Sei sulla pagina 1di 1

SEKOLAH KEBANGSAAN JENGKA SEBELAS

26400 BANDAR TUN ABDUL RAZAK JENGKA


PAHANG DARUL MAKMUR Tel/Faks: 09-4662521
E-Mail : cba9120.skjengka11@gmail.com

__________________________________________________________________________________
SEKOLAH KEBANGSAAN (FELDA) JENGKA SEBELAS,

Felda Jengka Sebelas,

26400 Bandar Tun Abdul Razak Jengka,

Pahang Darul Makmur

Ruj. Kami: cba9120 400-3/9/1 ( )


Tarikh : 09 OKTOBER 2017
ZUNR ENTERPRISE,
D7 Felda Melati Jengka Sebelas,
26400 Bandar Tun Abdul Razak Jengka,
Pahang Darul Makmur.

Tuan

PERINGATAN PEMBAYARAN PENYEWAAN KANTIN (AMARAN PERTAMA)

Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas

2. Adalah dimaklumkan bahawa pihak tuan telah gagal menjelaskan bayaran sewa
bulanan premis kantin tuan di Sekolah Kebangsaan (FELDA) Jengka Sebelas bagi bulan
Oktober mengikut tarikh yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian penyewaan kantin.

3. Tuan hendaklah menjelaskan bayaran sewa premis kantin tuan dalam tempoh 14 dari
tarikh tuan menerima surat ini. Kegagalan pihak tuan menjelaskan bayaran sewa bulanan
kantin ini akan membolehkan pihak kerajaan mengambil langkah menamatkan perjanjian
penyewaan kantin antara pihak tuan dengan kerajaan.

4. Kerjasama dan keperihatinan dari pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih.

“BERKHDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

....................................................

Guru Besar
Sekolah Kebangsaan (Felda) Jengka Sebelas,
26400 Bandar Tun Abdul Razak,
Pahang Darul Makmur.

s.k : Fail Kantin