Sei sulla pagina 1di 1

.

‫من ا ﱠلر ِح ْﻴم‬ ‫ح‬ْ ‫ْسم ﷲ ا ﱠلر‬


ِ ِ ِ ِ
ْ َ َْ ّ َ ‫ْ َْ ُ ﱠ‬
.‫ا مد ِ ِ ر ِب الع ِاﳌ ن‬
َ.‫الس َﻼ ُم َع َ ُم َح ﱠمد َو َع َ آله َوَأ ْ َ ابه َأ ْج َمع ْ ن‬
‫ﱠ‬ ‫و‬َ ‫الص َﻼ ُة‬
‫َو ﱠ‬
ِ ِِ ِِ ٍ

ً َ َ ْ َ َ َ ‫َض‬
.‫اﻹ ْسﻼ ِم ِد ْي ًنا َو ِ ُم َح ﱠم ٍد ن ِ ﻴا َو َر ُس ْوﻻ‬
ِ ِ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫اﷲ‬‫ب‬ ‫ا‬
ِ ِ ِ‫ر‬‫ن‬
"Kami ridha Allah sebagai Tuhan kami, Islam agama kami, dan Nabi Muhammad Nabi dan Rasul."

‫اج َع ْﻠ َنا م َن ﱠ‬
.‫الصا ِ ِ ْ َن‬ ْ ‫ َو‬،‫َر ّب ز ْد َنا ع ْﻠ ًمـا َو ْر ُز ْق َنا َف ْ ًمـا‬
ِ ِ ِ
ِ
Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan berikanlah kami pengertian yang baik, dan jadikanlah
kami dalam golongan orang-orang yang salih.

ْ َ‫َ ﱣ ُ ﱠ ْ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْكر ْم َنا ب ُن ْور ْالف‬


.‫ات الو ِم وأ ِ ِ ِ ِم‬ ِ ‫الﻠ م اخ ِرجنا ِمن ظﻠم‬

َ‫ضﻠ َﻚ َيا َأ ْر َحم‬ َ ‫َو ْاف َت ْح َع َﻠ ْﻴ َنا ب َم ْعر َفت َﻚ َو َس ّ ْل َل َنا َأ ْب َو‬
"Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman”.
َ.‫الراحم ْ ن‬
‫ﱠ‬ ْ ‫اب َف‬
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
“Bukakanlah pengertian ilmu kepada kami dan bukakanlah untuk kami pintu-pintu anugerah-Mu,
wahai Tuhan Yang Maha Penyayang."

َ.‫ُم َح ﱠم ٍد َو َع َ آله َو َ ْ به َو َس ﱠﻠم‬ ََ ُ ‫َ َﱠ‬


‫وص ﷲ ع‬
ِِ ِِ
َ.‫َ ْم ُد ﱣ َ ّب ْال َع َاﳌ ن‬ ْ َ
‫وا‬
ِ ِ‫ِ ِ ر‬