Sei sulla pagina 1di 1

BORANG PELAPORAN PENGUASAAN INDIVIDU (BPPI) TAHUN 1

 

NAMA MURID:

 

KELAS:

TAHUN:

   

Saringan 1

 

Penguasaan

 

Saringan 2

 

Penguasaan

Konstruk

Saringan 1

Saringan 2

   

Belum

   

Belum

 

Belum

   

Belum

   

Belum

 

Belum

 

Membaca

Kuasai

Kuasai

Menulis

Kuasai

Kuasai

Kuasai

Kuasai

Membaca

Kuasai

Kuasai

Menulis

Kuasai

Kuasai

Kuasai

Kuasai

1

4
4
   
4
4
       
4
4
   
4
4
       

2

4
4
   
4
4
       
4
4
   
4
4
       

3

3
3
   
3
3
       
3
3
   
3
3
       

4

3
3
   
3
3
       
3
3
   
3
3
       

5

3
3
   
3
3
       
3
3
   
3
3
       

6

3
3
   
3
3
       
3
3
   
3
3
       

7

4
4
   
4
4
       
4
4
   
4
4
       

8

3
3
   
3
3
       
3
3
   
3
3
       

9

3
3
   
3
3
       
3
3
   
3
3
       

10

4
4
   
4
4
       
4
4
   
4
4
       

11

3
3
   
3
3
       
3
3
   
3
3
       

12

3
3
   
3
3
       
3
3
   
3
3
       

Dilaporkan oleh:

Disahkan oleh: