Sei sulla pagina 1di 70

 0XVLFDGLGDQ]D

5LQDVFLPHQWR
1HO

7UDVFUL]LRQHSHUFKLWDUUD
GL9HQLFLR3DOXPER

00;9,,,
0XVLFDGLGDQ]DQHO5LQDVFLPHQWR

'RPHQLFRGD3LDFHQ]D FD %HOILRUH««««««««« SDJ 

'RPHQLFRGD3LDFHQ]D FD /D*HORVLD«««««««« ´ 

*LRYDQQL$PEURVLR FDSRVW 9ROWDWLLQFD5RVLQD«««« ´ 

*LRYDQQL$PEURVLR FDSRVW $PRURVR«««««««« ´ 

7KRLQRW$UEHDX SRVW 3DYDQH««««««««««««« ´ 

7KRLQRW$UEHDX SRVW $LUGHVERXIIRQV«««««««« ´ 

3LHUUH$WWDLQJQDQW FDFD 3DYDQH«««««««««« ´ 

´
3LHUUH$WWDLQJQDQW FDFD 7RXUGLRQ««««««««« 

&ODXGH*HUYDLVH FDSRVW $OPDQGH«««««««««« ´ 

&ODXGH*HUYDLVH FDSRVW %UDQOH««««««««««« ´ 

&ODXGH*HUYDLVH FDSRVW 3DYDQHG·$QJOHWHUUH *DLOODUGH ´ 

&ODXGH*HUYDLVH FDSRVW *DLOODUGH«««««««««« ´ 

$QRQLPR ;9,VHF %UDQOHVLPSOH«««««««««««««««««« ´ 

(VWLHQQHGX7HUWUH ;9,VHF 3DYDQH *DLOODUGH«««««««««« ´ 

-XDQGHO(QFLQD FD 2\FRPDPRV\EHEDPRV««««« ´ 

-XDQGHO(QFLQD FD 'DFDEDLOHPRVFDULOOR«««««« ´ 

)UDQFHVFR%HQGXVL FDFD &RUWHVDSDGRDQD«««««« ´ 

7\OPDQ6XVDWR FDFD %DVVHGDQFH«««««««««« ´ 

7\OPDQ6XVDWR FDFD 5RQGH««««««««««««« ´ 

7\OPDQ6XVDWR FDFD 3DVVHWPHGLR««««««««« ´ 

/
7\OPDQ6XVDWR FDFD 5RQGH««««««««««««« ´ 

7\OPDQ6XVDWR FDFD /HVTXDWUHEUDQGH««««««« ´ 

7\OPDQ6XVDWR FDFD /DPRULVTXH«««««««««« ´ 

-DFTXHV0RGHUQH FDSRVW %UDQOHGH%RXUJRLJQH«««« ´ 

-DFTXHV0RGHUQH FDSRVW %UDQOHGH%RXUJRLJQH«««« ´ 

0HOFKLRU)UDQFN FD ,QWUDGD««««««««««« ´ 

9DOHQWLQ+DXVVPDQQ FDFD 7DQW]««««««««« ´ 

9DOHQWLQ+DXVVPDQQ FDFD 7DQW]«««««««««« ´ 

9DOHQWLQ+DXVVPDQQ FDFD 7DQW]«««««««««« ´ 

)UDQFLVTXH&DURXEHO "FD *DYRWWH«««««««««««« ´ 

)UDQFLVTXH&DURXEHO "FD *DYRWWH«««««««««««« ´ 

0LFKDHO3UDHWRULXV %UDQOHGRXEOH««««««««««« ´ 

0LFKDHO3UDHWRULXV 6SDJQROHWWD«««««««««««« ´ 

0LFKDHO3UDHWRULXV %DOOHWGHVVRUFLHV««««««««« ´ 

0LFKDHO3UDHWRULXV /D6DUDEDQGH««««««««««« ´ 

0LFKDHO3UDHWRULXV 9ROWH««««««««««««««« ´ 

0LFKDHO3UDHWRULXV &RXUDQWH««««««««««««« ´ 

3LHUUH3KDOqVH FDFD $OPDQGHORUD\QH«««««««« ´ 

3LHUUH3KDOqVH FDFD 3DYDQHOHVTXHUFDUGH«««««« ´ 

*LRUJLR0DLQHULR FD *DJOLDUGD/DODYDQGDUD«««« ´ 

//
*LRUJLR0DLQHULR FD 6FKLDUD]XODPDUD]XOD«««««« SDJ 

*LRUJLR0DLQHULR FD 8QJDUHVFKDH6DOWDUHOOR««««« ´ 

7KRPDV/XSR 0DVTXHGDQFH««««««««««««« ´ 

&HVDUH1HJUL FDSRVW 9LOODQLFFR«««««««««««« ´ 

&HVDUH1HJUL FDSRVW 7RUGLJOLRQH««««««««««« ´ 

&HVDUH1HJUL FDSRVW %DVVDGHOOH1LQIH«««««««« ´ 

&HVDUH1HJUL FDSRVW 3DYDQLJOLD«««««««««««« ´ 

0DUFR)DEUL]LR&DURVR FDFD &RQWRGHOO·2UFR««««« ´ 

0DUFR)DEUL]LR&DURVR FDFD &DQDULR«««««««« ´ 

0DUFR)DEUL]LR&DURVR FDFD %DOORGHO)LRUH««««« ´ 

0DUFR)DEUL]LR&DURVR FDFD %DOORGHO3LDQWRQH«««« ´ 

*LDFRPR6SLDUGR ;9,;9,,VHF 6XRQRGHOEDOORGHLFLJQL«««««« ´ 

*DVSDUR=DQHWWL SRVW /DEHUJDPDVFD««««««««« ´ 

*DVSDUR=DQHWWL SRVW ,OEDOORGHFROOD««««««««« ´ 

-RKQ3OD\IRUG *RGGHVVHV««««««««««««««« ´ 

-RKQ3OD\IRUG 1RQHVXFK««««««««««««««« ´ 

-RKQ3OD\IRUG 'DUJDVRQ««««««««««««««« ´ 

-RKQ3OD\IRUG *ULPVWRFN««««««««««««««« ´ 

///
Belfiore
Trascrizione per chitarra (De arte saltandi et choreas ducendi, 1425) Domenico da Piacenza
di Venicio Palumbo
(1400 ca. - 1476)

RL œ•w K
N K NK K K
   ¡Ì ¡ ¡ 
 

¡Ì 
¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡

8   
O O O O

K K M K N
K 
  ¡Ì ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡
¡

¡ ¡ 
¡ ¡
¡

 Ì Ì
5

8 
O O (3 volte) O O

K K K K
¡ ¡ ¡ ¡
9
  ¡Ì ¡ Ì ¡ ¡ ¡Ì 

¡ Ì ¡ ¡
8
O O O O

M K
  ¡Ì 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡
N
13
¡

Ì ¡ Ì ¡ Ì
8 
O O O O

K K K K
¡ ¡ ¡
17
  ¡Ì ¡ ¡ ¡Ì 

¡ Ì ¡ ¡ ¡Ì 

¡
8
O O O O
1
Belfiore

K K 
 K ¡ ¶ K ¡ ¶
N
¡
 Ì ¡ ¡ ¡Ì ¡
 ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

¡Ì 
21

8 
O O O O (3 volte)

K   K  
25
  ¡Ì ¡ ¡ ¡Ì ¶ ¡
Ì ¡ ¡ ¡Ì ¶
8
O O O O

K K ¡ ¶ K K K
29
   ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¶

¡Ì ¡ ¡ ¡Ì ¡
 ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡
8 
O O O O

7 K K
¡ ¡
1. 2.

  Ì ¡ ¡ ¡
3.

 Ì

 ¡Ì 
33

8 Ì
O (3 volte) O Ì Ì

K K
¡
 Ì ¡
K
¡ ¡ ¡Ì
K
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡ ¡ 
37

8  Ì Ì
Ì Ì Ì Ì (3 volte)

K K K K
41
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
8 Ì Ì Ì Ì
Ì Ì Ì Ì
2
K
Belfiore

¡ ¡ K
45
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
8 Ì Ì Ì Ì
Ì Ì Ì Ì

K K K
49
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
8 Ì Ì Ì Ì
Ì Ì Ì Ì

K K K
¡ ¡ K
53
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
 ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¶
8 Ì Ì Ì
Ì Ì Ì Ì

K K K  
57
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶
8 Ì Ì Ì Ì
Ì Ì (3 volte)
Ì Ì

K   K K
61
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¶
 ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¶ ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¶
8 Ì Ì 
Ì Ì Ì Ì

K K K 7
 ¡ ¡ ¡ ¡
1. 2. 3.

¡ ¡ ¡ ÌÌ ÌÌ 

65

8 Ì Ì 
Ì Ì Ì (3 volte) Ì

3
La Gelosia
Trascrizione per chitarra
di Venicio Palumbo
(De arte saltandi et choreas ducendi, 1425) Domenico da Piacenza
(1400 ca. - 1476)

Rœ••  
 
  
  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
O¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Ì ¡¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡
8 Ì Ì
Ì 
O Ì Ì Ì
 (3 volte)

V 

 ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡
¡
O ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Ì O ¡ ¡ ¡
6

8 Ì ¡Ì ¡ Ì
OÌ Ì Ì

11
 ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡Ì ¡ O Ì¡ ¡ ¡ ¡
8 Ì
Ì Ì OÌ

16
 Ì¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡
Ì
¡ ¡ ¡ ¡ 
8 ¡ O¡ Ì Ì
Ì Ì OÌ Ì

V
7
  ¡¡ O ¡ ¡ ¡ ¡  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
1. 2.

 O ¡ ¡
21

8 Ì Ì  OÌ ¡ ¡ O¡ ¡
Ì O Ì Ì O ÌÌ O ¡¡ ¡¡
(3 volte)

4
Voltati in ça Rosina
Trascrizione per chitarra
di Venicio Palumbo
(De pratica seu arte tripudii , 1463) Giovanni Ambrosio
(Guglielmo Ebreo da Pesaro)
(1420 ca. - 1484 ca.)

Rœ•~ V

¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Ì ¡

   ¡Ì ¡ 
¡ ¡Ì
Ì Ì
8  Ì Ì Ì
Ì Ì Ì

  ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
II
¡ Ì ¡ ¡¡ ÌÌ
¡
4

8 Ì ÌÌ ¡ Ì
Ì
N
¡
Ì

  ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡
II
¡ ¡ ¡¡ ÌÌ
¡ 
7

8 ÌÌ ¡ Ì ¡ ¡
¡ ¡ ¡
Ì (3 volte)

II V

10
  ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡
8 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡

7
1. 2.
II

  ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡
Fine
12

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡
8 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡
¡ ¡
(Da Capo al Fine ad libitum)

5
Amoroso
Trascrizione per chitarra (De pratica seu arte tripudii , 1463) Giovanni Ambrosio
di Venicio Palumbo
(Guglielmo Ebreo da Pesaro)
(1420 ca. - 1484 ca.)
Rœ•„ 4/
6 II

¡ ¡
8  ¡X ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡X ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X¡ ¡ ¡ Ì 
X X X X (3 volte)

V

¡ ¡ ¡ ¡ ¡
 ¡ ¡ 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì 
5


8 X X X Ì
X X X Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì 
9

8 X X X Ì
X X X Ì

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
8 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
13

XX XX XX X¡X ¡ ¡

1. 2. 7
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡
17

8X ¡
X XX XX XX XX
V

6
Pavane
Trascrizione per chitarra (Orchésographie, 1589)
di Venicio Palumbo
Thoinot Arbeau
(1520 - post 1595)

Iœ•~ III
 X ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ XX
8 & XXX ÌÌ Ì ÌÌ ÌÌ X
Ì X
Bel - - - le qui tiens ma vi - - -

Ì
V VI VII
 ÌÌÌ Ì 
ÌÌ ÌÌÌ ÌÌ XX
III
ÌÌ ÌÌ
5

8 Ì ÌÌ X
Ì Ì Ì Ì 0Ì X


e cap - ti - ve dans tes yeulx,

III
9
 XX ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ XX
8 XX ÌÌ Ì ÌÌ ÌÌ X
Ì X
qui m'as l'a - me ra - vi - - -

Ì
V VI VII
 ÌÌ Ì ÌÌ ÌÌÌ ÌÌ XX
 ÌÌ
III
ÌÌ
13

8 Ì Ì ÌÌ X
Ì Ì Ì Ì 0Ì X
e d'un soubz - riz gra - ci - eux,

7
Pavane

 XXX
III
17
ÌÌ ÌÌÌ 

ÌÌ ÌÌ XX
8 X ÌÌ ÌÌ Ì X

Ì Ì X

viens tost me se - cou - rir

II
 X
21
 ¡Ì ¡ ÌÌ ÌÌ ÌÌ X
8 XX ÌÌ Ì Ì Ì XX
X Ì Ì Ì X
ou me faul - dra mou - rir

0X
III
25
 X ÌÌ ÌÌÌ 

ÌÌ ÌÌÌ XX
8 0X
X Ì
Ì ÌÌ X
Ì Ì X

viens tost me se - cou - rir

7
1. 2.
II
 X
29

 ¡Ì ¡ ÌÌ ÌÌ ÌÌ XX XX
8 XX Ì Ì Ì Ì X X
X Ì Ì Ì Ì X X
ou me faul - dra mou - rir rir

8
Air des bouffons
Trascrizione per chitarra (Orchésographie, 1589)
di Venicio Palumbo
Thoinot Arbeau
(1520 - post 1595)

Iœ•

 ¡ ¡ X ¡ ¡ ¡ ¡
8 & ¡Ì ¡ ÌÌ Ì Ì ÌÌ ÌÌ ÌÌX ÌÌ
Ì Ì Ì
Ì Ì


5
 ¡ ¡ ¡ ¡ X ¡ ¡ ¡Ì ¡ XX 
8 ÌÌ ÌÌ Ì Ì ÌÌ Ì
Ì ÌX Ì
Ì Ì
Q

  ÌÌ O
 
¡ ¡ X ¡ ¡ ¡ ¡ X
Ì Ì Ì
9

8 Ì Ì Ì ÌÌ ÌÌ
Ì Ì Ì
 Ì Ì

 ÌÌ ¡ ¡ X ¡ ¡ ¡Ì ¡
Ì XX XX
13 1. 2.

Ì Ì Ì Ì
Fine
8 Ì Ì Ì XÌ Ì XX
Ì Ì Ì 
Q (Da Capo al Fine ad libitum)

9
Pavane 3
Trascrizione per chitarra
di Venicio Palumbo
(Six gaillardes et six pavanés ..., 1529) Pierre Attaingnant
(1494 ca. - 1552 ca.)

Rœ•~ ½ II ½ II
K
¡ ¡ ¡
½V ½ II II
  E ÌÌ ¡¡ ¡¡ Ì
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌ
¡ ¡
¡
¡
¡¡ ÌÌÌ ÌÌ 
8 Ì ¡¡ ¡ ¡ ÌÌ
Ì Ì ¡ ¡ Ì ¡ Ì
 

K
½ II

  ÌÌ ¡ ¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
O
 K¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡
¡ ¡
5

Ì ÌÌ ¡¡ ¡¡ Ì ¡ ¡
8
Ì ¡ ¡ Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡
¡

Q

  ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ K II
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ Ì ¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
9

8 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ , ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
 

  ¡¡ ¡¡ K
¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡
II
¡¡
13

¡ ¡¡ Ì
8
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Ì ¡
 

 ¡¡ K
¡¡ ¡¡ ¡¡
II II
¡¡ 
16

¡¡ ¡ ¡¡ Ì
8
¡ ¡ ¡ , ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ XX
XX 
¡ 
 R

10
Tourdion
Trascrizione per chitarra (Neuf basses dances ..., 1530)
di Venicio Palumbo
Pierre Attaingnant
(1494 ca. - 1552 ca.)

Rœ•„ 
II  II
  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K ¡ ¡ ¡ ¡ 


8 Ì ¡ Ì ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡
Ì ¡ Ì ¡ 
 ¡ ¡ ¡
 

 ¡ ¡ ¡ 
8 ¡Ì ¡ ¡ ¡ 
¡¡ 
5

¡¡ ¡Ì Ì¡ ÌÌ  ¡ ÌÌ ¡¡
Ì Ì ¡¡ ¡ Ì ¡
Ì

½ II II

  ¡Ì 
 K ¡ ¡ ÌÌ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K
¡ ¡ ÌÌ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
9

8 Ì
Ì
¡
¡ ÌÌ ¡¡
Ì ¡ 
Ì ¡


K
 ¡Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡  

13

8 ÌÌ ¡¡ ÌÌ ¡ Ì¡ ÌÌ  ¡ ÌÌ ¡¡
 ¡ ¡ 
Ì Ì ¡
 

11
Almande I
Trascrizione per chitarra (Troisème livre de danceries, 1556)
di Venicio Palumbo
Claude Gervaise
(1510 ca. - post. 1558)

Rœ•~ 
Ì
4/
II ½ II III

¡
6

8

& Ì¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ÌÌ ¡¡ O ¡¡¡ ¡¡
¡¡
¡¡
¡ ¡¡¡
¡ ¡ ¡¡ ¡ O¡
 , Ì ¡ ¡ ¡

Q


 ÌÌ ÌÌ ¡ ¡¡ ¡¡
II
 ¡¡ ¡ ¡ ÌÌ ÌÌ
4

8 ÌÌ ÌÌ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ Ì Ì
 Ì Ì
 
Q

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
II II
K
 ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡
4/

ÌÌÌ ÌÌÌ ¡ ¡
6

¡Ì 
7

8 ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ÌÌ ¡
Ì Ì 
 
Q Q

1. 2.
7
 ¡¡ ¡¡¡
III
¡ ÌÌ ÌÌ ÌÌ
¡¡ HH ÌÌÌÌ
11

8 ¡
¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ÌÌ ÌÌ ÌÌ HH
 
Q Q

12
Bransle VI
Trascrizione per chitarra (Troisème livre de danceries, 1556)
di Venicio Palumbo
Claude Gervaise
(1510 ca. - post. 1558)

Rœ•~ III III 


¡Ì ¡ ¡ ÌÌ ¡Ì ¡ ¡

 & ÌÌÌ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡ Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌÌ 
8 ¡ Ì¡ ¡ Ì
Ì ¡ O¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì
 
  Q Q

III
K
¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
 ¡ O ¡¡¡ ¡¡ O ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ O ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
5

8 ¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡
 ¡ O¡ O ¡¡ ¡ ¡ ¡
,
¡ O¡ ¡ 
Q Q
, Q

III III
9
 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡ ÌÌ ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡¡¡
¡
8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì Ì¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì ÌÌ
O¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì 
Q Q

III III

 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
13
¡Ì ¡ ¡ ÌÌ ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌ 
8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì Ì¡ ¡ Ì ¡ ¡ ÌÌ
O¡ ¡ ¡ Ì ÌÌ
 ¡ ¡ ¡ ¡ 
Q Q

13
Pavane d'Angleterre & Gaillarde
Trascrizione per chitarra (Sexieme livre de danceries, 1555) Claude Gervaise
di Venicio Palumbo
(1510 ca. - post 1558)

Rœ•w Pavane d'Angleterre II


 Ì ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ 
¡¡ ¡  ¡ 
¡ 
8 & ÌÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌ

¡ ¡ ¡   
  


II
 
 
    
II
   

5

     
  
  

II III
   
III II II


  


9

      
    
 

II
 
II
      
13

  
    
   
 Q

14
Pavane d'Angleterre & Gaillarde

Rœ•x Gaillarde
K
¡ ¡
II
¡¡ 

  ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ 
8  ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ 

¡ ¡ Ì ¡

 
¡ 


 
    
II
5

    
   

 
   

III II III II

9
    

 
    
   
 

 

II II
 
1. 2.

      
13

    
    


15
Gaillarde
Trascrizione per chitarra Claude Gervaise
di Venicio Palumbo
(Troisème livre de danceries, 1556)
(1510 ca. - post 1558)

 
II
   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡

¡¡ ¡¡
8  ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ 
 ¡¡ ¡ ¡
 ¡ ¡
Q

 ÌÌÌ 
II
5
¡¡ Ì¡ ¡ Ì ¡¡ ¡ 
8 ¡ ¡ ¡ ¡¡ ÌÌ ¡ 
¡ ¡ ¡ 
Ì  Ì ¡ 

 
II

4/

 
9 6

  
  


Q

 
II
 II

4/ 4/

 
6

 
6

 
13

    
  
 Q 
Q


II
 
4/

 
6

 
17

   

 

Q Q

16
Branle simple III
Trascrizione per chitarra (Second livre ..., 1547)
di Venicio Palumbo
Anonimo
(sec. XVI)

Rœ~~ 4/ II II II
 
¡
4/

ÌÌ 
6
 
6

8 & ÌÌ ÌÌ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡
ÌÌ ÌÌ Ì Ì Ì Ì ÌÌ  ¡
 Ì Ì Ì Ì 
 
Q Q

 ¡
4/ II
¡ ÌÌ ÌÌ ¡
6

8 ¡ÌÌ ¡Ì ÌÌ ¡
5

Ì ¡ ÌÌ ÌÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ¡ ¡
Ì
 Ì
Q

II
 ¡¡¡
4/ II
ÌÌ ¡¡ ¡
6

8 ¡Ì ¡ ¡Ì 
9 II
¡ ¡ ÌÌ ¡ ÌÌ ¡ XX
Ì ÌÌ ¡ Ì XX
 
Q R


  ÌÌ
13

Ì Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌ ÌÌ
8 Ì ÌÌ ÌÌ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ÌÌ
 
Ì Ì Ì

17
Branle simple

 ¡ ¡
II
¡ ¡
II
ÌÌÌ Ì Ì Ì ¡ ¡
ÌÌ
8 Ì ¡
17

¡ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ¡ ¡
Ì Ì 

 ¡
21
¡
¡ ¡ ¡ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ XX 
8 ¡Ì ¡ ¡ ÌÌ ÌÌ Ì Ì X
Ì Ì Ì

  ÌÌ 
25
¡¡ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ
8 Ì ¡ ÌÌ ÌÌ Ì Ì ÌÌ ÌÌ
Ì

1. 2.
7
29
 XX Ì XX
8 ÌÌ Ì¡ ¡ X ÌÌ Ì¡ ¡ X
Ì Ì X Ì X

18
Pavane & Gaillarde V
Trascrizione per chitarra (Septieme livre de danceries, 1557)
di Venicio Palumbo
Estienne du Tertre
(XVI sec.)

Rœ•~ Pavane

 Ì¡ ¡
III

8 & ÌÌÌ ¡¡
¡¡
¡¡
¡ Ì¡¡ ¡¡ ¡
¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡
¡¡ ¡ ¡ ÌÌ ÀÌ
Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Ì Ì
 ¡
Q Q


Ì X
III 
5
 ÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì ¡¡ XX 
8 ÌÌ ¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡
¡ ¡ Ì
 
 ¡ X
 
Q

III II
K
III
9
 ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡

¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
8 Ì ¡
¡ ¡¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ XX
Ì , ¡ X
 X
Q

K
II
 
13
 ÌÌÌ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì¡

ÌÌ  ¡ X 
8 ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ XX
Ì ¡ Ì , Ì X


19
Pavane & Gaillarde V

Gaillarde
Rœ•„
 ¡
III III
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì 
8  ¡¡ ¡¡ ¡ ÌÌÌ ¡¡ ¡ ¡ ¡ Ì¡  ¡ ¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡
Q  

K
¡ ¡¡ Ì Ì ¡
 
5
 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ÌÌ ¡

ÌÌ ¡¡ 
8 ¡¡ ¡ ¡¡ Ì ¡ Ì
¡ 
Ì ¡ ¡

Ì ¡

Q 

III
 ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ K ¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡
9

8 ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ÌÌ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ Ì ¡ ¡
¡
,

K 7
 ¡ ¡¡ 
1. 2.

¡ Ì¡

ÌÌ  ¡ Ì ¡¡  ÌÌÌ ¡¡ HHH ÌÌÌ 
14

8 ¡ ¡ ¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ HH 
Ì , ¡ Ì HH Ì 
 Ì Ì

20
Oy comamos y bebamos
Trascrizione per chitarra Juan del Encina
di Venicio Palumbo
(Cancionero musical de Palacio, 1500 ca.)
(1468 - 1530 ca.)

Rœ~~
 ¡ ¡ Ì ¡¡¡ ¡¡ Ì ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡
II II

0 ÌÌ ¡¡¡ ¡¡ 0 ÌÌ ¡¡
8  ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡
¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡
Oy co - ma - mos y be - ba - mos y can -

 ÌÌ ¡¡ ÌÌ¡
II
¡¡¡ Ì¡ ÌÌÌ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡
6

8 ÌÌ ¡
¡ ¡ ¡¡ ¡
¡
¡ Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Q
te - mos y gue - mos que ma - ña - na,a -

 ¡
II
ÌÌ ¡¡
 Ì¡

 ¡¡ ¡¡¡
11

8 ¡¡ ¡ ÌÌ O ¡¡ ¡¡ Ì
Ì
¡
¡
¡ Ì Ì ¡ ¡ 

yu ne - - - re - mos por on - rra de

 ¡¡ ÌÌ¡
II
ÌÌ ÌÌÌ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡
15

8 ¡ Ì ¡ ¡
¡
¡ Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Q
sant An - true - jo pa - rè - mo - nos

1. 2.

 ¡¡
II
 
¡¡Ì ÌÌ ÌÌ 
19

8 ¡ ¡¡ ÌÌ O ¡¡ O ¡¡
¡ Ì Ì ¡ Ì 
¡ Ì
 
oy bien an - chos lle - jo

21
Daca, bailemos, carillo
Trascrizione per chitarra
di Venicio Palumbo
(Cancionero musical de Palacio, 1500 ca.) Juan del Encina
(1468 - 1530 ca.)

Rœ~w
Ì
 ÌÌ
8 Ì ¡¡ ÌÌ ¡
¡ Ì
¡ ¡ Ì
¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡ Ì ¡ Ì ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡
Da - ca, bai - le - mos, Ca - ri - llo al son

 Ì ¡ ¡ ¡
   ¡¡  ¡¡ 
 
Ì ¡
Ì ¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ 
6

8 ¡ ¡ ¡¡ ÌÌ Ì ¡ ¡ ¡ ÌÌ 
¡ Ì   

P
des - te ca - ra - mi - llo ho - ra que te

 ¡¡ ÌÌ
11 Ì ¡ Ì
Ì
¡
¡
Ì
Ì ¡

¡
¡ ÌÌ
8 ¡ Ì ÌÌ ¡¡ Ì ¡ Ì ¡ ¡ Ì

Q P Q P
va - ga spa - cio, sal - te, sal - te sin fal -

¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì
II
16
 ÌÌ ¡¡ ÌÌ ¡ ÌÌ ¡ ¡ ¡¡
8 Ì ¡ Ì ¡ Ì ¡
Ì ¡ Ì ¡ Ì ¡
se - ta da - ca, bai - le - mos, Ca - ri - llo

 ¡ ¡ Ì ¡¡ Ì ÌÌ ¡¡
8 ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡
21

¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì Ì ¡
¡ ¡ Ì Ì
al son des - - - te ca - ra - mi - llo.

22
Cortesa padoana
Trascrizione per chitarra (Opera nova de balli, 1553) Francesco Bendusi
di Venicio Palumbo
(1500 ca. - 1553 ca.)

Rœ•x N M III M III


  ÀÌ

ÌÌ ¡ ¡
 N
¡¡

 Ì ¡¡ Ì O

¡¡ ÌÌ ¡¡
8 ÌÌ O ¡ ¡ ÌÌ ¡
¡ Ì Ì ¡
 ¡ ¡

III ½ II III

 ¡Ì ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡
ÌÌ ¡¡
5

8 ÌÌ ÌÌ ¡ ÌÌ ¡¡
¡
Ì ¡ ¡

III
9
 ¡Ì ¡ ¡¡ ¡Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡¡
8 Ì ¡ ÌÌ ¡¡ Ì ÌÌ ¡¡
Ì Ì
¡

 ÌÌ 
13
¡ 
¡

¡ ¡ Ì ¡ ¡ OÌ
8 Ì Ì ¡ ÌÌ ¡ O ÌÌ ¡
Ì Ì ¡ ¡

1. 2.
7
 ¡
17 
¡ ¡¡Ì ¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ÌÌ 
8 Ì ¡ ¡
Ì ¡ Ì ¡ Ì ¡ Ì

23
Basse dance
Trascrizione per chitarra (Het derde musyck boexken, 1551) Tylman Susato
di Venicio Palumbo
(1510 ca. - 1570 ca.)

Rœ•~
¡ ¡ ¡ ¡¡  
III

¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌ 
8 E ÌÌ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ÌÌ 
 ¡ ¡¡ ¡ ,  
,

  
 
III
¡ ¡  
8 ¡¡Ì ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡ ÌÌÌ 
5

¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì 
¡ ¡ ,

¡ ¡  

Ì Ì 
¡ ¡ Ì
  
 

III ½ II

¡¡ ¡ ÌÌ   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì  
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
9

8 ÌÌ ¡ ¡ ÌÌ ¡ ÌÌ Ì 
Ì ¡   ¡ ¡ Ì  V V V V

  ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡
¡ ¡ Ì   ¡¡ ¡ ¡¡ ¡

¡
¡
¡¡ ¡¡ Ì
8 ¡ ¡ ¡ ¡
13

¡ ÌÌ ¡¡ ÌÌÌ
  ¡ ¡ Ì   ¡ ¡ Ì
Q

 
  
À
> ¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡ ÌÌÌ  ¡¡ ¡ ¡ ¡
17

8 ¡ ¡ Ì Ì
  
¡ Ì Ì À Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡
 
¡ 
¡Ì ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡¡ ÌÌ 
20

8 ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌ
, ¡ ¡ ÌÌ ÌÌ
Ì
 

24
Ronde
Trascrizione per chitarra (Het derde musyck boexken, 1551) Tylman Susato
di Venicio Palumbo
(1510 ca. - 1570 ca.)

Rœ•v ½ II

 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ Ì  Ì ÌÌ
8 E ¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡
¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡
¡
¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡ ¡ ¡
ÌÌ
 ¡ ¡ ¡ 
¡ , 
 
Q 


¡ K 
 ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ O ¡¡
4/ II

¡¡ ¡Ì ¡ ÌÌ ÌÌ
6

8 ¡¡
5

¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ÌÌ
¡ ¡ ,¡ ¡ 
¡ O ÌÌ
¡ ¡ ¡ , 
 , 
Q

¡ K II
 ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ O ¡¡¡
4/
6

¡¡ ¡¡ ¡Ì ¡ ÌÌ ÌÌ 
9

8 ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ Ì ÌÌ ÌÌ
¡ ¡ ¡ ,¡ ¡ ¡ ¡ ¡, O ¡ Ì
,

 ¡ ¡¡ ¡¡ 
¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
8 ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌÌÌ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌÌÌ
13

¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

  Q Q

7
 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡ ¡ Ì
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ HHH ÌÌÌ
17

8 ¡¡ ¡
¡
¡
¡ ¡ ¡ ÌÌ ¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ H

25
Pass et medio
Trascrizione per chitarra (Het derde musyck boexken, 1551) Tylman Susato
di Venicio Palumbo
(1510 ca. - 1570 ca.)

Rœ•~
ÌÌ K
 E Ì ¡ ¡¡ Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ÌÌ ¡¡
8 ¡ ¡X ¡ ¡X ¡ ¡ ¡ ¡ ÌX ¡
X ,

K ¡
 ¡  ¡K ¡ ¡¡ ¡ ¡ Ì 
II
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
5

8 ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡¡ ¡ ÌX
X , 
O

K
 ÌÌÌ ¡ ¡¡ Ì¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡
9

8 ¡ X¡ X ¡
, Ì ¡
X

II II

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡
N
 ¡ ¡ ¡¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌ ¡ Ì Ì


13

8 Ì ¡¡ ¡¡ ¡ 0¡ Ì Ì ¡¡ ÌX Ì
Ì ¡ ¡ Ì Ì ¡ X

26
Pass et medio

Nachtanz
Rœ~~ III II II
17
 ÌÌ ÌÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ÌÌ ¡¡
8 E Ì ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡
Ì 
Ì 
Q

1. 2.
III
5
 Ì ÌÌ  ÌÌ
II
O ¡¡ ¡¡ ÌÌÌ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
8 ÌÌ Ì ÌÌ ¡¡ ¡¡ Ì ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡
Ì Ì 

III II
 ÌÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡
N
9

¡ ¡ Ì ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡Ì ¡
8 ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ Ì
Ì ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ Ì

1.

 Ì
2.

¡ Ì ¡¡ ¡¡ XX
13

8 ÌÌ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ X
Ì ¡ Ì X

27
Ronde
Trascrizione per chitarra (Het derde musyck boexken, 1551) Tylman Susato
di Venicio Palumbo
(1510 ca. - 1570 ca.)

Rœ•v K III
K
¡ ¡

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡
8 D E ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ D ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ 
¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡Ì O ¡¡ ¡ ÌÌ
 ¡
, ¡ ¡ ¡ 
 

   
¡ ¡ ¡
 ¡ O ¡ Ì ¡ ¡ ¡ O¡ Ì
¡ ¡ ¡
8 D ¡¡ ¡¡ ÌÌ 
¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì 
5

¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
 
 Q  Q
R R

III

¡ ¡ ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Ì ¡¡ ¡¡ ¡¡ O ¡¡ ¡ ¡ ÌÌ
9

8 D ¡¡ ¡ ¡ ¡
¡¡ 
 ¡ ¡ ¡
Ì
 , , Ì  Ì

III
13
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ÌÌ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì 
8 D ¡¡ ¡¡ Ì ¡ ¡¡ ¡

¡ ÌÌ
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
,¡ ¡ , Ì Ì

28
Les quatre branles
Trascrizione per chitarra (Het derde musyck boexken, 1551) Tylman Susato
di Venicio Palumbo
(1510 ca. - 1570 ca.)

Rœ•~
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡
III

8E ¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡ ¡ 


III


I
 
4


 


 
 
  
III

7


  

 I I  

 

10 


III III
 
14

 

29
La morisque
Trascrizione per chitarra (Het derde musyck boexken, 1551)
di Venicio Palumbo
Tylman Susato
(1510 ca. - 1570 ca.)

Rœ~ N 
M
  ¡¡ ¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ 
II
¡ ¡ 
8 E ¡ ¡ ¡ ¡ 
 N 
M

 
II
 
1.
5
  
  


Q


2.


  
9

14
 
Fine


 
Q
Da Capo al Fine ad libitum

30
Branle de bourgoigne 17
Trascrizione per chitarra
di Venicio Palumbo
(Musicque de joye, 1550 ca.) Jacques Moderne
(1500 ca. - post 1560)

Rœ•x
 K
8 & ÌÌÌ ¡¡ ¡
¡ ¡¡ ¡¡ O ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡
¡¡
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ÌÌÌ
O¡ ¡ ¡ ¡¡
¡
¡¡
¡¡
Ì ¡ ¡ O¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡
 
Q

  ÌÌ
4/
II
¡
6

¡¡ ¡¡ O ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡Ì ¡ ÌÌ ÌÌ 
5

8 Ì ¡ ¡¡
¡ ¡ O¡ ¡ ¡¡ O ¡¡ ¡¡ Ì ÌÌ ÌÌ
Ì ¡  O¡ Ì 
 Fine
Q

III
9
  ÌÌ ¡¡ ¡¡ Ì ¡¡ ¡¡ O ÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡
8 Ì ¡ ¡ O ÌÌÌ ¡¡ ¡¡ Ì ¡¡ ¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡
Ì ¡ ¡ OÌ ¡ 

III
13
  ÌÌ ¡¡ ¡¡ Ì ¡¡ ¡¡ O ÌÌ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡
8 Ì ¡ ¡ O ÌÌÌ ¡¡ ¡¡ Ì ¡¡ ¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡
Ì ¡ ¡ OÌ ¡ 
Da Capo al Fine

31
Branle de bourgoigne 18
Trascrizione per chitarra (Musicque de joye, 1550 ca.)
di Venicio Palumbo
Jacques Moderne
(1500 ca. - post 1560)

Rœ~ 4/ II II

  & ¡ 

6

 
8 
 


4/ II II

5
  


 
 
 

II
   

9

  
 

II
13
   
 
 
 

32
Intrada XVI
Trascrizione per chitarra (Neue musikalische intraden, 1608) Melchior Franck
di Venicio Palumbo
(1580 ca. - 1639)

Rœ••
0 ¡¡ ¡ ¡ ¡K ¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡
II III I I

8 D &  ¡¡¡¡ ¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡ ¡¡¡
¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌ
¡ Ì
 ¡ Ì Ì Ì ¡ Ì

Q Q

K III
¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡Ì X
II

8 D ¡Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡ 
5

¡ ¡¡ ¡ ¡ Ì XXX
 Ì Ì Ì , Ì Ì 
Q

K ¡ K ¡
0 ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ Ì¡ ¡
 ÌÌ 0¡ ¡ ¡¡ ¡ Ì¡ ÌÌ
8 D ¡¡ 
9

¡ Ì ¡ ¡ ¡¡ ¡ O¡ Ì
O¡ ¡ ¡ $Ì

Ì ¡ Ì Ì
,

 ,

I III
 K¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ÌÌ XX
8 D ¡¡ ¡ 
13

¡ ¡ Ì¡ ¡¡ ¡¡ OÌ
$ ¡ ¡
¡ ¡
¡
¡ Ì
 ¡ ¡
¡ ¡ Ì XX
, 
 ¡

33
Intrada

Ì
 
Ì¡  ¡ ÌÌ Ì
 Ì¡ ¡ Ì¡ ¡
17


8  Ì ¡ ¡ ¡ Ì¡ ¡ ¡¡ ¡Ì ¡
 Ì Ì Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ 
   


N
21
Ì Ì¡ ¡¡ ¡¡ O Ì¡  ¡

8D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ Ì¡
¡ ¡ Ì¡ ¡Ì
Ì Ì ¡ Ì Ì ¡
 
 Ì 
Q


Ì

¡¡ Ì   ¡¡
¡¡ D Ì¡ Ì¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡
25

8 D O ¡¡ ¡ Ì ¡Ì Ì  ¡
¡

Ì ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡
 
¡ ¡

¡ ¡ 
I III 1.

¡
2.

Ì ¡ ¡¡ ¡Ì ¡ Ì¡ ¡ ¡Ì ¡ O ¡ ÌÌ XXII  XXX
29

8D
II

Ì ÌÌ ÌÌ Ì Ì XX X
Ì Ì Ì 
 Q Q

34
Tantz XXIV
Trascrizione per chitarra (Neue artige und liebliche täntze, 1602) Valentin Haussmann
di Venicio Palumbo
(1560 ca. - 1613 ca.)

Rœ•x II III II
 ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡
E ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡
8 ¡ ¡
¡  ¡¡ ¡
¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡

4/ II
  
6

¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ O ¡¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
4

8 Ì O ¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ Ì ¡¡
¡¡
¡ ¡ ¡¡ ¡¡
Ì ¡ Ì ¡ ¡


 Ì   ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡K
¡¡  ¡¡ ÌÌ ¡¡
8

8 ÌÌÌ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ÌÌÌ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì 
Q Q

¡ K 1.
 
2.

¡
III II
 ¡¡ ¡¡
13
¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡
 
ÌÌ ¡¡ X
8 ¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ XXX
¡ ¡ ¡  ¡ ¡ ¡ ¡ 
  
Q Q Q

35
Tantz XXIV

Rœ•x Nachtanz
K
      ¡¡
II II
18
 ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ Ì¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡
8 ¡¡ ¡ ¡ ¡ Ì¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡
    ¡ ¡, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
, 

K 
 Ì ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ O ¡ ÌÌÌ ¡¡
8  ÌÌ ¡¡ ¡¡
23

O ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡
 , ¡
Ì ¡ ¡ Ì ¡ ¡
, 

 Ì ¡¡ ¡¡ K
 ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ Ì¡ ¡¡
27

8 ÌÌÌ ¡
¡ ¡¡ ¡ Ì ¡
¡ ¡ ¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
 Ì 
Q Q

K
 ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡
III 1. 2.

¡¡¡ ¡¡ 
¡ ÌÌ ÌÌ 
¡ ¡ ¡¡¡
32

8 ¡¡ ¡
¡ ¡ ÌÌ ¡
¡ ¡ ÌÌ ¡
¡ ÌÌ 
¡ ¡  ¡ ¡ ¡  
Q  Q Q

36
Tantz LXVIII
Trascrizione per chitarra (Rest von Polnischen und andern täntzen, 1603) Valentin Haussmann
di Venicio Palumbo
(1560 ca. - 1613 ca.)

Rœ•~
 K
II
K K
E ¡ 

¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ 0 ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ 
¡¡
8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡
, ¡ ¡ ¡ 
, ¡ Ì , 
Q

K K
4
  ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì¡
8 ¡¡¡ ¡¡ Ì Ì 0 ¡ ¡¡ ¡ ÌÌ ¡
ÌÌ , ¡ Ì

II
K IV II
  ¡¡ ¡ ¡ ¡¡
IV IV

 ¡¡ ¡ ¡¡ 0 ¡ ¡ Ì K
 ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡ 
7
 
8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ÌÌ
¡
Ì ¡ 0 ¡ ¡¡
 ¡
 , 


 ¡ 
II
K K 1. 2. II IV
¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ 
 ¡¡ ¡ Ì
10

8 ÌÌ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ Ì ¡ ¡¡ ÌÌÌ
¡¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌ
, ¡ ¡ 
Q R

37
Tantz LXXVI
Trascrizione per chitarra
di Venicio Palumbo
(Rest von Polnischen und andern täntzen, 1603) Valentin Hausmann
(1560 ca. - 1613 ca.)

Rœ•~
  & ¡Ì ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

K
8 ¡ ¡ Ì ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡Ì ¡ ÌÌ 
¡ ¡ Ì
Ì 
Ì Ì ¡ ¡ ¡ Ì Ì


II V VII IV V IV II

  ¡Ì ¡

¡
Ì ¡ ¡ ÌÌ ¡¡ ¡ ¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡  ¡ XX 
5

 ÌÌ ¡¡ ¡
8 ÌÌ
Ì ¡ ¡
Ì
Ì , X Ì
 Ì

½ II
 II

 ÌÌ Ì¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ÌÌÌÌ ÌÌ

¡¡ ¡¡ ¡¡ 
9

8 ¡¡ ¡¡ ¡ Ì Ì
¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡
 
¡ Ì  Ì


1.

  ¡Ì ¡ ¡¡
½ II
¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ½ II
¡¡ ¡¡Ì
 
13

8 ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡Ì ¡
Ì ¡ ¡ ¡
 ¡

7
2.


½ II
 ¡¡Ì 
16

¡ ¡¡Ì
II
8 XX ¡ ¡ XX
X XX
¡ 

38
Gavotte 1
Trascrizione per chitarra (Terpsichore, 1612)
di Venicio Palumbo
Pierre-Francisque Caroubel
( ? - 1619 ca.)

Rœ•„ K
 & ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ÌÌ ÌÌ
8 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ÌÌ ÌÌ 
¡ ¡ ¡ ¡ Ì , ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
 
Q

VII

¡ ¡ ¡¡

¡ ¡
N ½ II

  ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì Ì

¡ Ì Ì
Ì ÌO ¡ ÌÌ ÌÌ 
5

8 ¡¡¡ ¡ ¡¡ 
¡ ¡ ¡¡ 
 ¡ ¡ Ì , ¡ ¡ ¡ Ì Ì
 
Q R Q

Gavotte 3
Trascrizione per chitarra (Terpsichore, 1612) Pierre-Francisque Caroubel
di Venicio Palumbo
( ? - 1619 ca.)

Rœ•„

¡ ¡ Ì
½ II
 & ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌÌ
 


8 ¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ Ì
 ¡ ¡ ¡ ¡ Ì 

Q

5
  ÌÌ ÌÌ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡ Ì ¡ ÌÌ ÌÌ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡ ¡ ÌÌ 
8 ÌÌ Ì
Ì
Ì Ì
 ¡ ¡ Ì Ì

Ì ¡ ¡ Ì
Q

39
Branle double
Trascrizione per chitarra (Terpsichore, 1612)
di Venicio Palumbo
Michael Praetorius
(1571 - 1621)

Rœ•v 4/ II
 
6

¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

8 E ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡
 ¡   
¡ ¡ ½ II

 ¡ ¡
½ II
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ 
5

 
¡ ¡ 

II IV II
9
  ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ 
 ¡ 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

¡ ¡ 
Q

II II ½ II II
13
  ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ 

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ 
¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ 

40
Spagnoletta
Trascrizione per chitarra
di Venicio Palumbo
(Terpsichore, 1612) Michael Praetorius
(1571 - 1621)

Rœ•„
 ¡
II
K ¡¡ K ÌÌ ÌÌ
II
¡¡¡
8 ¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ Ì ¡ ¡¡¡ ÌÌ ÌÌ
Ì 
¡ Ì ¡ Ì ¡ ¡

¡¡ ¡K ¡
1. 2.
II
 ÌÌÌ ÌÌ ÌÌ 
II
3
¡¡ ÌÌ ¡¡ ÌÌ ¡¡
8 ¡ ¡ Ì ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ¡¡
¡ Ì ¡ 
Ì ¡

  ¡¡ K K ¡ K
¡¡ ¡¡ ¡Ì ¡ ¡¡¡ ÌÌÌ Ì ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ÌÌ
6

8  ÌÌÌ ¡¡ 0 ¡¡¡
¡ ¡ ¡ Ì
¡ Ì ¡ ¡ ¡¡ ÌÌ
 , ,

K K
 Ì ¡¡ ¡ ¡¡ ¡
II
ÌÌÌ ¡Ì ¡¡ ¡ ÌÌÌ ÌÌÌ ¡¡¡
9

8 ÌÌ O¡
¡ ÌÌ ¡
¡
¡ ¡ ¡¡

Ì Ì  , Ì Ì ¡
Q

41
Spagnoletta

 ¡¡ K III K II K 
¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ Ì ¡
 
12

8 ÌÌ ¡ Ì ¡ Ì ¡ ¡ ¡ Ì ¡
¡ ÌÌ ÌÌ ¡¡ ÌÌ ÌÌ ¡¡ 
 Ì ¡ 
R Q

 K
II
¡¡ K K
¡ 0 ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ Ì
15

8 ¡ ¡ ÌÌ Ì ¡¡ ¡Ì Ì ¡
 ÌÌ Ì ¡ ÌÌ ÌÌ ¡¡
Ì Ì ¡

 K K
II
¡¡ K K
¡ ¡ 0 ¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡Ì ¡ ¡¡¡
18

8 ¡ ¡ ÌÌ ¡ ¡ ¡ ÌÌ Ì ¡¡
 ÌÌ Ì ¡¡ ÌÌ Ì ¡ Ì Ì ¡

7
1. 2. IV
 Ì 
21

Ì ¡¡ Ì Ì XX 
8 Ì
Ì ÌÌ O ¡¡ ÌÌ ÌÌ  XX 

R

42
Ballet des sorcies
Trascrizione per chitarra
di Venicio Palumbo
(Terpsichore, 1612) Michael Praetorius
(1571 - 1621)

Rœ•w 
¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡
 
 ¡¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡

¡ ÌÌÌ ¡ ¡ ¡¡ ¡ 
8 E ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡
 ¡ ¡ ¡ Ì  
 , 

VII II

¡
 Ì ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
1.
¡ ¡
2.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌÌÌ ¡¡ ÌÌÌ ¡¡ ¡


4

 ¡ ¡¡
Ì ¡ ¡ Ì , Ì ¡

¡

 
¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
II
8
  ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌÌ ¡ ¡¡ ¡
8 ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡
¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡


¡ ¡ ¡
 Ì Ì ¡ ¡  ¡Ì
II

Ì¡

¡ ¡ ¡ ¡¡
12

8 ¡ ¡ ¡Ì ¡ ÌÌ
¡ ¡ , ¡ ¡

Ì Ì
R

1. 2.
II VII

  ¡Ì ¡ Ì 
VII
¡ Ì   

 
15

8 
 

43
La Sarabande
Trascrizione per chitarra (Terpsichore, 1612)
di Venicio Palumbo Michael Praetorius
(1571 - 1621)

Rœ•~ K K
K
III
 ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
8  ¡¡  ¡ ¡  
  

   
Q

K K K
 ¡¡ ¡
III
¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
¡ ¡  
5

 ¡¡  ¡¡  

  
Q

K K K V
 ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ 
¡¡ ¡ 
9

 ¡  ¡¡  ¡
 ¡
   

K K II
K 
 ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡  
 
 ¡ 
13

 ¡  ¡ ¡¡  
  ¡

 

K K 
 ¡ 
1. 2.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡    
18

8     
 
Q

44
Volte
Trascrizione per chitarra
di Venicio Palumbo
(Terpsichore, 1612) Michael Praetorius
(1571 - 1621)

Rœ•„
K
4/ II 4/ II
   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
6

 
6

¡¡ ¡¡  
8  ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡     
¡ ¡ ¡ , ¡ 
 
  
 Q

  K K
II
K
4/
6

¡¡ ¡¡    ¡¡ ¡¡
6

 ¡¡ ¡ ¡ ¡¡    ¡ ¡
 , ¡ ¡ ¡ ¡   ¡
, 

 ¡   K K
 ¡ ¡ 
11

8 ¡¡ ¡¡ ¡¡   ¡ ¡¡
¡ ¡ ¡    ¡ ¡ ¡
,

 
4/ II
  
6

    
16

8  ¡   
  ¡  


 
1. 2.

            
21

 
   

45
Courante
Trascrizione per chitarra (Terpsichore, 1612) Michael Praetorius
di Venicio Palumbo
(1571 - 1621)

Rœ~ II
 
4/6 II

 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
8 ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡
¡ ¡ ¡ ¡ 


  
1. 4/6 II
¡¡ 
5

8 ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ÌÌ ¡¡ ¡ 
 ¡ ¡ ¡ Ì ¡
¡

 ¡ K ¡ K
 ¡ ¡
2.

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡
9

8 
 ¡ ¡ ¡ ¡

K K ¡
13
  ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
8 ¡ ¡ ¡
 ¡ 

¡

1.
7 2.

  ¡ ¡ 
¡ ¡  
16

8
 ¡ ¡ 

46
Almande lorayne
Trascrizione per chitarra (Liber primus leviorum carminum, 1571)
di Venicio Palumbo
Pierre Phalèse
(1510 ca. - 1573 ca.)

Rœ•w
K
VII VII

  & ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O Ì ¡¡
¡Ì ¡ ¡ O ¡¡ ¡
¡¡
¡ ¡¡¡
¡
8  ¡
Ì O¡ ¡ ¡
 

K II
4
  ÌÌÌ ÌÌ  ¡ÌÌ ¡ ¡Ì ¡ ¡ ÌÌÌ ÌÌÌ
8 ÌÌ Ì
Ì Ì Ì Ì

K K
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
II
7
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌ ÌÌ ¡Ì 
8 ÌÌ ÌÌ Ì Ì Ì ÌÌ
Ì Ì
Ì Ì

K 7
VII II
 
  ÌÌÌ ¡¡ 
1. 2.

¡ ¡
ÌÌ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌÌ ÌÌ ÌÌÌ ÌÌ
10

8 ¡¡ Ì Ì HHH Ì
Ì ¡ Ì HH
Ì Ì Ì H Ì

47
Pavane lesquercarde
Trascrizione per chitarra (Liber primus leviorum carminum, 1571)
di Venicio Palumbo
Pierre Phalèse
(1510 ca. - 1573 ca.)
Rœ• K
 E ¡¡ 
 
¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡
III
¡ ¡¡ ¡¡
8 ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡  
 

 , ¡  
Q 
Q

 
 
 
 
  
5

  

 
 Q
Q
Q


 
II V
 

9

 
  
   

Q

II 

 
II
 
4/

 
6


13

  
   Q
Q

  


III

17

  

   
21

 

Q

48
Gagliarda La lavandara
Trascrizione per chitarra (Il primo libro de balli, 1578) Giorgio Mainerio
di Venicio Palumbo
(1535 ca. - 1582)

Rœ•y II
K K
4/

¡

6

 Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ÌÌ

¡ ¡¡ C ÌÌ ¡¡
8 ÌÌ ¡¡ ¡Ì 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
, OÌ ¡¡ ÌÌ ¡¡
, Ì


II
K
4/

  Ì¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡
6
 
ÌÌ ¡ ÌÌ ÌÌ 
6

8 ¡ Ì Ì ÌÌ ¡¡ ¡Ì ¡ ¡
¡ Ì ,
 Ì Ì

K
  ¡¡ ¡ ¡ ¡ O ÌÌ ¡¡ C ÌÌ ¡¡ Ì¡ ÌÌ 
ÌÌ ¡
11

¡
8
Ì , ¡ ¡ O ÌÌ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡
¡ Ì
Ì 
Ì

½ II
K K
16
 Ì O ¡¡¡ O ¡ÌÌ ¡ ¡ O ÌÌÌ ¡ O ¡ÌÌ ¡ ¡ ¡ O ÌÌ ¡¡
8 ÌÌ Ì ¡
O¡ OÌ OÌ OÌ OÌ ¡

  ¡ K K 
O¡ ¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡Ì O ¡ ¡¡¡ Ì¡¡ ÌÌ C ¡ ÌÌ 
21

8 ¡ÌÌ ÌÌ ¡¡ ¡ Ì 
 Ì ¡ Ì
Ì
49
Gagliarda La lavandara

½ II
K K
26
  Ì O ¡¡¡ O ¡ÌÌ ¡ ¡ O ÌÌÌ ¡ ¡
O ÌÌ ¡ ¡ ¡ O ÌÌ ¡¡
ÌÌ
8 O¡ OÌ OÌ OÌ O ÌÌ ¡¡

K K K
  ¡ O¡ ¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ O ¡ ¡¡¡ Ì¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡
ÌÌ C ¡
31

8 ¡ÌÌ ÌÌ ¡¡ Ì ¡ ¡ ¡ 
 Ì ¡ Ì Ì


K
36
  ÌÌ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ Ì
Ì ¡¡¡ O ÌÌÌ ¡¡
8 Ì ¡¡ ÌÌ ÌÌ ¡¡ ¡¡
 Ì OÌ
Ì

K K
  C Ì ¡¡ Ì¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
ÌÌ ¡
41

8 ÌÌ ¡¡ ¡ Ì ¡¡ ÌÌ 
Ì ¡ Ì 
Ì Ì

  ÌÌ ¡ Ì ¡¡¡ O ÌÌÌ ¡¡ C ÌÌ ¡¡ Ì¡¡


Ì ÌÌ ¡
46

8 Ì ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡
Ì OÌ ¡ Ì

50
Gagliarda La lavandara

½ II
¡ K K K
51
  Ì Ì O ¡¡¡ O ÌÌ ¡ ¡ ¡ O ¡¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ ¡
ÌÌ ÌÌ
8 O¡ OÌ O ÌÌ O ÌÌ 
Ì

  O ÌÌ K Ì
¡¡ O ¡ ¡ ¡ ÌÌ ¡
Ì ¡¡¡ Ì¡ ÌÌ ¡
56

Ì ¡
8 O Ì ÌÌ Ì
Ì
¡¡
Ì

½ II

  ÌÌ Ì Ì ¡ ¡
O ¡¡¡ O ÌÌ O ÌÌÌ 
61

8 Ì Ì
Ì O¡ OÌ OÌ
Ì

K K
65
  O ¡Ì ¡ ¡ ¡ O ÌÌÌ ¡ ¡¡ O¡ ¡ ¡ Ì
ÌÌ
¡
¡
Ì
8 O Ì OÌ ÌÌ 

7
69
  ÌÌ ¡¡ Ì¡ ÌÌ ¡ ÌÌ HH ÌÌÌ 
8 ¡ ¡¡ Ì HHH
Ì Ì Ì HH Ì 

51
Schiarazula marazula
Trascrizione per chitarra (Il primo libro de balli, 1578) Giorgio Mainerio
di Venicio Palumbo
(1535 ca. - 1582)

Rœ~~
 &

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡
8 X X ¡
X X X
Q P

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡¡ ¡ ¡
4

8 ÌÌ XX XX X
 

 

 ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡
8

8 Ì X Ì ÌÌ
  X Ì   Ì


 ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡
12

8 Ì X Ì Ì
  X Ì   Ì Ì

52
Schiarazula marazula

 ÌÌ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡
 X
16

8 Ì X
  X
X X X

 ¡ ¡
20
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡
8 ÌÌ X XX
Ì   X X X

 ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡
24
¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡
8 ÌÌ XX ÌÌ 

ÌÌ ¡ 
    Ì  
Ì Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 7
1.

 ¡ ¡ ¡ ¡
2.

ÌÌ  XX
29

8 XX Ì ÌÌ ¡ 
Ì   Ì  
Ì X

53
Ungarescha e Saltarello
Trascrizione per chitarra (Il primo libro de balli, 1578)
di Venicio Palumbo
Giorgio Mainerio
(1535 ca. - 1582)
Iœ•~ Ungarescha
  & ¡X ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ X¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì
8 
X X X X

5
  X¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ X¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì
8
X X X X

  ¡X ¡ ¡ ¡ ¡ ¡X ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

9

8 X X
X X X X

N
 
13
 ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ÌX Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
8 Ì X X
X X X X

N
 
17
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ Ì Ì 
8 X X X X
X X X X

54
Ungarescha e Saltarello

Saltarello IœIL
21
   ÌÌ ¡ ÌÌ ¡ ÌÌ ¡ Ì ¡ O¡
8  
Ì Ì Ì Ì

25
  ÌÌ ¡ ÌÌ ¡ Ì ¡ O¡ Ì ¡
8 
Ì Ì Ì Ì

29
  ÌÌ ¡ Ì ¡ O¡ ÌÌ ¡ ÌÌ ¡
8 
Ì Ì Ì Ì

  ¡ O¡ Ì ¡ ÌÌ Ì
33

8 Ì ¡
Ì Ì Ì Ì

37
  ÌÌ ¡ Ì ¡ ¡ Ì ¡ ÌÌ ¡
8 Ì Ì 
Ì Ì Ì Ì

55
Ungarescha e Saltarello

41
    
8  
  

N
 
45
   O¡ 

 
  
  

49
    
  
  

53
    
   
  

   
1. 2.
58
  O¡    ¡
  
  ¡    

56
Masque dance
Trascrizione per chitarra (Philip Rosseter - Lessons for consort, 1609) Thomas Lupo
di Venicio Palumbo
(1571 - 1627)

Rœ•w
 ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
8 & ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
 ¡ ¡ 
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
Q

1. 2.

 II II
¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡
 ¡ ¡ ¡
5

  ¡¡ ¡
  
 ¡¡ ¡
¡
¡
¡ ¡ ¡ ¡
 

 
II 
   ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ 
¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡
9

8 ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì¡
 ¡ ¡ ¡  
 ¡ Ì 
Q

  K II
¡¡
¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡  ¡ ¡
13

 ¡¡ ¡

 ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

7
 ¡ ¡ ¡ ¡ 
II
K
¡
 ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ 
II
¡ O ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ Ì
17

8 ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡


¡ 
¡ Ì
¡ ¡ ¡ 


Q


57
Villanicco
Trascrizione per chitarra (Nuove inventioni di balli, 1604) Cesare Negri
di Venicio Palumbo
(1535 ca. - post 1604)

Rœ•y 

  & ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡Ì 
K
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
8 ¡
Ì ¡ ¡ Ì O¡ ¡ Ì
 ¡

4
 Ì ¡ ¡ 
8 Ì ¡  
  

 
1. 2.

  
7

 
 *  
* orig. SOL 

Tordiglione
Trascrizione per chitarra (Nuove inventioni di balli, 1604)
di Venicio Palumbo
Cesare Negri
(1535 ca. - post 1604)  

 

 
    

  

 
1. 2.

  
5

   
   

58
Bassa delle Ninfe
Trascrizione per chitarra (Nuove inventioni di balli, 1604) Cesare Negri
di Venicio Palumbo
(1535 ca. - post 1604)

Rœ•v   K II
  E ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
8  ¡ ¡ ¡ 
¡ ¡ ¡ ¡   > @
 ¡ 
K 
    ¡ 
  

 

5

  
  


 


   
1. 2.

  
9

 

 

Pavaniglia
Trascrizione per chitarra (Nuove inventioni di balli, 1604) Cesare Negri
di Venicio Palumbo
(1535 ca. - post 1604)

 
      
   
  
  
N
      O 
6 

 
 
 

11
    
   
  
 
59
Conto dell'Orco
Trascrizione per chitarra (Il ballarino, 1581) Marco Fabrizio Caroso
di Venicio Palumbo
(1526 ca. - post 1605)

Rœ•v
  ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡Ì ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡Ì ¡ ¡
8  ¡¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì
¡ ¡ Ì ¡ ¡ Ì

1.
7 2.
5
  ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡ ÌÌÌ
8 ÌÌ ÌÌ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ÌÌ ÌÌ
Ì ¡ ¡ Ì

Canario
Trascrizione per chitarra (Il ballarino, 1581) Marco Fabrizio Caroso
di Venicio Palumbo

Rœ~
(1526 ca. - post 1605)

K
  ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ÌÌ 
¡ 
Ì ¡¡
8  ÌÌ ¡¡ ¡Ì 

Ì ¡ ÌÌ ¡
Ì ¡ Ì ¡


K ¡Ì K
¡ ¡
½ II
 ¡Ì ¡ ¡ ÌÌÌ ¡ Ì ¡¡¡

5

8 ÌÌ Ì ¡ ÌÌ
Ì ¡ Ì ¡

K K
9
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌÌ ¡ ¡ ¡Ì ¡ ÌÌ 
8 ÌÌ ¡ Ì
>Ì @ Ì ¡ Ì Ì
¡

60
Ballo del Fiore
Trascrizione per chitarra
di Venicio Palumbo
(Il ballarino, 1581) Marco Fabrizio Caroso

Rœ•„
(1526 ca. - post 1605)
 
 ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡Ì  ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡
8  ÌÌ ¡
¡
¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡
¡ ¡¡ ¡ ¡¡
¡ O ¡¡ ¡
K
Ì
8 D ÌÌ ÌÌÌ ÌÌ¡ 0 ¡ ¡
¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
7

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ Ì
Ì ¡ ¡

7
¡¡
1. 2.

¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ
13

D
8 ¡¡
¡ Ì Ì ¡ ¡ Ì Ì

Ballo del Piantone


Trascrizione per chitarra (Il ballarino, 1581) Marco Fabrizio Caroso
di Venicio Palumbo
(1526 ca. - post 1605)

Rœ•„ K K
   

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡
8  ¡¡ ¡Ì ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡Ì ¡ ¡¡ ¡¡
  , Ì
 ,


 
7
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ¡ ¡ ¡

Ì ¡ ¡¡ 
8 Ì ¡ ¡¡ Ì¡ Ì ÌÌ ¡ ¡¡¡ ¡
¡ ¡ Ì ¡ ¡


K
13
  ¶ ¡K ¡ ¡ ¡¡ ¡ Ì ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡
8 Ì ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡¡ ¡¡ Ì
O¡ ¡ Ì ,

K 7
 ¡ 
20
K ¡ ¡ ¡ ¡¡Ì ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
8 ¡¡ ¡ ¡ Ì ¡Ì ¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ
¡ Ì ,

61
Suono del ballo de cigni
Trascrizione per chitarra (Delizie di Posillipo boscarecce e marittime, 1620) Giacomo Spiardo
di Venicio Palumbo
(XVI - XVII sec.)

Rœ•v 
 

 N
 II

 ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
8 & ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 

¡¡ Ì
Ì Ì ÌÌ ÌÌ
Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì Ì O
Ì
 

II

  ¡Ì ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
¡¡ ¡¡ Ì
5

8 Ì ¡ ¡ Ì Ì ÌÌ ÌÌ
Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì Ì Ì

4/
6 IV VII
¡ ¡ ¡ ÌÌ
N
   ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡
II IV
9
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡
 
¡ ¡¡ ¡¡ Ì
8 ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ Ì
 
Q

N
  ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
II IV II

¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌÌ


13

8 ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì


62
La Bergamasca
Trascrizione per chitarra (Il Scolaro, 1645) Gasparo Zanetti
di Venicio Palumbo
(post 1600 - 1660)

Rœ•„
 ¡¡ ¡¡ K
8 & ¡¡¡ ¡¡
¡ ¡¡ ¡¡
¡¡
¡ ¡¡
¡¡
¡
¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Q

  ¡¡ ¡¡ ¡¡ K
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡
5

8 ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ÌÌ
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Q
 ¡

  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡¡¡ ¡ ¡
9

8 Ì ¡Ì ¡ ÌÌ ÌÌ ¡¡ ¡ ¡
Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

7
  ¡ ¡ ¡ ¡K ¡ ¡ Ì
1. 2.

¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì
13

8 Ì ¡ ¡Ì ¡ ¡ÌÌ ¡ ÌÌ ¡ ¡¡ ¡ ÌÌ ¡ Ì
Ì Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ Ì

63
Il ballo de Colla
Trascrizione per chitarra (Il Scolaro, 1645)
di Venicio Palumbo
Gasparo Zanetti
(post 1600 - 1660)
N
Rœ•x 
 III
 ¡¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡¡ ¡ ÌÌÌ ÌÌ ÌÌ
8 & ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì Ì Ì ÌÌ 
¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì ¡ ¡ Ì Ì ÌÌ
 ¡  Ì 
Q Q

  ¡¡ ¡¡ ¡¡
III
¡¡¡ ¡¡¡ Ì ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ 0 ¡
¡Ì ¡ Ì¡ ¡ ¡¡
5

 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡¡¡
¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌ ¡
 ¡

N 


¡¡ ¡ ¡¡

9
 ¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ÌÌÌ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ÌÌ ¡¡ ¡
8 ¡ ¡¡  ¡ ¡ ¡ ÌÌ ¡¡
¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡
 ¡ ¡ ¡ 
Q

 ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ÌÌÌ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ XX


8 ¡¡ 
13

¡¡ ¡ ¡ ¡ XX
¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
Q

64
Goddesses
Trascrizione per chitarra
di Venicio Palumbo
(The English Dancing Master, 1651) John Playford
(1623 - 1686)

Rœ•y II II
  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌ 
8  Ì Ì Ì Ì ÌÌ
Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì

K
½ II
5
  ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
K
¡ ¡
K
¡ ¡ ¡ Ì
Fine

8 ÌÌ Ì Ì ¡Ì ÌÌ ¡ ¡Ì ÌÌ ÌÌ
 Ì Ì
Da Capo al Fine ad libitum

Nonesuch
Trascrizione per chitarra (The English Dancing Master, 1651) John Playford
di Venicio Palumbo
(1623 - 1686)

Rœ~
II II
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
8  XX Ì XX Ì XX
Ì   Ì  

II II
6
 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
8 Ì XX Ì X ¡ Ì X ¡
Ì   Ì   X Ì   X

7
1. 2. 3. ... ultima volta

 Ì ¡ ¡ ¡
II
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì Ì
12

8 Ì ¡ X ¡ ¡ ÌÌ ¡ X ¡ ¡ ÌÌ ¡ XX
Ì   X   X   V
Ripetere ad libitum

65
Dargason
Trascrizione per chitarra
di Venicio Palumbo
(The English Dancing Master, 1651) John Playford
(1623 - 1686)

RLœ•
K
  ¡ K K ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡ ¡K ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡
8  ¡ ¡¡ ¡
 ¡ ¡ ¡¡ 
¡ ¡ ¡ ¡

II
K K
4/
Fine

K ¡
6

5
 ¡ K K ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ ¡
K
¡ ¡¡ ¡ ¡¡ 
¡ ¡ ¡ ¡
¡ 
8 ¡ ¡¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡ 
Q
¡
Da Capo al Fine ad libitum

Grimstock
Trascrizione per chitarra (The English Dancing Master, 1651) John Playford
di Venicio Palumbo
(1623 - 1686)

RLœ•
K K ¡ ¡K K

   ¡Ì  ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡K ¡ ¡K


 O ¡¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡
8
Ì ¡ Ì ¡ ¡¡ 
 

 K K K K
 ¡
 Ì  ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ Ì¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ K K
¡ ¡¡ ¡ 
5

8 ¡ ¡  ¡ ¡
Ì O Ì


 
Fine

 ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì¡ ¡ ¡ ¡ 
9

8
Ì Ì Ì Ì 
Da Capo al Fine ad libitum

66

Potrebbero piacerti anche