Sei sulla pagina 1di 9

Visual C# 2008 Express Edition este un mediu de dezvoltare integrat (IDE) uşor de utilizat şi

oferit gratuit de către Microsoft. Realizarea unei aplicaţii începe prin crearea unui nou proiect: din
meniul File se accesează comanda New Project:

Pentru realizarea unei aplicaţii Windows se alege template-ul Windows Forms Application:
Proiectul deschis va deschide implicit o fereastră pe care o vom putea modifica oricând (titul
acesteia: Form1, dimensiunile, culorea de fundal ş.a.):

În partea stângă există Toolbox – bară de meniu cu componentele pe care le putem utiliza în
proiect: buton, buton de validare, buton radio, etichetă, casetă de editare, imagine şi multe altele.
Pentru adăugarea unei componente, vom da un click pe respectiva componentă
înToolbox – Label, apoi vom face click pe fereastra de proiect în locaţia dorită:
Va apare label1 în fereastra Form1, pe care o vom putea muta oriunde în fereatra activă:

Pentru a modifica mai multe proprietăţi ale acesteia, vom face un click dreapta pe aceasta, apoi
vom selecta din meniul contextual comanda Properties:
Va apare bara de proprietăţi (implicit în partea dreaptă-jos), unde vom putea modifica de exemplu
textul afişat, din label1 în Nume:

Vom adăuga în mod asemănător încă două etichete (label2 cu textul afişat Prenume: şilabel3 cu
textul afişat Nume si prenume:) două cutii de editare (textBox1 şi textBox2), o listă (listbox1)
şi un buton (button1 cu textul afişat Adaugare):
Pentru a adăuga un eveniment unui obiect, vom face dublu-click pe el, sau alegem după click
dreapta pe el View Code pentru a edita codul sursă:

În codul sursă vom începe să scriem cum anume să reacţioneze programul în momentul în care
este declanşat evenimentul selectat (click pe butonul button1):

Pentru a putea avea o zonă de editare mai mare, se poate selecta ca ferestrele Solution Explorer,
Properties şi General să se auto-ascundă (click dreapta pe bara de titlu a fiecăreia şi bifarea
opţiunii Auto Hide):

Vom introduce listBox1.Items.Add(textBox1.Text + ” ” + textBox2.Text); pentru ca


listalistBox1 să primească valorile scrise în textBox1 şi textBox2 atunci când se face click pe
butonul button1:

Pentru a se evita introducerea de mai multe ori a aceloraşi date, după adăugarea în listalistBox1,
valorile din textBox1, respectiv textBox2 vor fi şterse:
textBox1 = “”;
textBox2=””;
iar textBox1 va fi selectat:
textBox1.Focus();

Pentru a lansa în execuţie aplicaţia proaspăt creată, se va alege din meniul Debug – Start
Debugging:
Se va deschide fereastra creată în proiect în care pot fi introduse datele de
intrare: Arhip,respectiv Stefan:

Date care vor fi introduse în lista de Nume şi prenume la apăsarea pe butonul Adaugare:
În acest fel se pot adăuga un număr nelimitat de Nume si prenume în listă: