Sei sulla pagina 1di 112

IStiN,)./

tr

I

J

*

*

rt

*

!"

,l

m

lll

qrl

llllillilil

\

{

,l

I

!

,]

ll

\1,

I'

-{

!-

i

't.

il'

r.

)J't'

a

"l'

t I

a

t'

|

li

irr

,/

{

tl

II

t*ir*q&,.11!

,*

&

t

.!.

Se

hrytoffifu

#

;f"

ffiJh[filnX*mKgj.

lt!

q

t I 1',.

(And lhw to fid theral @)

!

.tr

rr.n.r!rtr

r,lr

in

r r'11u.[( o r

ii]jlf!!j|\Ncl]]J.

, r.r!,,1rf

i

nrr

n. \

(Andhowto findthereatone)

UA\IIIT ItrKE

Dedication

ToSanity

Oth6rbook ondDVD5byDovidl.k.

i'q

PoGPdonD.oPrion

R.m.nb'r W$

Yo! Ar.

Hunoi 106 G.r off youi ftr{

.1rr.

tion sL.F

No MoE

b

s. Dovidkr!

Guid! b ,h. Gloha coEpnocy (oid [4

eod il

lnffnibro€ ii rh, onlr rruri, E*4rli€

Ft8 n Ituion

A[€ h wondo ondonJfi. wo drf&

c!d!r

ren.r

AndTrsTnih

ir

sisgsnsocEr

sron5.r Youfrco , 2l i c.dlry 'dirioi L,.1ih9th v.il

rh. robor,

R'b.Iion

H.dtrhowortd

Irurhv6redo

rrDo4n' r HoE Tose tils nlr

DVD, DoYid.r. Ltu d w.mbt y abrq

B.rlid rh! cahiry Fdg. - rxpo.hg rhr Drconvo dws s'lilE

f6.Jon or f.niim: rfi. Tin

o choo$

sldr orrh. M.hix frch Prier roPd.odi$ Tqhinsotir.rd. rh. fG'ddf, Rood R!6rorior oI A MorhtrGoJd.tr

Tl. R.plilloi Ag.ndo

b 6. R

l

o.roi[ .t oEiLllllr,/ q, ,i1. 60* ordh 600l

lrd ,[6u!,

r[. *.6r'.

md.dJr*.,M

lh lh. anomaly.fte ibeiialion.Ihe glilch.rne inconv€nienl.rn. di!.r8ent.

lhrnringoljunk.ode,fi€stubbomapprelhatfalknoehdr.ncarlhctrc6or

lh. f{'.st. Br thc lool rne bon€h€.d.llre idiotin th€room-Lcl then shak€

rhon

Pnlcdoffal you.Ihry will callyounam€sandyoumuslletth€m.Letlh8n

Brouplhinl h€adsar toL

LeIrhembeashanedol you.tmbaiia$.dofyou.

jfti

L.t lhenpoinl.Lellhcfr laugh.Seresistanllo6€nmocl€ryBetheloddtrfor ftoniokes.& a nagnifi.enlfaihrein th€n€y€s.A tiSerdo6 nol losesl.cp

ovcrlhc

inion

olsheeo.Co ahead,Serhescartissu€onlhenworldvicw

rn.n normainy.fi€y'U loalh€you.Iley'll fealyou.

they'llwilh theyserc you.

rnl lakn,gn1vliti b,r k tbn) Ifu.n1rr\\

af thl\ w,hl

I tr)

interLtptinEth. \lold s plani,

nt

to llr. out nl

.ltdtob

instearl.I an \huttlng myselloltion th. dednrr tt conti,ning. tan dain| L]1i\lituny wayfrcn n.)wtrl 5 C Luurc

Nt vq he hulied into silet)ca.Naw! a ow yousell Latu t ,|h vktnn Ac.ept no oDp'sd.itinitionai yaurlli.', buLdeftDLyou\rl| Hirrveyl:iir(cin

l

wantiDgta be sotnaanac/s.r6 a waite of Lt(r yourr

N.vef be so/d u!Jc(/on wnatyoute

lutkttg lo th.tryrtt

.rt thnk nx: l)i1] yood.tunilytrtl

Afn Pit.hell

Thesecretof life

is tr fall seventines and to getup eighttines

hulo Coelho

Ihe nunbet of thosewho undego the fatigueofjudging for

thenselvesis verysna

indeed

RichardBrinsleySheridan

Peopledenand f.eedon of speechasa conpensationtor the frcedon of thoughtwhichtheysetdomuse

- SorenKierkegaard

Thinkbeforeyouspeak.Readbeforcyouthink - FranLebowitz

Phan.tom

(iin'taam)

L Somelhingapparcntlywn,

physicalrcaliry;a ghostor aqlrilion.

h€ad,or ened, but havin8no

2.Animagelhatappeauonlyinlhehlnd;anilui on.

I . Fidniousor nonqistenl olGnwheni

endedto dmiw.

2. Beli@d to b€rcal@n lhouShillusory

Contsrts

0tit

0

TllRtt

IllUR

5U

sfl0t

flGifi

liltit

rfll

][LwH{

Ilttwt

lRlilll Beyondrhe Phanlom Postscriptupdat.s ,,,,.,,,

--

Fid theyi7nareyou, thentheylaughat yau,thn thet lilht you, thenyau wih

My lire andny baks rre indivisible andI I b€3invidr sm bri€rbd es5tial

b,.krornd for new readfrsrobeibr mdechd whai folows. rfs ananalins siorv reallr andoneout sntinues lo unlold everydat

I wa3bom in LenestetEql,n4

on AFrn 29rh1952andI reri6!m d eddy aserid l

washeF ro'do sondhing" I didn t know what andI felr ai fisr $ar rlE'$frerlins'

vas b beapolb$iorl 60(6 playei Thiswasny .hildh@d ahbirion andttuouEn mny'oincidmc$ md stuk* of lucl< I war on b play pntusimal f.otball unhl rheundoid ,frhn66 sded fry caer ac€d21.'h&y oincide.@s' ltavebd a cotrtanr leatu of ny life md work md sm rcen ioru ha deairy ben guidins me thtugh lhc hr-. I went o. b bean€wspaper,radioand rekvnion jounalisi/

spok$man for theBdtish cren larry an4 sin€ L\eb of rh. 1e90r,oneof inc mo*

ndioled peoplcin Brithh hnbry (Fi8 1).But loday{ith 3olrdy

and*pcurs

ther hasbe€n, ran6fomahon. MoE p€op1eihm

mr belored ob&ring theworrd andworld *n6 Ircn an* pespecifie. rfs noi thenajoriiy yer,nowher ma4 but onpaFd wjifi hou ii $ed robc a quaneroI a cmdry asowhat hashappm€dbordes o t$eni&culous. Peoplewho one ndiolcd meaE now Eading ny boo*smd I hopeL\t hasiisFEd otAersio speakthen ddr

wihoui lea ol the coNquenes howeve!unpleasanrtheynay b.If what you sry has v idly will eventuallybeshownb besq butbefor it.ar b. validared hs b be

said couraSero$md up md speal.ut G socucial b l]mveling

globald(.

party in L\ai yed 1

&rr a pFsenceanurd m, no*

andsronSerb ihe poini in carly 19s0whec r fctt J.outd alnGt bch

rheft one nbni in ar.ndon lDbl room{hile working for rheBBc rhepltrne

obvious$ai r s,id:

.rrivi$

sbod in ih€ dooMay my fer werctuddenly hcH t6r rothegroud

ol ny tnzy

rheoriB

odimed

io be he

ihe vasrwcb of

rhai hoidshunanfty in *ribde

io einecred isnorece.

l vd

aspodspPsnrer wiih ihe BBc md sp€akinson behaffoI rhecftn

1939whcn ny lifc too! a rapid andexhroidina.y new dir.hon. thrcudout

,rI

teSlbly whm I w5 alone.Theleeliry bNane donSer

wharser ws

w$ so

iherc is anybodyhe4 wilt you pteasemtacr ne bcaR you m

ne aF L\€wall| A isw dats tab I walkedinro alocatnewspapcrdbp andasI

s il pulled by

r

dedtumasncricli.ld.Acl.ar thoughrFsed rhu,rh ol nnd ontoInoNheF$vn€:'c.r.J rtDki drcbooksortlrclaf sidc r was^,rquitci

vn,r iliiFn hrri

(rriEr) | rcrdthcbookiI i div Dd \r,rLecd iihe

t{{l!l bcili t tucntiirNhaiwashappen,nC (nh

rdcssion:r

ps)dri., BerJ,sh;!

rrqarNn rtrin hermihin! e:eplll*t I ltd

r!1.r1

.r{h \ iDnmirb.hcrh,rir oi r

r

, !h.r*.

d.n.

sr)

$l

l,!1.r,!i!,,.

r,

!,

|,rtur,r,

$n, rsr,L I

r.

irm! hf

.

.

, ur\lr!

,

I !.,\ lrrrlsirr

0!^.,,r

Irs

r f.,r()hrr [) f,r ]r,n$r

, ,rri

i\!

'hrh(

if!(Llrh.,(irhN.luo'$

i,!

{rri||\{,l,.

Irh

\n'Li.h

!r

D,,,

r,un

m,

irl.Ld

ii.

rh

i

-.

'[

'l

i

::='

:.-=

.

=-

;-:

::.:-.::::::j:

-

:

:

:

.

:

:'-.=

.

== -.=.-: ::::.=:-:=::

=

j

=.

=:

=::;:--,

:

'

-:=:=.:::=l:::

=-.-=:

=---=='.:==.

=:::=--:

.

.==;.;;:'

i::j=.i-.i=-=.

l:

j:

: :

':::=-=:--

,=

:

:;:

::1=

=

-:

='

;'.1

::

=

:'

-

_::

,',,:

.;;.:";;:,':-,',.,

-:=-i

_:

=t

.

=.-

.

-,=,j',: .==.'

j:.--

:i::.r=-;

.tt: :,;:,t'=':='::'.'

.'

=-

.t

;--.=-=

-:.,:j===:-::

.,'-

=;-'''

t,,:

-:

:

-,

.

':,'";

-:.:-

.

!,.

'l ' ., ,:,:,;,- :;:t::,t,:,':': :

::.

l=j

-. 4

;

:-:::.

::j:

-.:

=;i;,): .lr .::

i i-+ ll.iE

ri

i

.i,;i.r;i-i

:ifi;i;jji:ili

"ii;

1:-it.

:

;il:i;l;:,!;i:ii;l-

+::;j;

r:

-:

'

l:;;l;: ::,'=

:-;

r;;.-

.

,

:

:

:iiii;;iji*ilj

,;=;+;,+,::=;;

+r!,i

,

:-;lili;ji

' i:!::ti;!iii:!

::i:

I .E i i" ; ."{:-.; l: I

.:1;,ii;lzaiiil

a

:;i!:::;1;::e:

: z1:z:il:ii:;i1

;

:-:,:::.::;

::

:;'==

==,.,=,:

=

:

r uF.

h.n

sudry)nurlrsr!l

Mylilcb.Gm.r5encsoIDdedibl€.oin.iden.esors)nchiF-:

:tIrr\lcJ!,

knos led se thrcu8hp$rle, boolq

- hndinsnc.MarrrmlnytmeslhdveFme'nberudihes.lincsii. -j:h.\jllsav

cnairJy tuc ih

Jo.unenb andpesonal.x E-

ne€sary be.ause .

-

.!

lln2i

arduour*eking a:s.1

-i:.n,v.,5

.-

hlLLbeputintohbnind and*dhd*nds hewillbeled t kfl

absoluic4bc.n my expsn.o

rw

' ,t,

r

J1nr",Ld

d"d"'0f

'r

FJodro'

ru'r"l

*

o'"lqo'

pa

i, hr-
"

, ,9./ .\ror

F,,t"

". or r-i kc li h.a.a, 13,0{xrreerabove sedlevdl ii th. Andds. My Pq,

ooor'oa

prturcs ol thcFLa.eon rhewall t rns!

,

,

l

19. bro|

ii"'

Ihdd !ig

I

eait then i

thednrerMd nyL:

ib*UtiflLlr]ut:fE

d$iFp.inrd

ri*d

tuerhsr,eolhset:

gilh!

*:

hill wtr.

wd!

tdme b

i!

mc

besdn repedE

tt

q'h* ]uuld

hr.

,

:j.

-

.

iljihri

":

-::i:

:.:

::r

ir:

md

r\i

$nh

sLLtunrn

.:

o,o\

:-::rh!Ll

by

:J 1.,ihebns

.:].:iq1lhcnthc

:

-;

.onr. ro

: llouDd

mys.ltinanassjE:-:.|'llfuL

(te.*olwhihaej

:

:irn.vs},]pcr

nrhaneneiiiht-.

.nb

rhenrPolnr.€::

-

:

.--,r nrr t(r

: :o rhrough

s1rl.hcd.o(

r

45!:

'Yo,c

sid

nn',1}?5$rduE

or ihous rrr

rtwirF

ocr:

razy

inus]

Prsb:

-.-

r, !:h.ir

-i

h.ar

!.Lrr

l

)'

l,hj.h

rhc

outth.tu Dunn!

ishr

d ab,s

srey

hisrovcr

crd,k

nLnsroJmnrtr.r and.in.

dr.d,ne r

n.rr sd iah I Lvisihon

rfls rh. i,priofr cnele)rhuion.crheDtnhirD.

rnrd€ilhc!

ro. r nodtngN.$ mr sloddcF weeilonland

ny vir

Byrhebm.

jn aRnirkatrl!shortrinr r wd\d wi

ot

{n sstins 1ostandmch

m

n rn ndr

r rhii Fr.\

rFp|dMJ <. nd trn nv tcgs

r hadn. ic'

LvhrLhadhippeo|dbrt th! cftccr

l.F derl ronrmahon,mfteph ind i,siSt,rsbqjan1o

rh anle

rharnv

rrl.v{lod.

de

re.ri.ingF*icrnrnd rh.igri wa!sayillg: you rrca

nniofcod , fo, drreenDnth!rhrdLykn$! Nherel

lippmhshnr

Thisr:sdif6.uuStrenihd jdn

g8ead 't(ndes

.f rtood fn

tLn.vr]dmcnUoiiosrhtbrt

d bFikin! ridi.de rh* rs$ill

rtrcddril ortrh*r an svin!

$dr

1ond co.t-!

gonrrJonioon! dp

lr,g5) tuw*a lonclrjt)u,q 'gnoianr

ilho don,irladorkenb

hmu.hof

th.l.d ior,25 fciri bdlh:rc!t5or.n

atneihd ihewond ( n;t rkc Ltr* rtnNshi,t rLis, Ebtuhonsrfttiseocis or soremmed ird nri. r

hlk turhoB?ndsI i rimcarpubtnevenb

[]ve iLfrcr i tonglist.fbooksind I

.,.t

,,o

it

J

,t

,1".

.o.

,

,,

rrc doGn d(,ddir8

ts*tr'srinr ind reft hJ nr ftn [r hn)mdioniboliihc{o1Ld orrtrefivts.nss b

n rhehsjEhrth*

tollo*s syn(hrrnrciq,indje!ir,I,car

lr1jr

'oo.l.,,

"

', i,.

'o4

) \,

ridoDl '.,,

rn

.-o't

\

|

rd

rl

.

1.,

o,.,.t

rpir.t.

|

^lriid

i,.,,.,

thiJrrookandLh! wonJ rhd

r/n/o,

sdtn LtrrGdo:

t|oph

thtuk dry rnow t(rr!

a rert, diffc(rr

pla.c

ornv dh.r $orksantrhrcs dr *;.1 on,burir,sah.or

fdfn.l)

drsc.oDrii,Str ,rr hn,mabonnrrrh.Ii6LLi,nerrlnnkdlebookf

rvord evencand

irhcr

rirnetya5

F.r$nal .xp.r e

optroask,rlhi

isg. ig onai.d

wharn lifcillabdur,

LerrheFrPli6o$ rrcSnr

oin.idses

o syndmi.jties

asr wr

lad ro

rnow ledgeihJorgh p$Flc, books,dmunens and Fenonal expe.encs I was

eiainly tdethrarduous fckins wadr ne.es$n bNausc&.

nndin!me.Many,nrnrr rin.s I havcruhqhbeFdrhef ltncs:,sohdtim.shcljllsay " ^"r

{,u! s?5

$:rrbcpuriniohn n,nd andarorherri,nesh! wi betcdroknoNledsc.,Thish3s

absolurclyb€enoy erpencn Iwne

lrti

ml,nd

bakon d]c* subjecGin 1990,.aned

more

y,r,lrd,r, i.;

ir .,

rwouldind.edarift JiyebooksinihRveaf_rndmanv

,r

.l

d"

rherq d itr',: 3. c\r,odinary idp fullof{unningsyndrmnnrf.u{ gipcren.et

uinsarSittu*r.inc

rhcciry.rpunoonrhp\horcs

oi Lnk.Tti.a.4 r3,000fccraboveseateveliotheAnncsMy feruftn eu eh:d

bookd nc rhenishrbelorcinroaborerin funoca|cdrh.

piche of rle Fr:cc on rhc{an I knes,I hld b so r wenrihereii amnn bu5^a1i a.ith

sillL6rrnri.;

whenls$,

dredincandnrsuide(FiE3) si lnani nbeartitulburarreiwr&hg &)unti I was dfapPoinedftartheshnsdr ofmy reerinSrogorrreresd normrkhedby whaiha.lhappldddrrcftned hrthcrrus

downrhamadr rasdaydruadingrd

gizingi ahi

wewcn p:rsio8whcnrh.

nrc bclanFpadDgin mynhd Iis[cd rhedrirerb dopaDdcti'nh€dthchillro sccwhii lr.urd h:Ptcrand i tound n!*rfin anNively motsPol,c ul

' lpearof!{hd h:ptcnedh rhencsspaper

shop Mv red soi ihc nrsn*

s,dr atre\reniihr rresohsolny lcel

rrdnenr

ro

leiearfr.*buroins

, itrrrhefoPi m\ hlid dnd flo'rtunBh

fh.io'herftuq om nE in rl,eoth4Jie.iion My rns drci

*rur.hedourat45dcB€e\wnhouranJ,

de.isionfdrD.to

,voi.e,.f

thoushr-Iomtnny h.adwhi.h eid Jt I t{,occrI,henyoutcclrh. raf I wi5nlnd'nSurdd.aclotrdle$blu.

skyd rhdiineud wtrarr h.ad rrmdd !raz) EocEypilsinrqrhhulh DebeGhc sd P.w{tur th* ny n hotcbodvs,as

Ere$ybesarro

do${Fis4) r heardi

.n{rLnowriin5dnd

ourrhcrc,.Dtrring

ishrsreymisove

tbeft mcarerdrtuas

abig

r.rdrcdde; aFnarriibrystrorri

riir md raf r wisirmo$nru83thsh{ad slch

rfasrrr.nnp:d ofrrreen.,xr rrulo

!

ihcLxinhithe

d drn.hed he,n rn nEiur rhdcne,xy$opppdMy

,,iN

.DihingNownvslroulder $cna8ony

hid beeo* 45de!rc.s rh! wL

d ny tegs

Ihadno

dwhithadhapp.icdburrtpeffe.r

\r\.reiL

Nu. ft. hy onsoous nnr.l o. su.h i scalerhatfry lr.irnb.,snallvfroz. ik i.omprturrnoleno one

r.nynns p*r.nr and rhoudn **

rnntrmdion,.on.cpbanitinsighcb.gaorl

,you ire i

!,n rncod,ForihrN nronrhsth'dtv 'yine kr.w ilherei

ine rine retcvrsnrnioexplains,h* ad r siver dutldidn,i tnowand

rhcbn

{i

!bo!i,sonorcod' tiFgcnd d.€desolalno{rccod.brearingridtdtethatn 'nenhdrhs

.:nhs onanrongih!ignonnttrhodonr tuddorlnrcr rorhedeiaitof{,hd tam savinS

fis

kHasi lonelvjodi,i.yrormu.horthdLa$nowl5

t.rts, butrhaver sos@n

ali* rhI rhe$ortdisn;r lile dry rhoushrilxas,

-)

rrt

wnftn I ronSri4 ofbooLsrld I btkr, rhou

dsd arimeatFubtj

fenh

rnDhon s*herd drotgh tf! srn.hDnirilv.r tr,y

+.do6isdsnsari.E

1.rr shilrand r{!

addd

Dorsaipintuft!6.8,burorrrdrr!

h rhe,nsigtnrbarnrn,ws.sJ,ndrsni.ir)tnrheerrtyvei$afrei 'rbieds

bd frr hr*roinfo.marion.bour rhe!,oid ofthcri;

s.ns$ro

.1 min sNieryrhiolghplFpdp.LiftFns

ranl Falll Nclr.anc rheoon-hu'rn,H,dderH:nd,bchtnd

i\.rdions rrrDdrherlLunrrNruF df,phvsicit,realit: pur rheniIiolsrher:s rdo jn

':rsbooraM ihr word

inil odreawh. apFQfiobenrpowc.,bur

d(r w$.no

thar Feople ihirk ihctrklow lo.ksa yery diftcrcfrpla.e

rr'irrr" srfis nrEid.,sornv.rh.r

s,oLksandbres rhasorl 04 b!r ir,sal$.or

:rDss.oNngt. mv hfomraiionforihefir$ iine I rhinkrhebookisc

.

'i.p[pn Gg.ingon' rnd wharislifr i]labouil

.rrdevenrsaMperninrrspprien

sleadcnonnournuhbe$oIpeo})lebaik,Nhar

L{ dreFV€1,6

\b.sn

ti td

CHAPIEROIIE

last Ouestion

.lard .hd]f€.tn{hr,

re

'n!nt od rP *heE )''u ft

J'sdn(

kr*!on\

oudHn

lq'r hJinc t.

:

€*ablisha$cliden.c.borr th. triture'l

ralLtv$s

'

ecneral. PeopleNdreb.ingbombarded {h

iin<\'orl,i i+ill-iherc 'stiand

alLesrd p.hr oPFosi{e, F,.r lourSod

Ncdr

vituallv 4no€dbY'edrch"

$.LeLr rn

Jd

it

.

and.v.,\rhslminsiyhr

rerision:butHh*eNas th. .riden.eerPhnnnE reany

lar@lvdemolishddb.th? NotonLlrwasthf

tidarua\'. oi

eaysu]tri

',*l]

'.i r.i,El., i. *r."t"

"'PL"a l"

-,1

!!o*.t,mc

{ be.dFe nrmerhnsdrirtr, \,as jt$is

dr i.

!rLsove.vr!hnh

huma.il.]sIivingaLi!sovnt,!]nniIJrd.nl

rnompissi.rj, uir rheriais pait!nd

ind I nntd

to Lro$ whn$issoin!

rhcdrr

ol sllr .,i!r , dLednI

,n(dirrrc louncr

mid. oie rh jrg r.ry.tcar

rs

!nvc,rl

trudr rhctecrlon!-ka,$srhaf (Fig i)

rher-tr*n'ch, ir borhsQle:ndJ.rrl! rharir\prrflrNo

andrnrpositiDn js pt:in\

\yncmah

$t

dfi nolrrp.y.rdre Licb) randonrojJ.n!*.om.s.ord.sv

of

do.$

i

rhdnb hi\l

o:, circn rluLdi! n&!

,

'and dirir.

mr-nr hu rqre*jonof \!hy

scdsoons.!u(d rr inswelrbrLLh

c{!i

$ mudr

lhG i5 rhcdor besrrtu.onn{r ror.rfr !n .{11.1ordim.ypi.hrcInDnd rhdrhaen6dyothummso.icrlisrrrkeindnmutircd

'ftDptrrer'rualnvihn peoplfhcli.v!r)be,ft,ind

,\lurr.b!.rb(

dni th. r,ondr I

FLinrbr]'

r 5oeiniiobr

Yordonrlnci'l.lpfison?Thcnwhyarertrerin

h un,r{,]relpl

dav?NLvd

poii e$r Aneicin.omed anceoi# crt,n qidl

an.lmrr.,,r rhen

otinodrs

3jpdc!.r ofdroscilue*ioned jf i Bilishirf€!

siJrrh.nj$s l,.r

oh,r!hitrorFb?lf

l.rdnlv!!r,so?Ir.rc!rslmqrsDupro

hr IsG

{

why JoF.orlced tlmrgh the ,tk w h rh!trNhFori$ w.ckcfd, ntrile Li(r l.iE r, anr rheb.ll tiul nys thew.,nre^ ar. lering rhn ffee1il iomorLow?Evei ihenihEe

'Co to $o*,8.t

mii.d,

h.rk lln dLen,.didnNt,

vitk

,,b.r,th. hx; saveror),.ri.LLri8c,rh.ntuplaiahd!n.

rh.ydonl ornriow

\!rb rhlv

, lhepdilv

i col tr 1.1.thgv'n]n'c

f.rperLilion or dr,r! hufrro

liics.r

Pr,rd"s!Lr(F,ge)

(:nlci:lt.lhd

tii

r!hdror

'

n,) (odrc

LeLefh l

rhinkis

knor @r ai all x !on,- rrrt'!.tr

n, co{sf

!.u eylo !!! dEr frrh

rlr,rydu

(,rtid.

'ou hiv. b.or ninipLlried dn,r

i! r.otr, jn dE nnetun: di

rfurrriftn.d

sblx

pr nii **e ammfh.nrom isa pdoo

,:rnLv Lrrn y.L L$i

sllfG.

Phrno

sBrfiid !n*n!r,.r

frsnenr.f

onrh. pironeir, irdr

r !t

rimrftr

(Fis9).l1or.in

I

NF

INITE

rjhrnion 5rliD'rou

ri.rh il,k, al

Lhiig rpparcftl!rco,

WA

R€

N€55

hcirJ, ors.nsd, rraLhi!

g

no plrysnn rs lt|';'^n inage thatappea(oflr- n dtn;d;.n,llr$of'r'Fi.htiousor

.LrNiv.:

Lrcli.v.dt,b.(i

cvc'rrhoughillL'er'

l'h

,.rilron/scicn.fhel sv*em, tr.ilr hld.nr lir. doNind thr'rdrcatior'rrc,lia

rcsionsolrdurrlrfvcrlrhing rhe+hronniioi.ndp.reFonsouir\di.htihc

tom9cli sr dowrl.rdrdselr

srtrscor$ho p.opirdrinkrlrc)af

hrmanir.ntior iLno+.niiklvon rh. fivc

{nscs afti N

llc)

rorus

rrc.ont isohL.lr rLoDrh.

pefleivean.lrnLr.rsiid (hat Phrnoinselr

.nnni

r,rrjlil.scr s|.iks 6u\ Lhrcugli

bc_yoi!lli.trBhLird thlas$.d p.ru.ptnnEor thp r e senss!lf w. olr ro!.b (ilh hrini&

.u.onlvsou(eornrroLmatio.andimighrro

oihertrse,.jc!.rd.+t) o,trclled rie +N.

litv (ris e) l\! ir

meantto*i_

.Dn.eded

idplerelv

rdlir

r. ni.ipulatedimoin nolaieJbubble.a

rfr

nrums of orr Fr.eptions ol

hdd'iiBD:jri')_

(fjg r0l'btr(rrr.o\r

lFiS rtl one snnpp.d, th.t lir! xi.i|l

INFINIT€ f,AR €N€SS

nrendryrh*hlrrds rra\ hn D i priin

of'rGdr,

\r +ar (rned.d borfrrrfi,,ilesplfw.f. Lb. L$ d lorrvhtiLis (Fi312) tlllr{erL\erhd

F.rcprilar

\!hcn

rntr

c'rr!

ilc lorg r nfr*6n

d.\.nrd

by tuir deih eiterien

E

ind orhcs

sdt Rod\.Nrid

a)r. s.1i.10rrheour of bodv{d.:

i.i\

.t"?

'ri

f;

Ihath lir n t.s.lri,rn'roti) d jr moi peopledrnlA be.n sjlln.d ii p(n n!r n{$ nnh,l ri!: fDrur lrir bPa\P.!ing aJn.! nhoi I i'nta5urll D rhrton 5slr.rode, (ih tu.drar ParsFrdjrc,

rvra

e.ldnsliddd

t!r

r+,.h

rPAP.rirr.tr.r ao.hs6s rrrNho (.r r,!63,r.D PLn.n<rn) Lrorni!

\

s.r Lv.rreor Poi{.f*i!fion Ncolfisi Frrd r+) ltho rr.

rh{rs

Iv}hlrrir!{s

!.s.e

rlnr dr.

r.'\-

rhiig\

Leh

r^FlLrinn.Isll

iur

d,.r lhar !!

rir

or yrnr

!r0.

!r0.
Li.wn

Li.wn

n.i ihe

n.i ihe

rlrll

I

md rilivir

ra!

j/

rhr i!!.

otta, thel.rr qu*b

rlhi'oli

ro(r!d.$nlti.nsI|.

1{ho.h.rI JD.,rri r{n{e.lL,ll i 80!n 5ih,r,li! Dsht sp.d ilon, i! r,trminrl

Irrrl

fn

norraymSdr^r orh!.

stot\u,Ln

etrrn

)frsp.d

ftnhe eoroy<rli

pi

!!

thfn dur P.iirnE

b.(

rfti ibovc ill siDblhg

3m5Por Lhrrr!!

qr.shon!

hlleduPrbehofton fr rlri

n

nJs ii

Llet rltn

h

nr rFr'.,

.d]f qr.jrD

dfglhrcrvNirhoutnDrc

,r Nn.f!.u

m'shrrry turrk

dos

i rnd drcvr

Thc rid loado urdsi

J,rl!.Ii

!oFr

trid.,n

Lltlrrffr

d lhitNsi'coratirsou

oihtr! drdEwrLl,l, hon rf

owIe.,lnr $lt(h.fRr

uFnnI

h,th it ind ri.lr.tllf

h$

mor

lik. ir ornrr rumr

.h ldi

ilrev!:nsorb)orshrhore+ft lne\rrthod3 oaruhtla{,shttofiliLriLs.ll

tliusassgr tl[ir bcli.rs.rrd po('f

bPLievi|gdNnr+l'.st]ulcdw.l|e.]l([LrgtlNld1bl'nL]lok

fi !rr,,{,(r g15r llL,ro$dts.irr\ hunindfkiPdltr.ea {oo!,1,

ir

hLghLrLincrlI

isf

i

bfrrerroimfiilirnrrtul.torsoithe

Th.v

notrrdbf LoPor |ten chlisrn.rs

.oN,ddrr,

.L Ns sh.

ses.

rf#

:-{

,ii:i:lir

lrlor!.Phadomself|fesii

lrniLor

Dem\,.q

rclPrsss

tri!

FLiA.rrirsAlr!\Ps

oi

P$srmniig

t.di

rh!.rr{em

rior

rhr\r)Lf

trrl\v

r r

d,eshlid orihc (,nfirD

nrirr l drr eepnc.'phb

ln

dr donrftr

r(.ruloragors

rLNiy\svotu(rnl,rturLLED

+ri ght to dicn'bcoff.ror s

,o,[h syDl,.L(m rrr

rhs!i.nhisrsor$hnguisrof

!].lr.m\

ift

lnunrl

synLrolnn.

lhf

n $p(nllf

t\'.fih!

r.m'Lo pLnsrinf rtrnhisd.l

f.d r'Lo

rrnn.

(ddil

fitunions

(!] Dto i QmFUr.i.ribl,nsl

ro f.,rou

sp.cild

losniL

d

,, ri.hror.rhu.rdf,vl|r\!

,! min nDd (.dr1*nn. m{rr

arLhumr.o.i.Lr lnrormrronirrra)i.I.droLbc

i.,r odr$!

orh.i qoG)and

rh\n.rovdoa.rd

nr

f,

s{.rLobc(N.htrmrrp{(pronof

(hdl.

rihrnLomsclLllhars|hrrrom

,! dri

LniGind bdriror

rh sd(

rm.rl(hlr(r

rhrrdini.'l

NipFlmm,

.rrf tharoff phannD&r,1rrrof lrliiod re trisartusLimHhi.h.romi,r{.:uhd r( pr. Lhi,rk,1cd,Lro,dor'r,io,n,ppora.d dd.1n,pp.dr]Ll uriL \cf rof!.pLoi rirLLelrnrdo}s.rf nl',(i hiln?.all'lire isaptus)imr{n!p0leirdLrr n{1. p$s,.u rhrnoD5.rl \brriLLs!.,f lr.bool}rrr}souLhosrhcrnrair*

.\rpo,r. rikcr( i1li rr nhN fotr.oD. r,.di rhrsprsp!nivc. r,lranr.ms.Lr.sir.

r ti:dnnsd(opiolnm.rh.rPhi

: i!d.n

]rgiirn.d prosumrrso Lo (oik asprPnGuflDadil,eiio(n rh,a.

b.\p!-s.rpind.!]

ar'.rri.$orrrL. h,tj,iLcsclr,t]l t inndnlr

!

i

.i

r[n ni]r r'h

n

o'

r Fm

It Di

r:rDs

lJtfl.ri

dE fqn

srie

s.l\ pr orona Eqor.,hu p(s

ni

o' fris'in,n

l:$.tlrqr

r(

mr

r'l nbtu sel!* .adr!

lrheslqrl

L!1tr

pifduin

,8 odhit

thinrhgdrrordih.ugl,t!rnl

dLr t ra!

Ndpt

Fnbrorarilorni

of. trh!,

rnJ th! !rui.

Ltuhd, ded!

I tuteifrrnor(hi

:.,n

',l{irhs

^o!l

frr

,!l'r

$)

r€ rl'a+ *oplc

!r.!pi

nor

rh! slnem lpliki

ind i!

r'!.r,m

seLv.!| ho g.r rrd' u-rs

trnd

o\Ln\hnDrsFr]srim!lnrprl

rrpdn

gNqrn]n."r.] g.n. atnn ll:8 ri) Frnr rrn (orrqhy. €pefuionrDr.5 rla,

\nrL,r

(i

nnl,elfnnfed

I iLr lroL'rtrns:

rm(h!

ls) rhrnrn^ini!

o;J

us hri

hin.l.d.

mmill

*ci

prinh

Nl

dnnt rrr$ rodo

r! rIhir'r r sfn $

b.r rof Llt rliLlrr.i;Llr

nd

who o, !

(, 1,

r,rAi rn

Lrr.Ihe s!{(D

uri.

r

rh.dom

9.lr(r,g r9) ^bcricathLrnrrdr.f

rtr doni! n'bd

na Lh.J,l!lred \

dr hrfd

b\ i

{

nnr4

$ Lin5, iornrlj:c,

{

P rti.nnt dndoFm1

fr rrht.ll

r,lPpoi|L<r!!1ftr

.na r. \ rlli8 duo trrrr. hn.der.rI llhoFLLSr1'.prsnh hoNF.i ror rgut Lhri,.hirLrru,rT,.sr+Dr!hol.nsdp hor r.P*nr pLor.ddruh.ilrhi Tti! srn! Lw n,tr[5 rlfn hoNroetrilipdrr

drLLrLard

r.!d!otirr

f 10trrL.ir5.r i.rye

dfTLsiqti

Tr,!n^r

I A

ro:dsteadb

dl.rn'e

di.i{e4 di! !n.pNBf,nnircr

f

an!! fi.f

.Drlna

rh ( ,LlLr\fh.rrD'

h.siF\n

\f

i qrj.tlf

I

|

rui5.f

L,eg,r!ir

d

rour (\

rirrJrrom L!irDlrrrc

rEf(r[r.]n

r nr\,

(

r

(ii.

s rii

pr.gi.r I

Par.gPiirn

I L.i (.o

!L

No\' I nf ir.llre pogr.mr .m!l

pdofid

s adrrarion" Thisis offi.ian_\,deihcd as

orpnx.s\.rrrqq j.i,,rj Ldowledrr,

'thod

espe.ianysvshnatnanv during .h, Ldhood

olihcmill!h

chw. hilanousLy

rd

irore5

r

"

Kilwrcd8! 15$,db br

tha

{fr

or rangeof what hasbee. Fcrdv.d,

a!.quningknoq redrje,blr $n Lnowtcdgc,

n ior whirs ie.dlsr ryhu!

ndt s hnbry hd hindlighto.\bi\

q)ni;m

hdulFllr

Ko,nrredsrn onryrh*

rou ltr/i.i{

!r.i{hdhinErv fhanbfr selfprosnns ofTh. sy$n n'!!ni5i'rg j( qrsoins

JounrGJ5 tu cve!-'qr df (Fis20). rnorvledSeissaidio bethe stfr.ri:ng. ofLytui

h* b.c. Fd.€,v.d, dn

veied,

or tcarrd,, burhow,nr.ti dfwl'rt +ople(?lLi6qr

or

rlEil own lniqre

erpelidnlr

r.J

(icrdt

rb ryir) infr.riiin!uho$.ascs.fcotlelirgelype eivcwh* rhevhdf heen

drfyh;vc belr (,rd rorcn.mb.rYor

htrve])eenrotdh:sbendis.ov.rddind

crnshar

h.'

pc.prcsy wli$quBdncd

dboi {me

cd n d a:|oor

oi unire^ity

:rd

}et thos. a ho

provrdcdthi5infomation whi.hbcun.

rhct p{.epii,\

.,\i.,

L.

,

v{ePhidom

cP-

1

i.6,

stLvesrhd

r_6

dnlrpR,nr{oFoiihenidrinf is

(hirftnbcbushr'cduGiion'indrhrn,slodwtuis\upFessedandirrnor,r

Frdry,nd k*aLLyrhi thcyb(in.plrp.rudoF

r ()r!.or$err!(r

rrin

j931of

stdlyotrhomrh. .G, u,jr{5ir_vaGJenns,$end*r, mdF inn your

:$ swhohic. b{n t Nush thcsimepnrgiinmhs tc

rr

I,ou2-2

5,th.nrhuc is.rl

5

llcntchan.cfiarrou

$iii gothtuuF[ roureninehuman Lrtebdicv]ngthi 2+ 2

I gu$rion .o,rJomly ind ofri.ial

a.heni.d '.idcmK{hocn.oumn.

prexndit Nnot50nu.h jobs torth. bols6 jobsroL

Lhch{rd.nG

:h |hanron'Thisis lh. Q{ rrforc.m.firrd rnonNhhrr

:+rmprionsolrh.ps8L.u cvcrrisenriher,p ir rnvoiihescNbrlcta(tu?E\acu),

v

c!ffyxh{e,,n ! i

jjr

q

nninDf,Dcdr,

iadcmii,l

poLihGwhcodjd ;nr ncdhin*o.hall.r8in8ltr!

Thestdem n inls ieperiLio4rot \poni'ncrir

md nu.hhcs, nornae.ftrs

ipdnhNns, frc.(hnkiil8mir.i.r.5 re d,.lr.,u*

.,rrhinr<iisperceprionor,e.rienerosurv,vrind rro dnrr.h wirhrlr.irrofinir.scllhavBhcenhqd.d

tui sy$n

ci Myiirt

driiequnes {cF ind rmcihink.s

byarhorirytlrruughoulbrotr

Mr

ib.Lssudraccxr.misr,malranddJoserb{ft*rh,s

',.A

hidoryind rheydjll rterh ughih| vchr.icsol tdi.ulc, .oMcmalon ard

orr"

"n

"

$

hippcrsbNiuselbevaiea

dIo",.".J-i.

nJ

r{rni

*!

r.

iidcd

11,,

,

ii

r.

loddjiuFsiunir

(rig2r). r hi(.:peien.ed

sudr

d ab.rcdbI pbanloDr

wirhThc

ipli,ra$asdrarrnti.rleand.Dndrfr.,kc pcdomhs pam6iIa(oldanr

ir nsr's Lrurplnrof,hr

otFiszr)

(:i{Lr.'no Enno, rho \asburn.d

ar

{ale n

ldns

bcvlntr da prcgn

 
 

(nlc

hlis{inh

drcJ$rlr bvhd

rhi

 

i|t

i.

yorrho{iupdrr 'he kno\r brili.ciulerher.!.i

rhel trorr

rh{

{! rh*diticrcnrrnoLinodrcr!!orn ior mirnrs; or,is ccorsr o$r[ !d n ,re if.

Lietifi. rh! trrronr-Di.1d!

s!*!nr

b

umr h8r.d

rsnomn( \Lhrlchrdinsbchfd.uonlnllhis

1r.!

.6.

(r

d or

I

trdcNhcd r[e nr](rD8

irnt$ld

b! f:,rilv .!nr

,

',|

o,o

i

mam,ti.rtr d fi.crodn $orrdlris2]).Phrnom\hrlr.rf ufrcslieJbv rh( nrnft k,pror.crrldrharrdiianorn!1ardps).rldogn disl.nionstrp.id,rooenlr!e. rrron lrr.isuLe r, hrd o, urs.( lli:h$!rpos.d rh| trrlh thitopene

lcc

\hdid notr.n yb.n6.r !ho.L !,{ tllr rhf mddrr ol Ll,fm.nlsr!rmDr8 trrr

'

ll1.s

r.

.r rh!rnidhou{ Ll(bb.Lrhun

arcirrrnnras.ri.sGgzr);hlri

showin Poslions.f Plr in.rr.F; nnin$lFo'or i iidr rlu lir.l

dii3.

5

!.itrr) i rhlfre{ennor

oP.n (f i3 2it r!.Ff

\ir

l,,nrhrr

Itsaid dE$iro

rlr.rsLh

,,Pp.i6,r.u

r,h boLv h;r 6Ydns,rsn

,rSiiNrhid. ftrrai*hcr \!i! {h.n P:Fnded .nrrsnes iPPcr: rotr un

flra.rodi

selvss n :r rr( n

rr.

NLlur.

Ai.!*{;r.r

i .onlrd.rr!

rh

osophci

Pldn,iiiJ:

T n\!

rli.

r!

rN.

!,.

vcd brrrh. ma$cs' Yctrcn. ol rhishasLob. and.nL

i hk$

drcf oLlr min(]l xnd norbeinganipFrfdaE.olrhc

'Moroing childrcn,wekomclo prison'

n trr pq)pleb ftn

(hgn oun p{.epho's ii

oare;ri(Jenr.hoi.esLrv!!i!r

prosrl

rv.r()pDgPhinrmrs.r!$ (.hr d,.n)rse.ho,n.

f,.ryw!k.{ry,ndn,ng

fron,!r

,nro rlr.r'ridr

Nor, b.th |rm

i8c orlotrrofti!. ind hcrdtora pfton oll.di

s

niy athon

f dq

]!anr,tho? a) rhc]'canrri,.

rhcnFl]

tun dr) i,rthcp$or's$ooL

!h.n bbc rlrrr, vh.n rhqcin L.ifc,whcnrhd

rvh.nrllr cn pl;!

ln.tmudr ind.v.l

lc$)afti.\an$h.rthc!.an

go10th!

-ncit, tri.i (Fr[26) r]verr\rhs Prdom

'rNh'.omcs trom,urhoriy,,nrrriE.n.ch rhcabiritrrorm.mbcLmd Llplnr

srtfqricklylearrLq

t$son5orrri$n a.lrooltit:

r.mcrn|o

ni!vrh

rh

vsa!

Lnhprr, inrl

ihcrihrnomrofrh. r.d.airs rif.aftl LhrIDrodrrd.s) qrL.r rcp Ftrihead dowr, !ton1rc!*thebod a.d,is

bcrranir rhddrn(r.rr or.onfon

ib.r! th. i$r bcf,ns. rlDfsrlt rirn

r_rGFi.hing ev- srarer ertpme; $ith

{hoolsdi.hiins nor

ofrh

hin's

rincor6id.of th. sllnt

f,itinscdgr) i.d pr.ds hen| 6r.d ':60p{.hild b_vUL{hools, ri\ing 10

d.,)l{.

T.iai furLli.

li12,500in{lindv|fh'

Do.rIii

ri (FlE 27) 'UN(thoris.dibrn

.dudesliirrv ho rdds ri[en n

.J$oltiDcwh.n

h,.lil0 paftnBrrrr prasrcotd rn 20L4

th.! arcti

h.ap.i

llrrszr!((nr

hish.frhinLhrrar

r,.roFasrh. nel.ro*s on lntur hr

ffruqreo\.r

th6 0rrn.hil!tu.ns setfdcn.bedd

r'hfi(r

trn.hlB,lcilnf, int Sood

{!'i.],,

q

.rtsnd.ni.$!!'iri!olLn.r).trii!f,f ts.LLo.[rtr r,iiriirirnhiF'

r!.ffir8ifti r.\ rl drnsi.g lJnDr,ft rr ne,.s.n LLrrll $n. th tr! rlr nowhar.

,n !&!.

drrush indr'ri.E.f

rrrtnik.tlnn,lookshittlrrr! 1or hor! i,. b.rrg

tr3s;3 Gee r!\\

i!rn)ind

pfnr:rtlrrlotrnsGie:s)

re

!r

ir cLisroDr

Tlseor\r

jin

r"$nrr+rr

on) oe.\ur\

trrrflnif

rmr\N

\ond

itire'uf(Fiszr)

b! thsrin

haor.rnrnr

or thr.l!oLd*r,n!tuarurhofr

rrr

\

r!!.d

r

rr

l.ho\.lrr

rlrrncss.sri.{

i!

r.n,itl n$.,

,N

rlf

tiSh]!]irl

t Rl.ahunr!,il

,.i,,.

.frfdon,tqL.nion{hri h rrusrLr sdu) \ d,f

ur,.risorIlRFtrr. un ltre

$.rifdin

 

hNirh.Lrdlt\

nr

iin. d.r.rr, rh,nirru,

\rr\LFople

b

n

olLL.trionr!trrdFnm.

Ir s i

n1! rrdr!l

r '\qruslr

ferf mu.li ]llirt3orr

h,n!r$\r {trlfr u!ll, rlrrtf

.|.! ljLu] A|!][hd!rai) '!t '

!1r\ rrf nrr.lehil, rr.n[r

+u*

Lh{!r

r,el

lrhr

Pson5rli

huhLrhd

I F!

nj.j:]c I

rDPr.d

n\

br r

l]i]lj!Jc,

in'.'8(

Prusmn, bLLtrirdr

n.Li

in\r

F.d r0r!5or '!

Pru.oLi rir (

dpr.nrib.ui.rnvrrin!

tf p.fs*s\ho

ttrlv.aFaborr devdopi.sird

triiqur'.s!ldik4l lnb rh'le$ons and!tuIi,rhcywotrldb.

on\' pri$ns, rhev f,!.rri'lrtr pfhqs {he( vouns mi,rdsarenouldld to flrc

: ",

,

frrdnrsiherr.hild,srishr rorRdoh ind

agha*.s(hqnslre nor

I

c.i

,

,

i,

,r-,r,o.

o8rnni,o

rhaivanFn*

thN .nrs]

lod Nir

v \: John D no.kdeuar, &*ft

of ihc cdrrl

l

winti

rdion

or rhi,rreft

i Lr4(.i,4

!,

!,

oik*s' A ninrn ofrlavcst !\F

{iv.s

hcnwlFnrhevan l,ork nDm.reI rcsv$rn spls rhcn

v i le$ J,6rs oi iin

rialdflrrjgte.n han|hirnf nolD.gei.!rvr Nrthnin.l

eoodr,,-e on.r ror.

oj

d

shit}h*hrFpcns rovor D. N

res

d sodo* r'6!syn.m.Huranir},

8Fd

tengrhandderail

peoplebenrtuth! rond

bdd!Thcsy{en Josnlsr!.i

.ogin theor hr.5ni\\ion?No,Refitdo{nhcrone

ssee,inrho* ie.mrbj-thrn hiddendrnroll.s rlurr crpo+ *

in.th.rbdo[srndratcrinrhisof!phy\icisrAlbairlindein0rjTe]e55)isinanr

IrlarapParcitlv.l.yeIP<]PleFte.&ltoas,an

rin*ai.';burhc L(ll un.lcfroodrlienvrh of edu.arion,lll nid rtlt,cdrorior n $hionchas ha.ne!]6 lhoor ind rheodv

is

nsr

'

,,

|

,

.",

,t

r

riif,

i,.i

tbui

).otrjL'dg.:

fishby i6,thr rty tocli'nh a rFq

riciGwlrol.lifcrr.li.viilSrh*nis$upid,fhant.hseirssp.cificaflv

\c, vc5 rhr sr,*cmr dcsiSnsanJ;Fbr

yo! ft

fuyo! afti

fis6th*Gn

r diNr

l

rrg

rttr

wri(

ott uctuded, DalgirilFcdaod Lr,elleJa!$!

Lfimcr or $tpid,

blciusc rhcsync

onLyw

b[rre.ctinn]er

sh.rem.crolcrlo{iiiGnFn

hcour p.irrtb !alledn.{h,

d dEbitinth!

b !(uD

g riferime.omplian.eor bod).ard i,inJ aoJ Jek

Phanronscll which isrittl! rnor i

eqrthins rhrorshdEbrilrrieftdfirrcrof

op,ncnlind nouLdinsof

laIsc rr onlywhil it.an tou.l,,b!.,

irusor'.onirL.6 of: Pr.Erthn.d

bnin .FI xill !:pr

Lpq

riurrh.

5!$!n do.i

n anc )ou to scrv. rs daE{5

$rclrins

r } asafigmeniofdalu&d

imaSirati.nwh.i rlaoFPonFN the

Gse(FiEnt

Nanryouroknos rhrr tr

brr

rherivesaG€ ,Phr,,nil

Herehthe inreisoo,rh.

llit, onlr aAanE.l(otii)nn drairc

IonBed of promorilgr belir i. Fu.\

'phr"si.rl'rdite b

holdvourpereptioninfiLd.c$e

aur

rh( bclrr will

selfbeyond$e pbBi;h

Pniddr1!1.riLi.n

fono\(

AGdemf, is i

rnThesy+em,

d pm,noresth! sonsshcerof

is:r$blindr).repearddind F.omorcd br

th! nun$ft.di

fud;

'l\l!in\dnn'

antrhingn an agentandvchnbot

sv*qn

lhc

th.n! rjl,

iLsDa;rh.in(F,s

:rl) \1.*of rhossiho{o*inthismulri turFlr n,.jiii{tuah riI hiv.nordra drit the! re xgensof r hoir, rrc.ir& rhct

.durdon m:.hf . d lrccn f rognnmc.t

br ihc rme i\J.r;6reim Elcrydrjnsrorhe Fo,nrnhm thd]:roo,aLcs.fants ofrhc

hoar.,ndberiye in rh.hoax

ndnh lhev

r. ,Icrl

FcrccNr to br r

Anvo.{rEi ( hirrcns$ tuld expo+s dre

hoix must,bydrhnlion, norb. i eprld

n ond' (Firj r2l

,nihis,leirrvorrd'indrrr$ ar$bj(trd

onr.nfL(FiB r3).Rilhad Dawkins,th. o\Iod UnircrilkFroi.$or1. who,nrdythjng

tu,rlr\{.rior

n,rh,Lf,dEni,$l turd

Bt',erohrtjon r.means drthi! vor d h all rhcFis om lll dLl ihr!]ou-lor larbage p.ddledbychinA DiNi vith

uMerPi,Nd rhepronorio. orcugcrc

D.nrrir$.iprrMs obse$cr \!itr drith beingihesidDtelervdnnEandlrvcus

d] |nn|

!.ufrli thar !.uft Sons ro|v. igiin

md

is8hi,|l[lhd

ilrirdr

trrrfdqih

G. D

ynry\

ho b. frrmPu *cd)an.la scnk or

foh'l$!r$ 'hs

r,lLF (dr(o) Anodu

j

q

!

:alPi.rNe au.nmrive is to L,elievei

.rrirDrrg.J(rhrsrn.mr8.iri

niolnh{nrrn)sysrornundobprras.'Hn'.

\Lrn*ierns.ien.eno.rr.,ro&r .r.trd\ tht s.nnc.$! r,i r.!lLl

isnDindnsuiscirrmodl!(houlhnor.nLiLdv)

:r Lg,o.nhilpbpid!niShfrie*r.r rln.no 1 s.icnrnDr. QurnLunr phlst$ his

:,owtrr\p.nn,!r i rI rhj5!,-i1[rhecqd.n

Id

: E norld.m(li8l,dr drrsrr rlErlonfnDn'ss o.d.:mardind norrheodEr(ar r\,.d Quanh,, pl,_vscaroftn$u d irrmolFh\hnEftam lrcfrtrin8, btrrn d.str,r

dritour rit

f tranyLtri'rstul,ph_vsnil,, flr.firphrsnGbnh.b,rak

iLleoropsi+n$ n isolaiimrron.on{iotrer$

o*tid, rlhitrll| nr for.d rorcrdandv

.[n.NLedg.rhee!]nen.e.fiheooDphrsnaLqurnlurtr01Ld,rvt.linnranIyqvrhj,]g

nprj

rti)nsofnLchtuvetirionsin.tQrreoniirh

ib

:rrm.rirn ofrh.'fh|jd|

hoarD rtrsrons.,\

rviclr.fi

D.3m Da\!l!'xLqrk

:h.i n F) rl'ire r rl'e:trtu hn'edr

(irft!rs Draneiu. (qunlum phrsnsdeaa).drorLs

nc.nnl

protcso'saidrhi hn gnNrrorqudun

Lr ido thatro})n"rns sa

( li.r

bderlere(

. i.n( oaft![]

r

]npd.dmvticlids?n!n$

ofgrst i.!crturdliydrnrsdln

,tr&r Dr.rxrr tr.

rjrr !,u

.rr

ion doaD,.iiric

ai

o[rerp

',J,.LrsoIhcili'rn I s.ns.Lhdii,srl,{e

!leeph h\ p\rhc her

:,wtri{

d.srr

alfr:mtr!h i! hj:atrd[r!t rhai.h.]1.nfl:tuh\ dosmihiv.novilrdirr:

.

'trntrh,n.l)t

hh!oicd.,.nt!!'ll

::rrrisen

r'ilhbpi|g

$.rr ei]u.rfud.nd,h rm, rinkrir.lr cdu.rL&lnirhb.iLrg

r., i!

ni1

Y.( Qld

t{ boLh5

.rd

 

fn,tr;tr,

Li.G!n,onrrnr

isriqsrd ir ltl

nN.

rfns

v n! ilrns.rfcr

9rncm.dtr.dion

r.rro.lrnfh.r\rs$

r,n rv.D6,aNtub.H.{nLf

rrrlrd!irfornnlioi

 

!u

(rklo!

risnonl,dnDisflr,

gie.lbarrva

i.L

r0.d.rnf

rhi!!b

n

wrrDg foi

ron! riR

rh.nrlp

.rr fri\cnr

Lhcron$c

f.nnr

iLrhr.(ah i

.r.Qr i: rr.e$

r,,L.f]\; l lilgD

rrss.r.dN

rl.( i[,,i

dr.l.tor olil.r.rnr

!'llL

g(!f

oa]r

{

!r

n. gu]firf

\pLr.Lrs

rrrr r

ddlL

paF, D,j i}\''s

i

I ur

r.!Lrlft.\fe.rls.tsrrorrl

 
 

I

lel d, tur rtr

tr.lr

ptrf

( d rrr.fm

hr

l

 

d rrrththapitr.h.n b a.d ii

F rrrtliitr

!,rnF.

$nLdP

ni\,r

!aL!

ldr^flnLh!tri

fhrtll

$,p.rr

ri

rrLLrr

!rritu.rrlr!)\rrtrr.rlhf

!r\ rirer r

frdf

lo Th.

5r{.

ihi.rr-L:Bhr.rir,r

Ir!L\!, dLrnru

L rnrlu!tr,Ir

!h

111.drf$riuN

r,d ri firuf,rr

fi

fh.nnol5sn

 

u

blnui.r{r0r

l+

rr D\o r.d, rrn

f.irhc,

 

kL

 

d.rinsor rh.l$r!

1

,p.tr.

t!

It.

r,in{,

1,

rs.,llr,rr

 

Downlo.dingconpli.ncc

r rh( sr+fnr hr. (, d i,r,

i, trdrr\.

dr. Jooiir

rfl

rrn

(1i

n{D of.rili

fi\(.rtL

ins.

i,

i.nr,

) arr

$)

!r)i

ridA

r[[

n\ \Lc

Lrn,r!

i.

.

!r

I

rr

Ef

ltorlotr,

!)

 

r

flr

n

rhrf

D(:!or||

i]rihqr dri r!nr'frl

!j

r,!.irn

h

1.11lr I P.rrrG d

!hi.t1!.

\nr

!.r\ ! |,tl, lxUr.n.l

LL;ii

rtohrd

s.\

hri,A

trjb. rhl

hlnr !r!,ir,Lur,hitlr ar rr

u

l.r r!rnr

lbri, dnr.r

fro fhr \.rLd

F!(

r rl

Lhctr

J(

lll

rril

tJ,ids to!.

! trn1qu.li-pi Tlt sfimr

.rt,rr. ir.rA r,fJ.!!nrufr

tlDrr'!1s ioufi

LDun !.rnLr,nr

Lr

\:1!l

d.m!.xel.r*nl

Al !hoo

Lotrn|al Lh|

dr.i nrn(r.

f.N.!L+

r

niff,!5r,{nmnt:

tupf,