Sei sulla pagina 1di 1

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Str. Gheorghe Doja nr. 1-3


Administrare Fiscală Târgu Mureş, Mureş
Tel : 0265 267 870
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş Fax : 0265 261 093

Data: 02.11.2012

Comunicat de presă
Precizări referitoare la instituirea şi ridicarea popririlor

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Mureş, aduce la cunoştinţa


contribuabililor, faptul că, în situaţia în care organele fiscale procedează la executarea silită a
acestora, în vederea recuperării obligaţiilor fiscale pe care le înregistrează faţă de bugetul
general consolidat al statului, prin instituirea de popriri asupra disponibilităţilor băneşti, pentru
ridicarea operativă a acestora, potrivit procedurii în vigoare, contribuabilii aflaţi în această
situaţie trebuie să se adreseze exclusiv unităţilor fiscale în a căror rază teritorială îşi au
diomiciliul fiscal, şi nu Unităţii de Imprimare Rapidă din cadrul Direcţei Generale a Finanţelor
Publice a judeţului Vâlcea.
Menţionăm faptul că, Unitatea de Imprimare Rapidă din cadrul Direcţei Generale a
Finanţelor Publice a judeţului Vâlcea, prelucrează în sistem centralizat, informaţiile primite
electronic de la unităţile fiscale teritoriale din toată ţara, tipăreşte şi transmite contribuabililor şi
băncilor comerciale centrale adresele de înfiinţare a popririlor asupra disponibilităţilor băneşti
pentru obligaţiile fiscale datorate, precum şi deciziile de ridicare a măsurilor de executare silită
asupra disponibilităţilor băneşti.
Drept urmare, pentru ridicarea operativă a popririlor asupra disponibilităţilor băneşti,
contribuabilii se vor adresa doar administraţiilor fiscale teritoriale din judeţul Mureş, de care
aparţin.

Director executiv,
Dénes Irén

www.anaf.ro