Sei sulla pagina 1di 2

LASSA PERDI E TIAMAN PU

Instrumental C Em F G

Intro Lenta

C LASSA PERDI E TIAMAN PU


Em LASSA PERDI E TIAMAN PU
F CHE STO MONDU L'E' UN GRAN RABEL
G SA SA PU SA GHE DA BEL

C SE I MEDISIN TA FAN PRO NON


Em SE AL DISMETI PU DA PIOI
Am SE A GAINA LA FA PU D'OI
Dm SE A GHITARA LA SONA PU
G SE TE GHE SBASA' G#° A PATA
Am SE TE GHE SLAZZA F A CAMISA
Dm LASSA PUR CH'EL MONDO EL DISA
G LASSA PERDI E TIAMAN PU
C SE A MUUSA LA TA LASSA
Em DI' CA LA VAGA E LASSALA 'NDA
Am TANTU UL MONDU L'E' PIEN DA TUSAN
Dm CASCIASI NON CA TE CAMPI CENT'AN
G SE UNA RESCA G#° DA MERLUZZU
Am L'E' VANZA' F SUL CANALUZZU
Dm STA LI NON A FAGHI CASU
G MA RACUMANDASI A SAN BIASU
C LASSA PERDI E TIAMAN PU
Em LASSA PERDI E TIAMAN PU
Am CHE STO MONDU L'E' UN GRAN RABEL
Dm SA SA PU SA GHE DA BEL

Instrumental G G#° Am F Dm
G … A𝘣
sale di un semitono

D𝘣 SE STO MONDU L'E' DI SCIURUNI


Fm DI SALTAFOSSI E DI GRATACU
B𝘣m TI DIA DRIZZU TIA DRIZZU E TIA MAN PU
A𝘣 SE A GHITARA LA A𝘣m SONA PU
B𝘣m SE A FORTUNA LA TA GIRA G𝘣 UL CU
E𝘣m⁷ LASSA PERDI LASSA PERDI E TIAMAN A𝘣⁷ PU A
sale di un semitono