Sei sulla pagina 1di 4

I vaghi fiori

Giovanni Pierluigi da Palestrina

dd k k k k kz k k k j
Cantus a D j ‡ k k k j
I va - ghi fio - ri e l'a - mo - ro - se fron-
dd l
Altus a D j k k k k kz k‚ k j k
I va - ghi fio - ri e l'a - mo - ro - se fron-
dd l l l k k
Tenor a D j
I va - ghi
d l l l l
Bassus b dD

5
dd m m n k k k k k kz k k k
a j ‡ j k k
- de i va - ghi fio - ri e l'a - mo - ro - se fron - de e
dd n
a j k k j k k k k j j j j
k
- de i va - ghi fio - ri e l'a - mo - ro - se fron - de
dd k k kz k k k kz k‚ k k j
a ‡ dk i j j
fio - ri e l'a - mo - ro - se fron - de e l'er-
d k k k k kz k l
bd j ‡
k k j i
I va - ghi fio - ri e l'a - mo - ro - se fron - de

10
dd i j k k k k j j m m
a k j k j
l'er - ba e l'a - ria al - trui di - let-to dan - no. Por-
dd n k k m
a k k k k dj i j
j k k j k
e l'er - ba e l'a-ria al-trui di - let-to dan - no. Por-
dd j i j j j k k k k j
a j m j
- ba e l'a - ria al - trui al - trui di-let-to dan - no.
d j j j j k k k k dj j
bd j j k k m
e l'er - ba e l'a - ria al - trui al - trui di-let-to dan - no.
2
15
dd n k kkkk k k k k k k k k
a k k k k j j
- gon ri - po - so gli an - tri e pia - cer l'on - de, e pia - cer
dd n
a kk k k j
k k k k j j k kk j k k
- gon ri - po - so gli an - tri e pia - cer l'on - de, e pia - cer
dd m k
a j k k k k j j m n k kkkkk
Por - gon ri - po - so gli an - tri e pia - cer
d
bd m j k k k k j j m j kkkkk k
Por - gon ri - po - so gli an - tri e pia - cer
20
dd m m n k k k k k
a j j j
l'on - de, le - van - no l'ar - me e
dd l m n k
a j j k k k k
l'on - de, le - van - no l'ar - me e
dd k k k k k k k k k k k k k
a k k j
l'on - de, le - van - no l'ar - me e gl'ar - chi o - gn'a - spro af - fan-
dd j k k k k k k k j k k
b k j
l'on - de, le - van - no l'ar - me e gl'ar - chi o - gn'a - spro af - fan-
24
dd k k k kk k j k k k k k k
a dk k k k j k
gl'ar-chi o-gn'a - spro af - fan - no. L'om-bra so - a - ve al cor dol-cezz' in-
dd k k k
a k k k
k j k k j k k k k ej k
gl'ar-chi o-gn'a - spro af-fan - no. L'om-bra so - a - ve al cor dol-cezz' in-
d k k dk k
ad k k k kk k k j k k k k j j
- no, o - gn'a - spro af-fan - no. L'om-bra so - a - ve al cor dol-cezz' in-
d l k k k k
bd j m j k k ej j
- no. L'om - bra so - a - ve al cor dol-cezz' in-
29
dd i n k
a j kkkkkkkk i i
- fon - de; fug - gir le
d
ad j j n k kkkk kkkkj
k k j j j
- fon - de; fug - gir le gra - vi an-
dd k e k j k i m n k kkkkkkkk j
a j
- fon - de; fug - gir le
d kz kj i i m n k kkkkkkkk
bd ‡
- fon - de; fug - gir
3
34
dd k
a j j i j kkkk k j j m
gra - vi an - go - sce l'au - re fan - no.
dd m
k k k j
a ei i k k k k k k k k dk
- go - sce l'au - re fan - no.
dd z k‚ k k j
a j j j j kkkkk j m
gra - vi an - go - sce l'au - re fan - no.
d l l
b d ek k k k ei i
le gra - vi an - go - sce
39
dd j z kz k‚ k k k k l
a k j j kz k‚ i
Las - so me! che mia vi-ta non re - stau - ra,
dd
a jz k j kz k‚ k k k dk j j
n j
k j n k
Las - so me! che mia vi-ta non re - stau - ra, las - so me! las-
dd z j kz k k k k k n j k j kz k
a j k ‡ j j ‡
Las - so me! che mia vi-ta non re - stau - ra, las - so me! che mia
d k i l n j k j kz k k k k k
b d jz ‡
Las - so me! las - so me! che mia vi-ta non re-
45
dd j z k kz k‚ k k k k m
a j i j
las - so me! che mia vi - ta non re - stau - ra
dd
a k k j kz k‚ k k j j j j k k k k
- so me! che mia vi - ta non re - stau - ra fior, frond', erb',
d k j k k j j k k kz k k k k k k k
ad k ‡
vi - ta non re - stau - ra, non re - stau - ra fior, frond', erb',
d j j kz k k k k k k k k dk i j m
bd ‡
- stau - ra, che mia vi - ta non re - stau - ra
50
dd j k k k k k k k k j
a
fior, frond', erb', a - ria, antr', ond', arm', arch', omb', au-
d
ad k k m n
k k k k k k k
a - ria, fior, frond', erb', a - ria, antr', ond', arch',
dd k k j j m l
a
a - ria, antr', ond',
dd j k k k k j j
b j
fior, frond', erb', a - ria, antr', ond', arm',
4
53
dd m m n
a k k k j j k
- ra, fior,
dd n
a k j k j k k j
k
omb', au - ra, fior, frond', erb', a - ria, antr',
dd k k k k k
a j k k k kz k‚
fior, frond', erb', a - ria, antr', ond', arm', arch', omb', au-
d l j k k k k k k
bd
fior, frond', erb', a - ria, antr', ond', arm',
56
dd k k k k j k
a k j kz k‚
frond', erb', a - ria, antr', ond', arm', arch', omb', au-
dd
a k k k k j j j k k
ond', fior, frond', erb', a - ria, antr', ond', arm',
dd k k k k k k
a k k j dk k k
- ra, fior, frond', erb', a - ria, antr', ond', arm',
d k dk k k
bd k k j k k k k
arch', omb', au - ra, fior, frond', erb', a - ria, antr', ond', arm',
59
dd y
a k j k i
y
- ra.
dd
a ek k j i
y
arch', omb', au - ra.
d
ad k k j i
y
arch', omb', au - ra.
d k i
b d ek j
arch', omb', au - ra.

Potrebbero piacerti anche