Sei sulla pagina 1di 10

No.

Stasiun Koordinat Strike/Dip


1 -7°36'19,158"S, 109°41'23,148"E Tidak presisi
2 -7°36'20"S, 109°41'27,228"E Tidak presisi
3 -7°36'20,676"S, 109°41'31,638"E Tidak presisi
4 -7°36'21,6"S, 109°41'35,2"E N 260°E/26°
5 -7°36'27,168"S, 109°41'38,556"E N 268°E/29°
6 -7°36'29,856"S, 109°41'41,226"E Tidak presisi
7 -7°36',27,649"S, 109°41'44,299"E N 268°E/29°
8 -7°36'21,3"S, 109°41'49,22"E N 235°E/30°
9 -7°36'17,8"S, 109°41'52,1"E N 236°E/28°
10 -7°36'8,934"S, 109'41'56,4"E N 239°E/15°
11 -7°36'2,838"S, 109°41,55,116"E Tidak presisi
12 -7°35'57,534"S, 109°41'51,414"E N 342°E/45°, N 155°E/10°
13 -7°35'57,97"S, 109°41'49,35"E N 134°E/8°
14 -7°35'56,01"S, 109°41'48,2"E N 109°E/21°
15 -7°35'51,1"S, 109°41'46"E N 126°E/18°
16 -7°65'4,9"S"S, 109°41'44,6"E N 109°E/15°
17 -7°35'33,4"S, 109°41'41,19"E N 90°E/8°
18 -7°35'29,5"S, 109°41'45'9"E N 93°E/28°
19 -7°35'27"S, 109°41'43,2"E N 95°E/25°
20 -7°35'28,3"S, 109°41'42,4"E Tidak presisi
21 -7°35'30,3"S, 109°41'43"E N 84°E/21°
22 -7°35'37,4"S, 109°41'40,3"E N 91°E/35°
23 -7°35'34,8"S, 109°41'36,9"E N 89°E/20°
24 -7°35'35,6"S, 109°41'35,9"E N 92°E/28°
25 -7°35'36,2"S, 109°41'35,9"E N 104°E/25°
26 -7°35'39,8"S, 109°41'37,8"E N 75°E/28°
27 -7°35'42,5"S, 109°41'38,6"E N 98°E/28°
28 -7°35'44,3"S, 109°41'39,4"E N 102°E/25°
29 -7°35'46,3"S, 109°41'39,5"E N 98°E/24°
30 -7°35'47,4"S, 109°41'37,6"E N 100°E/29°
31 -7°35'48,1"S, 109°41'35"E N 100°E/24°
32 -7°35'48,1"S, 109°41'32,3"E N 76°E/26°
33 -7°35'48,1"S, 109°41'29,2"E N 94°E/20°
34 -7°35'46,9"S, 109°41'26,7"E N 103°E/27°
35 -7°35'47,7"S, 109°41'24,9"E N 94°E/24°
36 -7°35'46,6"S, 109°41'22,7"E N 104°E/25°
37 -7°35'44,6"S, 109°41'22,1"E N 95°E/32°
38 -7°35'43,4"S, 109°41'22,3"E N 95°E/32°
39 -7°35'16,65"S, 109°41'19,6"E N 280°E/34°
40 -7°35'7,3"S, 109°41'19,93"E N 134°E/31°
41 -7°35'1,93"S, 109°41'17,5"E N 98°E/41°
42 -7°35'1,11"S, 109°41'13,008"E N 98°E/35°
43 -7°35'0,6"S, 109°41'10,09"E Tidak presisi
44 -7°35'0"S, 109°41'3,132"E N 93°E/37°
45 -7°34'59,796"S, 109°40'59,5"E N 92°E/39°
46 -7°35'2,52"S, 109°40'52,554"E N 108°E/34°
47 -7°35'2,8"S, 109°42'48,576"E N 98°E/49°
48 -7°35'3,06"S, 109°40'46,55"E N 95°E/30°
49 -7°35'4,068"S, 109°40'43,75"E N 97°E/26°
50 -7°35'4,48"S, 109°40'38,048"E N 90°E/20°
51 -7°35'18,94"S, 109°40'37,84"E N 90°E/34°
52 -7°35'21,87"S, 109°41'21,8"E N 80°E/27°
53 -7°35'24,08"S, 109°41,18,84"E Tidak presisi
54 -7°35'29.9"E, 109°41'18,7"E N 85°E/30°
55 -7°35'32,3"S, 109°41'14,32"E N 257°E/75°, N 90°E/30°
56 -7°35'35,32"S, 109°41'5,6"E N 86°E/35°
57 -7°35'43,074"S, 109°40'50,59"E N 70°E/29°
58 -7°35'51,09"S, 109°40'54"E Tidak presisi
59 -7°35'57,6"S, 109°40'53,5"E N 77°E/28°
60 -7°35'52,98"S, 109°40'41,2"E Tidak presisi
61 -7°35'52,3"S, 109°40'31,01"E N 67°E/14°
62 -7°35'42,1"S, 109°41'35,8"E N 99°E/34°
63 -7°35'39,8"S, 109°41'33"E N 90°E/34°
64 -7°35'39,0"S, 109°41'19,35"E N 90°E/54°
65 -7°35'41,6"S, 109°41'23,5"E N 90°E/56°
66 -7°35'41,6"S, 109°41'23,5"E N 105°E/8°
67 -7°35'55,19"S, 109°41'26,33"E N 103°E/5°
68 -7°35'57,39"S, 109°41'26,4"E Tidak presisi
69 -7°36'00,4"S, 109°41'28,01"E N 100°E/10°
70 -7°36'03,7"S, 109°41'33"E N 95°E/51°
71 -7°36'17,16"S, 109°41'15,40"E Tidak presisi
72 -7°36'24,5"S, 109°41'08,6"E Tidak presisi
73 -7°35'18,024"S, 109°41'16,14"E N 271°E/30°
74 -7°35'17,9"S, 109°41'8,4"E N 274°E/34°
75 -7°35'21,9"S, 109°40'56,08"E N 81°E/45°
76 -7°35'31,6"S, 109°40'38,9"E N 91°E/49°
77 -7°35'31,6"S, 109°40'36,9"E N 111°E/24°
78 -7°35'34'3"S, 109°40'47,3"E N 79°E/39°
79 -7°35'38,8"S, 109°40'53,2"E N 58°E/49°
80 -7°35'22,5"S, 109°41'40'5"E N 93°E/35°
81 -7°35'21,33"S, 109°41'43,8"E N 60°E/30°
82 -7°35'18,6"S, 109°41'44,13"E N 74°E/50°
83 -7°35'15,7"S, 109°41'43,8"E N 235°E/19°
84 -7°35'13,8"S, 109°41,44,3"E N 72°E/29°
85 -7°35'11,3"S, 109°41'45,8"E N 172°/19°
86 -7°35'06,8"S, 109°41'41,4"E N 86°E/30°
87 -7°35'3,94"S, 109°41'37,72"E N 86°E/41°
88 -7°35'1,56"S, 109°41'38,85"E Tidak presisi
89 -7°35'1,78"S, 109°41'44,63"E Tidak presisi
90 -7°35'28,1"S, 109°41'41,7"E N 85°E/24°
91 -7°35'17,27"S, 109°41'46,8"E N 344°E/32°
92 -7°35'13,8"S, 109°41'49,0"E N 67°E/36°
93 -7°35'11,9"S, 109°41'50,47"E N 16°E/72°E, N85°E/48°
94 -7°35'9,0"S, 109°41'49,11"E N 105°E/26°
95 -7°36'2,0"S, 109°40'35,5"E N 118°E/6°
96 -7°36'3,39"S, 109°40'30,8"E N 113°E/8°
97 -7°36'15,3"S, 109°40'49,5"E N 255°E/20°
98 -7°36'14,4"S, 109°40'45,4"E N 250°E/12°
99 -7°36'14,3"S, 109°4036,5"E N 260°E/5°
100 -7°36'14,3"S, 109°40'30,2"E N 260°E/5°
101 -7°36'18,9"S, 109°40'51,6"E Tidak presisi
102 -7°36'22,8"S, 109°40'51"E N 270°E/15°
103 -7°36'21,8"S, 109°40'46,3"E N 265°E/15°
104 -7°36'23,8"S, 109°40'39,7"E N 230°E/13°
105 -7°36'24,8"S, 109°40'35,2"E N 265°/17°
106 -7°36'24,4"S, 109°40'30,5"E N 275°/15°
107 -7°35'42,9"S, 109°41'20"E N 101°/21°
108 -7°35'45,78"S, 109°41'18,62"E Tidak presisi
109 -7°35''39,2"S, 109°41'12,4"E N 105°/24°
110 -7°35'47,68"S, 109°41'10,38"E Tidak presisi
111 -7°35'38,7"S, 109°41'1,77"E Tidak presisi
112 -7°35'42,83"S, 109°41'0,5"E N 98°E/5°
113 -7°35'45,24"S, 109°41''57,9"E N 54°E/10°
114 -7°35'39,69"S, 109°41'56,0"E N 85°E/19°
115 -7°35'34,08"S, 109°41'53,24"E N 115°E/40°
116 -7°35'31,16"S, 109°41'53,94"E N 105°E/5°
117 -7°35'31,56"S, 109°41'50,11"E N 55°E/25°
118 -7°35'39,34"S, 109°41'45,87"E N 96°E/34°
119 -7°36'15,34"S, 109°40',40,80"E Tidak presisi
120 -7°36'7,45"S, 109°40'43,86"E Tidak presisi
121 -7°36'6,67"S, 109°40'48,98"E Tidak presisi
122 -7°36'6,71"S, 109°40'55,30"E Tidak presisi
123 -7°40'3,15"S, 109°40'56,112"E Tidak presisi
124 -7°36'8,304"S, 109°40'52,7"E Tidak presisi
Ab1 -7°36'12,68"S, 109°41'5,3"E Tidak presisi
Ab2 -7°36'18,5"S, 109°41'5,09"E Tidak presisi
Ab3 -7°36'14,03"S, 109°4122,31"E Tidak presisi
Ab4 -7°36'9,69"S, 109°41'25,76"E Tidak presisi
Gn1 -7°35'52,07"S, 109°41'54,40"E Tidak presisi
Gn2 -7°35'48,6"S, 109°41'55,36"E Tidak presisi
Litologi
Perselingan Batulempung karbonatan dan Batulempung non karbonatan, dominasi Batulempung karbonatan
Batugamping kalkarenit
Breksi
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung karbonatan, dominasi Batulempung
Breksi
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung , dominasi Batulempung
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Batugamping kalkarenit, Batulepung, Batupasir dan konglomerat
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Batugamping numulites
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Batugamping kalkarenit
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batupasir dan Batulempung, dominasi Batupasir
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Batugamping kalkarenit
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, Breksi, dominasi Batugamping
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batugamping
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batugamping
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batugamping
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batupasir dan Batulempung, dominasi Batupasir
Perselingan Batupasir dan Batulempung, dominasi Batupasir
Perselingan Batupasir dan Batulempung, dominasi Batulempung
Breksi
Breksi
Breksi
Perselingan Batupasir dan Batulempung, dominasi Batupasir
Batugamping, Batupasir, Batulempung, dominasi Batugamping
Perselingan Batupasir dan Batulempung, dominasi Batulempung
Batugamping numulites, Batupasir, Batulempung, dominasi Batupasir
Perselingan Batupasir dan Batulempung, dominasi Batupasir
Perselingan Batupasir dan Batulempung, dominasi Batupasir
Perselingan Batupasir dan Batulempung, dominasi Batupasir
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batugamping
Perselingan Batupasir dan Batulempung, dominasi Batulempung
Batulempung dan Batupasir, dominasi Batulempung
Perselingan Batupasir dan Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batupasir dan Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batupasir dan Batulempung, sisipan Tuf, dominasi Batulempung
Batugamping kalkarenit
Batugamping kalkarenit
Batulempung
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, sisipan Batupasir, dominasi Batulempung
Batugamping kalkarenit
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, sisipan Batupasir, dominasi Batulempung
Perselingan Batupasir dan Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batugamping kalkarenit, Batupasir, dan Batulempung
Perselingan Batupasir dan Batulempung, sisipan Tuf, dominasi Batulempung
Perselingan Batupasir dan Tuf
Batugamping kalkarenit
Perselingan Batupasir dan Tuf
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Batugamping kalkarenit
Batulempung
Perselingan Batupasir dan Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batupasir dan Batulempung, dominasi Batupasir
Batugamping numulites, Batugamping kalkarenit, Batulempung
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batugamping
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batugamping
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batugamping
Perselingan Batugamping kalkarenit, Batupasir, dan Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batugamping kalkarenit, Batupasir, dan Batulempung berfragmen
Perselingan Batupasir dan Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batupasir dan Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batupasir dan Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batugamping kalkarenit, Batupasir, dan Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batupasir dan Batulempung, dominasi Batupasir
Batupasir
Batupasir
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Batugamping kalkarenit, Batupasir, Batulempung, dominasi Batulempung
Batugamping kalkarenit, Batulempung, dominasi Batugamping kalkarenit
Perselingan Batugamping kalkarenit, Batupasir, Batulempung, dominasi Batupasir
Perselingan Batugamping kalkarenit, Batupasir, Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Batulempung
Perselingan Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Batulempung
Batugamping kalkarenit
Batulempung
Perselingan Batupasir dan Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batupasir dan Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batupasir dan Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batupasir dan Batulempung, dominasi Batulempung
Perselingan Batupasir dan Batulempung, dominasi Batulempung
Batugamping kalkarenit
Batugamping kalkarenit
Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Batupasir
Batupasir dan Batulempung
Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Batugamping kalkarenit dan Batulempung, dominasi Batulempung
Breksi
Breksi
Breksi
Breksi
Breksi
Breksi
Batugamping kalkarenit
Batugamping kalkarenit
Batugamping kalkarenit
Batugamping kalkarenit
Keterangan Column1

Terdapat kekar yang mencirikan adanya patahan


Breksi bongkahan

Terdapat kekar yang saling menyilang


Terdapat kekar yang mencirikan adanya patahan, Slump

Terdapat kekar yang mencirikan adanya struktur


Terdapat gash fracture yang mencirikan adanya patahan

Breksi Longsoran

Terdapat Slump
Breksi monomik, Terdapat Gash fracture

Terdapat Gash fracture, Bidang sesar N 165°E/77°


Terdapat Shear fracture

Terdapat Slump

Terdapat Slump

Terdapat Gash fracture


Terdapat patahan (hangingwall relatif naik)

Terdapat offset normal

Terdapat offset normal


Terdapat patahan (hangingwall di atas ) N 95°E/48°
Terdapat patahan (dicirikan dengan kedudukan yang berbeda jauh dari stasiun sebelumnya)
Terdapat patahan naik dan Slump
Terdapat patahan mendatar N 138°E/66°, Trend/Plunge N 62°E/15° Pitch 25°, Terdapat Slump

Breksi Desa Pencil


Breksi Desa Pencil
Breksi Desa Pencil
Breksi Desa Pencil
Breksi Desa Pencil
Breksi Desa Pencil

Interessi correlati