSFCJUOJI QP- t/F VQPSBCMKBKUF SBCMKFOJI PUSPÝLJI WBSOP-
UOJLPW LJ TFEJKP UJL [B OKJN OB [BEOKFN TUOJITFEFäFWOBOKJITPNPäOFTUSVLUVSOF
TFEFäV QPÝLPECF LJ T QSPTUJN PŘFTPN OJTP PQB-
67
[OF WFOEBSLMKVCUFNVOFHBUJWOPWQMJWBKP 3. OMEJITVE IN ZAHTEVE PRI UPORABI
OBWBSOPTUJ[EFMLB *;%&-,"*/"750.0#*-4,&("4&%&Ç"
t"SUTBOB [BWSBŘB WTP PEHPWPSOPTU [BSBEJ /".&Àė"/+& 0530À,&(" 4&%&Ç"
OFQSJNFSOFVQPSBCFJ[EFMLB 7 70;*-0 */ 104&%"/+& 0530," *;
t1SFWMFLP TFEFäB MBILP [BNFOKBUF TBNP 4,61*/& o,(

[ FOBLP LJ KP KF PEPCSJM QSPJ[WBKBMFD TBK 413&.*/+"/+& ,0/'*(63"$*+&


QSFETUBWMKB OFPEUVKMKJW EFM PUSPÝLFHB WBS- 0530À,&("4&%&Ç"*;4,61*/& o
OPTUOFHB TFEFäB %B CJ [BHPUPWJMJ QPMOP ,(
/"4,61*/0 o,(

WBSOPTUPUSPÝLFHBWBSOPTUOFHBTFEFäB HB /".&Àė"/+& 0530À,&(" 4&%&Ç"


OJLPMJOFVQPSBCMKBKUFCSF[QSFWMFLF 7 70;*-0 */ 104&%"/+& 0530," *;
t1SFWFSJUF EB [BESäFWBMOJ QBT OJ [BWJU EB 4,61*/& o,(

QSFQSFŘJUF NPSFCJUOP VLMFÝŘFOKF QBTV BMJ 7. PONOVNA NASTAVITEV ZADRŽEVALNEGA
LBLSÝOFHBLPMJESVHFHBEFMBPUSPÝLFHBTF- 1"46;"0530,&*;4,61*/& o,(

EFäB NFE WSBUB BWUPNPCJMB P[ ESHOKFOKF /"45"7*5&77*À*/&7;(-"7/*,"


QBTVPCPTUSFSPCPWF /"45"7*5&7/",-0/"
t0USPÝLJWBSOPTUOJTFEFäKFUSFCB[BNFOKBUJ ė*Àė&/+&*/7;%3Ç&7"/+&
ŘF KF OKFHPW [BESäFWBMOJ QBT QPSF[BO BMJ
QPÝLPEPWBO 1. OPIS DELOV
t,PPUSPÝLFHBWBSOPTUOFHBTFEFäBOFVQP- Slika 1 (pogled od spredaj):
SBCMKBUF HBWTFFOPMBILPQVTUJUFQSJUSKFOF- "(VNC[BQSJMBHPEJUFWW[HMBWOJLBJO[BES-
HBOBTFEFäWP[JMBBMJQBHBTISBOJUFWQS- äFWBMOFHBQBTV
UMKBäOJQSPTUPS QSJŘFNFSSPŘJDP[BQSJMBHB- #7[HMBWOJL
KBOKFOBLMPOBEPLPODBWTUBWJUFWTQPEOKJ $3FäF[BWPEJMBQSFŘOFHBEFMBWBSOPTUOF-
EFMWBSOPTUOFHBTFEFäB/FQSJUSKFOPUSPÝLJ HBQBTV
WBSOPTUOJTFEFäMBILPWQSJNFSVOF[HPEF %3BNFOTLBQBTPWB
BMJOBHMFHB[BWJSBOKBQSFETUBWMKBOFWBSOPTU &;BESäFWBMOJQBTPUSPÝLFHBTFEFäB
[BQPUOJLF ';BQPOLB
t/F QSFWBäBKUF OFQSJUSKFOJI BMJ OF[BWBSPWB- (;BÝŘJUBNFEOPäOFHBQBTV
OJIQSFENFUPWBMJQSUMKBHFOB[BEOKJQPMJDJ )(VNC[BOBTUBWJUFW[BESäFWBMOFHBQBTV
WP[JMBWQSJNFSVOF[HPEFBMJTVOLPWJUFHB *5SBL[BOBTUBWJUFW[BESäFWBMOFHBQBTV
[BWJSBOKBMBILPQPÝLPEVKFKPTPQPUOJLF +0QPSOBCMB[JOB
t1SFWFSJUF EB W[HMBWOJL TFEFäB BWUPNPCJMB ,3PŘJDB[BOBTUBWJUFWOBLMPOB
OFPWJSBW[HMBWOJLBPUSPÝLFHBWBSOPTUOFHB -7PEJMBMFEWFOFHBEFMBQBTV
TFEFäBOFTNFHBQPUJTLBUJOBQSFK7UFN Slika 2 (pogled od zadaj):
QSJNFSV PETUSBOJUF W[HMBWOJL T TFEFäB BW- .3FäB [B WPEJMP BWUPNPCJMTLFHB WBSOP-
UPNPCJMB OBLBUFSFNKFOBNFÝŘFOPUSPÝLJ TUOFHBQBTVQSJOBNFTUJUWJ[BTLVQJOP
WBSOPTUOJTFEFä7[HMBWOJLBOFPEMBHBKUFW /3FäF[BSBNFOTLJQBT
QSPTUPS[BTISBOKFWBOKFQSUMKBHFOBEHMBWP
t1PTLSCJUF EBTPWTJQPUOJLJQSJQFUJ[WBSOP- 2. LASTNOSTI IZDELKA
TUOJNJ QBTPWJ UBLP [BSBEJ MBTUOF WBSOPTUJ t5BPUSPÝLJTFEFäKFPEPCSFO[BQSFWBäBOKF
LPUUVEJ[BUP EBWQSJNFSVOFTSFŘFBMJOF- PUSPLJ[TLVQJO JO UFäLJIPEEP
OBEOFHB[BWJSBOKBOFQPÝLPEVKFKPPUSPLB LH PENFTFDBEPQSJCMMFUBTUB-
t/BEPMHJIQPUPWBOKJITFSFEOPVTUBWMKBKUF SPTUJ
JOKFTLMBEFO[FWSPQTLJNTUBOEBSEPN
0USPDJ TF NFE WPäOKP IJUSP VUSVEJKP .FE ECE R 44/04.
WPäOKPOFPETUSBOKVKUFPUSPLBJ[OKFHPWFHB t5B PEPCSJUFW KF VOJWFS[BMOB LBS QPNFOJ 
WBSOPTUOFHB TFEFäB ėF WBÝ PUSPL QPUSF- EBMBILPPUSPÝLJWBSOPTUOJTFEFäVQPSBCMKB-
CVKF QP[PSOPTU QPJÝŘJUF WBSOP NFTUP [B UFWWTFIUJQJIBWUPNPCJMPW
QPTUBOFLJOVTUBWJUF 10;036OJWFS[BMOBQPNFOJ EBTFQSJMFHB
WFŘJOJ OF QB UVEJ WTFN BWUPNPCJMTLJN TF-
VSEBINA: EFäFN
1. OPIS DELOV
-"45/045**;%&-,"
68
POMEMBNO OPOZORILO UF EBW[HMBWOJLBWUPNPCJMTLFHBTFEFäBOF
5PKFVOJWFS[BMFOTJTUFN[B[BESäFWBOKF PWJSBOBTMPOKBMBPUSPÝLFHBTFEFäB
PUSPL 0EPCSFO KF W TLMBEV [ OPSNP ÝU t1SFQSJŘBKUF TF EB TQPOLB USJUPŘLPWOFHB
 JO OKFOJNJ EPQPMOJUWBNJ UFS KF QSJ- WBSOPTUOFHBQBTVBWUPNPCJMBOJQSFWJTPLB
NFSFO [B TQMPÝOP VQPSBCP W WP[JMJI JO 7OBTQSPUOFNQSJNFSVQPTLVTJUFOBNFTUJUJ
[ESVäMKJW[WFŘJOP BOFWTFNJBWUPNPCJM- PUSPÝLJTFEFäOBESVHBWUPNPCJMTLJTFEFä
TLJNJTFEFäJ TMJLJJO

1SBWJMOBOBNFTUJUFWKFWFSKFUOB ŘFKFQSP-
J[WBKBMFD WP[JMB J[KBWJM EB KF W WP[JMP NP- 4. NAMEŠČANJE OTROŠKEGA SEDEŽA
HPŘF OBNFTUJUJ VOJWFS[BMFO TJTUFN [B V VOZILO IN POSEDANJE OTROKA IZ
[BESäFWBOKFPUSPL[BUPTUBSPTUOPTLVQJOP SKUPINE 1 (9–18 KG)
5BTJTUFN[B[BESäFWBOKFPUSPLKFCJMP[OB- 10;03 5BLP CFTFEJMP LPU TMJLF UFI OBWPEJM
ŘFOLPUVOJWFS[BMFOoTUFTUJSBOKFNQPE TFOBOBÝBKPOBOBNFTUJUFWPUSPÝLFHBWBSOP-
CPMK [BIUFWOJNJ QPHPKJ LPU QSJ TUBSFKÝJI TUOFHBTFEFäBOB[BEOKJEFTOJTFEFä1SJOB-
NPEFMJICSF[UFP[OBLF NFÝŘBOKVOBESVHFTFEFäFKFQPTUPQFLFOBL
1SJNFSFOKFJ[LMKVŘOP[BVQPSBCPWWP[JMJI /BNFTUJUF PUSPÝLJ TFEFä OB J[CSBO BWUP-
PQSFNMKFOJI T USJUPŘLPWOJNJ WBSOPTUOJNJ NPCJMTLJTFEFä LJKFPCSOKFOWTNFSJWP-
QBTPWJ CPEJTJ TUBUJŘOJNJ CPEJTJ [ OBWJKB- äOKF TMJLB

OKFN LJ TP PEPCSFOJ W TLMBEV [ OPSNP 10;03t1SFWFSJUF EBW[HMBWOJLTFEFäBBW-
6/&$&ÝUBMJESVHJNJFOBLPWSFEOJNJ UPNPCJMBOFPWJSBPUSPÝLFHBTFEFäBOFTNF
TUBOEBSEJ HBQPUJTLBUJOBQSFK TMJLB

7QSJNFSVEWPNPWTFPCSOJUFOBQSPJ[WB- 0ETUSBOJUF PQPSOP CMB[JOP UBLP EB KP
KBMDB TJTUFNB [B [BESäFWBOKF PUSPL BMJ OB TOBNFUF QSFL WPEJM WBSOPTUOFHB QBTV
QPPCMBÝŘFOFHBQSPEBKBMDB TMJLB

0ETUSBOJUF QSFWMFLP [ OBTMPOKBMB TMJLB 

3. OMEJITVE IN ZAHTEVE PRI UPORABI JO OBQFMKJUF QSFŘOJ EFM BWUPNPCJMTLFHB
IZDELKA IN AVTOMOBILSKEGA SEDEŽA WBSOPTUOFHB QBTV NFE W[HMBWOJLPN JO
POZOR! /BTMFEOKJI PNFKJUFW JO [BIUFW OBTMPOKBMPN TMJLB 
 7TUBWJUF USJUPŘLPWOJ
HMFEF VQPSBCF J[EFMLB JO TFEFäB WP[JMB TF WBSOPTUOJQBTWSFäP .
 TMJLB
UBLPEB
NPSBUFTUSPHPESäBUJWOBTQSPUOFNQSJNFSV QSJEF WFO TLP[J SFäP OB OBTQSPUOJ TUSBOJ
WBSOPTUOFCP[BHPUPWMKFOB TMJLB"

t5BPUSPÝLJTFEFäKFPEPCSFO[BQSFWBäBOKF ;BQOJUF BWUPNPCJMTLJ WBSOPTUOJ QBT W
PUSPL UFäLJIPEEPLH PENFTF- TQPOLP OB OBŘJO EB UBLP MFEWFOJ LPU
DBEPQSJCMMFUBTUBSPTUJ
 QSFŘOJ EFM WBSOPTUOFHB QBTV QPUFLBUB
t4FEFäWP[JMBNPSBCJUJPQSFNMKFOTUSJUPŘL- QPESEFŘJNWPEJMPNQBTV -
 TMJLB

PWOJNWBSOPTUOJNQBTPN CPEJTJTUBUJŘOJN .PŘOP [BUFHOJUF WBSOPTUOJ QBT EB [B-
CPEJTJ[OBWJKBOKFN LJKFPEPCSFOWTLMBEV HPUPWJUF UFTOP JO QSBWJMOP QSJMFHBOKF
[OPSNP6/&$&ÝUBMJESVHJNJFOBLP- PUSPÝLFHB TFEFäB PC BWUPNPCJMTLJ TFEFä
WSFEOJNJTUBOEBSEJ TMJLB
 TMJLB

t0USPÝLFHBTFEFäBOJLEBSOFOBNFÝŘBKUFW 1SFWFSJUF EBKFPUSPÝLJTFEFäUFTOPJOQSB-
WP[JMB LBUFSJITFEFäJTPPQSFNMKFOJTBNP[ WJMOPOBNFÝŘFOOBTFEFäWP[JMBQSFWFSJUF 
EWPUPŘLPWOJNWBSOPTUOJNQBTPN TMJLB
 EBKFWBSOPTUOJQBTNPŘOP[BUFHOKFOėF
t0USPÝLJ TFEFä MBILP OBNFTUJUF OB TQSF- PUSPÝLJTFEFäOJŘWSTUPJOWBSOPOBNFÝŘFO
EOKJTPQPUOJLPWTFEFäBMJLBUFSJLPMJ[BEOKJ OB BWUPNPCJMTLJ TFEFä QPOPWJUF OBNF-
TFEFä 5FHB PUSPÝLFHB TFEFäB OJLEBS OF TUJUFW
VQPSBCMKBKUF OB BWUPNPCJMTLJI TFEFäJI LJ
TP PCSOKFOJ CPŘOP BMJ W OBTQSPUOJ TNFSJ POZOR!
WPäOKFWP[JMB TMJLB
 t7FEOPQSFWFSJUF EBKFWBSOPTUOJQBTFOBLP-
t*[EFMFLKFOBNFOKFOJ[LMKVŘOP[BVQPSBCP NFSOPQPSB[EFMKFOJOEBOJ[WJU
LPU PUSPÝLJ WBSOPTUOJ TFEFä [B WP[JMB OJ t/*,%"3 OF OBNFÝŘBKUF WBSOPTUOFHB QBTV
OBNFOKFO[BVQPSBCPW[BQSUJIQSPTUPSJI BWUPNPCJMB LBLPS LPMJ ESVHBŘF PE OBŘJOB 
t%B[BHPUPWJUFQSBWJMOPOBNFTUJUFW QSFWFSJ- LJKFPQJTBOWUFIOBWPEJMJI
69
,P KF PUSPÝLJ TFEFä QSBWJMOP OBNFÝŘFO JOPEQOJUF[BQPOLP[BOBTMPOKBMPN TMJLB
TMFEJUF OBWPEJMPN [B QSBWJMOP QPTFEBOKF 

PUSPLBWBOK /BQFMKJUF [BESäFWBMOB QBTPWB QPE WPEJMJ
1SJUJTOJUF HVNC )
 [B OBTUBWJUFW [BES- QSFŘOFHB EFMB BWUPNPCJMTLFHB WBSOP-
äFWBMOJI QBTPW JO ILSBUJ QSJNJUF TQPEOKB TUOFHBQBTV TMJLB
JOQPUJTOJUFSBNFO-
EFMB WBSOPTUOJI QBTPW PUSPÝLFHB TFEFäB TLBQBTPWBTLP[JOBNFOTLJSFäJ TMJLB

UFSKVŘJNCPMKQPWMFDJUFLTFCJ TMJLB
 1P UFN LPSBLV NPSBUB CJUJ [BESäFWBMOB
0EQOJUF[BESäFWBMOJQBTPUSPÝLFHBTFEF- QBTPWB W QPMPäBKV LPU KF QSJLB[BOP OB
äB UBLP EB QSJUJTOFUF HVNC OB [BQPOLJ TMJLJ
TMJLB
 4QSPTUJUF TQPOLP J[ [BÝŘJUF NFEOPäOFHB
/BNFTUJUF PQPSOP CMB[JOP UBLP EB QSJUS- QBTVJOKPWTUBWJUFWQSPTUPS LJKFOKP TMJLB
EJUFSFäFOBWPEJMBQSFŘOFHBEFMBWBSOP- 
7TUBWJUF [BÝŘJUP NFEOPäOFHB QBTV W
TUOFHBQBTV TMJLB
 JTUPSFäP TMJLB

10;030QPSOPCMB[JOPVQPSBCJUF[BPUSPLF 1POPWOP[BQOJUF[BQPOLP[BOBTMPOKBMPN
EPQSJCMJäOPLH JOOBNFTUJUFQSFWMFLPOBTFEFä
1PTLSCJUF EB WBÝ PUSPL VEPCOP TFEJ W
PUSPÝLFNWBSOPTUOFNTFEFäV QSJMBHPEJ- 6. NAMEŠČANJE OTROŠKEGA SEDEŽA
UF[BESäFWBMOBQBTPWBPLSPHPUSPLPWFHB V VOZILO IN POSEDANJE OTROKA IZ
UFMFTB WFOEBSKVOF[BUFHOJUFQSFUFTOP SKUPINE 2/3 (15–36 KG)
OBUP[ESVäJUFPCBQBTPWB TMJLB
JOKV /BNFTUJUF PUSPÝLJ TFEFä OB J[CSBO BWUP-
WTUBWJUFWTQPOLP TMJLB"
 NPCJMTLJTFEFä LJKFPCSOKFOWTNFSJWP-
6QPSBCJUFHVNC[BQSJMBHPEJUFW "
LJKF äOKF TMJLB

OBNFÝŘFOOBWSIVOBTMPOKBMB EBOBTUB- /BQFMKJUF QSFŘOJ EFM BWUPNPCJMTLFHB WBS-
WJUF WJÝJOP W[HMBWOJLB PUSPÝLFHB TFEFäB OPTUOFHB QBTV [B W[HMBWOJLPN JO TLP[J
TMJLB 
 UBLP EB TUB WBSOPTUOB QBTPWB VTUSF[OP WPEJMP SEFŘF CBSWF $
 QPE
OBWJÝJOJPUSPLPWJISBNFO TMJLB
 W[HMBWOJLPN 4WPKFHB PUSPLB TLSCOP QP-
ėF äFMJUF [BUFHOJUJ [BESäFWBMOB QBTPWB TFEJUFWPUSPÝLJWBSOPTUOJTFEFäJOQSFWFSJ-
PUSPÝLFHB TFEFäB QPWMFDJUF USBL [B OB- UF EBKFPUSPLPWISCFUQSBWJMOPQSJTMPOKFO
TUBWJUFW QBTPW *
 EPLMFS TF QBTPWB OF OBOBTMPOKBMPPUSPÝLFHBTFEFäB
QSBWJMOP QSJMFHBUB PUSPLPWFNV UFMFTV ;BQOJUF BWUPNPCJMTLJ WBSOPTUOJ QBT W
TMJLB
 TQPOLP OB OBŘJO EB UBLP MFEWFOJ LPU
1SFWFSJUF EB KF PUSPÝLJ WBSOPTUOJ TFEFä QSFŘOJ EFM WBSOPTUOFHB QBTV QPUFLBUB
QSBWJMOPQSJUSKFO TMJLB
 TLP[JWPEJMPMFEWFOFHBQBTV -
 TMJLB

ėFäFMJUFPUSPLBW[FUJJ[PUSPÝLFHBTFEF- 1SJOBTUBWMKBOKVW[HMBWOJLBQSFWFSJUF EBKF
äB QSJUJTOJUFHVNCOB[BQPOLJJOTQSPTUJ- QPMPäBKWPEJMBQSFŘOFHBEFMBWBSOPTUOFHB
UF[BESäFWBMOBQBTPWB TMJLB
 QBTV #
 OBKWFŘ DN OBE PUSPLPWJNJ SB-
NFOJ TMJLB

5. SPREMINJANJE KONFIGURACIJE 1PWMFDJUF QSFŘOJ EFM WBSOPTUOFHB QBTV
OTROŠKEGA SEDEŽA IZ SKUPINE 1 QSPUJ OBWJKBMV EB [BHPUPWJUF UFTOP QSJMF-
(9–18 KG) NA SKUPINO 2/3 (15–36 KG) HBOKFQBTVQSFLPUSPLPWJIOPHJOQSTOFHB
ėFäFMJUFTQSFNFOJUJLPOmHVSBDJKPPUSPÝLFHB LPÝB TMJLB

WBSOPTUOFHBTFEFäBJ[TLVQJOFOBTLVQJOP 1SFWFSJUF EB KF PUSPÝLJ WBSOPTUOJ TFEFä
 OBEBMKVKUFLPUTMFEJ QSBWJMOPQSJUSKFO TMJLB

0EQOJUF [BESäFWBMOB QBTPWB PUSPÝLFHB
TFEFäBJ[TQPOLF TMJLB
 POZOR!
;BWSUJUFHVNC[BEWJHW[HMBWOJLB LPMJLPS t7FEOP QSFWFSJUF EB KF WBSOPTUOJ QBT FOB-
KF NPHPŘF JO ŘJN CPMK QPQVTUJUF [BESäF- LPNFSOPQPSB[EFMKFOOBWTFIUPŘLBIJOEB
WBMOBQBTPWB TMJLB
 OJ[WJU
0ETUSBOJUF PQPSOP CMB[JOP ŘF KF UB OB- t1SFWFSJUF EB KF QSFŘOJ EFM WBSOPTUOFHB
NFÝŘFOB UBLP EB KP TOBNFUF QSFL WPEJM QBTVQSBWJMOPTQFMKBOŘF[PUSPLPWPSBNPJO
WBSOPTUOFHBQBTV TMJLB
 HBOFQSJUJTLBOBWSBU1PQPUSFCJQSJMBHPEJ-
0ETUSBOJUF QSFWMFLP OBTMPOKBMB TMJLB 
 UFW[HMBWOJL
70
t1SFWFSJUF EB KF OBWJKBMP WBSOPTUOFHB QBTV ,
WSOFWJ[IPEJÝŘOJQPMPäBK
[B OBTMPOKBMPN BWUPNPCJMTLFHB TFEFäB 10;03,PPQSBWJUFOBTUBWJUFW QSFWFSJUF EB
TMJLB
 TP[BESäFWBMOJQBTPWJEPWPMK[BUFHOKFOJ

;BPETUSBOKFWBOKFPUSPLBJ[TLVQJOFBMJJ[ 10. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE


PUSPÝLFHBTFEFäB
 0EQOJUF BWUPNPCJMTLJ WBSOPTUOJ QBT J[ ČIŠČENJE PLATNENE PREVLEKE
TQPOLF 1SFWMFLP PUSPÝLFHB WBSOPTUOFHB TFEFäB KF
 0ETUSBOJUF BWUPNPCJMTLJ WBSOPTUOJ QBT [ NPHPŘFWDFMPUJTOFUJJOKPPQSBUJSPŘOPBMJ
PUSPLPWFHBUFMFTB WQSBMOFNTUSPKVQSJ¡$1SPTJNP QSFCFSJ-
4LSCOPEWJHOJUFPUSPLBJ[TFEFäB UFTJOBWPEJMB[BŘJÝŘFOKFOBP[OBLJ[BOFHP
10;03ėFPUSPÝLFHBTFEFäBOFOBNFSBWB- QSFWMFLF LKFSTPOBWFEFOJOBTMFEOKJTJNCPMJ
UF PETUSBOJUJ J[ WP[JMB QPOPWOP [BQOJUF BW- [BQSBOKFQFSJMB
UPNPCJMTLJWBSOPTUOJQBTWTQPOLP UBLPEB
PUSPÝLJ TFEFä PTUBOF WBSOP QSJUSKFO [OPUSBK
WP[JMB ŘFQSBWPUSPLBOJWOKFNTUFNCPTUF  1SBOKFWQSBMOFNTUSPKVQSJ¡$
QSFQSFŘJMJ OFWBSOPTU W QSJNFSV QSPNFUOF
OFTSFŘFBMJOFOBEOFHB[BWJSBOKBWP[JMB #FMKFOKFTLMPSPNOJEPWPMKFOP

7. PONOVNA NASTAVITEV 4VÝFOKFWTUSPKVOJEPWPMKFOP


ZADRŽEVALNEGA PASU ZA OTROKE IZ
SKUPINE 1 (9–18 KG) -JLBOKFOJEPWPMKFOP
4MFEJUFOBWPEJMPNWQPHMBWKJIJOWPCSB-
UOFNWSTUOFNSFEV ,FNJŘOPŘJÝŘFOKFOJEPWPMKFOP

8. NASTAVITEV VIŠINE VZGLAVNIKA


7JÝJOPW[HMBWOJLBOBTUBWJUFUBLP EBTFPUSP- /JLPMJOFVQPSBCMKBKUFBCSB[JWOJIŘJTUJMBMJUPQJM
ÝLJ TFEFä CPMKF QSJMFHB WJÝJOJ PUSPLB ,P KF 1SFWMFLFOFTVÝJUFTUSPKOP UFNWFŘKPPCFTJUF
W[HMBWOJLQSBWJMOPOBTUBWMKFO [BHPUBWMKB NPLSP OFEBCJKPPäFMJėFäFMJUFPETUSBOJ-
EB KF PUSPLPWB HMBWB WFEOP OB NFTUV JO UJ SB[MJŘOF EFMF QMBUOFOF QSFWMFLF [ PLWJSKB
EPCSP[BÝŘJUFOB TLVQJOB
 PUSPÝLFHBTFEFäB TMFEJUFOBTMFEOKJNOBWP-
EBTP[BESäFWBMOJQBTPWJPUSPÝLFHBTFEFäB EJMPN
WFEOP OB QSBWJMOJ WJÝJOJ UPSFK OB WJÝJOJ SB- 0EQOJUF [BESäFWBMOB QBTPWB PUSPÝLFHB
NFO TLVQJOB
 TFEFäBJ[TQPOLF
EB KF QSFŘOJ EFM BWUPNPCJMTLFHB WBSOP- 0ETUSBOJUFQPEMPHP[W[HMBWOJLB TMJLB

TUOFHB QBTV WFEOP OB QSBWJ WJÝJOJ [BSBEJ 0ETUSBOJUF QPLSPWŘLF [ W[HMBWOJLB TMJLB
WPEJMQBTVWW[HMBWOJLV $
 TLVQJOB
 

;B OBTUBWJUFW WJÝJOF W[HMBWOJLB [BWSUJUF 0ETUSBOJUF PCMPHP [ OBTMPOKBMB UBLP EB
HVNC "
OBWSIVOBTMPOKBMB EPLMFSOFEP- TOBNFUF USBLPWF [ KFäLPN J[ W[HMBWOJLB
TFäFUFäFMFOFWJÝJOF TMJLB
 TMJLB

;BŘOJUF [ PETUSBOKFWBOKFN PCMPHF OB
9. NASTAVITEV NAKLONA [HPSOKFNEFMVPUSPÝLFHBTFEFäB TMJLJ
/BPUSPÝLFNWBSOPTUOFNTFEFäVMBILPOB- JO

LMPOTQSFNJOKBUFWTBNPFOFNQPMPäBKV /BHOJUFPUSPÝLJTFEFä EBTQSPTUJUFFMBTUJŘ-
;B OBTUBWJUFW OBLMPOB PUSPÝLFHB TFEFäB OFUSBLPWFQPETFEFäFN TMJLJJO

VQPSBCJUFSPŘJDPJOSBIMPQSJW[EJHOJUFPUSP- 4OFNJUF USBL [ KFäLPN [B OBTMPOKBMPN
ÝLJ TFEFä EB TQSFNFOJUF OKFHPW OBLMPO TMJLB

TMJLB
 0ETUSBOJUF[BQPOLP[BOBTMPOKBMPN TMJLB
1SJQPSPŘBNP EB OBLMPO OBTUBWJUF QSFEFO 

QPTFEFUFPUSPLBWPUSPÝLJTFEFä ;B QPOPWOP OBNFTUJUFW EFMPW QMBUOFOF
10;031SFQSJŘBKUFTF EBTFTJTUFN[BOBLMP- QSFWMFLFTMFEJUF[HPSOKJNOBWPEJMPNWPCSB-
OBQSBWJMOP[BTLPŘJJOQSFWFSJUF EBTFSPŘJDB UOFNWSTUOFNSFEV
71
ČIŠČENJE PLASTIČNIH IN KOVINSKIH
DELOV
;B ŘJÝŘFOKF QMBTUJŘOJI EFMPW P[JSPNB EFMPW
J[ MBLJSBOF QMPŘFWJOF VQPSBCMKBKUF MF WMBäOP
LSQP/JLPMJOFVQPSBCMKBKUFBCSB[JWOJIŘJTUJM
BMJUPQJM
(JCMKJWJIEFMPWPUSPÝLFHBWBSOPTUOFHBTFEFäB
OJLBLPSOFNBäJUF

PREVERJANJE OHRANJENOSTI SESTAV-


NIH DELOV
4WFUVKFNP WBN EB SFEOP QSFWFSKBUF PISB-
OKFOPTUOBTMFEOKJIEFMPW
t1SFWMFLBQSFQSJŘBKUFTF EBQPMOJMPOFJ[IBKB
J[ QSFWMFLF 1SFWFSJUF PISBOKFOPTU ÝJWPW LJ
OFTNFKPCJUJQSFUSHBOJ
t;BESäFWBMOJQBTPWJOBQSFEFMJIOBTUBWJUWF-
OFHBUSBLV NFEOPäOFHBQBTV SBNFOTLJI
LSBLPWJOWQSFEFMVQMPÝŘJDF[BOBTUBWJUFW
QBTPWQSFWFSJUF EBQMBUOFOBPCMPHBOJPC-
SBCMKFOBBMJEB[BESäFWBMOJQBTOJQPÝLPEP-
WBOBMJPHVMKFO
t1MBTUJŘOJ EFMJ QSFWFSJUF PISBOKFOPTU WTFI
QMBTUJŘOJI EFMPW OB LBUFSJI OF TNF CJUJ
PŘJUOJIQPÝLPECBMJSB[CBSWBOJIQSFEFMPW
10;03 ėF PQB[JUF EB KF PUSPÝLJ WBSOPTUOJ
TFEFä EFGPSNJSBO BMJ NPŘOP PCSBCMKFO HB
[BNFOKBKUFUBLWBSOPTUOJTFEFäWFSKFUOPOF
[BHPUBWMKBWFŘQSWPUOFWBSOPTUJ

SHRANJEVANJE IZDELKA
,P PUSPÝLJ WBSOPTUOJ TFEFä OJ OBNFÝŘFO W
WP[JMV WBN TWFUVKFNP EB HB ISBOJUF W TV-
IFNQSPTUPSV EBMFŘPEWJSPWUPQMPUFUFSHB
[BÝŘJUJUFQSFEQSBIPN WMBHPJOOFQPTSFEOP
TPOŘOPTWFUMPCP

ODSTRANJEVANJE IZDELKA MED OD-


PADKE
,P PUSPÝLJ WBSOPTUOJ TFEFä OF VTUSF[B WFŘ
QSFEWJEFOJN WBSOPTUOJN TUBOEBSEPN HB
OFVQPSBCMKBKUFWFŘUFSHBVTUSF[OP[BWS[JUF
NFE PEQBELF 1SJ UFN WFEOP VQPÝUFWBKUF
PLPMKTLFQSFEQJTF LJWFMKBKPWWBÝJESäBWJ

72
CHICCO PUPŘOÏ EFUTLÏ TFEBŘLZ TÞ QFWOF QSJQFW-
OFOÏOBNJFTUF JOBLCZNPIMJCZƃOFCF[-
GRO-UP 123 QFŘOÏ
t1SJ QSJQFWŵPWBOÓ EFUTLFK TFEBŘLZ EP BVUB
Gr. 123 (9-36 kg) EÈWBKUF QP[PS BCZ TFEBŘLB OFQSFLÈäBMB
QPIZCVTFEBEJFMBMFCPEWFSÓWP[JEMB
t/JLEZ OFQSJQFWŵVKUF EFUTLÞ BVUPTFEBŘLV
NÁVOD OB TFEBEMP WP[JEMB LUPSÏ KF WZCBWFOÏ JCB
CFESPWâN QÈTPN EWPKCPEPWâ CF[QFŘ-
VEĽMI DÔLEŽITÉ! OPTUOâTZTUÏN

tÇJBEOBBVUPTFEBŘLBOF[BSVŘVKFÞQMOÞCF[-
PREČÍTAJTE SI HNEĎ QFŘOPTƃEJFƃBƃBWQSÓQBEFEPQSBWOFKOFIP-
EZ BMFKFKQPVäÓWBOJF[OJäVKFSJ[JLPWÈäOFIP
POZOR: PRED POUŽITÍM ODSTRÁŇTE A VCMÓäFOJBOB[ESBWÓBMFCPSJ[JLBÞNSUJB
;-*,7*%6+5& 7À&5,: 1-"4507² 73&$,« " t3J[JLP WÈäOFIP QPSBOFOJB EJFƃBƃB W[SBTUÈ
OBALOVÉ MATERIÁLY A UCHOVÁVAJTE ICH OJFMFO QSJ OFIPEÈDI BMF BK [B JOâDI PLPM-
MIMO DOSAHU DETÍ. TIETO PREDMETY OD OPTUÓ OBQS QSVELPN CS[EFOÓ
 QPLJBű TB
103Áė".&;-*,7*%07"ł74Á-"%&41-"5 UJFUPQPLZOZEÙTMFEOFOFEPESäJBWBKÞWäEZ
/Å.* 13&%1*4.* 70 7)0%/&+ ;#&3/* ;" TLPOUSPMVKUF ŘJ KF EFUTLÈ TFEBŘLB TQSÈWOF
#&;1&ė6+Á$&+53*&%&/*&0%1"%6 [BJTUFOÈOBTFEBEMFWP[JEMB
t7QSÓQBEF BLKFTFEBŘLB[EFGPSNPWBOÈBMF-
VÝSTRAHY CP [OBŘOF PQPUSFCPWBOÈ KF QPUSFCOÏ KV
t&ÝUF QSFE QSJQFWOFOÓN B JOÝUBMÈDJPV QSP- WZNFOJƃNPIMBCZTUSBUJƃPSJHJOÈMOFWMBTU-
EVLUVTJQSFŘÓUBKUFUFOUPOÈWPE/FEPWPűUF OPTUJCF[QFŘOPTUJ
BCZOJFLUPQPVäJMWâSPCPLCF[UPIP BCZTJ t5FOUP QSPEVLU TB OFTNJF äJBEOZN TQÙTP-
WPQSFEQSFŘÓUBMOÈWPEOBQPVäÓWBOJF CPN NFOJƃ BOJ VQSBWPWBƃ QPLJBű UBLÏUP
t5FOUP OÈWPE VTDIPWBKUF OB CVEÞDF QPV- [NFOZBÞQSBWZOFTDIWÈMJWâSPCDB
äJUJF t/FQSJQFWŵVKUF QSÓTMVÝFOTUWP OÈISBEOÏ
t,BäEÈLSBKJOBNÈWMBTUOÏ[ÈLPOZBQSFEQJTZ EJFMZ BOJ LPNQPOFOUZ LUPSÏ WâSPCDB OF-
UâLBKÞDF TB CF[QFŘOPTUJ QSJ QSFQSBWF EFUÓ EPEBMBMFCPOFTDIWÈMJM
WP WP[JEMF "L DIDFUF [ÓTLBƃ QPESPCOFKÝJF t/JLEZEJFƃBOFOFDIÈWBKUFWEFUTLFKBVUPTF-
JOGPSNÈDJF PEQPSÞŘBNFWÈNPCSÈUJƃTBOB EBŘLFCF[EP[PSV
NJFTUOFPSHÈOZ t/JLEZ OFWLMBEBKUF äJBEOF QSFENFUZ T Wâ-
tPOZOR! /B [ÈLMBEF ÝUBUJTUÓL OFIPEPWPTUJ OJNLPV TDIWÈMFOÏIP QSÓTMVÝFOTUWB NFE[J
WP WÝFPCFDOPTUJ QMBUÓ äF [BEOÏ TFEBEMÈ TFEBEMPWP[JEMBBEFUTLÞBVUPTFEBŘLVBMF-
TÞ CF[QFŘOFKÝJF OFä QSFEOÏ PEQPSÞŘB- CP NFE[J BVUPTFEBŘLV B TBNPUOÏ EJFƃB
NF WÈN QSFUP OBJOÝUBMPWBƃ TFEBŘLV OB W QSÓQBEF OFIPEZ CZ BVUPTFEBŘLB OFNV-
[BEOÏ TFEBEMÈ /BKCF[QFŘOFKÝÓN TFEBE- TFMBTQSÈWOFGVOHPWBƃ
MPN KF IMBWOF [BEOÏ TUSFEOÏ TFEBEMP BL t"LTUFWP[JEMPPETUBWJMJOBTMOLV QSFEVTB-
KFWZCBWFOÏUSPKCPEPWâNCF[QFŘOPTUOâN EFOÓN EJFƃBƃB EP BVUPTFEBŘLZ TLPOUSP-
QÈTPN MVKUF ŘJ OFEPÝMP L QSFISJBUJV KFEOPUMJWâDI
t1SFTWFEŘUFTB ŘJWÝFUDJDFTUVKÞDJWPWP[JEMF ŘBTUÓ BVUPTFEBŘLZ W UBLPN QSÓQBEF OF-
WFEJB BLP VWPűOJƃ EJFƃB [P TFEBŘLZ W OÞ- DIBKUFQSFEVTBEFOÓNEJFƃBƃBBVUPTFEBŘLV
E[PWPNQSÓQBEF WZDIMBEOÞƃ BCZ TUF PDISÈOJMJ EJFƃB QSFE
t"L KF EFUTLÈ TFEBŘLB VQFWOFOÈ OB QSFE- QPQÈMFOÓN
OPNTFEBEMFWP[JEMBWZCBWFOPNQSFEOâN t7 QSÓQBEF OFIPEZ B UP BK NBMFK OFIPEZ 
BJSCBHNJ OB[BJTUFOJFNBYJNÈMOFKCF[QFŘ- TBEFUTLÈTFEBŘLB[WZLOFQPÝLPEJƃ BKLFś
OPTUJTBPEQPSÞŘBQPTVOÞƃTFEBEMPŘPOBK- QPÝLPEFOJBOJFTÞWJEJUFűOÏWPűOâNPLPN
WJBD EP[BEV QSJŘPN KF QPUSFCOÏ W[JBƃ EP 1SFUPKFOVUOÏWZNFOJƃKV
ÞWBIZQPIPEMJFDFTUVKÞDJDI LUPSÓTFEJBOB t/FQPVäÓWBKUFBVUPTFEBŘLZ[ESVIFKSVLZKF
TFEBEMFQSJBNP[BQSFEOâNTFEBEMPN NPäOÏ äF UBLÏUP TFEBŘLZ Vä VUSQFMJ LPO-
t6CF[QFŘUF TB äF WÝFULZ TLMBEBDJF BMFCP ÝUSVLŘOÏQPÝLPEFOJB LUPSÏOJFTÞWJEJUFűOÏ
73
WPűOâN PLPN BMF NÙäV PISP[Jƃ CF[QFŘ- 0#.&%;&/*" " 10Ç*"%"7,: 5Å,"+Á$&
OPTƃQSPEVLUV 4" 106Ƕ7"/*" 130%6,56 " 4&%"%-"
t"SUTBOB OFQSFCFSÈ äJBEOV [PEQPWFEOPTƃ VO VOZIDLE
[BOFWIPEOÏQPVäÓWBOJFQSPEVLUV /"45"7&/*& %&54,&+ "6504&%"ė,:70
t5FYUJMOâ QPƃBI BVUPTFEBŘLZ TB NÙäF WZ- 70;*%-& " 64"%&/*& %*&ł"ł" ,503²
NFOJƃ JCB [B QPƃBI TDIWÈMFOâ WâSPCDPN 1"53¶%04,61*/: o,(

QSFUPäFUWPSÓOFPEEFMJUFűOÞTÞŘBTƃEFUTLFK ;.&/" /"45"7&/*" %&54,&+


BVUPTFEBŘLZ/B[BJTUFOJFCF[QFŘOPTUJBV- "6504&%"ė,:;04,61*/: o,(

UPTFEBŘLZOFTNJFUFTFEBŘLVQPVäÓWBƃCF[ /"4,61*/6 o,(

QPƃBIV /"45"7&/*& %&54,&+ "6504&%"ė,:70


t4LPOUSPMVKUF ŘJ CF[QFŘOPTUOâ QÈT OJF KF 70;*%-& " 64"%&/*& %*&ł"ł" ,503²
QSFLSÞUFOâ BCZOFEPÝMPL[BDIZUFOJVQÈTV 1"53¶%04,61*/: o,(

BMFCP JOâDI ŘBTUÓ EFUTLFK BVUPTFEBŘLZ 13&45"7&/*& #&;1&ė/045/²)0 1«46
WEWFSÈDIWP[JEMBBMFCPBCZTBQÈTOFPEJF- 13&64"%&/*&%*&ł"ł"74,61*/& o
SBMPPTUSÏŘBTUJ ,(

t"L KF CF[QFŘOPTUOâ QÈT OBUSIOVUâ BMFCP /"45"7&/*&7ÅÀ,:01*&3,:)-"7:


SP[TUSBQLBOâ BVUPTFEBŘLB TB NVTÓ WZNF- /",-0/&/*&
OJƃ ė*45&/*&"Á%3Ç#"
t,Fś TB EFUTLÈ BVUPTFEBŘLB OFQPVäÓWB 
NBMBCZTBQSJQFWOJƃLTFEBEMVBMFCPVMPäJƃ 1. OPIS ČASTÍ
W CBUPäJOPWPN QSJFTUPSF WP[JEMB QSJŘPN Obr. 1 (Predná strana):
OBTUBWPWBDJB QÈŘLB OBLMPOFOJB NVTÓ CZƃ " /BTUBWPWBDÓ PUPŘOâ HPNCÓL QSF PQJFSLV
ÞQMOF [BTVOVUÈ EP EPMOFK ŘBTUJ BVUPTF- IMBWZBCF[QFŘOPTUOâQÈT
EBŘLZ/F[BJTUFOÈTFEBŘLBNÙäFWQSÓQBEF #0QJFSLBIMBWZ
OFIPEZBMFCPQSVELÏIPCS[EFOJBQSFETUB- $7PEJBDFESÈäLZSBNFOOÏIPQÈTV
WPWBƃOFCF[QFŘFOTUWPQSFQBTBäJFSPW %3BNFOOÏPDISBOZ
t7[BEOPNQSJFTUPSFWP[JEMBOFQSFQSBWVKUF &#F[QFŘOPTUOâQÈTEFUTLFKBVUPTFEBŘLZ
WPűOÏBMFCPOF[BJTUFOÏQSFENFUZŘJCBUP- '4QPOBCF[QFŘOPTUOÏIPQÈTV
äJOV W QSÓQBEF OFIPEZ BMFCP QSVELÏIP (0DISBOBMPOPWÏIPQÈTV
[BCS[EFOJB CZ NPIMJ TQÙTPCJƃ QBTBäJFSPN )5MBŘJEMPOBOBTUBWFOJFQÈTPW
[SBOFOJF *1ÈTLBQSFOBTUBWFOJFQÈTPW
t4LPOUSPMVKUF ŘJ PQJFSLB IMBWZ TFEBEMB WP- +7BOLÞÝJLQPE[BEPL
[JEMB OFQSFLÈäB PQJFSLF IMBWZ EFUTLFK BV- ,/BTUBWPWBDJBQÈŘLBOBLMPOFOJB
UPTFEBŘLZOFQPTÞWBKUFKVEPQSFEV1PLJBű -7PEJBDFQSWLZCFESPWÏIPQÈTV
PQJFSLB IMBWZ QSFLÈäB PETUSÈŵUF KV [P Obr. 2 (Zadná strana):
TFEBEMB WP[JEMB LV LUPSÏNV KF EFUTLÈ BV- .7PEJBDB ESÈäLB QÈTV WP[JEMB QSF JOÝUBMÈ-
UPTFEBŘLBQSJQFWOFOÈ BUPCF[KFKPQSFUJB DJVQSF4LVQJOV
POPTJŘCBUPäJOZ /%SÈäLZSBNFOOÏIPQÈTV
t6CF[QFŘUFTB äFWÝFUDJQBTBäJFSJWPWP[JEMF
NBKÞQSFTWPKVWMBTUOÞCF[QFŘOPTƃQPDFMâ 2. VLASTNOSTI PRODUKTU
ŘBT KB[EZ QSJQÞUBOÏ CF[QFŘOPTUOÏ QÈTZ t5ÈUP EFUTLÈ BVUPTFEBŘLB KF IPNPMPHPWB-
7 QSÓQBEF OFIPEZ BMFCP OÈIMFIP [CS[EF- OÈQSFv(SPVQ BiOBQSFQSBWVEFUÓT
OJBCZUPUJäNPIMJQPSBOJƃEJFƃB INPUOPTƃPV PE EP LH PE NF-
t1SJEMIâDIDFTUÈDISPCUFŘBTUFKÝJFQSFTUÈW- TJBDPWEPQSJCMJäOFSPLPW
BKFWTÞMBEF
LZ%FUJTBűBILPVOBWJB/FWZCFSBKUFEJFƃB TFVSØQTLPVOPSNPV&$&3
[BVUPTFEBŘLZQPŘBTKB[EZ"LTJWBÝFEJFƃB t*EF P IPNPMPHÈDJVvVOJWFS[ÈMOFIPi UZQV 
WZäBEVKF QP[PSOPTƃ WZIűBEBKUF CF[QFŘOÏ ŘP[OBNFOÈ äFEFUTLÈBVUPTFEBŘLBTBEÈ
NJFTUPBWP[JEMP[BTUBWUF QPVäÓWBƃWPWÝFULâDIUZQPDIWP[JEJFM
10;03v6OJWFS[ÈMOFi[OBNFOÈ äFTFEBŘLF
OBSAH WZIPWVKFWÊŘÝJOFUZQPWTFEBEJFMWP[JEMB OJF
01*4ė"45¶ WÝBLWÝFULâN
7-"45/045*130%6,56
74
DÔLEŽITÉ VAROVANIE LPűWFL TFEBEMF WP[JEMB VNJFTUOFOÞ QSPUJ
5PUP KFvVOJWFS[ÈMOFi EFUTLÏ [BESäJBWBDJF TNFSVKB[EZ 0CS

[BSJBEFOJF +F TDIWÈMFOÏ W TÞMBEF T OB- t5FOUP QSPEVLU KF VSŘFOâ WâMVŘOF OB QPV-
SJBEFOÓN Ř W [OFOÓ KFIP OPWJFM äJUJFBLPEFUTLÈBVUPTFEBŘLBOFNBMCZTB
OB WÝFPCFDOÏ QPVäÓWBOJF WP WP[JEMÈDI QPVäÓWBƃNJNPWP[JEMB
BWIPEOÏEPWÊŘÝJOZ BMFOJFEPWÝFULâDI t/B[BJTUFOJFTQSÈWOFKJOÝUBMÈDJFTLPOUSPMVK-
TFEBEJFMWP[JEJFM UF ŘJPQJFSLBIMBWZTFEBEMBWP[JEMBOFQSF-
4QSÈWOF VDIZUFOJF KF QSBWEFQPEPCOÏ LÈäBPQFSBEMVEFUTLFKBVUPTFEBŘLZ
WUFEZ LFśWâSPCDBWP[JEMBEFLMBSPWBM äF t6JTUJUFTB ŘJTQPOBUSPKCPEPWÏIPCF[QFŘ-
WP[JEMPKFTQÙTPCJMÏOBVDIZUFOJFvVOJWFS- OPTUOÏIPQÈTVOJFKFQSÓMJÝWZTPLP7PQBŘ-
[ÈMOFIPi EFUTLÏIP [BESäJBWBDJFIP [BSJB- OPN QSÓQBEF TLÞTUF OBJOÝUBMPWBƃ BVUPTF-
EFOJBQSFUÞUPWFLPWÞTLVQJOV EBŘLV OB JOÏ TFEBEMP WP WP[JEMF 0CS 
5PUP EFUTLÏ [BESäJBWBDJF [BSJBEFOJF CPMP B

LMBTJmLPWBOÏBLPvVOJWFS[ÈMOFi[BQSÓTOFK-
ÝÓDI QPENJFOPL BLP QMBUJMJ QSJ TLPSÝÓDI 4. NASTAVENIE DETSKEJ AUTOSEDAČKY
EJ[BKOPDIBVUPTFEBŘJFL LUPSÏOFVWÈE[BKÞ VO VOZIDLE A USADENIE DIEŤAŤA,
UÞUPQP[OÈNLV KTORÉ PATRÍ DO SKUPINY 1 (9 – 18 KG)
7IPEOÏWâMVŘOFOBQPVäJUJFWPWP[JEMÈDI 10;035FYU B PCSÈ[LZ W UPNUP OÈWPEF TÞ
WZCBWFOâDI CPEPWâNJ CF[QFŘOPTUOâ- VSŘFOÏ OB JOÝUBMÈDJV EFUTLFK BVUPTFEBŘLZ
NJ QÈTNJ B UP TUBUJDLâNJ BMFCP T OBWÓKB- OB QSBWPN [BEOPN TFEBEMF 1SJ JOÝUBMÈDJJ
DÓN[BSJBEFOÓN LUPSÏTÞTDIWÈMFOÏQPEűB TFEBŘLZ OB JOÏ NJFTUP WZLPOBKUF QSÓTMVÝOÏ
OBSJBEFOJB6/&$&ŘBMFCPJOâDIFLWJ- PQFSÈDJFWSPWOBLPNQPSBEÓ
WBMFOUOâDIOPSJFN 1PMPäUFBVUPTFEBŘLVOB[WPMFOÏTFEBEMPWP
7 QSÓQBEF QPDIZCOPTUÓ TB QPSBśUF T Wâ- WP[JEMFUBL BCZCPMBWTNFSFKB[EZ 0CS

SPCDPNBMFCPQSFEBKDPNEFUTLÏIP[BES- 10;03 t 4LPOUSPMVKUF ŘJ PQJFSLB IMBWZ
äJBWBDJFIPTZTUÏNV TFEBEMB WP[JEMB OFQSFLÈäB PQJFSLF IMBWZ
EFUTLFKBVUPTFEBŘLZOFTNJFKVQPTÞWBƃEP-
3. OBMEDZENIA A POŽIADAVKY QSFEV 0CS

TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA PRODUKTU 6WPűOJUFWBOLÞÝJLQPE[BEPLDF[WPEJBDF
A SEDADLA VO VOZIDLE QSWLZQÈTVBWZCFSUFIP 0CS

POZOR! %ÙTMFEOF EPESäJBWBKUF OBTMFEVKÞ- 0ETUSÈŵUF QPƃBI PQFSBEMB 0CS 

DF PCNFE[FOJB B QPäJBEBWLZ OB QPVäÓWB- VNJFTUOJUF SBNFOOÞ ŘBTƃ QÈTV TFEBEMB
OJF UâLBKÞDF TB WâSPCLV B TFEBEMB WP[JEMB UBL BCZ QSFDIÈE[BMB NFE[J PQJFSLPV
WPQBŘOPNQSÓQBEFOJFKFNPäOÏ[BCF[QF- IMBWZ B PQFSBEMPN 0CS 
 6NJFTUOJUF
ŘJƃQPäBEPWBOÞCF[QFŘOPTƃ CPEPWâCF[QFŘOPTUOâQÈTEPESÈäLZ.
t5ÈUPBVUPTFEBŘLBKFTDIWÈMFOÈJCBOBQSF- 0CS
BOBTUBWUFIPUBL BCZWJFEPMWPO
QSBWV EFUÓ T INPUOPTƃPV PE EP LH [ESÈäLZOBPQBŘOFKTUSBOF 0CS"

WP WFLV o NFTJBDPW Bä QSJCMJäOF ;BJTUJUFCF[QFŘOPTUOâQÈTWP[JEMBWTQP-
SPLPW
 OFUBL BCZCFESPWÈBKSBNFOOÈŘBTQÈTV
t4FEBEMP WP[JEMB NVTÓ CZƃ WZCBWFOÏ CP- QSFDIÈE[BMBQPEŘFSWFOâNWPEJBDJNQSW-
EPWâNCF[QFŘOPTUOâNQÈTPN BUPTUBUJD- LPNQÈTV- 0CS

LâNJBMFCPTOBWÓKBDÓN[BSJBEFOÓN LUPSâKF 1FWOF QPUJBIOJUF CF[QFŘOPTUOâ QÈT
TDIWÈMFOâ QPEűB OBSJBEFOJB 6/&$& Ř WP[JEMB BCZ TUF [BCF[QFŘJMJ äF EFUTLÈ
BMFCPJOâDIFLWJWBMFOUOâDIOPSJFN 0CS
 BVUPTFEBŘLB TQSÈWOF QSJMJFIB L TFEBEMV
t/JLEZ OFQSJQFWŵVKUF EFUTLÞ BVUPTFEBŘLV WP[JEMB 0CS

OB TFEBEMP WP[JEMB LUPSÏ KF WZCBWFOÏ JCB 4LPOUSPMVKUF ŘJ KF EFUTLÈ TFEBŘLB QFWOF
EWPKCPEPWâN CF[QFŘOPTUOâN QÈTPN [BJTUFOÈOBNJFTUFBSJBEOFQSJMJFIBLTF-
PCS
 EBEMV WP[JEMB TLPOUSPMVKUF ŘJ KF CF[QFŘ-
t%FUTLÞ BVUPTFEBŘLV NÙäFUF QSJQFWOJƃ OB OPTUOâQÈTOBQOVUâ"LOJFKFEFUTLÈBV-
QSFEOPN TFEBEMF TQPMVKB[EDB BMFCP OB UPTFEBŘLBQFWOFBCF[QFŘOFQSJQFWOFOÈ
űVCPWPűOPN [BEOPN TFEBEMF /JLEZ OF- LTFEBEMVWP[JEMB [PQBLVKUFJOÝUBMÈDJV
QPVäÓWBKUFEFUTLÞBVUPTFEBŘLVOBLUPSPN-
75
POZOR! 0EQPKUFQÈTBVUPTFEBŘLZ[PTQPOZ 0CS
t7äEZ TLPOUSPMVKUF ŘJ KF CF[QFŘOPTUOâ QÈT 

SPWOPNFSOFSP[MPäFOâBOJFKFTLSÞUFOâ 0UÈŘBKUFPUPŘOâNHPNCÓLPNOBOBTUBWF-
t#F[QFŘOPTUOâ QÈT /*,%: OFQSJQFWŵVKUF OJF PQJFSLZ IMBWZ EP NBYJNÈMOFK QPMPIZ
JOâN TQÙTPCPN BLP KF VWFEFOâ W UPNUP BVWPűOJUFQSÓTMVÝOÏQPQSVIZQÈTV BLPKF
OÈWPEF UPMFONPäOÏ 0CS

6WPűOJUFWBOLÞÝJLQPE[BEPL BLTBWTF-
,Fś KF EFUTLÈ TFEBŘLB TQSÈWOF [BJTUFOÈ OB EBŘLFOBDIÈE[B
DF[WPEJBDFQSWLZQÈTV
TFEBEMF WP[JEMB WMPäUF EJFƃB EP TFEBŘLZ BWZCFSUFIP 0CS

QPEűBOBTMFEVKÞDJDIQPLZOPW 4UJBIOJUF QPƃBI [ PQFSBEMB 0CS 

4UMBŘUF OBTUBWPWBDJF UMBŘJEMP [BESäJBWB- B VWPűOJUF QSÓDIZULV [B PQFSBEMPN 0CS
DÓDI QÈTPW B TÞŘBTOF VDIPQUF QPQSVIZ 

EFUTLFK BVUPTFEBŘLZ W EPMOFK ŘBTUJ B ƃB- 7FśUF QSÓTMVÝOÏ QPQSVIZ CF[QFŘOPTUOÏ-
IBKUFJDITNFSPNLTFCF QPLJBűTBUPMFO IP QÈTV QPE WPEJBDJNJ QSWLBNJ SBNFO-
EÈ 0CS
 OâDIQÈTPW 0CS
BQPTVŵUFSBNFOOÏ
6WPűOJUF CF[QFŘOPTUOâ QÈT EFUTLFK BV- QÈTZ CF[QFŘOPTUOâQÈTBQSÓTMVÝOÏLPODF
UPTFEBŘLZ TUMBŘFOÓN UMBŘJEMB V[BUWÈSBDFK DF[QSÓTMVÝOÏPUWPSZ 0CS

TQPOZBPETVŵUFQPQSVIZOBCPL 0CS
 1PWZLPOBOÓUPIUPLSPLVNVTJBCZƃQPQ-
1SJQFWOJUFWBOLÞÝJLQPE[BEPLQSJUJBIOV- SVIZCF[QFŘOPTUOÏIPQÈTVWQPMPIF[OÈ-
UÓNPUWPSPWLWPEJBDJNQSWLPNSBNFOOÏ- [PSOFOFKOBPCSÈ[LV
IPQÈTV 0CS
 6WPűOJUFTQPOV[PDISBOZMPOPWÏIPQÈTV
10;03 WBOLÞÝJL QPE [BEPL TB QPVäÓWB Bä BWMPäUFKVEPQSJFISBELZ LUPSÈTBOBDIÈ-
EPQSJCMJäOFLHINPUOPTUJEJFƃBƃB E[BQPEŵPV 0CS
VNJFTUOJUFPDISBOV
6CF[QFŘUFTB äFEJFƃBƃBTFEÓWTFEBŘLF MPOPWÏIPQÈTVEPSPWOBLÏIPPUWPSV 0CS
QPIPEMOF OBTUBWUF QPQSVIZ CF[QFŘ- 

OPTUOÏIP QÈTV PLPMP UFMB EJFƃBƃB CF[ ;OPWB OBTBśUF QSÓDIZULV [B PQFSBEMPN
UPIP BCZTUFJDIQSÓMJÝVUJBIMJ TQPKUFEWB BOBUJBIOJUFQPƃBIOBLPOÝUSVLDJV
QPQSVIZCF[QFŘOPTUOÏIPQÈTV 0CS

B[BDWBLOJUFJDIEPTQPOZ 0CS"
 6. NASTAVENIE DETSKEJ AUTOSEDAČKY
1PNPDPV OBTUBWPWBDJFIP PUPŘOÏIP VO VOZIDLE A USADENIE DIEŤAŤA,
HPNCÓLB " VNJFTUOFOÏIP OB WSDIV KTORÉ PATRÍ DO SKUPINY 2/3 (15 – 36
PQFSBEMB OBTUBWUF WâÝLV PQJFSLZ IMBWZ KG)
BVUPTFEBŘLZ 0CS 
 QSJŘPN PQJFSLB 1PMPäUF BVUPTFEBŘLV OB [WPMFOÏ TFEBE-
NVTÓ CZƃ VNJFTUOFOÈ UBL BCZ QPQSVIZ MPWPWP[JEMFUBL BCZCPMBWTNFSFKB[EZ
CF[QFŘOPTUOÏIP QÈTV WZDIÈE[BMJ WP 0CS

WâÝLFSBNJFOEJFƃBƃB 0CS
 7FśUFSBNFOOÞŘBTƃQÈTVTFEBEMBUBL BCZ
"CZTUFNPIMJOBQOÞƃQÈTZTFEBŘLZ QP- QSFDIÈE[BMB NFE[J PQJFSLPV IMBWZ B DF[
UJBIOJUF QÈTLV OB OBTUBWFOJF QÈTPW UBL QSÓTMVÝOâ ŘFSWFOâ WPEJBDJ QSWPL $
 QPE
BCZQÈTZEPTUBUPŘOFQSJMJFIBMJLUFMVEJF- PQJFSLPV IMBWZ 0QBUSOF WMPäUF EJFƃB EP
ƃBƃB 0CS
 TFEBŘLZBTLPOUSPMVKUF ŘJTBDISCUPNSJBE-
4LPOUSPMVKUF ŘJ KF BVUPTFEBŘLB TQSÈWOF OFPQJFSBPPQFSBEMPTFEBŘLZ
VQFWOFOÈ 0CS
 ;BJTUJUFCF[QFŘOPTUOâQÈTWP[JEMBWTQP-
/B WZCSBUJF EJFƃBƃB [P TFEBŘLZ PEQPKUF OFUBL BCZCFESPWÈBKSBNFOOÈŘBTƃQÈTV
QÈTZ[PTQPOZTUMBŘFOÓNUMBŘJEMBOBTQP- QSFDIÈE[BMB WPEJBDJN QSWLPN CFESPWÏ-
OF 0CS
IPQÈTV- 0CS

1SJOBTUBWPWBOÓPQJFSLZIMBWZTLPOUSPMVKUF 
5. ZMENA NASTAVENIA DETSKEJ ŘJ KF WPEJBDJ QSWPL SBNFOOÏIP QÈTV #

AUTOSEDAČKY ZO SKUPINY 1 (9 – 18 VNJFTUOFOâ NBYJNÈMOF DN OBE SBNF-
KG) NA SKUPINU 2/3 (15 – 36 KG) OPN 0CS

/B [NFOV OBTUBWFOJB EFUTLFK BVUPTFEBŘLZ 1PUJBIOJUFCF[QFŘOPTUOâQÈTWP[JEMBLOB-
[P 4LVQJOZ OB 4LVQJOV QPTUVQVKUF WÓKBDJFNV[BSJBEFOJV BCZTUF[BCF[QFŘJMJ 
OBTMFEPWOF äF QÈT KF OBQOVUâ B TQSÈWOF WFEJF DF[
76
OPIZBISVśEJFƃBƃB 0CS
 WSDIVPQFSBEMB BäLâNOFEPTJBIOFUFQPäB-
4LPOUSPMVKUF ŘJ KF BVUPTFEBŘLB TQSÈWOF EPWBOÞWâÝLV 0CS

VQFWOFOÈ 0CS

9. NAKLONENIE
POZOR! %FUTLÈ BVUPTFEBŘLB TB EÈ OBLMPOJƃ JCB EP
t7äEZ TLPOUSPMVKUF ŘJ KF CF[QFŘOPTUOâ QÈT KFEOFKQPMPIZ
SPWOPNFSOF SP[MPäFOâ OB WÝFULâDI NJFT- /BOBLMPOFOJFEFUTLFKBVUPTFEBŘLZQPVäJUF
UBDIBOJFKFTLSÞUFOâ QÈŘLVBNJFSOF[EWÓIBKUFBVUPTFEBŘLV BCZ
t4LPOUSPMVKUF ŘJSBNFOOâQÈTTQSÈWOFWFEJF TUF KV EPTUBMJ EP OBLMPOFOFK QPMPIZ 0CS
DF[ISVśEJFƃBƃBBOFUMBŘÓOBLSL7QSÓQBEF 

QPUSFCZVQSBWUFPQJFSLVIMBWZ 1SFE VNJFTUOFOÓN EJFƃBƃB EP TFEBŘLZ PE-
t4LPOUSPMVKUF ŘJ KF OBWÓKBDÓ NFDIBOJ[NVT QPSÞŘBNFTFEBŘLVOBLMPOJƃ
CF[QFŘOPTUOÏIP QÈTV TFEBEMB VNJFTUOF- 10;034LPOUSPMVKUF ŘJTBQÈŘLB,WSÈUJTQÊƃ
Oâ[BPQFSBEMPNTFEBEMB 0CS
 OBTWPKFNJFTUP BCZTUFTBVJTUJMJP[BNLOVUÓ
OBLMÈŵBDJFIPTZTUÏNV
/BWZCSBUJFEJFƃBƃBWTLVQJOFB[BVUP- 10;031PWZLPOBOÓÞQSBWBTBVCF[QFŘUF ŘJ
TFEBŘLZ TÞCF[QFŘOPTUOÏQÈTZSJBEOFOBQOVUÏ
 6WPűOJUF CF[QFŘOPTUOâ QÈT WP[JEMB [P
TQPOZ 10. ČISTENIE A ÚDRŽBA
 0ETUSÈŵUF CF[QFŘOPTUOâ QÈT [ UFMB EJF-
ƃBƃB ČISTENIE POŤAHU
0QBUSOFWZUJBIOJUFEJFƃB[BVUPTFEBŘLZ 1PƃBITFEBŘLZKFTOÓNBUFűOâBKFNPäOÏIP
10;03 "L OFNÈUF W ÞNZTMF WZCSBƃ EFU- QSBƃSVŘOFBMFCPWQSÈŘLFQSJUFQMPUF¡$
TLÞ BVUPTFEBŘLV [ WP[JEMB VQFWOJUF CF[- 1P[SJUFTJQPLZOZOBŘJTUFOJFOBÝUÓULVQPƃB-
QFŘOPTUOâ QÈT WP[JEMB TQÊƃ EP TQPOZ BCZ IV /B ÝUÓULV OÈKEFUF OBTMFEPWOÏ TZNCPMZ
BVUPTFEBŘLB PTUBMB CF[QFŘOF VQFWOFOÈ UâLBKÞDFTBQSBOJB
WPWP[JEMF BKLFśKFQSÈ[EOBUP[BCSÈOJPI-
SP[FOJV W QSÓQBEF OFIPEZ BMFCP QSVELÏIP  1SBOJFWQSÈŘLFQSJUFQMPUF¡$
[BCS[EFOJB
 /FCJFMJƃ
7. PRESTAVENIE BEZPEČNOSTNÉHO
PÁSU PRE USADENIE DIEŤAŤA /FTVÝJƃWTVÝJŘLF
V SKUPINE 1 (9 – 18 KG)
3JBśUFTBQPLZONJWLBQJUPMFB QSJŘPN /FäFIMJƃ
QPTUVQVKUFWPQBŘOPNQPSBEÓ
 /FŘJTUJƃTVDIâNŘJTUFOÓN
8. NASTAVENIE VÝŠKY OPIERKY HLAVY
7âÝLV PQJFSLZ IMBWZ KF NPäOÏ VQSBWJƃ UBL /JLEZ OFQPVäÓWBKUF BCSB[ÓWOF QSPTUSJFE-
BCZEFUTLÈTFEBŘLBMFQÝJFWZIPWPWBMBWâÝLF LZ B SP[QÞÝƃBEMÈ /FTVÝUF QPƃBI W TVÝJŘLF
EJFƃBƃB 4QSÈWOF OBTUBWFOÈ PQJFSLB IMBWZ B OFDIBKUF IP WZTDIOÞƃ CF[ UPIP BCZ TUF
[BCF[QFŘVKF äF IPäNâLBMJWSVLÈDI/BWZCSBUJFSP[MJŘOâDI
IMBWB EJFƃBƃB KF WäEZ ESäBOÈ OB NJFTUF ŘBTUÓ QPƃBIV [P TFEBŘLZ QPTUVQVKUF OBTMF-
BEPCSFDISÈOFOÈ 4L
 EPWOF
CF[QFŘOPTUOÏ QÈTZ EFUTLFK BVUPTFEBŘLZ 0EQPKUF CF[QFŘOPTUOâ QÈT BVUPTFEBŘLZ
TÞWäEZWTQSÈWOFKWâÝLF ŘPKFWâÝLBSBNF- [PTQPOZ
OB 4L
 0ETUSÈŵUFQPƃBI[PQJFSLZIMBWZ 0CS

SBNFOOÏ QÈTZ TFEBEMB WP[JEMB TÞ WäEZ 0ETUSÈŵUFLSZUZOBPQJFSLFIMBWZ 0CS

W TQSÈWOFK WâÝLF QSJŘPN WPEJBDF QSWLZ 0ETUSÈŵUFQPƃBIPQFSBEMBPEQPKFOÓNQÈ-
QÈTVTÞ[BŘMFOFOÏEPPQJFSLZIMBWZ$ 4L TJLPWTPTVDIâN[JQTPNOBPQJFSLFIMBWZ

 0CS

/BOBTUBWFOJFWâÝLZPQJFSLZIMBWZPUÈŘBKUF ;BŘOJUF WZƃBIPWBƃ QPƃBI [P [BEOFK ŘBTUJ
PUPŘOâN HPNCÓLPN " VNJFTUOFOâN OB BVUPTFEBŘLZ 0CSo

77
/BLMPŵUF BVUPTFEBŘLV BCZ TUF PETUSÈOJMJ WäEZ QPUSFCOÏ EPESäBƃ FOWJSPONFOUÈMOF
QSVäOÏQPQSVIZQPEBVUPTFEBŘLPV 0CS QSBWJEMÈBQSFEQJTZQSJKBUÏWLSBKJOFQPVäÓWB-
o
 OJBBVUPTFEBŘLZ
0EPQOJUFTVDIâ[JQT[BPQFSBEMPN 0CS

0ETUSÈŵUFQSÓDIZULV[BPQFSBEMPN 0CS

"CZTUFOBTBEJMJŘBTUJQPƃBIVTQÊƃQPTUVQVK-
UFWQPEűBIPSFVWFEFOâDIQPLZOPWWPQBŘ-
OPNQPSBEÓ

ČISTENIE PLASTOVÝCH ALEBO KOVO-


VÝCH ČASTÍ
/B ŘJTUFOJF QMBTUPWâDI BMFCP MBLPWBOâDI
LPWPWâDI ŘBTUÓ QPVäÓWBKUF MFO OBWMIŘFOÞ
IBOESJŘLV /JLEZ OFQPVäÓWBKUF BCSB[ÓWOF
QSPTUSJFELZBSP[QÞÝƃBEMÈ
1PIZCMJWÏ ŘBTUJ EFUTLFK BVUPTFEBŘLZ TB OF-
TNÞäJBEOZNTQÙTPCPNNBTUJƃ

KONTROLA INTEGRITY JEDNOTLIVÝCH


ČASTÍ
0EQPSÞŘB TB QSBWJEFMOF LPOUSPMPWBƃ JOUFH-
SJUVBPQPUSFCPWBOPTƃOBTMFEVKÞDJDIŘBTUÓ
t5FYUJMOâ QPƃBI TLPOUSPMVKUF ŘJ ŘBMÞOFOJF
OFWZDIÈE[BDF[ÝWZ4LPOUSPMVKUFTUBWÝWPW
WäEZNVTJBCZƃOFQPSVÝFOÏBOFQPÝLPEF-
OÏ
t1ÈTZTLPOUSPMVKUF ŘJOFEPDIÈE[BLSP[WMÈL-
OFOJVULBOJOZQPƃBIVBPQPUSFCFOJVCF[-
QFŘOPTUOÏIP QÈTV BVUPTFEBŘLZ W PCMBTUJ
OBTUBWPWBDJFIPQÈTV MPOPWÏIPQÈTV WSB-
NFOOFKŘBTUJBWPCMBTUJQSÓDIZULZOBTUBWF-
OJBCF[QFŘOPTUOÏIPQÈTVBVUPTFEBŘLZ
t1SWLZ [ QMBTUV TLPOUSPMVKUF TUBW PQPUSF-
CFOJB WÝFULâDI ŘBTUÓ [ QMBTUV OB LUPSâDI
OFTNÞCZƃWJEJUFűOÏäJBEOF[OÈNLZQPÝLP-
EFOJBBMFCPPEGBSCFOJB
10;03 7 QSÓQBEF BL KF TFEBŘLB [EFGPS-
NPWBOÈ BMFCP [OBŘOF PQPUSFCPWBOÈ KF
QPUSFCOÏKVWZNFOJƃNPIMBCZTUSBUJƃPSJHJ-
OÈMOFWMBTUOPTUJCF[QFŘOPTUJ

SKLADOVANIE PRODUKTU
"L OJF KF TFEBŘLB OBJOÝUBMPWBOÈ W BVUF 
PEQPSÞŘBTBTLMBEPWBƃKVOBTVDIPNNJFT-
UF śBMFLP PE [ESPKPW UFQMB QSBDIV WMILB
BQSJBNFIPTMOFŘOÏIPäJBSFOJB

LIKVIDÁCIA PRODUKTU
,Fś EFUTLÈ BVUPTFEBŘLB QSFTUBOF WZIPWP-
WBƃ PSJHJOÈMOZN CF[QFŘOPTUOâN OPSNÈN 
QSFTUBŵUF KV QPVäÓWBƃ B [MJLWJEVKUF KV W QSÓ-
TMVÝOFK [CFSOJ 1SJ MJLWJEÈDJJ BVUPTFEBŘLZ KF
78
CHICCO CF[QJFD[FŴTUXB [BMFDB TJŢ KBL OBKCBSE[JFK
QS[FTVOŕŗ TJFE[FOJF TBNPDIPEPXF EP
GRO-UP 123 UZ’V PJMFQP[XPMJOBUPPCFDOPžŗJOOZDI 
TJFE[ŕDZDI[UZ’VQBTBƒFSØX
Gr. 123 (9-36 kg) t/BMFƒZ [XSØDJŗ VXBHŢ BCZ X QS[ZQBELV
TL’BEBOZDIMVCPCSPUPXZDITJFE[FŴXQP-
INSTRUKCJA KFƑE[JFOJFQP[PTUBXJŗJDIOJFQSBXJE’PXP
[BCMPLPXBOZDI HEZƒ X SB[JF XZQBELV
UŻYTKOWANIA NPH’ZCZTUBOPXJŗ[BHSPƒFOJF
t*OTUBMVKŕD 'PUFMJL OBMFƒZ VQFXOJŗ TJŢ D[Z
BARDZO WAŻNE! OJFTUZLBTJŢ[OJNSVDIPNFTJFE[FOJFTB-
NPDIPEPXFMVCES[XJQPKB[EV
NALEŻY NATYCHMIAST t/JHEZOJFJOTUBMPXBŗ'PUFMJLBOBTJFE[FOJV
TBNPDIPEPXZN XZQPTBƒPOZN UZMLP X
PRZECZYTAĆ QBTCJPESPXZ EXVQVOLUPXZ

t8 SB[JF XZQBELV ƒBEFO 'PUFMJL OJF NPƒF
OSTRZEŻENIE: 01",08"/*& 53;:."Ė ; [BHXBSBOUPXBŗ E[JFDLV DB’LPXJUFHP CF[-
%"-&,"0%%;*&$* "#:6/*,/ĔĖ6%64;& QJFD[FŴTUXB BMF VƒZDJF UFHP QSPEVLUV
/*" ;"-&$" 4*ġ 8:3;6$"Ė 5& &-&.&/5: [NOJFKT[BSZ[ZLPQPXBƒOZDIPCSBƒFŴPSB[
%0 41&$+"-/:$) 10+&./*,»8 4&-&, žNJFSDJ
5:8/&+ ;#*»3,* 0%1"%»8 ;(0%/*& ; t3Z[ZLP PEOJFTJFOJB QPXBƒOZDI PCSBƒFŴ
0#08*Ĕ;6+Ĕ$:.*13;&1*4".* QS[F[ E[JFDLP OJF UZMLP X SB[JF XZQBELV 
MFD[SØXOJFƒXJOOZDIPLPMJD[OPžDJBDI OQ
OSTRZEŻENIA QS[Z HXB’UPXOZN IBNPXBOJV JUE
 X[SB-
t1PED[BT NPOUBƒV J JOTUBMPXBOJB QSPEVL- TUB KFžMJ OJF QS[FTUS[FHB TJŢ EPL’BEOJF [B-
UV OBMFƒZ SZHPSZTUZD[OJF QS[FTUS[FHBŗ MFDFŴQS[ZUPD[POZDIXOJOJFKT[FKJOTUSVLDKJ
JOTUSVLDKJ 1SPEVLU OJF QPXJOJFO CZŗ VƒZ- /BMFƒZ[BXT[FTQSBXE[Jŗ D[Z'PUFMJL[PTUB’
XBOZQS[F[PTPCZ LUØSFOJF[BQP[OB’ZTJŢ QSBXJE’PXP[BNPDPXBOZOBTJFE[FOJV
[JOTUSVLDKŕ t/JF OBMFƒZ VƒZXBŗ 'PUFMJLB KFžMJ KFTU PO
t;BDIPXBŗ OJOJFKT[ŕ JOTUSVLDKŢ OB QS[Z- VT[LPE[POZ [EFGPSNPXBOZ MVC NPDOP
T[’Pžŗ [VƒZUZ X UBLJDI QS[ZQBELBDI NVTJ CZŗ
t,BƒEZLSBKTUPTVKFPENJFOOFOPSNZJQS[F- POXZNJFOJPOZ QPOJFXBƒNØH’POTUSBDJŗ
QJTZ EPUZD[ŕDF CF[QJFD[OFHP QS[FXP[V TXPKŕ QJFSXPUOŕ DIBSBLUFSZTUZLŢ CF[QJF-
E[JFDJXTBNPDIPE[JF%MBUFHPUFƒOBMFƒZ D[FŴTUXB
TLPOUBLUPXBŗTJŢ[MPLBMOZNJX’BE[BNJX t/JFOBMFƒZEPLPOZXBŗƒBEOZDIQS[FSØCFL
DFMVV[ZTLBOJBEPL’BEOZDIJOGPSNBDKJ BOJ JOTUBMPXBŗ EPEBULPXZDI BLDFTPSJØX
tOSTRZEŻENIE! ; CBEBŴ TUBUZTUZD[OZDI CF[VQS[FEOJFK[HPEZQSPEVDFOUB
EPUZD[ŕDZDIXZQBELØXTBNPDIPEPXZDI t/JF NPOUPXBŗ OB GPUFMJLV BLDFTPSJØX 
XZOJLB ƒF [ SFHV’Z UZMOF TJFE[FOJB TBNP- D[ŢžDJ[BNJFOOZDIJFMFNFOUØX LUØSFOJF
DIPEV Tŕ CF[QJFD[OJFKT[F OJƒ QS[FEOJF [PTUB’ZEPTUBSD[POFQS[F[1SPEVDFOUB
%MBUFHP UFƒ [BMFDB TJŢ JOTUBMPXBŗ 'PUFMJL t/JFQP[PTUBXJBŗOJHEZE[JFDLBX'PUFMJLV
X’BžOJF [ UZ’V /BKCF[QJFD[OJFKT[ZN NJFK- CF[PQJFLJ
TDFNKFTUXT[D[FHØMOPžDJUZMOF žSPELPXF t/JF OBMFƒZ VNJFT[D[Bŗ OJD[FHP [B XZ-
TJFE[FOJF KFžMJXZQPTBƒPOFKFTUXQVOL- KŕULJFN BLDFTPSJØX [BUXJFSE[POZDI EMB
UPXZQBT[BCF[QJFD[BKŕDZ XZSPCV [BSØXOP QPNJŢE[Z TJFE[FOJFN
t;BMFDBTJŢ BCZXT[ZTDZQBTBƒFSPXJFQPKB[- QPKB[EV J 'PUFMJLJFN KBL UFƒ QPNJŢE[Z
EV[PTUBMJQPJOTUSVPXBOJXKBLJTQPTØCX 'PUFMJLJFN B E[JFDLJFN X SB[JF XZQBELV 
OBH’ZDIQS[ZQBELBDIPEQJŕŗQBTZJXZKŕŗ NPƒF TQPXPEPXBŗ UP OJFQSBXJE’PXF
E[JFDLP[GPUFMJLB E[JB’BOJF'PUFMJLB
t+FƒFMJ 'PUFMJL VNJFT[D[BOZ KFTU OB QS[FE- t+FžMJ QPKB[E QP[PTUBXB’ OB T’PŴDV QS[FE
OJN TJFE[FOJV B QS[FEOJB QPEVT[LB QP- VNJFT[D[FOJFN E[JFDLB X 'PUFMJLV OBMFƒZ
XJFUS[OB KFTU X’ŕD[POB EMB XJŢLT[FHP EPL’BEOJF TQSBXE[Jŗ D[Z KFHP FMFNFO-
79
UZ OJF Tŕ [CZUOJP OBHS[BOF +FžMJ KFTU UP X USBLDJF QPES؃Z X SB[JF XZQBELV MVC
LPOJFD[OF QS[FE VNJFT[D[FOJFN X OJN HXB’UPXOFHPIBNPXBOJB NPHMJCZ[SBOJŗ
E[JFDLB OBMFƒZHPPDI’PE[Jŗ BCZVOJLOŕŗ E[JFDLP
QPQBS[FŴ t8 QS[ZQBELV E’VHJDI QPES؃Z OBMFƒZ
t8XZOJLVOBXFUOJFHSPƑOFHPXZQBELVTB- [BUS[ZNZXBŗ TJŢ D[ŢTUP QPOJFXBƒ E[JF-
NPDIPEPXFHP 'PUFMJL NPƒF VMFD VT[LP- DLP TJFE[ŕDF X GPUFMJLV CBSE[P ’BUXP TJŢ
E[FOJPN OJFXJEPD[OZN HP’ZN PLJFN NŢD[Z 1PE ƒBEOZN QP[PSFN OJF XPMOP
EMBUFHPUFƒKFTULPOJFD[OBKFHPXZNJBOB XZKNPXBŗE[JFDLB[GPUFMJLBXUSBLDJFKB[-
t/JFOBMFƒZTUPTPXBŗ'PUFMJLØXVƒZXBOZDI EZ +FƒFMJ E[JFDLP XZNBHB8BT[FK VXBHJ 
NPHŕQPTJBEBŗOJFXJEPD[OFHP’ZNPLJFN OBMFƒZ[OBMFƑŗPEQPXJFEOJFNJFKTDFJ[B-
VT[LPE[FOJBLPOTUSVLDZKOF XQ’ZXBKŕDFOB US[ZNBŗQPKB[E
CF[QJFD[FŴTUXPQSPEVLUV
t4QؒLB "354"/" VDIZMB TJŢ PE KBLJFKLPM- SPIS TREŚCI
XJFL PEQPXJFE[JBMOPžDJ X SB[JF OJFQSB- 01*4,0.10/&/5»8
XJE’PXFHPMVCOJF[HPEOFHP[OJOJFKT[ZNJ 2. CECHY WYROBU
JOTUSVLDKBNJVƒZDJBQSPEVLUV 3. OGRANICZENIA I WYMAGANIA
t1POJFXBƒ PCJDJF TUBOPXJ JOUFHSBMOŕ D[Ţžŗ %05:$;Ĕ$& 130%6,56 03";
'PUFMJLB NPƒF POP [PTUBŗ [BTUŕQJPOF SIEDZENIA SAMOCHODOWEGO
XZ’ŕD[OJF PCJDJFN [BUXJFSE[POZN QS[F[ .0/5"ő '05&-*," 8 4".0$)0%;*&
QSPEVDFOUB'PUFMJLOJFNPƒFCZŗVƒZXBOZ 03"; 6.*&4;$;"/*& 8 /*. %;*&$,"
CF[PCJDJB NPH’PCZUPOBSB[JŗE[JFDLPOB /"-&őĔ$&(0%0(361: ,(

OJFCF[QJFD[FŴTUXP ;.*"/" ,0/'*(63"$+* '05&-*," ;


t4QSBXE[Jŗ D[ZQBTCF[QJFD[FŴTUXBOJFKFTU (361: ,(
/"(361ġ 
[BQMŕUBOZ J VQFXOJŗ TJŢ D[Z KFHP UBžNB ,(

BMCP JOOF FMFNFOUZ GPUFMJLB OJF [PTUB’Z .0/5"ő '05&-*," 8 4".0$)0%;*&


QS[ZDJŢUFQS[F[ES[XJMVCUFƒ OJFPDJFSBKŕ 03"; 6.*&4;$;"/*& 8 /*. %;*&$,"
TJŢPOFPPTUSFQVOLUZ /"-&őĔ$&(0%0(361: ,(

t'PUFMJL OJF OBEBKF TJŢ EP EBMT[FHP VƒZULV 7. PRZYWRACANIE REGULACJI PASÓW DLA
KFƒFMJQBTKFTUVT[LPE[POZMVC[OJT[D[POZ ;"450408"/*"*$)8(361*& ,(

t/BXFU KFžMJ OJF KFTU QS[FXPƒPOF E[JFDLP 3&(6-08"/*&8:40,0Ľ$*;"(Œ»8,"


'PUFMJL QPXJOJFO CZŗ [BXT[F QSBXJE’PXP 9. NACHYLANIE
[BJOTUBMPXBOZ MVC X’PƒPOZ EP CBHBƒOJLB $;:4;$;&/*&*,0/4&38"$+"
8SB[JFXZQBELVMVCHXB’UPXOFHPIBNP-
XBOJB 'PUFMJL LUØSZ OJF [PTUB’ [BD[FQJPOZ 1. OPIS KOMPONENTÓW
NPƒFTUBOPXJŗ[BHSPƒFOJFEMBQBTBƒFSØX Rys. 1 (z przodu)
t6QFXOJŗTJŢ D[ZOJFTŕQS[FXPƒPOFoQS[F- " 1PLSŢU’P EP SFHVMPXBOJB [BH’ØXLB J QB-
EFXT[ZTULJNOBUZMOFKQؒDFoQS[FENJPUZ TØX
MVC CBHBƒF LUØSF [PTUB’Z OJFQSBXJE’PXP #0QBSDJFOBH’ØXLŢ
VNPDPXBOFMVCƑMFVNJFT[D[POF NPHŕDF $0UXPSZQPQS[FD[OFHPQBTB
XSB[JFLPMJ[KJMVCHXB’UPXOFHPIBNPXB- %1BTZOBSBNJFOOF
OJB[SBOJŗQBTBƒFSØX &1BTZ'PUFMJLB
t4QSBXE[Jŗ D[Z [BH’ØXFL TJFE[FOJB TBNP- '4QS[ŕD[LB
DIPEPXFHP OJF LPMJEVKF [ [BH’ØXLJFN (0T’POBQBTBLSPD[OFHP
'PUFMJLB OJF NPƒF HP QPQZDIBŗ EP QS[P- )1S[ZDJTLEPSFHVMBDKJQBTØX
EV+FƒFMJEPKE[JFEPUBLJFKTZUVBDKJ OBMFƒZ *5BžNBEPSFHVMBDKJQBTØX
XZKŕŗ [BH’ØXFL TJFE[FOJB OB LUØSZN KFTU +1PEVT[LBSFEVLDZKOB
[BNPOUPXBOZ'PUFMJL QBNJŢUBKŕD BCZOJF ,6DIXZUOBDIZMBOJB
QP[PTUBXJŗ[BH’ØXLBOBUZMOFKQؒDF -0UXPSZQBTØXCS[VT[OZDI
t6QFXOJŗ TJŢ D[Z XT[ZTDZ QBTBƒFSPXJF Rys. 2 (z tyłu):
QPKB[EV VƒZXBKŕ TXPKFHP QBTB CF[QJF- .,PNPSB EP QS[FDJŕHOJŢDJB QBTB TBNP-
D[FŴTUXB OJF UZMLP EMB JDI X’BTOFHP CF[- DIPEPXFHPEMBJOTUBMBDKJX(SVQJF
QJFD[FŴTUXB MFD[ SØXOJFƒ EMBUFHP ƒF /(OJB[EBQBTØXOBSBNJFOOZDI
80
2. CECHY WYROBU EPUZD[ŕDZDIVƒZDJBQSPEVLUVPSB[TJFE[FOJB
t5FO 'PUFMJL QPTJBEB IPNPMPHBDKŢ EMB TBNPDIPEPXFHP XQS[FDJXOZNXZQBELV
v(SVQZ JwEPQS[FXP[VE[JFDJPXBE[F OJFHXBSBOUVKFTJŢCF[QJFD[FŴTUXB
PEEPLH PENJFTJŢDZEPPLP’P t'PUFMJLUFOQPTJBEBIPNPMPHBDKŢ[F[XBMB-
 MBU
 [HPEOJF [ FVSPQFKTLJN SP[QPS[ŕ- KŕDŕOBVƒZXBOJFHPEMBE[JFDJXZ’ŕD[OJFP
E[FOJFN&$&3 XBE[FPEEPLH PENJFTJŕDBEP
t'PUFMJL QPTJBEB IPNPMPHBDKŢ KBLP PLP’PSPLVƒZDJB

v6OJWFSTBMw DP P[OBD[B ƒF NPƒF PO CZŗ t4JFE[FOJF TBNPDIPEPXF QPXJOOP CZŗ
TUPTPXBOZXFXT[ZTULJDIQPKB[EBDI XZQPTBƒPOF X QVOLUPXZ QBT CF[QJF-
0453;&ő&/*& v6OJWFSTBMw P[OBD[B ƒF KFTU D[FŴTUXB TUBUZD[OZ MVC CF[X’BEOPžDJP-
PO LPNQBUZCJMOZ [ XJŢLT[PžDJŕ o MFD[ OJF XZ QPTJBEBKŕDZ IPNPMPHBDKŢ [HPEOJF [
XT[ZTULJNJoTJFE[FOJBNJTBNPDIPEPXZNJ 3P[QPS[ŕE[FOJFN6/&$&/SMVCJOOZ-
NJSØXOPS[ŢEOZNJTUBOEBSEBNJ 3ZT

WAŻNA INFORMACJA t/JFOBMFƒZOJHEZNPDPXBŗGPUFMJLB[BQP-
/JOJFKT[Z QS[ZS[ŕE [BCF[QJFD[BKŕDP- NPDŕEXVQVOLUPXFHPQBTBTBNPDIPEP-
QS[ZUS[ZNVKŕDZ [PTUB’ [BLXBMJmLPXBOZ XFHP 3ZT

KBLP i6OJXFSTBMOZw [HPEOJF [ LSZUFSJBNJ t'PUFMJLNPƒFCZŗJOTUBMPXBOZOBQS[FEOJN
IPNPMPHBDZKOZNJ3P[QPS[ŕE[FOJB/S TJFE[FOJV QP TUSPOJF QBTBƒFSB MVC OB LUØ-
QPQSBXLJTFSJJ1S[ZTUPTPXBOFKFTUEP SZNLPMXJFL UZMOZN TJFE[FOJV /JF OBMFƒZ
VƒZDJBPHØMOFHPXTBNPDIPEBDIJLPN- OJHEZVƒZXBŗUFHP'PUFMJLBOBTJFE[FOJBDI
QBUZCJMOF[XJŢLT[PžDJŕ BMFOJF[FXT[ZTU- VTUBXJPOZDI X QPQS[FL MVC X LJFSVOLV
LJNJTJFE[FOJBNJTBNPDIPEPXZNJ QS[FDJXOZNEPLJFSVOLVKB[EZ 3ZT

%PL’BEOFQS[ZTUPTPXBOJFKFTU’BUXPPTJŕ- t1SPEVLU NPƒF CZŗ TUPTPXBOZ XZ’ŕD[OJF
HBMOF XØXD[BT LJFEZ QSPEVDFOU TBNP- KBLP GPUFMJL TBNPDIPEPXZ /JF QPXJOJFO
DIPEV PžXJBED[B X QPESŢD[OJLV QPKB[- POCZŗVƒZXBOZXEPNV
EV Jƒ X TBNPDIPE[JF QS[FXJE[JBOF KFTU t 8 DFMV QSBXJE’PXFHP NPOUBƒV VOJLBŗ 
JOTUBMPXBOJF v6OJXFSTBMOZDIw GPUFMJLØX BCZ [BH’ØXFL TJFE[FOJB TBNPDIPEPXF-
TBNPDIPEPXZDIEMBE[JFDJXEBOFKHSV- HP NJB’ KBLJLPMXJFL LPOUBLU [ PQBSDJFN
QJFXJFLPXFK 'PUFMJLB
/JOJFKT[ZGPUFMJLTBNPDIPEPXZ[PTUB’[B- t6QFXOJŗ TJŢ D[Z LMBNSB QVOLUPXFHP
LXBMJmLPXBOZKBLPi6OJXFSTBMOZw[HPEOJF QBTBCF[QJFD[FŴTUXBTBNPDIPEVOJFKFTU
[ LSZUFSJBNJ IPNPMPHBDZKOZNJ [OBD[OJF [BXZTPLP8QS[FDJXOZNXZQBELVTQSØ-
CBSE[JFK XZNBHBKŕDZNJ X TUPTVOLV EP CPXBŗ [BJOTUBMPXBŗ GPUFMJL OB JOOZN TJF-
LSZUFSJØX QPQS[FEOJDI NPEFMJ LUØSF OJF E[FOJVXTBNPDIPE[JF 3ZTJ

QS[ZUBD[BKŕOJOJFKT[FKJOGPSNBDKJ
.PƒF PO CZŗ TUPTPXBOZ UZMLP X QPKB[- 4. MONTAŻ FOTELIKA W SAMOCHODZIE
EBDI XZQPTBƒPOZDI X QVOLUPXZ QBT ORAZ UMIESZCZANIE W NIM DZIECKA
CF[QJFD[FŴTUXB TUBUZD[OZ MVC CF[X’BE- NALEŻĄCEGO DO GRUPY 1 (9-18 KG)
OPžDJPXZ QPTJBEBKŕDZ IPNPMPHBDKŢ 0453;&ő&/*& 5FLTU PSB[ SZTVOLJ X OJOJFK-
[HPEOJF [ 3P[QPS[ŕE[FOJFN 6/&$& /S T[FKJOTUSVLDKJEPUZD[ŕTQPTPCVJOTUBMPXBOJB
 MVC JOOZNJ SØXOPS[ŢEOZNJ TUBOEBS- 'PUFMJLB OB UZMOZN QSBXZN TJFE[FOJV "CZ
EBNJ [BJOTUBMPXBŗ GPUFMJL X JOOFK QP[ZDKJ OBMFƒZ
8SB[JFXŕUQMJXPžDJOBMFƒZTLPOUBLUPXBŗ XZLPOBŗUŢTBNŕLPMFKOPžŗD[ZOOPžDJ
TJŢ[QSPEVDFOUFNOJOJFKT[FHPVS[ŕE[FOJB 6NJFžDJŗ 'PUFMJL OB XZCSBOZN EP JOTUB-
[BCF[QJFD[BKŕDPQS[ZUS[ZNVKŕDFHP MVC [ MPXBOJB TJFE[FOJV QS[PEFN EP LJFSVOLV
KFHPTQS[FEBXDŕ KB[EZ 3ZT

0453;&ő&/*&4QSBXE[Jŗ D[Z[BH’ØXFLTJF-
3. OGRANICZENIA I WYMAGANIA E[FOJB QPKB[EV OJF LPMJEVKF [ [BH’ØXLJFN
DOTYCZĄCE PRODUKTU ORAZ 'PUFMJLBOJFQPXJOJFOPOXZQZDIBŗHPEP
SIEDZENIA SAMOCHODOWEGO QS[PEV 3ZT

OSTRZEŻENIE! /BMFƒZ EPL’BEOJF QS[F- 6TVOŕŗQPEVT[LŢSFEVLDZKOŕXZTVXBKŕD
TUS[FHBŗQPOJƒT[ZDIPHSBOJD[FŴJXZNBHBŴ Kŕ[NJFKTDQS[FDIPE[FOJBQBTØX 3ZT

81
;EKŕŗULBOJOŢPQBSDJB 3ZT
QS[FDJŕHOŕŗ LBX'PUFMJLV 3ZT
UBL BCZQBTZXZ-
QPQS[FD[OZPEDJOFLQBTBTBNPDIPEPXF- DIPE[J’Z OB XZTPLPžDJ SBNJPO E[JFDLB
HP QPNJŢE[Z [BH’ØXLJFN B PQBSDJFN 3ZT

3ZT 
 6NJFžDJŗ QBT US[ZQVOLUPXZ X 8 DFMV XZSFHVMPXBOJB OBQSŢƒFOJB QB-
LPNPS[FQBTB. 3ZT
UBL BCZXZDIP- TØX'PUFMJLBJEPQBTPXBOJBJDIEPDJB’B
E[J’ OB [FXOŕUS[ [ QS[FDJXOFK LPNPSZ E[JFDLB OBMFƒZ PTUSPƒOJF QPDJŕHOŕŗ UB-
3ZT"
 žNŢEPSFHVMBDKJ* BƒPTJŕHOŕPEQPXJFE-
;BQJŕŗ QBT QPKB[EV X LMBNS[F UBL BCZ OJTUPQJFŴOBQSŢƒFOJB 3ZT

[BSØXOPKFHPPEDJOFLCJPESPXZKBLJQP- 4QSBXE[Jŗ D[Z 'PUFMJL KFTU QPQSBXOJF
QS[FD[OZQS[FT[’ZPCPLNJFKTDBQS[FDIP- QS[ZNPDPXBOZ 3ZT

E[FOJBQBTBD[FSXPOFHP- 3ZT
 "CZ XZKŕŗ E[JFDLP [ 'PUFMJLB OBMFƒZ
/BQSŢƒZŗKBLOBKNPDOJFKQBTQPKB[EVUBL OBDJTOŕŗ QS[ZDJTL LMBNSZ J PEQJŕŗ QBTZ
BCZ'PUFMJLEPL’BEOJFQS[ZMFHB’EPTJFE[F- 3ZT

OJB 3ZT

4QSBXE[Jŗ D[Z 'PUFMJL [PTUB’ QPQSBXOJF 5. ZMIANA KONFIGURACJI FOTELIKA Z
[BJOTUBMPXBOZ D[ZQBTKFTUPEQPXJFEOJP GRUPY 1 (9-18 KG) NA GRUPĘ 2/3 (15-
OBQSŢƒPOZJD[Z'PUFMJLEPL’BEOJFQS[ZMF- 36 KG)
HBEPTJFE[FOJB+FžMJUBLOJFKFTU QPOPX- "CZ[NJFOJŗLPOmHVSBDKŢ'PUFMJLB[(SVQZ
OJFQPXUØS[ZŗXT[ZTULJFFUBQZQSPDFEVSZ OB(SVQŢOBMFƒZQPTUŢQPXBŗXOBTUŢ-
JOTUBMBDZKOFK QVKŕDZTQPTØC
0EQJŕŗQBTZ'PUFMJLB[LMBNSZ 3ZT

OSTRZEŻENIE! 0CSØDJŗQPLSŢU’P BCZQPEOJFžŗ[BH’ØXFL
t/BMFƒZ [BXT[F TQSBXE[Jŗ D[Z QBT KFTU OB NBLTZNBMOŕ XZTPLPžŗ QPMV[PXBŗ
QSBXJE’PXP QS[FDJŕHOJŢUZ XF XT[ZTULJDI NBLTZNBMOJF[JOUFHSPXBOFQBTZ 3ZT

QVOLUBDIPSB[D[ZOJFKFTUPOTLSŢDPOZ 6TVOŕŗ QPEVT[LŢ SFEVLDZKOŕ KFƒFMJ KFTU
t/*(%: OJF OBMFƒZ QS[FDJŕHBŗ QBTB TBNP- PCFDOB XZTVXBKŕDKŕ[NJFKTDBQS[FDIP-
DIPEPXFHP QS[F[ QVOLUZ JOOF PE XTLB- E[FOJBQBTØX 3ZT

[BOZDI 6TVOŕŗULBOJOŢPQBSDJB 3ZT
JPED[F-
QJŗPT’POŢ[UZ’VPQBSDJB 3ZT

1P [BLPŴD[FOJV JOTUBMPXBOJB 'PUFMJLB BCZ 1S[FQSPXBE[Jŗ QPE NJFKTDBNJ QS[FDIP-
VNJFžDJŗXOJNE[JFDLPOBMFƒZQPTUŢQPXBŗ E[FOJBQBTBQPQS[FD[OFHP[JOUFHSPXBOF
XOBTUŢQVKŕDZTQPTØC QBTZ 3ZT
JQPQDIOŕŗQBTZOBSBNJFO-
8DJTOŕŗ QS[ZDJTL EP SFHVMBDKJ QBTØX ) OF QBTZ PSB[ PEQPXJFEOJF KŢ[ZD[LJ QP-
J KFEOPD[FžOJF DIXZDJŗ J QPDJŕHOŕŗ EP QS[F[PEQPXJFEOJFPUXPSZ 3ZT

TJFCJFEPMOŕD[ŢžŗQBTØXGPUFMJLB EPNP- 1P XZLPOBOJV UFK D[ZOOPžDJ QBTZ CŢEŕ
NFOUV PUS[ZNBOJB OBKXJŢLT[FHP NPƒMJ- XZHMŕEBŗUBLKBLOBSZTVOLV
XFHPJDIXZTVOJŢDJB 3ZT
 8ZKŕŗ LMBNSŢ [ PT’POZ QBTB LSPD[OFHP J
0EQJŕŗ QBTZ 'PUFMJLB OBDJTLBKŕD QS[ZDJTL VNJFžDJŗ Kŕ X LPNPS[F QPOJƒFK 3ZT 

LMBNSZJSP[’PƒZŗKFQPCPLBDI 3ZT
 VNJFžDJŗUBLƒFPT’POŢQBTBLSPD[OFHPX
6NJFžDJŗQPEVT[LŢSFEVLDZKOŕ[BD[FQJB- UZNTBNZNPUXPS[F 3ZT

KŕDPUXPSZPNJFKTDBQS[FDIPE[FOJBQBTB ;BNPOUPXBŗ PT’POŢ [ UZ’V PQBSDJB J [B-
QPQS[FD[OFHP 3ZT
 D[FQJŗULBOJOŢPLPOTUSVLDKŢ
0453;&ő&/*&1PEVT[LJSFEVLDZKOFKNPƒOB
VƒZXBŗEPXBHJPLP’PLH 6. MONTAŻ FOTELIKA W SAMOCHODZIE
6NJFžDJŗ PTUSPƒOJF E[JFDLP X 'PUFMJLV ORAZ UMIESZCZANIE W NIM DZIECKA
EPQBTPXBŗ QBTZ EP KFHP DJB’B CF[ JDI NALEŻĄCEGO DO GRUPY 2/3 (15-36 KG)
QPDJŕHBOJB [’ŕD[Zŗ EXB KŢ[ZD[LJ QBTB 6NJFžDJŗ 'PUFMJL OB XZCSBOZN EP JOTUB-
3ZT
JQPOPXOJF[BQJŕŗKFXLMBNS[F MPXBOJB TJFE[FOJV [HPEOJF [ LJFSVOLJFN
3ZT"
 KB[EZ 3ZT

;B QPNPDŕ PEQPXJFEOJFHP QPLSŢU’B 1S[FQSPXBE[Jŗ QPQS[FD[OZ PEDJOFL QBTB
EPSFHVMBDKJ"VNJFT[D[POFHPOBHØS[F QPKB[EV [ UZ’V [BH’ØXLB J QPQS[F[ TQF-
PQBSDJBXZSFHVMPXBŗXZTPLPžŗ[BH’ØX- DKBMOF D[FSXPOF QS[FKžDJF QBTB $
 QPE
82
[BH’ØXLJFN 1PTBE[Jŗ PTUSPƒOJF E[JFDLP 8. REGULOWANIE WYSOKOŚCI
X'PUFMJLVVQFXOJBKŕDTJŢ D[ZKFHPQMFDZ ZAGŁÓWKA
EPL’BEOJFQS[ZMFHBKŕEPPQBSDJB'PUFMJLB .PƒMJXFKFTUSFHVMPXBOJF[BH’ØXLB DPQP-
;BQJŕŗ QBT QPKB[EV X LMBNS[F UBL BCZ [XBMBKBLOBKMFQJFKQS[ZTUPTPXBŗ'PUFMJLEP
[BSØXOPKFHPPEDJOFLCJPESPXZKBLJQP- XZTPLPžDJ E[JFDLB 0QUZNBMOB SFHVMBDKB
QS[FD[OZ QS[FT[’Z PCPL NJFKTD QS[FDIP- QP[XBMBOBUP BCZ
E[FOJBQBTBCJPESPXFHP- 3ZT
 H’PXBCZ’B[BXT[FEPCS[FQS[ZUS[ZNZXB-
1PED[BT SFHVMPXBOJB XZTPLPžDJ [B- OBJDISPOJPOB (SVQB

H’ØXLB TQSBXE[Jŗ D[Z QSPXBEOJDB QBTB QBTZ CF[QJFD[FŴTUXB GPUFMJLB [OBKEPXB’Z
QPQS[FD[OFHP #
 KFTU VNJFT[D[POB OBE TJŢ [BXT[F OB QSBXJE’PXFK XZTPLPžDJ UP
SBNJFOJFN X NBLTZNBMOFK PEMFH’PžDJ [OBD[ZOBXZTPLPžDJSBNJPO (SVQB

DN 3ZT
 QBT QPQS[FD[OZ TBNPDIPEV [OBKEPXB’
1PDJŕHOŕŗQPQS[FD[OŕD[ŢžŗQBTBTBNP- TJŢ [BXT[F OB PEQPXJFEOJFK XZTPLPžDJ
DIPEPXFHP X TUSPOŢ NFDIBOJ[NV [XJ- E[JŢLJ QS[FKžDJPN QBTB VNJFT[D[POZNJ X
KBKŕDFHPQBT UBLBCZDB’ZQBTCZ’EPCS[F [BH’ØXLV$ (SVQB

OBQSŢƒPOZJEPL’BEOJFQS[ZMFHB’EPLMBULJ "CZ XZLPOBŗ SFHVMBDKŢ XZTPLPžDJ [BH’ØX-
QJFSTJPXFKJEPOØHE[JFDLB 3ZT
 LB OBMFƒZ LSŢDJŗ QPLSŢU’FN " QP’PƒPOZN
4QSBXE[Jŗ D[Z 'PUFMJL KFTU QPQSBXOJF X HØSOFK D[ŢžDJ [BH’ØXLB Bƒ EP V[ZTLBOJB
QS[ZNPDPXBOZ 3ZT
 ƒŕEBOFKXZTPLPžDJ 3ZT


OSTRZEŻENIE! 9. NACHYLANIE
t/BMFƒZ [BXT[F TQSBXE[Jŗ D[Z QBT KFTU 'PUFMJL NB UZMLP KFEOP QP’PƒFOJF OBDIZMF-
QSBXJE’PXP QS[FDJŕHOJŢUZ XF XT[ZTULJDI OJB
QVOLUBDI PSB[D[ZOJFKFTUPOTLSŢDPOZ "CZOBDIZMJŗGPUFMJLQPDJŕHOŕŗ[BVDIXZUJ
t4QSBXE[JŗD[ZQPQS[FD[OZQBTQSBXJE’PXP QPEOJFžŗMFLLPGPUFMJL BCZQS[FKžŗEPQP[Z-
PQJFSBTJŢPSBNJŢE[JFDLBJD[ZOJFVDJTLB DKJOBDIZMPOFK 3ZT

T[ZJ X SB[JF LPOJFD[OPžDJ XZSFHVMPXBŗ ;BMFDBNZ BCZ D[ZOOPžŗ OBDIZMBOJB XZ-
[BH’ØXFL LPOZXBŗ QS[FE VNJFT[D[FOJFN E[JFDLB X
t4QSBXE[Jŗ D[Z NFDIBOJ[N [XJKBKŕDZ QBT GPUFMJLV
TBNPDIPEPXZ[OBKEVKFTJŢXQP[ZDKJDPG- 0453;&ő&/*& 4QSBXE[Jŗ QSBXJE’PXF E[JB-
OJŢUFKXTUPTVOLVEPPQBSDJBTJFE[FOJBTB- ’BOJF TZTUFNV OBDIZMBOJB LPOUSPMVKŕD D[Z
NPDIPEV 3ZT
 VDIXZU,TDIPXBTJŢDB’LPXJDJF
0453;&ő&/*& 1P XZLPOBOJV SFHVMBDKJ
"CZXZKŕŗE[JFDLP['PUFMJLBOBMFƒŕDFHPEP TQSBXE[Jŗ D[ZQBTZTŕEPCS[FOBQSŢƒPOF
(SVQZJ
0EQJŕŗQBTTBNPDIPEPXZ[LMBNSZ 10. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
;EKŕŗQBTTBNPDIPEPXZ[DJB’BE[JFDLB
8ZKŕŗE[JFDLP['PUFMJLB CZYSZCZENIE OBICIA
0453;&ő&/*& +FžMJ 'PUFMJL OJF KFTU XZK- 0CJDJF 'PUFMJLB NPƒF CZŗ [EFKNPXBOF J
NPXBOZ [ TBNPDIPEV OBMFƒZ QPOPXOJF QSBOFSŢD[OJFMVCXQSBMDFXUFNQFSBUVS[F
XQJŕŗ QBT TBNPDIPEPXZ EP TQFDKBMOFK ¡$1PED[BTQSBOJBOBMFƒZQS[FTUS[FHBŗJO-
LMBNSZ UBL BCZ QS[ZUS[ZNZXB’ PO 'PUFMJL TUSVLDKJ QS[ZUPD[POZDI OB XT[ZXDF PCJDJB 
SØXOJFƒ XUFEZ HEZ KFTU QVTUZ X QS[FDJX- [BXJFSBKŕDFKOBTUŢQVKŕDFTZNCPMFEPUZD[ŕ-
OZN SB[JF NPƒF PO TUXBS[Bŗ [BHSPƒFOJF DFQSBOJB
QPED[BT HXB’UPXOFHP IBNPXBOJB MVC X
SB[JFLPMJ[KJ  1SBŗXQSBMDFXUFNQFSBUVS[F¡$

7. PRZYWRACANIE REGULACJI PASÓW /JFVƒZXBŗXZCJFMBD[Z


DLA ZASTOSOWANIA ICH W GRUPIE 1
(9-18 KG) /JFTVT[ZŗXTVT[BSDFCŢCOPXFK
1PXUØS[Zŗ X PEXSPUOFK LPMFKOPžDJ JOTUSVL-
DKFQS[FETUBXJPOFXSP[E[JB’BDIJ /JFQSBTPXBŗ
83
 /JFD[ZžDJŗDIFNJD[OJF NJFOJPOZ GPUFMJL NPƒF CZŗ OJFCF[QJFD[OZ
XVƒZDJV
/JF VƒZXBŗ OJHEZ BHSFTZXOZDI EFUFSHFO-
UØXBOJSP[QVT[D[BMOJLØX/JFTUPTPXBŗXJ- KONSERWACJA WYROBU
SPXBOJBPSB[TVT[ZŗPCJDJFCF[XZLSŢDBOJB +FƒFMJGPUFMJLOJFKFTU[BJOTUBMPXBOZXTBNP-
"CZ VTVOŕŗ S؃OF FMFNFOUZ PCJDJB [ SBNZ DIPE[JF[BMFDBTJŢ BCZQS[FDIPXZXBŗHPX
'PUFMJLBOBMFƒZQPTUŢQPXBŗXOBTUŢQVKŕDZ TVDIZNNJFKTDV [EBMBPEƑSØEF’DJFQ’BPSB[
TQPTØC DISPOJŗHPQS[FELVS[FN XJMHPDJŕJCF[QP-
0EQJŕŗQBTZ'PUFMJLB[LMBNSZ žSFEOJNE[JB’BOJFNQSPNJFOJT’POFD[OZDI
;EKŕŗPCJDJF[BH’ØXLB 3ZT

6TVOŕŗPT’POŢOBE[BH’ØXLJFN 3ZT
 UTYLIZACJA WYROBU
0ED[FQJŗULBOJOŢPQBSDJB PE’ŕD[BKŕDS[F- 1P [BLPŴD[FOJV PLSFTV FLTQMPBUBDKJ 'PUFMJL
QZ [OBKEVKŕDF TJŢ OBE [BH’ØXLJFN 3ZT OJFQPXJOJFOCZŗVƒZXBOZJOBMFƒZHPXZ-

 S[VDJŗ ;F X[HMŢEV OB PDISPOŢ žSPEPXJTLB
3P[QPD[ŕŗ[EFKNPXBOJFPCJDJBPEHØSOFK OBMFƒZ TFHSFHPXBŗ S؃OFHP SPE[BKV PEQB-
D[ŢžDJGPUFMJLB 3ZT
 EZ[HPEOJF[QS[FQJTBNJPCPXJŕ[VKŕDZNJX
0EXSØDJŗ GPUFMJL BCZ [EKŕŗ HVNLJ QPE LSBKVVƒZULPXOJLB
TJFE[JTLJFN 3ZT

0EQJŕŗS[FQ[BPQBSDJFN 3ZT

0ED[FQJŗPT’POŢ[UZ’VPQBSDJB 3ZT

"CZ [BNPOUPXBŗ FMFNFOUZ PCJDJB OBMFƒZ
XZLPOBŗD[ZOOPžDJPQJTBOFQPXZƒFKXPE-
XSPUOFKLPMFKOPžDJ

CZYSZCZENIE PLASTIKOWYCH ORAZ


METALOWYCH ELEMENTÓW
%PD[ZT[D[FOJBFMFNFOUØX[QMBTUJLVMVC[
MBLJFSPXBOFHP NFUBMV OBMFƒZ VƒZXBŗ UZM-
LP XJMHPUOFK T[NBULJ /JHEZ OJF TUPTPXBŗ
BHSFTZXOZDIEFUFSHFOUØXBOJSP[QVT[D[BM-
OJLØX
3VDIPNF D[ŢžDJ 'PUFMJLB OJF XZNBHBKŕ
TNBSPXBOJB

KONTROLA STANU ELEMENTÓW SKŁA-


DOWYCH
;BMFDBTJŢLPOUSPMPXBŗSFHVMBSOJFTUBOPSB[
TUPQJFŴ[VƒZDJBOBTUŢQVKŕDZDIFMFNFOUØX
t0CJDJBTQSBXE[JŗD[ZOJFKFTUQS[FUBSUFJD[Z
OJFXZDIPE[J[OJFHPXZžDJؒLB4QSBXE[Jŗ
T[XZ OJFQPXJOOZCZŗSP[QSVUF
t 1BTZTQSBXE[JŗD[ZOJFEPT[’PEP[VƒZDJB
ULBOJOZPSB[EP[NOJFKT[FOJBKFKHSVCPžDJX
PLPMJDZ UBžNZ SFHVMBDZKOFK QBTB LSPD[OF-
HP OB PEDJOLV SBNJFOOZN QBTØX PSB[ X
QPCMJƒVQ’ZULJSFHVMBDKJQBTØX
t1MBTUJLPXF FMFNFOUZ LPOUSPMPXBŗ TUBO
PSB[ TUPQJFŴ [VƒZDJB XT[ZTULJDI QMBTUJLP-
XZDI FMFNFOUØX LUØSF OJF QPXJOOZ CZŗ
VT[LPE[POFJXZQ’PXJB’F
0453;&ő&/*& +FžMJ 'PUFMJL KFTU [EFGPSNP-
XBOZ MVC TJMOJF [VƒZUZ QPXJOJFO CZŗ XZ- 84
CHICCO t(ZŸ[ŸEKÚO NFH SØMB IPHZ NJOEFO ÚT[-
T[FDTVLIBUØ WBHZ GPSHBUIBUØ àMÏT CJ[UPO-
GRO-UP 123 TÈHPTBO SÚH[ÓUWF WBO LàMÚOCFO WFT[ÏMZU
KFMFOUIFUOFL
Csop. 123 (9-36 kg) t" HZFSNFLàMÏT CFT[FSFMÏTFLPS mHZFMKFO
PEB IPHZ B[ àMÏTFL ÏT B[ BVUØ BKUBKB OF
MFHZFOÞUCBO
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ t4PIB OF IBT[OÈMKB B HZFSNFLàMÏTU PMZBO
BVUØàMÏTCFO BNFMZ DTVQÈO QPOUPT CJ[-
FONTOS TUDNIVALÓ! UPOTÈHJÚWWFMT[FSFMU
t&HZFUMFO HZFSNFLàMÏT TFN HBSBOUÈMKB B
AZ ÚTMUTATÓ ELOLVA- HZFSNFLUFMKFTCJ[UPOTÈHÈUCBMFTFUFTFUÏO 
EFBUFSNÏLBMLBMNB[ÈTBDTÚLLFOUJBTÞMZPT
SÁSA ELŐTT EZT FEL- TÏSàMÏT JMMFUWF B IBMÈM CFLÚWFULF[ÏTÏOFL
TÉTLENÜL OLVASSA EL! MFIFUŸTÏHÏU
t" HZFSNFL TÞMZPT TÏSàMÏTÏOFL LPDLÈ[BUB
FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT TÁVOLÍTSON OFN DTVQÈO CBMFTFUFL TPSÈO KFMFOULF[JL 
&-.*/%&/.Ņ"/:"(;"$4,»5²4$40." IBOFNFHZÏCIFMZ[FUFLCFOJT QMIJSUFMFO
(0-»"/:"(05 )0(: " (:&3.&,&, /& GÏLF[ÏT TUC
 BNFOOZJCFO OFN UBSUKB CF
'²3)&44&/&, )0;;« +"7"40-+6, )0(: QPOUPTBO B[ ÞUNVUBUØ BMÈCCJ FMŸÓSÈTBJU
" )"5«-:04 +0(4;"#«-:0,/", .&('& NJOEJH FMMFOŸSJ[[F IPHZ B HZFSNFLàMÏT
-&-ķ&/ &;&,&5 "; "/:"(0,"5 &(: &33& NFHGFMFMŸFOWBOFSÚH[ÓUWFB[BVUØàMÏTSF
" $²-3" ,*"-",¶5055 )0--"%²,(:Ņ+5ķ t" HZFSNFLàMÏTU TÏSàMÏT EFGPSNÈMØEÈT
PONTON HELYEZZE EL. WBHZ FMIBT[OÈMØEÈT FTFUÏO LJ LFMM DTFSÏM-
OJ NFSUFMŸGPSEVMIBU IPHZNÈSOFNGFMFM
FIGYELMEZTETÉS NFHB[FSFEFUJCJ[UPOTÈHJT[BCWÈOZOBL
t"UFSNÏLÚTT[FT[FSFMÏTFÏTSÚH[ÓUÏTFFMŸUU t"UFSNÏLFUTFNNJMZFONØEPOTFNT[BCBE
mHZFMNFTFOPMWBTTBFMB[ÞUNVUBUØU"UFS- ÈUBMBLÓUBOJ LJWÏWF IBB[ÈUBMBLÓUÈTUBHZÈSUØ
NÏLFUB[ÞUNVUBUØFMPMWBTÈTBOÏMLàMTFOLJ KØWÈIBHZUB
OFIBT[OÈMKB t/FQSØCÈMKPOBUFSNÏLSFPMZBOLJFHÏT[ÓUŸ-
tķSJ[[F NFH B IBT[OÈMBUJ ÞUNVUBUØU NJWFM LFU BMLBUSÏT[FLFUWBHZT[FSFMWÏOZFLFUSÚH-
LÏTŸCCJTT[àLTÏHFMFIFUSÈ [ÓUFOJ NFMZFLFUBHZÈSUØOFNIBHZPUUKØWÈ
t0ST[ÈHPOLÏOU FMUÏSŸFL B HZFSNFLFL T[F- t4PIB TFNNJMZFO PLCØM OF IBHZKB B HZFS-
NÏMZBVUØCBO WBMØ CJ[UPOTÈHPT T[ÈMMÓUÈTÈ- NFLFUGFMàHZFMFUOÏMLàMBHZFSNFLàMÏTCFO
OBLT[BCÈMZBJ&[ÏSUUBOÈDTPTCŸWFCCJOGPS- t,J[ÈSØMBH KØWÈIBHZPUU LJFHÏT[ÓUŸLFU IF-
NÈDJØÏSUBIFMZJIBUØTÈHPLBUNFHLFSFTOJ MZF[[FO B KÈSNƆ àMÏTF ÏT B HZFSNFLàMÏT 
tFIGYELMEZTETÉS!"CBMFTFUJTUBUJT[UJLÈL JMMFUWF B HZFSNFLàMÏT ÏT B HZFSNFL LÚ[Ï
T[FSJOU B HÏQKÈSNƆWFL IÈUTØ àMÏTFJ ÈMUBMÈ- IJT[FOCBMFTFUFTFUÏOBHZFSNFLàMÏTDTBL
CBOCJ[UPOTÈHPTBCCBL NJOUB[FMTŸàMÏTFL ÓHZNƆLÚEIFUNFHGFMFMŸFO
&[ÏSU KBWBTPMKVL IPHZ B HZFSNFLàMÏTU B t)B B KÈSNƆWFU IV[BNPTBCC JEFJH B OB-
IÈUTØ àMÏTFLSF T[FSFMKF CF " MFHCJ[UPOTÈ- QPO IBHZUB B HZFSNFL CFàMUFUÏTF FMŸUU
HPTBCCIFMZIÈUVM LÚ[ÏQFOWBO IBB[àMÏT HZŸ[ŸEKÚONFHSØMB IPHZBHZFSNFLàMÏT
QPOUPTCJ[UPOTÈHJÚWWFMWBOFMMÈUWB OFNUÞMGPSSØFJMZFOLPSB[ÏHÏTJTÏSàMÏTFL
t(ZŸ[ŸEKÚONFHSØMB IPHZBKÈSNƆÚTT[FT FMLFSàMÏTF ÏSEFLÏCFO WÈSKB NFH BNÓH B
VUBTBUVEKB IPHZBOLFMMWÏT[IFMZ[FUCFOLJ- HZFSNFLàMÏT MFIƆM NJFMŸUU CFMFàMUFUJ B
WFOOJBHZFSNFLFUBHZFSNFLàMÏTCŸM HZFSNFLFU
t)BBHZFSNFLàMÏTUB[FMTŸàMÏTFOSÚH[ÓUJ ÏT t"HZFSNFLàMÏTBLÈSFHZBQSØCBMFTFUTPSÈO
PUUNƆLÚEŸMÏH[TÈLJTUBMÈMIBUØ BOBHZPCC JTNFHTÏSàM NÏHBLLPSJT IBTÏSUFUMFOOFL
CJ[UPOTÈH ÏSEFLÏCFO KBWBTPMKVL IPHZ MF- MÈUT[JL&[ÏSUJMZFOLPSLJLFMMDTFSÏMOJ
IFUŸTÏHT[FSJOUomHZFMFNCFWÏWFBIÈUTØ t/FIBT[OÈMKPONÈTPELÏ[CŸMWBMØHZFSNFL-
àMÏTFO àMŸ VUBT LÏOZFMNÏU o UPMKB NJOÏM àMÏTUF[FLLPSÈCCBOT[BCBET[FNNFMOFN
IÈUSÈCCB[àMÏTU MÈUIBUØ T[FSLF[FUJ TÏSàMÏTFLFU T[FOWFEIFU-
85
UFL UFIÈU B UFSNÏL CJ[UPOTÈHÈU WFT[ÏMZF[- )"4;/«-"5«3"70/"5,0;»'&-5²5&-&,
UFUJL ²4,03-«50;«40,
t"["SUTBOBOFNWÈMMBMTFNNJMZFO BUFSNÏL " (:&3.&,Ã-²4 3½(;¶5²4& ";
OFN NFHGFMFMŸ IBT[OÈMBUÈCØM FSFEŸ GFMF- "65»Ã-²4#&²4";,0304;5«-:#" 
MŸTTÏHFU ,(
5"350;»(:&3.&,#&Ã-5&5²4&
t"[ àMÏTIV[BUPU LJ[ÈSØMBH B HZÈSUØ ÈMUBM KØ- " (:&3.&,Ã-²4 «5«--¶5«4" 
WÈIBHZPUU NÈTJL IV[BUSB DTFSÏMKF LJ NJWFM ,0304;5«-:3»- ,(
 
B[ B HZFSNFLàMÏT T[FSWFT SÏT[ÏU LÏQF[J " ,0304;5«-:/", ,(
.&('&-&-ķ
HZFSNFLàMÏTU UJMPT IV[BU OÏMLàM IBT[OÈMOJ MÉRETRE
NFSU F[[FM HZFSNFLF CJ[UPOTÈHÈU WFT[Ï- " (:&3.&,Ã-²4 3½(;¶5²4& ";
MZF[UFUOÏ "65»Ã-²4#& ²4 " ,0304;5«-:#"
tÃHZFMKFOSÈ IPHZBCJ[UPOTÈHJÚWFLOFMF- ,(
 5"350;» (:&3.&,
HZFOFL NFHDTBWBSPEWB B SÚH[ÓUŸQÈOUPL BEÜLTETÉSE
WBHZ B HZFSNFLàMÏT CÈSNFMZ FHZÏC SÏT[F " 1«/5 «5«--¶5«4" ,0304;5«-:Á 
OF T[PSVMKPO CF B[ BKUØL LÚ[Ï JMMFUWF OF ,(
(:&3.&,4;«.«3"
TÞSMØEKPOTFNNJMZFOÏMFTGFMàMFUƆUÈSHZPO " '&+5«."4; ."("44«(«/",
t"NFOOZJCFO B QÈOUPL FMT[BLBEOBL WBHZ ÁTÁLLÍTÁSA
FMLPQOBL BHZFSNFLàMÏTULJLFMMDTFSÏMOJ "(:&3.&,Ã-²4)«53"%½/5²4&
t"NJLPSÏQQFOOFNIBT[OÈMKÈLBHZFSNFL- 5*4;5¶5«4²4,"3#"/5"35«4
àMÏTU B[UBKÈSNƆàMÏTÏIF[SÚH[ÓUWFUÈSPMKB 
WBHZ UFHZF B DTPNBHUBSUØCB PMZ NØEPO 1. ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA
IPHZBHZFSNFLàMÏTÈMMÓUIBUØGàMFUFMKFTFO 1. ábra (elölnézet):
BMFHBMTØQP[ÓDJØCBOMFHZFO"CFOFNSÚH- ""GFKUÈNBT[ÏTBQÈOUCFÈMMÓUØHPNCKB
[ÓUFUUHZFSNFLàMÏTWFT[ÏMZF[UFUIFUJB[VUB- #'FKUÈNBT[
TPLBUCBMFTFUWBHZIJSUFMFOGÏLF[ÏTFTFUÏO $3ÏTFLB[ÈUMØTCJ[UPOTÈHJÚWÈUWF[FUÏTÏIF[
t/FT[ÈMMÓUTPOCJMMFHŸWBHZMFOFNSÚH[ÓUFUU %7ÈMMWÏEŸL
UÈSHZBLBU WBHZ DTPNBHPLBU B HÏQKÈSNƆ &"HZFSNFLàMÏTCJ[UPOTÈHJÚWFJ
LBMBQUBSUØKÈO &[FL CBMFTFULPS WBHZ IJSUF- '$TBU
MFO GÏLF[ÏTOÏM B CFOU àMŸLFU NFHTFCFTÓU- («HZÏLJWÏEŸQÈOU
IFUJL )"[ÚWFLT[BCÈMZP[ØHPNCKB
t&MMFOŸSJ[[F IPHZ B[ BVUØàMÏT GFKUÈNBT[B *½WT[BCÈMZP[ØT[BMBH
OJODTF ÞUCBO B HZFSNFLàMÏT GFKUÈNBT[È- +ÃMÏTT[ƆLÓUŸ
OBL OF UPMKB FMŸSF *MZFOLPS WFHZF MF B[ ,)ÈUSBEÚOUŸLBS
BEPUUBVUØàMÏTGFKUÈNBT[ÈUBHZFSNFLàMÏT -3ÏTFLB[BMUFTUFUSÚH[ÓUŸÚWÈUWF[FUÏTÏIF[
SÚH[ÓUÏTFFMŸUU"MFWFUUGFKUÈNBT[UOFBLB- 2. ábra (hátulnézet
MBQUBSUØSBUFHZF .3ÏTFL B CJ[UPOTÈHJ ÚW ÈUWF[FUÏTÏIF[ 
t(ZŸ[ŸEKÚONFHSØMB IPHZNJOEFOVUBTB LPSDTPQPSUFTFUÏO
TBKÈUCJ[UPOTÈHBÏSEFLÏCFOCFLBQDTPMUBB /3ÏTFLBWÈMMQÈOUPLT[ÈNÈSB
CJ[UPOTÈHJÚWÏU NJWFMÞULÚ[CFONFHTFCF-
TÓUIFUJLBHZFSNFLFUIJSUFMFOGÏLF[ÏTWBHZ 2. TERMÉKJELLEMZŐK
CBMFTFUFTFUÏO t" HZFSNFLàMÏT CFTPSPMÈTB v  ÏT 
t)PTT[BCC VUB[ÈT FTFUÏO JLUBTTPO CF HZB- $TPQPSU UFIÈULHPTUFTUTÞMZUØMFHÏT[FO
LPSJQJIFOŸLFU"HZFSNFLFLHZPSTBOFMGÈ- LHPT UFTUTÞMZJH IØOBQPT LPSUØM
SBEOBL6UB[ÈTLÚ[CFOOFWFHZFLJBHZFS- LCÏWFTLPSJH
BMLBMNBTHZFSNFLFLT[ÈM-
NFLFUBHZFSNFLàMÏTCŸM)BBHZFSNFLLFM MÓUÈTÈSB"UFSNÏLNFHGFMFMB[&$&3
HPOEWBO LFSFTTFOFHZPMZBOIFMZFU BIPM FVSØQBJT[BCWÈOZOBL
CJ[UPOTÈHPTBOMFUVEIÞ[ØEOJB[BVUØWBM t" UFSNÏL CFTPSPMÈTBv6OJWFS[ÈMJTw BNJ B[U
KFMFOUJ IPHZ CÈSNJMZFO UÓQVTÞ BVUØCBO
TARTALOMJEGYZÉK: IBT[OÈMIBUØ
"-,"53²4;&,-&¶3«4" '*(:&-&. "[ v6OJWFS[ÈMJTw CFTPSPMÈT B[U
5&3.²,+&--&.;ķ, KFMFOUJ IPHZ B UFSNÏL B MFHUÚCC EF OFN
" 5&3.², ²4 "; "65»Ã-²4 NJOEFHZJLUÓQVTÞBVUØCBOIBT[OÈMIBUØ
86
FONTOS FIGYELMEZTETÉS MBUSBLÏT[àMUOFIBT[OÈMKBBMBLÈTCBO
&[ FHZv6OJWFS[ÈMJTw CFTPSPMÈTÞ HZFSNFL- t" NFHGFMFMŸ CFT[FSFMÏT ÏSEFLÏCFO FMMFO-
CJ[UPOTÈHJ FT[LÚ[ " UFSNÏL NFHGFMFM B ŸSJ[[F IPHZB[BVUØàMÏTGFKUÈNBT[BOJODTF
 T[BCWÈOZ NØEPTÓUÈTBJOBL UFIÈU ÞUCBOBHZFSNFLàMÏTIÈUUÈNMÈKÈOBL
BMLBMNBT B HÏQLPDTJCBO WBMØ ÈMUBMÈOPT t(ZŸ[ŸEKÚO NFH BSSØM IPHZ B[ BVUØ IÈ-
IBT[OÈMBUSB ÏTBMFHUÚCC EFOFNB[ÚT[- SPNQPOUPTCJ[UPOTÈHJÚWÏOFLDTBUKBOJODT
T[FTBVUØàMÏTTFMÚTT[FFHZF[UFUIFUŸ UÞM NBHBTBO &MMFOLF[Ÿ FTFUCFO QSØCÈMKB
"NFOOZJCFOBHÏQKÈSNƆHZÈSUØKBT[FSJOU BHZFSNFLàMÏTUB[BVUØFHZNÈTJLàMÏTÏSF
B[BVUØNFHGFMFMŸB[JMZFOLPSÞHZFSNF- T[FSFMOJ ÏTÈCSB

LFL SÏT[ÏSF LÏT[àMUv6OJWFS[ÈMJTw CFTPSPMÈ-
TÞ HZFSNFLCJ[UPOTÈHJ FT[LÚ[ÚL T[ÈNÈSB 4. A GYERMEKÜLÉS RÖGZÍTÉSE AZ
B UFSNÏL OBHZ WBMØT[ÓOƆTÏHHFM CFT[FSFM- AUTÓÜLÉSBE ÉS AZ 1. KOROSZTÁLYBA
IFUŸB[BVUØCB (9-18 KG) TARTOZÓ GYERMEK
&[BHZFSNFLCJ[UPOTÈHJFT[LÚ[KØWBMT[JHP- BEÜLTETÉSE
SÞCCGFMUÏUFMFLT[FSJOULBQPUUv6OJWFS[ÈMJTw '*(:&-&. "[ ÞUNVUBUØ T[ÚWFHF ÏT BEB-
CFTPSPMÈTU NJOUBLPSÈCCJ IBTPOMØKFM[ÏT- UBJ B HZFSNFLàMÏT KPCC IÈUTØ BVUØàMÏTCF
TFMOFNSFOEFMLF[ŸUFSNÏLFL WBMØCFT[FSFMÏTÏSFWPOBULP[OBL)BBHZFS-
"UFSNÏLFUDTBLPMZBOàMÏTCFT[FSFMKFCF NFLàMÏTU FHZ NÈTJL BVUØàMÏTCF LÓWÈOKB
BNFMZ B T[ 6/&$& FMŸÓSÈTOBL WBHZ CFT[FSFMOJ LÚWFTTF B[ VUBTÓUÈTPLBU B[POPT
NÈTFHZFOÏSUÏLƆT[BCWÈOZOBLNFHGFMFMŸ TPSSFOECFO
 QPOUPT TUBUJLVT WBHZ BVUPNBUB WJTT[B- )FMZF[[F B HZFSNFLàMÏTU B LJWÈMBT[UPUU 
IÞ[ØTCJ[UPOTÈHJÚWWFMSFOEFMLF[JL NFOFUJSÈOOZBM T[FNCFO FMIFMZF[LFEŸ
"NFOOZJCFO OFN CJ[UPT CFOOF IPHZ B BVUØàMÏTSF ÈCSB

KÈSNƆNFHGFMFMŸ ÏSEFLMŸEKÚOBHZFSNFL- '*(:&-&. t &MMFOŸSJ[[F IPHZ B[ BVUØàMÏT
CJ[UPOTÈHJ GFMT[FSFMÏT HZÈSUØKÈOÈM WBHZ GFKUÈNBT[B OJODTF ÞUCBO B HZFSNFLàMÏT-
GPSHBMNB[ØKÈOÈM OFL B[ BVUØàMÏT OF OZPNKB FMŸSF B HZFS-
NFLàMÏTU ÈCSB

3. A TERMÉK ÉS AZ AUTÓÜLÉS 7FHZF LJ B NBHBTÓUØ QÈSOÈU PMZ NØEPO 
HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ IPHZBCJ[UPOTÈHJÚWÈUWF[FUÏTÏSFT[PMHÈ-
FELTÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK MØSÏTFLFOLFSFT[UàMCFOZÞM ÏTMFWÈMBT[UKB
FIGYELEM! 4[JHPSÞBOUBSUTBCFBUFSNÏLÏT B[UBHZFSNFLàMÏTSŸM ÈCSB

B[ BVUØàMÏT IBT[OÈMBUÈSB WPOBULP[Ø BMÈCCJ 5ÈWPMÓUTB FM B IÈUUÈNMB CÏMÏTÏU ÈCSB

GFMUÏUFMFLFU ÏT LPSMÈUP[ÈTPLBU FMMFOLF[Ÿ NBKE IÞ[[B ÈU B CJ[UPOTÈHJ ÚW ÈUMØT T[B-
FTFUCFOBCJ[UPOTÈHOFNHBSBOUÈMU LBT[ÈUBGFKUÈNBT[ÏTBIÈUUÈNMBLÚ[ÚUU 
t"HZFSNFLàMÏTLJ[ÈSØMBHÏTLHLÚ[ÚUUJ ÈCSB
3ÚH[ÓUTFBQPOUPTCJ[UPOTÈHJÚWFU
HZFSNFLFLT[ÈNÈSBIBT[OÈMIBUØ IØ- B[.KFM[ÏTƆSÏTCF ÈCSB
ÞHZ IPHZB[
OBQPTLPSUØMLCÏWFTLPSJH
 ÚWFULJIÞ[[BB[FMMFOLF[ŸPMEBMPOMFWŸSÏ-
t" UFSNÏLFU DTBL PMZBO àMÏTCF T[FSFMKF CF TFOLFSFT[UàM "ÈCSB

BNFMZ B T[ 6/&$& FMŸÓSÈTOBL WBHZ 3ÚH[ÓUTF B[ BVUØ CJ[UPOTÈHJ ÚWÏU B[ ÚW-
NÈT FHZFOÏSUÏLƆ T[BCWÈOZOBL NFHGFMFMŸ DTBUCB PMZ NØEPO IPHZ B[ ÚW ÈUMØT ÏT
QPOUPT TUBUJLVTWBHZBVUPNBUBWJTT[BIÞ- DTÓQŸOÏMIBMBEØT[BLBT[BJBQJSPT -KFM[ÏTƆ
[ØTCJ[UPOTÈHJÚWWFMSFOEFMLF[JL ÈCSB
 ÚWÈUWF[FUŸBMBUUIBMBEOBLFM ÈCSB

t4PIB OF IBT[OÈMKB B HZFSNFLàMÏTU PMZBO )Þ[[BT[PSPTSBB[BVUØCJ[UPOTÈHJÚWÏU ÏT
BVUØàMÏTCFO BNFMZ DTVQÈO QPOUPT CJ[- FMMFOŸSJ[[F IPHZBHZFSNFLàMÏTT[PSPTBO
UPOTÈHJÚWWFMT[FSFMU ÈCSB
 JMMFT[LFEJLFB[BVUØàMÏTCF ÈCSB

t" HZFSNFLàMÏT B HÏQKÈSNƆ FMTŸ VUBTàMÏ- &MMFOŸSJ[[F IPHZBHZFSNFLàMÏTKØMWBOF
TÏSF WBHZ CÈSNFMZJL IÈUTØ àMÏTÏSF CFT[F- SÚH[ÓUWF ÏTIPHZT[PSPTBOJMMFT[LFEJLFB[
SFMIFUŸ"HZFSNFLàMÏTUTPIBOFIBT[OÈMKB BVUØàMÏTCFFMMFOŸSJ[[F IPHZBCJ[UPOTÈHJ
NFOFUJSÈOZOBLIÈUUBMTFNNJMZFOBVUØàMÏT- ÚWT[PSPTF)BBHZFSNFLàMÏTUOFNTJLF-
CFO ÈCSB
 SàMU FMÏH T[PSPTBO B[ àMÏTIF[ SÚH[ÓUFOJF 
t"UFSNÏLLJGFKF[FUUFOÏTLJ[ÈSØMBHBVUØCBO JTNÏUFMKFNFHBNƆWFMFUFU
IBT[OÈMIBUØHZFSNFLàMÏTLÏOUWBMØIBT[OÈ-
87
FIGYELEM! 5. A GYERMEKÜLÉS ÁTÁLLÍTÁSA
t.JOEJH FMMFOŸSJ[[F IPHZ B CJ[UPOTÈHJ ÚW 1. KOROSZTÁLYRÓL (9-18 KG)
FHZFOMFUFTFO TJNVMF ÏT IPHZ OJODTF 2/3 KOROSZTÁLYNAK (15-36 KG)
NFHDTBWBSPEWB MEGFELELŐ MÉRETRE
t40)"OFQSØCÈMKBB[BVUØCJ[UPOTÈHJÚWÏUB " HZFSNFLàMÏTU B LÚWFULF[Ÿ MÏQÏTFLLFM ÈM-
GFOUMFÓSUBLUØMFMUÏSŸNØEPOSÚH[ÓUFOJ MÓUIBUKBÈUB[LPSPT[UÈMZOBLNFHGFMFMŸNÏ-
SFUSŸMBLPSPT[UÈMZNÏSFUFJIF[
.JVUÈO NFHGFMFMŸFO SÚH[ÓUFUUF B HZFSNFL- ,BQDTPMKB LJ B QÈOUPLBU B DTBUCØM 
àMÏTU B[BMÈCCJVUBTÓUÈTPLBULÚWFUWFàMUFTTF ÈCSB

CFMFBHZFSNFLFU 'PSEÓUTB FM B HPNCPU B GFKUÈNBT[ NFH-
/ZPNKBNFHBCJ[UPOTÈHJQÈOUPLCFÈMMÓUØ FNFMÏTÏIF[ NBKEMB[ÓUTBNFHB[PUUGVUØ
HPNCKÈU )
 ÏT F[[FM FHZ JEŸCFO GPHKB QÈOUPLBUBNFOOZJSFMFIFUTÏHFT ÈCSB

NFH ÏT IÞ[[B NBHB GFMÏ B HZFSNFLàMÏT )B WBO WFHZF LJ B NBHBTÓUØ QÈSOÈU PMZ
BMTØSÏT[ÏOMFWŸQÈOUPLBU BNFOOZJSFDTBL NØEPO IPHZ B CJ[UPOTÈHJ ÚW ÈUWF[FUÏ-
UVEKB ÈCSB
 TÏSFT[PMHÈMØSÏTFLFOLFSFT[UàMCFOZÞM ÏT
"QÈOUPLLJPMEÈTÈIP[OZPNKBNFHBDTBU MFWÈMBT[UKBB[UBHZFSNFLàMÏTSŸM ÈCSB

HPNCKÈU ÏTIBKUTBPMEBMSBBQÈOUPLBU 5ÈWPMÓUTB FM B IÈUUÈNMB CÏMÏTÏU ÈCSB

ÈCSB
 NBKE MB[ÓUTB NFH B IÈUUÈNMB NÚHÚUUJ MF-
"NBHBTÓUØQÈSOBMZVLBJUB[ÈUMØTCJ[UPO- NF[U ÈCSB

TÈHJÚWÈUWF[FUÏTÏSFT[PMHÈMØSÏTFLCFSÚH- "[PUUGVUØQÈOUPLBUIÞ[[BÈUB[ÈUMØTCJ[-
[ÓUIFUJ ÈCSB
 UPOTÈHJ ÚW ÈUWF[FUÏTÏIF[ IBT[OÈMU SÏTF-
'*(:&-&."NBHBTÓUØQÈSOÈUMFHGFMKFCC LFO ÈCSB
ÏTUPMKBÈUBWÈMMQÈOUPLBU B
LHPTHZFSNFLFTFUÏCFOIBT[OÈMKB SÚH[ÓUŸQÈOUPLBUÏTB[PLNFHGFMFMŸWÏHFJU
(ZŸ[ŸEKÚO NFH SØMB IPHZ B HZFSNFL BNFHGFMFMŸSÏTFLFO ÈCSB

LÏOZFMNFTFO àM B HZFSNFLàMÏTCFO &[VUÈO B SÚH[ÓUŸQÈOUPL B ÈCSÈOBL
«MMÓUTB CF B CJ[UPOTÈHJ QÈOUPLBU B HZFS- NFHGFMFMŸNØEPOIFMZF[LFEKFOFLFM
NFL UFTUNÏSFUÏOFL NFHGFMFMŸFO EF $TBUPMKB MF B DTBUPU B[ ÈHZÏLJ WÏEŸQÈOU-
àHZFMKFO IPHZOFT[PSÓUTÈLBHZFSNFLFU SØM ÏTIFMZF[[FB[BMBUUBMFWŸUBSUØCB 
UÞMT[PSPTBO NBKELBQDTPMKBÚTT[FBLÏU ÈCSB
 JMMFTT[F CF B[ ÈHZÏLJ WÏEŸQÈOUPU
QÈOUPU ÈCSB
ÏTQBUUJOUTBCFŸLFUB VHZBOBCCBBMZVLCB ÈCSB

DTBUCB "ÈCSB
 )FMZF[[F WJTT[B B IÈUUÈNMB NÚHÚUUJ MF-
" HZFSNFLàMÏT GFKUÈNBT[ÈOBL NB- NF[U NBKEUFHZFWJTT[BBCÏMÏTU
HBTTÈHÈU B IÈUUÈNMB UFUFKÏO UBMÈMIBUØ 
"KFM[ÏTƆ HPNCCBM UVEKB CFÈMMÓUBOJ 6. A GYERMEKÜLÉS RÖGZÍTÉSE AZ
ÈCSB
BOOBLÏSEFLÏCFO IPHZBWÈMMQÈO- AUTÓÜLÉSBE ÉS A 2/3. KOROSZTÁLYBA
UPLBHZFSNFLWÈMMBNBHBTTÈHÈCBOCVL- (15-36 KG) TARTOZÓ GYERMEK
LBOKBOBLFMŸBIÈUUÈNMÈCØM ÈCSB
 BEÜLTETÉSE
)Þ[[BT[PSPTBCCSBBHZFSNFLàMÏTSÚH[Ó- )FMZF[[F B HZFSNFLàMÏTU B LJWÈMBT[UPUU 
UŸQÈOUKBJU B CFÈMMÓUØ T[BMBH NFHIÞ[ÈTÈ- NFOFUJSÈOOZBMT[FSJOUFMIFMZF[LFEŸBVUØ-
WBM IPHZBQÈOUPLQPOUPTBOJMMFT[LFEKF- àMÏTSF ÈCSB

OFLBHZFSNFLUFTUÏIF[ ÈCSB
 )Þ[[B ÈU B[ ÈUMØT CJ[UPOTÈHJ ÚWFU B GFKUÈ-
&MMFOŸSJ[[F IPHZBHZFSNFLNFHGFMFMŸ- NBT[ NÚHÚUU JMMFUWF B NFHGFMFMŸ QJSPT
FOWBOFCFLÚUWFBHZFSNFLàMÏTCF SÏTFLFO $
 LFSFT[UàM B GFKUÈNBT[ BMBUU
ÈCSB
 ÃMUFTTFCFØWBUPTBOBHZFSNFLFUBHZFS-
"HZFSNFLàMÏTÚWQÈOUKBJUBDTBUPOMÏWŸ NFLàMÏTCF ÏT FMMFOŸSJ[[F IPHZ B HZFS-
HPNC NFHOZPNÈTÈWBM LJPMEIBUKB B NFLIÈUBNFHGFMFMŸFOJMMFT[LFEJLBHZFS-
QÈOUPLBU PMEBMSB IBKUIBUKB ÏT F[VUÈO B NFLàMÏTIÈUUÈNMÈKÈSB
HZFSNFLFULJUVEKBWFOOJB[àMÏTCŸM 3ÚH[ÓUTF B[ BVUØ CJ[UPOTÈHJ ÚWÏU B[ ÚW-
ÈCSB
 DTBUCB PMZ NØEPO IPHZ B[ ÚW ÈUMØT ÏT
DTÓQŸOÏMIBMBEØT[BLBT[BJBQJSPT -KFM[ÏTƆ
ÚWÈUWF[FUŸBMBUUIBMBEOBLFM ÈCSB

" GFKUÈNBT[ CFÈMMÓUÈTBLPS FMMFOŸSJ[[F 
88
IPHZ B[ ÈUMØT CJ[UPOTÈHJ ÚW ÈUWF[FUÏTÏSF NFHGFMFMŸ NBHBTTÈHCBO B[B[ WÈMMNBHBT-
T[PMHÈMØSÏT #
BHZFSNFLWÈMMBGÚMÚUUNB- TÈHCBOWBOOBL LPSPT[UÈMZ

YJNVNDNNBHBTTÈHCBOIFMZF[LFEKFO "[ÈUMØTCJ[UPOTÈHJÚWNJOEJHBGFKUÈNBT[-
FM ÈCSB
 IP[WBMØDTBUMBLP[UBUÈTOBLNFHGFMFMŸNB-
)Þ[[B B[ ÈUMØT CJ[UPOTÈHJ ÚWFU B WJTT[B- HBTTÈHCBOWBO LPSDTPQPSU

IÞ[ØGFMÏ IPHZBQÈOUPLNFHGFMFMŸFOGF- " GFKUÈNBT[U B IÈUUÈNMB UFUFKÏO UBMÈMIBUØ 
T[àMKFOFL B HZFSNFL NFMMLBTÈO ÏT MÈCBJO "KFM[ÏTƆ HPNCCBM ÈMMÓUIBUKB CF NFHGFMFMŸ
ÈCSB
 NBHBTTÈHSB ÈCSB

&MMFOŸSJ[[F IPHZ B HZFSNFL NFHGFMFMŸ-
FO WBOF CFLÚUWF B HZFSNFLàMÏTCF 9. A GYERMEKÜLÉS HÁTRADÖNTÉSE
ÈCSB
 "HZFSNFLàMÏTOFLDTVQÈOFHZIÈUSBEÚOUÚUU
QP[ÓDJØKBWBO
FIGYELEM! "HZFSNFLàMÏTIÈUSBEÚOUÏTÏIF[IBT[OÈMKBB
t.JOEJH FMMFOŸSJ[[F IPHZ B CJ[UPOTÈHJ ÚW CFÈMMÓUØLBSU NBKELJTTÏFNFMKFNFHBHZFS-
FHZFOMFUFTFO TJNVMF ÏT IPHZ OJODTF NFLàMÏTU IPHZEÚOUÚUUQP[ÓDJØCBÈMMÓUTB 
NFHDTBWBSPEWB ÈCSB

t&MMFOŸSJ[[F IPHZ B[ ÈUMØT CJUPOTÈHJ ÚW +BWBTPMKVL IPHZBLLPSEÚOUTFIÈUSBBHZFS-
NFHGFMFMŸ NØEPO B HZFSNFL WÈMMÈO GFL- NFLàMÏTU NÏHNJFMŸUUBHZFSNFLFUCFMFàM-
T[JL ÏT OFN T[PSÓUKB B HZFSNFL OZBLÈU UFUJ
«MMÓUTPOBGFKUÈNBT[PO IBT[àLTÏHFT '*(:&-&. (ZŸ[ŸEKÚO NFH SØMB IPHZ B
t& MMFOŸSJ[[F IPHZB[BVUØCJ[POTÈHJÚWÏOFL IÈUSBEÚOUŸSFOET[FSBIFMZÏSFLBUUBO UFIÈU
WJTT[BIÞ[ØKB B[ BVUØàMÏT IÈUUÈNMÈKB NÚ- IPHZB,KFM[ÏTƆLBSWJTT[BÈMMBMBQIFMZ[FUCF
HÚUUIFMZF[LFEJLFM ÈCSB
 '*(:&-&. " HZFSNFLàMÏTFO WÏH[FUU ÈUÈMMÓ-
UÈTPLBU LÚWFUŸFO NJOEJH HZŸ[ŸEKÚO NFH
"WBHZLPSDTPQPSUCBUBSUP[ØHZFSNFLFU SØMB IPHZBCJ[UPOTÈHJQÈOUPLNFHGFMFMŸFO
LÚWFULF[ŸNØEPOWFIFUJLJBHZFSNFLàMÏT- GFT[FTFL
CŸM
,BQDTPMKBLJBCJ[POTÈHJÚWFU 10. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
7FHZFMFBCJ[UPOTÈHJÚWFUBHZFSNFLSŸM
 »WBUPTBO WFHZF LJ B HZFSNFLFU B HZFS- A HUZAT TISZTÍTÁSA
NFLàMÏTCŸM " HZFSNFLàMÏT IV[BUB MFWFIFUŸ ÏT LÏ[-
'*(:&-&. )B OFN BLBSKB LJWFOOJ B HZFS- [FM WBHZ NPTØHÏQCFO ¡$PO NPTIBUØ
NFLàMÏTUBKÈSNƆCŸM DTBUPMKBWJTT[BB[àMÏTSF ,ÏSKàL IPHZLÚWFTTFBT[ÚWFUDÓNLÏKÏOMFWŸ
BCJ[UPOTÈHJÚWFU ÓHZBHZFSNFLàMÏTBLLPSJT UJT[UÓUÈTJVUBTÓUÈTPLBU BNFMZB[BMÈCCJKFM[Ï-
CJ[UPOTÈHPTBOSÚH[ÓUWFWBOB[BVUØCBO IB TFLFUUBSUBMNB[[B
BHZFSNFLOJODTCFOOF&[[FMNFHFMŸ[IFUŸ 
IPHZIJSUFMFOGÏLF[ÏTWBHZCBMFTFUFTFUÏOB  .PTØHÏQCFO¡$PONPTIBUØ
HZFSNFLàMÏTUPWÈCCJWFT[ÏMZUKFMFOUTFO
 'FIÏSÓUFOJUJMPT
7. A PÁNT ÁTÁLLÍTÁSA 1. KOROSZTÁLYÚ
(9-18 KG) GYERMEK SZÁMÁRA 4[ÈSÓUØHÏQCFOT[ÈSÓUBOJUJMPT
,ÚWFTTFB[ÏTQPOUCBOJTNFSUFUFUUMÏQÏ-
TFLFUGPSEÓUPUUTPSSFOECFO 7BTBMOJUJMPT

8. A FEJTÁMASZ MAGASSÁGÁNAK 7FHZUJT[UÓUÈTBUJMPT


ÁTÁLLÍTÁSA
"HZFSNFLàMÏTGFKUÈNBT[ÈOBLNBHBTTÈHBB 4PIB OF IBT[OÈMKPO LBSDPMØ IBUÈTÞ UJT[UÓ-
HZFSNFLNBHBTTÈHÈIP[JHB[ÓUIBUØ"NFH- UØT[FSFLFU WBHZ PMEØT[FSU " IV[BUPU OF
GFMFMŸFOCFÈMMÓUPUUGFKUÈNBT[CJ[UPTÓUKB IPHZ T[ÈSÓUTB T[ÈSÓUØHÏQCFO ÏT LJGBDTBSÈT OÏMLàM
"HZFSNFLGFKFNJOEJHNFHWBOUÈNBT[UWB T[ÈSÓUTB NFH " IV[BU LàMÚOCÚ[Ÿ SÏT[FJU B[
ÏTNFHGFMFMŸFOWÏEFUU LPSPT[UÈMZ
 BMÈCCJMÏQÏTFLLFMUÈWPMÓUIBUKBFMBHZFSNFL-
"HZFSNFLàMÏTCJ[UPOTÈHJQÈOUKBJNJOEJHB àMÏTWÈ[ÈSØM
89
,BQDTPMKBLJBQÈOUPLBUBDTBUCØM A TERMÉK TÁROLÁSA
7FHZFLJBGFKUÈNBT[CÏMÏTÏU ÈCSB
 )BT[OÈMBUPO LÓWàM UÈSPMKB B HZFSNFLàMÏTU
7FHZFMFBGFKUÈNBT[IV[BUÈU ÈCSB
 T[ÈSB[ IŸGPSSÈTUØMUÈWPMJ QPSUØM OFEWFTTÏH-
7FHZF LJ B IÈUUÈNMB CÏMÏTÏU PMZ NØEPO UŸM LÚ[WFUMFOOBQTàUÏTUŸMWÏEFUUIFMZFO
IPHZMFLBQDTPMKBBGFKUÈNBT[GÚMÚUUJUÏQŸ-
[ÈSBTQÈOUPLBU ÈCSB
 A TERMÉK HULLADÉKKÉNT TÖRTÉNŐ
"HZFSNFLàMÏTGFMTŸSÏT[ÏOLF[EKFMFIÞ[OJ ELHELYEZÉSE
BIV[BUPU ÈCSB
 "NJLPS B HZFSNFLàMÏT NÈS OFN GFMFM NFH
%ÚOUTFNFHBHZFSNFLàMÏTU IPHZIP[[È- B[ FSFEFUJ CJ[UPOTÈHJ T[BCWÈOZPLOBL OF
GÏSKFO B[ àMÏT BMBUUJ SVHBMNBT QÈOUPLIP[ IBT[OÈMKB UPWÈCC IBOFN FHZ FSSF LJKFMÚMU
ÈCSB
 QPOUPO IVMMBEÏLLÏOU IFMZF[[F FM " HZFS-
 7FHZF MF B UÏQŸ[ÈSBU B IÈUUÈNMB NÚHàM NFLàMÏTU NJOEJH B[ BEPUU PST[ÈH IBUÈMZPT
ÈCSB
 LÚSOZF[FUWÏEFMNJ T[BCÈMZBJOBL ÏT FMŸÓSÈTB-
7FHZF MF B IÈUUÈNMB NÚHÚUUJ MFNF[U JOBL NFHGFMFMŸFO LFMM IVMMBEÏLLÏOU FMIF-
ÈCSB
 MZF[OJ
"IV[BUFHZFTSÏT[FJOFLWJTT[BIFMZF[ÏTÏIF[
LÚWFTTF B GFOU JTNFSUFUFUU MÏQÏTFLFU GPSEÓ-
UPUUTPSSFOECFO

MŰANYAG ÉS FÉM ALKATRÉSZEK TISZ-


TÍTÁSA
" NƆBOZBHCØM WBHZ GFTUFUU GÏNCŸM LÏT[àMU
BMLBUSÏT[FLUJT[UÓUÈTÈUOFEWFTSVIÈWBMWÏHF[-
[F4PIBOFIBT[OÈMKPOLBSDPMØIBUÈTÞUJT[UÓ-
UØT[FSFLFUWBHZPMEØT[FSU
"HZFSNFLàMÏTNP[HBUIBUØSÏT[FJUTFNNJ-
WFMOFNT[BCBENFHLFOOJ

AZ ALKATRÉSZEK ÉPSÉGÉNEK ELLEN-


ŐRZÉSE
+BWBTPMKVL IPHZBLÚWFULF[ŸBMLBUSÏT[FLÏQ-
TÏHÏU ÏT FMIBT[OÈMØEÈTJ GPLÈU SFOET[FSFTFO
FMMFOŸSJ[[F
t)V[BU&MMFOŸSJ[[F IPHZOFNUàSFNLFEFUU
FLJBCÏMÏT WBHZOFNIVMMJLFBWBSSÈTOÈM
&MMFOŸSJ[[FBWBSSÈTPLÈMMBQPUÈU.JOEJHÏQ-
OFLLFMMMFOOJàL
t#J[UPOTÈHJ QÈOUPL &MMFOŸSJ[[F OJODTF B
UFYUJM T[ÚWÏTÏCFO SFOEFMMFOFT T[ÈMHZFO-
HàMÏT OJODTF FMLPQWB B CJ[UPOTÈHJ ÚW B
T[BCÈMZP[ØIFWFEFSOÏM B[ÈHZÏLOÈM BWÈM-
MBLOÈMÏTBCJ[UPOTÈHJÚWFLMBQKÈOÈM
t.ƆBOZBH BMLBUSÏT[FL &MMFOŸSJ[[F B NƆ-
BOZBH BMLBUSÏT[FL FMIBT[OÈMØEÈTJ GPLÈU 
F[FLFOOFNMFIFUT[FNNFMMÈUIBUØTÏSàMÏT
WBHZFMT[ÓOF[ŸEÏT
'*(:&-&. " HZFSNFLàMÏTU TÏSàMÏT EFGPS-
NÈMØEÈT WBHZ FMIBT[OÈMØEÈT FTFUÏO LJ LFMM
DTFSÏMOJ NFSU FMŸGPSEVMIBU IPHZ NÈS OFN
GFMFM NFH B[ FSFEFUJ CJ[UPOTÈHJ T[BCWÈOZ-
OBL
90
CHICCO V BVUPNPCJM LBLP POB OF CJ TNFUBMB OF-
LPNQPNJŘOPNTKFEBMVJMJWSBUJNB
GRO-UP 123 t/FNPKUF OJLBE WF[JWBUJ BVUPTKFEBMJDV OB
TKFEBMVBVUPNPCJMBLPKFJNBQPKBTTBNPT
Gr. 123 (9 - 36 kg) USCVÝOJNEJKFMPN VEWJKFUPŘLF

t1PUQVOVTJHVSOPTUEKFUFUBVTMVŘBKVOFTSF-
ŗFOFNPäFKBNŘJUJOJUJKFEOBBVUPTKFEBMJDB 
UPUTE ZA UPORABU BMJVQPSBCBPWPHQSPJ[WPEBTNBOKVKFSJ[JL
PEUFÝLJIP[MKFEBJMJTNSUJ
VRLO VAŽNO! t3J[JLPEP[CJMKOJIP[MKFEBEKFUFUBOFTBNP
VTMVŘBKVQSPNFUOFOFTSFŗFOFHPJVESV-
ODMAH PROČITAJTE HJN PLPMOPTUJNB OQS OBHMP LPŘFOKF JUE

QPWFŗBWBTFBLPTFTUSPHPOFQSJESäBWBUF
PAŽNJA: 13*+&6103"#&4,*/*5&*6,-0/* VQVUBOBWFEFOJIVPWPNQSJSVŘOJLVVWJKFL
5&.0(6Ė&1-"45*ė/&73&Ė*$&*47&%*+& QSPWKFSJUFKFMJBVUPTKFEBMJDBQSBWJMOPQSJŘWS-
-07& ,0+* ė*/& ".#"-"Ç6 130*;70%" *-* ÝŗFOB[BTKFEBMP
*)647",0.4-6ė"+6%3Ç*5&%"-&,00% t6 TMVŘBKV PÝUFŗFOKB EFGPSNBDJKF JMJ WFMJLF
%0)7"5" %+&$& 13&1036ė6+&.0 %" 5& JTUSPÝFOPTUJBVUPTKFEBMJDF NPSBUFKF[BNJ-
&-&.&/5& 0%-0Ç*5& 0%70+&/0 46,-"% KFOJUJ KFS NPäF CJUJ EB KF J[HVCJMB J[WPSOB
/07"Ç&Ė*.;",0/*." TJHVSOPTOBPCJMKFäKB
t/FNPKUF WSÝJUJ OJLBLWF J[NKFOF OJUJ EPEB-
UPOZORENJA WBOKB OB QSPJ[WPEV CF[ PEPCSFOKB QSPJ-
t;B NPOUJSBOKF J QPTUBWMKBOKF QSPJ[WPEB [WPŜBŘB
TUSPHP TMJKFEJUF VQVUF *[CKFHBWBKUF EB BV- t/FNPKUF NPOUJSBUJ EPEBUOV PQSFNV SF-
UPTKFEBMJDV SBCJ PTPCB LPKB OJKF QSPŘJUBMB [FSWOFEJKFMPWFOJUJLPNQPOFOUFLPKFOJKF
VQVUF JTQPSVŘJPQSPJ[WPŜBŘ
tėVWBKUFPWBKQSJSVŘOJL[BCVEVŗVVQPSBCV t/FNPKUFOJLBEJOJJ[LPHSB[MPHBPTUBWMKBUJ
t4WBLB [FNMKB JNB TWPKF [BLPOF J SB[MJŘJUF EJKFUFOBBVUPTKFEBMJDJCF[OBE[PSB
VSFECF P TJHVSOPTUJ [B QSJKFWP[ EKFDF V t/FNPKUF TUBWMKBUJ OJÝUB ÝUP OJKF OFLJ PEP-
BVUPNPCJMV4UPHBTBWKFUVKFNPEB[BWJÝF CSFOJEJPEPEBUOFPQSFNF[BQSPJ[WPEOJ
JOGPSNBDJKBLPOUBLUJSBUFMPLBMOBUJKFMB J[NFŜVTKFEBMBBVUPNPCJMBJBVUPTKFEBMJDF 
tPAŽNJA!/BPTOPWJTUBUJTUJŘLJIQPEBUBLBP OJUJJ[NFŜVBVUPTKFEBMJDFJEKFUFUBVTMVŘB-
OFTSFŗBNB TUSBäOKBTKFEBMBVWP[JMVPQŗF- KVQSPNFUOFOFTSFŗFBVUPTKFEBMJDBNPäEB
OJUPTVTJHVSOJKBPEPOPHQSFEOKFHQSFQP- OFŗFJTQSBWOPGVOLDJPOJSBUJ
SVŘVKFTF EBLMF QPTUBWMKBOKFBVUPTKFEBMJDF t6TMVŘBKVPTUBWMKBOKBBVUPNPCJMBOBTVODV 
OB TUSBäOKB TKFEBMB WP[JMB /BSPŘJUP OBKTJ- QSJKF TNKFÝUBOKB EKFUFUB OB BVUPTKFEBMJDV
HVSOJKFKFTSFEOKFTUSBäOKFTKFEBMPBLPJNB EFUBMKOPKFQSFHMFEBKUFLBLPCJTUFQSPWKFSJMJ
QPKBTVUPŘLF EBTFQPKFEJOJOKFOJEJKFMPWJOJTVQSFHSJKBMJ
t1SFQPSVŘVKFNP EB TWF QVUOJLF PCBWJKFTUJ- VUPNTMVŘBKVPTUBWJUFJIEBTFPIMBEFQSJKF
UF P OBŘJOV PTMPCBŜBOKB EKFUFUB V TMVŘBKV OPÝUPEJKFUFQPTKFEOFUFOBBVUPTKFEBMJDV 
PQBTOPTUJ LBLPTFOFCJPQFLMP
t"LP BVUPTKFEBMJDV OBNKFTUJUF OB QSFEOKF t/BLPOOFTSFŗFQBJNBOKFBVUPTKFEBMJDB
TKFEBMP BVUPNPCJMB B BLUJWJSBO KF QSFEOKJ NPäFQSFUSQKFUJPÝUFŗFOKBLPKBOJTVVWJKFL
[SBŘOJKBTUVL SBEJWFŗFTJHVSOPTUJQSFQPSV- WJEMKJWB HPMJN PLPN TUPHB KF USFCB [BNJ-
ŘVKFNPQPNJDBOKFTKFEBMBÝUPWJÝFVOB[BE KFOJUJ
PWJTOPPQSJTVUOPTUJESVHJIQVUOJLBOBTUSB- t/FNPKUF LPSJTUJUJ SBCMKFOF BVUPTKFEBMJDF
äOKFNTKFEBMV OKJIPWBLPOTUSVLDJKBCJNPHMBCJUJPÝUFŗFOB
t1B[JUFEBTVTWBQSFLMPQOBJMJPLSFUOBBVUP- BEBTFUPOFWJEJHPMJNPLPN OPUPNPäF
NPCJMTLBTKFEBMBEPCSPQSJŘWSÝŗFOB JOBŘF VHSP[JUJTJHVSOPTUQSPJ[WPEB
CJ POB V TMVŘBKV OFTSFŗF NPHMB QSFETUBW- t5WSULB "SUTBOB PECJKB TWBLV PEHPWPSOPTU
MKBUJPQBTOPTU [BOFQSJLMBEOVVQPSBCVQSPJ[WPEB
t1PTWFUJUFQBäOKVQPTUBWMKBOKVBVUPTKFEBMJDF t/BWMBLV TNJKFUF [BNJKFOJUJ JTLMKVŘJWP OB-
91
WMBLPN LPKV KF PEPCSJP QSPJ[WPŜBŘ KFS (3616 LH

POB QSFETUBWMKB TBTUBWOJ EJP BVUPTKFEBMJDF 6. POSTAVLJANJE AUTOSJEDALICE U


"VUPTKFEBMJDVTFOFTNJKFOJLBELPSJTUJUJCF[ AUTOMOBIL I SMJEŠTANJE DJETETA -
OBWMBLF LBLP TF OF CJ VHSP[JMB TJHVSOPTU (361" LH

EKFUFUB 7. SPAŠAVANJE POJASEVA ZA UPORABU U
t,POUSPMJSBKUFEBTFUSBLBQPKBTBOJKF[BWJMBJ (361* LH

J[CKFHBWBKUFEBTFQPKBTJMJEJKFMPWJBVUPTKF- 8. PODEŠAVANJE VISINE NASLONA ZA


EBMJDFVLMJKFÝUFWSBUJNB PEOPTOPTUSVäVP GLAVU
PÝUSFWSIPWF 9. NAGIB
t"VUPTKFEBMJDB WJÝF OJKF VQPSBCMKJWB BLP OB ė*ÀĖ&/+&*0%3Ç"7"/+&
QPKBTVJNBQPTKFLPUJOBJMJTFQPIBCBP
t,BE OF QSFWP[JUF EJKFUF BVUPTKFEBMJDV 1. OPIS KOMPONENTI
USFCBUF JQBL PTUBWJUJ [BLBŘFOV V WP[JMV JMJ Sl. 1 (prednja strana)
KF USFCBUF TQSFNJUJ V QSUMKBäOJL "LP BVUP- " (VNC [B QPEFÝBWBOKF OBTMPOB [B HMBWV
TKFEBMJDBOJKF[BLBŘFOB NPäFQSFETUBWMKBUJ JQPKBTFWB
PQBTOPTU [B QVUOJLF V TMVŘBKV OFTSFŗF JMJ #/BTMPO[BHMBWV
OBHMPHLPŘFOKB $ .KFTUB QSPWMBŘFOKB EJKBHPOBMOPH EJKFMB
t1SPWKFSJUFEBTFOFQSFWP[FQSFENFUJJMJQSU- QPKBTB
MKBHBLPKJOJTVTJHVSOPQSJŘWSÝŗFOJJMJOBNKF- %3BNFOJÝUJUOJDJ
ÝUFOJ QPHPUPWPOBQPMJDJQSUMKBäOJLBWP[JMB &1PKBTFWJBVUPTKFEBMJDF
VTMVŘBKVOFTSFŗFJMJOBHMPHLPŘFOKBNPHMJ ',PQŘB
CJP[MJKFEJUJQVUOJLF (ÀUJUOJLEJKFMBLPKJSB[EWBKBOPHF
t1SPWKFSJUF EB OBTMPO [B HMBWV TKFEBMB OF )(VNC[BQPEFÝBWBOKFQPKBTFWB
TNFUB OBTMPOV [B HMBWV BVUPTKFEBMJDF OF *5SBLB[BQPEFÝBWBOKFQPKBTFWB
TNJKF HB HVSBUJ QSFNB OBQSJKFE "LP EP +6NFUBL
UPHBEPMB[J TLJOJUFOBTMPO[BHMBWVTBTKF- ,3VŘLB[BQPEFÝBWBOKFOBHJCB
EBMB V BVUPNPCJMV OB LPKF ŗFUF QPTUBWJUJ -.KFTUBQSPWMBŘFOKBUSCVÝOJIQPKBTFWB
BVUPTKFEBMJDV QB[FŗJ EB HB OF TUBWJUF OB Sl. 2 (stražnja strana)
QPMJDVQSUMKBäOJLB .1SPTUPS [B QSPWMBŘFOKF TJHVSOPTOPH
t1SPWKFSJUFLPSJTUFMJTWJQVUOJDJVWP[JMVWMB- QPKBTB BVUPNPCJMB [B QPTUBWMKBOKF LBP
TUJUJTJHVSOPTOJQPKBT LBLP[CPHWMBTUJUFTJ- HSVQF
HVSOPTUJUBLPJEB[BWSJKFNFQVUPWBOKBV /4KFEJÝUBSBNFOJIÝUJUOJLB
TMVŘBKV OFTSFŗF JMJ OBHMPH LPŘFOKB OF CJ
P[MJKFEJMJEJKFUF 2. KARAKTERISTIKE PROIZVODA
t6 TMVŘBKV EVHJI QVUPWBOKB ŘFTUP TF [BV- t0WB BVUPTKFEBMJDB KF IPNPMPHJSBOB LBP
TUBWMKBKUF %JKFUF TF WSMP MBLP VNBSB /J J[ (SVQB J [BQSJKFWP[EKFDFUFäJOFPE
LPH SB[MPHB OFNPKUF J[WMBŘJUJ EJKFUF J[ BV- EPLH PEPUQSJMJLFNKFTFDJEP
UPTKFEBMJDFEPLTFBVUPNPCJMLSFŗF"LPKF HPEJOB
VTLMBEVTFVSPQTLJNTJHVSOPTOJN
EKFUFUVQPUSFCOPQPTWFUJUJQP[PSOPTU USF- TUBOEBSEPN&$&3
CBUFQSPOBŗJTJHVSOPNKFTUPJ[BVTUBWJUJTF t)PNPMPHBDJKBKFVOJWFS[BMOPHUJQB TUPHB
TFBVUPTKFEBMJDVNPäFSBCJUJOBCJMPLPKFN
KAZALO NPEFMVBVUPNPCJMB
01*4,0.10/&/5* 1"Ç/+" 6OJWFS[BMOB [OBŘJ EB KF LPNQB-
,"3",5&3*45*,&130*;70%" UJCJMOBTWFŗJOPN BMJOFJTBTWJNTKFEBMJNB
0(3"/*ė&/+"*67+&5*6103"#&,0+*4& BVUPNPCJMB
ODNOSE NA PROIZVOD I NA SJEDALO U
AUTOMOBILU VAŽNA OBAVIJEST
4. POSTAVLJANJE AUTOSJEDALICE U 0WP KF OBQSBWB [B QSJESäBWBOKF EKFUFUB
AUTOMOBIL I SMJEŠTANJE DJETETA - VOJWFS[BMOPHUJQB IPNPMPHJSBOBQSFNB
(361" LH
1SBWJMOJLV CS  J[NKFOF J EPQVOF TFSJKF
130.+&/" ,0/'*(63"$*+& 1SJLMBEOBKF[BPQŗVVQPSBCVVWP[J-
"6504+&%"-*$&*;(361& LH
6 MJNB J LPNQBUJCJMOB KF T WFŗJOPN TKFEBMB
92
BVUPNPCJMB BMJOFTBTWJNB BVUPNPCJMB OJKF QSFWJTPLB 6 TVQSPUOPN 
4BWSÝFOB LPNQBUJCJMOPTU MBLÝF TF QPTUJäF QPLVÝBKUF QPTUBWJUJ BVUPTKFEBMJDV OB OFLP
VTMVŘBKFWJNBVLPKJNBQSPJ[WPŜBŘWP[JMB ESVHPTKFEBMPVBVUPNPCJMV TMJ

V QSJSVŘOJLV [B VQPSBCV J[KBWMKVKF EB WP-
[JMP QSFEWJŜB QPTUBWMKBOKF VOJWFS[BMOJI 4. POSTAVLJANJE AUTOSJEDALICE U
OBQSBWB [B QSJESäBWBOKF EKFDF OBWFEFOF AUTOMOBIL I SMJEŠTANJE DJETETA -
EPCJ GRUPA 1 (9 - 18 kg)
0WBOBQSBWB[BQSJESäBWBOKFKFLMBTJmDJSB- 1"Ç/+" 0WF VQVUF PEOPTOP UFLTU J TMJLF 
OBLBPVOJWFS[BMOBVTLMBEVTBTUSPäJKJN PEOPTFTFOBQPTUBWMKBOKFBVUPTKFEBMJDFOB
IPNPMPHBDJKTLJN LSJUFSJKJNB V PEOPTV TUSBäOKF EFTOP TKFEBMP BVUPNPCJMB ;B QP-
OB QSFUIPEOF NPEFMF LPKJ OF SBTQPMBäV TUBWMKBOKFVESVHFQPMPäBKFVTWBLPNTMVŘB-
PWPNPCBWKFÝŗV KVTMJKFEJUFJTUJSFEPTMJKFESBEOKJ
1SJLMBEOBKFKFEJOP[BQSJNKFOVVWP[JMJNB /BNKFTUJUF BVUPTKFEBMJDV V TNKFSV LSF-
LPKBJNBKVTJHVSOPTOJQPKBTVUPŘLF TUB- UBOKB OB TKFEBMP J[BCSBOP [B QPTUBWMKBOKF
UJŘLJ JMJ T OBQSBWPN [B OBNPUBWBOKF IP- TM

NPMPHJSBO OB UFNFMKV 6/&$& 1SBWJMOJLB 1"Ç/+"1SPWKFSJUFEBOBTMPO[BHMBWVTKFEB-
CSJMJESVHJIJTUPWSJKFEOJITUBOEBSEB MBOFTNFUBBVUPTKFEBMJDJOFTNJKFKFHVSBUJ
6 TMVŘBKV EWPKCF LPOUBLUJSBKUF QSPJ[WP- QSFNBOBQSJKFE TM

ŜBŘB OBQSBWF [B QSJESäBWBOKF EKFUFUB JMJ *[WBEJUFVNFUBLPTMPCBŜBKVŗJHBJ[NKFTUB
QSPEBWBŘB QSPWMBŘFOKBQPKBTFWB TM

4LJOJUFUFLTUJMTOBTMPOB[BMFŜB TM
QSP-
3. OGRANIČENJA I UVJETI UPORABE WVDJUFEJKBHPOBMOJEJPTJHVSOPTOPHQPKB-
KOJI SE ODNOSE NA PROIZVOD I NA TB BVUPNPCJMB J[NFŜV OBTMPOB [B HMBWV
SJEDALO U AUTOMOBILU J POPH [B MFŜB TM 
 6WVDJUF QPKBT V USJ
PAŽNJA! 4USPHP TF QSJESäBWBKUF TMKFEFŗJI UPŘLFVQSPTUPS[BQPKBT. TM
UBLPEB
PHSBOJŘFOKBJVWKFUBVQPSBCFLPKJTFPEOPTF J[MB[JLSP[TVQSPUOJQSPTUPS TM"

OBQSPJ[WPEJOBTKFEBMPVBVUPNPCJMV VTV- ;BLBŘJUF TJHVSOPTOJ QPKBT BVUPNPCJMB OB
QSPUOPNTJHVSOPTUTFOFKBNŘJ LPQŘVUBLPEBJOKFHPWUSCVÝOJEJPJPOBK
t0WB BVUPTKFEBMJDB KF IPNPMPHJSBOB [B EJKBHPOBMOJ QSPMB[F LSP[ DSWFOP NKFTUP
VQPSBCV T EKFDPN UFäJOF JTLMKVŘJWP PE QSPWMBŘFOKBQPKBTB- TM

EPLH PENKFTFDJEPPUQSJMJLF ;BUFHOJUF ÝUP KF NPHVŗF WJÝF TJHVSOPTOJ
HPEJOB
 QPKBT BVUPNPCJMB LBLP CJ BVUPTKFEBMJDB
t4KFEBMPBVUPNPCJMBNPSBJNBUJTJHVSOPTOJ EPCSPQSJPOVMB[BTKFEBMP TM

QPKBT V UPŘLF TUBUJŘLJ JMJ T OBQSBWPN [B 1SPWKFSJUF QSBWJMOPTU QPTUBWMKBOKB KF MJ
OBNPUBWBOKF IPNPMPHJSBO OB UFNFMKV QPKBTEPCSP[BUFHOVUUFKFMJBVUPTKFEBMJ-
6/&$& 1SBWJMOJLB CS JMJ ESVHJI JTUPWSJ- DBŘWSTUPQSJŘWSÝŗFOBJQSJBOKB[BTKFEBMP
KFEOJITUBOEBSEB TM
 "LP OJKF UBLP QPOPWJUF QPTUBWMKBOKF PE
t/FNPKUF OJLBE QPTUBWMKBUJ BVUPTKFEBMJDV QPŘFULB
BLPTFSBEJPTJHVSOPTOPNQPKBTVVEWJKF
UPŘLF TM
 PAŽNJA!
t"VUPTKFEBMJDVNPäFUFQPTUBWJUJOBQSFEOKF t6WJKFL QSPWKFSJUF KF MJ QPKBT SBWOPNKFSOP
TKFEBMPTVWP[BŘBJMJOBCJMPLPKFTUSBäOKFTKF- SBTQPSFŜFOVTWJNUPŘLBNBJEBOJKF[BWJ-
EBMP0WVBVUPTKFEBMJDVOFNPKUFOJLBELP- KFO
SJTUJUJOBTKFEBMJNBLPKBTVPLSFOVUBCPŘOP t/FNPKUF/*,"%QSPWMBŘJUJTJHVSOPTOJQPKBT
JMJPCSOVUPPETNKFSBLSFUBOKB TM
 BVUPNPCJMB V QPMPäBKF ESVHBŘJKF PE POJI
t1SPJ[WPE KF OBNJKFOKFO JTLMKVŘJWP VQPSBCJ OBWFEFOJI
LBPBVUPTKFEBMJDB BOF[BLVŗOVVQPSBCV
t;B QSBWJMOP QPTUBWMKBOKF J[CKFHBWBKUF EB ,BLPCJTUFQPEPWSÝFULVQPTUBWMKBOKBTNKF-
OBTMPO [B HMBWV TKFEBMB V BVUPNPCJMV OB TUJMJ EJKFUF OB BVUPTKFEBMJDV QPTUVQJUF LBLP
CJMP LPKJ OBŘJO TNFUB OBTMPOV [B MFŜB BV- TFPQJTVKFVOBTUBWLV
UPTKFEBMJDF 1SJUJTOJUFHVNC[BQPEFÝBWBOKFQPKBTFWB
t6WKFSJUF TF EB LPQŘB QPKBTB V USJ UPŘLF )JJTUPWSFNFOPVIWBUJUFJQPWVDJUFQSFNB
93
TFCJEPOKJEJPQPKBTFWBBVUPTKFEBMJDF TWF QPKBTFWFJOKJIPWFKF[JŘLFLSP[PEHPWBSB-
EPLTFOFJ[WVLVLPMJLPHPEKFUPNPHVŗF KVŗFSVQJDF TM

TM
 /BLPOUFSBEOKFQPKBTFWJŗFJ[HMFEBUJLBP
0ULBŘJUFQPKBTFWFBVUPTKFEBMJDFQSJUJTLPN ÝUPTFWJEJOBTMJDJ
OBHVNCOBLPQŘJJOBNKFTUJUFJITBTUSBOF *[WVDJUF LPQŘV J[ ÝUJUOJLB EJKFMB LPKJ SB[-
TM
 EWBKBOPHFJOBNKFTUJUFKFVEPOKJQSPTUPS
/BNKFTUJUFVNFUBLUBLPÝUPŗFUF[BLBŘJUJ TM
VWVDJUFJÝUJUOJLEJKFMBLPKJSB[EWBKB
SVQJDF OB NKFTUB QSPWMBŘFOKB EJKBHPOBM- OPHFVJTUVSVQJDV TM

OPHEJKFMBQPKBTB TM
 1POPWOPNPOUJSBKUFQSFLMPQOJEJPOBTUSB-
1"Ç/+" 6NFULPN TF USFCB TMVäJUJ EP JOEJ- äOKFN EJKFMV OBTMPOB [B MFŜB J QPOPWOP
LBUJWOPLH [BLBŘJUFUFLTUJMOBTUSVLUVSV
1BäMKJWPTNKFTUJUFEJKFUFOBBVUPTKFEBMJDV
JQSJMBHPEJUFQPKBTFWFPLPOKFHPWPHUJKF- 6. POSTAVLJANJE AUTOSJEDALICE U
MBBMJJIOFNPKUF[BUF[BUJTQPKJUFEWBKF- AUTOMOBIL I SMJEŠTANJE DJETETA -
[JŘLBQPKBTB TM
JQPOPWOPJI[BLBŘJUF GRUPA 2/3 (15 - 36 kg)
VLPQŘV TM"
 /BNKFTUJUF BVUPTKFEBMJDV V TNKFSV LSF-
1PNPŗV PEHPWBSBKVŗFH HVNCB [B QP- UBOKB OB TKFEBMP J[BCSBOP [B QPTUBWMKBOKF
EFÝBWBOKF"OBWSIVOBTMPOB[BMFŜBQP- TM

EFTJUFWJTJOVOBTMPOB[BHMBWVBVUPTKFEB- 1SPWVDJUF EJKBHPOBMOJ EJP TJHVSOPTOPH
MJDF TM
UBLPEBQPKBTFWJJ[MB[FVWJTJOJ QPKBTBBVUPNPCJMBJ[BOBTMPOB[BHMBWVJ
SBNFOBEKFUFUB TM
 LSP[PEHPWBSBKVŗFDSWFOPNKFTUPQSPWMB-
,BLPCJTUFQPEFTJMJ[BUFHOVUPTUQPKBTFWB ŘFOKB QPKBTB $
 JTQPE OBTMPOB [B HMBWV
BVUPTKFEBMJDFJQSJMBHPEJMJJIUJKFMVEKFUFUB 1BäMKJWP QPTKFEOJUF EJKFUF J VWKFSJUF TF EB
PQSF[OPQPWMBŘJUFUSBLV[BQPEFÝBWBOKF OKFHPWBMFŜBEPCSPQSJBOKBKVOBOBTMPO[B
*TWFEPLOFEPTUJHOFUFJTQSBWOVSB[JOV MFŜBBVUPTKFEBMJDF
[BUFHOVUPTUJ TM
 ;BLBŘJUF TJHVSOPTOJ QPKBT BVUPNPCJMB OB
1SPWKFSJUFKFMJBVUPTKFEBMJDBQSBWJMOPQSJ- LPQŘVUBLPEBJOKFHPWUSCVÝOJEJPJPOBK
ŘWSÝŗFOB TM
 EJKBHPOBMOJ QSPMB[F LSP[ DSWFOB NKFTUB
,BLP CJTUF TLJOVMJ EJKFUF T BVUPTKFEBMJDF QSPWMBŘFOKB USCVÝOPH EJKFMB QPKBTB - TM
QSJUJTOJUFHVNCOBLPQŘJJPULBŘJUFQPKB- 

TFWF TM
 6GB[JQPEFÝBWBOKBWJTJOFOBTMPOB[BHMBWV
QSPWKFSJUFKFMJWPEJMJDBEJKBHPOBMOPHEJKFMB
5. PROMJENA KONFIGURACIJE QPKBTB #
 OBNKFÝUFOB V QPMPäBKV J[OBE
AUTOSJEDALICE IZ GRUPE 1 (9 - 18 kg) SBNFOBOBOBKWFŗPKVEBMKFOPTUJPEDN
U GRUPU 2/3 (15 - 36 kg) TM

,BLPCJTUFQSPNJKFOJMJLPOmHVSBDJKVBVUPTKF- 1PWVDJUFEJKBHPOBMOJEJPTJHVSOPTOPHQP-
EBMJDFJ[HSVQFVHSVQV NPSBUFQPTUV- KBTB BVUPNPCJMB QSFNB OKFHPWPK OBQSBWJ
QJUJLBLPTMJKFEJ [BOBNPUBWBOKF UBLPEBDJKFMJQPKBTCVEF
0ULBŘJUF QPKBTFWF BVUPTKFEBMJDF J[ LPQŘF [BUFHOVUJEPCSPQSJBOKBOBQSTOJLPÝJOB
TM
 OPHFEKFUFUB TM

0LSFŗJUFHVNCLBLPCJTFOBTMPO[BHMBWV 1SPWKFSJUF KF MJ BVUPTKFEBMJDB QSBWJMOP QSJ-
J[WVLBPEPLSBKBVWJT QPUQVOPQPQVTUJUF ŘWSÝŗFOB TM

JOUFHSJSBOFQPKBTFWF TM

*[WBEJUFVNFUBL BLPKFQSJTVUBO
PTMPCB- PAŽNJA!
ŜBKVŗJ HB J[ NKFTUB QSPWMBŘFOKB QPKBTFWB t6WJKFL QSPWKFSJUF KF MJ QPKBT SBWOPNKFSOP
TM
 SBTQPSFŜFOVTWJNUPŘLBNBJEBOJKF[BWJ-
4LJOJUF UFLTUJM T OBTMPOB [B MFŜB TM 
 J KFO
PULBŘJUF QSFLMPQOJ EJP OB TUSBäOKPK TUSBOJ t1SPWKFSJUF KF MJ EJKBHPOBMOJ EJP QPKBTB QSB-
OBTMPOB[BMFŜB TM
 WJMOPQPMPäFOOBSBNFEKFUFUBUFEBOFWSÝJ
1SPWVDJUF JOUFHSJSBOF QPKBTFWF TM 
 QSJUJTBLOBWSBUBLPUSFCB QPEFTJUFOBTMPO
JTQPE NKFTUB QSPWMBŘFOKB EJKBHPOBMOPH [BHMBWV
EJKFMB QPKBTB QB HVSOJUF SBNFOF ÝUJUOJLF t1SPWKFSJUFKFMJOBQSBWB[BOBNPUBWBOKFTJ-
94
HVSOPTOPH QPKBTB BVUPNPCJMB V QPMPäBKV QSBWJMOP[BLBŘFOUBLPÝUPŗFUFLPOUSPMJSBUJKF
J[BOBTMPOB[BMFŜBTKFEBMBBVUPNPCJMB TM MJSVŘLB,QPUQVOPVWVŘFOB

 1"Ç/+"OBLPOQPEFÝBWBOKBQSPWKFSJUFKFTV
MJQPKBTFWJEPCSP[BUFHOVUJ
,BLP TLJOVUJ EJKFUF T BVUPTKFEBMJDF HSVQB
J 10. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
 0ULBŘJUF TJHVSOPTOJ QPKBT BVUPNPCJMB J[
OKFHPWFLPQŘF ČIŠĆENJE NAVLAKE
0TMPCPEJUFUJKFMPEKFUFUBPETJHVSOPTOPH /BWMBLB BVUPTKFEBMJDF NPäF TF TLJOVUJ J
QPKBTBBVUPNPCJMB PQSBUJSVŘOPJMJVQFSJMJDJSVCMKBOB¡$;B
1BäMKJWPJ[WBEJUFEJKFUFJ[BVUPTKFEBMJDF QSBOKF TJKFEJUF VQVUF LPKF TF OBWPEF OB
1"Ç/+"6TMVŘBKVEBOFOBNKFSBWBUFJ[WB- FUJLFUJ OBWMBLF B TBESäF TMKFEFŗF TJNCPMF
EJUJ BVUPTKFEBMJDV J[ BVUPNPCJMB QPOPWOP QSBOKB
[BLPQŘBKUF TJHVSOPTOJ QPKBT BVUPNPCJMB V
PEHPWBSBKVŗV LPQŘV LBLP CJ PO [BESäBWBP
BVUPTKFEBMJDVVBVUPNPCJMVJCF[EKFUFUBV  1SBUJVQFSJMJDJSVCMKBOB¡$
TVQSPUOPNCJNPHMBQSFETUBWMKBUJPQBTOPTU
VTMVŘBKVLPŘFOKBJMJOFTSFŗF /FCJKFMJUJ

7. SPAŠAVANJE POJASEVA ZA /FTVÝJUJVTUSPKV[BTVÝFOKF


UPORABU U GRUPI 1 (9 - 18 kg)
0CSOVUJN SFEPTMJKFEPN TMJKFEJUF VQVUF /FHMBŘBUJ
VQSBWPPQJTBOFVQPHMBWMKJNBJ
 /FQSBUJLFNJKTLJ
8. PODEŠAVANJE VISINE NASLONA ZA
GLAVU
7JTJOV OBTMPOB [B HMBWV NPäFUF QPEFTJUJ /FLPSJTUJUJBCSB[JWOBTSFETUWB[BŘJÝŗFOKFJMJ
LBLP CJTUF BVUPTKFEBMJDV ÝUP CPMKF QSJMBHP- PUBQBMB/FDFOUSJGVHJSBUJOBWMBLVJPTUBWJUJKF
EJMJ WJTJOJ EKFUFUB 0QUJNBMOP QPEFÝBWBOKF EBTFPTVÝJCF[PäJNBOKB,BLPCJTUFSB[MJŘJ-
PNPHVŗVKF UF LPNQPOFOUF UFLTUJMOF OBWMBLF TLJOVMJ TB
VWJKFL EPCSP QPESäBWBOKF J [BÝUJUV HMBWF TUSVLUVSF BVUPTKFEBMJDF QPTUVQJUF LBLP TF
HS
 PQJTVKFVOBTUBWLV
VWJKFLJTQSBWOVWJTJOVTJHVSOPTOJIQPKBTF- 0ULBŘJUFQPKBTFWFBVUPTKFEBMJDFJ[LPQŘF
WB BVUPTKFEBMJDF PEOPTOP WJTJOV SBNFOB *[WVDJUFOBWMBLVOBTMPOB[BHMBWV TM

HS
 4LJOJUFQPLSJWFJ[OBEOBTMPOB[BHMBWV TM
VWJKFL JTQSBWOV WJTJOV EJKBHPOBMOPH EJKFMB 

TJHVSOPTOPH QPKBTB BVUPNPCJMB [BIWBMKV- 0ULBŘJUFUFLTUJMTOBTMPOB[BMFŜBUBLPÝUP
KVŗJ NKFTUJNB QSPWMBŘFOKB QPKBTB LPKB TV ŗFUFPEWPKJUJmMDPWFJ[OBEOBTMPOB[BHMB-
JOUFHSJSBOBVOBTMPO[BHMBWV$ HS
 WV TM

,BLP CJTUF QPEFTJMJ WJTJOV OBTMPOB [B HMBWV 1PŘOJUFTWMBŘJUJHPSOKJEJPBVUPTKFEBMJDF TM
PLSFŗJUF HVNC " OB WSIV OBTMPOB [B MFŜB 

TWFEPEPTUJ[BOKBäFMKFOFWJTJOF TM
 1SFWSOJUF BVUPTKFEBMJDV LBLP CJTUF PTMP-
CPEJMJ FMBTUJŘOF WSQDF JTQPE TKFEJÝUB TM
9. NAGIB 

"VUPTKFEBMJDB TF NPäF OBHOVUJ V TBNP KF- 0EWPKJUFmMDJ[BOBTMPOB[BMFŜB TM

EBOQPMPäBK 0ULBŘJUFQSFLMPQOJEJPOBTUSBäOKFNEJKFMV
,BLPCJTUFOBHOVMJBVUPTKFEBMJDVQPNBLOJUF OBTMPOB[BMFŜB TM

SVŘLV J NBMP QPEJHOJUF BVUPTKFEBMJDV UBLP ,BLP CJTUF LPNQPOFOUF OBWMBLF WSBUJMJ V
EBQSJKFŜFVOBHOVUJQPMPäBK TM
 QPŘFUOJ QPMPäBK PCBWJUF VQSBWP PQJTBOF
4BWKFUVKFNP EB OBHJOKBOKF PCBWJUF QSJKF SBEOKFPCSOVUJNSFEPTMJKFEPN
TNKFÝUBOKBEKFUFUB
1"Ç/+" QSPWKFSJUF KF MJ TVTUBW OBHJOKBOKB
95
ČIŠĆENJE PLASTIČNIH I METALNIH DI-
JELOVA
1MBTUJŘOFJMJNFUBMOFMBLJSBOFEJKFMPWFŘJTUJUF
TBNPWMBäOPNLSQPN/FNPKUFOJLBELPSJ-
TUJUJBCSB[JWOBTSFETUWB[BŘJÝŗFOKFJMJPUBQBMB
1PLSFUOF EJKFMPWF BVUPTKFEBMJDF OF TNJKFUF
OJOBLPKJOBŘJOQPENB[JWBUJ

KONTROLA CJELOVITOSTI KOMPONE-


NATA
1SFQPSVŘVKFNP SFEPWJUP QSPWKFSBWBOKF DKF-
MPWJUPTUJ J TUBOKB JTUSPÝFOPTUJ LPNQPOFOBUB
LPKFTMJKFEF
t/BWMBLBQSPWKFSJUFEBOFJ[MB[JQPETUBWBJMJ
EBTFOFEPMB[JEPLJEBOKBOKFOJIEJKFMPWB
1SPWKFSJUFTUBOKFÝBWPWBLPKJNPSBKVVWJKFL
CJUJDKFMPWJUJ
t1PKBTFWJQSPWKFSJUFEBOJKFEPÝMPEPWJEMKJ-
WPHPTMBCMKFOKBUFLTUJMOFTUSVLUVSFTBTNB-
OKFOKFNEFCMKJOFUSBLF[BQPEFÝBWBOKF EJ-
KFMBLPKJSB[EWBKBOPHF ÝUJUOJLBSBNFOBJV
QPESVŘKVQMPŘF[BQPEFÝBWBOKFQPKBTFWB
t1MBTUJŘOJEJKFMPWJQSPWKFSJUFTUVQBOKJTUSPÝF-
OPTUJTWJIQMBTUJŘOJIEJKFMPWBLPKJOFTNJKV
QPLB[JWBUJ WJEMKJWF [OBLPWF PÝUFŗFOKB JMJ
HVCJULBCPKF
1"Ç/+"6TMVŘBKVPÝUFŗFOKB EFGPSNBDJKFJMJ
WFMJLF JTUSPÝFOPTUJ BVUPTKFEBMJDF NPSBUF KF
[BNJKFOJUJ NPäF CJUJ EB KF J[HVCJMB J[WPSOB
TJHVSOPTOBPCJMKFäKB

ČUVANJE PROIZVODA
,BE BVUPTKFEBMJDB OJKF QPTUBWMKFOB V BVUP-
NPCJMV QSFQPSVŘVKFNP EB KF ŘVWBUF OB
TVIPN NKFTUV EBMFLP PE J[WPSB UPQMJOF J
[BÝUJŗFOV PE QSBÝJOF WMBHF UF J[SBWOF TVO-
ŘFWFTWKFUMPTUJ

ODLAGANJE PROIZVODA
,BE TF EPTUJHOF QSFEWJŜFOJ SPL VQPSBCF
BVUPTKFEBMJDF USFCB QSFLJOVUJ T OKF[JOPN
VQPSBCPN J PEMPäJUJ KF V PUQBE 3BEJ [BÝUJ-
UF PLPMJÝB PEWPKJUF SB[MJŘJUF WSTUF PUQBEB
TVLMBEOP [BLPOTLJN QSPQJTJNB OB TOB[J V
WMBTUJUPK[FNMKJ

96
CHICCO ljƼǁNJǀǁǐǘljNJƼDŽƸǃƾDŽƼDŽdžǍǂdžǖDŽNJƸǀdžǀƼLJǀƹǐNJƼǛ
LJdžNjƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀljNJdžLJǓljǏǁǐƿǀljǃƸ
GRO-UP 123 tƛǂǑƺǍƼNJƼ ǕNJǀ ǕǂƸ NJƸ LJNJNjljljǕǃƼDŽƸ ǒ LJƼLjǀ-
ljNJLjƼnjǕǃƼDŽƸ ǁƸƿǓljǃƸNJƸ NJdžNj ƸNjNJdžǁǀDŽǒNJdžNj
Gr. 123 (9-36 kg) ƼǓDŽƸǀ ǁƸǂǐ ljNJƼLjƼǏǃǑDŽƸ ƺǀƸNJǓ ljƼ LJƼLjǓLJNJǏ-
ljƾ ƸNJNjǍǒǃƸNJdžǛ ƿƸ ǃLJdžLjdžǖljƸDŽ DŽƸ ƸLJdžNJƼ-
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ǂǑljdžNjDŽǁǓDŽƻNjDŽdž
tƦLjdžljǑǍƼNJƼǁƸNJǐNJƾDŽNJdžLJdžƿǑNJƾljƾNJdžNjLJƸǀ-
ƻǀǁdžǖ ǁƸƿǓljǃƸNJdžǛ ljNJdž ƸNjNJdžǁǓDŽƾNJdž ǑNJljǀ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ǘljNJƼDŽƸƸLJdžnjǖƺƼNJƼNJƾDŽLJƸƺǓƻƼNjljǒNJdžNjljƼ
ǁǀDŽƾNJǐǁƸƿǓljǃƸNJƸǒNJƾDŽLJǕLjNJƸ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ. tƢƾƻǑDŽƼNJƼLJdžNJǑNJdžLJƸǀƻǀǁǕǁǐƿǀljǃƸljƼǑDŽƸ
ǁǐƿǀljǃƸ ƸNjNJdžǁǀDŽǒNJdžNj LJdžNj ƻǀƸƿǑNJƼǀ ǃǕDŽdž
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ǁdžǀǂǀƸǁǒƽǘDŽƾ ƻǖdžljƾǃƼǓǏDŽ

ΚΑΙ ΠΕΤΑΞΤΕ ΤΥΧΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ tƠƸDŽǑDŽƸ LJƸǀƻǀǁǕ ǁǐƿǀljǃƸ ƸNjNJdžǁǀDŽǒNJdžNj ƻƼDŽ
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟ ƼƺƺNjǐNJƸǀ NJƾDŽ ƸLJǕǂNjNJƾ ƸljnjǐǂƼǀƸ NJdžNj LJƸǀ-
ΪΟΝΤΟΣ Η ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ƻǀdžǖ ljƼ LJƼLjǓLJNJǏljƾ ƸNJNjǍǒǃƸNJdžǛ Ƹǂǂǐ ƾ
ΠΑΙΔΙΑ. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ ΑΥΤΑ ǍLjǒljƾ ƸNjNJdžǖ NJdžNj LJLjdžǔǕDŽNJdžǛ ǃƼǀǘDŽƼǀ NJdžDŽ
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙ ǁǓDŽƻNjDŽdž NJLjƸNjǃƸNJǀljǃdžǖ ǁƸǀ ƿƸDŽǐNJdžNj NJdžNj
ΚΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ LJƸǀƻǀdžǖ
ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. tƗDŽ ƻƼDŽ ƸǁdžǂdžNjƿƼǓNJƼ LJǀljNJǐ NJǀǛ LJƸLjdžǖljƼǛ
džƻƾƺǓƼǛǍLjǒljƾǛ ǁǓDŽƻNjDŽdžǛljdžƹƸLjdžǖNJLjƸNj-
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ǃƸNJǀljǃdžǖNJdžNjLJƸǀƻǀdžǖ ƸNjDžǐDŽƼNJƸǀ ǕǍǀǃǕDŽdž
tƙǀƸNJƾljNjDŽƸLjǃdžǂǕƺƾljƾǁƸǀNJƾDŽƼƺǁƸNJǐljNJƸ- ljƼLJƼLjǓLJNJǏljƾƸNJNjǍǒǃƸNJdžǛ ƸǂǂǐǁƸǀljƼǐǂ-
ljƾ NJdžNj LJLjdžǔǕDŽNJdžǛ ƸǁdžǂdžNjƿƼǓNJƼ LJǀljNJǐ NJǀǛ ǂƼǛljNjDŽƿǒǁƼǛ LJǍƸLJǕNJdžǃƸnjLjƼDŽƸLjǓljǃƸNJƸ 
džƻƾƺǓƼǛƠƸDŽƼǓǛƻƼDŽƼLJǀNJLjǑLJƼNJƸǀDŽƸljNjDŽƸLj- ǁǂLJ
ƣƸƹƼƹƸǀǘDŽƼljNJƼLJǐDŽNJƸǕNJǀNJdžLJƸǀƻǀǁǕ
ǃdžǂdžƺǒljƼǀ NJdž LJLjdžǔǕDŽ ƸDŽ LJLjdžƾƺdžNjǃǑDŽǏǛ ǁǐƿǀljǃƸƼǓDŽƸǀljNJƼLjƼǏǃǑDŽdžljǏljNJǐljNJdžǁǐ-
ƻƼDŽǑǍƼǀƻǀƸƹǐljƼǀNJǀǛdžƻƾƺǓƼǛ ƿǀljǃƸNJdžNjƸNjNJdžǁǀDŽǒNJdžNj
tƠLjƸNJǒljNJƼƸNjNJǑǛNJǀǛdžƻƾƺǓƼǛƺǀƸǃƼǂǂdžDŽNJǀǁǒ tƨNJƾLJƼLjǓLJNJǏljƾǁƸNJǐNJƾDŽdžLJdžǓƸNJdžLJƸǀƻǀǁǕ
ǍLjǒljƾ ǁǐƿǀljǃƸ ƼǓDŽƸǀ ǁƸNJƼljNJLjƸǃǃǑDŽdž LJƸLjƸǃdžLj-
tƨƼǁǐƿƼǍǘLjƸLJLjdžƹǂǑLJdžDŽNJƸǀƻǀƸnjdžLjƼNJǀǁdžǓ njǏǃǑDŽdž ǒ LJƸLjdžNjljǀǐƽƼǀ ǑDŽNJdžDŽƾ njƿdžLjǐ 
DŽǕǃdžǀ ǁƸǀ ǁƸDŽdžDŽǀljǃdžǓ LJdžNj ƸnjdžLjdžǖDŽ NJƾDŽ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ ƸDŽNJǀǁƸƿǓljNJƸNJƸǀ ƺǀƸNJǓ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ
ƸljnjǐǂƼǀƸ ƺǀƸ NJƾ ǃƼNJƸnjdžLjǐ LJƸǀƻǀǘDŽ ǃƼ NJdž ǑǍƼǀǍǐljƼǀNJƸƸLjǍǀǁǐǍƸLjƸǁNJƾLjǀljNJǀǁǐƸljnjƸ-
ƸNjNJdžǁǓDŽƾNJdž ƙǀƸ NJdž ǂǕƺdž ƸNjNJǕ ljNjDŽǀljNJǐNJƸǀ ǂƼǓƸǛ
DŽƸƼLJǀǁdžǀDŽǏDŽǒljƼNJƼǃƼNJǀǛNJdžLJǀǁǑǛƸLjǍǑǛƺǀƸ tƢƾDŽǁǐDŽƼNJƼǃƼNJƸNJLjdžLJǑǛǒLJLjdžljƿǒǁƼǛljNJdž
LJƼLjǀljljǕNJƼLjƼǛLJǂƾLjdžnjdžLjǓƼǛ LJLjdžǔǕDŽǍǏLjǓǛNJƾDŽǑƺǁLjǀljƾNJdžNjǁƸNJƸljǁƼNjƸ-
tΠΡΟΣΟΧΗ! ƢƼƹǐljƾNJǀǛljNJƸNJǀljNJǀǁǑǛƺǀƸNJƸ ljNJǒ
ƸNJNjǍǒǃƸNJƸ ljƼƺƼDŽǀǁǑǛƺLjƸǃǃǑǛNJƸLJǓljǏǁƸ- tƢƾDŽNJdžLJdžƿƼNJƼǓNJƼƼDžƸLjNJǒǃƸNJƸ ƸDŽNJƸǂǂƸǁNJǀ-
ƿǓljǃƸNJƸNJdžNjƸNjNJdžǁǀDŽǒNJdžNjƼǓDŽƸǀLJǀdžƸljnjƸǂǒ ǁǐǁƸǀljNJdžǀǍƼǓƸLJdžNjƻƼDŽƼǓDŽƸǀƼƺǁƼǁLjǀǃǑDŽƸ
ƸLJǕNJƸǃLJLjdžljNJǀDŽǐƺǀƸNJdžǂǕƺdžƸNjNJǕljNjDŽǀ- ƸLJǕNJdžDŽǁƸNJƸljǁƼNjƸljNJǒ
ljNJǐNJƸǀ ƾ ƼƺǁƸNJǐljNJƸljƾ NJdžNj LJƸǀƻǀǁdžǖ ǁƸƿǓ- tƢƾDŽƸnjǒDŽƼNJƼNJdžLJƸǀƻǓljNJdžLJƸǀƻǀǁǕǁǐƿǀljǃƸ
ljǃƸNJdžǛljNJƸLJǓljǏǁƸƿǓljǃƸNJƸNJdžNjƸNjNJdžǁǀDŽǒ- ǍǏLjǓǛƼLJǓƹǂƼǎƾƺǀƸǁƸDŽǑDŽƸǂǕƺdž
NJdžNj ƟƻǀƸǓNJƼLjƸ NJdž LJǓljǏ ǁƼDŽNJLjǀǁǕ ǁǐƿǀljǃƸ tƢƾDŽ NJdžLJdžƿƼNJƼǓNJƼ NJǓLJdžNJƸ LJdžNj ƻƼDŽ ƼǓDŽƸǀ ǑDŽƸ
ƼǓDŽƸǀNJdžLJǀdžƸljnjƸǂǑǛ ƼǐDŽƼǓDŽƸǀƼDždžLJǂǀljǃǑDŽdž ƼƺǁƼǁLjǀǃǑDŽdž ƸDžƼljdžNjǐLj ƺǀƸ NJdž LJLjdžǔǕDŽ ƼǓNJƼ
ǃƼƽǘDŽƾljƾǃƼǓǏDŽ ǃƼNJƸDžǖ NJdžNj ǁƸƿǓljǃƸNJdžǛ ƸNjNJdžǁǀDŽǒNJdžNj ǁƸǀ
tƨNjDŽǀljNJǐNJƸǀ Ǖǂdžǀ džǀ ƼLJǀƹǐNJƼǛ DŽƸƺDŽǏLjǓƽdžNjDŽ NJdžNj LJƸǀƻǀǁdžǖ ǁƸƿǓljǃƸNJdžǛ ƼǓNJƼ ǃƼNJƸDžǖ NJdžNj
NJdžDŽ NJLjǕLJdž ƸLJƼǂƼNjƿǑLjǏljƾǛ NJdžNj LJƸǀƻǀdžǖ LJƸǀƻǀǁdžǖ ǁƸƿǓljǃƸNJdžǛ ǁƸǀ NJdžNj LJƸǀƻǀdžǖ ƨƼ
ƸLJǕ NJdž LJƸǀƻǀǁǕ ǁǐƿǀljǃƸ ljƼ LJƼLjǓLJNJǏljƾ LJƼLjǓLJNJǏljƾƸNJNjǍǒǃƸNJdžǛNJdžLJƸǀƻǀǁǕǁǐƿǀljǃƸ
ƸDŽǐƺǁƾǛ ǃLJdžLjƼǓDŽƸǃƾDŽǂƼǀNJdžNjLjƺǒljƼǀljǏljNJǐ
tƗDŽ NJdž LJƸǀƻǀǁǕ ǁǐƿǀljǃƸ NJdžLJdžƿƼNJƾƿƼǓ ƼLJǐDŽǏ tƨƼ LJƼLjǓLJNJǏljƾ LJdžNj NJdž ǕǍƾǃƸ ǃƼǓDŽƼǀ ljNJƸƿ-
ljNJdž ǃLJLjdžljNJǀDŽǕ ǁǐƿǀljǃƸ ǃƼ NJdžDŽ ǃƼNJǏLJǀǁǕ ǃƼNjǃǑDŽdžǁǐNJǏƸLJǕNJdžDŽǒǂǀdž ƼǂǑƺDžNJƼLJLjdž-
ƸƼLjǕljƸǁdžƼDŽƼLjƺdžLJdžǀƾǃǑDŽdž ƺǀƸǃƼƺƸǂǖNJƼLjƾ ljƼǁNJǀǁǐ NJdž LJƸǀƻǀǁǕ ǁǐƿǀljǃƸ LJLjǀDŽ NJdžLJdžƿƼ-
ƸljnjǐǂƼǀƸ ljNjDŽǀljNJǐNJƸǀDŽƸNJLjƸƹǒDžƼNJƼLJǓljǏNJdž NJǒljƼNJƼ NJdž LJƸǀƻǓ ƺǀƸNJǓ džLjǀljǃǑDŽƸ NJǃǒǃƸNJǐ
ǁǐƿǀljǃƸ ǕljdžNJdžƻNjDŽƸNJǕDŽLJƼLjǀljljǕNJƼLjdž LJLjdž- NJdžNj ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ǑǍdžNjDŽ NjLJƼLjƿƼLjǃƸDŽƿƼǓ ƨNJƾ
LJƼLjǓLJNJǏljƾƸNjNJǒ ƺǀƸDŽƸǃƾDŽǁƸƼǓNJdžLJƸǀƻǓ tƘƼƹƸǀǏƿƼǓNJƼ ǕNJǀ Ǖǂdžǀ džǀ ƼLJǀƹǐNJƼǛ NJdžNj džǍǒ-
ƸnjǒljNJƼNJƸDŽƸǁLjNjǘljdžNjDŽLJLjǀDŽNJdžƹǐǂƼNJƼDŽƸ ǃƸNJdžǛǍLjƾljǀǃdžLJdžǀdžǖDŽNJƾƽǘDŽƾƸljnjƸǂƼǓƸǛ 
ǁƸƿǓljƼǀ NJǕljdž ƺǀƸ NJƾ ƻǀǁǒ NJdžNjǛ ƸljnjǐǂƼǀƸ Ǖljdž ǁƸǀ
tƢƼNJǐƸLJǕǑDŽƸǑljNJǏǁƸǀǃǀǁLjǕƸNJǖǍƾǃƸ NJdž ƺǀƸNJǓljƼLJƼLjǓLJNJǏljƾƸNJNjǍǒǃƸNJdžǛǃLJdžLjƼǓDŽƸ
LJƸǀƻǀǁǕǁǐƿǀljǃƸǃLJdžLjƼǓDŽƸNjLJdžljNJƼǓƽƾǃǀǑǛ NJLjƸNjǃƸNJǓljdžNjDŽljdžƹƸLjǐNJdžLJƸǀƻǓ
džǀdžLJdžǓƼǛƻƼDŽƼǓDŽƸǀLJǐDŽNJƸdžLjƸNJǑǛǃƼƺNjǃDŽǕ tƠƸNJǐ NJƾ ƻǀǐLjǁƼǀƸ ǃƼƺǐǂǏDŽ NJƸDžǀƻǀǘDŽ ljNjDŽǀ-
ǃǐNJǀ ƺǀ ƸNjNJǕ ƼǓDŽƸǀ ƸLJƸLjƸǓNJƾNJdž DŽƸ ƸDŽNJǀǁƸ- ljNJǐNJƸǀ DŽƸ ǁǐDŽƼNJƼ ljNjǍDŽǑǛ ljNJǐljƼǀǛƩdž LJƸǀƻǓ
NJƸljNJƸƿƼǓ ǁdžNjLjǐƽƼNJƸǀ LJdžǂǖ ƼǖǁdžǂƸ ƚƼDŽ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ
tƢƾDŽǍLjƾljǀǃdžLJdžǀƼǓNJƼǁƸƿǓljǃƸNJƸƸLJǕƻƼǖNJƼ- ƹƺǐƽƼNJƼ ƺǀƸ ǁƸDŽǑDŽƸ ǂǕƺdž NJdž LJƸǀƻǓ ƸLJǕ NJdž
LjdžǍǑLjǀǃLJdžLjƼǓDŽƸǑǍdžNjDŽNjLJdžljNJƼǓƽƾǃǀǑǛǃƾ LJƸǀƻǀǁǕǁǐƿǀljǃƸǕNJƸDŽNJdžǕǍƾǃƸƼǓDŽƸǀljƼǁǓ-
džLjƸNJǑǛ ǃƼ ƺNjǃDŽǕ ǃǐNJǀ LJdžNj ǃLJdžLjdžǖDŽ ǕǃǏǛ DŽƾljƾƗDŽNJdžLJƸǀƻǓǑǍƼǀƸDŽǐƺǁƾƸLJǕLJLjdžljdž-
DŽƸ ƼLJƾLjƼǐljdžNjDŽ NJƾDŽ ƸljnjǐǂƼǀƸ NJdžNj LJLjdžǔǕ- Ǎǒ ƼǓDŽƸǀƸLJƸLjƸǓNJƾNJdžDŽƸƹLjƼǓNJƼǑDŽƸƸljnjƸ-
DŽNJdžǛ ǂǑǛǃǑLjdžǛǁƸǀDŽƸljNJƸƿǃƼǖljƼNJƼ
tƝƼNJƸǀLjƼǓƸ"SUTBOBƻƼDŽƸDŽƸǂƸǃƹǐDŽƼǀǁƸǃǓƸ
ƼNjƿǖDŽƾljƼLJƼLjǓLJNJǏljƾǃƾljǏljNJǒǛǍLjǒljƾǛ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
NJdžNjLJLjdžǔǕDŽNJdžǛ ƦƛƧƟƙƧƗƫƝƛƤƗƧƩƝƢƗƩƮƣ
tƩdž ǖnjƸljǃƸ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ƸDŽNJǀǁƸNJƸljNJƸƿƼǓ ƸLJdž- 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ǁǂƼǀljNJǀǁǐǃƼǑDŽƸǐǂǂdžƼƺǁƼǁLjǀǃǑDŽdžƸLJǕNJdžDŽ 3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ǁƸNJƸljǁƼNjƸljNJǒ ƺǀƸNJǓƸLJdžNJƼǂƼǓƸDŽƸLJǕljLJƸljNJdž ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΜΕ
NJǃǒǃƸ NJdžNj LJƸǀƻǀǁdžǖ ǁƸƿǓljǃƸNJdžǛƩdž LJƸǀƻǀǁǕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ǁǐƿǀljǃƸƻƼDŽLJLjǑLJƼǀDŽƸǍLjƾljǀǃdžLJdžǀƼǓNJƸǀLJdžNJǑ ƛƙƠƗƩƗƨƩƗƨƝ Ʃƥƪ ƦƗƟƚƟƠƥƪ
ǍǏLjǓǛNJƾDŽƼLJǑDŽƻNjljƾ ƺǀƸDŽƸǃƾDŽNJǓƿƼNJƸǀljƼǁǓDŽ- ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ
ƻNjDŽdžƾƸljnjǐǂƼǀƸNJdžNjLJƸǀƻǀdžǖ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΟΜΑΔΑ
tƛǂǑƺǍƼNJƼǕNJǀƾƽǘDŽƾƻƼDŽƼǓDŽƸǀǃLJƼLjƻƼǃǑDŽƾ ,(

ƦLjdžljǑǍƼNJƼ ǑNJljǀ ǘljNJƼ DŽƸ ǃƾDŽ LJǀǐDŽƼNJƸǀ ƾ ƗơơƗƙƝ ƚƟƗƢƥƧƫƮƨƝƨ Ʃƥƪ


ƽǘDŽƾǒNJǃǒǃƸNJƸNJdžNjLJƸǀƻǀǁdžǖǁƸƿǓljǃƸNJdžǛ ƠƗƞƟƨƢƗƩƥƨƗƦƥƥƢƗƚƗ ,(
ƨƛ
ƸDŽǐǃƼljƸljNJǀǛLJǕLjNJƼǛǒDŽƸǃƾDŽǑLjǍƼNJƸǀljƼ ƥƢƗƚƗ ,(

ƼLJƸnjǒǃƼƸǀǍǃƾLjǐƸDŽNJǀǁƼǓǃƼDŽƸ ƛƙƠƗƩƗƨƩƗƨƝ Ʃƥƪ ƦƗƟƚƟƠƥƪ


tƩdž LJƸǀƻǀǁǕ ǁǐƿǀljǃƸ ƻƼDŽ ǃLJdžLjƼǓ LJǂǑdžDŽ DŽƸ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ
ǍLjƾljǀǃdžLJdžǀƾƿƼǓ ljNJƾ LJƼLjǓLJNJǏljƾ LJdžNj ƾ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΟΜΑΔΑ
ƽǘDŽƾLJƸLjdžNjljǀǐƽƼǀǁdžǎǓǃƸNJƸǒDžƼnjNJǓljǃƸNJƸ ,(

tƴNJƸDŽ ƻƼDŽ ǍLjƾljǀǃdžLJdžǀƼǓNJƸǀ NJdž LJƸǀƻǀǁǕ ǁǐ- ƛƦƗƣƗƫƥƧƗƩƮƣƜƮƣƮƣƙƟƗƬƧƝƨƝƨƛ
ƿǀljǃƸ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ LJƸLjƸǃǑDŽƼǀ ƻƼǃǑDŽdž ǒ DŽƸ ƥƢƗƚƗ ,(

NJdžLJdžƿƼNJƼǓNJƸǀljNJdžLJdžLjNJǃLJƸƺǁǐƽƦLjǐƺǃƸNJǀ 8. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ


NJdžLJƸǀƻǀǁǕǁǐƿǀljǃƸǕNJƸDŽƻƼDŽƼǓDŽƸǀƻƼǃǑDŽdž ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ
ƸLJdžNJƼǂƼǓLJƾƺǒǁǀDŽƻǖDŽdžNjƺǀƸNJdžNjǛƼLJǀƹǐNJƼǛ 9. ΑΝΑΚΛΙΣΗ
ljƼ LJƼLjǓLJNJǏljƾ ƸNJNjǍǒǃƸNJdžǛ ǒ ƸLJǕNJdžǃdžNj 10. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
njLjƼDŽƸLjǓljǃƸNJdžǛ
tƛǂǑƺǍƼNJƼ ǕNJǀ ƻƼDŽ ǃƼNJƸnjǑLjdžDŽNJƸǀ ǀƻǀƸǓNJƼLjƸ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ljNJdžLJǓljǏǃǑLjdžǛ NJdžNjƸNjNJdžǁǀDŽǒNJdžNj ƸDŽNJǀǁƼǓ- Εικ. 1 (μπροστά)
ǃƼDŽƸ ǒ ƸLJdžljǁƼNjǑǛ LJdžNj ƻƼDŽ ǑǍdžNjDŽ ljNJƼLjƼ- " .PǍǂǕǛ LjǖƿǃǀljƾǛ LJLjdžljǁƼnjǐǂdžNj ǁƸǀ ƽǏ-
ǏƿƼǓǒNJdžLJdžƿƼNJƾƿƼǓǃƼƸljnjƸǂǒNJLjǕLJdžƨƼ DŽǘDŽ
LJƼLjǓLJNJǏljƾ ƸNJNjǍǒǃƸNJdžǛ ǒ ƸLJǕNJdžǃdžNj njLjƼ- #ƦLjdžljǁǑnjƸǂdž
DŽƸLjǓljǃƸNJdžǛ ƼDŽƻǑǍƼNJƸǀ DŽƸ NJLjƸNjǃƸNJǓljdžNjDŽ $ƦƼLjǐljǃƸNJƸƻǀƸƺǘDŽǀƸǛƽǘDŽƾǛ
NJdžNjǛƼLJǀƹǐNJƼǛ %ƛLJǏǃǓƻƼǛ
tƘƼƹƸǀǏƿƼǓNJƼ ǕNJǀ NJdž LJLjdžljǁǑnjƸǂdž NJdžNj ǁƸ- &ƜǘDŽƼǛNJdžNjLJƸǀƻǀǁdžǖǁƸƿǓljǃƸNJdžǛ
ƿǓljǃƸNJdžǛ NJdžNj ƸNjNJdžǁǀDŽǒNJdžNj ƻƼDŽ ƼǃLJdžƻǓƽƼǀ 'ƗƺǁLjǐnjƸ
ƸNjNJǕ NJdžNj ǁƸƿǓljǃƸNJdžǛ NJdžNj LJƸǀƻǀdžǖ ƻƼDŽ (ƦLjdžljNJƸljǓƸƻǀƸǍǏLjǀljNJǀǁdžǖLJdžƻǀǘDŽ
LJLjǑLJƼǀ DŽƸ NJdž ǏƿƼǓ LJLjdžǛ NJƸ ƼǃLJLjǕǛ ƨNJƾ )ƠdžNjǃLJǓLjǖƿǃǀljƾǛNJǏDŽƽǏDŽǘDŽ
LJƼLjǓLJNJǏljƾLJdžNjƸNjNJǕljNjǃƹƼǓ ƸnjƸǀLjǑljNJƼNJdž *ƩƸǀDŽǓƸLjǖƿǃǀljƾǛNJǏDŽƽǏDŽǘDŽ
LJLjdžljǁǑnjƸǂdž ƸLJǕ NJdž ǁǐƿǀljǃƸ NJdžNj ƸNjNJdžǁǀ- +ƢƼǀǏNJǒLjƸǛ
DŽǒNJdžNj ƼLJǐDŽǏ ljNJdž džLJdžǓdž ƼƺǁƸƿǓljNJƸNJƸǀ NJdž ,ƢdžǍǂǕǛƸDŽǐǁǂǀljƾǛ
LJƸǀƻǀǁǕ ǁǐƿǀljǃƸ LJLjdžljǑǍdžDŽNJƸǛ DŽƸ ǃƾDŽ NJdž -ƦƼLjǐljǃƸNJƸƽǏDŽǘDŽljNJƾǃǑljƾ
NJdžLJdžƿƼNJǒljƼNJƼƼLJǐDŽǏljNJƾǁƸLJƼǂǀǑLjƸ
98
Εικ. 2 (πίσω) 3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
.ƯDŽdžǀƺǃƸƺǀƸNJdžLJǑLjƸljǃƸNJƾǛƽǘDŽƾǛƸljnjƸ- ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ
ǂƼǓƸǛ NJdžNj ƸNjNJdžǁǀDŽǒNJdžNj ƺǀƸ ƼƺǁƸNJǐljNJƸljƾ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ljƼƥǃǐƻƸ ΠΡΟΣΟΧΗ! ƣƸ NJƾLjƼǓNJƼ ljǍdžǂƸljNJǀǁǐ NJdžNjǛ
/ƪLJdžƻdžǍǑǛƼLJǏǃǓƻǏDŽ LJƸLjƸǁǐNJǏLJƼLjǀdžLjǀljǃdžǖǛǁƸǀNJǀǛƸLJƸǀNJǒljƼǀǛ
ǍLjǒljƾǛljǍƼNJǀǁǐǃƼNJdžLJLjdžǔǕDŽǁƸǀNJdžǁǐƿǀljǃƸ
2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ NJdžNj ƸNjNJdžǁǀDŽǒNJdžNj ljƼ ƸDŽNJǓƿƼNJƾ LJƼLjǓLJNJǏljƾ
tƗNjNJǕNJdžLJƸǀƻǀǁǕǁǐƿǀljǃƸƼǓDŽƸǀƼƺǁƼǁLjǀǃǑDŽdž ƻƼDŽNjnjǓljNJƸNJƸǀƼƺƺǖƾljƾƸljnjƸǂƼǓƸǛ
ƺǀƸNJǀǛiƥǃǐƻƼǛ ǁƸǀw ƺǀƸNJƾǃƼNJƸnjdžLjǐ tƗNjNJǕNJdžLJƸǀƻǀǁǕǁǐƿǀljǃƸƼǓDŽƸǀƼƺǁƼǁLjǀǃǑDŽdž
LJƸǀƻǀǘDŽ ƸLJǕ ǑǏǛ LH ǁǀǂǐ ƸLJǕ ƺǀƸǍLjǒljƾljƼLJƸǀƻǀǐƹǐLjdžNjǛƸLJǕǑǏǛ
ǃƾDŽǘDŽǑǏǛƼNJǘDŽLJƼLjǓLJdžNj
ljǖǃnjǏDŽƸǃƼ LH ƸLJǕǃƾDŽǘDŽǑǏǛƼNJǘDŽLJƼLjǓLJdžNj

NJdžDŽƼNjLjǏLJƸǔǁǕǁƸDŽdžDŽǀljǃǕ&$&3 tƩdžǁǐƿǀljǃƸNJdžNjƸNjNJdžǁǀDŽǒNJdžNjLJLjǑLJƼǀDŽƸƻǀƸ-
tƝǑƺǁLjǀljƾƼǓDŽƸǀNJǖLJdžNji6OJWFSTBMwljNjDŽƼLJǘǛ ƿǑNJƼǀƽǘDŽƾƸljnjƸǂƼǓƸǛljƾǃƼǓǏDŽ ljNJƸNJǀǁǒǒ
NJdž LJƸǀƻǀǁǕ ǁǐƿǀljǃƸ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ǍLjƾljǀǃdž- ǃƼ ljǖljNJƾǃƸ LJƼLjǀNJǖǂǀDžƾǛ ƼƺǁƼǁLjǀǃǑDŽƾ ƹǐ-
LJdžǀƾƿƼǓ ƼLJǐDŽǏ ljƼ džLJdžǀdžƻǒLJdžNJƼ ǃdžDŽNJǑǂdž ljƼǀNJdžNjƠƸDŽdžDŽǀljǃdžǖ6/&$&/¡ǒǐǂǂǏDŽ
ƸNjNJdžǁǀDŽǒNJdžNj ǀljdžƻǖDŽƸǃǏDŽLJLjdžNJǖLJǏDŽ ƛǀǁ

ΠΡΟΣΟΧΗ! i6OJWFSTBMw ljƾǃƸǓDŽƼǀ ǕNJǀ ƼǓDŽƸǀ tƢƾ ljNJƼLjƼǘDŽƼNJƼ LJdžNJǑ NJdž LJƸǀƻǀǁǕ ǁǐƿǀljǃƸ
ljNjǃƹƸNJǕ ǃƼ NJƸ LJƼLjǀljljǕNJƼLjƸ Ƹǂǂǐ ǕǍǀ ǃƼ ǃƼNJƾƽǘDŽƾƸNjNJdžǁǀDŽǒNJdžNjƻǖdžljƾǃƼǓǏDŽljNJƼ-
ǕǂƸNJƸǁƸƿǓljǃƸNJƸƸNjNJdžǁǀDŽǒNJdžNj LjǑǏljƾǛ ƛǀǁ

tƩdž LJƸǀƻǀǁǕ ǁǐƿǀljǃƸ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ NJdžLJdžƿƼNJƾ-
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ƿƼǓ ƼLJǐDŽǏ ljNJdž ǁǐƿǀljǃƸ NJdžNj ljNjDŽdžƻƾƺdžǖ ǒ
ƗNjNJǕ ƼǓDŽƸǀ ǑDŽƸ ljǖljNJƾǃƸ ǃƼNJƸnjdžLjǐǛ LJƸǀ- ƼLJǐDŽǏljƼǑDŽƸdžLJdžǀdžƻǒLJdžNJƼLJǓljǏǁǐƿǀljǃƸ
ƻǀǘDŽ i6OJWFSTBMw ƼƺǁƼǁLjǀǃǑDŽdž ljǖǃnjǏDŽƸ Ƣƾ ǍLjƾljǀǃdžLJdžǀƼǓNJƼ LJdžNJǑ ƸNjNJǕ NJdž LJƸǀƻǀǁǕ
ǃƼ NJdžDŽ ƠƸDŽdžDŽǀljǃǕ ƗLjǀƿ  NJLjdžLJdžLJdžǀǒ- ǁǐƿǀljǃƸljƼǁƸƿǓljǃƸNJƸƸNjNJdžǁǀDŽǒNJdžNjǃƼǁƸ-
ljƼǀǛljƼǀLjǐƛǓDŽƸǀǁƸNJǐǂǂƾǂdžƺǀƸƺƼDŽǀǁǒ NJƼǖƿNjDŽljƾLJLjdžǛNJƸLJǂǐƺǀƸǒLJLjdžǛNJdžLJǓljǏ
ǍLjǒljƾ ljNJƸ džǍǒǃƸNJƸ ǁƸǀ ljNjǃƹƸNJǕ ǃƼ NJƸ ǃǑLjdžǛNJdžNjƸNjNJdžǁǀDŽǒNJdžNj ƛǀǁ

LJƼLjǀljljǕNJƼLjƸ ƸǂǂǐǕǍǀǕǂƸ NJƸǁƸƿǓljǃƸNJƸ tƩdž LJLjdžǔǕDŽ LJLjdždžLjǓƽƼNJƸǀ ƸLJdžǁǂƼǀljNJǀǁǐ ƺǀƸ
ƸNjNJdžǁǀDŽǒNJdžNj ǍLjǒljƾ ǏǛ LJƸǀƻǀǁǕ ǁǐƿǀljǃƸ ƸNjNJdžǁǀDŽǒNJdžNj
Ɲ ƸLJǕǂNjNJƾ ljNjǃƹƸNJǕNJƾNJƸ ƼLJǀNJNjƺǍǐDŽƼNJƸǀ ǁƸǀǕǍǀƺǀƸǍLjǒljƾljNJdžljLJǓNJǀ
ƼNjǁdžǂǕNJƼLjƸljNJǀǛLJƼLjǀLJNJǘljƼǀǛLJdžNjdžǁƸNJƸ- tƙǀƸ ǃǀƸ ljǏljNJǒ NJdžLJdžƿǑNJƾljƾ NJdž ǃƸDžǀǂƸLjǐ-
ljǁƼNjƸljNJǒǛNJdžNjdžǍǒǃƸNJdžǛƻƾǂǘDŽƼǀljNJdžƼƺ- ǁǀ NJdžNj ǁƸƿǓljǃƸNJdžǛ NJdžNj ƸNjNJdžǁǀDŽǒNJdžNj ƻƼDŽ
ǍƼǀLjǓƻǀdž NJdžNj džǍǒǃƸNJdžǛ ǕNJǀ NJdž ƸNjNJdžǁǓDŽƾNJdž LJLjǑLJƼǀ LJƸLjƼǃLJdžƻǓƽƼǀ ǃƼ ǁƸDŽǑDŽƸ NJLjǕLJdž NJƾ
ƼǓDŽƸǀǁƸNJǐǂǂƾǂdžƺǀƸNJdžLJdžƿǑNJƾljƾLJƸǀƻǀǁǘDŽ LJǂǐNJƾNJdžNjLJƸǀƻǀǁdžǖǁƸƿǓljǃƸNJdžǛ
ǁƸƿǀljǃǐNJǏDŽi6OJWFSTBMwƺǀƸNJƾljNjƺǁƼǁLjǀǃǑ- tƘƼƹƸǀǏƿƼǓNJƼ ǕNJǀ ƾ ƸƺǁLjǐnjƸ NJƾǛ ƽǘDŽƾǛ
DŽƾƾǂǀǁǀƸǁǒdžǃǐƻƸ NJLjǀǘDŽ ljƾǃƼǓǏDŽ NJdžNj ƸNjNJdžǁǀDŽǒNJdžNj ƻƼDŽ ƹLjǓ-
ƗNjNJǒƾljNjljǁƼNjǒǃƼNJƸnjdžLjǐǛǑǍƼǀǁƸNJƸNJƸ- ljǁƼNJƸǀLJdžǂǖǎƾǂǐƨƼƸDŽNJǓƿƼNJƾLJƼLjǓLJNJǏljƾ 
ǍƿƼǓǏǛi6OJWFSTBMw ƙƼDŽǀǁǒǛǍLjǒljƾǛ
ljǖǃ- ƼƺǁƸNJƸljNJǒljNJƼ NJdž LJƸǀƻǀǁǕ ǁǐƿǀljǃƸ ljƼ ǑDŽƸ
njǏDŽƸǃƼNJƸLJǀdžƸNjljNJƾLjǐǁLjǀNJǒLjǀƸǑƺǁLjǀ- ǐǂǂdžǁǐƿǀljǃƸNJdžNjƸNjNJdžǁǀDŽǒNJdžNj ƛǀǁǁƸǀ
ljƾǛ ljƼ ljǖƺǁLjǀljƾ ǃƼ NJƸ LJLjdžƾƺdžǖǃƼDŽƸ 

ǃdžDŽNJǑǂƸLJdžNjƻƼDŽƻǀƸƿǑNJdžNjDŽNJƾLJƸLjdžǖljƸ
ƼǀƻdžLJdžǓƾljƾ 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ƠƸNJǐǂǂƾǂdžǃǕDŽdžƺǀƸǍLjǒljƾljNJƸdžǍǒǃƸNJƸ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ
LJdžNj ƻǀƸƿǑNJdžNjDŽ ƽǘDŽƾ ƸljnjƸǂƼǓƸǛ ljƾǃƼǓ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΟΜΑΔΑ
ǏDŽ ljNJƸNJǀǁǒ ǒ ǃƼ ljǖljNJƾǃƸ LJƼLjǀNJǖǂǀDžƾǛ 1 (9-18 KG)
ƼƺǁƼǁLjǀǃǑDŽƾ ƹǐljƼǀ NJdžNj ƠƸDŽdžDŽǀljǃdžǖ 6/ ΠΡΟΣΟΧΗ! ƗNjNJǑǛ džǀ džƻƾƺǓƼǛ ƸDŽƸnjǑLjdžDŽNJƸǀ
&$& /¡ ǒ ǐǂǂǏDŽ ǀljdžƻǖDŽƸǃǏDŽ LJLjdžNJǖ- ǁƸǀ ljNJdž ǁƼǓǃƼDŽdž ǁƸǀ ljNJƸ ljǍǑƻǀƸ ljƼ ǃǓƸ NJdž-
LJǏDŽ LJdžƿǑNJƾljƾ NJdžNj LJƸǀƻǀǁdžǖ ǁƸƿǓljǃƸNJdžǛ ƼLJǐDŽǏ
ƨƼ LJƼLjǓLJNJǏljƾ ƸǃnjǀƹdžǂǓƸǛ ƼLJǀǁdžǀDŽǏDŽǒ- ljNJdžLJǓljǏǁǐƿǀljǃƸ ljNJƾƻƼDžǀǐLJǂƼNjLjǐƙǀƸNJƾ
ljNJƼ ǃƼ NJdžDŽ LJƸLjƸƺǏƺǕ NJdžNj ljNjljNJǒǃƸNJdžǛ NJdžLJdžƿǑNJƾljƾ ljƼ ǐǂǂƼǛ ƿǑljƼǀǛ ƸǁdžǂdžNjƿǒljNJƼ
ǃƼNJƸnjdžLjǐǛ LJƸǀƻǀǘDŽ ǒ ǃƼ NJdž ǁƸNJǐljNJƾǃƸ NJƾDŽǓƻǀƸljƼǀLjǐƼDŽƼLjƺƼǀǘDŽ
LJǘǂƾljƾǛ ƩdžLJdžƿƼNJǒljNJƼ NJdž LJƸǀƻǀǁǕ ǁǐƿǀljǃƸ ƼLJǐDŽǏ
ljNJdžǁǐƿǀljǃƸNJƾǛƼLJǀǂdžƺǒǛljƸǛ ljNJLjƸǃǃǑ-
DŽdž LJLjdžǛ NJƾ ǁƸNJƼǖƿNjDŽljƾ LJdžLjƼǓƸǛ NJdžNjƸNj-
NJdžǁǀDŽǒNJdžNj ƛǀǁ

99
ΠΡΟΣΟΧΗ! ƘƼƹƸǀǏƿƼǓNJƼǕNJǀNJdžLJLjdžljǁǑnjƸǂdž ΠΡΟΣΟΧΗ! ƥ ǃƼǀǏNJǒLjƸǛ ǍLjƾljǀǃdžLJdžǀƼǓNJƸǀ
NJdžNj ǁƸƿǓljǃƸNJdžǛ ƻƼDŽ LJƸLjƼǃƹǐǂǂƼNJƸǀ ǃƼ NJdž ƼDŽƻƼǀǁNJǀǁǐǑǏǛNJƸ,H
LJƸǀƻǀǁǕǁǐƿǀljǃƸƚƼDŽLJLjǑLJƼǀDŽƸNJdžljLJLjǘǍDŽƼǀ ƩƸǁNJdžLJdžǀǒljNJƼ LJLjdžljƼǁNJǀǁǐ NJdž LJƸǀƻǓ ljNJdž
LJLjdžǛNJƸƼǃLJLjǕǛ ƛǀǁ
 LJƸǀƻǀǁǕ ǁǐƿǀljǃƸ LJLjdžljƸLjǃǕƽdžDŽNJƸǛ NJǀǛ
ƗnjƸǀLjǑljNJƼ NJdž ǃƸDžǀǂǐLjǀ ǃƼǀǏNJǒLjƸ ƼǂƼNj- ƽǘDŽƼǛƺǖLjǏƸLJǕNJdžljǘǃƸNJdžNjǍǏLjǓǛDŽƸ
ƿƼLjǘDŽdžDŽNJǐǛ NJdž ƸLJǕ NJƸ LJƼLjǐljǃƸNJƸ NJǏDŽ NJǀǛ NJLjƸƹǒDžƼNJƼ ƼDŽǘljNJƼ NJǀǛ ƻǖdž ƺǂǏljljǓ-
ƽǏDŽǘDŽ ƛǀǁ
 NJljƼǛ NJƾǛ ƽǘDŽƾǛ ƛǀǁ 
 ǁƸǀ ƻǑljNJƼ DžƸDŽǐ
ƗnjƸǀLjǑljNJƼ NJdž ǖnjƸljǃƸ NJƾǛ LJǂǐNJƾǛ ƛǀǁ 
 NJǀǛǓƻǀƼǛljNJƾDŽƸƺǁLjǐnjƸ ƛǀǁƗ

LJƼLjǐljNJƼNJdžƻǀƸƺǘDŽǀdžNJǃǒǃƸNJƾǛƽǘDŽƾǛƸljnjƸ- ƢƼNJdžƼǀƻǀǁǕLJǕǃdžǂdžLjǖƿǃǀljƾǛ"LJdžNjƹLjǓ-
ǂƼǓƸǛNJdžNjƸNjNJdžǁǀDŽǒNJdžNjƸDŽǐǃƼljƸljNJdžLJLjdžljǁǑ- ljǁƼNJƸǀljNJƾǁdžLjNjnjǒNJƾǛLJǂǐNJƾǛ LjNjƿǃǓljNJƼ
njƸǂdžǁƸǀNJƾDŽLJǂǐNJƾ ƛǀǁ
ƩdžLJdžƿƼNJǒljNJƼNJƾ NJdžǖǎdžǛNJdžNjLJLjdžljǁǑnjƸǂdžNjNJdžNjLJƸǀƻǀǁdžǖ
ƽǘDŽƾNJLjǀǘDŽljƾǃƼǓǏDŽljNJdžǐDŽdžǀƺǃƸNJƾǛƽǘDŽƾǛ ǁƸƿǓljǃƸNJdžǛ ƛǀǁ 
 ǃƼ NJLjǕLJdž ǘljNJƼ džǀ
. ƛǀǁ
ǁƸǀƹƺǐǂNJƼNJƾDŽƸLJǕNJdžǐDŽdžǀƺǃƸljNJƾDŽ ƽǘDŽƼǛ DŽƸ ƹƺƸǓDŽdžNjDŽ ljNJdž ǖǎdžǛ NJǏDŽ ǘǃǏDŽ
ƸDŽNJǓƿƼNJƾLJǂƼNjLjǐ ƛǀǁ"
 NJdžNjLJƸǀƻǀdžǖ ƛǀǁ

ƚǑljNJƼ NJƾ ƽǘDŽƾ NJdžNj ƸNjNJdžǁǀDŽǒNJdžNj ljNJƾDŽ ƙǀƸDŽƸLjNjƿǃǓljƼNJƼNJƾDŽNJǐDŽNjljƾNJǏDŽƽǏDŽǘDŽ
ƸƺǁLjǐnjƸdžǖNJǏǛǘljNJƼNJdžǁdžǀǂǀƸǁǕNJǃǒǃƸ NJdžNj LJƸǀƻǀǁdžǖ ǁƸƿǓljǃƸNJdžǛ ǑNJljǀ ǘljNJƼ DŽƸ
ǁƸǀ NJdž ƻǀƸƺǘDŽǀdž NJǃǒǃƸ NJƾǛ ǓƻǀƸǛ DŽƸ LJƼ- LJLjdžljƸLjǃǕƽdžDŽNJƸǀljNJdžljǘǃƸNJdžNjLJƸǀƻǀdžǖ 
LjǐljdžNjDŽ ljNJdž ǁǕǁǁǀDŽdž ǐDŽdžǀƺǃƸ NJƾǛ ƽǘDŽƾǛ NJLjƸƹǒDžNJƼ LJLjdžljƼǁNJǀǁǐ NJdžDŽ ǀǃǐDŽNJƸ Ljǖƿ-
ƛǀǁ
 ǃǀljƾǛ * ǃǑǍLjǀ DŽƸ ƸLJdžǁNJǒljƼNJƼ NJdž ljǏljNJǕ
ƩƼDŽNJǘljNJƼ Ǖljdž NJdž ƻNjDŽƸNJǕDŽ LJƼLjǀljljǕNJƼLjdž ǃǒǁdžǛƼLJǓLJƼƻdžljNjƺǁLjǐNJƾljƾǛ ƛǀǁ

NJƾ ƽǘDŽƾ NJdžNj ƸNjNJdžǁǀDŽǒNJdžNj ǑNJljǀ ǘljNJƼ DŽƸ ƘƼƹƸǀǏƿƼǓNJƼǕNJǀNJdžLJƸǀƻǀǁǕǁǐƿǀljǃƸƼǓDŽƸǀ
ƼnjƸLjǃǕljƼǀ ǁƸǂǐ NJdž LJƸǀƻǀǁǕ ǁǐƿǀljǃƸ ljNJdž ljǏljNJǐljNJƼLjƼǏǃǑDŽdž ƛǀǁ

ǁǐƿǀljǃƸNJdžNjƸNjNJdžǁǀDŽǒNJdžNj ƛǀǁ
 ƙǀƸ DŽƸ ƹƺǐǂƼNJƼ NJdž LJƸǀƻǓ ƸLJǕ NJdž LJƸǀƻǀǁǕ
ƛǂǑƺDžNJƼ ƸDŽ ƾ NJdžLJdžƿǑNJƾljƾ ǑƺǀDŽƼ ljǏljNJǐ ǁǐƿǀljǃƸ LJǀǑljNJƼNJdžLJǂǒǁNJLjdžNJƾǛƸƺǁLjǐ-
ƸDŽ ƾ ƽǘDŽƾ ƼǓDŽƸǀ ǁƸǂǐ NJƼDŽNJǏǃǑDŽƾ ǁƸǀ ƸDŽ njƸǛǁƸǀǂǖljNJƼNJǀǛƽǘDŽƼǛ ƛǀǁ

NJdž LJƸǀƻǀǁǕ ǁǐƿǀljǃƸ ƼǓDŽƸǀ ljNJƸƿƼLjǐ ljNJƼ-
LjƼǏǃǑDŽdž ǁƸǀ ƼnjƸLjǃdžljǃǑDŽdž ljNJdž ǁǐƿǀljǃƸ 5. ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ
NJdžNj ƸNjNJdžǁǀDŽǒNJdžNj ƗDŽ ƸNjNJǕ ƻƼ ljNjǃƹƸǓDŽƼǀ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ 1 (9-18 KG)
ƼLJƸDŽƸǂǐƹƼNJƼNJǀǛƼDŽǑLjƺƼǀƼǛƼƺǁƸNJǐljNJƸljƾǛ ΣΕ ΟΜΑΔΑ 2/3 (15-36 KG)
ƸLJǕNJƾDŽƸLjǍǒ ƙǀƸ DŽƸ ƸǂǂǐDžƼNJƼ NJƾ ƻǀƸǃǕLjnjǏljƾ NJdžNj LJƸǀ-
ƻǀǁdžǖ ǁƸƿǓljǃƸNJdžǛ ƸLJǕ NJƾDŽ ƥǃǐƻƸ ljNJƾDŽ
ΠΡΟΣΟΧΗ! ƥǃǐƻƸLJLjǑLJƼǀDŽƸLJLjdžǍǏLjǒljƼNJƼǏǛƼDžǒǛ
tƛǂǑƺǍƼNJƼLJǐDŽNJƸǕNJǀƾƽǘDŽƾƼǓDŽƸǀǁƸNJƸDŽƼǃƾ- ơǖljNJƼNJǀǛƽǘDŽƼǛNJdžNjLJƸǀƻǀǁdžǖǁƸƿǓljǃƸNJdžǛ
ǃǑDŽƾdžǃdžǀǕǃdžLjnjƸljƼǕǂƸNJƸljƾǃƼǓƸǁƸǀǕNJǀ ƸLJǕNJƾDŽƸƺǁLjǐnjƸ ƛǀǁ

ƻƼDŽƼǓDŽƸǀǃLJƼLjƻƼǃǑDŽƾ ƦƼLjǀljNJLjǑǎNJƼNJdžLJǕǃdžǂdžƺǀƸDŽƸljƾǁǘljƼNJƼ
tƢƾDŽ LJƼLjDŽǐNJƼ ƦƥƩƛ NJƾ ƽǘDŽƾ NJdžNj ƸNjNJdžǁǀ- NJdž LJLjdžljǁǑnjƸǂdž ǑǏǛ NJƾ ǃǑƺǀljNJƾ ǑǁNJƸljƾ 
DŽǒNJdžNjljƼƿǑljƼǀǛƻǀƸnjdžLjƼNJǀǁǑǛƸLJǕƼǁƼǓDŽƼǛ ǍƸǂƸLjǘljNJƼ ƼDŽNJƼǂǘǛ NJǀǛ ƼDŽljǏǃƸNJǏǃǑDŽƼǛ
LJdžNjƼDŽƻƼǓǁDŽNjDŽNJƸǀ ƽǘDŽƼǛ ƛǀǁ

ƗnjƸǀLjǑljNJƼ ƸDŽ NjLJǐLjǍƼǀ NJdž ǃƸDžǀǂǐLjǀ ǃƼǀ-
ƢƼNJǐ NJƾDŽ džǂdžǁǂǒLjǏljƾ NJƾǛ ƼƺǁƸNJǐljNJƸljƾǛ ǏNJǒLjƸƼǂƼNjƿƼLjǘDŽdžDŽNJǐǛNJdžƸLJǕNJƸLJƼLjǐ-
NJdžNj LJƸǀƻǀǁdžǖ ǁƸƿǓljǃƸNJdžǛ ƺǀƸ DŽƸ NJdžLJdžƿƼ- ljǃƸNJƸNJǏDŽƽǏDŽǘDŽ ƛǀǁ

NJǒljƼNJƼ NJdž LJƸǀƻǓ ƼLJǐDŽǏ ljƼ ƸNjNJǕ ljNjDŽƼǍǓljNJƼ ƗnjƸǀLjǑljNJƼNJdžǖnjƸljǃƸNJƾǛLJǂǐNJƾǛ ƛǀǁ

ǕLJǏǛLJƼLjǀƺLjǐnjƼNJƸǀƸǁdžǂdžǖƿǏǛ ǁƸǀ ƼǂƼNjƿƼLjǘljNJƼ NJdž ƼǀƻǀǁǕ NJǃǒǃƸ Njnjǐ-
ƦǀǑljNJƼ NJdž LJǂǒǁNJLjdž LjǖƿǃǀljƾǛ NJǏDŽ ƽǏDŽǘDŽ ljǃƸNJdžǛƸLJǕNJƾDŽLJǂǐNJƾ ƛǀǁ

) ǁƸǀ NJƸNjNJǕǍLjdžDŽƸ LJǀǐljNJƼ ǁƸǀ NJLjƸƹǒDžNJƼ ƦƼLjǐljNJƼǁǐNJǏƸLJǕNJƸLJƼLjǐljǃƸNJƸNJƾǛƻǀ-
LJLjdžǛ NJƾ LJǂƼNjLjǐ ljƸǛ NJdž ǁǐNJǏ ǃǑLjdžǛ NJǏDŽ ƸƺǘDŽǀƸǛƽǘDŽƾǛNJǀǛƼDŽljǏǃƸNJǏǃǑDŽƼǛƽǘDŽƼǛ
ƽǏDŽǘDŽNJdžNjLJƸǀƻǀǁdžǖǁƸƿǓljǃƸNJdžǛ ǃǑǍLjǀDŽƸ ƛǀǁ
ǁƸǀljLJLjǘDžNJƼNJǀǛƼLJǏǃǓƻƼǛNJǏDŽƽǏ-
ƸLJdžǁNJǒljƼNJƼNJƾǃǑƺǀljNJƾƼLJǑǁNJƸljƾ ƛǀǁ
 DŽǘDŽǃǑljƸƸLJǕNJǀǛƼǀƻǀǁǑǛljǍǀljǃǑǛ ƛǀǁ

ơǖljNJƼ NJǀǛ ƽǘDŽƼǛ NJdžNj LJƸǀƻǀǁdžǖ ǁƸƿǓljǃƸNJdžǛ ƗǁdžNjǃLJǒljNJƼ NJƸ ƺǂǏljljǓƻǀƸ ljNJƾDŽ Ƽǀƻǀǁǒ
LJǀǑƽdžDŽNJƸǛ NJdž LJǂǒǁNJLjdž NJƾǛ ƸƺǁLjǐnjƸǛ ǁƸǀ NjLJdžƻdžǍǒLJdžNjNjLJǐLjǍƼǀljNJdžǁǐƿǀljǃƸǁǐNJǏ
ƸnjǒljNJƼDŽƸLJǑljdžNjDŽLJǂǐƺǀƸ ƛǀǁ
 ƸLJǕNJƾDŽƼLJǑDŽƻNjljƾ ƛǀǁ

ƩdžLJdžƿƼNJǒljNJƼ NJdž ǃƼǀǏNJǒLjƸ ljNjDŽƻǑdžDŽNJƸǛ ƘƺǐǂNJƼNJƾDŽƸƺǁLjǐnjƸƸLJǕNJdžLJLjdžljNJƸNJƼNjNJǀ-
NJǀǛ ljǍǀljǃǑǛ ljNJƸ ƻǀƸƺǘDŽǀƸ LJƼLjǐljǃƸNJƸ NJƾǛ ǁǕƻǀƸǍǏLjǀljNJǀǁǕLJdžƻǀǘDŽǁƸǀNJdžLJdžƿƼNJǒljNJƼ
ƽǘDŽƾǛ ƛǀǁ
 NJƾDŽ ljNJƾ ƿǒǁƾ LJdžNj ƹLjǓljǁƼNJƸǀ ƸLJǕ ǁǐNJǏ
100
ƛǀǁ 
 ljNJƾDŽ ǓƻǀƸ ljǍǀljǃǒ NJdžLJdžƿƼNJǒljNJƼ ƙǀƸDŽƸƹƺǐǂƼNJƼNJdžLJƸǀƻǓƸLJǕNJdžLJƸǀƻǀǁǕǁǐƿǀ-
ǁƸǀ NJdž LJLjdžljNJƸNJƼNjNJǀǁǕ ƻǀƸǍǏLjǀljNJǀǁǕ LJdž- ljǃƸljƼƥǃǐƻƸǁƸǀ
ƻǀǘDŽ ƛǀǁ
 ơǖljNJƼNJƾƽǘDŽƾNJdžNjƸNjNJdžǁǀDŽǒNJdžNjƸLJǕNJƾDŽ
ƨNjDŽƸLjǃdžǂdžƺǒljNJƼ LJǐǂǀ NJdž ƼǀƻǀǁǕ NJǃǒǃƸ ƸƺǁLjǐnjƸNJƾǛ
NjnjǐljǃƸNJdžǛ ljNJƾDŽ LJǓljǏ LJǂƼNjLjǐ NJƾǛ LJǂǐ- ƗnjƸǀLjǑljNJƼNJƾƽǘDŽƾNJdžNjƸNjNJdžǁǀDŽǒNJdžNjƸLJǕ
NJƾǛ ǁƸǀ ƼLJƸDŽƸljNjDŽƻǑljNJƼ NJdž ǖnjƸljǃƸ ljNJdž NJdžljǘǃƸNJdžNjLJƸǀƻǀdžǖ
ljǁƼǂƼNJǕ ƘƺǐǂNJƼ LJLjdžljƼǁNJǀǁǐ NJdž LJƸǀƻǓ ƸLJǕ NJdž LJƸǀ-
ƻǀǁǕǁǐƿǀljǃƸ
6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ! ƨNJƾ LJƼLjǓLJNJǏljƾ ǁƸNJǐ NJƾDŽ džLJdžǓƸ
ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ƻƼDŽ ljǁdžLJƼǖƼNJƼ DŽƸ ƸnjƸǀLjǑljƼNJƼ NJdž LJƸǀƻǀǁǕ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ǁǐƿǀljǃƸ ƸLJǕ NJdž ƸNjNJdžǁǓDŽƾNJdž DžƸDŽƸƻǑljNJƼ NJƾ
ΟΜΑΔΑ 2/3 (15-36 KG) ƽǘDŽƾNJdžNjƸNjNJdžǁǀDŽǒNJdžNjljNJƾDŽƼǀƻǀǁǒƸƺǁLjǐnjƸ
ƩdžLJdžƿƼNJǒljNJƼ NJdž LJƸǀƻǀǁǕ ǁǐƿǀljǃƸ ƼLJǐDŽǏ džǖNJǏǛǘljNJƼƸNjNJǒDŽƸljNjƺǁLjƸNJƼǓNJdžǁƸƿǀljǃƸ-
ljNJdžǁǐƿǀljǃƸNJƾǛƼLJǀǂdžƺǒǛljƸǛ ljNJLjƸǃǃǑ- NJǐǁǀ ljNJdž ƸNjNJdžǁǓDŽƾNJdž ƸǁǕǃƾ ǁƸǀ ǍǏLjǓǛ NJdž
DŽdžLJLjdžǛNJƾǁƸNJƼǖƿNjDŽljƾ LJdžLjƼǓƸǛ NJdžNj ƸNj- LJƸǀƻǓƚǀƸnjdžLjƼNJǀǁǐƿƸǃLJdžLjdžǖljƼDŽƸƸLJdžNJƼ-
NJdžǁǀDŽǒNJdžNj ƛǀǁ
 ǂǑljƼǀǁǓDŽƻNjDŽdžljƼLJƼLjǓLJNJǏljƾnjLjƼDŽƸLjǓljǃƸNJdžǛ
ƦƼLjǐljNJƼ NJdž ƻǀƸƺǘDŽǀdž NJǃǒǃƸ NJƾǛ ƽǘDŽƾǛ ǒƸNJNjǍǒǃƸNJdžǛ
NJdžNjƸNjNJdžǁǀDŽǒNJdžNjLJǓljǏƸLJǕNJdžLJLjdžljǁǑnjƸ-
ǂdž ǁƸǀ ƸDŽǐǃƼljƸ ƸLJǕ NJdž ƼǀƻǀǁǕ ǁǕǁǁǀDŽdž $ 7. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ
LJǑLjƸljǃƸ ƽǘDŽƾǛ $
 ǁǐNJǏ ƸLJǕ NJdž Ǔƻǀdž NJdž ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΜΑΔΑ 1 (9-18KG)
LJLjdžljǁǑnjƸǂdžƘǐǂNJƼDŽƸǁƸƿǓljƼǀLJLjdžljƼǁNJǀ- ƗDŽƸNJLjǑDžNJƼ ǃƼ ƸDŽNJǓljNJLjdžnjƾ ljƼǀLjǐ ljNJǀǛ džƻƾ-
ǁǐ NJdž LJƸǀƻǓ ǁƸǀ ƹƼƹƸǀǏƿƼǓNJƼ ǕNJǀ ƾ LJǂǐNJƾ ƺǓƼǛ LJdžNj ǃǕǂǀǛ LJƼLjǀƺLjǐǎƸǃƼ ljNJƸ ǁƼnjǐǂƸǀƸ
NJdžNj ƼǓDŽƸǀ ǁƸǂǐ ƼnjƸLjǃdžljǃǑDŽƾ ljNJƾ LJǂǐNJƾ ǁƸǀ
NJdžNjLJƸǀƻǀǁdžǖǁƸƿǓljǃƸNJdžǛ
ƚǑljNJƼ NJƾ ƽǘDŽƾ NJdžNj ƸNjNJdžǁǀDŽǒNJdžNj ljNJƾDŽ 8. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ
ƸƺǁLjǐnjƸǃƼNJLjǕLJdžǘljNJƼNJdžǁdžǀǂǀƸǁǕNJǃǒ- ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ
ǃƸǁƸǀNJdžƻǀƸƺǘDŽǀdžNJǃǒǃƸNJƾǛǓƻǀƸǛDŽƸLJƼ- ƢLJdžLjƼǓNJƼ DŽƸ LjNjƿǃǓljƼNJƼ NJdž ǖǎdžǛ NJdžNj LJLjdž-
LjǐljdžNjDŽƸLJǕNJƸLJƼLjǐljǃƸNJƸNJƾǛƽǘDŽƾǛljNJƾ ljǁƼnjǐǂdžNj LJLjdžǁƼǀǃǑDŽdžNj DŽƸ ǃLJdžLjǑljƼNJƼ DŽƸ
ǃǑljƾ ƛǀǁ
 LJLjdžljƸLjǃǕljƼNJƼ ǁƸǂǖNJƼLjƸ NJdž LJƸǀƻǀǁǕ ǁǐƿǀ-
ƠƸNJǐNJƾnjǐljƾLjǖƿǃǀljƾǛNJdžNjǖǎdžNjǛNJdžNjLJLjdž- ljǃƸljNJdžǖǎdžǛNJdžNjLJƸǀƻǀdžǖƢǀƸNJǑǂƼǀƸLjǖƿ-
ljǁƼnjǐǂdžNj ƼǂǑƺDžNJƼ ƸDŽ dž džƻƾƺǕǛ ƻǀƸƺǘDŽǀƸǛ ǃǀljƾƼLJǀNJLjǑLJƼǀ
ƽǘDŽƾǛ #
ƼǓDŽƸǀNJdžLJdžƿƼNJƾǃǑDŽdžǛLJǐDŽǏƸLJǕNJdžDŽ ƩdžǁƼnjǐǂǀDŽƸƼǓDŽƸǀLJǐDŽNJƸǁƸǂǐljNjƺǁLjƸNJƾ-
ǘǃdžljƼǃǑƺǀljNJƾƸLJǕljNJƸljƾDN ƛǀǁ
 ǃǑDŽdžǁƸǀLJLjdžljNJƸNJƼNjǃǑDŽdž ƥǃǐƻƸ

ƩLjƸƹǒDžNJƼ NJdž ƻǀƸƺǘDŽǀdž NJǃǒǃƸ NJƾǛ ƽǘDŽƾǛ ƥǀƽǘDŽƼǛƸljnjƸǂƼǓƸǛNJdžNjLJƸǀƻǀǁdžǖǁƸƿǓljǃƸ-
ƸNjNJdžǁǀDŽǒNJdžNjLJLjdžǛNJdžDŽǃƾǍƸDŽǀljǃǕLJƼLjǀNJǖ- NJdžǛDŽƸƼǓDŽƸǀLJǐDŽNJƸljNJdžljǏljNJǕǖǎdžǛ ƻƾǂƸƻǒ
ǂǀDžǒǛ NJdžNj džǖNJǏǛ ǘljNJƼ džǂǕǁǂƾLjƾ ƾ ƽǘDŽƾ ljNJdžǖǎdžǛNJǏDŽǘǃǏDŽ ƥǃǐƻƸ

DŽƸ LJLjdžǁǖLJNJƼǀ NJƼDŽNJǏǃǑDŽƾ ǁƸǀ ǁƸǂǐ ƼnjƸLj- ƝƻǀƸƺǘDŽǀƸƽǘDŽƾNJdžNjƸNjNJdžǁǀDŽǒNJdžNjDŽƸƼǓDŽƸǀ
ǃdžljǃǑDŽƾljNJdžDŽƿǘLjƸǁƸǁƸǀljNJƸLJǕƻǀƸNJdžNj LJǐDŽNJƸ ljNJdž ljǏljNJǕ ǖǎdžǛ ǍǐLjƾ ljNJƸ LJƼLjǐ-
LJƸǀƻǀdžǖ ƛǀǁ
 ljǃƸNJƸ ƽǘDŽƾǛ LJdžNj NjLJǐLjǍdžNjDŽ ljNJdž LJLjdžljǁǑ-
ƘƼƹƸǀǏƿƼǓNJƼǕNJǀNJdžLJƸǀƻǀǁǕǁǐƿǀljǃƸƼǓDŽƸǀ njƸǂdž$ ƥǃǐƻƸ

ljǏljNJǐljNJƼLjƼǏǃǑDŽdž ƛǀǁ
 ƙǀƸDŽƸLjNjƿǃǓljƼNJƼNJdžǖǎdžǛNJdžNjLJLjdžljǁƼnjǐǂdžNj 
ƺNjLjǓljNJƼNJdžLJǕǃdžǂdž"LJdžNjƹLjǓljǁƼNJƸǀljNJƾǁdž-
ΠΡΟΣΟΧΗ! LjNjnjǒ NJƾǛ LJǂǐNJƾǛ ǃǑǍLjǀ DŽƸ njNJǐljƼǀ NJdž LJLjdž-
tƛǂǑƺǍƼNJƼLJǐDŽNJƸǕNJǀƾƽǘDŽƾƼǓDŽƸǀǁƸNJƸDŽƼǃƾ- ljǁǑnjƸǂdžljNJdžǖǎdžǛLJdžNjƼLJǀƿNjǃƼǓNJƼ ƛǀǁ

ǃǑDŽƾdžǃdžǀǕǃdžLjnjƸljƼǕǂƸNJƸljƾǃƼǓƸǁƸǀǕNJǀ
ƻƼDŽƼǓDŽƸǀǃLJƼLjƻƼǃǑDŽƾ 9. ΑΝΑΚΛΙΣΗ
tƛǂǑƺǍƼNJƼǕNJǀƾƻǀƸƺǘDŽǀƸƽǘDŽƾƼǓDŽƸǀljǏljNJǐ ƩdžLJƸǀƻǀǁǕǁǐƿǀljǃƸƻǀƸƿǑNJƼǀǃǕDŽdžǃǓƸƿǑljƾ
ƸǁdžNjǃLJǀljǃǑDŽƾ ljNJdžDŽ ǘǃdž NJdžNj LJƸǀƻǀdžǖ ǁƸǀ ƸDŽǐǁǂǀljƾǛ
ǕNJǀƻƼDŽLJǀǑƽƼǀNJdžǂƸǀǃǕNJdžNj ƸDŽƼǓDŽƸǀƸLJƸLjƸǓ- ƙǀƸ DŽƸ ƻǘljƼNJƼ ǁǂǓljƾ ljNJdž LJƸǀƻǀǁǕ ǁǐƿǀljǃƸ
NJƾNJdžLjNjƿǃǓljNJƼNJdžLJLjdžljǁǑnjƸǂdž ƼDŽƼLjƺdžLJdžǀǒljNJƼ NJƾ ǍƼǀLjdžǂƸƹǒ ǁƸǀ ljƾǁǘljNJƼ
tƛǂǑƺǍƼNJƼǕNJǀdžǃƾǍƸDŽǀljǃǕǛLJƼLjǀNJǖǂǀDžƾǛNJƾǛ ƼǂƸnjLjǐNJdžǁǐƿǀljǃƸƺǀƸDŽƸLJƼLjǐljƼǀljƼƿǑljƾ
ƽǘDŽƾǛNJdžNjƸNjNJdžǁǀDŽǒNJdžNjLJLjdžǁǖLJNJƼǀǕNJǀƹLjǓ- ƸDŽǐǁǂǀljƾǛ ƛǀǁ

ljǁƼNJƸǀLJǀdžLJǓljǏƸLJǕNJƾLJǂǐNJƾNJdžNjǁƸƿǓljǃƸ- ƨNjDŽǀljNJǐNJƸǀƾƸDŽǐǁǂǀljƾDŽƸƺǓDŽƼNJƸǀLJLjǀDŽNJdžLJdž-
NJdžǛNJdžNjƸNjNJdžǁǀDŽǒNJdžNj ƛǀǁ
 ƿƼNJǒljƼNJƼNJdžLJƸǀƻǓljNJdžǁǐƿǀljǃƸ
101
ƦƧƥƨƥƬƝƘƼƹƸǀǏƿƼǓNJƼƺǀƸNJƾljǏljNJǒƸljnjǐ- ƙǀƸ DŽƸ DžƸDŽƸLJƼLjǐljƼNJƼ NJƸ ǃǑLjƾ NJƾǛ ƼLJǑDŽƻNj-
ǂǀljƾNJdžNjljNjljNJǒǃƸNJdžǛƸDŽǐǁǂǀljƾǛ ƼǂǑƺǍdžDŽNJƸǛ ljƾǛ ljNJƾDŽ ƸLjǍǀǁǒ NJdžNjǛ ƿǑljƾ ƸǁdžǂdžNjƿǒljNJƼ
NJƾDŽLJǂǒLjƾƼLJƸDŽƸnjdžLjǐNJƾǛǍƼǀLjdžǂƸƹǒǛƠ NJǀǛ ƼDŽǑLjƺƼǀƼǛ LJdžNj ǃǕǂǀǛ LJƼLjǀƺLjǐnjNJƾǁƸDŽ ǃƼ
ƦƧƥƨƥƬƝ ƢƼNJǐ ƸLJǕ NJƾDŽ ƸDŽǐǁǂǀljƾ ƹƼƹƸǀ- ƸDŽNJǓljNJLjdžnjƾljƼǀLjǐ
ǏƿƼǓNJƼǕNJǀdžǀƽǘDŽƼǛƼǓDŽƸǀǁƸǂǐNJƼDŽNJǏǃǑDŽƼǛ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
10. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ƙǀƸ NJdžDŽ ǁƸƿƸLjǀljǃǕ NJǏDŽ LJǂƸljNJǀǁǘDŽ ǒ NJǏDŽ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ƹƼLjDŽǀǁǏǃǑDŽǏDŽ ǃƼNJƸǂǂǀǁǘDŽ NJǃƾǃǐNJǏDŽ ǍLjƾ-
Ɲ ƼDžǏNJƼLjǀǁǒ ƼLJǑDŽƻNjljƾ NJdžNj LJƸǀƻǀǁdžǖ ǁƸ- ljǀǃdžLJdžǀƼǓNJƼǃǕDŽdžǑDŽƸNjƺLjǕLJƸDŽǓƢƾǍLjƾljǀ-
ƿǓljǃƸNJdžǛ ƸnjƸǀLjƼǓNJƸǀ ƼDŽNJƼǂǘǛ ǁƸǀ LJǂǑDŽƼNJƸǀ ǃdžLJdžǀƼǓNJƼLJdžNJǑƻǀƸǂNjNJǀǁǐǒƸLJdžLjLjNjLJƸDŽNJǀǁǐ
ljNJdž ǍǑLjǀ ǒ ljNJdž LJǂNjDŽNJǒLjǀdž ljNJdžNjǛ ¡$ ƙǀƸ LJdžNjǍƸLjǐƽdžNjDŽ
NJdž LJǂǖljǀǃdž ƸǁdžǂdžNjƿǒljNJƼ NJǀǛ džƻƾƺǓƼǛ LJdžNj ƩƸǁǀDŽƾNJǐNJǃǒǃƸNJƸNJdžNjLJƸǀƻǀǁdžǖǁƸƿǓljǃƸNJdžǛ
ƸDŽƸƺLjǐnjdžDŽNJƸǀljNJƾDŽƼNJǀǁǑNJƸNJdžNjNjnjǐljǃƸNJdžǛ ƻƼDŽLJLjǑLJƼǀ ƺǀƸǁƸDŽǑDŽƸǂǕƺdž DŽƸǂǀLJƸǓDŽdžDŽNJƸǀ
ƾdžLJdžǓƸnjǑLjƼǀNJƸƸǁǕǂdžNjƿƸljǖǃƹdžǂƸ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗ-
 Ʀǂǖljǀǃdž ljNJdž LJǂNjDŽNJǒLjǀdž ljNJdžNjǛ ΜΑΤΩΝ
¡$ ƨNjDŽǀljNJǐNJƸǀDŽƸƼǂǑƺǍƼNJƼNJƸǁNJǀǁǐNJƾDŽƸǁƼLjƸǀǕ-
NJƾNJƸǁƸǀNJƾǁƸNJǐljNJƸljƾnjƿdžLjǐǛNJǏDŽƸǁǕǂdžNj-
 ƢƾǍLjƾljǀǃdžLJdžǀƼǓNJƼǍǂǏLjǓDŽƾ ƿǏDŽƼDžƸLjNJƾǃǐNJǏDŽ
tƪnjƸljǃǐNJǀDŽƾ ƛLJǑDŽƻNjljƾ ƹƼƹƸǀǏƿƼǓNJƼ ǕNJǀ
 ƢƾljNJƼƺDŽǘDŽƼNJƼljNJdžljNJƼƺDŽǏNJǒLjƸ ƻƼDŽ LJLjdžƼDžǑǍdžNjDŽ ǒ ƹƺƸǓDŽdžNjDŽ ljNJdžǀǍƼǓƸ NJƾǛ
ƼljǏNJƼLjǀǁǒǛ ƺǑǃǀljƾǛ ƘƼƹƸǀǏƿƼǓNJƼ ƺǀƸ NJƾDŽ
 ƢƾDŽNJdžljǀƻƼLjǘDŽƼNJƼ ƸǁƼLjƸǀǕNJƾNJƸNJǏDŽLjƸnjǘDŽ
t ƜǘDŽƼǛ ƼǂǑƺDžNJƼ ǕNJǀ ƻƼDŽ ǑǍƼǀ DžƾǂǏƿƼǓ NJdž
 ƢƾDŽǁǐDŽƼNJƼljNJƼƺDŽǕǁƸƿǐLjǀljǃƸ ǖnjƸljǃƸ ǃƼ ƼǃnjƸDŽǒ ǃƼǓǏljƾ NJdžNj LJǐǍdžNjǛ
ljNJdž ǖǎdžǛ NJƾǛ NJƸǀDŽǓƸǛ LjǖƿǃǀljƾǛ NJdžNj ƻǀƸ-
ƢƾǍLjƾljǀǃdžLJdžǀƼǓNJƼLJdžNJǑƻǀƸǂNjNJǀǁǐǒƸLJdžLj- ǍǏLjǀljNJǀǁdžǖNJǏDŽLJdžƻǀǘDŽ ljNJƸNJǃǒǃƸNJƸNJǏDŽ
LjNjLJƸDŽNJǀǁǐ LJdžNj ǍƸLjǐƽdžNjDŽ Ƣƾ ljNJǖƹƼNJƼ NJƾDŽ ǘǃǏDŽ ǁƸǀ ljNJdž ljƾǃƼǓdž NJdžNj ǁǂǀLJ LjǖƿǃǀljƾǛ
ƼLJǑDŽƻNjljƾ ljNJdž LJǂNjDŽNJǒLjǀdž ǁƸǀ ƸLJǂǘljNJƼ NJƾDŽ NJǏDŽƽǏDŽǘDŽ
ƺǀƸ DŽƸ ljNJƼƺDŽǘljƼǀ ǍǏLjǓǛ DŽƸ NJƾDŽ ljNJǖǎƼNJƼ ǃƼ tƦǂƸljNJǀǁǐƹƼƹƸǀǏƿƼǓNJƼƺǀƸNJƾDŽƸǁƼLjƸǀǕNJƾ-
NJdžǍǑLjǀƙǀƸDŽƸƸnjƸǀLjǑljƼNJƼNJƸƻǀǐnjdžLjƸǃǑLjƾ NJƸǕǂǏDŽNJǏDŽLJǂƸljNJǀǁǘDŽNJǃƾǃǐNJǏDŽLJdžNjƻƼDŽ
NJdžNjNjnjǐljǃƸNJdžǛƸLJǕNJƾǁƸNJƸljǁƼNjǒNJdžNjǁƸ- ƿƸ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ LJƸLjdžNjljǀǐƽdžNjDŽ ƼǃnjƸDŽǒ ǓǍDŽƾ
ƿǓljǃƸNJdžǛ ƼDŽƼLjƺǒljNJƼ ǕLJǏǛ LJƼLjǀƺLjǐnjƼNJƸǀ ƽƾǃǀǐǛǒƸLJdžǍLjǏǃƸNJǀljǃdžǖ
LJƸLjƸǁǐNJǏ ΠΡΟΣΟΧΗ! ƨƼ LJƼLjǓLJNJǏljƾ LJdžNj NJdž LJƸǀƻǀǁǕ
 ơǖljNJƼ NJǀǛ ƽǘDŽƼǛ NJdžNj LJƸǀƻǀǁdžǖ ǁƸƿǓljǃƸNJdžǛ ƠǐƿǀljǃƸ ƼǓDŽƸǀ LJƸLjƸǃdžLjnjǏǃǑDŽdž ǒ LJdžǂǖ
ƸLJǕNJƾDŽƸƺǁLjǐnjƸ njƿƸLjǃǑDŽdž LJLjǑLJƼǀ DŽƸ ƸDŽNJǀǁƸNJƸljNJƸƿƼǓ ƻǀǕNJǀ
 ƘƺǐǂNJƼ NJƾDŽ ƼLJǑDŽƻNjljƾ NJdžNj LJLjdžljǁƼnjǐǂdžNj ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ǑǍƼǀ ǍǐljƼǀ NJƸ ƸLjǍǀǁǐ ǍƸLjƸǁNJƾLjǀ-
ƛǀǁ
 ljNJǀǁǐƸljnjƸǂƼǓƸǛ
ƗnjƸǀLjǑljNJƼNJdžǁǐǂNjǃǃƸLJǐDŽǏƸLJǕNJdžLJLjdž-
ljǁǑnjƸǂdž ƛǀǁ
 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ƘƺǐǂNJƼ NJdž ǖnjƸljǃƸ ƸLJǕ NJƾDŽ LJǂǐNJƾ ƸLJdž- ƴNJƸDŽ ƻƼDŽ ƼǓDŽƸǀ NJdžLJdžƿƼNJƾǃǑDŽdž ljNJdž ƸNjNJdž-
ljNjDŽƻǑdžDŽNJƸǛ NJƸ WFMDSP LJdžNj NjLJǐLjǍdžNjDŽ ǁǓDŽƾNJdž NJdž LJƸǀƻǀǁǕ ǁǐƿǀljǃƸ ljNjDŽǀljNJǐNJƸǀ DŽƸ
LJǐDŽǏƸLJǕNJdžLJLjdžljǁǑnjƸǂdž ƛǀǁ
 njNjǂǐljljƼNJƸǀljƼǍǘLjdžDžƾLjǕ ǃƸǁLjǀǐƸLJǕLJƾ-
ƤƼǁǀDŽǒljNJƼ NJƾDŽ ƸnjƸǓLjƼljƾ ƸLJǕ NJƾDŽ ǐDŽǏ ƺǑǛƿƼLjǃǕNJƾNJƸǛǁƸǀƸLJǕljǁǕDŽƾ NjƺLjƸljǓƸǁƸǀ
LJǂƼNjLjǐ NJdžNj LJƸǀƻǀǁdžǖ ǁƸƿǓljǃƸNJdžǛ ƛǀǁ ǐǃƼljdžƾǂǀƸǁǕnjǏǛ


ƗDŽƸLJdžƻdžƺNjLjǓljNJƼ NJdž LJƸǀƻǀǁǕ ǁǐƿǀljǃƸ ƺǀƸ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
DŽƸƼǂƼNjƿƼLjǘljƼNJƼNJƸǂǐljNJǀǍƸǁǐNJǏƸLJǕNJdž ƴNJƸDŽ NJdž LJƸǀƻǀǁǕ ǁǐƿǀljǃƸ ƻƼDŽ ǍLjƾljǀǃdžLJdžǀ-
ǁǐƿǀljǃƸ ƛǀǁ
 ƼǓNJƸǀ LJǂǑdžDŽ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ ƸLJdžLjLjǓLJNJƼNJƸǀ ƙǀƸ
ƗLJdžljNjDŽƻǑljNJƼNJdžWFMDSPLJǓljǏƸLJǕNJƾDŽLJǂǐ- ǂǕƺdžNjǛ ljƼƹƸljǃdžǖ LJLjdžǛ NJdž LJƼLjǀƹǐǂǂdžDŽ 
NJƾ ƛǀǁ
 ǍLjƾljǀǃdžLJdžǀǒljNJƼNJdžNjǛƼǀƻǀǁdžǖǛǁǐƻdžNjǛƸDŽƸ-
ƗLJdžljNjDŽƻǑljNJƼNJdžƼǀƻǀǁǕNjnjƸljǃǐNJǀDŽdžNJǃǒǃƸ ǁǖǁǂǏljƾǛ ljǖǃnjǏDŽƸǃƼNJdžNjǛǀljǍǖdžDŽNJƼǛǁƸ-
ƸLJǕNJƾDŽLJǂǐNJƾNJdžNjǁƸƿǓljǃƸNJdžǛ ƛǀǁ
 DŽdžDŽǀljǃdžǖǛljNJƾǍǘLjƸljƸǛ
102
CHICCO OVOLPOGPSVEBEJLLBUFBM‘OBSBL LPMUVţVO
NàNLàOPMEVţVODBHFSJZFJUJMNFTJÚOFSJMJS
GRO-UP 123 t,BUMBO‘SWFZBEÚOFSUàNBSBCBLPMUVLMBS‘O‘O
EBJNB TBţMBNDB ZFSMFSJOF TBCJUMFONJſ PM-
Gr. 123 (9-36 kg) EVţVOEBOFNJOPMVOV[BLTJIBMEFUFIMJLFMJ
PMBCJMJSMFS
t"SBCBO‘O CJS LPMUVţVOVO WFZB BSBCB LB-
TALİMATLAR Q‘T‘O‘O ÎPDVL BSBÎ LPMUVţVOB FOHFM UFſLJM
FUNFTJOEFO LBΑONBL JÎJO ÎPDVL BSBÎ
ÇOK ÖNEMLİ! LPMUVţVOVBSBCBZBUBLBSLFOEJLLBUFEJOJ[
t±PDVLBSBÎLPMUVţVOVBTMBTBEFDFCFMLF-
DERHAL OKUYUNUZ NFSJJMFEPOBON‘ſ OPLUBEBOTBCJUMFOFO

CJSBSBCBLPMUVţVà[FSJOFUBLNBZ‘O‘[
DİKKAT: ,6--"/.":" #"ľ-"."%"/ t,B[B BO‘OEB IJÎCJS PUP LPMUVţV ÎPDVţVO
½/$&Ã3Ã/Ã/5Ã.1-"45Œ,10ľ&5-&3Œ7& UBN HàWFOMJţJOJ TBţMBNB[ BODBL CV àSà
".#"-"+ ."-;&.&-&3Œ/Œ ±*,"3*1 "5*/*; OàO LVMMBO‘MNBT‘ ÎPDVţVO TBLBU LBMNB WF
7&#6/-"3*±0$6,-"3*/6-"ľ".":"$", ÚMNFSJTLJOJB[BMU‘S
-"3* :&3-&3%& 4",-":*/*; #6 ."-;&.& t#V LVMMBO‘N L‘MBWV[VOEB CFMJSUJMFO ÚOF-
-&3Œ/ :Ã3Ã3-Ã,5&,Œ :½/&5.&-Œ,-&3Œ/ SJMFSF UJUJ[MJLMF VZVMNBNBT‘ EVSVNVOEB
(&3&,5Œ3%ŒĢŒ ľ&,Œ-%& 6:(6/ #Œ3 "5*, ÎPDVţVODJEEJſFLJMEFZBSBMBONBUFIMJLFTJ 
":3*ľ5*3."501-"." /0,5"4*/%" &-%&/ ZBMO‘[CJSLB[BEVSVNVOEBEFţJM CBſLBLP-
±*,"3*-."4*5"74Œ:&&%Œ-Œ3 ſVMMBSBMU‘OEBEB ÚSOFţJOBOJGSFO WT
BSUBS
ÎPDVL BSBÎ LPMUVţVOVO BSBD‘O LPMUVţVOB
UYARILAR Eà[HàO CJS ſFLJMEF TBCJUMFOEJţJOJ EBJNB
tÃSàOàO UBL‘MNBT‘ WF LVSVMVNVOEBO ÚODF LPOUSPMFEJOJ[
CVUBMJNBUMBS‘EJLLBUMJCJSſFLJMEFPLVZVOV[ t±PDVLBSBÎLPMUVţVIBTBSM‘ EFGPSNFPMNVſ
,VMMBO‘NUBMJNBUMBS‘O‘PLVNBEBOLJNTFOJO WFZBBſ‘S‘EFSFDFEFZ‘QSBON‘ſJTFZFOJTJZMF
àSàOàLVMMBONBT‘OBJ[JOWFSNFZJOJ[ EFţJſUJSJMNFMJEJS ÎàOLà PSJKJOBM HàWFOMJL
t#VLVMMBO‘NL‘MBWV[VOVJMFSEFEFEBO‘ſNBL Ú[FMMJLMFSJOJZJUJSNJſPMBCJMJS
à[FSFTBLMBZ‘O‘[ t#VàSàOEF àSFUJDJOJOPOBZ‘BM‘ONBEBOIJÎ-
t)FSàMLF ÎPDVLMBS‘OBSBÎUBUBſ‘ONBMBS‘OEB CJSſFLJMEFEFţJſJLMJLZBQ‘MNBNBM‘E‘S
HàWFOMJLLPOVTVOEBBZS‘ZBTBWFZÚOFUNF- tÃSFUJDJ UBSBG‘OEBO WFSJMNFZFO WF POBZMBO-
MJLMFS VZHVMBNBLUBE‘S #V OFEFOMF àMLFOJ[- NBZBOIJÎCJSBLTFTVBS‘ ZFEFLQBSÎBZ‘WFZB
EF ZàSàSMàLUF PMBO ZÚOFUNFMJLMFSJ LPOUSPM CJMFſFOJUBLNBZ‘O‘[
FUNFOJ[WFHFSFLJSTFCJMHJBMNBLJÎJOZFULJMJ t±PDVţVIFSOFTFCFQMFPMVSTBPMTVOÎPDVL
NFSDJMFSFCBſWVSNBO‘[UBWTJZFFEJMJS BSBÎ LPMUVţVOEB LFTJOMJLMF ZBMO‘[ CBſ‘OB
tUYARI! ,B[B JTUBUJTUJLMFSJOF HÚSF CJS C‘SBLNBZ‘O‘[
BSBD‘O BSLB LPMUVţV HFOFMMJLMF ÚO LPMUVL- t"SBCBO‘O LPMUVţV WF ÎPDVL BSBÎ LPMUVţV
UBO EBIB HàWFOMJEJS CV OFEFOMF BSBÎ BSBT‘OBWFZBÎPDVLBSBÎLPMUVţVJMFÎPDVL
LPMUVţVOVO BSBCBO‘O BSLB LPMUVţVOB BSBT‘OBPOBZMBON‘ſBLTFTVBSIBSJDJOEFIJÎ-
UBL‘MNBT‘O‘ ÚOFSJZPSV[ ½[FMMJLMF  OPL- CJS ſFZ LPZNBZ‘O‘[ LB[B EVSVNVOEB BSBÎ
UBEBO TBCJUMFOFO FNOJZFU LFNFSJ JMF LPMUVţV EPţSV ſFLJMEF JſMFWJOJ ZBQBNBZB-
EPOBU‘MN‘ſJTF BSLBPSUBLPMUVLFOHàWFOMJ CJMJS
PMBOLPMUVLUVS t"SBCBO‘O V[VO TàSF HàOFſ BMU‘OEB C‘SBL‘M-
t"SBCB JÎJOEFLJ UàN ZPMDVMBS‘O‘O BDJM EV- NBT‘ EVSVNVOEB ÎPDVţV JÎJOF PUVSUNB-
SVNEB ÎPDVţV ÎPDVL BSBÎ LPMUVţVOEBO EBO ÚODF BSBÎ LPMUVţVOVO ÎFſJUMJ L‘T‘NMB-
OBT‘MTFSCFTUC‘SBLBDBţ‘O‘CJMEJţJOEFOFNJO S‘O‘O Bſ‘S‘ ‘T‘ONBE‘ţ‘O‘ LPOUSPM FEJOJ[ CV
PMVOV[ EVSVNEB ÎPDVţV JÎJOF LPZNBEBO ÚODF 
t±PDVLBSBÎLPMUVţVFţFSBSBCBO‘OÚOIBWB ZBO‘LMBSEBOLBΑONBLJÎJOÚODFMJLMFÎPDVL
ZBTU‘ţ‘ NPOUFMJ ÚO LPMUVţVOB UBL‘MN‘ſTB BSBÎLPMUVţVOVTPţVNBZBC‘SBL‘O‘[
NBLTJNVN HàWFOMJL TBţMBNBL BNBD‘ZMB t)BmG EF PMTB IFSIBOHJ CJS LB[B TPOVDV
EPţSVEBO BSLBEBLJ LPMUVLUB PUVSBO ZPMDV- PUP LPMUVţV ΑQMBL HÚ[MF HÚSàMFNFZFDFL
103
ſFLJMEFIBTBSHÚSNàſPMBCJMJS#VOFEFOMF İÇİNDEKİLER:
EFţJſUJSJMNFMJEJS 1"3±"-"3*/"±*,-"."4*
tŒLJODJFMÎPDVLBSBÎLPMUVLMBS‘O‘LVMMBONBZ‘- Ã3Ã/½;&--Œ,-&3Œ
O‘[ΑQMBLHÚ[MFHÚSàMFNFZFO BODBLàSàO Ã3Ã/Ã/ 7& "3"± ,0-56Ģ6/6/
HàWFOMJţJOJUFIMJLFZFBUBCJMFDFLZBQ‘TBMIB- ,6--"/*.*/" Œ-Œľ,Œ/ ,*4*5-"." 7&
TBSHÚSNàſPMBCJMJSMFS (&3&,-Œ-Œ,-&3
t"SUTBOB àSàOàOàO VZHVO PMNBZBO LVMMB- ±0$6, "3"± ,0-56Ģ6/6/ "3"#":"
O‘N‘OBJMJſLJOUàNTPSVNMVMVţVSFEEFEFS 5",*-."4*7&(361%&,Œ±0$6Ģ6/ 
t,‘M‘GBSBÎLPMUVţVOVOCàUàOMFſJLCJSQBSÎBT‘ ,(
056356-."4*
PMEVţVOEBO ZBMO‘[DB àSFUJDJ UBSBG‘OEBO (361  ,(
 Œ-& (361 
POBZMBON‘ſ CJS CBſLB L‘M‘nB EFţJſUJSJMFCJMJS ,(
 "3"4* ±0$6, "3"± ,0-56Ģ6
±PDVLBSBÎLPMUVţVOVOHàWFOMJţJOJTBţMB- ,636-6.6/6/%&ĢŒľ5Œ3Œ-.&4Œ
NBLJÎJOBTMBL‘M‘GT‘[LVMMBONBZ‘O‘[ ±0$6, "3"± ,0-56Ģ6/6/ "3"#":"
t,BZ‘ſ‘OWFÎPDVLBSBÎLPMUVţVOVOIFSIBOHJ 5",*-."4* 7& (361 5&,Œ ±0$6Ģ6/
CJS QBSÎBT‘O‘O BSBCB LPMUVLMBS‘ BSBT‘OEB T‘- ,(
056356-."4*
L‘ſNBT‘O‘WFZBLFTLJOLFOBSMBSBTàSUNFTJOJ (361h%& ,(
,0-56,,6--"/*.*
FOHFMMFNFLJÎJO FNOJZFULFNFSJſFSJEJOJO Œ±Œ/,&.&3-&3Œ/%Ã;&/-&/.&4Œ
CàLàMNFEJţJOJLPOUSPMFEJOJ[ #"ľ-*,,*4.*/*/:Ã,4&,-Œ,":"3*
t,FNFSJOLFTJLWFZBUBSB[CVMVOEVSNBT‘IB- 9. YATIRMA
MJOEFÎPDVLBSBÎLPMUVţVEFţJſUJSJMNFMJEJS 5&.Œ;-Œ,7&#",*.
t±PDVLBSBÎLPMUVţVLVMMBO‘MNBE‘ţ‘[BNBO-
MBSEB BSBCBO‘O LPMUVţVOB UBL‘M‘ C‘SBL‘MNBM‘ 1. PARÇALARIN AÇIKLAMASI
WFZB LPMUVţVO FţJN BZBSMBNB NFLBOJ[-
NBT‘UBNBNFOÎPDVLBSBÎLPMUVţVOVOBMU Şek. 1 (ön):
L‘TN‘OBHJSNJſſFLJMEFCBHBKBLPZVMNBM‘E‘S "#BſM‘LL‘TN‘WFLFNFSEà[FOFţJJÎJOBZBS-
%PţSV PMBSBL TBCJUMFONFNJſ ±PDVL BSBÎ MBNBEàţNFTJ
LPMUVţV CJSLB[BEVSVNVOEBWFZBBOJGSFO ##BſM‘L
ZBQ‘MNBT‘IBMJOEFZPMDVMBS‘OZBSBMBONBT‘OB $±BQSB[LFNFSHFÎJſMFSJ
OFEFOPMBCJMJS %0NV[ſFSJUMFSJ
t"SBCBO‘OBSLBDBN‘O‘OÚOL‘TN‘OEBHFWſFL &±PDVLBSBÎLPMUVţVLFNFSEà[FOFţJ
WFZB TBCJUMFONFNJſ OFTOFMFS WFZB CBHBK '5PLB
UBſ‘NBZ‘O‘[ #JS LB[B EVSVNVOEB WFZB BOJ (#BDBLBSBT‘ſFSJULPSVNBT‘
GSFO ZBQ‘MNBT‘ IBMJOEF ZPMDVMBS‘O ZBSBMBO- ),FNFSBZBSUVſV
NBT‘OBOFEFOPMBCJMJSMFS *,FNFSBZBSſFSJEJ
t"SBCB LPMUVţVOVO CBſM‘ţ‘O‘O ÎPDVL BSBÎ +:àLTFMUNFZBTU‘ţ‘
LPMUVţVOVO CBſM‘L L‘TN‘OB FOHFM PMVſ- ,:BU‘SNBLPMV
UVSNBE‘ţ‘O‘ LPOUSPM FEJOJ[ JMFSJ JUNFZJOJ[ -#FMLFNFSJHFÎJſMFSJ
#VOVO HFSÎFLMFſNFTJ IBMJOEF ÎPDVL BSBÎ
LPMUVţVOVO à[FSJOF LVSVMEVţV BSBCB LPM- Şek. 2 (arka):
UVţVOVO CBſM‘ţ‘O‘ ΑLBS‘O‘[ WF CVOV BSLB .(SVQNPOUBK‘JÎJOBSBÎLFNFSJOJHFÎJS-
DBNÚOàOFLPZNBNBZBEJLLBUFEJOJ[ NFZVWBT‘
t"SBCBEBLJ CàUàO ZPMDVMBS‘O HFSFL LFOEJ /0NV[ſFSJEJZVWBMBS‘
HàWFOMJLMFSJ BΑT‘OEBO HFSFL ZPMDVMVL T‘-
SBT‘OEB LB[B WFZB BOJ GSFO ZBQNB EVSV- 2. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
NVOEB ÎPDVţVO ZBSBMBONBT‘OB OFEFO t#VÎPDVLBSBÎLPMUVţV &$&3"WSVQB
PMBCJMFDFLMFSJOEFO FNOJZFU LFNFSMFSJOJ 4UBOEBSE‘hOB HÚSF Bţ‘SM‘ţ‘ hEBO ,HB
LVMMBOE‘LMBS‘OEBOFNJOPMVOV[ LBEBS BZEBO ZBLMBſ‘L ZBſB LBEBS

t6[VO TFZBIBUMFSEF T‘L T‘L NPMB WFSJOJ[ PMBOÎPDVLMBS‘OUBſ‘ONBT‘JÎJOi(SVQ WF
±PDVLMBS ÎBCVL ZPSVMVS :PMDVMVL FEFSLFO wPMBSBLPOBZMBON‘ſU‘S
ÎPDVţVÎPDVLBSBÎLPMUVţVOEBOLBME‘SNB- t0OBZ i&WSFOTFMwUJQUJS CVEPţSVMUVEBÎPDVL
Z‘O‘[±PDVţVOV[JMHJJTUJZPSJTF HàWFOMJCJS BSBÎLPMUVţVIFSUàSMàBSBCBNPEFMJà[FSJO-
ZFSCVMVOV[WFEVSVOV[ EFLVMMBO‘MBCJMJS
104
%Œ,,"5 i6MVTMBSBSBT‘w ÎPţV JMF VZVNMV PM- t#V àSàO ZBMO‘[DB ÎPDVL BSBÎ LPMUVţV PMB-
NBLMB CJSMJLUF CàUàO BSBCB LPMUVLMBS‘ JMF SBLLVMMBO‘MNBLà[FSFEàſàOàMNàſUàSCJOB
VZVNMVEFNFLEFţJMEJS JÎJOEFLVMMBO‘MNBNBM‘E‘S
t%PţSVLVSVMVNTBţMBNBLJÎJOBSBCBLPMUV-
ÖNEMLİ UYARI ţVOVO CBſM‘ţ‘O‘O ÎPDVL BSBÎ LPMUVţVOVO
#V i&WSFOTFMiCJSÎPDVLTBCJUMFNFEPOBO‘- CBſM‘LL‘TN‘O‘IJÎCJSſFLJMEFFOHFMMFNFEJţJ-
N‘E‘STBZ‘M‘:ÚOFUNFMJLEFţJſJLMJLMFSJ OJLPOUSPMFEJOJ[
EJ[JTJOFHÚSFPOBZMBON‘ſPMVQBSBCBMBSEB t"SBD‘O àÎ OPLUBEBO TBCJUMFOFO FNOJZFU
HFOFM LVMMBO‘NB VZHVOEVS WF BSBCB LPM- LFNFSJOJO UPLBT‘O‘O ÎPL ZVLBS‘EB PMNB-
UVLMBS‘O‘O UàNà JMF PMNBTB EB CàZàL ÎP- E‘ţ‘O‘ LPOUSPM FEJOJ[ "LTJ UBLEJSEF ÎPDVL
ţVOMVţVJMFVZVNMVEVS BSBÎ LPMUVţVOV CBſLB CJS LPMUVţB UBLNBZ‘
0UPNPCJMàSFUJDJTJ BSBCBO‘OCVZBſHSVCV EFOFZJOJ[ ľFLWF

JÎJOi&WSFOTFMw CJS ÎPDVL TBCJUMFNF EPOB-
O‘N‘UBL‘MNBT‘OBVZHVOPMEVţVOVCFZBO 4. ÇOCUK ARAÇ KOLTUĞUNUN
FUNJſ JTF CàZàL JIUJNBMMF VZHVO ſFLJMEF ARABAYA TAKILMASI VE GRUP 1’DEKİ
UBL‘MBDBLU‘S ÇOCUĞUN (9-18 KG) OTURTULMASI
#VÎPDVLTBCJUMFNFEPOBO‘N‘ CVVZBS‘Z‘ %Œ,,"5#VUBMJNBUMBS‘ONFUOJWFſFLJMMFSJ ÎP-
CFMJSUNFZFOEBIBÚODFLJUBTBS‘NMBSEBHF- DVLBSBÎLPMUVţVOVOBSLBTBţLPMUVţBNPO-
ÎFSMJ PMBOMBSEBO EBIB L‘T‘UM‘ PMBO LPſVMMBS UBK‘JMFJMHJMJEJS±PDVLBSBÎLPMUVţVOVCBſLB
BMU‘OEBi&WSFOTFMwPMBSBLT‘O‘nBOE‘S‘MN‘ſU‘S QP[JTZPOMBSEBUBLNBLJÎJO CVJſMFNMFSJBZO‘
6/&$&:ÚOFUNFMJţJ/PWFZBFſEFţFSJ T‘SBEBVZHVMBZ‘O‘[
VZBS‘ODBZBMO‘[DBTUBUJLWFZBHFSJTBS‘MBCJ- ±PDVL BSBÎ LPMUVţVOV TFÎUJţJOJ[ BSBCB
MFO OPLUBEBOFNOJZFULFNFSMFSJZMFEP- LPMUVţVà[FSJOF JMFSJZFCBLBSſFLJMEFZFS-
OBU‘MN‘ſBSBCBMBSEBLVMMBO‘NBVZHVOEVS MFſUJSJOJ[ ľFL

5FSFEEàU EVSVNVOEB ÎPDVL TBCJUMFNF %Œ,,"5t"SBCBLPMUVţVOVOCBſM‘ţ‘O‘O ÎPDVL
EPOBO‘N‘O‘O àSFUJDJTJ WFZB ZFULJMJ TBU‘D‘T‘ BSBÎ LPMUVţVOB FOHFM PMVſUVSNBE‘ţ‘O‘ LPO-
JMFJMFUJſJNLVSVOV[ USPMFEJOJ[ÚOFEPţSVJUNFNFMJEJS ľFL

:àLTFMUJDJ NJOEFSJ LFNFS HFÎJſMFSJOEFO
3. ÜRÜNÜN VE ARAÇ KOLTUĞUNUN HFÎJSFSFLTFSCFTUC‘SBLNBLTVSFUJZMFTÚLà-
KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMA VE Oà[ ľFL

GEREKLİLİKLER 4‘SUM‘ţ‘O L‘M‘G‘O‘ ľFL 
 ΑLBS‘O‘[ LPMUVL
UYARI! "ſBţ‘EB CFMJSUJMFO àSàO WF BSBCB LFNFSJOJO ÎBQSB[MBNBT‘OB L‘TN‘O‘ CBſ-
LPMUVLMBS‘JMFJMHJMJL‘T‘UMBNBWFLPſVMMBSBUJUJ[- M‘L JMF T‘SUM‘L BSBT‘OEBO HFÎJSJOJ[ ľFL

MJLMF VZVOV[ "LTJ UBLEJSEF HàWFOMJL HBSBOUJ OPLUBEBO TBCJUMFOFO LFNFSJ . ZVWBT‘OB
FEJMFNF[ HFÎJSJOJ[ ľFL 
 WF LBSſ‘ ZVWBEBO E‘ſBS‘
t#VÎPDVLBSBÎLPMUVţV ZBMO‘[DBBţ‘SM‘ţ‘JMF ΑLBSU‘O‘[ ľFL"

LHBSBT‘OEB BZEBOZBLMBſ‘LZBſB "SBCB FNOJZFU LFNFSJOJO IFN CFM IFN
LBEBS
PMBOÎPDVLMBSJÎJOLVMMBO‘MNBLà[FSF EF ÎBQSB[ L‘T‘NMBS‘O‘O L‘SN‘[‘ LFNFS Hà-
POBZMBON‘ſU‘S [FSHBI‘-hOJOBMU‘OEBOHFÎNFTJOJTBţMBZB-
t"SBCBO‘O LPMUVLMBS‘ 6/&$& :ÚOFUNFMJţJ DBL ſFLJMEF BSBCBO‘O FNOJZFU LFNFSJOJ
/P WFZB FſEFţFSJ VZBS‘ODB ZBMO‘[DB UPLBT‘OBUBL‘O‘[ ľFL

TUBUJL WFZB HFSJ TBS‘MBCJMFO  OPLUBEBO ±PDVL BSBÎ LPMUVţVOVO BSBCB LPMUVţVOB
FNOJZFU LFNFSMFSJZMF EPOBU‘MN‘ſ PMNBM‘E‘S EPţSVſFLJMEFTBCJUMFOEJţJOEFOFNJOPMB-
ľFL
 SBL BSBCBO‘OFNOJZFULFNFSJOJTBţMBNDB
t±PDVLBSBÎLPMUVţVOV OPLUBEBOTBCJUMF- ÎFLJOJ[ ľFL

OFOFNOJZFULFNFSJZMFEPOBU‘MN‘ſLPMUVţB ±PDVL BSBÎ LPMUVţVOVO TBţMBNDB ZFSJOF
LFTJOMJLMFUBLNBZ‘O‘[ ľFL
 UBL‘ME‘ţ‘O‘ WF BSBCBO‘O LPMUVţVOB EPţSV
t±PDVL BSBÎ LPMUVţV ÚO ZPMDV LPMUVţVOB ſFLJMEF TBCJUMFOEJţJOJ LPOUSPM FEJOJ[ FN-
WFZB IFSIBOHJ CJS BSLB LPMUVţB UBL‘MBCJMJS OJZFULFNFSJOJOHFSHJOPMEVţVOVLPOUSPM
#V±PDVLBSBÎLPMUVţVOV LFTJOMJLMFBSLBT‘ FEJOJ[ ±PDVL BSBÎ LPMUVţV BSBCBO‘O LPM-
BSBCBO‘O IFSIBOHJ CJS LPMUVţVOB CBLBDBL UVţVOBTBţMBNDBWFHàWFOMJCJSſFLJMEFUB-
ſFLJMEFLVMMBONBZ‘O‘[ ľFL
 L‘MNBN‘ſTB NPOUBKJſMFNJOJUFLSBSMBZ‘O‘[
105
%Œ,,"5 ±PDVLBSBÎLPMUVţVOVOLFNFSMFSJOJUPLB-
t&NOJZFU LFNFSJOJO FſJU ſFLJMEF EBţ‘ME‘ţ‘O‘ EBOÎÚ[àOà[ ľFL

WF CàLàMNFNJſ PMEVţVOV EBJNB LPOUSPM #BſM‘L L‘TN‘O‘ NàNLàO PMEVţVODB ZàL-
FEJOJ[ TFMUNFL JÎJO EàţNFZJ ÎFWJSJOJ[ WF CBţM‘
t"SBCB FNOJZFU LFNFSJOJ ,&4Œ/-Œ,-& CV LFNFS ſFSJUMFSJOJ NàNLàO PMEVţV LBEBS
UBMJNBUMBSEBHÚTUFSJMFOEFOGBSLM‘CJSſFLJMEF HFWſFUJOJ[ ľFL

UBLNBZ‘O‘[ 7BSTB ZàLTFMUJDJNJOEFSJ LFNFSHFÎJſMFSJO-
±PDVL BSBÎ LPMUVţV EPţSV PMBSBL UBL‘M‘ODB EFO HFÎJSFSFL TFSCFTU C‘SBLNBL TVSFUJZMF
ÎPDVţV PUVSUNBL JÎJO BſBţ‘EBLJ UBMJNBUMBS‘ TÚLàOà[ ľFL

J[MFZJOJ[ 4‘SUM‘LL‘M‘G‘O‘ΑLBS‘O‘[ ľFL
WFT‘SUM‘ţ‘O
4BCJUMFNF LFNFSMFSJOJO BZBS EàţNFTJ BSLBT‘OEBLJLMBQFZJÎÚ[àOà[ ľFL

)hZF CBT‘O‘[ WF BZO‘ BOEB ÎPDVL BSBÎ #BţM‘LFNFSſFSJUMFSJOJ ÎBQSB[ſFSJUHFÎJſMF-
LPMUVţV ſFSJUMFSJOJO BMU L‘TN‘O‘ UVUVOV[ SJOJOBMU‘OEBOHFÎJSJOJ[ ľFL
WFPNV[
WF LFOEJOJ[F EPţSV NàNLàO PMEVţVODB ſFSJUMFSJOJ LFNFSEà[FOFţJOJWFJMHJMJVÎMBS‘
ÎFLJOJ[ ľFL
 JMHJMJEFMJLMFSEFOHFÎJSFSFLJUJOJ[ ľFL

5PLBO‘O EàţNFTJOF CBTBSBL ÎPDVL BSBÎ #V BE‘NEBO TPOSB LFNFS ſFSJUMFSJ ſFLJM
LPMUVţVOVO TBCJUMFNF LFNFSMFSJOJ ÎÚ[à- hEFHÚTUFSJMEJţJHJCJPMNBM‘E‘S
Oà[WFZBOMBSBLPZVOV[ ľFL
5PLBZ‘ CBDBLBSBT‘ſFSJULPSVNBT‘OEBOÎÚ-
:àLTFMUJDJ NJOEFSJ EFMJLMFSJ ÎBQSB[ LFNFS [àOà[ WF BMU‘OEBLJ CÚMNFZF UBL‘O‘[ ľFL
HFÎJſMFSJOF TBCJUMFNFL TVSFUJZMF UBL‘O‘[ 
 CBDBL BSBT‘ ſFSJU LPSVNBT‘O‘ BZO‘ EF-
ľFL
 MJţFUBL‘O‘[ ľFL

%Œ,,"5 :àLTFMUJDJ NJOEFS ZBLMBſ‘L LHhB ,MBQFZJ UFLSBS T‘SUM‘ţ‘O BSLBT‘OB UBL‘O‘[ WF
LBEBSLVMMBO‘MBDBLU‘S EPOBO‘NBL‘M‘G‘O‘HFÎJSJOJ[
±PDVţVOV[VO ÎPDVL BSBÎ LPMUVţVOB
SBIBUÎB PUVSEVţVOEBO FNJO PMVOV[ 6. ÇOCUK ARAÇ KOLTUĞUNUN
LFNFS ſFSJUMFSJOJ GB[MB HFSEJSNFEFO ÎP- ARABAYA TAKILMASI VE GRUP 2/3’TEKİ
DVţVO WàDVEVOB HÚSF BZBSMBZ‘O‘[ JLJ ÇOCUĞUN (15-36 KG) OTURTULMASI
LFNFS ſFSJEJOJ CJSMFſUJSJOJ[ ľFL 
 WF ±PDVL BSBÎ LPMUVţVOV TFÎUJţJOJ[ BSBCB
UPLBZBUBL‘O‘[ ľFL"
 LPMUVţVà[FSJOF JMFSJZFCBLBSſFLJMEFZFS-
,FNFS ſFSJUMFSJOJO ÎPDVţVO PNV[ ZàL- MFſUJSJOJ[ ľFL

TFLMJţJOEF E‘ſBS‘ ΑLNBT‘O‘ TBţMBZBDBL &NOJZFU LFNFSJOJO ÎBQSB[ L‘TN‘O‘ CBſM‘-


ſFLJMEF ľFL
ÎPDVLBSBÎLPMUVţVOVO ţ‘O BSLBT‘OEBO WF CBſM‘ţ‘O BMU‘OEBLJ JMHJMJ
CBſM‘L L‘TN‘O‘O ZàLTFLMJţJOJ BZBSMBNBL L‘SN‘[‘ LFNFS Hà[FSHBI‘OEBO $
 HFÎJSJ-
JÎJO T‘SUM‘ţ‘O UFQFTJOEF CVMVOBO BZBSMB- OJ[±PDVţVOV[VEJLLBUMFBSBÎLPMUVţVOB
NBEàţNFTJ"hZ‘LVMMBO‘O‘[ ľFL
 ZFSMFſUJSJOJ[ WF ÎPDVţVOV[VO T‘SU‘ ÎPDVL
±PDVL BSBÎ LPMUVţVOVO TBCJUMFNF LF- BSBÎ LPMUVţVOVO T‘SUM‘ţ‘OB EPţSV PMBSBL
NFSMFSJOJHFSNFLJÎJO ÎPDVţVOWàDVEV- ZBTMBON‘ſ ſFLJMEF PUVSEVţVOV LPOUSPM
OBEPţSVCJÎJNEFPUVSVODBZBLBEBSBZBS FEJOJ[
ſFSJEJOJÎFLJOJ[ ľFL
 "SBCBO‘OLPMUVLLFNFSJOJOIFNCFMIFN
±PDVLBSBÎLPMUVţVOVOEPţSVPMBSBLTB- EF ÎBQSB[ L‘T‘NMBS‘O‘O CFM LFNFSJ Hà[FS-
CJUMFOEJţJOJLPOUSPMFEJOJ[ ľFL
 HBI‘ -hEFO HFÎNFTJOJ TBţMBZBDBL ſFLJMEF 
±PDVţV ÎPDVL BSBÎ LPMUVţVOEBO ΑLBS- BSBCBO‘OFNOJZFULFNFSJOJUPLBT‘OBUBL‘-
NBLJÎJO UPLBO‘OEàţNFTJOFCBT‘O‘[WF O‘[ ľFL

LFNFS ſFSJUMFSJOJ TFSCFTU C‘SBL‘O‘[ ľFL #BſM‘L L‘TN‘O‘ BZBSMBSLFO ÎBQSB[ LPMUVL

LFNFSJ L‘MBWV[VOVO LPOVNVOVO #

PNV[VOàTUàOEFFOGB[MBDNNFTBGFEF
5. GRUP 1 (9-18 KG) İLE GRUP 2/3 (15- CVMVOEVţVOVLPOUSPMFEJOJ[ ľFL

36 KG) ARASI ÇOCUK ARAÇ KOLTUĞU ,FNFSJO HFSHJO PMNBT‘O‘ WF ÎPDVţVO
KURULUMUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ CBDBLMBS‘JMFHÚţTàà[FSJOFEà[HàODFUB-
(SVQ JMF (SVQ BSBT‘OEBLJ ÎPDVL BSBÎ L‘MNBT‘O‘TBţMBNBLJÎJO ÎBQSB[BSBCBFN-
LPMUVţVOVO LVSVMVNVOV EFţJſUJSNFL JÎJO OJZFULFNFSJſFSJEJOJTBSH‘NFLBOJ[NBT‘OB
BſBţ‘EBLJHJCJEFWBNFEJOJ[ EPţSVÎFLJOJ[ ľFL

106
±PDVL BSBÎ LPMUVţVOVO EPţSV PMBSBL TB- T‘SUM‘ţ‘O UFQFTJOEFLJ " EàţNFTJOJ HFSFLFO
CJUMFOEJţJOJLPOUSPMFEJOJ[ ľFL
 ZàLTFLMJţF VMBſ‘ODBZB LBEBS ÎFWJSJOJ[ ľFL


%Œ,,"5
t,PMUVLLFNFSJOJOUàNOPLUBMBSBFſJUſFLJMEF 9. YATIRMA
EBţ‘ME‘ţ‘O‘ WF CàLàMNFNJſ PMEVţVOV EBJ- ±PDVLBSBÎLPMUVţV ZBMO‘[DBCJSZBU‘SNBLP-
NBLPOUSPMFEJOJ[ OVNVOBTBIJQUJS
t±BQSB[ LPMUVL LFNFSJOJO ÎPDVţVO PN[V- ±PDVL BSBÎ LPMUVţVOV ZBU‘SNBL JÎJO LPMV
OB EPţSV ſFLJMEF ZBTMBON‘ſ PMEVţVOV WF LVMMBO‘O‘[ WF ÎPDVL BSBÎ LPMUVţVOV FţJNMJ
ÎPDVţVO CPZOVOB CBTL‘ VZHVMBNBE‘ţ‘O‘ LPOVNB HFMFDFL ſFLJMEF IBmGÎF LBME‘S‘O‘[
LPOUSPM FEJOJ[ (FSFLJSTF CBſM‘L L‘TN‘O‘ ľFL

BZBSMBZ‘O‘[ ,PMUVţVO ÎPDVţV JÎJOF PUVSUNBEBO ÚODF
t"SBCBFNOJZFULFNFSJTBSH‘DJIB[‘O‘O BSBÎ ZBU‘S‘MNBT‘O‘UBWTJZFFEFSJ[
LPMUVţVOVOT‘SUM‘ţ‘BSLBT‘OEBLBME‘ţ‘O‘LPO- %Œ,,"5,LPMVOVOZFSJOFHFSJHFMEJţJOJLPO-
USPMFEJOJ[ ľFL
 USPM FEFSFL ZBU‘SNB TJTUFNJOJO ZFSJOF LJMJU-
MFOEJţJOEFOFNJOPMVOV[
±PDVţV (SVQWFUFLJÎPDVLBSBÎLPMUV- %Œ,,"5 "ZBSMBNBMBS‘ ZBQU‘LUBO TPOSB LF-
ţVOEBOΑLBSNBLJÎJO NFSMFSJO Eà[HàODF HFSJMEJţJOEFO FNJO
 "SBCBO‘O FNOJZFU LFNFSJOJ UPLBT‘OEBO PMVOV[
ΑLBS‘O‘[
"SBCBO‘OFNOJZFULFNFSJOJ ÎPDVţVOCF- 10. TEMİZLİK VE BAKIM
EFOJOEFOÎÚ[àOà[
±PDVţV ÎPDVLBSBÎLPMUVţVOEBOEJLLBUMF KILIFIN TEMİZLİĞİ
LBME‘S‘O‘[ ±PDVL BSBÎ LPMUVţVOVO LVNBſ L‘M‘G‘ UBNB-
%Œ,,"5 ±PDVL BSBÎ LPMUVţVOV BSBCBEBO N‘ZMBΑLBSU‘MBCJMJSWFFMEFZBEBÎBNBſ‘SNB-
TÚLNFL JTUFNJZPSTBO‘[ BSBCB FNOJZFU LF- LJOFTJOEF ¡$EF Z‘LBOBCJMJS :‘LBNB T‘SB-
NFSMFSJOJUFLSBSUPLBT‘OBUBL‘O‘[CÚZMFDFÎP- T‘OEB MàUGFO BſBţ‘EBLJ Z‘LBNB TFNCPMMFSJOJ
DVL BSBÎ LPMUVţV JÎJOEF ÎPDVL PMNBTB CJMF HÚTUFSFO LVNBſ FUJLFUJ à[FSJOEFLJ UFNJ[MJL
BSBCBO‘O JÎFSJTJOF HàWFOMF UBL‘MN‘ſ IBMEF UBMJNBUMBS‘OBVZVOV[
LBM‘SCV LB[BIBMJOEFWFZBBSBCBO‘OBOJGSFO
ZBQNBT‘EVSVNVOEBUFIMJLFZJÚOMFZFDFLUJS  ±BNBſ‘S NBLJOFTJOEF ¡$EF
Z‘LBOBCJMJS
7. GRUP 1'DE (9-18 KG) KOLTUK
KULLANIMI İÇİN KEMERLERİN ±BNBſ‘STVZVLVMMBONBZ‘O‘[
DÜZENLENMESİ
,‘T‘N WF hEB HÚTUFSJMFO UBMJNBUMBS‘ UFSTJ .BLJOFEFLVSVUNBZ‘O‘[
T‘SBEBUBLJQFEJOJ[
 ÃUàMFNFZJOJ[
8. BAŞLIK KISMININ YÜKSEKLİK AYARI
±PDVL BSBÎ LPMUVţVOVO ÎPDVţVO CPZVOB ,VSVUFNJ[MFNFZFWFSNFZJOJ[
EBIBJZJCJSſFLJMEFVZNBT‘O‘TBţMBNBLJÎJO 
CBſM‘LL‘TN‘BZBSMBOBCJMJS%PţSVPMBSBLBZBS- "TMB Bſ‘OE‘S‘D‘ EFUFSKBO ZB EB ÎÚ[à-
MBOE‘ţ‘OEB BſBţ‘EBLJMFSJTBţMBS Dà NBEEF LVMMBONBZ‘O‘[ ,VNBſ L‘M‘-
±PDVţVOCBſ‘EBJNBZFSJOEFUVUVMVSWFJZJ G‘ LVSVUNB NBLJOFTJOEF LVSVUNBZ‘O‘[
LPSVOVS (S
 T‘LNBEBO LVSVNBZB C‘SBL‘O‘[ ,VNBſ L‘M‘G‘O
±PDVLBSBÎLPMUVţVFNOJZFULFNFSMFSJEB- ÎFſJUMJ L‘T‘NMBS‘O‘ ÎPDVL BSBÎ LPMUVţVOEBO
JNBEPţSVZàLTFLMJLUF ZBOJPNV[ZàLTFLMJ- TÚLNFLJÎJO BſBţ‘EBLJUBMJNBUMBS‘J[MFZJOJ[
ţJOEFEJS (S
 ±PDVLBSBÎLPMUVţVOVOLFNFSMFSJOJUPLB-
"SBCBO‘O ÎBQSB[ LPMUVL LFNFSMFSJ CBſM‘L EBOÎÚ[àOà[
L‘TN‘$JMFCàUàOMFſJLLFNFSHà[FSHBIMBS‘Z- ,‘M‘G‘CBſM‘LL‘TN‘OEBOTÚLàOà[ ľFL

MBEBJNBEPţSVZàLTFLMJLUFEJS (S
 #BſM‘LL‘TN‘O‘OàTUàOEFLJLBQMBNBMBS‘TÚ-
#BſM‘L L‘TN‘O‘O ZàLTFLMJţJOJ BZBSMBNBL JÎJO LàOà[ ľFL

107
$‘SUD‘SUM‘ CBOUMBS‘ CBſM‘L L‘TN‘OEBO BZ‘SB- ÜRÜNÜN ELDEN ÇIKARILMASI
SBL T‘SUM‘LL‘M‘G‘O‘TÚLàOà[ ľFL
 ±PDVL "SBÎ LPMUVţV PSJKJOBM HàWFOMJL TUBO-
,‘M‘G‘ ÎPDVL BSBÎ LPMUVţVOVO àTU L‘TN‘O- EBSUMBS‘OBBSU‘LVZHVOPMNBE‘ţ‘OEB LPMUVţV
EBOCBſMBZBSBLΑLBS‘O‘[ ľFL
 LVMMBONBZ‘ C‘SBL‘O‘[ WF VZHVO CJS UPQMBNB
,PMUVţVOBMU‘OEBLJFTOFLſFSJUMFSJÎÚ[NFL OPLUBT‘OEB FMEFO ΑLBS‘O‘[ ÃSàOà EBJNB 
JÎJO ÎPDVL BSBÎ LPMUVţVOV FţJOJ[ ľFL LVMMBO‘ME‘ţ‘ àMLFEF LBCVM FEJMNJſ ÎFWSF LV-

 SBMMBS‘OB WF ZÚOFUNFMJLMFSJOF VZHVO EBWSB-
4‘SUM‘ţ‘OBSLBT‘OEBLJD‘SUD‘SU‘BZ‘S‘O‘[ ľFL OBSBLFMEFOΑLBS‘O‘[


4‘SUM‘ţ‘OBSLBT‘OEBLJLMBQFZJTÚLàOà[ ľFL


,VNBſL‘M‘G‘OQBSÎBMBS‘O‘ZFSJOFUBLNBLJÎJO 
ZVLBS‘EBLJUBMJNBUMBS‘UFSTJT‘SBEBJ[MFZJOJ[

PLASTİK VEYA METAL KISIMLARIN TE-


MİZLİĞİ
1MBTUJL WFZB CPZBM‘ NFUBM L‘T‘NMBS‘ ZBMO‘[DB
OFNMJ CJS CF[MF UFNJ[MFZJOJ[ "TMB Bſ‘OE‘S‘D‘
EFUFSKBO ZB EB ÎÚ[àDà NBEEF LVMMBONBZ‘-
O‘[
±PDVL "SBÎ LPMUVţVOVO IBSFLFUMJ QBSÎBMBS‘
ZBţMBONBNBM‘E‘S

BİLEŞENLERİN DURUMUNUN KONTRO-)BTBSM‘ WFZB Bſ‘ON‘ſ PMNBE‘LMBS‘OEBO FNJO
PMNBL BNBD‘ZMB BſBţ‘EBLJ CJMFſFOMFSJO EV-
SVNVOVO Eà[FOMJ PMBSBL LPOUSPM FEJMNFTJ
ÚOFSJMJS
t,VNBſ LBQMBNB %PMHV NBM[FNFTJOJO E‘-
ſBS‘ UBſNBE‘ţ‘O‘ LPOUSPM FEJOJ[ %JLJſMFSJO
EVSVNVOV LPOUSPM FEJOJ[ EBJNB TBţMBN
WFIBTBST‘[PMNBMBS‘HFSFLNFLUFEJS
t,FNFSſFSJUMFSJLVNBſL‘M‘G‘OUBSB[MBONBE‘-
ţ‘O‘ WFZB LFNFS ſFSJUMFSJOJO BZBS LBZ‘ſ‘OB 
CBDBLBSBT‘OB PNV[MBSBWFLFNFSBZBSQMB-
LBT‘OBEFOLHFMFOL‘T‘NMBSEBZ‘QSBONBN‘ſ
PMEVţVOVLPOUSPMFEJOJ[
t1MBTUJL QBSÎBMBS QMBTUJL QBSÎBMBS‘O Bſ‘ON‘ſ 
IBTBSM‘ WFZB TPMNVſ PMNBE‘ţ‘O‘ LPOUSPM
FEJOJ[
%Œ,,"5 )BTBSM‘ EFGPSNF PMNVſ WFZB Bſ‘S‘
EFSFDFEF Z‘QSBON‘ſ PMBO BSBÎ LPMUVţVOV
LVMMBONBZ‘O‘[ WF ZFOJTJZMF EFţJſUJSJOJ[ PSJKJ-
OBMHàWFOMJLÚ[FMMJLMFSJOJZJUJSNJſPMBCJMJS

ÜRÜNÜN SAKLANMASI
"SBCBZBUBL‘MNBE‘ţ‘[BNBO ÎPDVLBSBÎLPM-
UVţVOVO LVSV CJS ZFSEF ‘T‘ LBZOBLMBS‘OEBO
V[BLUBWFUP[EBO OFNEFOWFEPţSVEBOHà-
OFſ‘ſ‘ţ‘OEBOLPSVOBSBLTBLMBONBT‘ÚOFSJMJS

108
CHICCO ÔOTQBUFQPTJCJM ÔOGVODƄJFEFQSF[FOƄBBMUPS
QBTBHFSJQFTDBVOVMQPTUFSJPS
GRO-UP 123 t"WFƄJ HSJKœ Tœ OV MœTBƄJ OFmYBUF TDBVOFMF
BVUPDBSFTFQMJB[œTBVDBSFTFSPUFTDÔODB[
Gr. 123 (9-36 kg) EFBDDJEFOUBSQVUFBDPOTUJUVJVOQFSJDPM
t"DPSEBƄJBUFOƄJFNPEVMVJÔODBSFFTUFJOTUB-
MBU TDBVOVM EF NBƁJOœ QFOUSV DPQJJ BTUGFM
INSTRUCŢIUNI DE ÔODÉUTœFWJUBƄJDPOUBDUVMDVVOTDBVONP-
FOLOSIRE CJMTBVDVQPSUJFSB
t/VmYBƄJOJDJPEBUœTDBVOVMEFNBſJOœQFO-
USV DPQJJ QF VO TDBVO BVUP EPUBU OVNBJ
FOARTE IMPORTANT! DV P DFOUVSœ BCEPNJOBMœ QSJOTœ ÔO EPVœ
QVODUF

A SE CITI IMEDIAT t/JDJVO TDBVO EF NBƁJOœ QFOUSV DPQJJ OV
QPBUF HBSBOUB TJHVSBOƄB UPUBMœ B DPQJMVMVJ
AVERTISMENT! ÎNAINTE DE FOLOSIRE ÎNLĂ ÔO DB[ EF BDDJEFOU ÔOTœ GPMPTJSFB BDFTUVJ
563"Ń* 03*$& 4"$ %*/ 1-"45*$ 13&$6. ľ* QSPEVT SFEVDF SJTDVM EF MF[JVOJ HSBWF TBV
50"5&&-&.&/5&-&".#"-"+6-6*ľ*/6-& EFDFT
LĂSAŢI LA ÎNDEMÂNA COPILULUI. SE RECO t3JTDVMVOPSSœOJSJHSBWFBMFDPQJMVMVJ OVOV-
MANDĂ ELIMINAREA ACESTOR MATERIALE NBJÔODB[EFBDDJEFOU DJƁJÔOBMUFTJUVBƄJJ
13*/ $0-&$5"3&" 4&-&$5*7Ē ·/ $0/'03 EF FY GSÉOœSJ CSVƁUF FUD
 DSFƁUF EBDœ
MITATE CU NORMELE ÎN VIGOARE PENTRU JOEJDBƄJJMF EJO BDFTU NBOVBM OV TVOU SFT-
&-*.*/"3&"%&ľ&63*-03 QFDUBUF DV BUFOƄJF WFSJmDBƄJ ÔOUPUEFBVOB
DB TDBVOVM EF NBƁJOœ QFOUSV DPQJJ Tœ mF
AVERTISMENTE mYBUÔONPEDPSFDU
t1FOUSV NPOUBSFB ƁJ JOTUBMBSFB QSPEVTVMVJ t·ODB[VMÔODBSFTDBVOVMEFNBƁJOœQFOUSV
VSNBƄJJOTUSVDƄJVOJMFDVTUSJDUFƄF&WJUBƄJGP- DPQJJ FTUF EFUFSJPSBU EFGPSNBU TBV GPBS-
MPTJSFB QSPEVTVMVJ EF DœUSF QFSTPBOF DBSF UF V[BU BDFTUB USFCVJF ÔOMPDVJU EFPBSFDF
OVBVDJUJUJOTUSVDƄJVOJMF FTUF QPTJCJM Tœ ÔſJ m QJFSEVU DBSBDUFSJTUJDJMF
t1œTUSBƄJ BDFTU NBOVBM QFOUSV VUJMJ[œSJ WJJ- JOJƄJBMFEFTJHVSBOƄœ
UPBSF t/V FGFDUVBƄJ NPEJmDœSJ TBV BEBPTVSJ QSP-
t'JFDBSF ƄBSœ QSFWFEF MFHJ ƁJ SFHMFNFOUœSJ EVTVMVJGœSœBQSPCBSFBQSPEVDœUPSVMVJ
EJGFSJUF ÔO DFFB DF QSJWFƁUF TJHVSBOƄB DP- t/V JOTUBMBƄJ BDDFTPSJJ QJFTF EF TDIJNC ƁJ
QJJMPS ÔO UJNQVM USBOTQPSUVMVJ ÔO BVUPNP- DPNQPOFOUF DBSF OV TVOU GVSOJ[BUF EF
CJM%FBDFFB TFSFDPNBOEœTœDPOUBDUBƄJ QSPEVDœUPS
BVUPSJUœƄJMF MPDBMF QFOUSV JOGPSNBƄJJ EFUB- t/VMœTBƄJOJDJPEBUœDPQJMVMOFTVQSBWFHIFBU
MJBUF ÔOTDBVOVMEFNBƁJOœQFOUSVDPQJJ JOEJGF-
tAVERTISMENT! $POGPSN TUBUJTUJDJMPS SFOUEFNPUJW
BTVQSB BDDJEFOUFMPS ÔO HFOFSBM MPDVSJMF t/VJOUFSDBMBƄJBDDFTPSJJOFBQSPCBUFQFOUSV
EJOTQBUFMFBVUPNPCJMVMVJTVOUNBJTJHVSF BDFTUQSPEVTÔOUSFTDBVOVMBVUPƁJTDBVOVM
EFDÉUDFMEJOGBUœEFBDFFBTFSFDPNBOEœ EF NBƁJOœ QFOUSV DPQJJ TBV ÔOUSF TDBVOVM
JOTUBMBSFBTDBVOVMVJEFNBƁJOœQFMPDVSJMF EF NBƁJOœ QFOUSV DPQJJ ƁJ DPQJM ÔO DB[ EF
EJO TQBUF 4DBVOVM DFM NBJ TJHVS FTUF DFM BDDJEFOU TDBVOVMEFNBƁJOœBMDPQJMVMVJBS
DFOUSBMQPTUFSJPS EBDœFTUFFDIJQBUDVDFO- QVUFBTœOVGVODƄJPOF[FDPSFDU
UVSœÔOQVODUF t·ODB[VMÔODBSFBVUPNPCJMVMBGPTUMœTBUÔO
t4F SFDPNBOEœ DB UPƄJ QBTBHFSJJ Tœ mF TPBSF ÔOBJOUFEFBBſF[BDPQJMVMDPOUSPMBƄJ
JOGPSNBƄJDVQSJWJSFMBNPEBMJUBUFBEFTDPB- DVBUFOƄJFTDBVOVMEFNBſJOœQFOUSVDPQJJ 
UFSFBDPQJMVMVJÔODB[EFVSHFOƄœ WFSJmDÉOEDBBOVNJUFQœSƄJBMFBDFTUVJBTœ
t%BDœTDBVOVMEFNBſJOœQFOUSVDPQJJFTUF OVTFmTVQSBÔODœM[JUÔOBDFTUDB[ MBTBƄJMF
BNQMBTBUQFTDBVOVMBOUFSJPSDVBJSCBHVM Tœ TF SœDFBTDœ ÔOBJOUF EF B BſF[B DPQJMVM 
GSPOUBM BDUJWBU TF SFDPNBOEœ QFOUSV NBJ QFOUSVBFWJUBDBBDFTUBTœTVGFSFBSTVSJ
NVMUœTJHVSBOƄœ TœQMBTBƄJTDBVOVMDÉUNBJ t·O VSNB VOVJ BDDJEFOU VƁPS TDBVOVM EF
109
NBƁJOœ QFOUSV DPQJJ QPBUF TVGFSJ EBVOF TDPBUFƄJ TVC OJDJP GPSNœ DPQJMVM EJO TDBV-
DBSFOVTVOUNFSFVWJ[JCJMFDVPDIJVMMJCFS OVMEFNBƁJOœQFOUSVDPQJJÔOUJNQDFBV-
EFBDFFB USFCVJFÔOMPDVJU UPNPCJMVMFTUFÔONJƁDBSF·ODB[VMÔODBSF
t/VGPMPTJƄJVOTDBVOEFNBƁJOœQFOUSVDP- DPQJMVMOFDFTJUœBUFOƄJF USFCVJFTœHœTJƄJVO
QJJ MB NÉOB B EPVB BS QVUFB BWFB EBVOF MPDTJHVSƁJTœWœPQSJƄJ
TUSVDUVSBMF DBSF OV TF WœE DV PDIJVM MJCFS 
ÔOTœDBSFDPNQSPNJUTJHVSBOƄBQSPEVTVMVJ CUPRINS
t4PDJFUBUFBDPNFSDJBMœ"SUTBOBEFDMJOœPSJ- 1. DESCRIERE COMPONENTE
DF SFTQPOTBCJMJUBUF ÔO DB[ EF GPMPTJSF OFB- 2. CARACTERISTICILE PRODUSULUI
EFDWBUœBQSPEVTVMVJ 3&453*$Ń** ľ* $0/%*Ń** %& 65*-*;"3& $6
t)VTBUFYUJMœQPBUFmÔOMPDVJUœOVNBJDVVOB PRIVIRE LA PRODUS ȘI LA SCAUNUL AUTO
BQSPCBUœEFQSPEVDœUPS EFPBSFDFBDFBTUB 4. INSTALAREA ÎN AUTOMOBIL A SCAUNULUI
SFQSF[JOUœ QBSUF JOUFHSBOUœ B TDBVOVMVJ %& ."ľ*/Ē 1&/536 $01** ľ* "ľ&;"3&"
EF NBƁJOœ QFOUSV DPQJJ 1FOUSV B HBSBOUB $01*-6-6*%*/(361" ,(

TJHVSBOƄB DPQJMVMVJ ÔO TDBVOVM EF NBſJOœ 5. MODIFICAREA CONFIGURĂRII SCAUNULUI


OVM VUJMJ[BƄJ OJDJPEBUœ GœSœ IVTB UFYUJMB B %&."ľ*/Ē1&/536$01**%&-"(361"
BDFTUVJB ,(
-"(361" ,(

t7FSJmDBƄJDBDFOUSVSBEFTJHVSBOƄœTœOVmF 6. INSTALAREA ÎN AUTOMOBIL A SCAUNULUI


SœTVDJUœ QFOUSVBFWJUBQSJOEFSFBBDFTUFJB %& ."ľ*/Ē 1&/536 $01** ľ* "ľ&;"3&"
TBVBQœSƄJMPSTDBVOVMVJEFNBƁJOœQFOUSV $01*-6-6*%*/(361" ,(

DPQJJÔOUSFQPSUJFSFTBVGSFDBSFBBDFTUFJBEF 7. RESTABILIREA CENTURILOR PENTRU
WÉSGVSJUœJPBTF 65*-*;"3&"·/(361" ,(

t4DBVOVM EF NBſJOœ QFOUSV DPQJJ OV NBJ 8. REGLAREA ÎNĂLŢIMII TETIEREI
QPBUFmVUJMJ[BUÔODB[VMÔODBSFDFOUVSBFTUF 9. RABATARE
UœJBUœTBVEFTUSœNBUœ $63ĒŃ"3&ľ*·/53&Ń*/&3&
t$ÉOEOVTFUSBOTQPSUœDPQJMVM TDBVOVMEF
NBſJOœ QFOUSV DPQJJ QPBUF SœNÉOF mYBU 1. DESCRIERE COMPONENTE
TBVQPBUFmQVTÔOQPSUCBHBK4DBVOVMDP- Fig. 1 (partea din faţă):
QJMVMVJ MœTBU OFBODPSBU QPBUF DPOTUJUVJ VO "#VUPOEFSFHMBSFBUFUJFSFJſJBDFOUVSJMPS
QFSJDPMQFOUSVQBTBHFSJÔODB[EFBDDJEFOU #5FUJFSœ
TBVEFGSÉOFCSVſUF $1VODUFEFUSFDFSFBDFOUVSJJEJBHPOBMF
t7FSJmDBƄJTœOVBWFƄJÔOUJNQVMUSBOTQPSUVMVJ %1SPUFDƄJJVNFSJ
ÔO TQFDJBM QF QPMJƄB JOUFSJPBSB EJO TQBUFMF &$FOUVSJTJHVSBOƄœTDBVO
BVUPNPCJMVMVJ PCJFDUFTBVCBHBKFDBSFTœ '$BUBSBNœ
OVmGPTUmYBUFTBVQP[JƄJPOBUFÔOTJHVSBOƄœ (1SPUFDƄJFQJDJPBSF
ÔODB[EFBDDJEFOUTBVGSÉOœCSVTDœ BDFTUFB )#VUPOSFHMBSFDFOUVSJ
BSQVUFBSœOJQBTBHFSJJ *#BOEœEFSFHMBSFBQP[JƄJFJDFOUVSJMPS
t"TJHVSBƄJWœ Dœ UFUJFSB TDBVOVMVJ OV TF +"EBQUPS
TVQSBQVOF DV TDBVOVM EF NBſJOœ QFOUSV ,.BOFUœSBCBUBSF
DPQJJOVUSFCVJFTœÔMÔNQJOHœÔOGBƄœ%BDœ -1VODUFEFUSFDFSFBDFOUVSJMPSBCEPNJOBMF
TFÔOUÉNQMœBDFTUMVDSV ÔOEFQœSUBƄJUFUJFSB Fig. 2 (partea din spate):
TDBVOVMVJBVUPEFQFBVUPNPCJMVMÔODBSF .$PNQBSUJNFOU QFOUSV USFDFSFB DFOUVSJJ
FTUFJOTUBMBUTDBVOVMEFNBſJOœQFOUSVDP- BVUPQFOUSVJOTUBMBSFBÔOHSVQB
QJJ BWÉOEHSJKœTœOVPMœTBƄJQFQPMJƄBEJO /-PDBſVSJQFOUSVQSPUFDƄJJVNFSJ
TQBUF
t"TJHVSBƄJWœ Dœ UPƄJ QBTBHFSJJ EJO BVUPWF- 2. CARACTERISTICILE PRODUSULUI
IJDVM GPMPTFTD DFOUVSJ EF TJHVSBOƄœ BUÉU t "DFTUTDBVOEFNBƁJOœQFOUSVDPQJJFTUF
QFOUSV TJHVSBOƄB QFSTPOBMœ DÉU ƁJ QFOUSV PNPMPHBU QFOUSVv(SVQB  ſJ w QFOUSV
FWJUBSFBSœOJSJJDPQJMVMVJÔODB[EFBDDJEFOU USBOTQPSUVM DPQJJMPS DV HSFVUBUFB EF MB 
TBVGSÉOœCSVTDœ QÉOœ MB EF LH EF MB MVOJ QÉOœ MB
t·O UJNQVM DœMœUPSJJMPS MVOHJ GBDFƄJ PQSJSJ BQSPYJNBUJWBOJ
DPOGPSNOPSNFMPSSF-
EFTF $PQJMVM PCPTFƁUF GPBSUF VƁPS /V HVMBNFOUVMVJFVSPQFBO&$&3
110
t0NPMPHBSFB FTUF EF UJQVMi6OJWFSTBMw BſB- EFSF TUBUJDœTBVQSFUFOTJPOBUœ PNPMPHBUœ
EBSTDBVOVMEFNBſJOœQFOUSVDPQJJQPBUF DPOGPSN 3FHVMBNFOUVMVJ 6/&$& /S
mVUJMJ[BUQFPSJDFNPEFMEFBVUPNPCJM TBVBMUPSTUBOEBSEFFDIJWBMFOUF 'JH

AVERTISMENT! v6OJWFSTBMwÔOTFBNOœDœFTUF t/V JOTUBMBƄJ OJDJPEBUœ TDBVOVM EF NBƁJOœ


DPNQBUJCJM DV NBKPSJUBUFB EBS OV DV UPBUF QFOUSV DPQJJ DV DFOUVSB BVUPNPCJMVMVJ DV
TDBVOFMFWFIJDVMFMPS EPVœQVODUFEFQSJOEFSF 'JH

t4DBVOVMEFNBƁJOœQPBUFmJOTUBMBUQFTDB-
ANUNŢ IMPORTANT VOVMEJOGBƄœBMQBTBHFSVMVJTBVQFPSJDBSF
"DFTUB FTUF VO EJTQP[JUJW v6OJWFSTBMw EF EJO TDBVOFMF EJO TQBUF /V GPMPTJƄJ BDFTU
SFƄJOFSF B DPQJMVMVJ PNPMPHBU DPOGPSN TDBVOQFCBODIFUFBƁF[BUFMBUFSBMTBVDPO-
3FHVMBNFOUVMVJ FVSPQFBO OS  TFSJB USBSTFOTVMVJEFNFST 'JH

B B EF BNFOEBNFOUF 1PBUF m GPMPTJU t"DFTU QSPEVT QPBUF m GPMPTJU FYDMVTJW DB
ÔO HFOFSBM MB UPBUF BVUPWFIJDVMFMF mJOE TDBVOEFNBƁJOœQFOUSVDPQJJ OVQPBUFm
DPNQBUJCJMDVNBKPSJUBUFBEBSOVDVUPBUF GPMPTJUÔODBTœ
TDBVOFMFWFIJDVMFMPS t1FOUSVPJOTUBMBSFDPSFDUœ FWJUBƄJDBUFUJFSB
4F QPBUF PCƄJOF DV VƁVSJOƄœ DPNQBUJCJ- TDBVOVMVJBVUPTœTFTVQSBQVOœÔOPSJDFGFM
MJUBUFBQFSGFDUœÔODB[VMÔODBSFQSPEVDœ- DV TQœUBSVM TDBVOVMVJ EF NBſJOœ QFOUSV
UPSVMBVUPWFIJDVMVMVJEFDMBSœÔONBOVBMVM DPQJJ
EF GPMPTJSF BM BDFTUVJB Dœ ÔO DPOTUSVDƄJB t"TJHVSBƄJWœTœOVmFQSFBÔOBMUœDBUBSBNB
BVUPWFIJDVMVMVJ TB QSFWœ[VU JOTUBMBSFB DFOUVSJJDVUSFJQVODUFBBVUPNPCJMVMVJ·O
EJTQP[JUJWFMPS EF SFƄJOFSF B DPQJJMPS EF DB[DPOUSBS ÔODFSDBƄJTœJOTUBMBƄJTDBVOVMEF
UJQ VOJWFSTBM QFOUSV SFTQFDUJWB DMBTœ EF NBƁJOœQFOUSVDPQJJQFVOBMUTDBVOBMBV-
WÉSTUœ UPNPCJMVMVJ 'JHſJ

"DFTUEJTQP[JUJWEFSFƄJOFSFBGPTUDMBTJmDBU
DB mJOEvVOJWFSTBMw DPOGPSN VOPS DSJUFSJJ 4. INSTALAREA ÎN AUTOMOBIL A
EF PNPMPHBSF NBJ TUSJDUF GBƄœ EF NPEF- SCAUNULUI DE MAȘINĂ PENTRU COPII
MFMFQSFDFEFOUFDBSFOVEJTQVOEFBDFTU ȘI AȘEZAREA COPILULUI DIN GRUPA 1
BOVOƄ (9- 18 KG)
1PBUF m GPMPTJU EPBS ÔO BVUPWFIJDVMF- AVERTISMENT! "DFTUFJOTUSVDƄJVOJTFSFGFSœ 
MF QSFWœ[VUF DV DFOUVSœ EF TJHVSBOƄœ BUÉUÔOUFYUDÉUſJÔOJNBHJOJ MBJOTUBMBSFBTDB-
DV USFJ QVOUF EF QSJOEFSF TUBUJDœ TBV VOVMVJEFNBſJOœQFOUSVDPQJJQFMPDVMEJO
QSFUFOTJPOBUœ PNPMPHBUœ DPOGPSN TQBUF ESFBQUB 1FOUSV B JOTUBMB TDBVOVM QF
3FHVMBNFOUVMVJ 6/&$& /S TBV BMUPS BMUFMPDVSJFGFDUVBƄJPQFSBƄJJMFEFJOTUBMBSFÔO
TUBOEBSEFFDIJWBMFOUF BDFFBƁJPSEJOF
%BDœ BWFƄJ OFMœNVSJSJ Wœ SVHœN Tœ DPO- 1P[JƄJPOBƄJTDBVOVMEFNBſJOœQFOUSVDP-
UBDUBƄJQSPEVDœUPSVMEJTQP[JUJWVMVJEFSFƄJ- QJJQFTDBVOÔOTFOTVMEFNFSTQFTDBVOVM
OFSFTBVWÉO[œUPSVM TFMFDUBUBOUFSJPSQFOUSVJOTUBMBSF 'JH

AVERTISMENT! "TJHVSBƄJWœ Dœ UFUJFSB TDBV-
3. RESTRICŢII ȘI CONDIŢII DE UTILIZARE OVMVJ OV TF TVQSBQVOF DV TDBVOVM EF NB-
CU PRIVIRE LA PRODUS ȘI LA SCAUNUL ſJOœ QFOUSV DPQJJ OV USFCVJF Tœ ÔM ÔNQJOHœ
AUTO ÔOBJOUF 'JH

AVERTISMENT! 3FTQFDUBƄJ DV BUFOƄJF VS- ·OEFQœSUBƄJQFSOVƄBBKVTUBCJMœ FMJCFSÉOE
NœUPBSFMF SFTUSJDƄJJ ſJ DPOEJƄJJ EF VUJMJ[BSF PEJOQVODUFMFEFUSFDFSFBDFOUVSJJ 'JH
SFGFSJUPBSF MB QSPEVT ſJ MB TDBVOFMF BVUP- 

NPCJMVMVJÔODB[DPOUSBSOVQVUFNHBSBOUB ·OEFQœSUBƄJ IVTB UFYUJMœ B TQœUBSVMVJ 'JH
TJHVSBOƄB 
 EFSVMBƄJ QPSƄJVOFB EJBHPOBMœ B DFO-
t"DFTU TDBVO EF NBƁJOœ QFOUSV DPQJJ FTUF UVSJJ BVUP ÔOUSF UFUJFSœ ſJ TQœUBS 'JH 

PNPMPHBU OVNBJ QFOUSV DPQJJJ DV HSFVUB- *OUSPEVDFƄJDFOUVSBÔOUSFJQVODUFÔODPN-
UFBÔOUSFſJEFLH EFMBMVOJQÉOœ QBSUJNFOUVMDFOUVSJJ. 'JH
USœHÉOEP
MBBQSPYJNBUJWBOJ
 EJODPNQBSUJNFOUVMPQVT 'JH"

t4DBVOVM BVUP USFCVJF Tœ mF QSFWœ[VU DV 1SJOEFƄJDFOUVSBBVUPNPCJMVMVJÔODBUBSB-
DFOUVSœEFTJHVSBOƄœDVUSFJQVOUFEFQSJO- Nœ BTUGFM ÔODÉU BUÉU QBSUFB BCEPNJOBMœ
111
DÉU ſJ DFB EJBHPOBMœ Tœ USFBDœ ÔO DPSFT- 7FSJmDBƄJEBDœTDBVOVMEFNBſJOœQFOUSV
QPOEFOƄœ DV QVODUVM SPſV EF USFDFSF B DPQJJFTUFmYBUDPSFDU 'JH

DFOUVSJJ- 'JH
 1FOUSV B TDPBUF DPQJMVM EJO TDBVOVM EF
·OUJOEFƄJDÉUNBJNVMUDFOUVSBBVUPNPCJ- NBſJOœ QFOUSV DPQJJ BQœTBƄJ CVUPOVM
MVMVJ mYÉOECJOFTDBVOVMEFNBſJOœQFO- DBUBSBNFJſJEFDVQMBƄJDFOUVSJMF 'JH

USVDPQJJQFTDBVO 'JH

7FSJmDBƄJDPSFDUJUVEJOFBJOTUBMœSJJ DœDFO- 5. MODIFICAREA CONFIGURAŢIEI
UVSBFTUFCJOFÔOUJOTœſJDœTDBVOVMEFNB- SCAUNULUI DE MAȘINĂ PENTRU COPII
ſJOœ QFOUSV DPQJJ FTUF CJOF mYBU ſJ TUBCJM DE LA GRUPA 1 (9- 18 KG) LA GRUPA 2/3
QFTDBVO%BDœOVFTUFBſB SFQFUBƄJEFMB (15-36 KG)
ÔODFQVUPQFSBƄJVOFBEFJOTUBMBSF 1FOUSVBTDIJNCBDPOmHVSBƄJBTDBVOVMVJEF
NBſJOœ QFOUSV DPQJJ EJO HSVQB MB HSVQB
AVERTISMENT! USFCVJFTœBDƄJPOBƄJÔONPEVMVSNœUPS
t7FSJmDBƄJÔOUPUEFBVOBDœDFOUSVSBFTUFEJT- %FTGBDFƄJ DBUBSBNB DFOUVSJMPS TDBVOVMVJ
USJCVJUœVOJGPSNÔOUPBUFQVODUFMFſJDœOV EFNBſJOœQFOUSVDPQJJ 'JH

FTUFSœTVDJUœ 3PUJƄJCVUPOVMQFOUSVBÔOœMƄBUFUJFSBQÉOœ
t/VUSFDFƄJ/*$*0%"5ĒDFOUVSBBVUPNPCJMV- MB FYUJOEFSFB NBYJNœ TMœCJƄJ DPNQMFU
MVJÔOQP[JƄJJEJGFSJUFEFDFMFJOEJDBUF DFOUVSJMFJOUFHSBUF 'JH

%BDœ FYJTUœ ÔOEFQœSUBƄJ QFSOB BKVTUBCJMœ
%VQœmOBMJ[BSFBJOTUBMœSJJTDBVOVMVJEFNB- FMJCFSÉOEP EJO QVODUFMF EF USFDFSF B
ſJOœQFOUSVDPQJJ QFOUSVBMBſF[BQFDPQJM DFOUVSJJ 'JH

VSNBƄJJOTUSVDƄJVOJMFEFNBJKPT ·OEFQœSUBƄJ IVTB UFYUJMœ B TQœUBSVMVJ 'JH
"QœTBƄJCVUPOVM)EFSFHMBSFBDFOUVSJMPS 
ſJTDPBUFƄJDœQUVſFBMBEJOTQBUFMFTQœ-
ſJ ÔO BDFMBſJ UJNQ QSJOEFƄJ ſJ USBHFƄJ DœUSF UBSVMVJ 'JH

EVNOFBWPBTUSœ QBSUFB JOGFSJPBSœ B DFO- 5SFDFƄJDFOUVSJMFJOUFHSBUFQFTVCQVODUF-
UVSJMPSTDBVOVMVJEFNBſJOœQFOUSVDPQJJ MFEFUSFDFSFBDFOUVSJJEJBHPOBMF 'JH

QÉOœPCƄJOFƄJFYUFOTJBNBYJNœ 'JH
 ſJ ÔNQJOHFƄJ EF QSPUFDƄJJMF VNFSJMPS DFO-
%FDVQMBƄJ DFOUVSJMF TDBVOVMVJ EF NBſJOœ UVSJMFſJUFSNJOBƄJJMFQSJOPSJmDJJMFTQFDJmDF
QFOUSVDPQJJBQœTÉOECVUPOVMEFQFDBUB- 'JH

SBNœſJBſF[BƄJMFMBUFSBM 'JH
 %VQœ BDFBTUœ PQFSBƄJVOF DFOUVSJMF WPS
1P[JƄJPOBƄJBEBQUPSVMQSJO[ÉOEPSJmDJJMFEF BQœSFBBſBDVNTVOUQSF[FOUBUFÔOmHVSB
QVODUFMFEFUSFDFSFEJBHPOBMFBMFDFOUVSJJ 27.
'JH
 ·OMœUVSBƄJDBUBSBNBEFMBQSPUFDƄJBQJDJPB-
ATENŢIE! "EBQUPSVMQPBUFmVUJMJ[BUQÉOœMB SFMPS ſJ BſF[BƄJP ÔO DPNQBSUJNFOUVM EF
BQSPYJNBUJWLH EFEFTVCU 'JH
JOUSPEVDFƄJſJQSPUFDƄJB
"ſF[BƄJ DV HSJKœ DPQJMVM ÔO TDBVOVM EF QJDJPBSFMPS ÔO BDFMBſJ DPNQBSUJNFOU 'JH
NBſJOœ QFOUSV DPQJJ SFHMÉOE DFOUVSJMF 

ÔOKVSVMDPSQVMVJBDFTUVJBGœSœBMFUSBHF 1VOFƄJMBMPDDœQUVſFBMBEJOTQBUFMFTQœUB-
QSJOEFƄJDFMFEPVœUFSNJOBƄJJBMFDFOUVSJJ SVMVJſJBDPQFSJƄJEJOOPVTDBVOVMDVIVTB
'JH
ſJQSJOEFƄJMFEJOOPVÔODBUBSB-
Nœ 'JH"
 6. INSTALAREA ÎN AUTOMOBIL A
$VBKVUPSVMCVUPOVMVJTQFDJBMEFSFHMBSF SCAUNULUI DE MAȘINĂ PENTRU COPII
"BNQMBTBUÔOQBSUFBTVQFSJPBSœBTQœUB- ȘI AȘEZAREA COPILULUI DIN GRUPA
SVMVJ SFHMBƄJ ÔOœMƄJNFB UFUJFSFJ TDBVOVMVJ 2/3 (15- 36 KG)
EF NBſJOœ QFOUSV DPQJJ 'JH 
 BTUGFM 1P[JƄJPOBƄJTDBVOVMEFNBſJOœQFOUSVDP-
ÔODÉU DFOUVSJMF Tœ mF QPUSJWJUF ÔOœMƄJNJJ QJJQFTDBVOÔOTFOTVMEFNFSTQFTDBVOVM
TQBUFMVJDPQJMVMVJ 'JH
 TFMFDUBUBOUFSJPSQFOUSVJOTUBMBSF 'JH

1FOUSVBSFHMBÔOUJOEFSFBDFOUVSJMPSTDB- 5SFDFƄJ MBUVSB EJBHPOBMœ B DFOUVSJJ BVUP
VOVMVJEFNBſJOœQFOUSVDPQJJ BKVTUÉO- QSJO TQBUFMF UFUJFSFJ ſJ QSJO QVODUVM SPſV
EVMFQFDPSQVMDPQJMVMVJ USBHFƄJDVHSJKœ EF USFDFSF DPSFTQVO[œUPS BM DFOUVSJJ $

CBOEBEFSFHMBSFQFOUSVBPCƄJOFOJWFMVM EF TVC UFUJFSœ "ſF[BƄJ DV HSJKœ DPQJMVM 
DPSFDUEFÔOUJOEFSF 'JH
 BTJHVSÉOEVWœ Dœ TQBUFMF BDFTUVJB FTUF
112
CJOFmYBUQFTQœUBSVMTDBVOVMVJEFNBſJOœ 8. REGLAREA ÎNĂLŢIMII TETIEREI
QFOUSVDPQJJ ·OœMƄJNFB UFUJFSFJ TF QPBUF SFHMB QFOUSV B
1SJOEFƄJDFOUVSBBVUPNPCJMVMVJÔODBUBSB- QFSNJUFPDÉUNBJCVOœBKVTUBSFBTDBVOVMVJ
Nœ BTUGFM ÔODÉU BUÉU QBSUFB BCEPNJOBMœ EFNBſJOœQFOUSVDPQJJMBÔOœMƄJNFBDPQJMV-
DÉUſJDFBEJBHPOBMœTœUSFBDœÔODPSFTQPO- MVJ0SFHMBSFJEFBMœWBQFSNJUF
EFOƄœ DV QVODUFMF EF USFDFSF B DFOUVSJJ P CVOœ ÔODBESBSF ſJ QSPUFKBSF B DBQVMVJ
BCEPNJOBMF- 'JH
 (S

·OGB[BEFSFHMBSFBÔOœMƄJNJJUFUJFSFJ WFSJm- DB DFOUVSJMF EF TJHVSBOƄœ B TDBVOVMVJ EF
DBƄJDœQP[JƄJBHIJEBKVMVJDFOUVSJJEJBHPOB- NBſJOœQFOUSVDPQJJTœmFNFSFVMBÔOœMƄJ-
MF #
FTUFEFBTVQSBTQBUFMVJ MBPEJTUBOƄœ NFBDPSFDUœ BEJDœDFBBTQBUFMVJ (S

NBYJNœEFDN 'JH
 DB DFOUVSB EJBHPOBMœ B BVUPNPCJMVMVJ Tœ
5SBHFƄJ QBSUFB EJBHPOBMœ B DFOUVSJJ DœUSF mF NFSFV MB ÔOœMƄJNFB DPSFDUœ EBUPSJUœ
TJTUFNVM TœV EF QSJOEFSF BTUGFM ÔODÉU ÔO- QVODUFMPSEFUSFDFSFBDFOUVSJJJOUFHSBUFÔO
USFBHBDFOUVSœTœmFCJOFÔOUJOTœſJmYBUœ UFUJFSB$ (S

QFQJFQUVMſJQJDJPBSFMFDPQJMVMVJ 'JH
 1FOUSVBSFHMBÔOœMƄJNFBUFUJFSFJSPUJƄJCVUP-
7FSJmDBƄJEBDœTDBVOVMEFNBſJOœQFOUSV OVM " BNQMBTBU ÔO QBSUFB TVQFSJPBSœ B TQœ-
DPQJJFTUFmYBUDPSFDU 'JH
 UBSVMVJ QÉOœDÉOEPCƄJOFƄJÔOœMƄJNFBEPSJUœ
'JH

AVERTISMENT!
t7FSJmDBƄJÔOUPUEFBVOBDœDFOUSVSBFTUFEJT- 9. RABATARE
USJCVJUœVOJGPSNÔOUPBUFQVODUFMFſJDœOV 4DBVOVMEFNBſJOœQFOUSVDPQJJBSFPTJOHV-
FTUFSœTVDJUœ SœQP[JƄJFEFSBCBUBSF
t7FSJmDBƄJ Dœ DFOUVSB EJBHPOBMœ FTUF mYBUœ 1FOUSVBSBCBUB BDƄJPOBƄJNBOFUBſJSJEJDBƄJ
DPSFDUQFVNœSVMDPQJMVMVJſJDœOVFYFSDJUœ VſPSTDBVOVMEFNBſJOœQFOUSVDPQJJQFOUSV
QSFTJVOFBTVQSBHÉUVMVJEBDœFTUFOFDFTBS BUSFDFMBQP[JƄJBÔODMJOBUœ 'JH

SFHMBƄJUFUJFSB 7œ SFDPNBOEœN Tœ FGFDUVBƄJ PQFSBƄJVOFB
t7FSJmDBƄJDœTJTUFNVMEFQSJOEFSFBDFOUVSJJ EFSBCBUBSFÔOBJOUFTœBſF[BƄJDPQJMVM
BVUPNPCJMVMVJ FTUF ÔO TQBUFMF TQœUBSVMVJ AVERTISMENT! 7FSJmDBƄJ DVQMBSFB DPSFDUœ
TDBVOVMVJBVUPNPCJMVMVJ 'JH
 B TJTUFNVMVJ EF SBCBUBSF BTJHVSÉOEVWœ Dœ
NBOFUB,SFWJOFDPNQMFU
1FOUSVBTDPBUFDPQJMVMEJOTDBVOVMEFNBſJ- AVERTISMENT! %VQœPQFSBƄJVOJMFEFSFHMBSF
OœQFOUSVDPQJJEJOHSVQBſJ WFSJmDBƄJEBDœDFOUVSJMFTVOUCJOFÔOUJOTF
 %FDVQMBƄJ DFOUVSB BVUPNPCJMVMVJ EJO DB-
UBSBNœ 10. CURĂŢARE ȘI ÎNTREŢINERE
·OEFQœSUBƄJDFOUVSBBVUPNPCJMVMVJEFQF CURĂŢAREA HUSEI TEXTILE
DPSQVMDPQJMVMVJ )VTB EJO NBUFSJBM UFYUJM B TDBVOVMVJ ƁJ
 4DPBUFƄJ DV HSJKœ DPQJMVM EJO TDBVOVM EF QSPUFDƄJJMFDFOUVSJMPSEFTJHVSBOƄœ #
QPUm
NBſJOœQFOUSVDPQJJ TQœMBUFEFNÉOœTBVÔONBƁJOBEFTQœMBUMB
AVERTISMENT! ·O DB[VM ÔO DBSF OV EPSJƄJ Tœ ¡ $ 1FOUSV TQœMBSF VSNBƄJ JOTUSVDƄJVOJMF
TDPBUFƄJTDBVOVMEFNBſJOœQFOUSVDPQJJEJO EFQFFUJDIFUBIVTFJDFDPOƄJOFVSNœUPBSFMF
NBſJOœ SFDVQMBƄJ DFOUVSB BVUPNPCJMVMVJ TJNCPMVSJQFOUSVTQœMBSF
ÔO DBUBSBNB DPSFTQVO[œUPBSF BTUGFM ÔODÉU
BDFBTUBTœmYF[FTDBVOVMBVUPQFOUSVDPQJJ  4QœMBƄJMB¡$JONBƁJOBEFTQB-
DIJBSGœSœDPQJMBMUGFM BSQVUFBDPOTUJUVJVO MBUSVGF
QFSJDPMÔODB[EFGSÉOBSFTBVBDDJEFOU
 /VGPMPTJUJÔOœMCJUPSJ
7. RESTABILIREA CENTURILOR PENTRU
UTILIZAREA ÎN GRUPA 1 (9-18KG) /VTUPBSDFƄJNFDBOJD
1BSDVSHFƄJEJOOPVÔOPSEJOFJOWFSTœJOTUSVD-
ƄJVOJMFEFTDSJTFÔODBQJUPMFMFſJ /VDœMDBƄJ

 /VDVSœƄBƄJDIJNJD
113
/VGPMPTJƄJOJDJPEBUœEFUFSHFOƄJBCSB[JWJTBV AVERTISMENT! %BDœ TDBVOVM BVUP QFO-
TPMWFOƄJ /V VTDBƄJ NFDBOJD UFTBUVSB MœTBƄJ USV DPQJJ FTUF EFUFSJPSBU EFGPSNBU TBV
Tœ TF VTVDF GœSœ TUPBSDFSF 1FOUSV B ÔOMœUV- V[BU BDFTUB USFCVJF ÔOMPDVJU &TUF QPTJCJM
SBEJGFSJUFMFDPNQPOFOUFBMFIVTFJUFYUJMFB Tœ ÔƁJ m QJFSEVU DBSBDUFSJTUJDJMF PSJHJOBMF EF
TDBVOVMVJEFNBſJOœQFOUSVDPQJJ BDƄJPOBƄJ TJHVSBOƄœ
ÔONPEVMVSNœUPS
%FDVQMBƄJEJODBUBSBNœDFOUVSJMFTDBVOV- DEPOZITAREA PRODUSULUI
MVJEFNBſJOœQFOUSVDPQJJ "UVODJ DÉOE OV FTUF NPOUBU ÔO BVUPNPCJM 
·OMœUVSBƄJIVTBUFUJFSFJ 'JH
 FTUF SFDPNBOEBU Tœ EFQP[JUBƄJ TDBVOVM EF
 ·OEFQœSUBƄJ IVTB BnBUœ EFBTVQSB UFUJFSFJ NBƁJOœ QFOUSV DPQJJ ÔOUSVO MPD VTDBU EF-
'JH
 QBSUFEFTVSTFEFDœMEVSœƁJTœmFQSPUFKBUEF
·OMœUVSBƄJIVTBTQœUBSVMVJ EFTQSJO[ÉOEBV- QSBG VNJEJUBUFƁJMVNJOBEJSFDUœBTPBSFMVJ
UPBEF[JWFMF BNQMBTBUF EFBTVQSB UFUJFSFJ
'JH
 ELIMINAREA PRODUSULUI
·ODFQFƄJ Tœ ÔOMœUVSBƄJ IVTB EJO QBSUFB TV- "UVODJDÉOETDBVOVMEFNBƁJOœQFOUSVDPQJJ
QFSJPBSœ B TDBVOVMVJ EF NBſJOœ QFOUSV BUJOHFMJNJUBEFVUJMJ[BSFQSFWœ[VUœ OVMNBJ
DPQJJ 'JH
 VUJMJ[BƄJƁJEFQVOFƄJMMBVOQVODUEFDPMFD-
·ODMJOBƄJ TDBVOVM EF NBſJOœ QFOUSV DPQJJ UBSFBEFƁFVSJMPSBEFDWBU1FOUSVQSPUFKBSFB
QFOUSV B ÔOMœUVSB NBUFSJBMFMF FMBTUJDF EF NFEJVMVJ TFQBSBƄJUJQVSJMFEJGFSJUFEFEFƁFVSJ
TVCſF[VU 'JH
 SFTQFDUÉOE SFHMFNFOUœSJMF EF NFEJV ÔO WJ-
%FTQSJOEFƄJBVUPBEF[JWVMEJOTQBUFMFTQœ- HPBSFEJOƄBSBÔODBSFFTUFVUJMJ[BU
UBSVMVJ 'JH

4DPBUFƄJDœQUVſFBMBEJOTQBUFMFTQœUBSVMVJ
'JH

1FOUSV B SFTUBCJMJ DPNQPOFOUFMF IVTFJ ÔO
QP[JƄJB JOJƄJBMœ FGFDUVBƄJ ÔO PSEJOF JOWFSTœ
PQFSBƄJVOJMFEFTDSJTFNBJTVT

CURĂŢAREA COMPONENTELOR DIN


PLASTIC ȘI METAL
$VSœƄBƄJ DPNQPOFOUFMF EJO QMBTUJD ƁJ EJO
NFUBMDVPQÉO[œVNFEœ/VGPMPTJƄJOJDJP-
EBUœEFUFSHFOƄJBCSB[JWJTBVTPMWFOƄJ
1JFTFMF NPCJMF BMF TDBVOVMVJ BVUP QFOUSV
DPQJJOVUSFCVJFTœmFMVCSJmBUF

CONTROLUL INTEGRITĂŢII’ COMPO-


NENTELOR
4FSFDPNBOEœTœWFSJmDBƄJQFSJPEJDJOUFHSJ-
UBUFB ƁJ TUBSFB V[VSJJ VSNœUPBSFMPS DPNQP-
OFOUF
t5BQJƄFSJB WFSJmDBƄJ TB OV JBTB EJO DVTœUVSJ
DBQUVTFBMB 7FSJmDBƄJ TUBSFB DVTœUVSJMPS
BDFTUFB USFCVJF Tœ mF ÔOUPUEFBVOB JOUBDUF
ƁJOFEFUFSJPSBUF
t$FOUVSJ WFSJmDBƄJ DB NBUFSJBMVM TB OV mF
V[BU EFTUSBNBU NBJBMFTJO[POBEFSFHMB-
SFBDFOUVSJJ BQJDJPBSFMPS BVNFSJMPSTJJO
ESFQUVMQMBDVUFJDBSFBKVTUFB[BDFOUVSJMF
t$PNQPOFOUF EJO QMBTUJD WFSJmDBƄJ DB QJF-
TFMFEJOQMBTUJDTœOVmFV[BUF EFUFSJPSBUF
TBVEFDPMPSBUF
114
CHICCO ȝȍȟȟȍȔȖȞȜȏȍȏȠȜȚȜȎȖșȭȜȟȝȜȟȜȎȓȞȍȟ-
ȤȓȝșȓțȖȭȞȓȎȓțȘȍȏȟșȡȥȍȓȍȏȍȞȖȖ
GRO-UP 123 tǤȟșȖ ȍȏȠȜȘȞȓȟșȜ ȡȟȠȍțȍȏșȖȏȍȓȠȟȭ țȍ
ȝȓȞȓȒțȓȚȟȖȒȓțȪȓȍȏȠȜȚȜȎȖșȭȟȍȘȠȖȏȖ-
Гр. 123 (9-36 кг) ȞȜȏȍțțȜȗȝȓȞȓȒțȓȗȝȜȒȡȦȘȜȗȎȓȕȜȝȍȟ-
țȜȟȠȖ ȏ Ȥȓșȭȣ țȍȖȎȜșȪȦȓȗ ȎȓȕȜȝȍȟțȜ-
ИНСТРУКЦИЯ ПО ȟȠȖ ȞȓȘȜȚȓțȒȡȓȠȟȭ ȜȠȜȒȏȖțȡȠȪ ȟȖȒȓțȪȓ
ȚȍȘȟȖȚȍșȪțȜțȍȕȍȒȟȡȥȓȠȜȚțȍȣȜȒȭȧȖȣ-
ЭКСПЛУАТАЦИИ ȟȭȟȕȍȒȖȝȍȟȟȍȔȖȞȜȏ
tǟȡȒȪȠȓȜȟȠȜȞȜȔțȩȖțȓȜȟȠȍȏșȭȗȠȓȟȘșȍ-
ОЧЕНЬ ВАЖНО! ȒȩȏȍȓȚȩȓȖșȖȝȓȞȓȏȜȞȍȥȖȏȍȓȚȩȓȘȞȓȟ-
șȍ țȓȕȍȘȞȓȝșȓțțȩȚȖȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȖȚ
СРАЗУ ЖЕ ОЗНАКО- ȜȎȞȍȕȜȚ ȏ ȟșȡȥȍȓ ȍȏȍȞȖȖ ȜțȖ ȚȜȐȡȠ
ȟȠȍȠȪȖȟȠȜȥțȖȘȜȚȜȝȍȟțȜȟȠȖ
МИТЬСЯ С СОДЕРЖА- tDzȟȠȍțȍȏșȖȏȍȗȠȓȍȏȠȜȘȞȓȟșȜȏȍȏȠȜȚȜȎȖ-
НИЕМ șȓȠȍȘ ȥȠȜȎȩțȓȒȜȝȡȟȠȖȠȪȓȐȜȟȠȜșȘțȜ-
ȏȓțȖȗ ȟ ȝȓȞȓȒȏȖȔțȩȚ ȟȖȒȓțȪȓȚ ȖșȖ
ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ȒȏȓȞȪȬ
СНИМИТЕ И ВЫБРОСЬТЕ ИМЕЮЩИЕСЯ tǬȖȏȘȜȓȚȟșȡȥȍȓțȓȝȞȖȟȠȮȐȖȏȍȗȠȓȒȓȠ-
ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ И ОСТАЛЬНЫЕ ȟȘȜȓȘȞȓȟșȜȘȍȏȠȜȚȜȎȖșȪțȜȚȡȟȖȒȓțȪȬ 
КОМПОНЕНТЫ УПАКОВКИ. В ЛЮБОМ СЛУ ȜȟțȍȧȮțțȜȚȡ ȠȜșȪȘȜ ȝȜȭȟțȩȚ ȞȓȚțȮȚ
ǶǞǤ ǴǯǞǬǧDZǤ ǧǴ Ǡ ǬǤǣǭǰDZDzǮǬǭǫ ǣǪǾ ȎȓȕȜȝȍȟțȜȟȠȖ ȒȏȡȣȠȜȥȓȥțȩȚ

ДЕТЕЙ МЕСТЕ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОСУЩЕСТ tǬȖ ȜȒțȜ ȍȏȠȜȘȞȓȟșȜ țȓ ȚȜȔȓȠ ȐȍȞȍțȠȖ-
ǠǪǾDZǻ DzDZǧǪǧǦǞǵǧǽ ǣǞǬǬǺǴ ǩǭǫǮǭ ȞȜȏȍȠȪ ȝȜșțȡȬ ȎȓȕȜȝȍȟțȜȟȠȪ ȞȓȎȓțȘȍȏ
НЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ ȟșȡȥȍȓ ȒȜȞȜȔțȜȠȞȍțȟȝȜȞȠțȜȐȜ ȝȞȜȖȟ-
ǯǞǦǣǤǪǻǬǭǡǭǰǟǭǯǞǭDZǴǭǣǭǠ DzǰDZǞǬǭǠ ȦȓȟȠȏȖȭ țȜ ȓȐȜ ȖȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȓ ȡȚȓțȪ-
ЛЕННЫМИ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДА ȦȍȓȠȞȖȟȘȟȓȞȪȓȕțȩȣȠȞȍȏȚȖșȖȟȚȓȞȠȖ
ТЕЛЬСТВОМ. tǯȖȟȘȟȓȞȪȓȕțȩȣȠȞȍȏȚȞȓȎȓțȘȡ țȓȠȜșȪ-
ȘȜ ȏ ȟșȡȥȍȓ ȒȜȞȜȔțȜȠȞȍțȟȝȜȞȠțȜȐȜ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ȝȞȜȖȟȦȓȟȠȏȖȭ țȜ ȠȍȘȔȓ Ȗ ȝȞȖ ȒȞȡȐȖȣ
tǣșȭ ȚȜțȠȍȔȍ Ȗ ȡȟȠȍțȜȏȘȖ ȖȕȒȓșȖȭ ȠȜȥ- ȜȎȟȠȜȭȠȓșȪȟȠȏȍȣ țȍȝȞȖȚȓȞ ȝȞȖ ȞȓȕȘȖȣ
țȜ ȟșȓȒȡȗȠȓ ȖțȟȠȞȡȘȤȖȭȚ ǧȕȎȓȐȍȗȠȓ ȠȜȞȚȜȔȓțȖȭȣ Ȗ ȠȒ
 ȡȏȓșȖȥȖȏȍȓȠȟȭ ȝȞȖ
ȖȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȭ ȖȕȒȓșȖȭ țȓ ȜȕțȍȘȜȚȖȏ- țȓȠȜȥțȜȚ ȟȜȎșȬȒȓțȖȖ ȝȞȖȏȓȒȓțțȩȣ ȏ
ȦȖȟȪȝȞȓȒȏȍȞȖȠȓșȪțȜȟȖțȟȠȞȡȘȤȖȓȗ ȒȍțțȜȚ ȞȡȘȜȏȜȒȟȠȏȓ ȡȘȍȕȍțȖȗ ȏȟȓȐȒȍ
tǴȞȍțȖȠȓ ȒȍțțȜȓ ȞȡȘȜȏȜȒȟȠȏȜ Ȓșȭ ȜȎȞȍ- ȝȞȜȏȓȞȭȗȠȓ ȥȠȜ ȍȏȠȜȘȞȓȟșȜ ȝȞȍȏȖșȪțȜ
ȧȓțȖȭȏȎȡȒȡȧȓȚ ȝȞȖȟȠȓȐțȡȠȜȘȟȖȒȓțȪȬ
tǠȘȍȔȒȜȗȜȠȒȓșȪțȜȗȟȠȞȍțȓȟȡȧȓȟȠȏȡȬȠ tǮȜȏȞȓȔȒȓțțȜȓ ȒȓȢȜȞȚȖȞȜȏȍțțȜȓ ȖșȖ
ȟȜȎȟȠȏȓțțȩȓȕȍȘȜțȩȖȝȞȍȏȖșȍȎȓȕȜȝȍȟ- ȟȖșȪțȜ ȖȕțȜȦȓțțȜȓ ȍȏȠȜȘȞȓȟșȜ ȝȜȒ-
țȜȟȠȖȝȞȖȝȓȞȓȏȜȕȘȓȒȓȠȓȗȏȍȏȠȜȚȜȎȖ- șȓȔȖȠ ȕȍȚȓțȓ ȠȍȘ ȘȍȘ ȜțȜ ȚȜȔȓȠ țȓ ȜȠ-
șȓ ǮȜȫȠȜȚȡ ȞȓȘȜȚȓțȒȡȓȠȟȭ ȟȏȭȕȍȠȪȟȭ ȟ ȏȓȥȍȠȪ ȖȟȣȜȒțȩȚ ȣȍȞȍȘȠȓȞȖȟȠȖȘȍȚ Ȏȓȕ-
ȚȓȟȠțȩȚȖ ȜȞȐȍțȍȚȖ ȏșȍȟȠȖ Ȓșȭ ȝȜșȡȥȓ- ȜȝȍȟțȜȟȠȖ
țȖȭȎȜșȓȓȝȜȒȞȜȎțȜȗȖțȢȜȞȚȍȤȖȖ tǦȍȝȞȓȧȍȬȠȟȭ ȚȜȒȖȢȖȘȍȤȖȖ ȖșȖ ȒȜȝȜș-
tВНИМАНИЕ! Ǡ ȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȖȖ ȟȜ ȟȠȍ- țȓțȖȭȘȖȕȒȓșȖȬ țȓȡȠȏȓȞȔȒȓțțȩȓȝȞȜ-
ȠȖȟȠȖȥȓȟȘȖȚȖ ȒȍțțȩȚȖ Ȝ ǣDZǮ ȕȍȒțȖȓ ȖȕȏȜȒȖȠȓșȓȚ
ȟȖȒȓțȪȭ ȍȏȠȜȚȜȎȖșȭ ȭȏșȭȬȠȟȭ ȎȜșȓȓ tǦȍȝȞȓȧȍȓȠȟȭ ȡȟȠȍțȍȏșȖȏȍȠȪ ȍȘȟȓȟȟȡȍȞȩ 
ȎȓȕȜȝȍȟțȩȚȖ ȝȜ ȟȞȍȏțȓțȖȬ ȟ ȝȓȞȓȒ- ȟȚȓțțȩȓȥȍȟȠȖȖȘȜȚȝȜțȓțȠȩ țȓȝȜȟȠȍȏ-
țȖȚȖ ȝȜȫȠȜȚȡ ȞȓȘȜȚȓțȒȡȓȠȟȭ ȡȟȠȍțȍȏ- șȭȓȚȩȓȝȞȜȖȕȏȜȒȖȠȓșȓȚ
șȖȏȍȠȪ ȍȏȠȜȘȞȓȟșȜ țȍ ȕȍȒțȖȓ ȟȖȒȓțȪȭ tǬȖȘȜȐȒȍțȓȜȟȠȍȏșȭȗȠȓȞȓȎȓțȘȍȎȓȕȝȞȖ-
ǭȟȜȎȓțțȜ ȎȓȕȜȝȍȟțȜ ȤȓțȠȞȍșȪțȜȓ ȕȍ- ȟȚȜȠȞȍȏȍȏȠȜȘȞȓȟșȓ
ȒțȓȓȟȖȒȓțȪȓ ȓȟșȖȜțȜȜȟțȍȧȓțȜȠȞȓȣ- tǬȓ ȡȟȠȍțȍȏșȖȏȍȗȠȓ țȖȥȓȐȜ ȥȠȜ țȓ ȭȏșȭ-
ȠȜȥȓȥțȩȚȞȓȚțȓȚȎȓȕȜȝȍȟțȜȟȠȖ ȓȠȟȭ ȝȞȖțȍȒșȓȔțȜȟȠȪȬ ȡȠȏȓȞȔȒȓțțȜȗ
tǬȓȜȎȣȜȒȖȚȜ ȝȞȜȖțȢȜȞȚȖȞȜȏȍȠȪ ȏȟȓȣ 115 Ȓșȭ ȖȕȒȓșȖȭ ȚȓȔȒȡ ȍȏȠȜȚȜȎȖșȪțȩȚ
ȟȖȒȓțȪȓȚ Ȗ ȍȏȠȜȘȞȓȟșȜȚ Ȗ ȚȓȔȒȡ ȍȏȠȜ- tǮȞȜȏȓȞȪȠȓ ȥȠȜȎȩ ȝȜȒȐȜșȜȏțȖȘ ȍȏȠȜȚȜ-
ȘȞȓȟșȜȚ Ȗ ȞȓȎȓțȘȜȚ ȏ ȟșȡȥȍȓ ȒȜȞȜȔ- ȎȖșȪțȜȐȜ ȟȖȒȓțȪȭ țȓ ȚȓȦȍș ȝȜȒȐȜșȜȏ-
țȜȠȞȍțȟȝȜȞȠțȜȐȜ ȝȞȜȖȟȦȓȟȠȏȖȭ ȍȏȠȜ- țȖȘȡȘȞȓȟșȍȜțțȓȒȜșȔȓțțȍȒȍȏșȖȏȍȠȪ
ȘȞȓȟșȜ ȚȜȔȓȠ ȖȟȝȜșțȭȠȪ ȟȏȜȖ ȢȡțȘȤȖȖ ȏȝȓȞȮȒ Ǡ ȟșȡȥȍȓ ȘȜȐȒȍ ȫȠȜ ȝȞȜȖȟȣȜȒȖȠ 
țȓȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȖȚȜȎȞȍȕȜȚ ȟșȓȒȡȓȠ ȟțȭȠȪ ȝȜȒȐȜșȜȏțȖȘ ȟ ȍȏȠȜȚȜ-
tǤȟșȖ ȍȏȠȜȚȜȎȖșȪ ȏ ȠȓȥȓțȖȓ ȒșȖȠȓșȪțȜȐȜ ȎȖșȪțȜȐȜ ȟȖȒȓțȪȭ țȍ ȘȜȠȜȞȜȚ ȡȟȠȍțȜȏ-
ȏȞȓȚȓțȖ țȍȣȜȒȖșȟȭ ȝȜȒ ȟȜșțȤȓȚ ȏțȖȚȍ- șȓțȜȘȞȓȟșȜ ȖȝȜșȜȔȖȠȪȓȐȜțȍȝȜșȘȡ
ȠȓșȪțȜ ȜȎȟșȓȒȡȗȠȓ ȒȓȠȟȘȜȓ ȘȞȓȟșȜ ȝȞȓ- tDzȎȓȒȖȠȓȟȪȏȠȜȚ ȥȠȜȏȟȓȝȍȟȟȍȔȖȞȩȍȏȠȜ-
ȔȒȓ ȥȓȚ ȡȟȍȒȖȠȪ ȏ țȓȐȜ ȞȓȎȮțȘȍ ȥȠȜȎȩ ȚȜȎȖșȭȖȟȝȜșȪȕȡȬȠȟȜȎȟȠȏȓțțȩȓȞȓȚțȖ
ȡȎȓȒȖȠȪȟȭ ȥȠȜ ȓȐȜ țȓȘȜȠȜȞȩȓ ȥȍȟȠȖ țȓ ȎȓȕȜȝȍȟțȜȟȠȖ ǼȠȜ țȓȜȎȣȜȒȖȚȜ Ȓșȭ Ȗȣ
țȍȘȍșȖșȖȟȪ ȏ ȫȠȜȚ ȟșȡȥȍȓ ȒȜȔȒȖȠȓȟȪ Ȗȣ ȟȜȎȟȠȏȓțțȜȗ ȎȓȕȜȝȍȟțȜȟȠȖ ȍ ȠȍȘȔȓ ȏȜ
ȜȟȠȩȏȍțȖȭȖȠȜșȪȘȜȕȍȠȓȚȡȟȍȔȖȏȍȗȠȓȞȓ- ȖȕȎȓȔȍțȖȓ ȠȞȍȏȚȖȞȜȏȍțȖȭ ȞȓȎȓțȘȍ ȏ
ȎȓțȘȍȏȤȓșȭȣȝȞȓȒȡȝȞȓȔȒȓțȖȭȓȐȜȜȔȜȐȍ ȟșȡȥȍȓ ȒȜȞȜȔțȜȠȞȍțȟȝȜȞȠțȜȐȜ ȝȞȜȖȟ-
tǣȜȞȜȔțȜȠȞȍțȟȝȜȞȠțȜȓ ȝȞȜȖȟȦȓȟȠȏȖȓ ȦȓȟȠȏȖȭȖșȖȞȓȕȘȜȐȜȠȜȞȚȜȔȓțȖȭ
ȏ ȠȜȚ ȥȖȟșȓ șȓȐȘȜȓ ȚȜȔȓȠ ȏȩȕȏȍȠȪ ȝȜ- tǠ ȟșȡȥȍȓ ȒșȖȠȓșȪțȩȣ ȝȜȓȕȒȜȘ ȒȓșȍȗȠȓ
ȏȞȓȔȒȓțȖȭȍȏȠȜȘȞȓȟșȍ țȓȏȟȓȐȒȍȕȍȚȓȠ- ȥȍȟȠȩȓ ȜȟȠȍțȜȏȘȖ ǯȓȎȓțȜȘ șȓȐȘȜ ȡȠȜȚ-
țȩȓȝȜȫȠȜȚȡȜțȜȝȜȒșȓȔȖȠȕȍȚȓțȓ șȭȓȠȟȭ ȏ ȝȡȠȖ ǬȖ ȏ ȘȜȓȚ ȟșȡȥȍȓ țȓ ȏȩ-
tǬȓȖȟȝȜșȪȕȡȗȠȓȎȩȏȦȖȓȏȡȝȜȠȞȓȎșȓțȖȖ țȖȚȍȗȠȓ ȞȓȎȓțȘȍ Ȗȕ ȍȏȠȜȘȞȓȟșȍ ȘȜȐȒȍ
ȍȏȠȜȘȞȓȟșȍ ȜțȖ ȚȜȐȡȠ ȖȚȓȠȪ ȘȜțȟȠȞȡȘ- ȍȏȠȜȚȜȎȖșȪțȍȣȜȒȖȠȟȭȏȒȏȖȔȓțȖȖǤȟșȖ
ȠȖȏțȩȓ ȝȜȏȞȓȔȒȓțȖȭ țȓȏȖȒȖȚȩȓ țȓ ȞȓȎȓțȜȘȠȞȓȎȡȓȠȏțȖȚȍțȖȭ țȓȜȎȣȜȒȖȚȜ
ȏȜȜȞȡȔȓțțȩȚ ȐșȍȕȜȚ țȜ ȜȠȞȖȤȍȠȓșȪțȜ țȍȗȠȖȎȓȕȜȝȍȟțȜȓȚȓȟȠȜȖȜȟȠȍțȜȏȖȠȪȟȭ
ȏșȖȭȬȧȖȓțȍȎȓȕȜȝȍȟțȜȟȠȪȖȕȒȓșȖȭ
tǩȜȚȝȍțȖȭ"SUTBOBȟțȖȚȍȓȠȟȟȓȎȭȘȍȘȡȬ СОДЕРЖАНИЕ
șȖȎȜ ȜȠȏȓȠȟȠȏȓțțȜȟȠȪ ȝȞȖ ȖȟȝȜșȪȕȜȏȍ- 1. ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
țȖȖȖȕȒȓșȖȭțȓȝȜțȍȕțȍȥȓțȖȬ ǴǞǯǞǩDZǤǯǧǰDZǧǩǧǧǦǣǤǪǧǾ
tǶȓȣȜș ȚȜȔȓȠ ȎȩȠȪ ȕȍȚȓțȓț ȠȜșȪȘȜ țȍ 3. ОГРАНИЧЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ
ȒȞȡȐȜȗ ȡȠȏȓȞȔȒȓțțȩȗȝȞȜȖȕȏȜȒȖȠȓșȓȚ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЯ И
ȠȍȘȘȍȘȟȜȟȠȍȏșȭȓȠțȓȜȠȨȓȚșȓȚȡȬȥȍȟȠȪ СИДЕНЬЯ АВТОМОБИЛЯ
ȍȏȠȜȘȞȓȟșȍǶȠȜȎȩțȓȝȜȒȏȓȞȐȍȠȪȞȓȎȮț- 4. УСТАНОВКА В АВТОМОБИЛЕ КРЕСЛА
Șȍ ȜȝȍȟțȜȟȠȖ ȕȍȝȞȓȧȍȓȠȟȭ ȖȟȝȜșȪȕȜ- И РАЗМЕЩЕНИЕ РЕБЕНКА В КРЕСЛЕ
ȏȍȠȪȍȏȠȜȘȞȓȟșȜȎȓȕȥȓȣșȍ ǡǯDzǮǮǺ ǩǡ

tDzȎȓȒȖȠȓȟȪ ȥȠȜ ȞȓȚțȖ ȎȓȕȜȝȍȟțȜȟȠȖ țȓ 5. ИЗМЕНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ КРЕСЛА С


ȕȍȧȓȚȖșȜ ȒȏȓȞȤȓȗ ȍȏȠȜȚȜȎȖșȭ Ȗ ȥȠȜ ǡǯDzǮǮǺ  ,ǡ
 ǬǞ ǡǯDzǮǮDz 
ȠȓȟȪȚȍȞȓȚțȓȗțȓȠȞȓȠȟȭȜȎȜȟȠȞȩȓȏȩ- ǩǡ

ȟȠȡȝȩȍȏȠȜȚȜȎȖșȭ 6. УСТАНОВКА В АВТОМОБИЛЕ КРЕСЛА


tǠ ȟșȡȥȍȓ ȖȕțȜȟȍ ȖșȖ ȞȍȕȞȩȏȍ ȞȓȚțȓȗ И РАЗМЕЩЕНИЕ РЕБЕНКА В КРЕСЛЕ
ȎȓȕȜȝȍȟțȜȟȠȖ ȘȞȓȟșȜ țȓ ȒȜșȔțȜ Ȗȟ- ǡǯDzǮǮǺ ǩǡ

ȝȜșȪȕȜȏȍȠȪȟȭ 7. ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕМНЕЙ ДЛЯ
tǮȞȖȝȜȓȕȒȘȍȣȎȓȕȞȓȎȮțȘȍȒȓȠȟȘȜȓȘȞȓȟ- ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КРЕСЛЕ ГРУППЫ 1
șȜ ȒȜșȔțȜ ȎȩȠȪ ȏ șȬȎȜȚ ȟșȡȥȍȓ ȝȞȖ- ǩǡ

ȟȠȮȐțȡȠȩȚ Ș ȟȖȒȓțȪȬ ȖșȖ țȍȣȜȒȖȠȪȟȭ ȏ 8. РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПОДГОЛОВНИКА


ȎȍȐȍȔțȖȘȓǬȓȕȍȘȞȓȝșȓțțȜȓȍȏȠȜȘȞȓȟșȜ 9. НАКЛОН
ȚȜȔȓȠ ȟȠȍȠȪ ȖȟȠȜȥțȖȘȜȚ ȜȝȍȟțȜȟȠȖ Ȓșȭ DzǴǭǣǧǭǶǧǰDZǩǞ
ȝȍȟȟȍȔȖȞȜȏ ȏ ȟșȡȥȍȓ ǣDZǮ ȖșȖ ȞȓȕȘȜȐȜ
ȠȜȞȚȜȔȓțȖȭ 1. ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
tǮȞȜȏȓȞȪȠȓ ȥȠȜȎȩ țȓ ȝȓȞȓȏȜȕȖșȖȟȪ Рис. 1 (вид спереди):
ȜȟȜȎȓțțȜ țȍ ȕȍȒțȓȗ ȝȜșȘȓ ȍȏȠȜȚȜȎȖ- "ǯȓȐȡșȖȞȜȏȜȥțȍȭȞȡȥȘȍȝȜȒȐȜșȜȏțȖȘȍȖ
șȭ ȝȞȓȒȚȓȠȩ ȖșȖ ȎȍȐȍȔ ȘȜȠȜȞȩȓ țȓ ȞȓȚțȓȗ
ȝȞȖȘȞȓȝșȓțȩ ȖșȖ țȓ ȡȟȠȍțȜȏșȓțȩ Ȏȓȕ- #ǮȜȒȐȜșȜȏțȖȘ
ȜȝȍȟțȩȚ ȜȎȞȍȕȜȚ ȏ ȟșȡȥȍȓ ȍȏȍȞȖȖ ȖșȖ $ DZȜȥȘȖ ȝȞȜȣȜȔȒȓțȖȭ ȒȖȍȐȜțȍșȪțȜȐȜ
ȞȓȕȘȜȐȜȠȜȞȚȜȔȓțȖȭȜțȖȚȜȐȡȠțȍțȓȟȠȖ ȞȓȚțȭ
ȠȞȍȏȚȩȝȍȟȟȍȔȖȞȍȚ %ǪȭȚȘȖ
116
&ǯȓȚțȖȍȏȠȜȘȞȓȟșȍ țȩȣ ȟȞȓȒȟȠȏȍȣ Ȝȟțȍȧȓțțȩȣ ȟȠȍȠȖȥȓ-
'ǦȍȚȜȘ ȟȘȖȚȖ ȖșȖ ȖțȓȞȤȖȜțțȩȚȖ ȠȞȓȣȠȜȥȓȥ-
(ǦȍȧȖȠȍȞȍȕȒȓșȖȠȓșȪțȜȐȜȞȓȚțȭȒșȭțȜȐ țȩȚȖȞȓȚțȭȚȖȎȓȕȜȝȍȟțȜȟȠȖ ȟȓȞȠȖȢȖ-
)ǩțȜȝȘȍȞȓȐȡșȖȞȜȏȘȖȞȓȚțȓȗ ȤȖȞȜȏȍțțȩȚȖțȍȜȟțȜȏȍțȖȖǰȠȍțȒȍȞȠȍ
*ǪȓțȠȍȒșȭȞȓȐȡșȖȞȜȏȘȖȞȓȚțȓȗ 6/&$&ȿȖșȖȒȞȡȐȖȣȫȘȏȖȏȍșȓțȠțȩȣ
+ǫȭȐȘȍȭȫȞȐȜțȜȚȖȥȓȟȘȍȭȝȜȒȡȦȘȍ ȟȠȍțȒȍȞȠȜȏ
,ǯȡȥȘȍțȍȘșȜțȍ ǠȟșȡȥȍȓȟȜȚțȓțȖȗ ȟȏȭȔȖȠȓȟȪȟȝȞȜȖȕ-
-DZȜȥȘȖȝȞȜȣȜȔȒȓțȖȭȝȜȭȟțȩȣȞȓȚțȓȗ ȏȜȒȖȠȓșȓȚȒȓȠȟȘȖȣȡȒȓȞȔȖȏȍȬȧȖȣȝȞȖ-
Рис. 2 (Вид сзади): ȟȝȜȟȜȎșȓțȖȗȖșȖȟȝȜȟȠȍȏȧȖȘȜȚ
.ǮȞȜȓȚ Ȓșȭ ȝȞȜȣȜȔȒȓțȖȭ ȞȓȚțȭ ȍȏȠȜ-
ȚȜȎȖșȭȒșȭȡȟȠȍțȜȏȘȖȏǡȞȡȝȝȓ 3. ОГРАНИЧЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ
/ǮȞȜȓȚȩșȭȚȜȘ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЯ И
СИДЕНЬЯ АВТОМОБИЛЯ
2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ ВНИМАНИЕ! ǰȠȞȜȐȜ ȝȞȖȒȓȞȔȖȏȍȗȠȓȟȪ
t ǬȍȟȠȜȭȧȓȓ ȍȏȠȜȘȞȓȟșȜ ȟȓȞȠȖȢȖȤȖȞȜ- ȟșȓȒȡȬȧȖȣȜȐȞȍțȖȥȓțȖȗȖȠȞȓȎȜȏȍțȖȗȘ
ȏȍțȜ ȘȍȘ jǡȞȡȝȝȍ  Ȗ x Ȓșȭ ȝȓȞȓȏȜȕ- ȖȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȬȍȏȠȜȘȞȓȟșȍȖȟȖȒȓțȪȭȍȏ-
ȘȖȒȓȠȓȗȏȓȟȜȚȜȠȒȜȘȐ ȏȜȕȞȍȟȠȜȚ ȠȜȚȜȎȖșȭ Ǡ ȝȞȜȠȖȏțȜȚ ȟșȡȥȍȓ ȎȓȕȜȝȍȟ-
ȝȞȖȎșȖȕȖȠȓșȪțȜȜȠȒȜșȓȠ
ȏȟȜ- țȜȟȠȪțȓȐȍȞȍțȠȖȞȡȓȠȟȭ
ȜȠȏȓȠȟȠȏȖȖ ȟ ȓȏȞȜȝȓȗȟȘȖȚ ȟȠȍțȒȍȞȠȜȚ tǣȍțțȜȓ ȘȞȓȟșȜ ȟȓȞȠȖȢȖȤȖȞȜȏȍțȜ Ȓșȭ
ECE R44/04. ȖȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȭ ȟ ȒȓȠȪȚȖ ȏȓȟȜȚ ȠȜșȪȘȜ
tǰȓȞȠȖȢȖȘȍȤȖȭ ȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȓȠ ȠȖȝȡ ȜȠȒȜȘȐ ȏȜȕȞȍȟȠȜȚȝȞȖȎșȖȕȖȠȓșȪțȜ
jDzțȖȏȓȞȟȍșx ȝȜȫȠȜȚȡȍȏȠȜȘȞȓȟșȜȚȜȔȓȠ ȜȠȚȓȟȭȤȓȏȒȜșȓȠ

ȖȟȝȜșȪȕȜȏȍȠȪȟȭțȍșȬȎȩȣȚȜȒȓșȭȣȍȏȠȜ- tǰȖȒȓțȪȓ ȍȏȠȜȚȜȎȖșȭ ȒȜșȔțȜ ȎȩȠȪ Ȝȟ-
ȚȜȎȖșȓȗ țȍȧȓțȜ ȠȞȓȣȠȜȥȓȥțȩȚ ȞȓȚțȓȚ ȎȓȕȜȝȍȟ-
ǠǬǧǫǞǬǧǤjDzțȖȏȓȞȟȍșxȜȕțȍȥȍȓȠ ȥȠȜȍȏ- țȜȟȠȖ ȟȠȍȠȖȥȓȟȘȖȚȖ ȖșȖ ȟ ȏȠȭȐȖȏȍȬȧȖȚ
ȠȜȘȞȓȟșȜȟȜȏȚȓȟȠȖȚȜȟȎȜșȪȦȖțȟȠȏȜȚ țȜ ȚȓȣȍțȖȕȚȜȚ ȟȓȞȠȖȢȖȤȖȞȜȏȍțțȩȚ țȍ
țȓȟȜȏȟȓȚȖȍȏȠȜȚȜȎȖșȪțȩȚȖȟȖȒȓțȪȭȚȖ ȜȟțȜȏȍțȖȖ ǰȠȍțȒȍȞȠȍ 6/&$& ȿ ȖșȖ
ȒȞȡȐȖȣȞȍȏțȜȕțȍȥțȩȣȟȠȍțȒȍȞȠȜȏ ǯȖȟ

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ tǦȍȝȞȓȧȍȓȠȟȭ ȡȟȠȍțȍȏșȖȏȍȠȪ ȍȏȠȜȘȞȓȟșȜ
ǣȍțțȜȓ ȡȒȓȞȔȖȏȍȬȧȓȓ ȝȞȖȟȝȜȟȜȎșȓ- ȟȒȏȡȣȠȜȥȓȥțȩȚȍȏȠȜȚȜȎȖșȪțȩȚȞȓȚțȓȚ
țȖȓ Ȓșȭ ȞȓȎȮțȘȍ ȠȖȝȍ jDzțȖȏȓȞȟȍșx ȎȓȕȜȝȍȟțȜȟȠȖ ǯȖȟ

ȟȓȞȠȖȢȖȤȖȞȜȏȍțȜ ȏ ȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȖȖ ȟȜ tǞȏȠȜȘȞȓȟșȜȚȜȔȓȠȎȩȠȪȡȟȠȍțȜȏșȓțȜțȍ
ǰȠȍțȒȍȞȠȜȚ ȿ  ȝȜȝȞȍȏȘȍ ȟȓȞȖȖ ȝȓȞȓȒțȓȓ ȝȍȟȟȍȔȖȞȟȘȜȓ ȟȖȒȓțȪȓ ȖșȖ
ǭțȜȟȜȏȚȓȟȠȖȚȜȟȎȜșȪȦȓȗȥȍȟȠȪȬ țȜ țȍ ȜȒțȜ Ȗȕ ȕȍȒțȖȣ ȟȖȒȓțȖȗ ȝȜ ȏȩȎȜȞȡ
țȓȏȟȓȚȖȍȏȠȜȚȜȎȖșȪțȩȚȖȟȖȒȓțȪȭȚȖ ǦȍȝȞȓȧȍȓȠȟȭ ȖȟȝȜșȪȕȜȏȍȠȪ ȒȍțțȜȓ ȍȏ-
ǮȞȓȏȜȟȣȜȒțȍȭ ȟȜȏȚȓȟȠȖȚȜȟȠȪ ȒȜȟȠȖ- ȠȜȘȞȓȟșȜ țȍ ȟȖȒȓțȪȭȣ ȝȜȏȓȞțȡȠȩȣ ȎȜ-
ȐȍȓȠȟȭ țȍȖȎȜșȓȓ ȜȝȠȖȚȍșȪțȩȚ ȜȎȞȍ- ȘȜȏȜȗȖșȖȕȍȒțȓȗȟȠȜȞȜțȜȗȘȒȏȖȔȓțȖȬ
ȕȜȚ ȏ ȟșȡȥȍȭȣ ȘȜȐȒȍ ȝȞȜȖȕȏȜȒȖȠȓșȪ ȍȏȠȜȚȜȎȖșȭ ǯȖȟ

ȍȏȠȜȚȜȎȖșȭ ȕȍȭȏșȭȓȠ ȏ ȞȡȘȜȏȜȒȟȠȏȓ tǣȍțțȜȓ ȖȕȒȓșȖȓ ȝȞȓȒțȍȕțȍȥȓțȜ ȖȟȘșȬ-
ȝȜ ȫȘȟȝșȡȍȠȍȤȖȖ ȍȏȠȜȚȜȎȖșȭ ȥȠȜ ȍȏ- ȥȖȠȓșȪțȜȒșȭȖȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȭȏȘȍȥȓȟȠȏȓ
ȠȜȚȜȎȖșȪ ȝȞȓȒȡȟȚȍȠȞȖȏȍȓȠ ȡȟȠȍțȜȏȘȡ ȍȏȠȜȘȞȓȟșȍȖțȓȒȜșȔțȜȖȟȝȜșȪȕȜȏȍȠȪȟȭ
ȒȓȠȟȘȖȣȡȒȓȞȔȖȏȍȬȧȖȣȡȟȠȞȜȗȟȠȏȠȖȝȍ ȏȒȜȚȍȦțȖȣȡȟșȜȏȖȭȣ
jDzțȖȏȓȞȟȍșx ȞȍȟȟȚȍȠȞȖȏȍȓȚȜȗ ȏȜȕ- tǠ Ȥȓșȭȣ ȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȓȗ ȡȟȠȍțȜȏȘȖ 
ȞȍȟȠțȜȗȘȍȠȓȐȜȞȖȖ ȟșȓȒȡȓȠȖȕȎȓȐȍȠȪ ȥȠȜȎȩȝȜȒȐȜșȜȏțȖȘȟȖ-
ǼȠȜȡȒȓȞȔȖȏȍȬȧȓȓȡȟȠȞȜȗȟȠȏȜȘșȍȟȟȖ- ȒȓțȪȭ ȍȏȠȜȚȜȎȖșȭ ȘȍȘȖȚșȖȎȜ ȜȎȞȍȕȜȚ
ȢȖȤȖȞȡȓȠȟȭ ȘȍȘ jDzțȖȏȓȞȟȍșx ȟȜȐșȍȟțȜ ȚȓȦȍșȟȝȖțȘȓȘȞȓȟșȍ
ȎȜșȓȓ ȟȠȞȜȐȖȚ ȘȞȖȠȓȞȖȭȚ ȟȓȞȠȖȢȖ- tDzȎȓȒȖȠȓȟȪ ȥȠȜ ȕȍȚȜȘ ȠȞȓȣȠȜȥȓȥțȜȐȜ
ȘȍȤȖȖ ȝȜ ȟȞȍȏțȓțȖȬ ȟ ȝȞȓȒȩȒȡȧȖȚȖ ȞȓȚțȭȎȓȕȜȝȍȟțȜȟȠȖȍȏȠȜȚȜȎȖșȭțȓȞȍȟ-
ȚȜȒȓșȭȚȖ ȏȘȜȠȜȞȩȣȒȍțțȜȓȕȍȚȓȥȍțȖȓ ȝȜșȜȔȓțȟșȖȦȘȜȚȏȩȟȜȘȜǠȝȞȜȠȖȏțȜȚ
ȜȠȟȡȠȟȠȏȡȓȠ ȟșȡȥȍȓ ȝȜȝȞȜȎȡȗȠȓ ȡȟȠȍțȜȏȖȠȪ ȍȏȠȜ-
DzȟȠȞȜȗȟȠȏȜ ȝȞȓȒțȍȕțȍȥȓțȜ ȖȟȘșȬȥȖ- ȘȞȓȟșȜ țȍ ȒȞȡȐȜȚ ȟȖȒȓțȪȓ ȍȏȠȜȚȜȎȖșȭ
ȠȓșȪțȜ Ȓșȭ ȝȞȖȚȓțȓțȖȭ țȍ ȠȞȍțȟȝȜȞȠ- ǯȖȟȖ

117
4. УСТАНОВКА В АВТОМОБИЛЕ țȩȚȖȒȍșȓȓȡȘȍȕȍțȖȭȚȖ
КРЕСЛА И РАЗМЕЩЕНИЕ РЕБЕНКА В ǬȍȔȚȖȠȓȘțȜȝȘȡȞȓȐȡșȖȞȜȏȘȖȞȓȚțȓȗ)
КРЕСЛЕ ГРУППЫ 1 (9-18 КГ) Ȗ ȜȒțȜȏȞȓȚȓțțȜ ȕȍȣȏȍȠȖȠȓ Ȗ țȍȠȭțȖȠȓ
ǠǬǧǫǞǬǧǤ Ǡ ȒȍțțȜȚ ȞȡȘȜȏȜȒȟȠȏȓ ȘȍȘ țȍ ȟȓȎȭ țȖȔțȬȬ ȥȍȟȠȪ ȞȓȚțȓȗ ȘȞȓȟșȍ 
ȏ ȠȓȘȟȠȓ ȠȍȘ Ȗ țȍ ȥȓȞȠȓȔȍȣ ȞȍȟȟȚȍȠȞȖ- ȒȜ ȒȜȟȠȖȔȓțȖȭ ȚȍȘȟȖȚȍșȪțȜ ȏȜȕȚȜȔ-
ȏȍȓȠȟȭ ȏȍȞȖȍțȠ ȡȟȠȍțȜȏȘȖ ȍȏȠȜȘȞȓȟșȍ țȜȐȜȞȍȟȠȭȔȓțȖȭ ǯȖȟ

țȍ ȝȞȍȏȜȚ ȕȍȒțȓȚ ȟȖȒȓțȪȓ ȍȏȠȜȚȜȎȖșȭ ǭȠȤȓȝȖȠȓȞȓȚțȖȘȞȓȟșȍȝȡȠȓȚțȍȔȍȠȖȭ
Ǡ șȬȎȜȚ ȟșȡȥȍȓ ȝȞȖ ȡȟȠȍțȜȏȘȓ ȏ ȒȞȡȐȖȣ ȘțȜȝȘȖȕȍȚȘȍȖȞȍȟȝȜșȜȔȖȠȓȖȣȟȎȜȘȜ-
ȝȜșȜȔȓțȖȭȣ ȟșȓȒȡȓȠȟȜȎșȬȒȍȠȪȠȡȔȓȝȜ- ȏȩȣȟȠȜȞȜț ǯȖȟ

ȟșȓȒȜȏȍȠȓșȪțȜȟȠȪȒȓȗȟȠȏȖȗ ǯȍȕȚȓȟȠȖȠȓ ȫȞȐȜțȜȚȖȥȓȟȘȡȬ ȝȜȒȡȦȘȡ 
DzȟȠȍțȜȏȖȠȓȘȞȓȟșȜțȍȟȖȒȓțȪȓ ȏȩȎȞȍț- ȕȍȘȞȓȝșȭȭ ȝȓȠșȖ Ș ȠȜȥȘȍȚ ȝȞȜȘșȍȒȘȖ
țȜȚȒșȭȡȟȠȍțȜȏȘȖ ȏțȍȝȞȍȏșȓțȖȖȒȏȖ- ȒȖȍȐȜțȍșȪțȩȣȞȓȚțȓȗ ǯȖȟ

ȔȓțȖȭ ǯȖȟ
 ǠǬǧǫǞǬǧǤ ǼȞȐȜțȜȚȖȥȓȟȘȍȭ ȝȜȒȡȦȘȍ
ǠǬǧǫǞǬǧǤǮȞȜȏȓȞȪȠȓ ȥȠȜȝȜȒȐȜșȜȏțȖȘ ȒȜșȔțȍ ȖȟȝȜșȪȕȜȏȍȠȪȟȭ Ȓșȭ ȒȓȠȓȗ ȏȓȟȜȚ
ȟȖȒȓțȪȭțȓȚȓȦȍȓȠȘȞȓȟșȡȜțțȓȒȜșȔȓț ȝȞȖȎșȖȕȖȠȓșȪțȜȒȜȘȐ
țȍȒȍȏșȖȏȍȠȪȏȝȓȞȮȒ ǯȖȟ
 ǭȟȠȜȞȜȔțȜ ȞȍȕȚȓȟȠȖȠȓ ȞȓȎȓțȘȍ ȏ
DzȎȓȞȖȠȓ ȚȭȐȘȡȬ ȫȞȐȜțȜȚȖȥȓȟȘȡȬ ȝȜ- ȘȞȓȟșȓ ȜȠȞȓȐȡșȖȞȜȏȍȏ ȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬ-
ȒȡȦȘȡ ȜȠȟȠȓȐȖȏȍȭȓȓȜȠȞȓȚțȓȗ ǯȖȟ
 ȧȖȚȜȎȞȍȕȜȚȞȓȚțȖ țȓțȍȠȭȐȖȏȍȭȖȣ 
ǰțȖȚȖȠȓȠȘȍțȓȏȡȬȥȍȟȠȪȟȝȖțȘȖ ǯȖȟ
 ȟȜȓȒȖțȖȠȓȒȏȍȭȕȩȥȘȍȞȓȚțȭ ǯȖȟ
Ȗ
ȝȞȜȝȡȟȠȖȠȓ ȒȖȍȐȜțȍșȪțȡȬ ȥȍȟȠȪ ȞȓȚțȭ ȏțȜȏȪȕȍȘȞȓȝȖȠȓȖȣȏȕȍȚȘȓ ǯȖȟ"

ȍȏȠȜȚȜȎȖșȭ ȚȓȔȒȡ ȝȜȒȐȜșȜȏțȖȘȜȚ Ȗ ǮȜȟȞȓȒȟȠȏȜȚ ȟȝȓȤȖȍșȪțȜȗ ȞȓȐȡșȖȞȜ-
ȟȝȖțȘȜȗ ǯȖȟ
ǮȞȜȝȡȟȠȖȠȓȠȞȓȣȠȜȥȓȥ- ȏȜȥțȜȗ ȞȡȥȘȖ " ȞȍȟȝȜșȜȔȓțțȜȗ țȍ
țȩȗȞȓȚȓțȪȥȓȞȓȕȝȞȜȓȚȞȓȚțȭ. ǯȖȟ ȏȓȞȣțȓȗȥȍȟȠȖȟȝȖțȘȖ ȜȠȞȓȐȡșȖȞȡȗȠȓ

ȜțȒȜșȔȓțȏȩȣȜȒȖȠȪȥȓȞȓȕȝȞȜȠȖȏȜ- ȏȩȟȜȠȡȝȜȒȐȜșȜȏțȖȘȍȘȞȓȟșȍ ǯȖȟ

ȝȜșȜȔțȩȗȝȞȜȓȚ ǯȖȟ"
 ȠȍȘȖȚ ȜȎȞȍȕȜȚ ȥȠȜȎȩ ȞȓȚțȖ ȏȩȣȜȒȖ-
ǮȞȖȟȠȓȐțȖȠȓȞȓȚȓțȪȍȏȠȜȚȜȎȖșȭȘȕȍȚ- șȖțȍȡȞȜȏțȓȝșȓȥȞȓȎȓțȘȍ ǯȖȟ

Șȡ ȠȍȘȖȚ ȜȎȞȍȕȜȚ ȥȠȜȎȩ ȘȍȘ ȝȜȭȟțȍȭ ǣșȭ ȞȓȐȡșȖȞȜȏȘȖ țȍȠȭȔȓțȖȭ ȞȓȚțȓȗ
ȠȍȘ Ȗ ȒȖȍȐȜțȍșȪțȍȭ ȥȍȟȠȪ ȝȞȜȣȜȒȖșȖ ȘȞȓȟșȍ ȍȒȍȝȠȖȞȡȭ Ȗȣ Ș Ƞȓșȡ ȞȓȎȓțȘȍ 
ȏ ȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȖȖ ȟ ȘȞȍȟțȜȗ ȠȜȥȘȜȗ ȝȞȜ- ȜȟȠȜȞȜȔțȜțȍȠȭțȖȠȓȞȓȐȡșȖȞȜȏȜȥțȡȬ
ȣȜȔȒȓțȖȭȞȓȚțȭ- ǯȖȟ
 șȓțȠȡȒȜȒȜȟȠȖȔȓțȖȭȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȓ-
ǬȍȠȭțȖȠȓ țȍȟȘȜșȪȘȜ ȫȠȜ ȏȜȕȚȜȔțȜ Ȟȓ- ȐȜȡȞȜȏțȭțȍȠȭȔȓțȖȭ ǯȖȟ

ȚȓțȪȍȏȠȜȚȜȎȖșȭ ȠȍȘȖȚȜȎȞȍȕȜȚ ȥȠȜȎȩ ǮȞȜȏȓȞȪȠȓ ȥȠȜȘȞȓȟșȜȕȍȘȞȓȝșȓțȜȟȜ-
ȍȏȠȜȘȞȓȟșȜ ȝșȜȠțȜ ȝȞȖșȓȐȍșȜ Ș ȟȖȒȓ- ȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȖȚȜȎȞȍȕȜȚ ǯȖȟ

țȪȬ ǯȖȟ
 ǣșȭ ȠȜȐȜ ȥȠȜȎȩ ȏȩțȡȠȪ ȞȓȎȓțȘȍ Ȗȕ
ǮȞȜȏȓȞȪȠȓ ȝȞȍȏȖșȪțȜȟȠȪ ȡȟȠȍțȜȏȘȖ ȘȞȓȟșȍ țȍȔȚȖȠȓȘțȜȝȘȡȕȍȚȘȍȖȜȠȤȓ-
ȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȓȓ țȍȠȭȔȓțȖȓ ȞȓȚțȭ ȍ ȝȖȠȓȞȓȚțȖ ǯȖȟ

ȠȍȘȔȓ ȕȍȘȞȓȝșȓțȖȓ ȍȏȠȜȘȞȓȟșȍ Ȗ ȓȐȜ
ȝȞȖșȓȐȍțȖȓ Ș ȟȖȒȓțȪȬ Ǡ ȝȞȜȠȖȏțȜȚ 5. ИЗМЕНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ
ȟșȡȥȍȓ ȟșȓȒȡȓȠ ȝȜȏȠȜȞȖȠȪ ȡȟȠȍțȜȏȜȥ- КРЕСЛА С ГРУППЫ 1 (9-18 KГ) НА
țȡȬȜȝȓȞȍȤȖȬȟȟȍȚȜȐȜțȍȥȍșȍ ГРУППУ 2/3 (15-36 КГ)
ǣșȭ ȖȕȚȓțȓțȖȭ ȘȜțȢȖȐȡȞȍȤȖȖ ȘȞȓȟșȍ ȟ
ВНИМАНИЕ! ǡȞȡȝȝȩ țȍ ǡȞȡȝȝȡ țȓȜȎȣȜȒȖȚȜ Ȓȓȗ-
tǠȟȓȐȒȍ ȝȞȜȏȓȞȭȗȠȓ ȥȠȜ ȞȓȚȓțȪ ȞȍȏțȜ- ȟȠȏȜȏȍȠȪȟșȓȒȡȬȧȖȚȜȎȞȍȕȜȚ
ȚȓȞțȜȝȞȜȣȜȒȖȠȏȜȏȟȓȣȠȜȥȘȍȣȖțȓȕȍ- ǭȠȟȠȓȐțȖȠȓȞȓȚțȖȘȞȓȟșȍȜȠȕȍȚȘȍ ǯȖȟ

ȘȞȡȥȖȏȍȓȠȟȭ ǮȜȏȓȞțȖȠȓ ȞȡȥȘȡ Ȓșȭ ȝȜȒțȭȠȖȭ ȝȜȒȐȜ-
tǦǞǮǯǤǸǞǤDZǰǾ ȝȞȜȝȡȟȘȍȠȪ ȞȓȚȓțȪ ȍȏ- șȜȏțȖȘȍȒȜȚȍȘȟȖȚȍșȪțȜȐȜȝȜșȜȔȓțȖȭ 
ȠȜȚȜȎȖșȭ ȏ ȠȜȥȘȍȣ ȜȠșȖȥȍȬȧȖȣȟȭ ȜȠ ȜȟșȍȎȪȠȓȒȜȚȍȘȟȖȚȡȚȍȞȓȚțȖ ǯȖȟ

ȡȘȍȕȍțțȩȣ DzȎȓȞȖȠȓ ȝȞȖ țȍșȖȥȖȖ ȚȭȐȘȡȬ ȫȞȐȜțȜ-
ȚȖȥȓȟȘȡȬ ȝȜȒȡȦȘȡ ȜȠȘȞȓȝșȭȭ ȞȓȚțȖ
ǮȜȟșȓȕȍȏȓȞȦȓțȖȭȡȟȠȍțȜȏȘȖȍȏȠȜȘȞȓȟșȍ ǯȖȟ

Ȓșȭ ȞȍȕȚȓȧȓțȖȭ ȏ țȓȚ ȞȓȎȓțȘȍ ȟșȓȒȡȓȠ ǰțȖȚȖȠȓȠȘȍțȓȏȡȬȜȎȖȏȘȡȟȝȖțȘȖ ǯȖȟ
ȒȓȗȟȠȏȜȏȍȠȪ ȏ ȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȖȖ ȟ ȝȞȖȏȓȒȓț- 
 Ȗ ȜȠȟȠȓȐțȖȠȓ ȠȘȍțȓȏȡȬ ȥȍȟȠȪ ȟ ȕȍȒ-
118
țȓȗȟȠȜȞȜțȩȟȝȖțȘȖ ǯȖȟ
 ȞȓȚțȭȝȞȍȏȖșȪțȜȝȞȖșȓȐȍșȍȘȝșȓȥȡȞȓ-
ǮȞȜȝȡȟȠȖȠȓȝȜȒȠȜȥȘȍȚȖȝȞȜȘșȍȒȘȖȒȖ- ȎȮțȘȍ țȓȟȒȍȏșȖȏȍȭȦȓȬȝȞȖțȓȜȎȣȜȒȖ-
ȍȐȜțȍșȪțȜȐȜ ȞȓȚțȭ ȏȟȠȞȜȓțțȩȓ ȞȓȚțȖ ȚȜȟȠȖ ȜȠȞȓȐȡșȖȞȡȗȠȓȝȜȒȐȜșȜȏțȖȘ
ǯȖȟ
ȖȝȞȜȠȜșȘțȖȠȓșȭȚȘȖ ȞȓȚțȖȖ tǮȞȜȏȓȞȪȠȓ ȥȠȜȎȩ ȏȠȭȐȖȏȍȬȧȖȗ Țȓȣȍ-
ȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȖȓ ȭȕȩȥȘȖ ȥȓȞȓȕ ȟȝȓȤȖ- țȖȕȚ ȞȓȚțȭ ȍȏȠȜȚȜȎȖșȭ țȍȣȜȒȖșȟȭ ȏ
ȍșȪțȩȓȝȓȠșȖ ǯȖȟ
 ȜȠȏȓȒȓțțȜȚ țȍȕȍȒ ȝȜșȜȔȓțȖȖ Ș ȟȝȖțȘȓ
ǯȓȚțȖ ȝȜȟșȓ ȏȩȝȜșțȓțȖȭ ȒȍțțȜȗ Ȝȝȓ- ȟȖȒȓțȪȭȍȏȠȜȚȜȎȖșȭ ǯȖȟ

ȞȍȤȖȖȞȍȟȝȜșȍȐȍȬȠȟȭȏȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȖȖȟ
ȡȘȍȕȍțȖȭȚȖǯȖȟ ǣșȭȠȜȐȜ ȥȠȜȎȩȏȩțȡȠȪȞȓȎȓțȘȍȖȕȘȞȓȟșȍ
ǰțȖȚȖȠȓ ȕȍȚȜȘ ȟ ȕȍȧȖȠȩ ȞȍȕȒȓșȖȠȓșȪ- ǡȞȡȝȝȩȖ
țȜȐȜ ȞȓȚțȭ Ȓșȭ țȜȐ Ȗ ȞȍȟȝȜșȜȔȖȠȓ ȏ ǭȠȟȠȓȐțȖȠȓ ȞȓȚȓțȪ ȍȏȠȜȚȜȎȖșȭ țȍȔȍȏ
țȖȔțȖȗ ȝȞȜȓȚ ǯȖȟ 
 ȞȍȟȝȜșȜȔȖȠȓ țȍȕȍȚȜȘ
ȕȍȧȖȠȡȞȍȕȒȓșȖȠȓșȪțȜȐȜȞȓȚțȭȒșȭțȜȐ ǰțȖȚȖȠȓȞȓȚȓțȪȟȞȓȎȓțȘȍ
ȏȠȡȔȓȝȓȠșȬ ǯȖȟ
 ǭȟȠȜȞȜȔțȜȏȩțȪȠȓȞȓȎȓțȘȍȟȘȞȓȟșȍ
ǰțȖȚȖȠȓ ȠȘȍțȓȏȡȬ ȥȍȟȠȪ ȕȍȒțȓȗ ȥȍȟȠȖ ǠǬǧǫǞǬǧǤǠȟșȡȥȍȓȓȟșȖǠȩțȓțȍȚȓȞȓ-
ȟȝȖțȘȖȖȝȞȖȘȞȓȝȖȠȓȠȘȍțȪȘȟȠȞȡȘȠȡȞȓ ȏȍȓȠȓȟȪ ȖȕȏșȓȘȍȠȪ ȘȞȓȟșȜ Ȗȕ ȍȏȠȜȚȜȎȖșȭ 
ȟșȓȒȡȓȠ ȏțȜȏȪ ȝȞȖȟȠȓȐțȡȠȪ ȞȓȚȓțȪ ȍȏȠȜ-
6. УСТАНОВКА В АВТОМОБИЛЕ ȚȜȎȖșȭȏȟȝȓȤȖȍșȪțȜȚȕȍȚȘȓ ȠȍȘȖȚȜȎȞȍ-
КРЕСЛА И РАЗМЕЩЕНИЕ РЕБЕНКА В ȕȜȚ ȥȠȜȎȩȜțȡȒȓȞȔȖȏȍșȘȞȓȟșȜ ȒȍȔȓȝȞȖ
КРЕСЛЕ ГРУППЫ 2/3 (15-36 КГ) ȜȠȟȡȠȟȠȏȖȖ ȞȓȎȓțȘȍ ȏ ȝȞȜȠȖȏțȜȚ ȟșȡȥȍȓ 
DzȟȠȍțȜȏȖȠȓȘȞȓȟșȜțȍȟȖȒȓțȪȓ ȏȩȎȞȍț- ȚȜȔȓȠȏȜȕțȖȘțȡȠȪȜȝȍȟțȜȟȠȪȏȟșȡȥȍȓȠȜȞ-
țȜȚȒșȭȡȟȠȍțȜȏȘȖ ȏțȍȝȞȍȏșȓțȖȖȒȏȖ- ȚȜȔȓțȖȭȖșȖȍȏȍȞȖȗțȜȗȟȖȠȡȍȤȖȖ
ȔȓțȖȭ ǯȖȟ

ǮȞȜȝȡȟȠȖȠȓȒȖȍȐȜțȍșȪțȡȬȥȍȟȠȪȞȓȚțȭ 7. ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕМНЕЙ ДЛЯ
ȍȏȠȜȚȜȎȖșȭ ȟ ȕȍȒțȓȗ ȟȠȜȞȜțȩ ȝȜȒȐȜ- ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КРЕСЛЕ ГРУППЫ
șȜȏțȖȘȍȖȥȓȞȓȕȟȝȓȤȖȍșȪțȡȬȘȞȍȟțȡȬ 1 (9-18 КГ)
ȠȜȥȘȡȝȞȜȣȜȔȒȓțȖȭȞȓȚțȭ $
ȝȜȒȝȜȒ- ǠȩȝȜșțȖȠȓ ȏ ȜȎȞȍȠțȜȚ ȝȜȞȭȒȘȓ ȜȝȖȟȍț-
ȐȜșȜȏțȖȘȜȚDzȟȍȒȖȠȓȞȓȎȮțȘȍȏȘȞȓȟșȜ țȩȓȞȍțȓȓȖțȟȠȞȡȘȤȖȖȞȍȕȒȓșȜȏȖ
ȠȍȘ ȥȠȜȎȩȓȐȜȟȝȖțȍȣȜȞȜȦȜȝȞȖȟșȜțȭ-
șȍȟȪȘȟȝȖțȘȓȘȞȓȟșȍ 8. РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ
ǮȞȖȟȠȓȐțȖȠȓȞȓȚȓțȪȍȏȠȜȚȜȎȖșȭȘȕȍȚȘȡ ПОДГОЛОВНИКА
ȠȍȘȖȚȜȎȞȍȕȜȚ ȥȠȜȎȩȘȍȘȝȜȭȟțȍȭ ȠȍȘȖ ǫȜȔțȜȜȠȞȓȐȡșȖȞȜȏȍȠȪȏȩȟȜȠȡȝȜȒȐȜșȜȏ-
ȒȖȍȐȜțȍșȪțȍȭ ȥȍȟȠȪ ȝȞȜȣȜȒȖșȖ ȏ ȟȜȜȠ- țȖȘȍȒșȭȏȜȕȚȜȔțȜȟȠȖțȍȖșȡȥȦȓȗȍȒȍȝȠȍ-
ȏȓȠȟȠȏȖȖȟȝȜȭȟțȩȚȞȓȚțȓȚ- ǯȖȟ
 ȤȖȖ ȘȞȓȟșȍ ȞȜȟȠȡ ȞȓȎȓțȘȍ ǭȝȠȖȚȍșȪțȍȭ
ǮȞȖȞȓȐȡșȖȞȜȏȘȓȏȩȟȜȠȩȝȜȒȐȜșȜȏțȖȘȍ ȞȓȐȡșȖȞȜȏȘȍȜȎȓȟȝȓȥȖȏȍȓȠ
ȝȞȜȏȓȞȪȠȓ ȥȠȜȝȜșȜȔȓțȖȓțȍȝȞȍȏșȭȬ- ȝȜȒȒȓȞȔȖȏȍțȖȓȖȕȍȧȖȠȡȐȜșȜȏȩȞȓȎȓț-
ȧȓȗȒȖȍȐȜțȍșȪțȜȐȜȞȓȚțȭ #
ȝȜȕȖȤȖȜ- Șȍ ǡȞ

țȖȞȜȏȍțȜțȍȒȝșȓȥȜȚțȍȚȍȘȟȖȚȍșȪțȜȚ ȞȓȚțȖ ȎȓȕȜȝȍȟțȜȟȠȖ ȘȞȓȟșȍ ȏȟȓȐȒȍ țȍ-
ȞȍȟȟȠȜȭțȖȖDȚ ǯȖȟ
 ȣȜȒȭȠȟȭ țȍ ȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȓȗ ȏȩȟȜȠȓ ȠȜ
ǬȍȠȭțȖȠȓ ȒȖȍȐȜțȍșȪțȡȬ ȥȍȟȠȪ ȍȏȠȜ- ȓȟȠȪțȍȏȩȟȜȠȓȝșȓȥ ǡȞ

ȚȜȎȖșȪțȜȐȜ ȞȓȚțȭ Ș ȏȠȭȐȖȏȍȬȧȓȚȡ ȒȖȍȐȜțȍșȪțȩȗȞȓȚȓțȪȍȏȠȜȚȜȎȖșȭȏȟȓȐ-
ȚȓȣȍțȖȕȚȡ ȠȍȘ ȥȠȜȎȩ ȏȓȟȪ ȞȓȚȓțȪ Ȏȩș ȒȍțȍȣȜȒȖȠȟȭțȍȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȓȗȏȩȟȜ-
ȣȜȞȜȦȜ țȍȠȭțȡȠ Ȗ ȝșȜȠțȜ ȝȞȖșȓȐȍș Ș ȠȓȎșȍȐȜȒȍȞȭȠȜȥȘȍȚȝȞȜȣȜȔȒȓțȖȭȞȓȚ-
ȠȡșȜȏȖȧȡȖțȜȐȍȚȞȓȎȮțȘȍ ǯȖȟ
 țȭȏȝȜȒȐȜșȜȏțȖȘȓ$ ǡȞ

ǮȞȜȏȓȞȪȠȓ ȥȠȜ ȘȞȓȟșȜ ȕȍȘȞȓȝșȓțȜ ȟȜ- ǣșȭ ȞȓȐȡșȖȞȜȏȘȖ ȏȩȟȜȠȩ ȝȜȒȐȜșȜȏțȖȘȍ 
ȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȖȚȜȎȞȍȕȜȚ ǯȖȟ
 ȟșȓȒȡȓȠȝȜȏȓȞțȡȠȪȞȡȥȘȡǞ ȞȍȟȝȜșȜȔȓț-
țȡȬȟȏȓȞȣȡȟȝȖțȘȖȒȜȒȜȟȠȖȔȓțȖȭȔȓșȍ-
ВНИМАНИЕ! ȓȚȜȗȏȩȟȜȠȩ ǯȖȟ

tǠȟȓȐȒȍ ȝȞȜȏȓȞȭȗȠȓ ȥȠȜ ȞȓȚȓțȪ ȞȍȏțȜ-
ȚȓȞțȜȝȞȜȣȜȒȖȠȏȜȏȟȓȣȠȜȥȘȍȣȖțȓȕȍ- 9. НАКЛОН
ȘȞȡȥȖȏȍȓȠȟȭ ǩȞȓȟșȜ ȖȚȓȓȠ ȠȜșȪȘȜ ȜȒțȜ ȝȜșȜȔȓțȖȓ
tǮȞȜȏȓȞȭȗȠȓ ȥȠȜȎȩ ȒȖȍȐȜțȍșȪțȍȭ șȭȚȘȍ țȍȘșȜțȍ
119
ǣșȭ țȍȘșȜțȍ ȘȞȓȟșȍ ȟșȓȒȡȓȠ ȏȜȕȒȓȗȟȠȏȜ- ȟȠȜȞȜțȩȟȝȖțȘȖ ǯȖȟ

ȏȍȠȪțȍȞȡȥȘȡȖȟșȓȐȘȍȝȜȒțȭȠȪȘȞȓȟșȜȒșȭ ǣșȭ ȏȜȟȟȠȍțȜȏșȓțȖȭ ȘȜȚȝȜțȓțȠȜȏ ȥȓȣșȍ
ȝȓȞȓȣȜȒȍȏțȍȘșȜțțȜȓȝȜșȜȔȓțȖȓ ǯȖȟ
 ȏ țȍȥȍșȪțȜȓ ȝȜșȜȔȓțȖȓ ȟșȓȒȡȓȠ ȏȩȝȜș-
ǯȓȘȜȚȓțȒȡȓȠȟȭ țȍȘșȜțȭȠȪ ȘȞȓȟșȜ ȝȓȞȓȒ țȖȠȪȏȜȎȞȍȠțȜȚțȍȝȞȍȏșȓțȖȖȠȜșȪȘȜȥȠȜ
ȞȍȕȚȓȧȓțȖȓȚȏțȓȚȞȓȎȓțȘȍ ȜȝȖȟȍțțȩȓȜȝȓȞȍȤȖȖ
ǠǬǧǫǞǬǧǤǮȞȜȏȓȞȪȠȓȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȓȓ
ȢȡțȘȤȖȜțȖȞȜȏȍțȖȓ ȟȖȟȠȓȚȩ țȍȘșȜțȍ ЧИСТКА ПЛАСТМАССОВЫХ И МЕТАЛ-
ȝȞȜȏȓȞȭȭ ȥȠȜȞȡȥȘȍ,ȝȜșțȜȟȠȪȬȏȣȜȒȖȠ ЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ
ǠǬǧǫǞǬǧǤ ǮȜȟșȓ ȏȩȝȜșțȓțȖȭ ȞȓȐȡșȖ- ǣșȭ ȥȖȟȠȘȖ ȝșȍȟȠȚȍȟȟȜȏȩȣ ȖșȖ ȚȓȠȍșșȖ-
ȞȜȏȜȥțȩȣ ȜȝȓȞȍȤȖȗ ȟșȓȒȡȓȠ ȝȞȜȏȓȞȖȠȪ ȥȓȟȘȖȣ ȜȘȞȍȦȓțțȩȣ ȥȍȟȠȓȗ ȖȟȝȜșȪȕȡȗȠȓ
ȥȠȜȞȓȚțȖȣȜȞȜȦȜțȍȠȭțȡȠȩ ȠȜșȪȘȜ ȏșȍȔțȡȬ ȠȞȭȝȘȡ ǬȖ ȏ ȘȜȓȚ ȟșȡ-
ȥȍȓ țȓ ȖȟȝȜșȪȕȡȗȠȓ ȍȎȞȍȕȖȏțȩȓ ȚȜȬȧȖȓ
10. УХОД И ОЧИСТКА ȟȞȓȒȟȠȏȍȖșȖȞȍȟȠȏȜȞȖȠȓșȖ
ǦȍȝȞȓȧȍȓȠȟȭȟȚȍȕȩȏȍȠȪȝȜȒȏȖȔțȩȓȥȍȟȠȖ
ЧИСТКА ЧЕХЛА ȍȏȠȜȘȞȓȟșȍ
ǶȓȣȜșȍȏȠȜȘȞȓȟșȍȝȜșțȜȟȠȪȬȟțȖȚȍȓȠȟȭȖ
ȝȞȖȐȜȒȓțȒșȭȞȡȥțȜȗȖȚȍȦȖțțȜȗȟȠȖȞȘȖ ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ КОМПО-
ȝȞȖ ȠȓȚȝȓȞȍȠȡȞȓ ¡$ ǣșȭ ȟȠȖȞȘȖ ȟșȓ- НЕНТОВ
ȒȡȗȠȓȡȘȍȕȍțȖȭȚțȍȫȠȖȘȓȠȘȓȥȓȣșȍ ȘȜȠȜ- ǯȓȘȜȚȓțȒȡȓȠȟȭ ȞȓȐȡșȭȞțȜ ȝȞȜȏȓȞȭȠȪ
ȞȍȭȟȜȒȓȞȔȖȠȟșȓȒȡȬȧȖȓȟȖȚȏȜșȩ ȤȓșȜȟȠțȜȟȠȪ Ȗ ȖȕțȜȟ ȝȞȖȏȓȒȓțțȩȣ țȖȔȓ
ȘȜȚȝȜțȓțȠȜȏ
 ǰȠȖȞȍȠȪ ȏ ȟȠȖȞȍșȪțȜȗ ȚȍȦȖțȓ tǶȓȣȜșȝȞȜȏȓȞȪȠȓ ȥȠȜȎȩțȍȎȖȏȘȍȖșȖȓȮ
ȝȞȖ¡$ ȥȍȟȠȖ țȓ ȏȩȟȠȡȝȍșȖ țȍȞȡȔȡ ǮȞȜȏȓȞȪȠȓ
ȤȓșȜȟȠțȜȟȠȪȦȏȜȏ
 ǬȓȜȠȎȓșȖȏȍȠȪ tǯȓȚțȖ ȝȞȜȏȓȞȪȠȓ ȤȓșȜȟȠțȜȟȠȪ ȠȓȘȟȠȡȞȩ 
ȡȎȓȒȖȠȓȟȪ ȏ ȜȠȟȡȠȟȠȏȖȖ ȭȏțȜȐȜ ȖȟȠȜțȥȓ-
 ǬȓȟȡȦȖȠȪȏȟȡȦȖșȪțȜȗȚȍȦȖ- țȖȭȞȓȐȡșȖȞȜȏȜȥțȜȗșȓțȠȩ ȞȍȕȒȓșȖȠȓșȪ-
țȓ țȜȐȜȞȓȚțȭȒșȭțȜȐ ȝșȓȥȓȏȩȣȞȓȚțȓȗȖȏ
ȕȜțȓȞȓȐȡșȖȞȜȏȜȥțȜȗȝșȍȟȠȖțȩȞȓȚțȓȗ
 ǬȓȐșȍȒȖȠȪ tǮșȍȟȠȚȍȟȟȜȏȩȓ ȥȍȟȠȖ ȝȞȜȏȓȞȪȠȓ Ȗȕ-
țȜȟȏȟȓȣȝșȍȟȠȚȍȟȟȜȏȩȣȥȍȟȠȓȗȜțȖțȓ
 ǬȓȝȜȒȏȓȞȐȍȠȪȣȖȚȖȥȓȟȘȜȗȥȖȟȠȘȓ ȒȜșȔțȩ ȖȚȓȠȪ ȭȏțȩȣ ȟșȓȒȜȏ ȝȜȏȞȓȔȒȓ-
țȖȭȖșȖȜȎȓȟȤȏȓȥȖȏȍțȖȭ
ǦȍȝȞȓȧȍȓȠȟȭ ȖȟȝȜșȪȕȜȏȍȠȪ ȍȎȞȍȕȖȏțȩȓ ǠǬǧǫǞǬǧǤ ǣȓȢȜȞȚȖȞȜȏȍțțȜȓ ȖșȖ ȟȖșȪ-
ȟȞȓȒȟȠȏȍ ȖșȖ ȞȍȟȠȏȜȞȖȠȓșȖ Ǭȓ ȟȡȦȖȠȓ țȜ ȖȕțȜȦȓțțȜȓ ȍȏȠȜȘȞȓȟșȜ ȝȜȒșȓȔȖȠ
ȥȓȣȜșȏȤȓțȠȞȖȢȡȐȓǣȍȗȠȓȓȚȡȏȩȟȜȣțȡȠȪ ȕȍȚȓțȓ ȝȜȟȘȜșȪȘȡȜțȜȚȜȔȓȠȡȠȞȍȠȖȠȪȖȟ-
Ȏȓȕ ȜȠȔȖȚȍțȖȭ ǣșȭ ȟțȭȠȖȭ ȞȍȕșȖȥțȩȣ ȣȜȒțȩȓȟȏȜȗȟȠȏȍȎȓȕȜȝȍȟțȜȟȠȖȜțȜȚȜȔȓȠ
ȘȜȚȝȜțȓțȠȜȏ ȠȘȍțȓȏȜȐȜ ȥȓȣșȍ ȟȜ ȟȠȞȡȘ- ȡȠȞȍȠȖȠȪȖȟȣȜȒțȩȓȟȏȜȗȟȠȏȍȎȓȕȜȝȍȟțȜȟȠȖ
ȠȡȞȩ ȘȞȓȟșȍ ȟșȓȒȡȓȠ ȒȓȗȟȠȏȜȏȍȠȪ ȟșȓȒȡ-
ȬȧȖȚȜȎȞȍȕȜȚ ХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
ǭȠȟȠȓȐțȖȠȓȞȓȚțȖȘȞȓȟșȍȜȠȕȍȚȘȍ ǤȟșȖ ȖȕȒȓșȖȓ țȓ ȡȟȠȍțȜȏșȓțȜ ȏ ȍȏȠȜȚȜ-
ǰțȖȚȖȠȓȜȎȖȏȘȡȝȜȒȐȜșȜȏțȖȘȍ ǯȖȟ
 ȎȖșȓ ȞȓȘȜȚȓțȒȡȓȠȟȭȣȞȍțȖȠȪȓȐȜȏȟȡȣȜȚ
ǰțȖȚȖȠȓȝȜȘȞȩȠȖȭȝȜȒȐȜșȜȏțȖȘȍ ǯȖȟ
 ȝȞȜȣșȍȒțȜȚȚȓȟȠȓ ȕȍȧȖȧȓțțȜȚȜȠȝȩșȖ 
ǭȠȟȠȓȐțȖȠȓ ȠȘȍțȓȏȡȬ ȥȍȟȠȪ ȟȝȖțȘȖ ȜȠ- ȏșȍȔțȜȟȠȖȖȝȞȭȚȩȣȟȜșțȓȥțȩȣșȡȥȓȗ
ȘȞȓȝșȭȭșȖȝȡȥȘȖțȍȝȜȒȐȜșȜȏțȖȘȓ ǯȖȟ

ǬȍȥȖțȍȗȠȓȟțȭȠȖȓȜȎȖȏȘȖȟȏȓȞȣțȓȗȥȍ- УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
ȟȠȖȘȞȓȟșȍ ǯȖȟ
 ǮȜ ȜȘȜțȥȍțȖȖ ȟȞȜȘȍ ȟșȡȔȎȩ ȝȞȓȒȡȟȚȜ-
ǮȓȞȓȏȓȞțȖȠȓ ȘȞȓȟșȜ Ȓșȭ ȜȠȘȞȓȝșȓțȖȭ ȠȞȓțțȜȐȜȒșȭȍȏȠȜȘȞȓȟșȍ ȝȞȓȘȞȍȠȖȠȓȓȐȜ
ȞȓȕȖțȜȘȝȜȒȟȖȒȓțȪȓȚ ǯȖȟ
 ȖȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȓ Ȗ ȜȠȝȞȍȏȪȠȓ țȍ ȡȠȖșȖȕȍ-
 ǭȠȘȞȓȝȖȠȓ șȖȝȡȥȘȡ ȟ ȕȍȒțȓȗ ȟȠȜȞȜțȩ ȤȖȬǠȤȓșȭȣȜȣȞȍțȩȜȘȞȡȔȍȬȧȓȗȟȞȓȒȩ
ȟȝȖțȘȖ ǯȖȟ
 ȞȍȕȒȓșȖȠȓ ȞȍȕșȖȥțȩȓ ȠȖȝȩ ȜȠȣȜȒȜȏ ȟȜ-
ǭȠȟȠȓȐțȖȠȓ ȠȘȍțȓȏȡȬ ȥȍȟȠȪ ȟ ȕȍȒțȓȗ ȐșȍȟțȜȕȍȘȜțȜȒȍȠȓșȪȟȠȏȡȏȍȦȓȗȟȠȞȍțȩ
120
CHICCO tǞȘȜ ȟȠȜșȥȓȠȜ ȟȓ ȝȜȟȠȍȏȖ țȍ ȝȞȓȒțȍȠȍ
ȟȓȒȍșȘȍ ȟ ȍȘȠȖȏȖȞȍțȍ ȝȞȓȒțȍ ȏȨȕȒȡȦțȍ
GRO-UP 123 ȏȨȕȐșȍȏțȖȤȍ ȕȍ ȝȜȐȜșȭȚȍ ȎȓȕȜȝȍȟțȜȟȠ
ȟȓ ȝȞȓȝȜȞȨȥȏȍ Ȓȍ ȒȞȨȝțȓȠȓ ȏȨȕȚȜȔțȜ
Гр. 123 (9-36 kg) țȍȗțȍȕȍȒ ȟȓȒȍșȘȍȠȍ ȏ ȕȍȏȖȟȖȚȜȟȠ ȜȠ
ȝȞȖȟȨȟȠȏȖȓȠȜ țȍ ȒȞȡȐȖ ȝȨȠțȖȤȖ țȍ ȕȍȒ-
țȍȠȍȟȓȒȍșȘȍ
РЪКОВОДСТВО ЗА tǠțȖȚȍȏȍȗȠȓ Ȓȍ țȓ ȜȟȠȍȏȭȠȓ ȟȐȨȏȍȧȖ ȟȓ
УПОТРЕБА ȖșȖ ȏȨȞȠȭȧȖ ȟȓ ȍȏȠȜȚȜȎȖșțȖ ȟȓȒȍșȘȖ 
ȘȜȖȠȜțȓȟȍȕȒȞȍȏȜȕȍȘȞȓȝȓțȖ ȠȨȗȘȍȠȜ
ȝȞȖȝȞȜȖȕȦȓȟȠȏȖȓȚȜȐȍȠȒȍȝȞȓȒȟȠȍȏșȭ-
МНОГО ВАЖНО! ȏȍȠȜȝȍȟțȜȟȠ
tǟȨȒȓȠȓ ȏțȖȚȍȠȓșțȖ ȝȞȖ ȕȍȘȞȓȝȏȍțȓȠȜ
ПРОЧЕТЕ НЕЗАБАВНО țȍȟȠȜșȥȓȠȜȏȍȏȠȜȚȜȎȖșȍ ȕȍȒȍțȓȚȜȔȓ
ȝȜȒȏȖȔțȍȟȓȒȍșȘȍȖșȖȏȞȍȠȍȠȍȒȍȟȓȡȒȍ-
ВНИМАНИЕ: ПРЕДИ УПОТРЕБА Е НЕОБ ȞȖȏțȓȐȜ
ǴǭǣǧǫǭǣǞǧǦǴǠǹǯǪǧDZǤǠǰǧǶǩǧǶǞǰDZǧ tǬȖȘȜȐȍ țȓ ȕȍȘȞȓȝȏȍȗȠȓ ȟȠȜșȥȓȠȜ ȏȨȞȣȡ
ǭDZ ǭǮǞǩǭǠǩǞDZǞ ǠǩǪǽǶǧDZǤǪǬǭ ǧ Ǯǭ ȍȏȠȜȚȜȎȖșțȍȟȓȒȍșȘȍ țȍȘȜȭȠȜȖȚȍȟȍȚȜ
ЛИЕТИЛЕНОВИТЕ ТОРБИЧКИ ИЛИ ДА ГИ ȝȜȭȟȓțȝȞȓȒȝȍȕȓțȘȜșȍț ȒȏȡȠȜȥȘȜȏ

ǰǹǴǯǞǬǾǠǞDZǤ ǬǞ ǫǾǰDZǭ ǬǤǣǭǰDZǹǮǬǭ tǬȖȠȜȓȒțȜȟȠȜșȥȓțȓȚȜȔȓȒȍȐȍȞȍțȠȖȞȍ
ǦǞ ǣǤǵǞ ǮǯǤǮǭǯǹǶǠǞ ǰǤ DZǤǦǧ ǶǞǰDZǧ ȝȨșțȍȠȍȟȖȐȡȞțȜȟȠțȍȒȓȠȓȠȜȏȟșȡȥȍȗțȍ
ǣǞǰǤǧǦǴǠǹǯǪǾDZǰǮǭǯǤǣǮǯǞǠǧǪǞDZǞǦǞ ǮDZǮ țȜ ȠȜȏȍ ȖȕȒȓșȖȓ ȕțȍȥȖȠȓșțȜ țȍȚȍ-
ǯǞǦǣǤǪǬǭǰǹǟǧǯǞǬǤǬǞǭDZǮǞǣǹǵǧDZǤ Ǡ șȭȏȍȞȖȟȘȜȏȓȠȓȜȠȠȓȔȘȖȠȞȍȏȚȖȖȟȚȨȞȠ
ǰǹǭDZǠǤDZǰDZǠǧǤ ǰ ǣǤǨǰDZǠǞǸǭDZǭ ǦǞǩǭ tǯȖȟȘȨȠ ȜȠ ȟȓȞȖȜȕțȖ ȠȞȍȏȚȖ țȍ ȒȓȠȓȠȜ 
НОДАТЕЛСТВО. țȓȟȍȚȜȏȟșȡȥȍȗțȍǮDZǮ țȜȖȝȞȖȒȞȡȐȖ
ȜȎȟȠȜȭȠȓșȟȠȏȍ țȍȝȞȞȭȕȘȜȟȝȖȞȍțȓȖȠ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ț
ȟȓȡȏȓșȖȥȍȏȍ ȍȘȜȡȘȍȕȍțȖȭȠȍ ȒȍȒȓțȖ
tǦȍȟȐșȜȎȭȏȍțȓȠȜȖȚȜțȠȖȞȍțȓȠȜțȍȝȞȜ- ȏ țȍȟȠȜȭȧȜȠȜ ȡȝȨȠȏȍțȓ țȓ ȟȓ ȟȝȍȕȏȍȠ
ȒȡȘȠȍȟșȓȒȏȍȗȠȓȟȠȞȖȘȠțȜȖțȟȠȞȡȘȤȖȖȠȓ ȟȠȞȖȘȠțȜ ȏȖțȍȐȖ ȝȞȜȏȓȞȭȏȍȗȠȓ ȒȍșȖ
ǬȓȞȍȕȞȓȦȍȏȍȗȠȓȖȕȝȜșȕȏȍțȓȠȜțȍȖȕȒȓ- ȟȠȜșȥȓȠȜȓȝȞȍȏȖșțȜȕȍȘȞȓȝȓțȜȘȨȚȟȓ-
șȖȓȠȜȜȠșȖȤȍ țȓȕȍȝȜȕțȍȠȖȟȡȝȨȠȏȍțȓȠȜ ȒȍșȘȍȠȍ
ȕȍȡȝȜȠȞȓȎȍ tǞȘȜ ȟȠȜșȥȓȠȜ ȓ ȝȜȏȞȓȒȓțȜ ȒȓȢȜȞȚȖ-
tǦȍȝȍȕȓȠȓ ȠȜȏȍ ȞȨȘȜȏȜȒȟȠȏȜ ȕȍ ȎȨȒȓȧȍ ȞȍțȜ ȖșȖ ȟȖșțȜ ȖȕțȜȟȓțȜ ȠȜ ȠȞȭȎȏȍ Ȓȍ
ȡȝȜȠȞȓȎȍ ȎȨȒȓ ȟȚȓțȓțȜ ȠȨȗ ȘȍȠȜ ȚȜȔȓ Ȓȍ ȓ ȕȍȐȡ-
tǠȟȭȘȍȟȠȞȍțȍȖȚȍȞȍȕșȖȥțȖȞȍȕȝȜȞȓȒȎȖ ȎȖșȜ ȝȨȞȏȜțȍȥȍșțȖȠȓ ȟȖ ȣȍȞȍȘȠȓȞȖȟȠȖ-
ȜȠțȜȟțȜȠȞȍțȟȝȜȞȠȖȞȍțȓȠȜțȍȒȓȤȍȏȍȏ- ȘȖȕȍȜȟȖȐȡȞȭȏȍțȓțȍȎȓȕȜȝȍȟțȜȟȠ
ȠȜȚȜȎȖșǮȜȞȍȒȖȠȜȏȍǠȖȝȞȓȝȜȞȨȥȏȍȚȓ tǬȓțȍțȍȟȭȗȠȓȝȞȜȚȓțȖȖșȖȒȜȝȨșțȓțȖȭ
ȒȍȟȓȟȏȨȞȔȓȠȓȟȚȓȟȠțȖȠȓȏșȍȟȠȖ ȕȍȒȍ ȝȜȝȞȜȒȡȘȠȍȎȓȕȜȒȜȎȞȓțȖȓȠȜțȍȝȞȜȖȕ-
ȝȜșȡȥȖȠȓȒȜȝȨșțȖȠȓșțȍȖțȢȜȞȚȍȤȖȭ ȏȜȒȖȠȓșȭ
tВНИМАНИЕ!ǠȨȕȜȟțȜȏȍțȍȟȠȍȠȖȟȠȖȘȖ- tǬȓ ȖȕȝȜșȕȏȍȗȠȓ ȍȘȟȓȟȜȍȞȖ ȞȓȕȓȞȏțȖ
Ƞȓ ȕȍ ȝȨȠțȜȠȞȍțȟȝȜȞȠțȖ ȝȞȜȖȕȦȓȟȠȏȖȭ ȥȍȟȠȖȖȘȜȚȝȜțȓțȠȖ ȘȜȖȠȜțȓȟȍȝȞȓȒȜȟ-
ȘȍȠȜȤȭșȜȕȍȒțȖȠȓȟȓȒȍșȘȖțȍȍȏȠȜȚȜȎȖ- ȠȍȏȓțȖȜȠȝȞȜȖȕȏȜȒȖȠȓșȭ
șȍȟȍȝȜȎȓȕȜȝȍȟțȖȜȠȘȜșȘȜȠȜȝȞȓȒțȍȠȍ tǬȖȘȜȐȍ Ȗ ȝȜ țȖȘȍȘȏȍ ȝȞȖȥȖțȍ țȓ ȜȟȠȍ-
ȕȍȠȜȏȍ ȟȓ ȝȞȓȝȜȞȨȥȏȍ ȟȠȜșȥȓȠȜ Ȓȍ ȟȓ ȏȭȗȠȓȒȓȠȓȠȜȏȟȠȜșȥȓȠȜȎȓȕțȍȒȕȜȞ
ȚȜțȠȖȞȍ ȏȨȞȣȡ ȕȍȒțȖȠȓ ȟȓȒȍșȘȖ Ǡ ȥȍȟȠ- tǬȓ ȝȜȟȠȍȏȭȗȠȓ țȖȘȍȘȨȏ țȓȜȒȜȎȞȓț ȕȍ
țȜȟȠ țȍȗȟȖȐȡȞțȜ ȓ ȟȞȓȒțȜȠȜ ȝȨȠțȖȥȓ- ȝȞȜȒȡȘȠȍȍȘȟȓȟȜȍȞ ȘȍȘȠȜȚȓȔȒȡȍȏȠȜȚȜ-
ȟȘȜ ȚȭȟȠȜ țȍ ȕȍȒțȍȠȍ ȟȓȒȍșȘȍ țȜ ȟȍȚȜ ȎȖșțȍȠȍȟȓȒȍșȘȍȖȟȠȜșȥȓȠȜ ȠȍȘȍȖȚȓȔ-
ȍȘȜ ȓ ȟțȍȎȒȓțȍ ȟ ȠȞȖȠȜȥȘȜȏ ȝȞȓȒȝȍȕȓț ȒȡȟȠȜșȥȓȠȜȖȒȓȠȓȠȜȕȍȧȜȠȜȏȟșȡȥȍȗțȍ
ȘȜșȍț ǮDZǮ ȟȠȜșȥȓȠȜ ȚȜȔȓ Ȓȍ țȓ ȢȡțȘȤȖȜțȖȞȍ
tǮȞȓȝȜȞȨȥȏȍȟȓȏȟȖȥȘȖȝȨȠțȖȤȖȏȍȏȠȜȚȜȎȖ- ȝȞȍȏȖșțȜ
șȍȒȍȟȍȖțȟȠȞȡȘȠȖȞȍțȖȘȍȘȟȓȞȍȕȘȜȝȥȍȏȍ tǞȘȜȍȏȠȜȚȜȎȖșȨȠȓȎȖșȟȝȞȭțțȍȟșȨțȤȓ 
ȒȓȠȓȠȜȏȟșȡȥȍȗțȍȜȝȍȟțȜȟȠ ȏțȖȚȍȠȓșțȜ ȝȞȜȏȓȞȓȠȓ ȟȠȜșȥȓȠȜ ȝȞȓȒȖ
121
ȒȍȝȜȟȠȍȏȖȠȓȒȓȠȓȠȜ ȘȍȠȜȟȓȡȏȓȞȖȠȓ ȥȓ ȎȖșȍ Ȓȍ ȖȕȝȜșȕȏȍȠ ȟȏȜȭ ȝȞȓȒȝȍȕȓț ȘȜ-
țȭȚȍ ȥȍȟȠȖ ȘȜȖȠȜ ȟȍ ȟȓ ȕȍȐȞȓșȖ ȠȏȨȞȒȓ șȍț ȕȍȧȜȠȜȝȞȖȞȭȕȘȜȟȝȖȞȍțȓȖșȖǮDZǮ
ȚțȜȐȜ ȏ ȝȞȜȠȖȏȓț ȟșȡȥȍȗ ȖȕȥȍȘȍȗȠȓ Ȓȍ ȠȜȏȍȓȞȓȦȍȏȍȧȜȘȍȘȠȜȕȍȠȭȣțȍȠȍȟȖȐȡȞ-
ȟȓȜȣșȍȒȭȠ ȝȞȓȒȖȒȍȝȜȟȠȍȏȖȠȓȒȓȠȓȠȜ ȕȍ țȜȟȠ ȠȍȘȍȖȕȍȟȖȐȡȞțȜȟȠȠȍțȍȒȓȠȓȠȜ
ȒȍȖȕȎȓȐțȓȠȓȞȖȟȘȍȜȠȖȕȐȍȞȭțȓ tǮȞȖ ȒȨșȐȖ ȝȨȠȡȏȍțȖȭ ȝȞȍȏȓȠȓ ȥȓȟȠȖ
tǣȜȞȖ Ȗ ȟșȓȒ șȓȘȜ ȝȞȜȖȕȦȓȟȠȏȖȓ țȍ ȝȜȥȖȏȘȖ ǣȓȠȓȠȜ ȚțȜȐȜ șȓȟțȜ ȟȓ ȡȚȜȞȭ-
ȟȠȜșȥȓȠȜȚȜȐȍȠȒȍȎȨȒȍȠțȍțȓȟȓțȖȧȓȠȖ ȏȍ ǮȜ țȖȘȍȘȏȍ ȝȞȖȥȖțȍ țȓ ȖȕȏȍȔȒȍȗȠȓ
ȘȜȖȠȜțȓȏȖțȍȐȖȟȍȏȖȒȖȚȖȟȝȞȜȟȠȜȜȘȜ ȒȓȠȓȠȜ ȜȠ ȟȠȜșȥȓȠȜ ȒȜȘȍȠȜ ȍȏȠȜȚȜȎȖșȨȠ
ȕȍȠȜȏȍȓțȓȜȎȣȜȒȖȚȜȒȍȎȨȒȓȕȍȚȓțȓțȜ ȟȓȒȏȖȔȖǞȘȜȒȓȠȓȠȜȖȚȍțȡȔȒȍȜȠȏțȖ-
tǬȓ ȖȕȝȜșȕȏȍȗȠȓ ȟȠȜșȥȓȠȍ ȏȠȜȞȍ ȡȝȜȠȞȓ- ȚȍțȖȓ ȓțȓȜȎȣȜȒȖȚȜȒȍțȍȚȓȞȖȠȓȎȓȕȜ-
ȎȍȚȜȔȓȒȍȟȍȝȜșȡȥȖșȖȝȜȏȞȓȒȖȝȜȘȜț- ȝȍȟțȜȚȭȟȠȜȖȒȍȟȝȞȓȠȓ
ȟȠȞȡȘȤȖȭȠȍ ȘȜȖȠȜțȓȟȍȏȖȒȖȚȖȟȝȞȜȟȠȜ
ȜȘȜ țȜ ȝȞȓȒȟȠȍȏșȭȏȍȠ ȞȖȟȘ ȕȍ ȎȓȕȜȝȍȟ- СЪДЪРЖАНИЕ
țȜȟȠȠȍțȍȝȞȜȒȡȘȠȍ 1. ОПИСАНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ
tǣȞȡȔȓȟȠȏȜ"354"/"țȓțȜȟȖțȖȘȍȘȏȍȜȠ- ǴǞǯǞǩDZǤǯǧǰDZǧǩǧǬǞǮǯǭǣDzǩDZǞ
ȐȜȏȜȞțȜȟȠȕȍȧȓȠȖ țȍȟȠȨȝȖșȖȏȞȓȕȡșȠȍȠ 3. ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА
țȍțȓȝȞȍȏȖșțȍȡȝȜȠȞȓȎȍțȍȖȕȒȓșȖȓȠȜ DzǮǭDZǯǤǟǞ ǩǹǫ ǮǯǭǣDzǩDZǞ ǧ ǩǹǫ
tDZȓȘȟȠȖșțȍȠȍȥȍȟȠȚȜȔȓȒȍȎȨȒȓȟȚȓțȓțȍ АВТОМОБИЛНАТА СЕДАЛКА
ȟȍȚȜȟȠȍȘȍȏȍ ȜȒȜȎȞȓțȍȜȠȝȞȜȖȕȏȜȒȖȠȓ- 4. МОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО В
șȭ ȠȨȗȘȍȠȜȓțȓȞȍȕȒȓșțȍȥȍȟȠȜȠȟȠȜșȥȓ- АВТОМОБИЛА И ПОСТАВЯНЕ НА ДЕТЕ
ȠȜǦȍȒȍȐȍȞȍțȠȖȞȍȠȓȝȨșțȍȠȍȟȖȐȡȞțȜȟȠ ǭDZǡǯDzǮǞ ,(

țȍȒȓȠȓȠȜ țȖȘȜȐȍțȓȖȕȝȜșȕȏȍȗȠȓȟȠȜșȥȓ- 5. ПРОМЯНА НА КОНФИГУРАЦИЯТА НА


ȠȜȎȓȕȠȓȘȟȠȖșțȍȥȍȟȠ ǰDZǭǪǶǤDZǭ ǭDZ ǡǯDzǮǞ  ,(
 ǬǞ
t DzȏȓȞȓȠȓȟȓ ȥȓȘȜșȍțȨȠțȓȓȡȟȡȘȍțȖțȓ ǡǯDzǮǞ ,(

ȒȜȝȡȟȘȍȗȠȓȠȜȗȖșȖȥȍȟȠȖȜȠȟȠȜșȥȓȠȜȒȍ 6. МОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО В


ȎȨȒȍȠȕȍȧȖȝȍțȖȚȓȔȒȡȏȞȍȠȖȠȓȖșȖȒȍȟȓ АВТОМОБИЛА И ПОСТАВЯНЕ НА ДЕТЕ
ȠȨȞȘȍȠȏȜȟȠȞȖȚȓȟȠȍ ǭDZǡǯDzǮǞ ,(

tǞȘȜ ȘȜșȍțȨȠ ȓ ȟȞȭȕȍț ȖșȖ ȞȍȕțȖȧȓț ǠǹǦǰDZǞǬǭǠǾǠǞǬǤ ǬǞ ǮǯǤǣǮǞǦǬǧDZǤ
ȟȠȜșȥȓȠȜȏȓȥȓțȓȚȜȔȓȒȍȟȓȖȕȝȜșȕȏȍ ǩǭǪǞǬǧǦǞǧǦǮǭǪǦǠǞǬǤǦǞǡǯDzǮǞ ,(

tǩȜȐȍȠȜțȓȟȓȖȕȝȜșȕȏȍȕȍȝȞȓȏȜȕȏȍțȓțȍ 8. РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА


ȒȓȠȓ ȟȠȜșȥȓȠȜȠȞȭȎȏȍȒȍȟȓȜȟȠȍȏȖȕȍȘȞȓ- ОБЛЕГАЛКАТА ЗА ГЛАВА
ȝȓțȜ ȖșȖ Ȓȍ ȟȓ ȟȨȣȞȍțȭȏȍ ȏ ȎȍȐȍȔțȖȘȍ 9. НАКЛОНЕНА ПОЗИЦИЯ
ǞȘȜ ȟȠȜșȥȓȠȜ țȓ ȓ ȕȍȘȞȓȝȓțȜ ȚȜȔȓ Ȓȍ ǮǭǶǧǰDZǠǞǬǤǧǮǭǣǣǯǹǥǩǞ
ȝȞȓȒȟȠȍȏșȭȏȍ ȜȝȍȟțȜȟȠ ȕȍ ȜȟȠȍțȍșȖȠȓ
ȝȨȠțȖȤȖȏȍȏȠȜȚȜȎȖșȍȝȞȖǮDZǮȖșȖȞȭȕ- 1. ОПИСАНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ
ȘȜȟȝȖȞȍțȓ Фиг. 1 (Отпред)
tDzȏȓȞȓȠȓȟȓ ȥȓțȍȕȍȒțȍȠȍȟȓȒȍșȘȍțȍȍȏ- Ǟ ǣȞȨȔȘȍ ȕȍ ȞȓȐȡșȖȞȍțȓ țȍ ȜȎșȓȐȍșȘȍȠȍ
ȠȜȚȜȎȖșȍțȓȟȍȝȜȟȠȍȏȓțȖȝȞȓȒȚȓȠȖȖșȖ ȕȍȐșȍȏȍȖȘȜșȍțȖȠȓ
ȎȍȐȍȔ ȘȜȖȠȜțȓȟȍȒȜȎȞȓȕȍȘȞȓȝȓțȖȖșȖ ǠǭȎșȓȐȍșȘȍȕȍȐșȍȏȍȠȍ
țȓȟȍȎȓȕȜȝȍȟțȜȞȍȕȝȜșȜȔȓțȖ ȕȍȧȜȠȜȏ ǰǮȞȓȚȖțȍȏȍțȓțȍȒȖȍȐȜțȍșțȍȠȍȥȍȟȠțȍ
ȟșȡȥȍȗ țȍ ǮDZǮ ȖșȖ ȞȭȕȘȜ ȟȝȖȞȍțȓ ȎȖȣȍ ȘȜșȍțȍ
ȚȜȐșȖ Ȓȍ țȍȞȍțȭȠ ȝȨȠțȖȤȖȠȓ ȏ ȍȏȠȜȚȜ- %ǭȚȓȘȜȠȭȏȍȧȖȝȜȒșȜȔȘȖȕȍȞȍȚȓțȤȍȠȍ
ȎȖșȍ &ǮȞȓȒȝȍȕțȖȘȜșȍțȖțȍȟȠȜșȥȓȠȜ
tDzȏȓȞȓȠȓȟȓ ȥȓȜȎșȓȐȍșȘȍȠȍȕȍȐșȍȏȍțȍȟȓ- 'ǦȍȘșȬȥȏȍȧȚȓȣȍțȖȕȨȚ
ȒȍșȘȍȠȍțȓȟȓȒȜȝȖȞȍȒȜȜȎșȓȐȍșȘȍȠȍȕȍ (ǮȜȒșȜȔȘȍțȍȘȜșȍțȍȚȓȔȒȡȘȞȍȥȓȠȍȠȍ
ȐșȍȏȍțȍȟȠȜșȥȓȠȜțȓȠȞȭȎȏȍȒȍȐȜȖȕȎȡȠ- )ǟȡȠȜțȕȍȞȓȐȡșȖȞȍțȓțȍȘȜșȍțȖȠȓ
ȏȍțȍȝȞȓȒǞȘȜȠȜȏȍȟȓȟșȡȥȖ ȜȠȟȠȞȍțȓ- * ǰȖȟȠȓȚȍ ȕȍ ȞȓȐȡșȖȞȍțȓ ȒȨșȔȖțȍȠȍ țȍ
Ƞȓ ȜȎșȓȐȍșȘȍȠȍ ȕȍ Ȑșȍȏȍ ȜȠ ȟȓȒȍșȘȍȠȍ țȍ ȝȞȓȒȝȍȕțȖȠȓȘȜșȍțȖ
ȍȏȠȜȚȜȎȖșȍ țȍȘȜȭȠȜȟȓȚȜțȠȖȞȍȟȠȜșȥȓ- +ǭȐȞȍțȖȥȖȠȓș
ȠȜ ȘȍȠȜȏțȖȚȍȏȍȠȓȒȍțȓȭȝȜȟȠȍȏȖȠȓțȍ ǩǣȞȨȔȘȍȕȍțȍȘșȜțȓțȍȝȜȕȖȤȖȭ
ȕȍȒțȍȠȍȘȜȞȍ - ǮȞȓȚȖțȍȏȍțȓ țȍ ȝȜȭȟțȍȠȍ ȥȍȟȠ țȍ ȘȜ-
tǬȍȟȠȜȭȏȍȗȠȓ ȏȟȖȥȘȖ ȝȨȠțȖȤȖ ȏ ȍȏȠȜȚȜ- șȍțȍ
122
Фиг. 2 (Отзад) 3. ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА
ǫǭȠȒȓșȓțȖȓȕȍȝȞȓȚȖțȍȏȍțȓțȍȍȏȠȜȚȜ- УПОТРЕБА КЪМ ПРОДУКТА И КЪМ
ȎȖșțȖȭȘȜșȍțȕȍȚȜțȠȖȞȍțȓțȍǡȞȡȝȍ АВТОМОБИЛНАТА СЕДАЛКА
/ǮȜȟȠȍȏȭțȓțȍȝȞȓȕȞȍȚȘȖȠȓ ВНИМАНИЕ! ǰȝȍȕȏȍȗȠȓ ȟȠȞȖȘȠțȜ ȒȍȒȓ-
țȖȠȓ ȝȜȒȜșȡ ȜȐȞȍțȖȥȖȠȓșțȖȠȓ ȝȞȓȝȜȞȨ-
2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА ȘȖȝȞȖȖȕȝȜșȕȏȍțȓȠȜțȍȟȠȜșȥȓȠȜ ȏȝȞȜ-
tDZȜȏȍȟȠȜșȥȓȓȘșȍȟȖȢȖȤȖȞȍțȜȘȨȚiǡȞȡȝȍ ȠȖȏȓțȟșȡȥȍȗȟȖȐȡȞțȜȟȠȠȍțȍȒȓȠȓȠȜțȓȓ
 Ȗw ȕȍȝȞȓȏȜȕȏȍțȓțȍȒȓȤȍȟȠȓȐșȜȜȠ ȐȍȞȍțȠȖȞȍțȍ
ȒȜLH ȜȠȚȓȟȓȤȍȒȜȜȘȜșȜȒȏȍ- tDZȜȏȍȟȠȜșȥȓȓȡȠȏȨȞȒȓțȜȕȍȡȝȜȠȞȓȎȍȝȞȖ
țȍȒȓȟȓȠȐȜȒȖȦțȍ ȏȨȕȞȍȟȠ
 ȝȞȖ ȟȝȍȕȏȍțȓ ȒȓȤȍȟȠȓȐșȜȜȠȒȜLH ȜȠȚȓȟȓȤȍ
țȍǤȏȞȜȝȓȗȟȘȖȭȞȓȐșȍȚȓțȠ&$&3 ȒȜȜȘȜșȜȒȏȍțȍȒȓȟȓȠȐȜȒȖȦțȍȏȨȕȞȍȟȠ

tDzȠȏȨȞȔȒȍȏȍțȓȠȜ ȓ ȜȠ ȏȖȒȍ i6OJWFSTBMw tǰȓȒȍșȘȍȠȍ țȍ ȍȏȠȜȚȜȎȖșȍ ȠȞȭȎȏȍ Ȓȍ ȓ
ȟșȓȒȜȏȍȠȓșțȜȚȜȔȓȒȍȎȨȒȓȖȕȝȜșȕȏȍțȜ ȟțȍȎȒȓțȍ ȟ ȠȞȖȠȜȥȘȜȏȖ ȟȠȍȠȖȥțȖ ȖșȖ
ȏȨȞȣȡ ȏȟȓȘȖ ȚȜȒȓș ȍȏȠȜȚȜȎȖșțȍ ȟȓȒȍș- ȍȏȠȜȚȍȠȖȥțȖ ȝȞȓȒȝȍȕțȖ ȘȜșȍțȖ ȏ ȟȨȜȠ-
Șȍ ȏȓȠȟȠȏȖȓ ȟ ǯȓȐșȍȚȓțȠ 6/ǤǰǤ ȿ ȖșȖ
ǠǬǧǫǞǬǧǤ i6OJWFSTBMw Ȝȕțȍȥȍȏȍ ȥȓ ȓ ȓȘȏȖȏȍșȓțȠțȖȞȍȕȝȜȞȓȒȎȖ dzȖȐ

ȟȨȏȚȓȟȠȖȚȜȟȝȜȐȜșȭȚȍȠȍȥȍȟȠ țȜțȓȖȟ tǬȖȘȜȐȍ țȓ ȚȜțȠȖȞȍȗȠȓ ȟȠȜșȥȓȠȜ ȍȘȜ
ȏȟȖȥȘȖȍȏȠȜȚȜȎȖșțȖȟȓȒȍșȘȖ ȝȞȓȒȝȍȕțȖȭȠȘȜșȍțțȍȍȏȠȜȚȜȎȖșȍȓȒȏȡ-
ȠȜȥȘȜȏ dzȖȐ

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ tǰȠȜșȥȓȠȜ ȚȜȔȓ Ȓȍ ȎȨȒȓ ȚȜțȠȖȞȍțȜ țȍ
ǬȍȟȠȜȭȧȍȠȍ ȟȖȟȠȓȚȍ ȕȍ ȜȎȓȕȜȝȍȟȭȏȍțȓ ȝȞȓȒțȍȠȍ ȖșȖ țȍ ȓȒțȍ ȜȠ ȕȍȒțȖȠȓ ȟȓ-
țȍ ȒȓȤȍ ȓ ȘșȍȟȖȢȖȤȖȞȍțȜ ȘȍȠȜ jȡțȖ- ȒȍșȘȖǠțȖȘȍȘȨȏȟșȡȥȍȗțȓȚȜțȠȖȞȍȗȠȓ
ȏȓȞȟȍșțȜx ȏ ȟȨȜȠȏȓȠȟȠȏȖȓ ȟ ǯȓȐșȍȚȓțȠ ȟȠȜșȥȓȠȜ ȏȨȞȣȡ ȟȠȞȍțȖȥțȖ ȖșȖ ȞȍȕȝȜ-
ȿȟȝȜȟșȓȒȏȍȧȖȖȕȚȓțȓțȖȭȖȒȜȝȨș- șȜȔȓțȖ ȟȞȓȧȡ ȝȜȟȜȘȍȠȍ țȍ ȒȏȖȔȓțȖȓ
țȓțȖȭ ȟȓȞȖȭ ǮȞȓȒțȍȕțȍȥȓțȍ ȓ ȕȍ ȟȓȒȍșȘȖ dzȖȐ

ȖȕȝȜșȕȏȍțȓȏȍȏȠȜȚȜȎȖșȖȖȓȟȨȏȚȓȟȠȖ- tDZȜȏȍ ȖȕȒȓșȖȓ ȓ ȝȞȓȒțȍȕțȍȥȓțȜ ȖȕȘșȬ-
Țȍ ȟ ȝȜȏȓȥȓȠȜ țȜ țȓ ȟ ȏȟȖȥȘȖ ȚȜȒȓșȖ ȥȖȠȓșțȜȕȍȡȝȜȠȞȓȎȍȏȍȏȠȜȚȜȎȖșȖțȓȓ
ȍȏȠȜȚȜȎȖșțȖȟȓȒȍșȘȖ ȝȜȒȣȜȒȭȧȜȕȍȒȜȚȍȦțȜȖȕȝȜșȕȏȍțȓ
ǧȒȓȍșțȍȠȍ ȟȨȏȚȓȟȠȖȚȜȟȠ ȓ ȐȍȞȍțȠȖȞȍ- tǦȍ ȝȞȍȏȖșțȜ ȚȜțȠȖȞȍțȓ țȓ ȒȜȝȡȟȘȍȗȠȓ
țȍ ȘȜȐȍȠȜȝȞȜȖȕȏȜȒȖȠȓșȭȠțȍȍȏȠȜȚȜȎȖ- ȜȎșȓȐȍșȘȍȠȍ ȕȍ Ȑșȍȏȍ țȍ ȍȏȠȜȚȜȎȖșțȍȠȍ
șȍȝȜȟȜȥȏȍȏȞȨȘȜȏȜȒȟȠȏȜȠȜȕȍȓȘȟȝșȜ- ȟȓȒȍșȘȍȒȍȟȓȒȜȝȖȞȍȒȜȜȎșȓȐȍșȘȍȠȍțȍ
ȍȠȍȤȖȭ ȥȓȍȏȠȜȚȜȎȖșȨȠȓȝȞȖȟȝȜȟȜȎȓț ȟȠȜșȥȓȠȜ
ȕȍȚȜțȠȖȞȍțȓțȍȡțȖȏȓȞȟȍșțȖȟȖȟȠȓȚȖ tDzȎȓȒȓȠȓȟȓ ȥȓȕȍȘșȬȥȏȍȧȖȭȠȚȓȣȍțȖȕȨȚ
ȕȍ ȜȎȓȕȜȝȍȟȭȏȍțȓ ȝȞȖ ȠȞȍțȟȝȜȞȠȖȞȍ- țȍȠȞȖȠȜȥȘȜȏȖȭȝȞȓȒȝȍȕȓțȍȏȠȜȚȜȎȖșȓț
țȓ țȍ ȒȓȤȍ ȜȠ ȟȨȜȠȏȓȠțȍȠȍ ȏȨȕȞȍȟȠȜȏȍ ȘȜșȍț țȓ ȟȓ țȍȚȖȞȍ ȠȏȨȞȒȓ ȏȖȟȜȘȜ Ǡ
ȐȞȡȝȍ ȝȞȜȠȖȏȓțȟșȡȥȍȗȜȝȖȠȍȗȠȓȒȍȚȜțȠȖȞȍȠȓ
DZȍȕȖ ȟȖȟȠȓȚȍ ȕȍ ȜȎȓȕȜȝȍȟȭȏȍțȓ ȓ Ȝȝ- ȟȠȜșȥȓȠȜȏȨȞȣȡțȭȘȜȭȜȠȒȞȡȐȖȠȓȟȓȒȍșȘȖ
ȞȓȒȓșȓțȍ ȘȍȠȜ ȡțȖȏȓȞȟȍșțȍ ȟȨȐșȍȟțȜ ȏȍȏȠȜȚȜȎȖșȍ dzȖȐȖ

ȞȓȒȖȤȍ ȝȜȟȠȞȜȐȖ ȘȞȖȠȓȞȖȖ ȏ ȟȞȍȏțȓ-
țȖȓ ȟ ȚȜȒȓșȖȠȓ ȘȜȖȠȜ țȓ ȟȍ ȜȠțȓȟȓțȖ 4. МОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО В
ȘȨȚȠȍȕȖȐȞȡȝȍ АВТОМОБИЛА И ПОСТАВЯНЕ НА ДЕТЕ
ǮȞȓȒțȍȕțȍȥȓțȍȓȕȍȖȕȝȜșȕȏȍțȓȟȍȚȜȏ ОТ ГРУПА 1 (9-18 KG)
ȍȏȠȜȚȜȎȖșȖȟȠȞȖȠȜȥȘȜȏȖȟȠȍȠȖȥțȖȖșȖ ǠǬǧǫǞǬǧǤ DZȓȕȖ ȡȘȍȕȍțȖȭ ȘȍȘȠȜ ȠȓȘ-
ȍȏȠȜȚȍȠȖȥțȖȝȞȓȒȝȍȕțȖȘȜșȍțȖ ȏȟȨȜȠ- ȟȠȜȏȍȠȍ ȖȚ ȥȍȟȠ ȠȍȘȍ Ȗ ȖșȬȟȠȞȍȤȖȖȠȓ 
ȏȓȠȟȠȏȖȓȟȞȓȐșȍȚȓțȠ6/&$&/¡ȖșȖ ȟȓ ȜȠțȍȟȭȠ ȒȜ ȚȜțȠȖȞȍțȓȠȜ țȍ ȟȠȜșȥȓȠȜ
ȒȞȡȐȖȓȘȏȖȏȍșȓțȠțȖȟȠȍțȒȍȞȠȖ ȏȨȞȣȡ ȒȭȟțȜȠȜ ȝȨȠțȖȥȓȟȘȜ ȚȭȟȠȜ țȍ ȕȍȒ-
ǮȞȖ ȟȨȚțȓțȖȭ ȝȞȓȝȜȞȨȥȏȍȚȓ Ȓȍ ȟȓ țȍȠȍ ȍȏȠȜȚȜȎȖșțȍ ȟȓȒȍșȘȍ ǮȞȖ ȚȜțȠȍȔ
ȟȏȨȞȔȓȠȓȟȝȞȜȖȕȏȜȒȖȠȓșȭțȍȖȕȒȓșȖȓ- ȏȒȞȡȐȍȝȜȕȖȤȖȭȟșȓȒȏȍȗȠȓȟȨȧȖȭȞȓȒțȍ
ȠȜȖșȖȟȒȖȟȠȞȖȎȡȠȜȞȍ ȒȓȗȟȠȏȖȭ
ǮȜȟȠȍȏȓȠȓ ȟȠȜșȥȓȠȜ ȝȜ ȝȜȟȜȘȍ țȍ ȒȏȖ-
ȔȓțȖȓȠȜ ȏȨȞȣȡ ȝȞȓȒȏȍȞȖȠȓșțȜ ȖȕȎȞȍ-
țȍȠȍȟȓȒȍșȘȍȕȍȚȜțȠȖȞȍțȓ dzȖȐ

123
ǠǬǧǫǞǬǧǤDzȏȓȞȓȠȓȟȓ ȥȓȜȎșȓȐȍșȘȍȠȍȕȍ ǠǬǧǫǞǬǧǤ ǭȐȞȍțȖȥȖȠȓșȭȠ ȟȓ ȖȕȝȜșȕȏȍ
ȐșȍȏȍțȍȟȓȒȍșȘȍȠȍțȓȟȓȒȜȝȖȞȍȒȜȜȎșȓ- ȝȞȖȎșȖȕȖȠȓșțȜȒȜ,H
ȐȍșȘȍȠȍȕȍȐșȍȏȍțȍȟȠȜșȥȓȠȜțȓȠȞȭȎȏȍȒȍ ǠțȖȚȍȠȓșțȜ ȝȜȟȠȍȏȓȠȓ ȒȓȠȓȠȜ ȏ ȟȠȜș-
ȐȜȖȕȎȡȠȏȍțȍȝȞȓȒ dzȖȐ
 ȥȓȠȜ ȘȍȠȜȞȓȐȡșȖȞȍȠȓȘȜșȍțȖȠȓȜȘȜșȜ
ǫȍȣțȓȠȓ ȜȐȞȍțȖȥȖȠȓșțȍȠȍ ȝȜȒșȜȔȘȍ ȠȭșȜȠȜȚȡȎȓȕȒȍȐȖȒȨȞȝȍȠȓ ȟȨȓȒȖțȓ-
ȘȍȠȜȭȜȟȏȜȎȜȒȖȠȓȜȠȘȜșȍțȖȠȓ dzȖȐ
 ȠȓȒȏȓȠȓȓȕȖȥȓȠȍțȍȘȜșȍțȍ dzȖȐ
Ȗ
ǫȍȣțȓȠȓȠȓȘȟȠȖșțȍȠȍȥȍȟȠȜȠȜȎșȓȐȍșȘȍȠȍ ȜȠțȜȏȜ ȐȖ ȕȍȘȜȝȥȍȗȠȓ ȏ ȕȍȘșȬȥȏȍȧȖȭ
dzȖȐ 
 ȝșȨȕțȓȠȓ ȒȖȍȐȜțȍșțȍȠȍ ȥȍȟȠ țȍ ȚȓȣȍțȖȕȨȚ dzȖȐ"

ȝȞȓȒȝȍȕțȖȭȘȜșȍțțȍȍȏȠȜȚȜȎȖșȍȚȓȔȒȡ ǭȠ ȟȨȜȠȏȓȠțȍȠȍ ȞȓȐȡșȖȞȍȧȍ ȒȞȨȔȘȍ
ȜȎșȓȐȍșȘȍȠȍȕȍȐșȍȏȍȖȜȎșȓȐȍșȘȍȠȍ dzȖȐ " ȞȍȕȝȜșȜȔȓțȍȏȐȜȞțȍȠȍȥȍȟȠțȍȜȎ-

 ǮȜȟȠȍȏȓȠȓ ȠȞȖȠȜȥȘȜȏȖȭ ȝȞȓȒȝȍȕȓț șȓȐȍșȘȍȠȍ ȞȓȐȡșȖȞȍȗȠȓ ȏȖȟȜȥȖțȍȠȍ
ȘȜșȍțȏȜȠȒȓșȓțȖȓȠȜȕȍȘȜșȍț. dzȖȐ
 țȍ ȜȎșȓȐȍșȘȍȠȍ ȕȍ Ȑșȍȏȍ țȍ ȟȠȜșȥȓȠȜ
ȘȍȠȜ ȐȜ ȝȞȓȘȍȞȍȠȓ ȠȍȘȍ ȥȓ Ȓȍ Ȗȕșȓȕȓ ȜȠ dzȖȐ 
 ȠȍȘȍ ȥȓ ȘȜșȍțȖȠȓ Ȓȍ ȖȕșȖȕȍȠ
ȜȠȟȞȓȧțȜȠȜȜȠȒȓșȓțȖȓ dzȖȐ"
 țȍ ȏȖȟȜȥȖțȍȠȍ țȍ ȞȍȚȓțȓȠȓ țȍ ȒȓȠȓȠȜ
ǦȍȘȜȝȥȍȗȠȓ ȍȏȠȜȚȜȎȖșțȖȭ ȝȞȓȒȝȍȕȓț dzȖȐ

ȘȜșȍț ȘȨȚ ȕȍȘșȬȥȏȍȧȖȭ ȚȓȣȍțȖȕȨȚ Ǧȍ Ȓȍ ȞȓȐȡșȖȞȍȠȓ ȜȝȨȏȍțȓȠȜ țȍ ȘȜșȍ-
ȠȍȘȍ ȥȓ Ȗ ȝȜȭȟțȍȠȍ Ȗ ȒȖȍȐȜțȍșțȍȠȍ Țȡ țȖȠȓ țȍ ȟȠȜșȥȓȠȜ ȟȝȞȭȚȜ ȠȭșȜȠȜ țȍ
ȥȍȟȠ Ȓȍ ȝȞȓȚȖțȍȏȍȠ țȍ țȖȏȜȠȜ țȍ ȜȤ- ȒȓȠȓȠȜ ȏțȖȚȍȠȓșțȜ ȒȞȨȝțȓȠȓ ȞȓȐȡșȖ-
ȏȓȠȓțȖȭ ȏ ȥȓȞȏȓțȜ ȡȥȍȟȠȨȘ țȍ ȘȜșȍțȍ ȞȍȧȍȠȍșȓțȠȍ*ȒȜȝȜȒȣȜȒȭȧȍȠȍȟȠȓȝȓț
- dzȖȐ
 țȍȜȝȨȏȍțȓ dzȖȐ

ǭȝȨțȓȠȓ ȒȜȘȞȍȗ ȝȞȓȒȝȍȕțȖȭ ȘȜșȍț țȍ DzȏȓȞȓȠȓ ȟȓ ȥȓ ȟȠȜșȥȓȠȜ ȓ ȝȞȍȏȖșțȜ
ȍȏȠȜȚȜȎȖșȍ ȠȍȘȍȥȓȟȠȜșȥȓȠȜȒȍȓȝșȨȠ- ȕȍȘȞȓȝȓțȜ dzȖȐ

țȜȝȞȖșȓȐțȍșȜȘȨȚȟȓȒȍșȘȍȠȍ dzȖȐ
 Ǧȍ Ȓȍ ȖȕȏȍȒȖȠȓ ȒȓȠȓȠȜ ȜȠ ȟȓȒȍșȘȍȠȍ 
ǮȞȜȏȓȞȓȠȓ ȒȍșȖ ȟȠȓ ȖȕȏȨȞȦȖșȖ ȝȞȍ- țȍȠȖȟțȓȠȓȎȡȠȜțȍțȍȕȍȘșȬȥȏȍȧȖȭȚȓ-
ȏȖșțȜȠȜ ȚȜțȠȖȞȍțȓ ȒȍșȖ ȘȜșȍțȨȠ ȓ ȣȍțȖȕȨȚȖȟȏȍșȓȠȓȘȜșȍțȖȠȓ dzȖȐ

ȒȜȎȞȓȜȝȨțȍȠȖȒȍșȖȟȠȜșȥȓȠȜȓȕȒȞȍȏȜ
ȕȍȘȞȓȝȓțȜȖȝșȨȠțȜȝȞȖșȓȐțȍșȜȘȨȚȟȓ- 5. ПРОМЯНА НА КОНФИГУРАЦИЯТА
ȒȍșȘȍȠȍǞȘȜțȓȓȠȍȘȍ ȝȜȏȠȜȞȓȠȓȜȝȓȞȍ- НА СТОЛЧЕТО ОТ ГРУПА 1 (9-18 KG)
ȤȖȖȠȓȝȜȚȜțȠȖȞȍțȓȠȜȜȠțȍȥȍșȜ НА ГРУПА 2/3 (15-36 KG)
ǦȍȒȍȝȞȜȚȓțȖȠȓȘȜțȢȖȐȡȞȍȤȖȭȠȍțȍȟȠȜș-
ВНИМАНИЕ! ȥȓȠȜȜȠǡȞȡȝȍțȍǡȞȡȝȍ ȓțȓȜȎȣȜȒȖȚȜ
tǠȖțȍȐȖ ȝȞȜȏȓȞȭȏȍȗȠȓ ȒȍșȖ ȘȜșȍțȨȠ ȓ ȒȍȖȕȏȨȞȦȖȠȓȟșȓȒțȜȠȜ
ȞȍȏțȜȚȓȞțȜ ȞȍȕȝȞȓȒȓșȓț ȏȨȏ ȏȟȖȥȘȖ ǯȍȕȘȜȝȥȍȗȠȓ ȘȜșȍțȖȠȓ țȍ ȟȠȜșȥȓȠȜ ȜȠ
ȠȜȥȘȖȖȒȍșȖțȓȓȡȟȡȘȍț ȕȍȘșȬȥȏȍȧȖȭȚȓȣȍțȖȕȨȚ dzȖȐ

tǬǧǩǭǡǞ țȓ ȝȞȓȘȍȞȏȍȗȠȓ ȍȏȠȜȚȜȎȖșțȖȭ ǦȍȏȨȞȠȓȠȓ ȒȞȨȔȘȍȠȍ ȕȍ Ȓȍ ȝȜȏȒȖȐțȓȠȓ
ȘȜșȍțȝȜțȍȥȖț ȞȍȕșȖȥȓțȜȠȡȘȍȕȍțȖȭ ȒȜȘȞȍȗȜȎșȓȐȍșȘȍȠȍȕȍȐșȍȏȍ ȜȠȝȡȟțȓȠȓ
ǰșȓȒ ȘȍȠȜ ȝȞȖȘșȬȥȖȠȓ ȚȜțȠȖȞȍțȓȠȜ țȍ ȒȜȘȞȍȗȘȜșȍțȖȠȓțȍȟȠȜșȥȓȠȜ dzȖȐ

ȟȠȜșȥȓȠȜ ȕȍ Ȓȍ ȝȜȟȠȍȏȖȠȓ ȒȓȠȓȠȜ ȏ țȓȐȜ ǫȍȣțȓȠȓ ȜȐȞȍțȖȥȖȠȓșțȍȠȍ ȝȜȒșȜȔȘȍ 
ȖȕȏȨȞȦȓȠȓȜȝȖȟȍțȜȠȜȝȜȒȜșȡ ȍȘȜȓțȍșȖȥțȍ ȘȍȠȜȭȜȟȏȜȎȜȒȖȠȓȜȠȘȜ-
ǬȍȠȖȟțȓȠȓ ȎȡȠȜțȍ ȕȍ ȞȓȐȡșȖȞȍțȓ țȍ șȍțȖȠȓ dzȖȐ

ȝȞȓȒȝȍȕțȖȠȓȘȜșȍțȖ)ȖȓȒțȜȏȞȓȚȓțțȜ ǭȠȟȠȞȍțȓȠȓ ȠȓȘȟȠȖșțȍȠȍ ȥȍȟȠ ȜȠ ȜȎșȓ-
ȟȠȜȏȍȣȏȍțȓȠȓȖȒȞȨȝțȓȠȓȘȨȚȟȓȎȓȟȖ ȐȍșȘȍȠȍ dzȖȐ
ȖȞȍȕȘȜȝȥȍȗȠȓȘȍȝȍȥȓ-
ȒȜșțȍȠȍ ȥȍȟȠ țȍ ȝȞȓȒȝȍȕțȖȠȓ ȘȜșȍțȖ ȠȜțȍȕȍȒțȍȠȍȥȍȟȠțȍȜȎșȓȐȍșȘȍȠȍ dzȖȐ
țȍ ȟȠȜșȥȓȠȜ ȒȜȘȍȠȜ ȟȓ ȜȝȨțȍȠ ȒȜȘȞȍȗ 

dzȖȐ
 ǮȞȓȘȍȞȍȗȠȓ ȝȜȒ ȒȖȍȐȜțȍșțȍȠȍ ȥȍȟȠ țȍ
ǯȍȕȘȜȝȥȍȗȠȓ ȝȞȓȒȝȍȕțȖȠȓ ȘȜșȍțȖ țȍ ȘȜșȍțȍ ȘȜșȍțȖȠȓ țȍ ȟȠȜșȥȓȠȜ dzȖȐ 

ȟȠȜșȥȓȠȜ ȘȍȠȜ țȍȠȖȟțȓȠȓ ȎȡȠȜțȍ țȍ ȕȍ- Ȗ ȖȕȎȡȠȍȗȠȓ ȝȞȓȕȞȍȚȘȖȠȓ ȘȜșȍțȖȠȓ Ȗ
ȘșȬȥȏȍȧȖȭ ȚȓȣȍțȖȕȨȚ Ȗ ȐȖ ȝȜȟȠȍȏȓȠȓ ȟȨȜȠȏȓȠțȖȠȓȓȕȖȥȓȠȍȝȞȓȕȝȜȒȣȜȒȭȧȖȠȓ
ȜȠȒȏȓȠȓȟȠȞȍțȖ dzȖȐ
 ȜȠȏȜȞȖ dzȖȐ

ǮȜȟȠȍȏȓȠȓȜȐȞȍțȖȥȖȠȓșȭ ȘȍȠȜȕȍȘȍȥȖȠȓ ǰșȓȒ ȠȍȕȖ ȜȝȓȞȍȤȖȭ ȘȜșȍțȖȠȓ ȧȓ Ȗȕ-
ȜȠȏȜȞȖȠȓȘȨȚȒȖȍȐȜțȍșțȍȠȍȥȍȟȠțȍȘȜ- ȐșȓȔȒȍȠ ȘȍȘȠȜȓȝȜȘȍȕȍțȜțȍȢȖȐȡȞȍ
șȍțȍ dzȖȐ
 ǧȕȏȍȒȓȠȓ ȕȍȘșȬȥȏȍȧȖȭ ȚȓȣȍțȖȕȨȚ ȜȠ
124
ȝȞȓȒȝȍȕțȍȠȍ ȝȜȒșȜȔȘȍ ȚȓȔȒȡ ȘȞȍȥȓȠȍ- ȐȍșȘȍȠȍțȍȍȏȠȜȚȜȎȖșțȍȠȍȟȓȒȍșȘȍ dzȖȐ

ȠȍȖȐȜȝȜȟȠȍȏȓȠȓȏȜȠȒȓșȓțȖȓȠȜȜȠȒȜșȡ
dzȖȐ 
 ȏ ȟȨȧȖȭ ȜȠȏȜȞ ȝȜȟȠȍȏȓȠȓ Ȗ ǦȍȒȍȖȕȏȍȒȖȠȓȒȓȠȓȠȜȜȠȟȠȜșȥȓȠȜȕȍǡȞȡȝȍȖ
ȝȞȓȒȝȍȕțȍȠȍ ȝȜȒșȜȔȘȍ ȚȓȔȒȡ ȘȞȍȥȓȠȍ- ǯȍȕȘȜȝȥȍȗȠȓ ȘȜșȍțȍ țȍ ȍȏȠȜȚȜȎȖșȍ ȜȠ
Ƞȍ dzȖȐ
 ȕȍȘșȬȥȏȍȧȖȭȚȡȚȓȣȍțȖȕȨȚ
ǮȜȟȠȍȏȓȠȓȜȎȞȍȠțȜȘȍȝȍȥȓȠȜȜȠȕȍȒțȍȠȍ ǭȟȏȜȎȜȒȓȠȓȠȭșȜȠȜțȍȒȓȠȓȠȜȜȠȘȜșȍțȍ
ȥȍȟȠțȍȜȎșȓȐȍșȘȍȠȍȖȕȍȘȜȝȥȍȗȠȓȜȠțȜ- ǠțȖȚȍȠȓșțȜȖȕȏȍȒȓȠȓȒȓȠȓȠȜȜȠȟȠȜșȥȓȠȜ
ȏȜȠȓȘȟȠȖșțȍȠȍȥȍȟȠȘȨȚȘȜțȟȠȞȡȘȤȖȭȠȍ ǠǬǧǫǞǬǧǤ ǞȘȜ țȓ ȏȨȕțȍȚȓȞȭȏȍȠȓ Ȓȍ
ȟȏȍșȖȠȓ ȟȠȜșȥȓȠȜ ȜȠ ȍȏȠȜȚȜȎȖșȍ ȜȠțȜȏȜ
6. МОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО В ȕȍȘȜȝȥȍȗȠȓȘȜșȍțȍțȍȍȏȠȜȚȜȎȖșȍȏȟȨȜȠ-
АВТОМОБИЛА И ПОСТАВЯНЕ НА ДЕТЕ ȏȓȠțȖȭ ȕȍȘșȬȥȏȍȧ ȚȓȣȍțȖȕȨȚ ȠȍȘȍ ȥȓȒȍ
ОТ ГРУПА 2/3 (15-36 KG) ȝȞȖȒȨȞȔȍȟȠȜșȥȓȠȜȘȨȚȍȏȠȜȚȜȎȖșȍȒȜȞȖ
ǮȜȟȠȍȏȓȠȓ ȟȠȜșȥȓȠȜ ȝȜ ȝȜȟȜȘȍ țȍ ȒȏȖ- Ȗ Ȏȓȕ ȒȓȠȓ ȏ țȓȐȜ ȏ ȝȞȜȠȖȏȓț ȟșȡȥȍȗ ȎȖ
ȔȓțȖȓȠȜ ȏȨȞȣȡ ȝȞȓȒȏȍȞȖȠȓșțȜ ȖȕȎȞȍ- ȚȜȐșȜȒȍȝȞȓȒȟȠȍȏșȭȏȍȜȝȍȟțȜȟȠȝȞȖȞȭȕ-
țȍȠȍȟȓȒȍșȘȍȕȍȚȜțȠȖȞȍțȓ dzȖȐ
 ȘȜȟȝȖȞȍțȓȖșȖȝȞȜȖȕȦȓȟȠȏȖȓ
ǮȞȓȘȍȞȍȗȠȓ ȒȖȍȐȜțȍșțȍȠȍ ȥȍȟȠ țȍ ȘȜ-
șȍțȍ țȍ ȍȏȠȜȚȜȎȖșȍ ȕȍȒ ȜȎșȓȐȍșȘȍȠȍ 7. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
ȕȍ Ȑșȍȏȍ Ȗ ȝȞȓȕ ȟȨȜȠȏȓȠțȖȭ ȜȠȎȓșȭȕȍț ПРЕДПАЗНИТЕ КОЛАНИ ЗА
ȏ ȥȓȞȏȓțȜ ȡȥȍȟȠȨȘ ȕȍ ȝȞȓȚȖțȍȏȍțȓ țȍ ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА ГРУПА 1 (9-18 KG)
ȘȜșȍțȍ $
 ȝȜȒ ȜȎșȓȐȍșȘȍȠȍ ȕȍ Ȑșȍȏȍ ǧȕȏȨȞȦȓȠȓ ȏ ȜȎȞȍȠȓț ȞȓȒ ȖțȟȠȞȡȘȤȖȖȠȓ 
ǠțȖȚȍȠȓșțȜ țȍȟȠȍțȓȠȓ ȒȓȠȓȠȜ ȘȍȠȜ ȟȓ ȜȝȖȟȍțȖȏȐșȍȏȖȖ
ȡȏȓȞȖȠȓ ȥȓ ȐȨȞȎȨȠ Țȡ ȒȜȎȞȓ ȝȞȖșȭȐȍ
ȘȨȚȜȎșȓȐȍșȘȍȠȍțȍȟȠȜșȥȓȠȜ 8. РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА
ǦȍȘȜȝȥȍȗȠȓ ȍȏȠȜȚȜȎȖșțȖȭ ȝȞȓȒȝȍȕȓț ОБЛЕГАЛКАТА ЗА ГЛАВА
ȘȜșȍț ȘȨȚ ȕȍȘșȬȥȏȍȧȖȭ ȚȓȣȍțȖȕȨȚ ǠȨȕȚȜȔțȜȓȒȍȞȓȐȡșȖȞȍȠȓȏȖȟȜȥȖțȍȠȍțȍ
ȠȍȘȍ ȥȓ Ȗ ȝȜȭȟțȍȠȍ Ȗ ȒȖȍȐȜțȍșțȍȠȍ Țȡ ȜȎșȓȐȍșȘȍȠȍȕȍȐșȍȏȍ ȕȍȒȍȚȜȔȓȟȠȜșȥȓȠȜ
ȥȍȟȠȒȍȝȞȓȚȖțȍȏȍȠțȍțȖȏȜȠȜțȍȝȜȭȟ- Ȓȍ ȟȓ ȝȞȖȐȜȒȖ ȏȨȕȚȜȔțȜ țȍȗȒȜȎȞȓ ȘȨȚ
țȖȭȡȥȍȟȠȨȘțȍȘȜșȍțȍ- dzȖȐ
 ȏȖȟȜȥȖțȍȠȍțȍȒȓȠȓȠȜǭȝȠȖȚȍșțȜȠȜȞȓȐȡ-
ǮȞȖȞȓȐȡșȖȞȍțȓțȍȏȖȟȜȥȖțȍȠȍțȍȜȎșȓ- șȖȞȍțȓȜȟȖȐȡȞȭȏȍ
ȐȍșȘȍȠȍȕȍȐșȍȏȍȟȓȡȏȓȞȓȠȓ ȥȓȝȜȕȖȤȖ- ȐșȍȏȍȠȍțȍȒȓȠȓȠȜȒȍȓȒȜȎȞȓȜȎȣȏȍțȍȠȍȖ
ȭȠȍțȍȏȜȒȍȥȍțȍȒȖȍȐȜțȍșțȖȭȘȜșȍț #
 ȕȍȧȖȠȓțȍ ǡȞ

ȓțȍȒȞȍȚȓțȓȠȓțȍȚȍȘȟȖȚȍșțȜȞȍȕȟȠȜȭ- ȝȞȓȒȝȍȕțȖȠȓ ȘȜșȍțȖ țȍ ȟȠȜșȥȓȠȜ Ȓȍ ȟȍ
țȖȓDN dzȖȐ
 ȏȖțȍȐȖ țȍ ȝȞȍȏȖșțȍȠȍ ȏȖȟȜȥȖțȍ Ƞȓ țȍ
ǣȞȨȝțȓȠȓȒȖȍȐȜțȍșțȍȠȍȥȍȟȠțȍȘȜșȍțȍ ȞȍȚȓțȓȠȓ ǡȞ

țȍ ȍȏȠȜȚȜȎȖșȍ ȘȨȚ ȚȓȣȍțȖȕȚȍ ȕȍ ȍȏȠȜ- ȒȖȍȐȜțȍșțȖȭȠ ȘȜșȍț țȍ ȍȏȠȜȚȜȎȖșȍ Ȓȍ
ȚȍȠȖȥțȜȝȞȖȎȖȞȍțȓ ȠȍȘȍȥȓȤȓșȖȭȠȘȜ- ȓ ȏȖțȍȐȖ țȍ ȠȜȥțȍȠȍ ȏȖȟȜȥȖțȍ ȎșȍȐȜȒȍ-
șȍțȒȍȓȜȝȨțȍȠȖȒȜȎȞȓȒȍȝȞȖșȭȐȍȘȨȚ ȞȓțȖȓ țȍ ȜȠȏȜȞȖȠȓ ȕȍ ȝȞȓȚȖțȍȏȍțȓ țȍ
ȐȨȞȒȖȠȓȖȘȞȍȘȍȠȍțȍȒȓȠȓȠȜ dzȖȐ
 ȘȜșȍțȍțȍȜȎșȓȐȍșȘȍȠȍȕȍȐșȍȏȍ$ ǡȞ

DzȏȓȞȓȠȓȟȓ ȥȓȟȠȜșȥȓȠȜȓȝȞȍȏȖșțȜȕȍȘ- ǦȍȞȓȐȡșȖȞȍțȓțȍȏȖȟȜȥȖțȍȠȍțȍȜȎșȓȐȍș-
ȞȓȝȓțȜ dzȖȐ
 ȘȍȠȍ ȕȍȏȨȞȠȓȠȓ ȒȞȨȔȘȍ " ȏȨȞȣȡ ȐȜȞțȍȠȍ
ȥȍȟȠ țȍ ȜȎșȓȐȍșȘȍȠȍ ȒȜȘȍȠȜ ȒȜȟȠȖȐțȓȠȓ
ВНИМАНИЕ! ȔȓșȍțȍȠȍȏȖȟȜȥȖțȍ dzȖȐ

tǠȖțȍȐȖ ȝȞȜȏȓȞȭȏȍȗȠȓ ȒȍșȖ ȘȜșȍțȨȠ ȓ
ȞȍȏțȜȚȓȞțȜ ȞȍȕȝȞȓȒȓșȓț ȏȨȏ ȏȟȖȥȘȖ 9. НАКЛОНЕНА ПОЗИЦИЯ
ȠȜȥȘȖȖȒȍșȖțȓȓȡȟȡȘȍț ǰȠȜșȥȓȠȜȖȚȍȟȍȚȜȓȒțȍȝȜȕȖȤȖȭțȍțȍȘ-
tǮȞȜȏȓȞȭȏȍȗȠȓ ȒȍșȖ ȒȖȍȐȜțȍșțȖȭȠ ȡȥȍȟ- șȍțȭțȓ Ǧȍ Ȓȍ țȍȘșȜțȖȠȓ ȟȠȜșȥȓȠȜ țȍȠȖ-
ȠȨȘ țȍ ȘȜșȍțȍ ȓ ȝȞȍȏȖșțȜ ȝȜȟȠȍȏȓț țȍ ȟțȓȠȓȒȞȨȔȘȍȠȍȖșȓȘȜȝȜȏȒȖȐțȓȠȓȟȠȜșȥȓ-
ȞȍȚȜȠȜțȍȒȓȠȓȠȜȖȥȓțȓȝȞȖȠȖȟȘȍȏȞȍȠȍ ȠȜ ȕȍȒȍȝȞȓȚȖțȓȠȓȏțȍȘșȜțȓțȍȝȜȕȖȤȖȭ
ȚȡȍȘȜȓțȓȜȎȣȜȒȖȚȜ ȞȓȐȡșȖȞȍȗȠȓȜȎșȓ- dzȖȐ 
 ǮȞȓȝȜȞȨȥȏȍȚȓ Ȓȍ ȖȕȏȨȞȦȖȠȓ
ȐȍșȘȍȠȍȕȍȐșȍȏȍ ȜȝȓȞȍȤȖȭȠȍȝȜțȍȘșȍțȭțȓ ȝȞȓȒȖȒȍȝȜȟ-
tDzȏȓȞȓȠȓȟȓ ȥȓȝȞȖȎȖȞȍȧȖȭȠȚȓȣȍțȖȕȨȚțȍ ȠȍȏȖȠȓȒȓȠȓȠȜ
ȘȜșȍțȍțȍȍȏȠȜȚȜȎȖșȍȓȝȜțȍȕȍȒȜȠȜȎșȓ- ǠǬǧǫǞǬǧǤ DzȏȓȞȓȠȓ ȟȓ ȥȓ ȟȖȟȠȓȚȍȠȍ ȕȍ
125
țȍȘșȍțȭțȓ ȓ ȝȞȍȏȖșțȜ ȕȍȣȏȍțȍȠȍ ȘȍȠȜ ǦȍȒȍȝȜȟȠȍȏȖȠȓȠȓȘȟȠȖșțȖȠȓȥȍȟȠȖȏȝȨȞ-
ȝȞȜȏȓȞȖȠȓȒȍșȖȒȞȨȔȘȍ,ȟȓȓȝȞȖȎȞȍșȍ ȏȜțȍȥȍșțȜ ȝȜșȜȔȓțȖȓ ȖȕȏȨȞȦȓȠȓ ȠȜȘȡ
ȖȕȤȭșȜ ȧȜȜȝȖȟȍțȖȠȓȜȝȓȞȍȤȖȖȏȜȎȞȍȠȓțȞȓȒ
ǠǬǧǫǞǬǧǤ ǰșȓȒ ȜȝȓȞȍȤȖȖȠȓ ȝȜ ȞȓȐȡ-
șȖȞȍțȓȟȓȡȏȓȞȓȠȓ ȥȓȘȜșȍțȖȠȓȟȍȒȜȎȞȓ ПОЧИСТВАНЕ ПЛАСТМАСОВИТЕ И
ȜȝȨțȍȠȖ МЕТАЛНИТЕ ЧАСТИ
ǦȍȝȜȥȖȟȠȏȍțȓțȍȝșȍȟȠȚȍȟȜȏȖȠȓȖȚȓȠȍș-
10. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА țȖȠȓȥȍȟȠȖțȍȟȠȜșȥȓȠȜȖȕȝȜșȕȏȍȗȠȓȟȍȚȜ
ȚȓȘȍȏșȍȔțȍȘȨȞȝȍǦȍȎȞȍțȓțȜȓȖȕȝȜșȕ-
ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕКСТИЛНАТА ЧАСТ ȏȍțȓȠȜțȍȍȎȞȍȕȖȏțȖȚȖȓȧȖȟȞȓȒȟȠȏȍȖșȖ
DZȓȘȟȠȖșțȍȠȍȥȍȟȠțȍȟȠȜșȥȓȠȜȓȝȜȒȏȖȔțȍ ȞȍȕȠȏȜȞȖȠȓșȖ
ȚȜȔȓȠȓȒȍȭȟȏȍșȭȠȓȖȝȓȞȓȠȓțȍȞȨȘȍȖșȖ ǬȓȟȚȍȕȏȍȗȠȓȝȜțȖȘȍȘȨȏțȍȥȖțȒȏȖȔȓȧȖ-
ȏȝȓȞȍșțȍȚȍȦȖțȍȝȞȖȠȓȚȝȓȞȍȠȡȞȍ¡$ ȠȓȟȓȥȍȟȠȖțȍȟȠȜșȥȓȠȜ
ǮȞȖ ȝȞȍțȓ ȟȝȍȕȏȍȗȠȓ ȡȘȍȕȍțȖȭȠȍ țȍ ȓȠȖ-
ȘȓȠȍțȍȠȓȘȟȠȖșțȍȠȍȥȍȟȠ ȘȜȖȠȜȟȨȒȨȞȔȍȠ ПРОВЕРКА НА ЦЕЛОСТТА НА КОМПО-
ȟșȓȒțȖȠȓȟȖȚȏȜșȖȕȍȝȞȍțȓ НЕНТИТЕ
ǮȞȓȝȜȞȨȥȏȍȚȓ ȝȓȞȖȜȒȖȥțȜ Ȓȍ ȝȞȜȏȓȞȭ-
 ǣȍ ȟȓ ȝȓȞȓ ȏ ȝȓȞȍșțȍ ȚȍȦȖțȍ ȏȍȠȓ ȤȓșȜȟȠȠȍ Ȗ ȟȠȓȝȓțȠȍ țȍ ȖȕțȜȟȓțȜȟȠ
ȝȞȖ¡$ țȍȟșȓȒțȖȠȓȘȜȚȝȜțȓțȠȖ
tDZȓȘȟȠȖșțȍȥȍȟȠȠȞȭȎȏȍȒȍȓȕȒȞȍȏȍ ȜȠțȓȭ
 ǬȓȖȕȎȓșȏȍȗȠȓ țȓȎȖȏȍȒȍȟȓȝȜȘȍȕȏȍȠȖșȖȖȕȝȍȒȍȠȥȍȟȠȖ
ȜȠȏȍȠȍȠȍǷȓȏȜȏȓȠȓȠȞȭȎȏȍȒȍȟȍțȍȝȨș-
 ǬȓȟȡȦȓȠȓȏȟȡȦȖșțȍȚȍȦȖțȍ țȜȕȍȝȍȕȓțȖ
tǮȞȓȒȝȍȕțȖȘȜșȍțȖȠȞȭȎȏȍȒȍȟȍȕȒȞȍȏȖȖ
 ǬȓȐșȍȒȓȠȓ ȒȍțȓțȜȟȭȠȟșȓȒȖȜȠȞȍȕțȖȧȏȍțȓ ȖȕțȜȟ-
ȏȍțȓȖșȖȖȕȠȨțȭȏȍțȓȎșȖȕȜȒȜșȓțȠȖȠȓȕȍ
 Ǭȓ ȝȜȥȖȟȠȏȍȗȠȓ ȏ ȣȖȚȖȥȓȟȘȜ ȞȓȐȡșȖȞȍțȓțȍȒȨșȔȖțȍȠȍȖȚȝȞȖȞȍȚȓț-
ȥȖȟȠȓțȓ ȤȍȠȍȖȚȓȔȒȡȘȞȍȥȓȠȍȠȍ
tǮșȍȟȠȚȍȟȜȏȖȥȍȟȠȖȝȞȜȏȓȞȓȠȓȟȠȓȝȓțȠȍ
ǬȓȖȕȝȜșȕȏȍȗȠȓȍȎȞȍȕȖȏțȖȝȓȞȖșțȖȝȞȓ- ȖȚțȍȖȕțȜȟȓțȜȟȠ țȓȎȖȏȍȒȍȟȍȝȜȏȞȓȒȓ-
ȝȍȞȍȠȖ ȖșȖ ȞȍȕȠȏȜȞȖȠȓșȖ Ǭȓ ȤȓțȠȞȜȢȡ- țȖȖșȖȖȕȎȓșȓșȖ
ȐȖȞȍȗȠȓ țȓ ȖȕȟȠȖȟȘȏȍȗȠȓ Ǧȍ Ȓȍ ȟȏȍșȖȠȓ ǠǬǧǫǞǬǧǤǞȘȜȕȍȎȓșȓȔȖȠȓ ȥȓȟȠȜșȥȓȠȜ
ȜȠȒȓșțȖȠȓ ȠȓȘȟȠȖșțȖ ȥȍȟȠȖ ȜȠ ȘȜțȟȠȞȡȘ- ȓ ȝȜȏȞȓȒȓțȜ ȒȓȢȜȞȚȖȞȍțȜ ȖșȖ ȖȕțȜȟȓ-
ȤȖȭȠȍțȍȟȠȜșȥȓȠȜ ȖȕȏȨȞȦȓȠȓȜȝȖȟȍțȜȠȜ țȜ ȓțȓȜȎȣȜȒȖȚȜȒȍȐȜȕȍȚȓțȖȠȓ ȕȍȧȜȠȜ
ȝȜȒȜșȡ ȖȚȍȜȝȍȟțȜȟȠȒȍȓȕȍȐȡȎȖșȜȖȕȣȜȒțȖȠȓȟȖ
 ǯȍȕȘȜȝȥȍȗȠȓ ȘȜșȍțȖȠȓ țȍ ȟȠȜșȥȓȠȜ ȜȠ ȣȍȞȍȘȠȓȞȖȟȠȖȘȖ ȐȍȞȍțȠȖȞȍȧȖ ȎȓȕȜȝȍȟ-
ȕȍȘșȬȥȏȍȧȖȭȚȓȣȍțȖȕȨȚ țȜȟȠȠȍțȍȒȓȠȓȠȜ
ǰȏȍșȓȠȓȠȓȘȟȠȖșțȍȠȍȥȍȟȠțȍȜȎșȓȐȍșȘȍ-
ȠȍȕȍȐșȍȏȍ dzȖȐ
 СЪХРАНЯВА НЕ ПРОДУКТА
ǫȍȣțȓȠȓȝȜȘȞȖȠȖȓȠȜțȍȒȜȎșȓȐȍșȘȍȠȍȕȍ ǩȜȐȍȠȜțȓȖȕȝȜșȕȏȍȠȓȟȠȜșȥȓȠȜ ǠȖȝȞȓȝȜ-
Ȑșȍȏȍ dzȖȐ
 ȞȨȥȏȍȚȓȒȍȐȜȟȨȣȞȍțȭȏȍȠȓțȍȟȡȣȜȚȭȟȠȜ 
ǯȍȕȘȜȝȥȍȗȠȓ ȠȓȘȟȠȖșțȍȠȍ ȥȍȟȠ ȜȠ ȜȎșȓ- ȒȍșȓȥȜȠȖȕȠȜȥțȖȤȖțȍȠȜȝșȖțȍ ȝȞȍȣ ȏșȍ-
ȐȍșȘȍȠȍ ȘȍȠȜ ȞȍȕȘȜȝȥȍȓȠȓ ȏȓșȘȞȜ șȓț- ȐȍȖșȖȝȞȭȘȍȟșȨțȥȓȏȍȟȏȓȠșȖțȍ
ȠȖȠȓțȍȜȎșȓȐȍșȘȍȠȍȕȍȐșȍȏȍ dzȖȐ

ǦȍȝȜȥțȓȠȓ Ȓȍ ȟȏȍșȭȠȓ ȠȓȘȟȠȖșțȍȠȍ ȥȍȟȠ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА
ȜȠȐȜȞțȍȠȍȥȍȟȠțȍȟȠȜșȥȓȠȜ dzȖȐ
 ǩȜȐȍȠȜ ȟȠȜșȥȓȠȜ ȟȠȍțȓ țȓȐȜȒțȜ ȕȍ ȝȜțȍ-
ǭȎȨȞțȓȠȓ ȟȠȜșȥȓȠȜ ȕȍ Ȓȍ ȜȟȏȜȎȜȒȖȠȓ ȠȍȠȨȦțȍ ȡȝȜȠȞȓȎȍ ȓ țȓȜȎȣȜȒȖȚȜ Ȓȍ ȐȜ
șȍȟȠȖȤȖȠȓȝȜȒȟȓȒȍșȘȍȠȍ dzȖȐ
 ȖȕȣȏȨȞșȖȠȓǰȜȐșȓȒȜȝȍȕȏȍțȓțȍȜȘȜșțȍ-
 ǯȍȕȘȜȝȥȍȗȠȓ ȏȓșȘȞȜ șȓțȠȍȠȍ ȕȍȒ ȜȎșȓ- ȠȍȟȞȓȒȍȠȞȭȎȏȍȒȍȞȍȕȒȓșȖȠȓȞȍȕșȖȥțȖȠȓ
ȐȍșȘȍȠȍ dzȖȐ
 ȏȖȒȜȏȓȚȍȠȓȞȖȍșȖ ȜȠȘȜȖȠȜȓȝȞȜȖȕȏȓȒȓ-
ǯȍȕȘȜȝȥȍȗȠȓȘȍȝȍȥȘȍȠȍȕȍȒȜȎșȓȐȍșȘȍȠȍ țȜ ȏ ȟȨȐșȍȟȖȓ ȟ ȒȓȗȟȠȏȍȧȜȠȜ ȕȍȘȜțȜȒȍ-
dzȖȐ
 ȠȓșȟȠȏȜțȍǠȍȦȍȠȍȟȠȞȍțȍ
126
CHICCO ȏȳȒȟȡțȡȠȖ ȟȖȒȳțțȭ ȚȍȘȟȖȚȍșȪțȜ țȍȕȍȒ
ȕ ȡȞȍȣȡȏȍțțȭȚ ȝȍȟȍȔȖȞȳȏ țȍ ȕȍȒțȪȜȚȡ
GRO-UP 123 ȟȖȒȳțțȳ
tǟȡȒȪȠȓ ȜȎȓȞȓȔțȳ Ƞȍ țȓ ȕȍșȖȦȍȗȠȓ ȟȖȒȳț-
Gr. 123 (9-36 kg) țȭ ȭȘȳ ȜȎȓȞȠȍȬȠȪȟȭ ȍȎȜ ȟȘșȍȒȍȬȠȪȟȭ 
ȝȜȐȍțȜ ȕȍȘȞȳȝșȓțȖȚȖ ȏ Ȟȍȕȳ ǣDZǮ ȏȜțȖ
ІНСТРУКЦІЯ З ȚȜȔȡȠȪȟȠȍȠȖțȓȎȓȕȝȓȥțȖȚȖ
tǮȳȒȥȍȟȏȟȠȍțȜȏșȓțțȭȍȏȠȜȘȞȳȟșȍȏȍȏȠȜ-
ВИКОРИСТАННЯ ȚȜȎȳșȳ ȎȡȒȪȠȓ ȜȎȓȞȓȔțȳ ȧȜȎ ȡțȖȘțȡȠȖ
ȗȜȐȜ ȕȳȠȘțȓțțȭ ȕ ȝȓȞȓȟȡȏțȖȚ ȟȖȒȳțțȭȚ
НАДЗВИЧАЙНО ȍȎȜȒȏȓȞȤȭȠȍȚȖȍȏȠȜȚȜȎȳșȬ
tǬȳ ȏ ȭȘȜȚȡ Ȟȍȕȳ țȓ ȝȞȖȟȠȳȎȍȗȠȓ ȒȖȠȭȥȓ
ВАЖЛИВО! ȍȏȠȜȘȞȳȟșȜ ȒȜ ȟȖȒȳțțȭ ȏ ȍȏȠȜȚȜȎȳșȳ ȭȘȓ
Ȝȟțȍȧȓțȓ șȖȦȓ ȝȜȭȟțȖȚ ȞȓȚȓțȓȚ Ȏȓȕ-
НЕГАЙНО ПРОЧИТАЙТЕ! ȝȓȘȖ ȠȜȥȘȜȏȖȚ

tǥȜȒțȓ ȍȏȠȜȘȞȳȟșȜ țȓ ȚȜȔȓ ȐȍȞȍțȠȡȏȍȠȖ
УВАГА: ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЗНІМІТЬ ȝȜȏțȡȎȓȕȝȓȘȡȒȖȠȖțȖȏȞȍȕȳȒȜȞȜȔțȪȜ
Й ВИКИНЬТЕ ВСІ НАЯВНІ ПЛАСТИКОВІ ПА ȠȞȍțȟȝȜȞȠțȜȴ ȝȞȖȐȜȒȖ ȍșȓ ȏȖȘȜȞȖȟȠȍț-
ǩǤDZǧȄǯǤǷDZDzǩǭǫǮǭǬǤǬDZȄǠDzǮǞǩǭǠǩǧǠ țȭȤȪȜȐȜȏȖȞȜȎȡȕȚȓțȦȡȱȞȖȕȖȘȟȓȞȗȜȕ-
ǟDzǣǻʰǾǩǭǫDz ǯǞǦȄ ǦǟǤǯȄǡǞǨDZǤ ȅǴ Ǡ ǬǤǣǭ țȖȣȠȞȍȏȚȍȎȜȟȚȓȞȠȳ
СТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ . РЕКОМЕН tǬȓȒȜȠȞȖȚȍțțȭ ȕȍȣȜȒȳȏ ȎȓȕȝȓȘȖ ȏȖȘșȍ-
ДУЄТЬСЯ ВИКИДАТИ ЦІ КОМПОНЕНТИ ПО ȒȓțȖȣ ȡ Ȥȳȗ ȳțȟȠȞȡȘȤȳȴ ȝȳȒȏȖȧȡȱ ȗȚȜȏȳȞ-
ǮǯǭǵǤǣDzǯȄǯǭǦǣȄǪǻǬǭǡǭǰǟǭǯDzǠȄǣǴǭǣȄǠ țȳȟȠȪȟȓȞȗȜȕțȖȣȠȞȍȏȚȡȒȖȠȖțȖțȓȠȳșȪ-
ǠȄǣǮǭǠȄǣǬǭǣǭǶǧǬǬǧǴǦǞǩǭǬȄǠ ȘȖȡȏȖȝȍȒȘȡȍȏȍȞȳȴ ȍȗȏȎȡȒȪȭȘȖȣȳțȦȖȣ
ȟȖȠȡȍȤȳȭȣ țȍȝȞȖȘșȍȒ ȝȞȖȞȳȕȘȜȚȡȐȍșȪ-
ПОПЕРЕДЖЕННЯ Țȡȏȍțțȳ ȠȜȧȜ
ȕȍȏȔȒȖȝȓȞȓȏȳȞȭȗȠȓ ȧȜȎ
tǣșȭ ȚȜțȠȍȔȡ ȳ ȏȟȠȍțȜȏșȓțțȭ ȏȖȞȜȎȡ ȍȏȠȜȘȞȳȟșȜȎȡșȜȝȞȍȏȖșȪțȜȝȞȖȟȠȓȎțȡȠȜ
ȞȓȠȓșȪțȜ ȒȜȠȞȖȚȡȗȠȓȟȪ țȍȏȓȒȓțȖȣ ȳț- ȒȜȟȖȒȳțțȭ
ȟȠȞȡȘȤȳȗ Ǭȓ ȒȜȕȏȜșȭȗȠȓ ȘȜȞȖȟȠȡȏȍțțȭ tǬȓȏȖȘȜȞȖȟȠȜȏȡȗȠȓȍȏȠȜȘȞȳȟșȜȕȳȟșȳȒȍȚȖ
ȏȖȞȜȎȜȚ ȭȘȧȜȳțȟȠȞȡȘȤȳȴțȓȝȞȜȥȖȠȍțȳ ȡȦȘȜȒȔȓțȪ ȒȓȢȜȞȚȍȤȳȴ ȍȎȜ ȕțȍȥțȜȐȜ
tǦȎȓȞȓȔȳȠȪȳțȟȠȞȡȘȤȳȬțȍȚȍȗȎȡȠțȱ ȕțȜȦȓțțȭȠȍȘȓȍȏȠȜȘȞȳȟșȜȚȜȔȓȏȠȞȍȠȖ-
tDzȘȜȔțȳȗȜȘȞȓȚȳȗȘȞȍȴțȳȳȟțȡȬȠȪȟȏȜȴȕȍ- ȠȖȏȖȣȳȒțȳȏșȍȟȠȖȏȜȟȠȳȎȓȕȝȓȘȖ
ȘȜțȖȳȝȞȍȏȖșȍȎȓȕȝȓȘȖȝȞȖȝȓȞȓȏȓȕȓțțȳ tǦȍȎȜȞȜțȭȬȠȪȟȭ ȚȜȒȖȢȳȘȍȤȳȴ ȍȎȜ ȒȜȝȜ-
ȒȳȠȓȗȏȍȏȠȜȚȜȎȳșȳDZȜȚȡȞȓȘȜȚȓțȒȡȱȠȪȟȭ ȏțȓțțȭ ȏȖȞȜȎȡ ȳțȦȖȚȖ ȍȘȟȓȟȡȍȞȍȚȖ 
ȕȏȓȞțȡȠȖȟȭȕȍȒȓȠȍșȪțȳȦȜȬȳțȢȜȞȚȍȤȳȱȬ ȭȘȧȜȏȜțȖțȓȕȍȠȏȓȞȒȔȓțȳȏȖȞȜȎțȖȘȜȚ
ȒȜȚȳȟȤȓȏȖȣȜȞȐȍțȳȏȏșȍȒȖ tǦȍȎȜȞȜțȭȱȠȪȟȭȏȖȘȜȞȖȟȠȍțțȭțȓȝȜȟȠȍȏ-
tУВАГА!ǦȐȳȒțȜȟȠȍȠȖȟȠȖȥțȖȣȒȍțȖȣȕȒȜ- șȓțȖȣ ȏȖȞȜȎțȖȘȜȚ ȘȜȚȝȜțȓțȠȳȏ ȕȍȝȍȟ-
ȞȜȔțȪȜȠȞȍțȟȝȜȞȠțȖȣȝȞȖȐȜȒ ȭȘȝȞȍȏȖ- țȖȣȥȍȟȠȖțȍȎȜȍȘȟȓȟȡȍȞȳȏ
șȜ ȕȍȒțȳ ȟȖȒȳțțȭ ȍȏȠȜȚȜȎȳșȬ ȱ țȍȒȳȗțȳ- tǬȳȏȭȘȜȚȡȞȍȕȳțȓȕȍșȖȦȍȗȠȓȒȖȠȖțȡȟȍȚȡ
ȦȖȚȖ ȕȍ ȝȓȞȓȒțȱ ȠȜȚȡ ȞȓȘȜȚȓțȒȡȱȠȪȟȭ ȏȍȏȠȜȚȜȎȳșȳȤȓțȓȎȓȕȝȓȥțȜ
ȏȟȠȍțȜȏșȬȏȍȠȖ ȒȖȠȭȥȓ ȍȏȠȜȘȞȳȟșȜ țȍ tǬȓ ȏȟȠȍȏșȭȗȠȓ țȳȥȜȐȜ ȜȘȞȳȚ ȕȍȠȏȓȞȒȔȓ-
ȜȒțȜȚȡ ȕ ȕȍȒțȳȣ ȟȖȒȳțȪ ǦȜȘȞȓȚȍ țȍȗ- țȖȣ ȏȖȞȜȎțȖȘȜȚ ȍȘȟȓȟȡȍȞȳȏ ȚȳȔ ȟȖȒȳț-
ȎȓȕȝȓȥțȳȦȖȚȚȳȟȤȓȚȏȖȕțȍțȜȕȍȒțȱȤȓț- țȭȚ ȍȏȠȜȚȜȎȳșȭ Ƞȍ ȍȏȠȜȘȞȳȟșȍ ȍȎȜ ȚȳȔ
ȠȞȍșȪțȓȟȖȒȳțțȭȍȏȠȜȚȜȎȳșȬ ȭȘȧȜȏȜțȜ ȍȏȠȜȘȞȳȟșȜȚȳȒȖȠȖțȜȬȡȞȍȕȳȒȜȞȜȔțȪȜ
ȜȟțȍȧȓțȓȠȜȥȘȜȏȖȚȞȓȚȓțȓȚȎȓȕȝȓȘȖ ȠȞȍțȟȝȜȞȠțȜȴ ȝȞȖȐȜȒȖ ȍȏȠȜȘȞȳȟșȜ ȚȜȔȓ
tǠȟȳȝȍȟȍȔȖȞȖȚȍȬȠȪȎȡȠȖȝȞȜȳțȢȜȞȚȜȏȍ- ȏȖȘȜțȡȏȍȠȖȟȏȜȴȢȡțȘȤȳȴțȓȝȞȍȏȖșȪțȜ
țȳ ȝȞȜ ȕȏȳșȪțȓțțȭ ȒȖȠȖțȖ ȏ Ȟȍȕȳ ȒȜȞȜȔ- tǮȳȟșȭ ȝȓȞȓȎȡȏȍțțȭ ȍȏȠȜȚȜȎȳșȬ ȝȳȒ ȟȜț-
țȪȜȠȞȍțȟȝȜȞȠțȜȴȝȞȖȐȜȒȖ ȤȓȚȡȏȍȔțȜȝȓȞȓȏȳȞȠȓȍȏȠȜȘȞȳȟșȜ ȝȓȞȦ
tǠȞȍȕȳȏȟȠȍțȜȏșȓțțȭȍȏȠȜȘȞȳȟșȍțȍȝȓȞȓ- țȳȔȡȟȍȒȔȡȏȍȠȖȒȖȠȖțȡ ȠȜȚȡȧȜȝȜȏȓȞȣțȳ
ȒțȪȜȚȡȟȖȒȳțțȳȕȕȍȒȳȭțȜȬȢȞȜțȠȍșȪțȜȬ ȚȜȔȡȠȪ ȒȡȔȓ țȍȐȞȳȠȖȟȭ ȧȜȎ ȡțȖȘțȡȠȖ
ȝȜȏȳȠȞȭțȜȬ ȝȜȒȡȦȘȜȬ ȎȓȕȝȓȘȖ ȕȍȒșȭ ȜȝȳȘȳȏ ȡ ȒȖȠȖțȖ ȝȜȥȓȘȍȗȠȓ ȝȜȘȖ ȏȜțȖ
ȝȳȒȏȖȦȓțțȜȬ ȎȓȕȝȓȘȖ ȞȓȘȜȚȓțȒȡȱȠȪȟȭ ȜȣȜșȜțȡȠȪ
127
tǣȜȞȜȔțȪȜȠȞȍțȟȝȜȞȠțȍ ȝȞȖȐȜȒȍ ȏ ȠȜȚȡ ȠȞȍțȟȝȜȞȠțȜȴȝȞȖȐȜȒȖȍȎȜȞȳȕȘȜȐȜȐȍșȪ-
ȥȖȟșȳ șȓȐȘȍ ȚȜȔȓ ȏȖȘșȖȘȍȠȖ ȝȜȦȘȜ- Țȡȏȍțțȭ
ȒȔȓțțȭ ȍȏȠȜȘȞȳȟșȍ țȓ ȕȍȏȔȒȖ ȝȜȚȳȠțȓ tǮȳȒȥȍȟȠȞȖȏȍșȖȣȝȜȴȕȒȜȘȞȓȘȜȚȓțȒȡȱȠȪ-
ȠȜȚȡ ȏȜțȖ ȝȳȒșȭȐȍȬȠȪ ȜȎȜȏȭȕȘȜȏȳȗ ȕȍ- ȟȭȥȍȟȠȜȕȡȝȖțȭȠȖȟȭǠȍȏȠȜȘȞȳȟșȳȒȖȠȖțȍ
Țȳțȳ ȦȏȖȒȘȜȟȠȜȚșȬȱȠȪȟȭǬȳȏȭȘȜȚȡȞȍȕȳțȓ
t ǬȓȏȖȘȜȞȖȟȠȜȏȡȗȠȓȏȔȖȏȍțȳȍȏȠȜȘȞȳȟșȍ ȏȖȗȚȍȗȠȓ ȒȖȠȖțȡ ȕ ȍȏȠȜȘȞȳȟșȍ ȝȳȒ ȥȍȟ
ȏȜțȖ ȚȜȔȡȠȪ ȚȍȠȖ ȘȜțȟȠȞȡȘȠȖȏțȳ ȡȦȘȜ- Ȟȡȣȡ ȍȏȠȜȚȜȎȳșȭ ǾȘȧȜ ȒȖȠȖțȍ ȝȜȠȞȓȎȡȱ
ȒȔȓțțȭ ȭȘȳ țȓ ȝȜȚȳȠțȳ țȓȜȕȎȞȜȱțȖȚ ȡȏȍȐȖ ȟșȳȒȕțȍȗȠȖȎȓȕȝȓȥțȓȚȳȟȤȓȳȕȡȝȖ-
ȜȘȜȚ ȍșȓ țȓȐȍȠȖȏțȜ ȏȝșȖȏȍȬȠȪ țȍ Ȏȓȕ- țȖȠȖȟȭ
ȝȓȘȡȏȖȞȜȎȡ
tǩȜȚȝȍțȳȭ "SUTBOB țȓ țȓȟȓ țȳȭȘȜȴ ȏȳȒȝȜ- ЗМІСТ
ȏȳȒȍșȪțȜȟȠȳ ȏ Ȟȍȕȳ țȓȝȞȍȏȖșȪțȜȐȜ ȏȖȘȜ- 1. ОПИС КОМПОНЕНТІВ
ȞȖȟȠȍțțȭȏȖȞȜȎȡ ǴǞǯǞǩDZǤǯǧǰDZǧǩǧǠǧǯǭǟDz
tǶȜȣȜș ȚȜȔȓ ȎȡȠȖ ȕȍȚȳțȓțȖȗ ȠȳșȪȘȖ ȕȍ ǭǟǫǤǥǤǬǬǾ Ȅ Ǡǧǫǭǡǧ Ǯǯǧ
ȝȜȐȜȒȔȓțțȭȚ ȕ ȏȖȞȜȎțȖȘȜȚ ȜȟȘȳșȪȘȖ ВИКОРИСТАННІ ВИРОБУ Й
ȱ țȓȏȳȒȱȚțȜȬ ȥȍȟȠȖțȜȬ ȍȏȠȜȘȞȳȟșȍ АВТОМОБІЛЬНОГО СИДІННЯ
ǬȳȘȜșȖțȓȏȖȘȜȞȖȟȠȜȏȡȗȠȓȒȖȠȭȥȓȘȞȳȟșȜ 4. ВСТАНОВЛЕННЯ В АВТОМОБІЛІ І
ȎȓȕȥȜȣșȍ ȠȜȚȡȧȜȤȓȚȜȔȓȝȳȒȒȍȠȖțȓ- РОЗМІЩЕННЯ ДИТИНИ В АВТОКРІСЛІ
ȎȓȕȝȓȤȳǠȍȦȡȒȖȠȖțȡ ǡǯDzǮǧ ȘȐ

tǮȓȞȓȏȳȞȭȗȠȓ ȧȜȎ ȞȓȚȳțȪ ȎȓȕȝȓȘȖ ȍȏȠȜ- ǦǫȄǬǞ ǩǭǬdzȄǡDzǯǞǵȄȅ ǞǠDZǭǩǯȄǰǪǞ Ǧ


ȚȜȎȳșȬțȓȎȡȏȝȓȞȓȘȞȡȥȓțȖȗȳȟșȳȒȘȡȗȠȓ ǡǯDzǮǮǧ  ȘȐ
 ǬǞ ǡǯDzǮǮDz 
ȧȜȎ ȞȓȚȳțȪ ȍȎȜ ȎȡȒȪȭȘȳ ȥȍȟȠȖțȖ ȍȏȠȜ- ȘȐ

ȘȞȳȟșȍțȓȜȝȖțȖșȖȟȭȚȳȔȒȏȓȞȤȭȠȍȚȖȳțȓ 6. ВСТАНОВЛЕННЯ В АВТОМОБІЛІ І


ȠȓȞșȖȟȭȜȎȐȜȟȠȞȳȝȞȡȐȖ РОЗМІЩЕННЯ ДИТИНИ В АВТОКРІСЛІ
tǞȏȠȜȘȞȳȟșȜ țȓ Țȍȱ ȎȳșȪȦȓ ȏȖȘȜȞȖȟȠȜȏȡ- ǡǯDzǮǧ ȘȐ

ȏȍȠȖȟȭ ȭȘȧȜ țȍ ȞȓȚȓțȭȣ ȱ ȝȜȞȳȕȖ ȍȎȜ ǠȄǣǬǭǠǪǤǬǬǾ ǮǭǪǭǥǤǬǬǾ ǯǤǫǤǬȄǠ
ȚȳȟȤȭȕțȜȦȓțțȭ ǣǪǾǠǧǩǭǯǧǰDZǞǬǬǾǠǡǯDzǮȄ ȘȐ

tǾȘȧȜ ȒȖȠȖțȍ țȓ ȝȓȞȓȏȜȕȖȠȪȟȭ ȍȏȠȜ- 8. РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ПІДГОЛІВНИКА


ȘȞȳȟșȜ ȟșȳȒ ȕȍșȖȦȖȠȖ ȡ ȕȍȘȞȳȝșȓțȜȚȡ ǩDzDZǬǞǴǧǪDz
ȟȠȍțȳȍȎȜȝȞȖȎȞȍȠȖȏȎȍȐȍȔțȓȏȳȒȒȳșȓțțȭ 10. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
ǬȓȕȍȘȞȳȝșȓțȓ ȍȏȠȜȘȞȳȟșȜ ȟșȡȔȖȠȪ ȒȔȓ-
ȞȓșȜȚ țȓȎȓȕȝȓȘȖ Ȓșȭ ȝȍȟȍȔȖȞȳȏ ȡ Ȟȍȕȳ 1. ОПИС КОМПОНЕНТІВ
ǣDZǮȍȎȜȞȳȕȘȜȐȜȐȍșȪȚȡȏȍțțȭ Мал. 1 (Вигляд спереду)
tǮȓȞȓȏȳȞȭȗȠȓ ȧȜȎțȓȝȓȞȓȏȜȕȖșȖȟȭ ȜȟȜ- "ǯȡȘȜȭȠȘȍȒșȭȞȓȐȡșȬȏȍțțȭȝȳȒȐȜșȳȏțȖȘȍ
ȎșȖȏȜ țȍ ȕȍȒțȳȗ ȝȜșȖȤȳ ȡȟȓȞȓȒȖțȳ ȍȏȠȜ- ȳȞȓȚȓțȳȏ
ȚȜȎȳșȭ Ȟȓȥȳ ȍȎȜ ȎȍȐȍȔ ȭȘȳ țȓ țȍȒȳȗțȜ #ǮȳȒȐȜșȳȏțȖȘ
ȝȞȖȘȞȳȝșȓțȳȍȎȜțȓȏȟȠȍțȜȏșȓțȳȎȓȕȝȓȥ- $ǮȞȜȞȳȕȖȒșȭȒȳȍȐȜțȍșȪțȜȐȜȞȓȚȓțȭ
țȖȚȥȖțȜȚȡȞȍȕȳȍȏȍȞȳȴȍȎȜȞȳȕȘȜȐȜȐȍșȪ- %ǮșȓȥȜȏȳșȭȚȘȖ
Țȡȏȍțțȭ ȏȜțȖ ȚȜȔȡȠȪ ȕȍȏȒȍȠȖ ȠȞȍȏȚȖ &ǯȓȚȓțȳȍȏȠȜȘȞȳȟșȍ
ȝȍȟȍȔȖȞȍȚ 'ǮȞȭȔȘȍ
tǮȓȞȓȏȳȞȠȓ ȧȜȎ ȝȳȒȐȜșȳȏțȖȘ ȟȖȒȳțțȭ țȓ (ǮȍȣȜȏȖȗȕȍȣȖȟțȖȗȝȞȖȟȠȞȳȗ
ȕȍȏȍȔȍȏ ȝȳȒȐȜșȳȏțȖȘȡ ȒȖȠȭȥȜȐȜ ȘȞȳȟșȍ )ǩțȜȝȘȍȒșȭȞȓȐȡșȬȏȍțțȭȞȓȚȓțȳȏ
ȏȳț țȓ ȝȜȏȖțȓț ȦȠȜȏȣȍȠȖ ȗȜȐȜ ȏȝȓȞȓȒ *ǰȠȞȳȥȘȍȒșȭȞȓȐȡșȬȏȍțțȭȞȓȚȓțȳȏ
ǾȘȧȜ Ȥȓ ȏȳȒȎȡȏȍȱȠȪȟȭ ȕțȳȚȳȠȪ ȝȳȒȐȜșȳȏ- +ǤȞȐȜțȜȚȳȥțȍȝȜȒȡȦȘȍ
țȖȘ ȕ ȍȏȠȜȚȜȎȳșȪțȜȐȜ ȟȖȒȳțțȭ țȍ ȭȘȜȚȡ ,ǯȡȥȘȍȞȓȐȡșȬȏȍțțȭȘȡȠȍțȍȣȖșȡ
ȏȟȠȍțȜȏșȓțȜ ȍȏȠȜȘȞȳȟșȜ ȳ țȓ ȕȍșȖȦȍȗȠȓ -ǮȞȜȞȳȕȖȒșȭȝȜȭȟțȖȣȞȓȚȓțȳȏ
ȗȜȐȜȏȟȍșȜțȳ Мал. 2 (Вигляд ззаду):
tǮȓȞȓȘȜțȍȗȠȓȟȭ ȏ ȠȜȚȡ ȧȜ ȏȟȳ ȝȍȟȍȔȖ- .ǭȠȏȳȞȒșȭȍȏȠȜȚȜȎȳșȪțȜȐȜȞȓȚȓțȭȝȞȖ
ȞȖ ȍȏȠȜȚȜȎȳșȭ ȏȖȘȜȞȖȟȠȜȏȡȬȠȪ ȏșȍȟțȳ ȏȟȠȍțȜȏșȓțțȳȍȏȠȜȘȞȳȟșȍȐȞȡȝȖ
ȞȓȚȓțȳ ȎȓȕȝȓȘȖ ǵȓ țȓȜȎȣȳȒțȜ Ȓșȭ ȴȣ /ǫȳȟȤȭȒșȭșȭȚȜȘ
ȏșȍȟțȜȴ ȎȓȕȝȓȘȖ ȍ ȠȍȘȜȔ ȧȜȎ ȡțȖȘțȡȠȖ
ȠȞȍȏȚȡȏȍțțȭ ȒȖȠȖțȖ ȏ Ȟȍȕȳ ȒȜȞȜȔțȪȜ
128
2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ tǵȓ ȍȏȠȜȘȞȳȟșȜ ȟȓȞȠȖȢȳȘȜȏȍțȓ Ȓșȭ ȝȓȞȓ-
tǵȓ ȍȏȠȜȘȞȳȟșȜ ȟȓȞȠȖȢȳȘȜȏȍțȓ ȭȘ jǡȞȡȝȍ ȏȓȕȓțțȭȒȳȠȓȗȏȍȐȜȬșȖȦȓȏȳȒȒȜȘȐ
  ȳ x Ȓșȭ ȝȓȞȓȏȓȕȓțțȭ ȒȳȠȓȗ ȏȍȐȜȬ ȏȳȘȜȚ ȝȞȖȎșȖȕțȜ ȏȳȒ ȚȳȟȭȤȳȏ ȒȜ
ȏȳȒ ȒȜ ȘȐ ȝȞȖȎșȖȕțȜ ȏȳȘȜȚ ȏȳȒ ȞȜȘȳȏ

 ȚȳȟȭȤȳȏ ȒȜ ȞȜȘȳȏ
 ȏȳȒȝȜȏȳȒțȜ ȒȜ tǰȖȒȳțțȭ ȍȏȠȜȚȜȎȳșȭ ȝȜȏȖțțȜ ȎȡȠȖ ȕȍ-
ȂȏȞȜȝȓȗȟȪȘȜȐȜȟȠȍțȒȍȞȠȡ&$&3 ȎȓȕȝȓȥȓțȜ ȟȠȍȠȖȥțȖȚ ȍȎȜ ȳțȓȞȤȳȗțȖȚ
tǰȓȞȠȖȢȳȘȍȤȳȭ jȡțȳȏȓȞȟȍșȪțȜȐȜx ȠȖȝȡ ȞȓȚȓțȓȚȎȓȕȝȓȘȖȕȘȞȳȝșȓțțȭȚȏ ȠȞȪȜȣ
ȟȏȳȒȥȖȠȪȝȞȜȠȓ ȧȜȍȏȠȜȘȞȳȟșȜȚȜȔȓȏȖ- ȠȜȥȘȍȣ ȟȓȞȠȖȢȳȘȜȏȍțȖȚ țȍ ȝȳȒȟȠȍȏȳ
ȘȜȞȖȟȠȜȏȡȏȍȠȖȟȭ ȕ ȎȡȒȪȭȘȜȬ ȚȜȒȓșșȬ ǰȠȍțȒȍȞȠȡ6/&$&ȿȍȎȜȳțȦȖȣȞȳȏ-
ȍȏȠȜȚȜȎȳșȭ țȜȕțȍȥțȖȣȟȠȍțȒȍȞȠȳȏ ǫȍș

DzǠǞǡǞ jDzțȳȏȓȞȟȍșȪțȖȗx ȠȖȝ Ȝȕțȍȥȍȱ ȧȜ tǦȍȎȜȞȜțȭȱȠȪȟȭ ȏȟȠȍțȜȏșȬȏȍȠȖ ȍȏȠȜȘȞȳȟ-
ȍȏȠȜȘȞȳȟșȜȱȟȡȚȳȟțȖȚȕȎȳșȪȦȳȟȠȬ ȍșȓțȓ șȜ ȕȍ ȒȜȝȜȚȜȐȜȬ ȍȏȠȜȚȜȎȳșȪțȜȐȜ ȞȓȚȓ-
ȕȡȟȳȚȍȍȏȠȜȚȜȎȳșȪțȖȚȖȟȖȒȳțțȭȚȖ țȭ ȎȓȕȝȓȘȖ ȕ ȘȞȳȝșȓțțȭȚ ȏ ȒȏȜȣ ȠȜȥȘȍȣ
ǫȍș

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ tǞȏȠȜȘȞȳȟșȜȚȜȔȓȘȞȳȝȖȠȖȟȭțȍȝȓȞȓȒțȪȜ-
ǵȓȗ ȝȞȖȟȠȞȳȗ Ȓșȭ ȡȠȞȖȚȡȏȍțțȭ ȒȳȠȓȗ ȚȡȟȖȒȳțțȳȕȎȜȘȡȝȍȟȍȔȖȞȡȍȎȜțȍȎȡȒȪ
jȡțȳȏȓȞȟȍșȪțȜȐȜx ȠȖȝȡ ȟȓȞȠȖȢȳȘȜȏȍțȖȗ ȭȘȜȚȡ ȕȍȒțȪȜȚȡ ȟȖȒȳțțȳ ǦȍȎȜȞȜțȭȱȠȪȟȭ
ȏȳȒȝȜȏȳȒțȜ ȒȜ ȏȖȚȜȐ ǯȓȐșȍȚȓțȠȡ ȿ  ȏȖȘȜȞȖȟȠȜȏȡȏȍȠȖȤȓȍȏȠȜȘȞȳȟșȜțȍȟȖȒȳț-
ȏȘșȬȥȍȬȥȖ ȝȜȝȞȍȏȘȖ Ȓșȭ ȟȓȞȳȴ Ǡȳț țȭȣ ȝȜȏȓȞțȓțȖȣ ȎȜȘȜȚ ȍȎȜ ȟȝȖțȜȬ ȒȜ
ȱȟȡȚȳȟțȖȚȳȕȎȳșȪȦȳȟȠȬ ȍșȓțȓȕȳȏȟȳȚȍ țȍȝȞȭȚȘȡȞȡȣȡȍȏȠȜȚȜȎȳșȭ ǫȍș

ȍȏȠȜȚȜȎȳșȪțȖȚȖȟȖȒȳțțȭȚȖ tǠȖȞȳȎ ȝȞȖȕțȍȥȓțȖȗ Ȓșȭ ȏȖȘȜȞȖȟȠȍțțȭ ȏ
ǭȝȠȖȚȍșȪțȍ ȟȡȚȳȟțȳȟȠȪ ȘȞȍȧȓ ȒȜȟȭ- ȭȘȜȟȠȳȒȖȠȭȥȜȐȜȍȏȠȜȘȞȳȟșȍȳțȓȚȍȱȏȖȘȜ-
ȐȍȱȠȪȟȭ ȡ ȏȖȝȍȒȘȍȣ ȘȜșȖ ȏȖȞȜȎțȖȘ ȞȖȟȠȜȏȡȏȍȠȖȟȭȏȒȜȚȍ
ȍȏȠȜȚȜȎȳșȭȕȍȭȏșȭȱȏȘȓȞȳȏțȖȤȠȏȳȕȓȘȟ- tǣșȭ ȝȞȍȏȖșȪțȜȴ ȡȟȠȍțȜȏȘȖ ȍȏȠȜȘȞȳȟșȍ
ȝșȡȍȠȍȤȳȴ ȍȏȠȜȚȜȎȳșȭ ȧȜ ȍȏȠȜȚȜȎȳșȪ țȓȜȎȣȳȒțȜ ȧȜȎ ȝȳȒȐȜșȳȏțȖȘ ȍȏȠȜȚȜȎȳșȪ-
ȝȓȞȓȒȎȍȥȍȱȡȟȠȍțȜȏȘȡȒȖȠȭȥȖȣȡȠȞȖȚȡ- țȜȐȜ ȟȖȒȳțțȭ țȳȭȘȖȚ ȥȖțȜȚ țȓ ȕȍȏȍȔȍȏ
ȬȥȖȣ ȝȞȖȟȠȞȜȴȏ jȡțȳȏȓȞȟȍșȪțȜȐȜx ȠȖȝȡ ȟȝȖțȤȳȍȏȠȜȘȞȳȟșȍ
ȞȜȕȐșȭțȡȠȜȴȏȳȘȜȏȜȴȘȍȠȓȐȜȞȳȴ tǮȓȞȓȏȳȞȠȓ ȧȜȎ ȝȞȭȔȘȍ ȞȓȚȓțȭ ȕ ȘȞȳ-
ǵȓȗ ȝȞȖȟȠȞȳȗ Ȓșȭ ȎȓȕȝȓȘȖ ȘșȍȟȖȢȳȘȜ- ȝșȓțțȭȚ ȏ ȠȞȪȜȣ ȠȜȥȘȍȣ țȓ Ȏȡșȍ ȞȜȕ-
ȏȍțȖȗȭȘjȡțȳȏȓȞȟȍșȪțȖȗx ȕȐȳȒțȜȕȘȞȖ- ȠȍȦȜȏȍțȍțȍȒȠȜȏȖȟȜȘȜǾȘȧȜȤȓțȓȠȍȘ 
ȠȓȞȳȭȚȖ ȟȓȞȠȖȢȳȘȍȤȳȴ ȎȳșȪȦ ȟȡȏȜȞȖȚȖ ȟȝȞȜȎȡȗȠȓ ȏȟȠȍțȜȏȖȠȖ ȍȏȠȜȘȞȳȟșȜ țȍ
ȝȜȞȳȏțȭțȜ ȕ ȝȜȝȓȞȓȒțȳȚȖ ȚȜȒȓșȭȚȖ ȏ ȳțȦȜȚȡȟȖȒȳțțȳȍȏȠȜȚȜȎȳșȭ ǫȍșȳ

ȭȘȖȣȒȍțȓȕȍȡȏȍȔȓțțȭȏȳȒȟȡȠțȱ
ǮȞȖȕțȍȥȓțȜ ȠȳșȪȘȖ Ȓșȭ ȏȖȘȜȞȖȟȠȍțțȭ 4. ВСТАНОВЛЕННЯ В АВТОМОБІЛІ І
ȏ ȠȞȍțȟȝȜȞȠțȖȣ ȕȍȟȜȎȍȣ ȜȟțȍȧȓțȖȣ РОЗМІЩЕННЯ ДИТИНИ В АВТОКРІСЛІ
ȟȠȍȠȖȥțȖȚ ȍȎȜ ȳțȓȞȤȳȗțȖȚ ȞȓȚȓțȓȚ ГРУПИ 1 (9-18 кг)
ȎȓȕȝȓȘȖ ȕ ȘȞȳȝșȓțțȭȚ ȏ ȠȞȪȜȣ ȠȜȥȘȍȣ DzǠǞǡǞDzȤȳȗȳțȟȠȞȡȘȤȳȴȞȜȕȐșȭȒȍȱȠȪȟȭȏȍȞȳ-
ȟȓȞȠȖȢȳȘȜȏȍțȖȚ țȍ ȝȳȒȟȠȍȏȳ ǰȠȍțȒȍȞȠȡ ȍțȠ ȡȟȠȍțȜȏȘȖ ȍȏȠȜȘȞȳȟșȍ țȍ ȝȞȍȏȜȚȡ ȕȍ-
6/&$& ȿ ȍȎȜ ȳțȦȖȣ ȞȳȏțȜȕțȍȥțȖȣ ȒțȪȜȚȡȟȖȒȳțțȳȍȏȠȜȚȜȎȳșȭǮȞȖȡȟȠȍțȜȏȤȳ
ȟȠȍțȒȍȞȠȳȏ ȏȳțȦȖȣȝȜșȜȔȓțțȭȣȝȜȟșȳȒȜȏțȳȟȠȪȒȳȗȒȜ-
DzȞȍȕȳ ȟȡȚțȳȏȡ ȕȏȭȔȳȠȪȟȭ ȕ ȏȖȞȜȎțȖȘȜȚ ȠȞȖȚȡȱȠȪȟȭ
ȒȖȠȭȥȖȣ ȡȠȞȖȚȡȬȥȖȣ ȝȞȖȟȠȞȜȴȏ ȍȎȜ ȕ ǮȜȚȳȟȠȳȠȪ ȍȏȠȜȘȞȳȟșȜ țȍ ȜȎȞȍțȜȚȡ ȟȖ-
ȝȜȟȠȍȥȍșȪțȖȘȜȚ ȒȳțțȳȏțȍȝȞȭȚȘȡȞȡȣȡȍȏȠȜȚȜȎȳșȬ ǫȍș


3. ОБМЕЖЕННЯ І ВИМОГИ ПРИ DzǠǞǡǞ ǮȓȞȓȏȳȞȠȓ ȧȜȎ ȝȳȒȐȜșȳȏțȖȘ ȟȖȒȳț-
ВИКОРИСТАННІ ВИРОБУ Й țȭțȓȕȍȏȍȔȍȏȒȖȠȭȥȜȚȡȘȞȳȟșȡȏȳțțȓȝȜ-
АВТОМОБІЛЬНОГО СИДІННЯ ȏȖțȓțȦȠȜȏȣȍȠȖȗȜȐȜȏȝȓȞȓȒ ǫȍș

УВАГА! ǯȓȠȓșȪțȜ ȒȜȠȞȖȚȡȗȠȓȟȪ țȍȏȓȒȓ- ǦțȳȚȳȠȪ ȓȞȐȜțȜȚȳȥțȡ ȝȜȒȡȦȘȡ ȭȘȧȜ
țȖȣ Ȓȍșȳ ȜȎȚȓȔȓțȪ ȳ ȏȖȚȜȐ ȧȜȒȜ ȏȖȘȜ- ȏȜțȍȱ ȕȏȳșȪțȖȏȦȖȴȴȏȳȒțȍȝȞȭȚțȖȣȏȡ-
ȞȖȟȠȍțțȭ ȤȪȜȐȜ ȏȖȞȜȎȡ ȳ ȍȏȠȜȚȜȎȳșȪțȜȐȜ ȦȜȘȞȓȚȓțȳȏ ǫȍș

ȟȖȒȳțțȭ ȳțȍȘȦȓ ȎȓȕȝȓȘȍ țȓ ȐȍȞȍțȠȡȏȍȠȖ- ǦțȳȚȳȠȪȠȘȍțȖțțȡțȍȘșȍȒȘȡȟȝȖțȘȖ ǫȍș
ȚȓȠȪȟȭ 
ȝȞȜȝȡȟȠȳȠȪȒȳȍȐȜțȍșȪțȡȥȍȟȠȖțȡȍȏȠȜ-
129
ȚȜȎȳșȪțȜȐȜȞȓȚȓțȭȘȞȳȕȪȝȳȒȐȜșȳȏțȖȘȠȍ ȕȏȓȞȣȡ ȟȝȖțȘȖ ȏȳȒȞȓȐȡșȬȗȠȓ ȏȖȟȜȠȡ
ȟȝȖțȘȡ ǫȍș
ǠȟȠȍȏȠȓȞȓȚȳțȪȕȠȞȪȜȚȍ ȝȳȒȐȜșȳȏțȖȘȍ ȍȏȠȜȘȞȳȟșȍ ȠȍȘ ȧȜȎ Ȟȓ-
ȠȜȥȘȍȚȖ ȘȞȳȝșȓțțȭ ȏ ȜȠȏȳȞ Ȓșȭ ȞȓȚȓțȭ ȚȓțȳȏȖȗȦșȖțȍȏȖȟȜȠȳȝșȓȥȓȗȒȖȠȖțȖ
. ǫȍș
ȳȝȞȜȠȭȐțȳȠȪȗȜȐȜȘȞȳȕȪȝȞȜȠȖ- ǫȍșȳ

șȓȔțȖȗȜȠȏȳȞ ǫȍș"
 ǸȜȎ ȏȳȒȞȓȐȡșȬȏȍȠȖ țȍȠȭȐ ȞȓȚȓțȳȏ ȍȏ-
ǦȍȟȠȓȎțȳȠȪ ȍȏȠȜȚȜȎȳșȪțȖȗ ȞȓȚȳțȪ țȍ ȠȜȘȞȳȟșȍ ȝȳȒȐȜțȭȬȥȖ ȴȣ ȒȜ ȠȡșȡȎȍ ȒȖ-
ȝȞȭȔȘȡ ȠȍȘ ȧȜȎ ȗȜȐȜ ȝȜȭȟțȍ ȳ ȒȳȍȐȜ- ȠȖțȖ ȜȎȓȞȓȔțȜ ȝȜȠȭȐțȳȠȪ ȞȓȐȡșȬȬȥȡ
țȍșȪțȍȥȍȟȠȖțȖȝȞȜȣȜȒȖșȖȏȕȒȜȏȔȥȓȞ- ȟȠȞȳȥȘȡ * ȧȜȎ ȜȠȞȖȚȍȠȖ ȝȞȍȏȖșȪțȖȗ
ȏȜțȜȐȜȚȍȞȘȡȏȍțțȭ- ǫȍș
 ȟȠȡȝȳțȪțȍȠȭȐȡ ǫȍș

ǬȍȠȭȐțȳȠȪ ȍȏȠȜȚȜȎȳșȪțȖȗ ȞȓȚȳțȪ țȍ- ǮȓȞȓȘȜțȍȗȠȓȟȭ ȏ ȠȜȚȡ ȧȜ ȍȏȠȜȘȞȳȟșȜ
ȟȘȳșȪȘȖȤȓȚȜȔșȖȏȜ ȠȍȘȖȚȥȖțȜȚ ȧȜȎ ȝȞȍȏȖșȪțȜȕȍȢȳȘȟȜȏȍțȓ ǫȍș

ȒȖȠȭȥȓȍȏȠȜȘȞȳȟșȜȒȜȎȞȓȝȞȖșȭȐȍșȜȒȜ ǸȜȎȏȖȗțȭȠȖȒȖȠȖțȡȕȍȏȠȜȘȞȳȟșȍ țȍ-
ȟȖȒȳțțȭ ǫȍș
 ȠȖȟțȳȠȪțȍȘțȜȝȘȡȝȞȭȔȘȖȳȏȳȒȱȒțȍȗȠȓ
ǮȓȞȓȏȳȞȠȓ ȝȞȍȏȖșȪțȳȟȠȪ ȏȟȠȍțȜȏșȓțțȭ ȞȓȚȓțȳ ǫȍș

ȝȓȞȓȘȜțȍȗȠȓȟȭ ȧȜ ȞȓȚȳțȪ ȒȜȎȞȓ țȍ-
ȠȭȐțȡȠȖȗ ȳȧȜȍȏȠȜȘȞȳȟșȜțȍȒȳȗțȜȕȍȢȳȘ- 5. ЗМІНА КОНФІГУРАЦІЇ АВТОКРІСЛА
ȟȜȏȍțȓȳȝȞȖșȭȐȍȱȒȜȟȖȒȳțțȭǠȳțȦȜȚȡ З ГРУППИ 1 (9-18 кг) НА ГРУППУ 2/3
ȏȖȝȍȒȘȡ ȝȜȏȠȜȞȳȠȪ ȜȝȓȞȍȤȳȴ ȕ ȏȟȠȍțȜȏ- (15-36 кг)
șȓțțȭȕȟȍȚȜȐȜȝȜȥȍȠȘȡ ǸȜȎ ȕȚȳțȖȠȖ ȘȜțȢȳȐȡȞȍȤȳȬ ȍȏȠȜȘȞȳȟșȍ ȕ
ȐȞȡȝȖ ȡ ȐȞȡȝȡ  țȓȜȎȣȳȒțȜ ȕȞȜȎȖȠȖ
УВАГА! țȍȟȠȡȝțȓ
tǦȍȏȔȒȖ ȝȓȞȓȏȳȞȭȗȠȓ ȧȜȎ ȞȓȚȳțȪ ȞȜȕ- ǠȳȒȟȠȓȎțȳȠȪȞȓȚȓțȳȍȏȠȜȘȞȳȟșȍȕȝȞȭȔȘȖ
Țȳȧȡȏȍȏȟȭ ȞȳȏțȜȚȳȞțȜ ȡ ȏȟȳȣ ȠȜȥȘȍȣ ȳ țȓ ǫȍș

ȝȓȞȓȘȞȡȥȡȏȍȏȟȭ ǮȜȏȓȞțȳȠȪȞȡȥȘȡ ȧȜȎȚȍȘȟȖȚȍșȪțȜȝȳȒ-
tǦǞǟǭǯǭǬǾȂDZǻǰǾ ȝȞȜȟȚȖȘȡȏȍȠȖ ȞȓȚȳțȪ țȭȠȖȝȳȒȐȜșȳȏțȖȘ ȚȍȘȟȖȚȍșȪțȜȜȟșȍȎȠȓ
ȍȏȠȜȚȜȎȳșȭ ȏ ȚȳȟȤȭȣ ȧȜ ȏȳȒȞȳȕțȭȬȠȪȟȭ ȞȓȚȓțȳȍȏȠȜȘȞȳȟșȍ ǫȍș

ȏȳȒȏȘȍȕȍțȖȣ ǦțȳȚȳȠȪ ȓȞȐȜțȜȚȳȥțȡ ȝȜȒȡȦȘȡ ȭȘȧȜ
ȏȜțȍȱ ȕȏȳșȪțȖȏȦȖȴȴȏȳȒțȍȝȞȭȚțȖȣȏȡ-
Ǯȳȟșȭ ȕȍȏȓȞȦȓțțȭ ȡȟȠȍțȜȏȘȖ ȍȏȠȜȘȞȳȟșȍ ȦȜȘȞȓȚȓțȳȏ ǫȍș

ȝȜȟȍȒȳȠȪ ȏ țȪȜȐȜ ȒȖȠȖțȡ ȏȖȘȜțȡȬȥȖ țȍ- ǦțȳȚȳȠȪȠȘȍțȖțțȓȝȜȘȞȖȠȠȭȟȝȖțȘȖ ǫȍș
ȟȠȡȝțȳȜȝȓȞȍȤȳȴ 
 Ƞȍ ȏȳȒȟȠȓȎțȳȠȪ țȍȘșȍȒȘȡ țȍ ȕȍȒțȳȗ
ǬȍȠȖȟțȳȠȪ țȍ ȘțȜȝȘȡ ȞȓȐȡșȬȏȍțțȭ Ȟȓ- ȥȍȟȠȖțȳȟȝȖțȘȖ ǫȍș

Țȓțȳȏ)ȳȜȒțȜȥȍȟțȜȕȍȣȜȝȳȠȪȳȝȜȠȭȐțȳȠȪ ǮȞȜȝȡȟȠȳȠȪ ȞȓȚȓțȳ ȍȏȠȜȘȞȳȟșȍ ȝȳȒ țȍ-
țȍ ȟȓȎȓ țȖȔțȬ ȥȍȟȠȖțȡ ȞȓȚȓțȳȏ ȍȏȠȜ- ȝȞȭȚțȖȚȖ ȏȡȦȘȍȚȖ ȒȳȍȐȜțȍșȪțȜȐȜ Ȟȓ-
ȘȞȳȟșȍȒȜȚȍȘȟȖȚȍșȪțȜȐȜȞȜȕȠȭȐȡȏȍțțȭ Țȓțȭ ǫȍș 
 ȳ ȝȞȜȦȠȜȏȣțȳȠȪ șȭȚȘȖ 
ǫȍș
 ȞȓȚȓțȳȠȍȏȳȒȝȜȏȳȒțȳȭȕȖȥȘȖȘȞȳȕȪȟȝȓȤȳ-
ǯȜȕȥȓȝȳȠȪ ȞȓȚȓțȳ ȍȏȠȜȘȞȳȟșȍ țȍȠȖȟțȡȏ- ȍșȪțȳȝȓȠșȳ ǫȍș

ȦȖțȍȘțȜȝȘȡȝȞȭȔȘȖ ȳȞȜȕȠȍȦȡȗȠȓȴȣȕ ǮȳȟșȭȤȳȱȴȜȝȓȞȍȤȳȴȞȓȚȓțȳȎȡȒȡȠȪȏȖȐșȭ-
ȎȜȘȳȏ ǫȍș
 ȒȍȠȖȠȍȘ ȭȘȕȜȎȞȍȔȓțȜȚȍșȬțȘȡ
ǠȟȠȍțȜȏȳȠȪ ȓȞȐȜțȜȚȳȥțȡ ȝȜȒȡȦȘȡ ǣȳȟȠȍțȪȠȓ ȝȞȭȔȘȡ ȕ ȕȍȣȖȟțȜȐȜ ȘȍȞȚȍțȍ
ȕhȱȒțȍȏȦȖȝȓȠșȳȕțȍȝȞȭȚțȖȚȖȏȡȦȘȍȚȖ ȞȜȕȒȳșȪțȖȘȍ Ȓșȭ țȳȐ Ƞȍ ȏȟȠȍțȜȏȖȠȪ ȴȴ ȏ
ȒȳȍȐȜțȍșȪțȖȣȞȓȚȓțȳȏ ǫȍș
 ȜȠȏȜȞȳ ȧȜȕțȍȣȜȒȖȠȪȟȭțȖȔȥȓ ǫȍș

DzǠǞǡǞ ǤȞȐȜțȜȚȳȥțȍ ȝȜȒȡȦȘȍ ȏȖȘȜȞȖȟ- ȏȟȠȍȏȠȓ ȠȍȘȜȔ ȕȍȣȖȟțȖȗ ȘȍȞȚȍț ȞȜȕ-
ȠȜȏȡȱȠȪȟȭ ȜȞȳȱțȠȜȏțȜ Ȓșȭ ȒȳȠȓȗ ȏȍȐȜȬ ȒȜ ȒȳșȪțȖȘȍ Ȓșȭ țȳȐ ȡ ȠȜȗ Ȕȓ ȟȍȚȖȗ ȜȠȏȳȞ
ȘȐ ǫȍș

ǭȎȓȞȓȔțȜȝȜȟȍȒȳȠȪȒȖȠȖțȡȏȍȏȠȜȘȞȳȟ- ǠȟȠȍțȜȏȳȠȪțȍȚȳȟȤȓțȍȘșȍȒȘȡȟȝȖțȘȖȠȍ
șȜ ȝȳȒȳȐțȍȏȦȖ ȞȓȚȓțȳ țȍȏȘȜșȜ ȗȜȐȜ țȍȠȭȐțȳȠȪȠȘȍțȖțțȓȝȜȘȞȖȠȠȭțȍȘȍȞȘȍȟ
ȠȡșȡȎȡ ȡțȖȘȍȬȥȖ ȴȣ țȍȠȭȐȡȏȍțțȭ ȝȜ-
ȱȒțȍȗȠȓȒȏȳșȍȝȘȖȞȓȚȓțȭ ǫȍș"
ȳ 6. ВСТАНОВЛЕННЯ В АВТОМОБІЛІ І
ȕțȜȏȡȕȍȟȠȓȎțȳȠȪȴȣȏȝȞȭȔȘȡ ǫȍș#
 РОЗМІЩЕННЯ ДИТИНИ В АВТОКРІСЛІ
Ǧȍ ȒȜȝȜȚȜȐȜȬ ȏȳȒȝȜȏȳȒțȜȴ ȞȡȘȜȭȠȘȖ ГРУПИ 2/3 (15-36 кг)
Ȓșȭ ȞȓȐȡșȬȏȍțțȭ " ȞȜȕȠȍȦȜȏȍțȜȴ ǮȜȚȳȟȠȳȠȪ ȍȏȠȜȘȞȳȟșȜ țȍ ȜȎȞȍțȜȚȡ ȟȖ-
130
ȒȳțțȳȏțȍȝȞȭȚȘȡȞȡȣȡȍȏȠȜȚȜȎȳșȬ ǫȍș ȏ Ȟȍȕȳ ȐȍșȪȚȡȏȍțțȭ ȍȎȜ ȒȜȞȜȔțȪȜȠȞȍț-

 ȟȝȜȞȠțȜȴȝȞȖȐȜȒȖ
ǮȞȜȟȠȭȐțȳȠȪ ȒȳȍȐȜțȍșȪțȡ ȥȍȟȠȖțȡ ȍȏȠȜ-
ȚȜȎȳșȪțȜȐȜȞȓȚȓțȭȝȜȕȍȒȡȝȳȒȐȜșȳȏțȖȘȍ 7. ВІДНОВЛЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ
ȳȘȞȳȕȪȏȳȒȝȜȏȳȒțȖȗȥȓȞȏȜțȖȗȜȠȏȳȞȒșȭ РЕМЕНІВ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В
ȞȓȚȓțȭ $
 ȝȳȒ ȟȍȚȖȚ ȝȳȒȐȜșȳȏțȖȘȜȚ ГРУПІ 1 (9-18 кг)
ǟȓȞȓȔțȜ ȝȜȟȍȒȳȠȪ ȒȖȠȖțȡ ȝȓȞȓȘȜțȍȏ- ǮȜȏȓȞțȳȠȪȟȭȒȜȳțȟȠȞȡȘȤȳȗ ȧȜȗțȜțȍȏȓȒȓ-
ȦȖȟȪȡȠȜȚȡ ȧȜȴȴȟȝȖțȍȒȜȎȞȓȝȞȖșȭȐȍȱ țȖȣȡȝȡțȘȠȍȣȳ
ȒȜȟȝȖțȘȖȍȏȠȜȘȞȳȟșȍ
ǦȍȟȠȓȎțȳȠȪ ȍȏȠȜȚȜȎȳșȪțȖȗ ȞȓȚȳțȪ țȍ 8. РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ
ȝȞȭȔȘȡ ȠȍȘ ȧȜȎ ȗȜȐȜ ȝȜȭȟțȍ ȳ ȒȳȍȐȜ- ПІДГОЛІВНИКА
țȍșȪțȍȥȍȟȠȖțȖȝȞȜȣȜȒȖșȖȏȕȒȜȏȔȝȞȜ- ǫȜȔțȍ ȏȳȒȞȓȐȡșȬȏȍȠȖ ȏȖȟȜȠȡ ȝȳȒȐȜșȳȏ-
ȣȜȒȔȓțțȭȝȜȭȟțȖȣȞȓȚȓțȳȏ- ǫȍș
 țȖȘȍ Ȓșȭ ȘȞȍȧȜȴ ȍȒȍȝȠȍȤȳȴ ȍȏȠȜȘȞȳȟșȍ ȒȜ
ǮȳȒȥȍȟȞȓȐȡșȬȏȍțțȭȏȖȟȜȠȖȝȳȒȐȜșȳȏțȖ- ȕȞȜȟȠȡȒȖȠȖțȖǭȝȠȖȚȍșȪțȓȞȓȐȡșȬȏȍțțȭ
ȘȍȝȓȞȓȏȳȞȠȓ ȧȜȎțȍȝȞȭȚțȍȒȳȍȐȜțȍșȪ- ȝȓȞȓȒȎȍȥȍȱ
țȜȐȜ ȞȓȚȓțȭ #
 ȕțȍȣȜȒȖșȍȟȪ țȍȒ ȝșȓ- ȧȜȐȜșȜȏȍȒȜȎȞȓȡȠȞȖȚȡȱȠȪȟȭȳȱȕȍȣȖȧȓ-
ȥȓȚțȍȏȳȒȟȠȍțȳȚȍȘȟȖȚȡȚȟȚ ǫȍș
 țȜȬ ǡȞ

ǮȞȜȠȭȐțȳȠȪ ȒȳȍȐȜțȍșȪțȡ ȥȍȟȠȖțȡ ȍȏȠȜ- ȧȜ ȞȓȚȓțȳ ȎȓȕȝȓȘȖ ȍȏȠȜȘȞȳȟșȍ ȕȍȏȔȒȖ
ȚȜȎȳșȪțȜȐȜ ȞȓȚȓțȭ ȏ țȍȝȞȭȚȘȡ ȗȜȐȜ ȕțȍȣȜȒȭȠȪȟȭțȍȝȞȍȏȖșȪțȳȗȏȖȟȜȠȳ ȠȜȎȠȜ
ȏȠȭȐȡȏȍșȪțȜȐȜ ȚȓȣȍțȳȕȚȡ ȠȍȘ ȧȜȎ ȏȓȟȪ țȍȏȖȟȜȠȳȝșȓȥȓȗ ǡȞ

ȞȓȚȳțȪ Ȏȡȏ ȒȜȎȞȓ țȍȠȭȐțȡȠȖȗ ȳ ȝșȜȠțȜ ȧȜ ȒȳȍȐȜțȍșȪțȖȗ ȞȓȚȳțȪ ȍȏȠȜȚȜȎȳșȭ ȕȍ-
ȝȞȖșȭȐȍȏ ȒȜ ȠȡșȡȎȍ ȳ țȳȐ ȒȖȠȖțȖ ǫȍș ȏȔȒȖȕțȍȣȜȒȖȠȪȟȭțȍȝȞȍȏȖșȪțȳȗȏȖȟȜȠȳ 

 ȕȍȏȒȭȘȖȝȞȜȞȳȕȍȚȒșȭȞȓȚȓțȭ ȭȘȳȞȜȕȠȍ-
ǮȓȞȓȘȜțȍȗȠȓȟȭ ȏ ȠȜȚȡ ȧȜ ȍȏȠȜȘȞȳȟșȜ ȦȜȏȍțȳȏȝȳȒȐȜșȳȏțȖȘȡ$ ǡȞ

ȝȞȍȏȖșȪțȜȕȍȢȳȘȟȜȏȍțȓ ǫȍș
 ǣșȭ ȞȓȐȡșȬȏȍțțȭ ȏȖȟȜȠȖ ȝȳȒȐȜșȳȏțȖȘȍ
ȜȎȓȞȠȍȗȠȓȞȡȘȜȭȠȘȡ" ȞȜȕȠȍȦȜȏȍțȡȕȏȓȞ-
УВАГА! ȣȡȟȝȖțȘȖ ȒȜȜȠȞȖȚȍțțȭȎȍȔȍțȜȴȏȖȟȜȠȖ
tǦȍȏȔȒȖ ȝȓȞȓȏȳȞȭȗȠȓ ȧȜȎ ȞȓȚȳțȪ ȞȜȕ- ǫȍș

Țȳȧȡȏȍȏȟȭ ȞȳȏțȜȚȳȞțȜ ȡ ȏȟȳȣ ȠȜȥȘȍȣ ȳ țȓ
ȝȓȞȓȘȞȡȥȡȏȍȏȟȭ 9. КУТ НАХИЛУ
tǮȓȞȓȏȳȞȠȓ ȧȜȎ ȒȳȍȐȜțȍșȪțȍ ȥȍȟȠȖțȍ ǞȏȠȜȘȞȳȟșȜȚȍȱșȖȦȓȜȒȖțȘȡȠțȍȣȖșȡ
ȞȓȚȓțȭ ȝȞȍȏȖșȪțȜ ȝȞȖșȭȐȍșȍ ȒȜ ȝșȓȥȍ ǸȜȎțȍȣȖșȖȠȖȍȏȠȜȘȞȳȟșȜ ȝȜȠȭȐțȳȠȪȞȡȥȘȡ
ȒȖȠȖțȖȳțȓȒȍȏȖșȍțȍȦȖȬȏȞȍȕȳțȓȜȎ- ȠȍȠȞȜȣȖȝȳȒțȳȚȳȠȪȍȏȠȜȘȞȳȟșȜ ȏȟȠȍțȜȏșȬ-
ȣȳȒțȜȟȠȳȏȳȒȞȓȐȡșȬȗȠȓȝȳȒȐȜșȳȏțȖȘ ȬȥȖȗȜȐȜȡȝȜȣȖșȓȝȜșȜȔȓțțȭ ǫȍș

tǮȓȞȓȏȳȞȠȓ ȧȜȎ ȚȓȣȍțȳȕȚ ȕȚȜȠȡȏȍțțȭ ǯȓȘȜȚȓțȒȡȱȠȪȟȭ ȏȟȠȍțȜȏȖȠȖ ȍȏȠȜȘȞȳȟșȜ ȡ
ȍȏȠȜȚȜȎȳșȪțȜȐȜ ȞȓȚȓțȭ ȝȓȞȓȎȡȏȍȏ ȕȍ ȝȜȣȖșȓ ȝȜșȜȔȓțțȭ ȝȓȞȦ țȳȔ ȟȍȒȔȍȠȖ ȏ
ȟȝȖțȘȜȬ ȍȏȠȜȚȜȎȳșȪțȜȐȜ ȟȖȒȳțțȭ ǫȍș țȪȜȐȜȒȖȠȖțȡ

 DzǠǞǡǞǮȓȞȓȏȳȞȠȓȝȞȍȏȖșȪțȡȢȳȘȟȍȤȳȬȚȓ-
ǸȜȎȏȖȗțȭȠȖȒȖȠȖțȡȕȍȏȠȜȘȞȳȟșȍȏȘȜțȢȳ- ȣȍțȳȕȚȡ ȕȚȳțȖ ȘȡȠȍ țȍȣȖșȡ ȘȜțȠȞȜșȬȬȥȖ 
ȐȡȞȍȤȳȴȒșȭǡȞȡȝȝȖȳ ȧȜȎ ȞȡȥȘȍ , ȝȜȏțȳȟȠȬ ȝȜȏȓȞțȡșȍȟȪ țȍ
 ǠȳȒȟȠȓȎțȳȠȪ ȍȏȠȜȚȜȎȳșȪțȖȗ ȞȓȚȳțȪ Ȏȓȕ- ȟȏȜȱȚȳȟȤȓ
ȝȓȘȖȕȝȞȭȔȘȖ DzǠǞǡǞ Ǯȳȟșȭ ȕȍȏȓȞȦȓțțȭ ȞȓȐȡșȬȏȍțțȭ
ǦțȳȚȳȠȪȍȏȠȜȚȜȎȳșȪțȖȗȞȓȚȳțȪȎȓȕȝȓȘȖȕ ȝȓȞȓȏȳȞȠȓ ȧȜȎȞȓȚȓțȳȚȍșȖȒȜȎȞȖȗțȍȠȭȐ
ȠȡșȡȎȡȒȖȠȖțȖ
ǭȎȓȞȓȔțȜȏȖȠȭȐțȳȠȪȒȖȠȖțȡȕȍȏȠȜȘȞȳȟ- 10. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
șȍ
DzǠǞǡǞ Dz ȏȖȝȍȒȘȡ ȭȘȧȜ ȏȖ țȓ ȕȎȖȞȍȱȠȓȟȭ ЧИЩЕННЯ ЧОХЛА
ȕțȳȚȍȠȖ ȍȏȠȜȘȞȳȟșȜ ȕ ȍȏȠȜȚȜȎȳșȭ ȕțȜȏȡ ǶȜȣȜș ȍȏȠȜȘȞȳȟșȍ ȱ ȝȜȏțȳȟȠȬ ȕțȳȚțȖȚ ȳ
ȝȞȖȟȠȓȎțȳȠȪ ȍȏȠȜȚȜȎȳșȪțȖȗ ȞȓȚȳțȪ ȒȜ ȝȞȖȒȍȠțȖȚȒșȭȞȡȥțȜȐȜȍȎȜȍȏȠȜȚȍȠȖȥțȜ-
ȏȳȒȝȜȏȳȒțȜȴȝȞȭȔȘȖ ȠȍȘȧȜȎȏȜțȍȡȠȞȖȚȡ- ȐȜȝȞȍțțȭȝȞȖ¡$ǣșȭȝȞȍțțȭȒȜȠȞȖ-
ȏȍșȍȍȏȠȜȘȞȳȟșȜȏȍȏȠȜȚȜȎȳșȳȳȎȓȕȒȖȠȖțȖ ȚȡȗȠȓȟȪ ȏȘȍȕȳȏȜȘ țȍ ȓȠȖȘȓȠȤȳ ȥȜȣșȍ ȭȘȍ
țȓȕȍȘȞȳȝșȓțȓ ȍȏȠȜȘȞȳȟșȜ ȱ țȓȎȓȕȝȓȥțȖȚ ȚȳȟȠȖȠȪȠȍȘȳȟȖȚȏȜșȖ
131
 ǮȞȍȠȖ ȏ ȝȞȍșȪțȳȗ ȚȍȦȖțȳ ȝȞȖ ȤȳșȳȟțȳȟȠȪȦȏȳȏ
¡$ tǯȓȚȓțȳȝȓȞȓȏȳȞȠȓȤȳșȳȟțȳȟȠȪȠȓȘȟȠȡȞȖ ȝȓ-
ȞȓȘȜțȍȗȠȓȟȭ ȡ ȏȳȒȟȡȠțȜȟȠȳ ȭȏțȜȐȜ ȟȠȜț-
 ǬȓȏȳȒȎȳșȬȏȍȠȖ Ȧȓțțȭ ȞȓȐȡșȬȏȍșȪțȜȴ ȟȠȞȳȥȘȖ ȞȜȕȒȳșȪ-
țȜȐȜ ȞȓȚȓțȬ Ȓșȭ țȳȐ ȝșȓȥȜȏȖȣ ȞȓȚȓțȳȏ
 ǬȓȟȡȦȖȠȖȡȟȡȦȖșȪțȳȗȚȍȦȖțȳ ȳȏȕȜțȳȝșȍȟȠȖțȖȞȓȐȡșȬȏȍțțȭȞȓȚȓțȳȏ
tǮșȍȟȠȚȍȟȜȏȳ ȥȍȟȠȖțȖ ȝȓȞȓȏȳȞȠȓ ȟȠȍț
 ǬȓȝȞȍȟȡȏȍȠȖ ȏȟȳȣȝșȍȟȠȚȍȟȜȏȖȣȥȍȟȠȖț ȭȘȳțȓȝȜȏȖțțȳ
ȚȍȠȖȭȏțȖȣȜȕțȍȘȝȜșȜȚȘȖȍȎȜȕțȓȎȍȞȏ-
 ǬȓȝȳȒȒȍȏȍȠȖȣȳȚȳȥțȳȗȥȖȟȠȤȳ șȓțțȭ
DzǠǞǡǞǣȓȢȜȞȚȜȏȍțȓȍȎȜȟȖșȪțȜȕțȜȦȓțȓ
ȍȏȠȜȘȞȳȟșȜ ȝȳȒșȭȐȍȱ ȕȍȚȳțȳ ȠȜȚȡ ȧȜ ȏȜțȜ
Ǭȓ ȏȖȘȜȞȖȟȠȜȏȡȏȍȠȖ ȍȎȞȍȕȖȏțȳ ȚȖȬȥȳ ȕȍ- ȚȜȔȓ ȏȠȞȍȠȖȠȖ ȏȖȣȳȒțȳ ȏșȍȟȠȖȏȜȟȠȳ Ȏȓȕ-
ȟȜȎȖȍȎȜȞȜȕȥȖțțȖȘȖǬȓȟȡȦȖȠȖȥȜȣȜșȏ ȝȓȘȖ
ȤȓțȠȞȖȢȡȕȳȳțȓȏȳȒȔȖȚȍȠȖǬȖȔȥȓȜȝȖȟȍțȍ
ȝȞȜȤȓȒȡȞȍ ȕțȭȠȠȭ ȘȜȚȝȜțȓțȠȳȏ ȠȓȘȟȠȖșȪ- ЗБЕРІГАННЯ ВИРОБУ
țȜȐȜȥȜȣșȍȕȘȜȞȝȡȟȡȍȏȠȜȘȞȳȟșȍ ǾȘȧȜȏȖȞȳȎțȓȏȟȠȍțȜȏșȓțȜțȍȍȏȠȜȚȜȎȳșȳ 
ǠȳȒȟȠȓȎțȳȠȪȞȓȚȓțȳȍȏȠȜȘȞȳȟșȍȕȝȞȭȔȘȖ ȞȓȘȜȚȓțȒȡȱȠȪȟȭ ȕȎȓȞȳȐȍȠȖ ȗȜȐȜ ȏ ȟȡȣȜȚȡ
ǦțȳȚȳȠȪȜȎȖȏȘȡȝȳȒȐȜșȳȏțȖȘȍ ǫȍș
 ȝȞȜȣȜșȜȒțȜȚȡȚȳȟȤȳ ȕȍȣȖȧȓțȜȚȡȏȳȒȝȖșȡ 
ǦțȳȚȳȠȪȝȜȘȞȖȠȠȭȝȳȒȐȜșȳȏțȖȘȍ ǫȍș
 ȏȜșȜȐȜȟȠȳȳȝȞȭȚȜȐȜȟȜțȭȥțȜȐȜȝȞȜȚȳțțȭ
ǠȳȒhȱȒțȍȗȠȓȠȘȍțȖțțȓȝȜȘȞȖȠȠȭȟȝȖțȘȖ 
ȏȳȒȟȠȓȎțȡȏȦȖȕȍȟȠȳȎȘȖșȖȝȡȥȘȖțȍȒȝȳȒ- УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ
ȐȜșȳȏțȖȘȜȚ ǫȍș
 Ǯȳȟșȭ ȕȍȘȳțȥȓțțȭ ȠȓȞȚȳțȡ ȟșȡȔȎȖ ȝȓȞȓȒ-
ǮȜȥțȳȠȪ ȕțȳȚȍțțȭ ȕ ȏȓȞȣțȪȜȴ ȥȍȟȠȖțȖ ȎȍȥȓțȜȐȜ Ȓșȭ ȍȏȠȜȘȞȳȟșȍ ȝȞȖȝȖțȳȠȪ ȗȜȐȜ
ȍȏȠȜȘȞȳȟșȍ ǫȍș
 ȏȖȘȜȞȖȟȠȍțțȭ ȳ ȏȳȒȝȞȍȏȠȓ țȍ ȡȠȖșȳȕȍȤȳȬ
ǮȓȞȓȏȓȞțȳȠȪȍȏȠȜȘȞȳȟșȜ ȧȜȎȕțȭȠȖȐȡȚ- ǠȳȒȝȜȏȳȒțȜ ȒȜ ȏȖȚȜȐ ȕ ȕȍȣȖȟȠȡ ȒȜȏȘȳșșȭ ȳ
ȘȖȝȳȒȟȖȒȳțțȭȚ ǫȍș
 ȥȖțțȜȐȜ ȕȍȘȜțȜȒȍȏȟȠȏȍ ȏșȍȟțȜȴ ȘȞȍȴțȖ 
 ǠȳȒȟȠȓȎțȳȠȪ ȕȍȟȠȳȎȘȡșȖȝȡȥȘȡ ȕȍ ȟȝȖț- ȞȜȕȟȜȞȠȡȗȠȓȘȜȚȝȜțȓțȠȖȕȍȠȖȝȜȚȒșȭȝȜ-
ȘȜȬ ǫȍș
 ȒȍșȪȦȜȐȜȒȖȢȓȞȓțȤȳȗțȜȐȜȕȎȜȞȡȏȳȒȣȜȒȳȏ
ǠȳȒȟȠȓȎțȳȠȪ țȍȘșȍȒȘȡ țȍ ȕȍȒțȳȗ ȥȍȟȠȖțȳ
ȟȝȖțȘȖ ǫȍș

ǣșȭȡȟȠȍțȜȏȘȖȘȜȚȝȜțȓțȠȳȏȥȜȣșȍțȍȚȳȟ-
Ȥȓ ȏȖȘȜțȡȗȠȓ ȜȝȖȟȍțȳ ȏȖȧȓ ȜȝȓȞȍȤȳȴ ȏ
ȕȏȜȞȜȠțȜȚȡȝȜȞȭȒȘȡ

ЧИЩЕННЯ ПЛАСТМАСОВИХ І МЕТАЛЕ-


ВИХ ЧАСТИН
ǣșȭ ȥȖȧȓțțȭ ȝșȍȟȠȚȍȟȜȏȖȣ ȍȎȜ ȚȓȠȍșȓ-
ȏȖȣȝȜȢȍȞȎȜȏȍțȖȣȥȍȟȠȖțȏȖȘȜȞȖȟȠȜȏȡȗ-
Ƞȓ ȠȳșȪȘȖ ȏȜșȜȐȡ ȠȘȍțȖțȡ ǦȍȎȜȞȜțȭȱȠȪȟȭ
ȏȖȘȜȞȖȟȠȍțțȭ ȍȎȞȍȕȖȏțȖȣ ȚȖȬȥȖȣ ȕȍȟȜ-
ȎȳȏȍȎȜȞȜȕȥȖțțȖȘȳȏ
ǦȍȎȜȞȜțȭȱȠȪȟȭȕȚȍȧȡȏȍȠȖȞȡȣȜȚȳȥȍȟȠȖțȖ
ȍȏȠȜȘȞȳȟșȍ

ПЕРЕВІРКА ЦІЛІСНОСТІ КОМПОНЕН-


ТІВ
ǯȓȘȜȚȓțȒȡȱȠȪȟȭ ȞȓȐȡșȭȞțȜ ȝȓȞȓȏȳȞȭȠȖ
ȤȳșȳȟțȳȟȠȪ ȳ ȟȠȍț ȕțȜȦȓțțȭ ȠȍȘȖȣ ȘȜȚȝȜ-
țȓțȠȳȏ
tǶȜȣȜș ȝȓȞȓȏȳȞȠȓ ȧȜȎ țȍȎȖȏȘȍ ȍȎȜ ȴȴ
ȥȍȟȠȖțȖțȓȏȖȟȠȡȝȍșȖțȍȕȜȏțȳǮȓȞȓȏȳȞȠȓ
132
CHICCO TFJSPTEPWFÓDVMPTÍPNBJTTFHVSPTEPRVF
P CBODP EB GSFOUF B DBEFJSJOIB TØ QPEF
GRO-UP 123 TFS JOTUBMBEB OP CBODP EB GSFOUF FYDFQ-
DJPOBMNFOUF OPT WFÓDVMPT EPUBEPT FYDMV-
Gr. 123 (9-36 kg) TJWBNFOUFEFCBODPEJBOUFJSP1PSUBOUPÏ
BDPOTFMIÈWFM JOTUBMBSBDBEFJSJOIBFNVN
INSTRUÇÕES DE USO EPT CBODPT USBTFJSPT &TQFDJmDBNFOUF P
MVHBSNBJTTFHVSPÏPEPNFJP TFFTUJWFS
FRVJQBEPDPNPDJOUPEFTFHVSBOÎBDPN
RECOMENDAÇÕES E QPOUPTEFmYBÎÍP ÏOFTUFCBODPRVFÏ
BDPOTFMIÈWFMJOTUBMBSBDBEFJSJOIB
INFORMAÇÕES t² SFDPNFOEÈWFM RVF UPEPT PT QBTTBHFJ-
SPT PDVQBOUFT TFKBN JOGPSNBEPT TPCSF P
IMPORTANTES NPEP EF SFUJSBS B DSJBOÎB EB DBEFJSJOIB 
FNDBTPEFFNFSHÐODJB
IMPORTANTE: SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES t"DBEFJSJOIBQPEFTFSJOTUBMBEBOPCBODP
DESTE MANUAL PARA QUE A CRIANÇA TE EB GSFOUF FYDFQDJPOBMNFOUF OPT WFÓDVMPT
NHA MAIOR PROTEÇÃO POSSÍVEL EM CASO EPUBEPT FYDMVTJWBNFOUF EF CBODP EJBO-
DE ACIDENTE. UFJSP F TF P BJSCBH GSPOUBM FTUJWFS EFWJEB-
"5&/±°0"/5&4%"65*-*;"±°0 3&.07" NFOUFEFTBUJWBEPPVFNRVBMRVFSVNEPT
EVENTUAIS SACOS DE PLÁSTICO E TODOS OS CBODPTUSBTFJSPT&NUPEPPDBTP PCBODP
ELEMENTOS QUE FAZEM PARTE DA EMBALA EPDBSSPEFWFFTUBSWJSBEPQBSBGSFOUF
GEM DO PRODUTO E MANTENHAOS FORA t$VJEBEP DPN CBODPT EPCSÈWFJT PV EFTMJ-
DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. QUANDO OS [BOUFT QPJT QPEFN DPOTUJUVJS VN QFSJHP
%&4$"35"3 $0-026&ʰ04/04$0/5&/50 TFOÍPFTUJWFSFNCFNQSFTPTFNDBTPEF
RES ADEQUADOS PARA A COLETA DIFEREN BDJEFOUF
$*"%" &. $0/'03.*%"%& $0. "4 -&*4 t7FSJmRVFTFPTJUFOTSÓHJEPTFBTQBSUFTEF
EM VIGOR. QMÈTUJDP EP EJTQPTJUJWP EF SFUFOÎÍP QBSB
DSJBOÎBTFTUÍPDPSSFUBNFOUFQPTJDJPOBEPT
ADVERTÊNCIAS FJOTUBMBEPTQBSB EVSBOUFPVTPDPUJEJBOP
t(VBSEBS FTUF NBOVBM EF JOTUSVÎÜFT QBSB EPWFÓDVMP OÍPmDBSFNQSFTPTQPSVNBT-
FWFOUVBJTDPOTVMUBT TFOUPNØWFMPVOBQPSUBEPWFJDVMP
t&TUF FRVJQBNFOUP Ï QSPKFUBEP QBSB TFS t/VODBEFJYFVNBDBEFJSJOIBFNVNCBO-
VUJMJ[BEPBQFOBTFNCBODPTWFJDVMBSFTWPM- DPEFDBSSPRVFBQSFTFOUFBQFOBTVNDJO-
UBEPTQBSBBGSFOUF UPBCEPNJOBM EFEPJTQPOUPT

t&TUB DBEFJSJOIB FTUÈ DFSUJmDBEB QBSB PT t&TUFEJTQPTJUJWPEFSFUFOÎÍPQBSBDSJBOÎBT
i(SVQPT  F w QBSB P USBOTQPSUF EF GPJQSPKFUBEPQBSBBCTPSWFSQBSUFEBFOFS-
DSJBOÎBT DPN QFTP FOUSF PT F PT LH HJB EF VN JNQBDUP EP WFÓDVMP EF GPSNB
EPT NFTFT BPT BOPT BQSPYJNBEB- B SFEV[JS P SJTDP EP VTVÈSJP FN DBTPT EF
NFOUF
 FN DPOGPSNJEBEF DPN B OPSNB DPMJTÍPPVEFEFTBDFMFSBÎÍPSFQFOUJOBEP
FVSPQFJB&$&3FDFSUJmDBEBEFBDPS- WFÓDVMP MJNJUBOEPPEFTMPDBNFOUPEPDPS-
EPDPNB/PSNB"#/5/#3 QPEBDSJBOÎB
t1BSB B NPOUBHFN F B JOTUBMBÎÍP EP QSP- t0 FRVJQBNFOUP EFTPDVQBEP RVF OÍP
EVUP TJHBDPSSFUBNFOUFBTJOTUSVÎÜFT/ÍP FTUFKB TFOEP VUJMJ[BEP
 EFWF TFS NBOUJEP
QFSNJUBRVFBMHVÏNVUJMJ[FPQSPEVUPTFN QSFTPBPDJOUPEFTFHVSBOÎBPVOPQPSUB-
UFSMJEPBTJOTUSVÎÜFT NBMBTEPWFÓDVMP
t$BEB QBÓT QSFWÐ MFJT F SFHVMBNFOUPT EJ- t4FBTJOEJDBÎÜFTSFMBDJPOBEBTOFTUFNBOV-
GFSFOUFT FN SFMBÎÍP Ë TFHVSBOÎB QBSB P BMOÍPGPSFNTFHVJEBTEFNPEPSFTQPOTÈ-
USBOTQPSUF EF DSJBOÎBT FN BVUPNØWFJT WFM P QSPEVUP QPEF BVNFOUBS P SJTDP EF
1PSFTUFNPUJWP SFDPNFOEBNPTFOUSBSFN MFTÜFT HSBWFT Ë DSJBOÎB OÍP TPNFOUF FN
DPOUBUPDPNBTBVUPSJEBEFTMPDBJTQBSBPC- DBTPEFBDJEFOUF NBTUBNCÏNFNPVUSBT
UFSNBJPSFTJOGPSNBÎÜFT DJSDVOTUÉODJBT QFYGSFBEBTCSVTDBTFUD

tATENÇÃO! $PN CBTF OBT FTUBUÓTUJDBT TP- TFNQSFWFSJmRVFTFBDBEFJSJOIBFTUÈDPS-
CSF BDJEFOUFT HFSBMNFOUF PT CBODPT USB- SFUBNFOUFmYBEBOPCBODPEPBVUPNØWFM
133
t4F B DBEFJSJOIB FTUJWFS EBOJmDBEB EFGPS- t"DBEFJSJOIBOVODBEFWFTFSVUJMJ[BEBTFN
NBEB PV FYDFTTJWBNFOUF EFTHBTUBEB FMB PGPSSPQBSBOÍPDPNQSPNFUFSBTFHVSBOÎB
EFWFSÈ TFS TVCTUJUVÓEB QPJT QPEFSÈ UFS EBDSJBOÎB
QFSEJEP BT DBSBDUFSÓTUJDBT PSJHJOBJT EF TF- t$FSUJmRVFTFEFRVFBDPSSFJBEPDJOUPEF
HVSBOÎB TFHVSBOÎBEPBVUPNØWFMOÍPFTUÈUPSDJEB
t/VODB FGFUVF RVBMRVFS NPEJmDBÎÍP PV &WJUF RVF P DJOUP EF TFHVSBOÎB EP BVUP-
BDSÏTDJNPOPEJTQPTJUJWPEFSFUFOÎÍPQBSB NØWFMPVQFÎBTEBDBEFJSBmRVFNFOUBMB-
DSJBOÎBTFNWFÓDVMPTBVUPNPUJWPT0DPO- EBTOBTQPSUBTPVFNDPOUBUPDPNQPOUPT
KVOUP EF DPNQPOFOUFT EP EJTQPTJUJWP EF DPSUBOUFT
SFUFOÎÍPGPJUFTUBEPFBQSPWBEPQBSBQSP- t$FSUJmRVFTFTFNQSFRVFPDJOUPEFTFHV-
UFHFSBDSJBOÎB%FTUBGPSNB PSFTQPOTÈWFM SBOÎB BEVMUP RVF mYB P EJTQPTJUJWP EF SF-
QPS RVBMRVFS BMUFSBÎÍP OP EJTQPTJUJWP EF UFOÎÍPQBSBDSJBOÎBTOPWFÓDVMPFTUÈCFN
SFUFOÎÍP EFTDBSBDUFSJ[BOEPBTTJNBTDPO- GFDIBEP
EJÎÜFTEBDFSUJmDBÎÍP BGFUBSÈBTFHVSBOÎB t$FSUJmRVFTF TFNQSF EF RVF PT DJOUPT
EBDSJBOÎB TVCBCEPNJOBJT TFKBN VTBEPT OB SFHJÍP
t&TUF QSPEVUP Ï BQSPQSJBEP QBSB DSJBOÎBT QÏMWJDB
DPN QFTP DPNQSFFOEJEP FOUSF LH F t/ÍP VUJMJ[F B DBEFJSJOIB TF P DJOUP EF TF-
LH HVSBOÎB OFMB QSFTFOUF BQSFTFOUBS DPSUFT
t/VODBUSBOTQPSUFBDSJBOÎBTFNVNFRVJ- PVEFTHBTUF
QBNFOUP EF SFUFOÎÍP PV OVN FRVJQB- t2VBOEP OÍP FTUJWFS USBOTQPSUBOEP B
NFOUPRVFOÍPTFKBBEFRVBEPBTVBJEBEF DSJBOÎB NBOUFOIB B DBEFJSJOIB QSFTB PV
QFTPFBMUVSB QPJT EFTUBGPSNB FMBFTUBSÈ DPMPRVFB OP QPSUBNBMBT " DBEFJSJOIB
FNNBJPSSJTDPEFTPGSFSMFTÍPFNDBTPEF TPMUB QPEF DPOTUJUVJS VN QFSJHP QBSB PT
BDJEFOUF QBTTBHFJSPTFNDBTPEFBDJEFOUFPVGSFB-
t/VODB EFJYBS B DSJBOÎB OP EJTQPTJUJWP EF EBTCSVTDBT
SFUFOÎÍP QBSB DSJBOÎBT FN WFÓDVMPT BVUP- t$FSUJmRVFTF EF RVF OÍP TÍP USBOTQPSUB-
NPUJWPT TFN B EFWJEB TVQFSWJTÍP EF VN EPT OP CBODP USBTFJSP EP DBSSP PCKFUPT
BEVMUP PV CBHBHFOT RVF OÍP FTUFKBN QSFTPT PV
t/ÍPDPMPRVFPCKFUPTRVFOÍPTFKBNBDFT- DPMPDBEPT EF GPSNB TFHVSB FN DBTP EF
TØSJPT BQSPWBEPT QFMP GBCSJDBOUF EP QSP- BDJEFOUFPVGSFOBHFNCSVTDBQPEFNNB-
EVUP OFN FOUSF P CBODP EP BVUPNØWFM DIVDBSPTQBTTBHFJSPT
FBDBEFJSJOIB OFNFOUSFBDBEFJSJOIBFB t6NEPTHSBOEFTPCKFUJWPTEPTEJTQPTJUJWPT
DSJBOÎBFNDBTPEFBDJEFOUF BDBEFJSJOIB EFSFUFOÎÍPÏFWJUBSBPNÈYJNPRVFPDPS-
QPEFOÍPGVODJPOBSDPSSFUBNFOUF QPEBDSJBOÎBTPGSBNPWJNFOUP%FTUBGPS-
t$BTPPDBSSPmRVFTPCPTPM WFSJmRVFTFBT NB BOUFTEFTBJSDPNPWFÓDVMP DFSUJmRVF-
QFÎBTEBDBEFJSJOIBOÍPTVQFSBRVFDFSBN TFEFRVFPEJTQPTJUJWPEFSFUFOÎÍPFTUFKB
BOUFT EF BDPNPEBS B DSJBOÎB /FTUF DBTP CFN mSNF OP CBODP EP WFÓDVMP F RVF P
EFJYFRVFBQFÎBSFTGSJFBOUFTEFBDPNP- TJTUFNBEFSFUFOÎÍPEPNFTNPFTUFKBEF-
EBS B DSJBOÎB FWJUBOEP RVF FMB QPTTB TF WJEBNFOUFBmWFMBEPËDSJBOÎB
RVFJNBS t7FSJmRVF TF P BQPJP EF DBCFÎB EP CBODP
t1PS TF USBUBS EF VN JUFN EF TFHVSBOÎB OÍPFTUÈJOUFSGFSJOEPOPBQPJPEFDBCFÎB
OVODB BERVJSB VN QSPEVUP VTBEP QSJODJ- EB DBEFJSJOIB FMF OÍP EFWF TFS FNQVSSB-
QBMNFOUF QPS OÍP TFSFN DPOIFDJEPT PT EPQBSBBGSFOUF4FJTTPBDPOUFDFS SFNP-
FTGPSÎPT B RVF P QSPEVUP GPJ TVCNFUJEP WB P BQPJP EF DBCFÎB EP CBODP EP DBSSP
BOUFSJPSNFOUF OP RVBM B DBEFJSJOIB FTUÈ JOTUBMBEB DPN
t/ÍPVUJMJ[FFTUFFRVJQBNFOUPTFPNFTNP DVJEBEP QBSB OÍP EFJYÈMP OB UBNQB EP
QBTTBSQPSBDJEFOUF QPSUBNBMBT
t" TPDJFEBEF "SUTBOB EFDMBSB FTUBS JTFOUB t/VODB EFJYF CBHBHFOT PV PVUSPT PCKFUPT
EF RVBMRVFS SFTQPOTBCJMJEBEF QFMP VTP QBTTÓWFJT EF DBVTBS GFSJNFOUPT QSØYJNPT
JNQSØQSJPEPQSPEVUP EBDSJBOÎB
t0GPSSPEBDBEFJSJOIBQPEFTFSTVCTUJUVÓEP t/VODBEFJYFBDSJBOÎBTP[JOIBOPWFÓDVMP
FYDMVTJWBNFOUFQPSVNPVUSPGPSOFDJEPF t$FSUJmRVFTFEFRVFUPEPTPTQBTTBHFJSPT
BQSPWBEP QFMP GBCSJDBOUF KÈ RVF DPOTUJUVJ EPBVUPNØWFMFTUFKBNVUJMJ[BOEPTFVDJOUP
VNBQBSUFJOUFHSBOUFEBDBEFJSJOIB EFTFHVSBOÎB UBOUPQBSBTVBQSØQSJBTFHV-
134
SBOÎBRVBOUPQBSBRVFOÍPWFOIBNBGFSJS 2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
BDSJBOÎBEVSBOUFPUSBKFUP FNDBTPEFBDJ- t&TUB DBEFJSJOIB Ï DFSUJmDBEB QBSB PT
EFOUFTPVEFGSFBEBTCSVTDBT i(SVQPT  F w QBSB P USBOTQPSUF EF
t&NDBTPEFWJBHFOTMPOHBT SFDPNFOEBN- DSJBOÎBT EF B LH EF NFTFT B
TFQBSBEBTGSFRVFOUFT"DSJBOÎBTFDBOTB DFSDB EF BOPT BQSPYJNBEBNFOUF
 FN
NVJUP GBDJMNFOUF &N OFOIVNB DJSDVOT- DPOGPSNJEBEFDPNBOPSNBFVSPQFJB&$&
UÉODJB SFUJSF B DSJBOÎB EB DBEFJSJOIB FO- R44/04.
RVBOUPPDBSSPFTUJWFSFNNPWJNFOUP4F t" DFSUJmDBÎÍP Ï EP UJQP 6OJWFSTBM F QPS
BDSJBOÎBUJWFSOFDFTTJEBEFEFBUFOÎÍP Ï JTTP QPEF TFS VUJMJ[BEB FN RVBMRVFS UJQP
OFDFTTÈSJP FODPOUSBS VN MPDBM TFHVSP F EFBVUPNØWFM
FTUBDJPOBSPWFÓDVMP "5&/±°0i6OJWFSTBMw TJHOJmDB RVF Ï DPN-
QBUÓWFM DPN B NBJPS QBSUF EPT CBODPT EF
ÍNDICE DBSSPT NBTOÍPUPEPT
1. DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES
2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO AVISO IMPORTANTE
3. RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE USO &TUF Ï VN EJTQPTJUJWP EF SFUFOÎÍP QBSB
RELATIVAS AO PRODUTO E AO BANCO DSJBOÎBT EB DBUFHPSJB iVOJWFSTBMw &MF Ï
DO AUTOMÓVEL BQSPWBEPQBSBVTPHFSBMFNWFÓDVMPTFTF
4. INSTALAÇÃO DA CADEIRINHA NO BEBQUBOBNBJPSJB NBTOÍPFNUPEPTPT
AUTOMÓVEL E ACOMODAÇÃO DE BTTFOUPTEFDBSSPT
$3*"/±"4%0(3610 ,(
 " DPSSFUB BEBQUBÎÍP Ï BQSPQSJBEB TF P
5. MUDANÇA NA CONFIGURAÇÃO DA GBCSJDBOUFEPWFÓDVMPEFDMBSBSOPNBOVBM
$"%&*3*/)" %0 (3610  ,(
 "0 RVFPWFÓDVMPBDFJUBVNEJTQPTJUJWPEFSF-
(3610 ,(
 UFOÎÍPQBSBDSJBOÎBTiVOJWFSTBMwQBSBFTUF
6. INSTALAÇÃO DA CADEIRINHA NO HSVQPEFJEBEF
AUTOMÓVEL E ACOMODAÇÃO DE &NDBTPEFEÞWJEBT DPOTVMUFPGBCSJDBOUF
$3*"/±"4%0(3610 ,(
 EPEJTQPTJUJWPEFSFUFOÎÍPQBSBDSJBOÎBT
7. RESTAURAÇÃO DOS CINTOS PARA PVPWFOEFEPS
65*-*;"±°0/0(3610 ,(
 "QSPQSJBEPTFPWFÓDVMPFTUJWFSFRVJQBEP
8. AJUSTE DA ALTURA DO APOIO DE DPNDJOUPEFTFHVSBOÎB USÐTQPOUPT FT-
CABEÇA UÈUJDPPVDPNSFUSBUPS
9. RECLINAÇÃO
10. LIMPEZA E MANUTENÇÃO 3. RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE USO
RELATIVAS AO PRODUTO E AO BANCO
1. DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES DO AUTOMÓVEL
Fig. 1 (frente): ATENÇÃO! 3FTQFJUF DPSSFUBNFOUF BT TF-
"#PUÍPEFBKVTUFEPBQPJPEFDBCFÎBFEPT HVJOUFTMJNJUBÎÜFTFSFRVJTJUPTEFVTPSFMB-
DJOUPTEFTFHVSBOÎB UJWPTBPQSPEVUPFBPCBODPEPBVUPNØWFM
#"QPJPQBSBDBCFÎB DBTPDPOUSÈSJP BTFHVSBOÎBOÍPTFSÈHBSBO-
$1BTTBHFOTEPTDJOUPTEJBHPOBJT UJEB
%"MÎBTEFPNCSPT t&TUBDBEFJSJOIBÏIPNPMPHBEBQBSBTFSVUJ-
&$JOUPTEBDBEFJSJOIB MJ[BEB FYDMVTJWBNFOUF QBSB DSJBOÎBT FOUSF
''FDIP FLH EFNFTFTBUÏDFSDBEF
(1SPUFÎÍPFOUSFQFSOBT BOPT

)#PUÍPEFSFHVMBHFNEPTDJOUPT t0CBODPEPDBSSPEFWFTFSFRVJQBEPDPN
*5JSBEFSFHVMBHFNEPTDJOUPT DJOUPEFTFHVSBOÎBEFQPOUPTEFmYBÎÍP 
+3FEVUPS FTUÈUJDP PV DPN FOSPMBEPS IPNPMPHBEP
,.BOPQMBEFSFDMJOBÎÍP DPNCBTFOBOPSNB6/*&$&/¡PVPV-
-1BTTBHFOTEPTDJOUPTBCEPNJOBJT USBTOPSNBTFRVJWBMFOUFT 'JH

Fig. 2 (atrás): t/VODBJOTUBMFBDBEFJSJOIBDPNPDJOUPEFTF-
.7ÍP QBSB QBTTBHFN EP DJOUP EF TFHV- HVSBOÎBEPBVUPNØWFMFRVJQBEPDPNBQFOBT
SBOÎB EP BVUPNØWFM QBSB JOTUBMBÎÍP OP EPJTQPOUPTEFmYBÎÍP 'JH

(SVQP t"DBEFJSJOIBQPEFTFSJOTUBMBEBOPCBODP
/"MÎBTEPTPNCSPT 135
EB GSFOUF BP MBEP EP QBTTBHFJSP PV FN
RVBMRVFS VN EPT CBODPT EF USÈT /VODB ATENÇÃO!
VUJMJ[F FTUB DBEFJSB FN CBODPT WPMUBEPT t7FSJmRVFTFNQSFTFPDJOUPFTUÈEJTUSJCVÓEP
MBUFSBMNFOUF PV PQPTUPT BP TFOUJEP EB EFGPSNBVOJGPSNFFNUPEPTPTQPOUPTF
NBSDIB 'JH
 RVFOÍPmRVFUPSDJEP
t0 QSPEVUP Ï EFTUJOBEP FYDMVTJWBNFOUF t/6/$"QBTTFPDJOUPEFTFHVSBOÎBEPBV-
QBSB TFS VUJMJ[BEP DPNP VNB DBEFJSJOIB UPNØWFMFNQPTJÎÜFTEJGFSFOUFTEBRVFMBT
QBSB BVUPNØWFJT F OÍP QBSB TFS VUJMJ[BEB JOEJDBEBT
FNDBTB
t1BSBBDPSSFUBJOTUBMBÎÍP FWJUFRVFPBQPJP 2VBOEPUFSNJOBSBJOTUBMBÎÍPEBDBEFJSJOIB 
EF DBCFÎB EP CBODP EP DBSSP JOUFSmSB P TJHB PT QSPDFEJNFOUPT EFTDSJUPT BCBJYP
FODPTUPEBDBEFJSJOIB QBSBBDPNPEBSBDSJBOÎB
t"TTFHVSFTF EF RVF P GFDIP EP DJOUP EF 1SFTTJPOFPCPUÍPEFSFHVMBHFNEPTDJO-
USÐT QPOUPT EP BVUPNØWFM OÍP FTUFKB BMUP UPT)F BPNFTNPUFNQP TFHVSFFQVYF
EFNBJT $BTP DPOUSÈSJP UFOUF JOTUBMBS B DB- FN TVB EJSFÎÍP B QBSUF JOGFSJPS EP DJOUP
EFJSJOIB FN PVUSP CBODP EP BVUPNØWFM EBDBEFJSJOIB BUÏPCUFSBNBJPSFYUFOTÍP
'JHF
 QPTTÓWFM 'JH

%FTQSFOEB PT DJOUPT EB DBEFJSJOIB QSFT-
4. INSTALAÇÃO DA CADEIRINHA NO TJPOBOEPPCPUÍPEPGFDIPFDPMPRVFPT
AUTOMÓVEL E ACOMODAÇÃO DE OBTMBUFSBJT 'JH

CRIANÇAS DO GRUPO 1 (9-18 KG) 1PTJDJPOF P SFEVUPS QSFOEFOEP BT CPUP-
"5&/±°0&TTBTJOTUSVÎÜFTTFSFGFSFN TFKB FJSBTOBTQBTTBHFOTEPTDJOUPTEJBHPOBJT
DPN SFMBÎÍP BP UFYUP PV BPT EFTFOIPT Ë 'JH

JOTUBMBÎÍP EB DBEFJSJOIB OP CBODP USBTFJSP "5&/±°0 0 SFEVUPS Ï VUJMJ[BEP BQSPYJNBEB-
EP MBEP EJSFJUP 1BSB JOTUBMBÎÜFT FN PVUSBT NFOUFBUÏPT,H
QPTJÎÜFT SFBMJ[F B NFTNB TFRVÐODJB EF $PMPRVF B DSJBOÎB DPN DVJEBEP OB DB-
PQFSBÎÜFT EFJSJOIB BEBQUBOEP PT DJOUPT BP TFV
1PTJDJPOFBDBEFJSJOIBWJSBEBQBSBBGSFO- DPSQP TFNQVYÈMPT VOBBTEVBTMJOHVF-
UF OP CBODP FTDPMIJEP QBSB B JOTUBMBÎÍP UBTEPDJOUP 'JH
FQSFOEBPTOPWB-
'JH
 NFOUFOPGFDIP 'JH"

"5&/±°0t7FSJmRVFTFPBQPJPEFDBCFÎB "USBWÏTEPCPUÍPEFBKVTUF"MPDBMJ[BEP
EPCBODPOÍPFTUÈJOUFSGFSJOEPOPBQPJPEF OP UPQP EP FODPTUP BKVTUF B BMUVSB EP
DBCFÎBEBDBEFJSJOIBFMFOÍPEFWFTFSFN- BQPJPEFDBCFÎBEBDBEFJSJOIB 'JH

QVSSBEPQBSBBGSFOUF 'JH
 QBSBRVFPTDJOUPTmRVFNOBBMUVSBEBT
3FNPWB B BMNPGBEB SFEVUPSB EFTWJODV- DPTUBTEBDSJBOÎB 'JH

MBOEPBEBTQBTTBHFOTEPTDJOUPT 'JH
 1BSB BKVTUBS B SFHVMBHFN EPT DJOUPT EB
3FNPWB P UFDJEP EP FODPTUP 'JH 
 DBEFJSJOIB BEBQUBOEPPT BP DPSQP EB
GBÎB DPN RVF B QBSUF EJBHPOBM EP DJOUP DSJBOÎB QVYFDPNDVJEBEPBmUBEFBKVT-
EP DBSSP QBTTF FOUSF P BQPJP EF DBCFÎB UF*BUÏPCUFSPOÓWFMDFSUPEFUFOTJPOB-
FPFODPTUP 'JH
*OTJSBPDJOUPEFUSÐT NFOUP 'JH

QPOUPTOPWÍPEPDJOUP. 'JH
GB[FOEP 7FSJmRVF TF B DBEFJSJOIB FTUÈ mYBEB EF
DPNRVFTBJBQFMPWÍPPQPTUP 'JH"
 GPSNBDPSSFUB 'JH

'JYFPDJOUPEPDBSSPOPGFDIP EFGPSNB 1BSBSFUJSBSBDSJBOÎBEBDBEFJSJOIB QSFT-
RVFTVBDPSSFJBBCEPNJOBM FOÍPBEJBHP- TJPOFPCPUÍPEPGFDIPFTPMUFPTDJOUPT
OBM QBTTFQFMBQBTTBHFNEPDJOUPWFSNF- 'JH

MIP- 'JH

&TUJRVFPDJOUPEPDBSSPPNÈYJNPQPTTÓ- 5. MUDANÇA NA CONFIGURAÇÃO DA
WFMGB[FOEPDPNBDBEFJSJOIBmRVFCFN CADEIRINHA DO GRUPO 1 (9-18 KG) AO
mSNFOPCBODP 'JH
 GRUPO 2/3 (15-36 KG)
7FSJmRVFTFBJOTUBMBÎÍPGPJGFJUBEFGPSNB 1BSBBMUFSBSBDPOmHVSBÎÍPEBDBEFJSJOIBEP
DPSSFUB TFPDJOUPFTUÈCFNBQFSUBEPFTF (SVQPQBSBP(SVQP ÏOFDFTTÈSJPSFBMJ-
BDBEFJSJOIBFTUÈCFNmYBFQSFTBBPCBO- [BSPTTFHVJOUFTQSPDFEJNFOUPT
DP $BTP OÍP FTUFKB SFQJUB BT PQFSBÎÜFT 4PMUF PT DJOUPT EP GFDIP EB DBEFJSJOIB
EFJOTUBMBÎÍPEFTEFPJOÓDJP 'JH

136
(JSFPCPUÍPQBSBMFWBOUBSPBQPJPEFDBCF-
ÎBBUÏTVBFYUFOTÍPNÈYJNB TPMUFPTDJOUPT EFGPSNBVOJGPSNFFNUPEPTPTQPOUPTF
JOUFHSBEPTBPNÈYJNP 'JH
 RVFOÍPFTUÈUPSDJEP
3FNPWBBBMNPGBEBSFEVUPSB TFQSFTFO- t7FSJmRVFTFPDJOUPEJBHPOBMFTUÈBQPJBEP
UF EFTWJODVMBOEPB EBT QBTTBHFOT EPT DPSSFUBNFOUFDPOUSBPTPNCSPTEBDSJBOÎB
DJOUPT 'JH
 FRVFOÍPFYFSDJUFQSFTTÍPTPCSFPQFTDP-
3FNPWB P UFDJEP EP FODPTUP 'JH 
 F ÎPTFOFDFTTÈSJP BKVTUFPBQPJPEFDBCFÎB
TPMUFBBCBQPTUFSJPSEPFODPTUP 'JH
 t7FSJmRVF TF P FOSPMBEPS EP DJOUP EP DBS-
'BÎB QBTTBS TPC BT QBTTBHFOT EP DJOUP SPFTUÈOBQPTJÎÍPSFUSBÓEBOPFODPTUPEP
EJBHPOBM PT DJOUPT JOUFHSBEPT 'JH 
 F CBODPEPDBSSP 'JH

FNQVSSFBTBMÎBTEPTPNCSPT PTDJOUPTF
BT SFTQFUJWBT MJOHVFUBT QBSB BT CPUPFJSBT 1BSB SFUJSBS B DSJBOÎB EB DBEFJSJOIB OPT
DPSSFTQPOEFOUFT 'JH
 (SVQPTF
%FQPJTEFTUBPQFSBÎÍP PTDJOUPTEFWFSÍP 4PMUFPDJOUPEFTFHVSBOÎBEPBVUPNØWFM
FTUBS DPOGPSNF SFQSFTFOUBEP OB 'JHVSB EPGFDIP
27. 4PMUFPDJOUPEPDBSSPEPDPSQPEBDSJBOÎB
%FTMJ[FPGFDIPEBQSPUFÎÍPFOUSFQFSOBT 3FNPWBBDSJBOÎBEBDBEFJSJOIBDPNDVJ-
FQPTJDJPOFPOPWÍPBCBJYP 'JH
JOTJ- EBEP
SBUBNCÏNBQSPUFÎÍPFOUSFBTQFSOBTOB "5&/±°0$BTPOÍPQSFUFOEBSFNPWFSBDB-
NFTNBGFOEB 'JH
 EFJSJOIBEPDBSSP WPMUFBQSFOEFSPDJOUPEP
3FNPOUF B BCB QPTUFSJPS EP FODPTUP F BVUPNØWFMOPGFDIPBQSPQSJBEPQBSBSFUFSB
SFDPMPRVFPUFDJEPOBFTUSVUVSB DBEFJSJOIB OP DBSSP NFTNP TFN B DSJBOÎB
DBTPDPOUSÈSJPQPEFSJBDPOTUJUVJSVNQFSJHP
6. INSTALAÇÃO DA CADEIRINHA NO FNDBTPEFGSFBEBPVBDJEFOUF
AUTOMÓVEL E ACOMODAÇÃO DE
CRIANÇAS DO GRUPO 2/3 (15-36 KG) 7. RESTAURAÇÃO DOS CINTOS PARA
1PTJDJPOFBDBEFJSJOIBWJSBEBQBSBBGSFO- UTILIZAÇÃO NO GRUPO 1 (9-18KG)
UF OP CBODP FTDPMIJEP QBSB B JOTUBMBÎÍP 3FBMJ[FBTJOTUSVÎÜFTEFTDSJUBTOPTDBQÓUVMPTF
'JH
 OBPSEFNJOWFSTB
1BTTFBDPSSFJBEJBHPOBMEPDJOUPEPDBS-
SPBUSÈTEPBQPJPEFDBCFÎBFBUSBWÏTEB 8. AJUSTE DA ALTURA DO APOIO DE
QBTTBHFNBQSPQSJBEBEPDJOUPWFSNFMIP CABEÇA
$
 BCBJYP EP BQPJP EF DBCFÎB 4FOUF B ²QPTTÓWFMBKVTUBSBBMUVSBEPBQPJPEFDBCF-
DSJBOÎB DPN DVJEBEP DFSUJmDBOEPTF EF ÎBQBSBQFSNJUJSRVFBDBEFJSJOIBTFBEBQUF
RVF TVBT DPTUBT FTUFKBN CFN BKVTUBEBT NFMIPS Ë BMUVSB EB DSJBOÎB 6N BKVTUF QFS-
BPFODPTUPEBDBEFJSJOIB GFJUPQFSNJUF
'JYFPDJOUPEPDBSSPOPGFDIP EFGPSNB RVF B DBCFÎB FTUFKB TFNQSF CFN DPOUJEB F
RVF TVB DPSSFJB BCEPNJOBM F OÍP B EJB- QSPUFHJEB (S

HPOBM QBTTF QFMBT QBTTBHFOT EP DJOUP RVFPTDJOUPTEFTFHVSBOÎBEBDBEFJSJOIB
BCEPNJOBM- 'JH
 FTUFKBNTFNQSFOBBMUVSBDPSSFUB PVTFKB 
/B GBTF EF BKVTUF EB BMUVSB EP BQPJP EF OBBMUVSBEPTPNCSPT (S

DBCFÎB WFSJmRVFTFBQPTJÎÍPEBHVJBEP RVFPDJOUPEJBHPOBMEPBVUPNØWFMFTUFKB
DJOUPEJBHPOBM #
FTUÈQPTJDJPOBEBBDJNB TFNQSFOBBMUVSBDPSSFUB HSBÎBTËTQBTTB-
EPTPNCSPT BVNBEJTUÉODJBNÈYJNBEF HFOTEPDJOUPJOUFHSBEBTOPBQPJPEFDB-
DN 'JH
 CFÎB (S

1VYFBQBSUFEJBHPOBMEPDJOUPEPBVUPNØ- 1BSBSFBMJ[BSPBKVTUFEBBMUVSBEPBQPJPEF
WFM OB EJSFÎÍP EF TFV FOSPMBEPS EF GPSNB DBCFÎB HJSF P CPUÍP " MPDBMJ[BEP OP UPQP
RVFUPEPPDJOUPmRVFUFOTJPOBEPFCFN EPFODPTUPBUÏBUJOHJSBBMUVSBEFTFKBEB 'JH
BKVTUBEP BP UØSBY F ËT QFSOBT EB DSJBOÎB 

'JH

7FSJmRVFTFBDBEFJSJOIBFTUÈmYBEBEFGPSNB 9. RECLINAÇÃO
DPSSFUB 'JH
 "DBEFJSJOIBQPTTVJBQFOBTVNBQPTJÎÍPEF
SFDMJOBÎÍP
ATENÇÃO! 1BSB SFDMJOBS B DBEFJSJOIB QSFTTJPOF MFWF-
t7FSJmRVFTFNQSFTFPDJOUPFTUÈEJTUSJCVÓEP 137 NFOUFBNBOPQMBFMFWBOUFMFWFNFOUFBDB-
EFJSJOIBQBSBRVFFTUBQBTTFQBSBBQPTJÎÍP 1BSBSFDPMPDBSPTDPNQPOFOUFTEPGPSSPOB
JODMJOBEB 'JH
 QPTJÎÍP JOJDJBM SFBMJ[F BT PQFSBÎÜFT EFTDSJ-
3FDPNFOEBNPT SFBMJ[BS B PQFSBÎÍP EF SF- UBTBDJNBEFUSÈTQBSBGSFOUF
DMJOBÎÍP EB DBEFJSJOIB BOUFT EF BDPNPEBS
BDSJBOÎB LIMPEZA DAS PEÇAS PLÁSTICAS E DE
"5&/±°07FSJmRVFPDPSSFUPBDPQMBNFOUP METAL
EPTJTUFNBEFSFDMJOBÎÍP DFSUJmDBOEPTFEF 1BSBBMJNQF[BEBTQFÎBTEFQMÈTUJDPPVEF
RVFBNBOPQMB,mRVFUPUBMNFOUFWPMUBEB NFUBMFOWFSOJ[BEP VUJMJ[FBQFOBTVNQBOP
QBSBTVBQPTJÎÍP ÞNJEP/VODBVUJMJ[FEFUFSHFOUFTBCSBTJWPT
"5&/±°0"QØTBTPQFSBÎÜFTEFBKVTUF WF- PVTPMWFOUFT
SJmRVFTFPTDJOUPTFTUÍPCFNUFOTJPOBEPT "TQFÎBTNØWFJTEBDBEFJSJOIBOÍPEFWFN
TFSMVCSJmDBEBTEFGPSNBBMHVNB
10. LIMPEZA E MANUTENÇÃO
CONTROLE DA INTEGRIDADE DOS
LIMPEZA DO FORRO COMPONENTES
0 GPSSP EB DBEFJSJOIB Ï DPNQMFUBNFOUF ² SFDPNFOEÈWFM WFSJmDBS SFHVMBSNFOUF B
SFNPWÓWFM F QPEF TFS MBWBEP Ë NÍP PV OB JOUFHSJEBEFFPFTUBEPEFEFTHBTUFEPTTF-
NÈRVJOB EF MBWBS B ¡$ 1BSB B MBWBHFN HVJOUFTDPNQPOFOUFT
TJHBBTJOTUSVÎÜFTSFMBDJPOBEBTOBFUJRVFUB t'PSSPWFSJmRVFTFPFTUPGBNFOUPOÍPFTUÈ
EPGPSSPRVFDPOUÐNPTTFHVJOUFTTÓNCPMPT TBJOEP PV TF IÈ BMHVNB QBSUF TPMUB EFMF
QBSBBMBWBHFN 7FSJmRVF P FTUBEP EBT DPTUVSBT QPJT EF-
WFNFTUBSTFNQSFJOUBDUBT
t$PSSFJBTWFSJmRVFTFIÈVNFOGSBRVFDJNFO-
 -BWBSFNNÈRVJOBB¡$ UP BOPSNBM EB USBNB UÐYUJM DPN FWJEFOUF
SFEVÎÍPEPBKVTUFEFFTQFTTVSBDPSSFTQPO-
 /ÍPVUJMJ[FBMWFKBOUF EFOUFËDPSSFJBEFSFHVMBHFN FOUSFQFSOBT 
DPSSFJBTEPTPNCSPTFÈSFBEBQMBDBEFSF-
 /ÍPTFRVFOBTFDBEPSB HVMBHFNEBTDPSSFJBT
t1MÈTUJDPWFSJmRVFPFTUBEPEFEFTHBTUFEF
 /ÍPQBTTFBGFSSP UPEBT BT QFÎBT EF QMÈTUJDP QPJT FMBT OÍP
EFWFNBQSFTFOUBSTJOBJTFWJEFOUFTEFEB-
 /ÍPMBWFBTFDP OPTPVEFEFTDPMPSBÎÍP
"5&/±°0 $BTP B DBEFJSJOIB FTUFKB EFGPS-
/VODB VTF EFUFSHFOUFT BCSBTJWPT PV TPM- NBEB PV GPSUFNFOUF EFTHBTUBEB FMB EFWF
WFOUFT/ÍPDFOUSJGVHVFPGPSSP OFNEFJYF- TFSTVCTUJUVÓEBQPSRVFQPEFUFSQFSEJEPBT
P FOYVHBS TFN UPSDÐMP 1BSB SFNPWFS PT DBSBDUFSÓTUJDBTPSJHJOBJTEFTFHVSBOÎB
EJWFSTPT DPNQPOFOUFT EP GPSSP EF UFDJEP
EBFTUSVUVSBEBDBEFJSJOIB SFBMJ[FPTQBTTPT CONSERVAÇÃO DO PRODUTO
BCBJYP 2VBOEP OÍP JOTUBMBEB OP BVUPNØWFM ÏSF-
4PMUFPTDJOUPTEPGFDIPEBDBEFJSJOIB DPNFOEÈWFMBSNB[FOBSBDBEFJSJOIBFNMP-
4PMUFPSFWFTUJNFOUPEPBQPJPEFDBCFÎB DBMTFDP MPOHFEFGPOUFTEFDBMPSFQSPUFHJ-
'JH
 EBDPOUSBQPFJSB VNJEBEFFMV[TPMBSEJSFUB
3FNPWBBDBQBTPCSFPBQPJPEFDBCFÎB
'JH
 DESCARTE DO PRODUTO
4PMUFPUFDJEPEPFODPTUP SFNPWFOEPPT 2VBOEP B DBEFJSJOIB BVUP OÍP DVN-
WFMDSPT MPDBMJ[BEPT OP BQPJP EF DBCFÎB QSJS DPN BT DPOEJÎÜFT PSJHJOBJT EF
'JH
 TFHVSBOÎB JOUFSSPNQBTFVVTPFEFTDBSUFB
$PNFDFSFUJSBOEPPGPSSPEBQBSUFTVQF- 1PS SB[ÜFT BNCJFOUBJT TFQBSF P UJQPT EJGF-
SJPSEBDBEFJSJOIB 'JH
 SFOUFTEFSFTÓEVPTDPOGPSNFQSFWJTUPQFMBT
7JSF B DBEFJSJOIB QBSB TPMUBS PT FMÈTUJDPT MFJTFNWJHPSOPTFVQBÓT
RVFmDBNTPCPBTTFOUP 'JH

4PMUFPWFMDSPBUSÈTEPFODPTUP 'JH

3FNPWBBBCBQPTUFSJPSEPFODPTUP 'JH

 138
᯵ⰚČ뺔
%*+%%1 s቎ ⨐᯵Ⱊۛ㳞⍦໱뺓িᵭⅾ凄ı濜凢
俒 ⍦뺕ḇ秖気弱⤟⍩뺕์ʼn‫ؗ‬ᶨ⤽ৠ印
᫓쬗ᇈ঒ƪ०ዠ䇂ᙔ‫ߗ؀‬印뺔
俒쟋؉✔쟌 s ⥵쬗०ी‫ڈ‬旨뺕昧ࡧ▪哨Ο♰⥷ǝ
૿뺔
sď ᶽ쭜滢ɓˇ矹ܲ沥஽␓̧ⅾ쬗‫∝ؗ‬
́㽡昤⟆ ‫ڈ‬䇂瘣Ɍ뺓滢Ɍⅾ温Ɍ뺔
s ۰ࡧȵɓˇ㵕㽭ᝌ‫׀‬䣼㮴哨㾧ົ‫׀‬䣼
矹ᬷ濜憔쟄 ᙔ‫؀‬᯵ⰚĹ뺔
s癒 矹쬗०ी⫢‫ڈ‬䇂滢Ɍ뺕ਤ‫܅‬昧ࡧົ
昧䣊प痙昫 ㆷ歙᯵ʽ઴‫׀‬䣼᯵Ⱊş痈ⅾ‫׀‬䣼᯵Ⱊ
઴ᙽᙽş痈♷傢Ĥ憑뺕ȵ‫ה‬ᶄ଎‫׀‬䣼
教੝쟝́㽡‫ݓ‬뺕昧ঽčᮙĬᲷ⇁⤽ၯ✄徠 ᯵Ⱊߗ印뺔
઴ࡰ즫⦤✄뺕䒣·‫׀‬䣼➁㈰⏕戴뺔Ღ旞⫤ s቎ ㆷ歙ы㈠ົ瘍‫׎‬č뺕ົᝌ‫׀‬䣼♷‫׺‬
⍼䉱ؔ㈰懾憔죫뺕ᝌ气Dž㫹૿ĬᲷົ䉱ᯑ ᯵Ⱊ‫ݓ‬뺕昧‫⩰⮫׍‬᯵Ⱊ৻温ʽ䇂㐠᯳
䇂༸໔‫ۮ‬쥛้♫㡒뺔 ⟶ਤ毭綟즎቎㐠᯳毭綟뺕昧ົᝌ‫׀‬䣼
♷‫׺‬᯵Ⱊ‫ݓ‬뺕‫׍‬旙᯵Ⱊ⚪㢑뺕ȵ浽‫ה‬
教੝ 㢏ʈ‫׀‬䣼뺔
sົ 俒쭜઴ᙔ쭜⥷ǝ૿‫ݓ‬뺕昧Ȟ俔痙昫 s঵ 㽒ư⚀ਆ뺕प́⟶歮ᷞ䔇╮뺕‫׀‬䣼
ȵč⋟䗨뺔浽‫ົה‬㇫⤽痙昫́㽡昤⟆ ᙔ‫؀‬᯵ⰚŶɼা‫ܧ‬⍦ʈ뺕រ䨓勆䋕➁
䇂Ὧ‫ٱ‬č́㽡⥷ǝ૿뺔 ㈰䊏‫ܧ‬뺔์⿾ḇ秖⤟⍩뺔
s昧 ን쨂·䨓⥷昤⟆⇜‫ص‬뺕ȵ͛⥵⧀́ s昧 ࡧ́㽡Ʊ⇜‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊ즎ᙈȼৠ
㽡뺔 印浏াƪ信⧬Ẍ䑕໱뺕展㤇➁㈰㽡勆
sď ਄๻ᚯົ‫׀‬䣼짘໲ㆷ歙✴砂⤽ď਄ 䋕时‫ܡ‬뺕ʴȕ⍦ᚨƪǝ૿䇂ᙔ‫؀‬Ẍ뺔
䇂ᙔ‫؀‬㈰ᶫ઴㈰懾뺔์⿾뺕Ღ旞Đᵒ s嚌 ์ ⥷ 横 ▶ ː ď ᵒ 减 沥 ⅶ Ί ᆦ ঵
ໄ♹ᯡ⤽ؔऀʽ쬠䰾뺕ƪ戮⤟ᆪ䇂΍ 㽒뺕#TVUCPC؉৭ᝌďƭ柫柯뺔
ữ뺔 s昧 ́㽡०ी᫪Ⱊሂ뺕ᮙ昧ࡧົ⥵ᙔ쭜
s教੝쥵 ⫤⍼ǖ沖ư⚀⚾⍼⠊䗨뺕ㆷ ᫪Ⱊሂč旙ᙽᙽ짘໲ㆷ᯵뺕ȵ‫ה‬Ίᆦ
歙䇂ᶭ᯵憔ゴ‫ݓ‬᯵ᙔ‫؀‬즎์⿾Ღ旞ᝌ ঵㽒뺔
ᙔ‫؀‬᯵Ⱊᙔ쭜ົᶭ᯵뺔቎⨐ᶭ⎶Ĺ痈 s昧 ⮫⩰ᙔ‫؀‬ᬚ⟶ਤ⤽∋⤝㳞暸뺕ᮙ浽
᯵ʽ滢傢䇂⟶ċ㡒᳊ᙔ‫؀‬ᬚ뺕淁ᝌ⟶ ‫ה‬ᇒ‫׺‬歙疼倫濛ⅾĐᝥ䤑䕥⍦뺔቎⨐
⤱˭ᙔ쭜ʽ傢뺔 㬐‫ົܡ‬滢ᆌċ㡒᳊ᙔ ᙔ‫؀‬ᬚۛ㳞怌৑ⅾ䕥⍦뺕昧䣊प気弱
‫؀‬ᬚਆ뺕ਆ⎶Ĺ痈䇂᯵Ⱊ⤱ʼnᙔ‫؀‬뺔 ⤟⍩뺔
s䒣 ·歙‫⤽⇁ث‬䇂짘ᚅ湍䏣洔ົ䲟ẉὯ s቎ ⨐᯵Ⱊ䇂ᙔ‫؀‬ᬚ✟怌ⅾ䕥⍦뺕ḇ秖
‫ٱ‬č቎ˇ旙‫׀‬䣼去䛷ᙔ‫؀‬᯵Ⱊ뺔 䣊ܻ⤟⍩‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊ뺔
s቎ ᝌ‫׀‬䣼᯵Ⱊᙔ쭜ົ‫⤽⎶ݓ‬ᙔ‫؀‬ㄡห sď ́㽡➝뺕‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊৠ๶ᙷົㆷ
䇂᯵ʽČ뺕ʼnƪ䒣·⤱ᆼ䇂ᙔ‫؀‬뺕Ღ 歙᯵ⰚČ뺕ⅾ凄ᘃ♷ົㆷ歙䇂ਆᆌ३
旞ᝌ᯵Ⱊ⏚哶⤱矽ਆ䇂ʽ傢뺕਄➝憔 Ĺ뺕⿾➝᯵ⰚЙ✉昳嗽∵⇜ḇ秖ᙚ‫؀‬
·쩓昕᯵Ⱊ⿽ਆ⎶짘ᚅ䇂唬汥뺔 ␕‫׀׺‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊ䇂č温뺔቎⨐᯵Ⱊ
s昧 䒣·⇁⤽≈্ⅾ❘歟᯵Ⱊ໢๶ᙷົ ㇫⤽忠๶ᙷቃ뺕泸‫ܧ‬ư⚀ⅾ凄ẉܸ歙
ʽ뺕ਤ‫܅‬ৠ印ɼǝ㽒द癘뺔 ➝뺕ৠ印ɼ᜹짘ᚅ沥ⅶद癘뺔
sᙔ 쭜‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊົ歙‫➝ث‬昧㉏Ί⟶ s昧 ࡧົㆷ歙ᶭ᯵ᶭ✴♷傢⦔㫹ⅾ⥵ᙔ
ਤɼᶄ଎‫ܧ‬᯵Ⱊⅾ歙疼Ჲਲ͛‫ܟ‬Ẍ뺔 쭜㫭๶䇂弱⦢뺕ȵ‫ܸ์ה‬歙减ʈপ짘
s۰ ࡧᝌ‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊᙔ쭜ົ৘滢ᆌƪ ᚅ뺔
İ㡒᳊ᙔ‫؀‬君ᬚ䇂ㆷ歙᯵ⰚČ뺔 s⮫ ⩰ㆷ歙᯵Ⱊᇋ⨈⤽ਤᶄ଎‫׀‬䣼᯵Ⱊ
sΊ ᆦ঵㽒➝뺕㇫⤽ɓˇĀ䜓‫׀‬䣼᯵Ⱊ ́㽡͛‫ܟ‬Ẍ즎昧ď憔ᝌ‫ؗ‬ਊ‫ߣ⏚ݓ‬뺔
ৠȵᙚ‫·؀‬旱ᙽᙽ䇂ᙔ‫؀‬뺕ʴ⟶बৠ ቎⨐⤽ᶄ଎뺕昧⊄č昕᯵ⰚČ䇂ᇋ⨈
ȵ瘯ˀᙽᙽা‫ܧ‬ı濜ʈᚨⅾ凄〟ǐ䇂 ᮙ♫♷ົᙔ‫؀‬ໄ✴뺕ď憔ᝌ‫ؗ‬ᘃ♷ົ
द癘뺔 弱⦢⨴Č뺔
s⤽ 烇✺ㆷ歙ΊᆦưɌĐ➊Σჰ뺕㽌哶 s䒣 ᙷ歙‫⤽⇁ث‬짘ᚅ湍䰾ቃ৻哨䇂ᙔ‫؀‬
弱気Ĺẉܸ湍ৠ印ʼnदপ‫ᙽᙽܧ‬ᙔ ᬚ뺕·皮哨横ᙔ‫؀‬뺕਄➝Ŷ⟶ʼnƪົ
‫؀‬뺔⇁ȵ昧̫㥏昤⟆ſ‫ث‬ᚶᙔ쭜‫׀‬䣼 弱歙Ĺ঵㽒ư⚀ⅾ凄ẉܸ歙➝뺕浽‫ה‬
᯵Ⱊ뺕ᮙ皙➝䒣旔⟶ਤ䞫๶ໄᙔ쭜ົ ʈপ‫׀‬䣼뺔
139
s甒 沉❌䝮➝뺕ⅸȼᲦ旞ὁᆪ⾗䏮⡧ɲ 濜憔␓䗨
ữ뺕์ʼnᙽᙽᶨᚶ⟎῵‫ܧ‬䀯߱ᮙ昧 气⟶q沖㽡ག
7PKXGTUCN r‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬
ࡧົ❌弱Ĺᝌᙽᙽ≧䛷ㆷ᯵뺔嚌睠ɲ ᯵Ⱊ뺔⥷‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊ䥥਀䰾‫܂‬Ο
ữ뺕昧∤ĀĶᙔ‫؀‬䇂ໄ✴ы矽뺔 ⿽⫸䥮৫㈰Ȳ뺕忠旴ʗ旔ৠʼn汥㽡
Ƴㆷ歙‫ث‬ᮙě汥㽡Ƴᆼᆪ⚾䇂ㆷ歙᯵
⥷́㽡昤⟆‫ث‬ᚶ቎č쟝 Ⱊ뺕ʴď⟶汥㽡Ƴ⇁⤽䇂ㆷ歙᯵Ⱊ뺔
温Ɍ昤⟆ ቎⨐ㆷ歙ܲ沥஽᫓ᅬ⟆뺕ㆷ歙印ᆰ쭜
ǝ૿㬐㡒 滢⿾ᮖ蔿ひ䇂q沖㽡གr‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵
ǝ૿઴ㆷ歙᯵Ⱊ́㽡秖䏣প瘴ܲ Ⱊ뺕‫܅‬ৠ印Đ᯵Ⱊ⿽䒣࣎滢뺔
‫ ׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊ䇂ᙔ쭜ȵপ俒쥼 Đ汥㽡Ƴď‫ؘ‬ᆌ⿾旔旱䇂➎⥤쭤旑䇂
؉✔쥽‫׀‬䣼䇂⿽䒣໲ፊ ǝ૿䉱ゴ뺕⥷‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊ䥥਀⤟ı
‫ ׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊ䇂쭤傢㽭俒쥼؉ ⫧䇂⦻Ɍ瘴ܲ뺕忠‫܂‬ʼnq沖㽡གr‫׀‬
✔쥽⤟⍩ʼn俒쥼؉✔쥽 䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊ뺔
‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊ䇂ᙔ쭜ȵপ俒쥼 Ȋ汥㽡Ƴ滢⤽ċ㡒᳊ᙔ‫؀‬ᬚ䇂ㆷ歙뺕
؉✔쥽‫׀‬䣼䇂⿽䒣໲ፊ ⿾ᙔ‫؀‬ᬚʼn๶ᙷⅾᬚʣ倷⇾뺕ḇ秖䥥
 濜✤ᙔ쭜俒쥼؉✔쥽᯵Ⱊᙔ‫؀‬ ਀70'%'䥮 ৫㈰Ȳⅾ‫ؗ‬Ƞ਄䦓⪠
ᬚ ‫ڈ‬懾ᙷ뺔
ᇋ⨈綟᯳䇂昳嗽 ቎⤽㿷痂뺕昧૞쭥‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊܲ沥
Й✉᯳ ஽ⅾ睕க஽뺔
㏫㉰઴·‫؞‬
ǝ૿઴ㆷ歙᯵Ⱊ́㽡秖䏣প瘴ܲ
温Ɍ昤⟆ 教੝쟄 ı⫧晘‿浣㥏ȵč棢ǝ૿઴歙‫ث‬
๼쟋⿽砂쟌쟝 ᯵Ⱊ䉱ؔ䇂瘴ܲ઴́㽡憔쪜즎 ਤ‫܅‬ᝌ➁
#ᇋ⨈઴ᙔ‫؀‬ᬚ䇂昳嗽❘琹 ㈰·皮ᙔ‫؀‬뺔
$ᇋ⨈ s⥷ ‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊ쬗旴ʗ旔ৠȊ瘴㽡Ƴ
%ᙔ‫؀‬ᬚ᜹戍␕৑ ˅濜ʼn哶؉✔䇂‫׀‬䣼쥼Ķ⤼
&勷温ᙔ‫؀‬ᬚ ‫ܧ‬侴᠍쥽뺔
'‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊᙔ‫؀‬ᬚ sㆷ 歙᯵Ⱊḇ秖滢⤽ċ㡒᳊ᙔ‫؀‬ᬚ뺕⿾
(ᬚ⇾ ᙔ‫؀‬ᬚʼn๶ᙷⅾᬚʣ倷⇾뺕ḇ秖䥥਀
)卙温ᙔ‫؀‬ᬚ·≖쭜傢 70'%'䥮 ৫㈰Ȳⅾ‫ؗ‬Ƞ਄䦓⪠‫ڈ‬
*ᙔ‫؀‬ᬚ昳嗽琹 懾ᙷ쥼቎๼쥽뺔
+ᙔ‫؀‬ᬚ甒᯳昳⛅ᬚ s۰ ࡧᝌ‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊᙔ쭜ົ৘滢ᆌƪ
,ჰ綟໲཮ İ㡒᳊ᙔ‫؀‬ᬚ䇂ㆷ歙᯵ⰚČ쥼቎๼
-Й✉昳嗽∵⇜ 쥽뺔
.君温ᙔ‫؀‬ᬚ㳝俣ᆆ s‫׀‬ 䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊৠᙔ쭜ົ‫⎶ݓ‬짘ᚅ᯵Ⱊ
๼쟋匨砂쟌쟝 ⅾɓˇਆ⎶᯵ⰚČ뺔⥷ㆷ歙ᙔ‫؀‬᯵Ⱊ
/ㆷ 歙ᙔ‫؀‬ᬚ쬗毭ᆆ
Ȋ̧俒ᙔ쭜➝ ḇ秖⿽ਊᙔ쭜쥼቎๼쥽뺔
́㽡 s⥷ ǝ૿Ȋ㽡ː‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊ뺔۰ࡧᝌ
0勷ᬚ␕৑ ‫ؗ‬㽡ːᚊ‫ث‬᯵Ⱊ뺔
sʼn ƪ䒣·ᙔ쭜䇂⿽䒣뺕昧⮫⩰ㆷ歙᯵
ǝ૿㬐㡒 Ⱊᇋ⨈⟶ਤ䔇‫׀⥷ܧ‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊ䇂矽
s⥷ ‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊ汥㽡Ƴ哶؉✔䇂 匨뺔
‫׀‬䣼쥼Ķ⤼‫ܧ‬侴᠍쥽뺕⫤⍼⾡ s昧䒣·ㆷ歙ᆌ⤽ċ㡒᳊ᙔ‫؀‬ᬚ䇂璌⇾ď
㊳⪠‫'ڈ‬%' 4 旴ʗ旔ৠʼnq俒 憔毭綟뺔ਤ‫܅‬뺕昧ᝌ‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊᙔ쭜
뺓઴r뺔 ົ‫ؗ‬Ƞ᯵ⰚČ뺔쥼቎๼઴๼쥽뺔
s⥷ ‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊ忠旴ʗ旔ৠʼnq沖㽡
གr뺕प⥷‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊৠ㽡Ƴ⇁⤽ ‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊ䇂ᙔ즫ȵপ俒쟋
쬌ག䇂ㆷ歙Č뺔 ؉✔쟌‫׀‬䣼䇂⿽䒣໲ፊ
教੝쥵 q沖㽡གr彜䗨⥷ᙔ‫؀‬᯵Ⱊ汥㽡 教੝쥵 ⥷昤⟆⇜‫ص‬Ĺ䇂⛢ᘁ઴๼㪾汥㽡
Ƴᆼᆪ⚾䇂ㆷ歙᯵Ⱊ뺕ʴď⟶汥㽡Ƴ⇁ Ƴ‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊᙔ쭜ົਆ⎶০̷᯵Ⱊʽ
⤽䇂ㆷ歙᯵Ⱊ뺔 傢뺔቎憔ᝌ‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊᙔ쭜ົ‫ؗ‬ᙈʽ
傢뺕昧ȵ਄⫠䇂秕ᯉ気弱▶ː뺔
ᝌ‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊ♷ົ⇁汳⊶䇂⿽ਊㆷ
140
歙᯵ⰚČ쥼቎๼쥽뺔 ቎๼쥽뺔
教੝쥵 s ⮫⩰ㆷ歙᯵Ⱊᇋ⨈⟶ਤ䔇‫׀ܧ‬ ቎ 憔ᝌ‫׀‬䣼ȗ‫׀‬䣼᯵ⰚČ≧ۛ뺕৘
䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊᇋ⨈즎۰ࡧᝌ‫ؗ‬ਊ‫⏚ݓ‬쥼቎ 睠憔⋢čᬚ⇾⋢琹ᮙ戮Ჲᙔ‫؀‬ᬚ쥼
๼쥽뺔 ቎๼쥽뺔
ȗᙔ‫؀‬ᬚ๶ᙷ㡒⧟Ჲᮙ⊄čჰ綟᯵཮
쥼቎๼쥽뺔 ‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊ䇂즳傢㽭俒쟋؉
⊄ č矽匨䇂彣濛쥼቎๼쥽뺕ᝌᙔ‫؀‬ ✔쟌⤟⍩ʼn俒쟋؉✔쟌
ᬚ䇂✉ਊ温‫ۮ‬䠱毭ᇋ⨈઴矽匨ş痈쥼 憔ᝌ‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊ䇂쭤傢ȗ俒⤟⍩ʼn
቎๼쥽뺔ᝌċ㡒᳊ᙔ‫؀‬ᬚ␕‫׺‬ᙔ‫؀‬ 俒뺕昧⋢ȵč、紹▶ː즎
ᬚ␕৑/쥼቎๼쥽뺕́‫ؗ‬ȗ৔Ā̷ ᝌ‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊ䇂ᙔ‫؀‬ᬚȗᬚ⇾Ĺ⧟
␕৑䠱ۛ쥼቎๼#쥽뺔 Ჲ쥼቎๼쥽뺔
ᝌㆷ歙ᙔ‫؀‬ᬚ␕‫׺‬璌⿼Ɍ뺕́ᙔ‫؀‬ᬚ 歟ߣ❘琹뺕រৠ印ໄ࣬綟ᇋ⨈ᮙᝌ਀
䇂君ᬚ温‫ۮ‬઴✉ਊ温‫ۮ‬䠱毭侰嗨ᙔ‫؀‬ ᮙົĀ桉䇂ᙔ‫؀‬ᬚ⧟Ჲ쥼቎๼쥽뺔
ᬚ๶ᙷ㡒.č✴쥼቎๼쥽뺔 ቎⤽ჰ綟᯵཮뺕ȗᙔ‫؀‬ᬚ㳝俣ᆆ⧟Ჲ
⊈䲟ㆷ歙ᙔ‫؀‬ᬚ뺕䒣·‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊ ᮙ⊄čჰ綟᯵཮쥼቎๼쥽뺔
⿽䒣๶ᙷົㆷ歙᯵ⰚČ쥼቎๼쥽뺔 ⊄č矽匨彣濛쥼቎๼쥽ᮙ⧟Ჲ矽匨
⮫⩰‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊ⟶ਤ䲟๶‫ܧ‬ʽᮙě ਆ䇂䈾㪾쥼቎๼쥽뺔
⿽䒣ໄ๶ᙷົㆷ歙᯵ⰚČ즏⮫⩰ᙔ‫؀‬ ⧟Ჲ✉ਊᙔ‫؀‬ᬚ๶ᙷ㡒č਀ᮙົĀ桉
ᬚ⟶ਤ⊈䲟뺔቎⨐‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊ㇫⤽ 䇂ᙔ‫؀‬ᬚ쥼቎๼쥽ᮙᝌ勷ᬚ뺓ᙔ
㫭๶뺓ᙔ‫؀‬ໄ๶ᙷົㆷ歙᯵ⰚČ뺕昧 ‫؀‬ᬚ઴䉱ؔ⥶䤑䠱毭᜹ᯑ䇂ᗽ쥼቎๼
濜ᆗČ氾ᙔ쭜、紹뺔 쥽뺔
ົ 昕、紹ਆ뺕ᙔ‫؀‬ᬚḇ秖቎๼⇁
教੝쥵 䗨뺔
sᯑ 䒣·ᙔ‫؀‬ᬚ໢ࡨົ⇁⤽㡒Č뺕ȵপ ∵ᬚ⇾ȗ卙温ᙔ‫؀‬ᬚ·≖쭜傢⧟Ჲᮙ
㇫⤽倮俣䇂㳞暸뺔 ᝌ‫׺␕ؗ‬č✴䇂ⶵᗽĹ쥼቎๼쥽즏
sď ᶽ㽡ɓˇ矹⥷昤⟆ſ⋟ᙷ䇂✴㈰ᙔ ਄➝∵卙温ᙔ‫؀‬ᬚ·≖쭜傢Ŷ♫俁ົ
쭜ㆷ歙ᙔ‫؀‬ᬚ뺔 ‫׾‬쥼቎๼쥽뺔
濜✤쭜Č矽匨ਆ䇂䈾㪾뺕ᮙᝌ彣濛ᙔ
⿽䒣ᙔ쭜‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊਆ뺕昧⋢㥏ȵč 쭜‫ܧ‬矽匨Č뺔
⋟䗨ᝌ‫׀‬䣼♷ົ᯵ⰚČ즎
⋢ č*ᙔ‫؀‬ᬚ昳嗽⋢琹뺕਄➝∵ᙔ‫؀‬ ‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊ䇂ᙔ즫ȵপ俒쟋
᯵Ⱊᙔ‫؀‬ᬚ䇂č砂温‫≁ۮ‬䲟ਊ哨᫒ ؉✔쟌‫׀‬䣼䇂⿽䒣໲ፊ
⊈뺕䉫‫ܧ‬ᙔ‫؀‬ᬚ♷‫⤱ܧ‬ᆼ甒᯳
๼ ᝌ‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊ♷ົ⇁汳⊶䇂⿽ਊㆷ
뺔 歙᯵ⰚČ쥼቎๼쥽뺔
⧟Ჲ‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊ䇂ᙔ‫؀‬ᬚ뺕⋢čᬚ ́ㆷ歙ᙔ‫؀‬ᬚ✉ᬚ쬗毭ᇋ⨈č✴઴ᇋ
⇾Č䇂⋢琹ᮙᝌᙔ‫؀‬ᬚ䝕哶İ毐쥼቎ ⨈č䇂侰嗨ᙔ‫؀‬ᬚᗽ
% 뺔旙‫׀‬䣼᝚
๼쥽뺔 ḅໄ໲ົ᯵ⰚČ뺕ᮙ䒣·‫ؗ‬匨温唬汥
ᝌ✉ਊᙔ‫؀‬ᬚ๶ᙷ㡒␕‫׺‬ჰ綟᯵཮Č 栀瘣✺ᙔ‫؀‬᯵ⰚⰚ匨뺔
䇂ᗽ뺕ȵᙔ쭜ჰ綟᯵཮쥼቎๼쥽뺔 ⇾Čㆷ歙ᙔ‫؀‬ᬚ뺕ᮙ́ᙔ‫؀‬ᬚ䇂✉ᬚ
教੝쥵ჰ綟໲཮䇂⤱ᆼ∥濜印ߓ侴ʼn ઴君温ᬚ쬗毭君温ᙔ‫؀‬ᬚ㳝俣ᆆ.

؉✔뺔 ๼ 뺔
䒣 ·‫׀‬䣼唬汥ໄ໲ົ‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊ ົ昳嗽ᇋ⨈➝뺕⮫⩰✉ਊᙔ‫؀‬ᬚ᜼ਊ
Č뺕昳歶‫׀‬䣼横Č䇂ᙔ‫؀‬ᬚȵ͛ᶽ Ɍ쥼$쥽䇂ʽ傢⟶ਤʽƳ勷温Č✴ढ़
‫ܧ‬汥਀䇂⧟䲟᯳뺕㤇ਆ氚⏕İ⫤ᙔ 䭧ȵ‫ث‬쥼቎๼쥽뺔
‫؀‬ᬚ쥼቎๼쥽ᮙᝌᙈȼ␕‫׺‬ᬚ⇾ ∵ㆷ歙ᙔ‫؀‬ᬚ✉ᬚਊ‫ؗ‬र♫අ♫䲟뺕
Ĺ쥼቎๼#쥽뺔 ȵ́ᙔ‫؀‬ᬚ印⤽汥਀䇂⧟䲟᯳栀瘣✺
 㽡Ⱊ匨科温䇂Ě疼昳嗽琹#뺕⧀昳 ‫׀‬䣼䇂卨温઴吱温
቎๼ 뺔
嗽ᙔ‫؀‬᯵Ⱊᇋ⨈䇂綟᯳쥼቎๼쥽 ⮫⩰‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊ⟶ਤ⿽䒣䰾䲟쥼቎
뺕ȵ䒣·ᙔ‫؀‬ᬚৠ墉✺ᮤ‫׀‬勷温ʽ ๼쥽뺔

๼ 뺔
昳 嗽 ᮤ ‫ ׀‬ᙔ ‫ ؀‬᯵ Ⱊ ᙔ ‫ ؀‬ᬚ 䇂 ⧟ 䲟 教੝쥵
᯳뺕ᯑ᝚ḅ昳歶昳嗽ᬚ+뺕ȵ͛ᶽ‫ܧ‬ sᯑ 䒣·ᙔ‫؀‬ᬚ໢ࡨົ⇁⤽㡒Č뺕ȵপ
汥਀䇂⧟䲟᯳
๼ 뺔 ㇫⤽倮俣䇂㳞暸뺔
⮫ ⩰‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊ⟶ਤ⿽䒣䰾䲟쥼 s⮫ ⩰✉ਊᙔ‫؀‬ᬚ⟶ਤ⿽䒣ໄ๶ᙷ‫׀‬䣼
141
䇂勷温ᮙě㇫⤽᜹‫׀‬䣼䇂秣温ǝ㽒ॊ  昧ࡧ㖃䆻
ߓ뺔ḇ憔➝뺕昳⛅ᇋ⨈뺔
s⮫ ⩰ㆷ歙ᙔ‫؀‬ᬚर♫අ⟶ਤʽƳㆷ歙  昧ࡧ́㽡㡷ᮓ⦉㡷ᮓ
᯵Ⱊ矽匨ਆ쥼቎๼쥽뺔
 昧ࡧ㦻㢏
憔ᝌĀਅ‫׀‬䣼ȗ઴俒‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵ⰚČ
≧č즎  昧ࡧᮓ㊋
∵ㆷ歙ᙔ‫؀‬ᬚȗᬚ⇾戮Ჲ뺔
ᝌㆷ歙ᙔ‫؀‬ᬚȗ‫׀‬䣼横Čঽč뺔 昧ࡧ́㽡‫⤽ؘ‬另屘Ẍ䇂㏫㉰݄ⅾ㓺݄㏫
᝚ḅໄᝌ‫׀‬䣼ȗㆷ歙᯵ⰚČ≧č뺔 ㉰뺔ď憔́㽡㡷ᮓ⦉去ㅐ뺕昧ࡧ∋歟뺕
教੝쥵 ቎⨐ď⇦䨄∵ᙔ‫؀‬᯵Ⱊȗㆷ歙濛 哨㤇穔Ɲपৠ뺔⊄癒Ⱊ᫪ሂ昧̫㥏ȵč
䝕Ჲ뺕ᯑ昕∵ㆷ歙ᙔ‫؀‬ᬚ濜✤⇾ົᬚ⇾ 昤⟆즎
濛뺕ȵ͛ᮤ‫׀‬㇫໲ົᙔ‫؀‬᯵Ⱊ䇂Ὧ‫ٱ‬č ⋢čᬚ⇾䇂⋢琹ȵ͛戮Ჲᙔ‫؀‬᯵Ⱊᙔ
Ŷ印́‫ؗ‬๶ᙷ뺕ਤ‫ົ܅‬ẉܸ歙➝ⅾ঵㽒 ‫؀‬ᬚ뺔
ǖ沖ư⚀➝ৠ印᳓桉द癘뺔 ᝌ彣濛ȗᇋ⨈Č⊄č쥼቎๼쥽뺔
ᝌⰚሂȗᇋ⨈Č✴⊄č쥼቎๼쥽뺔
 濜✤ᙔ즫俒쟋؉✔쟌᯵Ⱊᙔ‫؀‬ ঽčĐᇋ⨈Čយ蕠⒫⇾‫ۮ‬䛷䇂矽匨彣
ᬚ 濛쥼቎๼쥽뺔
昧⋢㥏Đ䥮઴嗽Ĺ⋟䗨䉱য䇂秕ᯉ気 ȗ‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵ⰚČ࣯温‫⊄ۮ‬č彣濛쥼
弱▶ː뺔 ቎๼쥽뺔
ᝌ‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵ⰚЙ✉뺕⧟Ჲ᯵Ⱊč✴
ᇋ⨈綟᯳䇂昳嗽 䇂⧟䲟ᬚ쥼቎๼쥽뺔
ᇋ⨈綟᯳ৠ気弱昳嗽뺕ȵ́‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵ ᝌ矽匨ਆ䇂យ蕠⒫⇾╟Ჲ쥼቎๼쥽뺔
Ⱊ汥਀ď਄横綟䇂‫׀‬䣼뺔ົ気弱⿽䒣䇂 ⊄č矽匨ਆ䇂䈾㪾쥼቎๼쥽뺔
昳嗽➝뺕昧‫׍‬䒣·즎 憔⤟⍩Ⱊሂ温Ɍ뺕昧⋢㥏ĐČ氾▶ː䉱
‫ ׀‬䣼䇂ᇋ温ᯑ·쩓ົ⿽䒣ʽ傢ᮙᶽ‫ܧ‬ য䇂秕ᯉ気弱뺔
‫≖·ۮ׉‬쥼俒쥽뺔
‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊ䇂ᙔ‫؀‬ᬚḇ秖·쩓ົ⿽䒣 ቎ˇ㏫㊋ၯ✄Ɍ઴濠់Ɍ
䇂綟᯳뺕पʼn‫׀‬䣼勷温綟᯳쥼俒쥽뺔 ㏫㊋ၯ✄Ɍ઴ᬚ㖊䇂濠់Ɍ뺕৘́㽡㒥
ㆷ 歙 ✉ ਊ ᙔ ‫ ؀‬ᬚ ḇ 秖 䒣 · ົ ⿽ 䒣 䇂 ㍗䇂≳᫪뺔昧ࡧ́㽡‫⤽ؘ‬䕥屘Ẍⅾ凄㓺
綟᯳뺕ᙔ‫؀‬ᬚ๶ᙷ㡒␕‫ܧ׺‬ᇋ⨈%Ĺ 戮Ẍ䇂㊋݄뺔
쥼俒쥽뺔 ᯵Ⱊ䇂㋀ߣɌďৠȵߘȵ㍗㔮뺔
憔昳嗽ᇋ⨈綟᯳뺕昧歟ߣ矽匨科温䇂❘
琹#뺕䉫哶毙‫⇁ܧ‬睠䇂綟᯳쥼቎๼쥽뺔 睕Ɍ·‫؞‬
Ღ旞ὁᙷ⥤⮫⩰ȵč温Ɍ⟶ਤ⤽䕥⍦ⅾ
Й✉᯳ ⍦໱㳞暸
‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊ৘⤽ĀĶЙ✉ʽ뺔 sⰚ ᫪ሂ즎昧䒣旔ႚ‫׉‬㫹⟶ਤ⤽瞯ۛ倫
憔Й✉‫׀‬䣼ᙔ‫؀‬᯵Ⱊ뺕昧́㽡∵⇜ᮙ㾺ᷞ 毐뺕ᮙ皙➝⮫⩰⟶ਤᙚ⛅➁⍦໱뺔
≡綟‫׀‬䣼᯵Ⱊ昳嗽哶Й✉ʽ쥼቎๼쥽뺔 sᙔ ‫؀‬ᬚ즎昧⮫⩰勷温뺓卙温뺓๶ᙷ⧡
ົᝌ‫׀‬䣼♷‫׺‬ᙔ‫؀‬᯵Ⱊ‫ݓ‬뺕ⅸȼᲦ旞‫׍‬ 䦓ᆆ䇂ᙔ‫؀‬ᬚ⟶ਤ⤽䕥⍦䇂㳞暸뺔
ᝌ᯵Ⱊ昳嗽哶Й✉ʽ뺔 sၯ 卤睕Ɍ즎昧⮫⩰ၯ卤睕Ɍ⟶ਤ⤽䕥
教੝즎⮫⩰∵⇜-⟶ਤ้‫ܧ‬०⧀ʽ傢뺕 ⍦뺓া⍦ⅾ惡嗨䇂Ὧ‫ٱ‬뺔
ȵ䒣·Й✉䰾쬘᫓忠璌ᙷ뺔 教੝쥵 ቎⨐᯵Ⱊ⤽িᵭⅾ䕥⍦䇂㳞暸뺕
教੝즎昳嗽ਆ뺕䒣·ᙔ‫؀‬ᬚ印⤽汥਀䇂 昧䣊प⤟⍩✤૿ ์ʼn‫ؗ‬०⤽䇂ᙔ‫؀‬㬐
⧟䲟᯳뺔 Ẍৠ印᫓쬗ᇈ⚃뺔

㏫㉰઴·‫؞‬ ǝ૿·ᘃ✴᳊
Ⱊሂ䇂㏫㊋ 嚌ď́㽡➝뺕Ღ旞ὁ♷ົƝ㨠䇂ໄ✴ᮙ
᯵Ⱊ䇂Ⱊሂৠȵ⊄ल뺕⇜㊋ⅾ凄ົ㊋当 氘䛷㢑㒼প㟤ᝧ뺕浽‫➊ה‬⠥şᆆ뺔
⦉濛쀓%⦉㊋뺔昧ঞ净砂✄⪠䧞Č䇂
㏫㊋昤⟆뺕‫⤽⪠ؗ‬ȵč㊋쪤䥥৫즎 ǝ૿ĬᲷ✴᳊
ᵒㆷ᯵᫓ď⛉́㽡ḇ秖ĬᲷ➝뺕ʼn·≖
 쀓%⦉㊋ 㳝Ⴢ뺕ົĬᲷ➝昧ߙḇ浣ᙒ⇁ົ๻䇂㳞
 弱㳝·懾ᙷ뺔
142
CHICCO ǀƁƾƶƯŮȝƾƵƸƴƯƄŽȚȵnjƀȬƾƃůȚǛƄƁǛŽȚȣȘȆ ƾƀǍƸŹȶȆƽűƾƱƓȚ
ǚƳƪŽƾŮȲƾƱŶLjȚNjƯƲžǁƸƃƅůǜžƾƵǣȚȢNjżƺůȜNjƁNjŵ
GRO-UP 123 ȜȤƾƸƉŽȚNjƯƲžǠźljƸƇƫŽȚ
ȶȖ ǝƱƴů ǀŽƾŲ Ǡź ȲƾƱŶLjȚ NjƯƲž ȲȚNjƃƄŴȚ ǟƴŸ ȨǍŲȚw
ǛƆżGR. 123 (9-36 ǝƸźǀƸƴǧLjȚǀžǾƉŽȚȨȚǞųNjƲƱƁǝſLjǙŽȣȶȆǝƴżƹů
ǜžȲƾŲȸƺŮȆǃƄƶƓȚȚnjƀǟƴŸȝǾƁNjƯůǀƁȖǛƄůȴȖƿƆƁǽw
ȝƾƵƸƴƯƄŽȚ ǀƯſƾƫŽȚǀƷƐȚǀźǍƯƙǽȘȆȲȚǞŲLjȚ
ǛƄƁǛŽȷǍųȖȔȚǎűȖȶȖȤƾƸŹǕƭŻȶȖȝƾƲƇƴžǚƵƯƄƉůǽw
ǀƯſƾƫŽȚǀƷƐȚǚƃŻǜžƾƀȢƾƵƄŸȚȶȖƾƀNjƁȤǞů
ȹȚNjűǛƷž ȜȤƾƸƉƴŽȲƾƱŶLjȚNjƯƲžǠźǀƃŻȚǍžȴȶȢǚƱƭŽȚȱǍƄůǽw
ƿƃŴȸLj
ȤǞƱŽȚǟƴŸȖǍƲȽƁ ȲƾƱŶLjȚ NjƯƲžȶ ȜȤƾƸƉŽȚ NjƯƲž ƞŮ ȔǠŵ ȸȖ ǕƬů ǽ w
ȆǝƉƱſǚƱƭŽȚȶȜȤƾƸƉƴŽȲƾƱŶLjȚNjƯƲžƞŮȶȖȜȤƾƸƉƴŽ
ȦƾƸżLjȚ ǀźƾż ǀȮȮŽȚȥƼȮȮŮ ǛŻ ȆȲƾƵƯƄŴǽȚ ǚƃŻ ǝƸƃƶů ǕƶƢNjŻƾƷſLjƾƷŮȠǍƫƓȚǀƸƴƸƵƳƄŽȚȝƾƲƇƴƓȚȯǾƈŮ
ȲƾƱŶLjȚȲȶƾƶƄžǜŸƾƀNjƯŮȖȶȆǗƸƴưƄŽȚȝƾžƾųȶǀƸƳƸƄŴǾƃŽȚ ǚƳƪŽƾŮ ǝƄƱƸŷȶ ǀƁȢƺů ǜž ȜȤƾƸƉƴŽ ȲƾƱŶLjȚ NjƯƲž
ǀƃŴƾƶƓȚ ǎżȚǍƓȚ NjŲȖ Ǡź ȢȚǞƓȚ ȵnjƀ ǜž ǑƴƈƄŽƾŮ ljƫƶſ ȞȢƾŲȬǞŻȶǀŽƾŲǠźljƸƇƫŽȚ
ȝƾƯƁǍƪƄŽȚ ǝƸƴŸ Ǒƶů ƾƓ ƾƲƃŶ ȝƾƁƾƱƶŽȚ ȥǍźȶ ǕƸƵƆƄŽ ȆNjżƺƄźȆǀƴƁǞŶȜǍƄźǏƵƪƴŽǀǤǍƯžȜȤƾƸƉŽȚȱǍůƖȚȣȘw
ƾƷŮȲǞƵƯƓȚ ǀƱƴƄƥȚǝǣȚǎűȖȩǍƯůȳNjŸǜžȆNjƯƲƓƾŮǚƱƭŽȚǕǤȶǚƃŻ
Ȇȹ ƾƶųƾŴ ȲƾƱŶLjȚ NjƯƲž ȴƾż ȚȣȘȶ ȜNjƁNjƪŽȚ ǀſǞƈƉƴŽ
ȝƾƷƸƃƶů ǀŮƾǧȘ ƿƶƆƄŽ ǝŮ ǚƱƭŽȚ ǕǤȶ ǚƃŻ ǽȶȖ ȢǍƃƸŽ ǝżǍůƾź
ǝƃƸżǍůȶ ǃƄƶƓȚ ǕƸƵƏ ǚƃŻ ǀƁƾƶƯŮ ȝƾƵƸƴƯƄŽȚ ȵnjƀ ȖǍŻȚw ȰȶǍƇŮǚƱƭŽȚ
ǚƃŻ Ǒƈŵ ȸȖ ǚƃŻ ǜž ǃƄƶƓȚ Țnjƀ ȲƾƵƯƄŴȚ ƿƶƏ ȹȚȤȚǍǤȖȞNjƎNjŻȆƾƭƸƉŮȴƾżǞŽǟƄŲȆȞȢƾŲȬǞŻȶNjƯŮw
ȝƾƵƸƴƯƄŽȚǟƴŸǝŸǾŶȚ ȜȢǍƣȚƞƯŽƾŮǀƸǣǍžǍƸŹǁſƾżȴȘȶǟƄŲȆȲƾƱŶLjȚNjƯƲƙ
Ǡź ǝƸŽȘ ȬǞűǍƴŽ Țnjƀ ȝƾƵƸƴƯƄŽȚ ƿƸƄƳŮ ǔƱƄŲȚw ȵǍƸƸưůƿƆƁǙŽnjŽ
ǚƃƲƄƉƓȚ ǜƵź ȜȤƾƸƉŽƾŮ ǀƴƵƯƄƉž ǚƱŶ NjŸƾƲž ȳNjƈƄƉů ǽw
ȝƾƯƁǍƪůȶ ƞſȚǞŻ Ǡź ȷǍųLjȚ ǜŸ ǀŽȶȢ ǚż ǗƴƄƈůw ƞƯŽƾŮȷǍȽů ǽǀƸƴƳƸƀȤȚǍǤLjȩǍƯůNjŻȴǞƳƁȴȖǚƵƄƤȚ
ȝȚȤƾƸƉŽȚ Ǡź ȲƾƱŶLjȚ țƾƇƭǧƾŮ ǀǧƾƒȚ ǀžǾƉŽȚ ǃƄƶƓȚȴƾžȖǟƴŸƾƃƴŴǍŰƻůȲƾŲȸȖǟƴŸƾƷƶƳŽȶȆȜȢǍƣȚ
ǀƫƄƥȚǀƸƴƤȚȝƾƭƴƉŽƾŮȲƾƫůǽȚljƫƶƁƿƃƉŽȚȚnjƷŽ ǃƄƶƓȚȳȚNjƈƄŴȚǜŸǀƸŽȶƻƉžǀƁȖArtsanaǚƵƇƄůǽw
ȝƾžǞƴƯƓȚǜžNjƁǎžǟƴŸȲǞƫƇƴŽ ljƸƇǧǍƸŹǚƳƪŮ
NjƯƲžǍƃƄƯƁȆȞȢȚǞƑȚȝȚȔƾƫŲȘǃǣƾƄſǟƴŸȔȹ ƾƶŮǝƸƃƶůw ƾŲǍƫžȴƾżȚȣȘǽȘȆȷǍųƺŮNjƯƲƓȚȜǞƉżȲȚNjƃƄŴȚȥǞƆƁǽw
NjƯƲƓȚ ǜž ƾſƾžȖ ǍƅżȖ ȳƾŸ ǚƳƪŮ ǠƱƴƒȚ ȜȤƾƸƉŽȚ ǜžȖǎƆƄƁǽȔǎűǚƅƢƾƷſLjǙŽȣȶȆǀƯſƾƫŽȚǀƷƐȚǜžƾƷŮ
NjƯƲƓƾŮ ȲƾƱŶLjȚ NjƯƲž ǁƸƃƅů ȠǍƄƲſ ȆǙŽnjŽ ǠžƾžLjȚ ƿƶƏ ȆȲƾƱŶLjȚ NjƯƲž ǀžǾŴ ȴƾƵƬŽȶ ȲƾƱŶLjȚ NjƯƲž
ǓŴȶLjȚ NjƯƲƓȚ ǍƃƄƯƁ ȆȨƾų ǚƳƪŮȶ ȜȤƾƸƉƴŽ ǠƱƴƒȚ ǝŮȨƾƒȚȜǞƉƳŽȚȔƾƭŹǕǤȶȴȶȢǝžȚNjƈƄŴȚ
ȴƾžȖȳȚǎƇŮȚȢȶǎžȴƾżȚȣȘǙŽȣȶȆƾſƾžȖǍƅżLjȚǞƀǠƱƴƒȚ ƿƶƆƄŽ ǙŽȣȶ ȆǞƄƴž ǍƸŹ ȴƾžLjȚ ȳȚǎŲ ǓƁǍŵ ȴȖ Njżƺůw
ǁƸƃƅƄŽȚȪƾƲſǠŰǾŰ ȲƾƱŶLjȚ NjƯƲž ȔȚǎűȖ ǜž Ȕǎű ȸȖ ȶȖ ǓƁǍƪŽȚ ȤƾƪƇſȚ
ǀƸƱƸƳŮ ǀƁȚȤȢ ǟƴŸ ȜȤƾƸƉŽȚ țƾżȤ ǕƸƵű ȴȖ ǜž Njżƺůw ȜȢƾŲȔȚǎűƺŮȱƾƳƄŲǽȚȶȖȆȜȤƾƸƉŽȚțȚǞŮȖƞŮȜȤƾƸƉƴŽ
șȤȚǞƭŽȚǀŽƾŲǠźȵNjƯƲžǜžǚƱƭŽȚȟȚǍųȘ ȳȚǎƑȚ ȩǍƯů ǀŽƾŲ Ǡź ȲƾƱŶLjȚ NjƯƲž ȲȚNjƃƄŴȚ ƿƆƁw
ȆǠžƾžLjȚȜȤƾƸƉŽȚNjƯƲžǠźȲƾƱŶLjȚNjƯƲžǁƸƃƅůƖȚȣȘw ǗƴƄŽȚȶȖǕƭƲƴŽ
ȴƾƵƬŽ Ȇljƫƶſ ƾƶſƼź ȆǀƸžƾžȖ ǀƸǣȚǞƀ ȜȢƾŴȶ ƿƸżǍů Ɩȶ ƾƄƃƅžǝżǍůǠưƃƶƸźȆȲƾƱŶLjȚNjƯƲžȳȚNjƈƄŴȚǛƄƁǛŽȚȣȘw
ȤNjŻȔȚȤǞƴŽȲƾƱŶLjȚNjƯƲžǕźNjŮȆǀžǾƉŽȚȝƾűȤȢǟƫŻȖ ǕžȜȤƾƸƉŽȚȰȶNjƶǧǠźǝƮƱŲȶǝƸŶȶȖȆȜȤƾƸƉŽȚNjƯƲƙ
ƞƉŽƾƐȚțƾżǍƴŽǀžȥǾŽȚǀŲȚǍŽȚǍƸźǞůȜƾŸȚǍžǕžȆȴƾƳžȁȚ ȔǎƐȚ Ǡź ǝƴƵżƺŮ NjƯƲƓȚ ǀŽƾžȘ ǓƃǤ ǒƃƲž ȲƾųȢȘ
ȜǍŵƾƃžǠƱƴƒȚNjƯƲƓȚǠź ǍƸŹ ȲƾƱŶǽȚ NjƯƲž ȴȚ ȲƾƱŶLjȚ NjƯƲž ǜž ǠƴƱƉŽȚ
ǀƴŮƾŻ ǁſƾż ȹȚȔȚǞŴ ȆȲƾƱŶLjȚ NjŸƾƲž ǕƸƵű ȴȖ ǜž Njżƺůw ȬǞŻȶǀŽƾŲǠźȜȤƾƸƉŽȚǠƃżȚǍŽǍƭųǚƅƚNjŻȱǞƃƪƓȚ
ǽȘȶȆƿŴƾƶƓȚƾƷƯǤǞžǠźƾƵǣȚȢǀƄƃƅžȆǍƁȶNjƄƴŽȶȖǠƭƴŽ ǀƂűƾƱžȶȖǀƁǞŻǀƴžǍźȶȚȞȢƾŲ
ǍƭƈƴŽǚƱƭŽȚȩǍƯƄƸŴ ȯǍŽȚǟƴŸǀƶžƻžǍƸŹȶȖǀƃǣƾŴǀƯƄžȖȶȖȔƾƸŵȖǚƲƶůǽw
ȜȤƾƸƉŽȚ Ǡź ȲƾƱŶLjȚ NjƯƲž ƿƸżǍů NjƶŸ ȵƾƃƄſǽȚ ǟűǍƁw ǀƁǞŻǀƴžǍźȶȖȞȢƾŲȬǞŻȶǀŽƾŲǠƱźȜȤƾƸƉŽȚǜžǠƱƴƒȚ
ƾƷŮȚǞŮȖNjŲȖȶȖȜȤƾƸƉŽȚNjƯƲžǕžǝƴųȚNjůƿƶƆƄŽ țƾżǍƴŽȝƾŮƾǧȘƿƃƉůNjŻȜȤƾƸƉƴŽǀƂűƾƱžȶȖ
ȚnjƀȴƾżȚȣȘȜȤƾƸƉŽȚNjƯƲƙȲƾƱŶLjȚNjƯƲžƿƸżǍůƿƶƏw ǕžȜȤƾƸƉŽȚNjƯƲƙȦȖǍŽȚNjƶƉžǚųȚNjůȳNjŸǜžNjżƺůȶw
 ǁƸƃƅƄŽȚȪƾƲſǠǣƾƶŰ ǓƲźǍƫƒȚȳȚǎƇŮȢȶǎžNjƯƲƓȚ NjƶƉž ǕźNjů ǽȶ ȲƾƱŶLjȚ NjƯƲƙ ȨƾƒȚ ȦȖǍŽȚ NjƶƉž
ǚžƾƳŽȚȴƾžLjȚǜƵƬůǽȲƾƱŶLjȚǠŴȚǍżȬȚǞſȖǀźƾżȴȘw ȦȖǍŽȚNjƶƉžǕƴųȚȆǚųȚNjƄŽȚȚnjƀȞNjŲȚȣȘȶȳƾžȀŽȦȖǍŽȚ
ǃƄƶƓȚȚnjƀȲƾƵƯƄŴȚǜƳŽȶȞȢȚǞŲȬǞŻȶǀŽƾŲǠźǚƱƭƴŽ ǝƯƬůǽȶȆȲƾƱŶLjȚNjƯƲžǝƸƴŸǁƃƅƓȚȜȤƾƸƉŽȚNjƯƲžǜž
ǠƄŽȚ ǠźǞƄŽȚ ȝǽƾŲ ȶȖ ȝƾŮƾǧȁȚ ȜȤǞƭų ȲNjƯž ǜž ǚƴƲƁ ǠƱƴƒȚȯǍŽȚǟƴŸ
ƾƷƸŽȘȩǍƯƄŽȚǜƳƚ ȴƾžLjȚǀžǎŲLjȜȤƾƸƉŽȚțƾżȤǀźƾżȳȚNjƈƄŴȚǜžǘƲƎw
ǀŽƾŲ Ǡź ǏƸŽ ȆǀưŽƾƃŽȚ ȝƾŮƾǧȂŽ ȩǍƯƄŽȚ Ǎƭų ȢȚȢǎƁw ǛƷƄžǾŴ ǟƴŸ ǀƮźƾƇƵƴŽ ǙȮȮŽȣȶ ȆǛƷŽ ǀƫƫƥȚ
ljƃƳŽȚǚƅž ȷǍųȖȯȶǍŷǠźƾƬƁȖƾƘȘȶȆǓƲźȞȢƾŲȬǞŻȶ ǀŮƾǧȘ Ǡź ȚǞƃƃƉƄƁ ȴȖ ǚƵƄƤȚ ǜž ǝſLjȶ ǀƸƫƈƪŽȚ
143
ƿƃƉŮ ȶȖ ǀƴŲǍŽȚ ȲǾų ȞȢƾŲ ȬǞŻȶ ǀŽƾŲ Ǡź ǚƱƭŽȚ ȝȚȤƾƸƉŽȚ Ǡź ȳƾƯŽȚ ȳȚNjƈƄŴǾŽ ƿŴƾƶžȶ ȆǀƸƶƯƓȚ
ƽűƾƱƓȚljƃƳŽȚ ǏƸŽȶ ȝȚȤƾƸƉŽȚ NjŸƾƲž ȬȚǞſȖ ǛƮƯž Ǖž ǘźȚǞƄƁȶ
ȝǾŲǍŽȚ ȲǾų Ǎųȃ ǁŻȶ ǜž ǗŻǞƄŽȚ ǟƴŸ ȨǍȮȮŲȚw ƾƷƯƸƵű
ƿƯƄŽȚȶ ȰƾƀȤǾŽ ȲƾƱŶLjȚ ȩǍƯƄƁ ǂƸŲ ǀƴƁǞƭŽȚ ǀƷƐȚ ǁŲǍǧ ȚȣȘ ƾſǞƵƬž ljƸƇƫŽȚ ƿƸżǍƄŽȚ ȴǞƳƁ2
ȜȢƾƸƲŽȚȔƾƶŰȖȵNjƯƲžǜžǚƱƭŽȚȟȚǍųȘƿƶƏǀŽǞƷƉŮ ȳƾƮſ ƿƸżǍƄŽ ǀƃŴƾƶž ȜȤƾƸƉŽȚ ȴȖ ȜȤƾƸƉƴŽ ǀƯſƾƫŽȚ
ǝƸźǗŻǞƄƄŽƾƶžȕƾſƾƳžǍƄųƾźȆǀƁƾŸǍƴŽǚƱƭŽȚȟƾƄŲȚȚȣȘ ǀƁǍƵƯŽȚǀƂƱŽȚȵnjƷŽȳƾŸȲƾƱŶȖȴƾžȖȶǀƁƾƵŲ
ǀƂƱŽȚǠźȚnjƀȲƾƱŶLjȚȴƾžȖȶǀƁƾƵŲȳƾƮſǗƸƶƫůƖ3
ȝƾƁǞƄƤȚ ǀƲƃƭƓȚǙƴůǜžǀžȚǍǧǍƅżȖȝƾŶȚǍƄŵȚǚŷǠźȳƾŸ
ȔȚǎűLjȚǗǧȶ1 ȵnjƀ ƾƷƸź ȩǍƯȽů ǽ ǠƄŽȚ ǀƲŮƾƉŽȚ ȝƾƵƸƵƫƄŽȚ Ǡź
ǃƄƶƓȚȝƾƱǧȚǞž2 ǀŷǞƇƴƓȚ
NjƯƲžȶǃƄƶƓȚȳȚNjƈƄŴƾŮǀƲƴƯƄƓȚȝƾƃƴƭƄƓȚȶȪȶǍƪŽȚ3 ȪƾƲſǀƸŰǾŰȴƾžȖǀžǎŲƺŮȜȢȶǎƓȚȝȚȤƾƸƉŽȚǓƲźȳȔǾƁ4
ȜȤƾƸƉŽȚ ȆǗŽ ȜǍƳƃŮ ǀƴžƾƯŽȚ ȶȖ ǀƸƳƸůƾƄŴǽȚ ȔȚǞŴ ȆǁƸƃƅƄŽȚ
Ǡź ǚƱƭŽȚ ȦǾűȘȶ ȜȤƾƸƉŽƾŮ ȲƾƱŶLjȚ NjƯƲž ƿƸżǍů4 ƿűǞƙȶȖ16ǛŻǍŮUN/ECEǀƱǧȚǞƵƴŽƾƲźȶȜNjƵƄƯƓȚȶ
ǛƆż9-18 1ǀŸǞƵƣȚ ǀƴŰƾƛȷǍųȖǏƸƁƾƲž
9-18 1ǀŸǞƵƣȚǜžȲƾƱŶLjȚNjƯƲžǓƃǤǕǤȶǍƸƸưů5 ȳƾƮƶŽǀƯſƾƫŽȚǀƷƐȚǟŽȘƾžȘǝűǞůȆǙƪŽȚȱȤȶƾŴȚȣȘ5
ǛƆż15-36 2/3ǀŸǞƵƣȚǟŽȘ ǛƆż ǑƄƥȚǀǣǎƆƄŽȚǕǣƾŮȶȖǚƱƭŽȚȴƾžȖȶǀƁƾƵƑȚ
Ǡź ǚƱƭŽȚ ǕǤȶȶ ȜȤƾƸƉŽƾŮ ȲƾƱŶLjȚ NjƯƲž ƿƸżǍů6
 ǛƆż15-36 2/3ǀŸǞƵƣȚ ǃƄƶƓȚ ȳȚNjƈƄŴƾŮ ǀƲƴƯƄƓȚ ȝƾƃƴƭƄƓȚȶ ȪȶǍƪŽȚ 3
9-18 1 ǀŸǞƵƣȚ Ǡź ȦǞƴƆƴŽ ȳȚǎƑȚ ƿƸżǍů ȜȢƾŸȘ7 ȜȤƾƸƉŽȚNjƯƲžȶ
ǛƆż ȪȶǍŵȶ ȢǞƸƲŮ ȳȤƾȮȮǧ ǚƳƪŮ ȳȚǎƄŽǽȚ ƿƆƁ ǝƸƃƶů
ȦȖǍŽȚNjƶƉžȬƾƱůȤȚǓƃǤ8 ǽȘȶȜȤƾƸƉŽȚNjƯƲžȶǃƄƶƓƾŮǀƲƴƯƄƓȚǀƸŽƾƄŽȚȲƾƵƯƄŴǽȚ
ǀŽƾžȁȚ9 ǀžǾƉŽȚȴƾƵǤǜƳƚǜƴź
ǀſƾƸƫŽȚȶǗƸƮƶƄŽȚ10 ȲƾƱŶLjȚ ȦǞƴƐ ǓƲź ǝŮ ȠǍƫž Țnjƀ ȲƾƱŶLjȚ NjƯƲžw
ǍƷŵ9/12ǍƵŸǜž ǛƆż36ȶ9ƞŮǛƷſȥȶȠȶȚǍƄƁǜƁnjŽȚ
ȔȚǎűLjȚǗǧȶ1 ƾƃƁǍƲůȳƾŸ12ǟƄŲȶ
 ǀƸžƾžLjȚǀƷƐȚ 1ǚƳƪŽȚ ǀƸŰǾŰ ȴƾžȖ ǀžǎŲƺŮ Ȣȶǎž ȜȤƾƸƉŽȚ NjƯƲž ȴǞƳƁ ȴȖ ƿƆƁw
ȳȚǎƑȚȶȦȖǍŽȚNjƶƉžǓƃƬŽǒƃƲžA ȆǗŽȜǍƳƃŮǀƴžƾƯŽȚȶȖǀƸƳƸůƾƄŴǽȚȔȚǞŴȆǁƸƃƅƄŽȚȪƾƲſ
ȦȖǍŽȚNjƶƉžB ƿűǞƙ ȶȖ 16 ǛŻȤ UN/ECE ǀƱǧȚǞƵƴŽ ƾƲźȶ ȜNjƵƄƯƓȚ
ȸǍƭƲŽȚȳȚǎƑȚǍƁǍƢȝƾƇƄźC .(1ǚƳƪŽȚ ǀƴŰƾƛȷǍųȖǍƸƁƾƯž
ȝƾƸƱƄƳŽȚD ȢȶǎƓȚ ȜȤƾƸƉŽȚ NjƯƲž Ǡź ȲƾƱŶLjȚ NjƯƲž ƿƸżǍů ƿƶƏw
ȲƾƱŶLjȚNjƯƲžȴƾžȖȳȚǎŲE .(2ǚƳƪŽȚ ǓƲźǁƸƃƅƄŽȚȪƾƲſǠǣƾƶŰȴƾžȖȳȚǎƇŮ
ǚƱŻF ƿżȚǍŽȚNjƯƲžǟƴŸȜȤƾƸƉƴŽȲƾƱŶLjȚNjƯƲžƿƸżǍůǜƳƚw
ǚǧƾƱŽȚȳȚǎƑȚǀƸŻȚȶG NjƯƲžȳȚNjƈƄŴȚƿƶƏǠƱƴųNjƯƲžȸȖǟƴŸȶȖǠžƾžLjȚ
ǀžǎŲLjȚǓƃǤȤȥH ȜȤƾƸƉŽȚNjŸƾƲžǜžȸȖǟƴŸǗƴƈƴŽƾƷűǞžȚnjƀȲƾƱŶLjȚ
ǀžǎŲǽȚǓƃǤǓƁǍŵI .(3ǚƳƪŽȚ
ǛƸŸNjůȜȢƾŴȶJ NjƯƲƵż ȳȚNjƈƄŴǾŽ ƾƫƸƫų ǛƵƫž NjƯƲƓȚ ȚnjƷźw
ǀŽƾžȁȚǓƃǤǒƃƲžK ȲǎƶƓȚǠźǝžȚNjƈƄŴȚȥǞƆƁǽȶȆȜȤƾƸƉŽȚǚųȚȢȲƾƱŶȀŽ
ǍƫƒȚȳȚǎŲǍƁǍƢL ǚųȚNjů ȳNjŸ ǜž ǘƲƎ ȆljƸƇǧ ǚƳƪŮ ǁƸƃƅƄŽȚ ȴƾƵƬŽw
 ǀƸƱƴƒȚǀƷƐȚ 2ǚƳƪŽȚ ȨƾƒȚ ǍƷƮŽȚ NjƶƉž Ǖž ȜȤƾƸƉŽȚ NjƯƲž ȦȖȤ NjƶƉž
1ǀŸǞƵƣȚƿƸżǍƄŽȜȤƾƸƉŽȚȳȚǎŲǍƁǍƢǀƇƄźM ȲƾƱŶLjȚNjƯƲƙ
ǗƄƳŽȚȳȚǎŲȝƾƇƄźN ǁƸƃƅƄŽȚȪƾƲſǠŰǾŰȴƾžLjȚȳȚǎŲǚƱŻȬƾƱůȤȚȳNjŸǜžǘƲƎ
Ǡź ȲƾƱŶLjȚ NjƯƲž ǁƸƃƅů ȲȶƾƇź ǽȘȶ țǞƴƭƓȚ NjƑȚ ǜŸ
ǃƄƶƓȚȝƾƱǧȚǞž2 .(31ȶ10ǚƳƪŽȚ ǍųȕNjƯƲž
Ȇ 3ȶ 2 Ȇ1 ǀŸǞƵƆƵƴŽ NjƵƄƯž Țnjƀ ȲƾƱŶLjȚ NjƯƲžw ǠźǚƱƭŽȚȦǾűȘȶȜȤƾƸƉŽƾŮȲƾƱŶLjȚNjƯƲžƿƸżǍů4
ǜž ǛƆż36ǟƄŲ9ȴȥȶǜžȚȔNjŮȲƾƱŶLjȚțƾƇƭǧǽ ǛƆż9-18 1ǀŸǞƵƣȚ
Ǖž ǘŮƾƭƄƁȶ Ȇ ƾƃƁǍƲů ȳƾŸ 12 ǟƄŲ ǍƷŵ 9/12ǍƵŸ ȝƾƵƸƴƯƄŽȚ ȵnjƀ Ǡź ȜȢȤȚǞŽȚ ȲƾƳŵLjȚȶ ȨǞƫƶŽȚ ǝƸƃƶů
.ECE R 44/04ǀƸŮȶȤȶLjȚǀƱǧȚǞƓȚ ǜƚLjȚ ǠƱƴƒȚ NjƯƲƓȚ Ǡź ȲƾƱŶLjȚ NjƯƲž ǁƸƃƅƄŮ ǀƸƶƯž
NjƯƲž ȴȖ ǠƶƯƁ Țnjƀȶ Ȇǚžƾŵ ȬǞƶŽȚ ǜž ȢƾƵƄŸǽȚ Țnjƀw ȵnjƷŮ ǛƲź ȆȷǍųȖ ȝƾƸƯǤȶ Ǡź ȲƾƱŶLjȚ NjƯƲž ƿƸżǍƄŽȶ
ȝȚȤƾƸƉŽȚȬȚǞſȖǕƸƵűǠźȳȚNjƈƄŴǾŽǚŮƾŻȲƾƱŶLjȚ ƿƸůǍƄŽȚǏƱƶŮȶȝȚǞƭƒȚ
Ǖž ǝžȚNjƈƄŴȚ ǀƸſƾƳžȘ ǠƶƯů (ǚžƾŵ) ǀƵƴż ǝƸƃƶů ǀƷűǞƓȚ ȜȤƾƄƥȚ NjŸƾƲƓȚ NjŲȖ ǟƴŸ ȲƾƱŶLjȚ NjƯƲž ǕǤ1
ƾƷƯƸƵűǏƸŽȶȜȤƾƸƉŽȚNjŸƾƲžǛƮƯž .(4ǚƳƪŽȚ ȳƾžȀŽ
NjƯƲƙ ȦȖǍȮȮŽȚ NjƶƉž ǚųȚNjů ȳNjŸ ǜž Njżƺůȶ w ǝƸƃƶů
ǛƷžǝƸƃƶů ǚƳƪŽȚ ȳƾžȀŽǝƯźȢǍƮƇƁȶȲƾƱŶLjȚNjƯƲžǕžȜȤƾƸƉŽȚ
Ǟƀȶ )ǚžƾŵ) ȲƾƱŶȖ ȴƾžȖȶ ǀƁƾƵŲ ȳƾƮſ Țnjƀ ǍƃƄƯƁ1 .(5
ȝǾƁNjƯƄŽȚǀƴƉƴŴȶ44.04ǛŻȤȴǞſƾƲƴŽƾƲƃŶNjƵƄƯž ȳȚǎƑȚ ȝȚȤƾƉž ǜž ƾƀǍƁǍƇƄŮ ǛƸŸNjƄŽȚ ȜȢƾŴȶ ǕƴųȚ2
144
.(6ǚƳƪŽȚ (21ǚƳƪŽȚ ǚƱƲŽȚǜžȲƾƱŶLjȚNjƯƲžȳȚǎŲǍƁǍƇƄŮǛŻ1
ǍƁǍƵƄŮ ǛŻȶ Ȇ 7 ǚƳƪŽȚ ǍƷƮŽȚ NjƶƉž ǀſƾƭŮ ȟǍųȖ3 ȤǍŲǙŽnjżȶȴƾƳžȁȚȤNjŻȦȖǍŽȚNjƶƉžǕźǍŽȜȤƾƭŽȚȤȢȖ2
ȦȖǍŽȚ NjƶƉž ƞŮ ȴƾžLjȚ ȳȚǎŲ ǜž ȸǍƭƲŽȚ ǕƭƲƓȚ .(22ǚƳƪŽȚ ȴƾƳžȁȚȤNjŻǀƆžNjƓȚǀžǎŲLjȚǀŶǍŵȖ
ȪƾƲſ ǠŰǾŰ ȳȚǎƑȚ ǚųȢȖ 8 ǚƳƪŽȚ ǍƷƮŽȚ NjƶƉžȶ ȝȚȤƾƉžǜžƾƀǍƁǍƇƄŮȆȝNjűȶȴȘȆǛƸŸNjƄŽȚȜȢƾŴȶǕƴųȚ3
ǜž ƾƷűǍųȖȶ 9 ǚƳƪŽȚ M ȳȚǎƑȚ ǀƇƄź Ǡź ǁƸƃƅƄŽȚ .(6ǚƳƪŽȚ ȳȚǎƑȚ
.(9AǚƳƪŽȚ ǀƴŮƾƲƓȚǀƇƄƱŽȚ ǙƱŮ ǛŻȶ 23 ǚƳƪŽȚ ǍƷƮŽȚ NjƶƉž ǀſƾƭŮ ǕƴųȚ4
ǾżǍƚǂƸƇŮǚƱƲŽȚǠźȜȤƾƸƉŽȚȴƾžȖȳȚǎŲǁƸƃƅƄŮǛŻ4 .(24ǚƳƪŽȚ ǍƷƮŽȚNjƶƉžǗƴųȢǞűǞƓȚȔƾƭưŽȚ
ȤƾƉžǚƱŴȖȳȚǎƑȚǜžȸǍƭƲŽȚȔǎƐȚȶǍƫƒȚȔǎűǜž ȳȚǎƑȚȝȚȤƾƉžǚƱŴȖǀƆžNjƓȚȳȚǎƑȚǀŶǍŵȖǍƁǍƵƄŮǛŻ5
.(10ǚƳƪŽȚ LǍƵŲLjȚȳȚǎƑȚ ȳȚǎƑȚ ȆǗƄƳŽȚ ǀŶǍŵȖ ǕźȢȚȶ 25 ǚƳƪŽȚ ȸǍƭƲŽȚ
ǜž NjżƺƄŽȚ Ǖž ȆȳƾƳŲƼŮ ȜȤƾƸƉŽȚ ȴƾžȖ ȳȚǎŲ ƿƇŴȚ5 ǚƳƪŽȚ ǀƃŴƾƶƓȚȝƾƇƄƱŽȚȲǾųǜžǀƸƶƯƓȚȯȚǍŶLjȚȶ
ljƸƇǧǚƳƪŮȜȤƾƸƉŽȚNjƯƲƙȲƾƱŶLjȚNjƯƲžǙŴƾƢ .(26
.(11ǚƳƪŽȚ 27ǚƳƪŽȚǠźƾƵżȳȚǎƑȚǀŶǍŵȖǚƳŵȴǞƳƁȴȖƿƆƁ6
Ǡź ȲƾƱŶLjȚ NjƯƲž ǁƸƃƅů ȳƾƳŲȘ ǜž NjżƺƄŽȚ ǟűǍƁ6 ȜǞƭƒȚȵnjƀȔȚǍűȘNjƯŮ
ȆȜȤƾƸƉŽȚNjƯƲƙljƸƇǧǚƳƪŮǝƳŴƾƢǜžȶǝƯǤǞž Ǡź ǝƄƃŰȶ ǚǧƾƱŽȚ ȳȚǎƑȚ ǀƸŻȚȶ ǜž ǚƱƲŽȚ ǍƁǍƇƄŮ ǛŻ7
ƿƸżǍů ǛƄƁ ǛŽ ȚȣȘ ȴƾžLjȚ ȳȚǎŲ ǓŮȤ ȳƾƳŲȘ ǜž Njżƺů ƿƸżǍƄŮ ǛŻ Ȇ 28 ǚƳƪŽȚ ǝƶž ǚƱŴȖ ȢǞűǞƓȚ ǎƸƑȚ
ȆǛƳƇžȶǜžȕǚƳƪŮȜȤƾƸƉŽȚNjƯƲžǠźȲƾƱŶLjȚNjƯƲž .(29ǚƳƪŽȚ ǀƇƄƱŽȚǏƱſǠźǚǧƾƱŽȚȳȚǎƑȚǀƸŻȚȶ
ǁƸƃƅƄŽȚǀƸƴƵŸȤǍż ǕǤȶǍƷƮŽȚNjƶƉžǗƴųȢǞűǞƓȚȔƾƭưŽȚƿƸżǍůNjŸȖ8
ǚƳƸƷŽȚǠźǀſƾƭƃŽȚ
ǝƸƃƶů
ǍƸŹ ǝſȖȶ ȴƾžLjȚ ȳȚǎƑ ȸȶƾƉƄƓȚ ǕƁȥǞƄŽȚ ǜž ƾƵǣȚȢ ǘƲƎw Ǡź ǚƱƭŽȚ ǕǤȶȶ ȜȤƾƸƉŽƾŮ ȲƾƱŶLjȚ NjƯƲž ƿƸżǍů 6
ǞƄƴž
Ȼ ǛƆż15-36 2/3ǀŸǞƵƣȚ
ǀƇǤǞƓȚǍƸŹȷǍųȖǀƲƁǍŶȸƺŮȴƾžLjȚȳȚǎŲƿƸżǍůǍƮƇƁw ǀƷűǞƓȚ ȜȤƾƄƥȚ NjŸƾƲƓȚ NjŲȖ ǟƴŸ ȲƾƱŶLjȚ NjƯƲž ǕǤ1
ȝƾƵƸƴƯƄŽȚȵnjƀǠź .(30ǚƳƪŽȚ ȳƾžȀŽ
NjƶƉžǗƴųȴƾžLjȚȳȚǎŲǜžȸǍƭƲŽȚǕƭƲƓȚǍƁǍƵƄŮǛŻ2
Ǖƃůƾź ȆljƸƇǧ ǚƳƪŮ ȲƾƱŶLjȚ NjƯƲž ƿƸżǍů NjƶŸȶ ǚƱŴȖ C ǠƶƯƓȚǍƵŲLjȚȳȚǎƑȚȤƾƉžȲǾųǜžȶȦȖǍŽȚ
NjƯƲƓȚǠźǚƱƭŽȚȦǾűȁȵƾſȢȖȜȢȤȚǞŽȚȝƾƵƸƴƯƄŽȚ ȆȜNjƁNjŵ ǀƁƾƶƯŮ NjƯƲƓȚ Ǡź ǚƱƭŽȚ ǕǤ ȦȖǍŽȚ NjƶƉž
ǏƱſ Ǡź ǛŻȶ ȆHȴƾžLjȚ ǀžǎŲȖ ǓƃǤ Ȥȥ ǟƴŸ ǓưǤȚ7 ǚƳƪŮ ƽƳƄž ȵǍƷŷ ƾƵƶƸŮ ǚƱƭŽȚ ȦǞƴű ǜž Njżƺůȶ
ȱǞƇſ ƾƷƃƇŴȶ ȲƾƱŶLjȚ NjƯƲž ǀžǎŲȖ ǙƉƙ ǁŻǞŽȚ ȲƾƱŶLjȚNjƯƲƙȨƾƒȚǍƷƮŽȚNjƶƉžǟƴŸljƸƇǧ
.(12ǚƳƪŽȚ ȴƾƳžȁȚȤNjŻ ȔǎűǜžǾżǍƚǂƸƇŮǚƱƲŽȚǠźȴƾžLjȚȳȚǎŲǁƸƃƅƄŮǛŻ3
ȤǎŽȚǟƴŸǓưƬŽƾŮȆȲƾƱŶLjȚNjƯƲžȴƾžȖȳȚǎŲǙƱŮǛŻ8 ȳȚǎŲ ȤƾƉž ǚƱŴȖ ȳȚǎƑȚ ǜž ȸǍƭƲŽȚ ȔǎƐȚȶ ǍƫƒȚ
(13ǚƳƪŽȚ ƾƃſƾűǙƁǍƇƄŽȚȶǚƱƲŽȚǟƴŸȢǞűǞƓȚ .(31ǚƳƪŽȚ LǍƫƒȚ
ȝȚȤƾƉƙȝƾƇƄƱŽȚǁƸƃƅƄŮǛƸŸNjƄŽȚȜȢƾŴȶƿƸżǍƄŮǛŻ9 ȳȚǎƑȚ ȤƾƉž ȴȖ ǜž Njżƺů ȆȦȖǍŽȚ NjƶƉž ǓƃǤ NjƶŸ4
.(14ǚƳƪŽȚ ȸǍƭƲŽȚȳȚǎƑȚ 2ǜŸNjƁǎůǽǀźƾƉƙǗƄƳŽȚȰǞźȢǞűǞž B ȸǍƭƲŽȚ
ǟƄŲƾƷžȚNjƈƄŴȚƿűȚǞŽȚǛƸŸNjƄŽȚȜȢƾŴȶȴȥȶǚƫƁǝƸƃƶů .(32ǚƳƪŽȚ ǛŴ
ƾƃƁǍƲůǛƆż11 ȆȳȚǎƑȚ ȜȢȚNjŵ ǞƇſ ȸǍƭƲŽȚ ȴƾžLjȚ ȳȚǎŲ ǓƁǍŵ țnjűȚ5
ȆǀƸŲƾƁȤȘ ǚƳŮ NjƯƲƓȚ Ǡź ǙƴƱŶ ȦǞƴű ǜž Njżƺů10 ǛƸƴŴǚƳƪŮǝƄƸƃƅůȶȳȚǎƑȚǓŮȤȳƾƳŲȘȴƾƵƬŽǙŽȣȶ
ȳƾƳŲȘȴȶȢǚƱƭŽȚǛƉűȲǞŲȳȚǎƑȚǀŶǍŵȖǓƃǤȚȶ .(33ǚƳƪŽȚ ȵȤNjǧǟƴŸȶǚƱƭŽȚȳȚNjŻȖǟƴŸ
ȶ 15 ǚƳƪŽȚ ȳȚǎȮȮƑȚ ǠƭƁǍŵ ǓȮȮŮȤȚȶ ȆǛƷƃƇŴ ljƸƇǧ ǚƳƪŮ ȲƾƱŶǽȚ NjƯƲž ǁƸƃƅů ǜž Njżƺů6
.(15AǚƳƪŽȚ ǚƱƲŽȚǠźƾƵƷƴųȢȖ .(34ǚƳƪŽȚ
ǍƷƮŽȚNjƶƉžǟƴŸȖǀƄƃƅƓȚAǓƃƬŽȚȜȤƾŶȳNjƈƄŴȚ11
ǚƳƪŽȚ ȲƾƱŶLjȚ NjƯƲž ȦȖȤ NjƶƉž ȬƾƱůȤȚ ǓƃƬŽ ǝƸƃƶů
ǟŽȘ ȲǞǧǞŽȚ ǜž ȳȚǎƑȚ ǀŶǍŵȖ ǜƳƵƄů ǂƸƇŮ Ȇ 16 ǕƸƵű Ǡź ȴƾžLjȚ ȳȚǎƑ ȸȶƾƉƄƓȚ ǕƁȥǞƄŽȚ ǜž ƾƵǣȚȢ ǘƲƎw
.(17ǚƳƪŽȚ ǚƱƭŽȚǠƱƄżȬƾƱůȤȚȷǞƄƉž ǞƄƴžǍƸŹǝſȖȶǁƸƃƅƄŽȚȪƾƲſ
Ȼ
ȆȲƾƱŶLjȚ NjƯƲƙ ǀǧƾƒȚ ȴƾžLjȚ ǀžǎŲȖ ǓŮȤ ȳƾƳŲȁȶ12 ǍƃŸljƸƇǧǚƳƪŮȸǍƭƲŽȚȴƾžLjȚȳȚǎŲƿƸżǍůǜžNjżƺůw
ljƸƇǧǚƳƪŮǝƄƸƃƅůǛƄƁǠƄŲIǓƃƬŽȚȳȚǎŲțnjűȚ ǓƃǤȚǝƄƃŻȤǟƴŸƾƭưǤǚƳƪƁǽǝſȖȶǚƱƭŽȚǗƄż
.(18ǚƳƪŽȚ ǚƱƭŽȚǛƉűȲǞŲ ǍžLjȚȳǎŽȚȣȘȦȖǍŽȚNjƶƉž
ljƸƇǧ ǚƳƪŮ ȲƾƱŶLjȚ NjƯƲž ƿƸżǍů ǜž ǘƲƎ13 Ǘƴų ȜȢǞűǞž ȜȤƾƸƉŽȚ ȴƾžȖ ȳȚǎŲ ȜȢȚNjŵ ȴȖ ǜž Njżƺůw
.(19ǚƳƪŽȚ .(35ǚƳƪŽȚ ȜȤƾƸƉŽȚNjƯƲžǍƷŷNjƶƉž
ȢǞűǞƓȚȤǎŽȚ ǟƴŸ ǓưǤȚȆȵNjƯƲžǜž ǚƱƭŽȚ ȟȚǍųȁȶ14
.(20ǚƳƪŽȚ ȳȚǎƑȚǀŶǍŵȖǍƁǍƇƄŮǛŻȶǚƱƲŽȚǟƴŸ 3ȶȖ2ǀŸǞƵƣȚNjƯƲžǜžǚƱƭŽȚȟȚǍųȁȶ
ǝƴƱŻǜžȜȤƾƸƉŽȚȴƾžȖȳȚǎŲǍƁǍƇƄŮǛŻ1
9- 1ǀŸǞƵƣȚǜžȲƾƱŶLjȚNjƯƲžǓƃǤǕǤȶǍƸƸưů5 ǚƱƭŽȚǛƉűǜŸȴƾžLjȚȳȚǎŲǀŽȚȥƼŮǛŻ2
ǛƆż15-36 2/3ǀŸǞƵƣȚǟŽȘ ǛƆż18 ȵNjƯƲžǜžǀƁƾƶƯŮǚƱƭŽȚȟǍųȖȶ3
ǟŽȘ 1 ǀŸǞƵƣȚ ǜž ȲƾƱŶLjȚ NjƯƲž ǓƃǤ ǕǤȶ ǍƸƸưƄŽ ȆȜȤƾƸƉŽȚNjƯƲžǜžȲƾƱŶLjȚNjƯƲžǕƴųǞƶůǛŽȚȣȘǝƸƃƶů
ǠƴƁƾžǕƃůȚȆ2-3ǀŸǞƵƣȚ ǙŽnjŮȶ ȆȷǍųȖ ȜǍž ǚƱƲŽȚ Ǡź ȴƾžLjȚ ǀžǎŲȖ ǁƸƃƅů NjŸƺź
145
ȜȤƾƸƉŽȚ ǚųȚȢ ǜžȕ ǚƳƪŮ ƾƄƃƅž ȲƾƱŶLjȚ NjƯƲž ǚƮƁ ȝƾƃƁnjž ȶȖ ǀƭŵƾż ǗƸƮƶů ȢȚǞž ǀƁȖ ȹȚNjŮȖ ǚƵƯƄƉů ǽ
NjƶŸ Ǎƭų ȞȶNjŲ Ǖƶƚ Țnjƀȶ ȆǝŮ ǚƱƭŽȚ ȢǞűȶ ȴȶȢ ǟƄŲȶ ǕžǗƆƁǝżǍůȚȶȆǗƱƣȚǠźȜǞƉƳŽȚȔƾƭŹǗƸƱƏƿƶƏ
ȜȤƾƸƉƴŽƽűƾƱƓȚljƃƳŽȚNjƶŸȶȖȞȢƾŲȬǞŻȶ ȜǞƉƳŽȚȔƾƭưŮǀǧƾƒȚǀƱƴƄƥȚȔȚǎűLjȚǕƴƒȶȵǍƫŸƿƶƏ
ǀƸŽƾƄŽȚȝƾƵƸƴƯƄŽȚǕƃůȚȆȲƾƱŶLjȚNjƯƲžǝƸŴƾŵǜž
9-18 1 ǀŸǞƵƣȚ Ǡź ȦǞƴƆƴŽ ȳȚǎƑȚ ƿƸżǍů ȜȢƾŸȘ 7 ǚƱƲŽȚǜžȲƾƱŶLjȚNjƯƲžȳȚǎŲǍƁǍƇƄŮǛŻ1
ǛƆż .(37ǚƳƪŽȚ ȦȖǍŽȚNjƶƉžǜžǀſƾƭƃŽȚǕƴųȚ2
ƿƸůǍƄŮ ǜƳŽȶ 6 ȶ 5 ȔǎƐȚ Ǡź ȜȢȤȚǞȮȮŽȚ ȝƾƵƸƴƯƄŽȚ ǕƃůȚ .(38ǚƳƪŽȚ ȦȖǍŽȚNjƶƉžǟƴŸȖȜȢǞűǞƓȚǀƸƭŹLjȚȬǎſȚ3
ǠƉƳŸ ȶǍƳƴź ǀŶǍŵȖ ǚƫƱŮ ǍƷƮŽȚ NjƶƉž ǀſƾƭŮ ȟǍųȖ4
.(39ǚƳƪŽȚ ȦȖǍŽȚNjƶƉžǟƴŸȖȜȢǞűǞƓȚ
ȦȖǍŽȚNjƶƉžȬƾƱůȤȚǓƃǤ8 ȲƾƱŶLjȚ NjƯƲƓ ȸǞƴƯŽȚ ȔǎƐȚ ǜž ȚȔNjŮ ǀſƾƭƃŽȚ ȟǍųȖ5
ȲƾƱŶLjȚ NjƯƲž ǀžȔȚǞƓ ȦȖǍŽȚ NjƶƉž ȬƾƱůȤȚ ǓƃǤ ǜƳƚ .(41 - 40ǚƳƪŽȚ
ǚƳƪŮ ǝƭƃǤ NjƶŸȶ ǚƬźȖ ǚƳƪŮ ǚƱƭŽȚ ǀžƾŻ Ǖž ǀƸŶƾƭƓȚǀŶǍŵLjȚ ǍƁǍƇƄŽȲƾƱŶLjȚ NjƯƲžǀŽƾžƼŮǛŻ6
ǜƵƬƁǝſƼźȆljƸƇǧ .(43 - 42ǚƳƪŽȚ NjƯƲƓȚǚƱŴȖȜȢǞűǞƓȚ
ȚNjƸű ǝƄƁƾƵŲ ǜŸ ǾƬź ƾƵǣȚȢ ǚƱƭŽȚ ȦȖȤ ȝƾƃŰ ǍƷƮŽȚNjƶƉžǗƴųȢǞűǞƓȚȶǍƳƴźǓƁǍŵǚƫƱŮǛŻ7
.(1-2-3ǀŸǞƵƆž .(44ǚƳƪŽȚ
ȬƾƱůȤǽȚǟƴŸȲƾƱŶLjȚNjƯƲƙǀǧƾƒȚȴƾžLjȚǀžǎŲȖȢǞűȶ .(45ǚƳƪŽȚ ǍƷƮŽȚNjƶƉžǗƴųȢǞűǞƓȚȔƾƭưŽȚǕƴųȚ8
ȯƾƄżLjȚ ȬƾƱůȤȚ ȷǞƄƉž Ǟƀ ȚnjƷź ȆƿŴƾƶƓȚ ljƸƇƫŽȚ ȝƾƵƸƴƯƄŽȚ ǕƃůȚ ȆȜǞƉƳŽȚ ȔƾƭŹ ȔȚǎűȖ ƿƸżǍů ȜȢƾŸȁ
.(1ǀŸǞƵƣȚ ljƸƇƫŽȚ ǠƉƳŸƿƸůǍƄŮǀƲŮƾƉŽȚ
ƾƵǣȚȢljƸƇƫŽȚȬƾƱůȤǽȚǟƴŸǀƁǍƭƲŽȚȴƾžLjȚǀžǎŲȖȢǞűȶ
ǀŸǞƵƣȚ CȦȖǍŽȚNjƶƉžǠźǀƆžNjƓȚȳȚǎƑȚȝȚȤƾƉžǕž ǀƸſNjƯƓȚȶȖǀƸƳƸƄŴǾƃŽȚȔȚǎűLjȚǗƸƮƶů
.(2-3 ȔȚǎűLjȚ ǗƸƮƶƄŽ ǀƴƴƃž ȧƾƵŻ ǀƯƭŻ ǽȘ ǚƵƯƄƉů ǽ
ǟƴŸȖ ǀƄƃƅƓȚ A ȜȤƾƭŽȚ ȤȢȖ ȆȦȖǍŽȚ NjƶƉž ȬƾƱůȤȚ ǓƃƬŽ ȹ
ȢȚǞžǀƁȖȚNjŮȖǚƵƯƄƉůǽǀƸƴƭƓȚǀƸſNjƯƓȚȶȖǀƸƳƸƄŴǾƃŽȚ
ǚƳƪŽȚ țǞŹǍƓȚ ȬƾƱůȤǽȚ ǟŽȘ ǚƫů ǟƄŲ ǍƷƮŽȚ NjƶƉž ȝƾƃƁnjžȶȖǀƭŵƾżǗƸƮƶů
.(16 ȲƾƱŶLjȚNjƯƲžǠźǀżǍƇƄƓȚȔȚǎűLjȚǁƸƁǎůǍƮƇƁ

ǀŽƾžȁȚ9 ȔȚǎűLjȚǀžǾŴǜžNjżƺƄŽȚ
ǀŽƾžȂŽǚŮƾŻNjŲȚȶǕǤȶȲƾƱŶLjȚNjƯƲƙǍźǞƄƁ ȔȚǎűLjȚȱǾƷƄŴȚǀŽƾŲȶǀžǾŴǑƇƱƄŮȹ ƾƁȤȶȢȳƾƸƲŽȚƿƆƁ
NjƯƲž ǕźȤȚȶ ǒƃƲƓȚ ȳNjƈƄŴȚ ȆȲƾƱŶLjȚ NjƯƲž ǀŽƾžȁ ǀƸŽƾƄŽȚ
.(36ǚƳƪŽȚ ǚǣƾƓȚǕǤǞŽȚǍƸƸưƄŽǾƸƴŻȲƾƱŶLjȚ ǜžȶȖǀſƾƭƃŽȚȟȶǍųȳNjŸǜžNjżƺůǠŵƾƵƲŽȚȔƾƭưŽȚw
ǝŮǚƱƭŽȚǕǤȶǚƃŻNjƯƲƓȚǀŽƾžȘǓƃƬŮǠǧǞſ ǠƄŽȚǀžǎŲLjȚǀŽƾŲǜžNjżƺůǀſƾƭƃŽȚǜžȔǎűȖǓŻƾƉů
Ǡź ǀŽƾžȁȚ ȳƾƮſ ȲƾƱŻȖ ȢǞűȶ ǜž NjżƺƄŽȚ ǟűǍƁ ǝƸƃƶů ȹ ƾƵǣȚȢǀƵƸƴŴȴǞƳůȴȖƿƆƁ
ǝƯǤǞžǟŽȘKǒƃƲƓȚȜȢǞŸǜžǘƲƇƄŽƾŮǙŽȣȶƾƷƯǤǞž ȳNjŸǜžȶȜǞƉƳŽȚǀſƾƭŮǚƉƶůȳNjŸǜžNjżƺůǀžǎŲLjȚ
ȿ w
ȹȚNjƸűǀžǎŲLjȚNjŵǜžNjżƺůȆȝǾƁNjƯƄŽƾŮȳƾƸƲŽȚNjƯŮǝƸƃƶů ȆǓƃƬŽȚȳȚǎŲǠźǀƸƶƯƓȚȔȚǎűLjȚǠźȳȚǎƑȚǓƁǍŵǚżƹů
ǚƁNjƯůǀŲǞŽȰƾƭſȶȯƾƄżLjȚǀžǎŲȖǟƴŸȶǚǧƾƱŽȚȳȚǎƑȚ
ǀſƾƸƫŽȚȶǗƸƮƶƄŽȚ10 ǀžǎŲLjȚ
ȔȚǎűLjȚ ȱǾƷƄŴȚ ǀŽƾŲ ǜž Njżƺů ǀƸƳƸƄŴǾƃŽȚ ȔȚǎűLjȚw
ȜǞƉƳŽȚȔƾƭŹǗƸƮƶů ȝƾžǾŸǀƁȖǜžǀƸŽƾųȴǞƳůȴȖƿƆƁǠƄŽȚǀƸƳƸƄŴǾƃŽȚ
ȶȖƾƁȶNjƁƾƷƴƉŹȶȲƾƱŶLjȚNjƯƲžȜǞƉżȔƾƭŹǕƴųǜƳƚ ƾƷſǞƴŽƾƷſȚNjƲźȶȖƾƷƱƴůǟƴŸȲNjů
ȬǞűǍŽȚǟűǍƁȳ30°ȜȤȚǍŲǀűȤȢNjƶŸǏŮǾƓȚǀŽƾƉŹǠź ȶȖ ǝƱƴů ǀŽƾŲ Ǡź ȲƾƱŶLjȚ NjƯƲž ȲȚNjƃƄŴȚ ƿƆƁ ǝƸƃƶů
ȆȧƾƵƲŽȚǟƴŸȢǞűǞƓȚǘƫƴƓȚǟƴŸǗƸƮƶƄŽȚȝƾƵƸƴƯůǟŽȘ ȴȖǀŽƾƑȚȵnjƷŮǜƳƵƓȚǜžǝſLjȆǍƸƃżǚƳƪŮǝżǾƷƄŴȚ
ǀƸůȃȚǚƸƉưŽȚȥǞžȤǟƴŸǚƵƄƪƁȸnjŽȚȶ ǝƸźǀƸƴǧLjȚǀžǾƉŽȚȨȚǞųNjƲźNjŻȴǞƳƁ

ǃƄȼ ƶƓȚǜƁǎƈů
ȳ30°ȜȤȚǍŲǀűȤNjŮǏŮǾƓȚǀŽƾƉưŮǚƸƉŹ  ljƫƶſ ȆȜȤƾƸƉŽȚ Ǡź ȹ ƾƄƃƅž NjƯƲƓȚ ȴǞƳƁ ǽ ƾžNjƶŸ
ȜȤȚǍƑȚ ȤȢƾƫž ǜŸ NjƸƯŮȶ ȯƾű ȴƾƳž Ǡź ǝŮ ȫƾƱƄŲǽƾŮ
ǒƸƃžǚƵƯƄƉůǽ
ȿ ȜǍŵƾƃƓȚǏƵƪŽȚǀƯŵȖȶǀŮǞŶǍŽȚȶȤƾƃưŽȚȶ

ǗƱƆž ȳȚNjƈƄŴƾŮ ǗƸƱƆƄŽȚ ƿƶƏ ǃƄȼ ƶƓȚǜžǑƴƈƄŽȚ


ǠǣƾŮǍƷż ȆǀžǾƉŽȚǍƸƁƾƯžǕžƾƲźȚǞƄžȲƾƱŶLjȚNjƯƲžNjƯƁǛŽȚȣȘ
ǎżȚǍƓȚ NjŲȖ Ǡź ǝƶž Ǒƴƈůȶ ǝžȚNjƈƄŴȚ ǜŸ ǗŻǞƄź
ǠƳŽƾŮǛƲůǽ ǜž ǑƴƈƄŽȚ ǟƴŸ ƾƵǣȚȢ ȨǍŲȚ ȝƾƁƾƱƶŽȚ ǕƵƐ ǀƃŴƾƶƓȚ
ȨǞƫƶƓȚ ǀƸƂƸƃŽȚ ȝƾƯƁǍƪƄŽȚȶ ƞſȚǞƲƴŽ ƾƲƃŶ ȥƾƷƐȚ
ƾźƾűƾƱƸƮƶůǝƱƸƮƶƄŮǛƲůǽ ǃƄƶƓȚǝƸźȳNjƈƄƉƁȸnjŽȚNjƴƃŽȚǠźƾƷƸƴŸ

146
ARTSANA S. P. A. ARTSANA SPAIN S.A.U.
I 7JB4BMEBSJOJ$BUFMMJ E $*OEVTUSJB
(SBOEBUFo$PNPo*UBMJB 1PM*OEVTUSJBM6SUJOTB
800-188 898 "QBSUBEP%F$PSSFPT&
XXXDIJDDPDPN "MDPSDPO .BESJE
4QBJO
902 117 093
XXXDIJDDPFT

ARTSANA FRANCE S.A.S.


F "WFOVF%F-B.FUBMMVSHJF
4BJOU%FOJT-B1MBJOF'SBODF ARTSANA PORTUGAL S.A.
 Ƚ5UD.O
 P 3VB)VNCFSUP.BEFJSB 
XXXDIJDDPGS 2VFMV[%F#BJYP#BSDBSFOB1PSUVHBM
21 434 78 00
800 20 19 77
XXXDIJDDPQU

ARTSANA GERMANY GMBH


D #PSTJHTUSBTTF
%%JFU[FOCBDI%FVUTDIMBOE
+49 6074 4950
XXXDIJDDPEF ARTSANA BELGIUM N.V.
NL 5FNTFMBBO#4USPNCFFL#FWFS
#FMHJVN
+32 23008240
XXXDIJDDPCF

"354"/"6,-UE
GB 1SPTQFDU$MPTF-PXNPPS3PBE#VTJOFTT
1BSL,JSLCZ*O"TImFME
/PUUJOHIBNTIJSF/H-G
&OHMBOE6, ŒUIBMBUΑGJSNB"SUTBOB5VSLFZ#FCFLWF4BţM‘LÃSàOMFSJ"ľ
 PöDFIPVST
 TR ŒÎFSFOLÚZ.I&SLVU4L/PÃOFS1MB[B,
XXXDIJDDPDPVL "UBſFIJSŒ45"/#6-
5FM
ÃSFUJDJ'JSNB"SUTBOB4Q"
7JB4BMEBSJOJ$BUFMMJ (SBOEBUF $0
*UBMZ
5FM 

:FULJMJ4FSWJT&TFS1VTFU5BNJSWF#BL‘N4FSWJTJ5JD-UEľUJ
4FZSBOUFQF.IŒTQBSŒſ.FSLF[J/P,Bţ‘UIBOF
İSTANBUL
5FM

147
"354"/"10-"/%4Q[PP
PL "RVBSJVT 6M1P’D[ZŴTLB" MX
ARTSANA MEXICO S.A
%FD73VCFO%BSJP
8BST[BXB $PMPOJB-PNBT%F1SPWJEFODJB
+48 22 290 59 90 (VBEBMBKBSB +BMJTDP.FYJDP
XXXDIJDDPDPN 01800 702 8983
XXXDIJDDPDPNNY

ǞȞȠȟȍțȍǰȝǞ ARTSANA ARGENTINA S.A.


RUS ǠȖȍǰȍșȒȍȞȖțȖǩȍȠȓșșȖ AR 6SVHVBZ
ǡȞȍțȒȍȠȍ ǰǭ
ǧȠȍșȖȭ 7JDUPSJB$Q 

Ƞȓș 
 4BO'FSOBOEP#VFOPT"JSFT"SHFOUJOB
ȢȍȘȟ 
 0810-888-2442
XXXDIJDDPDPN XXXDIJDDPDPNBS
ȥȍȟȩȞȍȎȜȠȩ ȓȏȞȜȝȓȗȟȘȜȓ
ȏȞȓȚȭ

ǭǭǭiǞȞȠȟȍțȍǯȡȟw
ǯȜȟȟȖȭǫȜȟȘȏȍ
ȗȝȞȜȓȕȒǮȜȒȎȓșȪȟȘȜȐȜ ȒȜȚ ȟȠȞ IN "354"/"*/%*"13*7"5&-*.*5&% 
5I'MPPS 5PXFS# 1BSBT5XJO5PXFST 
ȠȓșȢȍȘȟ 
 (PMG$PVSTF3PBE 4FDUPS
XXXDIJDDPSV (VSHBPOo
ȥȍȟȩȞȍȎȜȠȩ ȏȞȓȚȭ )BSZBOB *OEJB
ȚȜȟȘȜȏȟȘȜȓ
XXXDIJDDPJO

ARTSANA SUISSE S.A


CH 4UBCJMFMB1VOUB7JB$BOUPOBMFC
"354"/"4Q"
7JB4BMEBSJOJ$BUFMMJ 
.BOOP 5*
4WJ[[FSB (SBOEBUF $0
*UBMZ
 
 5FM 

XXXDIJDDPDI 'BY 

XXXDIJDDPDPN

ARTSANA BRASIL LTDA.


BR 3VB.BKPS1BMBEJOP /¡ 
(BMQÍP
4ÍP1BVMP4Q#SBTJM
CEP 05307-000
+55 11 2246-2100
XXXDIJDDPDPNCS

148
NOTE

149
NOTE

150
46 079583 000 000_4014

ARTSANA S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO) - Italy


Tel. (+39) 031 382 111 - Fax (+39) 031 382 400 - www.chicco.com