Sei sulla pagina 1di 1

CARTA GANTT 2018

Bil Aktiviti J F M A M J J O S O N Tindakan

1 Penyediaan tempat urusniaga pembelian / / Pihak kantin


baru untuk memenuhi keperluan pelajar
perempuan bagi mengelakkan kesesakan
dan ketidak teraturan semasa pembelian
pada waktu rehat.

2 Gotong-royong membersih & / / Semua AJK &


menceriakan kantin: / / / / pihak kantin
- menurunkan tirai lama
- membaiki skirting meja
- susunan meja (jika perlu)
- sampah & longkang

3 Persediaan pengawas kantin: / / Ajk Kantin


-pemilihan pengawas
-pengagihan tugas

4 Kemaskini maklumat di papan kenyataan: / / / / AJK Kantin


-ganti kertas *back ground* yang baru
-wujudkan sudut Buletin Kantin
-wujudkan sudut Kepenggunaan
-Poster Kesihatan

5 Mewujudkan sudut ILMU / / AJK dan


-melabel kerjasama guru
-menambah koleksi panitia

6 Menyediakan cogan kata/kata Hikmat / / / Semua AJK

7 Pemantauan kualiti makanan dan / / / / / / / / / / En.Mathan dan


penyenggaraan kantin harian ketua unit kantin

8 Penghijauan sekitar kantin: / / / / / / / / / / / Pihak kantin


-mewujudkan taman mini

9 Penyelarasan pengawasan kantin: / / / / /


-jadual bertugas
-semakan fail pengawasan

10 Paparan menu & senarai harga baru / / Pihak kantin

11 Penyediaan & pengemaskinian Fail / / / / / Pihak Kantin


Pengurusan Kantin

17 Peti cadangan / / / / / / Pn. Balamany