Sei sulla pagina 1di 2

govori o procesima u sebi, Prijepolju , Srbiji i Utopiji

7/5

MAY 7, 2016 | ADMIRNACRTANI Razmišljam na kojoj platformi dalje da gradim sebe i ljude oko mene. A ta platforma koju bih zastupao ili zastupali trebala bi da ima sledeće karakteristike .

Stanje :

Previše je degradiran ambijent u kome živimo jer modeli poređenja ne postoje ili su nenastanjeni u zverinjaku straha palanačkih interpretacija i relacija. Svaka namera i deljenje legitimacije vodi stradanju sa malim i ograničenim rezultatima, dovodi do otimanja napora maloj sitnoj grupi koja je procenila o kom interesu treba da se vodi računa. Rad na ambijentu zasnovan na javnim politikama je ozbiljan posao i nema mesta diletnantskom predznanju. Moje komšije pate zbog identitetske zloupotrebe, mladi prekarijat radi neprijavljen ili neprijavljen poslove kojima se lišava dostojantsvo,emancipatorski potencijal škole je ugušen otimanjem vremena ljudi koji imaju moć a mogu da finansiraju strukturisani ambijent kojim se podstiče integritet i dubina sveta kao i međusobna povezanost. Poverenje je prodato u nizu prevara dogovorenom kroz predstavljeno prirodno stanje. Ljudi koji bi bili podrška rasitnjeni su informacijama koji stvaraju nekonzistentnost vremena, čime se sreća ne doživljava kao metafizička već kao trenutna ne predstavljajući ni spas ni nadu.

Tri ključne karakteristike :

1. Javni interes,javno dobro i javni prostor mora biti vraćen u ruke prezrenih

2. Kolaboracija između različitih i nepoznatih, vodi cilju susreta tokom kog se izgrađuju pojedinci

3. Decentralizacija svake vrste moći

Kako :

Okupiti bazu dovoljno jaku da može da predstavlja nekoliko pokreta, kolektiva, pravaca delovanja bez strukture.

Problem spajanja :

Da li krenuti sa legitimitom Konstatinovićevog porekla ili pričati o susretu.

Advertisements
Advertisements

Report this ad

Konstatinovićevog porekla ili pričati o susretu. Advertisements Re p ort this ad Report this ad BLOG

Report this ad