Sei sulla pagina 1di 2

Borang Pemarkahan Kelas Paling Patriotik Sempena Hari Kebangsaan 2017

Sekolah Kebangsaan Sega


71200 Rantau
Nama Kelas Kreativiti Merdeka Input /Bahan Kemerdekaan Keceriaan Ciri-Ciri Patriotisme Jumlah

(5 Markah) (5 Markah) (5 Markah) (5 Markah) (20 Markah)

1 Murni

2 Cerdas

3 Amanah

4 Pintar

5 Bestari

6 Cemerlang

Dinilai Oleh,

Penilai 1 Penilai 2

……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
(Pn. Hjh Fadilah Binti Hj Haroon) (Pn. Ramlah Binti Ismail)
Guru Besar Sk Sega Gpk Akademik
Tarikh : Tarikh :
Borang Pemarkahan Sudut/Bahagian Panitia Paling Patriotik Sempena Hari Kebangsaan 2017
Sekolah Kebangsaan Sega
71200 Rantau
Nama Panitia Kreativiti Input /Bahan Kemerdekaan Keceriaan Ciri-Ciri Patriotisme Jumlah
Merdeka (5 Markah) (5 Markah) (5 Markah) (20 Markah)
(5 Markah)
Panitia Bahasa Melayu

Panitia Bahasa Inggeris

Panitia Matematik

Panitia Sains

Panitia Pai

Dinilai Oleh,

Penilai 1 Penilai 2

……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
(Pn. Hjh Fadilah Binti Hj Haroon) (Pn. Ramlah Binti Ismail)
Guru Besar Sk Sega Gpk Akademik
Tarikh : Tarikh :